Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Divar XF Digital Versatile Recorder. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Divar XF Digital Versatile Recorder da Betjeningsvejledning

2

3 Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer Versioner Vejledninger Funktioner Hjælp på skærmen Udpakning Pakkens indhold Installationsmiljø Montering Ventilation Temperatur Strømforsyning Tilslutningsudstyr 7 2 Hurtig installation Tilslutninger Primære tilslutninger Valgfri tilslutninger Tænd udstyret Først brug Menuen Hurtig installation International Skema Optagelse Netværk 13 3 Betjeningsvejledning Betjening via frontpanelet Knapper Statusindikatorer Betjening med mus Billedvisning Skærm A Skærm B Visning Livetilstand og afspilningstilstand Livetilstand Brug af afspilningsfunktioner Afspilningstilstand Oversigt over menusystemet Adgang via frontpanelets knapper Adgang via musen Adgang via Intuikey-tastaturet Søg Søgning efter dato/tid Hændelsessøgning 23 Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

4 4 da Indholdsfortegnelse Divar XF 3.7 Eksporter Systeminformation Status Logbog Udløsere og alarmer Alarmindgange Bevægelseshændelser Alarm ved videotab Flere alarmer 30 F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

5 Divar XF Indledning da 5 1 Indledning 1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer Divar XF er et video- og lydoptagersystem, der kan optage flere kamera- og audiosignaler samtidig med livevisning og afspilning på flere skærme. Enheden har omfattende søge- og afspilningsfunktioner, der kan bruges til at få vist gemt video. Når enheden er konfigureret, foregår al optagelse i baggrunden, uden at brugeren behøver at gribe ind. Optagelseshastigheder på op til 30 (NTSC) og 25 (PAL) billeder pr. sekund pr. kanal garanteres. Optagelseshastighed og optagelseskvalitet kan vælges særskilt for hvert kamera. Der kan bruges op til fire interne harddiske med forskellig lagerkapacitet til optagelse. Alle modeller har omfattende alarmhåndteringsfunktioner og telemetristyring. En af alarmfunktionerne er bevægelsesdetektering i brugerdefinerede områder af billedet fra en hvilken som helst kameraindgang. Enheden betjenes og programmeres let via frontpanelets kontrolknapper, musen og menusystemet, der vises på skærmen. To skærmudgange giver mulighed for fuldskærmsvisning, quad-visning og multiskærmvisning. Et (Intuikey) betjeningspanel kan tilsluttes med henblik på PTZ-styring og øget brugervenlighed. På bagpanelet findes autoterminerende videoindgange og -udgange med gennemsløjfning, audioindgange og -udgange, alarmindgange og -udgange og stik til fjernbetjening. To VGA-stik leverer udgange til en A-skærm og en B-skærm. Desuden findes CVBS- og Y/C-videoudgange i enten NTSC eller PAL. På skærm A vises digitale fuldskærms- eller multiskærmbilleder, der kan fryses og zoomes. På skærm B vises livebilleder i fuldskærms- eller multiskærmvisning. Pc-programmet Control Center kan bruges til livevisning, afspilning og konfiguration via et netværk. Fem samtidige brugere kan styre flere Divar XF'er. Divar XF har ægthedskontrol ved både lokal afspilning og fjernafspilning. En dedikeret pc-afspiller medfølger til afspilning af sikre videofiler. Installation af enheden foretages nemt via det pc-baserede konfigurationsværktøj. Der kan fås en softwareudviklingspakke (SDK), som kan bruges til at integrere Divar XF i styringssoftware fra tredjeparter Versioner Der findes forskellige Divar XF-modeller, med 8 kanaler eller 16 kanaler og med forskellig lagerkapacitet. 8-kanals og 16-kanals modeller fungerer på nøjagtig samme måde, men har forskelligt antal multiskærmvisninger og kamera-, audio- og alarmindgange Vejledninger Fire vejledninger medfølger: Installationsvejledning - en detaljeret beskrivelse til installationspersonale af, hvordan produktet installeres. Lyninstallationsvejledning - indeholder en kort oversigt over opsætning og installation af produktet. Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til slutbrugere af, hvordan enheden betjenes. Control Center og Archive Player Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til slutbrugere og administratorer af, hvordan programmerne Control Center og Archive Player bruges Funktioner Divar XF har følgende funktioner: 8 eller 16 autoterminerende kameraindgange med gennemsløjfning Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

6 6 da Indledning Divar XF 8 eller 16 audioindgange Samtidig optagelse og afspilning Videolagring på intern harddisk (kan udskiftes fra fronten) 10/100Base-T Ethernet-port til Ethernet-forbindelse og netværksfunktioner To RS232 serielle porte til seriel kommunikation Ekstern KBD-tastaturindgang To skærmudgange Fuldskærmsvisning og forskellige multiskærmvisninger i livetilstand og afspilningstilstand Spotskærmudgang med sekvensvisning, multiskærmvisning og OSD (skærmmenu) To audioudgange (dobbelt mono) Bevægelsesdetektering 8 eller 16 kontaktindgange (alarm) og 3 alarmudgange Detektering af videotab Alarmlyd Styring af kameras panorering, vipning og zoom via RS485 og biphase Lokal arkivering via USB Hjælp på skærmen Kontekstafhængig på skærmen hjælp kan aktiveres for nogle emner. Et tryk på Hjælp-knappen viser den hjælpetekst, der hører til den igangværende aktivitet. Tryk på Esc-knappen for at lukke hjælpen. 1.2 Udpakning Undersøg, om pakken har synlige tegn på skade. Underret speditøren, hvis en del ser ud til at være blevet beskadiget under forsendelsen. Pak delene forsigtigt ud. Det drejer sig om elektronisk udstyr, som skal håndteres varsomt, så enheden ikke beskadiges. Forsøg ikke at bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget. Hvis der mangler dele, skal du underrette din kundeservicekontakt eller en Bosch Security Systems-salgsrepræsentant. Forsendelseskassen er den sikreste beholder til transport af enheden. Gem den og al emballage til fremtidig brug. Brug den originale emballage, hvis enheden skal returneres Pakkens indhold Kontroller, at pakken indeholder følgende dele: Digital videooptager (Divar XF 16- eller Divar XF 8-enhed) USB-mus Lyninstallationsvejledning Divar XF Brugsvejledning Divar XF Control Center og Archive Player Brugsvejledning Installationsvejledning (denne vejledning) Et 25-bens D-type kontakt- og alarmstikkort Et 15-bens D-type stikkort (til PTZ-tilslutninger) Strømforsyningsledning Skærmet, krydset netværkskabel (til service og test) Rackmonteringskit En cd-rom med softwaren og vejledningerne F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

7 Divar XF Indledning da Installationsmiljø Montering Divar XF leveres som en fritstående enhed. Hvis det ønskes, kan enheden monteres i rack med det rackmonteringskit, der følger med enheden. Se afsnit 4.2 Rackmontering, side Ventilation Sørg for, at der er god ventilation det sted, hvor enheden skal placeres. Bemærk ventilationsåbningernes placering i enhedens kabinet, og sørg for, at de ikke blokeres Temperatur Overhold specifikationerne for enhedens omgivelsestemperatur ved valg af placering. Ekstrem varme eller kulde uden for de angivne driftstemperaturgrænser kan medføre fejl på enheden. Placer ikke enheden oven på varmt udstyr Strømforsyning Sørg for, at bygningens vekselstrømsforsyning er stabil og ligger inden for enhedens nominelle spændingsområde. Brug spændingsudjævning eller en UPS (Uninterrupted Power Supply), hvis der er risiko for spændingsimpulser eller -fald i bygningens strømforsyning. 1.4 Tilslutningsudstyr Et typisk system kan indeholde følgende komponenter (følger ikke med enheden): En primær skærm til multiskærmvisning (skærm A) En ekstra skærm til spot/alarmovervågning (skærm B) Kameraer med 1 Vpp composite videoudgange En eller flere forstærkede mikrofoner Audioforstærker med højttaler(e) Coax-videokabel med BNC-stik til tilslutning af videosignalerne Audiokabel med RCA-stik til tilslutning af audiosignaler. Vekselselstrømsudtag til enheden, der gør sikker isolering mulig (af sikkerhedshensyn har enheden ingen tænd/slukkontakt) Et KBD-tastatur Pc til programmerne Control Center og Konfigurationsværktøj Kontrolenheder til panorering/vipning/zoom Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

8 8 da Indledning Divar XF F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

9 GND IN GND IN GND IN GND Divar XF Hurtig installation da 9 2 Hurtig installation 2.1 Tilslutninger Du kan hurtigt gøre enheden klar til brug ved at foretage de tilslutninger, der er beskrevet nedenfor, og derefter indtaste de relevante data i menuen Hurtig installation. Menuen Hurtig installation vises, første gang enheden startes. Enheden er klar til brug, når de relevante oplysninger er indtastet. PC USB LAN / WAN IN A 13 B SHIELD CTRL 4 SHIELD CTRL 3 SHIELD CTRL 2 SHIELD CTRL 1 SHIELD SHIELD CTRL A 3B 4A 4B R E L A Y A 1B 2A 2B x16* 5 RS G RS 485 KBD in Ethernet B A B A B A Com 1 Com 2 L PTZ MAL OUT N0 C NC KBD out USB USB IR ext VGA CVBS Y/C Biphase Monitor out AC R A B Alarm I/O Audio out Audio in Video in Video in Video in Video out Video out Video out VIDEO IN VIDEO IN x16* 14 1 AutoDome VAC Illustration 2.1 Tilslutninger på bagpanel Primære tilslutninger 1. Slut kameraerne til BNC-kameraindgangene (autoterminerende). 2. Slut skærm A til udgang A, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1280x1024). 3. Slut USB-musen (medfølger) til en USB-port Valgfri tilslutninger 4. Slut skærm B til udgang B, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1024x768). 5. Slut op til 16 audiosignaler til RCA-audioindgangene. 6. Slut RCA-audioudgangene til skærmen eller en audioforstærker. 7. Tilslut op til 16 (alarm)indgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort). 8. Tilslut op til 4 alarmudgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort). 9. Tilslut fejlfunktionsudgangen (via den medfølgende skrueterminaladapter). 10. Slut et Intuikey-tastatur til KBD In-stikket, og slut terminatoren (følger med tastaturet) til KBD Out-stikket. 11. Slut en Bosch-kontrolenhed til panorering/vipning/zoom til Biphase-porten (via det medfølgende 15-bens D-type stikkort). 12. Slut en kontrolenhed til panorering/vipning/zoom fra en anden leverandør til RS485- porten (via den medfølgende skrueterminaladapter). 13. Slut enheden til netværket via Ethernet-porten Tænd udstyret Tænd alt tilsluttet udstyr. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

10 10 da Hurtig installation Divar XF 14. Sæt netledningen i enheden. 2.2 Først brug Enheden starter i multiskærmvisning. Menuen Hurtig installation vises, første gang enheden bruges. Udfyld de grundlæggende indstillinger på de fire faneblade for at gøre enheden klar til brug. Enheden begynder automatisk at optage, når menuen Hurtig installation lukkes. Sådan kan du når som helst åbne menuen Hurtig installation: 1. Tryk på menuknappen. 2. Hovedmenuen vises på skærm A. 3. Klik på Konfiguration og derefter på Hurtig installation. Navigering Brug den medfølgende USB-mus. Du kan i stedet bruge følgende knapper på frontpanelet: Brug Enter-knappen til at vælge en undermenu eller et menupunkt. Brug pileknapperne til at navigere i en menu eller liste. Brug Esc-knappen til at gå tilbage eller til at lukke menuen. 2.3 Menuen Hurtig installation Menuen Hurtig installation har fire faneblade: International, Skema, Optagelse og Netværk. Brug Tilbage og Næste til at skifte mellem fanebladene. Klik på Fortryd for at annullere ændringer, du har foretaget på det aktive faneblad. Klik på Luk for at lukke menuen Hurtig installation. Ændring af indstillinger i Hurtig installation overskriver tilpassede indstillinger. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

11 Divar XF Hurtig installation da International Illustration 2.2 Menuen Hurtig installation - International Sprog Tidszone Tidsformat Klokkeslæt Datoformat Dato Vælg sproget til menuen på listen. Vælg en tidszone på listen. Vælg enten 12- eller 24-timers klokkeslætsformat. Indtast det aktuelle klokkeslæt. Vælg mellem tre datoformater, hvor enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) vises først. Indtast dags dato. Klik på Næste for at gå til det næste faneblad. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

12 12 da Hurtig installation Divar XF Skema Illustration 2.3 Menuen Hurtig installation - Skema Der vises et grafisk billede af det ugeskema, der er aktivt i øjeblikket. Hver farve repræsenterer en af de fire profiler, der er til rådighed: Gul - Profil 1 Blå - Profil 2 Grøn - Profil 3 Pink - Profil 4 Klik på Overskriv for at begynde at foretage ændringer. Vælg, hvilken dag ugen skal begynde og slutte med. Vælg, hvornår dagen begynder og slutter på hverdage. Vælg, hvornår dagen begynder og slutter i weekenden. Grafikken opdateres automatisk, når indstillingerne ændres. Klik på Næste for at gå til det næste faneblad. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

13 Divar XF Hurtig installation da Optagelse Illustration 2.4 Menuen Hurtig installation - Optagelse Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Normal for hver profil i tabellen. Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Alarm og Bevægelse. Indstillingerne er fælles for alle fire profiler. Hvis der tidligere er foretaget avancerede indstillinger, skal du klikke på Overskriv for at erstatte dem med indstillingerne fra Hurtig installation. Klik på Næste for at gå til det næste faneblad. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

14 14 da Hurtig installation Divar XF Netværk Illustration 2.5 Menuen Hurtig installation - Netværk Udfyld de indstillinger, der styrer enhedens funktionsmåde med hensyn til et netværk. DVR-navn DHCP IP-adresse, Undernetmaske, Standardgateway og DNS-server Båndbreddegræns e MAC-adresse Indtast et DVR-navn, der skal bruges på netværket. Aktiver DHCP, hvis IP-adresse, undernetmaske og standardgateway automatisk skal tildeles af netværksserveren. De faktiske værdier vises. Udfyld IP-adresse og adresse på undernetmaske, standardgateway og DNS-server, når DHCP er deaktiveret. Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en værdi mellem 0,1 og 100 Mbps som båndbreddegrænse. MAC-adressen er skrivebeskyttet. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

15 Divar XF Betjeningsvejledning da 15 3 Betjeningsvejledning I denne vejledning beskrives formålet med knapperne på frontpanelet. Adgangen til de tilgængelige funktioner kan begrænses med adgangskoder. Til nogle funktioner kræves muligvis en softwarelicens. En administrator har adgang til langt flere funktioner i menuen. Afsnit 6 Menuen Konfiguration indeholder en komplet oversigt over de tilgængelige menupunkter. 3.1 Betjening via frontpanelet Divar Illustration 3.1 Betjening via frontpanelet Knapper Alle funktioner kan styres med knapperne på frontpanelet. Funktionerne angives af symboler på knapperne. Hvis der trykkes på knapper, der ikke er aktive, høres et bip. Pileknapper: Op Ned Venstre Højre skifter mellem menupunkter eller værdier i menutilstand i PTZ-tilstand kan pileknapperne bruges til at styre det valgte kameras panorerings-, vipning- og zoomfunktion flytter det synlige område på det valgte billede i digital zoomtilstand Enter-knap bruges til at vælge en undermenu eller et menupunkt og til at bekræfte valg, der er foretaget i menuer. viser det valgte billedpanel på fuld skærm, når video ses i multiskærmvisning Esc-knap bruges til at gå til det tidligere niveau eller lukke menusystemet uden at gemme Fuldskærmsknap bruges til at skifte til fuldskærmstilstand Quad-knap bruges til at skifte til quad-tilstand i quad-tilstand skiftes mellem de aktiverede quad-skærme ved tryk på knappen Multiskærmknap bruges til at skifte til multiskærmtilstand i multiskærmtilstand skiftes mellem aktiverede 3x3 og 4x4 skærme ved tryk på knappen Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

16 16 da Betjeningsvejledning Divar XF Digital zoom-knap zoomer ind på den aktive kameravisning i fuld skærm Sekvensknap viser kameraer i rækkefølge i fuldskærmsvisning eller quad-visning OSD-knap tryk på knappen for at få vist dato/klokkeslæt og kameraoplysninger, kun dato/ klokkeslæt eller intet Søgeknap tryk på knappen for at åbne dato/klokkeslæt-søgemenuen for at søge efter optagede billeder PTZ-knap aktiverer enten panorerings/vipningstilstand eller panorerings/zoomtilstand Frysknap tryk på knappen i livetilstand for at fryse det valgte billede Menuknap åbner menusystemet Hjælp-knap tryk på knappen for at få vist hjælp Lyd fra-knap tryk på knappen for at slå lyden fra ved audioovervågning Eksportknap åbner eksportmenuen; knappen har en indikatorlampe Skærmknap flytter kontrollen mellem skærm A og B Kvitteringsknap bruges til at kvittere for en alarmhændelse; knappen har en indikatorlampe Kameraknapper (1-16) tryk på knappen for at se video i fuldskærmsvisning Pauseknap tryk på knappen i afspilningstilstand for at fryse det afspillede billede Tilbagespolingsknap tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning bagud af optagelser fra de viste kameraer tryk på knappen i afspilningstilstand for at starte afspilning bagud eller øge hastigheden for afspilningen tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede tilbage F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

17 Divar XF Betjeningsvejledning da 17 Afspilningsknap tryk på knappen i livetilstand for at genoptage afspilning fra den sidst valgte afspilningsposition tryk på knappen i fremad/tilbagespolingstilstand for at genoptage afspilning Fremadspolingsknap tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning fra et minut tidligere tryk på knappen i afspilningstilstand for at øge hastigheden for fremadgående afspilning tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede frem Stopknap tryk på knappen i afspilningstilstand for at gå tilbage til livetilstand Statusindikatorer De indikatorer på frontpanelet lyser eller blinker for at advare dig mod forskellige driftsforhold. Strøm - lyser, når der er strøm på enheden USB - lyser, når en USB-hukommelsesenhed er sat i enheden Netværk - lyser, når en fjernbruger har forbindelse til enheden Optag - lyser, når enheden optager video Afspilning - lyser, når enheden er i afspilningstilstand Skærm A - angiver, at skærm A styres Skærm B - angiver, at skærm B styres Temperatur - blinker, når den indvendige temperatur er uden for driftsområdet Alarm - blinker, når der registreres en alarm Bevægelse - blinker, når der registreres bevægelse i et videosignal Tab af videosignal - blinker, når der registreres tab af videosignal for en videoindgang Systemfejl - blinker, når der registreres en systemfejl 3.2 Betjening med mus Alle funktioner, der styres fra frontpanelet, kan i stedet betjenes med den medfølgende USBmus. Alle de primære videooptagerfunktioner kan betjenes via knappanelet på skærmen. Du kan få vist panelet (kun på skærm A) ved at flytte musens markør nederst til venstre på skærmen. Illustration 3.2 Knappanel på skærmen Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

18 18 da Betjeningsvejledning Divar XF Knapperne og indikatorerne på knappanelet på skærmen fungerer på samme måde som knapperne og indikatorerne på frontpanelet. 3.3 Billedvisning Enheden har to skærmudgange, A og B. Den måde, der vises billeder på skærmene på, afhænger af hvordan systemet er konfigureret Skærm A Skærm A er den primære skærm. Den viser kamerabilleder i fuldskærms-, quad- eller multiskærmvisning i livetilstand eller afspilningstilstand. På denne skærm vises også statusmeddelelser, alarmer og advarsler om bevægelse og tab af videosignal. Når menusystemet aktiveres, vises det på denne skærm Skærm B På skærm B vises livebilleder i fuldskærms-, quad- eller multiskærmvisning. Når der registreres bevægelse eller en alarm, kan kamerabilledet med alarm/bevægelsesindikatoren blive vist på skærm B. Når der opstår flere alarmer eller registreres flere bevægelser, vises kamerabilleder sekventielt på skærm B. Valg af skærm, der skal styres Sådan styres visningen på skærm A: 1. Kontroller, at indikatoren på frontpanelet lyser. 2. Tryk på skærmknappen, hvis ikke lyser. Sådan styres visningen på skærm B: 1. Kontroller, at indikatoren på frontpanelet lyser. 2. Tryk på skærmknappen, hvis ikke lyser Visning I illustrationen vises alle de mulige visninger for skærm A. Nogle multiskærmvisninger kan være deaktiveret under opsætningen. Antallet af tilgængelige multiskærmvisninger påvirkes også af Divar-modellen og antallet af tilsluttede kameraer. Single 4x Quad x Illustration 3.3 Divar XF understøtter enkelt, quad-, 3x3- og 4x4-skærmvisning I quad-tilstand kan der være 4 forskellige skærme, hvor billeder vises i sekvenser, så der i alt vises billeder fra 16 kameraer. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

19 Divar XF Betjeningsvejledning da 19 Multiskærm Sådan aktiveres forskellige multiskærmvisninger på skærm A eller B: 1. Tryk på multiskærmknappen. En multiskærmvisning med kamerabilleder vises på den aktive skærm. Kameraknappen for de valgte kameraer lyser (grønt). 2. Tryk på multiskærmknappen igen for at gå til den næste programmerede multiskærmvisning. Hvis du fortsætter med at trykke på multiskærmknappen, gennemløber enheden alle de aktiverede multiskærmvisninger. Fuld skærm Sådan vises kamerabilleder i fuld skærm: 1. Tryk på en kameraknap. Billeder fra det valgte kamera vises i fuld skærm. Kameraknappen for det valgte kamera lyser (grønt). 2. I multiskærmtilstand skal du trykke på Enter-knappen for at se det aktive billedpanel i fuld skærm. Sekvens Sådan får du vist en sekvens med live kamerabilleder fra flere kameraer: 1. Tryk på sekvensknappen. En sekvens med kamerabilleder vises i et forudprogrammeret tidsrum. 2. Tryk på sekvensknappen for at stoppe sekvensvisningen. Zoom, tryk på multiskærmknappen eller valg af et enkelt kamera stopper også sekvensvisning. Tildeling af billedpaneler Sådan knyttes kameraer til billedpaneler i multiskærmvisning: 1. Brug pileknapperne til at vælge et billedpanel. 2. Tryk på en kameraknap, og hold den nede for at knytte det pågældende kameras billede til det aktive billedpanel og vise billedet i panelet. 3. Du kan i stedet højreklikke på et billedpanel med musen og vælge en videoindgang i kontekstmenuen. Den tilknytning, du foretager for billedpaneler, bruges både i afspilningstilstand og livetilstand. Frys billede Sådan fryses et kamerabillede på skærm A: 1. Tryk på frys-knappen for at fryse billedet i det aktive billedpanel. 2. Tryk på frys-knappen igen for at vende tilbage til livevisning. Du kan i stedet højreklikke og vælge Frys eller Frigør i kontekstmenuen med musen. Hvis et kamerabillede vises i fuldskærmstilstand, fryses dette billede. Zoomfunktionen kan bruges til et frosset billede. Frosne billeder frigøres, hvis du skifter visningstilstand. Zoom Sådan zoomes ind på et videobillede: 1. Tryk på zoomknappen. Billedet forstørres med en faktor Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

20 20 da Betjeningsvejledning Divar XF 3. Tryk på zoomknappen igen, hvis du vil zoome yderligere ind. Billedet forstørres med en faktor Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises. 5. Tryk på zoomknappen igen for at forlade zoomtilstand og få vist hele billedet igen. Du kan i stedet højreklikke og vælge Zoom eller Afslut zoom med musen for at aktivere eller deaktivere zoomtilstand. Klik i zoomtilstand på et område af skærmen, der skal zoomes ind på. Brugdrejehjulet til at zoome ind og ud. 3.4 Livetilstand og afspilningstilstand Livetilstand Livetilstanden er enhedens normale driftstilstand, hvor der vises livebilleder fra kameraerne. Fra livetilstand kan du skifte til afspilningstilstand eller til systemmenuen Brug af afspilningsfunktioner Brug af afspilningsfunktioner kræver måske en adgangskode. Det kan du få oplyst af administratoren. 1. Hvis du vil foretage en søgning, skal du åbne hovedmenuen og klikke på Søg. 2. Vælg søgning efter Hændelse eller Dato/tid fra rullemenuen. Du kan i stedet trykke på søgeknappen for at gå direkte til søgning efter dato/tid. Brug en af følgende knapper til at skifte til afspilningstilstand: Tryk på tilbagespolingsknappen for at starte afspilning bagud af optagelser fra de viste kameraer. Tryk på fremadspolingsknappen for at starte afspilning fra et minut tidligere. Tryk på afspilningsknappen for at genoptage afspilning fra den sidst valgte afspilningsposition. Tryk på stopknappen for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til livevisning i tilfælde af en alarm Afspilningstilstand Videostyringsknapperne fungerer på følgende måde i afspilningstilstand: Tryk på tilbagespolingsknappen for at starte afspilning bagud af optagelser. Gentagne tryk på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der vendes tilbage til normal hastighed. Tryk på tilbagespolingsknappen for at gå ét billede tilbage ad gangen. i pausetilstand Tryk på pauseknappen for at fryse billedet. Tryk på fremadspolingsknappen for at starte afspilning af optagelser. Gentagne tryk på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der vendes tilbage til normal hastighed. Tryk på fremadspolingsknappen frem ad gangen. i pausetilstand for at gå ét billede Tryk på afspilningsknappen for at genoptage afspilningen. Tryk på stopknappen for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til livevisning i tilfælde af en alarm. F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

21 Divar XF Betjeningsvejledning da Oversigt over menusystemet Fra menuen kan du aktivere flere funktioner for enheden. Adgangen til visse menupunkter er beskyttet med en adgangskode. Man kan få adgang til hjælpemenuen på tre måder: via knapperne på frontpanelet, en USB-mus eller et Intuikey-tastatur. Små forskelle i navigering og valg skyldes kun forskellene mellem enhedens knapper, tastaturets taster og musen. Menustrukturen er den samme i alle tilfælde. Topmenuen består af fire hovedmenuer med undermenuer, punktet Hjælp og punktet Afslut. Illustration 3.4 Hovedmenu Søg Menuen Søg har to undermenuer: Dato/tid - afspiller video fra en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt. Søg efter hændelser - søger efter hændelser inden for et bestemt tidsrum. Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har afspilningsrettigheder. Arkivering Menuen Arkivering bruges til at gemme et videoklip på en USB-hukommelsesenhed. Du har kun adgang til denne undermenu, hvis du har afspilningsrettigheder. Konfiguration Menuen Konfiguration har tre undermenuer: Hurtig installation - åbner en guide, der kan bruges til at konfigurere grundlæggende indstillinger for videooptageren. Avanceret installation - åbner installationsmenuen, hvor alle indstillinger for videooptageren kan konfigureres. Skærmindstillinger - åbner en menu, hvor skærmudgangenes indstillinger kan konfigureres. Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har administratorrettigheder. Systeminformation Menuen Systeminformation indeholder to undermenuer: Status - åbner en menu, der kan bruges til at få vist statusoplysninger. Logbog - åbner en menu, der kan bruges til at få vist systemloggen. Hjælp Hjælp-funktionen viser en hjælpetekst. Afslut Lukker menuen Adgang via frontpanelets knapper Tryk på menuknappen for at åbne menuen. Hovedmenuen vises på skærm A. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

22 22 da Betjeningsvejledning Divar XF Brug pileknapperne liste. Brug Enter-knappen Brug Esc-knappen Tryk på Hjælp-knappen Tryk på Esc-knappen på frontpanelet til at navigere i en menu eller til at vælge en undermenu eller et menupunkt. til at gå tilbage for at åbne hjælpeteksten. for at lukke menuen Adgang via musen Flyt markøren til skærmens øverste del for at åbne menuen. Hovedmenuen vises på skærm A. Vælg et menupunkt ved at flytte markøren hen på det og venstreklikke Adgang via Intuikey-tastaturet Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Brug tastaturets joystick til at navigere i menupunkterne. Brug Enter-tasten på tastaturet til at vælge et menupunkt. 3.6 Søg Illustration 3.5 Hovedmenu - Søg 1. Til søg, åbn hovedmenuen, og klik på Søg. 2. Vælg søgning efter Dato/tid eller Hændelse i undermenuen. Du kan i stedet trykke på søgeknappen for at gå direkte til søgning efter Dato/tid Søgning efter dato/tid Vælg startdato og -klokkeslæt, og klik på OK for at starte afspilning. Afspilning af de viste billedpaneler starter. Illustration 3.6 Søgning efter dato og tid F.01U V Betjeningsvejledning Bosch Security Systems

23 Divar XF Betjeningsvejledning da Hændelsessøgning Illustration 3.7 Menuen Søg efter alarm/bevægelse - Søgekriterier Søgekriterier Angiv de kameraindgange under Vælg kanaler, der skal søges efter. De valgte indgange fremhæves. Indstil Søg efter til at søge efter alarmhændelser, bevægelseshændelser eller begge dele. Indstil til Alle hændelser, så søgningen ikke er begrænset af en hændelsestype. Angiv Søgeretning ved at vælge Frem for at søge fra starttidspunkt til sluttidspunkt eller Tilbage for at søge fra sluttidspunkt til starttidspunkt. Indsæt dato- og klokkeslætsværdier under Starttid og Sluttid for at angive det tidsrum, der skal søges i. Vælg Søg for at starte søgningen. Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U V

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Divar - Alsidig digital optager. Betjeningsvejledning

Divar - Alsidig digital optager. Betjeningsvejledning Divar - Alsidig digital optager DA Betjeningsvejledning Divar Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Alsidig digital optager Betjeningsvejledning Indhold Introduktion..................................................

Læs mere

Divar XF Digital Versatile Recorder. Installationsvejledning

Divar XF Digital Versatile Recorder. Installationsvejledning Divar XF Digital Versatile Recorder da Installationsvejledning Divar XF Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 7 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger 7 1.2 Sikkerhedsforanstaltninger 8

Læs mere

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning

Archive Player Divar Series. Betjeningsvejledning Archive Player Divar Series da Betjeningsvejledning Archive Player Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Drift 5 2.1 Sådan startes programmet 5 2.2 Præsentation af hovedvinduet

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Configuration Tool Divar Series. Betjeningsvejledning

Configuration Tool Divar Series. Betjeningsvejledning Configuration Tool Divar Series da Betjeningsvejledning Configuration Tool Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 Kom godt i gang 5 1.1.1 Systemkrav 5 1.1.2 Installation af Configuration

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Divar Control Center and Archive Player. Brugervejledning

Divar Control Center and Archive Player. Brugervejledning Divar Control Center and Archive Player da Brugervejledning Divar Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Divar Control Center 5 1.1 Kom godt i gang 5 1.2 Systemkrav 5 1.2.1 Softwareinstallation

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LTC 2682/90-serien af System4 Video Management løsninger

LTC 2682/90-serien af System4 Video Management løsninger ITV LTC 2682/90-serien af System4 Video Management løsninger LTC 2682/90-serien af System4 Video Management løsninger Ægte triplex Samtidig afspilning og live-visning på flere skærme Afspilning af seks

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Divar alsidige digitale optagere Ny æra inden for digital optagelse. En ny generation af Divar alsidige digitale optagere til både analog og IP

Divar alsidige digitale optagere Ny æra inden for digital optagelse. En ny generation af Divar alsidige digitale optagere til både analog og IP Divar alsidige digitale optagere Ny æra inden for digital optagelse En ny generation af Divar alsidige digitale optagere til både analog og IP Næste generation af Divar digitale videooptagere Overgår forventningerne

Læs mere

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning

VideoJet X10/X20/X40. Netværksvideoserver. Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Netværksvideoserver da Lyninstallationsvejledning VideoJet X10/X20/X40 Generelle oplysninger da 2 1 Generelle oplysninger Disse instruktioner "Lyninstallationsvejledning" refererer

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide Divar Løsningsoversigt Bosch Divar application Divar Alsidig guide digital optager Bosch Divar Alsidig digital optager Divar er den alsidige digitale optager, der bringer digital videoovervågning inden

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

VideoJet X SN. Netværksvideoserver. Hurtig installationsvejledning

VideoJet X SN. Netværksvideoserver. Hurtig installationsvejledning VideoJet X SN Netværksvideoserver da Hurtig installationsvejledning 2 da VideoJet X SN Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til enhederne VideoJet X10 SN, VideoJet X20 SN og VideoJet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

TruVision NVR 21(S/P) Kvik Start Guide

TruVision NVR 21(S/P) Kvik Start Guide TruVision NVR 21(S/P) Kvik Start Guide P/N 1072630-DA REV F ISS 16APR15 Copyright Trademarks and patents Contact information 2015 United Technologies Corporation. Interlogix er en del af UTC Building &

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Bosch Recording Station. Betjeningsvejledning

Bosch Recording Station. Betjeningsvejledning Bosch Recording Station da Betjeningsvejledning Bosch Recording Station Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Programstart/tilslut 5 1.1 Start program 5 1.2 Log på system 5 1.2.1 Logon på systemet

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Digital videooptager i Divar MR-serien

Digital videooptager i Divar MR-serien Video Digital videooptager i Divar MR-serien Digital videooptager i Divar MR-serien www.boschsecrity.dk Omkostningsbevidst, sikkert integreret design Effektiv MPEG-4-filkomprimering D kan få vist og optage

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning. ORION OSD serie

Betjeningsvejledning. ORION OSD serie Betjeningsvejledning ORION OSD serie ORION OSD serie Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Bosch Video Client. Brugervejledning

Bosch Video Client. Brugervejledning Bosch Video Client da Brugervejledning Bosch Video Client Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Systemkrav 6 1.2 Softwareinstallation 6 1.3 Konventioner i programmet 7 2 Opstart

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul da Lyninstallationsvejledning 2 da VIP X1600 XFMD Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til VIP X1600 XFMD-dekodermodulet.! FORSIGTIG! Du skal altid sætte dig

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Universelle LCD farvefladskærme

Universelle LCD farvefladskærme ITV Universelle LCD farvefladskærme Universelle LCD farvefladskærme Understøtter opløsning på 1280 x 1024 1,3 megapixel (UML 190 90 og UML 170 90) eller opløsning på 1024 x 764 (UML 150 90) Maksimal lysstyrke

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere