BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014"

Transkript

1 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives ind med track changes i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. har i henhold til tabel 1 i bilag 1 (tidsplan) fastlagt tidspunkt for s godkendelse af Overtagelsesprøven for Systemet, som skal betragtes som et minimumskrav. Et tilbud vil således blive anset som ukonditionsmæssigt, hvis de angivne datoen for afslutning af Overtagelsesprøven, der er angivet i tabel 1, ændres i forbindelse med udarbejdelsen af tidsplanerne for Systemet. Tilbudsgiver må dog gerne levere tidligere end anført, men ikke senere. Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde tabel 1, som angiver en detaljeret tidsplan for Projektet, herunder: Relevante aktiviteter for Projektet Start og sluttidspunkt for aktiviteter Forventet tidspunkter for Prøver. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækker i tabellerne ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiveren kan således tilpasse tabellerne efter behov. Hvor en aktivitet gennemføres over en periode (jf. [dato-dato] i kolonne 2 i tabel 1) anføres både periodens start og sluttidspunkt i kolonnen Dato i tabel 1. Tilbudsgiver skal som underbilag til nærværende bilag vedlægge en samlet grafisk illustration af den overordnede tidsplan for Projektet, herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold jf. punkt 2.2. Indholdsfortegnelse KAPITEL I Indledning Indledning... 4 KAPITEL II Tidsplan Tidsplan Tidsplan for Projektet Etape I: Afklaring og design Etape II: Analyse, design, udvikling og implementering... 6 Side 2 af 10

3 2.1.3 Etape III: Afslutning og godkendelse Grafisk illustration... 9 KAPITEL III Vilkår for tidsplanen Side 3 af 10

4 KAPITEL I INDLEDNING 1 Indledning Nærværende bilag indeholder en tidsplan for gennemførelse af Projektet, hvor samtlige relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet. Bilaget er opdelt i kapitler startende med dette indledende KAPITEL I. Herefter følger KAPITEL II, der beskriver tidsplaner. Endeligt i underbilag til nærværende bilag har angivet en grafisk oversigt over tidsplanen. Side 4 af 10

5 Etape I BILAG 1: TIDSPLAN KAPITEL II TIDSPLAN 2 Tidsplan har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en tidsplan for gennemførelse af det samlede Projekt, hvor samtlige relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, jf. punkt 2.1. s tidsplan afspejler de krav til leverance- og udvilkingsmetode fastsat i Kontrakten samt bilag 2 og bilag 8. Herunder at Projektet gennemføres i tre Etaper: Etape I Afklaring, Etape II Analyse, design, udvikling og implementering og Etape III Afslutning og godkendelse. De i tidsplanerne angivne aktiviteter iværksættes af den anførte ansvarlige. Hvis der er angivet flere ansvarlige, er det den førstnævnte, der er den primært ansvarlige. s estimater vedrørende omfanget af s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse, fremgår af Kontraktens bilag 9 (s medvirken). 2.1 Tidsplan for Projektet Kontraktens kapitel IV beskriver de generelle principper for leverancens udførelse samt formål og aktiviteter i de enkelte Etaper. Tidsplanen for Projektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af tabel 2. [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 2 angive en tidsplan for alle relevante aktiviteter i Projektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Opregningen nedenfor er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver kan derfor bytte rundt på aktiviteterne, dog i henhold til Kontrakten] Etape I: Afklaring og design Dato Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger Bodsbelagt milepæl 5. januar 2015 Kontraktens indgåelse 1. møde i Afklaringsetapen mellem og Evt. workshops med og dennes samarbejdspartnere / [Evt. yderligere aktiviteter] [/ ] skal mindst 5 Arbejdssdage forud for mødet fremsende dagsorden samt forventninger til deltagere. Workshopper kunne omhandle afklaringer om brugervenlighed, integrationer til andre systemer mv. 9. marts 2015 kl. modtagelse af forslag til revide- Side 5 af 10

6 Etape II BILAG 1: TIDSPLAN Dato Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger Bodsbelagt milepæl ret Leverancebeskrivelse Senest 27. marts 2015 Senest 7. april 2015 s godkendelse af revideret Leverancebeskrivelse s sidste dag for udtrædelse af Kontrakten som helhed, jf. Kontraktens punkt Etape II: Analyse, design, udvikling og implementering Dato Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger Senest 7. april 2015 kl [Tidligst 10 fra modtagelse af detailspecifikation] s påbegyndelse af detailspecifikation jf. Kontraktens pkt [Evt. yderligere aktiviteter] modtagelse af forslag til detailspecifikation s godkendelse af detailspecifikation [/ ] Etablering af Udviklingsmiljø, jf. bilag 7B. Etablering af Internt Testmiljø, jf. bilag 7B. [Dag til Dag] [Evt. yderligere aktiviteter, herunder udvikling, test og dokumentation] før s modtager Drejebog for Brugervenlighedstest Iteration 1 [/ ] s godkendelse af Drejebog for Brugervenlighedstest [Dag til Dag] Brugervenlighedstest før s s modtagelse af rapport for Brugervenlighedstest Bodsbelagt milepæl s godkendelse af Brugervenlighedstest Senest 12. Kontrolpunkt, Inte- Side 6 af 10

7 Dato Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger juni 2015 ration 1 [Mindst 3 ef- s Observationer skriftligt meddelt ter Kontrolpunkt] [Senest 5 efter observationer er meddelt] s modtagelse af opdateret plan for Iteration 2 s Godkendelse af opdateret plan for Iteration 2 Iteration 2 [Dag til Dag] [Evt. yderligere aktiviteter, herunder udvikling, test og dokumentation] Senest 28. Kontrolpunkt, Iteration august [Mindst 3 efter Kontrolpunkt] [Senest 5 efter observationer er meddelt] s Observationer skriftligt meddelt s modtagelse af opdateret plan for Iteration 3 [/ ] s Godkendelse af opdateret plan for Iteration 3 Iteration 3 [Dag til Dag] [Evt. yderligere aktiviteter, herunder udvikling, test og dokumentation] Senest 30. Kontrolpunkt, Iteration oktober [Mindst 3 efter Kontrolpunkt] s Observationer skriftligt meddelt [Evt. yderligere aktiviteter, herunder udvikling, test og dokumentation] [/ ] [/ ] Etablering af miljøer Etablering af Præproduktionsmiljø, jf. bilag 7B. Etablering af Produktionsmiljø, jf. bilag 6. Bodsbelagt milepæl Side 7 af 10

8 Etape III BILAG 1: TIDSPLAN Etape III: Afslutning og godkendelse Dato Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger før s Opstart af Etape III modtager Drejebog for Systemprøve s godkendelse af Drejebog for Systemprøve [Dag til Dag] Systemprøve før s før s s modtagelse af rapport for Systemprøve s godkendelse af Systemprøve modtager Drejebog for Overtagelsesprøve s godkendelse af Drejebog for Overtagelsesprøve [Dag til Dag] Overtagelsesprøve før s Senest 18. december 2015 før s [Gennemføres over mindst 20 ved aftalt belastning jf. bilag 14] før s s modtagelse af rapport for Overtagelsesprøve s godkendelse af Overtagelsesprøve modtager Drejebog for Driftsprøve s godkendelse af Drejebog for Driftsprøve Driftsprøve s modtagelse af rapport for Driftsprøve s godkendelse af Driftsprøve Bodsbelagt milepæl Side 8 af 10

9 Etape [Indsæt relevant Etape] BILAG 1: TIDSPLAN 2.2 Grafisk illustration Underbilag 1A indeholder en samlet grafisk illustration af projektet, jf. tabel 1, herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold. [Tilbudsgiver bedes vedlægge et underbilag 1A til nærværende bilag, der indeholder en samlet grafisk illustration af aktiviteterne fra tabel 1, herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold]. 3 Skabelon skal i samarbejde med udarbejde en detaljeret plan for hver Etape, der følger efter Etape I, jf. Kontraktens punkt skal i denne forbindelse anvende nedenstående skabelon. Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger Dag 0 [Antal uger] [Antal uger]/ Tabel [Indsæt relevant nummer]: Tidsplan for [Indsæt relevant Etape Side 9 af 10

10 KAPITEL III VILKÅR FOR TIDSPLANEN 4 Ændring af tidsplanen Ændring af tidsplaner i dette bilag kan kun ske i overensstemmelse med Kontraktens punkt 17.3 og Kontraktens kapitel. Ved ændringer, som påvirker tidsplanen, opdaterer såvel tidsplanen som relevante underbilag til dette bilag. 5 Rapportering Kravene til rapportering vedrørende risiko for forsinkelser i tidsplanen mv., fremgår af bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering). 6 Bodsbelagte milepæle Såfremt fristen for beståelsen af en de i tabel 1-3 markeret aktiviteter, herunder Overtagelsesprøven og Driftsprøven, jf. tabel 1, overskrides som følge af s forhold, i falder der fra tidsfristens overskridelse en en bod i overensstemmelse med Kontraktens punkt Side 10 af 10

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere