PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG"

Transkript

1 PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

2

3 Indhold Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Side 7 Find hjælp til at skabe forandring Side 9 Lad dig inspirere! Side 15 Hørt undervejs Side 25 Anbefalinger fra Rambøll Side 29 Sæt handling bag ordene Side 35 Dette materiale er udarbejdet i marts 2011 for KL og FOA. Ide og tekst: Anne-Marie Mosbech Grafisk design og illustration: Camilla Thyrring Ludvigsen Tryk: Grafisk Rådgivning ApS Kontakt: Lotte Meilstrup, FOA, tlf Ursula Dybmose, KL, KL, tlf Find inspirationskataloget Praktik der virker online på:

4 1. Case: Forord Som kommunens uddannelseskonsulent, uddannelsesansvarlige eller uddannelseskoordinator gør du allerede nu et stort arbejde for at skabe en god praktik for eleverne på social- og sundhedsuddannelsen. Men verden står ikke stille, og derfor er det nødvendigt at løfte blikket fra de daglige opgaver og tage bestik af fremtiden. Vi ved, at vi i fremtiden får brug for alle de elever, der bliver uddannet nu. Én måde at sikre det på er at sørge for, at flere gennemfører uddannelsen. Men, hvad virker og hvilke indsatser skal der til, for at de elever der starter på social- og sundhedsuddannelsen gennemfører deres uddannelse? Vi ved også, at typen af opgaver, som social- og sundhedsmedarbejderne skal løse, forandrer sig fremover. Plejeopgaverne bliver mere komplekse, der bliver flere ældre borgere, og gruppen af kronikere vokser. Samtidig vil der blive taget nye teknologiske løsninger og behandlingsmetoder i brug. Derfor gælder det om at uddanne Flere plejeog behandlingsopgaver i kommunerne Kortere indlæggelsestid på sygehusene Færre ressourcer til at løse flere plejeopgaver Nye unge Flere elever Trepartsaftale Praktik uddannelsesopgaven bliver trængt Demografiske bevægelser flere >80 årige og flere kronikere 4

5 social- og sundhedspersonalet, så de bedst muligt matcher de behov, de vil blive mødt med i de kommende år. Inspirationskataloget, som du sidder med i hånden nu, er en kort og let tilgængelig samling af erfaringer, ideer og værktøjer, der kom i spil på en række netværksmøder. Møderne var arrangeret af KL og FOA, og knap 100 af kommunens uddannelseskonsulenter, uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer fra hele landet deltog. Visionen med møderækken var at give plads til at udveksle erfaringer og at undersøge, hvad der skal til for at gøre praktikken på social- og sundhedsuddannelsen endnu bedre. Vi håber, at kataloget kan inspirere dig i dit videre arbejde med at skabe rammerne for den bedst mulige praktik for eleverne på social- og sundhedsuddannelsen. God arbejdslyst! Med venlig hilsen Ursula Dybmose KL Lotte Meilstrup FOA Bagerst i hæftet sidder en DVD med oplæggene fra netværksmøderne og en række skabeloner, som du kan bruge i dit strategiske arbejde. Herudover ligger der en undersøgelse om årsager til SOSU-elevernes frafald, som Rambøll har gennemført for KL og FOA i vinteren I undersøgelsen finder du også Rambøll s anbefalinger til, hvad der kan gøres for de elever, der er frafaldstruede. 5

6 6

7 1 Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Inden du går i gang med at lægge store planer og strategier for, hvordan du kan forbedre praktikken, kan det være en god idé at træde et skridt tilbage og stille skarpt på, hvordan situationen er lige nu og på det, der allerede fungerer godt. Herefter kan du gå systematisk til værks og analysere dig frem til den største udfordring, du står over for lige nu. 7

8 Brug fx spørgsmålene her til at hjælpe dig på vej: Hvad er det, du gør nu, som virker godt og hvorfor? Fx: Det er godt, at vi har et tæt samarbejde mellem elev, leder, vejleder og skole. Det er godt, fordi det skaber sammenhæng, særligt for de svage elever. Når det virker godt, hvem er det så godt for og hvordan? Fx: Det er godt for eleven, fordi det skaber sammenhæng, fælles ansvar, struktur, og afklarethed omkring egne kompetencer. Hvad vil du gerne se mere af, og hvad ville det medføre? Fx: Vi ønsker os nationale krav til vejlederne. Det ville øge fagligheden, skabe ensartethed og anerkendelse. Hvem kan gøre noget, og hvad gør det vanskeligt for dem at gøre det? Fx: Uddannelseskonsulenterne kan være retningssættende, motiverende, sætte uddannelsen på dagsordenen og påvirke politikerne. Det er vanskeligt, fordi det er svært at måle resultater; bureaukratiet er tungt og opgaver bliver flyttet fra det pædagogiske til det administrative. Når du har besvaret alle spørgsmålene, er du sandsynligvis blevet mere afklaret omkring dine største udfordringer, og hvem der kan hjælpe dig med at løse dem. Fx: Vores største udfordring er at skabe bedre vejledning, altså at vejlede vejlederne. Det er det, vi skal skaffe mere tid til. 8 Kom videre! Hvis du vil arbejde videre med spørgsmålene kan du finde dem på DVD en bag i hæftet.

9 2 Find hjælp til at skabe forandring Du kender dine største udfordringer. Fx at få flere timer afsat til strategiarbejde, til kvalitetssikring af praktikuddannelsen, til vejledning af det enkelte praktiksteds uddannelsesansvarlige eller til et introduktionskursus til praktikvejlederne. Måske ønsker du mere tid til selv at holde møder med eleverne eller noget helt sjette. Men, uanset hvad dit behov er, kan du ikke skabe den nødvendige forandring alene. Du bliver nødt til at få hjælp fra nogle andre til at løse den eller de udfordringer, du står overfor. De andre kalder vi for interessenter. 9

10 Overblik over interessenter giver dig indblik i, hvem der har indflydelse på dit projekt og kan hjælpe dig med at skabe den forandring, du mener, at der er behov for. Interessentanalysen giver dig også en idé om, hvem der kan hæmme projektet og inspiration til, hvordan de forskellige interessenter skal håndteres. Positiv - lille indflydelse Nødvendige for gennemførelse skal informeres grundigt Positiv - stor indflydelse Nødvendige for gennemførelse - skal involveres Kolleger Eleven Praktikansvarlig Praktikvejleder Uddannelseskonsulent Negativ - lille indflydelse Ikke nødvendige for gennemførelse - skal orienteres Negative - stor indflydelse Nødvendige for projektet - skal høres Samfund Skole Borgere Brugere Chef Politikere Ledere 10

11 Udfordringer roller og handlerum Når du har et billede af, hvilke interessenter, der kan påvirke en forandringsproces i dit driftsområde, kan du begynde at se, hvilke snitflader du har. Prøv at tænke i, hvilke aktørroller og hvilke handlerum du kan gå ind i for at kommunikere med interessenterne, for at arbejde med dine konkrete udfordringer. Prøv at tage én udfordring ad gangen - selv om du har mange. Find ud af, hvilken rolle du har i forhold til at løse den bestemte udfordring og i hvilke sammenhænge, du kan komme igennem med dit budskab. Tænk fx på, hvordan du kan bruge din faglighed til at sætte en dagsorden og til at få en stemme på ledermøder, på intranettet, på opslagstavlen, på skolen. Udfordring Den mest centrale udfordring for mig lige nu er, at jeg ikke har nok praktikvejledere. Dem jeg havde, de er brændt ud, og ingen nye har lyst til at påtage sig opgaven. Der er brug for kompetenceudvikling og flere vejledningstimer, så vejledere kan gennemføre deres opgave tilfredsstillende. Handlerum Mit handlerum er min nærmeste overordnede. Jeg kan give min dokumentation til min leder for at klæde hende på til at gå videre med det til vores politikere. Aktørrolle Min rolle som ekspert, kvalitetssikrer og formidler gør mig i stand til at udarbejde dokumentation for, hvorfor vi ikke har nok vejledere, og hvilke konsekvenser det har for uddannelsens kvalitet og for det store frafald af elever. 11

12 Du kan have mange forskellige udfordringer, fx: Hvordan får vi mere fokus på at sikre kvalitet i praktikuddannelsen? Hvordan får vi fokus på de gode praktikforløb? Hvordan øger vi praktikvejledernes kompetencer? Hvordan kan vi synliggøre de opgaver og det tidsforbrug, der ligger i uddannelsesopgaven? Hvordan etablerer vi et godt netværk for praktikvejledere? Du kan have mange forskellige roller i løsningen af udfordringerne, fx: Arbejdsgiver Myndighed Ekspert Coach Koordinator Strateg Du har snitflader med mange forskellige handlerum, fx: Praktiksteds ledelse Egen ledelse Politisk arena Borgere Praktikvejledere Skole Kom videre! Bliv klar over, hvilke aktørroller du har, få overblik over, hvilke du reelt bruger flest at dine timer på, og hvilke du gerne ville bruge flere timer på. Udfyld skemaet Aktørroller, der ligger på DVD en bagerst i hæftet. 12

13 Gør dine arbejdsopgaver synlige Måske ser fordelingen af dine arbejdsopgaver sådan ud: Strateg 5% Formidler 4% Coach/ vejleder 20% Arbejdsgiver 40% Ekspert 1% Myndighed 10% Koordinator 20% Men måske ville du hellere have, at det så sådan ud: Coach/ vejleder 10% Strateg 30% Ekspert 10% Arbejdsgiver 20% Formidler 5% Myndighed 5% Koordinator 20% Det er ikke altid, at der er balance mellem det, du bruger mest tid på, og det du mener, det vil være bedst at bruge mest tid på. Prøv at gøre det synligt for dig selv og for andre, hvilke arbejdsopgaver du reelt bruger tid på, og hvilke der reelt er behov for, hvis du skal kunne løse dine udfordringer og sikre en god praktikuddannelse. 13

14 14

15 3 Lad dig inspirere To cases 15

16 1. Case: Mobile studieunits rykker ud i København I 2007 bevilligede Københavns Kommunes Borgerrepræsentation midler til et treårigt forsøg med at indføre mobile studieunits. Testperioden er for længst forbi, projektet er godkendt og har været fast implementeret siden Modellen var en succes. Forud for bevillingen af midler til testperioden af mobile studieunits lå et grundigt analysearbejde af de udfordringer, der var på uddannelsesområdet. Udfordringerne var blandt andet, at: 40% af SOSU-hjælper-eleverne og 30% af assistenteleverne faldt fra uddannelsen. eleverne fik meget uens uddannelsesforløb, fx i forhold til vejledningstid. praktikvejlederne havde meget uens vilkår i forhold til at vejlede på grund af forskellig holdning til tid og rammer for opgaven praktikvejledernes kompetenceniveau var meget forskelligt. Fx blev der brugt medarbejdere, som ikke havde vejlederkursus eller var uuddannet personale. Dokumentation af de nævnte udfordringer, og en tvivl om hvorvidt kommunen reelt levede op til lovkravene, blev afsæt for at få politisk opbakning til at sætte konkrete handlinger i gang. Handlinger, der skulle føre til præcist definerede mål. Det overordnede mål var at kvalificere vejledningen og skabe bedre og mere ensartede uddannelsesforløb for eleverne. Derfor består en studieunit af kompetent uddannelsesfagligt personale, der skal arbejde med uddannelses- 16

17 opgaver ud fra én bestemt præmis: Ledelse af grunduddannelsesområdet kræver viden om pædagogik, vejledning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. En mobil studieunit fungerer som en uddannelsesenhed, der er fysisk forankret i et lokalcenter og tager rundt til praktikstederne alt efter, hvor der er behov for en indsats. Det er en dynamisk enhed, der arbejder på at styrke organisationen gennem en praksisnær læringsform. Den fornemmeste opgave, som en studieunit skal løfte, er at få mødet mellem elev og praktikvejleder til at lykkes fra dag ét. Der skal hurtigt etableres et samspil og en relation, så eleven møder praktikken på en ordentlig måde. Derfor har medarbejderne i studieunits blandt andet udarbejdet faste procedurer for, hvilke oplysninger eleverne modtager inden praktikken går i gang, for introduktionsdage, for ugentlig vejledningstid, samtaler og evaluering. Der er også opbygget et tættere samarbejde med skolen, som understøtter forskellige initiativer, der er med til at sikre overgangene mellem teori og praksis gennem uddannelsesforløbet. Vejlederne er blevet mere tilfredse De mobile studieunits har bevirket, at praktikvejlederne oplever, at deres vejledningsopgave bliver prioriteret på linje med de plejefaglige opgaver. Denne øgede opmærksomhed og respekt har betydet, at vejlederne føler sig værdsat og anerkendt, og at deres indsats har fået et kvalitets- og statusløft. I Københavns Kommune er det blevet attraktivt at være vejleder, og der er stolthed over, at praktikken nu er blevet et kerneområde med egen økonomi og helt faste nedskrevne mål og rammer. Kom videre! Find og lad dig inspirere af arbejdsgrundlagsbeskrivelser og oplæg fra Københavns Kommune på DVD en bagerst i hæftet. 17

18 En mobil studieunit holder fysisk til på et lokalområdekontor og består af fire til seks medarbejdere: koordinerende uddannelsesansvarlige, koordinerende kliniske vejledere og koordinerende vejledere. Medarbejderne har ansvar for at understøtte lokalområdets institutioner i forhold til grunduddannelses-opgaven. Der er mellem 200 og 300 elevforløb i et lokalområde om året. Hver institution og hvert praktiksted har en uddannelsesansvarlig person og et antal praktikvejledere. Næsten alle institutioner har et studierum, med relevant litteratur og IT-adgang. Nogle steder bliver der tilbudt en studiecafé for eleverne. Alle elever tilbydes refleksionstimer i forhold til læringsmetoder og egen læring samt udvalgte faglige fokus, sat i relation til deres praktikmål. Aktiviteterne varetages af studieunitmedarbejdere og andre videnspersoner i lokalområdet. STUDIE CAFE 18

19 Medarbejdere fra den mobile studieunit tager ud til lokalområdets institutioner efter behov, men i gennemsnit cirka en gang om ugen. Opgaverne er, at: indgå samarbejdsaftaler med enheder ledelsesforankring kompetenceudvikle, coache og vejlede vejlederne etablere og understøtte netværk for vejlederne afdække behov og ønsker hos enheder i forhold til grunduddannelsesopgaven udarbejde strukturerede uddannelsesforløb afholde fælles introduktion og evaluering udvikle læringsredskaber afholde refleksionstimer/klinikker med elever og studerende afholde studiecaféer med elever og studerende Der hører blandt andet mellem seks til tolv plejehjem, en til to hjemmeplejer, et rehabiliteringscenter, et forebyggelsescenter, et træningscenter, et sundhedshus og et aktivitetscenter til et lokalområde. FOREBYGGELSESCENTER HJEMMEPLEJE PLEJEHJEM REHABILITE- RINGSCENTER AKTIVITETSCENTER TRÆNINGSCENTER

20 1. Case: Kvalitetsstandarter fungerer som fundament I Varde Kommune har man i flere år arbejdet ud fra kvalitetsstandarder, hvor alle aspekter af praktikken inden for socialog sundhedsuddannelsen omhyggeligt er beskrevet. Kvalitetsstandarderne fungerer som fundament for praktikken, blandt andet ved helt grundlæggende at gøre det synligt, at kommunen har en uddannelsesmæssig forpligtigelse. Inden for socialog sundhedsuddannelsen har Varde Kommune tre forskellige kvalitetsstandarder: En for social- og sundhedshjælperelever, en for assistentelever og en for den gode praktikvejledning. Udover at fungere som et fundament i det daglige arbejde har udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne gjort den brede vifte af opgaver, der hører til uddannelsesopgaven, tydelig for andre end virksomhederne, praktikvejlederne og uddannelseskoordinatoren selv. Det har ført til, at uddannelseskoordinatoren nu får den samme administrative hjælp af løn- og personalekontoret samt staben økonomi som en hvilken som helst anden af kommunens virksomheder. En udvikling, der sparer uddannelseskoordinatoren for nogle af de administrative opgaver og dermed bidrager til at frigive tid til at arbejde med de strategiske og uddannelsesmæssige opgaver, der kan skabe en kontinuerlig kvalitetsudvikling på praktikområdet. 20

21 Kvalitetsstandarder fungerer som politisk redskab Når alle detaljer omkring social- og sundhedsuddannelsen er politisk godkendt og nedfældet i en kvalitetsstandard, fungerer det blandt som en blåstempling af de ressourcer, der er afsat til at løse opgaven. Den præcisering af området gør det siden lettere at påvise, at der er brug for ekstra ressourcer, hvis situationen ændrer sig. Samtidig betyder den politiske godkendelse, at der også er skabt et forhandlingsrum mellem politikere og uddannelseskoordinator. indgang til dialog Uddannelseskoordinatoren i Varde Kommune bruger kvalitetsstandarderne som en indgang til dialog i samarbejdet med virksomhederne. Dialogen kan fx foregå på møder, hvor uddannelseskoordinatoren drøfter en sag med den praktikansvarlige leder. Opdager uddannelseskoordinatoren, at virksomheden viger fra sit ansvar, kan hun referere til kvalitetsstandarden og hjælpe virksomheden tilbage på det rette spor. evalueringsværktøj En tredje måde at bruge kvalitetsstandarden på er som sammenligningsgrundlag i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser. Alle elever skal i løbet af deres praktiktid besvare et spørgeskema, og nogle bliver valgt ud til kvalitative interviews. Resultaterne af undersøgelserne bliver holdt op imod de mål, der står beskrevet i kvalitetsstandarderne. På den måde har man en fast målestok for, om praktikken lever op til målene. videndeling Varde Kommune har fem samarbejdskommuner. Ingen af dem arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetsstandarder. Alligevel bruger Varde Kommune sine standarder i samarbejdet, som inspiration, videndeling og som bidrag til en ensartning. 21

22 1. Case: Smugkik i Varde Kommunes kvalitetsstandarder Uddrag fra Varde Kommunes kvalitetsstandarder med eksempler på, hvor tydeligt krav og mål er beskrevet. Kompetenceniveau for praktikvejlederne Gennemgået den nationale praktikvejlederuddannelse i AMU-regi på Social- og sundhedsskolen svarende til det uddannelsesniveau, der skal vejledes. Til hver virksomhed/hvert område er der knyttet et antal praktikvejledere ud fra det antal SOSU-elever, der er i virksomheden/området. Praktikvej-lederfunktionen varetages kontinuerligt, så den enkelte praktikvejleder besidder, men også udvikler, en høj grad af kompetence i funktionen. 22

23 Hvad koster praktikvejledningen af SOSU-elever Timer, praktikvejlederne skal bruge på SOSU-eleverne, som ligger ud over de timer, hvor de varetager ydelser hos borgerne. I forhold til SSH-elever ca. 50 timer fordelt i begge praktikperioder. I forhold til SSA-elever ca. 25 timer i hver af de 3 praktikperioder. Timetallet er ekskl. følgedage med eleverne og timer til møder og opkvalificering. Opfølgning på kvalitetsmål Uddannelseskoordinator foretager stikprøver i form af kvalitativt interview med elever og vejledere efter endt praktik. Eleverne udfylder et spørgeskema. Eleverne formulerer ved starten af et praktikforløb deres forventninger til praktikvejlederen og praktikvejledning generelt. Ved slutningen af deres praktikforløb evaluerer eleverne på, om deres forventninger er blevet indfriet, på hvilken måde, og hvordan deres egen andel har været. Kom videre! Du kan se Varde Kommunes tre kvalitetsstandarder i deres fulde længde på DVD en bagerst i hæftet. 23

24 24

25 4 Hørt undervejs 25

26 Vi har en fælles introduktionsdag, hvor skole, kommune og praktiksted er til stede. Det sikrer, at eleverne oplever, at vi taler med én tunge, og at uddannelsen hænger sammen. Vi skal have gjort uddannelse til en kerneydelse, så det ikke bare er noget, vi arbejder med, når vi ikke er optaget af noget andet. Hvis jeg kommer og præsenterer en kvalitetsstandard på baggrund af en interessentanalyse, tror jeg, at jeg kan vinde gehør, fordi det er genkendeligt for mine ledere og politikere, og hvis det bliver politisk godkendt og får den økonomi og status det fortjener, så er vi godt på vej. Jeg sidder helt alene med mine opgaver til daglig, så det er meget meget inspirerende at høre om andres måder at gøre tingene på. Vi skal have lærere med til vejledernes netværksmøder og ledere med, når eleverne fremlægger. 26 Mange elever har et fravær på 40%. Hvordan skal vi lære dem at komme på arbejde? Vi skal være i stand til at spotte dem, der ikke er kvalificerede til uddannelsen, så vi ikke bruger ressourcerne på dem, allerede inden de begynder.

27 Der skal være en respekt om det at vejlede, så resten af personalegruppen ved, at det er en anerkendt rolle. Det betyder, at selvom vejlederen er meget presset på tid, så kan de legitimere den tid, de bruger på at vejlede, fordi det er et nedfældet mål, at vi skal have uddannet nogle gode medarbejdere. Derfor skal der være afsat tid til, at vejlederen kan vejlede. Vi ønsker, at uddannelsen bliver opfattet som vigtig af hele arbejdspladsen. Jeg er stolt over, at det er blevet attraktivt at være vejleder. At det nu er blevet et kerneområde, hvor vi har vores egen økonomi, og at der er blevet sat nogle rammer. Hvor praktikvejlederne tidligere sagde. Åh nej, er det nu mig igen, så siger de nu: Hvornår kommer der en ny elev til mig?. Det er også en arena at være politisk bekendt med, hvad der er politisk fokus på i kommunen og være med på, hvornår man kan komme på banen. Hvilke værdier har kommunen? Brug de ord, der får ørerne til at åbne sig. Temaer og trends. Det er et procesarbejde, hvor mennesker lytter til hinanden og kigger efter trends. Der skal være en respekt om det at vejlede, så resten af personalegruppen ved, at det er en anerkendt rolle. Det betyder, at selvom vejlederen er meget presset på tid, så kan de legitimere den tid, de bruger på at vejlede, fordi det er et nedfældet mål, at vi skal have uddannet nogle gode medarbejdere. Derfor skal der være afsat tid til, at vejlederen kan vejlede. 27

28 28

29 5Du har defineret dine udfordringer, kender dine interessenter, aktørroller og handlerum. Det er tid til at tænke strategisk. Forestil dig, hvor du gerne vil hen, et billede eller en vision og læg en plan for, hvordan du kommer dertil. Præcist hvad du har brug for, hænger nøje sammen med dit udgangspunkt og hvad du og din leder har defineret som jeres mål og visioner. Anbefalinger Tænk gerne i delmål, udstik nogle milepæle og evaluér på vejen mod målet. fra / Illustration Billede på det at sætte milepæle hen mod et mål Billedtekst: Hvad er det første du skal gøre og det næste, hvilken vej Rambøll skal du følge for at nå det mål du har defineret for at optimere praktikken i din kommune? Konsulentvirksomheden Rambøll har, i vinteren 2010, undersøgt, hvilke mulige årsager, der kan være til frafald blandt elever på social- og sundhedsuddannelsen. Vel vidende at der som regel er flere årsager, der tilsammen får en elev til at falde fra, har Rambøll koncentreret sig om at finde de årsager, som kommunernehar en reel mulighed for at ændre. Undersøgelsen har særligt fokus på et område, som ikke tidligere har været belyst: de praktikansvarliges rolle i forhold til og indflydelse på eleverne på socialog sundhedsuddannelsen. 29

30 Resultaterne af undersøgelsen har resulteret i syv anbefalinger til, hvordan kommunerne kan ændre de forhold, der får nogle elever til at falde fra uddannelsen. Du finder hele frafaldsanalysen på DVD en bagerst i hæftet, men på siderne her får du en forsmag i meget forkortet form: 1 Udfordring: Personlige problemer RAMBØLLS ANBEFALING Screeningssamtale med ansøgere, hvor skole og kommune kan afsløre særlige behov for støtte udover den ordinære vejledning. Det koster jo penge! Måske, men ikke nødvendigvis. Gennem screenings-processen kan vejledningsressourcerne prioriteres, så de elever, der har mest brug for det, får mere støtte og opmærksomhed end andre. 2 Udfordring: Forskellige forventninger og forskellige kompetencer RAMBØLLS ANBEFALING Skab en fælles sigtelinje for praktikken. Eleverne skal opleve uddannelsen som et sammenhængende forløb, der fører frem i mod en stærk professionel identitet. Sigtelinjen skal bygges op om de centralt fastsatte praktikmål, der skal tydeliggøres og operationaliseres for eleverne. 30

31 3 Udfordring: Manglende sammenhæng mellem skole og praktik RAMBØLLS ANBEFALING Styrk sammenhæng og sammensmeltning af skole og praktik, fx ved integration af en minipraktik/skyggepraktik i første skoleperiode, besøg af praktikvejledere eller uddannelseskoordinatorer på skolen, stærkere framing af praktikopholdet i forhold til uddannelsen som helhed, øget integration af cases fra praksis i skoleundervisningen og øget kontakt fra skolen under praktikforløbet. 4 Udfordring: Differentieret elevgruppe RAMBØLLS ANBEFALING Mød eleverne, hvor de er. I praktikvejledningen kan der med fordel tages udgangspunkt i en behovsafstemt tilgang, hvor nogle elever får mere støtte end andre. Herudover vil det at bede eleverne om at fortælle mere om sig selv, i løbet af skoleperioden, også bidrage til, at forskelligheder bedre kan imødekommes. 31

32 5 Udfordring: Afhængighed af praktikvejlederens personlige kompetencer RAMBØLLS ANBEFALING Skab den rigtige ramme for praktikvejlederen. Fx ved at styrke prioriteringen af uddannelsessamtaler, mellem vejleder og elev, i første praktikperiode, og ved at øge fokus på, at praktikvejledningen er en vigtig og prioriteret opgave. At vælge vejleder ud fra personlige kompetencer, at udøve en anerkendende ledelsesstil og at etablere netværk for vejlederne bidrager også til at skabe gode rammer. 6 Udfordring: Praksischok RAMBØLLS ANBEFALING Skab den rette framing af praktikopholdet. Fx gennem fysisk tilstedeværelse af praktik/ uddannelseskoordinatorer i introduktionsfasen og en tydeliggørelse af, hvad det er, eleven skal lære, og hvordan det er forbundet med teori-delen af uddannelsen. Herudover vil faste procedurer for, hvordan eleverne modtages ved praktikstart og en kiggepraktik, hvor eleverne får indblik i virkeligheden på praktikstedet, også afhjælpe praksischokket. 32

33 7 Udfordring: Manglende integritet RAMBØLLS ANBEFALING Skab en integreret og afstemt rolle for eleven på praktikstedet. Fx ved at afholde fælles møder og arrangementer for kommunens elever under praktikforløbet, ved at koble udsatte elever med en primær praktikvejleder under hele uddannelsen og ved øget brug af mentorer/tutorer. Kom videre! Læs analysen og forhold dig til, hvilke af anbefalingerne du kan bruge i dit eget udviklingsarbejde i forhold til at forbedre praktikken i din kommune. Du finder analysen på DVD en bagerst i hæftet. 33

34 34

35 6 Sæt handling bag ordene 35

36 Du har defineret dine udfordringer, kender dine interessenter, aktørroller, handlerum og måske er du blevet inspireret af nogle af anbefalingerne fra frafaldsanalysen. Nu er det tid til at tænke strategisk. Forestil dig, hvor du gerne vil hen, formulér et mål og læg en plan for, hvordan du kommer dertil. Præcis hvad du har brug for, hænger nøje sammen med dit udgangspunkt, og hvad du og din leder har defineret som jeres mål og visioner. Tænk gerne i delmål, udstik nogle milepæle og evaluér undervejs. MILEPÆL DELMÅL Hvad er det første, du skal gøre og det næste, hvilken vej skal du følge for at nå det mål, du har defineret for at optimere praktikken i din kommune? 36

37 MÅL EVALUERING MILEPÆL MILEPÆL DELMÅL EVALUERING MILEPÆL MILEPÆL Kom videre! Du kan læse om fire metoder til strategisk arbejde og få tip til videre læsning på DVD en bagerst i hæftet. 37

38

39

40 Dette inspirationskatalog er et led i parternes fælles overenskomstprojekt Praktik der virker. Projektets fokus har været at understøtte arbejdet med SOSU-uddannelsen til gavn for det fremtidige social- og sundhedspersonale.

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model PRÆSENTATION Hvem er jeg Mette Lykke, uddannelseskoordinator og sygeplejefaglig konsulent i Staben Social & Sundhed, Varde Kommune. Har arbejdet som uddannelseskoordinator i 13 år. Varde Kommune 50.422

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden

Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Strategi for uddannelsesindsatsen overfor elever og studerende i Sundhed og Omsorg Uddannelse i Sundhed og Omsorg - en investering i fremtiden Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Uddannelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Praktik der virker Jytte Hansen, Uddannelseskonsulent Center for Organisation Ellen Kjær, Uddannelseskonsulent Lokalområde Indre by/østerbro www.kk.dk

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen Lene Halberstadt og Jette Lohse Studieunit Indre by/østerbro, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013.

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Faktaboks: Område: Type af institution eller afdeling Kapacitet (evt): Institutionens/ afdelingens navn: Adresse: Leder: De grundlæggende

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Den gode uddannelsesinstitution

Den gode uddannelsesinstitution Den gode uddannelsesinstitution LSE NE UDDAN PRAKTIK Pædagog En guide for praktikvejledere og ledere Haderslev kommune modtager hvert år mellem 50 60 pædagogstuderende i lønnede praktikforløb af et halvt

Læs mere

VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK. Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever

VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK. Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever FORORD ERHVERVSUDDANNELSERNE fik i 2015 et kvalitetsløft igennem en ny lov. Loven har til hensigt at få flere unge

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Hvad skal der til for at fastholde eleverne i praktiktiden? Social og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Vision for skole-praktiksamarbejdet At udvikle de allerbedste uddannelsesmuligheder for eleven

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere