Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen Grafisk linje"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan Bacheloruddannelsen Grafisk linje

2 GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram giver en oversigt over den skemalagte undervisning på første studieår af bachelorundervisningen på Grafisk Linje, Kulturhistorisk Linje, Kunstlinjen, Monumentalkunst og Naturhistorisk Linje - herunder fællesundervisning for alle fem linjer. Grå felter i kursusugerne indikerer supplerende selvstudier op til fuld arbejdstid. Konservatorskolen forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer i såvel kursusbeskrivelser som tidsskemaer i dette program. Mødetider Undervisningen begynder formiddage kl og eftermiddage kl med mindre andet er aftalt/anført. Da der kan forekomme ændringer i kursusundervisningen, må studerende til enhver tid have mulighed for at give fremmøde mellem kl og alle ugens fem hverdage. Ud over egentlig undervisning må studerende være indstillet på, at studierne kræver supplerende selvstudier - på Konservatorskolen, hjemme eller andet sted - op til fuld arbejdstid. Undervisningssprog Med mindre andet angives, afholdes alle kurser på dansk. Afdelingsmøder Finder normalt sted én gang om måneden og bekendtgøres ved opslag. Ret til ændringer forbeholdes.

3 FÆLLESUNDERVISNING BACHELORUDDANNELSEN Hold 7 og studieår Kursets navn: F-06 Farveteori og farvemåling I Læringsudbytte: Grundlæggende viden om farvesyn, farvegengivelse, farveteori og farvemåling. Herudover evne til at vurdere, hvornår og på hvilken måde farvemåling kan indgå i konserveringsopgaver på en meningsfuld måde. Indhold: Gennemgang af basal farveteori og farvemåling med hovedvægt på systemerne CIELAB, Munsell og NCS. Herudover gennemgås det menneskelige farvesyn, farvegengivelse samt fænomenet metameri. Endelig demonstreres forskelligt udstyr til farvemåling. Undervisningsform: Forelæsninger og demonstrationer samt lidt hjemmearbejde Underviser: Bent Eshøj Sted: Store auditorium Tid: Uge 49, 50 og 51 (fredag formiddage) Varighed: 9 timer ECTS: 1 Kursets navn: F-07 Kultur- og naturbevaring I Læringsudbytte: Grundlæggende kendskab til konserveringsfagets institutionelle rammer og normative instrumenter. Indhold: Faghistoriske perspektiver med vægt på nutidige forhold. Den internationale institutionelle orden på bevaringsområdet og Danmarks relationer hertil. Konserveringsfagets normative dokumenter, herunder den danske museumslov. Undervisningsform: Forelæsninger og oplæg ved underviser. Der forventes en høj grad af aktiv deltagelse i form af deltagerpræsentationer af (udvalgte) internationale organisationer og normative instrumenter på bevaringsområdet. Dette stof er nemt tilgængeligt på internettet, og der vil blive uddelt opgaver på forhånd. Prøveform: I kurset indgår en mundtlig eksamen bedømt efter 7-trinsskalaen. Nærmere retningslinjer vil fremgå af det detaljerede kursusprogram. Underviser: Beate Knuth Federspiel Sted: Store auditorium Tid: Uge 8, 9, 10, 11, 12 og 13 (fredag formiddage) Varighed: 18 timer ECTS: 2

4 GRAFISK LINJE Hold studieår Kursets navn: GR-06 Montering af grafik og fremstilling af æsker Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i at udvælge og fremstille passepartouter, bogæsker og futteraler til opbevaring og beskyttelse af såvel grafisk kunst på papir som bøger. Indhold: Praktiske øvelser i montering af grafik og fremstilling af bogæsker og futteraler. Undervisningsform: Demonstrationer og øvelser Undervisere: Efter opslag Sted: Grafisk linje Tid: Uge 37 og 38 Varighed: 30 timer ECTS: 3 Kursets navn: GR-07 Læder: teori og analyse Læringsudbytte: Generel og grundlæggende viden om fremstilling af læder, fremstillingshistorie, teknologi, fysik og kemi med hovedvægt på områder, som har betydning for konservering, restaurering, opbevaring og datering af læder. Viden om og færdigheder i at identificere dyrearten ud fra narvbilledekarakteristika, at udføre analyser og målinger samt at vurdere læders og pergaments nedbrydningsgrad på baggrund af forskellige analyseresultater. Indhold: Der undervises i histologi, hudens fysiske og kemiske egenskaber, forberedelse af råhuden til garvning, garvningsprocesser i fortid og nutid, eftergarvningsprocesser og færdiggørelse, forskellige lædertyper og deres anvendelse samt nedbrydning af læder. Øvelser i bestemmelse af dyreart, ph-værdi, hydrotermisk stabilitet, sulfatindhold, spottest til bestemmelse af garvestoffer. Undervisningsform: Forelæsninger og øvelser Underviser: Dorte V. P. Sommer Sted: Lille auditorium og kemilaboratoriet Tid: Uge 39, 40 og 41 Varighed: 36 timer ECTS: 5 Kursets navn: GR-08 Bogbindingsteknik Læringsudbytte: Generel og grundlæggende viden om forskellige bindtyper, deres anvendelse og funktion samt materialer anvendt til indbinding. Basale færdigheder i indbinding af bøger. Indhold: En gennemgang af forskellige bindtypers opbygning med tilhørende øvelser i bl.a. hæftemetoder, kapitælstikning og skærfning af læder. I løbet af kurset fremstilles to forskellige bogbind. Undervisningsform: Forelæsninger, demonstrationer og øvelser Underviser: Efter opslag Sted: Lille auditorium og Grafisk linje Tid: Uge 41, 43, 44 og 45 Varighed: 45 timer ECTS: 5 Kursets navn: GR-09 Bogens historie Formål: Generel viden om bogens opståen og brug fra de ældste tider og frem til nutiden.

5 Indhold: Udviklingen i skrift, illustration, bindtype og -dekoration samt materialer gennemgås. Undervisningsform: Forelæsninger Undervisere: Efter opslag Sted: Lille auditorium samt efter opslag Tid: Uge 45 Varighed: 9 timer ECTS: 1 Kursets navn: GR-10 Konservering og restaurering af bogbind Læringsudbytte: Kendskab til forskellige basale metoder til konservering og restaurering af lettere skadede bogbind og færdigheder i at udføre disse. Indhold: Hovedvægten i kurset vil blive lagt på løsningen af individuelle praktikopgaver inden for konservering og restaurering af lettere skadede bøger indbundet i læder og lærred. Desuden vil der være øvelser i fremstilling og brug af rensnings-, konsoliderings- og smøremidler. Undervisningsform: Forelæsninger, demonstrationer og øvelser Undervisere: Cand.scient.cons. Mette Humle Jørgensen, Nationalmuseet og Dorte V. P. Sommer Sted: Lille auditorium og Grafisk linje Tid: Uge 46, 47, 48, 49, 50 og 51 Varighed: 63 timer ECTS: 8 Kursets navn: F-06 Farveteori og farvemåling I Se under fællesundervisning Kursets navn: GR-11 Fotografisk konservering Læringsudbytte: Generel og grundlæggende viden om konservering og restaurering af fotografiske materialer, samt færdigheder i identifikation af de forskellige fotografiske teknikker. Kendskab til nedbrydning, opbevaring og praktisk håndtering af fotografiske materialer. Indhold: Fotografisk kemi, teknologi, historiske fototeknikker, skader og behandlingsmetoder for fotografiske negativer og positiver, konservering, restaurering og praktisk håndtering. Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser samt ekskursioner Undervisere: Morten Ryhl-Svendsen, samt efter opslag Sted: Grafisk linje, lille auditorium, fotoatelier, kemilaboratoriet, mørkekamre og billedredigeringsrum Tid: Uge 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 og 17 Varighed: 165 timer ECTS: 21 Kursets navn: F-07 Kultur- og naturbevaring I Se under fællesundervisning Kursets navn: GR-12 Konservering og restaurering af levende billeder Læringsudbytte: Viden om og færdigheder i at kunne identificere forskellige film- og båndformater. Kendskab til nedbrydning af film, opbevaringsforhold, sikring af film samt praktisk håndtering af film. Indhold: Indføring i grundlæggende viden omkring filmteknologi, skader og behandlingsmetoder, filmhistorie, sikring af film samt øvelser i praktisk håndtering. Undervisningsform: Forelæsninger, ekskursioner og øvelser Undervisere: Museumsinspektør Thomas Christensen (DFI), arkivleder og konservator Jacob Trock (DFI), arkivar og cand.scient.cons. Karin Bonde Johansen (DFI) og

6 arkivar og filmhistoriker Mikael Braae (DFI). Sted: Lille auditorium og Det Danske Filminstituts Filmarkiv i Glostrup Tid: Uge 18, 19, 20 og 21 Varighed: 45 timer ECTS: 6 Projektopgaveeksamen Sted: Efter opslag Tid: Efter opslag Projektopgaver I løbet af uddannelsens tredje og fjerde semester udarbejder den studerende under vejledning to skriftlige projektopgaver af et omfang på A4-sider (vejledende). De skriftlige opgaver kan kombineres med praktisk arbejde. Afdelingerne sikrer, at de studerendes to projektopgaver emnemæssigt fordeler sig over uddannelsens hovedområder. Formålet med projektopgaverne er at udvikle den studerendes evne til at indsamle, bearbejde og formidle viden om et nøjere defineret emne for herigennem at blive fortrolig med uddannelsens litteratur samt basal eksperimentel metodik. Den første projektopgave stilles 10. oktober 2014, og den studerende vælger emne senest 24. oktober Opgaven afleveres 30. januar Den anden projektopgave stilles 13. marts 2015, og den studerende vælger emne senest 27. marts Opgaven afleveres 26. juni Studieteknisk registreres ECTS for projektopgaverne (8 ECTS pr. opgave) i henholdsvis 3. og 5. semester.

7 Grafisk linje EFTERÅR 2014 September Oktober November December Montering af grafik og fremstilling af æsker Læderteknologi, identifikation og analyse Bogbindsteknik Bogens historie Konservering og restaurering af bogbind Farveteori og farvemåling I Julefrokost Skemalagt Selvstudier Ferie/helligdage FORÅR 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Projektopgave 1 Fotografisk konservering Kultur- og naturbevaring Kons. og rest. af levende billeder Projektopgave Skemalagt Selvstudier Ferie/helligdage

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram 2013-2015. Kandidatuddannelsen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen. Studieprogram 2013-2015. Kandidatuddannelsen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Studieprogram 2013-2015 Kandidatuddannelsen GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogrammet giver en oversigt over

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation

Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i animation 1/18 The Animation Workshop, Studieordning, september 2011, animationsuddannelsen Studieordning The Animation Workshop VIA University College, september 2011 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Udskrift fra rygsækken

Udskrift fra rygsækken Udskrift fra rygsækken 30/12-2007 kl. 21:00:10 Kursusbeskrivelse: KemiBin, Kemisk binding, molekylære vekselvirkninger og molekylernes fysik SIS-hovedside Naturvidenskab Indholdsfortegnelse De Kemiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere