KOGNITIVE HJÆLPEMIDLER. Nordens Velfærdscenter HJÆLPEMIDLER TIL STØTTE FOR MENTALE FUNKTIONER VED PSYKISK SYGDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOGNITIVE HJÆLPEMIDLER. Nordens Velfærdscenter HJÆLPEMIDLER TIL STØTTE FOR MENTALE FUNKTIONER VED PSYKISK SYGDOM"

Transkript

1 KOGNITIVE HJÆLPEMIDLER Nordens Velfærdscenter HJÆLPEMIDLER TIL STØTTE FOR MENTALE FUNKTIONER VED PSYKISK SYGDOM

2 INNHOLD FORORD EFFEKT AF HJÆLPEMIDLER, DER STØTTER MENTALE FUNKTIONER TYPER AF HJÆLPEMIDLER EKSEMPLER PÅ BRUG AF HJÆLPEMIDLER, DER STØTTER MENTALE FUNKTIONER Struktur på dagen. Huskeur Vurdering af tidsforbrug. Timestokken... 6 Planlægning af tidsforbrug. Time-timer Plan for aktiviteter. Huskeklokke Styr på sine gøremål. Handi, planlægningshjælpemiddel Kontrol over rastløsheden. PDA Mestring af daglige gøremål. Mobiltelefon Dæmpning af angst. Kugledyne INDSATSER TIL ØGET BRUG AF HJÆLPEMIDLER VED PSYKISK SYGDOM Styrk kompensations-tankegangen Synliggør koblingen mellem psykisk sygdom og nedsatte mentale funktioner Forøg viden om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, på alle niveauer Giv målrettet information til brugere og deres pårørende Sørg for uddannelse af de professionelle og de studerende inden for området Beslutningstagere skal «nurses» Brug professionelle, der har kendskab til hjælpemidlerne Øg brugerdeltagelsen ved hjælpemiddelformidlingen Opbyg et retfærdigt, fleksibelt og lettilgængeligt hjælpemiddelformidlingssystem Etabler lokale centre, hvor hjælpemidler til støtte for mentale funktioner kan afprøves Stimuler udvikling af hjælpemidler uden «hjælpemiddellook» Stimuler forskning og udvikling af hjælpemidler til personer med psykisk sygdom Fortsæt udveksling af viden mellem de nordiske lande NORDISKE INSPIRATIONSKILDER Human Teknik Udredning på psykiatriområdet i Sverige Hjælpemiddelambassadører Hjælpemidler i fokus for personer med psykisk funktionsnedsættelse Samarbejde med kriminalforsorgen Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering ABT-fonden Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD, Autisme eller Asperger syndrom Den danske hjælpemiddelbase Svensk portal for hjælpemidler, der støtter mentale funktioner Nordens Velfærdscenters vidensnetværk om ADHD Tidsskrift fra en kommunal afdeling for socialpsykiatri, alkohol og narkotika LITTERATUR INNHOLD

3 Forord Mennesker med psykisk sygdom kan have vanskeligheder med at forstå, bearbejde og handle hensigtsmæssigt på informationer og oplevelser. Det skyldes, at deres sygdom kan påvirke et eller flere områder af fx følgende mentale funktioner: Hukommelse, initiativ, opmærksomhed, koncentration, 3 planlægningsevne, tidsopfattelse, sammenfatning af informationer og generalisering på baggrund af mange oplysninger. Forskning og viden fra praksis viser, at hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, kan medvirke til, at personer med psykiske sygdomme i større omfang kan klare sig selvstændigt og gennemføre et normalt hverdagsliv. Hjælpemidler kan fx medvirke til at skabe struktur på hverdagen, huske aftaler, tage medicin korrekt og stimulere til at iværksætte aktiviteter. Dette kan sekundært medvirke til fx mindre angst og uro, mindre hjælp fra familie og fagpersoner samt styrke muligheder for at varetage uddannelse eller job. Psykisk sygdom og mentale funktioner Psykisk sygdom kan være fx psykoser, angst- og tvangstilstande samt erhvervede og medfødte neuropsykiatriske funktionsnedsættelser. Neuropsykiatriske lidelser er et samlingsbegreb for en række diagnoser fx ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), Aspergers syndrom og autisme. Ifølge den internationale klassifikation af funktionsevne (ICF) deles mentale funktioner i overordnede mentale funktioner som fx orienteringsevne, energi og handlekraft samt i specifikke mentale funktioner som fx hukommelse, opmærksomhed og kognitive funktioner (fx planlægning, dømmekraft, problemløsning og fleksibilitet). FORORD

4 Effekt af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner Forskning og erfaringer fra praksis viser, at effekten af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, kommer til udtryk i samfundsøkonomiske gevinster fx ved nedsat behov for hjælp og mindre brug af sundhedsydelser. For den enkelte bruger af hjælpemidlerne viser effekten sig som øget livskvalitet via en mere struktureret hverdag, øget selvstændighed, større tryghed og bedre aktivitetsudførelse. 4 Økonomisk gevinst ved brug af hjælpemidler ved psykisk sygdom Rapporten fra det svenske Hjälpmedelsinstitutet «Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning» (Åke Dahlberg 2010) omtaler følgende økonomiske gevinster ved brug af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner ved psykisk sygdom: Behovet for hjælp fra ansatte i social- og sundhedsvæsnet samt fra familie mindskes (ca. 1 time om ugen for hver). Personer med funktionsnedsættelse, som har et job, har med et relevant hjælpemiddel lettere ved at beholde jobbet, og eventuelt endda stige i arbejdstid. Personer med lettere funktionsnedsættelse, som er arbejdsløse, har større chance for at få et job. Analyserne af udgifter og gevinster ved brug af PDA, kugledyne og et tidshjælpemiddel viser, at udgifterne indtjenes i løbet af et år. Hjælpemidlerne kan desuden mindske forbrug af sundhedsydelser, behov for psykiaterhjælp og medicinudgifter. Endvidere kan hjælpemiddelbrugerne i større udstrækning bo i eget hjem og dermed mindske forbruget af særlige bosteder. Men hvis hjælpemidlerne skal fungere, så skal brugeren sammen med en hjælpemiddelkyndig person foretage en analyse af vedkommendes daglige aktiviteter med henblik på at finde de områder, hvor et hjælpemiddel kan støtte de mentale funktioner, så aktivitetsmulighederne forbedres. Hjælpemidlet skal derefter tilpasses individuelt, og den pågældende bruger samt hjælpere og nærstående familie skal instrueres og trænes i brug og vedligeholdelse. Desuden skal der følges op på hjælpemidlets funktion, så det løbende afstemmes med brugerens dagligdag og aktiviteter. Derved sikres det, at den optimale effekt af hjælpemidlet bevares. Et gennemsnitligt timeforbrug på skønnes at være dækkende til oplæring og opfølgning for hver enkelt bruger. EFFEKT AF HJÆLPEMIDLER, DER STØTTER MENTALE FUNKTIONER

5 Typer af hjælpemidler Hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, kan blandt andet være følgende: Forskellige typer af ure eller elektroniske kalendere med fx alarmfunktioner og mulighed for talende vejledninger eller kalendere med grafisk illustration af tiden, almindelige eller specialfremstillede PDAer (personlig digital assistent), ipads samt beroligende hjælpemidler fx kugledyner m.m. De mange typer af almindelige mobiltelefoner og internettilgængelige smartphones der findes som standardprodukter på det almindelige marked, kan også ofte med særlige brugerflader eller applikationer (apps) benyttes til støtte for mentale funktioner. Det drejer sig om at finde de alment tilgængelige eller specielt udviklede programmer, der er velegnede netop for den pågældende person. Der kan være tale om applikationer fx til at tage medicin (huske medicinen samt den rette sammensætning på de rigtige tidspunkter), planlægge tid eventuelt med alarm ved aftaler, ordne budget, finde vej, huske informationer, regne, skrive, få viden om hvordan aktiviteter skal udføres og hvor, de foregår, lave søvnprogram, have væskekontrol, blive underholdt (spil, musik, chat, sociale medier) og blive stimuleret til motion m.m. Disse funktioner kan fx vises enten visuelt via billeder/videoer og tekst eller auditivt ved oplæsning. 5 Struktur på dagen huskeur side 6 Vurdering af tidsforbrug timestokken side 6 Planlægning af tidsforbrug time-timer side 7 Plan for aktiviteter huskeklokke side 8 Styr på sine gøremål Handi, planlægningshjælpemiddel side 8 Dæmpning af angst kugledyne side 9 TYPER AF HJÆLPEMIDLER

6 Eksempler på brug af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner Struktur på dagen huskeur Per er 40 år. Han har ADHD, hvilket blandt andet medfører, at han har svært ved at planlægge og koncentrere sig. Hans 5-årige søn bor hos ham hver anden uge, og i de perioder har han nogenlunde styr på dagens gang. De andre uger har han tendens til at sidde ved computeren det meste af natten, fordi han ikke kan løsrive sig. Han har derfor svært ved at komme op og passe den uddannelse, som han er i gang med. Per har i samarbejde med en ergoterapeut prøvet forskellige hjælpemidler, der kunne hjælpe med at strukturere hans hverdag, så han kan også kan klare sin uddannelse. Han har besluttet at bruge et huskeur, hvor han kan indtale, hvad han skal gøre på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Huskeuret minder ham om at tilberede morgenmad, vække sin søn, spise, klæde sig på og følge sønnen til børnehave. Om aftenen udsender uret opfordringen om at gå i seng mange gange. Uret giver ham således «et spark i røven», som han selv siger, og det virker for ham. Vurdering af tidsforbrug timestokken Hans har i hele sit 30-årige liv haft svært ved at koncentrere sig og med at afslutte opgaver. Han har en maniodepressiv sygdom med hovedsagelig maniske træk. Han arbejder med programudvikling i en computervirksomhed, og det hænder, at han ikke bliver færdig til tiden med sine opgaver eller at han «misser» et vigtigt møde, fordi han let distraheres og bliver optaget af noget andet. Hans bruger nu en timestok, som viser ham grafisk, hvor lang tid, der er til den næste aktivitet, eller hvor lang tid han har tilbage til at udføre en opgave. Et almindeligt ur gav han ikke den samme støtte. Han kan fx sætte timestokken til et kvarter, når han skal spise frokost eller til et par timer til en speciel opgave. Så viser timestokken hele tiden, hvor meget tid han har tilbage. EKSEMPLER PÅ BRUG AF HJÆLPEMIDLER, DER STØTTER MENTALE FUNKTIONER 6

7 Planlægning af tidsforbrug time-timer Maria har et arbejde som sekretær. Det forudsætter planlægning og overblik, hvilket kan være svært for hende, da hun har diagnosen ADHD. Hun siger om hjælpemidlet time-timeren, at den gør tiden synlig. Hun kan se hvor meget tid hun har tilbage til en bestemt aktivitet og kan afslutte den i tide. Før hun fik hjælpemidlet følte hun sig ofte stresset, når tiden løb fra hende. 7 Om mentale funktioner De mentale nedsatte funktioner har forskellige fremtrædelsesformer hos forskellige personer. Selv om man har samme diagnose, har man ikke nødvendigvis de samme symptomer, og selv om to personer har samme slags symptomer er det ikke sikkert, at den samme løsning passer til dem begge. Valg af relevant støtte og kompensation ved nedsatte mentale funktioner er afhængig af mange faktorer fx personlighed, sociale forhold, familieog samfundskultur og fysiske omgivelser. Eksempler på nedsatte mentale funktioner: Dårlig hukommelse, hvilket kan påvirke indlæring, sociale aktiviteter og skabe utryghed og afmagt. Nedsatte eksekutive funktioner, hvilket gør det vanskeligt at tilpasse sig nye situationer og handle hensigtsmæssigt. Nedsat motivation. Det at kunne forestille sig en ønskelig situation og koble den sammen med handlinger og udføre dem for at nå situationen kan være svækket. Initiativløshed. Det at beslutte noget og handle derpå kan være svækket. Personen med denne form for mental funktionsnedsættelse kan virke doven og uinteresseret. Svækket planlægningsevne. Dagligdagen kræver planlægning i forhold til at tilrettelægge et måltid, at gøre rent, at handle ind m.m. Når planlægningsevnen er svækket kan det være vanskeligt at overskue, hvad man skal gøre hvornår. Nedsat tidsopfattelse giver problemer med at holde aftaler, at bedømme hvor lang tid en aktivitet tager eller at strukturere dag og nat tidsmæssigt. Svækket opmærksomhed forårsager, at man let distraheres og derfor har svært ved at fortsætte aktiviteter, og det medfører ofte indlæringsproblemer. Nedsat bearbejdning og generalisering af viden og erfaring medfører, at viden ikke kan overføres til lignende situationer, så man virker ubegavet og ubehjælpsom. Udførelsen af automatiske handlinger svækkes, hvilket gør at velkendte aktiviteter kan blive vanskelige at udføre. EKSEMPLER PÅ BRUG AF HJÆLPEMIDLER, DER STØTTER MENTALE FUNKTIONER

8 Plan for aktiviteter huskeklokke Sandra og Patrik har psykiske funktionsnedsættelser, som påvirker deres planlægningsevne og tidsopfattelse. De har to børn på henholdsvis et og fire år. De har svært ved at få dagen til at fungere hensigtsmæssigt, selv om de gør sig umage med at være gode forældre. Sommetider hænder det, at børnene ikke får mad, før de bliver utidige og urolige. Når det sker, så kan det være, at køleskabet er tomt, fordi de ikke har fået planlagt indkøbene. De har afprøvet flere hjælpemidler til at støtte dem, så de kunne få kontrol over deres hverdagsplanlægning. Løsningen blev en huskeklokke, hvor de kan indtale forskellige beskeder, som afspilles, når de skal udføre væsentlige gøremål. De synes nu, at de har styr på de vigtigste opgaver, og at deres dage er blevet mere harmoniske. 8 Styr på sine gøremål Handi, planlægningshjælpemiddel Göran har schizofreni, som behandles med medicin. Han bor alene og har et deltidsarbejde. Han har svært ved at huske, hvad han skal gøre, og han kan ikke finde ud af at stoppe nogle aktiviteter i tide. Så bliver han bange og stresset, når der er uorden i dagens gøremål. Han har fået en specialfremstillet PDA, Handi, som planlægningshjælpemiddel, som han selv kan programmere med de aktiviteter, som han gerne vil udføre. Desuden kan han planlægge hvor lang tid de må tage, og Handi vil give ham besked, varsle ophør eller afgrænse tider for hans gøremål. Han får således besked, når han fx skal tage medicin, se bestemte fjernsynsprogrammer eller vaske tøj. Især til at handle er den en stor hjælp, da han let bliver stresset sammen med mange mennesker. Han kan skrive indkøbslisten derhjemme i rigtig rækkefølge efter supermarkedets placering af varerne. Han har også skrevet søsterens telefonnummer ind i indkøbslisten, så han kan kontakte hende, hvis han finder en situation for kaotisk. Hun bor i nærheden og har ofte hjulpet ham i sådanne situationer. Göran oplever, at han har bedre styr på sine gøremål, og at han nok ikke har brug for akuthjælp lige så ofte som før. EKSEMPLER PÅ BRUG AF HJÆLPEMIDLER, DER STØTTER MENTALE FUNKTIONER

9 Kontrol over rastløsheden PDA Ulrika er en aktiv og udadvendt person, der ofte er tilbøjelig til at have for mange bolde i luften. Hun er 19 år og har diagnosen ADHD. Hun har i sit korte liv prøvet flere forskellige uddannelser. Ulrika har forsøgt at bruge flere forskellige hjælpemidler for at mindske den negative indflydelse hendes rastløshed og nedsatte koncentration har på hendes funktionsniveau. Hun har sammen med en rådgivende ergoterapeut nu valgt en PDA, som findes på det almindelige marked. PDAen opfylder flere vigtige dagligdagsfunktioner for hende. Hun bruger den til at give påmindelser om noget, hun skal huske eller gøre. Hun benytter dens kalenderog adressebogsfunktioner, som hun supplerer med fotos og billeder som ledetråde. Desuden bruger hun PDAen som et beroligende hjælpemiddel ved at spille spil i situationer, hvor hun ellers ville blive rastløs og urolig. «Jeg skal helst have noget i hænderne, når jeg venter,» siger hun. 9 Mestring af daglige gøremål mobiltelefon En person med ADHD har beskrevet på hvilken måde mobiltelefonen er et effektivt hjælpemiddel for ham til at klare sine daglige gøremål: «Min mobiltelefon erstatter kalender, vækkeur, adresselister og huskeseddel. Den siger, hvem der ringer op, fortæller mig, hvad klokken er, og den giver besked, når jeg skal tage af sted for at overholde aftaler. Kort sagt så virker mobilen som huskeklokke, timestok, radio, lommeregner og meget andet. Desuden kan jeg have forskellige ringetoner i telefonen, som hjælper mig til at beslutte, om jeg vil svare straks på en opringning eller vente til senere. Alt dette har en positiv indflydelse på mit stressniveau, hvilket giver mig mere energi til at arbejde med andre ting. Når alle nødvendige funktioner er i min mobiltelefon, så har jeg også nemmere ved at strukturere mit liv, og jeg behøver ikke at huske eller søge efter forskellige hjælperedskaber, inden jeg går hjemmefra. Det gør det nemmere for mig at tage af sted som planlagt. Med en mp3-afspiller i mobiltelefonen har jeg også mulighed for at lytte til beroligende musik. Jeg synes, at min livskvalitet er blevet bedre, efter at jeg har lært at bruge mobiltelefonens funktioner. Men jeg kunne godt have brug for instruktion i at flytte oplysninger mellem computer og mobiltelefon. Det kunne give mig de samme oplysninger på en mere overskuelig måde.» Dæmpning af angst kugledyne En kugledyne er tung og lægger sig tæt ind til kroppen på en sådan måde, at den kan virke beroligende for personer med uro og angst. Kugledynen kan også fremme søvn og afslapning viser flere erfaringer fra praksis. Fx fortæller en kvinde med en angstsygdom, at det ofte tog hende flere timer at falde i søvn med sovemedicin, og hun gennemførte flere selvmords forsøg, så ambulancer og akutlæger blev tilkaldt. Men kugledynen har dæmpet hendes angst, og hun falder hurtigere i søvn, hvilket har medført en nedgang i forbruget af sovemedicin. EKSEMPLER PÅ BRUG AF HJÆLPEMIDLER, DER STØTTER MENTALE FUNKTIONER

10 Indsatser til øget brug af hjælpemidler ved psykisk sygdom Flere hundrede tusinde personer i de nordiske lande lever med psykiske sygdomme eller neuropsykiatriske funktionsnedsættelser. Undersøgelser om brug af hjælpemidler blandt personer med psykisk sygdom viser, at ca. 1/10 til næsten ingen af dem benytter hjælpemidler til at støtte de mentale funktioner. Dette kan skyldes, at politikere og beslutningstagere i de nordiske lande ikke har viden om den økonomiske gevinst, der kan være ved at formidle hjælpemidler til støtte for mentale funktioner, samt at hjælpemiddelbudgetterne måske af samme grund er små, så der ikke er plads til udvidelser eller udvikling inden for området. 10 Psykiske sygdomme i Norden. I Sverige skønnes der at være mellem og personer med psykiske funktionsnedsættelser og neuropsykiatriske diagnoser. I Danmark findes der ca personer med angsttilfælde og ca med svære psykoser. I Norge har omkring 3,5 procent af den voksne befolkning en psykotisk sygdom og 1,5 procent en maniodepressiv sygdom. Der findes ca personer med neuropsykiatriske diagnoser. I Finland vurderes det, at der findes omkring personer med psykisk sygdom. Desuden kan den manglende brug af hjælpemidler til at støtte mentale funktioner skyldes det forhold, at områdets professionelle ikke har accepteret og forstået, at hjælpemidler faktisk kan kompensere for mentale funktionsnedsættelser. Personer med psykisk sygdom og mentale funktionsnedsættelser har endvidere generelt svært ved selv at skabe ørenlyd og forståelse for deres situation. Endelig er det en kendsgerning, at hjælpemiddelformidlere samt behandlere af psykisk sygdom ikke har tilstrækkelig viden om, hvilke hjælpemidler, der kan støtte mentale funktioner, og hvordan de bruges i praksis. Dette forstærkes ved, at brugerne og deres pårørende heller ikke kender mulighederne og derfor ikke efterspørger information eller løsninger på hjælpemiddelområdet. Lovgivningen og organiseringen af hjælpemiddelformidlingen tillader mange forskellige fortolkninger, der kan skabe tvivl om formål og ansvar ved tildelingen af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner. Desuden passer genbrugssystemet i hjælpemiddelformidlingen dårligt til moderne og individuelt tilpassede informationsteknologiske hjælpemidler. Dette vanskeliggør også tildelingen af hjælpemidler til personer med psykisk sygdom. For at fremme brugen af hjælpemidler ved psykisk sygdom til gavn for den enkelte og for samfundet som helhed kunne flere af følgende tiltag iværksættes: Styrk kompensationstankegangen Det er nødvendigt at befolkningen som helhed samt fagfolk, beslutningstagere og politikere forstår, at hjælpemidler kan kompensere for mentale funktionsnedsættelser, at det samfunds økonomisk kan betale sig, og at livskvaliteten for den enkelte kan forbedres. Kompenserende hjælpemidler kan øge mulighederne for, at personer med psykisk sygdom kan deltage aktivt i samfundslivet og endda skabe mulighed for, at de kan have et arbejde. Særligt politikere bør have viden om dette. INDSATSER TIL ØGET BRUG AF HJÆLPEMIDLER VED PSYKISK SYGDOM

11 Synliggør koblingen mellem psykisk sygdom og nedsatte mentale funktioner Hverken den almene befolkning eller fagfolk inden for social- og sundhedssektoren er altid klar over sammenhængen mellem psykisk sygdom og mentale funktionsnedsættelser som fx dårlig hukommelse og manglende overblik. Derfor tænkes der ikke på at benytte kompenserende hjælpemidler. Landsdækkende informationskampagner burde iværksættes for at oplyse om mentale funktionsnedsættelser ved psykisk sygdom, og om hvordan de kan afhjælpes med hjælpemidler. En sådan information kan sandsynligvis også have en positiv effekt på forestillinger om og holdninger til personer med psykisk sygdom. 11 Forøg viden om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, på alle niveauer Større viden om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner og om effekten af brugen af dem vil kunne stimulere til øget brug af sådanne hjælpemidler. Derfor bør information og undervisning af hjælpemiddelviden iværksættes og målrettes mod personer med psykisk sygdom, deres pårørende, fagfolk og studerende inden for området samt formidlere af hjælpemidler, så vel som beslutningstagere og politikere. Giv målrettet information til brugere og deres pårørende Der bør være lettilgængelig og synlig information om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, i de miljøer, hvor brugerne og deres pårørende færdes fx på arbejdsformidlingen, socialkontoret, lægepraksis og biblioteker m.m. Informationen skal være let at læse og forstå for de relevante brugergrupper. Sørg for uddannelse af de professionelle og de studerende inden for området Ergoterapeuter og andre fagfolk med ansvar inden for formidling af hjælpemidler skal have et stabilt og opdateret vidensfundament om hjælpemidler, der kan støtte mentale funktioner, samt om målgrupperne for disse hjælpemidler. Deres viden skal derfor løbende opdateres vedrørende den teknologiske og metodemæssige udvikling inden for området. Også fagfolk, der i det daglige arbejder med behandling og pleje af folk med psykisk sygdom, bør have en generel viden om hjælpemidler, der kan støtte mentale funktioner. Ligeledes bør undervisningen på dette område øges på professionsuddannelserne, og det bør være muligt med videreog efteruddannelse inden for området. Beslutningstagere skal «nurses» I en undersøgelse 2009 blandt svenske politikere og ledere var det kun fire af ti personer, der var i stand til at nævne et eksempel på et hjælpemiddel, der kunne støtte mentale funktioner. Da politikere og ledere har afgørende indflydelse for udvikling af hjælpemiddelområdets organisering og ressourcer, skal der gøres en særlig indsats for at give dem relevante informationer om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner og deres effekt. INDSATSER TIL ØGET BRUG AF HJÆLPEMIDLER VED PSYKISK SYGDOM

12 Brug professionelle, der har kendskab til hjælpemidlerne Flere faggrupper arbejder med information, rådgivning, formidling og afprøvning vedrørende hjælpemidler. Det er især ergoterapeuter, men også faggrupper, der arbejder med visitation af sociale ydelser, koordination af behandlingsindsatser, læger og hjælpemiddelkonsulenter som kan give værdifuld hjælp på dette område. De skal dog have kendskab til hvilke hjælpemidler, der kan støtte mentale funktioner og på hvilken måde. Desuden skal de kende formidlingsprocessen og kunne analysere aktivitetssituationen hos en person med psykisk sygdom og sammen med vedkommende finde de aktuelle kompensationsbehov. 12 Øg brugerdeltagelsen ved hjælpemiddelformidlingen Hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, skal tilpasses individuelt, og der bør stræbes efter unikke velfungerende løsninger. I det praktiske arbejde med at finde frem til en hensigtsmæssig hjælpemiddelkompensation til personer med en psykisk sygdom må udgangspunktet derfor altid være, at det er personen selv, der er ekspert på sig selv og sit liv. Personen, der har brug for et mentalt støttende hjælpemiddel skal naturligvis deltage i udredningen i det omfang, det er muligt, og som vedkommende selv ønsker. Hermed bliver både de professionelles og brugernes erfaringer og viden samlet til en fælles vidensudveksling og -udvikling til gavn for alle parter. Opbyg et retfærdigt, fleksibelt og lettilgængeligt hjælpemiddelformidlingssystem For fysiske hjælpemidler som fx kørestole og rollatorer er hjælpemiddelsystemet som regel velfungerende. Men når det handler om informationsteknologiske hjælpemidler til at støtte nedsatte mentale funktioner, så opstår der fx tolkningsproblemer: «Er en mobiltelefon et forbrugsgode eller et handicaphjælpemiddel, når det anbefales som et huske- og planlægningshjælpemiddel?» Og hvad skal man gøre, når hjælpemidlet «falder mellem stolene», så de forskellige afdelinger forsøger at lægge det økonomiske ansvar fra sig? Det kunne se ud som om hjælpemiddellovgivningen og organiseringen af hjælpemiddelformidlingen ikke har fulgt med den tekniske udvikling på hjælpemiddelmarkedet. For at formidlingen af hjælpemidler skal fungere hensigtsmæssigt til støtte for personer med psykisk sygdom skal den være mere tilpasset den aktuelle virkelighed og være både retfærdig, fleksibel og lettilgængelig. Desuden skal den have et indbygget tilpasningsberedskab, så den løbende kan tage højde for de nye hjælpemiddelprodukter, der hele tiden udvikles. Etabler lokale centre, hvor hjælpemidler til støtte for mentale funktioner kan afprøves Det er vigtigt for indlæring og forståelse både at kunne se, høre, røre ved og afprøve nye redskaber. Centre hvor man kan prøve de forskellige hjælpemidler, der kan benyttes af personer med psykisk sygdom til at støtte de mentale funktioner, kan forøge kendskabet og viden på dette område både hos fagfolk, pårørende, hjælpere og brugerne selv. Jo flere centre jo større tilgængelighed og dermed styrket information om hjælpemidlerne hos befolkningen. INDSATSER TIL ØGET BRUG AF HJÆLPEMIDLER VED PSYKISK SYGDOM

13 Stimuler udvikling af hjælpemidler uden «hjælpemiddellook» Alle mennesker og især yngre vil gerne have daglige redskaber og hjælpemidler, der er smarte og med god funktionalitet. Hjælpemidlerne skal derfor helst ikke skille sig ud eller have et «handicap-hjælpemiddel-look». Løsninger med standardprodukter er derfor velegnede. Udviklingen af disse produkter, så de også kan støtte nedsatte mentale funktioner, bør således stimuleres. Hjælpemidlerne vil dermed også lettere kunne accepteres af den enkelte bruger. 13 Stimuler forskning og udvikling af hjælpemidler til personer med psykisk sygdom Der findes meget lidt forskning om effekter af hjælpemiddelbrug til støtte for mentale funktioner ved psykiske sygdomme. Desuden er der brug for viden om analyse- og implementeringsmetoder og typer af hjælpemidler, der er effektive og nyttige for brugerne, samt viden om en hensigtsmæssig organisering af formidling af hjælpemidler inden for det psykiske område. Forskning bør derfor stimuleres, så et veldokumenteret vidensgrundlag kan danne baggrund for brugen af hjælpemidler ved psykisk sygdom. Fortsæt udveksling af viden mellem de nordiske lande Netværket og samarbejdet mellem de nordiske lande om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, har været medvirkende til forøget viden i alle lande inden for området, og det har stimuleret til øget anvendelse af hjælpemidler ved psykiske sygdomme. Derfor er der grund til at fortsætte dette netværksarbejde såvel som at søge yderligere international viden på området og at gennemføre fælles nordiske konferencer samt udviklings- og forskningsprojekter. INDSATSER TIL ØGET BRUG AF HJÆLPEMIDLER VED PSYKISK SYGDOM

14 Nordiske inspirationskilder Der er i de nordiske lande i de senere år gennemført en række initiativer for at skabe større opmærksomhed og viden om nytten ved at bruge hjælpemidler til at støtte mentale funktioner ved psykisk sygdom. I det følgende nævnes nogle af disse tiltag. Human Teknik I projektet «HumanTeknik» ( ) gennemførte det svenske Hjälpmedelsinstitutet sammen med svenske brugerorganisationer en nordisk kortlægning af status quo vedrørende kendskab og brug af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner ved psykisk sygdom. Da kortlægningen viste, at brugen af disse hjælpemidler var minimal, startede projektet Human Teknik et forsøg i den svenske kommune Karlstad, hvor personer med mentale funktionsnedsættelser afprøvede både lav- og højteknologiske hjælpemidler fx tids- og hukommelseshjælpemidler og hjælpemidler til at skabe struktur i hverdagens aktiviteter. Resultatet viste, at hjælpemidlerne hjalp til at skabe større selvstændighed og aktivitet, øget tryghed og struktur på dagligdagen for brugerne. Efter 2005 blev erfaringerne fra Human Teknik projektet indarbejdet i afdelingen for socialpsykiatri i Karlstad kommune, og kommunen fik desuden statsstøtte til at etablere et nationalt videnscenter for hjælpemidler til personer med psykisk sygdom. 14 Udredning på psykiatriområdet i Sverige I Sverige er der gennemført en statslig udredning med det formål, at belyse arbejdsformer, samarbejde, koordinering, ressourcer, personale og kompetence inden for institutioner, social omsorg og rehabilitering af personer med psykisk sygdom og nedsatte mentale funktioner (Nationell psykiatrisamordning ). I slutrapporten fra denne udredning pegede man på de gode erfaringer fra Human Teknik projektet, og det blev fremhævet, at det stadigvæk var meget få personer med mentale funktionsnedsættelser, der havde mulighed for at få hjælpemidler. Desuden konstaterede udredningen, at der manglede videns- og produktudvikling inden for området. I rapporten blev det anbefalet, at det svenske Hjälpmedelsinstitutet skulle varetage organiseringen af det fortsatte udviklingsarbejde inden for området. Hjælpemiddelambassadører Det nordiske samarbejdsprojekt «Leva Lättare» ( ) udsprang af resultaterne fra Human Teknik projektet. Leva Lättare projektet havde som formål at bidrage til øget anvendelse af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner ved psykisk sygdom. Det konkrete mål bestod i at udvikle et undervisningsmateriale, der kunne bruges til at uddanne «hjælpemiddelambassadører» i de nordiske lande. En hjælpemiddelambassadør er en bruger, der er blevet undervist i anvendelsen af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, og dermed kan hjælpe andre personer med psykisk sygdom til at søge om og bruge relevante hjælpemidler. Desuden skal hjælpemiddelambassadørerne generelt formidle information om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, til folk med psykisk sygdom, deres pårørende, faggrupper inden for området og udviklere af hjælpemidler. Sidstnævnte med hensyn til forbedringer, ændringer og personlige tilpasninger af hjælpemidler. NORDISKE INSPIRATIONSKILDER

15 Projektet fremstillede en Power Point-præsentation, som beskriver mentale funktionsnedsættelser og hvilke hjælpemidler, der kan anvendes, og hvordan de bruges. Projektet har i tilknytning til Power Point-præsentationen udarbejdet små videoer, «Kaos med möjligheter» og «14 små hjälpmedel», samt plakater og lærebøger. Desuden fik ambassadørerne Human Teknik- projektets evaluering om brug af hjælpemidler ved psykisk sygdom. I Sverige gennemførte brugerorganisationer fire kurser med 20 deltagere på hvert kursus samt en opfølgningskonference, hvor 50 deltagere fortalte om deres ambassadør-arbejde. I 2010 blev der yderligere uddannet 67 hjælpemiddelambassadører i forbindelse med projektet «Hjälpmedel i fokus», som omtales i næste afsnit. Hjælpemiddelambassadørerne får efter uddannelsen et undervisningsmateriale med sig og har mulighed for at låne en «hjælpemiddeltaske», med hjælpemidler til demonstration. På det svenske Hjälpmedelsinstitutets hjemmeside kan man desuden booke en ambassadør til foredrag eller undervisning. Ambassadøruddannelserne er i mindre grad blevet gennemført i Danmark og Finland. På Island anvender Hjálpartækjamiðstöð SÍ (hjælpemiddelcentret) materialet til specialundervisning af hjælpemiddelformidlere. Materialet bruges desuden til undervisning på de norske hjælpemiddelcentraler. Leva Lättare-projektet har endvidere publiceret en række artikler, holdt udstillinger, deltaget på messer og foretaget en række undervisningsaktiviteter om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner. Desuden har projektet medført en positiv udvikling inden for offentlig tilgængelig information om psykisk sygdom og hjælpemidler. Flere institutioner og organisationer har således forbedret og uddybet informationerne på deres hjemmesider samt udbygget og kvalificeret deres øvrige vidensformidling til den almene befolkning og relevante målgrupper inden for området. 15 Hjælpmidler i fokus for personer med psykisk FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Hjälpmedelsinstitutet i Sverige har af den svenske regering fået til opgave fra at gøre en særlig indsats inden for området hjælpemidler til personer med psykisk sygdom. Der er afsat 15 millioner kroner om året med det formål at øge og udvikle information på området samt forbedre informationsvejene til brugere, pårørende og andre væsentlige aktører samt endvidere til at udvikle bedre service og nye hjælpemidler. Projektet udfører også brugerundersøgelser og en kortlægning af vidensniveauet hos forskellige grupper, der har indflydelse på anvendelsen af hjælpemidler hos psykisk syge personer. Der er gennemført en sundhedsøkonomisk analyse, og der foretages en række uddannelses- og informationsinitiativer. Desuden støtter Hjälpmedelsinstitutet andre udviklingsprojekter økonomisk, hvilket Sveriges kommuner, amter, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer kan nyde godt af. For at få støtte skal de arbejde med at fremme brugen af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, og som skaber samfundsmæssig inklusion for personer med psykisk sygdom. Det overordnede mål med «Hjälpmedel i fokus» er, at personer med psykisk sygdom i højere grad kan deltage i samfundslivet ved at have adgang til hjælpemidler, der kan kompensere for deres mentale funktionsnedsættelser. Akkurat lige som de borgere kan, der har andre former for funktionsnedsættelser. Samarbejde med kriminalforsorgen Hjälpmedelsinstitutet og Kriminalvården i Sverige har indledt et samarbejde om formidling af hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, til indsatte i tre fængsler. Flere indsatte har NORDISKE INSPIRATIONSKILDER

16 mentale funktionsnedsættelser. De får mulighed for at få individuelt tilpassede hjælpemidler, der kan støtte deres mentale funktioner eller som kan have en afslappende effekt og dermed modvirke stress. Der arbejdes også med tilpasning af fængselsmiljøet, hvilket kan bidrage til, at de indsatte har lettere ved at få styr på hverdagen. Samtidig bliver ca. 50 ansatte inden for kriminalforsorgen undervist i mentale funktionsnedsættelser ved psykisk sygdom og mulighederne for at afhjælpe disse med hjælpemidler. Dette projekt er en del af indsatserne under det ovenfor omtalte «Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning». Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering «Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud» er titlen på en landsdækkende Norsk udredning (NOU 2010:5). Den skal belyse, hvordan hjælpemiddelformidlingen og udviklingen af hjælpemidler i Norge skal se ud i fremtiden, hviket også omfatter hjælpemidler, der støtter mentale funktioner ved psykisk sygdom. Der er især fokus på følgende temaer: Øget brugerdeltagelse og -samarbejde. Større valgfrihed og forenkling Et robust og fleksibelt hjælpemiddelsystem set i relation til den demografiske udvikling fx med hensyn til ændringer i sygdomsbilledet set i relation til den teknologiske udvikling Harmonisering af indsatser for at opnå helhedsorienterede løsninger Bedre indsatser inden for hjælpemiddelområdet med henblik på at få flere personer med funktionsnedsættelse i uddannelse og i arbejde Et kompetenceløft med henblik på at øge forskning, udvikling og innovation på hjælpemiddelområdet Brug af hverdagsteknologi som fx mobiltelefoner til støtte for personer med nedsatte mentale funktioner. Det drejer sig om individuel tilpasning og udvikling af adaptationer. Det er en opgave både for hjælpemiddelformidlere og -udviklere. 16 ABT-fonden I 2008 startede den danske regering programmet «Anvendt Borgernær Teknologi» (ABT-fonden), hvor der blev afsat tre milliarder danske kroner til at fremme brugen af ny teknologi i den offentlige sektor indtil udgangen af Herunder hører også anvendelse af hjælpemidler til personer med mentale funktionsnedsættelser. To projekter på ADHDområdet har blandt andet fået økonomisk støtte. Mere information kan findes på Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD, Autisme eller Asperger syndrom I det nordiske projekt «Mobiltelefon som kognitiv støtte for personer med ADHD eller Autisme/Asperger syndrom» indsamledes fra hele Norden erfaringerne fra produktudvikling, udviklingsprojekter og fra brugernes daglige mobiltelefonbrug. Målet var at fremme brugen af mobiltelefonen hos personer med autisme eller Asperger til at klare stressede hverdagssituationer. Projektet gennemførte 10 videoforedrag på engelsk med undertekst. Det var muligt at følge foredragene i alle nordiske institutioner mm., der havde et videokonferencesystem, og de blev udsendt via Nordens Velfærdscenters portal: Her ligger også andet materiale, fx om hvordan smartphones kan anvendes til støtte for nedsatte mentale funktioner. NORDISKE INSPIRATIONSKILDER

17 Den danske hjælpemiddelbase Den danske «Hjælpemiddelbasen» indeholder ca hjælpemidler, der beskrives grundigt og også ofte illustreres med foto. Ved nogle af hjælpemidlerne kan man yderligere se brochurer, brugsanvisninger og videoklip. Databasen har også et ide- og debatforum for alle brugere, der er vejledninger til forskellige handicapgrupper samt links til relevant litteratur og prøvningsresultater m.m. Handikapvejledningerne består af forskellige handicaporganisationers beskrivelser af hvilken type hjælpemidler netop deres brugere kan have gavn af. Fx er ADHD foreningen en af de handicapgrupper, der har et direkte link til Hjælpemiddeldatabasen, hvor foreningens medlemmer hurtigt kan få viden om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner. Hjælpemiddeldatabasen findes her: 17 Svensk portal for hjælpemidler, der støtter mentale funktioner Det svenske Hjälpmedelsinstitutet har på sin hjemmeside en portal, der indeholder viden om mentale funktionsnedsættelser, om hjælpemidler, der støtter mentale funktioner, samt om hvordan man kan få et hjælpemiddel: Der findes oversigter med udgivelser og film om hjælpemidler til personer med psykisk sygdom, og links til relevante hjemmesider oplistes. Der er også en database med hjælpemidler, som er organiseret efter hvilke mentale funktionsnedsættelser, de kan kompensere for. Hjælpemidlerne i portalen kan fås fra amter og kommuner i Sverige, eller de kan købes på det almindelige marked. Man kan også via portalen stille hjælpemiddelspørgsmål til en ekspert inden for området. Der findes desuden en test om «hvordan din hverdag fungerer», hvor man kan få individuelle tips til egnede hjælpemidler, og i «kognitionssimulatoren» kan man opleve, hvordan undervisning af personer med mentale funktionsnedsættelser kan foregå. Nordens Velfærdscenters vidensnetværk om ADHD I rapporten «Fokus på välfärdsteknologi och ADHD» belyser Nordens Velfærdscenter de hverdagsproblemer, der kan forekomme ved mentale funktionsnedsættelser, og rapporten beskriver de løsningsmuligheder, som moderne teknologi åbner for. Den indeholder forskningsresultater på området og en række personeksempler med brug af hjælpemidler, desuden har den et afsnit om beslutningstagernes roller, og den afsluttes med henvisninger til rele vant litteratur og hjemmesider. Nordens Velfærdscenter har også taget initiativ til at opbygge et nordisk vidensnetværk om ADHD og hjælpemidler. Tidsskrift fra en kommunal afdeling for socialpsykiatri, alkohol og narkotika «Avdelningen för socialpsykiatri, alkohol och narkotika» i den svenske kommune Karlstad udgiver ASP Bladet, som giver oplysninger om fx hjælpemidler, der kan støtte mentale funktioner hos psykisk syge mennesker. Bladet udgives i mange forskellige former fx som trykt avis, som elektronisk nyhedsbrev, der sendes som mail eller kan læses på bladets hjemmeside. Man kan også få udvalgte nyheder som videofilm eller podcast, desuden kan man på ASP Bladets Facebookside få nyheder og diskutere indholdet. ASP Bladets hjemmeside findes her: NORDISKE INSPIRATIONSKILDER

18 Litteratur Berglund P. Palaszewska K. Smartphones applikationer ett alternativt hjälpmedel, examensarbete vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Stockholms universitet, 2010 Brun C. Grönberg EM. Fritzon M. Man kan inte ha kaos både i huvudet och hemma. Stockholm; Hjälpmedelsinstitutet 2008 Dahlberg R. Kognitiva hjälpmedel nationell kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Stockholm. Hjälpmedelsinstitutet 2008 Dahlberg Å. Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet 2010 Dahlberg Å. Hjälpmedel lönsamma. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet 2010 Dahlin E. Kognitiva hjälpmedel. Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Stockholm. Hjälpmedelsinstitutet 2010 Granvik M. Rutiner i vardagen varför då? Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet 2008 Granvik M. Teknik i vardagen varför då? Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet 2008 Hallberg P. Einan S. Gudnason M. Karlsson N. Lagerkrantz H. Simic N. Vidje G. Winther Wehner L. Winterberg E. Fokus på välfärdsteknologi och ADHD. Stockholm: Nordens Välfärdscenter 2010 Hellström A. Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet 2006 Hjälpmedelsinstitutet: Hjälpmedel i fokus för personer med funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2010 HumanTeknik. Hjälpmedelsförsörjningen för personer med psykiska funktionshinder Rapport nr 1 Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2003 HumanTeknik. Hjälpmedel i studiesituationen för personer med psykiska funktionshinder Rapport nr 4. Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2004 HumanTeknik. Handdatorer som stöd i arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder Rapport nr 6. Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2005 HumanTeknik. Hjälpmedel för minne och orientering vid panikångest Rapport nr 7. Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2005 HumanTeknik. HumanTeknik och jag Rapport nr 9. Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2005 Lund ML. Lindén A. Användning av vardagsteknik vid förvärvad hjärnskada. Arbetsterapeutisk bedömning och intervention i daglig aktivitet. Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2010 Persson A. Hjälpmedel i fokus. Delrapport Stockholm: Hjälpmedelinstitutet, 2011 Svahn M. Erfarenheter av kognitiva hjälpmedel. En intervjustudie av personer med kognitiv funktionsnedsättning, Rapport från Hjälpmedelscentralen nr 55. Landstinget i Uppsala län, 2010 Ueland T. Øie M. «Kognitiv svikt ved psykoser». Oslo: Stiftelsen for Psykiatrisk Opplysning, LITTERATUR

19 Hjemmesider Center for kognitivt stöd: Hjælpemiddelinstituttet, Danmark: Föreningen för kognitivt stöd: Human Teknik: Hälpmedelsinstitutet, Sverige: Nordens Velfærdscenter (NVC): Stiftelsen for Psykiatrisk Opplysning, Norge: Trollreda Hjälpreda: LITTERATUR 19 Hjælpemidler til støtte for mentale funktioner ved psykisk sygdom Udgivet af Nordens Velfærdscenter september 2012 Forfattere: Helene Wallskär Lilly Jensen Redaktion: Magnus Gudnason Lasse Winther Wehner Ansvarlig udgiver: Ewa Persson-Göransson Grafisk design: Aase Bie Nordens Velfærdscenter Danmark Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Tel: Nordens Välfärdscenter Sverige Box Stockholm Sverige Besøgsadresse: Hantverkargatan 29 Tel: Rapporten kan downloades på: under «publikationer» Nordens Välfärdscenter Finland Topeliusgatan 41 A a FI Helsingfors Finland

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen Teknologiske hjælpemidler for mennesker med ADHD og autisme Konsulent, Max Peder Jensen, ViHS Socialstyrelsen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Grundlaget for en håndbog Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Projektet Hvad er den aktuelt bedste viden Hvad betyder det for en tilrettelæggelsen af en målrettet

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Center for Neurorehabilitering Næstved

Center for Neurorehabilitering Næstved Center for Neurorehabilitering Næstved CNN Fotograf: Henrik Johansen Rehabilitering efter hjerneskade Center for Neurorehabilitering (CNN) er et tilbud om specialiseret neuro-rehabilitering til patienter

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Som tiden går Hjælpemidler som gør hverdagen lettere

Som tiden går Hjælpemidler som gør hverdagen lettere Som tiden går Hjælpemidler som gør hverdagen lettere At planlægge og have overblik over dagen... MEMOPlanner har vundet prisen som Årets Hjælpemidel 2009 på Health & Rehab messen! MEMOplanner er en digital

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018 HVAD ER VSU? VSU (Voksen Special Undervisning) er kompenserende specialundervisning for voksne, som har funktionsnedsættelser som følge af et fysisk eller psykisk handicap. VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Læs mere

Udvikling af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune, ÆHF

Udvikling af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune, ÆHF Udvikling af systematiske rehabiliteringsforløb i Odense kommune, ÆHF Rehabiliteringskonference 30. oktober 2013 på Nyborg Strand V. Specialkonsulent Puk-Maria Holmgaard, Odense kommune, ÆHF 1 Ældre- og

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Kræft i hjernen og kognitive forandringer

Kræft i hjernen og kognitive forandringer Kræft i hjernen og kognitive forandringer - når indtryk og udtryk forandres Aarhus Universitetshospital Kræftafdelingen Kræft i hjernen og kognitive forandringer - når indtryk og udtryk forandres Kognitive

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Et kritisk blik på hverdagsrehabilitering Er hverdagsrehabilitering rehabilitering?

Et kritisk blik på hverdagsrehabilitering Er hverdagsrehabilitering rehabilitering? Et kritisk blik på hverdagsrehabilitering Er hverdagsrehabilitering rehabilitering? Program Rehabiliteringsbegrebet kort Hverdagsrehabilitering Rehabiliteringspotentiale Er hverdagsrehabilitering rehabilitering?

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

GENOPTRÆNING: handler om at restituere kroppens funktioner eller personens færdigheder ved at udføre bestemte øvelser, altså træning

GENOPTRÆNING: handler om at restituere kroppens funktioner eller personens færdigheder ved at udføre bestemte øvelser, altså træning Horsens kommune GENOPTRÆNING: handler om at restituere kroppens funktioner eller personens færdigheder ved at udføre bestemte øvelser, altså træning BEHANDLING: Behandling betyder at helbrede nogen eller

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid

Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Syddjurs træner for en bedre fremtid Når du har, eller søger hjemmehjælp i Syddjurs Kommune, så vil vi gerne sammen med dig undersøge,

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Visitatorernes årsmøde 8.11.2016 Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge jegk@regionsjaelland.dk Rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

- PÅ VEJ MOD DET NÆSTE VELFÆRDSSAMFUND

- PÅ VEJ MOD DET NÆSTE VELFÆRDSSAMFUND HVAD VIL DU GERNE KUNNE? STØTTE TIL ET SELVSTÆNDIGT, VÆRDIGT OG MENINGSFULDT LIV - PÅ VEJ MOD DET NÆSTE VELFÆRDSSAMFUND Chef Louise Thule Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune HVAD ER DET, VI

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder Forår 2016 Generelle indlæringsvanskeligheder CSV Voksenspecialundervisning Undervisning for personer med generelle indlæringsvanskeligheder og sent udviklede Undervisningstilbuddene for perioden august

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune Sindslidelse Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Forår 2016 Erhvervet hjerneskade CSV Voksenspecialundervisning 2 CSV tilbyder undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade efter: hjerneblødning blodprop arbejdsskade trafikskade hjernerystelse eller

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere