Forbedringer til Vickrey-auktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedringer til Vickrey-auktioner"

Transkript

1 SDU - Odense universitet. Institut for matematik og datalogi. Forbedringer til Vickrey-auktioner Speciale Frank Tetsche 1 Juni 2005

2 Forbedringer til Vickrey-auktioner Frank Tetsche1 Vejleder: Joan Boyar 1www.franktetsche.dk

3 Indhold 1 Indledning 4 2 Online-industrien i dag Introduktion Store auktioner Små auktioner ebay ebay-modellen De fundamentale ting i ebay-modellen Specialiteter i ebay auktionerne Svindel på ebay Taktik på ebay Prisfastsættelse af en vare på en internetauktion 10 4 Teoretiske auktionsmodeller Model 1: Vickrey-modellen Model 2: Auktioner med plaintext-oentliggørelse af budene Model 3: Simpel auktion med krypterede bud Model 4: Auktion med krypterede bud og tærskel Model 5: Hollandsk auktion med krypterede bud Model 6: Auktion, der ikke kan spores Model 7: The simple auction scheme Model 8: The homomorphic auction scheme Model 9: Discreet Vickrey Auction Parternes adgang til information i de forskellige modeller Sammenligning af modellerne Auktioner med helt hemmeligholdte bud (AHB) Introduktion Introduktion til beregningerne i AHB-protokollen Indledende oplysninger Budets form

4 5.2.3 Alfa og beta Gamma og delta Randomized gamma og delta Phi og værdivektoren Forklaring på, hvorfor der skal være randomization Lige bud Svagheder ved AHB-protokollen Et simpelt eksempel Beregningerne i protokollen Et simpelt eksempel på beregningerne i protokollen Setup Protokollen Protokollen Bevis på kendskab (POK) Indhold Signaturprotokollen Autencitetsprotokollen Bruger KAC Protokol - generering af signatur Protokol til verikation af signatur Completeness Soundness Protokol - Autenticitet Completeness Soundness Bemærkning omkring signaturen i protokollen for autenticitet Bevis på delvist kendskab (POPK) Setup Budets form Det der skal bevises Beregninger af de udtryk, der indgår i det udtryk, der skal bevises Protokol - Hvis b j = Tjek - Completeness Tjek - Soundness Protokol - Hvis b j = Y Tjek - Completeness Tjek - Soundness

5 8 Bevis på lighed mellem logaritmer (POE) Protokollen Tjekker om protokollen virker Completeness Soundness Kompleksitet AHB mht. udveksling af data AHB POPK POK POE Modulære eksponentieringer og ndinv() Kompleksitet i protokollen - multiplikation, division, addition og subtraktion Test Et eksempel Testudskrift Konklusion Appendiks Ordbog Bilag - Javaprogrammer Auktioner med helt hemmeligholdte bud (AHB) Bevis på kendskab - DL (POK) Bevis på lighed mellem logaritmer (POE) Bevis på delvis kendskab (POPK) Program til at nde store primtal

6 Kapitel 1 Indledning Jeg har undersøgt, hvordan markedet ser ud inden for internetauktioner. Det er beskrevet i kapitel 2. For at få give en idé om, hvad en auktion går ud på, har jeg i kapitel 3 beskrevet hvilke ting, der har indydelse på prisfastsættelse i forbindelse med auktioner. I dette speciale har jeg beskrevet og implementeret en auktionsprotokol, der er beskrevet teoretisk i Fully Private Auctions in a Constant Number of Rounds af Felix Brandt [12]. Den har jeg valgt at kalde AHB-protokollen (Auktioner med Hemmelige Bud) og beskrevet i kapitel 5. Det er AHB-protokollen, der er en forbedring af Vickrey-auktionen. Heraf titlen på dette speciale. I forbindelse med at nde frem til auktionsprotokollen havde jeg ere auktionsprotokoller under overvejelse. Nogle af disse er beskrevet i kapitel 4. I kapitel 4 forklarer jeg om protokollernes styrker og svagheder, samt hvorfor detikkeblevdem,jegrettedesærligtfokuspå.ikapitel6,7og8erbeskrevetnoglebevisprotokoller, der bliver brugt i AHB-protokollen. AHB-protokollens kompleksitet bliver gennemgået i kapitel 9. Der er test i kapitel 10, for at se kompleksitetsberegningerne holder. Konklusionen er i kapitel 11. 4

7 Kapitel 2 Online-industrien i dag Denition 1 En engelsk auktion er en auktion, som de este kender. Auktionen starter med en mindstepris, som man er rimelig sikker på, at mindst én vil overbyde. Ham der overbyder mindsteprisen har budet (det vindende bud), indtil en anden byder højere. Han har så budet, indtil han bliver overbudt og så videre. Når der ikke kommer ere bud, spørger auktionarius, om der er nogen, der vil byde højere. Han foreslår så et bud, der er lidt højere end det vindende bud. Er der stadig ikke nogen, der vil byde over det vindende bud tæller auktionarius: første gang, anden gang. Hvis der stadig ikke kommer et højere bud, siger han tredje gang, slår i bordet (pulten) med en hammer og siger noget i retning af solgt til den herre. Han peger så på vinderen, som er manden med det vindende bud. Vinderen skal betale det for varen, han har budt. Denition 2 En hollandsk auktion er følgende. Hvis der kun er en auktionsgenstand, vil den der har budt højst få varen til den pris, han har budt. I så fald er der tale om en rst price auktion. Hvis der er ere ens auktionsgenstande, kan der være ere vindende bud (Bud er i kr./stk.). De højstbydendes ønske om antal tilgodeses. Det vil sige, at den der har bud højst først vælger, hvor mange han vil have. Prisen pr. styk han skal betale, er det bud, der kommer fra den med det laveste vindende bud. Det vil sige prisen er ikke kendt før det laveste vindende bud er fundet. I praksis foregår auktionen omvendt af en engelsk auktion - denition 1. Man starter med en meget høj begyndelsespris. Den sænkes så indtil dem, der er parat til at betale mest pr. stk er fundet og alle auktionsobjekterne er tildelt de højestbydende. Den med det laveste vindende bud risikerer, at ikke kunne få det ønskede antal. 2.1 Introduktion Jeg har undersøgt hvilke auktioner, der eksisterer på internettet i dag og hvordan fremtidsudsigterne ser ud. Der synes at være to grupperinger af auktioner, der er dominerende i dag og som jeg også tror vil dominere i fremtiden. Jeg kalder disse to grupper af auktioner for henholdsvis små auktioner og store auktioner. At jeg kalder dem små og store auktioner skyldes forskellen i antallet af deltagere. De små og store auktioner har også andre karakteristika der adskiller dem i de to grupper. Øvrige karakteristika er beskrevet i de følgende afsnit 2.2 og 2.3. Når jeg i 5

8 dette speciale omtaler store auktioner er det med i baghovedet. Der er 4 typer af auktioner, der anvendes i praksis. Det er engelske auktioner def. 1, hollandske auktioner def. 2, FPSB-auktioner og SPSB-auktioner. FPSB og SPSB er omtalt i afsnit 4.1. Af engelske auktioner kan nævnes (rejser), (frimærker), (alt fra møbler til frimærker). Bydernes identitet bliver dog ikke oplyst til offentligheden i disse auktioner. Men det er det for tiden højeste bud. Derfor er Sniping (se evt. 12.1) mulig. Af FPSB kan nævnes: (Kunstauktion), (ejendomsmægler), (ejendomsmægler), (biler). Af SPSB kan nævnes: (Kunst), (Alt), (Alt), (Alt) og (Alt). Hollandske auktioner foregår også på selvom SPSB er langt den mest almindelige form. 2.2 Store auktioner Store auktioner er karakteriseret ved: Mange der byder. Hvis der er mange bydere, synes det rimeligt at antage, at en stor del af dem ikke samarbejder. Stor geogrask afstand. Man må formode, at bydere på med stor geogrask afstand ikke har så let ved at samarbejde netop på grund af den store geograske afstand. Det vil være svært for dem at opbygge en tillid til hinanden. For almindelige mennesker. Hvis en auktion skal være rigtig stor, skal det være en som almindelige mennesker kan deltage i. Brugervenligt. For at mange brugere skal kunne auktionen er det nødvendigt med en brugervenlig skærm at kikke på. Det må meget gerne være noget med peg og klik. Nemme spilleregler. Det skal være noget alle kan nde ud af, da man kan forvente, at mange mennesker kaster sig ud i at byde uden at tænke sig om. Varer med lille værdi Almindelige mennesker køber varer, der ikke koster så meget. Billigt at handle. Det skal være billigt at handle, fordi man ikke kan tage et stort gebyr for at handle varer med ringe værdi. Små varer. For at få rigtig mange mennesker med i auktionen, skal den jo være worldwide. Det kan lade sig gøre, hvis det er små varer, der kan sendes med posten. Eksempler på store auktioner er 1 og mangleretprodukt(køberen)derstarterauktionen.hansøgerpåenbestemtvarerogsåerdersælgere,dertilbyder 1Enauktionpåwww.amazon.co.ukerikkesomdeesteauktioner.Påwww.amazon.co.ukerdetdenderstårog denne køber så vare. hos De den sælgere øverste der på tilbyder listen, såfremt varen bliver den øverste så listet på op. listen Den har med gode den bedømmelser laveste salgspris fra tidligere stå øverst. kunder. Køberen på afsluttes alle handler med at køber og sælger giver hinanden bedømmelser. Som 6

9 2.3 Små auktioner Små auktioner er karakteriseret ved: Få, der byder. - som nævnt i sektion 2.1. Store beløb. Små auktioner vil være egnede til få store rmaer, der handler skibsordre, byggerier, malerier, aktieporteføljer osv. De nævnte handler er alle handler, der involverer store beløb. Anonymitet. Man kunne tænke sig noget med en meget stor aktieandel i et bestemt rma, der sættes på auktion. Så vil det få indydelse på aktiemarkedet, hvis man kan få at vide hvem, der byder i auktionen. Man kunne også forestille sig museer, der byder på et billede af en kendt maler. Hvis ikke et museum vinder auktionen, vil de ikke have oentligheden til at vide, at de er interesserede i billedet og da slet ikke hvor interesserede de er. Forsøg på snyd. Med få der byder kunne man meget let tænke sig, at parterne snakker lidt sammen. For eksempel kunne man tænke sig nogle skibsværfter byde på ordre på nogle skibe til staten. I sådan en auktion går det selvfølgelig ud på Hvem kan bygge billigst. Skibsværfterne ville kunne lave et kartel og blive enige om hvem der skal vinde hvilke auktioner. På den måde kan alle få en ordre og tage sig godt betalt for det. Det vil hæve prisen på skibe. Indviklede regler er OK. Da der er store beløb på spil, betyder det ikke noget, at man måske er nød til at ansætte personale til at nde ud af reglerne. Eksempler på små auktioner er og 2.4 ebay Markedets største auktion på internettet er Denne hjemmeside er mest brugt af folk, der bor i USA. Samme rma har også hjemmesider rettet mod andre lande. De hedder selvfølgeligt sådan noget som (for England), (for Tyskland) osv. Det er min overbevisning, at ebay i fremtiden vil blive for internetauktioner, det samme som Google er for søgemaskiner - altså altdominerende ebay-modellen 1. En byder lader sig registrere ved ebay og vælger et pseudonym, som han kan optræde under ved auktionen/auktionerne. 2. Sådan bydes der: Som udgangspunkt bruger ebay proxy-bidding. Det fungerer således: Man indtaster det maksimale beløb (på ebay's hjemmeside), man vil give for den pågældende vare. ebay vil så på ens vegne byde i auktionen således, at man er sikker på at få varen, hvis man har det højeste bud. Men da ebay byder på ens vegne, vil de kun lige byde lidt over, hvad den der har det næsthøjeste bud har budt. Altså får man, hvis man har det højeste bud, varen til en pris, der cirka er det samme som det næsthøjeste bud. 7

10 Man kan følge med i auktionen, da der er vist et højeste bud på ebay's hjemmeside. Dette højeste bud er ikke det faktisk højeste bud, men tættere på (lidt over) det næsthøjeste bud. Det er et resultat af, at der er en, der har indtastet et maksimalt bud. Det vil sige, ebay har på hans vegne budt det højeste, han vil være med til. Så er der kommet en, der har indtastet et maksimalt bud, der er højere. Det har fået ebay til på dennes vegne at byde lidt mere, eks 1$ mere end det aktuelle bud. Startprisen er typisk 1 $. Den er bestemt af sælger. 3. ebay nder vinderen og formidler kontakten mellem køber (Den der har budt højst) og sælger (Den der ejer den vare, der er på auktion) 4. Teknikaliteter med forsendelse af vare og den modsvarende betaling må køber og sælger selv nde ud af. 5. Køber og sælger giver hinanden en bedømmelse på ebay's hjemmeside efter handlen. Disse bedømmelser kan alle læse. Derfor kan de, der byder ved senere auktioner, ud fra bedømmelser vurdere, om modparten er til at stole på. Det har stor betydning, hvis det er en sælger, der har fået dårlige bedømmelser. Så vil ingen byde på hans ting De fundamentale ting i ebay-modellen I den efterfølgende forklaring forklares modellen ud fra en repræsentativ byder. Den byder, der byder højst omtales som køber. Den, der ejer varen på auktion, kaldes sælger. 1. Byderen sender navn, adresse, -adresse, login og password til ebay 2. ebay sender byderen et selvvalgt pseudonym, som han kan handle under 3. Byderen sender sit maksimale bud til ebay, mens han er logget på 4. ebay nder vinderen og det beløb, der skal betales for varen. Beløbet er det mindst mulige beløb, der er højere end det næsthøjeste bud. 5. ebay sender navn, adresse og -adresse til sælger og -adresse til køber. 6. køber og sælger nder selv ud af det med forsendelse og betaling Specialiteter i ebay auktionerne. Der er selvfølgelig en deadline for at komme med bud i auktionen. Men ebay har lavet det specielle, at auktionen ikke stopper før tidligst 5 minutter efter det sidste bud er indløbet. Det er muligt hvis man ikke kan nde en vare, selv at indtaste, hvad det er man søger. Så kan sælgere (andre ebay-brugere) sende link til deres auktionssider til ham, der mangler noget. Det ordnes i øvrigt uden, at sælgerne nder ud af, hvem der søger. Det kalder ebay for Want It Now-muligheden. Det er også muligt for sælger at indtaste en Buy It Now-pris. Det er en pris der ligger over den forventede salgspris. Hvis en byder er meget ivrig efter at få varen, kan han bare betale Buy It Now-prisen. Han får så varen og auktionen bliver annulleret. Typisk vil sælgeren fjerne Buy It Now-prisen, når deadline for bud nærmer sig. Det giver ham jo muligheden for at få mere end Buy It Now-prisen for hans auktionsgenstand. 8

11 2.4.4 Svindel på ebay Der ndes falske auktioner på ebay. De falske auktioner kan opstå, fordi det er gratis at sælge (og købe) på ebay. Jeg har personligt observeret en vare angiveligt blive solgt, men ugen efter var den på auktion igen. Desværre kan jeg ikke huske om det var samme sælger, men billederne af varen var nøjagtig de samme. Dette er også ligegyldigt, da det jo også kunne være to sælgere, der arbejdede sammen. Dette kunne tyde på at varen ikke reelt har været på auktion, men blot har optrådt på auktion for at blive prisfastsat. Dette vil give mulighed for at sætte varen på auktion nogle gange, og så når der kommer et passende bud sælge varen. For to svindlere (to sælgere der arbejder sammen - den ene som køber) vil de oven i købet score den gevinst, at de kan give hinanden gode karakterer. På ebay er det muligt at udnytte bydernes uopmærksomhed. Der er nogle af sælgerne, der sælger varer (tit nye), hvor de så nederst på siden skriver store pakkeomkostninger på og håber, at folk ikke ser disse pakkeomkostninger. Det får budene til at være små og dermed tillokkende Taktik på ebay De mennesker, der byder på ebay's auktioner, vælger som regel proxy bidding. Det vil i praksis altid være bedre at vælge proxy bidding fremfor at byde et bestemt beløb. Den væsentligste grund er, at så kan man være heldig at få varen billigere. Hvis alle der byder kommer med almindelige faste bud, vil auktionen være lige som en Engelsk auktion. Hvis alle bruger proxy bidding og byder i sidste øjeblik (Her ses bort fra at deadline kan rykkes), vil auktionen faktisk være en Vickrey auktion. Vickrey auktionen er beskrevet i afsnit 4.1 Man kan med fordel vente med at byde. Det skyldes, at så er man ikke med til at køre prisen op før til sidst. Hvis man byder sit maksimum i starten af auktionen, vil man være med til at hæve den nuværende pris (Den pris, der kan aæses på Dette vil få andre til at trække sig. Men hvis der er lang tid til at auktionen afsluttes, er der også lang tid til at ombestemme sig. Det vil sige, at dem man har fået til at springe fra på grund af det bud, man har afgivet, nu måske vender tilbage, fordi de har fået tid til at tænke over tingene. De vil måske alligevel gerne byde mere. 9

12 Kapitel 3 Prisfastsættelse af en vare på en internetauktion Generelt er chancerne for, at man vinder en auktion ikke stor. Derfor er det nærliggende at deltage i ere auktioner. Problemet er bare, at man kan risikere at komme i likviditetsproblemer - Det vil sige, i tilfælde af at man vinder mange auktioner, vil man måske ikke have penge til at betale. Situationen kan være den, at man har budt på en meget dyr vare og derfor skal have penge lagt til side, indtil man ved, om man vinder auktionen. Hvis man deltager i en internetauktion, der varer over et stort tidsinterval, vil man altså have lagt beslag på nogle penge, der ellers kunne have været brugt til investering eller forbrug. De ting der har indydelse på hvilken værdi man tilskriver en vare er altså: Længden på tidsintervallet hvori auktionen kører. Sandsynligheden for at man vinder auktionen. Størrelsen på den pris varen på auktionen kommer til at koste set i forhold til, hvor mange penge man har. Tillid til at auktionen foregår som aftalt og tillid til, at den vare der bliver budt på, er beskrevet rigtigt. Hvordan betalingen skal foregå. Præferencerenten: Den rente, der er udtryk for, hvor meget man foretrækker at have en sum penge i dag fremfor på et bestemt tidspunkt i fremtiden. 10

13 Kapitel 4 Teoretiske auktionsmodeller Modellerne i dette kapitel er vidt forskellige med hensyn til kompleksitet, hvor detaljeret de oprindelig er beskrevet og hvad der er lagt vægt på i modellerne. Der er ikke nogle regler for, at en model skal indeholde visse komponenter, før den kan kaldes en model. Modellerne i dette kapitel kan derfor kombineres. Nogle af modellerne er så simple og hyppigt omtalte i forskellig litteratur (For eksempel Vickrey-modellen), at de kan betragtes som begreber. Model 1 og 9 er taget fra [10], Model 2-6 fra [1], Model 7-8 fra [2]. 4.1 Model 1: Vickrey-modellen. Vickrey-auktioner er opkaldt efter nobelprisvinderen William Vickrey og de fungerer på følgende måde. Hver byder kommer med et forseglet bud - med forseglet menes et bud, der ikke kan ses, før forseglingen fjernes. Efter alle bud er afgivet, nævner auktionarius et beløb og spørger, om der er nogen, der har beløbet. Hvis alle svarer nej, vil auktionarius sænke beløbet med mindst mulige enhed og spørge igen. Auktionen stopper, når de to med de højeste bud er fundet. Så skal byderne bevise, at de har budt de bud, de siger, de har. Dette bliver gjort ved at fjerne forseglingen fra deres bud. Vinderen er den byder med det højeste bud. Han skal så betale det beløb, som den med det næsthøjeste bud bød for varen. Dermed er en Vickreyauktion en second-price sealed-bid-auktion (SPSB-auktion). Havde vinderen skulle betale det højeste bud (hans eget) havde der været tale om en rst-price sealed-bid-auktion (FPSB-auktion). 4.2 Model 2: Auktioner med plaintext-oentliggørelse af budene Hver byder indsender et hash-sealed bud til auktionarius (som bare kan være en hjemmeside). Når forseglingen brydes af dem, der har budt, bliver de publiceret i plaintext. Budene kan forbindes til dem, der har budt, fordi hver byder kun kan fjerne forseglingen fra egne bud. Vickrey-modellen kan implementeres som Model 2. Bemærk at Vickrey ikke siger noget om forseglingsmetoden. 11

14 4.3 Model 3: Simpel auktion med krypterede bud Det første der sker er, at hver byder forpligter (commits) sig til et krypteret bud via. en hashfunktion. Det kan eksempelvis være auktionariussens (eller auktionariussernes) public key, der er blevet brugt til krypteringerne. Bydernes forpligtelser publiceres og byderne sender deres krypterede bud til auktionariussen. Auktionariussen kan dekryptere budene og afgøre udfaldet af auktionen. 4.4 Model 4: Auktion med krypterede bud og tærskel. Denne model er lavet over samme skabelon som Model 3: I denne model er der tale om en homomorf 1 kryptering. Det første der sker er, at hver byder forpligter (commits) sig til et homomorft krypteret bud via. en hash-funktion. Bydernes forpligtelser publiceres og byderne sender deres homomorft krypterede bud til auktionariusserne. Auktionariusserne kan afgøre udfaldet af auktionen i fællesskab. Dette kan gøres ved en af følgende metoder 1. Dele oplysningerne: Oplysningen om et bud er delt mellem auktionariusserne, så der skal et antal auktionariusser til at sætte deloplysningerne sammen, så vinderen af auktionen kan ndes. Antallet af auktionariusser skal være over en vis tærskel. 2. Delt dekryptering: De krypterede bud kan kun dekrypteres af et antal auktionariusser. Antallet skal være over en vis tærskel. 4.5 Model 5: Hollandsk auktion med krypterede bud. Byderne placerer et forseglet bud - et bud der er forseglet via. kryptering. Herefter bliver forseglingen fjernet fra budene i faldende rækkefølge. Dette kan lade sig gøre, hvis byderne samarbejder. Metoden med at tage priserne i faldende orden er lige som i en Hollandsk auktion (denition 2). Deraf navnet. Metoden medfører også, at kun et endeligt antal priser kan blive budt og at der kun kan blive tale om en rst-bid auktion (First-bid betyder, at vinderen skal betale det, han har budt og ikke det, som det næsthøjeste bud lyder på). Modellen kan implementeres på 2 måder i relation til den måde, byderne samarbejder med modellen. 1. Eksplicit samarbejde: Byderne åbner (fjerner forseglingen fra) deres bud interaktivt. Der skal bruges en runde med kommunikation for hver pris, der kan bydes. 2. Implicit samarbejde: Byderne tager ikke del i at budene åbnes. I stedet for skaber de en entydig søgevej (Et eksempel på hvordan det kan lade sig gøre ndes i [6]) i forbindelse med, at de placerer budene, som auktionarius skal følge. Søgevejen skal køre fra den højeste pris, der kan bydes, ned til prisen, der er lig med det vindende bud. 1Lad M være et message space, der er en (additiv) abelsk gruppe. Lad m 1, m 2 M. Lad E(m 1 ) krypteringaf være en m 1.Hvis E(m 1 + m 2 ) = E(m 1 ) E(m 2 ),såer E(m 1 )en homomorf krypteringaf m 1. 12

15 4.6 Model 6: Auktion, der ikke kan spores. De, der skal byde i auktionen, skal i denne model registreres ved en eller anden autoritet. Denne autoritet udstyrer så de, der byder i auktionen med hver deres pseudonym. En byder sender altså personlige informationer (navn, adresse osv.) til autoriteten og får til gengæld en blind signatur. Dette sker ved brug af en blind signature technique. Nu er autoriteten altså (som den eneste) i stand til at sammenkæde pseudonymerne med de personer der byder i auktionen. De der byder, skal byde gennem en anonym kanal 2, så man ikke kan se, hvor budene kommer fra. Det første der sker er, at alle der byder, skal placere en commitment (en forpligtelse til at vedkende sig et bestemt bud) hos auktionarius. Til at lave denne commitment bruges en hash-funktion. Resultatet fra hash-funktionen publiceres så. Når alle har gjort det, åbnes (Man kommer med løsningen til hash-funktionen. Løsningen indeholder budet) der for budene og alle kan se, hvad der er blevet budt. Hvis alle parter opfører sig, som de skal, vil vinderen gøre krav på den varer, der er blevet budt på. De andre der har budt, forbliver anonyme overfor hinanden og omverdenen. Tilbage står der alle de bud, der er blevet afgivet i auktionen. Det er det, man kan kalde relative privacy [1] 4.7 Model 7: The simple auction scheme Anvendt notation: A er en autoritet. S er en sælger. K A er autoritet A's public key. b i er byder nummer i's bud. Budet indeholder ikke andre oplysninger end selve beløbet. Dvs. at i er et bydernummer. c i = E KA (b i ) er en ciphertext, altså budet b i, der er blevet krypteret via. krypteringsfunktionen E med public key K A b i = D KA (c i ) er et krypteret bud c i, der er blevet dekrypteret via. dekrypteringsfunktionen D med den secret key, der hører til K A. c i er de krypterede bud i en bestemt orden, der ikke afhænger af i sig S (c i ) er de krypterede bud c i, der er blevet signeret af S. i w er pladsnummeret i c i, hvor vinderen af auktionen kan ndes. Bemærk at pladsnummeret ikke er det samme som bydernummeret. Hvis byder i er vinder gælder normalt, at i i w X i er det i'te højeste bud. Det vil sige, at alle bud er mindre end eller lig med X 1. For X 2 gælder, at alle bud undtagen ét er mindre end eller lig med X 2. Osv. tiebreak 0, 1 er lig med 0, hvis der kun er én vinder (altså ét højeste bud). tiebreak er lig 1, hvis der er ere. 2Hvordanenimplementeringkanlaves,kanmanlæseomi[8] 13

16 Fasen, hvori der bydes. 1. Byder i beregner c i = E KA (b i ) og sender (c i, sig i (c i )) til S gennem en sikker kanal S beregner z = sig S (c i ) og publicerer tuplen (c i, sig S (c i ), z), det vil sige sender tuplen til alle bydere og A. Kommentar: S skal tjekke signaturen fra byderne, når de sender deres krypterede bud. S ved godt, hvorfra de krypterede bud stammer. Derfor bestemmer han, i hvilken orden c i 'erne i c i skal stå i. S kan med andre ord altså forbinde de krypterede bud til byderne. Budene åbnes. 1. A beregner alle b i = D KA (c i ) og nder X 2 og værdien for tiebreak. Han laver signaturen z = sig A (X 2, tiebreak, c i ). Resultaterne (X 2, tiebreak, z ) samt i w, for hvilket det gælder at D A (c iw ) = X 1, sendes til S. Bemærk at i w er et indeks i mængden af c i 'er efter at S har byttet rundt på elementerne altså mængden c i. 2. S udråber vinderen (udfra i w ) og prisen, der skal betales X 2. Bydere har mulighed for at klage. Alle byderne får tilsendt (X 2, tiebreak, z, z ) Kommentar: Før A sender (X 2, tiebreak, z ), skal han tjekke, at sig S (c i ) fra bydefasen er OK for alle i. S skal huske at tjekke z. Byderne kan kontrollere resultatet ved at tjekke signaturene. 4.8 Model 8: The homomorphic auction scheme. Notationen er den samme som i Model 7 med følgende tilføjelser: V er det maksimale antal mulige bud. B er (det maksimalt tilladte) antal bydere. B er en kodning af bi b i. E KA (B bi ; r i ) er bud b i, der er blevet kodet og som er krypteret med public key K A. Krypteringen bruger et random heltal r i. I [2] er foreslået Damgård-Jurik cryptosystem [9]. Her er K A = n = pq, der er et RSA modulus. Et simpel udgave 4 kan være c = E n (B bi ; r i ) = (1 + n) Bb i ri ns mod n, hvor s+1 s 1 D KA (c) Dekrypteringen er ikke så simpel. Lad λ være mindste fælles divisor af p 1 og q 1. Vælg d så d mod n Z n og d = 0 mod λ. Dekrypteringen er i 3 trin. 1) Beregn c d mod n. Det giver s+1 at c d = ((1 + n) Bb i ri ns ) d = (1 + n) Bb i d mod n s (ri ns ) d mod λ = (1 + n) Bb i d mod n. 2) Beregn s B bi d mod n. I [9] ndes der s en algoritme til beregningen. 3) Resultatet af dekrypteringen er B bi d d 1 = B bi 3En sikker kanal beskeden,kangodtse,hvemderharsendtden. er en kanal, hvorfra der ikke kan komme informationer til uvedkommende. Den, der modtager 4Jegharsat j = 1og x = 1ibeskrivelseni[9] 14

17 I beskrivelsen af protokollen bruges en repræsentativ byder. Fasen, hvori der bydes. 1. Byderen beregner c i = E KA (B bi ; r i ) og sender (c i, sig i (c i )) til S. I samme forbindelse beviser byderen overfor S at kodningen og krypteringen er beregnet korrekt via. proof-of-knowledge 5 P K(c i = E KA (B µ ; ρ) (µ < V + 1)). 2. S beregner c Π i c i = E KA ( i Bbi ; i r i) = E KA ( j x jb j ; i r i). Udtrykket j x jb j er en dekodning 6 af i Bbi. Lad C c φ(i), hvor φ(i) er en permutation af rækkefølgen. Lad h H(C), hvor H er en hash-funktion. Lad z = sig S (h, c). S sender C til byderen og publicerer (c, z), det vil sige sender (c, z) til byderne og A Kommentar: S skal huske at vericere signaturen fra byderen. Byderen skal vericerer at c i C, c = Π c Cc og vericere signaturen z. Fasen, hvor budene åbnes. 1. A dekrypterer budene dvs. beregner D KA (c) = j x jb j. Dernæst nder A næsthøjeste bud X 2, tiebreak og laver signaturen z = sig A (X 2, tiebreak). A sender (X 2, tiebreak, z) til S og i den forbindelse beviser A for S, at beregningerne af (X 2, tiebreak) er lavet rigtig. 2. S publicerer (X 2, z, z ), hvor z = sig S (X 2, z) er S's signatur. Publiceringen sker på et Authenticated medium. 3. Vinderen gør selv opmærksom på, at han er vinderen. Kommentar: I protokollen skal S huske at vericere signaturen fra A. I beskrivelsen af protokollen har jeg ikke gjort noget ud af, hvad der sker hvis tiebreak = 1, altså hvis der er ere vindere. Det skyldes, at der her er mulighed for at lave forskellige regler mht., hvad man synes virker rigtigt og hvilken auktion, der er tale om. 4.9 Model 9: Discreet Vickrey Auction. Notation: i b i er nummeret på en bestemt byder i auktionen. er et bud fra en byder er det lavest tilladelige beløb, der må bydes er det højst tilladelige beløb, der må bydes L H 5Notationen P K(c i = E KA (B µ ; ρ) (µ < V + 1)) betyder, at P rover skal bevise, at han kender budet µ og randomheltallet ρ(degræskebogstaveriudtrykket)såledesat c i = E KA (B µ ; ρ)ogsåledesat µ < V + 6Betragt 1. i i. Idekodningengælderdetom atnde Bb x j'erså i Bb i = j,hvor j x jb j muligebud.detses,athvis2bydere gennemløberalle i 1 og i 2 harbudtdetsamme,såvil x j = 2,for j = b i1 = b i2 15

18 B i K Bi SDE KBi (b i ) AU K sig Bi (1) X i er byder nummer i er byder nummer i's public key er et bud der er krypteret af byder B i med hans egen nøgle K Bi og hvor han har brugt metoden Selective Disclosure Envelope (SDE) til det. Auktionarius et 1-tal, der er signeret af B i er det i'te højeste bud Fasen, hvori der bydes. 1. Alle bydere sender deres SDE KBi (b i ) til en internetopslagstavle. Fasen, hvori vinderen ndes. 1. AUK spørger om der er nogen, der vil betale det højst tilladelige bud, som her noteres bud(h). Byderne svarer ved at sende sig Bi (1) for ja og sig Bi (0) for nej Hvis der er mindst 2, der melder sig, er auktionen slut. Det vil sige, AUK har fundet de to med de 2 højeste bud. Hvis ikke fortsætter auktionen (efterfølgende punkter). 2. AUK spørger om der er nogen, der vil betale det næsthøjst tilladte bud bud(h 1). Hvis nu de to med de 2 højeste bud er fundet, er auktionen slut Hvis ikke fortsætter auktionen. 3. og så videre! - indtil de to med de 2 højeste bud er fundet. Fasen, hvori resultatet vericeres. 1. Byderne med X 1 go X 2 skal åbne (dekryptere) deres bud. 2. Resterende bydere skal efterfølgende bevise at deres bud er mindre end X 2 ved at bruge discreet proofs Bemærkning 1: Alle parter kommer til at kende X 1 og X 2. Bemærkning 2: Modellen skal implementeres, så det er muligt for byderne at tjekke, om andres bud er mindre end X 2. Dette vil nok virke smartest, hvis det kan lade sig gøre ved, at byderne kan klikke på de andres bud på en hjemmeside Parternes adgang til information i de forskellige modeller I dette afsnit er der tabeller over de informationer, de involverede parter og oentligheden står tilbage med efter, der har været en auktion. Tabellerne er 4.5 og 4.6. Notationen fremgår af tabel 16

19 Tabel 4.4: Notation i afsnit B i(x1) er den byder, der har budt højst. (nummeret i er her en funktion af et bestemt bud - I dette udtryk det højeste bud). B i(x2) er den byder, der har budt næsthøjst. (b i, B i ) i I er mængden af alle bud og bydere. Det er altså muligt at forbinde den der har afgivet et bud med selve budet. b i(x1) Det højeste bud. Budet b er her en funktion af i, der igen er en funktion af X 1 I er en mængde af bydere. I er antallet af bydere. S er sælger. AU K er auktionarius A er en autoritet P U B er oentligheden (Public) AHB AHB-protokollen 4.4. I tabellerne 4.5 og 4.6 er det værd at bemærke, at Model 4 er ligesom model 3. Men der er ere auktionariusser, der deler alle informationer om hvem, der bød hvad. Model 5 er en første buds auktion. Model 8 er ligesom model 7 mht. til adgang til informationer. AHB-protokollen er taget med her, selvom den ikke er beskrevet endnu. Den bliver grundigt beskrevet i kapitel Sammenligning af modellerne Model 2 Auktioner med plaintext-oentliggørelse af budene er en Vickrey auktion, hvis den implementeres som en second-bid-auction. Model 2 vil så yderligere være præciseret, da der i denne bruges en hash-funktion til forsegling. Model 1 kan dog også være en rst-bid-auction. I begge modeller er det dem der byder, der selv fjerner forseglingen. I modellerne 3 og 4 er det ikke byderne selv, der fjerner forseglingen. I model 3 er der en eller ere auktionariusser, som kan fjerne forseglingerne. I model 4 er der ere auktionariusser der i fællesskab kan fjerne forseglingerne. Model 4 er et specialtilfælde af model 3. I Begge modeller er det grundlæggende, at først laver byderne en commitment til deres bud. Når alle har gjort det indsender byderne deres krypterede (forseglede) bud. Model 5 er et specialtilfælde af model 2 implementeret som rst-bid-auction. Model 6 er en mere raneret udgave af Model 3. Der er i Model 6 laver nogle tilføjelser, for at sikre noget anonymitet til byderne. Den væsentligste forskel er, at der bliver yttet informationer om identitet og bud fra auktionarius (som kan være sælger) til en autoritet. Model 7 og 8 ligner meget hinanden. Det er autoriteten og sælgeren, der i fællesskab knytter forbindelsen mellem det højeste bud og den, der kom med det højeste bud. I model 7 er der mere tillid til autoriteten, men undgår brug af cryptographic protocols og laver ikke store begrænsninger på værdierne af B og V. Tilliden til autoriteten kan forklares på følgende måde. I Model 7 kan en 17

20 Tabel 4.5: De informationer den højstbydende B i(x1) og næsthøjstbydende B i(x2) får i de forskellige modeller i forbindelse med en auktion. Model B i(x1) B i(x2) 1 X 1,X 2,B i I B i(x1),b i I,X 1,X 2 2 (b i, B i ) i I (b i, B i ) i I 3 I,B i(x1),x 2 I,B i(x1),x 2 4 I,B i(x1),x 2 I, B i(x1),x 2 5 X 1 B i(x1),b i(x1) 6 b i I B i(x1),b i I 7 X 2 B i(x1),x 2 8 X 2 B i(x1),x 2 9 X 2,B i(x2), I X 1,B i(x1), I AHB X 2 X 2 Tabel 4.6: De informationer S, AUK, A og P UB får i de forskellige modeller i forbindelse med en auktion. Model S AUK A P UB 1 B i(x1),b i I,X 1, X 2 B i(x1),b i I,X 1,X 2 - B i(x1),b i I,X 1, X 2 2 (b i, B i ) i I (b i, B i ) i I - (b i, B i ) i I 3 I,B i(x1),x 2 (b i, B i ) i I - I, B i(x1), X 2 4 I,B i(x1),x 2 (b i, B i ) i I - I,B i(x1),x 2 5 B i(x1), b i(x1) B i(x1),b i(x1) - B i(x1),b i(x1) 6 B i(x1),b i I B i(x1),b i I (b i, B i ) i I B i(x1),b i I 7 B i(x1),x 2 - b i I,B i(x1) B i(x1),x 2 8 B i(x1),x 2 - b i I,B i(x1) B i(x1),x 2 9 (X j,b i(xj)) j=1,2, I (X j,b i(xj)) j=1,2, I - (X j,b i(xj)) j=1,2, I AHB B i(x1),x 2 B i(x1),x 2 - X 2 18

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Affine - et krypteringssystem

Affine - et krypteringssystem Affine - et krypteringssystem Matematik, når det er bedst Det Affine Krypteringssystem (Affine Cipher) Det Affine Krypteringssystem er en symmetrisk monoalfabetisk substitutionskode, der er baseret på

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005

Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005 Lineær algebra modulo n og kryptologi Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Introduktion Kryptologi er en ældgammel disciplin, som går flere tusinde år tilbage i tiden. Idag omfatter disciplinen mange

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk

Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk 1 Besøgstjenesten Jeg vil gerne bruge lidt spalteplads til at reklamere for besøgstjenesten ved Institut for Matematiske Fag

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 3. april 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede sig

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder.

Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder. Sådan fungerer det Kort fortalt, så er bydind.nu en auktion med varer fra hovedsageligt nordjyske forretninger og virksomheder. For at deltage, skal du oprette dig som bruger og kan herefter byde på de

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 24. august 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

sætning: Hvis a og b er heltal da findes heltal s og t så gcd(a, b) = sa + tb.

sætning: Hvis a og b er heltal da findes heltal s og t så gcd(a, b) = sa + tb. sætning: Hvis a og b er heltal da findes heltal s og t så gcd(a, b) = sa + tb. lemma: Hvis a, b og c er heltal så gcd(a, b) = 1 og a bc da vil a c. lemma: Hvis p er et primtal og p a 1 a 2 a n hvor hvert

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

Integer Factorization

Integer Factorization Integer Factorization Per Leslie Jensen DIKU 2/12-2005 kl. 10:15 Overblik 1 Faktorisering for dummies Primtal og aritmetikkens fundamentalsætning Lille øvelse 2 Hvorfor er det interessant? RSA 3 Metoder

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

KRYPTOLOGI ( Litt. Peter Landrock & Knud Nissen : Kryptologi)

KRYPTOLOGI ( Litt. Peter Landrock & Knud Nissen : Kryptologi) KRYPTOLOGI ( Litt. Peter Landrock & Knud Nissen : Kryptologi) 1. Klassiske krypteringsmetoder 1.1 Terminologi klartekst kryptotekst kryptering dekryptering 1.2 Monoalfabetiske kryptosystemer 1.3 Additive

Læs mere

Matematikken bag kryptering og signering NemID RSA Foredrag i UNF

Matematikken bag kryptering og signering NemID RSA Foredrag i UNF Matematikken bag kryptering og signering NemID RSA Foredrag i UNF Disposition 1 PKI - Public Key Infrastructure Symmetrisk kryptografi Asymmetrisk kryptografi 2 Regning med rester Indbyrdes primiske tal

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum

Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum Jørgen Erichsen Periodiske kædebrøker eller talspektre en introduktion til programmet periodisktalspektrum I artikelserien Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN kommer jeg bl.a. ind på begrebet

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Algebra - Teori og problemløsning

Algebra - Teori og problemløsning Algebra - Teori og problemløsning, januar 05, Kirsten Rosenkilde. Algebra - Teori og problemløsning Kapitel -3 giver en grundlæggende introduktion til at omskrive udtryk, faktorisere og løse ligningssystemer.

Læs mere

Kryptologi og RSA. Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk)

Kryptologi og RSA. Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) Kryptologi og RSA Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) 1 Introduktion Der har formodentlig eksisteret kryptologi lige så længe, som vi har haft et sprog. Ønsket om at kunne sende beskeder, som uvedkommende

Læs mere

Gruppeteori. Michael Knudsen. 8. marts For at motivere indførelsen af gruppebegrebet begynder vi med et eksempel.

Gruppeteori. Michael Knudsen. 8. marts For at motivere indførelsen af gruppebegrebet begynder vi med et eksempel. Gruppeteori Michael Knudsen 8. marts 2005 1 Motivation For at motivere indførelsen af gruppebegrebet begynder vi med et eksempel. Eksempel 1.1. Lad Z betegne mængden af de hele tal, Z = {..., 2, 1, 0,

Læs mere

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011

Omskrivningsregler. Frank Nasser. 10. december 2011 Omskrivningsregler Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss

Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss Opgave A Sæt de overstående symboler ind i en matematisk sammenhæng der gør dem forståelige. Det kan være som en sætning eller med tal og bogstaver

Læs mere

Opgave 1 Regning med rest

Opgave 1 Regning med rest Den digitale signatur - anvendt talteori og kryptologi Opgave 1 Regning med rest Den positive rest, man får, når et helt tal a divideres med et naturligt tal n, betegnes rest(a,n ) Hvis r = rest(a,n) kan

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Kursusgang 3: Autencificering & asymmetrisk kryptering. Krav til autentificering. Kryptering som værktøj ved autentificering.

Kursusgang 3: Autencificering & asymmetrisk kryptering. Krav til autentificering. Kryptering som værktøj ved autentificering. Krav til autentificering Vi kan acceptere, at modtager (og måske afsender) skal bruge hemmelig nøgle Krav til metode: må ikke kunne brydes på anden måde end ved udtømmende søgning længde af nøgler/hemmeligheder/hashkoder

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Egenskaber ved Krydsproduktet

Egenskaber ved Krydsproduktet Egenskaber ved Krydsproduktet Frank Nasser 23. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Fraktaler. Mandelbrots Mængde. Foredragsnoter. Af Jonas Lindstrøm Jensen. Institut For Matematiske Fag Århus Universitet

Fraktaler. Mandelbrots Mængde. Foredragsnoter. Af Jonas Lindstrøm Jensen. Institut For Matematiske Fag Århus Universitet Fraktaler Mandelbrots Mængde Foredragsnoter Af Jonas Lindstrøm Jensen Institut For Matematiske Fag Århus Universitet Indhold Indhold 1 1 Komplekse tal 3 1.1 Definition.......................................

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Omskrivningsgymnastik

Omskrivningsgymnastik Omskrivningsgymnastik Frank Villa 29. december 2013 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Eulers sætning Matematikken bag kryptering og signering v.hj.a. RSA Et offentlig nøgle krypteringssytem

Eulers sætning Matematikken bag kryptering og signering v.hj.a. RSA Et offentlig nøgle krypteringssytem Eulers sætning Matematikken bag kryptering og signering v.hj.a. RSA Et offentlig nøgle krypteringssytem Johan P. Hansen 18. april 2013 Indhold 1 Indbyrdes primiske hele tal 1 2 Regning med rester 3 3 Kryptering

Læs mere

Afstandsformlen og Cirklens Ligning

Afstandsformlen og Cirklens Ligning Afstandsformlen og Cirklens Ligning Frank Villa 19. august 2012 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk.

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Hvordan kryptering af chat, mail og i cloud services og social networks virker

Hvordan kryptering af chat, mail og i cloud services og social networks virker Hvordan kryptering af chat, mail og i cloud services og social networks virker Alexandra Instituttet Morten V. Christiansen Kryptering Skjuler data for alle, som ikke kender en bestemt hemmelighed (en

Læs mere

Matematikken bag kryptering og signering RSA

Matematikken bag kryptering og signering RSA Matematikken bag kryptering og signering RSA Oversigt 1 Indbyrdes primiske tal 2 Regning med rester 3 Kryptering og signering ved hjælp af et offentligt nøgle kryptosystem RSA Indbyrdes primiske hele tal

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Euklids algoritme og kædebrøker

Euklids algoritme og kædebrøker Euklids algoritme og kædebrøker Michael Knudsen I denne note vil vi med Z, Q og R betegne mængden af henholdsvis de hele, de rationale og de reelle tal. Altså er { m } Z = {..., 2,, 0,, 2,...} og Q = n

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber Produktsystemer, substitutions-permutations-net samt lineær og differentiel kryptoanalyse Kryptologi, fredag den 10. februar 2006 Nils Andersen (Stinson 3., afsnit 2.7 3.4 samt side 95) Produkt af kryptosystemer

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Funktionalligninger. Anders Schack-Nielsen. 25. februar 2007

Funktionalligninger. Anders Schack-Nielsen. 25. februar 2007 Funktionalligninger Anders Schack-Nielsen 5. februar 007 Disse noter er en introduktion til funktionalligninger. En funktionalligning er en ligning (eller et ligningssystem) hvor den ubekendte er en funktion.

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

1. En nyttig formel Lad mig uden bevis angive en nyttig trigonometrisk formel, som i dag kaldes for en logaritmisk formel: (1) sin( A) sin( B) = 1 [ cos( A B) cos( A+ B) ] 2 Navnet skyldes løst sagt, at

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (dads)

Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (dads) Skriftlig Eksamen Algoritmer og Datastrukturer (dads) Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tirsdag den 27. maj 2003, kl. 9.00 3.00 Opgave (25%) For konstanten π = 3.4592... gælder identiteten π 2 6 =

Læs mere

Introduktion til Kryptologi

Introduktion til Kryptologi Introduktion til Kryptologi September 22, 2014 Kryptologi Datasikkerhed Sikker kommunikation over usikre kanaler Kryptografi: Bygge systemer Kryptoanalyse: Bryde systemer Avancerede Protokoller Data er

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Konfidentialitet og kryptografi 31. januar, Jakob I. Pagter

Konfidentialitet og kryptografi 31. januar, Jakob I. Pagter Konfidentialitet og kryptografi 31. januar, 2009 Jakob I. Pagter Oversigt Kryptografi autenticitet vs. fortrolighed ubetinget vs. beregningsmæssig sikkerhed Secret-key fortrolighed Public-key fortrolighed

Læs mere

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 VisiRegn ideer 1 Talregning Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 Vejledning til Talregning

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Fortroligt dokument. Matematisk projekt

Fortroligt dokument. Matematisk projekt Fortroligt dokument Matematisk projekt Briefing til Agent 00-DiG Velkommen til Kryptoafdeling 1337, dette er din første opgave. Det lykkedes agenter fra Afdelingen for Virtuel Efterretning (AVE) at opsnappe

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Noter til C# Programmering Selektion

Noter til C# Programmering Selektion Noter til C# Programmering Selektion Sætninger Alle sætninger i C# slutter med et semikolon. En sætning kontrollerer sekvensen i programafviklingen, evaluerer et udtryk eller gør ingenting Blanktegn Mellemrum,

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet. Afleveringsopgave 1

Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet. Afleveringsopgave 1 Københavns Universitet, Det naturvidenskabelige Fakultet 1 Lineær Algebra (LinAlg) Afleveringsopgave 1 Eventuelle besvarelser laves i grupper af - 3 personer og afleveres i to eksemplarer med 3 udfyldte

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4 Indhold 1 Vindermængde og tabermængde 2 2 Kopier modpartens træk 4 3 Udnyt modpartens træk 5 4 Strategityveri 6 5 Løsningsskitser 7 Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende

Læs mere

Stedbevidst kalender

Stedbevidst kalender Stedbevidst kalender Jacob Sparre Andersen 26. februar 2010 Resumé Forestil dig at din kalender er opmærksom på hvor du ér, og hvor du skal være. Ikke noget med at du selv behøver at undersøge, om det

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 2 Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel

Grundlæggende matematiske begreber del 2 Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel Grundlæggende matematiske begreber del Algebraiske udtryk Ligninger Løsning af ligninger med én variabel x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse ALGEBRAISKE UDTRYK... 3 Regnearternes

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling Kryptering. Niels Christian Juul. N&P 11: 2001 April 18th

Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling   Kryptering. Niels Christian Juul. N&P 11: 2001 April 18th Roskilde Universitetscenter, Datalogisk Afdeling E-mail: ncjuul@acm.org Kryptering Niels Christian Juul N&P 11: 2001 April 18th Om kryptering, DES, RSA, PGP og SSL Copyright 1998-2001, Niels Christian

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak Introduktion til differentialregning 1 Jens Siegstad og Annegrete Bak 16. juli 2008 1 Indledning I denne note vil vi kort introduktion til differentilregning, idet vi skal bruge teorien i et emne, Matematisk

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Egenskaber ved Krydsproduktet

Egenskaber ved Krydsproduktet Egenskaber ved Krydsproduktet Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere