Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008"

Transkript

1 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk vælge tovholdere vælge talesøjlens indsatsområder fastlægge netværkenes mødefrekvens fastlægge det årlige planlægningsmøde Dagen startede i plenum, hvor vi frem til forslag til netværksdannelse samt en overordnet definition på et fagligt netværk. En del af eftermiddagen gik med gruppedrøftelser med fokus på de enkelte netværksområder. Konklusionen på dagens arbejde var, at vi ikke nåede alle opgaver igennem, men at oplægget til konkret organisering af talesøjlenetværkene er klar til vedtagelse i DTHS. Nedenfor forslag til organisering, definition på netværk samt oplæg fra diverse netværksgrupper. 1. Grafisk illustration af talesøjlens organisering DTHS Årligt planmøde mellem de talefaglige ledere og repræsentanter fra netværkene Styregruppe- Faglige netværk med deltagere i Styregruppen: repræsentanter 1 Afasi 1-2 Dysartri progredierende og ikke-progredierende 1 Kognitive vanskeligheder 1 Dysleksi og dyskalkuli 2 Stemmelidelser herunder laryngectomerede og mundhuleopererede 1 (Bent Kjær) Stammen (foreslås fortsat organisering under DAVS)? Børn (Søjleplacering foreslås undersøgt) 1

2 2. Forslag til definition på et netværk En landsdækkende gruppe af fagpersoner, der opsamler og diskuterer den daglige praksis med henblik på udvikling og formidling. 3. Referater og oplæg fra netværksgruppedrøftelserne Børn v. Birte Maarup THI KompetenceCenter, Region Hovedstaden Efter en diskussion om børneundervisningens placering i DTHS. Skal børneundervisningen figurere i de to eksisterende søjler (Høre/tale)? Skal børneundervisningen rummes i en tredje søjle, Børnesøjlen? Skal børneundervisningen glide ud af DTHS regi? For at nærme sig en afklaring af disse spørgsmål foreslår gruppen at DTHS undersøger præcist, hvor mange institutter under DTHS, der praktiserer børneundervisning og hvilke specialer der undervises inden for. Når man har et overblik, indkaldes til et landsmøde, hvor behov for evt netværksarbejde foldes ud. Efterfølgende tager DTHS stilling til, hvordan børneundervisning fremover skal figurere i organisationen. Midlertidig tovholder: Birte S Maarup Ansvar for planlægning af evt. Landsmøde for børneunderviserne: Ulla Mikkelsen og Birte S Maarup Dysartri v. Susanne Frimer-Rasmussen, CSV København Koordinator er Susanne Frimer-Rasmussen, CSV, København Vi ønsker i den kommende periode at sætte fokus på følgende: Opsætning af målbare mål for dysartriramte i.f.m. undervisningsplan (erfaringsudveksling) Fjernundervisning i.f.m. ALS Optageudstyr Kognitive vanskeligheder v. Vibeke Lund CSU Slagelse Gruppen forslår at netvæksdeltagere er ansatte i DTHS regi, der arbejder indenfor den kognitive rehabilitering under lov om kompenserende specialundervisning. Vibeke Lund CSU-Slagelse er første tovholder på netværket. Planen er at overdrage tovholder funktionen til Ida Winther VISP Næstved. 2

3 Netværket skal fremme, at der bliver udarbejdet en God praksis i udredning af kognitive vanskeligheder God praksis skal indeholde anbefalinger af hvilke tests, forskellige faggrupper bør benytte/have adgang til. Netværket bør diskutere og formulere hvad der kendetegner kognitiv rehabilitering i et specialpædagogisk perspektiv. (i forhold til ergoterapeuter, psykologer og andre, der arbejder med kognitiv rehabilitering) Netværket kan lægge op til en diskussion af mål for undervisningen og hvordan mål oversættes til undervisningsindsats og hvordan målene evalueres. Netværket kan lægge op til en drøftelse af overgang fra undervisning til andre tilbud. Herunder muligheder indenfor eksisterende lovgivning men også diskussion af nye tiltag og erfaringer fra projekter, der har arbejdet med denne problemstilling. Netværket bør være obs. på at indsamle og formidle viden om hvad der virker evidens. Netværket kan arbejde med formidling til vores omverden om vore tilbud, vore erfaringer og vore resultater. Netværket kan kontakte de nationale centre for dels at formidle viden til centrene om vores indsats og viden, dels for at få del i deres viden. Stemmelidelser / Laryngectomerede og mundhuleopererede v. Jan Tinge CHK Åbenrå Netværksmøder Forslag: 1 møde pr. år pr. netværk. Forudgået af et ½ dags planlægningsmøde Centralt sted i landet Led i 5 dags logopædi-uge med overlapningsmuligheder for de forskellige discipliner f.eks.: Mandag: stemmelidelser Tirsdag: Laryngectomi Onsdag: Dysartri Torsdag: Afasi Fredag: Kognitive vanskeligheder Tidspunkt: planlægningsmøder i august og netværksmøder i november 1. Arbejdsgruppe: Stemmelidelser Tovholder første møde: G.Jan Tinge, CHK Aabenraa Størrelse: Opgave: 4 (-6?) personer. Rekruttering fra den gruppe, der var involveret i bedst praksis og/eller skrivegruppen, der har færdiggjort Udredning af Dysfoni (med forankringsstedet som primus motor) Diskutere og planlægge et landsdækkende netværksmøde mhp tilrettelæggelse og indhold 3

4 Mulige netværksemner: Diagnostik Metodologi Undervisnings mål og evaluering Implementering af god praksis Evidensbaseret praksis Opdatering vurderings/undersøgelsesmateriale 2. Arbejdsgruppe: Laryngectomi/mundhuleopererede Tovholder første møde: Bente Hollerup, Taleinstituttet i Århus Størrelse: Form: 2-3 personer. Der har længe været tradition for at organiseret et årligt 2 dagsmøde (forårsmøde). Organisationen har gået på omgang blandt landets taleinstitutter. På sidste forårsmøde i Vejle blev der aftalt at lægge organisationen af næste møde i hænderne på kollegerne fra Herning og Århus. Opgave: se ovenfor Mulige netværksemner: Udarbejdelse og færdiggørelse af vurderingsskemaer Undervisnings mål Evidensbaseret praksis og dokumentation Konsulentuddannelse 4

5 Afasi v. Tove Porskjær Kommunikationscentret Esbjerg Formål: At udveksle erfaringer og følge op på iværksatte tiltag indenfor fagområdet At pege på behov for nye tiltag inden for fagområdet. Omfang: 1 dag 2 x årligt + elektronisk post Deltagere: logopæder/talepædagoger Opgaver for afasi-netværket: Opfølgning på God praksis vejledningen Implementering Anbefalinger Synliggørelse af fagligheden IKT Pårørende (SPPARC) Vi anbefaler, at God praksis trin 2 vedr. Undervisning og evaluering snarest iværksættes af DTHS som særskilt projekt. Deltagere i oplægsgruppen: Tove Jensen, CFKH, Herning, Susanne Foss, TI, Nordjylland, Tove Porskjær, KC, Esbjerg. TP har tilbudt at indkalde til 1. netværksmøde Dysleksi/skriftsproglige vanskeligheder v. Tove Porskjær Kommunikationscentret Esbjerg Formål: At udveksle erfaringer og følge op på iværksatte tiltag indenfor fagområdet At pege på behov for nye tiltag inden for fagområdet. Omfang: 1 dag 2 x årligt + elektronisk post Deltagere: logopæder/talepædagoger Opgaver for dysleksi/skriftsproglige vanskeligheder - netværket: Er ikke drøftet. Begrundelsen for netværket er, at der er behov for faglig udveksling og sparring på samme måde som indenfor andre fagspecialer, herunder implementering af god praksis vejledningen, som er undervejs. Deltagere i oplægsgruppen: Bent Agersø, TI Nordjylland, Tove Porskjær, KC, Esbjerg. 5

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1

Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1 Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1 Indledning Bestyrelsen for Læsekonsulenternes Landsforening tog i november 2012 kontakt til professionshøjskolen VIA UC, for at spørge

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere