Grafik & billede. Optimeringsværktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafik & billede. Optimeringsværktøjer"

Transkript

1 Redegørelse Grafik & billede Opgaven Optimeringsværktøjer Procesbeskrivelse Kvalitetsvurdering En illustration til et magasin, i forbindelse med en artikel, der omhandler myten om, at verden hviler på skjoldet af en stor skildpadde. Opgaven er fiktiv, og viser kun en del af den samlede proces. Krav til billedet Havskildpadden skal være i fokus, og virke realistisk i vandet, på trods af dens størrelse Vandkanten skal være diffus i forgrunden og give billedet dybde og perspektiv Under vandet skal skildpaddens farvetone påvirkes af vandets farve Lyset fra himmelen skal skinne igennem vandet som lysstråler Skjoldet skal reflektere i vandoverfladen Alle sammenklippede billeder skal tilpasses i farvetonen, så de harmonerer sammen Værktøjer Pen Tool Fritlægning af elementer. Gradient Tilføjelse af farveforløb til elementer. Transpancy Styring af elementers transparens. Brush Påføring af farver, skygger og afgræsning af masker. Warp Forvridning af elementer. Puppet warp Modulering af fritlagte elementer. Reflect Spejlvend elementer. Scale Skalering af elementer. Mask Afgræsninger af elementer og effekter uden at slette dem. Curves Blød justering af farvetoner, og tilføjelse/udtrækning af farver. Saturation Justering af mætning. Generel tilføjelse/udtrækning eller af farve. Contrast Justering af kontrast. Black & white Konvertering af farver til sort/hvid, med mulighed for toning af de enkelte farver i billedet. Unsharp Mask Tilførelse af kunstig skarphed, ved at øge kontrasten mellem de lyse og mørke punkter, som ligger op af hinanden. Filtre og effekter Gaussian blur En generel diffusering Radial blur Diffusering af elementer mod eller omkring et midtpunkt. Tilt-shift blur Diffusering af for- og baggrund, for at opnå effekt af lille dybdeskarphed. Threshold Konvertering af farver til højkontrast sort/hvid. Alle pixels som er lysere end den valgte grænse bliver hvide, mens de mørkere bliver sorte. Render Clouds Rendering af tilfældige skyer udfra for- og baggrundsfarven. Colour dogde En blandingseffekt som tolker farveinformationerne i hver kanal og lysner grundfarven for at reflektere blandingsfarven ved at mindske kontrasten. Invert Invertering af farver i et elementer eller en maske. Kravene beskrives i punktform. Alle nødvendige billeder fremfindes, og billedet af skildpadden købes på istockphoto skildpadden er fritlagt, indsættes den foran to farveforløb, der danner grundlag for henholdsvis himlen og vandet Et udsnit af en havoverflade og en vandkant indsættes foran skildpadden Vandet bearbejdes med forskellige typer blur, så forgrunden bliver uskarp Vandoverfladernes farvetoner justeres i curves, så de harmonerer sammen Under vandet gøres skildpadden mere blå med et farveforløb og udtones nogen steder, for at skabe en effekt af vand omkring den. Lysstråler fra solen under vandet, skabes ved hjælp af Render Clouds, Threshold, Radial blur og Colour Dodge Under vandkanten indsætte udsnit af en vandoverflade med Warp. Skjoldet over vandet integreres i overfladen Reflektionen af skjoldet skabes ved hjælp af Reflect, Contrast, Invert og en maske. Farvetonerne i flere af elementerne i billedet justeres for at skabe mere harmoni. Skyerne indsættes i baggrunden Alle lag lægges sammen, og billedet gøres skarpere med Unshap Mask Billedet konverteres til CMYK, printes og justeres endeligt med Curves Jeg er som udgangspunkt godt tilfreds med resultatet. Jeg får vist, hvad jeg kan med effekter og farvetoning. Vandoverfladen i forgrunden er blevet rigtig god, og jeg har opnået den ønskede dybde i billedet. Skildpadden er også blevet fint integreret i billedet. Dog synes jeg, at man mangler nogle flere objekter sammen med den, for at understrege hvor stor den er. Men dette er kun en del af processen, så denne problematik vil blive løst, når selve øen, der symboliserer verden, kommer ind oven på skjoldet. 37

2 Anvendte billeder og brushes Anvendte billeder og brushes Sky brush 38

3 og efter og efter 39

4 Overordnet arbejdsproces Overordnet arbejdsproces 1. Forberedelse 2. Vandoverflade 3. Under vandet 4. Lysstråler Med Pen Tool og Refine Edge fritlægges skildpadden, så den er fri af miljøet og klar til at blive indsat i billedet. For at få mere af hovedet med under vandet, bøjer jeg det lidt ned med Puppet Warp. Vandoverfladen og vandkanten foran skildpadden gøres utydelig i forgrunden med Gaussian blur og Tilt-shift blur, for at give en effekt af dybde og perspektiv. Under vandet indlægges et svagt blåt farveforløb over skildpadden med Gradient, for at give en effekt af vand omkring den. Områderne af skildpadden længst væk fritlægges med Pen Tool, og tones ud med en maske og Brush Tool. Grønstik i skildpadden fjernes med Curves. Med Render Clouds genereres skyer, som efterfølgende konverteres til højkontrast S/H med Threshold. Disse skyer trækkes til lange stråler op imod højre hjørne med Radial Blur. Herefter afmaskes strålerne og gennemsigtigheden sættes til Colour dodge. 5. Vandoverflade under vandet 6. Skjoldet 7. Reflektion 8. Færdiggørelse Under bølgerne i vandkanten indsættes udsnit af en vandoverflade. De rektangulære udsnit vrides med Warp, så de følger overfladen. Herefter gøres de diffuse i forgrunden med Tilt-shift blur og farvejusteres med Curves og Saturation. Med Pen Tool afmaskes vandoverfladen, så skjoldet bliver integreret i vandet. Både skjoldet og vandoverfladen farvejusteres med Curves. Der fjernes grønstik i skjoldet og rødstik i vandoverfladen. Skjoldet duplikeres og spejlvendes nedad med Reflect. Vandoverfladen duplikeres og forvrænges med Contrast, hvor efter den konverteres til S/H. Den forvrænget vandoverflade kopieres ind i en maske til skjoldet, og inverteres med Invert. Endeligt indsættes en himmel med skyer i baggrunden, der harmonerer med lyset på skildpaddens skjold. Hele billedet gøres skarpere med Unsharp Mask, hvor efter det konverteres til CMYK med en farveprofil. 40

5 Vandoverflade 2. Vandoverflade 1. Layers og mask Oven på vandoverfladen foran skildpadden indsættes et udsnit af en vandkant. Derefter afmaskes vandoverfladen, så den ikke stikker ud under vandkanten. 3. Tilt-shift blur For at understrege effekten af dybde i billedet, skal forgrunden af vandoverfladen gøres diffus. Her bruger jeg Tilt-shift blur. Det er et nyt og super enkelt værktøj til at skabe effekt af dybdeskarphed. På hjulet i midten indstilles mængden af blur, hvor efter de to streger indstilles, indtil effekten er som ønsket. 2. Gaussian blur Vandkanten i forgrunden gøres utydelig med Gaussian blur, for at give en effekt af dybde i billedet. Blur: 48 px. Radius: 11,0 px. Vandoverfladen er meget flad, og al for kunstig i forhold til resten af kompositionen. Der mangler en start på vandet, i form af en kant. Nu er vandoverfladen virkelig integreret i billedet, og man har en god fornemmelse af dybde. De to elementer spiller godt sammen. Om farvetonerne skal justeres, vurderer jeg senere i processen. 41

6 Under vandet 3. Under vandet 1. Gradient For at illustrere vandet omkring skildpadden, indsættes et blå farveforløb ovenpå skildpadden med Gradient. 3. Curves Skildpadden under vandet har et markant grønstik, som jeg fjerner ved at trække grønt ud af mellemtonerne med Curves. Alternativt kunne jeg have brugt Color Balance Opacity: 24/39 2. Pen Tool, Maske og Brush Tool Områderne af skildpadden længst væk, fritlægges med Pen Tool, maskes af og udtones med Brush Tool, for at give en effekt af dis i vandet. Punkternes værdier fra venstre: Input Output Skildpadden er ikke integreret i billedet, fordi man ikke kan fornemme vandet omkring den. Desuden har den et tydeligt grønstik. Effekten af vand omkring skildpadden er opnået, og farvetonen harmonerer med resten af billedet. 42

7 Lysstråler 4. Lysstråler 1. Render Clouds og Threshold Ved hjælp af Render Clouds genereres S/H skyer i hele billedet. Disse skyer konverteres efterfølgende til højkontrast S/H med Threshold. 3. Colour Dodge For at skabe lyseffekten i strålerne sættes deres transperens til Colour Dodge. Herefter afmaskes de og nedtones med Transparency. Threshold level: 128 Blending Mode: Colour Dodge Transparency: 20% 2. Radial blur Med Radial blur trækkes skyerne til stråler op imod højre side af billedet. Amount: 100 Blur Method: Zoom Quality: Best På det oprindelige billede af skildpadden var der meget ovenlys, som har givet kraftigt lys på højre side af skjoldet. Denne lyssætning skal genskabes under vandet, i form af lysstråler for at lyssætningen er korrekt. Lysstrålerne underbygger lyssætningen på skjoldet, og giver tilmed en øget effekt af vand omkring skildpadden. 43

8 Vandoverflade under vandet 5. Vandoverflade under vandet 1. Warp og Tilf-shift blur Under bølgerne i vandkanten indsættes udsnit af en vandoverflade. De rektangulære udsnit vrides med Warp, så de følger overfladen. Med Tilt-shift blur gøres forgrunden diffus. 3. Saturation Jeg havde lidt problemer med at få farvetonen til at passe helt med resten. Derfor korrigeres farvemætningen med Saturation, for at opnå den ønskede farvetone. Blur: 34 px. 2. Curves For at få vandoverfladen til at harmonere med resten af vandet, trækker jeg grøn ud generelt i hele elementet med Curves. Alternativt kunne jeg have brugt Color Balance. Saturation: -25 Input: 101 Output: 81 For at vandkanten skal se realistisk ud, skal man kunne se noget af vandoverfladen under vandet. Derfor skal der klippes en overflade ind, som efterfølgende vrides og farvejusteres. Overfladerne under vandet fuldender effekten af dybde i billedet, og giver en god komposition. 44

9 Reflektion 7. Reflektion 1. Reflect og Scale Skjoldet over vandet duplikeres, og spejlvendes nedad med Reflect. Her efter presses det sammen med Scale, så det ikke kommer for langt ud i forgrunden. 3. Black & white og Invert Vandoverfladen konverteres til S/H med Black & White. følgende inverteres den med Invert og kopieres ind i en maske til det spejlvendte skjold. 2. Contrast Vandoverfladen duplikeres og forvrænges med Contrast. Kontrasten sættes på til 100 to gange, for at få så meget tegning frem som muligt. Reds: 40% Yellows: 60% Greens: 40% Cyans: 138% Blues: -60% Magentas: 80% Contrast: 100 (x2) Selvom at skjoldet er nedsunket i overfladen, så hænger elementerne ikke sammen. En reflektion af skjoldet i vandoverfladen vil binde tingene sammen. Reflektion får skjoldet integreret i overfladen, og spiller godt sammen med de øvrige elementer. 45

10 Færddiggørelse 8. Færdiggørelse 1. Brush Skyerne i baggrunden indsættes med Brush Tool. På den måde har jeg helt kontrol over deres placering og gennemsigtighed. 3. Farveprofil og justering efter print Billedet konverteres til CMYK med profilen FOGRA39, som er ideel til coated papir, og efter et print justeres kontrasten med Curves. Size: 4300 px. 2. Unsharp Mask Alle lag i billedet lægges sammen, og derefter justeres skarpheden i hele billedet med Unsharp Mask. Punkternes værdier fra venstre: Input Output % Amount: 130% Radius: 1,2% Threshold: 0 Billedet hænger godt sammen, men jeg tror, at det vil være mere realistisk, hvis der var skyer på himlen. Overordnet kunne billedet godt trænge til skarphed, og inden udprint skal det konverteres til CMYK. Printet vil også afsløre, om der skal foretages endelige justeringer. Skyerne på himmelen har gjort billedet meget mere realistisk, og skarpheden har fremhævet de små detaljer. Justeringen af kontrasten efter udprint, har givet de sidste 5 procent, og jeg er meget tilfreds med det endelige resultat. 100% 46

11 47

PHOTOSHOP COLLAGE. Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch Lene Schødt, cand.arch

PHOTOSHOP COLLAGE. Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch Lene Schødt, cand.arch PHOTOSHOP COLLAGE Instruktører: Marie-Louise Japhetson, cand.arch Lene Schødt, cand.arch INDHOLD SIDE: Layers, dicipline Layers, blending modes Layers, blending options Layers, Adjustments Fritlægning

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 122

Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks 122/2 Et helt almindeligt portrætfotografi Her er et billede af et helt almindeligt menneske. Modellen er ikke professionel, og billedet er et eksempel på

Læs mere

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set RAW - det digitale negativ I de gode gamle dage, hvor mænd var mænd og kaffen sort, fotograferede og fremkaldte man selv sine sort/hvid-billeder. Efter endt optagelse i studie eller det fri, skulle man

Læs mere

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler

Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Erik David Ahler Grundforløbsprojekt Mediegrafiker - 2014 Indhold Tidsplan... 03 Synopsis.... 04 Interview... 05 Grafisk Design.... 06 Grafisk Workflow.... 12 Typografi og ombrydning... 20 Grafik og billeder.... 28 Konklusion...

Læs mere

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen

Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre. Ældresagen Billedbehandling 2005 af Villy & Annemette Sonnichsen 1 Grundlæggende billedbehandling i PhotoFiltre Ældresagen Lektion 1: Introduktio... side 5 Villy S. Introduktion af forskellige billedbehandlings programmer.

Læs mere

Photoshop fortsat: Genskab en webside.

Photoshop fortsat: Genskab en webside. Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Photoshop fortsat: Genskab en webside. 1. Lidt om hvad du har lært Sidste gang prøvede du at arbejde med nogle basale

Læs mere

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 The Gimp Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 Indholdsfortegnelse The Gimp...5 Alternavtiver?...5 Understøttede filformater...5 Gimps eget filformat...6 Få fat i The Gimp...6 Installation...6

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4. indesign CS5 GUIDE Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2010 Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 Generelt 4 Hjælp 4 eksempler på layout 5 Hvad bruges InDesign til? 5 GENERELT OM INDESIGN 12 Brugerflade

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Analyse af Björn Borg reklame

Analyse af Björn Borg reklame Analyse af Björn Borg reklame Side 1 Indhold Genre: Afsender produkt udgivelsesår målgruppe Værk Placering Beskrivelse: Tekstelementer Billedeelementer Eventuelt Komposition: Billede/Tekst Tekst: Dublerer,

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

ROSKILDE TEKNISK GYMNASIUM 6-10-2014. Matematik og IT projekt i klasse 3.4 af: Casper Lykke Larsen - Lars-Emil Jakobsen - Thomas Denckert Hernes

ROSKILDE TEKNISK GYMNASIUM 6-10-2014. Matematik og IT projekt i klasse 3.4 af: Casper Lykke Larsen - Lars-Emil Jakobsen - Thomas Denckert Hernes mmmatematiks RUMLIGE FIGURER 6-10-2014 ROSKILDE TEKNISK GYMNASIUM RUMLIGE FIGURER Matematik og IT projekt i klasse 3.4 af: Casper Lykke Larsen - Lars-Emil Jakobsen - Resume In the weeks from 11/09-2014

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Lav billeder med Paint Shop Pro

Lav billeder med Paint Shop Pro Lav billeder med Paint Shop Pro Steen Juhler ISBN 87-90467-07-8 1999 Steen Juhler og AHA forlaget. Hjemmeside: www.aha.dk E-mail: steen@juhler.dk På eget ansvar Brugen af eksemplerne, der er nævnt i dette

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

En model for programmer Version 1.0

En model for programmer Version 1.0 En model for programmer Version 1.0 Henrik Bærbak Christensen Datalogisk Institut Aarhus Universitet Februar 2012 Dette undervisningsmateriale beskriver en model for, hvordan programmer er opbygget. Materialet

Læs mere