Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Divar XF Digital Versatile Recorder da Betjeningsvejledning

2

3 Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer Versioner Vejledninger Funktioner Hjælp på skærmen Udpakning Pakkens indhold Installationsmiljø Montering Ventilation Temperatur Strømforsyning Tilslutningsudstyr 7 2 Hurtig installation Tilslutninger Primære tilslutninger Valgfri tilslutninger Tænd udstyret Først brug Menuen Hurtig installation International Skema Optagelse Netværk 13 3 Betjeningsvejledning Betjening via frontpanelet Knapper Statusindikatorer Betjening med mus Billedvisning Skærm A Skærm B Visning Livetilstand og afspilningstilstand Livetilstand Brug af afspilningsfunktioner Afspilningstilstand Oversigt over menusystemet Adgang via frontpanelets knapper Adgang via musen Adgang via Intuikey-tastaturet Søg Søgning efter dato/tid Hændelsessøgning 23 Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

4 4 da Indholdsfortegnelse Divar XF 3.7 Eksporter Systeminformation Status Logbog Udløsere og alarmer Alarmindgange Bevægelseshændelser Alarm ved videotab Flere alarmer 30 F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

5 Divar XF Indledning da 5 1 Indledning 1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer Divar XF er et video- og lydoptagersystem, der kan optage flere kamera- og audiosignaler samtidig med livevisning og afspilning på flere skærme. Enheden har omfattende søge- og afspilningsfunktioner, der kan bruges til at få vist gemt video. Når enheden er konfigureret, foregår al optagelse i baggrunden, uden at brugeren behøver at gribe ind. Optagelseshastigheder på op til 30 (NTSC) og 25 (PAL) billeder pr. sekund pr. kanal garanteres. Optagelseshastighed og optagelseskvalitet kan vælges særskilt for hvert kamera. Der kan bruges op til fire interne harddiske med forskellig lagerkapacitet til optagelse. Alle modeller har omfattende alarmhåndteringsfunktioner og telemetristyring. En af alarmfunktionerne er bevægelsesdetektering i brugerdefinerede områder af billedet fra en hvilken som helst kameraindgang. Enheden betjenes og programmeres let via frontpanelets kontrolknapper, musen og menusystemet, der vises på skærmen. To skærmudgange giver mulighed for fuldskærmsvisning, quad-visning og multiskærmvisning. Et (Intuikey) betjeningspanel kan tilsluttes med henblik på PTZ-styring og øget brugervenlighed. På bagpanelet findes autoterminerende videoindgange og -udgange med gennemsløjfning, audioindgange og -udgange, alarmindgange og -udgange og stik til fjernbetjening. To VGA-stik leverer udgange til en A-skærm og en B-skærm. Desuden findes CVBS- og Y/C-videoudgange i enten NTSC eller PAL. På skærm A vises digitale fuldskærms- eller multiskærmbilleder, der kan fryses og zoomes. På skærm B vises livebilleder i fuldskærms- eller multiskærmvisning. Pc-programmet Control Center kan bruges til livevisning, afspilning og konfiguration via et netværk. Fem samtidige brugere kan styre flere Divar XF'er. Divar XF har ægthedskontrol ved både lokal afspilning og fjernafspilning. En dedikeret pc-afspiller medfølger til afspilning af sikre videofiler. Installation af enheden foretages nemt via det pc-baserede konfigurationsværktøj. Der kan fås en softwareudviklingspakke (SDK), som kan bruges til at integrere Divar XF i styringssoftware fra tredjeparter Versioner Der findes forskellige Divar XF-modeller, med 8 kanaler eller 16 kanaler og med forskellig lagerkapacitet. 8-kanals og 16-kanals modeller fungerer på nøjagtig samme måde, men har forskelligt antal multiskærmvisninger og kamera-, audio- og alarmindgange Vejledninger Fire vejledninger medfølger: Installationsvejledning - en detaljeret beskrivelse til installationspersonale af, hvordan produktet installeres. Lyninstallationsvejledning - indeholder en kort oversigt over opsætning og installation af produktet. Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til slutbrugere af, hvordan enheden betjenes. Control Center og Archive Player Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til slutbrugere og administratorer af, hvordan programmerne Control Center og Archive Player bruges Funktioner Divar XF har følgende funktioner: 8 eller 16 autoterminerende kameraindgange med gennemsløjfning Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

6 6 da Indledning Divar XF 8 eller 16 audioindgange Samtidig optagelse og afspilning Videolagring på intern harddisk (kan udskiftes fra fronten) 10/100Base-T Ethernet-port til Ethernet-forbindelse og netværksfunktioner To RS232 serielle porte til seriel kommunikation Ekstern KBD-tastaturindgang To skærmudgange Fuldskærmsvisning og forskellige multiskærmvisninger i livetilstand og afspilningstilstand Spotskærmudgang med sekvensvisning, multiskærmvisning og OSD (skærmmenu) To audioudgange (dobbelt mono) Bevægelsesdetektering 8 eller 16 kontaktindgange (alarm) og 3 alarmudgange Detektering af videotab Alarmlyd Styring af kameras panorering, vipning og zoom via RS485 og biphase Lokal arkivering via USB Hjælp på skærmen Kontekstafhængig på skærmen hjælp kan aktiveres for nogle emner. Et tryk på Hjælp-knappen viser den hjælpetekst, der hører til den igangværende aktivitet. Tryk på Esc-knappen for at lukke hjælpen. 1.2 Udpakning Undersøg, om pakken har synlige tegn på skade. Underret speditøren, hvis en del ser ud til at være blevet beskadiget under forsendelsen. Pak delene forsigtigt ud. Det drejer sig om elektronisk udstyr, som skal håndteres varsomt, så enheden ikke beskadiges. Forsøg ikke at bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget. Hvis der mangler dele, skal du underrette din kundeservicekontakt eller en Bosch Security Systems-salgsrepræsentant. Forsendelseskassen er den sikreste beholder til transport af enheden. Gem den og al emballage til fremtidig brug. Brug den originale emballage, hvis enheden skal returneres Pakkens indhold Kontroller, at pakken indeholder følgende dele: Digital videooptager (Divar XF 16- eller Divar XF 8-enhed) USB-mus Lyninstallationsvejledning Divar XF Brugsvejledning Divar XF Control Center og Archive Player Brugsvejledning Installationsvejledning (denne vejledning) Et 25-bens D-type kontakt- og alarmstikkort Et 15-bens D-type stikkort (til PTZ-tilslutninger) Strømforsyningsledning Skærmet, krydset netværkskabel (til service og test) Rackmonteringskit En cd-rom med softwaren og vejledningerne F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

7 Divar XF Indledning da Installationsmiljø Montering Divar XF leveres som en fritstående enhed. Hvis det ønskes, kan enheden monteres i rack med det rackmonteringskit, der følger med enheden. Se afsnit 4.2 Rackmontering, side Ventilation Sørg for, at der er god ventilation det sted, hvor enheden skal placeres. Bemærk ventilationsåbningernes placering i enhedens kabinet, og sørg for, at de ikke blokeres Temperatur Overhold specifikationerne for enhedens omgivelsestemperatur ved valg af placering. Ekstrem varme eller kulde uden for de angivne driftstemperaturgrænser kan medføre fejl på enheden. Placer ikke enheden oven på varmt udstyr Strømforsyning Sørg for, at bygningens vekselstrømsforsyning er stabil og ligger inden for enhedens nominelle spændingsområde. Brug spændingsudjævning eller en UPS (Uninterrupted Power Supply), hvis der er risiko for spændingsimpulser eller -fald i bygningens strømforsyning. 1.4 Tilslutningsudstyr Et typisk system kan indeholde følgende komponenter (følger ikke med enheden): En primær skærm til multiskærmvisning (skærm A) En ekstra skærm til spot/alarmovervågning (skærm B) Kameraer med 1 Vpp composite videoudgange En eller flere forstærkede mikrofoner Audioforstærker med højttaler(e) Coax-videokabel med BNC-stik til tilslutning af videosignalerne Audiokabel med RCA-stik til tilslutning af audiosignaler. Vekselselstrømsudtag til enheden, der gør sikker isolering mulig (af sikkerhedshensyn har enheden ingen tænd/slukkontakt) Et KBD-tastatur Pc til programmerne Control Center og Konfigurationsværktøj Kontrolenheder til panorering/vipning/zoom Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

8 8 da Indledning Divar XF F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

9 GND IN GND IN GND IN GND Divar XF Hurtig installation da 9 2 Hurtig installation 2.1 Tilslutninger Du kan hurtigt gøre enheden klar til brug ved at foretage de tilslutninger, der er beskrevet nedenfor, og derefter indtaste de relevante data i menuen Hurtig installation. Menuen Hurtig installation vises, første gang enheden startes. Enheden er klar til brug, når de relevante oplysninger er indtastet. PC USB LAN / WAN IN A 13 B SHIELD CTRL 4 SHIELD CTRL 3 SHIELD CTRL 2 SHIELD CTRL 1 SHIELD SHIELD CTRL A 3B 4A 4B R E L A Y A 1B 2A 2B x16* 5 RS G RS 485 KBD in Ethernet B A B A B A Com 1 Com 2 L PTZ MAL OUT N0 C NC KBD out USB USB IR ext VGA CVBS Y/C Biphase Monitor out AC R A B Alarm I/O Audio out Audio in Video in Video in Video in Video out Video out Video out VIDEO IN VIDEO IN x16* 14 1 AutoDome VAC Illustration 2.1 Tilslutninger på bagpanel Primære tilslutninger 1. Slut kameraerne til BNC-kameraindgangene (autoterminerende). 2. Slut skærm A til udgang A, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1280x1024). 3. Slut USB-musen (medfølger) til en USB-port Valgfri tilslutninger 4. Slut skærm B til udgang B, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1024x768). 5. Slut op til 16 audiosignaler til RCA-audioindgangene. 6. Slut RCA-audioudgangene til skærmen eller en audioforstærker. 7. Tilslut op til 16 (alarm)indgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort). 8. Tilslut op til 4 alarmudgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort). 9. Tilslut fejlfunktionsudgangen (via den medfølgende skrueterminaladapter). 10. Slut et Intuikey-tastatur til KBD In-stikket, og slut terminatoren (følger med tastaturet) til KBD Out-stikket. 11. Slut en Bosch-kontrolenhed til panorering/vipning/zoom til Biphase-porten (via det medfølgende 15-bens D-type stikkort). 12. Slut en kontrolenhed til panorering/vipning/zoom fra en anden leverandør til RS485- porten (via den medfølgende skrueterminaladapter). 13. Slut enheden til netværket via Ethernet-porten Tænd udstyret Tænd alt tilsluttet udstyr. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

10 10 da Hurtig installation Divar XF 14. Sæt netledningen i enheden. 2.2 Først brug Enheden starter i multiskærmvisning. Menuen Hurtig installation vises, første gang enheden bruges. Udfyld de grundlæggende indstillinger på de fire faneblade for at gøre enheden klar til brug. Enheden begynder automatisk at optage, når menuen Hurtig installation lukkes. Sådan kan du når som helst åbne menuen Hurtig installation: 1. Tryk på menuknappen. 2. Hovedmenuen vises på skærm A. 3. Klik på Konfiguration og derefter på Hurtig installation. Navigering Brug den medfølgende USB-mus. Du kan i stedet bruge følgende knapper på frontpanelet: Brug Enter-knappen til at vælge en undermenu eller et menupunkt. Brug pileknapperne til at navigere i en menu eller liste. Brug Esc-knappen til at gå tilbage eller til at lukke menuen. 2.3 Menuen Hurtig installation Menuen Hurtig installation har fire faneblade: International, Skema, Optagelse og Netværk. Brug Tilbage og Næste til at skifte mellem fanebladene. Klik på Fortryd for at annullere ændringer, du har foretaget på det aktive faneblad. Klik på Luk for at lukke menuen Hurtig installation. Ændring af indstillinger i Hurtig installation overskriver tilpassede indstillinger. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

11 Divar XF Hurtig installation da International Illustration 2.2 Menuen Hurtig installation - International Sprog Tidszone Tidsformat Klokkeslæt Datoformat Dato Vælg sproget til menuen på listen. Vælg en tidszone på listen. Vælg enten 12- eller 24-timers klokkeslætsformat. Indtast det aktuelle klokkeslæt. Vælg mellem tre datoformater, hvor enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) vises først. Indtast dags dato. Klik på Næste for at gå til det næste faneblad. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

12 12 da Hurtig installation Divar XF Skema Illustration 2.3 Menuen Hurtig installation - Skema Der vises et grafisk billede af det ugeskema, der er aktivt i øjeblikket. Hver farve repræsenterer en af de fire profiler, der er til rådighed: Gul - Profil 1 Blå - Profil 2 Grøn - Profil 3 Pink - Profil 4 Klik på Overskriv for at begynde at foretage ændringer. Vælg, hvilken dag ugen skal begynde og slutte med. Vælg, hvornår dagen begynder og slutter på hverdage. Vælg, hvornår dagen begynder og slutter i weekenden. Grafikken opdateres automatisk, når indstillingerne ændres. Klik på Næste for at gå til det næste faneblad. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

13 Divar XF Hurtig installation da Optagelse Illustration 2.4 Menuen Hurtig installation - Optagelse Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Normal for hver profil i tabellen. Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Alarm og Bevægelse. Indstillingerne er fælles for alle fire profiler. Hvis der tidligere er foretaget avancerede indstillinger, skal du klikke på Overskriv for at erstatte dem med indstillingerne fra Hurtig installation. Klik på Næste for at gå til det næste faneblad. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

14 14 da Hurtig installation Divar XF Netværk Illustration 2.5 Menuen Hurtig installation - Netværk Udfyld de indstillinger, der styrer enhedens funktionsmåde med hensyn til et netværk. DVR-navn DHCP IP-adresse, Undernetmaske, Standardgateway og DNS-server Båndbreddegræns e MAC-adresse Indtast et DVR-navn, der skal bruges på netværket. Aktiver DHCP, hvis IP-adresse, undernetmaske og standardgateway automatisk skal tildeles af netværksserveren. De faktiske værdier vises. Udfyld IP-adresse og adresse på undernetmaske, standardgateway og DNS-server, når DHCP er deaktiveret. Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en værdi mellem 0,1 og 100 Mbps som båndbreddegrænse. MAC-adressen er skrivebeskyttet. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

15 Divar XF Betjeningsvejledning da 15 3 Betjeningsvejledning I denne vejledning beskrives formålet med knapperne på frontpanelet. Adgangen til de tilgængelige funktioner kan begrænses med adgangskoder. Til nogle funktioner kræves muligvis en softwarelicens. En administrator har adgang til langt flere funktioner i menuen. Afsnit 6 Menuen Konfiguration indeholder en komplet oversigt over de tilgængelige menupunkter. 3.1 Betjening via frontpanelet Divar Illustration 3.1 Betjening via frontpanelet Knapper Alle funktioner kan styres med knapperne på frontpanelet. Funktionerne angives af symboler på knapperne. Hvis der trykkes på knapper, der ikke er aktive, høres et bip. Pileknapper: Op Ned Venstre Højre skifter mellem menupunkter eller værdier i menutilstand i PTZ-tilstand kan pileknapperne bruges til at styre det valgte kameras panorerings-, vipning- og zoomfunktion flytter det synlige område på det valgte billede i digital zoomtilstand Enter-knap bruges til at vælge en undermenu eller et menupunkt og til at bekræfte valg, der er foretaget i menuer. viser det valgte billedpanel på fuld skærm, når video ses i multiskærmvisning Esc-knap bruges til at gå til det tidligere niveau eller lukke menusystemet uden at gemme Fuldskærmsknap bruges til at skifte til fuldskærmstilstand Quad-knap bruges til at skifte til quad-tilstand i quad-tilstand skiftes mellem de aktiverede quad-skærme ved tryk på knappen Multiskærmknap bruges til at skifte til multiskærmtilstand i multiskærmtilstand skiftes mellem aktiverede 3x3 og 4x4 skærme ved tryk på knappen Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

16 16 da Betjeningsvejledning Divar XF Digital zoom-knap zoomer ind på den aktive kameravisning i fuld skærm Sekvensknap viser kameraer i rækkefølge i fuldskærmsvisning eller quad-visning OSD-knap tryk på knappen for at få vist dato/klokkeslæt og kameraoplysninger, kun dato/ klokkeslæt eller intet Søgeknap tryk på knappen for at åbne dato/klokkeslæt-søgemenuen for at søge efter optagede billeder PTZ-knap aktiverer enten panorerings/vipningstilstand eller panorerings/zoomtilstand Frysknap tryk på knappen i livetilstand for at fryse det valgte billede Menuknap åbner menusystemet Hjælp-knap tryk på knappen for at få vist hjælp Lyd fra-knap tryk på knappen for at slå lyden fra ved audioovervågning Eksportknap åbner eksportmenuen; knappen har en indikatorlampe Skærmknap flytter kontrollen mellem skærm A og B Kvitteringsknap bruges til at kvittere for en alarmhændelse; knappen har en indikatorlampe Kameraknapper (1-16) tryk på knappen for at se video i fuldskærmsvisning Pauseknap tryk på knappen i afspilningstilstand for at fryse det afspillede billede Tilbagespolingsknap tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning bagud af optagelser fra de viste kameraer tryk på knappen i afspilningstilstand for at starte afspilning bagud eller øge hastigheden for afspilningen tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede tilbage F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

17 Divar XF Betjeningsvejledning da 17 Afspilningsknap tryk på knappen i livetilstand for at genoptage afspilning fra den sidst valgte afspilningsposition tryk på knappen i fremad/tilbagespolingstilstand for at genoptage afspilning Fremadspolingsknap tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning fra et minut tidligere tryk på knappen i afspilningstilstand for at øge hastigheden for fremadgående afspilning tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede frem Stopknap tryk på knappen i afspilningstilstand for at gå tilbage til livetilstand Statusindikatorer De indikatorer på frontpanelet lyser eller blinker for at advare dig mod forskellige driftsforhold. Strøm - lyser, når der er strøm på enheden USB - lyser, når en USB-hukommelsesenhed er sat i enheden Netværk - lyser, når en fjernbruger har forbindelse til enheden Optag - lyser, når enheden optager video Afspilning - lyser, når enheden er i afspilningstilstand Skærm A - angiver, at skærm A styres Skærm B - angiver, at skærm B styres Temperatur - blinker, når den indvendige temperatur er uden for driftsområdet Alarm - blinker, når der registreres en alarm Bevægelse - blinker, når der registreres bevægelse i et videosignal Tab af videosignal - blinker, når der registreres tab af videosignal for en videoindgang Systemfejl - blinker, når der registreres en systemfejl 3.2 Betjening med mus Alle funktioner, der styres fra frontpanelet, kan i stedet betjenes med den medfølgende USBmus. Alle de primære videooptagerfunktioner kan betjenes via knappanelet på skærmen. Du kan få vist panelet (kun på skærm A) ved at flytte musens markør nederst til venstre på skærmen. Illustration 3.2 Knappanel på skærmen Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

18 18 da Betjeningsvejledning Divar XF Knapperne og indikatorerne på knappanelet på skærmen fungerer på samme måde som knapperne og indikatorerne på frontpanelet. 3.3 Billedvisning Enheden har to skærmudgange, A og B. Den måde, der vises billeder på skærmene på, afhænger af hvordan systemet er konfigureret Skærm A Skærm A er den primære skærm. Den viser kamerabilleder i fuldskærms-, quad- eller multiskærmvisning i livetilstand eller afspilningstilstand. På denne skærm vises også statusmeddelelser, alarmer og advarsler om bevægelse og tab af videosignal. Når menusystemet aktiveres, vises det på denne skærm Skærm B På skærm B vises livebilleder i fuldskærms-, quad- eller multiskærmvisning. Når der registreres bevægelse eller en alarm, kan kamerabilledet med alarm/bevægelsesindikatoren blive vist på skærm B. Når der opstår flere alarmer eller registreres flere bevægelser, vises kamerabilleder sekventielt på skærm B. Valg af skærm, der skal styres Sådan styres visningen på skærm A: 1. Kontroller, at indikatoren på frontpanelet lyser. 2. Tryk på skærmknappen, hvis ikke lyser. Sådan styres visningen på skærm B: 1. Kontroller, at indikatoren på frontpanelet lyser. 2. Tryk på skærmknappen, hvis ikke lyser Visning I illustrationen vises alle de mulige visninger for skærm A. Nogle multiskærmvisninger kan være deaktiveret under opsætningen. Antallet af tilgængelige multiskærmvisninger påvirkes også af Divar-modellen og antallet af tilsluttede kameraer. Single 4x Quad x Illustration 3.3 Divar XF understøtter enkelt, quad-, 3x3- og 4x4-skærmvisning I quad-tilstand kan der være 4 forskellige skærme, hvor billeder vises i sekvenser, så der i alt vises billeder fra 16 kameraer. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

19 Divar XF Betjeningsvejledning da 19 Multiskærm Sådan aktiveres forskellige multiskærmvisninger på skærm A eller B: 1. Tryk på multiskærmknappen. En multiskærmvisning med kamerabilleder vises på den aktive skærm. Kameraknappen for de valgte kameraer lyser (grønt). 2. Tryk på multiskærmknappen igen for at gå til den næste programmerede multiskærmvisning. Hvis du fortsætter med at trykke på multiskærmknappen, gennemløber enheden alle de aktiverede multiskærmvisninger. Fuld skærm Sådan vises kamerabilleder i fuld skærm: 1. Tryk på en kameraknap. Billeder fra det valgte kamera vises i fuld skærm. Kameraknappen for det valgte kamera lyser (grønt). 2. I multiskærmtilstand skal du trykke på Enter-knappen for at se det aktive billedpanel i fuld skærm. Sekvens Sådan får du vist en sekvens med live kamerabilleder fra flere kameraer: 1. Tryk på sekvensknappen. En sekvens med kamerabilleder vises i et forudprogrammeret tidsrum. 2. Tryk på sekvensknappen for at stoppe sekvensvisningen. Zoom, tryk på multiskærmknappen eller valg af et enkelt kamera stopper også sekvensvisning. Tildeling af billedpaneler Sådan knyttes kameraer til billedpaneler i multiskærmvisning: 1. Brug pileknapperne til at vælge et billedpanel. 2. Tryk på en kameraknap, og hold den nede for at knytte det pågældende kameras billede til det aktive billedpanel og vise billedet i panelet. 3. Du kan i stedet højreklikke på et billedpanel med musen og vælge en videoindgang i kontekstmenuen. Den tilknytning, du foretager for billedpaneler, bruges både i afspilningstilstand og livetilstand. Frys billede Sådan fryses et kamerabillede på skærm A: 1. Tryk på frys-knappen for at fryse billedet i det aktive billedpanel. 2. Tryk på frys-knappen igen for at vende tilbage til livevisning. Du kan i stedet højreklikke og vælge Frys eller Frigør i kontekstmenuen med musen. Hvis et kamerabillede vises i fuldskærmstilstand, fryses dette billede. Zoomfunktionen kan bruges til et frosset billede. Frosne billeder frigøres, hvis du skifter visningstilstand. Zoom Sådan zoomes ind på et videobillede: 1. Tryk på zoomknappen. Billedet forstørres med en faktor Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

20 20 da Betjeningsvejledning Divar XF 3. Tryk på zoomknappen igen, hvis du vil zoome yderligere ind. Billedet forstørres med en faktor Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises. 5. Tryk på zoomknappen igen for at forlade zoomtilstand og få vist hele billedet igen. Du kan i stedet højreklikke og vælge Zoom eller Afslut zoom med musen for at aktivere eller deaktivere zoomtilstand. Klik i zoomtilstand på et område af skærmen, der skal zoomes ind på. Brugdrejehjulet til at zoome ind og ud. 3.4 Livetilstand og afspilningstilstand Livetilstand Livetilstanden er enhedens normale driftstilstand, hvor der vises livebilleder fra kameraerne. Fra livetilstand kan du skifte til afspilningstilstand eller til systemmenuen Brug af afspilningsfunktioner Brug af afspilningsfunktioner kræver måske en adgangskode. Det kan du få oplyst af administratoren. 1. Hvis du vil foretage en søgning, skal du åbne hovedmenuen og klikke på Søg. 2. Vælg søgning efter Hændelse eller Dato/tid fra rullemenuen. Du kan i stedet trykke på søgeknappen for at gå direkte til søgning efter dato/tid. Brug en af følgende knapper til at skifte til afspilningstilstand: Tryk på tilbagespolingsknappen for at starte afspilning bagud af optagelser fra de viste kameraer. Tryk på fremadspolingsknappen for at starte afspilning fra et minut tidligere. Tryk på afspilningsknappen for at genoptage afspilning fra den sidst valgte afspilningsposition. Tryk på stopknappen for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til livevisning i tilfælde af en alarm Afspilningstilstand Videostyringsknapperne fungerer på følgende måde i afspilningstilstand: Tryk på tilbagespolingsknappen for at starte afspilning bagud af optagelser. Gentagne tryk på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der vendes tilbage til normal hastighed. Tryk på tilbagespolingsknappen for at gå ét billede tilbage ad gangen. i pausetilstand Tryk på pauseknappen for at fryse billedet. Tryk på fremadspolingsknappen for at starte afspilning af optagelser. Gentagne tryk på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der vendes tilbage til normal hastighed. Tryk på fremadspolingsknappen frem ad gangen. i pausetilstand for at gå ét billede Tryk på afspilningsknappen for at genoptage afspilningen. Tryk på stopknappen for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til livevisning i tilfælde af en alarm. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

21 Divar XF Betjeningsvejledning da Oversigt over menusystemet Fra menuen kan du aktivere flere funktioner for enheden. Adgangen til visse menupunkter er beskyttet med en adgangskode. Man kan få adgang til hjælpemenuen på tre måder: via knapperne på frontpanelet, en USB-mus eller et Intuikey-tastatur. Små forskelle i navigering og valg skyldes kun forskellene mellem enhedens knapper, tastaturets taster og musen. Menustrukturen er den samme i alle tilfælde. Topmenuen består af fire hovedmenuer med undermenuer, punktet Hjælp og punktet Afslut. Illustration 3.4 Hovedmenu Søg Menuen Søg har to undermenuer: Dato/tid - afspiller video fra en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt. Søg efter hændelser - søger efter hændelser inden for et bestemt tidsrum. Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har afspilningsrettigheder. Arkivering Menuen Arkivering bruges til at gemme et videoklip på en USB-hukommelsesenhed. Du har kun adgang til denne undermenu, hvis du har afspilningsrettigheder. Konfiguration Menuen Konfiguration har tre undermenuer: Hurtig installation - åbner en guide, der kan bruges til at konfigurere grundlæggende indstillinger for videooptageren. Avanceret installation - åbner installationsmenuen, hvor alle indstillinger for videooptageren kan konfigureres. Skærmindstillinger - åbner en menu, hvor skærmudgangenes indstillinger kan konfigureres. Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har administratorrettigheder. Systeminformation Menuen Systeminformation indeholder to undermenuer: Status - åbner en menu, der kan bruges til at få vist statusoplysninger. Logbog - åbner en menu, der kan bruges til at få vist systemloggen. Hjælp Hjælp-funktionen viser en hjælpetekst. Afslut Lukker menuen Adgang via frontpanelets knapper Tryk på menuknappen for at åbne menuen. Hovedmenuen vises på skærm A. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

22 22 da Betjeningsvejledning Divar XF Brug pileknapperne liste. Brug Enter-knappen Brug Esc-knappen Tryk på Hjælp-knappen Tryk på Esc-knappen på frontpanelet til at navigere i en menu eller til at vælge en undermenu eller et menupunkt. til at gå tilbage for at åbne hjælpeteksten. for at lukke menuen Adgang via musen Flyt markøren til skærmens øverste del for at åbne menuen. Hovedmenuen vises på skærm A. Vælg et menupunkt ved at flytte markøren hen på det og venstreklikke Adgang via Intuikey-tastaturet Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Brug tastaturets joystick til at navigere i menupunkterne. Brug Enter-tasten på tastaturet til at vælge et menupunkt. 3.6 Søg Illustration 3.5 Hovedmenu - Søg 1. Til søg, åbn hovedmenuen, og klik på Søg. 2. Vælg søgning efter Dato/tid eller Hændelse i undermenuen. Du kan i stedet trykke på søgeknappen for at gå direkte til søgning efter Dato/tid Søgning efter dato/tid Vælg startdato og -klokkeslæt, og klik på OK for at starte afspilning. Afspilning af de viste billedpaneler starter. Illustration 3.6 Søgning efter dato og tid F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

23 Divar XF Betjeningsvejledning da Hændelsessøgning Illustration 3.7 Menuen Søg efter alarm/bevægelse - Søgekriterier Søgekriterier Angiv de kameraindgange under Vælg kanaler, der skal søges efter. De valgte indgange fremhæves. Indstil Søg efter til at søge efter alarmhændelser, bevægelseshændelser eller begge dele. Indstil til Alle hændelser, så søgningen ikke er begrænset af en hændelsestype. Angiv Søgeretning ved at vælge Frem for at søge fra starttidspunkt til sluttidspunkt eller Tilbage for at søge fra sluttidspunkt til starttidspunkt. Indsæt dato- og klokkeslætsværdier under Starttid og Sluttid for at angive det tidsrum, der skal søges i. Vælg Søg for at starte søgningen. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide Divar Løsningsoversigt Bosch Divar application Divar Alsidig guide digital optager Bosch Divar Alsidig digital optager Divar er den alsidige digitale optager, der bringer digital videoovervågning inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-40 da Softwarebrugervejledning Bosch Video Management System Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sådan bruges hjælpen 6 1.1 Visning af oplysninger 6 1.2

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere