TEGNESERIER OG LÆRING PÅ COPENHAGEN COMICS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNESERIER OG LÆRING PÅ COPENHAGEN COMICS"

Transkript

1 TEGNESERIER OG LÆRING PÅ COPENHAGEN COMICS Inspiration til undervisning i tegneserier til mellemtrin og udskoling i fagene dansk, engelsk og billedkunst copenhagencomics.dk

2 INTRODUKTION I anledning af Danmarks største internationale tegneseriefestival Copenhagen Comics har vi indsamlet inspiration til hvordan du som underviser kan anvende tegneserier. I materialet kan du finde konkrete forslag til titler og opgaver til mellemtrin og udskoling til fagene dansk, engelsk og billedkunst. Bagerst i materialet er en litteraturliste med yderligere forslag til titler og litteratur hvor du kan blive klogere på tegneserier. Materialet er skrevet af folkeskolelærer, underviser ved VUC Syd og skolebibliotekar Anne Museth Nielsen og skrevet og redigeret af cand.mag. og lektor ved UCC og bestyrelsesmedlem i Dansk Tegneserieråd og Copenhagen Comics Marianne Eskebæk Larsen. Materialet kan downloades som PDF på copenhagencomics.dk og må frit distribueres. Hvorfor inddrage tegneserier i skolen Tegneserier styrker elevens visuelle og multimodale læsefærdigheder. Tegneserier gør det nemmere at forstå og reflektere over samfundsmæssige og kulturelle forhold sammenlignet med andre udtryksformer. Tegneserier er en fordel i fremmedsprogsundervisningen, da eleven hurtigt når et vist forståelsesniveau og derfor bliver motiveret til at læse på fremmedsprog. Tegneserier appellerer til drenge, der ofte efterspørger billeder i bøgerne. Drenge er, sammenlignet med piger, i højere grad udfordret på deres læsefærdigheder (Pisa, 2009). Derfor kan tegneserier medvirke til at styrke læsesvage elever. Tegneserier er vigtige kunstværker i deres egen ret, der udfordrer vores forestillinger om billedlitteratur. Illustration af Ina Korneliussen fra hendes bog At læse tegneserier, at lave tegneserier, Ina Korneliussen læser Persepolis Inspiration til undervisning i tegneserier 2

3 Tegneserier opfylder kriterierne for bl.a. Fælles Mål for faget dansk (2009): Trinmål efter 6. kl. under afsnittet Sprog, litteratur og kommunikation : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse vise kendskab til både genres og enkelte forfatterskabers særpræg kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form Trinmål efter 9. kl. under afsnittet Sprog, litteratur og kommunikation : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: vise indsigt i og kunne anvende et bredt udsnit af genrer fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form I læseplanen for faget dansk uddybes det, at arbejdet med andre udtryksformer herunder tegninger, layout, illustrationer og billedkunst vægtes højt. Endvidere skal eleverne udvikle et litterært sprog og træne fagbegreber i analysearbejdet. Sidst men ikke mindst beskrives faget dansk i den generelle undervisningsvejledning som et åbent fag, hvis kerneområder er relevante i mange andre fag. Der hentydes i samme afsnit til de praktiske musiske fag. Når det gælder undervisning i tegneserier og graphic novels er et fagsamarbejde mellem dansk og billedkunst oplagt. Udover at træne elevernes analytiske sprog i etablerede værker kan man inddrage elevernes egne produktioner i et forløb. Man kan f.eks. både arbejde med opbygning af tegneseriestriber tegnet i hånden og lavet på computer eller tablet. Læs mere her: Inspiration til undervisning i tegneserier 3

4 HVAD ER EN TEGNESERIE Start med at kickstarte elevernes forforståelse. De fleste elever har stiftet bekendtskab med tegneserier, så mind dem om at tegneserier kan se ud på mange forskellige måder og handle om alt muligt forskelligt. Lav et billeduddrag af følgende titler og fremvis dem via slides eller hæng dem op i klassen: Anders And-bladet og superheltehæfter. Albums med Mumitroldene, Smølferne og Tintin. Avisstriber som Basserne og Garfield. Manga som Dragon Ball, Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh, Tokyo Mew Mew. Webcomics som Wulffmorgenthaler og Helt Normalt Grafiske romaner Maus, Vogterne, En dyne af sne, Persepolis og Glimt. ee Øvelse (mellemtrin og udskoling) BLAND AVISSTRIBER Find nogle avisstriber, som eleverne kender og nogle striber som de ikke kender, eller kender i mindre grad. Fx Garfield, Anders And samt Radiserne. Klip ruderne/rammerne fra hinanden og bland dem sammen. Inddel klassen i grupper og bed grupperne samle striben korrekt og på tid! Den hurtigste vinder. Øvelse (mellemtrin og udskoling) DIGT NYE TEKSTER Find et uddrag fra en tegneserie mange af eleverne kender. Alternativt Lou af Julien Neel eller Alene af Bruno Gazzotti og Fabian Vehlmann. Tag en kopi og skjul taleboblerne med noget slettelak eller papir. Kopiér og del ud. Eleverne skal selv finde på en egnet tekst (meddigtning). Inspiration til undervisning i tegneserier 4

5 HVORDAN ANALYSERER MAN EN TEGNESERIE Her er en oversigt over de vigtigste analytiske begreber. Alle begreberne skal ikke nødvendigvis i spil hver gang. Vælg nogle ud. Layout Organiseringen af ruder/billedrammer og deres form og størrelse Sekvens/billedskift Overgangen fra én rude/billedramme til den næste Ikonotekst Dette begreb knytter sig til samspillet mellem billede og tekst. Det bruges i arbejdet med billedbøger og billedromaner, men kan også bruges i analysen af grafiske romaner og tegneserier. Stil Streg, layout, farver m.m. Beskæring/billedudsnit Super-, nær-, total, halvtotal og supertotal Synsvinkel/perspektiv Fugle-, normal- og frøperspektiv Fortæller I grafiske romaner er der ofte en jeg-fortæller, men også en eksplicit fortællerstemme gør sig sommetider gældende. Dette ses i tekstbokse. Nogle af begreberne er særegne for tegneserien og formentlig ubekendte for eleverne. Andre begreber kender de fra undervisningen i litteratur, billedkunst og filmanalyse. Knyt an til den viden eleverne allerede har om eksempelvis beskæring og fortællersynsvinkel. Øvelse (udskoling) ANALYSER BEGREBER Lad klassen analysere en side fra Tintin. Print en side ud hvor alle begreberne står og klip dem fra hinanden og læg dem i en kuvert. Hver gruppe får en kuvert med begreber. Gruppen diskuterer hvordan man kan analysere siden ved hjælp af alle begreberne. Opsamling i plenum. Inspiration til undervisning i tegneserier 5

6 HVORDAN INDDRAGER JEG TEGNESERIER I DANSKUNDERVISNINGEN Gigant af Rune Ryberg Gigant af Rune Ryberg (mellemtrin) handler om skravlede men søde Ozzy, der er på kærestetur med Donna. Han når lige akkurat at fortælle, at han engang blev mobbet med sin lidenhed og derfor fik det ironiske øgenavn Gigant, hvorefter et tusindøjet monster, en slags dimensionsport, brager op af jorden og æder Donna. Ozzy begiver sig derpå ud på en farefuld færd for at befri sin elskede Donna. Det er oplagt at arbejde med genrer. Inddrag eventyr og epos. Lad eleverne diskutere ligheder og forskelle mellem strukturen i de klassiske eventyr og Gigant. Gigant handler om at turde, selv om man er bange. Undersøg hvordan Ozzy adskiller sig fra den klassiske helt i eksempelvis Rolandskvadet, Beowulf-eposet og Odyseen. Der er ikke særlig meget tekst i Gigant. Diskuter på hvilken måde billedskift/sekvens driver handlingen frem. Sæt spot på virkemidlerne: hvordan er farverne, beskriv stregen herunder skraveringerne. Alene af Bruno Gazzotti og Fabian Vehlmann Alene af Bruno Gazzotti og Fabian Vehlmann (mellemtrin) handler om fem børn, som vågner op til en by uden voksne, selv deres forældre er forsvundet på mystisk vis. Tematikken kan minde om den postapokalyptiske zombietegneserie The Walking Dead af Robert Kirkman og Charlie Adlard (udskoling). I The Walking Dead handler det især om, hvorvidt det er muligt at overleve og samtidig bevare sin medmenneskelighed. På hvilke måder kommer det til udtryk i Alene? Lad eleverne diskutere de etiske dilemmaer heri. Sammenlign Alene med Palle alene i verden og/eller Fluernes Herre: Hvordan overlever man som barn uden voksne? Coraline af Neil Gaiman Coraline af Neil Gaiman (mellemtrin og udskoling) blev udgivet som roman i 2002 og som graphic novel i Den handler om pigen Coraline, der sammen med sine noget fraværende forældre flytter ind i stueetagen i en stor villa. I villaen bor også de to pensionerede skuespillerinder og en mærkelig mand, der har et musecirkus. Kort tid efter at de flytter ind i huset, opdager Coraline en dør, som fører ind til en parallelverden hvor den Inspiration til undervisning i tegneserier 6

7 anden mor og den anden far med knappeøjnene bor. Coraline rummer mange muligheder i forhold til analysearbejdet i dansk. Man kan sammenligne uddrag fra romanen med de samme uddrag fra graphic novel-udgaven. Scenen i romanen på s hvor Coraline er ulydig overfor den anden mor, og derfor bliver låst inde i skabet bag spejlet, er med ganske få talebobler beskrevet mindst lige så malende i 8 rammer i graphic novel udgaven. Man kan her kigge på, hvordan scenen med den anden mor i graphic novel-udgaven er med til at skabe dynamik og flow i forhold til vignetten og tekstuddraget i romanen. Herudover kan man arbejde med: Stopmotionfilmen Coraline fra 2009 Uddrag/illustrationer fra Alice i Undreland Filmen Alice in Wonderland fra 2010 Analyser på kryds og tværs af romanuddrag, billedsekvenser, film, illustrationer/vignetter og persongalleri. Lighed i hovedpersoner og hjælpere/modstandere i Coraline og Alice i Undreland Billedanalyse, tegneserieanalyse, billedudsnit og perspektiv. Klippeteknik i filmene set i forhold til billedskift i graphic novel-udgaven. Øvelse (mellemtrin og udskoling) LÆR OM GENRER OG FORMATER Gå på biblioteket og indsaml en række forskellige tegneserier: både albums, hæfter og grafiske romaner. Inddel klassen i grupper og bed eleverne om at diskutere forskelle og ligheder i forhold til format og genre. Eksempelvis er den selvbiografiske genre stort set ikkeeksisterende i albums og hæfter men rigt repræsenteret i grafiske romaner Inspiration til undervisning i tegneserier 7

8 HVORDAN INDDRAGER JEG TEGNESERIER I ENGELSKUNDERVISNINGEN Hilda af Luke Pearson Serien om Hilda af Luke Pearson er oplagt at bruge i engelskundervisningen. I første bind Hilda and the Troll læser Hilda i en bog, at man skal sætte en lille klokke på klippe-trolde, så man bliver advaret, hvis de kommer efter en. Desværre er hun for utålmodig til at læse resten af bogen, hvor der står, at det er en ondskabsfuld metode, som generer trolden. Da hun opdager fejlen, skynder hun sig at gøre det godt igen. Hilda og hendes kæledyr farer vild i skoven, og de er lige ved at blive trampet ned af en kæmpestor fod. Foden tilhører en kæmpe. Hvorfor er det en sjov scene? Diskuter synsvinkel. Det meste af fortællingen er organiseret i firkantede ruder/rammer af tre-fire horisontale bånd. Men der er nogle steder, hvor layoutet er anderledes, f.eks. når Hilda går ud for at tegne, og når det begynder at sne. Undersøg hvordan og diskutér hvorfor. Undersøg hvordan farverne er med til at sætte stemningen i historien, og hvilken betydning det har, at serien er håndtekstet. Øvelse (mellemtrin) SPEED OVERSÆT Læg de første par sider af originalalbummet på engelsk op via slides og bed eleverne om at oversætte teksten til dansk uden forberedelse. Noter ned. Dernæst skal du finde den danske version frem. Diskuter forskelle og ligheder mellem oversættelserne. The Walking Dead af Robert Kirkman I ibooks findes tegneserien The Walking Dead på engelsk. Den er oplagt at bruge som enestående værk i engelskundervisningen, men kan også kobles til det intertekstuelle arbejde i dansk i analysen af f.eks. Exodus af Martin Rask Nielsen. Øvelse (mellemtrin og udskoling) SPIL THE WALKING DEAD Hvis man har yderligere lyst til at udvide undervisningen med multimodale elementer, kan man lade eleverne spille The Walking Dead. Spillet er godt at bruge i indføringen af eksempelvis aktantmodellen. De første 4 kapitler bedst. Spillet kan hentes i Appstore. Inspiration til undervisning i tegneserier 8

9 HVORDAN INDDRAGER JEG TEGNESERIER I BILLEDKUNST I billedkunst er der fokus på elevernes æstetiske lærerprocesser. Eleverne på mellemtrinnet skal lære at udtrykke sig i tekst og billeder, og eleverne i udskolingen skal tilskyndes til at fremstille større multimodale tekster. Inddrag evt. nogle af de begreber, der er nævnt på side 5. Øvelse (mellemtrin og udskoling) STRIBE MED UHYRE Inspireret af arbejdet med Hilda af Luke Pearson og/eller Gigant af Rune Ryberg, skal eleverne lave en tegneseriestribe med en trold eller et uhyre med 1000 øjne. Striben skal bestå af fire ruder/billeder. Klassen deles i fire grupper. Hver gruppe er ansvarlig for en rude/et billede. Udføres som en stafet på tid. Gruppe 1 tegner første rude, dernæst videre til gruppe 2 efter 10 minutter osv. Inden stafetten går i gang, får grupperne at vide hvilken rude i rækken, de skal tegne. Når striben er færdig, tag et foto, send til mail og fremvis via projektor, så hele klassen kan se det færdige resultat. Øvelse (mellemtrin og udskoling) LAV EN TEGNESERIE I COMIC MAKER Eleverne skal tage udgangspunkt i den seneste historie, de har læst i dansk. Lad dem skitsere et storyboard inden de begynder i appen. Øvelse (udskoling) FANZINES Eleverne laver en kort fortolkning af deres yndlingstegneserie eller yndlingstegneseriefigur. Du kopierer 4 eksemplarer og hæfter dem sammen. Brug eventuelt farvet papir og kopier i sort/ hvid. Diskuter hvad hæftet burde koste, hvis det skulle sælges. Inspiration til undervisning i tegneserier 9

10 Øvelse (udskoling) MANGA-TEGNESKOLE Med udgangspunkt i serien Taynikma kan man i billedkunst sætte fokus på japansk manga og den tegnestil, der her gør sig gældende. Bortset fra bogens omslag (som ofte er meget farvestrålende) er selve tegningerne i fortællingen oftest sort/hvide. Manga læses baglæns altså fra højre mod venstre. Arbejd med reglerne for komposition af krop og ansigt. Tag udgangspunkt i kroppen i bevægelse. Lad eleverne stå model til figurernes grundform, og byg manga-figurer op over det. I manga er hår vigtigt; længde, farve og opsætning fortæller noget om karakterens væsen. Ligeledes er øjnene på figuren med til at karakterisere dem; de er store og iris er farvede ex. pink, lilla og lysegrønne. En manga-figur har også en attribut; enten besidder de en evne, har en hjælper eller har en ting som definerer dem. Inspiration til undervisning i tegneserier 10

11 HVORDAN UNDERVISER JEG PÅ TVÆRS Der findes efterhånden en stor mængde grafiske romaner, som er adapteret fra skønlitterære romaner. I ungdomslitteraturen kan nævnes Coraline af Neil P. Gaiman, De gale af Kim Fupz Aakeson, Kopierne af Jesper Wung Sungs og Drageløberen af Khaled Hosseini. Arbejdet med de adapterede værker virker bedst i den komparative analyse, hvor det er oplagt at kigge på forskellene mellem de tekstbårne værker og graphic novel-udgaverne, hvor tekst og billede spiller sammen. Det er oplagt at arbejde med alle de former, den givne tekst har. Lav sammenligninger med korte tekstuddrag fra originalerne med opslag fra den grafiske roman. Kig på ligheder og forskelle og tal med eleverne om, hvad billedet fortæller som teksten ikke kan og omvendt. Filmatiseringer En anden indgangsvinkel kan være at inddrage filmatiseringerne og her tale om filmiske virkemidler, kronologi og eventuelle tidsspring. Drageløberen er filmatiseret og ligeledes er Coraline. Sidstnævnte kan bruges alene, men også filmen Alice in Wonderland fra 2010 er oplagt at bruge i det intertekstuelle arbejde. At arbejde multimodalt, hvor man inddrager flere former af det samme værk (f.eks. tegninger/billede, lyd, film og korte tekstuddrag) er med til at styrke elevens oplevelse. Det øger forståelsen hos de læsesvage elever, og det tilgodeser elever, der har overvægt i den visuelle og auditive tilgang til læring. Inspiration til undervisning i tegneserier 11

12 HVILKE TEGNESERIER OG GRAFISKE ROMANER SKAL JEG VÆLGE Det kommer helt an på, hvad man skal bruge dem til! Hvis man ønsker at inddrage dem som værklæsning, er det en god idé at orientere sig på Nummer9.dk, der omtaler og anmelder mange nye tegneserier. Mange af de oversatte grafiske romaner som udkommer i disse år, egner sig især til udskolingen. Vi har samlet en liste over relevante tegneserier og grafiske romaner: Mange CFU er har nedenstående værker i deres klassesætsamling kl. CFU Valhalla-serien af Peter Madsen Klassiske tegneserier: Anders And, Yakari osv kl. CFU Lou af Julien Neel Pssst! af Annette Herzog og Katrine Clante Coraline af Neil P. Gaiman og P. Craig Russell Elin under havet af Sofia Malmberg Historien om en mor af Peter Madsen Tavs af Camilla Hübbe og Rasmus Meisler Scott Pilgrim af Bryan Lee O Malley 7.-9./10. kl. CFU Coraline af Neil P. Gaiman og P. Craig Russell Little Miss Nobody/M af Oskar K. og Rasmus Bregnhøi Scott Pilgrim af Bryan Lee O Malley Exodus af Martin Rask Nielsen De gale af Kim Fupz Aakeson, Erik Barfoed og Mikkel Sommer Elin under havet af Sofia Malmberg Auschwitz af Pascal Croci Historien om en mor af Peter Madsen Kopierne af Jesper Wung Sung og Søren Jessen Maus af Art Spiegelman Inspiration til undervisning i tegneserier 12

13 7.-9./10. kl. Anbefalelsesværdige grafiske romaner Persepolis af Marjane Satrapi Det store onde af David B. Berlin af Jason Lutes Ghost World af Daniel Clowes From Hell af Allan Moore og Eddie Campbell Bedemandens datter af Alison Bechdel En dyne af sne af Craig Thompson Et kinesisk liv af Li Kunwu og P. Ôtié Min fjerne barndomsby af Jiro Taniguchi Fremtidens araber af Riad Sattouf Åbne sår af Rutu Modan Kom hjem af Thomas Thorhauge Ind fra havet af Rikke Villadsen Glimt af Rikke Bakman Desertør og Kakerlak af Halfdan Pisket Inspiration til undervisning i tegneserier 13

14 HVOR FINDER JEG UNDERVISNINGSMATERIALE OM TEGNESERIER OG GRAFISKE ROMANER Storm P. Museet Thorhauge, Thomas Dansk i dybden: graphic novels Gyldendal, 2010 Larsen, Marianne Eskebæk Graphic novels Webportalen: dansk.gyldendal.dk, Gyldendal, 2011 Larsen, Marianne Eskebæk Drageløberen, Litteraturguide Høst & Søn, 2012 Larsen, Marianne Eskebæk Pssst! Litteraturguide Høst og Søn, 2015 Cortsen, Rikke og Jørgensen, Mette Tegneserier og tekstlæsning Samfundslitteratur, 2015 Korneliussen, Ina At læse tegneserier. At lave tegneserier Cobolt, 2015 Louisiana - Museum of Modern Art (om manga) https://louisiana-web-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/ pdf/manga_undervisning_gym_1.pdf Inspiration til undervisning i tegneserier 14

15 HVOR FINDER JEG MERE VIDEN OM TEGNESERIER McCloud, Scott: Tegneserier. Fornøjelse, fremstilling, forståelse Gyldendal, 1994 Larsen, Marianne Eskebæk (red.): Tegneserie-didaktik Nr. 2, 2012, Tidsskriftet UP Læs publikationen gratis her: Magnussen, Anne og Christiansen, Hans-Christian Kapitel 4 Tegneserieanalyse i Analyse af billedmedier en introduktion Red. Gitte Rose og Hans Christian Christiansen Samfundslitteratur, 1999 Skyggebjerg, Anna Karlskov (red.): Børnelitteratur i skolebiblioteket Center for Børnelitteratur og Dansklærerforeningens Forlag, HVOR FINDER JEG MATERIALE OM AT LAVE TEGNESERIER Madsen, Peter og Capezzone, Thierry: Tegn og fortæl Carlsen, 2012 Kjær, Jan: Taynikma Tegneskole People s Press, 2008 Links til at lave tegneserier online (engelsksproget): makebeliefscomix.com/apple/index.php bitstrips.com/create/comic/ marvel.com/games/play/34/create_your_own_comic mashable.com/2010/10/24/create-your-own-comics/ Appstore Comic Maker (nem at bruge og med mulighed for variation i layout) The Walking Dead: Dead yourself Apps med tegneserier Bottom of the Ninth (interaktiv, lyd og animation) Meanwhile (interaktiv, labyrintagtig tegneserie) Operation Ajax (for de ældre elever, interaktiv, masser af ekstra materiale) The Walking Dead (alle bind, dog mod betaling) Inspiration til undervisning i tegneserier 15

16 HVAD KAN TEGNESERIER I FORHOLD TIL UNGE DYSLEKTIKERE/ORDBLINDE Tegneserier og udstilling om ordblindhed Ditte Marie Eriksen har lavet tegneserien De blinde ord en ordløs tegneserie om ordblindhed, der tager udgangspunkt i kunstnerens personlige erfaringer med at være ordblind. Tegneserien findes også som vandreudstilling. Der er mulighed for at booke en workshop til udstillingen målrettet skoleklasser fra 1. til 6. klasse. Her arbejdes med den ordløse tegneserie med udgangspunkt i skolens hverdagshistorier. Læs mere her: Den digitale lydtegneserie - Nota Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig trykt tekst. Nota laver digitale lydtegneserier målrettet unge dyslektikere. Erfaring viser at kombinationen af lyd, billede og tekst appellerer til de unge, som oplever at lydtegneserierne er mere spændende at læse end almindelige lydbøger. Læs mere her: Inspiration til undervisning i tegneserier 16

17 Illustration af Thomas Thorhauge COPENHAGENCOMICS.DK Find os på Twitter, Facebook og Instagram

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen. Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs

LITTERATURGUIDE. Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen. Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs LITTERATURGUIDE Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs 1 Litteraturguide til appen Tavs Forfatter: Camilla Hübbe Illustrator: Rasmus Meisler Komponist:

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Undervisningsmateriale til workshoppen Indhold Beskrivelse af workshoppen.. 2 Om undervisningsmaterialet. 2 Faglige mål. 4 Dokumentarfilmen hvad kan den?... 4 Få styr på de gode optagelser (Elevark 2)..

Læs mere

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Evaluering af net-portalen Bog & Sprog http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Nationalt Videncenter for Læremidler University College Lillebælt udarbejdet af Marie

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN Litteraturguide_Et.qxd 1/8/10 12:46 PM Page 1 LITTERATURGUIDE til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib SOFIA ESMANN 148,49 mm Litteraturguide til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib Sofia Esmann og Høst & Søn

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere