BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER"

Transkript

1 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Sammenfatning Undersøgelsen og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Årsag til prisforventninger Overvejer køb og salg af bolig Handlinger i forbindelse med køb og salg Boligpriser og renteniveau Tabeloversigt Tabel 5.1 Besvarelsesprocent august Tabel 6.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper... 7 Tabel 6.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper... 8 Tabel 6.3 Specifik forventning til prisstigning... 9 Tabel 6.4 Specifik forventning til prisfald... 9 Tabel 6.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tabel 7.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 8.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Tabel 8.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Tabel 8.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Tabel 8.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Tabel 8.5 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Tabel 8.6 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig?

3 Tabel 9.1 Renten på de populæreste boliglån er p.t. under 0,5 procent. Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis denne rentesats stiger til 3 procent? Tabel 9.2 Renten på de populæreste boliglån er p.t. under 0,5 procent. Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis denne rentesats stiger til 2 procent? Figuroversigt Figur 5.1 Svarprocent for aldersgrupperne... 5 Figur 6.1 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper... 8 Figur 7.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, august 2013 og april

4 4 Sammenfatning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den spørgeskemaundersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i perioden fra 1. til 15. august Formålet med dette notat er at give en beskrivelse af de svar der er givet i spørgeskemaundersøgelsen. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller, hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i august måned I alt er personer blevet udtrukket og af dem er der blevet gennemført interview med 899 personer, svarende til en svarprocent på 63. Det er noget højere end i den tidligere undersøgelse. Også i denne undersøgelse er svarprocenten noget lavere for aldersgruppen mellem 20 og 29 år. Sammenlignet med forrige forventningsundersøgelse fra april 2013 er der i undersøgelsen fra august 2013 en del flere som angiver, at de tror på højere priser på kort sigt (om et år). Nettotallet for respondenternes prisforventninger på 1 års sigt er således steget fra 6,60 til 18,76. På lidt længere sigt (5 år) er der i den nyeste undersøgelse også lidt flere som tror på højere priser, sammenlignet med undersøgelsen fra april Årsagen til prisforventningerne har ændret sig lidt fra den forrige forventningsundersøgelse til denne forventningsundersøgelse, der er således nu flest respondenter som lægger Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år til grund for deres fremtidige prisforventninger, tidligere lagde flest respondenter Danmarks økonomiske situation til grund. 38 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, det er 5 procent point færre end i den forrige forventningsundersøgelse fra april procent af respondenterne har fået deres ejerbolig vurderet. Derudover har 21 procent af respondenterne overvejet at købe eller sælge bolig, hvilket er en stigning på 1 procent point i forhold til den tidligere forventningsundersøgelse fra april I denne forventningsundersøgelse er der som noget nyt tilføjet spørgsmål om hvorvidt respondenternes tror at boligpriserne vil stige eller falde hvis renten på boliglån steg fra 0,5 procent p.a. til henholdsvis 2 og 3 procent p.a. En lille overvægt at respondenterne tror at boligpriserne vil blive lavere hvis renten steg til 3 procent p.a. mens den største gruppe af respondenter tror at boligpriserne vil blive på samme niveau som nu hvis renten steg fra 0,5 procent p.a. til 2 procent p.a. 4

5 5 Undersøgelsen og respondenterne I forventningsundersøgelse nr. XII gennemført i august 2013 er personer blevet kontaktet og af dem er der blevet gennemført et fuldt interview med 899 personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 63, hvilket er lidt højere end undersøgelsen fra april 2013, men på linie med de fleste foregående undersøgelser. Tabel 5.1 Besvarelsesprocent august 2013 Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Ikke svar % Total % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Besvarelsesprocenten i de forskellige aldersgrupper i forventningsundersøgelsen fra august 2013 kan ses i nedenstående figur. Figur 5.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 70% 64% 65% 67% 67% 72% 60% 50% 46% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 I denne forventningsundersøgelse fra august 2013 er der en markant lavere svarprocent blandt de årige. Dette har dog også været til i nogle af de tidligere forventningsundersøgelser. Den højeste svarprocent findes blandt de årige. 5

6 6 Forventning til boligprisernes udvikling Figur 6.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? 60% 50% 44% 44% 52% 40% 30% 29% 20% 10% 0% 1% 0% Meget højere Højere På samme niveau 8% 15% August 2013 April % 1% 2% 2% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 og Forventningsundersøgelse XI april 2013 spørgsmål A1 På kort sigt (1 år) forventer danskerne i august måned 2013 højere eller uændrede priser. I alt 88 procent af respondenterne forventer dette. Det er en klar ændring fra forrige undersøgelse hvor lidt over 50 procent forventede uændrede priser, og en klart mindre gruppe (29 procent) forventede højere priser om et år. Denne udvikling kan også ses i respondenternes nettotal for prisforventningen på et års sigt, som er steget fra 6,60 i april 2013 til 18,76 i august

7 Figur 6.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? 70% 60% 66% 56% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 4% 21% 19% Meget højere Højere På samme niveau 7% 8% August 2013 April % 0% 3% 3% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 og Forventningsundersøgelse XI april 2013 spørgsmål A10 På længere sigt (5 år) forventer en stor del af befolkningen (71 procent) at priserne enten vil være højere eller meget højere end i dag. Fordelingen kan ses af ovenstående figur. I denne forventningsundersøgelse er der en lidt højere andel af respondenterne som forventer at priserne er højere om fem år end der var tilfældet i forventningsundersøgelsen fra april Tabel 6.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke I alt Nettotal år 4% 47% 36% 8% 2% 2% 100% 22, år 2% 39% 52% 6% 0% 2% 100% 18, år 1% 41% 48% 10% 0% 2% 100% 16, år 1% 41% 46% 9% 1% 3% 100% 16, år 1% 48% 43% 4% 2% 3% 100% 20, år 1% 51% 36% 7% 0% 5% 100% 23,21 alle 1% 44% 44% 8% 1% 2% 100% 18,76 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A1 7

8 De forskellige aldersgrupper af respondenter har også i denne forventningsundersøgelse forskellige forventninger til udviklingen i boligpriserne. Gruppen af årige og årige lader til at være de mest positive, mens gruppen af årige og årige er de mindst positive. Figur 6.1 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A1 Tabel 6.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Nettotal august 2013 Nettotal april 2013 ændring år 22,03 12,39 9, år 18,08-2,25 20, år 16,08 4,38 11, år 16,31 3,74 12, år 20,49 10,23 10, år 23,21 14,74 8,47 Alle 18,76 6,60 12,16 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 og Forventningsundersøgelse XI april 2013 Spørgsmål A1 Alle aldersgrupperne blandt respondenterne er blevet mere positive med hensyn til deres prisforventninger. Det gælder specielt gruppen af årige der er gået fra et nettotal på -2,25 til 18,08. Fordelingen kan ses af ovenstående tabel. 8

9 Også i denne forventningsundersøgelse er der desuden indføjet et spørgsmål om respondenternes specifikke forventning til boligprisstigningerne. Dette er gjort ved at de respondenter der har svaret at priserne vil være enten meget højere eller højere om et år er blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent de forventer at priserne vil stige, mens respondenter der har svaret at priserne vil være enten meget lavere eller lavere om et år er blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent de forventer at priserne vil falde. De respondenter der i spørgsmål A1 har angivet at de tror at priserne vil være på samme niveau om et år er ikke blevet spurgt. Tabel 6.3 Specifik forventning til prisstigning Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent højere % 4-8 procent højere % Mere end 8 procent højere Ved ikke 18 4% 18 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål C1a Blandt de 406 respondenter der tror at prisen for et almindeligt parcelhus vil stige, tror 30 procent af dem at prisen vil være 4-8 procent højere i løbet af det næste år. Tabel 6.4 Specifik forventning til prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent lavere 45 61% 4-8 procent lavere 20 27% Mere end 8 procent lavere Ved ikke 4 5% 5 7% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål C1b Blandt de 74 respondenter der tror at prisen på et almindeligt parcelhus vil falde tror 27 procent at prisen vil falde med mellem 4 og 8 procent. En alternativ måde at fremstille besvarelsen på er at stille dem op i en og samme tabel, og desuden medtage de 400 respondenter der i spørgsmål A1 angav, at de tror prisen for et almindeligt parcelhus vil være på samme niveau om et år. 9

10 Tabel 6.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel Mere end 8 procent højere 18 2% 4-8 procent højere % 0-4 procent højere % På samme niveau % 0-4 procent lavere 45 5% 4-8 procent lavere 20 2% Mere end 8 procent lavere 4 0% Ved ikke 23 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A1, C1a og C1b I denne større gruppe af respondenter ses det, at 14 procent af respondenterne forventer at prisen for et almindeligt parcelhus stiger med mellem 4 og 8 procent, mens kun 2 procent af respondenterne forventer at prisen for et almindeligt parcelhus vil falde med mellem 4 og 8 procent. 7 Årsag til prisforventninger Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? I denne forventningsundersøgelse bygger flest respondenter deres prisforudsigelser på den faktiske prisudvikling i løbet af det seneste halve år. Det kaldes også adaptive forventninger. I de foregående undersøgelser har det ellers været Danmarks økonomiske situation som flest respondenter lagde til grund for deres prisforudsigelser, men det har ændret sig med denne undersøgelse fra august De færreste bygger dog fortsat deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 7.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A2 10

11 Tabel 7.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 15 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A3 Tabel 7.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 15 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A4 Tabel 7.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 12 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A5 Tabel 7.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 9 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A6 11

12 Tabel 7.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja 88 10% Nej % Ved ikke 9 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A7 Tabel 7.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A8 Tabel 7.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 8 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. I undersøgelsen fra april måned 2013 var der 73 procent af respondenterne som angav at de lagde Danmarks økonomiske situation til grund for deres prisforventninger og kun 71 procent som lagde prisudviklingen det seneste halve år til grund for deres prisforventninger. Fordelingen af årsager fra undersøgelsen i august måned 2013 kontra undersøgelsen fra april måned 2013 fremgår af nedenstående figur. 12

13 Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? Danmarks økonomiske situation? Renteudviklingen? Økonomiske eksperters udtalelser? Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? Din bankrådgivers breve eller udtalelser? Figur 7.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, august 2013 og april % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77% 71% 73% 69% 37% 39% 34% 35% 28% 28% 23% 23% 17% 19% 10% 12% aug-13 apr-13 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 og Forventningsundersøgelse XI april 2013 Spørgsmål A2-A9 8 Overvejer køb og salg af bolig Også i denne forventningsundersøgelse er der medtaget spørgsmål om hvorvidt respondenterne overvejer køb eller salg af bolig eller om de har undersøgt priserne. Tabel 8.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål B1 38 procent af respondenterne har indenfor de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, det er hele 5 procent point færre end i undersøgelsen fra april måned

14 Tabel 8.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Fået din egen (andels) bolig vurderet? Antal Andel Ja 3 4% Nej 67 96% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål B2 Kun 4 procent af ejerne af andelsboliger har fået deres andelsbolig vurderet i løbet af de sidste 3 måneder. For ejere af ejerboliger har 10 procent fået deres ejerbolig vurderet. Tabel 8.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Antal Andel Ja 63 10% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål B2a 21 procent af respondenterne har inden for de sidste tre måneder overvejet at købe eller sælge bolig, det er 1 procent point flere end i undersøgelsen fra april måned Tabel 8.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet at købe eller sælge bolig? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål B3a Tabel 8.5 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XI april 2013 Spørgsmål B4 29 procent af respondenterne har søgt efter bolig i en avis eller på internettet i løbet af de foregående 3 måneder. Det er samme andel som i undersøgelsen fra april

15 8.1 Handlinger i forbindelse med køb og salg Blandt de respondenter der har overvejet at købe eller sælge bolig i de seneste tre måneder er der 42 procent som i den forbindelse har kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i den forbindelse. I undersøgelsen fra april 2013 var det 49 procent som havde gjort dette. Tabel 8.6 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank? Antal Andel Ja 79 42% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål B3 15

16 9 Boligpriser og renteniveau Som noget nyt er der i denne forventningsundersøgelse fra august 2013 tilføjet spørgsmål om respondenternes forventninger til de fremtidige boligpriser hvis renten ændrer sig. I praksis er dette gjort ved at stille spørgsmålet: Renten på de populæreste boliglån er p.t. under 0,5 procent. Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis denne rentesats stiger til 3 procent?. Tabel 9.1 Renten på de populæreste boliglån er p.t. under 0,5 procent. Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis denne rentesats stiger til 3 procent? Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis renten stiger til 3 procent? Antal Andel Meget højere 11 1% Højere % På samme niveau % Lavere % Meget lavere 19 2% Ved ikke % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A10b Det lader til at i alt 18 procent af respondenterne tror at boligpriserne vil blive højere eller meget højere hvis renten stiger til 3 procent p.a., mens i alt 26 procent af respondenterne tror at boligpriserne vil blive lavere eller meget lavere hvis renten stiger til 3 procent p.a. Det ses også at 30 procent af respondenterne svarer Ved ikke til dette spørgsmål. De respondenter som ikke har svaret Ved ikke til ovenstående spørgsmål er efterfølgende blevet stillet følgende spørgsmål: Renten på de populæreste boliglån er p.t. under 0,5 procent. Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis denne rentesats stiger til 2 procent?. Tabel 9.2 Renten på de populæreste boliglån er p.t. under 0,5 procent. Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis denne rentesats stiger til 2 procent? Hvordan tror du det går boligpriserne, hvis renten stiger til 2 procent? Antal Andel Meget højere 10 2% Højere % På samme niveau % Lavere % Meget lavere 5 1% Ved ikke 37 6% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XII august 2013 Spørgsmål A10c Det viser sig at i alt 28 procent af respondenterne tror at boligpriserne vil stige hvis renten stiger fra 0,5 procent p.a. til 2 procent p.a., mens i alt 27 procent tror at boligpriserne vil falde hvis renten stiger fra 0,5 procent p.a. til 2 procent p.a. Kun 37 respondenter svarer Ved ikke til dette spørgsmål, 16

17 hvilket skyldes at de respondenter der svarede Ved ikke til forrige spørgsmål ikke er blevet stillet dette spørgsmål. 17

18 Boligøkonomisk Videncenter Jarmers Plads København V

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JANUAR 5 INDHOLD SAMMENFATNING... UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER EFTER ALDER OG GEOGRAFI...

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 25-735 Boligmarkedet danskernes forventninger December 25 INDHOLD SAMMENFATNING... UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år.

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år. April 2008 Fortsat stigende boligudbud 58.257 boliger var til salg på internettet ved udgangen af april 2008. Udbuddet fordelte sig med 35.359 parcel- og rækkehuse, 13.351 ejerlejligheder og 9.547 fritidshuse.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet, men i et lavere tempo end i de forudgående kvartaler, hvor priserne især steg kraftigt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt august 2005 er: Der er, de første fem måneder af i år, blevet idømt mere straf

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Interessen for iværksætteri stor blandt unge

Interessen for iværksætteri stor blandt unge N O T A T Interessen for iværksætteri stor blandt unge Torsdag den 28. april løber den danske finale i den europæiske iværksætterkonkurrence EBG af stablen, og dette år har interessen for at deltage i

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Organdonation og -transplantation

Organdonation og -transplantation Organdonation og -transplantation Undersøgelse om befolkningens holdning til organdonation m.v. Marts 2001 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse om befolkningens holdning til organdonation m.v. Udarbejdet af

Læs mere

Regeringens skattereform og boligmarkedet

Regeringens skattereform og boligmarkedet 29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 3. KVARTAL 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

Konjunktur - forår 2012

Konjunktur - forår 2012 Konjunkturbarometer forår Konjunktur - forår NB Dette konjunkturbarometer er det første fra DANSKE ARK som behandler arkitektbranchen særskilt. Læs mere om baggrund og metode sidst i dette notat. Tabel

Læs mere

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne

Læs mere

Penge- og pensionspanelet

Penge- og pensionspanelet 1 Penge- og pensionspanelet Undersøgelse blandt boligejere med rentetilpasningslån Eva Roland & Morten Bekholm GfK Danmark, Custom Research 765053 Our promise: create value Company FOR YOUR 2 1 Formål

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da: Behovsprognose 2014 på 0 5 års området I 2013 fremgik det, at Børne og Ungdomsforvaltningens sprognose, at der var for 81 børnegrupper frem til 2017. Med en udbygning til 90 % af spidsbelastningset, så

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår Familieplejerundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår December 2013 1 Udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND ved Rikke Larsen og Vagn Michelsen 2 Indledning SOCIALPÆDAGOGERNE

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi Økonomisk analyse. januar 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Jyder vælger dansk Københavnere økologi Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Energirenovering Indledning Ingeniørforeningens Energivision 2050 har et klart budskab om renovering af de eksisterende bygninger. Visionen er et

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over.000 fattige i Danmark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt.000 personer,

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. VEJ nr 9051 af 29/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet,j.nr. 123-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Flere får bygget nyt hus men aktiviteten er stadig lav

Flere får bygget nyt hus men aktiviteten er stadig lav 28. juni 216 Flere får bygget nyt hus men aktiviteten er stadig lav Flere danskere har fået appetit på at få opført ny bolig. Således er der blevet fuldført 724 flere enfamiliehuse over det seneste år

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+

Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ 2013 Evaluering delprojekt Bevar dit aktive seniorliv forebyggelse for seniorer i alderen 60+ Niels Jakob Woersaa og Heidi Kristensen Kolding Kommune 21-05-2013 Er netop gået på efterløn og har endnu ikke

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Til eleverne på Formatskolen

Til eleverne på Formatskolen Til eleverne på Formatskolen Nr. 94 Formatskolen har til næste skoleår fået 375.000 kroner ekstra af kommunen. I Skolebestyrelsen har vi udarbejdet 4 forslag til, hvordan pengene kan bruges. Da de fire

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere