gudmandsen.net Integraler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gudmandsen.net Integraler"

Transkript

1 gudmandsen.net Jako SvH Gudmandsen Kopiering fra denne pulikation må kun finde sted i overensstemmelse aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Integraler Indholdsfortegnelse Integraler... Omvendt differentialkvotient Stamfunktioner til simple funktioner Integrationsprøven (omvendt differentiation) Regneregler for uestemte integraler Bevis for sum og differens Bevis for skalar Partiel integration Udledning af partiel integration Integration ved sustitution Udledning af integration ved sustitution... 4 Det estemte integrale Summer Arealfunktionen Integrael funktion Bevis for arealfunktionen som det estemte integrale Nummerisk areal Areal mellem graferne for to funktioner Buelængde Volumen af omdrejningslegeme Bevis for volumen af omdrejningslegeme Volumen mellem omdrejningslegemer for graferne for flere funktioner Overfladeareal af omdrejningslegeme Gariels trompet Regneregler for estemte integraler Relationer Sum og differens Bevis for sum og differens Skalar Bevis for skalar Partiel integration Integration ved sustitution Bevis for integration ved sustitution Omyttede grænser ved estemt integration Bevis for omyttede grænser Indskudsreglen Bevis for indskudsreglen Middelværdi...43 integrale_a.odt Side /43 Jako Gudmandsen:

2 Integraler Efter at kende til differentialkvotient, som en metode til at finde den asolutte funktionstilvækst, tangentens hældning, kunne det være interessant at finde den inverse operator, som (måske) kan finde tilage til den oprindelige funktion. Det viser sig at denne kan ruges til flere andre ting, herunder eregning af areal, volumen, kurvelængde m.m. Omvendt differentialkvotient En stamfunktion kan opfattes som en operator, som den inverse operator til differentialoperatoren ved navn integraleoperatoren, hvorved det i princippet - er muligt at finde den oprindelige funktion til en afledet funktion. Illustration : Integration som omvendt differentialkvotient Desværre går der nogle oplysninger tat ved differentialoperatoren (eksempelvis konstantled), hvorved der opstår en uekendt konstant ved integration af en afledet funktion, kaldet stamfunktionen F(x) til en funktion. Den anden vej går det derimod fint, hvorfor definitionen for stamfunktion er givet ved: d ( F ( x)) = f (x) dx Illustration 2: Integration som omvendt differentialkvotient ver.2 integrale_a.odt Side 2 /43 Jako Gudmandsen:

3 I princippet urde det være det samme som den anden vej rundt, men her er det vi skal tilføje en aritrer konstant: d dx ( F ( x)) = f (x) f (x)dx = F ( x)+c Notationerne F(x), f(x), f'(x) m.fl. er i princippet lot et udtryk for hvor mange trin differentialeller integrationsoperatoren har virket på en estemt funktion. Dette illustreres i særdeleshed i forindelse med potensfunktioner, som netop mister en heltallig potens ved hver differentiering. Omvendt stiger potensen et trin ved integration. Illustration 3: Differentialtrappen En stamfunktion kan også udtrykkes som det uestemte integrale. f (x)dx = F ( x)+c d ( f ( x)dx) = d ( F ( x)+c) = f (x) dx dx integrale_a.odt Side 3 /43 Jako Gudmandsen:

4 2 Stamfunktioner til simple funktioner Grundlaget for stamfunktioner ygger på en række løsninger: Funktion f(x) Stamfunktion F(X) f (x) = x n F (x) = n+ xn+ +c, n f (x) = x = x f (x) = 0 F (x) = ln(x)+c F (x) = c f (x) = c = c x 0 F (x) = c x = c x f (x) = e x F (x) = e x +c f (x) = e kx F (x) = k ekx +c f (x ) = ln( x) F (x) = x ln( x) x+c f (x) = a x F (x) = ax ln (a) +c f (x) = x = x ½ F (x) = x 2 +c = 2 x x+c 3 Den aritrere konstant c etyder, at der er uendeligt mange stamfunktioner til en funktion, som lot adskiller sig fra hinanden, ved at have forskellige konstanter lagt til udtrykket grafisk forskudt i y-aksens retning. Eksempelvis kan stamfunktioner til et 2.gradspolynomium findes: 3x 2 2x 9 dx = x 3 x 2 9x+c d dx ( 3x 2 2x 9 dx) = d dx (x3 x 2 9x+c ) 3x 2 2x 9 = 3x 2 2x 9 x 0 q.e.d. Alt efter størrelsen af konstanten c vil denne kunne skitseres grafisk som på Illustration 3 Alle disse stamfunktioner vil have den samme afledte, da netop konstantleddet går ud ved differentiering. integrale_a.odt Side 4 /43 Jako Gudmandsen:

5 Illustration 4: Forskellige stamfunktioner til y = 3x 2-2x-9 2. Integrationsprøven (omvendt differentiation) Da reglerne for differentialkvotienter er accepterede, kan disse ruges til at eftervise postulerede regler for integration, med udgangspunkt i definitionen for stamfunktion: d ( F ( x)) = f (x ) dx Eksempelvis kan regnereglen for stamfunktion til potensfunktioner efterkontrolleres ved hjælp af differentiation: x n dx = n+ x n+ +c d dx ( x n dx) = d dx ( n+ xn+ +c) x n = (n+) n+ xn+ +0 = x n q.e.d. Prøves det samme med den naturlige logaritme, fås: ln(x) dx = x ln(x) x d dx ln( x)dx = d dx ( x ln(x) x ) ln(x) = ln(x)+x = ln( x) x På samme vis kan de øvrige løsninger og regler for åde funktionsudtryk og regneregler i vid udstrækning eftervises. integrale_a.odt Side 5 /43 Jako Gudmandsen:

6 3 Regneregler for uestemte integraler På lige fod med differentialoperatoren findes der en række regneregler for uestemte integraler. Sum og differens Skalar Partiel integration Integration ved sustitution ( f ±g )(x)dx = f (x)dx± g (x)dx k f ( x)dx = k f ( x)dx f ( x) g( x)dx = F (x) g( x) F (x) g ' (x)dx f (g (x)) g ' ( x)dx = F (g(x)) De to første svarer fuldkommen til reglerne for differentialkvotienterne, mens de to næste kræver en dyere forklaring. Tages der udgangspunkt i regneregler for differentialkvotienter, har vi følgende: d ( f ( x)± g (x)) = f ' (x)±g ' (x ) dx d (k f (x)) = k f ' (x) dx d ( f ( x) g (x)) = f ' ( x) g (x)+ f (x) g ' (x) dx d dx ( f ( g (x)) = d ( f (g( x))) = dx f ' (x) g(x) f (x) g ' (x) ( g(x)) 2 f ' ( g( x)) g ' (x) I ovenstående tael gælder alle forholdene for differentiation fra venstre til højre, hvilket må etyde at samme forhold må være gældende ifm. integration fra højre til venstre. d dx ( f ( g (x))) = f ' ( g(x)) g ' ( x) f ' ( g( x)) g' ( x)dx = f ( g (x))+c Dette evis optræder flere steder i lærerøgerne for Matematik A. Samme forhold må gøre sig gældende for de øvrige regneregler for differentialkvotienter, eksempelvis: d dx ( f ( g (x)) = f ' ( x) g ( x) f ( x) g' ( x) (g (x)) 2 f ' (x) g (x) f (x) g ' (x) ( g (x)) 2 dx = f (x) g(x) +c integrale_a.odt Side 6 /43 Jako Gudmandsen:

7 d ( f (x) g( x)) = f ' ( x) g(x)+ f (x) g ' (x) dx f ' ( x) g(x)+ f (x) g ' (x)dx = f (x) g(x)+c Førstnævnte (division) er meget sjældent optrædende når der skal løses integraler, men løsning af multiplikater af funktioner kan sagtens ruges til noget fornuftigt. Se Partiel integration side Bevis for sum og differens f ( x)±g (x)dx = f ( x)dx± g (x)dx Ved at anvende integrationsprøven og differentiere egge sider af lighedstegnet ved hjælp af sumreglen for differentiation kan reglen for summen af to funktioner efterprøves: d dx ( f ( x)dx+ g (x)dx) = d dx ( f ( x)dx)+ d dx ( g ( x)dx ) = f ( x)+ g (x) Resultatet er integranden, hvorved reglen er evist. Tilsvarende kan reglen for differens evises Bevis for skalar k f ( x)dx = k f ( x)dx Ved at differentiere egge sider, med reglen for skalar for differentiation fås d dx ( k f (x)dx ) = k d dx ( f ( x)dx) = k f (x ) Resultatet er integranden, hvorved reglen er evist. 3. Partiel integration Parteil integration enyttes ved produkt af to uforenlige funktioner. f ( x) g ( x)dx = F (x) g( x) F (x) g ' (x)dx Det er ligetil at finde en funktion som er produkt af to funktioner og indsætte den i reglen for partiel integration, men der kan være faldgruer og funktioner uden løsninger. Eksempelvis: integrale_a.odt Side 7 /43 Jako Gudmandsen:

8 f (x) = x 2 e x f ( x)dx = x3 3 e x x3 3 e x dx+c I løsningen optræder et nyt integrale, som skal løses med partiel integration og som vil resultere i endnu et integrale, da den aflede til e x jo netop er e x. Der kan altså ikke findes nogen løsning på denne måde. Byttes der derimod om på x 2 og e x, hvilket er fuld ud tilladt ved produkt, giver det en mere konstruktiv eregning: f (x) = e x x 2 f ( x)dx = e x x 2 e x 2x dx+c = e x x 2 (e x 2x e x 2dx)+c = e x x 2 (e x x 2 (e x 2))+c = (x 2 2x+2) e x +c Her er systemet, at sikrer at potensfunktionen indgår i den del af produktet, g(x), som ender i en konstant ved gentagne differentieringer. Ved trigonometriske funktioner vil denne metode typisk ikke kunne ruges, da der aldrig opnås eliminering af sådanne funktioner. e x sin (x)dx = e x sin (x) e x cos( x)dx+c sin( x) e x dx = cos( x) e x cos( x) e x dx+c Både e x og sin(x) liver aldrig elimineret, hvorfor vi kan integrerer for evigt, uden at finde en algeraisk løsning. I sådanne tilfælde kan integraletaeller og/eller CAS 2 være et rugart alternativ. 3.. Udledning af partiel integration Beviset for partiel integration følger samme mønster med 'omvendt differentiation', men er snarere udtrykt ved udviklingen frem til partiel integration på aggrund af differentiation af produktet af to (uforenelige) funktioner: d ( f ( x) g ( x)) = f ' ( x) g( x)+ f ( x) g ' ( x) dx d dx ( f ( x) g (x)) dx = f ' ( x) g ( x)+ f ( x) g ' ( x)dx f ( x) g ( x)+c = f ' (x) g ( x)+ f ( x) g ' (x)dx Integralet herover er sjældent forekommende, og det vi gerne vil finde, er en løsning til integration af multiplikater af funktioner, f(x) g(x). Det (måske) edste værktøj er Wolfram Mathematica Online Integrator, 2 CAS: Computer Algera System = et matematikprogram som kan håndtere symolsk matematik eller en avanceret lommeregner. integrale_a.odt Side 8 /43 Jako Gudmandsen:

9 Derfor forsøger vi at isolere denne: f ' ( x) g (x)+ f (x) g ' (x)dx= f (x) g(x) f ' ( x) g(x)dx+ f (x) g ' (x)dx= f ( x) g(x) f ' (x) g(x)dx= f (x) g (x) f (x) g ' (x)dx Notationerne F(x), f(x) og f'(x) angiver relative niveauer af differentiation ift. udgangspunktet, hvorfor forholdene; d d F (x) = f (x) og dx dx f ( x) = f ' (x ) angiver samme trin i samme retning på en differentialtrappe. Det samme gør sig gældende ved integration; f ' (x)dx = f ( x)+c og f ( x)dx = F (x)+c for trinvis retning op ad på Illustration 3: Differentialtrappen side 3. Derfor vil vi kunne omskrive ovenstående evis for partiel integration, 2. linje om til: f x g x dx F x g ' x dx=f x g x f x g x dx = F x g x F x g ' x dx...hvor F(x) er stamfunktion til f(x) og g'(x) er den afledede funktion til g(x). 3.2 Integration ved sustitution Sustitutionsmetoden kan ses som den inverse til differentiering af en sammensat funktion. d ( f ( g (x))) = f ' (g (x)) g ' (x) dx d dx ( f ( g (x))) dx = f ' (g (x)) g ' (x)dx Omskrevet ved hjælp af Differentialtrappen, hvor f'(x) erstattes af f(x), kan dette skrives som f (g (x)) g ' (x)dx = F ( g(x)) integrale_a.odt Side 9 /43 Jako Gudmandsen:

10 Det er ofte ikke tilfældet at en funktion er sat sammen med den indre funktions afledte, hvorfor der må en kreativ teknik til løsningen, eksempelvis funktionen S(x): S (x) = f ( g(x)) S (x) = 4x dx, g(x) = u = 4x og f (u) = u = u / 2 F (u) = 2 3 u 3 2 og du dx = 4 du = 4dx dx = 4 du Indsættes udtrykket for dx i integralet fås: 4xdx = u ( 4 )du = u 3 2 +c = 6 ( 4x) 3 2 +c I dette tilfælde gik det godt, da den indre funktions afledede funktion viser sig som en konstant, hvilket ikke altid er tilfældet. Er der tale om indre funktioner i form af potensfunktioner af højere orden eller andre ikke-eliminerare funktioner kan det live meget svært at løse i hånden, hvorfor CAS må tages i rug, eksempelvis: ln(x 2 )dx, f (u) = ln(u), u = x 2 F (u) = u ln u u, du dx = 2x dx = 2x du ln(u) u' 2x du =? du Her liver der ikke elimineret noget i forhold til størrelsen dx = 2x kræver særlig kreativitet, som ikke ehandles i nærværende skrift. Derimod kan CAS være et anvendeligt værktøj:, hvorfor en løsning Illustration 5: Løsning fra Wolfram Mathematica Online Integrator Dette kaldes for integration ved sustitution, da netop g(x) sustitueres (erstattes) med u. Metoden er mest teknik, som veksler alt efter hvilken type funktioner der er tale om. integrale_a.odt Side 0 /43 Jako Gudmandsen:

11 3.2. Udledning af integration ved sustitution Ved differentialkvotienter findes der løsning til sammensatte funktioner, hvilket ville være rart ifm. integration også. Med udgangspunkt i differentialkvotient af sammensatte funktioner, kan der udledes noget rugart: d ( f (g ( x))) = f ' ( g (x)) g ' ( x) dx Jævnførende Illustration 3: Differentialtrappen side 3 kan f(x) omdøes, når lot dennes afledede også omdøes derefter og integraleoperatoren udføres på egge sider. d ( F ( g (x))) = F ' (g (x)) g ' ( x) = dx f (g( x)) g ' (x) d dx (F (g (x)))dx = f ( g(x)) g ' ( x)dx F ( g(x)) = f ( g(x)) g ' ( x)dx Sættes g(x) = u kan udtrykkes skrives som f (u) du dx = F (u) dx integrale_a.odt Side /43 Jako Gudmandsen:

12 4 Det estemte integrale Som invers operator til den afledede, giver det uestemte integrale en ny funktion i forhold til udgangspunktet, men der er en anden rug af integralerne, som giver os et tal som resultat: Det estemte integrale. Senere skal der ses på nogle af de mest anvendte fortolkninger af det fremkomne tal. Det estemte integrale eregnes som: a f (x) = [ F (x)]a = F () F (a) Her findes det uestemte integrale, og derefter indsættes nogle valgte grænser, inden for hvilket interval der ønskes at integreres over, a til. Ser vi på funktionen f (x) = 2x 2 +8x 6 og nu ønsker at finde det estemte integrale mellem x = og x = 3, enyttes ovenstående metode: 3 2x 2 +8x 6dx = [ 2x3 3 +4x2 6x+c] = ( c) ( c) = (0+c) ( 8 3 +c ) = Det estemte integrale for f(x) i intervallet x ε [;3] er altså tallet 8/3, men hvad etyder det? Der er mange fortolkninger, alt efter hvilken anvendelse integralet har, og inden for fysikken ses en næsten uegrænset anvendelse af integraler til løsning af mange udfordringer. I det efterfølgende ser vi på nogle af de mest asale tolkninger / anvendelser af estemte integraler Summer En måde at anskue det estemte integrale er en sum af uendeligt mange uendeligt små størrelser, jævnførende infinitesimalregningens grundlag. En sum kan eskrives som addition af en lang række ens eregninger. n a i i= = a +a 2 +a a n Hvis eregningen eksempelvis er y = x 2 vil summen intervallet n [;6 ] kunne udtrykkes ved; integrale_a.odt Side 2 /43 Jako Gudmandsen:

13 6 x 2 = = 9 i= Begreet summer, kan etragtes meget grundigt, på universitetsniveau, men her accepteres lot metoden til at udlede særlige estemte integraler. 4. Arealfunktionen Arealet af en cirkel er kendt i enhver skoleog, værende A cirkel = π r 2 men det har ikke været let for oldtidens matematikere at komme frem til denne sammenhæng. De har måske tegnet en stor nøjagtig cirkel og udfyldt den med kendte geometriske størrelser, så som rektangler. Illustration 6: Arealet af en cirkel eregnet som summen af mange rektangler Denne medtode egrænses af udøverens nøjagtighed og tålmodighed, i forhold til hvor mange og små rektangler der tegnes og udregnes. Samme metode kan udføres på landkort, som slet ikke har nogen kendte geometriske former. 4.. Integrael funktion Anskues en funktion y = f (x) og dennes graf, kan det være nyttigt at vide arealet under grafen, det vil sige mellem grafen for y og.aksen. Som udgangspunkt vil det være rart at enytte nogle geometriske former, hvis areal er kendt i forvejen, her rektangler. integrale_a.odt Side 3 /43 Jako Gudmandsen:

14 Illustration 7: Arealet under grafen for f(x) i intervallet fra a til, opdelt i små rektangler De inddelte rektangler med redden Δx kan enævnes efter startsværdien x til x n. Hvert enkelt rektangel har således arealet, højde gange redde, hvor højden er givet ved funktionsværdien f(x n) og redden er givet ved Δx. A A 2 A 3 A n = f ( x ) Δ x = f ( x 2 ) Δ x = f ( x 3 ) Δ x... = f ( x n ) Δ x A tot = A +A 2 + A A n Alle disse små rektanglers arealer kan summeres op til et tilnærmelsesvist areal: A a n = i= f (x) Δ x = f (x ) Δ x+ f ( x 2 ) Δ x+ f (x 3 ) Δ x+...+ f ( x n ) Δ x Dette areal vil dog altid have en afvigelse, på grund af geometriske forskelle mellem rektanglet og den ikke-vandrettet graf. Ved at gøre rektanglerne mindre, ved at gøre Δx mindre, minimeres fejlen, men medfører et øget antal eregninger. Lader vi Δx gå mod 0 (nul) fås uendeligt mange uendeligt små rektangler, som i princippet er uden fejl, hvorved eregningen vil live til de nøjagtige areal mellem grafen og.aksen: integrale_a.odt Side 4 /43 Jako Gudmandsen:

15 A a n = i= f (x i ) Δ x a f ( x)dx for Δ x 0 Herved fås det nøjagtige areal under grafen for f(x) i intervallet fra a til : Illustration 8: Arealet under grafen for f(x) opdelt i uendeligt mange uendeligt små rektangler Det estemte integrale kan altså også tolkes som eregning af arealet mellem grafen for f(x) og.aksen. A tot = a f x dx = [ F x ]a = F F a Herved ses det at det estemte integrale kan være et udtryk for arealet mellem grafen for funktionen f(x) og førsteaksen. Ses der eksempelvis på den tidligere funtkion f (x) = 2x 2 +8x 6 fandt vi at det estemte integrale mellem x = og x = 3 var lig 8/3 ~2.667, hvilket altså er arealet under grafen. integrale_a.odt Side 5 /43 Jako Gudmandsen:

16 Illustration 9: Arealet under grafen for f(x) = -2x 2 +8x-6 lig 2.67 Et lille kuriositum vedrørende arealfunktionen for en paraelspids er, at arealet er præcist 2/3 af arealet af det omsluttende rektangel. Arealet af det omsluttende rektangel A rekt = Δx Δy er i dette tilfælde 2 2 = 4, hvor 2/3 af dette giver netop 8/ Bevis for arealfunktionen som det estemte integrale Arealfunktionen A(x) defineres, som den funktioner der angiver arealet af området mellem grafen for f(x) og.aksen i intervallet [a ; x], hvor x [a ;]. Arealet A(x) er angiveligt en stamfunktion til f(x), hvilket vil sige af der må gælde at A ' (x) = f (x) eller arealfunktionen er differentiael i et vilkårligt punkt x 0. A ' (x 0 ) = f (x 0 ) hvilket kan vises ved, at differenskvotienten i x 0 Δ A Δ x = A( x +Δ x) A(x ) 0 0 Δ x har en grænseværdi for Δ x 0 og at denne grænseværdi er lig f(x 0). integrale_a.odt Side 6 /43 Jako Gudmandsen:

17 Illustration 0: Arealfunktionen På Illustration 0 kan følgende sammenhænge udledes: f ( x 0 ) Δ x Δ A f ( x 0 +Δ x) Δ x f ( x 0 ) Δ x A( x 0 +Δ x) A(x 0 ) f (x 0 +Δ x) Δ x f ( x 0 ) A( x +Δ x) A(x ) 0 0 f ( x Δ x 0 +Δ x) Da f (x 0 +Δ x) f ( x 0 ) for Δ x 0 vil differentialkvotienten A ' (x 0 ) f (x 0 ) for Δ x 0. Hermed er det påvist at i punktet x 0 gælder at Δ A Δ x f ( x 0 ) for Δ x 0 Da x 0 er vilkårligt valgt i intervalle [a ;] kan der konkluderes at A ' (x) = f (x) og dermed at arealfunktionen er en stamfunktion til f(x)! Ved at enytte viden om det estemte integrale kan det faktiske areal udregnes ved a f ( x)dx = [ A(x)]a = A() A(a) Da A(x) er stamfunktion til f(x) kan udregningen omskrives til integrale_a.odt Side 7 /43 Jako Gudmandsen:

18 a f ( x)dx = [ A(x)]a = [F (x)+c ] a = F () F (a) 4..3 Nummerisk areal Det viser sig at estemte integraler for funktioner under.aksen (negative y-værdier) vil resultere i negative størrelser, og da arealer pr. definition er positive, må fuldstændige korrekte arealeregning være A a = a f ( x)dx = F () F (a) I ovenstående parael vil det estemte integrale mellem x = 0 og x = resultere i størrelsen -8/3, hvorfor tolkningen som areal vil resultere i A = -8/3 = 8/3. Se Illustration side 8. Illustration : Arealeregning for f(x) = -2x 2 +8x-6 for interval med negative y-værdier. For arealer for en graf, som krydser.aksen, skal eregningen opdeles i intervaller og summeres efterfølgende, hvorved det estemte integrale og arealet ikke altid giver samme værdi. Mere herom under Indskudsreglen side Areal mellem graferne for to funktioner Skal arealet mellem graferne for to (positive) funktioner i givent interval estemmes, er det relativt let at overevises om, at det må løses ved at fratrække de to funktioners individuelle arealer. På Illustration 2 ses to funktioner med arealerne opmærket i intervallet mellem funktionernes skæringer. Den lyse farve indikerer arealet under f(x) (som selvfølgeligt fortsætter hele vejen ned til.aksen) og den mørkere farve indkerer arealet under g(x). Den synlige del af arealet under f(x) svarer til arealet mellem de to grafer, hvorfor det må gælde at A = a f (x)dx a g( x)dx integrale_a.odt Side 8 /43 Jako Gudmandsen:

19 Jævnførende Regneregler for estemte integraler side 36 kan vi udføre leddevis integration, hvorved det ofte vil være en fordel at fratrække de to funktioner før udledning af det estemte integrale; A = a f (x) g( x)dx Illustration 2: Arealet mellem graferne for to funktioner 4.2 Buelængde Da en kurve aseret på et algeraisk udtryk sjældent er simpelt nok til at eregne ved hjælp af de klassiske geometriske formler, vil det ofte være formålstjenstligt at kunne eregne kurvelængde ad anden vej. Deles kurven op i små segmenter, kan disse segmenter med god tilnærmelse etragtes som små rette linjestykker i form af hypotenuser i retvinklede trekanter, hvor katederne er henholdsvis Δx og Δy. Illustration 3: Retvinklet trekant med katederne Δx og Δy n. Jævnførende Pythagoras' lærersætning, kan hypotenusen eregnes udfra L n = (Δ x) 2 +(Δ y n ) 2 integrale_a.odt Side 9 /43 Jako Gudmandsen:

20 Illustration 4: Kurven for f(x) opdelt i små hypotenuser Hver af disse segmenters længde kan herved etragtes som hypotenusen på en lille retvinklet trekant, og længden kan hermed eregnes ved hjælp af pythagoras' læresætning: L = (Δ x) 2 +(Δ y ) 2 L 2 = (Δ x) 2 +(Δ y 2 ) 2 L 3 = (Δ x) 2 +(Δ y 3 ) 2... L n = (Δ x) 2 +(Δ y n ) 2 L tot = L + L 2 + L L n Når den samlede kurvelængde i intervallet fra x=a til x= skal eregnes, summeres alle de små linjestykker op: L a n = (Δ x) 2 +(Δ y i ) 2 i= Her har vi igen en lille fejl, da hypotenusen i hver lille retvinklede trekant er en ret linje i modsætning til kurvens (forventede) uede form, hvorfor resultatet pr. definition vil live en lidt for kort kurvelængde. Ved at minimere linjestykkerne, ved at gøre Δx mindre, minimeres fejlen men der skal integrale_a.odt Side 20 /43 Jako Gudmandsen:

21 gennemføres flere eregninger. Ved at lade Δx gå mod 0 (nul) vil fejlen elimineres og vi får: Illustration 5: Kurve for f(x) opdelt i uendeligt mange uendeligt små hypotenuser L a n = (Δ x ) 2 +(Δ y i ) 2 i= a dx 2 +dy 2 for Δ x 0 Desværre kender vi ikke de enkelte værdier for Δy og i modsætning til arealeregningen har vi ikke noget 'dx' som afslutning på integralet, hvorfor lidt omregning må finde sted. Ses der alene på kvadratroden i integranden, fås der: dx 2 dy 2 = dx 2 dy 2 dx dx = dx2 dy 2 dx = dx2 dx 2 dx dy2 2 dx 2 dx 2 dx dx dy 2 dx 2 dx = dy a p dx dx = = a p dx2 og p dx = 2 dy 2 dx = dy 2 2 dx Nu har vi fået 'dx' uden for kvadratroden og ser at prolemet med at eregne de enkelte funktionstilvækster Δy er løst i samme omgang, da (dy/dx) 2 er funktionens afledede opløftet i anden potens, og denne urde kunne findes relativt let. Ergo: L tot = a dy 2 dx dx integrale_a.odt Side 2 /43 Jako Gudmandsen:

22 Ved enyttelse af ovenstående til eregning af kurvelængde, skal der altså først findes den afledede funktion, som opløftes i anden potens og dette indsættes i funktionsudtrykket til eregning af længdeintegralet. Sammensatte funktioner er generelt esværlige at løse også ved hjælp af sustitutionsmetoden og ved funktioner som ikke er ekstremt simple vil der ikke kunne findes en algeraisk løsning, hvorfor det anefales at ruge CAS i de fleste tilfælde. Disse har som regel indygget en stor dataase med løsninger til særlige integraler. Eksempel I: Ret linje Den simpleste rette linje er givet ved f (x) = x dy dx ( = dy 2 dx ) = L 0 = 0 + x 0 dx = 2 [ x ] 0 = 2 ( 0) = 2,442 Denne har den fordel, at den kan verificeres ved hjælp af Pythagoras: c 2 = a her L 0 = = 2,442 Eksempel II: Kvadratrodsfunktionen Den simpleste kvadratrodsfunktion er y = x. Længden i intervallet x ε [0;] L 0 = 0 dy dx = 2 x 2 ( dy 2 dx) = 4 x = 4x + 4x dx = [ 8 4 x +4 x+ln ( 4 ( x ) +4+2 x+ )]0 Det uestemte integraler er løst ved hjælp af CAS / Wolfram 'Wolfram Mathematica Online Integrator' på integrale_a.odt Side 22 /43 Jako Gudmandsen:

23 Dette illustrerer tydeligt hvordan vi meget let kan få integraler, som ikke er til at løse i hånden, og ovenstående vil da også være meget esværligt at udregne i hånden, hvorfor det letteste er at forsætte med at ruge CAS. L 0 = ln ( 5+2) ,47894 Dette er en anelse længere end den rette linje gennem samme endepunkter, som lev eregnet i eksempel I, hvorfor det lyder meget troværdigt. 4.3 Volumen af omdrejningslegeme Hvis vi ser på grafen for funktionen y = f(x) i det sædvanlige 2-dimensionelle retvinklede koordinatsystem og lader grafen dreje 360 (2π rad.) om.aksen, fås et såkaldt omdrejningslegeme eller rotationslegeme, forsøgt illustreret herunder: For at finde volumen (rumfanget) af dette legeme, tages udgangspunkt i kendt form fra geometrien cylinder. En cylinders rumfang kan let eregnes som endefladeareal gange højde, og da endefladen er en cirkel fås: V cyl = A h = r 2 h Deles omdrejningslegemet op i mange små cylindere - alle med højden lig Δx og radius r lige funktionsværdien i f(x n) - kan volumen af de enkelte cylindere eregnes ud fra: Notationen f 2 (x) er den sammen som (f(x)) 2 integrale_a.odt Side 23 /43 Jako Gudmandsen:

24 V V 2 V 3 V n = π( f (x )) 2 Δ x = π( f (x 2 )) 2 Δ x = π( f (x 3 )) 2 Δ x... = π( f (x n )) 2 Δ x V tot = V +V 2 +V V n For at finde den samlede volumen summeres alle de små cylindere op: V a n = π ( f (x i )) 2 Δ x i= Fejlen ved denne metode er helt analog med fejlen ved arealeregning, og løses tilsvarende, ved at lade cylinderhøjden Δx live så lille som muligt: V a n = π ( f (x i )) 2 2 Δ x a π( f ( x)) dx for Δ x 0 i= En konstant/skalar foran et funktionsudtryk kan sættes uden for og der fås at volumen er: V tot = a f x 2 dx Ved eregning af volumen skal funktionsudtrykket opløftes i anden potens og dette indsættes integrale_a.odt Side 24 /43 Jako Gudmandsen:

25 i formlen herover. Husk π (pi)! Eksempel I: Kegle i form af ret linje Når en ret linje drejes omkring. aksen vil der fremkomme en form, som en kegle(stu), alt efter de valgte grænser. I enhver formelsamling kan der findes udtryk for rumfanget, givet ved: V kegle = 3 π r2 h Udtrykkes keglen ved den simpleste rette linje y = x i intervallet fra x = 0 til x 2 =, kan volumen eregnes. V 0 f (x) = x f 2 ( x) = x 2 = π 0 x 2 dx = π[ x3 3 ]0 = π( 3 0 ) = π 3,0472 I dette tilfælde giver det en kegle med radius r = og højden h =, som kan eregnes ved hjælp af den geometriske løsning, som V = 3 π 2 = π 3 Ændres grænserne til eksempelvis fra x = til x 2 = 3, giver det en keglestu, med lille radius a =, stor radius = 3 og højden h = 2. Murray R. Spiegel; Mathematical Handook af Formulas and Tales, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, NY integrale_a.odt Side 25 /43 Jako Gudmandsen:

26 V = π x 2 dx = π[ x3 3 ] = π( ) = 26π 3 27,23 I formelsamlingen findes keglestuens volumen til V keglestu = 2 π h(a2 +a+ 2 ) Indsat med aktuelle værdier giver det V = 3 π 2( ) = π 2 26 π 3 = 3 3 Eksempel II: Paraol i form af kvadratrodsfunktionen Den simpleste kvadratrodsfunktion er y = x som er den inverse til x 2, og derved en liggende parael. integrale_a.odt Side 26 /43 Jako Gudmandsen:

27 Volumen af omdrejningslegemet er givet ved V 0 = π 0 x 2 dx = π 0 x dx = π [ x2 2 ]0 = π( 2 0 ) = π 2,57 I en formelsamling er fundet volumen for en paraol med radius og højden a V paraola = 2 π 2 a Med værdierne a = og = giver det V = 2 π 2 = π 2, Bevis for volumen af omdrejningslegeme Analog med Bevis for arealfunktionen som det estemte integrale side 6 defineres rumfangsfunktionen V(x), som skal være differentialel i et vilkårligt punkt x 0 [a ;] med følgende differentialkvotient: V ' (x) = π ( f (x 0 )) 2 hvilket vil sige at differenskvotienten, udtrykt ved Spiegel, M.R.; Mathematical Handook of Formulas oand Tales, Schaum Outline Series, McGraw-Hill Inc. NY integrale_a.odt Side 27 /43 Jako Gudmandsen:

28 ΔV Δ x = V ( x +Δ x) V (x ) 0 0 Δ x har en grænseværdi for Δ x 0 som er lig π f 2 (x). Ved at vælge et punkt x 0 og et andet punkt x 0+Δx og udregne rumfanget af de to cylindre, som fremkommer ved funktionsværdierne f(x 0) og f(x 0+Δx ) som radius og Δx som højde, må der gælde følgende sammenhæng: Da f(x) er kontinuert gælder det at ΔV = V ( x 0 +Δ x) V (x 0 ) f (x 0 +Δ x) f ( x 0 ) for Δ x 0 π f 2 (x 0 +Δ x) π f 2 (x 0 ) for Δ x 0 Der er hermed vist at i punktet x 0 gælder at V (x 0 +Δ x) V ( x 0 ) Δ x π f 2 (x 0 ) for Δ x 0 og da punktet er valgt vilkårligt må det gælde at differentialkvotienten er givet ved V ' (x) = π f 2 (x) Herved er der evist at V(x) er stamfunktionen til π f 2 (x) ergo π a f 2 (x)dx = π [V ( x)] a = π (V () V (a)) Som mindre detalje tilføjes her volumen for omdrejning rundt om y-aksen: V y = 2 a x y dx hvor y = f(x) og x = f - (y). Dette evises ikke her. integrale_a.odt Side 28 /43 Jako Gudmandsen:

29 4.3.2 Volumen mellem omdrejningslegemer for graferne for flere funktioner Ved arealeregning mellem graferne for to funktioner, viste det sig at det med fordel er muligt at fratrække de to funktioner inden løsning af det estemte integrale. Dette gælder ikke for volumen mellem to omdrejningslegemer!!! Da der netop er tale om funktioner opløftet i 2. potens, vil deres indhold ikke kunne trækkes fra hinanden inden integration. For to funktioner f(x) og g(x) vil forskellen i volumen, derfor være givet ved; V a = π a f 2 (x)dx π a g 2 (x)dx = π a f 2 ( x) g 2 (x)dx 4.4 Overfladeareal af omdrejningslegeme Til at udlede arealet af omdrejningslegeme, tages udgangspunkt i en masse små keglestue. Arealet af den krumme overflade på en keglestu, kan slås op i enhver formelsamling: O = π (r+ R) s hvor s er længden af den skrå flade, jævnførende Buelængde side 9, r er den ene radius og R er den anden radius. Højden af keglestuen må være Δx. Jævnførende Illustration 6 side29 er disse værdier enævnt r = f (x 0 ), R = f ( x 0 +Δ x) og s svarer til et segment af uelængden. Se Buelængde Side 9. Illustration 6: Overfladearel af funktion drejet om.aksen En sum af mange små keglestues areal kan således skrives som integrale_a.odt Side 29 /43 Jako Gudmandsen:

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

1 monotoni & funktionsanalyse

1 monotoni & funktionsanalyse 1 monotoni & funktionsanalyse I dag har vi grafregnere (TI89+) og programmer på computer (ex.vis Derive og Graph), hvorfor det ikke er så svært at se hvordan grafen for en matematisk funktion opfører sig

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Grundlæggende matematik

Grundlæggende matematik Grundlæggende matematik Noterne vil indeholde gennemgang af grundlæggende regneregler og regneoperationer afledt af disse. Dette er (vil mange påstå) det vigtigste at mestre for at kunne begå sig i (samt

Læs mere

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Derive 5.06 vejledninger

Derive 5.06 vejledninger Derive 5.06 vejledninger Indholdsfortegnelse til vejledninger version 6 (Skrivemåden (1-11) henviser til Carstensen og Frandsen: Mat 1, kapitel 11) Generelt (01) Introkursus... 2 (02) Opsætning og almindelige

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Niels Hjersing Per Hammershøj Jensen Børge Jørgensen Indholdsfortegnelse 1 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere