Capapor Facadeprofiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Capapor Facadeprofiler"

Transkript

1 Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING

2 Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor slutsten Capapor kvadre-sten Capapor konsoller Samlet bredde (b) Samlet højde (h) A B C D Tykkelse Capapor bånd-/gesimsprofiler Bredde Capapor rammeprofiler Vinduesbredde - rude Vindueshøjde - rude Ved bestilling af sortimentsprofiler angives generelt - profiltype - artikelnummer - antal Metalafdækning Natursten sålbænk Capapor Sålbænk A B C B A Samlet bredde båndprofil (b) F

3 Generelt Montagemetoder Rammeprofiler monteres alene ved opklæbning. Capapor Facadeprofiler i større format kan også bestilles med konsolliste. Profilgeometri / statik Profiler med et fremspring over 2 cm har et fald på oversiden på 6% for at sikre effektiv bortledning af vand. Undersider er ved lignende profiltykkelser udformet med en drypkant. Herfra afvigende ønsker kan føres ud i livet, men ansvaret for eventuelle følgevirkninger påhviler rådgiveren. Capapor profiler overtager ingen statiske funktioner. Underlagets bæreevne skal kontrolleres inden opsætning. Den her beskrevne opsætningsmetode er ved fagligt korrekt udførelse statisk sikker for Capapor Facadeprofiler. Ved meget store specialfremstillede profiler kan supplerende fastgørelseselementer/montage være nødvendig. Bevægelsesfuger Dilatationsfuger må ikke overbygges. Samlet længde på sammenstødte profiler må ikke overskride 6,75 m. Derefter skal profilstød udføres med 1 cm bred bevægelsesfuge. (se udførelse "Stød og bevægelsesfuger") Inddækning Udendørs facadeprofiler med mere end 15 cm fremspring skal inddækkes med zinkinddækning og der kontrolleres for korrekt funktion. Ved anvendelse af Capapor Sålbænke kan andre udførelser forekomme. Aldrig våd / garanti Capapor Facadeprofiler skal ved lagring såvel som før, under og efter forarbejdning beskyttes mod vand og fugt og ubetinget holdes tørre. Våde profiler må ikke anvendes. Overholdes dette ikke, bortfalder producentens ansvar. FACADE / UDVENDIG ISOLERING

4 Opmåling Den nøjagtige opmåling på stedet er grundlaget for en korrekt bestilling og en fejlfri leverance. Ved specialfremstillede profiler henvises til særlig bestillingformular med felter til målangivelser. Inden specialprofiler sættes i produktion, laves en grafisk illustration ud fra de opgivne mål, som sendes til kunden for godkendelse. Rammeprofiler udmåles med 2-3 mm fremspring, så man får styrekant til brug ved udførelse af siden i lysningen. Rammeprofiler må ikke stå direkte på sålbænken, men opklæbes med en afstand på 4-6 mm. Profilernes underside skal færdigbehandles inden montage. Ved sålbænksprofiler skal der tages højde for evt. indskæring i siderne og afsættes minimum 60 mm i hver side. Profilerne kan alternativt bestilles med færdig indskæring/forkrøpning. Markering og tilskæring Det nøjagtige profilforløb markeres på underlaget. Profilet tilskæres med geringsav eller ved større profiler vinkelstyret buesav. Støv på snitfladerne fjernes omhyggeligt med en håndkost for at sikre klæberens vedhæftning. F

5 Opklæbning Capatect 121/109 Profilklæber blandes med vand til en homogen masse. Forarbejdningstiden er 1-2 timer afhængig af vejrliget. Floating / buttering metoden Capatect 121/109 Profilklæber påføres med tandspartel på underlaget samt på profilets bagside og side (floating-buttering-metoden). Profilet monteres efter stregerne, trykkes fast med en retholt og understøttes om nødvendigt, så profilet ikke synker/rutcher. Montage med konsolliste Ved store facadeprofiler opnås bedre styring ved montage med konsolliste. Til denne løsning bestilles profilerne med en udsparing på bagsiden, der svarer til listen. Konsollistens overkant fastlægges nøjagtigt med waterpas og snoreslag. Listen opklæbes med Capatect 121/109 Profilklæber påført både liste og underlag. Når klæberen er gennemhærdet, forankres konsollisten i bæredygtigt murværk (kantafstand 10 cm) med Capapor Skruedybler for hver cm. Der forsænkes med 20 mm bor i 5 mm dybde inden gennemboring med 10 mm bor. Dyblen indsættes og spredes med skruen. Profilet monteres med Capatect 121/109 Profilklæber påført profilets bagside og underlaget. OBS - anvend kun begrænset mængde klæber i udsparingen. Profilet sættes på konsollisten og trykkes på plads. Udtrædende klæber fjernes. Samlinger glittes med fugtig pensel. FACADE / UDVENDIG ISOLERING

6 Supplerende mekanisk fastgørelse Supplerende mekanisk fastgørelse er som tommelfingerregel påkrævet, når forholdet profilhøjde : profiludkragning < 2, samt når udkragningen / fremspringet er > 15 cm. Den supplerende fastgørelse sker med Capapor Skruedybler, som udgangspunkt indført i den øverste trediedel af profilet. Profilets geometri kan kræve en vis variation i placeringen af dyblerne. Der forbores med 20 mm bor i 20 mm dybde, dog aldrig dybere end at der altid forbliver 5 cm profiltykkelse i området. Profilet anrettes og bores ind i det bærende underlag. Borestøv fjernes. Dyblen sættes i borehullet og skrues forsvarligt fast. Med Capapor Skruedybler kan man - afhængig af underlaget (puds, klæberlag etc) - overbygge op til max. 17 cm isolering. Ved større isoleringstykkelser må alternative muligheder som f.eks. gevindstænger prøves. F

7 Supplerende mekanisk fastgørelse En skumprop sættes i hullet oven på dyblen. Dybelhullet spartles til med Capapor Profilspartel. Dybden på dybelhullet bør ikke være større end 1,5 cm. Ved dybere indfræsninger skal hullet fyldes med Capatect B1 Fyldskum, inden proppen sættes i. Når spartelmassen er gennemtør, slibes den plant med underlaget. Stødfuger og bevægelsesfuger Profilstød udføres som almindelige synlige stødfuger. Stødkanter slibes let med sandpapir. Ved gennemløbende facadeprofiler skal der etableres bevægelsesfuger for hver 6,75 meter samt ved alle bygningshjørner. Tilstræb en ensartet fugefordeling. Faste profilstød klæbes med Capapor 121/109 Profilklæber. Udtrædende klæber fjernes og fugen glittes med en våd pensel. FACADE / UDVENDIG ISOLERING

8 Stød- og bevægelsesfuger Bevægelsesfuger må tidligst opskummes efter 24 timer. Når fyldskummet er hærdet, kradses fugen ud i ca. 1 cm dybde og der fuges efter med Disbothan 235. Faste fuger Klæberen påføres hele sternsiden. Profildelenes sternkanter stødes nøjagtigt flugtende op mod hinanden. Udtrædende klæber fjernes. Fugen glittes med en våd pensel. En eventuel efterslibning af profilstødene foretages dagen efter fugning. Eventuelle hårrevner i stødene nedsætter ikke funktionsdygtigheden. F

9 Elastiske fuger ved ramme- og bræddeprofiler Såfremt fugerne ikke udføres diagonalt som beskrevet, skal der i stedet etableres bevægelsesfuger mellem profildelene. Indskæring i profiler For at bevare konturerne i hjørneområdet, skæres profilerne i gering og klæbes med Capatect 121/109 Profilklæber. Profilerne kan også bestilles med færdiglavet indskæring fra fabrik. Slutbehandling / maling Profilerne afdækkes og beskyttes inden videre arbejdstrin. Lysningsflader spartles i niveau og filtses. Profilerne males to gange med AmphiSilan NQG Facademaling eller ThermoSan NQG Facademaling. Eventuelle hårrevner i stødene nedsætter ikke funktionsdygtigheden. Påføring af maling eller strukturpuds eller beklædning med murstensskaller. FACADE / UDVENDIG ISOLERING

10 Sålbænke Vandrette flader i vinduesgesimser afdækkes regntæt med egnet sålbænk. Sålbænke skal altid fuldklæbes og udføres med fald. Om nødvendigt understøttes sålbænksprofiler med passende vinkler/holdere med ca. 60 cm afstand. Alternativt udføres Capapor Sålbænksprofil uden den ovennævnte horisontalafdækning ved at anvende Capatect Fugetætningsbånd 2D i forbindelse med alle omløbende tilslutninger. Capatect Sokkelflex (blandet 1:1 med cement) påføres hele den vandrette flade. KOBAU elastikvæv 10/10 lægges i den våde Capatect Sokkelflex. Når armeringslaget er tørt, spartles glat med Capatect Sokkelflex (blandet med cement 1:1). Samtlige tilslutningsfuger ved vinduer og lysning udføres med Disbothan 235. Objektspecifikke forhold kan gøre det nødvendigt at foretage yderligere sikring mod fugtindtrængning. F

11 Sålbænke Males 2 gange med Disbon 404. Tætning Ved profiler uden zinkafdækning (udkragning < 15 cm) tætnes den øvre klæbefuge med elastisk fuge Disbothan 235. Tilslutninger Overgange mellem Capapor Profiler og andre bygningsdele udføres med Caparol Fugetætningsbånd Type 2D. Kvadresten Kvadresten og lignende profiler udføres med fast fuge ved fuldklæbning med Capatect 121/109 Profilklæber. Ved større flader skal der minimum for hver 6,75 meter vandret og lodret etableres en elastisk fuge med Disbothan 235. Fugefordelingen afhænger af den aktuelle opgave og skal fastlægges på forhånd. I områder omkring facadeåbninger anbefales generelt elastiske fuger, da der ved faste fuger kan være risiko for revnedannelse. Det kan ikke anbefales at sænke profiler ind i hinanden i hjørneområdet. Stænk og tøsalt Ved risiko for påvirkning af stænk og tøsalt beskyttes profilerne med egnet behandling Profilerne må ikke føres helt ned til jorden, men skal afsluttes minimum 1 cm over niveau. Profilens underside og minimum 5 cm af den synlige profilflade over niveau skal inden montage tætnes ved behandling med Capatect Sokkelflex. FACADE / UDVENDIG ISOLERING

12 Capapor Facadeprofiler Mineralsk letvægtmateriale Hård overflade med stor mekanisk styrke Brandklasse B1 Fås i mange typer og varianter og kan desuden specialfremstilles efter forlæg Enkel tilskæring og forarbejdning Montage ved simpel opklæbning med den tilhørende klæber eller ved opklæbning kombineret med bæreliste eller skruemontage Leveres forgrundet og skal blot mellem- og slutmales med Rockidan Facademaling Brochure Leveringsprogram Arbejdsvejledning Detailtegninger FACADE / UDVENDIG ISOLERING CAPAPOR FACADEPROFILER Rockidan as Lundsbjerg Industrivej 31 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse

Monteringsvejledning. Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Monteringsvejledning Denne monteringsvejledning er lavet til dig der har truffet det rigtige valg,

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere