Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)"

Transkript

1 Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Arbejdsdirektoratet August 2001

2 Indledning Efterlønsordningen blev ændret pr. 1. juli Men da du er fyldt 60 år før 1. juli 1999, er du dog som udgangspunkt omfattet af de "gamle" regler. Det betyder bl.a., at du først bliver folkepensionist, når du fylder 67 år. Denne pjece beskriver de gamle efterlønsregler. Samtidig beskriver den de nye muligheder for arbejde og optjening af præmie, som gælder fra 1. juli Tilbuddet om efterløn gælder kun, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse). Både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan overgå til efterløn, og overgang kan bl.a. ske fra beskæftigelse, delpension eller ledighed. Efterlønsordningen er en udbygning af arbejdsløshedsforsikringen, som administreres af a-kasserne. Du skal aflevere ansøgningen om efterløn til din a-kasse, som også udbetaler efterlønnen. Du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor a-kassen har fået din skriftlige ansøgning om efterløn. Du skal være opmærksom på, at efterløn er et engangstilbud, men hvis du udtræder af efterlønsordningen for at vende tilbage til arbejdslivet, har du dog ret til én gang at genindtræde i ordningen. Hvis du derimod udtræder af ordningen af andre grunde eller mister retten til efterløn, kan du ikke genindtræde i ordningen. Du kan bo i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne og få efterløn. Det kan du læse mere om i pjecen Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne. Efterlønsbevis Hvis du opfylder betingelserne for efterløn, men gerne vil vente med at gå på efterløn, kan du få et efterlønsbevis. Det giver dig en række fordele: Ret til at gå på efterløn, selv om du i mellemtiden bliver syg. Ret til at få beregnet din efterløn ud fra beregningsgrundlaget eller satsen, som står i beviset, hvis du bevarer din nuværende forsikringsstatus. Ret til at optjene timer til brug for den skattefri præmie. Men selv om du har et efterlønsbevis, skal du være opmærksom på, at du fortsat skal opfylde alle de andre betingelser for ret til efterløn, når du går på efterløn. Få derfor din a-kasse til at kontrollere, om du opfylder betingelserne for efterløn på det tidspunkt, hvor du ønsker at overgå. 2

3 Betingelser for at få efterløn For at få efterløn skal du: være fyldt 60 år, men ikke 67 år, have været medlem af en a-kasse i sammenlagt mindst 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemsperiode, hvis du har været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 31. marts 1992 og indtil overgangen til efterløn. Medlemsperioden skal dog mindst være 10 år inden for de sidste 15 år, have ret til dagpenge, hvis du var ledig, eller få overgangsydelse eller delefterløn, have fast bopæl i her i riget (Danmark, Grønland og Færøerne, eller i et andet EØS-land. Ret til dagpenge Det er en betingelse for at overgå til efterløn, at du har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, eller at du får overgangsydelse. Du skal også være til rådighed for arbejdsmarkedet. Har du f.eks. på grund af sygdom været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid, skal a-kassen vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet. Din a-kasse kan oplyse om disse regler. Når du har fået dit efterlønsbevis, har du ret til at gå på efterløn, selvom du eventuelt i mellemtiden skulle blive syg. Du kan læse mere om efterlønsbevis i folderen "Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)". Din a-kasse kan også oplyse om disse regler. Hvis du vil gå på efterløn efter forudgående ledighed, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige begrænsninger i dagpengerettens varighed for personer, der er fyldt 60 år. Udlandet Arbejdsløshedsforsikring og arbejde i udlandet kan som hovedregel ikke tælle med til kravene for efterløn. Men der er nogle undtagelser. Få reglerne at vide i a-kassen. Social pension Hvis du får udbetalt dansk social pension, kan du ikke samtidig få efterløn. Det samme gælder med visse undtagelser, hvis du får udbetalt udenlandsk social pension. A- kassen kan oplyse nærmere herom. Får du invaliditetsydelse, har du dog ret til efterløn. Hvis du har en ansøgning om social pension under behandling, skal du oplyse a- kassen om det. Efterløn som fuldtidsforsikret/ deltidsforsikret For at have ret til efterløn som fuldtidsforsikret skal du, udover at opfylde de almindelige betingelser, samtidig have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 10 år. Heraf skal du have været fuldtidsforsikret i de sidste 26 uger, før du overgår til efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn som deltidsforsikret. Satsen for deltidsforsikrede er 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. Arbejde i efterlønsperioden De "gamle" regler om arbejde i 200 timer m.v. Du er som udgangspunkt omfattet af de "gamle" regler. Det vil sige, at du skal ophøre fuldstændigt med dit arbejde, når du overgår til efterløn. Du vil i efterlønsordningen højst kunne arbejde i 200 timer pr. kalenderår, og du må ikke arbejde i de første 5 uger efter overgangen til efterløn. Dit arbejde inden for 200 timers reglen medfører ikke fradrag i efterlønnen. Hvis du er fritstillet eller lignende, kan 3

4 du først overgå til efterløn, når opsigelsesvarslet er udløbet. Det gælder også, selv om løn m.v. for resten af ansættelsesperioden udbetales på én gang som f.eks. fratrædelsesgodtgørelse. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du kun overgå til efterløn, hvis den selvstændige virksomhed ophører helt. Der gælder dog særlige regler for visse mindre jordbrug, der drives som bibeskæftigelse. Du har også mulighed for at få en tilladelse til at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for visse rammer. Din a-kasse kan vejlede dig nærmere om de særlige regler herom. Regler om fleksibel efterløn Du har også mulighed for at vælge at fortsætte på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet, selv om du får efterløn. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger den fleksible efterløn, gælder dette valg for hele efterlønsperioden. Har du valgt at være omfattet af 200-timers-reglen, kan du efterfølgende vælge at arbejde efter de nye regler. Hvis du vælger at være omfattet af de nye regler om den fleksible efterløn, når du går på efterløn, kan du fortsætte dit arbejde, og du kan arbejde ubegrænset fra første dag. I den fleksible efterløn medfører dit arbejde fradrag i efterlønnen time for time. Hvis du ved overgangen til efterløn vælger at arbejde mod fradrag i efterlønnen, kan du godt overgå til efterløn, selv om du får løn m.v. Beløbet vil i dette tilfælde medføre fradrag i din efterløn. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du overgå til efterløn, hvis arbejdstiden i virksomheden nedsættes, eller den selvstændige virksomhed ophører helt. Du har mulighed for at få en tilladelse til at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse inden for visse rammer. Du kan læse mere herom i pjecen Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Din a-kasse kan også vejlede dig nærmere om de særlige regler for selvstændige erhvervsdrivende. Du kan læse mere om arbejde i efterlønsperioden under "Arbejde i efterlønsperioden". Overgang fra delpension til efterløn Selv om du i en periode har fået delpension, er du ikke afskåret fra at overgå til efterløn. For at kunne få efterløn som fuldtidsforsikret, er det en betingelse, at du var berettiget til fuldtidsefterløn på det tidspunkt, hvor du overgik til delpension. Herudover skal din ansøgning om efterløn være afleveret i a-kassen, inden delpensionen bortfalder. Hvis betingelserne for fuldtidsefterløn ikke er opfyldt, vil du eventuelt kunne få efterløn efter reglerne for deltidsforsikrede. Social- og sundhedsforvaltningen i din kommune og din a-kasse kan rådgive dig om forholdet mellem delpension og efterløn. Hvor meget udgør efterlønnen? Der er to trin i efterlønsordningen. Trin 1 svarer i beløb til dagpengene. Trin 2 kan højst være 82 pct. af dagpengenes maksimum. Ved overgangen til efterløn beregnes din efterlønssats, medmindre du allerede får dagpenge. Din efterlønssats er afhængig af, om du har ret til efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret. Hvis du har et efterlønsbevis, kan du vælge, om beregningen skal ske på baggrund af beregningsgrundlaget i beviset, eller på baggrund af din indtægt m.v. før overgangen til efterløn. Beregningen sker på samme måde, som hvis du skulle have dagpenge. Efterlønnen på trin 1 kan ligesom dagpengene højst være 90 pct. af din arbejdsindtægt, men kan dog aldrig være højere end den maksimale dagpengesats. 4

5 Når du skifter til efterlønnens trin 2, kan du højst få 82 pct. af den maksimale sats. Hvis din sats på trin 1 var mindre end 82 pct.-satsen, fortsætter du med det beløb, du fik på trin 1. Hvis din beregnede dagpengesats er mindre end 82 pct., har du i visse tilfælde ret til en mindstesats på 82 pct. af dagpengenes maksimum. Satserne m.v. kan du få oplyst i din a- kasse. Hvor lang er trin 1-perioden? Du har ret til efterløn på trin 1 lige så længe, som du ville have haft ret til dagpenge. Perioden kan derfor længst være 30 måneder. Se dog 63-års-reglen nedenfor. Hvis du har været ledig og fået dagpenge m.v. før overgangen til efterløn, fragår den periode i din trin 1-periode. Har du f.eks. været ledig i 12 måneder før overgangen til efterløn, har du ret til efterløn i 18 måneder på trin 1. Hvis du har været ledig i 30 måneder eller mere, starter du på trin 2. Forbruget af din trin 1-periode starter, når du overgår til efterløn. Dette gælder uanset, om du vælger at arbejde efter 200- timers-reglen eller mod fradrag i efterlønnen. Det gælder også, selv om du på grund af fradrag for f.eks. arbejde i en periode ikke får udbetalt efterløn. Hvis du venter med at overgå til efterløn til du er fyldt 63 år og har du på overgangstidspunktet ret til dagpenge i mindst 24 måneder, har du ret til efterløn på trin 1 i hele efterlønsperioden. Hvis du har fået delpension, fragår delpensionsperioden i perioden med ret til efterløn på trin 1. Hvis du har fået delpension, før du fylder 63 år, kan du ikke blive omfattet af 63-års-reglen. Spørg din a-kasse om længden af din periode med efterløn på trin 1, før du søger om efterløn. Arbejde i efterlønsperioden Frivilligt, ulønnet arbejde Uanset, om du vælger at arbejde efter 200- timers-reglen eller mod fradrag i efterlønnen, har du i visse tilfælde mulighed for at udføre frivillige, ulønnede aktiviteter uden begrænsning eller fradrag. Din a-kasse kan fortælle dig mere om disse regler. Du kan også læse mere om frivilligt, ulønnet arbejde i pjecen Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? Arbejde m.v. her i riget eller i et andet EØS-land Arbejde m.v. i efterlønsperioden kan udføres her i riget eller i et andet EØS-land. 5

6 Hvis du vælger at arbejde inden for 200-timers-reglen Lønarbejde Efter denne regel må du højst udføre lønarbejde i 200 timer hvert kalenderår. Timerne medfører ikke fradrag i din efterløn. I det kalenderår, hvor du overgår til efterløn, reduceres de 200 timer dog forholdsmæssigt. Selv om arbejdet er ulønnet, skal arbejdstimerne opgøres inden for 200-timers-reglen. Selvstændig virksomhed I efterlønsperioden må du ikke begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed uden at du har fået tilladelse til det. Du må heller ikke arbejde i din ægtefælles selvstændige virksomhed. Arbejde på visse mindre jordbrug er dog tilladt inden for 200-timers-reglen. Endvidere er der mulighed for at få tilladelse til at drive en mindre selvstændig virksomhed inden for 200-timers-reglen. Begynder du anden selvstændig virksomhed, mens du får efterløn, skal du overgå til at arbejde efter reglerne om fleksibel efterløn, eller udtræde af efterlønsordningen. 5-ugers-reglen I de første 5 uger efter overgangen til efterløn må du ikke arbejde. Perioden regnes fra den dato, hvor du overgår til efterløn. Hvis du arbejder ud over det tilladte Arbejder du i de første 5 uger i efterlønsperioden, eller arbejder du mere end 200 timer om året eller mere end det reducerede timetal i overgangsåret, kan du ikke arbejde efter 200-timers-reglen, men skal overgå til at arbejde mod fradrag i efterlønnen. Hvis du ikke ønsker dette, må du udtræde af ordningen. Den skattefri præmie Arbejde inden for 200-timers-reglen kan ikke medregnes til optjening af den skattefri præmie (se om skattefri præmie i afsnittet Hvis du vælger at arbejde mod fradrag i efterlønnen). Opgørelse af arbejdstimerne - omregning Din faktiske arbejdstid må ikke overstige 200 timer inden for et kalenderår. Hvis arbejdstiden skal beregnes ved omregning af indtægten til timer, må den beregnede arbejdstid heller ikke overstige 200 timer. Indtægten skal omregnes til timer, hvis arbejdstiden ikke kan kontrolleres, f.eks. fordi arbejdet udføres hjemme eller aflønnes med provision. Det samme gælder, hvis indtægten er væsentligt højere end normal løn for det pågældende arbejde. Omregningen til timer sker ved, at indtægten divideres med den gældende omregningssats. Spørg i din a-kasse hvis du er i tvivl om din arbejdstid er kontrollabel. Eksempel: Indtægt kr. Omregningssats 144,20 (2001) Beregnet arbejdstid: : 144,20 = 6,93 timer. For visse typer arbejde er der særlige regler om beregning af arbejdstiden. Det gælder f.eks. undervisningsarbejde. Hvis du som selvbygger eller medbygger deltager i opførelse eller større ombygning af dit eget hus eller fritidshus, kan der ikke udbetales efterløn for den periode, hvor du personlig deltager. Dine arbejdstimer i perioden med personlig medvirken skal ikke medregnes ved opgørelsen af de tilladte 200 timer. Spørg i din a-kasse, hvis du er i tvivl om opgørelsen af din arbejdstid. A-kassen skal have besked På efterlønserklæringen skal du bl.a. oplyse om arbejde og indtægter i det forløbne år. Hvis du i årets løb arbejder mere end 200 timer, skal du straks give a-kassen besked. 6

7 Tilladelse til at arbejde i de første 5 uger/ mere end 200 timer I særlige tilfælde kan du få tilladelse til at begynde eller beholde en beskæftigelse, selv om beskæftigelsen vil betyde arbejde i de første 5 uger eller mere end 200 timer årligt. Tilladelsen vil altid medføre, at indtægten (bruttobeløbet) for arbejde ud over 200 timer fratrækkes i efterlønnen. Det er din a-kasse, der kan give tilladelse til, at du arbejder i de første 5 uger efter overgangen til efterløn eller op til 300 timer pr. kalenderår. Ansøgningen skal afleveres til a-kassen, som også kan oplyse nærmere om reglerne. Hvis du vælger at arbejde mod fradrag i efterlønnen Lønarbejde Vælger du at arbejde efter denne regel, må du have lønarbejde i ubegrænset omfang i efterlønsperioden, men mod fradrag fra første arbejdstime. Du må gerne arbejde lige efter overgangen til efterløn. Under den fleksible efterløn er alle former for lønarbejde som udgangspunkt tilladt, men du må dog ikke have lønarbejde i en virksomhed, som ejes eller drives af din ægtefælle, og du må heller ikke have lønarbejde i en virksomhed, som du selv eller din ægtefælle har bortforpagtet. Selvstændig virksomhed, som tidligere har været drevet som din hovedbeskæftigelse Inden for visse rammer har du mulighed for at videreføre en selvstændig virksomhed. Det kan du, hvis du har drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse i mindst de 3 seneste hele regnskabsår lige inden overgangen til efterløn. Du kan enten nedsætte din arbejdstid til 18 1/2 time fast pr. uge, hvor der sker fradrag for 18 1/2 time pr. uge. Eller du kan videreføre en virksomhed i indtil 962 timer pr. år, hvis virksomheden alene er baseret på din egen arbejdskraft. Der er dog særlige krav til, hvor høj en indtægt, du må have. Der sker fradrag for alle timer, dog mindst 12 timer hver uge. Du kan læse mere om selvstændig virksomhed i pjecen Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Bibeskæftigelse Du har også mulighed for at få tilladelse til at drive en mindre selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse. Dette gælder, både hvis du ønsker at videreføre eller begynde en bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Det er dog en betingelse, at arbejdstiden i virksomheden kan holdes inden for 400 timer pr. kalenderår. Indtægten i virksomheden må ikke overstige kr. i et kalenderår. Beløbet satsreguleres hvert år og udgør i kr. Alle timer i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen. Du kan læse mere om selvstændig virksomhed i pjecen Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Hvis du arbejder ud over det tilladte Hvis du arbejder mere end tilladt i den selvstændige virksomhed, stoppes udbetalingen af din efterløn. Opgørelse af arbejdstimerne Opgørelse af arbejdstimer ved lønarbejde følger reglerne på dagpengeområdet. Som udgangspunkt er det din faktiske arbejdstid, der fører til fradrag i efterlønnen. Ved selvstændig virksomhed skal du opgøre alle de timer, du bruger på virksomheden. Spørg i din a-kasse, hvis du er i tvivl om opgørelsen af din arbejdstid. Den skattefri præmie Hvis du har fået udstedt et efterlønsbevis eller er gået på efterløn, og du derefter arbejder i mindst 2 år, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie. Det er dog en betingelse, at arbejdet er udført efter den 1. juli

8 Du skal som fuldtidsforsikret have haft lønarbejde eller have drevet selvstændig virksomhed som kombinationsforsikret i mindst timer, eller have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst timer. Arbejdet kan udføres her i riget eller i et EØS-land. Efter du har opfyldt kravet om mindst 2 års arbejde, optjener du ret til en skattefri præmie, hver gang du har arbejdet i 481 timer. Dette gælder, uanset om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Præmien for hver 481 timers arbejde svarer til ca kr. (2001) for fuldtidsforsikrede og ca kr. (2001) for deltidsforsikrede. Du kan højst få præmie for 12 gange 481 timer. Perioder med dagpenge eller efterløn ud over 2 år nedsætter præmien. Du kan få udbetalt din skattefri præmie, når du fylder 67 år. Det er din a-kasse, der udbetaler præmien. Din a-kasse kan vejlede dig nærmere om præmieordningen. A-kassen skal have besked Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, skal du sende et efterlønskort til a-kassen lige efter den sidste søndag i hver udbetalingsperiode. På kortet skal du oplyse om bl.a. arbejde og indtægter i perioden. Indtægter, der nedsætter efterlønnen Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse, som du har optjent inden du gik på efterløn, medfører fradrag. Du skal ved overgangen til efterløn have fradrag for feriegodtgørelse udbetalt for både tidligere og løbende optjeningsår. Der skal ske fradrag i efterlønnen uanset om udbetalingen af feriegodtgørelsen sker i perioden med efterløn, før overgangen til efterløn, eller selvom du ikke hæver feriegodtgørelsen. Du får ikke ef- 8

9 terløn for de dage, som du får feriegodtgørelse for. Hvis feriegodtgørelsen (bruttobeløbet) er mindre end efterlønnen, kan du få suppleret op, så din indtægt svarer til det, du normalt får i efterløn. Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, medfører feriegodtgørelse fradrag i efterlønnen, uanset om godtgørelsen er optjent før eller efter overgangen til efterløn. Hvis du allerede ved overgangen til efterløn vælger at arbejde efter reglerne om fleksibel efterløn, skal der først ske fradrag i efterlønnen for feriegodtgørelse, når du holder ferien. Feriegodtgørelse fra arbejde inden for 200-timers-reglen medfører ikke fradrag. Skattepligtige beløb for borgerlige ombud og offentlige og private hverv Det kan være beløb, som du får for at være medlem af en skolebestyrelse, et menighedsråd, et nævn, eller for at være bestyrelsesmedlem i et aktieselskab, en bank, et boligselskab, et vandværk eller en grundejerforening. Fradraget beregnes ved, at indtægten divideres med omregningssatsen. Det antal timer, der fremkommer, trækkes fra i antallet af "efterlønstimer". Denne regel gælder både, hvis du arbejder efter 200-timers-reglen, og hvis du arbejder efter reglerne om arbejde mod fradrag i efterlønnen. Disse indtægter medfører fradrag. Fradraget sker på baggrund af den samlede pension på årsbasis. Hvis du får efterløn på trin 1, sker fradraget med 55 pct. af det udbetalte pensionsbeløb før skat. Får du efterløn på trin 2, sker fradraget med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb før skat. Denne regel gælder både, hvis du arbejder efter 200-timers-reglen, og hvis du arbejder efter reglerne om arbejde mod fradrag i efterlønnen. Særligt for indtægter for hverv Hvis du har valgt 200-timers-reglen, men ikke udnytter din ret til at arbejde i op til 200 timer i et kalenderår, kan du i stedet opgøre indtægter for borgerlige ombud m.v. inden for de tilladte 200 timer. Tal med din a-kasse om den mulighed. Indtægt for særlige hverv som borgmester, rådmand og kommunal udvalgsformand Hvis du arbejder efter 200-timers-reglen, medfører sådanne indtægter i efterlønsperioden fuldt fradrag i efterlønnen, det vil sige, at efterlønnen nedsættes krone for krone. Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, sker fradrag efter omregning med omregningssatsen. Indtægter af løbende pension, som er oprettet som led i et tidligere ansættelsesforhold. 9

10 Indtægter, der ikke påvirker efterlønnen Uanset om du arbejder efter 200-timers-reglen eller mod fradrag i efterlønnen, er der en række indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen. Det gælder blandt andet: Feriegodtgørelse fra arbejde inden for 200-timers-reglen. Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, hvis du arbejder efter 200-timers-reglen. Indtægt for at være menigt medlem af en kommunalbestyrelse, et amtsråd m.v. Indtægt for at være nævning, domsmand, lægdommer, vidne eller tilforordnet ved valg. Udbetaling af kapitalpensioner eller kapitalforsikringer. Udbetaling fra opsparings- eller forsikringsordninger - herunder livrente - der ikke er led i et tidligere ansættelsesforhold. Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (dansk ATP). Pension efter ægtefælle/registreret partner eller samlever. Erstatninger, f.eks. erstatninger, der udbetales efter arbejdsskader eller ulykkestilfælde. Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre, hædersgaver. Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte. Forskellige ydelser i forbindelse med arbejdsophør, f.eks. fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom. Forpagtningsafgift eller indtægt ved udlejning, når udlejningen ikke kan betragtes som erhvervsmæssig. Overskud af egen bolig. Renter, udbytte af aktier og lignende, arv, gaver og gevinster. Underholdsbidrag. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgnehelligdagsbetaling. Licensafgifter, biblioteksafgifter og KODA/GRAMEX afgifter. Invaliditetsydelse efter lov om social pension. Invalidepension. Du bør spørge din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en indtægt medfører fradrag eller ej. Pligter over for a-kassen I efterlønsperioden skal du fortsat være medlem af a-kassen og betale medlemsbidrag. Du har pligt til at oplyse din a-kasse om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Du skal straks give a-kassen besked, hvis du begynder at arbejde mere end 200 timer pr. år, hvis du bliver berettiget til pension eller tilsvarende ydelser, eller hvis du ansøger om førtidspension. Du skal også give a-kassen besked, hvis du påtager dig et hverv, hvis du deltager i frivillige ulønnede aktiviteter, eller hvis du tager til udlandet. Hvis du arbejder efter 200-timers-reglen, skal du ved hvert kalenderårs afslutning udfylde en efterlønserklæring, hvor du bl.a. skal oplyse om arbejde og indtægter i det forløbne år. A-kassen skal have erklæringen senest 11. januar. Hvis du arbejder mod fradrag i efterlønnen, skal du sende et efterlønskort til a-kassen lige efter den sidste søndag i hver udbetalingsperiode. På kortet skal du også oplyse om bl.a. arbejde og indtægter i perioden. Der gælder særlige regler, hvis du bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne. Din a-kasse kan oplyse dig nærmere herom. 10

11 Bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne, mens du får efterløn. Hvis du arbejder, kan de særlige lovvalgsregler betyde, at du skal arbejdsløshedsforsikres i det andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne. Men du kan fortsat få din efterløn. Alle de særlige forhold for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne, er beskrevet i pjecen Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne. EØS-området, Grønland eller Færøerne i længere tid, eller hvis du sammenlagt opholder dig i lande uden for EØS-området, Grønland eller Færøerne i mere end 3 måneder. A-kassen ordner det praktiske Hvis du har yderligere spørgsmål om efterløn, kan du spørge i din a-kasse. Det er også i a-kassen, du kan få ansøgningsskemaet til efterløn. Skemaet afleveres eller sendes til a-kassen, som afgør, om du er berettiget til efterløn. A-kassen beregner din efterlønssats og sørger for udbetalingen af efterlønnen. Ophold i udlandet I efterlønsperioden skal du have fast bopæl her i riget eller i et andet EØS-land. Du kan opholde dig i lande uden for EØS-området, Grønland eller Færøerne i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i lande uden for EØS-området, Grønland eller Færøerne i længere tid, standses efterlønnen, når der er gået 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast ophold i lande uden for EØS-området, Grønland eller Færøerne, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager fast ophold her i riget eller i et andet EØS-land, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Hvis du arbejder i udlandet, skal dette arbejde opgøres inden for 200-timers-reglen eller medføre fradrag, hvis du har valgt at arbejde mod fradrag i efterlønnen. Du skal give din a-kasse besked, hvis du har planer om at være i lande uden for 11

12 Arbejdsdirektoratet Finsensvej Frederiksberg Tlf Fax e-post: August 2001 Reidar&Partners

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie a-kasse Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist januar 2015 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Efterløns- og folkepensionsalder

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satserne for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med

Læs mere

Rundskrivelse nr. 37/04

Rundskrivelse nr. 37/04 Rundskrivelse nr. 37/04 2. november 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2005 Vores

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Marts 2013 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Maj 2016 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med Ase Det kan være svært at opfylde

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af XX 2011], er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af reglerne

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F

FOA: A-kasse AG OG ARBEJDE FOA F F A G O G A R B E J D E F O A FOA: A-kasse Vil du med i i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse. Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Maj 1999 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at fortsætte eller starte en selvstændig

Læs mere

Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen

Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen Regeringen fremlagde den 30. august 2016 deres omfattende 2025-plan. En del af denne plan vedrører dagpengeområdet. Og helt overordnet vil planen under sloganet,

Læs mere

Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-

Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a- SKRIVELSE Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K T 38 10 60 11 E adir@adir.dk www.adir.dk 5. oktober 2010 J.nr. 10-24-0005 Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet ikke for alle en fordel for foa-medlemmer Kan man sætte en pris på tryghed? er et særligt tilbud til dig, der er medlem af både FOA og FOAs A-kasse,

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Arbejdsmarkedsstyrelsen 10. kontor Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4 Transaktionsart...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 27. februar 2008. Nr. 113. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 5, 75, stk. 6, 77, stk. 9-11, 77

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 1417 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-000507 Senere ændringer

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80 G-dage Når en virksomhed bringer et ansættelsesforhold til ophør, er der under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet G-dage. Derefter modtager

Læs mere

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 INDHOLD 1. HVEM HAR RET TIL FERIE OG FERIEPENGE?... 3 2. HVOR MEGET FERIE OPTJENER DU?... 3 2.1. HVOR MANGE FERIEPENGE OPTJENER DU?... 3 2.2. HAR DU SKIFTET ARBEJDSTID

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for udbetaling af dagpenge... 4 3. Eksempler... 8 3.1 Eksempler

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert Tryghed også hvis jobbet er usikkert Giv dig selv lidt mere tryghed i hverdagen DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. når

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode BEK nr 633 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0005413 Senere ændringer

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksydelse

Bekendtgørelse om fleksydelse BEK nr 559 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004230

Læs mere

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende

Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende Til a-kasserne Nyhedsbrev til a-kasserne om ny bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed (ny regel om udtræden på tro og love for medarbejdende ægtefæller) Arbejdsmarkedsstyrelsen vedlægger

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal

Beskatning af tilflyttere nyt styresignal - 1 Beskatning af tilflyttere nyt styresignal Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmålet om indtræden af skattepligt ved tilflytning til Danmark eller ved den blotte erhvervelse af bopæl

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere