Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde"

Transkript

1 Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn Cromalin Deleatur Diamant Display skrifter Dobbeltcicero Dobbeltmittel Dummy Dæk Em-space En-space Et-tegn Europa-skala Exlibris Fag Faksimile Farvestrip Fast for- og bagkant Figursats Fisk Floder Font Format Formering Forrider Fotografisk prøvetryk Fransk horeunge Fritlægning Frontispice Fusk Gammel antikva Generel knibning Geviert Grid Grotesk Grundlinie gyldne snit, Det Halvgeviert Halvtoneoriginal Horeunge Hovedrubrik Hovedsteg Højformat Håndsats Illuminator Indrykning Initial Inkunabel Interpunktion ISBN-nummer Jomfru Justeret sats Kapitæler Kegle Kerning Kolonel Kolumnetitel, levende Kompres Knibning Kolofon Kolumne Kolumnetitel Kombineret Kompres Korpus Korrektur Korrekturtegn Kritisk klamme Kursiv Letraset Letterspacing Ligatur Lige sider Lille cicero Linieafstand Logotype Luft Læsbarhed Læselighed Løs bagkant Løs forkant Majuskler Majuskeltal Manchet Marginaler Matematiske tegn Materie Mediæval-tal Mellemslag Mellemrubrik Middellinie Minuskler Minuskeltal Mittel Moiré Montage Nedrykning Negativ skrift Negativ skydning Nonpareille Norm Normalsiden Ny typografi Oblique Ombrydning Omløb Ordinær Original Ornament Overligger Overlængde Ozalid Pagina Par-knibning Perle Petit Pi-skriftfonte Pica Point (pt) Punkt (pkt) Point (pt) Prøvesider Rafle ud Raster Register Regletter Rubrikker Rundtløbende rubrik Rygsteg Sats Satsformat Satsspejl Serif Siderubrik Skalatryk Skriftbredde Skriftfamilie Skriftgarniture Skriftgrad Skriftkarakter Skriftsnit Skriftstyrke Skrifttype Skraffering Skydning Skær sats Smudstitel Snit sos Spaltebredde Spaltemellemrum Spatiering Specialfarve Spies Spidskolumne Spiseseddel Spærring Streg Stregstyrke Stående Tal Tankestreg Tekst Tertia Thin-space Tracking Tredelt liniefald Trompet Typografi Typometer Udfaldende billede Udgangslinie Udligning Udskydning Ulige sider Uncial Underlængde Underrubrik Variable ordmellemrum Versalier Vignet x-højde 2. UDGAVE Typografi fagudtryk

2 Accent Et tegn, placeret over eller under visse bogstaver, der angiver hvordan lyden skal udtales: accent grave (à), accent aigu (é), accent cirkumfleks (ê), accent trema (ä), accent cedille (ç) og accent tilde (ñ). Ampersand &-tegn. Kaldes også et-tegn. Antikva Fra det latinske ord antiqua: gammel. Latinsk (romersk) skrifttype i modsætning til gotiske skrifttyper. And Usand nyhed. Asterisk Lille stjerneformet tegn, der benyttes som henvisning til f.eks. fodnote. *. Asymmetri Grafisk arrangement der er afbalanceret på fladen uden hensyn til fladens midterakse. Auto Tegning eller foto der i reproduktionsleddet er ilagt raster. Basislinie Den linie som bogstaverne er forankret til. Alle skriftstørrelser i en linie vil også blive forankret til denne linie, så de holder fod. Kaldes også grundlinie. Bindestreg Anvendes som delestreg til at forbinde stavelser af et ord der er delt ved justering af linierne samt til at forbinde flere ord eller navne. Benyttes i dag også i betydningen fra og til fx , hvor man tidligere benyttede halvgeviert tankestregen. Halvgeviert tankestregen er jeg selv begyndt at benytte igen, da tallene placeres lidt længere fra hinanden, fx i stedet for Men det kommer meget an på den valgte skriftfont. Blindmateriale Typografisk satsmateriale uden trykgivende elementer. Andvendtes i blysats til ordmellemrum, skydning og mellemslag, dvs. luft. Blåkopi Korrekturaftryk af arkmontagen. Kaldes også Ozalid. Bold Engelsk udtryk for det halvfede skriftsnit. Bourgeois 9 pt. Breddefelt Tidligere typebredde. Den bredde et givent skrifttegn optager, incl. luft på siderne af skrifttegnet (for-/bagbredde). Brillant 3 pt, der i blysats var den mindste skriftgrad. Bryllup Gammelt typografisk udtryk for, at et eller flere ord fejlagtigt er sat to gange efter hinanden i satsen. Brødtekst Den løbende tekst i en tryksag. Brødskrift Kaldes også grundskrift. Den skriftfont og skriftgrad der er valgt til den løbende tekst i en tryksag. Gradstørrelse almindeligvis mellem 9 pt og 12 pt. Ordet»Brød«stammer fra sætning med de gradstørrelser, der kunne give typografen det daglige brød. Brøktal Findes i to versioner. Den skrå brøk, hvor hvert tegn fylder ca. µ geviert og brøkstregen er skrå, samt den lige brøk hvor brøkstregen er vandret og hvor tallene har den halve skrifthøjde. Byline Forfatterens eller fotografens navn eller navnet på den grafike designer sat i en lille skriftgrad. Anvendes i f.eks. aviser, ugeblade og magasiner. Centreret Satsstykke, hvor linierne er midtstillet på formatet; centreret om en midterakse. Cicero Skriftgrad på 12 pt. Desuden måleenhed i det europæiske typografiske målesystem. Svarer til 4,51 mm. Citationstegn Anførselstegn; gåseøjne. Benyttes i Danmark som kommaform xx, xx eller fransk form»xx«. Cromalin Fotografisk prøvetryk af farvereproduktioner.

3 Deleatur Korrekturtegn for udgår eller fjernes. Diamant 4 pt. Display skrifter Engelsk/dansk betegnelse for skriftfonte og skriftgrader, der er specielt udformet til brug som overskrifter og til annoncer. Dobbeltcicero 24 pt. Dobbeltmittel 28 pt. Dummy En prototype af en tryksag i korrekt format, papirtype og omslag (evt. indbinding), hvor siderne kan være blanke eller hvor tryksagens layout og typografi er indtegnet. Dæk Angivelse af hvor mange linier en rubrik fylder i en avis. Em-space Engelsk betegnelse for geviert. Refererer til bogstav m s breddefelt. En-space Den halve bredde af en Em-space. Refererer til bogstav n s breddefelt. Et-tegn &-tegn. Kaldes ampersand. Europa-skala Internationalt 4-farve blandingssystem med grundfarverne gul, magenta, cyan og sort. Exlibris Bogejermærke. En kunstnerisk udformet mærkat der af bogens ejer blev indklæbet på omslagets inderside. Fag Et rum i en sættekasse. Faksimile Nøjagtig kopi, f.eks. af en gammel tryksag eller af en underskrift. Farvestrip Kontrolstrip der indsættes på arkmontagen til kontrol af pladekopiering og trykning. Fast for- og bagkant Justeringsmetode, hvor linierne flugter i både højre og venstre side. Ordmellemrummene er variable. Figursats Egentlig betegnelse for opsætning og ombrydning af satslinier så de danner en figur, fx en vase. I dag er det betegnelse for at satslinierne standser i en vis afstand fra en stregtegning, så de er med til at understrege figurens form. Fisk 1. Typografisk udtryk for blysats der er faldet fra hinanden: gået i fisk. 2. Skrift der er lagt af i en forkert sættekasse eller et bogstav der ligger i et forkert fag: der er fisk i kassen. Floder Typografisk udtryk som anvendes ved sats, hvor ordmellemrummene flugter lodret og er så store, at de danner hvide striber i satsbilledet. Font Engelsk ord for skriftfont. Format 1. Det samme som satsformat, dvs. liniens længde. 2. Anvendes også om tryksagens størrelse. Formering Den del af bogomslaget eller bogbindet der ligger ud over bogblokkens format. Forrider Også kaldet trompet eller overligger. En linie der er placeret over hovedrubrikken i en mindre skriftgrad. Anvendes især i magasiner. Fotografisk prøvetryk Det samme som Cromalin. Fransk horeunge Indrykningslinie nederst på en side/spalte. Kaldes på engelsk Orphan og på tysk Schusterjunge. Fritlægning Fjernelse af baggrunden bag motivet på et fotografi. Frontispice Illustration (foto) der er placeret over for titelsiden i en bog. Normalt side 2. Fusk Fritidsarbejde på jobbet. Gammel antikva Typografisk udtryk til klassifikation af skrifter der har sin oprindelse i renæssancens og barokkens historiske bogskrifter.

4 Generel knibning Ensartet formindskelse af bogstavafstande i et tekststykke. Geviert (udtales gefirt) Betyder egentlig kvadrat. Typografisk mellemrum hvis bredde og højde er lig med skriftens gradstørrelse. Ved f.eks. en 12 pt skrift er en geviert lig med pt. Benyttes ofte ved indrykning af første tekstlinie i et afsnit. Se også Em-space. Grid Engelsk ord for linienet. Kan være synligt eller usynligt. 1. I QuarkXPress er grundlinienettet et grid der hjælper med at få teksten til at holde register. 2. Modulnet opbygget af hjælpestreger der fastlægger placeringen af tekst og billeder i et design. Grotesk Fælles betegnelse for skrifttyper uden skrafferinger (seriffer) og uden eller med kun lille forskel mellem hår- og grundstreger. Kaldes også Sans Serif. Grundlinie Den linie som bogstaverne er forankret til. Alle skriftstørrelser i en linie bliver forankret til denne linie, så de holder fod. Kaldes også basislinie. gyldne snit, Det Det gyldne snits proportioner (lat. sectio aurea) defineres som (fra Gyldendals ti-binds leksikon)»deling af et liniestykke i to dele, hvor den mindste del forholder sig til den største del som den største del til hele liniestykket«, og har siden Antikken været udtryk for harmoniske proportioner indenfor både billedkunst og arkitektur. Det gyldne snits proportioner kan udtrykkes ved forholdstallene 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 osv. (Fibonaccis række), hvor hvert tal er summen af de to foregående. Det giver skaleringsforholdet ca. 1:1,6. Disse tal kan f.eks. benyttes til at finde bogsidens proportioner: en bredde på 125 mm give højden 200 mm (125 1,6), et forholdsvis slankt format, der ligger godt i hånden. Skaleringsforholdet kan også benyttes til at graduere rubrikstørrelser. F.eks. kan du til en grundskrift på 10 pt vælge en mellemrunrik på 16 pt og en hovedrubrik på 26 pt (25,6pt). Men lad altid øjet afgøre dine valg. Halvgeviert Svarer til den halve bredde af en geviert. Se også En-space. Halvtoneoriginal Reproduktionsteknisk udtryk for et billede, fx et foto der indeholder alle tonværdier fra sort til hvid, der gengives ved hjælp af raster. Horeunge Udgangslinie placeret øverst på en side eller i en spalte. Kaldes på engelsk for Widow og på tysk for Hurenkind. Hovedrubrik Typografisk betegnelse for en overskrift. Hovedsteg Afstanden mellem 2 kolumner anbragt hoved mod hoved i en udskydning (formmontage). Inkluderer beskæring. Højformat Papirformat hvis højde er større end bredden. Håndsats Typografisk udtryk for sats som typografen, bogstav for bogstav, har sat op i en vinkelhage og udsluttet til linier. Illuminator Gammel betegnelse for en illustrator, der håndmalede de farvelagte initialer og billeder i inkunablerne. Indrykning Første tekstlinie der er rykket mod højre f.eks. ved nyt afsnit. Størrelse normalt lig med en geviert. Initial Ornamenteret begyndelsesbogstav i afsnit. Inkunabel Blokbog. Bøger der indtil 1500 (i Danmark indtil 1550) blev trykt i vægtstangspresser. Det trykgivende element var en udskåret træplade. Interpunktion Tegnsætning dvs. indsætning af skilletegn i en tekst, f.eks. punktum, komma, semikolon og udråbstegn. ISBN-nummer International Standard Book Number. Ti-cifret tal, der oplyser om en bogs oprindelsesland og forlag samt det nummer bogen har fået tildelt.

5 Jomfru Gammelt typografisk udtryk for en fejlfri sats i førstekorrekturen. Justeret sats Sats sat med fast for- og bagkant. Kapitæler Store bogstaver, majuskler, der har samme højde som minusklernes x- højde. Der skelnes mellem ægte og uægte kapitæler. Ægte kapitæler er tegnet til skriftfonten og opnår derved samme gråhedsværdi som brødteksten. Uægte kapitæler er skriftens majuskler sat i en mindre skriftgrad. Derved bliver de lysere og tyndere end brødteksten. Kegle Ældre typografisk betegnelse for bogstavets højde, dvs. den plads det optager i linien. Svarer til skriftens gradstørrelse. Kerning Engelsk betegnelse for knibning af bogstavpar. Kolonel 7 pt. Kolumnetitel, levende Forfatternavn og bogens titel, bogens titel og kapiteloverskriften eller kapiteloverskrift og mellemrubrikken placeret sammen med pagina på to sider over for hinanden, enten i kolumnens over- eller underkant. Kompres Sats uden skydning. Fx. en 8 pt skrift med 8 pt linieafstand. Knibning Formindskelse af afstanden (luften) mellem bogstaver. Modsat spatiering. Der skelnes mellem generel knibning og par-knibning. Kolofon Et satsstykke med angivelse af udgiver, trykkeri, udgivelsesår, copyright, designer, skriftfont, papir, isbn-nummer mm. Placeres normalt på bogens fjerde side eller bagest i bogen. Kolumne (udtales klumme) Stammer fra det græske ord columna: søjle. Den firkant som satsen danner på siden. Kolumnetitel Bog- og/eller kapiteltitel evt sammen med pagina, placeret i den øverste eller nederste margen på en bog- eller magasinside. Kombineret Sammenkopiering af rasteroptagelse og stregoptagelse af samme billede. Kompres Satslinier sat uden skydning. Korpus 10 pt. Korrektur Kontrol af indskrevet tekst for fejl samt kontrol af sidens opbygning. Korrekturtegn Standardiserede tegn (Dansk Standard) til markering af fejl og angivelse af rettelser i korrekturen. Kritisk klamme En kantet parentes [ ]. Kursiv Benævnes også Italic. Betegnelse for et hældende skriftsnit. Se også oblique. Letraset Skriftark hvor bogstaverne kan overføres til forskellige materialer efter samme princip som overføringsbilleder. Letterspacing Engelsk betegnelse for det danske ord spatiering. Ensartet forøgelse af afstanden mellem bogstaver. Ligatur To bogstaver der er tegnet sammen til ét bogstav. Benyttes især i antikvaskrifter, f.eks. fi og fl, hvor udløbet på f et vil støde sammen med prikket over i et. Findes ikke i Windows-tegnsættet. Lige sider Venstresider. Sider med lige pagina: 2, 4, 6, 8 osv. Lille cicero 11 pt. Linieafstand Typografisk betegnelse for afstanden målt fra skriftfontens overkant i en linie til overkanten af skriftfonten i den efterfølgende linie, eller fra grundlinie til grundlinie. Angives i points. Det er denne afstand man i QuarkXPress indsætter i skydning-feltet.

6 Logotype Bogstaver anvendt til en sammenhængende enhed, f.eks. et firmanavn. Luft Udtryk for mellemrummet mellem bogstaver, linier og satsgrupper, fx billede og billedtekst. Se også blindmateriale. Læsbarhed Beskriver tekstens forhold til læseren, dvs. om teksten er forståelig for læseren. Læsbarhedsindeks (lix), hvormed man kan måle en teksts sværhedsgrad, er konstrueret af C. H. Björnsson. Læselighed Den påvirkning som den visuelle oplevelse af den typografiske opsætning har på læseren, og som influerer på læserens indtryk af tekstens tilgængelighed. Disse visuelle indtryk omfatter den typografiske opsætning, men også papirvalg og belysning. Løs bagkant Typografisk betegnelse for sats hvor linierne ikke flugter i højre side. Alle ordmellemrum får samme bredde. Løs forkant Typografisk betegnelse for sats hvor linierne ikke flugter i venstre side. Alle ordmellemrum får samme bredde. Majuskler Typografisk betegnelse for alfabetets store bogstaver. Kaldes også versaler. Majuskeltal Taltegn, der står på samme grundlinie og med samme højde som majusklerne. Manchet Tekststykke, normalt placeret i begyndelsen af brødteksten, der indeholder et resumé af artiklens indhold. Se også underrubrik. Marginaler Stikord der anbringes i margenen. Sættes normalt med løs bagkant. Matematiske tegn Additionstegn (+), subtraktionstegn (, ), divisionstegn (:), multiplikationstegn (, ), lighedstegn (=), ulig med-tegn ( ), plus/minus-tegn (±), kvadratrodtegn ( ), m.fl. Materie Siderne i en tryksag. Kaldes også bogblok eller indmad. Modsat omslaget. Mediæval-tal Det samme som minuskeltal. Mellemslag Typografisk betegnelse for et større liniemellemrum i satsen, f.eks. en blank linie. Mellemrubrik Afsnitsoverskrift i brødteksten. Middellinie Øverste linie af x-højden. Minuskler Typografisk betegnelse for alfabetets små bogstaver. Minuskeltal Taltegn af uens højde, med over- og underlængder. Mittel 14 pt. Moiré Køkkentern-mønster der fremkommer ved ilægning af raster i et allerede rastreret billede. Montage 1. Sidemontage. Sidevis opklæbning af originalmateriale til brug for reproduktion. I dag udføres sidemontagen på computer i desktop publishing programmer. 2. Arkmontage. Montering af tekstfilm og billedfilm i et udskydningsmønster inden kopiering til trykforme. Nedrykning Angivelse af afstanden fra kolumnens overkant til overkanten af første brødtekstlinie ved kapitelstart i bøger. Angives i antal brødskriftlinier. Negativ skrift Hvid skrift på sort eller farvet baggrund. Negativ skydning Minus-skydning der bevirker at skriftens kegle formindskes. Benyttes ofte ved store skriftgrader, f.eks. i avisers rubrikker. Nonpareille (udtales nonpræl) Gammelt udtryk for skriftgraden 6 pt. Norm Bogens titel og evt. bindnummer der placeres sammen med primasignaturen på hvert arks første side. Normalsiden Bogens opbygning tager udgangspunkt i et opslag, hvor der er taget stilling til margenforholdene, kolum-

7 nens bredde og højde, brødskrift, linieafstand mm. Ny typografi Typografisk retning der udsprang fra Bauhaus i 1920 erne, med Poul Renner og Jan Tschichold som de toneangivende. Her brød man med tidligere tiders aksiale (symmetriske) opsætning og indførte den asymmetrisk opsætning. Oblique Elektronisk kursiveret skriftfont. Ombrydning Opbygning af de enkelte sider ved hjælp af rubrikker, manchet, brødtekst, andre grafiske elementer, illustrationer og billedtekst mv. Omløb Fortsættelse af en artikel længere fremme i avisen eller magasinet. Ordinær 1. Styrkebetegnelse for skriftens grundform. 2. Lodret skrift i modsætning til kursiv. Original Reproduktionsteknisk udtryk for tegninger, fotografier mv. der skal reproduceres (skannes). Ornament Typografisk materiale der kan sammenstykkes til rammer eller andre dekorative arrangementer. Overligger Se trompet/forrider. Overlængde Den del af bogstavet der går op over x- højden, f.eks. ved b, h, k osv. Ozalid Andet ord for blåkopi. Pagina Sidetal. Paginering: nummerering af siderne. Par-knibning Formindelske af afstanden mellem to bogstaver (bogstav-par). I QuarkXPress kan der opbygges knibningstabeller for hver skriftfont, der kan indeholde flere tusinde bogstavpar. Perle 5 pt. Petit 8 pt. Pi-skriftfonte Skriftfonte som indeholder specialskrifttegn der ikke ligger i de normale skriftfonte. Pica Måleenhed i de engelsktalende landes typografiske målesystem. 1 pica ~ 12 points ~ 4,233 mm. Point (pt) Mindste måleenhed i de engelsktalende landes typografiske målesystem. 1 pt ~ 0,353 mm. Punkt (pkt) Mindste typografiske måleenhed i det europæiske typografiske målesystem. Er lig med 0,37595 mm. Benyttes til angivelse af skrifstørrelse. I Quark- XPress omregnes 1 punkt til 0,379 mm med standardomregningsenheden cicero/cm. Point (pt) Mindste typografiske måleenhed i de engelsktalende lande. Er lig med 0,3525 mm. Benyttes til angivelse af skrifstørrelsen i dtp-programmer. Prøvesider Opslag til bog, hæfte eller brochure hvor tilrettelæggeren har fastlagt principper for det grafike design, der forevises kunden inden tryksagen sættes i produktion. Rafle ud Hvis fagene i sættekassen var overfyldte blev de overflødige skrifttegn fjernet, så der ikke kunne opstå kassefisk, ved at typerne gled over i andre fag. Raster Opdeling af en halvtoneillustration i punkter, for at kunne gengive gråtoneværdierne i trykprocessen. Register 1. Brødstekstlinier der i spaltesats står lige ud for hinanden. 2. Satslinier der på to efterfølgende sider er placeret nøjagtig oven på hinanden. Regletter Typografisk blindmateriale i forskellige i tykkelser fra 1-12 pt og i længder fra 6 cicero og opefter. Blev i blysats benyttet til mellemslag (blanke linier) og til skydning af tekst.

8 Rubrikker Fællesbetegnelse for overskrifterne i en bog, avis, magasin eller tidsskrift. Se også hovedrubrik og mellemrubrik. Rundtløbende rubrik Se mellemrubrik. Rygsteg Afstand lagt ind i ryggen mellem to kolumner i et opslag. Sats Manuskript der er blevet omsat til typografisk tekst. Satsformat Liniens længde. Udmåles i mm. Tidligere i cicero eller pica. Satsspejl Betegnelse for satsen på to sider over for hinanden (i et opslag). Serif Afslutningsstreg ved begyndelsen eller slutningen af et antikvabogstavs grundstreg. Kaldes også skraffering. Siderubrik Ord der fremhæves i starten af et afsnit. Til fremhævelse kan benyttes halvfed, majuskler eller kapitæler. Over en siderubrik placeres normalt en blank linie. Skalatryk Prøvetryk, der viser farverne enkeltvist og som samtryk i et 4-farvetryk, i rækkefølgen cyan, gul, magenta og sort. Skriftbredde Angivelse af skriftens bredde i forhold til højden. En skrift kan gøres elektronisk smallere og bredere, men styrkeforholdet mellem de vandrette og lodrette streger ændres. Skriftfamilie Flere skriftgarniturer der indeholder selvstændige, komplette skriftsnit, tegnet med samme skriftkarakter men i forskellig styrke (lyse, halvfede eller fede varianter), kursive, smalle og brede varianter, danner en skriftfamilie. Skriftgarniture I blysats betegnelse for alle de skriftgrader der hører til en bestemt skriftfont. Skriftgrad Typografisk betegnelse for skriftens størrelse (højde). En 12 pt skrift skulle teoretisk måle 12 pt fra overkanten af k til underkanten af p. Den såkaldte kp højde. Udmåles i punkt eller points, sjældnere i millimeter. Skriftkarakter Benyttes i betydningen særpræg om hvorvidt en skrift vil passe til en given opgave. Skriftsnit Typografisk betegnelse for de forskellige skriftvariationer, f.eks. kursiv, halvfed, fed, smal, bred Skriftstyrke Angivelse af skriftfontens styrkevariationer som lys, mager, ordinær, halvfed og fed. Skrifttype 1. Betegnelse for det enkelte støbte skrifttegn, placeret på keglen eller typelegement. 2. Betegnelse for en skriftgruppe som f.eks. antikva eller grotesk. Skraffering Anden betegnelse for serif. Skydning Det mellemslag der»skydes«ind mellem satslinierne. Er altid differencen mellem linieafstand og skriftgrad. Skær sats Typografisk betegnelse for sats der kun indeholder brødskriften. En homogen og smuk skær sats bygger på det rigtige valg af skriftgrad i forhold til satsformatet, liniernes justering, korrekt skydning i forhold til den valgte skriftfont, skriftgrad og linielængde, ordmellemrummenes størrelse, bogstavafstand og korrekt brug af typografiske tegn. Smudstitel Er bogblokkens første side. Siden bliver indsat for at beskytte titelsiden, der er den traditionelle bogs fornemste side, mod smuds. Snit De tre sider på den beskårne bogblok. På indbundne bøger påføres der ofte farve på oversnittet. I særlige tilfælde på alle tre snit, fx salmebøger. sos Angivelse for store og små bogstaver. Anvendes ved skriftlig angivelse til sætning af f.eks. rubrikker.

9 Spaltebredde Svarer til satsformat og liniens længde. Angives normalt i millimeter. Tidligere blev det angivet i cicero eller pica. Spaltemellemrum Afstanden mellem spalterne. Spatiering Ensartet forøgelse af afstanden mellem bogstaverne. Specialfarve Farve der er blandet til en bestemt nuance inden de kommer i trykmaskinen. Spies I bogtryk angivelse af at ordmellemrummene ligger i samme højde som skriftbilledet og derved giver et aftryk på papiret. Spidskolumne Den tekstside der afslutter et kapitel, blev i gamle dage sat i en spids. Kolumnen skal mindst indeholde samme antal linier som nedrykningssiden ved kapitelstart. Spiseseddel Kioskplakat Spærring Ensartet forøgelse af ordmellemrummenes størrelse i en linie eller i et tekststykke. Streg Repro-optagelse af illustration eller tekst uden brug af raster. Stregstyrke Typografisk betegnelse for stregens tykkelse, f.eks. 1 pt streg. Stående Benævnelse for et typografisk mål på 4 cicero. Tal Tal i majuskellinier skal altid være majuskeltal. F.eks.: ÅRET 2000, ikke ÅRET 2000 Tankestreg Læsetegn ( ). Længden svarer til µ geviert. Findes også i en gevierts længde ( ) men den benyttes sjældent. Tekst 20 pt. Tertia 16 pt. Thin-space Engelsk udtryk for et ordmellemrum der svarer til bredden af et punktum og komma. Svarer til en fjerdedel geviert. Tracking Engelsk betegnelse for ensartet regulering af afstanden mellem bogstaver. På dansk kaldet knibning. Tredelt liniefald Anvendes i symmetrisk typografi hvor teksten ordnes i afvekslende korte og lange linier, med den vigtigste tekst som den længste linie. Trompet En linie, der er placeret over hovedrubrikken. Kaldes også forrider eller overligger. Benyttes i avis- og magasintypografi. Typografi Ordet typografi udspringer oprindelig fra de græske ord typos: det af slag eller tryk bevirkede; præg; form og -grafia: skrive. Niels Bøje Zieglers definition på typografi: Typografi er læren om skrifttypernes oprindelse, erkendelsen af deres anvendelse ud fra funktionelle som æstetiske krav, ordning af satsens enkelte elementer (skriftfont, brødtekst, rubrikker, illustrationer, andre grafiske elementer og farve), samt deres gruppering og placering på en givne flade. Typometer Lineal der indeholder det typografiske målesystem, også kaldet et ciceromål. Endvidere indeholder typometret inddelinger til aflæsning af linieafstand og skriftstørrelser. Udfaldende billede Billede der går til beskæring. Udgangslinie Linie der afslutter et tekstafsnit. Se også horeunge. En udgangslinie bør altid være markant længere end indrykningen på det efterfølgende afsnit. Udligning Optisk regulering af bogstavafstandene i et ordbillede. Majuskler skal altid udlignes, mens kapitæler spatieres. Udskydning Kaldes også formmontage. Placering af sider i trykforme efter et bestemt mønster, så side 2 trykkes bag på side 1 osv.

10 Ulige sider Højresider. Sider med ulige pagina. Uncial Stort begyndelsesbogstav der indsættes ved kapitlets eller artiklens begyndelse. Uncialet kan spænde over en, to eller tre linier. Underlængde Den del af bogstavet der går ned under basislinien, feks ved g, j, p, y. Underrubrik Tekst der udbygger hovedrubrikkens indhold. Variable ordmellemrum Ordmellemrum der ændres ved satsliniens justering. Anvendes når linien skal justeres ud på formatet ved fast for- og bagkant. Versalier Andet ord for majuskler. Vignet Lille tegning eller fritstående ornament. Ofte stiliserede plantemotiver eller geometriske former. Benyttes som dekoration på bogens titelblad. x-højde Minusklernes højde. Måles fra skriftens grundlinie til overkanten af bogstavet x. De runde bogstaver er af optiske hensyn gjort en anelse større.

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten You cannot depend on your eyes when your imagination is out of 3 Accent 5 And 5 Asymmetri 5 Basislinie

Læs mere

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten

Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten Den komplette samling til bedre kommunikation og grafisk design,, Typografi - De grafiske byggesten You cannot depend on your eyes when your imagination is out of Accent 5 And 5 Asymmetri 5 Basislinie

Læs mere

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme.

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme. Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn

Læs mere

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Cz xhk ø i s TYPOGRAFI - de grafiske byggesten Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Copyright All Rights Reserved Cover Design: Jannie Pilemand Christensen Layout: Jannie Pilemand Christensen

Læs mere

Typografi bogstavregulering

Typografi bogstavregulering Når jeg i dag betragter den typografiske kvalitet i tryksager, er det tydeligt at det ikke er alle, der beskæftiger sig med fremstilling af grafisk kommunikation, der er opmærksomme på eller har blik for,

Læs mere

Typografi og læselighed

Typografi og læselighed TYPOGRAFI OG LÆSELIGHED OM 08.01.03 Side 1 Typografi og læselighed Hvis meningen med dine ord er, at de skal læses, er du nødt til at overveje tekstens læselighed. Desktop publishing har gjort typografien

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dugaard Cattle I dette kernefagområde har jeg udarbejdet et layout til en kogebog for Daugaard Cattle. Daugaard Cattle ville gerne have lavet et layout/udkast til en kogebog, som

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING Forside SE HELE BOGEN HER Udvalgte sider Bagside Færdige produkt Opgaven At lave en bog indeholdende 2-4 forskellige stilperioder. Bogen skulle indeholde indledende sider: Smudstitelside,

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Frederik Chrisholm Svendeprøve 11

2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Frederik Chrisholm Svendeprøve 11 4 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Frederik Chrisholm Svendeprøve MTB magasin Som typografiopgave, har jeg valgt at lave et mountainbike magasin. Da jeg ikke arbejder så meget med typografi og ombrydning i hverdagen,

Læs mere

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup Dokumentation Opgaven Der skulle laves en brochure til SkiGroup, som de kunne bruge internt til deres medarbejdere. Brochuren har til formål at informere nuværende

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 474

Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks 474/2 Der er forskel Her er forskellen»fi«og»fi«. Første er en ligatur f og i er designet som ét tegn. Det andet er blot bogstaverne f og i. Det første er

Læs mere

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Artikler i et månedsblad Opgaven Selvvalgt opgave Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og jøderne. Artiklerne er skrevet

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE 16 siders folder om Broerne over Lillebælt TYPOGRAFI OG OMBRYDNING / Dorte Damsgaard Larsen 1/9 Indledning Dette er en fiktiv opgave. Denne

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI Typografi og ombrydning TYPOGRAFI TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. TASTE Magasin layout og ombryding. Design og layout: Marie Boel Tekst: Artikler taget fra nettet General information Der er en række grafiske

Læs mere

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GREASY MAGAZINE OPGAVE Layout og opsætning af magasinet Greasy, der har fokus på overdreven snasket mad med et goutmet twist. Der skal være fuld skrue på komplimentærfarver,

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING 02 TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING REDEGØRELSE OPGAVEBESKRIVELSE Til denne opgave skal der laves layout og opsætning til boligmagasinet Vores Hjem. Formålet med opgaven er at skabe et stilrent

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. FOKUS Magasinet

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. FOKUS Magasinet TYPOGRAFI OG OMBRYDNING FOKUS Magasinet DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 Baseline Grid Tilpasset brødtekstens skydning på 13 pt. Grid flugter med bundmargin KUNDEPROFIL FOKUS Magasinet er et fiktivt klassisk

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 159

Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks 159/2 Negativ antikva Grotesk er bedre til negativ gengivelse end antikva, men i brochuren på side 159 i bogen er Berling anvendt. Berling anvendes til alle

Læs mere

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING INDHOLD Opgavebeskrivelse:... 3 Specifikationer:... 3 BRUGTE ELEMENTER... 3 Inspiration/moodboard:...4 Oprettelse af dokument... 5 Margin & Spalter... 5 Masterpages

Læs mere

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign 1 TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign Opgavebeskrivelse Magasin til mænd som udgives af herretøjsbutikken Liberté.

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab giver et indblik i miljøindsatsen og miljøtilstanden i København. Miljøregnskabet bliver gennemskrevet og layoutet hvert år og er delt op i seks temaer.

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI & OMBRYDNING T TYPOGRAFI & OMBRYDNING Typografi og ombrydning } I tæt samarbejde med mit Ollerup Efterskole har jeg udarbejdet et redesign af deres 2012 årsskrift. Resultatet var meget tilfredsstillende,

Læs mere

Typografi og ombrydning. Rejsemagasin

Typografi og ombrydning. Rejsemagasin Typografi og ombrydning Rejsemagasin Opgavebeskrivelse: Jeg har lavet et rejsemagasin, som hedder Rejs Exotic, hvor det aktuelle nummer handler om Zanzibar. Hvert nummer skal handle om et eksotisk sted

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Ombrydning af bog med titlen low FODMAP diet, som omhandler en ny diæt. Bogen indeholder vejledninger, opskrifter samt kostplaner til diæten. Udfordringen er at få opsat bogen, så

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning typografi & ombrydning kea plan of action Opgaven Opsætning og ombrydning af eksamensrapport. Målet er en anderledes aflevering af en teksttung rapport udformet som et magasin se

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Opgaven: Ombrydning af annoncemateriale med redaktionel tekst til bagstik, bragt i Jyllands-Postens lørdagstillæg den 21. maj 2011 for Wonderful Copenhagen. En opgave Samsing Graphic har fremstillet af

Læs mere

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed GRAFISK DESIGN GRAFIK DESIGN Denne opgave er ikke den originale 3 ugers skoleforløb. I dette skoleforløb, Avanceret ombrydning, skulle vi designe og ombryde sider af så mange vi kunne nå, til Skud På Stammen.

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Typografi & ombrydning Svendeprøve Kvalitetsvurdering Den færdige bog er overskuelig og læsevenlig, på trods af at den skulle sættes op på så få sider som

Læs mere

En bog bliver til...

En bog bliver til... En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: Tr apholt Opgave: Magasin om Arne Jacobsen & sommerhuset Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART

Læs mere

Typography: from the Greek words τύπος (typos) form } and γράφειν (graphein) to write. Kilde: eng. Wikipedia. Ting jeg var særlig opmærksom på

Typography: from the Greek words τύπος (typos) form } and γράφειν (graphein) to write. Kilde: eng. Wikipedia. Ting jeg var særlig opmærksom på TYPOGRAFI OG OMBRYDNING REDEGØRELSE { Typography: from the Greek words τύπος (typos) form } and γράφειν (graphein) to write. Kilde: eng. Wikipedia Opgaven Da jeg i skolepraktik manglede en rigtig god opgave

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Bog af Ib Møller På Vej.

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Bog af Ib Møller På Vej. TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Bog af Ib Møller På Vej. Produkt Redegørlese Hvad går opgaven ud på Jeg skulle i denne opgave ombryde en bog for Arkitekten og planlæggeren Ib Møller, som havde lavet denne bog

Læs mere

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard 1 faglighed... case... re-design af magasin kunde... dansk patchwork forening programmer.. indesign doku menta tion Opgaven På min elevplads fik jeg til opgave at

Læs mere

1 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI TYPO GRAFI

1 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI TYPO GRAFI 1 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI TYPO GRAFI 2 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI 3 SVENDEPRØVE 2016 TYPOGRAFI 01. BRIEFING TYPOGRAFI 01. Briefing 02. Research og idégenerering 03. Opsætning af dokument 04. Margin

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING BOG OM DÚNÉ OPGAVE: IDÉ: ANSVAR: Ditte Rolighed G. Jørgensen En bog omkring Dúné, med portrætter, turneér, billeder og historie Inspiration ud fra musikmagasiner, men som udgangspunkt

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Lav et fiktivt blad for Skanderborg Kommunes biblioteker, som fortæller hvad der skal ske januar-marts 2016, både med en samlet oversigt og

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Dokumentation I 2 OPGAVEN Dokumentet 210x160mm, antal sider: 32 Spalter med 4,233 mm spalteafstand 3 mm bleed Baseline Grid Sat til brødtekstens skydning

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING Vandvision Handlingsplan

TYPOGRAFI & OMBRYDNING Vandvision Handlingsplan TYPOGRAFI & OMBRYDNING Vandvision Handlingsplan Opsætning af pjecen Vandvision Handlingsplan for vores miljøafdeling. Brochuren skal bruges i forbindelse med en konference. Udfordringen i denne brochure

Læs mere

Typografi. &ombrydning. Artikel tæt på Fit Living Magasinet. Typografi & ombrydning

Typografi. &ombrydning. Artikel tæt på Fit Living Magasinet. Typografi & ombrydning Typografi &ombrydning Artikel tæt på Fit Living Magasinet 1 OPGAVEN: Jeg fik til opgave at layoute en artikel om Louise Mieritz til Fitliving nr. 11 / 2015. Derudover skulle jeg booke fotograf, location

Læs mere

GEIR-ARNE BERTHEUSSEN TYPO- GRAFI OG OMBRYDNING

GEIR-ARNE BERTHEUSSEN TYPO- GRAFI OG OMBRYDNING Y- GA G MBYDNNG 3 4 KUUMAGASNE ND Kulturmagasinet ND er et fiktivt kultur- og livsstilmagasin, med norden som hovedtema. Magasinet indeholder portrætter og intervjuer af kunstnere, forfattere, og andre

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning BASELINE Magasin lavet til magasindesignprojekt. Uddrag fra magasinet Uddrag fra magasinet Opgaven Opgaven gik ud på at lave et fagmagasin om grafisk design. Al tekst var bestemt på forhånd, og billederne

Læs mere

Svendeprøveportfolio. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Svendeprøveportfolio. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Svendeprøveportfolio Artikler i et månedsblad Selvvalgt opgave Opgaven Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og det jødiske folk. Artiklerne er skrevet af

Læs mere

Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb

Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb Sabine Puk Sørensen Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb InDesign Opgavebeskrivelse Opsætning og ombrydning af bogen Pædagogisk psykologi, som primært henvender sig

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning 2 PRODUKT & MÅLGRUPPE I samarbejde med virksomheden Euro Poultry, har jeg udarbejdet et magasin, som skal henvende sig til målgruppen unge og børnefamilier i alderen 18-30 år. Det er et magasin, som skal

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning H2 Portfolio Mette Bonde Ørskov Opgavebeskrivelse OPGAVE Steen Rørvang ønsker at få samlet tekster fra flere forskellige medier til et sammenhængende kompendie han kan bruge i engelskundervisningen.

Læs mere

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Disse sider er tænkt som hjælp til at opsætte en side til brug ved stilaflevering og andre opgaveafleveringer.

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Magasin opslag Produkt Redegørlese HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ Vi fik opgaven at skulle lave et magasin med 4 artikler, som hver skulle fylde nogle bestemte opslag. Her har jeg så valgt

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING CASPER GEIPEL JENSEN INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVEBESKRIVELSE...3 SPECIFIKATIONER...3 BRUGTE METODER...3 OPRETTELSE AF DOKUMENT...4 MARGIN & SPALTER...4 MASTERPAGES OG PAGINA...4 BASELINE

Læs mere

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi Ret & Rigtigt 6 Layout og Typografi 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2011 Ophavsret Niels

Læs mere

AFSENDER // VIRKSOMHEDEN TEKST OG TYPOGRAFI ZOLES

AFSENDER // VIRKSOMHEDEN TEKST OG TYPOGRAFI ZOLES AFSENDER // VIRKSOMHEDEN TEKST OG TYPOGRAFI ZOLES 81 BESKRIVELSE // TEKST OG TYPOGRAFI OPGAVEBESKRIVELSE Nyopsætning af profilbrochure til Zoles. Formålet med profilbrochuren er, at folk skal få et samlet

Læs mere

Hovedforløb 1 Typografi og ombrydning Stine Keller

Hovedforløb 1 Typografi og ombrydning Stine Keller Portfolio Grafisk Design Typografi og ombrydning Grafisk Workflow Grafik & Billeder OPGAVEBESKRIVELSE Magasinet»Antik og Auktion«ønsker i forbindelse med et tema, om ældre danske design klassikere, et

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING INFORMATION OM OPGAVEN OPGAVE: Fiktiv opsætning af en novelle i form af et hæfte. KUNDE: Forlaget Herning. DATO FOR PROJEKTET: Maj 2014. MIT BIDRAG TIL OPGAVEN: Jeg har lavet opsætningen.

Læs mere

Typografi & Ombrydning BROCHURE TIL

Typografi & Ombrydning BROCHURE TIL Typografi & Ombrydning SKANDERBORG BROCHURE TIL SENIORRÅD redegørelse Hvad går opgaven ud på AD MEDIA henvender sig til forskellige virksomheder, som bestiller en brochure hos os - gratis - i den forstand,

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Opgaven Da jeg manglede en rigtig god opgave i typografi og ombrydning fra min skolepraktik til min porfolio, fik jeg en idé, at redesigne Vorrevangskolens skoleblad som hedder

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Odense Bys Museum ønskede at genoplive projektet»en eventyrrejse med H.C. Andersen«. I den forbindelse skulle der udgives en novellesamling i hardcover med 9 udvalgte noveller af

Læs mere

Kgla. Funktionelle overvejelser: Typografi Grundforløbsprojekt. 1. Versalhøjden 2. Overhøjden 3. X-højden 4. Underlængden 5. Grundlinien.

Kgla. Funktionelle overvejelser: Typografi Grundforløbsprojekt. 1. Versalhøjden 2. Overhøjden 3. X-højden 4. Underlængden 5. Grundlinien. Typografi InDesign Funktionelle overvejelser: Jeg har valgt typografien Minion pro, en gammel antikva, til mit design, dels på grund af læsbarheden, men også for at ramme min målgruppe. Cerifferne i fonten

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgave: Opgaven var at at producere et magasin for ansatte i, og andre med interesse for den grafiske branche. Magasinet skulle indeholde interaktive elementer i form af animation

Læs mere

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned.

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned. TYPOGRAFI OPGAVEBESKRIVELSE Det er et fiktivt modemagasin, Luxus er et modemagasin, hvor man kan finde en populær hverdagsstil. Og få inspiration til hvordan man kan kommer i form. MÅLGRUPPEN Målgruppen

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING 11 BOGPROJEKT: SKUD PÅ STAMMEN 2014 Skud på Stammen er et årligt tilbagevendende projekt, som udvikler og udfordrer stolte danske traditioner inden for møbeldesign. Projektet er en fire uger lang workshop,

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Selected brandbook præsenterer de værdier firmaet står for og skal afspejle deres nuværende visioner og fremtidige mål. Jeg har forsøgt at udtrykke deres værdier og stil i min produktion.

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Typograf i & Ombrydning

Typograf i & Ombrydning Typograf i & Ombrydning Brochure til Take5 (Ny opstartet virksomhed) Typograf i & Ombrydning/Dokumentation Opgave Jeg har før lavet en brochure til Take5, men de besluttede sig lige pludselig for at de

Læs mere

Typografi & Ombrydning. Benyttede programmer:

Typografi & Ombrydning. Benyttede programmer: Typografi & Ombrydning Benyttede programmer: Jon Brændsgaard Toft Typografi & Ombrydning Her er Tone, et fiktivt musikblad, jeg har designet og sat op. Magasinets primære artikler er sat med Helvetica

Læs mere

O B T G O M B R Y D N I N G & T Y P O G R A F I N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6

O B T G O M B R Y D N I N G & T Y P O G R A F I N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 O B T G O M B R Y D N I N G & T Y P O G R A F I N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 O P G A V E B E S K R I V E L S E En illustreret novellesamling med

Læs mere

SÅDAN OMBRYDER JEG ET LÆKKERT MØBELKATALOG.

SÅDAN OMBRYDER JEG ET LÆKKERT MØBELKATALOG. SÅDAN OMBRYDER JEG ET LÆKKERT MØBELKATALOG. SKUD PÅ STAMMEN 2013 globalisering SKUD PÅ STAMMEN 2013 globalisering Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Opgaven Hvert år afholder KTS et kursus for

Læs mere

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Afsender Jeg har valgt, at afsenderen skal være Herningsholm Erhvervsskole, da de har et projekt igang, der omhandler motion og trivsel. Hvis

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING OPGAVEN Jeg fi k til opgave af et reklamebureau, at designe et magasin på 4 opslag. Undervejs sendte jeg mine idéer og nogle resultater til reklamebureauet for, at de kunne følge

Læs mere

typografi & ombrydning

typografi & ombrydning typografi & ombrydning SVENDEPRØVE 2016 // 2 HISTORIEN/MÅLGRUPPEN: Gossip og glam er noget mange unge mennesker følger med i. Hvad er det nyte sladder, hvem er blevet skilt/gift, hvem har født barn, hvilke

Læs mere

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi

Ret & Rigtigt 6. Layout og Typografi Ret & Rigtigt 6 Layout og Typografi 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret Niels

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING // SPORTMAGASINET

TYPOGRAFI & OMBRYDNING // SPORTMAGASINET TYPOGRAFI & OMBRYDNING // SPORTMAGASINET Programmer Indesign Photosop Beskrivelse af opgave Projektet Sportmagasinet Om: Crossfit er en artikel i et fiktivt sport magasin. Målgruppe Artiklens primære målgruppe

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier Komposition Komposition betyder: [Kom]=sammen og [ponere]=stille, sætte Det handler om at skabe orden og helhed i mediet. Det der skal formidles videre det skal fungere sådan at modtageren hurtig kan skabe

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE

TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Evangelical Bible skulle have lavet en ny luksus udgave af New King James Version (bibeludgave). Vi fik overrakt

Læs mere

typografi & ombrydning MERYAM FERIDA ÔZTÜRK

typografi & ombrydning MERYAM FERIDA ÔZTÜRK typografi & ombrydning MERYAM FERIDA ÔZTÜRK SVENDEPRØVE 2016 // 2 HISTORIEN/MÅLGRUPPEN: Gossip og glam er noget mange unge mennesker følger med i. Hvad er det nyte sladder, hvem er blevet skilt/gift, hvem

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING Aa TYPOGRAFI & OMBRYDNING Magasin 6 PRAKTISK INFO OM OPGAVEN SPECIFIKATION Kunde: Brønderslev Handel Opgave: At designe et shoppings-magasin, til Brønderslev Open By Night. En slags genoplivning af Brønderslev

Læs mere

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN Grafisk design. Brief Design af layout og stil til magasinet TASTE. Et nyt magasin om gastronomi til livsnydere. Designet skal også kunne fungere som E-magasin. Design og layout: Marie Boel

Læs mere

Typografi & Ombrydning. Svendeprøve Portfolio Anja Jelstrup Jensen, Kailow

Typografi & Ombrydning. Svendeprøve Portfolio Anja Jelstrup Jensen, Kailow Typografi & Ombrydning Svendeprøve Portfolio Anja Jelstrup Jensen, Kailow Kunden Ballerup kommune udgiver fire gange årligt hæftet: De 4 årstider. Målgruppen Målgruppen for dette hæfte er førtidspensionister

Læs mere

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole Henrik Kerstens Århus Maskinmesterskole Århus Maskinmesterskole Rapportskrivning En vejledning Henrik Kerstens Maj 2006 Antal normalsider: 5,1 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med rapporter...

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Helle Nicolaysen, mediegrafiker, 3. hovedforløb Introduktion Tag en lille bid af Sønderjylland er en fiktiv brochure der har til formålat markedsføre sønderjysk fødevarekultur gennem

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Anna Skak Mediegrafiker Opgaven Opgaven gik ud på at fremstille en tosiders værdikupon i A5-format til den svenske kunde Adlibris Fotoservice i samarbejde med CEWE Nordic. Jeg skulle

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere