Udarbejdet af FDZ-Zoneterapeuterne. Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. Carlsen, Helle Vinding. FDZ's Forskningsråd v/ Leila Eriksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af FDZ-Zoneterapeuterne. Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. Carlsen, Helle Vinding. FDZ's Forskningsråd v/ Leila Eriksen"

Transkript

1 Udarbejdet af FDZ-Zoneterapeuterne Helle Roed, Jette Viktor, Kirsten S. arlsen, Helle Vinding FDZ's Forskningsråd v/ Leila Eriksen Speciallæge i børnesygdomme Olav ennedbæk Statistiker Søren Lundbye-hristensen

2 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side Zoneterapiens effekt på Skrigeture hos Spædbørn 1. oplag 1 opyright 1, FDZ og forfatterne. Rapporten, eller dele der af, må gerne bruges i medier samt til undervisningsformål, hvis kilden samtidig tydeligt er angivet. Udgiver: Forenede Danske Zoneterapeuter Tryk: Lunderskov ogtrykkeri Storegade Lunderskov Tlf Yderligere information om Forenede Danske Zoneterapeuter: Adresse: FDZ's Sekretariat Dronningegården Dronningensgade 3 5 Odense Tlf

3 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 3 Forord Mange spædbørn har skrigeture, som bliver henført til såkaldt spædbarnskolik. Årsagen til spædbarnskolik kender man ikke, og der foreligger ikke nogen veldokumenteret, virksom behandling af tilstanden. Zoneterapeuter har igennem årene behandlet disse børn og fået indtryk af, at zoneterapi kan være virksom overfor spædbarnskolik, men har ikke oplevet, at deres erfaringer har vundet genklang i det etablerede sundhedsvæsen. En af begrundelserne har bl.a. været, at der ikke forelå nogen videnskabelig dokumentation for, at zoneterapi havde effekt på spædbarnskolik. Derfor har en gruppe zoneterapeuter valgt at gennemføre en videnskabelig undersøgelse med det formål at belyse, om zoneterapi har effekt på skrigeture hos spædbørn. Undersøgelsen omfatter 3 børn i alderen 13 uger og tager udgangspunkt i zoneterapiens behandlingsteorier hvor det samtidig tilstræbes at tilnærme sig mere traditionel naturvidenskabelig forskning. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling har anbefalet gennemførelsen af undersøgelsen og finder, at rapporten er endnu et skridt på vejen med henblik på at vurdere zoneterapiens muligheder i behandlingen af forskellige sygdomstilstande. I erkendelse af at hver femte dansker søger zoneterapeutisk behandling er det væsentligt, ikke mindst for brugerne, at terapiformens muligheder og begrænsninger afdækkes. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling finder derfor, at undersøgelser som denne dels vil kunne styrke dialogen imellem zoneterapeuter og det etablerede behandlingssystem, dels kan inspirere til yderligere forskning i zoneterapien som behandlingsform. Michael von Magnus Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling.

4 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side Indledning En række undersøgelser har gennem de sidste år vist en øget interesse for zoneterapeutisk behandling hos den danske befolkning. I december 1997 foretog P.J. Gruppen en markedsanalyse med 1568 interviews som viste, at 1% af den danske voksenbefolkning indenfor det sidste år havde brugt zoneterapeutisk behandling. Heraf havde 16% benyttet det inden for den sidste måned (1). Gennem de seneste år har zoneterapeuter empirisk erfaret, at zoneterapien som behandlingsform har vist sig effektiv ved behandling af skrigeture hos spædbørn, også kaldet kolik. Projektgruppen har valgt betegnelsen "skrigeture hos spædbørn" da der ikke findes nogen klar definition på fænomenet kolik. Kolik er afledt af det græske ord colon, der betyder tyktarm. Kolik er anfaldsvise smerter, der skyldes krampagtige sammentrækninger af muskulaturen i tarmen. Rapporten beskriver effekten af zoneterapi på spædbørn med skrigeture i alderen 1 3 måneder, og er udarbejdet af en styringsgruppe, der består af FDZ-zoneterapeuterne Kirsten S. arlsen, Helle Roed, Jette Viktor og Helle Vinding i samarbejde med Forenede Danske Zoneterapeuter s (FDZ) Forskningsråd v/ Leila Eriksen og børnelæge Olav ennedbæk. Projektet er gennemført af FDZ-zoneterapeuter og børnelæge Olav ennedbæk. Statistik er udarbejdet af lektor Ph.D. Søren Lundbye-hristensen, Institut for matematiske fag, Aalborg Universitet. Projektbeskrivelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands amter. Forsknings- og Projektudvalget i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ ehandling har bidraget med faglig ekspertise ved projektets tilblivelse, og Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ ehandling har givet projektet sin anbefaling. Desuden er Registertilsynet orienteret om projektet. Følgende fonde har finansieret projektet: Dir. E. Danielsen og Hustrus Fond Fondation Idella Det Obelske Familiefond Desuden er projektet støttet økonomisk af Forenede Danske Zoneterapeuter. Tak til læger, sundhedsplejersker samt forældre som har gjort det muligt at gennemføre dette projekt.

5 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... Indholdsfortegnelse... 5 Formål... 6 aggrund for projektet... 6 Projektets opstartsfase... 6 Målgruppe... 7 Fremgangsmåde... 7 Zoneterapi... 9 ehandlingsforløbet hos zoneterapeuten... 9 Lægens behandling Statistisk analyse Perspektivering Konklusion Appendix Original Artikel Spædbørn med skrigeture...18 ilag Start spørgeskema...a Samtykkeerklæring... Spørgeskema der benyttes ved hver behandling (journal)...1 Dagbog...D Afsluttende spørgeskema... E1 Drop out... F Forældreinformationspjece...G Litteraturliste...H

6 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 6 Formål Formålet med denne undersøgelse har været at belyse hvorvidt zoneterapi har effekt på skrigture hos spædbørn. aggrund for projektet Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ) er en erhvervsorganisation, der på landsplan har 3 zoneterapeuter tilknyttet. Uddannelsen til eksamineret FDZ zoneterapeut er internationalt kendt, og kan gennemføres på en af landets 13 FDZ skoler. FDZ Nordjylland er en lokalforening under FDZ. I januar 1995 på en generalforsamling for Forenede Danske Zoneterapeuter i Nordjylland blev ideen om at lave en videnskabelig undersøgelse på skrigende spædbørn født. Gennem de seneste år har zoneterapeuter behandlet mange spædbørn med skrigeture (kolik), og har gode erfaringer på dette område. Der blev derfor nedsat en projektgruppe bestående af 5 zoneterapeuter, som udarbejdede projektbeskrivelsen samt tilhørende spørgeskemaer. Det viste sig, at litteraturen om emnet var sparsom og behandlingsforslagene mange, men tilsyneladende fandtes der ikke en dokumenteret virksom behandling af problemet. Hyppigheden af børn med skrigture ligger ifølge litteraturen mellem 3,3 og 35 % af alle spædbørn (). Dette er baggrunden for projektets tilblivelse. Projektets opstartsfase Efter at have læst tilgængelig litteratur om emnet spædbørnskolik, blev der udarbejdet en projektbeskrivelse. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ ehandling godkendte projektet, det gjorde Den Videnskabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands amter derimod ikke. Komiteen påpegede, at der manglede en kontrolgruppe inden for egne rækker, dvs. der skulle gives to typer zoneterapi (den ene som kontrolgruppe); komiteen anbefalede endvidere, at der var tilknyttet en speciallæge i børnesygdomme til projektet. Med den baggrund blev der taget kontakt til børnelæge Olav ennedbæk, som var interesseret i at medvirke. Projektbeskrivelsen blev omformuleret og materialet blev endelig godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands amter. Desuden blev Registertilsynet orienteret om projektet. Med ovennævnte godkendelser blev projektet finansieret via følgende fonde: Dir. E. Danielsen og hustrus Fond, Fondation Idella og Det Obelske Familiefond.

7 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 7 Målgruppe 3 børn i alderen 1-3 måneder med skrigeture, der opfyldte følgende inklusionskriterier: Inklusionskriterier: De børn der indgik i undersøgelsen, skulle:?? Undersøges af projektets børnelæge, som udelukkede andre årsager til skrigeturene.?? Have en minimumstid for gråd på 1½ time per døgn ().?? Have en alder mellem 1-3 måneder ved 1. behandling.?? Have en vægtforøgelse på minimum 15 gram pr. uge (normal trivsel). Eksklusionskriterier: Følgende kriterier måtte ikke være opfyldt:?? ørn som på tidspunktet for forsøget var i medicinsk behandling (f.eks. Aeropax eller Mylicon).?? ørn som havde fået udvidet endetarmen inden for to dage før første behandling.?? ørn som på tidspunktet for behandlingerne modtog kiropraktisk eller anden form for behandling.?? ørn som var blevet vaccineret under eller indtil dage før behandlingen. Fremgangsmåde I september 1997 var der i fagbladet for praktiserende læger i Nordjylland (NOLK) en artikel med information om det kommende projekt og en opfordring til de praktiserende læger om at henvise spædbørn med skrigeture til projektets børnelæge. Zoneterapeuterne informerede herefter sundhedsplejerskerne i Nordjylland om projektet og bad dem formidle dette videre til forældrene bl.a. via en forældreinformationspjece (bilag 1). 63 spædbørn med skrigeture > 1½ time / døgn blev undersøgt af børnelægen. De praktiserende læger i Nordjylland henviste børnene til projektets børnelæge. ørnene blev bl.a. undersøgt for mælkeallergi, endetarmsforsnævring og D-vitamin reaktion. Derudover blev der rådgivet om ammeteknik, rygevaner mv. Hos 33 af børnene blev der fundet en årsag til skrigeturene, hvilket er beskrevet i artiklen "Spædbørn med skrigeture" som er søgt publiceret i Ugeskrift for Læger. De 3 børn hvor der ikke fandtes nogen årsag til skrigeturene indgik i projektet. Disse børn blev fordelt i tre grupper ved lodtrækning.

8 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 8 ørnene blev efter lodtrækning inddelt i tre grupper: A. - Ikke målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Kontrolgruppe konsultation / observation hos lægen I projektet blev der valgt at benytte to zoneterapigrupper samt en kontrolgruppe (fig. 1). Kontrolgruppen () fulgte behandling hos lægen. Denne gruppe blev beroliget med, at skrigeturene ville ophøre spontant. Udover konsultationen hos børnelægen blev der tilbudt konsultation efter behov. Grunden til der blev valgt to grupper med zoneterapibehandling, fremfor en med zoneterapi og en med placebo var det etiske aspekt, idet forældrene ville forvente en aktiv behandling ved kontakt til terapeuten. Desuden giver det valgte design mulighed for at udvikle den faglige viden. Projektets udformning gør, at man kan sammenligne de tre resultatgrupper. Det skal understreges at det ikke er muligt at lave en dobbelt blindet undersøgelse, da zoneterapeuten er vidende om, hvilken behandling der er givet. Figur 1 ehandlingsforløb "Anden form for zoneterapi" (Gruppe A) Praktiserende læge Projektets børnelæge Lodtrækning Traditionel zoneterapi (Gruppe ) Projektets børnelæge Observation hos læge (Gruppe ) Ved besøget hos projektets børnelæge blev antallet af skrigetimer fastlagt, og forældrene udfyldte et spørgeskema (ilag A) samt en samtykkeerklæring (ilag ). Efter undersøgelsen hos børnelægen blev der trukket lod og behandlingen påbegyndtes efter døgn, af hensyn til evt. effekt af endetarmsudvidelse. ehandlingsforløbet strakte sig derefter over 1 dage for hvert enkelt barn. Ved hver behandling udfyldtes ligeledes et spørgeskema, som samtidigt fungerede som journal (ilag ). Derudover udfyldtes en dagbog tre gange pr. døgn i behandlingsperioden (ilag D). Umiddelbart efter behandlingsperiodens ophør udfyldte forældrene et afsluttende spørgeskema sammen med projektets børnelæge og en zoneterapeut (ilag E). Her blev skrigetimerne igen fastlagt. Succesfuld behandling blev defineret som mindre end eller lig med ½ times gråd pr. døgn. Hvis behandlingsforløbet blev afbrudt, blev der udfyldt Drop Out skema (ilag F). Alle behandlingerne var vederlagsfri for forældrene.

9 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 9 Zoneterapi Den kliniske erfaring har vist, at zoneterapi er en behandling uden bivirkninger. ehandlingen består i en speciel trykmassage på fødderne, som formodes at aktivere og genoprette den normale funktion i menneskets krop. Kroppen er en sammensat organisme. Hvis noget ikke fungerer som det skal, udvikles en ubalance. Resultatet er sygdom, smerter, træthed og utilpashed. Zoneterapi hjælper ofte til at genoprette balancen. Teorien bag zoneterapien er, at der under og på fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneskekroppen. Hver del af kroppen formodes at have en zone på fødderne, som betegnes en reflekszone. Hvis der er ømhed i en reflekszone, formodes det at hænge sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer, anslås det, at zoneterapeuten kan genoprette kroppens balance og påvirke organerne til en bedre funktion. Ud over reflekszonerne på fødderne arbejder zoneterapeuter også med teorien om meridianbaner / akupunkturpunkter. Meridianbanerne kan sammenlignes med den elektriske ledning, som bringer strømmen (energien) ud til pæren (organerne) og skaber lys (funktion). Meridianbanerne er et net af energibaner som løber over hele legemet. I dag bruger man primært 1 meridianbaner til behandling. Det antages, at ud af de 1 primær meridianer er der 1 organmeridianer, som hver især er tilknyttet et bestemt organ i kroppen og som derfor har navn efter dette organ. Organerne samarbejder parvis, f.eks. lunge- og tyktarmsmeridianerne: når det ene punkt påvirkes sker der en energiudveksling / behandling i begge organer. De 1 organmeridianer har alle terminalpunkter ved neglelejet på hænder og fødder. Zoneterapeuter behandler akupunkturpunkterne med et sedativt tryk akupressur. ehandlingsforløbet hos zoneterapeuten Det blev valgt kun at benytte to behandlende zoneterapeuter, for derved at sikre en ensartet behandling i de to zoneterapigrupper. De to zoneterapeuter har behandlet børn fra begge grupper og har selv tilrettelagt de behandlinger indenfor de 1 dage. Der måtte ikke gives andre behandlinger hos zoneterapeuten end zoneterapi, idet det var væsentligt at kende zoneterapiens virkning. ehandlingens varighed var ca. min. Der blev ikke på noget tidspunkt givet naturmedicin eller gode råd til hjemmebehandling.

10 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 1 Zoneterapeuten behandlede på følgende reflekszoner ved den målrettede zoneterapibehandling:?? Rygsøjlen?? Fordøjelsen - specielt tyktarmen og ileocoecalklappen.?? Milt?? Lunger?? Urinvejene?? Solar plexus?? Hormonpunkter?? Meridianbanernes terminalpunkter på fødderne?? MP (akupunkturpunkt på fødderne) Den gruppe som fik anden form for zoneterapi (gruppe A), blev behandlet på følgende punkter:?? Tæer (meridianbanernes terminalpunkter)?? Midt under hælen I denne gruppe undlod vi at behandle reflekszonerne, men i stedet meridianbanernes terminalpunkter på fødderne, for at se effekten af denne behandling og derved udvikle den faglige viden. Det blev fra zoneterapeuternes side vægtet meget højt, at forældrene var grundigt informeret om de 3 behandlingsforløb inden de indvilligede i at deltage i projektet. Derudover blev forældrene ved første behandling hos zoneterapeuten endnu engang informeret om, at barnet udelukkende blev behandlet på fastlagte punkter, og at der ikke var mulighed for individuel behandling ej heller gode råd om hjemmebehandling eller naturmedicin. Ved første konsultation blev dagbogen (bilag D), som var udleveret ved børnelægen, gennemgået meget nøje. Forældrene skulle udfylde dagbogen tre gange i døgnet, for derved at følge barnets gråd, afføringsmønster samt soverytme. Derudover blev der ved hver behandling udfyldt spørgeskema (bilag 1 - ) som samtidig fungerede som journal. ehandlingen foregik oftest på terapeutens briks, men barnet kunne også ligge hos far eller mor - var det spisetid kunne barnet ammes under behandlingen. Trykmassagen på barnets fødder var meget blid, barnet var som oftest afslappet under behandlingen. Reaktioner sås ofte under selve behandlingen f.eks. i form af prutte, bøvse, rumlen i tarmene og afføring. Nogle børn faldt i søvn, andre blev meget livlige - pludrende og opmærksomme. ørnenes reaktioner, specielt det første døgn efter første eller anden behandling, kunne variere meget - fra øget uro, mere gråd til at være rolig, afslappet og sovende. De fleste forældre havde ikke på forhånd kendskab til zoneterapi. De blev informeret om projektet via praktiserende læge eller sundhedsplejerske. Mange valgte at deltage i projektet, fordi barnet derved blev grundig undersøgt af en børnelæge, og fordi forældrene ønskede at være aktive i forhold til barnets

11 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 11 problem. Undervejs i projektet var der to drop out, begge forældrepar var frustrerede over ikke at måtte vide, hvilken form for zoneterapi deres barn fik, samtidig med at skrigetimerne ikke blev reduceret. Forældre, som i forvejen kendte til zoneterapi, valgte at deltage for at fremme forskningen på området. Andre ønskede ikke at deltage i projektet, da de ville være sikre på, at deres barn modtog den målrettede zoneterapibehandling. Lægens behandling Den gruppe, der ved lodtrækning kom i gruppe (lægelig behandling), kunne søge hjælp hos lægen. Der var ikke fastlagt regler for denne behandling. ørnene fulgte den behandling, lægen normal ville tilbyde barnet i en 1-dages periode, hvilket bl.a. omfattede beroligelse af forældrene. Forældrene udfyldte dagbog lige som i zoneterapigrupperne. ørnelægens funktion i projektet var at undersøge børnene for at udelukke andre årsager til skrigeturene. Statistisk analyse Datamaterialet er lille og dette influerer naturligvis på tolkningen af de statistiske konklusioner. Hovedvægten af analysen er lagt på effekt målt ved antal skrigetimer før og efter behandlingsforløb. I tabel 1 er de 8 patienter angivet og registrerede antal skrigetimer er anført før og efter behandling. De drop-out er ikke medtaget. Figur illustrerer at samtlige grupper får en reduktion i antallet af skrigetimer og at gruppe har størst reduktion og er mere homogen efter behandling end de andre grupper. Gruppe har ingen patienter med totalt svind af skrigetimer. Figur og 3 illustrerer grafisk de enkelte patienters antal skrigetimer før og efter behandling og tilsyneladende har gruppe et mere homogent behandlingsforløb, idet antallet af skrigetimer varierer mindst efter behandlingen (fra til mindre end to timer). Samtidig er det gruppen med det laveste gennemsnit. Figur viser den gennemsnitlige reduktion i antallet af skrige timer, som er illustreret med firkanten i midten af de 3 streger, mens længden af stregen viser, hvor stor variationen er indenfor de enkelte grupper. Figuren viser, at det ikke ved hjælp af statistiske test er muligt at påvise signifikante forskelle i de 3 gennemsnitsværdier. Hvis effekten af behandlingen derimod defineres som positive, hvis antal skrigetimer er mindre end eller lig med ½ time ved sluttidspunktet opnås en fordeling af effekt på behandlingsgrupper som anført i tabel. Selvom der er tale om små tal og de statistiske tests derfor skal tages med forbehold, er der indikation af, at de 3 grupper med stor sandsynlighed er forskellig fra hinanden. Ved sammenligning af effekten af A og er det ikke muligt at påvise nogen forskel af betydning. Ved sammenligning af de zoneterapibehandlede patienter (A+) overfor gruppe, findes der derimod en statistisk signifikant forskel, hvor grupperne A+ med stor sikkerhed kan betegnes at være forskellig overfor gruppe, som anført i tabel 3. Det samme gælder ved sammenligning af gruppe overfor, hvor der ligeledes kan påvises statistisk signifikant forskel. Hvis de drop-out medtages i gruppe A som ikke raske, ændrede dette ikke på forskellen mellem grupperne.

12 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 1 Tabel 1: Antal skrigetimer for de 8 patienter før og efter behandlingsforløb efter patientnummer med angivelse af randomiseringsgruppe. Patientnummer Randomiseringsgruppe Skrigetimer før Skrigetimer efter A A A A A A A A 7, ,5,5,5 5 3,5 3, , , ,5,5 1,5 1 1, ,5 1,5 A. - Ikke målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Kontrolgruppe konsultation / observation hos lægen

13 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 13 Figur. Grafisk fremstilling af behandlingseffekten for hver enkelt patient fordelt på randomiseringsgrupper. Randomiseringsgruppe A (n = 8) Randomiseringsgruppe (n = 1) Skrigetimer 6 Skrigetimer 6 ehandlingsgruppe A. - Ikke målrettet zoneterapi til børn med skrigeture ehandlingsgruppe. - Målrettet zoneterapi til børn med skrigeture Randomiseringsgruppe (n = 1) Skrigetimer ehandlingsforløb. - Kontrolgruppe konsultation / observation hos lægen

14 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 1 Figur 3: Grafisk illustration af variationen i antal skrigetimer indenfor de enkelte randomiseringsgrupper før og efter behandlingsforløb Skrigtimer start A Randomiseringsgruppe

15 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side Skrigtimer slut A Randomiseringsgruppe A. - Ikke målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Kontrolgruppe konsultation / observation hos lægen Figur : Den gennemsnitlige reduktion i antallet af skrigetimer med angivelse af 95% konfidensintervaller. 5 3 Reduktion i skrigetimer 1-1 A Randomiseringsgruppe

16 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 16 Tabel : 3x tabel med effekt af behandlingsforløb. Effekt defineres som antal skrigetimer på ½ time eller derunder. A Total + Effekt Effekt Total Tabel 3: x tabel med effekten af zoneterapi (gruppe A + ) over for effekten af observation gruppe (). Perspektivering A + Total + Effekt Effekt 1 1 Total Effekten af at gå til zoneterapeut er overbevisende, men det kan ikke udelukkes, at der er tale om en effekt alene ved det at gå til zoneterapeut, da der ikke var statistisk signifikant forskel på resultaterne af den målrettede og den ikke målrettede zoneterapi. Den manglende signifikans kan skyldes det lille antal børn i grupperne, men ved den ikke målrettede zoneterapi blev der anvendt andre punkter på fødderne end de hidtil anvendte, og effekten i gruppe A kunne tilskrives effekt af trykmassage af disse punkter. Der er således ikke udført placebo zoneterapi. Der kan anbefales yderligere forskning i zoneterapi specielt ved skrigeture hos spædbørn. Zoneterapi udføres også af personer uden uddannelse, hvorfor det anbefales at anvende uddannede zoneterapeuter med organisatorisk tilknytning.

17 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 17 Konklusion Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands amter og anbefalet af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ ehandling. Undersøgelsen er gennemført ved at sammenligne tre forskellige behandlingsformer på skrigeture hos 3 spædbørn i alderen 1-3 måneder, der græder mindst 1½ time i døgnet. Først er børnene undersøgt ved børnelægen for at udelukke kendte årsager til skrigeturene og herefter er der ved lodtrækning tilbudt et af tre forløb: A. - Ikke målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Målrettet zoneterapi til børn med skrigeture. - Kontrolgruppe konsultation / observation hos lægen Zoneterapien bestod af trykmassage af fastlagte punkter på barnets fødder. Formålet med at have to zoneterapigrupper var at sammenligne effekten af behandling på kendte virksomme punkter overfor effekten af andre udvalgte punkter, for dermed at undersøge og udvikle zoneterapien på traditionel forskningsvis. Lægens behandling bestod i det lægen normal tilbyder kolikbørn. Halvdelen af alle spædbørn (33 af 63) henvist med skrigeture skreg under 1½ time i døgnet efter undersøgelse / behandling hos børnelæge og 13 af disse ophørte fuldstændigt med at skrige. Mange af disse børn betegnes stadigvæk af forældrene som urolige. Ved de resterende 3 børn (for børnelægen at se uhelbredelige) var zoneterapi signifikant bedre end traditionel lægebehandling / observation. Halvdelen af børnene i zoneterapigrupperne A+ blev helbredt, dvs. under eller lig med ½ times gråd pr. døgn. Den målrettede zoneterapi () var tilsyneladende bedre end den ikke målrettede zoneterapi (A), men denne forskel var ikke statistisk signifikant. Dette kan skyldes, at der kun var 1 børn i hver gruppe, samt drop out - begge fra gruppe A. Forløbet hos zoneterapeuten bestod af behandlinger over en ugers periode. Hos børnelægen blev der før og efter det enkelte behandlingsforløb udført statusundersøgelse med udfyldelse af spørgeskema og fastlæggelse af antallet af skrigetimer. Registrering af antal skrigetimer er foretaget af forældre, børnelægen og zoneterapeuterne. Forældrene har under hele forløbet udfyldt dagbog 3 gange i døgnet med antal skrigetimer. Det konkluderes, at spædbørn med skrigeture bør undersøges for reaktion på: D-vitamin dråber, komælksprotein, uhensigtsmæssig madning, overstimulation, passiv rygning, pelsdyr i sengen, dårligt indeklima samt undersøges for analforsnævring. Hvis barnet fortsat skriger er målrettet zoneterapi ved kvalificeret zoneterapeut formentligt bedre end lægens behandling. ørnene der havde fået målrettet zoneterapi blev af forældrene betegnet som mere rolige. Denne kvalitative parameter er dog ikke opgjort særskilt. Undersøgelsen har resulteret i et givtigt tværfagligt samarbejde mellem læger, sundhedsplejersker og zoneterapeuter. Der anbefales yderligere forskning i zoneterapi specielt ved skrigeture hos spædbørn.

18 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 18 Appendix Original Artikel Ugeskrift for Læger Spædbørn med skrigeture Dette appendiks indeholder original artiklen, der er indsendt til Ugeskrift for Læger. Artiklen er original, blot er det grafiske layout ændret, så det ligner resten af rapporten. Litteraturhenvisninger er ikke foretaget til rapportens litteratur henvisning, men foretaget til et selvstændigt afsnit i artiklen.

19 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 19 Spædbørn med skrigeture En heterogen gruppe med mulig helbredelse. ehandling hos børnelæge med efterfølgende undersøgelse af zoneterapiens effekt på uhelbredelige skrigeture Olav ennedbæk zoneterapeut Jette Viktor, zoneterapeut Kirsten S. arlsen, zoneterapeut Helle Roed, zoneterapeut Helle Vinding, cand. stat. Søren Lundbye-hristensen, Aalborg Universitet, Institut for matematiske fag og Århus Universitet, Institut for iostatistik. Reprints: Olav ennedbæk, Skelagervej 377 A, DK 9 Aalborg.

20 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side Dansk resume: Formål: At undersøge og behandle spædbørn med skrigeture ved traditionel lægekunst og dernæst at undersøge effekten af zoneterapi ved uhelbredelige skrigeture. Materiale og metoder: Undersøgelsen er en prospektiv opgørelse efterfulgt af randomiseret, enkeltblind, dobbeltkontrolleret prospektiv undersøgelse af zoneterapi med interview og dagbogsoptegnelser over skrigeture. Undersøgelsen er foregået i speciallægepraksis fra og hos praktiserende zoneterapeuter. 63 spædbørn i alderen 1-3 måneder med skrigeture > 1 1/ time/døgn henvist til undersøgelse hos speciallæge i børnesygdomme. 3 børn der stadig skreg > 1½ time i døgnet efter konsultation hos børnelæge blev randomiseret til: A: Ikke målrettet zoneterapi vs : Målrettet zoneterapi (den kendte virksomme behandling ifølge zoneterapeuter) vs : Kontrolgruppe - observation hos lægen. Antallet af skrigetimer blev registreret ved interview hos børnelæge (forsøgsleder) før og efter behandlingsforløbet, samt ved dagbogsoptegnelser. Vigtigste variabel er antal skrigetimer per døgn. etegnelsen raske anvendes om børn, der skreg mindre end eller lig med 1/ time dagligt. Resultater: Effekt af børnelægeintervention (før randomisering): 33 af 63 børn skreg mindre eller blev raske ved undersøgelse hos børnelæge ved følgende indgreb: - 5 børn raske efter ophør med indtagelse af D-vitamin dråber. Heraf 3 fortsat raske efter ændring af D- vitamin til kokosoliebaseret præparat. børn skreg påny efter start på D-vitamin dråber baseret på kokosolie. - 3 børn raske efter elimination af mælkeprotein. - 3 børn raske efter analeksploration. - børn skreg mindre og heraf raske efter råd og information om amning, madning, søvn, indeklimaforhold; specielt ophør med tobaksrygning indendøre. Zoneterapiundersøgelsen (3 børn uden effekt af børnelægeintervention): Ingen i gruppe blev raske. Halvdelen af børnene i zoneterapigrupperne A og blev raske uden signifikant forskel mellem A og. Den målrettede behandling var signifikant bedre end kontrol og grupperne A og sammenlagt er også signifikant bedre end. Diskussion: Halvdelen af alle spædbørn (33 af 63) henvist med skrigeture skreg mindre efter undersøgelse hos børnelæge og heraf blev 13 raske. Ved de resterende 3 børn, der stadig skreg mere end inklusionskriteriet på 1½ time, var zoneterapi signifikant bedre end observation. Den målrettede

21 Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn Side 1 zoneterapi var tilsyneladende bedre end den ikke målrettede zoneterapi, men denne forskel var ikke statistisk signifikant. Den målrettede zoneterapi var signifikant bedre end kontrol. Der anbefales yderligere forskning i zoneterapi specielt ved skrigeture hos spædbørn. Indeksord: Alternativ, børn, vitaminer, mælk, adfærd, pædiatri, Summary: Infantile colic. Pediatric consultation followed by randomized, prospective, single-blinded, doublecontrolled trial of reflexologic treatment. Introduction: The aim of the study was to investigate and treat infants with colic by traditional medical art followed by investigation of the effect of reflexologic treatment. Material and methods: The investigation is prospective followed by randomized, singleblinded, double controlled, prospective study of reflexologic treatment using interview and diary. 63 infants age 1-3 month referred from general practitioners with crying hours > 1 1/ hour a day received pediatric investigation and intervention. In 33 infants a cause of crying was elicited: D-vitamins (5), elimination of cows milk protein (3) and anal stenosis (3); counselling concerning feeding, sleep, reduction of stimulation and avoidance of passive smoking (). 3 infants without benefit from pediatric consultation were randomized into three groups of weeks durance:a: Presumed non-effective Reflexological treatment vs : Presumed effective reflexological treatment vs. : No treatment - only observation. Most important parameter was number of crying hours per hours. ure is defined as crying hours less than or equal to 1/ hour. Results: Investigation by the pediatrician: 33 of 63 infants did benefit with reduction of crying hours below 1½ hour and 13 of these infants were cured. The randomized study: In group (control) none of the patients were cured. In group A and (presumed non-effective reflexological treatment and presumed effective treatment) half of the patients were cured which was significant better than group. There was no significant difference between group A and, but seemed better than group A. was significantly better than. Discussion: Infantile colic has a significant cure rate at pediatric consultation and the children who do not benefit from this intervention has significant better outcome by reflexologic treatment than did the observation group. Further investigations in reflexologic treatment in infants is recommended. Index: reflexology, vitamins, milk, pediatric, infantile colic.

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Af Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Af Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Af Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 7 enkle skridt til at slippe af med kolik/uro hos babyer. Indholdsfortegnelse. Baggrundsviden

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens

Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Børn med forstoppelse og/eller fækal inkontinens Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen 2 Rigtig mange børn har problemer med forstoppelse og har brug for professionel hjælp for at komme problemet

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt Irritabel tyktarm og funktionelle lidelser Peter Bytzer Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 30. dec. 2013 www.dr.dk

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere