PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG"

Transkript

1 PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

2

3 Indhold Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Side 7 Find hjælp til at skabe forandring Side 9 Lad dig inspirere! Side 15 Hørt undervejs Side 25 Anbefalinger fra Rambøll Side 29 Sæt handling bag ordene Side 35 Dette materiale er udarbejdet i marts 2011 for KL og FOA. Ide og tekst: Anne-Marie Mosbech Grafisk design og illustration: Camilla Thyrring Ludvigsen Tryk: Grafisk Rådgivning ApS Kontakt: Lotte Meilstrup, FOA, tlf Ursula Dybmose, KL, KL, tlf Find inspirationskataloget Praktik der virker online på:

4 1. Case: Forord Som kommunens uddannelseskonsulent, uddannelsesansvarlige eller uddannelseskoordinator gør du allerede nu et stort arbejde for at skabe en god praktik for eleverne på social- og sundhedsuddannelsen. Men verden står ikke stille, og derfor er det nødvendigt at løfte blikket fra de daglige opgaver og tage bestik af fremtiden. Vi ved, at vi i fremtiden får brug for alle de elever, der bliver uddannet nu. Én måde at sikre det på er at sørge for, at flere gennemfører uddannelsen. Men, hvad virker og hvilke indsatser skal der til, for at de elever der starter på social- og sundhedsuddannelsen gennemfører deres uddannelse? Vi ved også, at typen af opgaver, som social- og sundhedsmedarbejderne skal løse, forandrer sig fremover. Plejeopgaverne bliver mere komplekse, der bliver flere ældre borgere, og gruppen af kronikere vokser. Samtidig vil der blive taget nye teknologiske løsninger og behandlingsmetoder i brug. Derfor gælder det om at uddanne Flere plejeog behandlingsopgaver i kommunerne Kortere indlæggelsestid på sygehusene Færre ressourcer til at løse flere plejeopgaver Nye unge Flere elever Trepartsaftale Praktik uddannelsesopgaven bliver trængt Demografiske bevægelser flere >80 årige og flere kronikere 4

5 social- og sundhedspersonalet, så de bedst muligt matcher de behov, de vil blive mødt med i de kommende år. Inspirationskataloget, som du sidder med i hånden nu, er en kort og let tilgængelig samling af erfaringer, ideer og værktøjer, der kom i spil på en række netværksmøder. Møderne var arrangeret af KL og FOA, og knap 100 af kommunens uddannelseskonsulenter, uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer fra hele landet deltog. Visionen med møderækken var at give plads til at udveksle erfaringer og at undersøge, hvad der skal til for at gøre praktikken på social- og sundhedsuddannelsen endnu bedre. Vi håber, at kataloget kan inspirere dig i dit videre arbejde med at skabe rammerne for den bedst mulige praktik for eleverne på social- og sundhedsuddannelsen. God arbejdslyst! Med venlig hilsen Ursula Dybmose KL Lotte Meilstrup FOA Bagerst i hæftet sidder en DVD med oplæggene fra netværksmøderne og en række skabeloner, som du kan bruge i dit strategiske arbejde. Herudover ligger der en undersøgelse om årsager til SOSU-elevernes frafald, som Rambøll har gennemført for KL og FOA i vinteren I undersøgelsen finder du også Rambøll s anbefalinger til, hvad der kan gøres for de elever, der er frafaldstruede. 5

6 6

7 1 Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Inden du går i gang med at lægge store planer og strategier for, hvordan du kan forbedre praktikken, kan det være en god idé at træde et skridt tilbage og stille skarpt på, hvordan situationen er lige nu og på det, der allerede fungerer godt. Herefter kan du gå systematisk til værks og analysere dig frem til den største udfordring, du står over for lige nu. 7

8 Brug fx spørgsmålene her til at hjælpe dig på vej: Hvad er det, du gør nu, som virker godt og hvorfor? Fx: Det er godt, at vi har et tæt samarbejde mellem elev, leder, vejleder og skole. Det er godt, fordi det skaber sammenhæng, særligt for de svage elever. Når det virker godt, hvem er det så godt for og hvordan? Fx: Det er godt for eleven, fordi det skaber sammenhæng, fælles ansvar, struktur, og afklarethed omkring egne kompetencer. Hvad vil du gerne se mere af, og hvad ville det medføre? Fx: Vi ønsker os nationale krav til vejlederne. Det ville øge fagligheden, skabe ensartethed og anerkendelse. Hvem kan gøre noget, og hvad gør det vanskeligt for dem at gøre det? Fx: Uddannelseskonsulenterne kan være retningssættende, motiverende, sætte uddannelsen på dagsordenen og påvirke politikerne. Det er vanskeligt, fordi det er svært at måle resultater; bureaukratiet er tungt og opgaver bliver flyttet fra det pædagogiske til det administrative. Når du har besvaret alle spørgsmålene, er du sandsynligvis blevet mere afklaret omkring dine største udfordringer, og hvem der kan hjælpe dig med at løse dem. Fx: Vores største udfordring er at skabe bedre vejledning, altså at vejlede vejlederne. Det er det, vi skal skaffe mere tid til. 8 Kom videre! Hvis du vil arbejde videre med spørgsmålene kan du finde dem på DVD en bag i hæftet.

9 2 Find hjælp til at skabe forandring Du kender dine største udfordringer. Fx at få flere timer afsat til strategiarbejde, til kvalitetssikring af praktikuddannelsen, til vejledning af det enkelte praktiksteds uddannelsesansvarlige eller til et introduktionskursus til praktikvejlederne. Måske ønsker du mere tid til selv at holde møder med eleverne eller noget helt sjette. Men, uanset hvad dit behov er, kan du ikke skabe den nødvendige forandring alene. Du bliver nødt til at få hjælp fra nogle andre til at løse den eller de udfordringer, du står overfor. De andre kalder vi for interessenter. 9

10 Overblik over interessenter giver dig indblik i, hvem der har indflydelse på dit projekt og kan hjælpe dig med at skabe den forandring, du mener, at der er behov for. Interessentanalysen giver dig også en idé om, hvem der kan hæmme projektet og inspiration til, hvordan de forskellige interessenter skal håndteres. Positiv - lille indflydelse Nødvendige for gennemførelse skal informeres grundigt Positiv - stor indflydelse Nødvendige for gennemførelse - skal involveres Kolleger Eleven Praktikansvarlig Praktikvejleder Uddannelseskonsulent Negativ - lille indflydelse Ikke nødvendige for gennemførelse - skal orienteres Negative - stor indflydelse Nødvendige for projektet - skal høres Samfund Skole Borgere Brugere Chef Politikere Ledere 10

11 Udfordringer roller og handlerum Når du har et billede af, hvilke interessenter, der kan påvirke en forandringsproces i dit driftsområde, kan du begynde at se, hvilke snitflader du har. Prøv at tænke i, hvilke aktørroller og hvilke handlerum du kan gå ind i for at kommunikere med interessenterne, for at arbejde med dine konkrete udfordringer. Prøv at tage én udfordring ad gangen - selv om du har mange. Find ud af, hvilken rolle du har i forhold til at løse den bestemte udfordring og i hvilke sammenhænge, du kan komme igennem med dit budskab. Tænk fx på, hvordan du kan bruge din faglighed til at sætte en dagsorden og til at få en stemme på ledermøder, på intranettet, på opslagstavlen, på skolen. Udfordring Den mest centrale udfordring for mig lige nu er, at jeg ikke har nok praktikvejledere. Dem jeg havde, de er brændt ud, og ingen nye har lyst til at påtage sig opgaven. Der er brug for kompetenceudvikling og flere vejledningstimer, så vejledere kan gennemføre deres opgave tilfredsstillende. Handlerum Mit handlerum er min nærmeste overordnede. Jeg kan give min dokumentation til min leder for at klæde hende på til at gå videre med det til vores politikere. Aktørrolle Min rolle som ekspert, kvalitetssikrer og formidler gør mig i stand til at udarbejde dokumentation for, hvorfor vi ikke har nok vejledere, og hvilke konsekvenser det har for uddannelsens kvalitet og for det store frafald af elever. 11

12 Du kan have mange forskellige udfordringer, fx: Hvordan får vi mere fokus på at sikre kvalitet i praktikuddannelsen? Hvordan får vi fokus på de gode praktikforløb? Hvordan øger vi praktikvejledernes kompetencer? Hvordan kan vi synliggøre de opgaver og det tidsforbrug, der ligger i uddannelsesopgaven? Hvordan etablerer vi et godt netværk for praktikvejledere? Du kan have mange forskellige roller i løsningen af udfordringerne, fx: Arbejdsgiver Myndighed Ekspert Coach Koordinator Strateg Du har snitflader med mange forskellige handlerum, fx: Praktiksteds ledelse Egen ledelse Politisk arena Borgere Praktikvejledere Skole Kom videre! Bliv klar over, hvilke aktørroller du har, få overblik over, hvilke du reelt bruger flest at dine timer på, og hvilke du gerne ville bruge flere timer på. Udfyld skemaet Aktørroller, der ligger på DVD en bagerst i hæftet. 12

13 Gør dine arbejdsopgaver synlige Måske ser fordelingen af dine arbejdsopgaver sådan ud: Strateg 5% Formidler 4% Coach/ vejleder 20% Arbejdsgiver 40% Ekspert 1% Myndighed 10% Koordinator 20% Men måske ville du hellere have, at det så sådan ud: Coach/ vejleder 10% Strateg 30% Ekspert 10% Arbejdsgiver 20% Formidler 5% Myndighed 5% Koordinator 20% Det er ikke altid, at der er balance mellem det, du bruger mest tid på, og det du mener, det vil være bedst at bruge mest tid på. Prøv at gøre det synligt for dig selv og for andre, hvilke arbejdsopgaver du reelt bruger tid på, og hvilke der reelt er behov for, hvis du skal kunne løse dine udfordringer og sikre en god praktikuddannelse. 13

14 14

15 3 Lad dig inspirere To cases 15

16 1. Case: Mobile studieunits rykker ud i København I 2007 bevilligede Københavns Kommunes Borgerrepræsentation midler til et treårigt forsøg med at indføre mobile studieunits. Testperioden er for længst forbi, projektet er godkendt og har været fast implementeret siden Modellen var en succes. Forud for bevillingen af midler til testperioden af mobile studieunits lå et grundigt analysearbejde af de udfordringer, der var på uddannelsesområdet. Udfordringerne var blandt andet, at: 40% af SOSU-hjælper-eleverne og 30% af assistenteleverne faldt fra uddannelsen. eleverne fik meget uens uddannelsesforløb, fx i forhold til vejledningstid. praktikvejlederne havde meget uens vilkår i forhold til at vejlede på grund af forskellig holdning til tid og rammer for opgaven praktikvejledernes kompetenceniveau var meget forskelligt. Fx blev der brugt medarbejdere, som ikke havde vejlederkursus eller var uuddannet personale. Dokumentation af de nævnte udfordringer, og en tvivl om hvorvidt kommunen reelt levede op til lovkravene, blev afsæt for at få politisk opbakning til at sætte konkrete handlinger i gang. Handlinger, der skulle føre til præcist definerede mål. Det overordnede mål var at kvalificere vejledningen og skabe bedre og mere ensartede uddannelsesforløb for eleverne. Derfor består en studieunit af kompetent uddannelsesfagligt personale, der skal arbejde med uddannelses- 16

17 opgaver ud fra én bestemt præmis: Ledelse af grunduddannelsesområdet kræver viden om pædagogik, vejledning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. En mobil studieunit fungerer som en uddannelsesenhed, der er fysisk forankret i et lokalcenter og tager rundt til praktikstederne alt efter, hvor der er behov for en indsats. Det er en dynamisk enhed, der arbejder på at styrke organisationen gennem en praksisnær læringsform. Den fornemmeste opgave, som en studieunit skal løfte, er at få mødet mellem elev og praktikvejleder til at lykkes fra dag ét. Der skal hurtigt etableres et samspil og en relation, så eleven møder praktikken på en ordentlig måde. Derfor har medarbejderne i studieunits blandt andet udarbejdet faste procedurer for, hvilke oplysninger eleverne modtager inden praktikken går i gang, for introduktionsdage, for ugentlig vejledningstid, samtaler og evaluering. Der er også opbygget et tættere samarbejde med skolen, som understøtter forskellige initiativer, der er med til at sikre overgangene mellem teori og praksis gennem uddannelsesforløbet. Vejlederne er blevet mere tilfredse De mobile studieunits har bevirket, at praktikvejlederne oplever, at deres vejledningsopgave bliver prioriteret på linje med de plejefaglige opgaver. Denne øgede opmærksomhed og respekt har betydet, at vejlederne føler sig værdsat og anerkendt, og at deres indsats har fået et kvalitets- og statusløft. I Københavns Kommune er det blevet attraktivt at være vejleder, og der er stolthed over, at praktikken nu er blevet et kerneområde med egen økonomi og helt faste nedskrevne mål og rammer. Kom videre! Find og lad dig inspirere af arbejdsgrundlagsbeskrivelser og oplæg fra Københavns Kommune på DVD en bagerst i hæftet. 17

18 En mobil studieunit holder fysisk til på et lokalområdekontor og består af fire til seks medarbejdere: koordinerende uddannelsesansvarlige, koordinerende kliniske vejledere og koordinerende vejledere. Medarbejderne har ansvar for at understøtte lokalområdets institutioner i forhold til grunduddannelses-opgaven. Der er mellem 200 og 300 elevforløb i et lokalområde om året. Hver institution og hvert praktiksted har en uddannelsesansvarlig person og et antal praktikvejledere. Næsten alle institutioner har et studierum, med relevant litteratur og IT-adgang. Nogle steder bliver der tilbudt en studiecafé for eleverne. Alle elever tilbydes refleksionstimer i forhold til læringsmetoder og egen læring samt udvalgte faglige fokus, sat i relation til deres praktikmål. Aktiviteterne varetages af studieunitmedarbejdere og andre videnspersoner i lokalområdet. STUDIE CAFE 18

19 Medarbejdere fra den mobile studieunit tager ud til lokalområdets institutioner efter behov, men i gennemsnit cirka en gang om ugen. Opgaverne er, at: indgå samarbejdsaftaler med enheder ledelsesforankring kompetenceudvikle, coache og vejlede vejlederne etablere og understøtte netværk for vejlederne afdække behov og ønsker hos enheder i forhold til grunduddannelsesopgaven udarbejde strukturerede uddannelsesforløb afholde fælles introduktion og evaluering udvikle læringsredskaber afholde refleksionstimer/klinikker med elever og studerende afholde studiecaféer med elever og studerende Der hører blandt andet mellem seks til tolv plejehjem, en til to hjemmeplejer, et rehabiliteringscenter, et forebyggelsescenter, et træningscenter, et sundhedshus og et aktivitetscenter til et lokalområde. FOREBYGGELSESCENTER HJEMMEPLEJE PLEJEHJEM REHABILITE- RINGSCENTER AKTIVITETSCENTER TRÆNINGSCENTER

20 1. Case: Kvalitetsstandarter fungerer som fundament I Varde Kommune har man i flere år arbejdet ud fra kvalitetsstandarder, hvor alle aspekter af praktikken inden for socialog sundhedsuddannelsen omhyggeligt er beskrevet. Kvalitetsstandarderne fungerer som fundament for praktikken, blandt andet ved helt grundlæggende at gøre det synligt, at kommunen har en uddannelsesmæssig forpligtigelse. Inden for socialog sundhedsuddannelsen har Varde Kommune tre forskellige kvalitetsstandarder: En for social- og sundhedshjælperelever, en for assistentelever og en for den gode praktikvejledning. Udover at fungere som et fundament i det daglige arbejde har udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne gjort den brede vifte af opgaver, der hører til uddannelsesopgaven, tydelig for andre end virksomhederne, praktikvejlederne og uddannelseskoordinatoren selv. Det har ført til, at uddannelseskoordinatoren nu får den samme administrative hjælp af løn- og personalekontoret samt staben økonomi som en hvilken som helst anden af kommunens virksomheder. En udvikling, der sparer uddannelseskoordinatoren for nogle af de administrative opgaver og dermed bidrager til at frigive tid til at arbejde med de strategiske og uddannelsesmæssige opgaver, der kan skabe en kontinuerlig kvalitetsudvikling på praktikområdet. 20

21 Kvalitetsstandarder fungerer som politisk redskab Når alle detaljer omkring social- og sundhedsuddannelsen er politisk godkendt og nedfældet i en kvalitetsstandard, fungerer det blandt som en blåstempling af de ressourcer, der er afsat til at løse opgaven. Den præcisering af området gør det siden lettere at påvise, at der er brug for ekstra ressourcer, hvis situationen ændrer sig. Samtidig betyder den politiske godkendelse, at der også er skabt et forhandlingsrum mellem politikere og uddannelseskoordinator. indgang til dialog Uddannelseskoordinatoren i Varde Kommune bruger kvalitetsstandarderne som en indgang til dialog i samarbejdet med virksomhederne. Dialogen kan fx foregå på møder, hvor uddannelseskoordinatoren drøfter en sag med den praktikansvarlige leder. Opdager uddannelseskoordinatoren, at virksomheden viger fra sit ansvar, kan hun referere til kvalitetsstandarden og hjælpe virksomheden tilbage på det rette spor. evalueringsværktøj En tredje måde at bruge kvalitetsstandarden på er som sammenligningsgrundlag i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser. Alle elever skal i løbet af deres praktiktid besvare et spørgeskema, og nogle bliver valgt ud til kvalitative interviews. Resultaterne af undersøgelserne bliver holdt op imod de mål, der står beskrevet i kvalitetsstandarderne. På den måde har man en fast målestok for, om praktikken lever op til målene. videndeling Varde Kommune har fem samarbejdskommuner. Ingen af dem arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetsstandarder. Alligevel bruger Varde Kommune sine standarder i samarbejdet, som inspiration, videndeling og som bidrag til en ensartning. 21

22 1. Case: Smugkik i Varde Kommunes kvalitetsstandarder Uddrag fra Varde Kommunes kvalitetsstandarder med eksempler på, hvor tydeligt krav og mål er beskrevet. Kompetenceniveau for praktikvejlederne Gennemgået den nationale praktikvejlederuddannelse i AMU-regi på Social- og sundhedsskolen svarende til det uddannelsesniveau, der skal vejledes. Til hver virksomhed/hvert område er der knyttet et antal praktikvejledere ud fra det antal SOSU-elever, der er i virksomheden/området. Praktikvej-lederfunktionen varetages kontinuerligt, så den enkelte praktikvejleder besidder, men også udvikler, en høj grad af kompetence i funktionen. 22

23 Hvad koster praktikvejledningen af SOSU-elever Timer, praktikvejlederne skal bruge på SOSU-eleverne, som ligger ud over de timer, hvor de varetager ydelser hos borgerne. I forhold til SSH-elever ca. 50 timer fordelt i begge praktikperioder. I forhold til SSA-elever ca. 25 timer i hver af de 3 praktikperioder. Timetallet er ekskl. følgedage med eleverne og timer til møder og opkvalificering. Opfølgning på kvalitetsmål Uddannelseskoordinator foretager stikprøver i form af kvalitativt interview med elever og vejledere efter endt praktik. Eleverne udfylder et spørgeskema. Eleverne formulerer ved starten af et praktikforløb deres forventninger til praktikvejlederen og praktikvejledning generelt. Ved slutningen af deres praktikforløb evaluerer eleverne på, om deres forventninger er blevet indfriet, på hvilken måde, og hvordan deres egen andel har været. Kom videre! Du kan se Varde Kommunes tre kvalitetsstandarder i deres fulde længde på DVD en bagerst i hæftet. 23

24 24

25 4 Hørt undervejs 25

26 Vi har en fælles introduktionsdag, hvor skole, kommune og praktiksted er til stede. Det sikrer, at eleverne oplever, at vi taler med én tunge, og at uddannelsen hænger sammen. Vi skal have gjort uddannelse til en kerneydelse, så det ikke bare er noget, vi arbejder med, når vi ikke er optaget af noget andet. Hvis jeg kommer og præsenterer en kvalitetsstandard på baggrund af en interessentanalyse, tror jeg, at jeg kan vinde gehør, fordi det er genkendeligt for mine ledere og politikere, og hvis det bliver politisk godkendt og får den økonomi og status det fortjener, så er vi godt på vej. Jeg sidder helt alene med mine opgaver til daglig, så det er meget meget inspirerende at høre om andres måder at gøre tingene på. Vi skal have lærere med til vejledernes netværksmøder og ledere med, når eleverne fremlægger. 26 Mange elever har et fravær på 40%. Hvordan skal vi lære dem at komme på arbejde? Vi skal være i stand til at spotte dem, der ikke er kvalificerede til uddannelsen, så vi ikke bruger ressourcerne på dem, allerede inden de begynder.

27 Der skal være en respekt om det at vejlede, så resten af personalegruppen ved, at det er en anerkendt rolle. Det betyder, at selvom vejlederen er meget presset på tid, så kan de legitimere den tid, de bruger på at vejlede, fordi det er et nedfældet mål, at vi skal have uddannet nogle gode medarbejdere. Derfor skal der være afsat tid til, at vejlederen kan vejlede. Vi ønsker, at uddannelsen bliver opfattet som vigtig af hele arbejdspladsen. Jeg er stolt over, at det er blevet attraktivt at være vejleder. At det nu er blevet et kerneområde, hvor vi har vores egen økonomi, og at der er blevet sat nogle rammer. Hvor praktikvejlederne tidligere sagde. Åh nej, er det nu mig igen, så siger de nu: Hvornår kommer der en ny elev til mig?. Det er også en arena at være politisk bekendt med, hvad der er politisk fokus på i kommunen og være med på, hvornår man kan komme på banen. Hvilke værdier har kommunen? Brug de ord, der får ørerne til at åbne sig. Temaer og trends. Det er et procesarbejde, hvor mennesker lytter til hinanden og kigger efter trends. Der skal være en respekt om det at vejlede, så resten af personalegruppen ved, at det er en anerkendt rolle. Det betyder, at selvom vejlederen er meget presset på tid, så kan de legitimere den tid, de bruger på at vejlede, fordi det er et nedfældet mål, at vi skal have uddannet nogle gode medarbejdere. Derfor skal der være afsat tid til, at vejlederen kan vejlede. 27

28 28

29 5Du har defineret dine udfordringer, kender dine interessenter, aktørroller og handlerum. Det er tid til at tænke strategisk. Forestil dig, hvor du gerne vil hen, et billede eller en vision og læg en plan for, hvordan du kommer dertil. Præcist hvad du har brug for, hænger nøje sammen med dit udgangspunkt og hvad du og din leder har defineret som jeres mål og visioner. Anbefalinger Tænk gerne i delmål, udstik nogle milepæle og evaluér på vejen mod målet. fra / Illustration Billede på det at sætte milepæle hen mod et mål Billedtekst: Hvad er det første du skal gøre og det næste, hvilken vej Rambøll skal du følge for at nå det mål du har defineret for at optimere praktikken i din kommune? Konsulentvirksomheden Rambøll har, i vinteren 2010, undersøgt, hvilke mulige årsager, der kan være til frafald blandt elever på social- og sundhedsuddannelsen. Vel vidende at der som regel er flere årsager, der tilsammen får en elev til at falde fra, har Rambøll koncentreret sig om at finde de årsager, som kommunernehar en reel mulighed for at ændre. Undersøgelsen har særligt fokus på et område, som ikke tidligere har været belyst: de praktikansvarliges rolle i forhold til og indflydelse på eleverne på socialog sundhedsuddannelsen. 29

30 Resultaterne af undersøgelsen har resulteret i syv anbefalinger til, hvordan kommunerne kan ændre de forhold, der får nogle elever til at falde fra uddannelsen. Du finder hele frafaldsanalysen på DVD en bagerst i hæftet, men på siderne her får du en forsmag i meget forkortet form: 1 Udfordring: Personlige problemer RAMBØLLS ANBEFALING Screeningssamtale med ansøgere, hvor skole og kommune kan afsløre særlige behov for støtte udover den ordinære vejledning. Det koster jo penge! Måske, men ikke nødvendigvis. Gennem screenings-processen kan vejledningsressourcerne prioriteres, så de elever, der har mest brug for det, får mere støtte og opmærksomhed end andre. 2 Udfordring: Forskellige forventninger og forskellige kompetencer RAMBØLLS ANBEFALING Skab en fælles sigtelinje for praktikken. Eleverne skal opleve uddannelsen som et sammenhængende forløb, der fører frem i mod en stærk professionel identitet. Sigtelinjen skal bygges op om de centralt fastsatte praktikmål, der skal tydeliggøres og operationaliseres for eleverne. 30

31 3 Udfordring: Manglende sammenhæng mellem skole og praktik RAMBØLLS ANBEFALING Styrk sammenhæng og sammensmeltning af skole og praktik, fx ved integration af en minipraktik/skyggepraktik i første skoleperiode, besøg af praktikvejledere eller uddannelseskoordinatorer på skolen, stærkere framing af praktikopholdet i forhold til uddannelsen som helhed, øget integration af cases fra praksis i skoleundervisningen og øget kontakt fra skolen under praktikforløbet. 4 Udfordring: Differentieret elevgruppe RAMBØLLS ANBEFALING Mød eleverne, hvor de er. I praktikvejledningen kan der med fordel tages udgangspunkt i en behovsafstemt tilgang, hvor nogle elever får mere støtte end andre. Herudover vil det at bede eleverne om at fortælle mere om sig selv, i løbet af skoleperioden, også bidrage til, at forskelligheder bedre kan imødekommes. 31

32 5 Udfordring: Afhængighed af praktikvejlederens personlige kompetencer RAMBØLLS ANBEFALING Skab den rigtige ramme for praktikvejlederen. Fx ved at styrke prioriteringen af uddannelsessamtaler, mellem vejleder og elev, i første praktikperiode, og ved at øge fokus på, at praktikvejledningen er en vigtig og prioriteret opgave. At vælge vejleder ud fra personlige kompetencer, at udøve en anerkendende ledelsesstil og at etablere netværk for vejlederne bidrager også til at skabe gode rammer. 6 Udfordring: Praksischok RAMBØLLS ANBEFALING Skab den rette framing af praktikopholdet. Fx gennem fysisk tilstedeværelse af praktik/ uddannelseskoordinatorer i introduktionsfasen og en tydeliggørelse af, hvad det er, eleven skal lære, og hvordan det er forbundet med teori-delen af uddannelsen. Herudover vil faste procedurer for, hvordan eleverne modtages ved praktikstart og en kiggepraktik, hvor eleverne får indblik i virkeligheden på praktikstedet, også afhjælpe praksischokket. 32

33 7 Udfordring: Manglende integritet RAMBØLLS ANBEFALING Skab en integreret og afstemt rolle for eleven på praktikstedet. Fx ved at afholde fælles møder og arrangementer for kommunens elever under praktikforløbet, ved at koble udsatte elever med en primær praktikvejleder under hele uddannelsen og ved øget brug af mentorer/tutorer. Kom videre! Læs analysen og forhold dig til, hvilke af anbefalingerne du kan bruge i dit eget udviklingsarbejde i forhold til at forbedre praktikken i din kommune. Du finder analysen på DVD en bagerst i hæftet. 33

34 34

35 6 Sæt handling bag ordene 35

36 Du har defineret dine udfordringer, kender dine interessenter, aktørroller, handlerum og måske er du blevet inspireret af nogle af anbefalingerne fra frafaldsanalysen. Nu er det tid til at tænke strategisk. Forestil dig, hvor du gerne vil hen, formulér et mål og læg en plan for, hvordan du kommer dertil. Præcis hvad du har brug for, hænger nøje sammen med dit udgangspunkt, og hvad du og din leder har defineret som jeres mål og visioner. Tænk gerne i delmål, udstik nogle milepæle og evaluér undervejs. MILEPÆL DELMÅL Hvad er det første, du skal gøre og det næste, hvilken vej skal du følge for at nå det mål, du har defineret for at optimere praktikken i din kommune? 36

37 MÅL EVALUERING MILEPÆL MILEPÆL DELMÅL EVALUERING MILEPÆL MILEPÆL Kom videre! Du kan læse om fire metoder til strategisk arbejde og få tip til videre læsning på DVD en bagerst i hæftet. 37

38

39

40 Dette inspirationskatalog er et led i parternes fælles overenskomstprojekt Praktik der virker. Projektets fokus har været at understøtte arbejdet med SOSU-uddannelsen til gavn for det fremtidige social- og sundhedspersonale.

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Region Sjælland 26. September 2006 på Social- og Sundhedsskolen i Greve Oplæg ved Lene Dahlgaard, Tidligere leder af kursus- og udviklingsafdelingen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36

Uddannelsesplan. Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Uddannelsesplan Søndergades Skole, Søndergade 40, 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 46 36 Indhold Velkommen til kommende pædagoger Hvad kan vi tilbyde en studerende? Hvilken betydning har en studerende for

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere