Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark"

Transkript

1 Forslag til helhedsplan for Kær Vestermark 1

2 Forord Sønderborg Kommune købte i 2014 det tidligere militære skydeområde nord for Sønderborg. Vi er utrolig stolte af, at Sønderborg på den måde får et helt unikt rekreativt område, der ligger så tæt på byen. Vi er glade for at kunne være med til at udvikle området i de kommende år, så både de naturmæssige værdier, og mulighederne for rekreativ benyttelse udnyttes. Kær Vestermark er særdeles velegnet som rekreativt område for Sønderborg i lighed med Eremitagesletten nord for København eller Central Park i New York. Det er formålet med helhedsplanen at sikre alle borgere fri adgang til hele arealet døgnet rundt, året rundt, med respekt for de aktiviteter som allerede finder sted, eksempelvis hundetræning, adventure-aktiviteter og skydninger på de eksisterende skydeanlæg. Vi håber, at så mange borgere som muligt vil tage godt imod denne mulighed og udnytte den i dagligdagen. Jeg håber, at mange vil benytte høringsperioden til at komme med inputs til den endelige udgave af Helhedsplanen. Vi ses på Kær Vestermark. Erik Lauritzen Borgmester 2

3 Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for det erhvervede område ved Kær Vestermark, i samarbejde med nuværende brugere, foreninger og borgere. Helhedsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til den forestående spejderlejr i Kær Vestermark er området indenfor den orange linje på kortet nedenfor: Kultur-, borger- og fritidsudvalget, der er det politiske udvalg for området, har på møderne i januar og april 2015 godkendt tidsplanen for udarbejdelsen af helhedsplanen. Tidsplanen er: 3

4 9. juni Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til Udkast til Helhedsplan i høring. 17. juni Økonomiudvalget behandler forslag til Udkast til Helhedsplan i høring. 24. juni Byrådet sender forslag til Udkast til Helhedsplan i høring i høring. 25. juni 6. Høringsperiode inkl. navnekonkurrence på kommunens september hjemmeside. 30. juni kl Borgermøde på Møllestedgård. september Fritidsafdelingen tilretter forslaget efter høringsperioden og laver sagsfremstilling. 6. oktober Kultur-, borger- og fritidsudvalget behandler forslag til Helhedsplan. 21. oktober Økonomiudvalget behandler forslag til Helhedsplan. 28. oktober Byrådet vedtager Helhedsplanen. 29. oktober Helhedsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Forslaget til helhedsplanen, som den fremlægges her, er udarbejdet på baggrund af inputs fra: Kultur-, borger- og fritidsudvalget Folkeoplysningsudvalget Det Grønne Råd Borgermødet den 3. februar 2015 om fredningen af Kær Vestermark, hvor der også kom inputs til helhedsplanen Danmarks Naturfredningsforening (via fredningssagen) Dansk Ornitologisk Forening (via borgermødet 3. februar og Det grønne Råd) Handicaprådet Landsbyforum Musik- og koncertinteressenter Naturskolerne De kommunale forvaltninger Hundeforeningerne på Kær Kær Landsbylaug Lejrledelsen bag Spejdernes Lejr 2017 SkydebaneSamvirket Kær Vestermark 4

5 Der er således rigtig mange personer, der er kommet med gode ideer og inputs til den fremtidige brug af Kær Vestermark. Ikke alle ideer kan lade sig gøre. Heller ikke alle ideer er relevante at nævne her i helhedsplanen. Uanset om de enkelte inputs er kommet med her i helhedsplanen, skal alle bidragsydere have tak for den store entusiasme, der er blevet vist for projektet. Der har været en vis usikkerhed om, hvordan fredningssagen for Kær Vestermark, Spejdernes lejr 2017 og helhedsplanen for Kær Vestermark spiller sammen. Fredningssagen sætter (sammen med kystbeskyttelseslinjen og miljøkonsekvenszonerne) de planlægningsmæssige rammer for Kær Vestermark, mens helhedsplanen beskriver, hvilket fritidsliv, borgerne kan have indenfor disse rammer herunder en spejderlejr. Kær Vestermark administreres i det daglige af Fritidsafdelingen i Land, by og kulturforvaltningen i Sønderborg Kommune. Kær Vestermark plejes efter den eksisterende plejeplan. Efter at fredningen er blevet godkendt, skal der udarbejdes en ny plejeplan. Fritidsafdelingen refererer til Kultur-, borger- og fritidsudvalget. Samtidig administreres området af et plejeudvalg (nedsat jf. fredningsforslaget), der er underlagt Plejemyndigheden (i dette tilfælde Naturafdelingen i Sønderborg Kommune). Kær Vestermark tænkes udviklet over flere faser: Fase Fredningsforslag afleveres. Byrådet godkender helhedsplan. Fase Forberedelse og afvikling af Spejdernes Lejr De første etableringer af stier, shelters, informationstavler, naturlegeplads m.v. Fase Udsætning af dyrehold. Opnå erfaringer med efterspørgsel fra brugerne. Fase > Evt. yderligere udbygning af naturfaciliteter. 5

6 Fredningssagen Danmarks Naturfredningsforening (DN) har ønsket at rejse en fredningssag for Kær Vestermark. Sønderborg Kommune har ønsket at få indflydelse på fredningssagen ved at samarbejde med DN. Det skyldes blandt andet, at: området ikke kan anvendes til beboelsesformål på grund af restriktioner i planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Investeringen i teknisk infrastruktur til Spejdernes Lejr 2017 i en meget lang årrække fremover kan danne grundlag for et attraktivt aktivitetsområde, der spænder fra alt mellem store openair koncerter til daglig hundetræning. Fredninger er en del af naturbeskyttelsesloven og hører under Teknik og Miljøudvalget (TMU). Rejsning af fredningssag kræver vedtagelse i Byrådet. Fredningsspørgsmål varetages administrativt af Natur & Miljø i Land, by og kulturforvaltningen. 1. Kystbeskyttelseszone 2. Konsekvenszone v. kraftvarmeværket. Der er en tilsvarende ved rensningsanlægget. 3. Støjzonen v. skydebanen 6

7 Indretning af Spejdernes Lejr 2017 Som det fremgår af billedet nedenfor, afvikles spejderlejren i sommeren 2017 ikke kun på Kær Vestermark, men på hele arealet syd for Kær. Spejdernes Lejr 2017 afvikles den juli 2017, men hele arealet vil være påvirket en måned før og efter selve lejren. Spejderne arbejder fortsat på en detaljeret plan for indretning af spejderlejren. Kortet kan derfor fortsat blive justeret i detaljen, men principperne ligger fast: Der etableres 4 underlejre á spejdere (2 på hver side af vejen Vestermark), øst herfor en lejr til hjælpere, og langs med omfartsvejen et parkeringsareal. Selve anlægsarbejdet (kloakker, strøm og vand) udføres i 2. halvår Spejderne planlægger at etablere faste anlæg som bade- og bådebroer, shelters og fugletårn, der skal blive stående og anvendes efterfølgende. Der skal sikres driftsmidler til den efterfølgende vedligeholdelse af disse anlæg. 7

8 Nuværende bygninger og installationer på Kær Vestermark Kommunalt ejet. En del af SkydebaneSamvirket Kær Vestermark, som bruger huset til opbevaring af skiver m.m. til skydebanen. Sønderborg Jagtforening har tillige klublokaler i huset. Gårdene er udvidede og moderniserede, men ligger alle, hvor de lå i 1864: Møllestedgård (1.174 m 2 ). Frydendal (980 m 2 ). Stuehuset nedrives, men retten til at genopføre en bygning på soklen søges sikret. Løkkegård (1.542 m 2 ) ønskes istandsat som spejdernes hovedkvarter. Fiskebækgård (ruin og skal forblive sådan) er sikkerhedsmæssigt indhegnet. Bygegård (1.130 m 2 ) bruges af Hjemmeværnet. Kamphuset, der er et træhus mellem Fiskebækgård og Løkkegård. Ammunitionsmagasin er tomt p.t., men kan bruges. Skivedepot (230 m 2 ) bruges af SkydebaneSamvirket Kær Vestermark og Sønderborg Jagtforening. Skydebaner på 300 m., 50 m. og 50 m (25 m pistolbane) samt flugtskydning på arealer syd for skydebanen. Foreningshus, der er ejet af Skyttekredsen. Foreningshus, der er ejet af Politihundeforeningen. Forhindringsbane, hvor de farligste forhindringer er afblændet. 8

9 Sikring af handicappedes adgang Det er Byrådets ønske, at alle borgere i Sønderborg Kommune kan få glæde af Kær Vestermark. Derfor skal der tages hensyn til, at også personer med nedsat bevægelighed og handicaps kan få adgang til området. Handicaprådet ønsker, at: Stier skal have så fast underlag, at de kan anvendes af kørestole selv i regnvejr, og de skal være så brede, at også 3-hjulede handicapcykler kan benytte dem. Shelters skal være handicapvenlige, og have handicapvenlige toiletter. En evt. badebro (f.eks. for enden af Skydebanevej), skal have en lift, så også handicappede kan komme i vandet. Der bør være sikring med net i vandet, så badende ikke tages med af strømmen. Der er handicapvenlig adgang til friluftsscenen (se omtale nedenfor). En evt. naturlegeplads skal have handicapvenlige gynger. 9

10 Udviklingsmuligheder Der har allerede været mange kreative inputs til, hvad Kær Vestermark kan benyttes til. Nogle af de største går på at etablere et egentligt center. Der er på nuværende tidspunkt en masse forskellige ideer, der kommer fra mange forskellige aktører. Ideer har det til fælles, at de handler om at formidle de naturmæssige oplevelser, der kan fås på Kær Vestermark. De har også det til fælles, at de p.t. er ufinansierede. Det er kun den nødvendige naturpleje (driften af området), der p.t. er finansieret. Der er endnu ikke afsat budget til at gøre ideer, forslag og projekter til virkelighed. Der vil derfor gå en årrække, inden ideer kan ende med at blive til virkelighed. Om ikke andet, så fordi Spejdernes Lejr 2017 skal afvikles, før end bygninger og arealer kan bruges til etablering af et fast center. Ideen om et naturformidlingscenter har mange navne; Naturcenter Sønderborg kunne benytte stuehuset på Møllestedgård eller på Løkkegård. Der skal være mødelokaler, som kan bruges til undervisning inden turen ud i naturen. Dertil kommer toilet- og køkkenfaciliteter. Der er også foreslået en Sønderborg Familiepark Kær, der skal indeholde svævebane, legeborg, forhindringsbane, mooncarbane, minizoo, grillhytter, spisehuse, toiletter og skulestuer. Det kan ikke umiddelbart ikke lade sig gøre indenfor fredningsforslaget, men elementer heraf kan etableres omkring Løkkegård og den forventede naturlegeplads. Folkeoplysningsudvalget foreslog på deres møde den 18. september 2014 etableret en park á la Madsbypark i Fredericia, en badestrand med god sandbund, et friluftscenter for spejdere samt en grej-bank med friluftsgrej. Heller ikke alt af dette kan realiseres, men noget kan. Naturskolerne i Sønderborg Kommune har foreslået at bruge Kær Vestermark til naturformidling. Formålet er at give borgere i alle aldre oplevelser og læring om den særlige natur, som findes på Kær Vestermark. Forslaget indeholder en base på Løkkegård. Her ønsker man nogle muligheder for at lave naturformidling, samt kunne opmagasinere undervisningsgrej og friluftsudstyr. 10

11 Forslaget indeholder også forslag til mindre anlæg i terrænet såsom shelters, naturlegeplads, madpakkehus samt andre nye og spændende overnatningsmuligheder såsom at kunne sove med nattens dyr. Alle faciliteter skal kunne bruges i kombination med andre brugere til oplevelser i naturen. Samrådet Alssund (spejderne i Sønderborg Kommune) foreslår et Natur- & Friluftscenter bestående af naturareal, bygning og depot til materiel. Centeret skal blandt andet bruges til: Mulighed for overnatning. Madpakkehus. Bruge naturen til sport og idræt. Fungere som publikumsindgang til Kær med infotavler og p-plads. Toilet- og badefaciliteter herunder for selvorganiserede idrætsudøvere. Depot for større og mere specialiseret materiel end i nuværende spejderhytter, foreninger og skoler (kajaker, kanoer, telte, specialudstyr). Lokaler for instruktører og guider. Andre har foreslået at der etableres klatreruter i nogle af de høje træer. Uanset hvilken udgave af et center, der skal arbejdes på at etablere, vil en lang række aktører i Sønderborg Kommune kunne indgå i den drøftelse; skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger, naturskoler, forskellige råd, selvstændige erhvervsdrivende m.v. Det vil være relevant at tage udgangspunkt i forskellige målgruppers behov; småbørnsfamilier, ældre osv. Hertil kommer turisters behov for information på engelsk og tysk. Nogle ønsker et mål for turen (f.eks. et fugletårn), mens bymennesket, for hvem et shelter er for vild, har brug for bynære grillpladser med bord/bænke sæt. Andre vil måske have behov for at bybusruterne omlægges og slår en sløjfe ud i området. Udvikling af nye aktiviteter respekterer allerede eksisterende aktiviteter i regi af hundetræning, adventure- aktiviteter og SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. 11

12 Stier I de kommende år ønskes der etableret stier til glæde for både vandring, cykling, ridning og mountainbiking. Stierne forbindes til det øvrige stisystem i området. På kortet er indtegnet forslag til nogle stier, men på sigt kan der tænkes flere: Stierne kan bruges til langrend om vinteren. Det skal sikres, at ridning og mountainbiking ikke sker på de samme stier som øvrige cyklende og vandrende færdsel. Der skal indtænkes handicapvenlig adgang til stisystemet i relevant omfang. Der indtænkes også håndtering af affald. Det skal sikres at der er tilstrækkelige med skraldespande, og at de tømmes med tilstrækkelig interval. Der vil kunne opsættes permanent skiltning til orienteringsløb i samarbejde med lokale orienteringsklubber. Der kan også tænkes opsat permanent skiltning til løberuter, så løberne kan måle løbehastighed. Det er også foreslået at etablere sansestier både én med spiselige planter og én med giftige planter. 12

13 13

14 Brug af arealerne Af fredningsforslaget, som Danmarks Naturfredningsforening og Sønderborg Kommune afleverer i fællesskab, kategoriserer arealerne på Kær Vestermark i 4 typer: Delområde 1. Arrangementsområde, hvor der kan afholdes 10 større arrangementer/år. Dertil hørende faciliteter herunder toiletter og scener kan opsættes midlertidigt. Der kan opsættes to permanente transformatorstationer på arealet og anlægges grusvej jf. kortbilag. Kørsel i relation til arrangementet skal primært ske via fordelingsvejen. Delområde 2. Område med friluftsfaciliteter og et vist aktivitetsniveau som f.eks. agilitybane, naturlegeplads, naturformidling, parkering, madpakkehus. Området skal kunne fungere som udgangspunkt for mindre aktiviteter i området fx hundetræf, mindre spejderarrangementer, kulturhistoriske spil mm. Midlertidigt depot, oplagring, parkering m.v. i tilknytning til et arrangement er tilladt. Delområde 3. Rekreativt naturområde, hvor natur og rekreation spiller sammen. Små teltlejre, camps og mindre arrangementer af kortere varighed kan afholdes efter plejemyndighedens tilladelse. Arrangementer herudover kan kun tillades efter dispensation fra Fredningsnævnet. Delområde 4. Naturområder, hvor det primære formål er biodiversitet. Offentlighedens færdsel og almindelig benyttelse skal ske på naturens præmisser. Det er vigtigt at påpege, at fredningsforslaget endnu ikke er godkendt, og derfor kan blive ændret, men det er alligevel relevant allerede nu at planlægge ud fra en forventning om, at inddelingen bliver som foreslået. På driftsarealerne må der opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til husdyrbrug, så hegnet ikke begrænser offentlighedens adgangsmuligheder. Nye hegn skal være forsynet med klaplåger, stenter eller lignende. Hegn skal holdes i jordfarver. Hegn, der opsættes af sikkerhedsmæssige årsager tillades. Der etableres dyrehold til afgræsning af visse af græsarealerne. 14

15 15

16 Friluftsscene På arealet tættest på Sønderborg (delområde 1 i fredningsforslaget), ligger forhindringsbanen. Arealet skråner let ned mod Alssund mod vest. Til Spejdernes Lejr 2017 vil arealet blive indrettet til sceneområde, hvor scenen placeres i den vestlige ende med bagsiden mod Alssund. Der åbnes mulighed for at der kan opstilles en lignende scene i den østlige ende med bagsiden mod Møllestedgård. Det muliggør en openair koncert med musik fra 2 scener. Der etableres faste el-, vand- og kloakforhold i området, der til daglig er skjult under dæksler. Arealet vil også kunne anvendes til lejrarrangementer, drageflyvning m.v. Det er i det hele taget sikret, at Kær Vestermark også i fremtiden kan benyttes til Kampen om Als, Ladywalk og lignende større arrangementer og motionsløb, samt de eksisterende aktiviteter i regi af Skydebane Samvirket Kær Vestermark (riffel, pistol og flugtskydning). 16

17 Brug af bygningerne Ifølge fredningsforslaget må der ikke opføres ny bebyggelse. Tilbygninger til, samt ombygning af eksisterende bebyggelse kan tillades efter godkendelse. Fredningen er ikke til hinder for opstilling af nødvendige mindre primitive læskure til husdyr. Eksisterende bygninger skal så vidt det er muligt anvendes til almene, ikkekommercielle formål, der understøtter fredningen, herunder frilufts-, formidlingsog/eller naturformål samt lejrskoler. Bygegård Hjemmeværnet råder som nævnt over Bygegård. Løkkegård Stuehuset kan bruges som mødelokaler, foreningshus m.v. Der kan tænkes etableret et udsalg (cafeteria), der kan have åbent i weekender og i højsæson. Der er offentlige toiletter, der er åbent for områdets brugere. Der kan etableres elektronisk lås, så der i højsæsonen vil der være åbent i dagtiden, mens der udenfor sæsonen skal bruges sygesikringskort for at åbne. Løkkegård ligger tæt på det område, der tænkes anvendt som naturlegeplads, hvorfor der vil være en del brugere i netop denne del af Kær Vestermark. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. Frydendal Stuehuset nedrives som nævnt. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. 17

18 Der er offentlige toiletter, der er åbent for områdets brugere. Der kan etableres elektronisk lås, så der i højsæsonen vil der være åbent i dagtiden, mens der udenfor sæsonen skal bruges sygesikringskort for at åbne. Møllestedgård Stuehuset kan bruges som mødelokaler, foreningshus m.v. Laderne er uopvarmede og vil kunne anvendes til en række forskellige aktiviteter. Ammunitionsbunker Der tænkes etableret en ekstra udgang, så det vil være sikkert at bruge bunkeren til naturformidling om områdets og/eller til overnatning ( som med nattens dyr ). De nærmeste toiletfaciliteter er på Løkkegård. Kamphuset Kamphuset er bygget af træ, og ligger centralt i området. Kamphuset kan udvikles til madpakkehus både for børnehaver og skoleklasser, familier, hundeejere (ligger tæt på hundearealerne) og brugerne af den naturlegeplads, der muligvis etableres lige øst for. Forhindringsbanen Er åben for alle. De farligste forhindringer er afspærrede af sikkerhedsmæssige grunde. Nøgle udleveres af Fritidsafdelingen. Der kan i tilknytning til forhindringsbanen og inden for rammerne i fredningsforslaget, der begrænser opstilling af bygningselementer på sigt etableres et parkouranlæg? Sønderborg Skyttekreds klubhus Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på brug af arealet. 18

19 Brugen fortsætter uændret. Skivedepotet SkydebaneSamvirket Kær Vestermark anvender huset til opbevaring af skydeskiver og materiel til de faste skydebaneanlæg. Sønderborg Jagtforening har endvidere klublokaler i huset. Alt i henhold til eksisterende lejekontrakt med Sønderborg Kommune. Brugen fortsætter uændret. Dansk politihundeforenings klubhus Klubhuset er ejet af foreningen med en lejekontrakt på brug af arealet. Brugen fortsætter uændret. Cykelværksted Det er blevet foreslået at etablere et (ubemandet) cykelværksted, hvor der er luft, vand og cykelstangeautomat. Denne service vil kunne bortforpagtes til en cykelforhandler eller en cykelklub. Generelt Der er fra kommunens foreninger (uanset om de er frivillige sociale foreninger eller folkeoplysende foreninger) og lokalhistoriske arkiver en generel stor efterspørgsel på lagerrum. Det er der også fra kommunens serviceafdelinger. En del af denne efterspørgsel vil kunne imødekommes efter Spejdernes Lejr Når helhedsplanen for Kær Vestermark er godkendt af Byrådet, skal Kultur-, borger- og fritidsudvalget godkende retningslinier for brug af bygningerne til foreningsbrug. 19

20 Alle nuværende brugere/lånere af lokaler er bekendt med, at lokalerne skal være ryddede til spejderne i 2017, og at der sker en ny fordeling af lokalerne efterfølgende. 20

21 Nye etableringer Det er ikke tilladt at bygge nyt i området. Det fremgår af fredningsforslaget, men selv uden det, ville det ikke være muligt på grund af de nævnte kystbeskyttelseszone, støjzone og konsekvenszoner. Der må ikke etableres faste konstruktioner og anlæg som f.eks. tårne, jagtstiger, vindmøller, tankanlæg, transformerstationer og master. Der må ikke føres luftledninger over arealerne. Etablering af anlæg som f.eks. golfbaner, nye skydebaner, motorbaner, ridebaner og landingsbaner for fly og helikoptere m.m. er ikke tilladt. Der må kun etableres sædvanlig nedadrettet belysning og kun i tilknytning til boliger og driftsbygninger. Undtaget er midlertidig belysning i forbindelse med arrangementer i delområde 1. Der må gerne opstilles fugletårne, og der må etableres 2-4 primitive overnatningspladser med shelters og kortvarig teltslagning. Der kan indlægges vand og toiletter. Måske det bør overvejes, om den ene shelterplads skal have kapacitet til en hel skoleklasse. Shelters kan bygges i tilknytning til kajakpladser, og skal leve op til bygningsreglementet. Som nævnt kan disse etableres af spejderne under Spejdernes Lejr Der kan etableres (natur-)legeplads samt opstilles motionsredskaber, som understøtter områdets rekreative anvendelse på arealer, hvor det er tilladt ifølge fredningskortet. Også denne kan etableres af spejderne under Spejdernes Lejr 2017 og blive stående efterfølgende. Der må opsættes informationstavler til formidling af området. I tilknytning til kysten kan der jf. fredningskortet etableres bade- og bådebroer herunder pladser til ophaling af kano- og kajakker. Sejlads med motorbåde eller kitesurfing kan ikke finde sted med udgangspunkt i Kær Vestermark. Spejderne arbejder også med ideen om at frilægge rørlagt vandløb under Spejdernes Lejr 2017, under hensyn til fredningsforslaget. 21

22 Foreningsdrift og/eller kommerciel drift SkydebaneSamvirket Kær Vestermark Da kommunen erhvervede skydebanerne, tog Sønderborg Jagtforening, Sønderborg Skyttekreds og Borgerforeningen i Sønderborg initiativ til at etablere SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. SkydebaneSamvirket har indgået driftsaftale med Sønderborg Kommune, så SkydebaneSamvirket driver og administrerer skydebanerne på vegne af Sønderborg Kommune. For dette modtager Skydesamvirket et årligt selvforvaltet tilskud. Formålet er at sikre alle interesserede skytter/foreninger adgang til at bruge skydebanerne under sikkerhedsmæssige godkendte forhold. Marken umiddelbart syd for skydebanen anvendes til brug for lerdueskydning efter gældende regler og forhåndsgodkendt af Sønderborg Politi. Marken vil være tilgængelig for alle til daglig, men synligt afmærket som lukket under skydning. Hundeklubber Kær Vestermark bliver heldigvis brugt af mange hundeejere. Nogle nyder blot en gåtur i området, mens andre laver hundetræning i området. Nogle er organiserede i foreninger, mens andre ikke er. Hunde er velkomne overalt på Kær Vestermark, men da Kær Vestermark skal være tilgængelig for alle, er det nødvendigt at begrænse løse hunde til særlige områder. I samarbejde med hundeklubberne indrettes særlige områder til hundetræning. Disse områder vil kunne bookes af klubber og foreninger. Selvom et område er booket til hundetræning, vil det stadig være åbent for private hundeluftere. 22

23 Bygningsdrift Det kan overvejes, om bygningsdriften på sigt skal organiseres ligesom skydebanen, så det bliver foreninger, der i fællesskab og med et årligt selvforvaltet driftstilskud, driver en bygning, der er omdannet til foreningsbrug. Som nævnt kan det også overvejes at etablere et udsalg (cafeteria), der drives af en interesseret aktør. Det kunne være i foreningsregi, eller som socialt projekt (støttet beskæftigelse). Formidlingsansvarlig Såfremt der bliver arbejdet videre med planerne om at formidle naturværdierne til private borgere, skoleklasser, foreninger, turister m.v. er der behov for at det sker på en faglig kompetent måde. Det kan derfor være relevant at indgå samarbejde med en aktør med de rette faglige kompetencer, som f.eks. naturskolerne i Sønderborg Kommune. Den service, det i givet fald vil være både i form af opsætning af permanente informationstavler og i form af personale/guider er ikke finansieret p.t. Høslet og dyrehold på arealerne Der vil i relevant omfang blive indgået aftale med landmænd om høslet af arealerne. På andre arealer vil der blive indgået aftale om dyrehold, der skal afgræsse arealerne. Da disse dyr skal være indhegnede (men med adgang for mennesker), vil dyreholdene først blive etableret efter 2017, fordi der ikke opsættes hegn inden spejderne skal færdes frit overalt på arealet. Naturpleje Med den eksisterende arbejdsmarkedslovgivning er kommunerne forpligtet til at etablere nyttejobs, der ikke må tage ordinært arbejde. Der kunne tænkes etableret en nyttejobordning med naturpleje på Kær Vestermark: 23

24 Oprydning efter brugere (affald). Vedligehold af informationsskilte m.v. Beskæring af buskads. Oprensning af søer, vandløb og grøfter. Grej-bank Det har været nævnt, at et ubemandet cykelværksted kan bortforpagtes til en cykelforhandler eller en cykelklub. Ligeledes vil en grej-bank kunne drives kommercielt, af en forening, eller socioøkonomisk. Gårdbutik Hvis der er interesse for det, kan der måske etableres gårdbutik med salg af lokale fødevarer og håndværk. 24

25 I øvrigt Toiletter Der er som nævnt offentlige toiletter på Løkkegård og Møllestedgård. Det kan blive nødvendigt at etablere yderligere toiletkapacitet i de eksisterende bygninger. Parkering Det er ikke muligt at parkere på græsarealerne i forbindelse med større arrangementer. Parkering kan ske ved bygninger, langs veje og i delområde 2. Det betyder, at en koncert med f.eks gæster vil forudsætte en aftale med lodsejerne om at stille naboarealer til rådighed mod betaling eller at anvise pladser i Tech 21, på havnen eller lignende, og så evt. have en shuttlebusordning. Der sikres ordentlige parkeringsforhold (skiltning og afmærkning) til den daglige brug af Kær Vestermark. Navnekonkurrence Områdets officielle navn er Kær Vestermark. Men i forbindelse med at forslaget til helhedsplanen er i offentlig høring i perioden 25. juni 6. september vil der være en navnekonkurrence. Hvad skal området hedde i fremtiden? Skal det fortsat være Kær Vestermark, eller skal det være Kær Rekreative Park eller lignende? Beredskab Det skal sikres, at brugere, hvis uheldet skulle være ude, kan tilkalde 112 på en måde, så ambulance og redningsmandskab kan finde frem. Måske skal der opsættes en hjertestarter ved Løkkegård. 25

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Byens Anvendelse Drift og Myndighed Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C UDKAST Side 1 af 7 Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Fremsat af Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her Outdoor Games v.1.9 Sengeløse Tlf. 3110 7574 salem@mylvl.com Se LinkedIN profil her Hvad er det? Outdoor Games udvikler og tilbyder faciliteter til hobby og sports udøvere for private som firmaer. Vi vil

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål

Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål Veje og Grønne Områder Sagsnr. 231532 Brevid. 2101154 Ref. JEST Dir. tlf. 46 31 3404 jensst@roskilde.dk Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål 1. juli

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Projektleder Spejdernes Lejr 2017 Bent Albæk. Lille Rådhusgade Sønderborg. Sendt pr. mail til

Projektleder Spejdernes Lejr 2017 Bent Albæk. Lille Rådhusgade Sønderborg. Sendt pr. mail til Projektleder Spejdernes Lejr 2017 Bent Albæk Lille Rådhusgade 7 6400 Sønderborg Sendt pr. mail til bale@sonderborg.dk Landzonetilladelse til at opføre et blivende vartegn i form af et kombineret madpakkehus

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Afgørelser Reg. nr.: 08143.00 Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Fredningsnævnet 14-03-2011 Forslag 21-04-2010 Dispensationer: sidst i filen

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Helle Mølgaard d. 04-01-2016 Acadre 12/33135 Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Baggrund I de senere år har der jævnligt blandt byens borgere og turister, været efterspurgt en hundeskov i Svendborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Der skal tages stilling til et naturprojekt på Svanholms jorder, der kræver dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Der skal tages stilling til et naturprojekt på Svanholms jorder, der kræver dispensationer fra naturbeskyttelsesloven NOTAT Der skal tages stilling til et naturprojekt på Svanholms jorder, der kræver dispensationer fra naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse. Projektets mål er at gøre det muligt for offentligheden

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav for Ølsted Grusgrav Juni 2013 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330

Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering. I alt 730 330 330 330 Navn på tema: Afgræsning af kommunale arealer Alternativ 1 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift 330 330 330 330 Anlæg 400 Finansiering I alt 730 330 330 330 Alternativ 2 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner 26. april 2017 Hans Erik Cutoi-Toft Præsentation Hans Erik Cutoi-Toft, Afdelingschef, Søterritoriet Kystdirektoratet, Naturstyrelsen 2 /

Læs mere

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1 Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv Dias 1 Program Tidspunkt Kl. 16:00 16:05 Aktivitet Introduktion til eftermiddagens formål og program Kl. 16.05

Læs mere

Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha landbrugsjord ved Byagervej i Beder

Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha landbrugsjord ved Byagervej i Beder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. oktober 2014 Skovrejsning ved Byagervej i Beder Ansøgning om nettoanlægsbevilling på 1.010.000 kr. til skovrejsning på 15,3 ha

Læs mere

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 06.11.2007 vedr. Fredning af Usserød Ådal Notater fra Fredningsnævnets besigtigelse den 24.10.2007. Fredningsnævnet (FN) ønskede efter de

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-9208 Spang Nord bådebroer BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m 2 beliggende på en del af pynten ved Spang Nor i Ulkebøl. Området er beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

Dispensation til dyrehold til afgræsning

Dispensation til dyrehold til afgræsning TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Dispensation til dyrehold til afgræsning I henhold til 7 stk. 1 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. Hovmarksparken,

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Grenåvej 12 8410 Rønde. Fremsendt pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk 6. juni 2017 Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Notat om afgræsning af kommunale arealer

Notat om afgræsning af kommunale arealer Notat om afgræsning af kommunale arealer Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Status Svendborg Kommune har i dag afgræsning med dyr som en del af naturplejen på

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Frivillighed i naturen

Frivillighed i naturen Frivillighed i naturen Nordre Fælled Nuværende brug: -Gåture x9 - Løbeture x6 - Orienteringsløb - Hunde luftning x4 - Foto- naturbilleder - er glad for 5 km ruten - Teltlager - Bord og bænke - Ser på rådyr

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

IV. Fredningsnævnets bemærkninger

IV. Fredningsnævnets bemærkninger Bemærkninger og fredningsbestemmelser IV. Fredningsnævnets bemærkninger Generelle bemærkninger Fredningsnævnets afgørelse er truffet i enighed. Efter naturbeskyttelseslovens 33, stk. 1, kan fredningsnævnet

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling Viborg Skøjtebane o Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 25. februar 2016, hvor udvalget evaluerede sæsonen 2015/2016, hvor Viborg Skøjtebane som et forsøg var placeret

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse 30. juli 2007 /lech på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse Juli 2007 I det følgende gives en oversigt over en række organisationer og foreninger, som pt. har til huse på flyvestationen.

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Ny driftsplan for Naturstyrelsen Søhøjlandet

Ny driftsplan for Naturstyrelsen Søhøjlandet Ny driftsplan for Naturstyrelsen Søhøjlandet Indhold Ny driftsplan for Naturstyrelsen Søhøjlandet 1. Driftsplanlægning 2. Planlægningskonceptet Zonering for friluftsliv SIDE 1 Formål med driftsplaner Omsætte

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen

Adgang til naturen. Naturen må gerne betrædes. men træd varsomt. Folderen. er udgivet af Naturstyrelsen Adgang til naturen Folderen Naturen må gerne betrædes men træd varsomt er udgivet af Naturstyrelsen Dette er en generel DVL-introduktion til adgangsområdet. Den fulde tekst findes i folderen (Udarbejdet

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke

LOKALPLAN N R. 072. for udvidelse af golfbanen ved Hylke LOKALPLAN N R. 072 for udvidelse af golfbanen ved Hylke Skanderborg Kommune 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 072 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens indhold

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Skydebaneforeningens køb af bygningerne på skyttecentret 1. Tilbud Skydebaneforeningen (herefter

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Bilag 2 Dato: 15. november 2016 Sagsbehandler: Kate Skjærbæk Bjerrum Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid fredningssag

Læs mere

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune DISPENSATION i henhold til 7 stk. 1 i bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til

Læs mere

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Lokalplan nr. L4 for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Indledning...3 Lokalplan nr. L.4...3 Beskrivelse af lokalplanområdet...3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...3 Tilladelser fra andre

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Høringsfase i februar

Høringsfase i februar 1 Forsyningens hjemmeside: Fra efteråret 2016 og til foråret 2017 laver Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i fællesskab et klimaprojekt, der fremover skal håndtere regnmængderne fra området ved

Læs mere

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP Natur- & Miljørådet Greve Kommune Den 1. juni 2012/ARP Referat af møde 21. maj 2012 Mødet blev holdt i bådklubben, klubhus Hejren nr. 21, Hundige Havn kl. 16-18 Deltagere: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le Udviklingen i befolkningens motionsvaner går i retning af mere motion i det fri, og det stiller stadig større krav til

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere