Risk Management revolutionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risk Management revolutionen"

Transkript

1 1 Risk Management revolutionen Temadag om Basel II Tirsdag den 20. november 2007 Anders Grosen Aarhus School of Business Aarhus University

2 2 Emner Risk Management revolutionen Risiko-klassifikation Hvorfor risikostyring? Risikostyringens værktøjskasse Fra Basel II til værdiskabelse Økonomisk kapital (EC) Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) Opsummering

3 3 Hvorfor kommer revolutionen nu? Presset fra finansielle myndigheder: Bedre risikostyring som svar på 1990 erne finansielle katastrofer Globaliseringen og liberalisering af de finansielle markeder Teknologiske udvikling Finansiel innovation baseret på de teoretiske landvindinger indenfor finansiering

4 4 Hvor kommer risikoen basalt fra? Risiko er menneskeskabt Konjunktur-cykler, inflation, politikskifte i den økonomiske politik, finansielle kriser, krige osv. Teknologiske fremskridt Uforudsete naturkatastrofer Klimaændringer, jordskælv osv. Risiko og villigheden til at tage risici er essentielle for væksten i samfundet

5 5 Risiko-klassifikation Firm risk (Enterprise risk) Business risk Non-business risk Business decisions Other risks Financial risk Strategic risk Reputational risk Market risk Product, marketing, organization Regulatory, political risk Credit risk Business environment Operational risk Macroeconomic Competition, technology Kilde: Philippe Jorian. Value at Risk, third edition, 2007, p. 516.

6 6 Finansielle versus ikke finansielle virksomheder Den primære funktion for ikke-finansielle virksomheder er at styre virksomhedsrisici Den primære funktion for finansielle virksomheder er at styre og overføre finansielle risici

7 7 Det finansielle system giver mulighed for overførsel af risici De finansielle virksomheder har skabt markeder og institutioner til at fordele risici Kreditrisici Kundemarkedet Markedsrisici Aktuariske risici Finansielle virksomheder Køb og salg af risici Finansielle markeder Tre dimensioner i risikostyring: afdækning, forsikring and spredning

8 8 Hvad med makroøkonomiske risici? Det finansielle system kan ikke tilbyde beskyttelse mod alle risici f.eks. brede makroøkonomiske risici, som skaber fluktuationer i Indkomst Arbejdsløshed Det er en del af baggrunden for, at de fleste regeringer har etableret et sikkerhedsnet, som den private sektor ikke kan etablere Velfærdsstaten kan derfor opfattes som en slags risiko-delings-institution

9 9 Hvorfor risikostyring? To hedge or not to hedge that is the question Sandsynlighed Efter hedging Før hedging Negative afvigelser Gennemsnit Værdi af cash flow Positive afvigelser Risikostyring kan føre til mindre spredning i cash flowet

10 10 Teoretiske argumenter imod risikostyring M&M (1958) påviser, at virksomhedens værdi ikke kan påvirkes af finansielle beslutninger Yderligere påviser Sharpe (1964) i CAPM-modellen, at investorerne kan undgå virksomhedsspecifikke risici ved at sprede deres portefølje Hvis disse teoriers antagelser om perfekte finansielle markeder holder, kan risikostyring ikke tilføre værdi

11 11 Teoretiske argumenter for risikostyring I den virkelige verden er markederne ikke perfekte: Derfor kan risikostyring tilføre værdi gennem lavere Omkostninger til financial distress Agentomkostninger Skatter Yderligere er kreditværdighed et vigtigt tema for især de finansielle virksomheder

12 12 Udviklingen af de teoretiske værktøjer til risikostyring 1938 Varighed for obligationer 1952 Markowitz middelværdi-varians model 1952 Første formelle ALM-model (Immunisering af renterisiko) 1963 Sharpes enkelt-faktor model 1966 Multi-faktor modeller 1973 Black-Scholes optionspris model, Greeks 1986 Grænser for varighedseksponering 1988 Grænser for optionsnøgletal, Greeks 1992 Stress testing 1993 Value-at-risk (VAR) 1994 RiskMetrics 1997 CreditMetrics Integration af kredit- og markedsrisiko 1999 CorporateMetrics Enterprise Risk Management 2007 lifemetrics Kilde: Primært Philippe Jorian. Value at Risk, third edition, 2007, p. 16.

13 13 Illustration af VAR VAR angiver det maksimale tab, man med en given sandsynlighed kan risikere indenfor en given horisont Sandsynlighed Sand. 99,95 AA rating VAR X Gennemsnit Værdi af cash flow Under normale markedsforhold kan vi med 99,95 procent sikkerhed sige, at vi ikke taber mere end x kroner indenfor den næste måned

14 14 VAR det nye risikostyringsværktøj VAR er et statistisk risikomål for potentielle tab VAR er traditionel porteføljeteori på nye flasker med Focus på downside risk Risikoen måles i kroner og øre Det virkeligt nye er integrationen af alle risici i et enkelt tal, der opsummerer virksomhedens totale risiko-eksponering Enterprise Risk Management (ERM) er det endelige mål (som måske ikke er så langt væk)

15 15 Fokus på risikostyring Basel II Solvens II Krav til risikostyring Svage Stærke Hospital Regelfokus Operationelt fokus Medicinalfirma Energi Bank Shipping ERM Finansielt fokus Forsikring Kvalitative Risikotype Kvantitative Kilde: Bjørn Rothaus, Price Waterhouse Coopers

16 16 Basel II: 3-søjle koncept Basel II Søjle 1 Kvantitative kapitalkrav Søjle 2 Kvalitative krav Søjle 3 Markeds disciplin Standard model Interne modeller Tilsynsprocessen Informationskrav Dansk lovgivning EU-direktiv Basel forslaget

17 17 Basel II og Enterprise Risk Management Intern governance (inkl. ledelse og kontroller) Dialog Kreditrisiko Markedsrisiko Residualrisici. Øvrige risici hidrørende fra securitisation samt koncentrationsrici Renterisiko på anlægsbeholdning Omdømmerisiko og strategiske risici Likviditetsrisiko Andre risici Korrelation og diversification Økonomisk kapital Peer group Sammenligning Tilsynsmæssige tiltag Vejledning vedr. kapitalniveau Krav om hensættelser Krav om forbedrede systemer og kontrolmekanismer Operationel risiko Økonomisk og tilsynsmæssigt miljø Fremadrettet kapitalplanlægning Forretningsmæssige risici (indtjening og omkostninger) Strategi Stress test Begrænsninger på at drive forretning på udvalgte områder Element 1 Element 2+3 Element 4 Kilde: Søren Plesner. Enterprise Risk Management. Finans/Invest 7/06.

18 18 Økonomisk kapital ( Capital at Risk ) Økonomisk kapital er den (penge-) kapital, der er nødvendig for at holde banken solvent med en høj sandsynlighed Fra kreditorernes synsvinkel skal der allokere tilstrækkelig med kapital til at berolige långiverne Fra aktionærernes synsvinkel skal der ikke allokere mere kapital end at hensynet til aktionærernes afkast stadig kan tilgodeses

19 19 Grafisk illustration af økonomisk kapital Capital structure? Indlånere Rating Risiko versus funding omk. Bank ledelse Risiko versus afkast Aktionærer Analytikere Tilsyn Buffer Profit Sandsynlighed Detail Corporate Business x Sand AA rating UL 0 EL Værdi af cash flow Kilde: Kristensen (2002)

20 20 Værdiskabelse gennem risikostyring Værdiskabelse Afkast på porteføljen Portefølje af virksomhedsrisici Value management Tilstrækkelig kapital Kapitalomkostninger Portefølje af kapital elementer Risikostruktur Hvor meget kapital er der behov for? Risiko og kapital styring Kapitalstruktur Hvilken type kapital er der behov for? Økonomisk kapital Kilde: Emphasis 2005, pp

21 21 Værdiskabelse gennem risikostyring Som vist i øverste halvdel af figuren skabes værdi, når afkastet på virksomhedens portefølje er højere end kapitalomkostningerne Som vist i nederste halvdel af figuren kan ledelsen skabe værdi gennem valg af Porteføljen af virksomhedsrisici og Valg af kapitalelementer Økonomisk kapital er forbindelsen mellem risiko og kapital Omfanget af risiko dikterer den nødvendige kapital Mængden af kapital bestemmer virksomhedens risikokapacitet

22 22 Vejen til værdiskabelse går gennem forbedret RAROC Risk Adjusted Return On Capital (RAROC) Skarpere prissætning af lån mv. Markedsdisciplin Lavere finansieringsomkostninger Færre hensættelser til tab RAROC = Bruttoindtjening Omkostninger Forventede tab Økonomisk kapital Kilde: Plesner (2006) Risikoafdækning, diversifikation mv. Behov for mindre økonomisk kapital

23 23 Opsummering Citat fra Nobel Prize modtager Robert C Merton: Perhaps in no other branch of economics has the implementation of the theory into realworld practice been as rapid as for finance theory... Teoriudviklingen har udvidet risikostyringens værktøjskasse Kan der skabes værdi ved efterlevelse af Basel II? Basel II er en nødvendig betingelse Men ikke en tilstrækkelig betingelse

24 24 Litteratur Emphasis, Grosen, Anders. Risk Management revolutionen fra Basel II til værdiskabelse. Finans/Invest, nr. 7, Jorian, Philippe. Value AT Risk. Third edition, Kristensen, Mogens. Interne kreditmodeller og Basel-reglerne nogle praktiske problemstillinger. Finans/Invest nr.5, Plesner, Søren. Finansiel risikostyring i en global økonomi. Finans/Invest, nr. 6, Plesner, Søren. Økonomisk kapital fundamentet i moderne bankdrift. Finans/Invest, nr. 4, Plesner, Søren. Enterprise Risk Management risikostyringens Hellige Gral. Finans/Invest, nr. 7, 2006.

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II Implementering af Value-at-Risk i Solvency II - en intern models beregningsgrundlag for kapitalkravet til markedsrisiko i et livsforsikringsselskab Kandidatafhandling Cand. merc. FIR Institut for Finansiering

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Gruppevise nedskrivninger

Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger 8. oktober 2008 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Program 14.00-14.15 Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger 14.15-15.00 Integration af gruppevise

Læs mere

Risikostyring og incitamentsaflønning i danske pengeinstitutter

Risikostyring og incitamentsaflønning i danske pengeinstitutter Risikostyring og incitamentsaflønning i danske pengeinstitutter Af Line Bundgaard Jørgensen Afhandling HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring ved Århus Handelshøjskole 2011 Vejleder: Søren Blok Jensen

Læs mere

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET. Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009

PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET. Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009 BOLIGSEKTOREN OG PENGEINSTITUTTERNES AKTIVITET Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Offentlig Administration (OA2) Maj 2009 Maj Baltzarsen Anders Mostrup Gudmansen Vejleder: Jesper

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank

Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank En tænkt situation Specialeafhandling HD-FR 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Sune Møllevang/Studienummer: 2011-1630 Henrik Flink Nielsen/Studienummer:

Læs mere

Bankernes risikostyring og corporate governance

Bankernes risikostyring og corporate governance Forfatter: Afleveringsdato: Stud.merc.(jur.) Anders Rasmussen 1. september 2010 Vejleder: Lektor Hanne Birkmose Institut: Erhvervsjuridisk Institut Kandidatafhandling Bankernes risikostyring og corporate

Læs mere

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 INDHOLD ÅRSBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Forfattere: Pia Bardrum og Morten Hjorth Hansen Vejleder: Peter Skjødt 13-05-2013 Indholdsfortegnelse Executive

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Fortsat vækst i KPMG P/S samt fokus på finansiel lovgivning De første fire måneder af 2015 har stået i vækstens tegn for KPMG P/S. Således har vi i perioden øget

Læs mere

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor Kreditkrisen Indledning Temaet for Børsmæglerforeningens årsmøde 2008 var kreditkrisen, og de to indlægsholdere Carsten Valgreen fra Benderly Economics og Jens Thomsen fra Nationalbanken præsenterede forskellige

Læs mere

Afhandling 2009 Terkel Præst 6. Maj 2009

Afhandling 2009 Terkel Præst 6. Maj 2009 HD Finansiel rådgivning Ledelse & Projektledelse Vejleder: Uffe Nørgaard - En analyse af muligheden for en risikofri merindtjening uden kapitalbinding - Afhandling 8. semester 2009 Afleveringsdato: 6.

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

FINANSIEL STYRING I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER

FINANSIEL STYRING I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER Institut for udenrigshandel FINANSIEL STYRING I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER Mogens Vinther Møller Handelshøjskolen i Århus 1999 II KAPITEL 1 INDLEDNING... 9 1.1 BOGENS OPBYGNING OG INDHOLD... 13 1.2 LITTERATURHENVISNINGER

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv.

Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv. Juridisk Institut Kandidatafhandling Cand.Merc.Jur. Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv. Forfatter Klaus Ingildsen Eks. Nr: 271074 Vejleder Hanne Søndergård Birkemose 1. INDLEDNING...

Læs mere