Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen"

Transkript

1 Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1

2 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Formål At introducere/formalisere/diskutere begreber som kausalitet og konfundering (falsk sammenhæng). Uddybe forståelse af begreberne stokastisk uafhængighed og betinget uafhængighed. At klargøre forholdet mellem statistisk og kausal afhængighed. Kompetence De studerende skal være i stand til at vurdere situationer, hvor der sluttes om kausalitet på grundlag af observationer med usikkerhed. De skal have redskaber til på formel måde at afgøre, hvornår man kan se bort fra baggrundsvariable. De skal kunne kritisere og forklare misbrug/forkert brug af sammenhæng i tabeller. De skal kunne gøre rede for analyseresultater i et passende, utvetydigt sprog. Forudsætninger: Sandsynlighed på endeligt udfaldsrum. Uafhængighed. Betinget fordeling. Stokastisk variabel. Uafhængighed og betinget uafhængighed af stokastiske variable. Binomialfordeling. Hypergeometrisk fordeling. Stikprøveudtagning med og uden tilbagelægning. Binomialfordeling (polynomialfordeling) som approksimation til hypergeometrisk fordeling. Test i statistiske modeller på endelige udfaldsrum. Frekvensfortolkning af sandsynlighed. Store tals lov i endelig version. Videre overvejelser. Udgangspunktet for arbejdet er en række opdigtede avisnotitser. De er selvfølgelig opdigtede, men realistiske om end på en overdreven måde. Den stokastiske variation er taget væk for at gøre pointerne tydeligere. Ved at beskæftige sig med situationer, som de har erfaring med og derfor intuition omkring ledes eleverne frem til at operationalisere begreber som samvariation, fravær af samvariation, samt se disses sammenhæng med de teoretiske begreber uafhængighed, konfundering og betinget uafhængighed. Materiale 1. Simpsons paradoks: Indledende problemstilling 2. Opdigtede avisnotitser 3. Diskussion af de opdigtede avisnotitser 4. Skema: Hvad skal man tage hensyn til. 5. Egne opdigtede avisnotitser 6. Operationalisering af sammenhæng mellem variable 7. Sammenhæng mellem variable (Teoretiske begreber, modellering) 8. Mål for afhængighed 9. Taleksempler: 2x2x2- tabeller 10.Hvornår kan man se bort fra baggrundsvariable? (Operationalisering) 11. Hvornår kan man se bort fra baggrundsvariabel?(teoretiske begreber, modellering ) 12. Eksempler fra aviser og andre medier. 13. Grafisk illustration af Simpsons paradoks. 14 Tabeller med usikkerhed 15. Regression 16 Videregående eksempel: Unge studenter 17. Statistisk sammenhæng og kausalitet 2

3 Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Undervisningsplan Materiale Indledende problemstilling (Bilag 1) De fiktive avisnotitser (Bilag 2) Diskussion af de fiktive avisnotitser (Bilag 3) Skema: Hvad skal man tage hensyn til. (Bilag 4) Nye fiktive avisnotitser Sammenhæng mellem variable i 2x2-tabel (operationalisering) (Bilag 5) Sammenhæng mellem variable (teoretiske begreber, modellering) (Bilag 6) Mål for afhængighed (Bilag 7) Taleksempler: 2x2x2- tabeller (Bilag 8) Hvornår kan man se bort fra baggrundsvariable? (Operationalisering) (Bilag 9) Hvornår kan man se bort fra baggrundsvariable? (Teoretiske begreber, modellering ) (Bilag 10) Find eksempler fra aviser. Grafisk illustration af konfundering. (Bilag 11) Tabeller med usikkerhed (Bilag 12) Regression ((Bilag 13) Unge studenter (Bilag 14) Statistisk sammenhæng og kausalitet (Bilag 15) Aktivitet Formål med arbejdet I grupper Samlet Læses (Kort) gennemgang i plenum Introduktion af ved lærer. problemstilling Diskussion Diskuteres i plenum Hvad er der galt? Hvilke begreber er der brug for, hvis man vil samtale? Diskuteres i grupper Fortsat diskussion i plenum Er man enig i pointerne? Forslag til tilføjelser eller ændringer. Kom der nye momenter i diskussionen? Skema udfyldes De udfyldte skemaer Kan man blive enige om, diskuteres hvad der skal stå? Konstruer selv nye Vælg eller konstruer fiktive avisnotitser af de nye eksempler repræsentative eksempler Forsøge at Diskussion af Forskellige former for operationalisere operationaliseringerne og sammenhæng. Hvilke sammenhæng mellem sammenhængen med kendte begreber skal man have for at variable i 2x2 tabel. teoretiske begreber kunne tale om sammenhæng Give teoretisk beskrivelse af sammenhæng mellem variable i 2x2 tabel. Hvordan operationalisere sammenhæng i 2x2-tabel. Vælg fiktiv men realistisk situation og konstruer tabeller, med hhv. konfundering og betinget uafhængighed Forsøg at operationalisere konfundering i 2x2x2 tabel. Forsøg at give teoretisk beskrivelse af konfundering i 2x2x2 tabel. Find virkelig konfunderende undersøgelse fra avis eller faglitteratur Diskussion i forhold til tidligere punkter Simulering af tabeller med sammenhæng og usikkerhed Sammenlign regressionsog tabeleksempler af de teoretiske beskrivelser. Forslag til mål fremlægges i plenum af operationaliseringerne. af de teoretiske beskrivelser. Sammenligning af resultater. på utvetydig måde. Hvordan kan uafhængighed hhv. samme betingede fordeling bruges til at modellere manglende sammenhæng? Indførelse af odds-ratio, som et mål for sammenhæng Brug af de teoretiske begreber. Hvad vil det sige at man kan se bort fra baggrundsvariabel Hvordan kan begrebet betinget uafhængighed bruges til at modellere en situation hvor man kan se bort fra baggrundsvariabel Virkelige situationer er mere spegede. Hvornår skal man bruge samlede og hvornår opdelte tabeller? Afklaring af forholdet mellem systematisk og tilfældig variation Inhomogenitet kan også vende sammenhæng i regression Diskussion Diskussion Illustrerer de foregående. Indeholder også eksempler på selektion, der kan pege på ny problemstilling Diskussion Afklaring af forholdet mellem statistisk sammenhæng og kausalitet Aktion Evt. uddybning som indledning til rapport Skriftlig opsamling af plenum (til rapport) Der arbejdes videre på den skriftlige opsamling med henblik på rapport Skema med supplerende eksempler tilføjes rapport De valgte notitser tilføjes til rapport og skema. Operationaliseringerne beskrives i rapport De teoretiske overvejelser beskrives i rapport Sammenhængsmål tilføjes i rapport. Eksempler tilføjes i rapport Operationaliseringerne uafhængighed tilføjes i rapport. De teoretiske overvejelser beskrives i rapport Tilføjes i rapport Tabeller og diskussion tilføjes i rapport Diskussion tilføjes i rapport Diskussion tilføjes i rapport Diskussion tilføjes i rapport 3

4 Opdigtede avisnotitser til diskussion af forholdet mellem årsag og sammenhæng. Humanister går i små sko. Ved en sammenligning af en gruppe naturvidenskabelige og en gruppe humanistiske studenter opdagede man en overraskende forskel. De naturvidenskabelige studenter var i gennemsnit næsten 3 cm højere end de humanisterne og brugte 11/2 nummer større i sko. Mænd og kvinder vælger stadig forskellige uddannelser. Ved optaget på de lange videregående uddannelser i 1998 var der knap 40% kvinder på de naturvidenskabelige uddannelser, mens kvindeprocenten var over 60% på de humanistiske uddannelser. Der er således stadig forskel på mænds og kvinders studievalg. Hoftebrud medfører forhøjet kræftrisiko. Ved en undersøgelse på Rigshospitalet har det vist sig, at patienter indlagt for brud på lårhalsknoglen har en 10 gange så høj risiko for at få kræft inden for en periode på 5 år, som patienter indlagt med henblik på en meniskoperation. Lægerne undersøger nu, hvorfor en forskellig traumelokalisering giver en så markant forskel i risikoen for få kræft. På baggrund af undersøgelsen påpeger bandagist NN, at systematisk brug af firmaets nyudviklede underbukser med stødabsorberende indlæg til beskyttelse af hoftepartiet, vil kunne reducere den alt for høje danske kræftrisiko. Jørn Hjorting skyld i ekstra kræfttilfælde. En undersøgelse foretaget af Amtsrådsforeningen har vist, at personer der lytter til "De ringer, vi spiller" har en 3 gange så høj risiko for at få kræft inden for en periode på 5 år, end dem der jævnligt ser udsendelsen "Beat". Kræftrisikoen ved at høre Jørn Hjorting er forhøjet med 2000% i forhold til at høre børneradio. Disse fund bør få konsekvenser for programlægningen. Mascara beskytter mod testikelkræft. En undersøgelse på Frederikssund Sygehus, der tidligere har haft en overhyppighed af testikelkræfttilfælde, har vist, at brug af mascara reducerer forekomsten af testikelkræft drastisk. I en 5- års periode har man i hele Frederiksborg Amt kun haft 1 tilfælde af testikelkræft blandt mascarabrugere, hvor man i en aldersmæssigt tilsvarende gruppe ville have forventet 37 tilfælde. P-piller disponerer for rygning. Beskytter mod hoftebrud. En undersøgelse i Glostrup af alle kvinder over 20 år har vist, at brug af p-piller medfører øget tendens til rygning. Til gengæld synes p-pillerne at give en vis beskyttelse mod hoftebrud. Nedlægger intensiv afdeling. Amtssygehuset i XX har besluttet at nedlægge den intensive afdeling, idet en undersøgelse har vist, at dødeligheden på denne afdeling ligger langt over hospitalets gennemsnit. I fremtiden vil alle alvorligt syge patienter blive indlagt på ortopædkirurgisk afdeling. Hospitalsdirektøren tror, at den nye organisering vil blive en væsentlig sundhedsmæssig gevinst for amtets borgere. De helt unge har foruroligende stor arbejdsløshed. Ved en opgørelse foretaget af arbejdsformidlingen i København har det vist sig, at arbejdsløsheden blandt de årige er mere end dobbelt så høj som arbejdsløsheden i aldersgruppen fra

5 Hvornår kan man se bort fra baggrundsvariable? Det er vigtigt at inddrage relevante baggrundsvariable hvis man vil undersøge sammenhængen mellem to variable. Spørgsmålet er så: Hvordan inddrager man baggrundsvariable i den statistiske analyse? Hvad er relevante baggrundsvariable? Hvornår må man se bort fra en baggrundsvariabel? I visse tilfælde kan almindelig sund fornuft fortælle en, at en bestemt (tænkt) baggrundsvariabel ikke kan influere på undersøgelsen. Fregner, hvis man skal undersøge uddannelsesvalg, og skonummer, hvis man skal sammenligne to hospitalsbehandlinger. Men i enhver undersøgelse er der mange mulige baggrundsvariable, og man kan ikke altid forudse, hvad man kan se bort fra. Vi kan opstille et skema for de opdigtede avisnotitser, der siger om en baggrundsfaktor skal med eller ej. Udfyld selv skemaet. Det er ikke sikkert, at der naturligt er noget der skal deles op efter. Der er altid mange irrelevante baggrundsfaktorer. Vælg en eller flere af disse. Sammenhæng i de opdigtede avisnotitser:l Hvis vi vil undersøge sammenhæng mellem Skonummer og uddannelsesvalg Uddannelsesvalg og køn Hoftebrud og kræft Jørn Hjorting og hoftebrud Hoftebrud og alder Maskara og testikel kræft P-piller og rygning P-piller og hoftebrud Intensiv afdeling og dødelighed Alder og arbejds Løshed Skal vi dele op Efter Køn Behøver vi ikke at dele op efter Fregner

6 Falske og/eller misvisende sammenhænge. Taleksempler. Simpsons paradoks og de opdigtede avisnotitser viste hvordan man kan forveksle sammenhæng med kausalitet og se betydningsfulde (årsags)sammenhænge mellem to variable, hvor sammenhængen i virkeligheden skyldes at de begge påvirkes af den samme baggrundsvariabel. For at talmæssigt illustrere dette, betragtes en (konstrueret) undersøgelse af 5 års-overlevelse ved to medicinske behandlinger. Her antages det, at patienterne enten tilhører en gruppe relativt raske personer med god udsigt til at overleve, betegnet som personer med god prognose, eller en anden, sygere gruppe betegnet som personer med dårlig prognose. Hver behandling gives til et antal patienter, og de to patientgrupper er på forskellig måde sammensat af et antal personer med god henholdsvis dårlig prognose. Eksemplerne viser, at hvis man i sin analyse ikke tager højde for patientsammensætningen i grupperne, så kan man komme frem til nogle meget misvisende resultater. Det kan f. eks. ske, at en behandling, der fungerer bedst for begge patientgrupper, i en samlet analyse kommer ud som dårligere. Samtidig vises, at det ikke altid er nødvendigt at dele op efter prognose. Data kan opskrives i 2x2x2-tabeller som vist på næste side. For simpelheds skyld ses der bort fra den statistiske variation. I tabel 1 er der ikke forskel på de to behandlinger, idet 80% af patienterne med god prognose overlever, hvad enten de får behandling 1 eller behandling 2, mens 40% af patienterne med dårlig prognose overlever, uanset hvilken behandling de får. Ser man imidlertid på alle patienterne under et, så overlever 76% af de patienter der har fået behandling 1, mens overlevelsen kun er 44% hos de patienter der har fået behandling 2. Det kunne derfor ser ud som om behandling 1 virker bedst. Her har man imidlertid set bort fra, at der er mange flere patienter med god prognose, der får behandling 1. Grupperne er i udgangspunktet ikke sammenlignelige, og dette slår igennem i den simple samlede sammenligning. En sådan skævdeling af gode og dårlige patienter mellem to behandlingsgrupper kan ikke bare få den ene af to lige gode behandlinger til at fremstå som bedst. Den kan ligefrem vende forholdet mellem behandlinger om, således at behandlingen med den ringeste overlevelse kommer til at fremstå som den bedste (Simpsons paradoks). Dette er illustreret i tabel 2. Her giver behandling 2 de bedste resultater både for patienter med god og med dårlig prognose, men i den samlede tabel har behandling 1 den bedste overlevelse. Igen er der relativt flere patienter med god prognose i gruppe 1. Tabel 3 svarer til tabel 1, idet de to behandlinger virker lige godt både for de raske og de dårlige patienter, men her virker de to behandlinger også lige godt i den samlede tabel. Dette skyldes, at fordelingen mellem patienter med god og med dårlig prognose er den samme i de to grupper. Her behøver man altså ikke at dele op efter prognose. I de to første tabeller blev de fordrejede sammenhænge knyttet sammen med en skævdeling af en betydningsfuld faktor mellem de to behandlingsgrupper. Her kan en betydningsfuld faktor formaliseres som noget der har sammenhæng med behandlingsudfaldet, dvs. at de forskellige grupper har forskellig sandsynlighed for at overleve - også når man ser på hver behandling for sig. En ligegyldig faktor ville så være en baggrundsvariabel der ikke påvirkede overlevelsen. Lad os tage fregner og forestille os, at tallene så ud som i tabel 4. Her ser vi, at behandling 1 giver en overlevelse på 60% både for dem med og uden fregner, mens behandling 2 giver en overlevelse på 80% i begge grupper. Ser man nu på den samlede tabel, så bevares disse overlevelseshyppigheder, og man kan således nøjes med at se på den samlede tabel.

7 Taleksempler i 2x2x2-tabeller Tabel 1 Behandling 1 Behandling 2 Prognose Overlevende Antal Prognose Overlevende Antal God 80 80% 100 God 8 80% 10 Dårlig 4 40% 10 Dårlig 40 40% 100 Alle 84 76% 110 Alle 48 44% 110 Tabel 1. Konstrueret tabel for behandling, prognose og overlevelse. Her har behandling 1 den bedste overlevelse for den samlede patientgruppe. Deler man op efter prognose, har de to behandlinger imidlertid samme overlevelseshyppighed i begge prognosegrupper. Tabel 2 Behandling 1 Behandling 2 Prognose Overlevende Antal Prognose Overlevende Antal God 60 60% 100 God 8 80% 10 Dårlig 4 40% 10 Dårlig 50 50% 100 Alle 64 58% 110 Alle 58 53% 110 Tabel 2. Konstrueret tabel for behandling, prognose og overlevelse. Her har behandling 2 den bedste overlevelse i begge prognosegrupper, men behandling 1 har den bedste overlevelse for alle patienter samlet, fordi der er relativt flere raske patienter der får behandling 1. Tabel 3 Behandling 1 Behandling 2 Prognose Overlevende Antal Prognose Overlevende Antal God 80 80% 100 God 40 80% 50 Dårlig 20 40% 50 Dårlig 10 40% 25 Alle % 150 Alle 50 67% 75 Tabel 3. Konstrueret tabel for behandling, prognose og overlevelse. Her virker de to behandlinger virker lige godt i hver prognosegruppe, og de virker også lige godt ved den samlede sammenligning, idet forholdet mellem patienter i de to prognosegrupper er det samme i begge tabeller. Tabel 4 Behandling 1 Behandling 2 Fregner Overlevende Antal Fregner Overlevende Antal Ja 60 60% 100 Ja 8 80% 10 Nej 6 60% 10 Nej 80 80% 100 Alle 66 60% 110 Alle 88 80% 110 Tabel 4. Konstrueret tabel for behandling, fregner og overlevelse. Da fregner ikke har nogen sammenhæng med overlevelse (for begge behandlinger er overlevelsen den samme, hvad enten patienten har fregner eller ej), så er overlevelsen den samme i den samlede tabel som i de opdelte tabeller og sammenligning mellem de to behandlinger kan foretages i den samlede tabel

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvad siger tallene? En ny undersøgelse viser, at Man skal ikke

Hvad siger tallene? En ny undersøgelse viser, at Man skal ikke 38 Hvad siger tallene? Undersøgelser og tal fylder godt i de daglige nyheder. Men der er god grund til at kigge kritisk på de taltunge nyheder, for ofte er de skæmmet af fejlslutninger. Inge Henningsen

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere