Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde"

Transkript

1 Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn Cromalin Deleatur Diamant Display skrifter Dobbeltcicero Dobbeltmittel Dummy Dæk Em-space En-space Et-tegn Europa-skala Exlibris Fag Faksimile Farvestrip Fast for- og bagkant Figursats Fisk Floder Font Format Formering Forrider Fotografisk prøvetryk Fransk horeunge Fritlægning Frontispice Fusk Gammel antikva Generel knibning Geviert Grid Grotesk Grundlinie gyldne snit, Det Halvgeviert Halvtoneoriginal Horeunge Hovedrubrik Hovedsteg Højformat Håndsats Illuminator Indrykning Initial Inkunabel Interpunktion ISBN-nummer Jomfru Justeret sats Kapitæler Kegle Kerning Kolonel Kolumnetitel, levende Kompres Knibning Kolofon Kolumne Kolumnetitel Kombineret Kompres Korpus Korrektur Korrekturtegn Kritisk klamme Kursiv Letraset Letterspacing Ligatur Lige sider Lille cicero Linieafstand Logotype Luft Læsbarhed Læselighed Løs bagkant Løs forkant Majuskler Majuskeltal Manchet Marginaler Matematiske tegn Materie Mediæval-tal Mellemslag Mellemrubrik Middellinie Minuskler Minuskeltal Mittel Moiré Montage Nedrykning Negativ skrift Negativ skydning Nonpareille Norm Normalsiden Ny typografi Oblique Ombrydning Omløb Ordinær Original Ornament Overligger Overlængde Ozalid Pagina Par-knibning Perle Petit Pi-skriftfonte Pica Point (pt) Punkt (pkt) Point (pt) Prøvesider Rafle ud Raster Register Regletter Rubrikker Rundtløbende rubrik Rygsteg Sats Satsformat Satsspejl Serif Siderubrik Skalatryk Skriftbredde Skriftfamilie Skriftgarniture Skriftgrad Skriftkarakter Skriftsnit Skriftstyrke Skrifttype Skraffering Skydning Skær sats Smudstitel Snit sos Spaltebredde Spaltemellemrum Spatiering Specialfarve Spies Spidskolumne Spiseseddel Spærring Streg Stregstyrke Stående Tal Tankestreg Tekst Tertia Thin-space Tracking Tredelt liniefald Trompet Typografi Typometer Udfaldende billede Udgangslinie Udligning Udskydning Ulige sider Uncial Underlængde Underrubrik Variable ordmellemrum Versalier Vignet x-højde 2. UDGAVE Typografi fagudtryk

2 Accent Et tegn, placeret over eller under visse bogstaver, der angiver hvordan lyden skal udtales: accent grave (à), accent aigu (é), accent cirkumfleks (ê), accent trema (ä), accent cedille (ç) og accent tilde (ñ). Ampersand &-tegn. Kaldes også et-tegn. Antikva Fra det latinske ord antiqua: gammel. Latinsk (romersk) skrifttype i modsætning til gotiske skrifttyper. And Usand nyhed. Asterisk Lille stjerneformet tegn, der benyttes som henvisning til f.eks. fodnote. *. Asymmetri Grafisk arrangement der er afbalanceret på fladen uden hensyn til fladens midterakse. Auto Tegning eller foto der i reproduktionsleddet er ilagt raster. Basislinie Den linie som bogstaverne er forankret til. Alle skriftstørrelser i en linie vil også blive forankret til denne linie, så de holder fod. Kaldes også grundlinie. Bindestreg Anvendes som delestreg til at forbinde stavelser af et ord der er delt ved justering af linierne samt til at forbinde flere ord eller navne. Benyttes i dag også i betydningen fra og til fx , hvor man tidligere benyttede halvgeviert tankestregen. Halvgeviert tankestregen er jeg selv begyndt at benytte igen, da tallene placeres lidt længere fra hinanden, fx i stedet for Men det kommer meget an på den valgte skriftfont. Blindmateriale Typografisk satsmateriale uden trykgivende elementer. Andvendtes i blysats til ordmellemrum, skydning og mellemslag, dvs. luft. Blåkopi Korrekturaftryk af arkmontagen. Kaldes også Ozalid. Bold Engelsk udtryk for det halvfede skriftsnit. Bourgeois 9 pt. Breddefelt Tidligere typebredde. Den bredde et givent skrifttegn optager, incl. luft på siderne af skrifttegnet (for-/bagbredde). Brillant 3 pt, der i blysats var den mindste skriftgrad. Bryllup Gammelt typografisk udtryk for, at et eller flere ord fejlagtigt er sat to gange efter hinanden i satsen. Brødtekst Den løbende tekst i en tryksag. Brødskrift Kaldes også grundskrift. Den skriftfont og skriftgrad der er valgt til den løbende tekst i en tryksag. Gradstørrelse almindeligvis mellem 9 pt og 12 pt. Ordet»Brød«stammer fra sætning med de gradstørrelser, der kunne give typografen det daglige brød. Brøktal Findes i to versioner. Den skrå brøk, hvor hvert tegn fylder ca. µ geviert og brøkstregen er skrå, samt den lige brøk hvor brøkstregen er vandret og hvor tallene har den halve skrifthøjde. Byline Forfatterens eller fotografens navn eller navnet på den grafike designer sat i en lille skriftgrad. Anvendes i f.eks. aviser, ugeblade og magasiner. Centreret Satsstykke, hvor linierne er midtstillet på formatet; centreret om en midterakse. Cicero Skriftgrad på 12 pt. Desuden måleenhed i det europæiske typografiske målesystem. Svarer til 4,51 mm. Citationstegn Anførselstegn; gåseøjne. Benyttes i Danmark som kommaform xx, xx eller fransk form»xx«. Cromalin Fotografisk prøvetryk af farvereproduktioner.

3 Deleatur Korrekturtegn for udgår eller fjernes. Diamant 4 pt. Display skrifter Engelsk/dansk betegnelse for skriftfonte og skriftgrader, der er specielt udformet til brug som overskrifter og til annoncer. Dobbeltcicero 24 pt. Dobbeltmittel 28 pt. Dummy En prototype af en tryksag i korrekt format, papirtype og omslag (evt. indbinding), hvor siderne kan være blanke eller hvor tryksagens layout og typografi er indtegnet. Dæk Angivelse af hvor mange linier en rubrik fylder i en avis. Em-space Engelsk betegnelse for geviert. Refererer til bogstav m s breddefelt. En-space Den halve bredde af en Em-space. Refererer til bogstav n s breddefelt. Et-tegn &-tegn. Kaldes ampersand. Europa-skala Internationalt 4-farve blandingssystem med grundfarverne gul, magenta, cyan og sort. Exlibris Bogejermærke. En kunstnerisk udformet mærkat der af bogens ejer blev indklæbet på omslagets inderside. Fag Et rum i en sættekasse. Faksimile Nøjagtig kopi, f.eks. af en gammel tryksag eller af en underskrift. Farvestrip Kontrolstrip der indsættes på arkmontagen til kontrol af pladekopiering og trykning. Fast for- og bagkant Justeringsmetode, hvor linierne flugter i både højre og venstre side. Ordmellemrummene er variable. Figursats Egentlig betegnelse for opsætning og ombrydning af satslinier så de danner en figur, fx en vase. I dag er det betegnelse for at satslinierne standser i en vis afstand fra en stregtegning, så de er med til at understrege figurens form. Fisk 1. Typografisk udtryk for blysats der er faldet fra hinanden: gået i fisk. 2. Skrift der er lagt af i en forkert sættekasse eller et bogstav der ligger i et forkert fag: der er fisk i kassen. Floder Typografisk udtryk som anvendes ved sats, hvor ordmellemrummene flugter lodret og er så store, at de danner hvide striber i satsbilledet. Font Engelsk ord for skriftfont. Format 1. Det samme som satsformat, dvs. liniens længde. 2. Anvendes også om tryksagens størrelse. Formering Den del af bogomslaget eller bogbindet der ligger ud over bogblokkens format. Forrider Også kaldet trompet eller overligger. En linie der er placeret over hovedrubrikken i en mindre skriftgrad. Anvendes især i magasiner. Fotografisk prøvetryk Det samme som Cromalin. Fransk horeunge Indrykningslinie nederst på en side/spalte. Kaldes på engelsk Orphan og på tysk Schusterjunge. Fritlægning Fjernelse af baggrunden bag motivet på et fotografi. Frontispice Illustration (foto) der er placeret over for titelsiden i en bog. Normalt side 2. Fusk Fritidsarbejde på jobbet. Gammel antikva Typografisk udtryk til klassifikation af skrifter der har sin oprindelse i renæssancens og barokkens historiske bogskrifter.

4 Generel knibning Ensartet formindskelse af bogstavafstande i et tekststykke. Geviert (udtales gefirt) Betyder egentlig kvadrat. Typografisk mellemrum hvis bredde og højde er lig med skriftens gradstørrelse. Ved f.eks. en 12 pt skrift er en geviert lig med pt. Benyttes ofte ved indrykning af første tekstlinie i et afsnit. Se også Em-space. Grid Engelsk ord for linienet. Kan være synligt eller usynligt. 1. I QuarkXPress er grundlinienettet et grid der hjælper med at få teksten til at holde register. 2. Modulnet opbygget af hjælpestreger der fastlægger placeringen af tekst og billeder i et design. Grotesk Fælles betegnelse for skrifttyper uden skrafferinger (seriffer) og uden eller med kun lille forskel mellem hår- og grundstreger. Kaldes også Sans Serif. Grundlinie Den linie som bogstaverne er forankret til. Alle skriftstørrelser i en linie bliver forankret til denne linie, så de holder fod. Kaldes også basislinie. gyldne snit, Det Det gyldne snits proportioner (lat. sectio aurea) defineres som (fra Gyldendals ti-binds leksikon)»deling af et liniestykke i to dele, hvor den mindste del forholder sig til den største del som den største del til hele liniestykket«, og har siden Antikken været udtryk for harmoniske proportioner indenfor både billedkunst og arkitektur. Det gyldne snits proportioner kan udtrykkes ved forholdstallene 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 osv. (Fibonaccis række), hvor hvert tal er summen af de to foregående. Det giver skaleringsforholdet ca. 1:1,6. Disse tal kan f.eks. benyttes til at finde bogsidens proportioner: en bredde på 125 mm give højden 200 mm (125 1,6), et forholdsvis slankt format, der ligger godt i hånden. Skaleringsforholdet kan også benyttes til at graduere rubrikstørrelser. F.eks. kan du til en grundskrift på 10 pt vælge en mellemrunrik på 16 pt og en hovedrubrik på 26 pt (25,6pt). Men lad altid øjet afgøre dine valg. Halvgeviert Svarer til den halve bredde af en geviert. Se også En-space. Halvtoneoriginal Reproduktionsteknisk udtryk for et billede, fx et foto der indeholder alle tonværdier fra sort til hvid, der gengives ved hjælp af raster. Horeunge Udgangslinie placeret øverst på en side eller i en spalte. Kaldes på engelsk for Widow og på tysk for Hurenkind. Hovedrubrik Typografisk betegnelse for en overskrift. Hovedsteg Afstanden mellem 2 kolumner anbragt hoved mod hoved i en udskydning (formmontage). Inkluderer beskæring. Højformat Papirformat hvis højde er større end bredden. Håndsats Typografisk udtryk for sats som typografen, bogstav for bogstav, har sat op i en vinkelhage og udsluttet til linier. Illuminator Gammel betegnelse for en illustrator, der håndmalede de farvelagte initialer og billeder i inkunablerne. Indrykning Første tekstlinie der er rykket mod højre f.eks. ved nyt afsnit. Størrelse normalt lig med en geviert. Initial Ornamenteret begyndelsesbogstav i afsnit. Inkunabel Blokbog. Bøger der indtil 1500 (i Danmark indtil 1550) blev trykt i vægtstangspresser. Det trykgivende element var en udskåret træplade. Interpunktion Tegnsætning dvs. indsætning af skilletegn i en tekst, f.eks. punktum, komma, semikolon og udråbstegn. ISBN-nummer International Standard Book Number. Ti-cifret tal, der oplyser om en bogs oprindelsesland og forlag samt det nummer bogen har fået tildelt.

5 Jomfru Gammelt typografisk udtryk for en fejlfri sats i førstekorrekturen. Justeret sats Sats sat med fast for- og bagkant. Kapitæler Store bogstaver, majuskler, der har samme højde som minusklernes x- højde. Der skelnes mellem ægte og uægte kapitæler. Ægte kapitæler er tegnet til skriftfonten og opnår derved samme gråhedsværdi som brødteksten. Uægte kapitæler er skriftens majuskler sat i en mindre skriftgrad. Derved bliver de lysere og tyndere end brødteksten. Kegle Ældre typografisk betegnelse for bogstavets højde, dvs. den plads det optager i linien. Svarer til skriftens gradstørrelse. Kerning Engelsk betegnelse for knibning af bogstavpar. Kolonel 7 pt. Kolumnetitel, levende Forfatternavn og bogens titel, bogens titel og kapiteloverskriften eller kapiteloverskrift og mellemrubrikken placeret sammen med pagina på to sider over for hinanden, enten i kolumnens over- eller underkant. Kompres Sats uden skydning. Fx. en 8 pt skrift med 8 pt linieafstand. Knibning Formindskelse af afstanden (luften) mellem bogstaver. Modsat spatiering. Der skelnes mellem generel knibning og par-knibning. Kolofon Et satsstykke med angivelse af udgiver, trykkeri, udgivelsesår, copyright, designer, skriftfont, papir, isbn-nummer mm. Placeres normalt på bogens fjerde side eller bagest i bogen. Kolumne (udtales klumme) Stammer fra det græske ord columna: søjle. Den firkant som satsen danner på siden. Kolumnetitel Bog- og/eller kapiteltitel evt sammen med pagina, placeret i den øverste eller nederste margen på en bog- eller magasinside. Kombineret Sammenkopiering af rasteroptagelse og stregoptagelse af samme billede. Kompres Satslinier sat uden skydning. Korpus 10 pt. Korrektur Kontrol af indskrevet tekst for fejl samt kontrol af sidens opbygning. Korrekturtegn Standardiserede tegn (Dansk Standard) til markering af fejl og angivelse af rettelser i korrekturen. Kritisk klamme En kantet parentes [ ]. Kursiv Benævnes også Italic. Betegnelse for et hældende skriftsnit. Se også oblique. Letraset Skriftark hvor bogstaverne kan overføres til forskellige materialer efter samme princip som overføringsbilleder. Letterspacing Engelsk betegnelse for det danske ord spatiering. Ensartet forøgelse af afstanden mellem bogstaver. Ligatur To bogstaver der er tegnet sammen til ét bogstav. Benyttes især i antikvaskrifter, f.eks. fi og fl, hvor udløbet på f et vil støde sammen med prikket over i et. Findes ikke i Windows-tegnsættet. Lige sider Venstresider. Sider med lige pagina: 2, 4, 6, 8 osv. Lille cicero 11 pt. Linieafstand Typografisk betegnelse for afstanden målt fra skriftfontens overkant i en linie til overkanten af skriftfonten i den efterfølgende linie, eller fra grundlinie til grundlinie. Angives i points. Det er denne afstand man i QuarkXPress indsætter i skydning-feltet.

6 Logotype Bogstaver anvendt til en sammenhængende enhed, f.eks. et firmanavn. Luft Udtryk for mellemrummet mellem bogstaver, linier og satsgrupper, fx billede og billedtekst. Se også blindmateriale. Læsbarhed Beskriver tekstens forhold til læseren, dvs. om teksten er forståelig for læseren. Læsbarhedsindeks (lix), hvormed man kan måle en teksts sværhedsgrad, er konstrueret af C. H. Björnsson. Læselighed Den påvirkning som den visuelle oplevelse af den typografiske opsætning har på læseren, og som influerer på læserens indtryk af tekstens tilgængelighed. Disse visuelle indtryk omfatter den typografiske opsætning, men også papirvalg og belysning. Løs bagkant Typografisk betegnelse for sats hvor linierne ikke flugter i højre side. Alle ordmellemrum får samme bredde. Løs forkant Typografisk betegnelse for sats hvor linierne ikke flugter i venstre side. Alle ordmellemrum får samme bredde. Majuskler Typografisk betegnelse for alfabetets store bogstaver. Kaldes også versaler. Majuskeltal Taltegn, der står på samme grundlinie og med samme højde som majusklerne. Manchet Tekststykke, normalt placeret i begyndelsen af brødteksten, der indeholder et resumé af artiklens indhold. Se også underrubrik. Marginaler Stikord der anbringes i margenen. Sættes normalt med løs bagkant. Matematiske tegn Additionstegn (+), subtraktionstegn (, ), divisionstegn (:), multiplikationstegn (, ), lighedstegn (=), ulig med-tegn ( ), plus/minus-tegn (±), kvadratrodtegn ( ), m.fl. Materie Siderne i en tryksag. Kaldes også bogblok eller indmad. Modsat omslaget. Mediæval-tal Det samme som minuskeltal. Mellemslag Typografisk betegnelse for et større liniemellemrum i satsen, f.eks. en blank linie. Mellemrubrik Afsnitsoverskrift i brødteksten. Middellinie Øverste linie af x-højden. Minuskler Typografisk betegnelse for alfabetets små bogstaver. Minuskeltal Taltegn af uens højde, med over- og underlængder. Mittel 14 pt. Moiré Køkkentern-mønster der fremkommer ved ilægning af raster i et allerede rastreret billede. Montage 1. Sidemontage. Sidevis opklæbning af originalmateriale til brug for reproduktion. I dag udføres sidemontagen på computer i desktop publishing programmer. 2. Arkmontage. Montering af tekstfilm og billedfilm i et udskydningsmønster inden kopiering til trykforme. Nedrykning Angivelse af afstanden fra kolumnens overkant til overkanten af første brødtekstlinie ved kapitelstart i bøger. Angives i antal brødskriftlinier. Negativ skrift Hvid skrift på sort eller farvet baggrund. Negativ skydning Minus-skydning der bevirker at skriftens kegle formindskes. Benyttes ofte ved store skriftgrader, f.eks. i avisers rubrikker. Nonpareille (udtales nonpræl) Gammelt udtryk for skriftgraden 6 pt. Norm Bogens titel og evt. bindnummer der placeres sammen med primasignaturen på hvert arks første side. Normalsiden Bogens opbygning tager udgangspunkt i et opslag, hvor der er taget stilling til margenforholdene, kolum-

7 nens bredde og højde, brødskrift, linieafstand mm. Ny typografi Typografisk retning der udsprang fra Bauhaus i 1920 erne, med Poul Renner og Jan Tschichold som de toneangivende. Her brød man med tidligere tiders aksiale (symmetriske) opsætning og indførte den asymmetrisk opsætning. Oblique Elektronisk kursiveret skriftfont. Ombrydning Opbygning af de enkelte sider ved hjælp af rubrikker, manchet, brødtekst, andre grafiske elementer, illustrationer og billedtekst mv. Omløb Fortsættelse af en artikel længere fremme i avisen eller magasinet. Ordinær 1. Styrkebetegnelse for skriftens grundform. 2. Lodret skrift i modsætning til kursiv. Original Reproduktionsteknisk udtryk for tegninger, fotografier mv. der skal reproduceres (skannes). Ornament Typografisk materiale der kan sammenstykkes til rammer eller andre dekorative arrangementer. Overligger Se trompet/forrider. Overlængde Den del af bogstavet der går op over x- højden, f.eks. ved b, h, k osv. Ozalid Andet ord for blåkopi. Pagina Sidetal. Paginering: nummerering af siderne. Par-knibning Formindelske af afstanden mellem to bogstaver (bogstav-par). I QuarkXPress kan der opbygges knibningstabeller for hver skriftfont, der kan indeholde flere tusinde bogstavpar. Perle 5 pt. Petit 8 pt. Pi-skriftfonte Skriftfonte som indeholder specialskrifttegn der ikke ligger i de normale skriftfonte. Pica Måleenhed i de engelsktalende landes typografiske målesystem. 1 pica ~ 12 points ~ 4,233 mm. Point (pt) Mindste måleenhed i de engelsktalende landes typografiske målesystem. 1 pt ~ 0,353 mm. Punkt (pkt) Mindste typografiske måleenhed i det europæiske typografiske målesystem. Er lig med 0,37595 mm. Benyttes til angivelse af skrifstørrelse. I Quark- XPress omregnes 1 punkt til 0,379 mm med standardomregningsenheden cicero/cm. Point (pt) Mindste typografiske måleenhed i de engelsktalende lande. Er lig med 0,3525 mm. Benyttes til angivelse af skrifstørrelsen i dtp-programmer. Prøvesider Opslag til bog, hæfte eller brochure hvor tilrettelæggeren har fastlagt principper for det grafike design, der forevises kunden inden tryksagen sættes i produktion. Rafle ud Hvis fagene i sættekassen var overfyldte blev de overflødige skrifttegn fjernet, så der ikke kunne opstå kassefisk, ved at typerne gled over i andre fag. Raster Opdeling af en halvtoneillustration i punkter, for at kunne gengive gråtoneværdierne i trykprocessen. Register 1. Brødstekstlinier der i spaltesats står lige ud for hinanden. 2. Satslinier der på to efterfølgende sider er placeret nøjagtig oven på hinanden. Regletter Typografisk blindmateriale i forskellige i tykkelser fra 1-12 pt og i længder fra 6 cicero og opefter. Blev i blysats benyttet til mellemslag (blanke linier) og til skydning af tekst.

8 Rubrikker Fællesbetegnelse for overskrifterne i en bog, avis, magasin eller tidsskrift. Se også hovedrubrik og mellemrubrik. Rundtløbende rubrik Se mellemrubrik. Rygsteg Afstand lagt ind i ryggen mellem to kolumner i et opslag. Sats Manuskript der er blevet omsat til typografisk tekst. Satsformat Liniens længde. Udmåles i mm. Tidligere i cicero eller pica. Satsspejl Betegnelse for satsen på to sider over for hinanden (i et opslag). Serif Afslutningsstreg ved begyndelsen eller slutningen af et antikvabogstavs grundstreg. Kaldes også skraffering. Siderubrik Ord der fremhæves i starten af et afsnit. Til fremhævelse kan benyttes halvfed, majuskler eller kapitæler. Over en siderubrik placeres normalt en blank linie. Skalatryk Prøvetryk, der viser farverne enkeltvist og som samtryk i et 4-farvetryk, i rækkefølgen cyan, gul, magenta og sort. Skriftbredde Angivelse af skriftens bredde i forhold til højden. En skrift kan gøres elektronisk smallere og bredere, men styrkeforholdet mellem de vandrette og lodrette streger ændres. Skriftfamilie Flere skriftgarniturer der indeholder selvstændige, komplette skriftsnit, tegnet med samme skriftkarakter men i forskellig styrke (lyse, halvfede eller fede varianter), kursive, smalle og brede varianter, danner en skriftfamilie. Skriftgarniture I blysats betegnelse for alle de skriftgrader der hører til en bestemt skriftfont. Skriftgrad Typografisk betegnelse for skriftens størrelse (højde). En 12 pt skrift skulle teoretisk måle 12 pt fra overkanten af k til underkanten af p. Den såkaldte kp højde. Udmåles i punkt eller points, sjældnere i millimeter. Skriftkarakter Benyttes i betydningen særpræg om hvorvidt en skrift vil passe til en given opgave. Skriftsnit Typografisk betegnelse for de forskellige skriftvariationer, f.eks. kursiv, halvfed, fed, smal, bred Skriftstyrke Angivelse af skriftfontens styrkevariationer som lys, mager, ordinær, halvfed og fed. Skrifttype 1. Betegnelse for det enkelte støbte skrifttegn, placeret på keglen eller typelegement. 2. Betegnelse for en skriftgruppe som f.eks. antikva eller grotesk. Skraffering Anden betegnelse for serif. Skydning Det mellemslag der»skydes«ind mellem satslinierne. Er altid differencen mellem linieafstand og skriftgrad. Skær sats Typografisk betegnelse for sats der kun indeholder brødskriften. En homogen og smuk skær sats bygger på det rigtige valg af skriftgrad i forhold til satsformatet, liniernes justering, korrekt skydning i forhold til den valgte skriftfont, skriftgrad og linielængde, ordmellemrummenes størrelse, bogstavafstand og korrekt brug af typografiske tegn. Smudstitel Er bogblokkens første side. Siden bliver indsat for at beskytte titelsiden, der er den traditionelle bogs fornemste side, mod smuds. Snit De tre sider på den beskårne bogblok. På indbundne bøger påføres der ofte farve på oversnittet. I særlige tilfælde på alle tre snit, fx salmebøger. sos Angivelse for store og små bogstaver. Anvendes ved skriftlig angivelse til sætning af f.eks. rubrikker.

9 Spaltebredde Svarer til satsformat og liniens længde. Angives normalt i millimeter. Tidligere blev det angivet i cicero eller pica. Spaltemellemrum Afstanden mellem spalterne. Spatiering Ensartet forøgelse af afstanden mellem bogstaverne. Specialfarve Farve der er blandet til en bestemt nuance inden de kommer i trykmaskinen. Spies I bogtryk angivelse af at ordmellemrummene ligger i samme højde som skriftbilledet og derved giver et aftryk på papiret. Spidskolumne Den tekstside der afslutter et kapitel, blev i gamle dage sat i en spids. Kolumnen skal mindst indeholde samme antal linier som nedrykningssiden ved kapitelstart. Spiseseddel Kioskplakat Spærring Ensartet forøgelse af ordmellemrummenes størrelse i en linie eller i et tekststykke. Streg Repro-optagelse af illustration eller tekst uden brug af raster. Stregstyrke Typografisk betegnelse for stregens tykkelse, f.eks. 1 pt streg. Stående Benævnelse for et typografisk mål på 4 cicero. Tal Tal i majuskellinier skal altid være majuskeltal. F.eks.: ÅRET 2000, ikke ÅRET 2000 Tankestreg Læsetegn ( ). Længden svarer til µ geviert. Findes også i en gevierts længde ( ) men den benyttes sjældent. Tekst 20 pt. Tertia 16 pt. Thin-space Engelsk udtryk for et ordmellemrum der svarer til bredden af et punktum og komma. Svarer til en fjerdedel geviert. Tracking Engelsk betegnelse for ensartet regulering af afstanden mellem bogstaver. På dansk kaldet knibning. Tredelt liniefald Anvendes i symmetrisk typografi hvor teksten ordnes i afvekslende korte og lange linier, med den vigtigste tekst som den længste linie. Trompet En linie, der er placeret over hovedrubrikken. Kaldes også forrider eller overligger. Benyttes i avis- og magasintypografi. Typografi Ordet typografi udspringer oprindelig fra de græske ord typos: det af slag eller tryk bevirkede; præg; form og -grafia: skrive. Niels Bøje Zieglers definition på typografi: Typografi er læren om skrifttypernes oprindelse, erkendelsen af deres anvendelse ud fra funktionelle som æstetiske krav, ordning af satsens enkelte elementer (skriftfont, brødtekst, rubrikker, illustrationer, andre grafiske elementer og farve), samt deres gruppering og placering på en givne flade. Typometer Lineal der indeholder det typografiske målesystem, også kaldet et ciceromål. Endvidere indeholder typometret inddelinger til aflæsning af linieafstand og skriftstørrelser. Udfaldende billede Billede der går til beskæring. Udgangslinie Linie der afslutter et tekstafsnit. Se også horeunge. En udgangslinie bør altid være markant længere end indrykningen på det efterfølgende afsnit. Udligning Optisk regulering af bogstavafstandene i et ordbillede. Majuskler skal altid udlignes, mens kapitæler spatieres. Udskydning Kaldes også formmontage. Placering af sider i trykforme efter et bestemt mønster, så side 2 trykkes bag på side 1 osv.

10 Ulige sider Højresider. Sider med ulige pagina. Uncial Stort begyndelsesbogstav der indsættes ved kapitlets eller artiklens begyndelse. Uncialet kan spænde over en, to eller tre linier. Underlængde Den del af bogstavet der går ned under basislinien, feks ved g, j, p, y. Underrubrik Tekst der udbygger hovedrubrikkens indhold. Variable ordmellemrum Ordmellemrum der ændres ved satsliniens justering. Anvendes når linien skal justeres ud på formatet ved fast for- og bagkant. Versalier Andet ord for majuskler. Vignet Lille tegning eller fritstående ornament. Ofte stiliserede plantemotiver eller geometriske former. Benyttes som dekoration på bogens titelblad. x-højde Minusklernes højde. Måles fra skriftens grundlinie til overkanten af bogstavet x. De runde bogstaver er af optiske hensyn gjort en anelse større.

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme.

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme. Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn

Læs mere

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Cz xhk ø i s TYPOGRAFI - de grafiske byggesten Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Copyright All Rights Reserved Cover Design: Jannie Pilemand Christensen Layout: Jannie Pilemand Christensen

Læs mere

Typografi bogstavregulering

Typografi bogstavregulering Når jeg i dag betragter den typografiske kvalitet i tryksager, er det tydeligt at det ikke er alle, der beskæftiger sig med fremstilling af grafisk kommunikation, der er opmærksomme på eller har blik for,

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 474

Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks 474/2 Der er forskel Her er forskellen»fi«og»fi«. Første er en ligatur f og i er designet som ét tegn. Det andet er blot bogstaverne f og i. Det første er

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

En bog bliver til...

En bog bliver til... En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed GRAFISK DESIGN GRAFIK DESIGN Denne opgave er ikke den originale 3 ugers skoleforløb. I dette skoleforløb, Avanceret ombrydning, skulle vi designe og ombryde sider af så mange vi kunne nå, til Skud På Stammen.

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Disse sider er tænkt som hjælp til at opsætte en side til brug ved stilaflevering og andre opgaveafleveringer.

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008 Grafisk design Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen Denne rapport indeholder 2 dele: En teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del vil vi gennemgå noget teori omkring grafisk

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Ditte Vium Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Typografiske fagudtryk Niels Bøje Ziegler Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director,

Typografiske fagudtryk Niels Bøje Ziegler Bogen er sat med Klavika, Angie s New House og Stempel Garamond Forsidedesign: Karen Winther Art director, Typografi Typografi er læren om skrifttypernes oprindelse, erkendelsen af deres anvendelse ud fra funktionelle som æstetiske krav, ordning af satsens enkelte elementer (brødtekst, rubrik, illustration,

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Typografi og Ombrydning. Kursustilbud på Aarhus Universitetshospital

Typografi og Ombrydning. Kursustilbud på Aarhus Universitetshospital Typografi og Ombrydning Kursustilbud på Aarhus Universitetshospital Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at lave kursuskataloget for 2015. Dette blad kommer ud hvert år, men denne

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Brainstorm/mindmapping

Brainstorm/mindmapping GRAFISK DESIGN Indhold Grafisk design 3 Brainstorm/mindmapping 4 Inspiration 5 Skitser 6 Logoets udvikling 8 Skrifttyper 12 Logoets grundform 13 Farver 14 Grundvarianter 15 Sort/hvid og negativ 16 Hovedvarianter

Læs mere

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Typografi & Ombrydning opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Indholdsfortegnelse Idé og skitsering....5 Værktøjer....6 Format (InDesign)....6 Typografi (InDesign)...7 Tabel (InDesign)...10 Punktopstilling

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard 2. udgave Geviert en grafisk ordbog Af Søren Tougaard 1 Geviert en grafisk ordbog 2011, Søren Tougaard 2. udgave, 1. oplag Printet 2010 i Odense SDE Grafisk Værksted 2gaard@gmail.com Skrift: Palatino Linotype

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard 2. udgave Geviert en grafisk ordbog Af Søren Tougaard 1 Under min uddannelse, som mediegrafiker, stødte jeg ofte på ord jeg ikke kendte. Jeg savnede et opslagsværk og bestemte mig derfor for at lave et.

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning 2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning Opgave: Folder om lrid. Navn: lrid Programmer: InDesign Udarbejdet november 2014. lrid - Indhold Indhold lrid er De fem decipliner 1 Gangarter 2 Terrænlydighed

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Sia von Bülow. Svendeprøve 2015

Sia von Bülow. Svendeprøve 2015 Sia von Bülow Svendeprøve 2015 Indhold 3 Typografi og ombrydning 10 Grafisk design 16 Grafik og billedbehandling 33 Grafisk produktion og workflow Typografi og ombrydning Rejsemagasin TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Grafisk Design beskrivelse

Grafisk Design beskrivelse Grafisk Design beskrivelse Opgave beskrivelse: Opgaven er en annonce, lavet for en Vikar og hjemmeservice Midtvest. Opgaven er et redesign af nogle roll-ups jeg tidligere har lavet for kunden som de ønskede

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Den Grafiske Højskole

Den Grafiske Højskole 1 Den Grafiske Højskole Den Grafiske Højskole Medieproduktion og ledelse MPL 2004-2007 Skriftlig eksamen i produktionstilrettelægning Fredag 6. januar 2006 kl. 9.00 til 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere