SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag"

Transkript

1 SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010

2 Datapræsentation: lav flotte diagrammer Hvis du skal præsentere indholdet i et regnearksdokument for andre, kan det i visse situationer være en fordel at anvende en grafisk illustration - et diagram - i stedet for en talopstilling. Hvis læseren af informationen har brug for et overblik eller for at kunne vurdere en udvikling uden at skulle kende de detaljerede tal, er anvendelsen af et diagram en god idé. 1.1 Diagrammer I Excel findes der mange diagramtyper, og valget af diagramtype afhænger af, hvad og hvor meget du ønsker at vise med diagrammet. I Excel er diagrammer integreret i regnearket, sammenkædet med regnearksdokumentet. Det betyder, at når du ændrer i de data, som er grundlaget for diagrammet, så opdateres diagrammet automatisk, så det afspejler ændringerne. EKSEMPEL Tallet for varme i januar er ændret til , og søjlen har med det samme ændret højde OBS: Læg mærke til Huskesedlerne på side 15 og 16: korte forklaringer på konkrete problemer med diagrammer i Excel 2007!! IT på HG Side 2

3 1.2 Diagrammets opbygning Inden vi går i gang med at fremstille diagrammer, skal vi lige se på diagrammets grundlæggende opbygning. Herover er vist et diagram, som er opbygget således: Diagramtitel Y-akse Y-aksetitel Forklaring Dataserie Aksemærke X-akse Ovenstående diagram er et søjlediagram Alle diagrammer (undtagen cirkel-diagrammer) har en x-akse (den vandrette linje i bunden) og en y-akse (den lodrette kant i venstre side). Excel deler akserne med aksemærker og tilpasser tallene på y-aksen, så de fordeles jævnt mellem minimum- og maksimumtallet i den afbildede talmængde Et diagram består af en eller flere dataserier, som hver især viser en kategori ( i figuren er serierne hhv og 1998). Alle diagramtyper, undtagen cirkel- og kransediagrammer, kan vise op til 30 dataserier. Cirkel- og kransediagrammer viser kun én serie Der tilføjes en forklaring, som fortæller, hvad hver enkelt dataserie repræsenterer 1.3 Oprettelse af diagram Når Excel opretter et diagram, følger programmet disse regler: Hver kolonne af værdier opfattes som separate serier. Indholdet i den øverste celle i hver kolonne bruges som forklaring, og indholdet i den yderste venstre celle i hver række bruges som akse-etiket. IT på HG Side 3

4 1.3.1 Sådan oprettes et diagram Inden du opretter et diagram, skal du have besluttet, hvilke data der skal afbildes, og hvilke data der skal bruges som titler og forklaringer m.m. i diagrammet. Når det er besluttet, gør du sådan: Markér præcis det område eller den samling, der indeholder de data, der skal afbildes Vælg fanen Indsæt, i gruppen Diagrammer vælges hvilken type der ønskes. Så er diagrammet på siden i en standardudgave. Nu kan du begynde at lave dine tilføjelser. Så længe diagrammet er markeret, har du adgang til kontekststyrede faner. De er placeret under en overskrift Diagramværktøjer! Hvis diagrammet dækker over data i arket, kan du flytte det og ændre dets størrelse. Dataene i cellerne bag diagrammet er der stadig. 1.4 Formatering af et diagram Efter oprettelsen af et diagram, eller når et diagram markeres, kan det redigeres. Dette gøres via de faciliteter, der er tilgængelige i det øjeblik, diagrammet er markeret. Du har mulighed for at ændre og formatere alle dele af diagrammet, f.eks. Tilføje titler og forklaringer Ændre skrifttype og størrelse på samme Ændre farve på søjler og kurver samt på diagrammets baggrund Ændre skrifttype, størrelse, skala og talformat på akserne Det eneste du behøver at gøre er at markere diagrammet, så har du adgang til fanerne Design, Layout og Formater. Du kan også klikke med højre musetast på diagrammet eller et objekt i diagrammet og vælge handlinger fra genvejs-menuen Sådan ændres diagramtypen Det kan ofte være hensigtsmæssigt at vælge en anden diagramtype end søjlediagrammet. Det gøres ganske enkelt via fanen Design Markér diagrammet Vælg Skift diagramtype Foretag valg Afslut med OK IT på HG Side 4

5 ! Du kan også vælge nogle færdiglavede layout til dit diagram og nogle typografier. Når du klikker på et af valgene, vil dit diagram ændre sig. Diagram Sådan indsættes en diagramtitel Hvis du ikke fik indsat en diagramtitel, da diagrammet blev oprettet eller titlen måske er blevet slettet ved en fejl, har du altid mulighed for at tilføje eller ændre en diagramtitel senere via fanen Layout Markér diagrammet Vælg Diagramtitel Vælg en af mulighederne (den nederste Over diagram er nok bedst) Skriv teksten Diagram Sådan ændres udseende af serierne Hvis du ønsker at ændre udseendet af dine serier, har du altid mulighed for at ændre det via fanen Formater. Markér diagrammet Vælg området Figurtypografier Vælg en af Typografierne eller prøv at klikke på en af knapperne til højre i gruppen. UDSKRIVNING AF DIAGRAMMER Selvom det er let at se diagrammer på skærmen, så vil du ofte have brug for at kunne udskrive dine diagrammer, så de kan deles med andre. Du får vist en skærmudskrift og udskriver et diagram på stort set samme måde, som du normalt udskriver et regneark.! Det er altid en god idé, at tage et Vis Udskrift først. Så har du mulighed for at kontrollere udskriften, før du bruger papir. IT på HG Side 5

6 Ved udskrivning af diagrammer har du 2 muligheder for at udskrive, enten 1. Udskrive diagrammet alene Eller 2. Udskrive diagram og data på samme ark papir Sådan udskrives et diagram alene Markér diagrammet Vælg Office-knappen, Udskriv Klik på OK Sådan udskrives diagram og data på samme side Markér det ark, der skal udskrives Vælg Office-knappen, Udskriv Klik på OK Udskrive diagrammer 1.5 Gode råd ved arbejde med diagrammer Når du opretter diagrammer, skal du vælge at vise enten detaljerne eller totalerne Aldrig begge dele, idet størrelsesforholdet mellem totaler og detaljer vil gøre informationsværdien af detaljerne meget ringe. IT på HG Side 6

7 EKSEMPEL Overskrift og forklaringer. Bør hhv. rettes og fjernes Diagram over totaler. Områderne A4:A9 og F4:F9 er markeret ved oprettelsen. Ved markering af flere forskellige områder, skal områderne indeholde samme antal rækker eller kolonner, ellers kan Excel ikke danne diagrammet. Du må f.eks. her ikke nøjes med A5:A9 og F4:F9. Diagram med både detaljer og totaler. Det er ikke specielt informativt. Det, at totalerne er en sammenlægning af de andre søjler gør, at det er svært at se noget ud af kvartalerne.! Vil du øge eller mindske et dataområde til et diagram, markér da diagrammet og peg på håndtaget i nederste, højre hjørne af dataområdet så du får en pil og træk så området til den ønskede størrelse. IT på HG Side 7

8 1.5.1 Diagramtyper De forskellige diagramtyper benyttes i forskellige sammenhænge: Søjlediagram Et søjlediagram viser dataændringer over en tidsperiode, eller illustrerer sammenligninger af elementer. Kategorier organiseres vandret, værdier lodret, for at fremhæve variation gennem tiden. Kurvediagram Et kurvediagram viser datatendenser med lige store intervaller. Benyttes eksempelvis til at vise rente- eller kursudvikling. Cirkeldiagram Et cirkeldiagram viser den proportionale størrelse af elementer, der udgør en dataserie, i forhold til summen af elementerne. Det viser altid kun én dataserie og kan være nyttigt, når du ønsker at fremhæve et bestemt element. IT på HG Side 8

9 Opgave 1 Åbn filen Omkostningsbudget Omkostningsfordeling Åbn filen Omkostningsbudget (se nederst på denne side!!) Lav følgende diagrammer og giv dem en flot formatering Gem som Omkostningsbudget med diagram. Her finder du de opgaver, der er knyttet til arbejdet med diagrammer. Selve elev-filerne henter du på Søren Noah s hjemmeside: > klik på knappen Excel > Excel 2007 Filerne ligger i det gamle xls-format og kan hentes og åbnes uden problemer fra hjemmesiden. Du kan selv gemme dem på harddisken, når du går i gang! IT på HG Side 9

10 Opgave 2 Indtast selv nedenstående regneark!! Mejeri Udvikling i mælkebesætninger Total Jylland Fyn Sjælland Udlandet Total Indtast ovenstående regneark Lav selv formler til totalerne Lav et søjlediagram med udgangspunkt i Mejeriselskabets opgørelse: Diagrammet skal vise mælkebesætningernes fordeling på regioner og år Prøv at skifte imellem forskellige diagramtyper, og se hvilke typer der er hensigtsmæssige Gem regnearket under filnavnet Mejeri med diagram Udskriv diagrammet IT på HG Side 10

11 Opgave 3 Indtast selv regnearket herunder! Skattefordeling Arrildsen bor i Gram Kommune, der har denne fordeling af skatteprocenterne: Kommuneskat: 21,9% Amtsskat: 12,0% Kirkeskat: 1,0% Øvrige skatter: 16,4% For at få et overblik over fordelingen af skatteprocenterne, opstilles følgende regneark og udformes det viste lagkagediagram: Indtast regnearket, som vist herover Fremstil diagrammet, så det ser ud som vist herover Gem projektmappen som skattefordeling Udskriv alene diagrammet, så det fylder en hel side IT på HG Side 11

12 Opgave 4 Åbn filen Diagrammer Forskellige diagramtyper Åbn regnearksfilen Diagrammer (der er flere ARK i denne fil!!) Udform hhv. søjle-, kurve- og cirkeldiagrammer, som angivet på arkfanerne i projektmappen Find selv en passende diagramtype til at afbilde tallene på arket Ekstra Gem projektmappen efter endt arbejde IT på HG Side 12

13 Opgave 5 Effektivitet Effektivitetspct. Perioden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Åbn regnearket Effektivitet Udform følgende graf: Gem regnearket, når du er færdig OBS: du kan finde flere opgaver på Søren Noah s hjemmeside: > Excel IT på HG Side 13

14 Du vil: Sådan gør du! oprette et diagram baseret på det område, som du har markeret Markér det område, som indeholder de data, der skal afbildes på diagrammet (meget præcist). Vælg fanen Indsæt, gruppen Diagram, og klik på knappen til den diagramtype der ønskes. Foretag valg af udseende i menuen der kommer frem. flytte diagrammet på arket Markér diagrammet. Peg med musen på kanten af diagrammet, så markøren bliver en firehovedet pil. Flyt diagrammet ved at trække med musen. ændre placeringen af diagrammet Klik på diagrammet. I den kontekstafhængige Diagramværktøjer vælges fanen Design. Klik på knappen Flyt diagram i gruppen Placering. Vælg mellem Som objekt i og Som nyt ark. ændre diagrammets størrelse Markér diagrammet. Klik med musen på et af håndtagene på diagrammets kant, så markøren bliver til en tohovedet pil. Lav diagrammet større eller mindre ved at trække med musen. vælge en anden diagramtype Markér diagrammet. I den kontekstafhængige Diagramværktøjer vælges fanen Design. Klik på knappen Skift diagramtype i gruppen Type. Vælg kategori og type i den viste dialogboks. Afslut med OK. slette et diagram, som du har oprettet Markér diagrammet. Tryk på Delete-tasten på tastaturet. redigere i et eksisterende diagram Markér diagrammet I den kontekstafhængige Diagramværktøjer vælges fanen inden for det område du ønsker at redigere, herefter klikkes der på knappen for det, der skal ændres. IT på HG Side 14

15 Du vil: Sådan gør du! udskrive et diagram Markér diagrammet. Vælg Office-knappen og Udskriv. ændre i et diagram Aktivér diagrammet ved at klikke på det med venstre musetast. Højreklik på den del, der skal ændres. Vælg én af de muligheder, som lokalmenuen giver. Eller Vælg en af de kontekstafhængige faner, som kommer til syne når du markerer diagrammet. Vælg en af knapperne. tilføje en ny række i et diagram Markér diagram. Træk i nederste, højre hjørne af det markerede dataområde til at dække den nye række. Slip musetasten. slette data fra diagrammet Markér diagrammet. Træk i nederste, højre hjørne af det markerede dataområde. Således at markeringen fjernes fra det du ønsker. IT på HG Side 15

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Regneark for edb trin 1

Regneark for edb trin 1 Regneark for edb trin 1 Program: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb trin 1 - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb trin 1 Side 2 Indhold Lektion 1: Introduktion... 3

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 August 2011 Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Regneark for edb informatik

Regneark for edb informatik Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere