Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed"

Transkript

1 Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

2 Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design og non-respons De anvendte analysemetoder tynde data Læsning af tabeller i Sundhedsprofilen Hvad man ikke kan med Sundhedsprofilen Pixi, Den Nationale Database, egne data Spørgsmål spørg endelig undervejs!!!

3 Design I hver kommune (bydel) et tilfældigt udtræk af borgere på 16 år og derover. Frederiksberg Kommune 4. I hver bydel i Københavns Kommune og i alle øvrige kommuner 2.4 personer Ét spørgeskema til de årige, ét spørgeskema til de 3+ årige langt de fleste spørgsmål er ens Deltagelsesprocent på 2,3 %

4 Deltagelsesprocent i kommunerne

5 Deltagelse på køn og alder Kvinder Mænd Deltagelsesprocent Alder Deltagelsesprocent Alder

6 Deltagelse i forhold til sociodemografiske variable Størst deltagelse blandt: Højtuddannede Høj indkomst Personer i ejerbolig Beskæftigede Samlevende Dansk baggrund Analyser foretaget af Danmarks Statistik, Metode

7 Vægtning for design og non-response Der er vægtet for non-response på baggrund af oplysninger om kommune, køn, alder, etnisk baggrund, indkomst, uddannelse, samlevende/ikke samlevende med/uden børn, lægebesøg (i 27) og indlæggelse på hospital (i 27) Da stikprøven har samme størrelse i alle kommuner, og kommunerne ikke har lige mange indbyggere, er det endelige datasæt ikke repræsentativt for Region Hovedstaden. Der skal vægtes i forhold til kommunestørrelse. Vægte beregnet af Danmarks Statistik, Metode

8 Vægtning I praksis: hver deltager får en vægt Kan fortolkes som at den enkelte deltager repræsenterer et antal personer i befolkningen, der ligner deltageren mht. de variable som indgår i vægten. Hvis deltagelsen er f.eks. 2 % blandt unge mænd af anden etnisk herkomst repræsenterer hver besvarelse personer i stikprøven, men 8 personer i befolkningen. Hvis deltagelsen er f.eks. % i en gruppe midaldrende danske mænd repræsenterer hver besvarelse 2 personer i stikprøven, men 21 personer i befolkningen.

9 Analysemetoder Krydstabeller: beregning af andel og antal Logistisk regression: køns- og alders-justerede sammenligninger af kommuner, køns- og aldersjusterede sammenligninger af sygdomsgrupper Vægtning er benyttet i ALLE analyser og der er taget hensyn til at sampling er stratificeret på kommuner. I praksis: analyser i SAS med brug af survey-procedurer

10 Odds ratio Fra logistisk regression fås Odds Ratio (OR) Odds for X-købing Kommune : andel med f.eks. usund adfærd divideret med andel med ikke-usund adfærd beregnet for X- købing Kommune (f.eks andel dagligrygere/ andel ikke-dagligrygere) Beregnes for alle kommuner/bydele

11 Odds Ratio Odds Ratio for X-købing Kommune = Odds for X-købing Kommune divideret med gennemsnittet af odds for alle kommuner/bydele Odds Ratio under 1: andel i kommunen er under gennemsnittet af alle kommuner/bydele Odds Ratio over 1: andel i kommunen er over gennemsnittet af alle kommuner/bydele Justeret for køn og alder: Odds Ratio beregnet når køn og alder holdes fast

12 Beregning af ændringer fra 27 til 21 Ændringer er beregnet som andel i 21 minus andel i 27 Hvis ændringen er negativ: et fald Hvis ændringen er positiv: en stigning Inden beregning er data for 21 begrænset til 2-79 årige, da Sundhedsprofil 27 kun er for 2-79 årige. Der er beregnet nye vægte for 27-data, så vægtning er foretaget på samme måde i de to undersøgelser Ændringer er kun beregnet, når spørgsmål er ens i de to undersøgelser

13 Læsevejledning regionstabel

14 Læsevejledning regionstabel Borgere, som ryger dagligt 4-4 årige 2: 2% af borgerne på 4-4 år ryger dagligt 3.: 3. borgere på 4-4 år ryger dagligt

15 Læsevejledning kommunetabel Borgere, som ryger dagligt

16 Læsevejledning, kommunetabel Borgere, som ryger dagligt Brøndby kommune 26: 26 % af borgerne i Brøndby Kommune ryger dagligt *: kommunens andel af daglig rygere afviger signifikant fra gennemsnittet af alle kommuner/bydele i regionen 6.9: 6.9 borgere i Brøndby Kommune ryger dagligt

17 Læsevejledning, kommunetabel Borgere, som ryger dagligt Brøndby kommune Odds Ratio: grafisk illustration. Odds Ratio under 1: andel i kommunen er under gennemsnittet af alle kommuner/bydele efter justering for køn og alder Odds Ratio over 1: andel i kommunen er over gennemsnittet af alle kommuner/bydele efter justering for køn og alder. *: kommunen afviger signifikant fra gennemsnittet af kommuner/bydele efter justering for køn og alder -1,3: Andel daglig rygere er siden 27 faldet med 1,3 %-point blandt de 2-79 årige

18 Læsevejledning sygdomstabel

19 Læsevejledning sygdomstabel Borgere som er moderat eller svært overvægtige 38: 38% af borgerne med diabetes er moderat overvægtige *: angiver at forekomsten af moderat overvægt blandt personer med diabetes er signifikant anderledes end forekomsten blandt borgere uden kronisk sygdom, når der justeres for køn og alder 37: 37% af borgerne med diabetes er svært overvægtige

20 Tynde data Nogle steder meget få besvarelser i én kategori. Har valgt, at der ikke vises andel og antal, hvis der er mindre end 1 besvarelser i en kategori Anvendt FÅ steder I Tabeller vises i stedet for andel og antal

21 Eksempel på tynde data Hentet fra Tabel Unge som er har taget euforiserende stoffer inden for den seneste måned

22 Hvad man ikke kan med Sundhedsprofilen 1 - Kan ikke beregne antal personer ud fra % og indbyggertal - F.eks. 2% daglig rygere, 29.7 personer - Men 2% af befolkning på er Vægtning, afrunding, manglende besvarelse af enkelt spørgsmål - Så hvis antal ikke er angivet skal I være varsomme med at beregne det selv ud fra tal oplyst i sundhedsprofilen

23 Hvad man ikke kan med sundhedsprofilen 2 Man kan ikke beregne ændringer fra 27 til 21 ved at tage % (eller antal) fra Sundhedsprofil 27 og fra fordi Sundhedsprofil 27 er for 2-79 årige, men er for 16+ årige Og man kan ikke slå op i og aflæse andel og ændring og derfra beregne andel for 27.

24 I Sundhedsprofilen Spørgeskemaet indeholdt 79 spørgsmål kun en del af disse er rapporteret i Sundhedsprofilen Hvis I skal bruge oplysninger om andre spørgsmål end det vi har medtaget i Sundhedsprofilen, eller vil se på det mere detaljeret: Pixi for hver kommune (er på vej..) Den Nationale Database Bede Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed om at foretage ekstra analyser (evt. mod betaling) Hver kommune har mulighed for at modtage datasættet med besvarelser fra kommunens indbyggere

25 Pixi for hver kommune Vi er i gang med at skrive pixi for hver kommune Oplysninger om andel og antal fordelt på køn og aldersgrupper, uddannelse for - Risikabel sundhedsadfærd (daglig rygning, risikabelt alkoholforbrug, usunde kostvaner, fysisk inaktivitet) - Og om de med risikabel sundhedsadfærd har fået information om mulighederne for at ændre adfærd eller ønsker hjælp til at ændre adfærd - Selvvurderet helbred, stress, fysisk og mentalt dårligt helbred - Kroniske sygdomme

26 Den Nationale Database Sundhedsprofilen er foretaget samtidigt i alle fem regioner på samme måde (2 ens spørgsmål, fælles udsendelsestidspunkt, ens population, minimums stikprøvestørrelse, fælles regler for indscanning og fejlretning, vægte beregnet efter samme metode) Data samles i en National Database i Sundhedsstyrelsen, i praksis på SIF

27 Den Nationale Database Fordeling for de fleste af de 2 spørgsmål samt udvalgte afledte variable Muligt at opdele på kommune, køn, alder, uddannelse, erhvervstilknytning, samlivsstatus og etnisk baggrund Lanceres i marts 211 Funktionaliteten/opbygning kommer til at ligne det SIF har for SUSY 2

28 SUSY 2 SUSYdatabasen

29

30 Sundhedsadfærd - rygning

31 Daglig rygning

32 Alders- og køns- opdelt

33 Egne data Hver kommune har mulighed for at få egne data dvs. datasæt med besvarelse fra de personer som bor i kommunen. Der SKAL benyttes vægte og specielle surveyprocedurer/programmer i analyserne, og det gør analyserne mere besværlige Mit råd: gør kun dette, hvis I er vant til at foretage statistiske analyser

34 Når I søger oplysninger: Brug Sundhedsprofilen og pixi for kommunen Brug Den Nationale Database Hvis I ikke finder svaret dér: Bede Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed om bistand til analyser Få kommunens egne data og foretage analyserne selv

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil Sundhedsprofil 3 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Titel: Sundhedsprofil

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

Sundhedspr Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ofi l Region Ho veds taden

Sundhedspr Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ofi l Region Ho veds taden Sundhedsprofil 2010 Forebyggelse Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 2010 Forebyggelse Region Hovedstaden Sundhedsprofil 2010 Forebyggelse Titel Copyright: Forfattere:

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed Hvordan har du det? Sundhedsprofil 2. reviderede oplag Omslag - ryg 12,5 mm.indd 1 Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N www.hvordanhardudet.rm.dk Novem 2. revid ber 200 erede 8, oplag Hvordan har du det? Center

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel

Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

ALKOHOLFORBRUG I DANMARK

ALKOHOLFORBRUG I DANMARK ALKOHOLFORBRUG I DANMARK Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige Ulla Arthur Hvidtfeldt, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Morten Grønbæk og Janne Schurmann Tolstrup ALKOHOLFORBRUG

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Levevilkår, livsstil og helbred Redigeret af Peter Bjerregaard Inger Katrine Dahl-Petersen SIF s Grønlandsskrifter nr. 18 Befolkningsundersøgelsen i Grønland

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 27 Syddansk Universitet Sundhedsprofil for socialt udsatte

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten

Læs mere