Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat"

Transkript

1 Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK Saldoforespørgsel Du kan hente saldi på alle tilmeldte konti. Favoritkonti - på tværs af aftaler Du kan hente oplysning om saldo, bevægelser og kontovilkår på tværs af de aftaler som du har adgang til med dit brugernummer. Forudsætningen er, at kontiene er markeret som favoritkonti og at denne ydelse er tilmeldt på alle aftalerne. Bevægelsesforespørgsel Du kan hente bevægelserne på dine tilmeldte konti i vilkårlige selvvalgte intervaller. Bevægelsesforespørgsel med udskrivning af adviseringer Du kan hente bevægelserne på dine tilmeldte konti i vilkårlige selvvalgte intervaller - og efterfølgende få dem udskrevet med tilhørende adviseringstekst. Kontovilkår Du kan hente oplysninger om kontovilkår og ejerforhold, f.eks. saldo, maksimum, indskud og restindskud - felterne vises afhængigt af kontoens art. Rente og provision vises med satser samt opsummeret beløb siden sidste tilskrivning. Kortoversigt Du kan hente alle hæve- og kreditkort, der er tilknyttet de tilmeldte konti. Kreditkortbevægelser Du kan hente bevægelser og vilkår på dine tilmeldte kreditkortkonti. Bevægelserne vises periodeopdelt med periodens opkrævningsbeløb. Vilkårene omfatter aktuelt kreditmaksimum, reserveret beløb og aktuelt disponibelt. Kort - Oversigt egne kort Du kan hente alle de kort, hvor du er kortholder. Kort - Administration Du kan spærre alle de kort, hvor du er kortholder. Kort - Ophæv spærring Du kan ophæve spærring på de kort, hvor du er kortholder. Betalingsindstillinger Du kan vælge egne indstillinger for betalinger, herunder første betalingsdato og konto, der skal hæves fra. Overførsel til tilmeldte konti Du kan overføre beløb til danske konti, der er tilmeldt aftalen. Overførsel til andre konti Du kan overføre beløb til danske konti, der ikke er tilmeldt aftalen.

2 Betaling af girokort Du kan betale girokort af typerne 01, 04, og 15. Betaling af indbetalingskort Du kan betale indbetalingskort af typerne 71, 73 og 75. Udstedelse af check Du kan betale med en check, der sendes til modtageren. Udbakke Du kan oprette betalinger og gemme dem til samlet aflevering fra Udbakken. Godkendelse af de enkelte betalingstyper forudsætter, at du har separate rettigheder til at godkende disse. edankort - elektronisk Dankort edankort er en betalingsfunktion, hvor du kan betale elektronisk for varer/ydelser på internettet, fra konti, der er tilmeldt aftalen. edankort betalinger gennemføres ved brug af dine personlige, hemmelige koder fra denne aftale. Det vil fremgå af betalingsmodtagers hjemmeside, om der kan betales med edankort. Fremtidig betaling - Oversigt Du kan få et overblik over alle betalinger der er lagt ind til fremtidig betaling, samt afviste betalinger. Fremtidig betaling - Sletning Du kan slette en fremtidig betaling, der endnu ikke er gennemført. Fast overførsel - Betalingsoversigt Du kan få en oversigt over aftaler om faste overførsler fra dine konti. Funktionen indeholder både oplysninger om selve betalingsaftalen samt en oversigt over den nærmeste fremtids betalinger. Fast overførsel - Tilmelding Du kan tilmelde betalinger som faste overførsler fra dine konti. Fast overførsel - Afvisning/sletning Du kan afvise den næstkommende betaling på aftalen eller slette betalingsaftalen helt. BetalingsService - Betalingsoversigt Du kan få en oversigt over aftaler om betaling via BetalingsService. Fra ultimo måneden før betalingerne forfalder vises aftalerne med beløb. BetalingsService - Afvisning/afmelding Du kan afvise eller afmelde betalinger, som fremgår af betalingsoversigten indtil den 7. klokken i hver måned. Hvis den 7. ikke er en bankdag kan betalingen afvises den efterfølgende bankdag senest klokken BetalingsService - Tilmelding Du kan tilmelde betalinger til betaling via BetalingsService, herunder indgå og etablere betalingsaftalen med kreditor. BetalingsService - Elektronisk betalingsinformation Du kan få leveret de oplysninger om betalingen, der normalt sendes på papir fra BetalingsService ultimo måneden før betalingerne forfalder.

3 Indlægge kreditorer i kreditorregister Du kan gemme oplysninger om kreditorer, så du undgår at taste dem igen ved senere betalinger til samme kreditor. Kreditorregister - på tværs af aftaler Du kan hente kreditorer på tværs af dine kundeaftaler. Oversigt over alle tilmeldte depoter Du kan se en oversigt over de depoter, som er tilmeldt aftalen. Forespørgsel til depotbevægelser Du kan hente bevægelser som er foretaget i de depoter, som er tilmeldt aftalen. Forespørgsel til indhold i depot Du kan se oversigter over indholdet af de depoter, der er tilmeldt aftalen. Forespørgsel på strakskurser stillet af pengeinstituttet Du kan se strakskurser stillet af pengeinstituttet på udvalgte aktier og obligationer. Se oversigt over indlagte ordrer Du kan se egne indlagte handelsordrer til gennemførelse samme dag eller på en senere børsdag. Lægge budget Du kan oprette, bearbejde og gemme budget på baggrund af en skabelon med pengeinstituttets forslag, en tom budgetskabelon eller det budget, der allerede bruges til budgetkontoen. Budgetterne kan ajourføres med gennemførte betalinger fra BetalingsService, faste betalingsaftaler med pengeinstituttet eller egne gennemførte betalinger. Gemte budgetter har ingen konsekvenser for de aftaler, der eventuelt er indgået med pengeinstituttet om budgetkonto. Forespørgsel på valutakurser Du kan få oplyst Nationalbankens middelkurser og pengeinstituttets købs- og salgskurser pr. land. Bruger - kontaktoplysninger Du kan vedligeholde dine kontaktoplysninger om mobiltelefonnummer og . Ændre adgangskode Du kan ændre din adgangskode. Spærre for adgang Du kan spærre for hele aftalen. Administration - egne nøgler Du kan kopiere, flytte og slette egne brugernøgler. Administration - andres nøgler Du kan kopiere, flytte og slette andre brugeres brugernøgler. Se oversigt over udførte handlinger 90 dage tilbage Du kan få dokumenteret hvilke handlinger, du har foretaget i de seneste 90 dage.

4 Elektronisk tilmelding af funktioner Du kan tilmelde nye funktioner til aftalen, når de igangsættes. Elektronisk tilmelding af konti og depoter Du kan tilmelde nye konti og depoter til aftalen. Digitale aftaler - Oversigt Du kan se oversigt over dine digitale aftaler. Digitale aftaler - Underskrift Du kan underskrive aftaler digitalt. Aftalerne vil efterfølgende være tilgængelige i netbanken. Administration - mobilbank til web Du kan i din netbank tilmelde dig mobilbank, hvor du får adgang til udvalgte funktioner fra netbanken. Administration - mobilbank med smartphone app Du kan i din netbank tilmelde dig mobilbank til smartphone, hvor du får adgang til udvalgte funktioner fra netbanken og egne funktioner. Hente E-udskrift Du kan se elektroniske kopier af udskrifter for de konti og depoter, der er tilmeldt aftalen. Du kan ikke hente udskrifter der er dannet før denne funktion er tilmeldt på aftalen. Oprette konto Der kan oprettes og tilknyttes en ny konto til aftalen. e-boks Du kan koble dig direkte på din personlige elektroniske postkasse - e-boks - uden at skulle afgive nye koder. Du kan vælge at få nogle af de breve, som vi normalt sender med posten, leveret i e-boks - f.eks. kontoudskrifter, årsoversigter og fondsnotaer. Se den komplette fortegnelse i e-boks. Du kan naturligvis også se boksens øvrige indhold, f.eks. din post fra offentlige myndigheder eller dine egne dokumenter. earkiv Du kan se elektroniske dokumenter, f.eks. meddelelser fra pengeinstituttet. Nemkonto Du kan oprette og ændre din Nemkonto. Mit Totalkredit-lån Du kan koble dig direkte på Totalkredits rådgivningsværktøj - via selvbetjening uden at skulle afgive nye koder. Dit cpr.nummer bliver sendt til Totalkredit i forbindelse med opkoblingen og du får adgang til dine lån. net-id Net-ID er en sikker måde at blive elektronisk identificeret overfor en tjenesteudbyder på internettet. Du bruger dine personlige, hemmelige koder fra denne aftale. Net-ID giver tjenesteudbyderen sikkerhed for, at du virkelig er den, du udgiver dig for at være. Du kan bruge net-id hos de tjenesteudbydere, som har logoet for net-id på deres hjemmeside. Net-ID kan hos visse tjenesteudbydere anvendes til, at du kan bekræfte indholdet af et dokument, som kommer fra tjenesteudbyderen. En tjenesteudbyder er en virksomhed, som stiller ydelser til rådighed på internettet.

5 Sikker post Du kan benytte denne funktion til at sende post til os. Din post bliver krypteret (kodet), så ingen uvedkommende kan læse den, og samtidig sikrer din underskriftskode, at det er dig, der har sendt posten. Udland - overfør beløb til udlandet Du kan overføre beløb til en konto i et udenlandsk pengeinstitut. Pensionsinfo Du kan koble dig på Pensionsinfo's portal - via selvbetjening uden at skulle afgive nye koder. Dit cpr. nummer, navne- og adresseoplysninger bliver sendt til Pensionsinfo i forbindelse med opkoblingen og du får adgang til dine pensions- og forsikringsordninger.

6 SMARTPHONE (Android eller Apple ios) Saldoforespørgsel Du kan hente saldi på alle tilmeldte konti. Bevægelsesforespørgsel Du kan hente bevægelserne på dine tilmeldte konti i vilkårlige selvvalgte intervaller. Kontovilkår Du kan hente oplysninger om kontovilkår og ejerforhold, f.eks. saldo, maksimum, indskud og restindskud - felterne vises afhængigt af kontoens art. Rente og provision vises med satser samt opsummeret beløb siden sidste tilskrivning. Kort - Oversigt egne kort Du kan hente alle de kort, hvor du er kortholder. Kort - Administration Du kan spærre alle de kort, hvor du er kortholder. Swipp - Betaling Du kan foretage mindre betalinger til andre personer blot ved at kende deres mobilnummer. Du kan maksimalt udføre Swipp betalinger på kr. pr. dag. Swipp betalingen er garanteret for modtager og kan hverken tilbagekaldes eller stoppes. Swipp - Administration Hvis du tilmelder dig Swipp, er det muligt at oprette en Swipp-aftale, hvor du knytter dit mobilnummer til en konto. En Swipp kan altid afmeldes igen. Betalingsindstillinger Du kan vælge egne indstillinger for betalinger, herunder første betalingsdato og konto, der skal hæves fra. Overførsel til tilmeldte konti Du kan overføre beløb til danske konti, der er tilmeldt aftalen. Overførsel til tilmeldte konti - valuta Du kan overføre beløb til danske konti, der er tilmeldt aftalen. Bemærk at ved overførsler, hvor du skal overføre beløb i en anden valuta end debetkontoens valuta, vil beløbet først blive omvekslet på det tidspunkt, hvor overførslen ønskes gennemført. Da valutakurserne ændres dagligt, kan der hæves et beløb på kontoen, der afviger fra det beløb, der var gældende på bestillingstidspunktet. Overførsler til konti i andre danske pengeinstitutter kan kun ske i danske kroner eller euro. Overførsel til andre konti Du kan overføre beløb til danske konti, der ikke er tilmeldt aftalen. Overførsel til andre konti - valuta Du kan overføre beløb til danske konti, der ikke er tilmeldt aftalen. Bemærk at ved overførsler, hvor du skal overføre beløb i en anden valuta end debetkontoens valuta, vil beløbet først blive omvekslet på det tidspunkt, hvor overførslen ønskes gennemført. Da valutakurserne ændres dagligt, kan der hæves et beløb på kontoen, der afviger fra det beløb, der var gældende på bestillingstidspunktet. Overførsler til konti i andre danske pengeinstitutter kan kun ske i danske kroner eller euro.

7 Betaling af girokort Du kan betale girokort af typerne 01, 04, og 15. Betaling af girokort - valuta Du kan betale girokort af typerne 01, 04, og 15. Bemærk, at ved betaling, hvor du hæver fra en konto, der føres i en anden valuta end danske kroner, vil beløbet først blive omvekslet på det tidspunkt, hvor betalingen ønskes gennemført. Da valutakurserne ændres dagligt, kan der hæves et beløb på kontoen, der afviger fra det beløb, der var gældende på bestillingstidspunktet. Betaling af indbetalingskort Du kan betale indbetalingskort af typerne 71, 73 og 75. Betaling af indbetalingskort - valuta Du kan betale indbetalingskort af typerne 71, 73 og 75. Bemærk, at ved betaling, hvor du hæver fra en konto, der føres i en anden valuta end danske kroner, vil beløbet først blive omvekslet på det tidspunkt, hvor betalingen ønskes gennemført. Da valutakurserne ændres dagligt, kan der hæves et beløb på kontoen, der afviger fra det beløb, der var gældende på bestillingstidspunktet. Udbakke Du kan oprette betalinger og gemme dem til samlet aflevering fra Udbakken. Godkendelse af de enkelte betalingstyper forudsætter, at du har separate rettigheder til at godkende disse. Fremtidig betaling - Oversigt Du kan få et overblik over alle betalinger der er lagt ind til fremtidig betaling, samt afviste betalinger. Fremtidig betaling - Stop og start Du kan stoppe en fremtidig betaling, så den ikke betales på aftalt tidspunkt. En stoppet betaling kan startes, hvis du alligevel ønsker betaling gennemført. Fremtidig betaling - Sletning Du kan slette en fremtidig betaling, der endnu ikke er gennemført. Fast overførsel - Betalingsoversigt Du kan få en oversigt over aftaler om faste overførsler fra dine konti. Funktionen indeholder både oplysninger om selve betalingsaftalen samt en oversigt over den nærmeste fremtids betalinger. Fast overførsel - Afvisning/sletning Du kan afvise den næstkommende betaling på aftalen eller slette betalingsaftalen helt. BetalingsService - Betalingsoversigt Du kan få en oversigt over aftaler om betaling via BetalingsService. Fra ultimo måneden før betalingerne forfalder vises aftalerne med beløb. BetalingsService - Afvisning/afmelding Du kan afvise eller afmelde betalinger, som fremgår af betalingsoversigten indtil den 7. klokken i hver måned. Hvis den 7. ikke er en bankdag kan betalingen afvises den efterfølgende bankdag senest klokken Elektronisk Indbetalingskort - Aftaleoversigt Du kan få en oversigt over aftaler om opkrævning via Elektronisk Indbetalingskort (e-kort).

8 Indlægge kreditorer i kreditorregister Du kan gemme oplysninger om kreditorer, så du undgår at taste dem igen ved senere betalinger til samme kreditor. Oversigt over alle tilmeldte depoter Du kan se en oversigt over de depoter, som er tilmeldt aftalen. Ændre adgangskode Du kan ændre din adgangskode. Elektronisk tilmelding af funktioner Du kan tilmelde nye funktioner til aftalen, når de igangsættes. e-boks Du kan koble dig direkte på din personlige elektroniske postkasse - e-boks - uden at skulle afgive nye koder. Du kan vælge at få nogle af de breve, som vi normalt sender med posten, leveret i e-boks - f.eks. kontoudskrifter, årsoversigter og fondsnotaer. Se den komplette fortegnelse i e-boks. Du kan naturligvis også se boksens øvrige indhold, f.eks. din post fra offentlige myndigheder eller dine egne dokumenter.

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende.

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit

Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit Oktober 2013 Velkommen Nykredit Netbank mitnykredit Nykredits netbank er en fleksibel måde at gå i banken på, når det passer dig. Du finder

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. I Sydbanks Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere