TEGNESERIER OG LÆRING PÅ COPENHAGEN COMICS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNESERIER OG LÆRING PÅ COPENHAGEN COMICS"

Transkript

1 TEGNESERIER OG LÆRING PÅ COPENHAGEN COMICS Inspiration til undervisning i tegneserier til mellemtrin og udskoling i fagene dansk, engelsk og billedkunst copenhagencomics.dk

2 INTRODUKTION I anledning af Danmarks største internationale tegneseriefestival Copenhagen Comics har vi indsamlet inspiration til hvordan du som underviser kan anvende tegneserier. I materialet kan du finde konkrete forslag til titler og opgaver til mellemtrin og udskoling til fagene dansk, engelsk og billedkunst. Bagerst i materialet er en litteraturliste med yderligere forslag til titler og litteratur hvor du kan blive klogere på tegneserier. Materialet er skrevet af folkeskolelærer, underviser ved VUC Syd og skolebibliotekar Anne Museth Nielsen og skrevet og redigeret af cand.mag. og lektor ved UCC og bestyrelsesmedlem i Dansk Tegneserieråd og Copenhagen Comics Marianne Eskebæk Larsen. Materialet kan downloades som PDF på copenhagencomics.dk og må frit distribueres. Hvorfor inddrage tegneserier i skolen Tegneserier styrker elevens visuelle og multimodale læsefærdigheder. Tegneserier gør det nemmere at forstå og reflektere over samfundsmæssige og kulturelle forhold sammenlignet med andre udtryksformer. Tegneserier er en fordel i fremmedsprogsundervisningen, da eleven hurtigt når et vist forståelsesniveau og derfor bliver motiveret til at læse på fremmedsprog. Tegneserier appellerer til drenge, der ofte efterspørger billeder i bøgerne. Drenge er, sammenlignet med piger, i højere grad udfordret på deres læsefærdigheder (Pisa, 2009). Derfor kan tegneserier medvirke til at styrke læsesvage elever. Tegneserier er vigtige kunstværker i deres egen ret, der udfordrer vores forestillinger om billedlitteratur. Illustration af Ina Korneliussen fra hendes bog At læse tegneserier, at lave tegneserier, Ina Korneliussen læser Persepolis Inspiration til undervisning i tegneserier 2

3 Tegneserier opfylder kriterierne for bl.a. Fælles Mål for faget dansk (2009): Trinmål efter 6. kl. under afsnittet Sprog, litteratur og kommunikation : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse vise kendskab til både genres og enkelte forfatterskabers særpræg kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form Trinmål efter 9. kl. under afsnittet Sprog, litteratur og kommunikation : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: vise indsigt i og kunne anvende et bredt udsnit af genrer fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form I læseplanen for faget dansk uddybes det, at arbejdet med andre udtryksformer herunder tegninger, layout, illustrationer og billedkunst vægtes højt. Endvidere skal eleverne udvikle et litterært sprog og træne fagbegreber i analysearbejdet. Sidst men ikke mindst beskrives faget dansk i den generelle undervisningsvejledning som et åbent fag, hvis kerneområder er relevante i mange andre fag. Der hentydes i samme afsnit til de praktiske musiske fag. Når det gælder undervisning i tegneserier og graphic novels er et fagsamarbejde mellem dansk og billedkunst oplagt. Udover at træne elevernes analytiske sprog i etablerede værker kan man inddrage elevernes egne produktioner i et forløb. Man kan f.eks. både arbejde med opbygning af tegneseriestriber tegnet i hånden og lavet på computer eller tablet. Læs mere her: Inspiration til undervisning i tegneserier 3

4 HVAD ER EN TEGNESERIE Start med at kickstarte elevernes forforståelse. De fleste elever har stiftet bekendtskab med tegneserier, så mind dem om at tegneserier kan se ud på mange forskellige måder og handle om alt muligt forskelligt. Lav et billeduddrag af følgende titler og fremvis dem via slides eller hæng dem op i klassen: Anders And-bladet og superheltehæfter. Albums med Mumitroldene, Smølferne og Tintin. Avisstriber som Basserne og Garfield. Manga som Dragon Ball, Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh, Tokyo Mew Mew. Webcomics som Wulffmorgenthaler og Helt Normalt Grafiske romaner Maus, Vogterne, En dyne af sne, Persepolis og Glimt. ee Øvelse (mellemtrin og udskoling) BLAND AVISSTRIBER Find nogle avisstriber, som eleverne kender og nogle striber som de ikke kender, eller kender i mindre grad. Fx Garfield, Anders And samt Radiserne. Klip ruderne/rammerne fra hinanden og bland dem sammen. Inddel klassen i grupper og bed grupperne samle striben korrekt og på tid! Den hurtigste vinder. Øvelse (mellemtrin og udskoling) DIGT NYE TEKSTER Find et uddrag fra en tegneserie mange af eleverne kender. Alternativt Lou af Julien Neel eller Alene af Bruno Gazzotti og Fabian Vehlmann. Tag en kopi og skjul taleboblerne med noget slettelak eller papir. Kopiér og del ud. Eleverne skal selv finde på en egnet tekst (meddigtning). Inspiration til undervisning i tegneserier 4

5 HVORDAN ANALYSERER MAN EN TEGNESERIE Her er en oversigt over de vigtigste analytiske begreber. Alle begreberne skal ikke nødvendigvis i spil hver gang. Vælg nogle ud. Layout Organiseringen af ruder/billedrammer og deres form og størrelse Sekvens/billedskift Overgangen fra én rude/billedramme til den næste Ikonotekst Dette begreb knytter sig til samspillet mellem billede og tekst. Det bruges i arbejdet med billedbøger og billedromaner, men kan også bruges i analysen af grafiske romaner og tegneserier. Stil Streg, layout, farver m.m. Beskæring/billedudsnit Super-, nær-, total, halvtotal og supertotal Synsvinkel/perspektiv Fugle-, normal- og frøperspektiv Fortæller I grafiske romaner er der ofte en jeg-fortæller, men også en eksplicit fortællerstemme gør sig sommetider gældende. Dette ses i tekstbokse. Nogle af begreberne er særegne for tegneserien og formentlig ubekendte for eleverne. Andre begreber kender de fra undervisningen i litteratur, billedkunst og filmanalyse. Knyt an til den viden eleverne allerede har om eksempelvis beskæring og fortællersynsvinkel. Øvelse (udskoling) ANALYSER BEGREBER Lad klassen analysere en side fra Tintin. Print en side ud hvor alle begreberne står og klip dem fra hinanden og læg dem i en kuvert. Hver gruppe får en kuvert med begreber. Gruppen diskuterer hvordan man kan analysere siden ved hjælp af alle begreberne. Opsamling i plenum. Inspiration til undervisning i tegneserier 5

6 HVORDAN INDDRAGER JEG TEGNESERIER I DANSKUNDERVISNINGEN Gigant af Rune Ryberg Gigant af Rune Ryberg (mellemtrin) handler om skravlede men søde Ozzy, der er på kærestetur med Donna. Han når lige akkurat at fortælle, at han engang blev mobbet med sin lidenhed og derfor fik det ironiske øgenavn Gigant, hvorefter et tusindøjet monster, en slags dimensionsport, brager op af jorden og æder Donna. Ozzy begiver sig derpå ud på en farefuld færd for at befri sin elskede Donna. Det er oplagt at arbejde med genrer. Inddrag eventyr og epos. Lad eleverne diskutere ligheder og forskelle mellem strukturen i de klassiske eventyr og Gigant. Gigant handler om at turde, selv om man er bange. Undersøg hvordan Ozzy adskiller sig fra den klassiske helt i eksempelvis Rolandskvadet, Beowulf-eposet og Odyseen. Der er ikke særlig meget tekst i Gigant. Diskuter på hvilken måde billedskift/sekvens driver handlingen frem. Sæt spot på virkemidlerne: hvordan er farverne, beskriv stregen herunder skraveringerne. Alene af Bruno Gazzotti og Fabian Vehlmann Alene af Bruno Gazzotti og Fabian Vehlmann (mellemtrin) handler om fem børn, som vågner op til en by uden voksne, selv deres forældre er forsvundet på mystisk vis. Tematikken kan minde om den postapokalyptiske zombietegneserie The Walking Dead af Robert Kirkman og Charlie Adlard (udskoling). I The Walking Dead handler det især om, hvorvidt det er muligt at overleve og samtidig bevare sin medmenneskelighed. På hvilke måder kommer det til udtryk i Alene? Lad eleverne diskutere de etiske dilemmaer heri. Sammenlign Alene med Palle alene i verden og/eller Fluernes Herre: Hvordan overlever man som barn uden voksne? Coraline af Neil Gaiman Coraline af Neil Gaiman (mellemtrin og udskoling) blev udgivet som roman i 2002 og som graphic novel i Den handler om pigen Coraline, der sammen med sine noget fraværende forældre flytter ind i stueetagen i en stor villa. I villaen bor også de to pensionerede skuespillerinder og en mærkelig mand, der har et musecirkus. Kort tid efter at de flytter ind i huset, opdager Coraline en dør, som fører ind til en parallelverden hvor den Inspiration til undervisning i tegneserier 6

7 anden mor og den anden far med knappeøjnene bor. Coraline rummer mange muligheder i forhold til analysearbejdet i dansk. Man kan sammenligne uddrag fra romanen med de samme uddrag fra graphic novel-udgaven. Scenen i romanen på s hvor Coraline er ulydig overfor den anden mor, og derfor bliver låst inde i skabet bag spejlet, er med ganske få talebobler beskrevet mindst lige så malende i 8 rammer i graphic novel udgaven. Man kan her kigge på, hvordan scenen med den anden mor i graphic novel-udgaven er med til at skabe dynamik og flow i forhold til vignetten og tekstuddraget i romanen. Herudover kan man arbejde med: Stopmotionfilmen Coraline fra 2009 Uddrag/illustrationer fra Alice i Undreland Filmen Alice in Wonderland fra 2010 Analyser på kryds og tværs af romanuddrag, billedsekvenser, film, illustrationer/vignetter og persongalleri. Lighed i hovedpersoner og hjælpere/modstandere i Coraline og Alice i Undreland Billedanalyse, tegneserieanalyse, billedudsnit og perspektiv. Klippeteknik i filmene set i forhold til billedskift i graphic novel-udgaven. Øvelse (mellemtrin og udskoling) LÆR OM GENRER OG FORMATER Gå på biblioteket og indsaml en række forskellige tegneserier: både albums, hæfter og grafiske romaner. Inddel klassen i grupper og bed eleverne om at diskutere forskelle og ligheder i forhold til format og genre. Eksempelvis er den selvbiografiske genre stort set ikkeeksisterende i albums og hæfter men rigt repræsenteret i grafiske romaner Inspiration til undervisning i tegneserier 7

8 HVORDAN INDDRAGER JEG TEGNESERIER I ENGELSKUNDERVISNINGEN Hilda af Luke Pearson Serien om Hilda af Luke Pearson er oplagt at bruge i engelskundervisningen. I første bind Hilda and the Troll læser Hilda i en bog, at man skal sætte en lille klokke på klippe-trolde, så man bliver advaret, hvis de kommer efter en. Desværre er hun for utålmodig til at læse resten af bogen, hvor der står, at det er en ondskabsfuld metode, som generer trolden. Da hun opdager fejlen, skynder hun sig at gøre det godt igen. Hilda og hendes kæledyr farer vild i skoven, og de er lige ved at blive trampet ned af en kæmpestor fod. Foden tilhører en kæmpe. Hvorfor er det en sjov scene? Diskuter synsvinkel. Det meste af fortællingen er organiseret i firkantede ruder/rammer af tre-fire horisontale bånd. Men der er nogle steder, hvor layoutet er anderledes, f.eks. når Hilda går ud for at tegne, og når det begynder at sne. Undersøg hvordan og diskutér hvorfor. Undersøg hvordan farverne er med til at sætte stemningen i historien, og hvilken betydning det har, at serien er håndtekstet. Øvelse (mellemtrin) SPEED OVERSÆT Læg de første par sider af originalalbummet på engelsk op via slides og bed eleverne om at oversætte teksten til dansk uden forberedelse. Noter ned. Dernæst skal du finde den danske version frem. Diskuter forskelle og ligheder mellem oversættelserne. The Walking Dead af Robert Kirkman I ibooks findes tegneserien The Walking Dead på engelsk. Den er oplagt at bruge som enestående værk i engelskundervisningen, men kan også kobles til det intertekstuelle arbejde i dansk i analysen af f.eks. Exodus af Martin Rask Nielsen. Øvelse (mellemtrin og udskoling) SPIL THE WALKING DEAD Hvis man har yderligere lyst til at udvide undervisningen med multimodale elementer, kan man lade eleverne spille The Walking Dead. Spillet er godt at bruge i indføringen af eksempelvis aktantmodellen. De første 4 kapitler bedst. Spillet kan hentes i Appstore. Inspiration til undervisning i tegneserier 8

9 HVORDAN INDDRAGER JEG TEGNESERIER I BILLEDKUNST I billedkunst er der fokus på elevernes æstetiske lærerprocesser. Eleverne på mellemtrinnet skal lære at udtrykke sig i tekst og billeder, og eleverne i udskolingen skal tilskyndes til at fremstille større multimodale tekster. Inddrag evt. nogle af de begreber, der er nævnt på side 5. Øvelse (mellemtrin og udskoling) STRIBE MED UHYRE Inspireret af arbejdet med Hilda af Luke Pearson og/eller Gigant af Rune Ryberg, skal eleverne lave en tegneseriestribe med en trold eller et uhyre med 1000 øjne. Striben skal bestå af fire ruder/billeder. Klassen deles i fire grupper. Hver gruppe er ansvarlig for en rude/et billede. Udføres som en stafet på tid. Gruppe 1 tegner første rude, dernæst videre til gruppe 2 efter 10 minutter osv. Inden stafetten går i gang, får grupperne at vide hvilken rude i rækken, de skal tegne. Når striben er færdig, tag et foto, send til mail og fremvis via projektor, så hele klassen kan se det færdige resultat. Øvelse (mellemtrin og udskoling) LAV EN TEGNESERIE I COMIC MAKER Eleverne skal tage udgangspunkt i den seneste historie, de har læst i dansk. Lad dem skitsere et storyboard inden de begynder i appen. Øvelse (udskoling) FANZINES Eleverne laver en kort fortolkning af deres yndlingstegneserie eller yndlingstegneseriefigur. Du kopierer 4 eksemplarer og hæfter dem sammen. Brug eventuelt farvet papir og kopier i sort/ hvid. Diskuter hvad hæftet burde koste, hvis det skulle sælges. Inspiration til undervisning i tegneserier 9

10 Øvelse (udskoling) MANGA-TEGNESKOLE Med udgangspunkt i serien Taynikma kan man i billedkunst sætte fokus på japansk manga og den tegnestil, der her gør sig gældende. Bortset fra bogens omslag (som ofte er meget farvestrålende) er selve tegningerne i fortællingen oftest sort/hvide. Manga læses baglæns altså fra højre mod venstre. Arbejd med reglerne for komposition af krop og ansigt. Tag udgangspunkt i kroppen i bevægelse. Lad eleverne stå model til figurernes grundform, og byg manga-figurer op over det. I manga er hår vigtigt; længde, farve og opsætning fortæller noget om karakterens væsen. Ligeledes er øjnene på figuren med til at karakterisere dem; de er store og iris er farvede ex. pink, lilla og lysegrønne. En manga-figur har også en attribut; enten besidder de en evne, har en hjælper eller har en ting som definerer dem. Inspiration til undervisning i tegneserier 10

11 HVORDAN UNDERVISER JEG PÅ TVÆRS Der findes efterhånden en stor mængde grafiske romaner, som er adapteret fra skønlitterære romaner. I ungdomslitteraturen kan nævnes Coraline af Neil P. Gaiman, De gale af Kim Fupz Aakeson, Kopierne af Jesper Wung Sungs og Drageløberen af Khaled Hosseini. Arbejdet med de adapterede værker virker bedst i den komparative analyse, hvor det er oplagt at kigge på forskellene mellem de tekstbårne værker og graphic novel-udgaverne, hvor tekst og billede spiller sammen. Det er oplagt at arbejde med alle de former, den givne tekst har. Lav sammenligninger med korte tekstuddrag fra originalerne med opslag fra den grafiske roman. Kig på ligheder og forskelle og tal med eleverne om, hvad billedet fortæller som teksten ikke kan og omvendt. Filmatiseringer En anden indgangsvinkel kan være at inddrage filmatiseringerne og her tale om filmiske virkemidler, kronologi og eventuelle tidsspring. Drageløberen er filmatiseret og ligeledes er Coraline. Sidstnævnte kan bruges alene, men også filmen Alice in Wonderland fra 2010 er oplagt at bruge i det intertekstuelle arbejde. At arbejde multimodalt, hvor man inddrager flere former af det samme værk (f.eks. tegninger/billede, lyd, film og korte tekstuddrag) er med til at styrke elevens oplevelse. Det øger forståelsen hos de læsesvage elever, og det tilgodeser elever, der har overvægt i den visuelle og auditive tilgang til læring. Inspiration til undervisning i tegneserier 11

12 HVILKE TEGNESERIER OG GRAFISKE ROMANER SKAL JEG VÆLGE Det kommer helt an på, hvad man skal bruge dem til! Hvis man ønsker at inddrage dem som værklæsning, er det en god idé at orientere sig på Nummer9.dk, der omtaler og anmelder mange nye tegneserier. Mange af de oversatte grafiske romaner som udkommer i disse år, egner sig især til udskolingen. Vi har samlet en liste over relevante tegneserier og grafiske romaner: Mange CFU er har nedenstående værker i deres klassesætsamling kl. CFU Valhalla-serien af Peter Madsen Klassiske tegneserier: Anders And, Yakari osv kl. CFU Lou af Julien Neel Pssst! af Annette Herzog og Katrine Clante Coraline af Neil P. Gaiman og P. Craig Russell Elin under havet af Sofia Malmberg Historien om en mor af Peter Madsen Tavs af Camilla Hübbe og Rasmus Meisler Scott Pilgrim af Bryan Lee O Malley 7.-9./10. kl. CFU Coraline af Neil P. Gaiman og P. Craig Russell Little Miss Nobody/M af Oskar K. og Rasmus Bregnhøi Scott Pilgrim af Bryan Lee O Malley Exodus af Martin Rask Nielsen De gale af Kim Fupz Aakeson, Erik Barfoed og Mikkel Sommer Elin under havet af Sofia Malmberg Auschwitz af Pascal Croci Historien om en mor af Peter Madsen Kopierne af Jesper Wung Sung og Søren Jessen Maus af Art Spiegelman Inspiration til undervisning i tegneserier 12

13 7.-9./10. kl. Anbefalelsesværdige grafiske romaner Persepolis af Marjane Satrapi Det store onde af David B. Berlin af Jason Lutes Ghost World af Daniel Clowes From Hell af Allan Moore og Eddie Campbell Bedemandens datter af Alison Bechdel En dyne af sne af Craig Thompson Et kinesisk liv af Li Kunwu og P. Ôtié Min fjerne barndomsby af Jiro Taniguchi Fremtidens araber af Riad Sattouf Åbne sår af Rutu Modan Kom hjem af Thomas Thorhauge Ind fra havet af Rikke Villadsen Glimt af Rikke Bakman Desertør og Kakerlak af Halfdan Pisket Inspiration til undervisning i tegneserier 13

14 HVOR FINDER JEG UNDERVISNINGSMATERIALE OM TEGNESERIER OG GRAFISKE ROMANER Storm P. Museet Thorhauge, Thomas Dansk i dybden: graphic novels Gyldendal, 2010 Larsen, Marianne Eskebæk Graphic novels Webportalen: dansk.gyldendal.dk, Gyldendal, 2011 Larsen, Marianne Eskebæk Drageløberen, Litteraturguide Høst & Søn, 2012 Larsen, Marianne Eskebæk Pssst! Litteraturguide Høst og Søn, 2015 Cortsen, Rikke og Jørgensen, Mette Tegneserier og tekstlæsning Samfundslitteratur, 2015 Korneliussen, Ina At læse tegneserier. At lave tegneserier Cobolt, 2015 Louisiana - Museum of Modern Art (om manga) https://louisiana-web-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/ pdf/manga_undervisning_gym_1.pdf Inspiration til undervisning i tegneserier 14

15 HVOR FINDER JEG MERE VIDEN OM TEGNESERIER McCloud, Scott: Tegneserier. Fornøjelse, fremstilling, forståelse Gyldendal, 1994 Larsen, Marianne Eskebæk (red.): Tegneserie-didaktik Nr. 2, 2012, Tidsskriftet UP Læs publikationen gratis her: Magnussen, Anne og Christiansen, Hans-Christian Kapitel 4 Tegneserieanalyse i Analyse af billedmedier en introduktion Red. Gitte Rose og Hans Christian Christiansen Samfundslitteratur, 1999 Skyggebjerg, Anna Karlskov (red.): Børnelitteratur i skolebiblioteket Center for Børnelitteratur og Dansklærerforeningens Forlag, HVOR FINDER JEG MATERIALE OM AT LAVE TEGNESERIER Madsen, Peter og Capezzone, Thierry: Tegn og fortæl Carlsen, 2012 Kjær, Jan: Taynikma Tegneskole People s Press, 2008 Links til at lave tegneserier online (engelsksproget): makebeliefscomix.com/apple/index.php bitstrips.com/create/comic/ marvel.com/games/play/34/create_your_own_comic mashable.com/2010/10/24/create-your-own-comics/ Appstore Comic Maker (nem at bruge og med mulighed for variation i layout) The Walking Dead: Dead yourself Apps med tegneserier Bottom of the Ninth (interaktiv, lyd og animation) Meanwhile (interaktiv, labyrintagtig tegneserie) Operation Ajax (for de ældre elever, interaktiv, masser af ekstra materiale) The Walking Dead (alle bind, dog mod betaling) Inspiration til undervisning i tegneserier 15

16 HVAD KAN TEGNESERIER I FORHOLD TIL UNGE DYSLEKTIKERE/ORDBLINDE Tegneserier og udstilling om ordblindhed Ditte Marie Eriksen har lavet tegneserien De blinde ord en ordløs tegneserie om ordblindhed, der tager udgangspunkt i kunstnerens personlige erfaringer med at være ordblind. Tegneserien findes også som vandreudstilling. Der er mulighed for at booke en workshop til udstillingen målrettet skoleklasser fra 1. til 6. klasse. Her arbejdes med den ordløse tegneserie med udgangspunkt i skolens hverdagshistorier. Læs mere her: Den digitale lydtegneserie - Nota Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig trykt tekst. Nota laver digitale lydtegneserier målrettet unge dyslektikere. Erfaring viser at kombinationen af lyd, billede og tekst appellerer til de unge, som oplever at lydtegneserierne er mere spændende at læse end almindelige lydbøger. Læs mere her: Inspiration til undervisning i tegneserier 16

17 Illustration af Thomas Thorhauge COPENHAGENCOMICS.DK Find os på Twitter, Facebook og Instagram

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Khaled Hosseini Drageløberen (2011) Graphic novel. Marianne Eskebæk Larsen

LITTERATURGUIDE. Khaled Hosseini Drageløberen (2011) Graphic novel. Marianne Eskebæk Larsen LITTERATURGUIDE Marianne Eskebæk Larsen Khaled Hosseini Drageløberen (2011) Graphic novel 1 Litteraturguide til Khaled Hosseini: Drageløberen Marianne Eskebæk Larsen og Høst & Søn/rosinante&co, København

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Årsplan for 6. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk, KS/MV

Årsplan for 6. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk, KS/MV Årsplan for 6. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk, KS/MV Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Onsdag: opstart med feriesnak, planlægning af klassens dag, årsplaner

Læs mere

ONDSKAB udskoling. Et undervisningsforløb til dansk i udskolingen, lavet af PLC Ordblindeinstituttet www.plcoi.skoleblogs.dk

ONDSKAB udskoling. Et undervisningsforløb til dansk i udskolingen, lavet af PLC Ordblindeinstituttet www.plcoi.skoleblogs.dk ONDSKAB udskoling Et undervisningsforløb til dansk i udskolingen, lavet af PLC Ordblindeinstituttet www.plcoi.skoleblogs.dk FORLØBETS INDHOLD Målfastsættelse Side 3 Brainstorm forforståelse: Hvad er ondskab

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Børnelitterær Kaffeklub Kolding Bibliotek. Hvorfor? Hvordan?

Børnelitterær Kaffeklub Kolding Bibliotek. Hvorfor? Hvordan? Børnelitterær Kaffeklub Kolding Bibliotek Hvorfor? Hvordan? Hvad så? Børnelitterær kaffeklub for ALLE, der interesserer sig for børnelitteratur Torsdag d.10 nov. Kl.19-21 på Kolding Bibliotek Oplæg ved

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

familieforlaget glade bøger til glade børn

familieforlaget glade bøger til glade børn Vi har været på lageret og har hentet en stor stak bøger hjem. Så nu kan du købe 1 bogpakke med 10 bøger i for kun 239 kroner. Du sparer 359,50 kr. De 10 bøger i pakken er: Strit og Snøfte Dracula Strit

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015 Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10 februar 2015 Antboy http://ucsjmitcfudk/50718360 Arriettys hemmelige verden http://ucsjmitcfudk/29141614 Asterix og briterne

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter

Henning Vinther Rasmussen Mette Nørregaard Christensen red. Naturfag2. SOSU CARE Social- og sundhedsassistenter SOSU CARE Social- og sundhedselever Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Indeholder også: Arbejdsmiljø og ergonomi Rune Runesen Dorthea Chemnitz og Helle Ravn red. Naturfag1 Rehabilitering

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG store forkromede TEGNESERIE- KATALOG NYHED! Charlie Christensen: ARNE AND ARNE AND kan endnu - og han bliver ved med at kommentere samtiden. Tiden råber stadig på satire! Del 7, Ned med monarkiet, er netop

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29 INDHOLD Forord... 13 Indledning... 15 1. Det nødvendige kendskab til medierne... 16 2. Skitse til en medieforståelse... 16 3. Medier i det konvergerende landskab... 18 4. Levende billeder: en definition...

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen IT OG LÆSEVANSKELIGHEDER - EN INDSATS DER VIRKER 5. Februar 2015 VIA University Collage, Århus De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen WORKSHOP 1 MELLEMTRINS-ELEVER Gode

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere