TeksTfremsTilling Dansk klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse"

Transkript

1 Tekstfremstilling Dansk klasse

2 Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau Illustration: Line Jensen, Smoke & Mirrors Studio Materialet er udgivet med støtte fra Nordea-fonden og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Materialet kan downloades fra Materialeplatformen og fra Signaturforklaring Fagligt fokus Område Materialer Tid

3 Forord Alle elever har behov for at røre sig - uanset klassetrin. På overbygningen kan det dog være en udfordring at koble faglig læring med bevægelse, fordi læringsmålene for de ældste elever bliver mere komplekse. Samtidig kræver et øget antal tests og afgangsprøver ekstra fokus. Bevægelse er dog stadigvæk en vigtig ting, som kan skabe liv og luft til hjernen - og faktisk skærpe koncentrationen også hos de ældste elever. Bevægelse i undervisningen med fokus på faglige mål og kompetencer kan være en kærkommen variation i den ellers bogligt orienterede læring og fordybelse, som kendetegner overbygningen. Hæftet her er et i en serie på tre, som har overskrifterne Geometri og måling, Ligninger og brøker samt Regnestrategier. Alle hæfter tager udgangspunkt i, at det er sundt, sjovt og socialt at bevæge sig - også i de ældste klasser. Der er masser af faglig læring og træning af allerede lært stof i øvelserne, og de giver overskud til en længere skoledag, hvor hovedet også skal kunne modtage undervisning hen på eftermiddagen. Udgangspunktet for øvelserne er Fælles Mål fra Brug øvelserne som et supplement til den øvrige undervisning og inddrag dine elever så meget som muligt i forberedelserne. Alle øvelser er skræddersyet til overbygningen, men kan med få justeringer også bruges på mellemtrinnet. Rigtig god fornøjelse med at sætte skolen i bevægelse!

4 Ta en omgang Ordforråd og variation i skrift Post-it sedler med ord, post-it sedler med fagspecifikke forklaringer på ordet samt blanke post-it sedler Klasselokale 10 min. Der stilles op i 2 cirkler med lige mange elever i hver. En indercirkel og en ydercirkel. Går mod uret og har ord Går med uret og har fagspecifikke forklaringer Eleverne i ydercirklen er udstyret med en post-it seddel, hvor der står et ord (det kan være fagspecifikke ord, man ønsker eleverne skal kunne). Eleverne i indercirklen er udstyret med en post-it seddel, hvor der er en fagspecifik forklaring på et ord. Cirklerne går rundt hver sin vej. Når læreren giver signal, stopper man op ud for en og tjekker, om ord og forklaring passer sammen. Hvis et par passer sammen, går parret ud for at lave en tredje post-it seddel med en forklaring på ordet og et eksempel på ordet i en sætning.

5 De 3 post-its hænges op samlet på væggen eller på et skema lavet med de 3 kategorier. Det samme ord og forklaring kan godt optræde mere end en gang, så er sandsynligheden større for at ramme en tilsvarende post-it. De, der står tilbage i cirklen, hvor ord og forklaring ikke passer sammen tager igen en omgang. Der fortsættes, indtil alle har fundet sammen i par, eller post-it sedlerne er brugt. Når/hvis flere skal tilbage til legen, kan der udleveres nye post-it sedler, men pas på det ikke bliver tydeligt, hvem man evt. skal finde frem til i cirklen. Til slut går eleverne rundt og tjekker, om ord og ordforklaring passer sammen. > Kortene kan indeholde grammatikspørgsmål eller spørgsmål til teksten (handlingsforløb, sprog, tid, sted og miljø, personer, synsvinkel, fortæller).

6 Fyld din plade Fagsproglige begreber antonymer/synonymer Banko-plader med forskellige ord, kegler, kort med forskellige antonymer til ordene på bankopladerne, blyanter Klasselokale eller gymnastiksal/udeområde min. Eleverne går sammen to og to. Parrene får udleveret en bankoplade med felter, hvor der på nogle af felterne står forskellige ord, som de skal ud at finde antonymer til. Antonymerne er gemt under keglerne, som eleverne skal vippe for at se, hvilket ord, der er gemt under dem. Hvis der er et antonym til et af de ord, der er på bankopladen, skrives det på bankopladen ved siden af det pågældende antonym. Når alle ord er fundet, får man en ny plade. Eks på bankoplade: mæt oppe ebbe under fjende varm dag > Synonymer. > Metaforer. > Talemåder: Første del af talemåden på kortet - den sidste del under keglen. > På kortene kan der også stå en bevægelsesopgave, man skal løse, inden man går videre.

7 Gå bag om ryggen Ordforråd og variation i skrift Sedler med ord og sikkerhedsnåle Klasselokale min. Eleverne deles op i to hold. Alle elever får sat et ord på ryggen med en sikkerhedsnål. Inden ordet sættes på, får eleven mulighed for at kende til ordets betydning. Det gælder nu om, at holdene skal se det andet holds ord og finde forklaringen på ordene. Hvis en fra det andet hold råber ens navn og ordets betydning, må det andet hold tage ens ord. Man må gerne forsøge at skjule sit ord ved at gå baglæns eller dreje omkring. Når man har mistet sit ord, løber man hen til læreren for at få et nyt ord på ryggen. Når man har erobret et ord, lægges det ved holdets base. Det gælder om at erobre flest ord. Der er mulighed for at slå et ord op i ordbogen/på pc/på tablet, men så tvinges man også til at stå stille, og de andre kan se ens ord. Efterfølgende bruges ordene til at lave sætninger eller en historie. > Der kan stilles krav til, at man skal udføre en øvelse, inden man må hente et nyt ord. > Der kan stå indledningen på en talemåde, og det andet hold skal sige den sidste del af talemåden for at få sedlen. > Antonymer/synonymer.

8 Spion-jagt Ordforråd og variation i skrift Udvalgte ord på fx post-its, små ark papir, blyanter, kasser/spande med tallene 1-3 Klasselokale, gangarealer, garderobe eller udeområde min. Der er gemt ord på et område. Det kan være ord fra bestemte ordklasser eller fra tekster. Alle elever er spioner med en mission; nemlig at finde de sværeste ord og skrive dem ned. Man må kun bevæge sig lydløst og langs væggen - som ægte spioner. Ordene skal kategoriseres og placeres i kasserne med tal på. De ukendte ord i kasse 3 og de lidt kendte i kasse 2 og de kendte i kasse 1. Dette bruges efterfølgende i opsamlingen og forklaringen af ordene på klassen. > Klassen deles i to eller flere hold, og de er forskellige spiongrupper, der hver har 3 kasser. Det gælder om at finde flest ord og evt. skrive nogle sætninger med dem (det kan gøres af et par strateger eller MI5-personer). > Byt roller, så alle både prøver at være spioner og strateger. > Byg nye ord i sprogfag eller nye begreber. > Der kan bruges ordsprog/talemåder.

9 Scor et nyt ord Fagsproglige begreber/ord og variation i skrift Blød bold, ordbøger (evt. elektroniske), papir, blyant, forberedte ord Klasselokale eller udendørs min. Alle i klassen placerer sig i en rundkreds med god afstand mellem benene, således at fødderne står helt tæt imod sidemandens og egne ben er spredte, så de skaber et mål. Den ene hånd må bruges som målmand, den anden hånd skal være bag ryggen. Bolden sættes i gang og triller på gulvet. Man puffer til den med med flad hånd, og så gælder det om at få scoret i et af de andre mål. Ved scoring skal den person, der blev scoret, gå ud af rundkredsen, vælge et af de forberedte ord og slå det op. Herefter skrives ordet ned samt betydningen af ordet. Der kan findes flere ord, som bruges i en skriveopgave bagefter. De øvrige i kredsen kan fortsætte, indtil der kun er to personer tilbage. Alle de nye ord skal præsenteres og forklares for hele klassen. > Ordene kan vælges af eleverne på forhånd. > Lav en bevægelse for hvert bogstav i ordet.

10 Sig det så..! Formulering af ord og begreber A4 ark med nye, svære ord Klasselokale 20 min. Inden aktiviteten bruges skal klassen have et vist kendskab til de nye ord. Klassen deles i to hold. 3 personer fra det ene hold begynder. Den ene person(1.) holder et ark med et ord, den 2. står med ryggen til (skal gætte gætter ordet), og den sidste(3.) (forklarer ordet). Aktiviteten kører på tid - 3 min. til hvert hold. Det er meningen, at der skal gættes flest ord på tid. Skift til 3 nye personer fra det andet hold, når første tidsperiode er gået. Forklaringen på ordet analyse kunne fx lyde: det er noget, vi bruger i dansktimerne, når vi har læst en roman, der er noget med personer, tid, miljø, vi bruger det til eksamen Opstilling De 2 hold sidder her 2. person står her med ryggen mod 1. person 1. person står her med ordet på et ark, front mod holdene 3. person står med front mod holdene og forklarer ordet > Eleverne kan selv være med til at vælge svære ord fra ordbogen/tekster. > Repetetion af en tidligere læst tekst, hvor gammeldags ord indgår. > Norske, svenske ord. > Skriftelige formuleringer.

11 Mal dit sprog i farver Skriftligt udtryk med variation og disponering Kort med korte sætninger, blyanter og papir Klasselokale min. Alle får tildelt et tillægsord og en bingoplade med korte sætninger. Tillægsordene kan fx være fantastisk, langsom, glad osv. Eleverne går rundt mellem hinanden. Når man møder en, spørger man til tillægsordet og skriver det på sin bingoplade, så det giver mening. Ordet må gerne bøjes. Eks. på bingoplade: Drengen spillede fantastisk fodbold Den glade kone(n) gik en tur Bolden trillede Manden så hændelsen Tiden gik langsomt De stoppede på gaden Hunden løb videre Kom, sagde hun De snakkede med chaufføren Når kortet er fyldt med tillægsord, går eleverne sammen to og to. Parrene prøver at sætte sætningerne sammen, så det bliver en historie. Der må gerne fyldes yderligere på og suppleres med flere tillægsord/sætninger osv. > Når historien er færdig, kan den fortælles eller vises som et dramastykke.

12 Skriveløb Skriftligt udtryk med variation og disponering Kegler til markering af 3 zoner, kegler med tal og opgaver Gymnastiksal eller udeområde min. Området deles i 3 felter. Det midterste felt er størst. I de to yderste felter er der opstillet 8 kegler i hvert felt, hvorunder der er placeret opgaver. Keglerne har numre - de ulige kegler/opgaver ligger i det ene yderste felt, og de lige kegler/opgaver ligger i det modsatte felt. Helle Bevægelsesfelt jf. bevægelsesopgaverne Helle

13 Opgaveeksempel Bevægelsesopgaver 1 kravle 2 gå 3 gadedrengeløb 4 - freestyle 5 - krabbegang 6 sidehop 7 alm. løb 8 krydsløb Eleverne går sammen to og to og får udleveret et kort, hvor de kan se, hvilken opgave de skal starte ved. På kortene er tallene fra Ved opgaverne er der små skriveopgaver, og der står, hvordan man skal bevæge sig ned i den anden ende til det næste tal. Opgaveeksempel Skriveopgaver: > Fortæl en persons historie: Skriv ud fra et portrætbillede, hvordan personen ser ud, hvordan personen er som menneske, hvad personen tænker, og hvordan personen har det. Brug så mange tillægsord og beskrivende udsagnsord som muligt. > Lav en leksikonside: Stav dit navn bagfra. Vælg hvad dit bagvendte navn kan betyde. Er det et sted, et dyr eller et begreb? Beskriv, hvad det betyder. Du må gerne lave en illustration til. > Skriv et postkort til en veninde. > Lav en anmeldelse. Skriv en anmeldelse på den seneste film, du har set. > Skriv en kort tekst, hvor du bruger så mange sanser som muligt. > Omskriv et antal sætninger fra direkte til indirekte tale. Aktiviteten kan fortsætte, indtil alle har løst alle opgaver, eller et tidsrum kan aftales. Efterfølgende kan teksterne gennemgås på klassen eller i grupper. > Eleverne løber enkeltvis. Der kan være en fanger i det midterste felt. Hvis man bliver rørt af denne, skal man bytte roller. Dvs. den fangede skal aflevere sit kontrol-kort og bliver nu fanger, og den tidligere fanger skal fortsætte med kortet. Eleverne har fred /helle i de to yderste zoner. > Opgaverne kan indeholde grammatiske opgaver, tegnsætningsopgaver eller opgaver til en tekst.

14 Søg! Skriv! Spæn! Skriftligt udtryk med variation og disponering Sedler med ord, opgaver med bogstaver på bagsiden, papir og blyant Klasselokale eller et større område min. Eleverne går sammen to og to. Parrene får udleveret en seddel, hvor der fx står JUNI (der står ikke det samme ord på alle sedler - dette giver muligheder for differentiering) samt papir og blyant. Rundt omkring ligger opgaver, hvor et af bogstaverne, som er i JUNI, optræder på bagsiden af kortet (bogstavet vender opad). Det gælder om at løse de opgaver, hvor bogstavet optræder i ordet. Opgaven indeholder både en skriveopgave og en bevægelsesopgave. Når en opgave er løst, må man gå videre til næste opgave/bogstav. Der skal være mindst ligeså mange opgaver, som der er bogstaver i samtlige af de ord, der er skrevet på sedlerne (hvis ordet fx er SOMMER, skal der være to M-opgaver). > Forskellige grammatikopgaver/ opgaver om sprogrigtighed. > Opgaver vedrørende genrer/tekst.

15 Opgaveeksempel J: Skriv en kort tekst med både korte og lange periodelængder (periodelængde = tekst mellem 2 punktummer). Lav 8 sidehop til venstre og tilbage igen, ned og rør gulvet med fingrene 8 gange. U: Lav følgende sætninger om ved at placere andre ord i forfeltet, så fx tiden bliver fremhævet. Kravl under bordet 3 gange. N: Erstat nogle af punktummerne i den vedlagte tekst med kommaer. Gå trillebør med din makker. I: Se på billedet; hvilken historie fortæller det? Hvordan slutter historien? Gå krabbegang op til tavlen og tilbage, snur rundt om dig selv 5 gange hver vej.

16 Aktiv skrivning Skriftligt udtryk med variation og tilpasset genre Skriveredskaber, papir/pc Klasselokalet, evt. grupperum min. Eleverne inddeles i små grupper på 3-4 personer og skal formulere tekster ud fra bevægelser. Den første i gruppen laver en bevægelse, som beskrives i teksten. Aftal evt. inden, hvilken genre der skal bruges; fx artikel, teatermanuskript, eventyr, novelle. Sideløbende skal der formuleres en handling i teksten, der passer til bevægelsen. Den næste i gruppen laver en ny bevægelse, mens de øvrige formulerer osv. > Arbejd med strukturen i teksterne. > Anvend ord fra forskellige ordklasser for at variere sproget. > Lav beskrivende tekster med mange tillægsord. > Omskriv en tidligere læst tekst, så der indgår bevægelser som i eksemplet.

17 Opgaveeksempel En gruppe kunne fx skrive en avisartikel: Siloulykke undgået i Snurrekøbing Snurrekøbing: Den 12-årige Emil fra Snurrekøbing har i flere år brugt fritiden på at hoppe højt med armene langt oppe over hovedet. Han har ofte overtalt kammeraterne til at være med. Sammen med kammeraten, en 11-årig dreng fra gården ved siden af, har han også slået et utal af kolbøtter både forlæns og baglæns lige i nærheden af gårdens silo - altid uden at der har været fare på færde. Forleden fandt de to kammerater på at kravle over et højt gitter, der omringer siloen. Det lykkedes dem uden at bruge hverken arme eller hænder, fordi de var så veltrænede. Bag hegnet stødte de ind i den store silo og slog i første omgang deres tåspidser ret meget. Det afholdt dem dog ikke fra også at kravle helt op på siloen og balancere rundt på silokanten. De cirklede rundt på skæbnesvanger vis på silokanten i lang tid. Det var helt utroligt, at de kunne holde balancen, har flere naboer berettet. Til sidste styrtede de dog ned - pladask, heldigvis blot ved siden af siloen, hvor de lå og ømmede sig. Forældrene kom styrtende, men kunne konstatere at begge var uskadte. Efterfølgende har man dog søgt Sikkerhedsstyrelsen om et højere hegn, og det er man nu ved fælles hjælp i gang med at rejse omkring gården i Snurrekøbing. Der arbejdes med de færdige tekster efterfølgende. En fra gruppen læser, de øvrige udfører. Herefter bytter man tekst med en anden gruppe, så man kommer igennem alle tekster/bevægelser.

18 Klemmebold Skriftligt udtryk med variation og disponering Blød bold, klemmer eller andet til at fastgøre ordkort, kegler til mål Gymnastiksal, stort lokale eller udeområde min. Klassen deles i to hold. Hvert hold forsynes med minimum 5 klemmer per deltager samt ekstra klemmer til eget mål (banen er som en lille fodboldbane med mål i begge ender). De resterende klemmer placeres i eget mål. Bolden gives op, og der spilles almindelig fodbold samtidig med, at der jages klemmer. Lykkes det at erobre en klemme fra det modsatte hold, tages klemmen med tilbage til eget mål. En klemme udløser et ordkort med en sætning til sidst. Ved scoring tages 5 klemmer med tilbage til eget mål. Der spilles på tid, og når kampen fløjtes af, samles holdet ved eget mål. Hvert hold danner tekster med sætningerne fra de indsamlede ordkort/ klemmer. Det gælder om at formulere en lang og varieret tekst. > Ord på klemmer eller ordkort i stedet for sætninger. > Skrivepauser undervejs eller skrivere på holdet.

19 Kropssprog Skriftligt udtryk med variation Ord fra forskellige ordklasser, evt. forberedte instrukser Et lokale med god plads eller udeområde min. Eleverne inddeles i små grupper på 3-4 personer. Alle på holdet får en række ord per person - ord fra kendt tekst anvendes. Der skal være et ord til hver hånd, fod, knæ, albue samt hoved (dvs. 9 ord per person). Der skal nu dannes sætninger ved et placere kropsdel og ord på et tildelt område på gulvet. Læreren giver instrukser undervejs; fx I skal nu bruge 5 hænder, 5 fødder, en albue, et knæ og to hoveder. Kropsdelene skal røre gulvet sammen med de udvalgte ord, og gruppen skal fortælle, hvilken sætning de har formuleret. > Anvend sætninger fra en kendt tekst og lav en sammenhængende tekst. > Anvend ord fra bestemte ordklasser. > Stil krav til for-feltet i sætningerne. Se mere i hæfterne Sproglig korrekthed samt Læsning, genretræk og forståelse Hent andre øvelser på

20 Materialet er udgivet med støtte fra Nordea-fonden og Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse Geometri og måling Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Indholdsfortegnelse Afrundingshop på taltavlen.... 2 Uret rundt på ur-banen... 2 Hvad er klokken ca.? på ur-banen.... 3 Hvad er klokken-motorik? på

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

1. Faglig læsning og skrivning side 4. 2. Regning med tal side 10. 3. Brøker og decimaltal side 24. 4. Areal side 38. 5.

1. Faglig læsning og skrivning side 4. 2. Regning med tal side 10. 3. Brøker og decimaltal side 24. 4. Areal side 38. 5. Du skal lære om: 1. Faglig læsning og skrivning side 4. Regning med tal side 10. Brøker og decimaltal side 4 4. real side 8. Procent side 6. Statistik side 66 7. Rumlige figurer side 80 8. Ligninger og

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere