Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september Gert Galster, SundIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008. Gert Galster, SundIT http://sundit.dk"

Transkript

1 Projekt SFI-2 Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008 Gert Galster, SundIT

2 SFI-2 - formål At levere et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en it-infrastruktur, så man rationelt kan konsolidere, videreudvikle, vedligeholde og nyttiggøre regionens SFI-materiale

3 Baggrund Regionens SFI-materiale: Ca SFI-elementer - fordelt på ca 650 filer - omfattende ca 30 sundhedsfaglige specialer

4 Baggrund Videreudvikling af SFI Regionens SFI-materiale: Ca SFI-elementer - fordelt på ca 650 filer - omfattende ca 30 sundhedsfaglige specialer SFI integreret

5 Baggrund SFI SFI udtrykt udtrykt med med mere mere struktur struktur og og uden uden redundans redundans Videre- SFI SFI udtrykt udtrykt udvikling med med stærk stærk struktur struktur og og med med af terminologi terminologi SFI SFI SFI udtrykt udtrykt med med datatyper datatyper og og granularitet granularitet som som i i informationssystemet informationssystemet SFI integreret

6 Baggrund Udfordring: Det aktuelle format tillader ikke effektiv IT-understøttelse. Der skal findes et bedre format. SFI SFI udtrykt udtrykt med med mere mere struktur struktur og og uden uden redundans redundans Videre- SFI SFI udtrykt udtrykt udvikling med med stærk stærk struktur struktur og og med med af terminologi terminologi SFI Udfordring: Det foreliggende materiale er opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. Der er brug for at udtrykke SFI i et bredere perspektiv. Udfordring: Når SFI er integreret i et informationssystem, kan man ikke påregne på en let måde at flytte det til en ny platform. SFI SFI udtrykt udtrykt med med datatyper datatyper og og granularitet granularitet som som i i informationssystemet informationssystemet SFI integreret Migrering Migrering af af SFI SFI SFI integreret

7 Baggrund Udfordring: Det aktuelle format tillader ikke effektiv IT-understøttelse. Der skal findes et bedre format. SFI SFI udtrykt udtrykt med med mere mere struktur struktur og og uden uden redundans redundans Videre- SFI SFI udtrykt udtrykt udvikling med med stærk stærk struktur struktur og og med med af terminologi terminologi SFI SFI SFI udtrykt udtrykt med med datatyper datatyper og og granularitet granularitet som som i i informationssystemet informationssystemet Udfordring: Det foreliggende materiale er opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. Der er brug for at udtrykke SFI i et bredere perspektiv. Udfordring: Når SFI er integreret i et informationssystem, kan man ikke påregne på en let måde at flytte det til en ny platform. Udfordring: SFI trækker på en lang række eksterne systemer. Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne behandle SFI løsrevet fra de skiftende informationssystemer. Klassifikation Instrukser SFI integreret Terminologi Referenceprogrammer Kvalitetsmål

8 Der må findes et format... Udfordring: Det aktuelle format tillader ikke effektiv IT-understøttelse. Der skal findes et bedre format. Videreudvikling af SFI "portabel SFI" SFI" Udfordring: Det foreliggende materiale er opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. Der er brug for at udtrykke SFI i et bredere perspektiv. Udfordring: Når SFI er integreret i et informationssystem, kan man ikke påregne på en let måde at flytte det til en ny platform. Udfordring: SFI trækker på en lang række eksterne systemer. Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne behandle SFI løsrevet fra de skiftende informationssystemer. SFI integreret SFI integreret SFI, som med et minimum af arbejde kan flyttes til nye platforme

9 SFI-visionen... Kvalitetsmål "portabel SFI" Terminologi Klassifikation SFIrepository Referenceprogrammer SFIværktøjer Vedligeholdelse imple- implementerinmentering SFI-råmateriale Sundhedsfaglig viden Forskellige Forskellige informationssystemer informationssystemer fra fra forskellige forskellige leverandører leverandører

10 SFI-2 projektets formål At levere et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en itinfrastruktur, så man rationelt kan konsolidere, videreudvikle, vedligeholde og nyttiggøre regionens SFI-materiale. Som grundlag for at levere dette beslutningsgrundlag skal projektet beskrive nødvendige datastrukturer for SFI beskrive krav til formater for lagring af SFI beskrive krav til udviklingsværktøjer for SFI vurdere forskellige eksisterende værktøjers opfyldelse af de stillede krav afprøve udvikling og behandling af SFI med udvalgte værktøjer

11 Projektets små og store spørgsmål... Hvad er SFI? Hvilke slags SFI kan vi finde i regionens materiale? Hvilke SFI-elementer er relevante? Med hvilken granulering skal man udtrykke SFI? Er den angivne granulering realistisk? Hvilke krav kan man stille til SFI-værktøjer? Er de angivne krav realistiske? Hvilke værktøjer kan anbefales? Findes det perfekte værktøj?

12 Projektgruppen Sundhedsinformatikere Arkitekter SFI-specialister Terminologer Judith Lørup Rindum, KIT Sundheds-IT, projektleder Gert Galster, SundIT for KIT Sundheds-IT, fagligt ansvarlig Birgitte Seierøe Pedersen, KIT Sundheds-IT Annette Lyneborg Nielsen, KIT Sundheds-IT Anders Skovbo Christensen, KIT Strategi & Udvikling Troels Thomsen, KIT Strategi & Udvikling Desuden deltog som observatør Kell Greibe, Digital Sundhed

13 Planen Hvad Hvad er er SFI? SFI? Hvilke Hvilke SFI-typer SFI-typer findes findes der? der? Hvad Hvad skal skal kunne kunne udtrykkes? I I hvilken hvilken granulering? Hvad Hvad skal skal SFIværktøjerne kunne? SFI- kunne? Operationel afgrænsning Beskrive SFI-model og krav til til formater Beskrive krav til til værktøjer Afprøve enkelte udvalgte værktøjer Beskrive konklusioner og anbefalinger Demonstration af værktøj Systematisk evaluering evaluering af af de de bedste bedste værktøjer. værktøjer. I I eksisterende værktøjer: værktøjer: Hvad Hvad kan kan faktisk faktisk udtrykkes? udtrykkes? Hvilken Hvilken funktionalitet findes? findes? Levere Levere beslutningsgrundlag for for etablering etablering af af en en it-infrastruktur for for SFI-behandling.

14 Forløbet De De demonstrerede værktøjer værktøjer gav gav et et godt godt billede billede af, af, hvad hvad der der er er realistiske realistiske krav krav til til granulering granulering af af SFI SFI -- men men de de gav gav ikke ikke meget meget inspiration inspiration til, til, hvordan hvordan SFIværktøjeværktøjer burde burde være. SFI- være. Operationel afgrænsning Beskrive SFI-model og krav til til formater Beskrive krav til til værktøjer Demonstration af værktøj x Afprøve enkelte Beskrive konklusioner udvalgte værktøjer og anbefalinger Den Den planlagte planlagte metode metode var var ikke ikke hensigtsmæssig. Det går ikke altid, som præsten prædiker...

15 Resultaterne... Afgrænsning af SFI Hvilke SFI-elementer? Hvilke SFI-typer? Hvad skal udtrykkes? Datastrukturer Hvilke strukturer? Hvilke formater? Værktøjer Hvilke krav? Hvilke værktøjer?

16 Hvad er SFI? Vi har arbejdet ud fra denne meget brede definition: SundhedsFagligt Indhold den i et informationssystem indbyggede sundhedsfaglige viden udtrykt med fagspecifik terminologi, fagspecifikke regler og fagspecifik struktur Overordnede SFI-typer: Terminologi Regler Struktur

17 Hvilke SFI-elementer? Fra regionens SFI-materiale: standardresultat - forskrift for hvad en navngiven resultattype omfatter standardaktivitet - forskrift for hvad en navngiven aktivitetstype omfatter standardplan - (opfattes og behandles indtil videre som en standardaktivitet) Desuden blev der brug for at udtrykke: beslutningspunkt - forskrift for valgmulighederne i en betinget forgrening i et workflow standarddiagnose - forskrift for hvad en navngiven diagnosetype omfatter

18 Hvilke SFI-typer? Terminologi Definition Diverse termer (fx. foretrukken term, skærmterm(er)) Referencer til diverse kodeværker Regler - vedr. indhold: Udfaldsrum, reference- og defaultværdier Henvisninger til eksterne informationskilder Simple og komplekse indholdsregler, herunder workflowbeskrivelse - vedr. præsentation: Anvendelse af skærmtermer, måleenheder, grafikformater Struktur opbygningen af de enkelte SFI-elementer

19 Hvad skal udtrykkes? For hvert SFI-element angives i hvilket omfang de forskellige SFI-typer skal kunne udtrykkes: SFI-elementer SFI-typer Standardresultat Standardaktivitet... Terminologi Definition Værdisæt Foretrukken term Værdisæt skal skal kunne kunne angives angives struktureret. struktureret. Skærmterm Angivelsen Angivelsen skal skal omfatte omfatte en en... specifikation specifikation af af måleenhed. måleenhed. Regler For For værdisæt værdisæt med med enumerede enumerede Udfaldsrum værdier værdier skal skal der der for for hver hver værdi værdi være Defaultværdi være tilknyttet tilknyttet en en "terminologipakke". "terminologipakke".... Strukur...

20 Er det en farbar metode? Hvordan undgår man at jagten på SFI-typer og SFI-elementer bliver en akademisk øvelse og at ambitionsniveauet bliver urealistisk? 1) Udgangspunktet er regionens SFI-materiale. 2) Krav til SFI-format må ikke essentielt overstige granuleringen i pilotforsøgene med OPUS-implementering. 3) Krav til SFI-format må ikke essentielt overstige, hvad der i forhold til konkrete værktøjer er realistisk.

21 Overordnede krav til formatet "portabel SFI" Fuldstændigt dokumenteret og offentligt tilgængeligt. Frit implementérbart uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse, hverken nu eller i fremtiden. XML-baseret. Skal kunne udtrykke regionens SFI-materiale med struktur og kardinalitet som specificeret i logisk SFI-model.

22 Konkrete krav til formatet "portabel SFI" For de relevante SFI-elementer er der i en logisk model specificeret, hvordan elementerne skal kunne udtrykkes.

23 Så hvad er "portabel SFI"? Portabel SFI er en betegnelse, som dækker ethvert åbent, XMLbaseret format, som kan udtrykke RegH's SFI-materiale med en specificeret præcision. Har RegH nu specificeret sit eget proprietære format? Nej. Portabel SFI er blot en specifikation af den ønskede præcision ved udveksling og behandling af regionens SFImateriale. Hvordan passer det med de andre regioners SFI? Hvis SFI-materialet er lavet over en sammenlignelig semantisk model, passer det nok ret godt. Er "portabel SFI" det samme som arketyper? Kun den udstrækning der vokser bananer på æbletræer.

24 Projektets konklusioner om SFI-formater Projektet har specificeret en ønsket præcision ved udveksling og behandling af regionens SFI-materiale. Man kan forestille sig mange forskellige implementeringer af de stillede krav - det essentielle er, at der kan ske en konvertering mellem formater, som sikrer den beskrevne granulering og præcision. Selve det at udtrykke SFI-materialet i et format, som er mere struktureret og mere konsistent end det nuværende WORDbaserede format, er vigtigere, end om det skal være det ene eller det andet format. Den praktiske anvendelse af SFI-værktøjerne bør være bestemmende for det faktisk anvendte konkrete SFI-format.

25 Værktøjsdemonstration Vi fik demonstreret værktøjer fra: Acure, CSC, InferMed, Logica, OceanInformatics, Resultmaker, Systematic De fleste var konfigurationsværktøjer målgruppen var super-super-brugere eller teknikere funktionaliteter var beskrevet i applikationens terminologi brugerfladen var... funktionalistisk flere værktøjer kunne ikke adskilles fra moderapplikationen Demonstrationerne var meget lærerige og gav gode bidrag til at specificere SFI-formatet.

26 Krav til værktøjer En række blandede krav, som ikke blev meget detaljerede, fx: understøtte formatet "portabel SFI" dansk tegnsæt, søg & erstat masseeditering og batch-import grafisk illustration af hierarkiske strukturer grafisk illustration af temporale strukturer fremvise råt mockup At opstille mere detaljerede og præcise krav kræver mere erfaring med nogle stærkere SFI-værktøjer. Et symptomatisk krav: Værktøjet skal være "klinikernært" lidt nørderi er OK, men scripting-ekspertise må ikke være en forudsætning

27 Værktøjsafprøvning Vi forventede at skulle hands-on-afprøve de mest lovende værktøjer. Metoden viste sig uhensigtsmæssig og vi anvendte i stedet en hands-on-by-proxy-metode: Vi genererede et testsæt bestående af SFI, som kunne udfordre værktøjerne. Dannet ved at gå til kanten af det specificerede format "portabel SFI". Vi sendte et eksempel-materiale til leverandøren, så de kunne forberede sig på afprøvningen. Vi leverede ved afprøvningens start testsættet, og bad leverandørens eksperter om at indlæse det i værktøjet mens vi iagttog processen. Denne metode kan varmt anbefales.

28 En væsentlig erkendelse... Forventningen ved projektets start var, at der nok skulle bruges forskellige værktøjer afhængigt af SFI-elementernes funktion: Standardresultat Standardresultat Standardaktivitet Standardaktivitet Beslutningspunkt Standard- Standarddiagnose? punkt diagnose Værktøj A (til resultater) Værktøj B (til aktiviteter og workflow) Det viste sig mere hensigtsmæssigt at basere sondringen på SFI-elementernes indhold: Beslutningspunkpunkt Standardaktivitet Standardaktivitet Standardresultat Standardresultat Standarddiagnose Standarddiagnose Værktøj A (til datastruktur og simple regler) Værktøj B (til workflow og kompleks beslutningsstøtte)

29 De bedste værktøjer blandt de undersøgte... Archetype Editor Beslutningspunkpunkt Standardaktivitet Standardaktivitet Process Designer Standardresultat Standardresultat Standarddiagnose Standarddiagnose Værktøj A (til datastruktur og simple regler) Værktøj B (til workflow og kompleks beslutningsstøtte)

30 Træerne vokser ikke ind i himlen... Archetype Editor Under afprøvningen af Archetype Editor blev det bemærket, at mulighederne for at udtrykke terminologi er begrænset i forhold til de angivne krav. Dette kunne dog vidtgående kompenseres gennem kreativ konfiguration. værktøjet påtvinger brugeren nogle navnekonventioner på filnavne, som er besværlige, men ikke hindrende for anvendelse. værktøjet er lavet til at konfigurere openehr's journalsystem og er derfor tilpasset til openehr's semantiske model. Den er forskellig fra den semantiske model, der ligger til grund for regionens SFI-materiale. Det er dog vurderingen, at man med dette værktøj kan udtrykke SFI-materialet.

31 Træerne vokser ikke ind i himlen... Process Designer Under afprøvningen af Process Designer blev det bemærket, at Flowstyring baseres på en række af boolske variable. - Antallet af styrevariable bliver i klinisk praksis meget stort. - Der mangler tilfredsstillende visualisering af disse styrevariable. - Det er ikke demonstreret, at klinisk beslutningsstøtte hensigtsmæssigt lader sig udtrykke i multiple binære udfaldsrum. Værktøjet påtvinger brugeren nogle navnekonventioner både på fil- og variabelnavne, som må forudses at volde problemer. Det er ikke muligt at udtrykke tidsmæssig sammenhæng ud over predecessor-relation. Værktøjet er serverbaseret. Anvendelse kræver afklaring af, hvor og på hvilken platform værktøjet driftes.

32 Projektets konklusioner om værktøjsanvendelse Det er vurderingen, at Archetype Editor er meget anvendelig til at udtrykke SFI-elementernes datastruktur. Output-formatet opfylder ikke alle krav til "portabel SFI", men synes at være det i øjeblikket realistisk opnåelige. Projektet har ikke forholdt sig til nytteværdien af OpenEHRarketyper i forbindelse med SFI. Man har fokuseret på værktøjets evne til at levere SFI i et format, der ligner "portabel SFI". Man bemærker dog, at regionens SFI og openehr's arketyper er baseret på forskellige semantiske modeller. Projektet anbefaler, at regionens SFI-materiale udtrykkes ved hjælp af Archetype Editor.

33 Projektets konklusioner om værktøjsanvendelse Regionens SFI-materiale omfatter beskrivelse af workflow, men ikke i stor omfatning kun på et helt overordnet niveau uden aktuelle planer om implementering De undersøgte værktøjer, som kunne beskrive workflow, har ikke demonstreret en modenhed, som kan begrunde, at de anvendes til behandling af regionens SFI-materiale. Hvis der viser sig et behov for at udtrykke SFI-materialets flowbeskrivelser gennem et dedikeret værktøj, bør man afsøge markedet påny.

34 SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL

Projekt SFI-2. Sundheds-IT

Projekt SFI-2. Sundheds-IT Projekt -2 Sundhedsfaglig viden Meningen med Sundhedsfagligt indhold Sundhedsfaglig viden Meningen med Fremstilling Fremstilling af af Sundhedsfaglig viden -materialet Fremstilling Fremstilling af af Ca

Læs mere

- en metode. E-sundhedsobservatoriets årskonference 2009. Sundhedsinformatiker, læge

- en metode. E-sundhedsobservatoriets årskonference 2009. Sundhedsinformatiker, læge Udvikling af sundhedsfagligt g indhold - en metode E-sundhedsobservatoriets årskonference 2009 Gert Galster Sundhedsinformatiker, læge Fra kliniker til klinisk doku mentationssystem Sundhedsfaglig viden

Læs mere

SFI - Særligt Flygtig Informatik

SFI - Særligt Flygtig Informatik SFI - Særligt Flygtig Informatik Det store dyr i Åbenbaringen - nu med ekstra åbenbaring Gert Galster Dagens to emner... Hvad er "SFI"? "Portabel SFI" SFI anno 2004 EPJ-system som som kan kan udveksle

Læs mere

SFI-model 20080508_1441

SFI-model 20080508_1441 1 af 6 08-05-2008 15:04 SFI-model 20080508_1441 Datatyper Datatyper SFI Overblik Regler Regler SA_Pakke SA 2 af 6 08-05-2008 15:04 SD_Pakke SD SR_Pakke SR WF_Pakke WF 3 af 6 08-05-2008 15:04 Dictionary

Læs mere

Udvikling af sundhedsfagligt indhold - en metode

Udvikling af sundhedsfagligt indhold - en metode Udvikling af sundhedsfagligt indhold - en metode E-sundhedsobservatoriets årskonference 2009 Gert Galster Sundhedsinformatiker, læge Fra kliniker til klinisk dokumentationssystem Sundhedsfaglig viden til

Læs mere

Sundhedsfagligt indhold (SFI)

Sundhedsfagligt indhold (SFI) Sundhedsfagligt indhold (SFI) - den bløde ende af informationsarkitektur i sundheds-it Gert Galster SFI i EpjObservatoriets statusrapport 2004 SFI er skabeloner til dokumentationsstøtte, processtøtte og

Læs mere

NBS SFI-begreber. Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner. Version 1.0/18. december 2012

NBS SFI-begreber. Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner. Version 1.0/18. december 2012 NBS SFI-begreber Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS SFI-begreber - Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner 1.0, 18. december 2012

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

MEDIQ. Region Midtjylland. Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for at specificere SFI.

MEDIQ. Region Midtjylland. Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for at specificere SFI. Region Midtjylland Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for at specificere SFI. Version 3.0 24. august 2008 Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for at specificere SFI. Analyserapport

Læs mere

Hvordan sikrer vi brugernes accept af EPJ?

Hvordan sikrer vi brugernes accept af EPJ? Hvordan sikrer vi brugernes accept af EPJ? Knut Bernstein, MEDIQ kbe@mediq.dk EPJ udfordringer Projektledelse og projektstyring Tekniske problemer Uddannelse Brugen af standarder Brugeraccept Brugeraccept

Læs mere

Genbrug af data på tværs af it-systemer tankespind eller realistisk mulighed?

Genbrug af data på tværs af it-systemer tankespind eller realistisk mulighed? Genbrug af data på tværs af it-systemer tankespind eller realistisk mulighed? Det danske arketype proof-of-concept projekt Knut Bernstein kb@mediq.dk Ida Tvede E-sundhedsobservatoriet 2009 Udfordringen

Læs mere

Foranalyse vedr. videreudvikling af SFI-materialet

Foranalyse vedr. videreudvikling af SFI-materialet Dato 5. februar 2007 RAPPORT Foranalyse vedr. videreudvikling af SFI-materialet Koncern IT Sundheds IT Borgervænget 7 2100 København Ø Version 1.0 Telefon (dir.): 4511 0157 Mobil: 2673 8999 E-mail: tdc@regionh.dk

Læs mere

Opsamling og afslutning. Stig Kjær Andersen, AAU Søren Vingtoft, MEDIQ

Opsamling og afslutning. Stig Kjær Andersen, AAU Søren Vingtoft, MEDIQ Opsamling og afslutning Stig Kjær Andersen, AAU Søren Vingtoft, MEDIQ De næste 35 minutter Hvad har vi hørt om i dag? Hvilke perspektiver tegner der sig? Har du en idé til hvordan vi kan realisere perspektiverne?

Læs mere

Mål, oplæg og program for workshop: Informationsarkitektur i sundheds-it - hvad er det, og hvordan beskriver vi det?

Mål, oplæg og program for workshop: Informationsarkitektur i sundheds-it - hvad er det, og hvordan beskriver vi det? Mål, oplæg og program for workshop: Informationsarkitektur i sundheds-it - hvad er det, og hvordan beskriver vi det? Workshoppen vil behandle forskellige perspektiver på arkitekturbegrebet inden for sundheds-it

Læs mere

IT Eksperimentariet 4. september 2009

IT Eksperimentariet 4. september 2009 IT Eksperimentariet 4. september 2009 Sanne Jensen IT Eksperimentariet Koncern IT Agenda Introduktion til ITX Formål, etablering, anvendelse Introduktion til simulation Planlægning, forberedelse, udførelse

Læs mere

Har arketyper en plads i GEpj?

Har arketyper en plads i GEpj? Har arketyper en plads i GEpj? Gert Galster 2004 Præsentation Hvorfor er arketyper spændende? Projektets start og kronologiske historie Projektets teori og metoder Projektets erkendelsesmæssige historie

Læs mere

D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 2016-05-12

D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 2016-05-12 D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 Præsentation Jeanette Johansson, bygningskonstruktør / Chefrådgiver 25 års erfaring i driftsorganisationer / rådgiver Digital bygningsdrift

Læs mere

Spørgsmål og svar til annonce IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL

Spørgsmål og svar til annonce IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL Spørgsmål og svar til annonce IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL Spørgsmål fra leverandør X publiceret den 18. februar 2014 Være en stand-alone løsning, der kan lave automatisk import af dagsordener

Læs mere

MEDIQ. Anvendelse af arketypeværktøjer til specificering af SFI. Præliminære erfaringer

MEDIQ. Anvendelse af arketypeværktøjer til specificering af SFI. Præliminære erfaringer Anvendelse af arketypeværktøjer til specificering af SFI Præliminære erfaringer Version 1.01 Maj 2007 Anvendelse af arketypeværktøjer til specificering af SFI. Præliminære erfaringer. Version 1.01 Maj

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Generel projektbeskrivelse

Generel projektbeskrivelse 02121 Ingeniørarbejde Softwareteknologi Januar 2010 1 Introduktion Generel projektbeskrivelse Formålet med programmeringsprojektet er at give deltagerne erfaring med at designe og konstruere et simpelt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter

En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt indhold til EPJ - på vej mod realisering af de ønskede effekter v/ konsulent Berit Fabricius E-sundhedsobservatoriets årskonference 2010 En nordjysk vinkel på sundhedsfagligt

Læs mere

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen?

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen? Mangelfuldt dokumenterede it-systemer Hvordan løses udfordringen? Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Introduktion... 3 3. Fordelene ved at løse udfordringen... 3 4. Løsningen... 4 4.1 Hvordan?... 4

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Fra Model til Brugergrænseflade

Fra Model til Brugergrænseflade Fra Model til Brugergrænseflade Knut Bernstein, EPJ - en stor mundfuld Fælles model Fælles klinisk sprog Enighed om hvad der skal registreres og så skal systemet udvikles og indføres Det koster en milliard!

Læs mere

Den tværfaglige patientjournal i Region Nordjylland

Den tværfaglige patientjournal i Region Nordjylland Den tværfaglige patientjournal i Region Nordjylland Fra ustruktureret fritekst dokumentation til standardiseret basisjournal Tanker og erfaringer med arbejdet Uffe Niebuhr, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Velkommen til 3. kursusdag i kurset

Velkommen til 3. kursusdag i kurset Velkommen til 3. kursusdag i kurset Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer Program for tredie kursusdag eftermiddag 13.00-13.45 Datamodeller 13.45-14.45 Opgave om modellering 14.45-15.30

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Hvordan kan systemleverandørerne honorere kravene til datastruktur og granulering? Ålborg 8. Juni 2006 Karen Marie Lyng

Hvordan kan systemleverandørerne honorere kravene til datastruktur og granulering? Ålborg 8. Juni 2006 Karen Marie Lyng Hvordan kan systemleverandørerne honorere kravene til datastruktur og granulering? Ålborg 8. Juni 2006 Karen Marie Lyng TietoEnator 2006 Page 1 presentation TietoEnator 2004 Page 2 Formål med sundheds-it

Læs mere

Strukturering og granulering i en omegn af EPJ

Strukturering og granulering i en omegn af EPJ Strukturering og granulering i en omegn af EPJ Ekskursioner i en omegn af noget, der ikke ligger helt fast... Gert Galster I en omegn af... hvad? Sundhedsministeriet i IT-strategien 2000-2002: En elektronisk

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Sundhedsplatformen - en terminologisk udfordring. Gert Galster, Klinisk forretningsarkitekt

Sundhedsplatformen - en terminologisk udfordring. Gert Galster, Klinisk forretningsarkitekt Sundhedsplatformen - en terminologisk udfordring Gert Galster, Klinisk forretningsarkitekt 11. oktober 2016 et andet sprog en anden kultur andre faggrupper andre arbejdsgange andre klassifikationer en

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg)

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg) Læseplan for valgfaget teknologiforståelse (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Design 4 Programmering 5 Indledning Valgfaget teknologiforståelse er etårigt og kan vælges i

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen 02-Klinisk Proces

Afrapportering fra arbejdsgruppen 02-Klinisk Proces Afrapportering fra arbejdsgruppen 02-Klinisk Proces Indledning Arbejdsgruppe NBS02 Klinisk Proces (i nærværende dokument refererer Klinisk Proces til arbejdsgruppen). Deltagere og formand Titel/navn/adresse

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Measuring Effects on the Clinical Practice from a Configured EHR

Measuring Effects on the Clinical Practice from a Configured EHR Measuring Effects on the Clinical Practice from a Configured EHR SHI 2006 John Møller-Jensen, CSC A/S, Chefarkitekt Jesper Simonsen, Roskilde Universitet, Lektor Rikke Kragh Iversen, EPJ enheden Roskilde,

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer August 2007 / Claus Duedal Pedersen Bilag 9-6-2 Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer Indledning MedCom s internationale

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005

Forstudie til byggeviden-projekt. Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudie til byggeviden-projekt Workshop nr. 2 11. januar 2005 Forstudiets formål At udarbejde en konkret, målrettet og sammenhængende handlingsplan/strategi for en reorganisering og effektivisering

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer Præsentation af kapitel til bogen Sundhedssektorens digitalisering: ledelse og effektmåling. Bogen er en antologi med bidrag fra forskere fra faggruppen 'Ledelse og effektmåling' under sundhedsitnet (www.sundhedsit.net).

Læs mere

Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen?

Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen? Hvorfor er SFI pludseligt blevet centralt i EPJ udviklingen? Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 1 SFI konference 8. juni 2005 MEDIQ 1. generations EPJ er Produktet Færdigudviklet (hyldevare) Anvendes

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

og integration Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen

og integration Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen og integration Knut Bernstein Morten Bruun-Rasmussen Acknowledgement Følgende har stået til rådighed for diskussion af hvordan arketyper kunne anvendes under danske forhold, har leveret arketypeværktøjer

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept E-Sundhedsobservatoriet 21. Oktober 2009 John Møller-Jensen Læge, Chefarkitekt Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S, CSC Proprietary Erfaringer

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005

Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 Den nationale IT-strategi for sundhedsvæsenet 2003-2007 ARF/H:S/IM/SST Arne Kverneland 2005 IT-strategien for sundhedsvæsenet 2003-2007 Bidrage direkte til forbedringer af samarbejde, kvalitet og service

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

E-bøger og akademiske biblioteker

E-bøger og akademiske biblioteker E-bøger og akademiske biblioteker Diskussionsseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek Lidt baggrund: Hvem er Samfundslitteratur? Vi stammer fra dengang verden var i sort/hvid I 1967 åbnede

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G en del af bips Dato 1. marts 2012 Projektnr. Sign. TK Evaluering og opfølgning Som led gennemførelsen af

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010

Introduktion. Jan Brown Maj, 2010 Jan Brown Maj, 2010 Introduktion OIOXML har eksisteret som det centrale datastandardiseringsparadigme siden 2002. Til OIOXML-konceptet er der et regelsæt betegnet OIO Navngivnings- og Deignregler (NDR),

Læs mere

Map of Medicine. Palle Gerry Petersen. Præsentation af resultater. Map of Medicine Integration Kliniske aspekter

Map of Medicine. Palle Gerry Petersen. Præsentation af resultater. Map of Medicine Integration Kliniske aspekter Map of Medicine Proof of Concept Præsentation af resultater Map of Medicine Integration Kliniske aspekter Rolle i it-infrastrukturen Rolle i it-infrastrukturen Palle Gerry Petersen Map of Medicine - demo

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning 1 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere