Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010"

Transkript

1 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug

2 SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige analyser af leverandørmælk for hæmstof i I modsætning til tidligere år, hvor leverandørmælken blev analyseret hver fjerde uge, er mejerierne fra 2006 gået over til at analysere leverandørprøver på ugebasis. Alle analyser er udført på Eurofins/Steins Laboratorium A/S, Holstebro. Den indledende undersøgelse og påvisning af hæmstof foretages med Delvo SP-NT. Delvo SP-NT positive prøver undersøges derefter for bestemmelse af det aktive stof med væskekromatografi og dobbelt massespektometri (LS/MS-MS). I årets løb er der analyseret leverandørprøver. Der blev påvist hæmstof i 231 prøver svarende til 0,099 % af alle leverandørprøver. De hyppigst påviste antibiotiske stofgrupper var benzylpenicillin (82 %), cloxacillin (12 %) og ampicillin (8 %). I 5 % af de hæmstof-positive prøver påvistes ikke antibiotika. Af de 220 tilfælde, hvor der blev påvist et antibiotikum, var der 160 tilfælde (73 %), hvor koncentrationen af antibiotika i prøverne var mindre end den i EU gældende grænseværdi (< MRL). Resultaterne for 2010 er præsenteret i grafisk form i figur leverandørprøver hæmstof-negative 99,9 % 231 hæmstof-positive 0,1 % 220 antibiotika-positive 95 % 11 antibiotika-negative 5 % 160 hvor antibiotikakonc. < MRL 73 % 60 hvor antibiotikakonc. > MRL 27 % Figur 1. Resultater fra hæmstof-analyser af leverandørprøver i Af opgørelsen fremgår fordeling mellem hæmstof-positive og -negative prøver, andel af prøver med antibiotika samt fordelingen af antibiotika koncentrationer over og under de EU fastsatte grænseværdier (MRL). 2

3 BAGGRUND Mejerierne kontrollerer rutinemæssigt leverandørprøver for indhold af hæmstof. Det sker efter retningslinier angivet i mejeriernes branchekode for egenkontrol. Fra mejeriernes branchekode 1.3 Syrningshæmmere/antibiotika Syrningshæmmere/antibiotika er uønsket i mælk af fødevaresikkerhedsmæssige årsager Individuelle leverandørprøver Der udtages stikprøver hver uge fra hver leverandør til analyse for syrningshæmmere hos Eurofins/Steins Laboratorium med en Delvo SP-NT. Prøveudtagning skal foretages tilfældigt. Er testen positiv, foretages endnu en Delvo SP-NT. Er denne positiv, er prøven positiv for syrningshæmmere, og mælken skal afregnes i henhold til mejerivirksomhedens afregningsmodel. Efterfølgende bestemmes stof og mængde med en LC-MS/MS-test. (Bilag til branchekode for mejerivirksomheder 1. udgave oktober 2006, ændret i januar Bilag 1 Modtagekontrol. Punkt 1.3 Syrningshæmmere/antibiotika, side 5, Mejeriforeningen). Materialer og metoder Leverandørprøver er udtaget ved ordinær afhentning af leverandørmælk, og alle analyser er foretaget på Eurofins/Steins Laboratorium A/S, Holstebro. Den indledende screeningsundersøgelse af leverandørprøver (= ugentlige stikprøver i henhold til mejeriernes branchekode) for indhold af hæmstof er foretaget med Delvo SP-NT. Alle stof- og koncentrationsbestemmelser er udført med væskekromatografi og dobbelt massespektometri (LC/MS-MS). Metoden er indkørt for betalactamer, sulfonamider og makrolider. Resultater af hæmstofanalyserne med Delvo SP-NT blev overført til Kvægdatabasen, og resultater af stofgruppeanalyser blev overført til en database i Afdeling for Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Videncentret for Landbrug, Kvæg. Opgørelse af data er udført ved almindelige statistisk databehandling. 3

4 RESULTATER Hæmstof analyser (Delvo SP-NT) I 2010 blev leverandørprøver rutinemæssigt analyseret for indhold af hæmstof. Af disse var 231 hæmstof-positive (Delvo SP-NT) svarende til 0,099 % af alle prøver (0,13 % i 2009). De 231 positive prøver kom fra 197 ejendomme (231 i 2009), og antal påvisninger pr. ejendom varierede mellem 1-3 gange (tabel 1) mod 1-6 gange i Af tabellen ses, at andelen af leverandører, der får påvist hæmstof mere end 1 gang, udgjorde 31 ejendomme svarende til 16 % (13 % i 2009). Tabel 1. Oversigt over antal ejendomme med påvisning af hæmstof i 2010 samt antal gentagne påvisninger inden for 12 måneder. Hændelse Antal Antal ejendomme med hæmstoffund 197 Antal ejendomme med hæmstof 1 gang 166 Antal ejendomme med hæmstof 2 gange 28 Antal ejendomme med hæmstof 3 gange 3 Antal ejendomme, der har fået påvist hæmstoffer i 2010, er faldet med 15 % i forhold til Færre besætninger er testet i 2010, men på grund af en hyppigere ekstraudtagning af weekend prøver samt opfølgningsprøver i 3 måneder efter påvisninger er det samlede prøveantal, der er undersøgt steget fra til , på trods af dette er påvisningsprocenten faldet med 21%. Den geografiske fordeling af ejendomme med hæmstoffund afspejler den geografiske fordeling af malkekvægsbesætninger og malkekøer i Danmark (figur 2). 4

5 A B Figur 2. Geografisk lokalitet af hæmstof-positive ejendomme i 2010 (A), og grafisk illustration af forekomst af mælkeleverende ejendomme i Danmark 2010 (B). Figur 3. Antal påvisninger af hæmstof på månedsbasis i 2006 (323), 2007 (322), 2008 (267), 2009 (271) og Antallet af påvisninger pr. måned i 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 ses i figur 3. Der ses ingen tydelig årstidsvariation. Der er ingen umiddelbar forklaring på stigningen i juni 2010 og oktober Det lavere antal påvisninger i januar 2006 kan forklares med tilpasning til overgang fra 4-ugers til ugentlig prøvningsinterval (pr. 16. januar 2006). 5

6 I 2008 blev der den 29. maj udsendt personlig information til samtlige mælkeproducenter og kvægpraktiserende dyrlæger. De næste 3 uger blev der kun påvist 4 fund af hæmstof. Det tyder altså på, at en personlig faktor er meget afgørende for hæmstofpåvisning. I maj 2009 blev der udsendt information og spørgeskema til samtlige AMS-besætninger med henblik på at reducere forekomsten i disse besætninger (tabel 2). I juli 2010 startede Videncentret for Landbrug, Kvæg en kommunikationskampagne: Vores Mælk en ren fornøjelse. Hvor VFL, Kvæg bl.a. har udsendt en del artikler om, hvad og hvordan mælkeproducenten skal og kan gøre for at undgå at få hæmstof i mælken. Tabel 2. Oversigt over påvisninger i AMS Bestemmelse af stofgruppe (LC-MS/MS) Der blev påvist antibiotika i 220 (95 %) af de 231 hæmstof-positive prøver. I 11 tilfælde (5 %) kunne der ikke påvises antibiotika i prøven med den anvendte metodik og protokol. I 2009 var denne procent på 3. I alt påvistes 11 forskellige antibiotikagrupper i ren form eller i kombination med andre stofgrupper (tabel 3). 6

7 Tabel 3. Oversigt over påvist antibiotika i 231 hæmstof-positive prøver Antibiotikafund i leverandørprøve Antal påvisninger Amoxicillin 4 Amoxicillin + cloxacillin 1 Ampicillin + cloxacillin 14 Benzylpenicillin 176 Benzylpenicillin + cefoperazon 1 Benzylpenicillin + cloxacillin 3 Benzylpenicillin + cloxacillin + ampicillin 4 Benzylpenicillin + cloxacillin + trimethroprim 1 Benzylpenicillin + cephalexin 1 Benzylpenicillin + sulfamethiazin 1 Benzylpenicillin + sulfadoxin 1 Benzylpenicillin + sulfadoxin + trimethroprim 1 Cefapirin 3 Cefoperazon 4 Cloxacillin 4 Cloxacillin + sulfamethiazin 1 Intet fund 11 I alt 231 De hyppigst forekommende antibiotika var: Benzylpenicillin (82 %), cloxacillin (12 %) og ampicillin (8 %). Der var i 2010 ingen påvisninger af makrolider, desværre steg påvisningerne af cefalosporiner til 9 i 2010 mod 4 i 2009 Fundene af de en enkelte antibiotika er vist i figur 4. 7

8 Figur 4. Påviste antibiotika i leverandørprøver i 2010 (n= 266) Forbruget af antibiotika til produktionsdyr offentligøres hvert år i DANMAP rapporten. De forskellige antibiotika samlet i stofgrupper og fordelingen inden for disse grupper ses i figur 5. 8

9 Figur 5. Fordeling af påviste antibiotikagrupper i leverandørprøver i 2010 (n= 266) og 2009 (n=326) For gruppen cefalosporiner er der i 2010 i forhold til 2009 desværre sket en stigning i antallet af påvisninger, selv om tallene er små. Derimod er der et fald i grupperne af penicilliner. Koncentrations-bestemmelse (LC-MS/MS) I 73 % (160 prøver) af de antibiotika-positive prøver var koncentrationen af antibiotika mindre end eller lig med den i EU fastsatte grænseværdi for det pågældende stof (< MRL). Modsvarende i 27 % (59 prøver) af de antibiotika-positive prøver var mængden af antibiotika større end den fastsatte grænseværdi. I 2009 var denne andel på 36 % (> MRL), se figur 6. 9

10 Figur 6. Fordeling af antibiotikafund over/under MRL-værdier i leverandørprøver i

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere