Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer."

Transkript

1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Boksplot (eller kassediagram):... 2 Grupperede observationer... 3 hyppighed (antal)... 3 Sumkurve... 3 Frekvensen... 3 Kumuleret hyppighed... 3 Kumuleret frekvens... 3 Median og kvartiler defineres ved grupperede observationer således:... 4 Middeltal ved grupperede observationer... 5 Illustration af forskel på middeltal og median... 5 Histogram... 5 Boksplot bruges også ved grupperede observationer... 5 Formålet med statistik er at få overblik over et stort talmateriale. Vi anvender nogle såkaldte deskriptorer, der beskriver talmaterialet. De enkelte tal i talmaterialet kaldes observationer. Hele talmaterialet kaldes observationssættet Vi vil her lærer betydningen af følgende såkaldte deskriptorer: Mindsteværdi (den mindste observation) Størsteværdi (Den største observation) Middeltal (gennemsnit), Median eller andet kvartil (midten af observationerne, altså grænsen efter første halvdel) Første kvartil eller nedre kvartil (Grænsen efter første fjerdedel af observationerne) Tredje kvartil eller øvre kvartil (Grænsen efter tredje fjerdedel af observationerne) Kvartilsæt (de 3 tal 1. kvartil, median og 3. kvartil) Første kvartil og nedre kvartil er det samme. Ligeledes er tredje kvartil lig øvre kvartil. Når vi arbejder med statistik kan vi gøre det på to måder. Nogen gange grupperer vi observationerne i intervaller. Så kalder vi det grupperede observationer. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Peter Sørensen: Statistik Side 1

2 Ikke grupperede observationer Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således: Observationerne sorteres i stigende orden Ved et ulige antal observationer defineres medianen som den midterste observation. Ved et lige antal observationer defineres medianen som midtpunktet af de 2 midterste observationer. Fx Medianen for 4 personer i alderen 4, 6, 8 og 10 år er 7 år. Medianen kaldes også anden kvartil eller 2. kvartil. Første kvartil eller 1. kvartil eller nedre kvartil defineres som medianen for de observationer, der er før hele observationssættets median. Tredje kvartil eller 3. kvartil eller øvre kvartil defineres som medianen for de observationer, der er efter hele observationssættets median. Kvartilsættet udgøres af 1. kvartil, 2.kvartil og 3. kvartil Middeltal defineres ved ikke grupperede observationer således: Middeltallet ved ikke grupperede observationer er summen af alle observationer divideret med antal observationer. Eksempel: Vi betragter 7 personer med følgende aldre: 3, 5, 9, 10, 12, 14, 20 Median: kvartil: 5 3. kvartil: 14 Kvartilsæt: 5, 10, 14 Mindsteværdi: 3 Størsteværdi: 20 Middeltal: ( ) / 7 = 10,4 afrundet. Boksplot (eller kassediagram): En boksplot er en grafisk fremstilling af nogle observationer. Boksplotten viser mindsteværdien, de 3 kvartiler og størsteværdien. I en boksplot indgår et rektangel, hvor de to tider angiver 1. og 3. kvartil. Parellelt med disse sider er inde i rektanglet et linjestykke, som viser 2. kvartil (medianen) Vinkelret herpå, tværs gennem rektanglet, er et linjestykke, hvis endepunkter viser mindste og størsteværdi. Peter Sørensen: Statistik Side 2

3 Grupperede observationer Når der er mange forskellige observationer vælger man ofte at gruppere observationerne, fx: Alder: Alder: [0;30[ [30;60[ [60;90[ [90;120[ hyppighed (antal) Sumkurve Ved grupperede observationer tegner man ofte en såkaldt sumkurve. Inden vi ser hvordan må vi lige høre om yderligere et par deskriptorer: Frekvensen angiver hvor stor en brøkdel, der er i et interval i forhold til alle observationer. Frekvens = hyppighed / antal observationer i alt Frekvens kan angives i % eller som decimalbrøk, fx 35% eller 0,35 Kumuleret hyppighed, der beregnes ved at lægge hyppigheder sammen. Kumuleret frekvens, der beregnes ved at lægge frekvenser sammen. Hvis frekvenserne er afrundede tal, kan det være mere nøjagtigt i stedet at dividere kumuleret hyppighed med antal observationer i alt. Her ses et skema med beregninger af de forskellige deskriptorer: Alder: Alder: [0;30[ [30;60[ [60;90[ [90;120[ Antal (hyppighed) h Kumuleret hyppighed H 3500 Frekvens (Benyttes ved tegning af et såkaldt histogram, som vi senere skal se) Kumuleret frekvens (Benyttes ved tegning af en såkaldt sumkurve, som vi senere skal se) Interval-midtpunkt Midtpunkt af aldersintervallet (Benyttes ved beregning af middeltal) f 3500 / = 0,35 = 35% F 35% = / = 0,30 = 30% 6500 / = 0,65 = 65% (30+60)/ 2 = 45 Peter Sørensen: Statistik Side = = % 15% 8500 / = 0,85 = 85% (60+90)/ 2 = % h, f, H og F er hyppigt anvendte forkortelser for hyppighed, frekvens, kumuleret hyppighed og kumuleret frekvens. 105

4 Den kumulerede frekvens F er en funktion, der fortæller hvor mange %, der er under en bestemt alder. Fx ses at 65% er under 60 år. Grafen for denne funktion kaldes en sumkurve og sumkurver tegnes altid med rette linjestykker mellem støttepunkterne. Skemaet fortæller ikke, hvordan de grupperede observationer fordeler sig i hvert interval, men man har vedtaget at betragte det som om, de fordeler sig jævnt i hvert interval. Det er derfor, der tegnes rette linjestykker mellem støttepunkterne. De rette linjestykker er udtryk for, at man betragter observationerne, som om de fordeler sig jævnt i hvert interval. Støttepunkter: Alder F 0% 35% 65% 85% 100% Median og kvartiler defineres ved grupperede observationer således: Ved grupperede observationer aflæser vi kvartilsættet ved hjælp af sumkurven: 1. kvartil: Gå vandret fra 25% på 2.aksen til sumkurven og så lodret til 1.aksen. Medianen: Gå vandret fra 50% på 2.aksen til sumkurven og så lodret til 1.aksen. 3. kvartil: Gå vandret fra 75% på 2.aksen til sumkurven og så lodret til 1.aksen. Ved ovenstående sumkurve bliver kvartilsættet: 22 år, 45 år, 75 år Peter Sørensen: Statistik Side 4

5 Middeltal ved grupperede observationer Ved grupperede observationer kan man som tidligere nævnt ikke vide, hvordan observationerne fordeler sig i hvert interval, og man har vedtaget at betragte det som om, de fordeler sig jævnt. Ved beregning af middeltallet kommer det ud på det samme, som at betragte det som om, alle observationer i hvert interval ligger midt i intervallet. Derfor beregnes middeltallet ved for hvert interval at gange intervalmidtpunktet med intervallets frekvens og derefter lægge alle produkterne sammen I ovenstående eksempel er intervalmidtpunkterne: 15, 45, 75 og 105. Middeltallet = 15 35% % % % = 15 0, , , ,15 = 49,5 Illustration af forskel på middeltal og median Man kan forestille ovennævnte aldersfordeling i en lille kommune. Lad os antage at nogen af de årige fraflytter kommunen. I stedet flytter nogen endnu ældre på mellem 120 og 130 til kommunen i samme antal. Derfor ændrer vi det sidste interval til Vil denne ændring ændre på medianen og/eller Middeltallet? Medianen forbliver den samme, kun sidste del af sumkurven ændres. Det stykke, hvor medianen aflæses ændres ikke. Derimod ændres middeltallet, fordi det sidste intervalmidtpunkt bliver ændret. De meget gamle trækker i middeltallet, men ikke i medianen. Histogram Frekvensen (eller hyppigheden) kan fremstilles grafisk i et såkaldt histogram: Boksplot bruges også ved grupperede observationer og defineres på samme måde som ved ikke-grupperede observationer. Peter Sørensen: Statistik Side 5

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartil, boksplot og sumkurver... 2 Opgaver... 7 Side 1 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere