8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej."

Transkript

1 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej benyttes af mere end 50 elever dagligt. Desuden benytter mange elever Panstien. Gug Skole har 811 elever fordelt på10 årgange fra og med 0. klasse til og med 9. klasse. Der har deltaget elever fra årgangene 1. klasse 9. klasse og den samlede svarprocent er på 66 %. For de enkelte deltagende årgange ligger svarprocenten imellem 53 % og 98 %, se tabel 34. Der er én besvarelse for 10. klasse, som ikke findes på skolen. Denne er derfor en åbenlys fejl, og vil ikke indgå i det følgende. Aalborg Kommune

2 Gug Skole Alle deltagende skoler i Aalborg Kommune Klasse Elevtal Deltagende elever Andel af elever Elevtal Deltagende elever Andel af elever 0. Klasse % 1. Klasse % % 2. Klasse % % 3. Klasse % % 4. Klasse % % 5. Klasse % 6. Klasse % % 7. Klasse % % 8. Klasse % % 9. Klasse % 10. klasse % I alt % % Tabel 34. Andel af de deltagende elever fordelt på klassetrin. 8.1 Transport til skole På baggrund af den forholdsvis høje svarprocent og deltagelse af 9 ud af 10 klassetrin vurderes resultatet til at være repræsentativt for alle skolens elever. Det foretrukne transportmiddel til skole blandt de deltagende elever er cyklen, som benyttes af 6 ud 10 elever. 2 ud af 5 elever bliver kørt i bil og 2 ud af 5 elever går, mens en mindre del kører i bus, se tabel 35 og figur 115. Der er en enkelt elev, som kører på knallert, men da denne elev samtidig har angivet at gå i 4. klasse er der tale om en fejl, hvorfor denne besvarelse ikke vil indgå i det følgende. Gående På cykel På knallert I bus I tog I bil I alt Klasse Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0. klasse 1. klasse % 0 1 2% % klasse 4 11% 13 37% 0 1 3% % klasse 8 13% 44 71% % klasse 12 22% 36 67% 1 2% % klasse 14 25% 41 72% % klasse 7 13% 41 77% % klasse 18 25% 38 52% 0 3 4% % klasse 9 14% 49 78% 0 1 2% 0 4 6% klasse 18 23% 53 68% 0 2 3% 0 5 6% klasse I alt 96 18% % 1 8 1% % Tabel 35. Elevernes normale transportmiddel. 102 Aalborg Kommune 2009

3 7 Transportmiddelvalg for alle elever 6 5 Til fods På cykel På knallert I bus I tog Med bil Figur 115. Elevernes transportmiddelvalg til skole Det er hovedsageligt de yngste elever, der bliver kørt til skole i bil, mens de ældre elever i højere grad cykler. Andelen af elever, der går til skole, er nogenlunde ens for de tre aldersgrupper, mens få eller ingen kører på knallert, i bus eller tog, se figur Tendens i transportmiddelvalg fordelt på aldersgrupper Til fods På cykel På knallert I bus I tog Med bil Figur 116. Tendenser i elevernes transportmiddelvalg fordelt på aldersgrupper Gående og cyklende Transport i følgeskab med andre eller alene Blandt de elever, der går eller cykler til skole, er det hovedsageligt de yngste, der følges med en voksen, mens de ældste i højere grad går eller cykler alene til skole. Andelen af elever, der følges med en fra skolen, er nogenlunde ens for alle tre aldersgrupper, se figur 117. Aalborg Kommune

4 Tendens i måden at gå eller cykle til skole fordelt på aldersgrupper Fulgt af voksen Med andre fra skolen Alene Figur 117. Tendenser i måden at transportere sig til skole for de gående og cyklende fordelt på aldersgrupper Billedet for de gående og for de cyklende er meget ens, hvorfor der udelukkende er præsenteret en samlet statistik. Cyklende Lys på cyklen Stort set samtlige elever, der cykler i skole, benytter lys på cyklen, når det er mørkt, se figur Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som bruger lys på cyklen Figur 118. Andel af elever der benytter lys på cyklen når det er mørkt, fordelt på aldersgrupper Cyklende og på knallert Brug af hjelm Der er ingen elever, der har angivet knallert som transportmiddel til skole. Derfor omhandler denne statistik kun cyklisterne. På figur 119 fremgår det, at knap 9 ud af 10 af de yngste elever benytter cykelhjelm, mens det samme kun gælder for 1 ud af 10 af de ældste elever. 104 Aalborg Kommune 2009

5 Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som bruger hjelm Figur 119. Andel af elever der benytter hjelm I bus, i tog og i bil Mulighed for at gå eller cykle Der er ikke er ikke nogen elever, der kører i tog, hvorfor denne statistik udgøres af de elever, der kører i bus eller bil. På figur 120 fremgår det, at der er i mellem 7 og 9 ud af 10 elever fra hver aldersgruppe, som har mulighed for at gå eller cykle. Samlet set svarer det til 77 % Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som kører i bus, tog eller bil og som har mulighed for at gå eller cykle Figur 120. Andel af elever i bus, tog og bil som har mulighed for at gå eller cykle fordelt på aldersgrupper I bus, i tog og i bil Hvorfor ikke gå eller cykle? De elever, der bliver kørt i bus, tog eller bil til skole, og som har mulighed for at gå eller cykle, har angivet følgende årsager til ikke at gå eller cykle, se figur 121. Aalborg Kommune

6 Årsager til ikke at gå eller cykle for elever, som kører i bus, tog eller bil og som har mulighed at gå eller cykle Andet Bilerne kører for hurtigt Der er for langt til skole Der er for mange biler Der mangler cykelsti Jeg føler mig utryg på vejen Jeg havde ikke lyst Mine forældre giver mig ikke lov klasse klasse klasse Vejret var for dårligt Figur 121. Årsager til ikke at gå eller cykle Halvdelen af eleverne angiver andet som årsag, mens færre end 1 ud af 10 angiver en årsag, som kan tilskrives vejnettet eller trafikken. De øvrige årsager handler i højere grad om holdninger. 8.2 Transport til aktivitet efter skole Af de i alt 538 deltagende elever har 245 angivet, at de fortsætter til en aktivitet efter skole i stedet for at tage direkte hjem. Det svarer til 45 %. I nedenstående tabel 36 fremgår elevernes aktiviteter efter skole. Direkte hjem Besøge kammerat På fritidshjem Til sports-/fritidsaktivitet I alt Klasse Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0. klasse 1. klasse 33 52% 5 8% 18 29% 7 11% klasse 18 51% 4 11% 8 23% 5 14% klasse 18 29% % 8 13% klasse 19 35% 9 17% 4 7% 22 41% klasse 42 74% 4 7% 3 5% 8 14% klasse 28 53% 12 23% % klasse 35 48% 19 26% 2 3% 17 23% klasse 42 67% 13 21% % klasse 58 74% 5 6% % klasse I alt % 77 14% 65 12% % Tabel 36. Elevernes aktiviteter efter skole 106 Aalborg Kommune 2009

7 Af de elever, der fortsætter til en aktivitet efter skole, cykler godt 2 ud af 5 elever. 2 ud af 5 elever går, 1 ud af 6 bliver kørt i bil og en mindre del kører med bus, se tabel 37 og figur 122. Således er 80 % af eleverne selvtransporterende. Gående På cykel På knallert I bus I tog I bil I alt Klasse Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0. klasse 1. klasse 22 73% 2 7% klasse 9 53% 2 12% % klasse 33 75% 7 16% % klasse 11 31% % klasse klasse 1 4% 19 76% 0 2 8% % klasse 9 24% % % klasse 3 14% 13 62% % klasse 3 15% 11 55% 0 1 5% % klasse I alt 94 38% % 0 8 3% % Tabel 37. Transportmiddelvalg til aktivitet efter skole 45% Transportmiddelvalg for alle elever 35% 25% 15% 5% Til fods På cykel På knallert I bus I tog Med bil Figur 122. Elevernes transportmiddelvalg til aktivitet efter skole Det er hovedsageligt de yngste elever, der går, og det er samtidig også dem, der fortsætter til et fritidshjem, som oftest ligger i umiddelbar nærhed af skolen. Transportmiddelvalget fordelt på aldersgrupper fremgår af figur 123. Aalborg Kommune

8 Tendens i transportmiddelvalg fordel på aldersgrupper Til fods På cykel På knallert I bus I tog Med bil Figur 123. Tendenser i elevernes transportmiddelvalg fordelt på aldersgrupper Gående og cyklende Transport i følgeskab med andre eller alene Det er kun et fåtal af eleverne, der bliver fulgt af en voksen fra skole til aktivitet, mens hovedparten af alle tre aldersgrupper følges med en fra skolen, se figur Tendens i måden at gå eller cykle til aktivitet efter skole fordelt på aldersgrupper Fulgt af voksen Med andre fra skolen Alene Figur 124. Tendenser i måden at transportere sig til aktivitet efter skole for de gående og cyklende fordelt på aldersgrupper Der er ingen større forskel i mellem gående og cyklende, hvorfor der udelukkende præsenteres en samlet statistik. Cyklende Lys på cyklen Langt de fleste elever for hver aldersgruppe har lys på cyklen, når det er mørk, se figur Aalborg Kommune 2009

9 Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som bruger lys på cyklen Figur 125. Andel af elever der benytter lys på cyklen når det er mørkt, fordelt på aldersgrupper Cyklende og på knallert Brug af hjelm Der er ingen elever, der har angivet at de kører på knallert fra skole til aktivitet, hvorfor denne statistik kun omhandler cyklisterne. Mere end 4 ud af 5 af de yngste elever bruger hjelm, mens det kun er tilfældet for færre end 1 ud af 10 af de ældste elever, se figur 126. Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som bruger hjelm Figur 126. Andel der benytter hjelm I bus, i tog og i bil Mulighed for at gå eller cykle Da der kun er få elever, der kører med bus eller tog, udgøres statistikken hovedsageligt af elever, der bliver kørt i bil. For de tre aldersgrupper er i mellem 4 og 6 ud af 10 elever, der har mulighed for at gå. Samlet set svarer det til 52 %. Fordelingen på aldersgrupperne fremgår af figur 127. Aalborg Kommune

10 Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som kører i bus, tog eller bil og som har mulighed for at gå eller cykle Figur 127. Andel af elever i bus, tog og bil som har mulighed for at gå eller cykle fordelt på aldersgrupper I bus, i tog og i bil Hvorfor ikke gå eller cykle? Årsagerne til ikke at gå eller cykle for dem, som har mulighed for det, fremgår af figur Årsager til ikke at gå eller cykle for elever, som kører i bus, tog eller bil og som har mulighed at gå eller cykle Andet Bilerne kører for hurtigt Der er for langt til skole Der er for mange biler Der mangler cykelsti klasse klasse klasse Jeg har ikke lyst Mine forældre giver mig ikke lov Figur 128. Årsager til ikke at gå eller cykle 8.3 Transport til hjemmet Knap halvdelen angiver andet som årsag, mens 1 ud af 8 angiver en årsag, som kan tilskrives vejnettet eller trafikken. Således er der svaret bilerne kører for hurtigt, der er for mange biler og der mangler cykelsti. De resterende årsager handler i højere grad om holdninger. På turen hjem vælger 6 ud af 10 af eleverne at cykle, mens 1 ud af 5 går. 1 ud af 6 bliver kørt i bil og en mindre del kører med bus, se tabel 38 og figur 129. Således er 79 % af eleverne selvtransporterende. 110 Aalborg Kommune 2009

11 Gående På cykel På knallert I bus I tog I bil I alt Klasse Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0. klasse 1. klasse 12 19% 10 16% 0 1 2% % klasse 3 9% % % klasse 13 21% 39 63% % klasse 14 26% 37 69% % klasse 15 26% 39 68% 0 1 2% 0 2 4% klasse 7 13% 41 77% 0 2 4% 0 3 6% klasse 20 27% 39 53% 0 5 7% % klasse 7 11% 50 79% 0 3 5% 0 3 5% klasse 19 24% 51 65% 0 3 4% 0 5 6% klasse I alt % % % Tabel 38. Transportmiddelvalg til hjemmet efter aktivitet eller skole 7 Transportmiddelvalg for alle elever 6 5 Til fods På cykel På knallert I bus I tog Med bil Figur 129. Elevernes transportmiddelvalg til hjemmet efter aktivitet eller skole På figur 130 fremgår det, at det hovedsageligt er de yngre elever, der transporterer sig i bil, mens de ældste elever i højere grad cykler. Aalborg Kommune

12 Tendens i transportmiddelvalg fordelt på aldersgrupper Til fods På cykel På knallert I bus I tog Med bil Figur 130. Tendenser i elevernes transportmiddelvalg fordelt på aldersgrupper Gående og cyklende Transport i følgeskab med andre eller alene Det er hovedsageligt de yngste elever, der bliver fulgt af en voksen, mens de ældre elever i højere grad følges med en fra skolen, se figur Tendens i måden at gå eller cykle til hjemmet fordelt på aldersgrupper Fulgt af voksen Med andre fra skolen Alene Figur 131. Tendenser i måden at transportere sig til hjemmet efter skole eller aktivitet for de gående og cyklende fordelt på aldersgrupper Der er ingen forskel på gående og cyklende, hvorfor der udelukkende præsenteres en samlet statistik. Cyklende Lys på cyklen Stort set samtlige af de elever, der cykler hjem efter skole eller aktivitet, har lys på cyklen, når der er mørkt, se figur Aalborg Kommune 2009

13 Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som bruger lys på cyklen Figur 132. Andel af elever der benytter lys på cyklen når det er mørkt, fordelt på aldersgrupper Cyklende og på knallert Brug af hjelm Der er ingen elever, der har angivet, at de kører på knallert hjem fra aktivitet eller skole. Derfor omhandler denne statistik udelukkende cyklisterne. Andelen af elever, der benytter cykelhjelm, er større jo yngre eleverne er. Således har mere end 9 ud af 10 af de yngste elever svaret at de benytter cykelhjelm, mens det kun er tilfældet for 1 ud af 10 af de ældste elever, se figur Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som bruger cykelhjelm Figur 133. Andel der benytter hjelm I bus, i tog og i bil Mulighed for at gå eller cykle Da der ikke nogen elever, der kører i tog, og kun få, der kører i bus, hjem fra aktivitet eller skole, omhandler denne statistik hovedsageligt dem, som bliver kørt i bil. Aalborg Kommune

14 For de tre aldersgrupper er der i mellem 5 og 7 ud af 10 elever, der har mulighed for at gå eller cykle. Samlet set svarer det til 63 %. Fordelingen på aldersgrupper fremgår af figur Procent af elever fordelt på aldersgrupper, som kører i bus, tog eller bil og som har mulighed for at gå eller cykle 6 5 Figur 134. Andel af elever i bus, tog og bil som har mulighed for at gå eller cykle fordelt på aldersgrupper I bus, i tog og i bil Hvorfor ikke gå eller cykle? På figur 135 fremgår årsagerne til ikke at gå eller cykle for dem, som har mulighed for det Årsager til ikke at gå eller cykle for elever, som kører i bus, tog eller bil og som har mulighed at gå eller cykle Andet Bilerne kører for hurtigt Der er for langt til skole Der er for mange biler Jeg føler mig utryg på vejen Jeg har ikke lyst Mine forældre giver mig ikke lov Vejret var for dårligt Figur 135. Årsager til ikke at gå eller cykle Mere end halvdelen af eleverne angiver andet som årsag, mens færre end 1 ud af 10 angiver en årsag, som kan tilskrives vejnettet eller trafikken. Således er der svaret bilerne kører for hurtigt, der er for mange biler og jeg føler mig utryg. De resterende årsager handler i højere grad om holdninger. 114 Aalborg Kommune 2009

15 8.4 Sammenfatning Transportvanerne for de deltagende elever på Gug Skole er opsummeret i tabel 39, hvor de også er sammenlignet med gennemsnittet for de 18 deltagende skoler. Transportmiddelvalgene og vanerne for Gug Skole er meget lig gennemsnittet for alle de deltagende skoler. Dog er der generelt en mindre andel af eleverne, der går, mens der i stedet er en højere andel, som cykler. Aalborg Kommune

16 Gug Skole Hele kommunen Transportmiddel til skole Antal Andel Antal Andel Gående 96 18% % På cykel % % På knallert % I bus 8 1% 294 7% I tog 0 7 I bil % % Aktivitet efter skole Direkte hjem % % Besøge kammerat 77 14% % På fritidshjem 65 12% 815 Til Sports-/fritidsaktivitet % % Transportmiddel til aktivitet Gående 94 38% % På cykel % % På knallert % I bus 8 3% 121 7% I tog 1 7 I bil 39 16% 190 Transportmiddel til hjemmet Gående % På cykel % % På knallert % I bus 16 3% 381 I tog 0 9 I bil 92 17% % Transportvaner Gående og cyklende, følges med en voksen 42 4% 431 6% Gående og cyklende, følges med en kammerat % % Gående og cyklende, alene % % Cyklende, lys på cyklen % % Cyklende, brug af hjelm % % På knallert, brug af hjelm 36 62% I bus, mulighed for at gå eller cykle 18 56% % I tog, mulighed for at gå eller cykle % I bil, mulighed for at gå eller cykle % % Tabel 39. Oversigt over transportmiddel og vaner i forhold til gennemsnittet 8.5 Utryghed På nedenstående figur ses de lokaliteter omkring Gug Skole, som eleverne har udpeget som værende utrygge eller farlige at færdes på. 116 Aalborg Kommune 2009

17 Figur 136. Udpegede utrygge lokaliteter omkring Gug Skole. I nedenstående tabel er de mest udpegede lokaliteter i nærheden af skolen angivet samt årsag til utrygheden. Høj hastighed Mange biler Lokalitet Sønder Tranders Vej / Gugvej Sønder Tranders Vej / Kærholtstien Landlystvej / Solhøjsvej Solhøjsvej / Indgang til skolen Sønder Tranders Vej / Solhøjsvej Gugvej / Borger Allé Indkildevej / Vissevej Sti fra Hans Hedtofts Vej / Indkørsel til Hallen Sønder Tranders Vej Solhøjsvej Mange lastbiler Farligt kryds Bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Svært at krydse vejen Andet I alt Tabel 40. De hyppigst udpegede lokaliteter omkring Gug Skole. Aalborg Kommune

18 Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse ved Gug Skole onsdag den 29. april 2009 kl Nedenfor er de kryds og / eller strækninger, der er besigtiget, angivet. Der er angivet et problem for lokaliteten samt løsningsforslag. Solhøjsvej: Problem: Skolen påpeger, ligesom det er anført af skoleeleverne, at Solhøjsvej er utryg. Der er opsat skolepatruljeblink ved indgangen til skolen. Skolepatruljen står 2 steder foran skolen. Der er etableret sideheller og mulighed for parkering. Der er mange cyklister og biler, der holder for afsætning. Løsning: Det foreslås at opsætte standsningsforbud i tidsrummet 7 9 på skoledage. Forældrene opfordres herefter til at foretage aflevering / afsætning på parkeringspladsen længere oppe af Solhøjsvej eller på hallens parkeringsplads. Solhøjsvej. Solhøjsvej. Solhøjsvej / Landlystvej: Problem: Krydset er udpeget som utrygt pga. mange biler og dårlige oversigtsforhold. Skolen mener, at den dårlige oversigt skyldes den parkerede biler. Løsning: Det foreslås at male en 10 cm kantlinie i forbindelse med krydsningshellen på Landlystvej. Herved er der ikke mulighed for langsgående parkering. Det foreslås at etablere sideheller med sikring af cyklister og et bump imellem. Dette vurderes at være med til at nedsætte hastigheden på strækningen. 118 Aalborg Kommune 2009

19 Solhøjsvej / Landlystvej. Landlystvej. Sønder Tranders Vej / Hallens parkeringsplads: Problem: Skolen anfører, at der er dårlige oversigtsforhold i krydset. Løsning: Det foreslås at forbedre oversigten ved at sænke skiltene (Tandpleje, Skolesundhedstjenesten) i krydset. Samtidig foreslås det at få hækken beskåret, det skal dog undersøges, om der ligger en servitut. Hvis flere opfordres til at benytte hallens parkeringsplads til afsætning foreslås det at forbedre krydset. F.eks. kan det være en ide at gennemføre fortovet, så bilerne skal holde tilbage for de lette trafikanter. Sønder Tranders Vej / Hallens parkeringsplads. Sønder Tranders Vej. Sønder Tranders Vej / Gugvej: Problem: Rundkørslen er udpeget som utryg pga. mange biler, farligt kryds og bilerne ikke holder tilbage. Løsning: Det foreslås at hæve de røde felter i rundkørslens tilfarter således at de virker mere markante og man derfor ikke benytter disse til at komme omkring. Der foreslås ikke yderligere ændringer af rundkørslen. Aalborg Kommune

20 Sønder Tranders Vej / Gugvej. Sønder Tranders Vej / Gugvej. 120 Aalborg Kommune 2009

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 18 skoler i Aalborg Kommune. Løvvangskolen

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 18 skoler i Aalborg Kommune. Løvvangskolen Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 18 skoler i Aalborg Kommune Løvvangskolen August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Risskov Skole, revision 2012.

Risskov Skole, revision 2012. Risskov Skole, revision 2012. Risskov Skole er beliggende i den nordøstlige del af Aarhus. Skolen har knap 800 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. SFO er beliggende i umiddelbar nærhed til skolen, mens

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Hasselager Skole, revision 2012.

Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole er beliggende i Hasselager vest for Aarhus. Skolen har ca. 700 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. Ved skoleforliget i 2012 er Hasselager Skole fusioneret

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012.

Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen, revision 2012. Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen er beliggende i Tranbjerg syd for Århus. Skolerne har ca. 1.150 elever fordelt på 0.-10. klassetrin. SFO og klub er

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

WORKSHOP BØRN, UNGE OG MOBILITET VEJFORUM 3. DEC. 2014

WORKSHOP BØRN, UNGE OG MOBILITET VEJFORUM 3. DEC. 2014 WORKSHOP BØRN, UNGE OG MOBILITET VEJFORUM 3. DEC. 2014 HVORFOR ER DET VIGTIGT? FORMÅL: På denne workshop vil vi derfor: Diskutere og dele viden og ideer på baggrund af korte oplæg med eksempler og input

Læs mere

Hedensted Skole. http://mobreg.cowi.webhouse.dk/dk/trafikplan/oversigt.htm

Hedensted Skole. http://mobreg.cowi.webhouse.dk/dk/trafikplan/oversigt.htm Hedensted Elevtal: ca. 800. Klassetrin: 0. til 9. Der er lavet registreringer 9 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere under Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Kys og kør rundkørslen ved Østerled.

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Mål for færdselsprojekt Vinding Skole

Mål for færdselsprojekt Vinding Skole Overordnet planlægning færdselsprojekt Vinding Skole Status Mål Tiltag Tegn Evaluering Eleverne har været på innovationsdag på Herningsholm, hvor der er arbejdet efter camp-princippet. Eleverne har arbejdet

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Næsbjerg Skoles trafikpolitik

Næsbjerg Skoles trafikpolitik Næsbjerg Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU.

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU. Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang Linda Christensen, LCH@Transport.D.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.D.dk Andelen, der går og cykler afhængig af rejselængden Rejselængden er

Læs mere

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole Trafikpolitik Distriktsskole FORMÅL OG INDHOLD Distriktsskoles trafikpolitik har som formål: At skabe trygge forhold på skolevejen At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2015

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2015 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2015 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafikpolitik for Tibberupskolen

Trafikpolitik for Tibberupskolen Trafik omkring Tibberupskolen: Alle opfordres til at krydse Kofod Anchers Vej ved den indsnævring, hvor skolepatruljen står om morgenen. Se kort med sikker skolevej. Skolepatruljen er i aktivitet fra kl.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Cyklisters sikkerhed mere end cykelhjelme! Jesper Sølund og Janne Gundersen Rådet for Sikker Trafik

Cyklisters sikkerhed mere end cykelhjelme! Jesper Sølund og Janne Gundersen Rådet for Sikker Trafik Cyklisters sikkerhed mere end cykelhjelme! Jesper Sølund og Janne Gundersen Rådet for Sikker Trafik Formål Nuancere Rådet for Sikker Trafiks cyklistindsatser Præsentere resultater af ny undersøgelse sammenhæng

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar.

Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg 27-07-2015 Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar. Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet (lk@vd.dk). Medforfattere: Tove Hels, DTU Transport;

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Referat fra borgermøde den 9. september

Referat fra borgermøde den 9. september Cykelfaciliteter Egeskovvej/Bøgeskovvej Referat fra borgermøde den 9. september Projektnummer: 1012091 Dato: 21. september 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst... 3 2 Tidsplan... 4 3 Spørgsmål

Læs mere

Ang. Udbedring af de trafikale forhold omkring Søndermarkskolen, Vorup

Ang. Udbedring af de trafikale forhold omkring Søndermarkskolen, Vorup Vorup 12. februar 2015 Til medlemmerne af økonomiudvalget, Randers kommune Ang. Udbedring af de trafikale forhold omkring Søndermarkskolen, Vorup Det er med megen bekymring, at vi beboere på Smedegade

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Jejsing Friskoles trafikpolitik

Jejsing Friskoles trafikpolitik Jejsing Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Notat. Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade

Notat. Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade Notat Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Hillerødgade Hillerødgade er i Kommuneplanen klassificeret som overordnet trafikvej og fortsætter i begge ender af vejen ind i Københavns Kommune.

Læs mere

BILAG 1 BYP 25. januar 2016. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 01.B6.1 Boligområde ved Korsholmsvej i Aulum INDHOLD

BILAG 1 BYP 25. januar 2016. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 01.B6.1 Boligområde ved Korsholmsvej i Aulum INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra beboere på Korsholmsvej, Kirkegade og Østergaardsvej i Aulum Bemærkning fra FDF Aulum BILAG 1 BYP 25. januar 2016 Indsigelser/bemærkninger

Læs mere

Region Syddanmarks Borgerpanel. Biler biler biler. Transport i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Borgerpanel. Biler biler biler. Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel Biler biler biler Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere