1 Bilagsoversigt DKM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Bilagsoversigt DKM - 2002 1"

Transkript

1 DKM Bilagsoversigt Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag VI Bilag VII. Bilag IIX Bilag IX Bilag X Bilag XI Bilag XII Transportabel trådløs kommunikation Positionering og streaming af lyd Konceptbeskrivelse af scenarier Oversigt over området Praktiske overvejelser Dimensionering af server Compaq ipaq H3870 Flashfilen en grafisk præsentation Brugerscenario Storyboard Arbejdsproces Lydscenario

2 DKM Bilag I Transportabel trådløs kommunikation 2.1 Teknologierne Der findes mange forskellige teknologier, som giver mulighed for trådløs dataoverførelse og positionering. Disse kan opdeles i følgende to kategorier: 1) Mobil trådløs kommunikation; dvs. trådløse enheder der kan være fastmonteret i motoriseret køretøjer. Eksempler på dette kan være produkter som de tidlige GPS 1 enheder. 2) Transportabel trådløs kommunikation. Eksempler på dette er PDA er og mobiltelefoner. Enhederne vil typisk være batteridrevne Mobiltelefoni Mobiltelefoni slog for alvor igennem med GSM- teknologien. Hermed blev den digitale teknologi det bærende element i mobiltelefonien. Som udgangspunkt giver GSM systemet mulighed for en overførelseshastighed på 9,6 kbps (evt en note m. et eksempel på hvor hurtigt, det er). Med en tilføjelse til GSM, HSCSD 2, er det muligt at nå 43 kbps. Problemet med GSM er bl.a. at når et opkald etableres, reserveres der en forbindelse mellem de kommunikerende parter, og uafhængigt af hvor stor en datamængde, der sendes over linien, lægges der beslag på hele linien, selvom den ikke udnyttes fuldt ud. Falder forbindelsen ud, fx ved en overbelastning i en given celle 3, skal der etableres et nyt opkald. Dette kræver en del ressourcer og kan i visse tilfælde resultere i et decideret økonomisk og ressourcemæssigt spild. Det traditionelle GSM system giver mulighed for positionering inden for meter, men afhænger stærkt af, hvor stor cellen er og metoden der benyttes til positionering. 1 Forkortelse for Global Position System, GPS 2 Forkortelse for High Speed Circuit Switched Data (http://www.net-faq.dk/cgi-bin/faqmain.pl?get=hscsd). 3 En celle er det området der dækkes af en given mast

3 DKM Udviklingen har forbedret mulighederne for højere overførelseshastigheder og bedre udnyttelse af mobiltelefoniens netværk. Her kommer GPRS ind i billedet. Med implementeringen af en GPRS-kerne i GSM-netværket er det muligt, at opnå overførelseshastigheder på 107,2 kbps ved upload og 50 kbps ved download. 4 Samtidig er det blevet muligt at udnytte linierne bedre i forhold til traditionel GSM telefoni. I stedet for at oprette en specifik linie, som er reserveret særskilt til brugeren, oprettes en pakkekoblet forbindelse. Dette giver brugeren mulighed for altid at være tilkoblet mobilnetværket og dermed fx andre netværk som Internettet; som igen gør det muligt at få besked fx ved modtagelse af s eller i vores tilfælde at sende og modtage lyd uden at der skal foretages et opkald. Såfremt der fremkommer en overbelastning af netværket, vil det ikke resultere i et nyt opkald, ligesom ved traditionel GSM, men vil kunne mærkes ved nedsænket overførelseshastighed. Problemet med GPRS er, at det er en midlertidig løsning for at opnå højere hastigheder i et aldrende mobilnetværk. Derfor vil denne teknologi ikke kunne modsvare nye krav på overførelseshastigheder. Systemets store fordel er, at det kan positionere helt ned til en nøjagtighed på to meter. En af løsningerne på hastighedsproblematikken er standarden UMTS. Denne er kendetegnet ved de nye høje hastigheder. Der findes to metoder i UMTS til at opnå forskellige overførelseshastigheder hver med deres fordele. Den ene metode giver mulighed for 384 kbps og rækkevidder op til 300 meter, hvor den anden giver 2 Mbps som dog er betinget af, at der kun er en enhed i den enkelte celle, da alle enheder deles om den samlede båndbredde som maksimalt er 2 Mbps og rækkevidden er på max 10 meter. Dermed er der stor forskel på rækkevidde (mobilitet) og båndbredde. Tages der forbehold for en lav mobilitet, mange basisstationer og dermed små celler, kan der opnås forholdsvis høje overførelseshastigheder. Dette giver mulighed for streaming af audio og video. 4 Alt om Net, Nr. 3/2001. Side 45.

4 DKM Lokalnet Computernetværkenes lokalnet har gennemgået en rivende udvikling de sidste par år. Stort set hele branchen, (med bl.a. virksomheder som 3Com, IBM, HP) har hovedsageligt valgt at basere lokalnetværk, altså netværk mellem enheder internt i et firma på Ethernet 5. Dette har betydet at udvikling af nye standarder baseret på Ethernet er blevet det primære mål, og der er derfor fremkommet mange nye overbygningsstandarder til traditionel Ethernet. De har alle det til fælles, at båndbredden er blevet større, og at der er kommet trådløse alternativer, som netop er interessante for vores case. WLAN er i stand til at give overførselshastigheder omkring 11 Mbit/s i frekvensspektret 2.45 GHz. Desuden muliggør teknologien, at enheder kan kommunikere sammen indbyrdes eller gennem et adgangspunkt 6 (AP) til andre netværk. Den typiske rækkevidde for et AP ligger mellem meter. Ulemperne med WLAN er, at båndbredden deles med alle de enheder som benytter det samme AP. Dermed kan den reelle overførelseshastighed blive markant mindre ved blot 10 enheder på samme AP. Positionering i WLAN er ikke baseret på elektronik i enhederne, men i stedet kan den foregå via triangulering 7. Derfor kræves der ekstra software som kan håndtere dette. Den finske virksomheden Ekahau har udviklet klient og serversoftware i Java, som kan håndtere problemstillingen. Indendørs kan positionering foregår både horisontalt og vertikalt, hvor der udendørs kun kan positioneres horisontalt. 5 Reference 6 Der kan ses som en antenne iht. til traditionel mobiltelefoni 7 Måling og sammenligning af afstanden til tre adgangspunkter.

5 DKM Bilag II Positionering og streaming af lyd Der tages udgangspunkt i WLAN som transmissionsmedie mellem de mobile enheder og resten af det kablede netværket. Positionering foregår via en teknologi udviklet af firmaet Ekahau 8. Kort fortalt afvikles der en Java applikation på klienten, i dette tilfælde en PDA, og flere forskellige Java applikationer på serverne. 3.1 Serverside kontra clientside Der findes umiddelbart to forskellige tilgange til at løse problemstillingen med positionering af PDAerne og streaming af lyd til disse. Enten kan PDAen få oplysninger fra en positioneringsserver og benytte disse oplysninger til at få den lyd, som er knyttet til den position, alternativt kan alt foregå på server siden. Den første mulighed, som er skitseret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., giver en mindre kompleks arkitektur på server siden, men til gengæld øges kompleksiteten på PDA en. I den anden løsning bliver dette kompleksitetsforhold modsat som vist på figur 2. Streaming server Lyd Positions Manager Oplysninger om position WLAN Access Point Model konstruktion Positions server Figure 1: PDA håndtere forespørgsler om lyd. Kombineret server-side og client-side Kommunikationsflowet er i figurerne illustreret med pile. De stiplede pile indikerer trådløs datakommunikation, de optrukne pile indikerer kablet datakommunikation. Kommunikationens retning er ligeledes angivet med pile. 8

6 DKM Ved den første løsning behandler positionerings maskinen de indkommende data fra de forskellige PDA er. Deres position bestemmes og placeres i en database, som positionsmanageren kan benytte til at sende tilbage til PDA en. Med denne information kan lyden tilknyttet en given position bestemmes. Dette gøres på selve enheden og dernæst forespørges der efter lyden fra den korrekte streaming server. Endelig transmitteres lyden til PDAen og afspilles. Dette er den mindst belastende form for kommunikation, der kan foregå, når en position skal bestemmes og en lyd skal streames. Såfremt der er flere PDA er inden for en given position skal lyden enten ændres eller akkompagneres af andre lyde. Derfor skal der, når en PDA har bestemt sin position, sendes en forespørgsel til positionmanager om der findes andre PDA er inden for en given radius. Er dette tilfældet skal lyden fra de påglældende PDA er streames. Dette håndterer den enkelte enhed ved at forespørge streaming serveren efter lydene. Dermed styres håndteringen af lydene distribueret på den enkelte PDA. Dette giver bl.a. en forhøjet netværkstrafik, da der kan forekomme streaming af flere lyde til hver enkelt PDA. I et trådløst miljø, hvor båndbredde ikke kan måle sig med kablet miljøer, kan dette give reelle problemer. Problemstillinger ved denne løsning, som står uden for dette projekts rammer at løse, er koordinering af den interne logik i den lokale Java applikation på den mobile enhed og ligeledes for applikationen på positionsmanager. På samme måde skal det overvejes, hvorvidt der bør benyttes traditionelle streaming værktøjer, såsom Real Audio, eller om streaming af lyd skal håndteres af en Java applikation. Det skal blot påpeges, at der findes problemstillinger som disse, der skal løses.

7 DKM Streaming server Oplysninger om position Lyd Positions Manager Lyd Model konstruktion WLAN Access Point Positions server Figure 2: Positions manager håndtere forespørgsler om lyd. Alt foregår serverside Den anden løsning sender ikke positionen tilbage til PDA erne. I stedet behandles informationerne på serverne. Streamingserveren modtager en forespørgsel efter den korrekte lyd og denne streames til PDA en. I modsætning til den første løsning, styres håndteringen af lydene centralt på serverne, og ikke på den enkelte PDA. Det har flere fordele. Bl.a. kan denne samme lyd streames til flere forskellige enheder på samme tid, som medfører et mindre forbrug af båndbredde. Derudover kan regnekraften på den enkelte enhed minimeres og dermed bliver valgfriheden af mobile enheder større. I denne løsning er der ligeledes flere problemstillinger, der skal tages stilling til. Bl.a. koordineringeren mellem positions manager og streaming serveren og hvorvidt lyden skal pakkes ind i fx Java, som dermed håndterer både koordinering og transport af lyd.

8 DKM Bilag III Konceptbeskrivelse af scenarier 4.1 Fremtidsrejse På denne fremtidsrejse vil man kunne høre lydene af nogle af de elementer, vi forestiller os, der vil komme til at være i den planlagte Ørestad Nord: Lyden af de forskellige institutioner: DR, KUA og IT-højskolen. Som auditiv illustration af DR kunne man forestille sig lyden af koncertsalen, hvor instrumenterne stemmer, lyden af en radio, der bliver tunet og nyhedslogoer mm. Rummet, man kan rejse i, vil være bundet sammen af ambient musik, der kan høres overalt i et svagt niveau. Dette udgør et af to grundspor, hvor det andet er et grundbeat, der kun skal høres på en midtersti og virke som det fremdrivende element i rejsen. Når man bevæger sig uden for denne fremtidsverden, vil man opleve en nedtoning af universets lyd. 4.2 Samlerspil Deltagerne skal samle på informationer, der er repræsenteret ved lyde. På PDA en er et slags skattekort/spildisplay, som de kan bruge til at navigere og få informationer om spillets status. Når man har samlet en gruppe af lyde, kan disse samles til en helhed og man får adgang til en virtuel gevinst. Når man har bevæget sig ind i et felt og har fanget en lyd, vil denne ikke blive afspillet igen. På displayet kan man se, at man har fået en lyd/genstand, og hvor mange, man mangler. Lydene kan enten være inddelt i grupper, eller der kan være tre eller et andet antal lyde, der hver især repræsenterer en institution/vision i Ørestad Nord: Man skal enten samle lyden af institutionerne eller af de forskellige værdier som disse og Crossroads Copenhagen står for. Når man har samlet alle lyde kommer der en fanfare evt. afspilles der en lækker præsentationsanimation/video på PDA en. Derudover kunne man forestille sig, at deltageren kan se, hvor hurtigt, han eller hun klarede det og en score! Deltagerne kunne også helt konkret skal samle lydsymbolerne til en figur for at få afspillet slutfanfaren.

9 DKM Intuitivt guidet tour Idéen er, at man skal opleve Ørestaden som den kommer til at se ud. Denne tur vil være meget lukket og uden den store interaktivitet. Meningen er at repræsentere de forskellige institutioner ved lyde, der er karakteristiske for dem. KUA kunne være repræsenteret ved tale fx forskellige sprog. En idé, der er forholdsvis let at udføre praktisk, men sætter mange grænser for, hvad man kan opleve. Denne idé falder meget sammen med fremtidsrejsen. 4.4 Symfonier Denne idé tager udgangspunkt i Mickey Mousing-teknikken 9, som er central i tegnefilm-traditionen, hvor man tilstræber en 100% overensstemmelse mellem detaljer i musik og billede. I en Tom & Jerry-film vil musens fodspor typisk blive akkompagneret af xylofon og fløjte, mens et basun-"glide" animerer kattens rutchetur ned af gelænderet. På et mere generelt niveau får hver karakter tildelt et tema, som bliver spillet, når denne optræder. Idéen er, at vores deltagere kan samles i symfoniske rum, hvor de kan høre hinandens lyde spille sammen med et grundbeat, der kører i baggrunden. Alternativt kan man have forskellige baggrundsbeat i forskellige rum (dur/mol, hurtig, langsom). 4.5 Labyrint Denne idé blev overordnet listet for at sætte gang i de kreative tanker og var ikke videre detaljeret. 9 The exact synchronization of an image with a musical sound, http//:library.thinkquest.org

10 DKM Bilag IV. Oversigt over området Nedenstående skitse viser en oversigt over området. I hvert hjørne er der placeret et adgangspunkt til netværket. Nederst er metrostationen placeret og øverst er DR pavillonerne.

11 DKM Bilag V. Praktiske overvejelser. Ved en konkretisering af projektet er der flere elementer, der skal overvejes. Kræves der mange arbejdstimer for at gennemføre projektet, er det teknisk muligt at gennemføre, hvem kan løfte opgaven, hvordan skal det markedsføres osv. I dette bilag identificeres de væsentligste parametre, som har betydning for gennemførelse af dette projekt. 6.1 Markedsføringsstrategi Vi forventer, at ASEM arrangement vil få omfattende presseomtale og mediebevågenhed. Generelt vil der være massiv mediedækning af topmødet. Danmarks Radio vil have en interesse i at præsentere de kunstneriske sider af projektet både i tv og i radio. De forskellige deltagende virksomheder i Crossroad Copenhagen netværket vil naturligvis indgå i et økonomisk kredsløb af sponsorering og promotion. Man kunne forestille sig, at Nokia ville levere mobilteknologi for at promovere deres branding koncept: Connecting People. Vores projekt er ligefrem en variation over dette slogan. B&O kunne levere høretelefoner osv. Vi forestiller os altså at flere budgetposter vil kunne dækkes af sponsorater.

12 DKM Økonomiske komponenter Beregningsgrundlag: Vi har sammen med Crossroads Copenhagen vurderet, at der vil blive tale om en gruppe på mennesker. Nedenfor er der listet forskellige delelementer i projektet, som vil være markante poster på budgettet. Ophavsret Udvikling Drift Projektledelse Tolk Afgifter Implementering af netværk Programmering Klient, Java applikation Server, Java applikation, Streaming teknologier Konstruktion af Lyd Skulptur Drift at selve systemet Drift af netværk Test af lydrummet. Teknisk Interaktionen Oversættelse af ord til nationalsprog Mange af ovenstående punkter, fx ophavsret og hele udviklingen kan sandsynligvis klares økonomisk gennem partnerskaber via CCs netværk. En vigtig parameter er selve tidshorisonten for projektet, og her vil selve udviklingen af systemet være den mest tidskrævende post. 6.3 Teknisk implementering Før lydoplevelsen vil den besøgende få udleveret en mobil enhed. Denne stiller en del tekniske krav for at kunne fungere i et mobilt netværk. Den skal være udstyret med det rette netværksudstyr til kommunikation med netværk og høretelefonerne, en CPU og et operativ system der kan håndtere Java samt dekodning af

13 DKM komprimeret lyd. Evt. skal der være en mikrofon indbygget. Ligeledes skal den være let at bære rundt på. Et eksempel på en mobil enhed som lever op til disse krav er bl.a. en ipaq H3870 fra Compaq 10, der har indbygget Bluetooth kommunikationsstandarden, så den fx kan kommunikere med et trådløst headset baseret på samme standard. Som bilag XX beskriver, findes der mange former for tilslutningsudstyr. Før enheden er brugbar til dette projekt, kræves der følgende udstyr: Selve enheden. PC Card slot konverter. WLAN netkort. Hovedtelefoner evt. trådløse. De aktuelle omkostninger (maj 2002) vil løbe op i cirka kroner. Netværket og kommunikationen mellem de forskellige servere og PDA en stiller en del tekniske krav. Bilag III (Positionering og streaming af lyd), beskriver to forskellige løsningsmodeller til hvordan der kan foregå positionering sammen med streaming af lyd, og bilag V (oversigt over området) viser hvordan det reelt kan se ud med WLAN adgangspunkter. Selve det trådløse netværk kan transmittere med en hastighed på 11Mbps, men reelt er der kun mellem 6 7 Mbps til rådighed til data, dvs. selve lyden. Dette giver i alt mulighed for streaming af 70 forbindelser på hver 100kbps på et WLAN adgangspunkt. En lydkvalitet på 100kpbs svarer næsten til CD kvalitet (128 Kbps). Med en opstilling som vist på bilag V, er et deltagerantal på 70 mennesker forsvarligt. Såfremt denne menneskemængde står inden for et adgangspunkts rækkevidde vil der kunne transmitteres en grundlyd til disse. Som bilag III beskriver, er det muligt at streame den samme lyd til alle enheder på en gang og dermed give mulighed for flere lyde. 10 Se bilag IIX som beskriver muligheder med denne PDA

14 DKM Sammenholdes dette med bilag VII (dimensionering af server), som undersøger belastningen af en streaming server, kan det lade sig gøre at streame lyd til 70 besøgende på samme tid. Dog er der flere parametre at tage højde for, men det ligger uden for dette projekts rammer at diskutere. 6.4 Vejret Den uforudsigelige parameter: Vejret. Det er svært at tage højde for ekstreme vejrforhold såsom orkan eller rasende tordenvejr, men et arrangement af denne størrelsesorden bør i hvert fald tage højde for regnvejr, der ikke er en sjælden gæst i det danske land. Man kan have nogle (specielt designede) poser klar til PDA en, og udlåne paraplyer eller evt. overdække lydrummet med presenning. Hvis området ikke er asfalteret vil udlån af galosher til de noble embedsmænd forhindre ødelagte sko og sure miner. 6.5 På længere sigt Vi har tiltænkt projektet det specifikke arrangement, men det vil være oplagt at lydoplevelsen også kunne trække nysgerrige folk til over en længere periode. Her må man gøre sig nogle praktiske overvejelser. Hvorledes får hr. og fru Hansen adgang til lydoplevelsen og hvordan sikrer man sig, at de ikke løber med udstyr for kr. Det optimale ville være at lydoplevelsen altid var tilgængelig døgnets 24 timer og at det dermed var et frit tilgængeligt lydlandskab. Men så længe systemets mobilteknologi ikke er hver mands eje, og man derfor må udlevere dyrt udstyr, bør man tænke det ind under rammerne af en udstilling. En mulig løsning er at man åbner det for gæster i dagtimer, tager entre og ansætter et par vagter til at administrere udstyr. Man kunne forestille sig, at man fik en halv times leje af udstyr for 50 kr. og at udstyret derefter slukkes. Ligledes man tyverisikringen indtænkes i udstyret eller aflukke området, hvor vi mener, at førstnævnte er at foretrække for at bevare en åbenhed i rumoplevelsen. Med en tidshorisont på 4-8 år, hvor Ørestad Nord begynder at tage form, kunne et lignende system implementeres i et større omfang og den nødvendige mobile teknologi ville

15 DKM være mere almindeligt tilgængelig (man kunne dog stadig forestille sig udlejning af udstyr, der i fremtiden ikke vil være så bekosteligt). Her kunne drømmen om et åbent, frit tilgængeligt lydlandskab realiseres.

16 DKM Bilag VI. Dimensionering af server

17 DKM

18 DKM

19 DKM

20 DKM

21 DKM

22 DKM

23 DKM Bilag VII. Compaq ipaq H3870 Dette bilag giver en beskrivelse af mulighederne med Compaqs ipaq H3870. Denne PDA er frigivet på markedet i første halvår af Den er en videreudvikling af tidligere ipaqs fra Compaq. Operativ systemet er som i alle foregående modeller - baseret på Microsoft Windows CE. De forskellige versioner har alle budt på nye teknologiske landevendinger i samme takt som Microsoft har udgivet nye versioner af deres Windows CE operativ system. ipaq ens operativ system er baseret på Windows CE version tre. Denne giver blandt andet mulighed for Bluetooth. Således kan der benyttes trådløse hovedtelefoner baseret på netop denne standard. Foruden understøttelse af nye former for tilslutningsudstyr, er selve operativ systemets evne til at multitaske blevet klart forbedret. Dette betyder fx at afspilning af videosekvenser og lyd kombineret med optagelse fra mikrofonen er muligt. Ved at benytte en ipaq findes der mange muligheder for tilslutning af ekstraudstyr. Der findes GPS modtager, telefonmodem, WLAN netkort, fx et Nokia D211 multifunktionelt netværkskort, som giver mulighed for både WLAN, GSM og GPRS. Dette kort er baseret på PC Card standarden, som ikke umiddelbart er understøttet på ipaqen. Der kræves et modtagerslot som kan tage imod denne standard, som forefindes som ekstraudstyr.

24 DKM Bilag IIX. Flashfilen en grafisk præsentation Der findes to Flash-filer til projektet. Den første er beregnet til at præsentere konceptet i et lydrum; hvordan lyden hænger sammen med positionen og den anden Flash-fil (startes fra Spectrumanalyzer.html) er en mock-up af hvordan PDA ens skærm ser ud når den er inde i lydrummet Lydrummet Flashfilen, som startes fra filen Lydrum.html, er ikke et forsøg på at lave et endeligt præsentationssite eller en omfattende flash-mockup, men udgør en lille, grafisk præsentation af konceptet. Vi forestiller os, at denne kunne indgå i præsentationen af konceptet for interessenter. Præsentationen kunne udvides til eller implementeres i et website. Der er tre menupunkter der udgør tre forskellige sider: En lille intro ([intro]), en side med en oversigt over de forskellige komponenter ([total]), og til sidst et eksempel på et symfonisk rum ([symfoni]). Intro: Indeholder en flashintro, hvor Crossroad Copenhagens logo forvandler sig til en symbolsk repræsentation af vores projekt: et grafisk udsnit af et positioneringsgrid. Total: Indeholder oversigt over komponenter. Her kan man se princippet i systemet og ved en mouseover effekt på betegnelserne se en grafisk placering af elementerne. Ved at klikke på betegnelserne, får man en uddybende forklaring af elementet. Symfoni: Her kan man afspille et miniscenarie, der grafisk og lydligt illustrerer princippet bag de symfoniske rum og det interaktive element i de individuelle lyde. Den røde figur repræsenterer den 1. person. Denne bevæger sig alene ind i Musikkens rum, men får hurtigt følgeskab af andre personer, der dog - efter nogen tid - lader ham alene tilbage.

25 DKM Bilag IX. Brugerscenario Beskrivelse af scenarieforløbet (se endvidere Bilag XI) Vores bruger er kineser og hedder Chung Karchung. Han hører en velkomst, da han træder ind i lydrummet - ordene Ni hao, Chung Karchung, der betyder god dag, Hr. Karchung Chung. Det første minuts tid bruger han derefter på at orientere sig i omgivelserne. Han går ind i samme celle som en anden deltager franske Isabelle Delors og de får af systemet præsenteret deres navne. Han går videre og træder derefter ind i et yderfelt, der omkranser rummet Teknologi, hvor han hører en ny lyd rummets symfoniske tema. Han går væk fra feltet, og lyden forsvinder. Da han opdager dette, træder han tilbage og eksperimenterer med lydovergangene. Han finder det interessant, at han med bevægelse kan påvirke lyden. Efter endnu et stykke tid går han ind til selve rummet, hvor der allerede er tyve andre brugere. Derfor er den sekvens han hører forholdsvis kakofonisk. Han føler sig imidlertid underholdt og bliver der i 1 ½ minut. Derefter går han ud og finder ud af, at det universelle rums lyd så småt kommer tilbage. Vores ikke helt dumme bruger har nu lugtet lunten og går hen imod den nærmeste skulptur. Han går dog ikke specielt hurtigt, så der går ca. et minut, før han træder ind i det næste rum, som er menneskets rum. Han hører lyden af hjertebanken. Efter et stykke tid træder han fra yderste felt indover midterste felt til det inderste felt, hvor han indtræder som en af de første, men hurtigt kommer et par stykker til, og inden han forlader rummet, er der ti personer til stede med hvert deres ord. Han er i dette rum repræsenteret ved ordet technology. Dette ord hører han på kinesisk, da vores koncept er tilpasset den enkelte brugers sprog. Af praktiske årsager er ordene i mockup en på engelsk.

26 DKM Efter denne oplevelse går han hen imod det sidste rum, der viser sig at indeholde musik. Han bliver her repræsenteret ved lyden af fløjter. Der er en håndfuld personer i rummet, nogle kommer til, andre går. Nu er vores bruger blevet dristig, og vil teste systemet for, hvad der sker, når han træder ud af hele rummet. Der fremkommer en farlig lyd, så han skynder sig tilbage på rette spor. Kort tid efter forlader han hele rummet. Systemet siger farvel på kinesisk, og scenariet slutter.

27 DKM Bilag X. Storyboard Dette bilag hører til bilaget brugerscenario. Tid Event Lyd Træder ind i lydrummet via indgangsporten og bliver budt Velkomst 7 cirkler velkommen Han møder Isabelle Delors i samme gridcelle. 7 cirkler Navnepræsentation Træder ind i yderfelt til 7 cirkler Teknologiens rum, og dettes Tema: Elektronisk tema høres svagt. rytme Eksperimenterer med 7 cirkler lydovergange mellem det Skiftevis m/u den Universelle rum og yderfelt elektroniske rytme. omkring Teknologiens rum Eksperimenterer ligeledes 7 cirkler mellem det yderfeltet og Elektronisk rytme midterfeltet omkring skiftevis svagt og Teknologiens rum. kraftigt Bevæger sig ind i centrum af Teknologiens rum. Elektronisk rytme Individuelle lyde (15-20) Forlader Teknologiens rum. 7 cirkler Lyden af 7 cirkler høres svagt, Elektronisk rytme. mens rummets symfoniske lyd stadig høres højt Går ud af midterfeltet og ind i yderfeltet, hvor 7 cirkler intensiveres.

28 DKM : Forlader det ydre felt og træder 7 cirkler ind i det universelle rum Nærmer sig Menneskets rum og befinder sig nu i dette rums 7 cirkler Tema: Hjertebanken yderfelt. En svag lyd af hjertebanken høres under temaet Personen går ind i midterfeltet. Hjertebanken Lyden af hjertebanken bliver højere Personen træder ind i Hjertebanken Menneskets rum. Individuelle lyde: Ord Forlader Menneskets rum. 7 cirkler Tema: Hjertebanken Går ind i yderfeltet Er nu igen ude i det universelle 7 cirkler rum Bevæger sig ind i yderfeltet til 7 cirkler Musikkens rum. Musikkens tema: orkesterlyd Går ind i midterfeltet Træder ind i Musikkens rum. Orkesterlyd Individuelle lyde: Instrumenter Forlader Musikkens rum. Orkesterlyd 7 cirkler Går ud i yderfelt Er igen helt ude i det 7 cirkler Universelle rum Bevæger sig uden for vores Dyster rumlen.

29 DKM lydrum Kommer tilbage i rummet. 7 cirkler Går ud af udgangsporten. 7 cirkler Afsked nationalsprog Slut Ingen på

30 DKM Bilag XI. Arbejdsproces Dette bilag giver i korte træk overblik over processen Projektstart Teoretisk indkredsning af projektet Vejledermøde med John Paulin. Ekskursion til Ørestaden og efterfølgende brainstorming Vejledermøde med Morten Remmer Læsning, rapportskrivning, diskussion af koncept Møde med Crossroads Copenhagen v. Trine Plambleck Per Olkjær Nielsen Vejledermøde med Morten Remmer Konceptudvikling og rapportskrivning Endelig brainstorming Konceptbeskrivelse Vejledermøder med Morten Remmer Konstruktion af mockup Vejledermøde med John Paulin. Vejledermøde med Morten Remmer Trine Plambleck præsenteres for mockup. Ansøgning til IST Aflevering

31 DKM Bilag XII. Lydscenario Nedenstående skitse viser en grafisk illustration af turen som opleveren gennemgår. Den små bokse, med et nummer først og et tidsangivelse sidst, er henholdsvis det trin der er nået trin og hvor langt henne i tidsforløbet trinnet ligger.

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Et auditivt virtuelt rum i Ørestaden Design, Kommunikation & Medier IT-højskolen, maj 2002

Et auditivt virtuelt rum i Ørestaden Design, Kommunikation & Medier IT-højskolen, maj 2002 DKM - 2002 1 Et auditivt virtuelt rum i Ørestaden Design, Kommunikation & Medier IT-højskolen, maj 2002 Hoved- og bivejleder Morten Remmer John Paulin Hansen Pelle Svane Jakobsen Jannic Stolzenbach Jensen

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Kom i gang med. Find på Programmér Del

Kom i gang med. Find på Programmér Del Kom i gang med Find på Programmér Del version 1.3 SCRATCH er et nyt programmeringssprog. Med Scratch kan du lave dine egne interaktive animationer, spil og musik. Scratch er gratis og "open source". Du

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

Sikkerhed og Pervasive Computing - nye udfordringer eller kejserens nye klæder?

Sikkerhed og Pervasive Computing - nye udfordringer eller kejserens nye klæder? Sikkerhed og Pervasive Computing - nye udfordringer eller kejserens nye klæder? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Baggrund Rapport udarbejdet for Rådet for it-sikkerhed 2004. Afsæt i Ting

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Oplev video og lyd, når det er bedst

Oplev video og lyd, når det er bedst artikel SateLlite p100 Satellite p100 Oplev video og lyd, når det er bedst Toshibas bærbare Satellite P100 leverer bedre personligt digitalt indhold. Satellite P100, der er udviklet med henblik på at håndtere

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere