PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG"

Transkript

1 PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

2

3 Indhold Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Side 7 Find hjælp til at skabe forandring Side 9 Lad dig inspirere! Side 15 Hørt undervejs Side 25 Anbefalinger fra Rambøll Side 29 Sæt handling bag ordene Side 35 Dette materiale er udarbejdet i marts 2011 for KL og FOA. Ide og tekst: Anne-Marie Mosbech Grafisk design og illustration: Camilla Thyrring Ludvigsen Tryk: Grafisk Rådgivning ApS Kontakt: Lotte Meilstrup, FOA, tlf Ursula Dybmose, KL, KL, tlf Find inspirationskataloget Praktik der virker online på:

4 1. Case: Forord Som kommunens uddannelseskonsulent, uddannelsesansvarlige eller uddannelseskoordinator gør du allerede nu et stort arbejde for at skabe en god praktik for eleverne på social- og sundhedsuddannelsen. Men verden står ikke stille, og derfor er det nødvendigt at løfte blikket fra de daglige opgaver og tage bestik af fremtiden. Vi ved, at vi i fremtiden får brug for alle de elever, der bliver uddannet nu. Én måde at sikre det på er at sørge for, at flere gennemfører uddannelsen. Men, hvad virker og hvilke indsatser skal der til, for at de elever der starter på social- og sundhedsuddannelsen gennemfører deres uddannelse? Vi ved også, at typen af opgaver, som social- og sundhedsmedarbejderne skal løse, forandrer sig fremover. Plejeopgaverne bliver mere komplekse, der bliver flere ældre borgere, og gruppen af kronikere vokser. Samtidig vil der blive taget nye teknologiske løsninger og behandlingsmetoder i brug. Derfor gælder det om at uddanne Flere plejeog behandlingsopgaver i kommunerne Kortere indlæggelsestid på sygehusene Færre ressourcer til at løse flere plejeopgaver Nye unge Flere elever Trepartsaftale Praktik uddannelsesopgaven bliver trængt Demografiske bevægelser flere >80 årige og flere kronikere 4

5 social- og sundhedspersonalet, så de bedst muligt matcher de behov, de vil blive mødt med i de kommende år. Inspirationskataloget, som du sidder med i hånden nu, er en kort og let tilgængelig samling af erfaringer, ideer og værktøjer, der kom i spil på en række netværksmøder. Møderne var arrangeret af KL og FOA, og knap 100 af kommunens uddannelseskonsulenter, uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer fra hele landet deltog. Visionen med møderækken var at give plads til at udveksle erfaringer og at undersøge, hvad der skal til for at gøre praktikken på social- og sundhedsuddannelsen endnu bedre. Vi håber, at kataloget kan inspirere dig i dit videre arbejde med at skabe rammerne for den bedst mulige praktik for eleverne på social- og sundhedsuddannelsen. God arbejdslyst! Med venlig hilsen Ursula Dybmose KL Lotte Meilstrup FOA Bagerst i hæftet sidder en DVD med oplæggene fra netværksmøderne og en række skabeloner, som du kan bruge i dit strategiske arbejde. Herudover ligger der en undersøgelse om årsager til SOSU-elevernes frafald, som Rambøll har gennemført for KL og FOA i vinteren I undersøgelsen finder du også Rambøll s anbefalinger til, hvad der kan gøres for de elever, der er frafaldstruede. 5

6 6

7 1 Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Inden du går i gang med at lægge store planer og strategier for, hvordan du kan forbedre praktikken, kan det være en god idé at træde et skridt tilbage og stille skarpt på, hvordan situationen er lige nu og på det, der allerede fungerer godt. Herefter kan du gå systematisk til værks og analysere dig frem til den største udfordring, du står over for lige nu. 7

8 Brug fx spørgsmålene her til at hjælpe dig på vej: Hvad er det, du gør nu, som virker godt og hvorfor? Fx: Det er godt, at vi har et tæt samarbejde mellem elev, leder, vejleder og skole. Det er godt, fordi det skaber sammenhæng, særligt for de svage elever. Når det virker godt, hvem er det så godt for og hvordan? Fx: Det er godt for eleven, fordi det skaber sammenhæng, fælles ansvar, struktur, og afklarethed omkring egne kompetencer. Hvad vil du gerne se mere af, og hvad ville det medføre? Fx: Vi ønsker os nationale krav til vejlederne. Det ville øge fagligheden, skabe ensartethed og anerkendelse. Hvem kan gøre noget, og hvad gør det vanskeligt for dem at gøre det? Fx: Uddannelseskonsulenterne kan være retningssættende, motiverende, sætte uddannelsen på dagsordenen og påvirke politikerne. Det er vanskeligt, fordi det er svært at måle resultater; bureaukratiet er tungt og opgaver bliver flyttet fra det pædagogiske til det administrative. Når du har besvaret alle spørgsmålene, er du sandsynligvis blevet mere afklaret omkring dine største udfordringer, og hvem der kan hjælpe dig med at løse dem. Fx: Vores største udfordring er at skabe bedre vejledning, altså at vejlede vejlederne. Det er det, vi skal skaffe mere tid til. 8 Kom videre! Hvis du vil arbejde videre med spørgsmålene kan du finde dem på DVD en bag i hæftet.

9 2 Find hjælp til at skabe forandring Du kender dine største udfordringer. Fx at få flere timer afsat til strategiarbejde, til kvalitetssikring af praktikuddannelsen, til vejledning af det enkelte praktiksteds uddannelsesansvarlige eller til et introduktionskursus til praktikvejlederne. Måske ønsker du mere tid til selv at holde møder med eleverne eller noget helt sjette. Men, uanset hvad dit behov er, kan du ikke skabe den nødvendige forandring alene. Du bliver nødt til at få hjælp fra nogle andre til at løse den eller de udfordringer, du står overfor. De andre kalder vi for interessenter. 9

10 Overblik over interessenter giver dig indblik i, hvem der har indflydelse på dit projekt og kan hjælpe dig med at skabe den forandring, du mener, at der er behov for. Interessentanalysen giver dig også en idé om, hvem der kan hæmme projektet og inspiration til, hvordan de forskellige interessenter skal håndteres. Positiv - lille indflydelse Nødvendige for gennemførelse skal informeres grundigt Positiv - stor indflydelse Nødvendige for gennemførelse - skal involveres Kolleger Eleven Praktikansvarlig Praktikvejleder Uddannelseskonsulent Negativ - lille indflydelse Ikke nødvendige for gennemførelse - skal orienteres Negative - stor indflydelse Nødvendige for projektet - skal høres Samfund Skole Borgere Brugere Chef Politikere Ledere 10

11 Udfordringer roller og handlerum Når du har et billede af, hvilke interessenter, der kan påvirke en forandringsproces i dit driftsområde, kan du begynde at se, hvilke snitflader du har. Prøv at tænke i, hvilke aktørroller og hvilke handlerum du kan gå ind i for at kommunikere med interessenterne, for at arbejde med dine konkrete udfordringer. Prøv at tage én udfordring ad gangen - selv om du har mange. Find ud af, hvilken rolle du har i forhold til at løse den bestemte udfordring og i hvilke sammenhænge, du kan komme igennem med dit budskab. Tænk fx på, hvordan du kan bruge din faglighed til at sætte en dagsorden og til at få en stemme på ledermøder, på intranettet, på opslagstavlen, på skolen. Udfordring Den mest centrale udfordring for mig lige nu er, at jeg ikke har nok praktikvejledere. Dem jeg havde, de er brændt ud, og ingen nye har lyst til at påtage sig opgaven. Der er brug for kompetenceudvikling og flere vejledningstimer, så vejledere kan gennemføre deres opgave tilfredsstillende. Handlerum Mit handlerum er min nærmeste overordnede. Jeg kan give min dokumentation til min leder for at klæde hende på til at gå videre med det til vores politikere. Aktørrolle Min rolle som ekspert, kvalitetssikrer og formidler gør mig i stand til at udarbejde dokumentation for, hvorfor vi ikke har nok vejledere, og hvilke konsekvenser det har for uddannelsens kvalitet og for det store frafald af elever. 11

12 Du kan have mange forskellige udfordringer, fx: Hvordan får vi mere fokus på at sikre kvalitet i praktikuddannelsen? Hvordan får vi fokus på de gode praktikforløb? Hvordan øger vi praktikvejledernes kompetencer? Hvordan kan vi synliggøre de opgaver og det tidsforbrug, der ligger i uddannelsesopgaven? Hvordan etablerer vi et godt netværk for praktikvejledere? Du kan have mange forskellige roller i løsningen af udfordringerne, fx: Arbejdsgiver Myndighed Ekspert Coach Koordinator Strateg Du har snitflader med mange forskellige handlerum, fx: Praktiksteds ledelse Egen ledelse Politisk arena Borgere Praktikvejledere Skole Kom videre! Bliv klar over, hvilke aktørroller du har, få overblik over, hvilke du reelt bruger flest at dine timer på, og hvilke du gerne ville bruge flere timer på. Udfyld skemaet Aktørroller, der ligger på DVD en bagerst i hæftet. 12

13 Gør dine arbejdsopgaver synlige Måske ser fordelingen af dine arbejdsopgaver sådan ud: Strateg 5% Formidler 4% Coach/ vejleder 20% Arbejdsgiver 40% Ekspert 1% Myndighed 10% Koordinator 20% Men måske ville du hellere have, at det så sådan ud: Coach/ vejleder 10% Strateg 30% Ekspert 10% Arbejdsgiver 20% Formidler 5% Myndighed 5% Koordinator 20% Det er ikke altid, at der er balance mellem det, du bruger mest tid på, og det du mener, det vil være bedst at bruge mest tid på. Prøv at gøre det synligt for dig selv og for andre, hvilke arbejdsopgaver du reelt bruger tid på, og hvilke der reelt er behov for, hvis du skal kunne løse dine udfordringer og sikre en god praktikuddannelse. 13

14 14

15 3 Lad dig inspirere To cases 15

16 1. Case: Mobile studieunits rykker ud i København I 2007 bevilligede Københavns Kommunes Borgerrepræsentation midler til et treårigt forsøg med at indføre mobile studieunits. Testperioden er for længst forbi, projektet er godkendt og har været fast implementeret siden Modellen var en succes. Forud for bevillingen af midler til testperioden af mobile studieunits lå et grundigt analysearbejde af de udfordringer, der var på uddannelsesområdet. Udfordringerne var blandt andet, at: 40% af SOSU-hjælper-eleverne og 30% af assistenteleverne faldt fra uddannelsen. eleverne fik meget uens uddannelsesforløb, fx i forhold til vejledningstid. praktikvejlederne havde meget uens vilkår i forhold til at vejlede på grund af forskellig holdning til tid og rammer for opgaven praktikvejledernes kompetenceniveau var meget forskelligt. Fx blev der brugt medarbejdere, som ikke havde vejlederkursus eller var uuddannet personale. Dokumentation af de nævnte udfordringer, og en tvivl om hvorvidt kommunen reelt levede op til lovkravene, blev afsæt for at få politisk opbakning til at sætte konkrete handlinger i gang. Handlinger, der skulle føre til præcist definerede mål. Det overordnede mål var at kvalificere vejledningen og skabe bedre og mere ensartede uddannelsesforløb for eleverne. Derfor består en studieunit af kompetent uddannelsesfagligt personale, der skal arbejde med uddannelses- 16

17 opgaver ud fra én bestemt præmis: Ledelse af grunduddannelsesområdet kræver viden om pædagogik, vejledning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. En mobil studieunit fungerer som en uddannelsesenhed, der er fysisk forankret i et lokalcenter og tager rundt til praktikstederne alt efter, hvor der er behov for en indsats. Det er en dynamisk enhed, der arbejder på at styrke organisationen gennem en praksisnær læringsform. Den fornemmeste opgave, som en studieunit skal løfte, er at få mødet mellem elev og praktikvejleder til at lykkes fra dag ét. Der skal hurtigt etableres et samspil og en relation, så eleven møder praktikken på en ordentlig måde. Derfor har medarbejderne i studieunits blandt andet udarbejdet faste procedurer for, hvilke oplysninger eleverne modtager inden praktikken går i gang, for introduktionsdage, for ugentlig vejledningstid, samtaler og evaluering. Der er også opbygget et tættere samarbejde med skolen, som understøtter forskellige initiativer, der er med til at sikre overgangene mellem teori og praksis gennem uddannelsesforløbet. Vejlederne er blevet mere tilfredse De mobile studieunits har bevirket, at praktikvejlederne oplever, at deres vejledningsopgave bliver prioriteret på linje med de plejefaglige opgaver. Denne øgede opmærksomhed og respekt har betydet, at vejlederne føler sig værdsat og anerkendt, og at deres indsats har fået et kvalitets- og statusløft. I Københavns Kommune er det blevet attraktivt at være vejleder, og der er stolthed over, at praktikken nu er blevet et kerneområde med egen økonomi og helt faste nedskrevne mål og rammer. Kom videre! Find og lad dig inspirere af arbejdsgrundlagsbeskrivelser og oplæg fra Københavns Kommune på DVD en bagerst i hæftet. 17

18 En mobil studieunit holder fysisk til på et lokalområdekontor og består af fire til seks medarbejdere: koordinerende uddannelsesansvarlige, koordinerende kliniske vejledere og koordinerende vejledere. Medarbejderne har ansvar for at understøtte lokalområdets institutioner i forhold til grunduddannelses-opgaven. Der er mellem 200 og 300 elevforløb i et lokalområde om året. Hver institution og hvert praktiksted har en uddannelsesansvarlig person og et antal praktikvejledere. Næsten alle institutioner har et studierum, med relevant litteratur og IT-adgang. Nogle steder bliver der tilbudt en studiecafé for eleverne. Alle elever tilbydes refleksionstimer i forhold til læringsmetoder og egen læring samt udvalgte faglige fokus, sat i relation til deres praktikmål. Aktiviteterne varetages af studieunitmedarbejdere og andre videnspersoner i lokalområdet. STUDIE CAFE 18

19 Medarbejdere fra den mobile studieunit tager ud til lokalområdets institutioner efter behov, men i gennemsnit cirka en gang om ugen. Opgaverne er, at: indgå samarbejdsaftaler med enheder ledelsesforankring kompetenceudvikle, coache og vejlede vejlederne etablere og understøtte netværk for vejlederne afdække behov og ønsker hos enheder i forhold til grunduddannelsesopgaven udarbejde strukturerede uddannelsesforløb afholde fælles introduktion og evaluering udvikle læringsredskaber afholde refleksionstimer/klinikker med elever og studerende afholde studiecaféer med elever og studerende Der hører blandt andet mellem seks til tolv plejehjem, en til to hjemmeplejer, et rehabiliteringscenter, et forebyggelsescenter, et træningscenter, et sundhedshus og et aktivitetscenter til et lokalområde. FOREBYGGELSESCENTER HJEMMEPLEJE PLEJEHJEM REHABILITE- RINGSCENTER AKTIVITETSCENTER TRÆNINGSCENTER

20 1. Case: Kvalitetsstandarter fungerer som fundament I Varde Kommune har man i flere år arbejdet ud fra kvalitetsstandarder, hvor alle aspekter af praktikken inden for socialog sundhedsuddannelsen omhyggeligt er beskrevet. Kvalitetsstandarderne fungerer som fundament for praktikken, blandt andet ved helt grundlæggende at gøre det synligt, at kommunen har en uddannelsesmæssig forpligtigelse. Inden for socialog sundhedsuddannelsen har Varde Kommune tre forskellige kvalitetsstandarder: En for social- og sundhedshjælperelever, en for assistentelever og en for den gode praktikvejledning. Udover at fungere som et fundament i det daglige arbejde har udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne gjort den brede vifte af opgaver, der hører til uddannelsesopgaven, tydelig for andre end virksomhederne, praktikvejlederne og uddannelseskoordinatoren selv. Det har ført til, at uddannelseskoordinatoren nu får den samme administrative hjælp af løn- og personalekontoret samt staben økonomi som en hvilken som helst anden af kommunens virksomheder. En udvikling, der sparer uddannelseskoordinatoren for nogle af de administrative opgaver og dermed bidrager til at frigive tid til at arbejde med de strategiske og uddannelsesmæssige opgaver, der kan skabe en kontinuerlig kvalitetsudvikling på praktikområdet. 20

21 Kvalitetsstandarder fungerer som politisk redskab Når alle detaljer omkring social- og sundhedsuddannelsen er politisk godkendt og nedfældet i en kvalitetsstandard, fungerer det blandt som en blåstempling af de ressourcer, der er afsat til at løse opgaven. Den præcisering af området gør det siden lettere at påvise, at der er brug for ekstra ressourcer, hvis situationen ændrer sig. Samtidig betyder den politiske godkendelse, at der også er skabt et forhandlingsrum mellem politikere og uddannelseskoordinator. indgang til dialog Uddannelseskoordinatoren i Varde Kommune bruger kvalitetsstandarderne som en indgang til dialog i samarbejdet med virksomhederne. Dialogen kan fx foregå på møder, hvor uddannelseskoordinatoren drøfter en sag med den praktikansvarlige leder. Opdager uddannelseskoordinatoren, at virksomheden viger fra sit ansvar, kan hun referere til kvalitetsstandarden og hjælpe virksomheden tilbage på det rette spor. evalueringsværktøj En tredje måde at bruge kvalitetsstandarden på er som sammenligningsgrundlag i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser. Alle elever skal i løbet af deres praktiktid besvare et spørgeskema, og nogle bliver valgt ud til kvalitative interviews. Resultaterne af undersøgelserne bliver holdt op imod de mål, der står beskrevet i kvalitetsstandarderne. På den måde har man en fast målestok for, om praktikken lever op til målene. videndeling Varde Kommune har fem samarbejdskommuner. Ingen af dem arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetsstandarder. Alligevel bruger Varde Kommune sine standarder i samarbejdet, som inspiration, videndeling og som bidrag til en ensartning. 21

22 1. Case: Smugkik i Varde Kommunes kvalitetsstandarder Uddrag fra Varde Kommunes kvalitetsstandarder med eksempler på, hvor tydeligt krav og mål er beskrevet. Kompetenceniveau for praktikvejlederne Gennemgået den nationale praktikvejlederuddannelse i AMU-regi på Social- og sundhedsskolen svarende til det uddannelsesniveau, der skal vejledes. Til hver virksomhed/hvert område er der knyttet et antal praktikvejledere ud fra det antal SOSU-elever, der er i virksomheden/området. Praktikvej-lederfunktionen varetages kontinuerligt, så den enkelte praktikvejleder besidder, men også udvikler, en høj grad af kompetence i funktionen. 22

23 Hvad koster praktikvejledningen af SOSU-elever Timer, praktikvejlederne skal bruge på SOSU-eleverne, som ligger ud over de timer, hvor de varetager ydelser hos borgerne. I forhold til SSH-elever ca. 50 timer fordelt i begge praktikperioder. I forhold til SSA-elever ca. 25 timer i hver af de 3 praktikperioder. Timetallet er ekskl. følgedage med eleverne og timer til møder og opkvalificering. Opfølgning på kvalitetsmål Uddannelseskoordinator foretager stikprøver i form af kvalitativt interview med elever og vejledere efter endt praktik. Eleverne udfylder et spørgeskema. Eleverne formulerer ved starten af et praktikforløb deres forventninger til praktikvejlederen og praktikvejledning generelt. Ved slutningen af deres praktikforløb evaluerer eleverne på, om deres forventninger er blevet indfriet, på hvilken måde, og hvordan deres egen andel har været. Kom videre! Du kan se Varde Kommunes tre kvalitetsstandarder i deres fulde længde på DVD en bagerst i hæftet. 23

24 24

25 4 Hørt undervejs 25

26 Vi har en fælles introduktionsdag, hvor skole, kommune og praktiksted er til stede. Det sikrer, at eleverne oplever, at vi taler med én tunge, og at uddannelsen hænger sammen. Vi skal have gjort uddannelse til en kerneydelse, så det ikke bare er noget, vi arbejder med, når vi ikke er optaget af noget andet. Hvis jeg kommer og præsenterer en kvalitetsstandard på baggrund af en interessentanalyse, tror jeg, at jeg kan vinde gehør, fordi det er genkendeligt for mine ledere og politikere, og hvis det bliver politisk godkendt og får den økonomi og status det fortjener, så er vi godt på vej. Jeg sidder helt alene med mine opgaver til daglig, så det er meget meget inspirerende at høre om andres måder at gøre tingene på. Vi skal have lærere med til vejledernes netværksmøder og ledere med, når eleverne fremlægger. 26 Mange elever har et fravær på 40%. Hvordan skal vi lære dem at komme på arbejde? Vi skal være i stand til at spotte dem, der ikke er kvalificerede til uddannelsen, så vi ikke bruger ressourcerne på dem, allerede inden de begynder.

27 Der skal være en respekt om det at vejlede, så resten af personalegruppen ved, at det er en anerkendt rolle. Det betyder, at selvom vejlederen er meget presset på tid, så kan de legitimere den tid, de bruger på at vejlede, fordi det er et nedfældet mål, at vi skal have uddannet nogle gode medarbejdere. Derfor skal der være afsat tid til, at vejlederen kan vejlede. Vi ønsker, at uddannelsen bliver opfattet som vigtig af hele arbejdspladsen. Jeg er stolt over, at det er blevet attraktivt at være vejleder. At det nu er blevet et kerneområde, hvor vi har vores egen økonomi, og at der er blevet sat nogle rammer. Hvor praktikvejlederne tidligere sagde. Åh nej, er det nu mig igen, så siger de nu: Hvornår kommer der en ny elev til mig?. Det er også en arena at være politisk bekendt med, hvad der er politisk fokus på i kommunen og være med på, hvornår man kan komme på banen. Hvilke værdier har kommunen? Brug de ord, der får ørerne til at åbne sig. Temaer og trends. Det er et procesarbejde, hvor mennesker lytter til hinanden og kigger efter trends. Der skal være en respekt om det at vejlede, så resten af personalegruppen ved, at det er en anerkendt rolle. Det betyder, at selvom vejlederen er meget presset på tid, så kan de legitimere den tid, de bruger på at vejlede, fordi det er et nedfældet mål, at vi skal have uddannet nogle gode medarbejdere. Derfor skal der være afsat tid til, at vejlederen kan vejlede. 27

28 28

29 5Du har defineret dine udfordringer, kender dine interessenter, aktørroller og handlerum. Det er tid til at tænke strategisk. Forestil dig, hvor du gerne vil hen, et billede eller en vision og læg en plan for, hvordan du kommer dertil. Præcist hvad du har brug for, hænger nøje sammen med dit udgangspunkt og hvad du og din leder har defineret som jeres mål og visioner. Anbefalinger Tænk gerne i delmål, udstik nogle milepæle og evaluér på vejen mod målet. fra / Illustration Billede på det at sætte milepæle hen mod et mål Billedtekst: Hvad er det første du skal gøre og det næste, hvilken vej Rambøll skal du følge for at nå det mål du har defineret for at optimere praktikken i din kommune? Konsulentvirksomheden Rambøll har, i vinteren 2010, undersøgt, hvilke mulige årsager, der kan være til frafald blandt elever på social- og sundhedsuddannelsen. Vel vidende at der som regel er flere årsager, der tilsammen får en elev til at falde fra, har Rambøll koncentreret sig om at finde de årsager, som kommunernehar en reel mulighed for at ændre. Undersøgelsen har særligt fokus på et område, som ikke tidligere har været belyst: de praktikansvarliges rolle i forhold til og indflydelse på eleverne på socialog sundhedsuddannelsen. 29

30 Resultaterne af undersøgelsen har resulteret i syv anbefalinger til, hvordan kommunerne kan ændre de forhold, der får nogle elever til at falde fra uddannelsen. Du finder hele frafaldsanalysen på DVD en bagerst i hæftet, men på siderne her får du en forsmag i meget forkortet form: 1 Udfordring: Personlige problemer RAMBØLLS ANBEFALING Screeningssamtale med ansøgere, hvor skole og kommune kan afsløre særlige behov for støtte udover den ordinære vejledning. Det koster jo penge! Måske, men ikke nødvendigvis. Gennem screenings-processen kan vejledningsressourcerne prioriteres, så de elever, der har mest brug for det, får mere støtte og opmærksomhed end andre. 2 Udfordring: Forskellige forventninger og forskellige kompetencer RAMBØLLS ANBEFALING Skab en fælles sigtelinje for praktikken. Eleverne skal opleve uddannelsen som et sammenhængende forløb, der fører frem i mod en stærk professionel identitet. Sigtelinjen skal bygges op om de centralt fastsatte praktikmål, der skal tydeliggøres og operationaliseres for eleverne. 30

31 3 Udfordring: Manglende sammenhæng mellem skole og praktik RAMBØLLS ANBEFALING Styrk sammenhæng og sammensmeltning af skole og praktik, fx ved integration af en minipraktik/skyggepraktik i første skoleperiode, besøg af praktikvejledere eller uddannelseskoordinatorer på skolen, stærkere framing af praktikopholdet i forhold til uddannelsen som helhed, øget integration af cases fra praksis i skoleundervisningen og øget kontakt fra skolen under praktikforløbet. 4 Udfordring: Differentieret elevgruppe RAMBØLLS ANBEFALING Mød eleverne, hvor de er. I praktikvejledningen kan der med fordel tages udgangspunkt i en behovsafstemt tilgang, hvor nogle elever får mere støtte end andre. Herudover vil det at bede eleverne om at fortælle mere om sig selv, i løbet af skoleperioden, også bidrage til, at forskelligheder bedre kan imødekommes. 31

32 5 Udfordring: Afhængighed af praktikvejlederens personlige kompetencer RAMBØLLS ANBEFALING Skab den rigtige ramme for praktikvejlederen. Fx ved at styrke prioriteringen af uddannelsessamtaler, mellem vejleder og elev, i første praktikperiode, og ved at øge fokus på, at praktikvejledningen er en vigtig og prioriteret opgave. At vælge vejleder ud fra personlige kompetencer, at udøve en anerkendende ledelsesstil og at etablere netværk for vejlederne bidrager også til at skabe gode rammer. 6 Udfordring: Praksischok RAMBØLLS ANBEFALING Skab den rette framing af praktikopholdet. Fx gennem fysisk tilstedeværelse af praktik/ uddannelseskoordinatorer i introduktionsfasen og en tydeliggørelse af, hvad det er, eleven skal lære, og hvordan det er forbundet med teori-delen af uddannelsen. Herudover vil faste procedurer for, hvordan eleverne modtages ved praktikstart og en kiggepraktik, hvor eleverne får indblik i virkeligheden på praktikstedet, også afhjælpe praksischokket. 32

33 7 Udfordring: Manglende integritet RAMBØLLS ANBEFALING Skab en integreret og afstemt rolle for eleven på praktikstedet. Fx ved at afholde fælles møder og arrangementer for kommunens elever under praktikforløbet, ved at koble udsatte elever med en primær praktikvejleder under hele uddannelsen og ved øget brug af mentorer/tutorer. Kom videre! Læs analysen og forhold dig til, hvilke af anbefalingerne du kan bruge i dit eget udviklingsarbejde i forhold til at forbedre praktikken i din kommune. Du finder analysen på DVD en bagerst i hæftet. 33

34 34

35 6 Sæt handling bag ordene 35

36 Du har defineret dine udfordringer, kender dine interessenter, aktørroller, handlerum og måske er du blevet inspireret af nogle af anbefalingerne fra frafaldsanalysen. Nu er det tid til at tænke strategisk. Forestil dig, hvor du gerne vil hen, formulér et mål og læg en plan for, hvordan du kommer dertil. Præcis hvad du har brug for, hænger nøje sammen med dit udgangspunkt, og hvad du og din leder har defineret som jeres mål og visioner. Tænk gerne i delmål, udstik nogle milepæle og evaluér undervejs. MILEPÆL DELMÅL Hvad er det første, du skal gøre og det næste, hvilken vej skal du følge for at nå det mål, du har defineret for at optimere praktikken i din kommune? 36

37 MÅL EVALUERING MILEPÆL MILEPÆL DELMÅL EVALUERING MILEPÆL MILEPÆL Kom videre! Du kan læse om fire metoder til strategisk arbejde og få tip til videre læsning på DVD en bagerst i hæftet. 37

38

39

40 Dette inspirationskatalog er et led i parternes fælles overenskomstprojekt Praktik der virker. Projektets fokus har været at understøtte arbejdet med SOSU-uddannelsen til gavn for det fremtidige social- og sundhedspersonale.

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere