InSite Prepress Portal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InSite Prepress Portal"

Transkript

1 InSite Prepress Portal System Version 6.0 Vejledningen Hurtig start Dansk

2

3 Copyright Varemærker Kodak, Alle rettigheder forbeholdes. Nogen dokumentation distribueres i PDF-format (Portable Document Format). Du må reproducere denne dokumentation fra PDF-filen til intern brug. Kopier, der produceres fra PDF-filen, skal reproduceres i sin helhed. Kodak, Creo, Connect, Darwin, ecentral, Evo, InSite, Matchprint, NexPress, Powerpack, PressProof og Prinergy er varemærker tilhørende Kodak.. Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple, AppleShare, AppleTalk, imac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh og TrueType er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome og PANTONE MATCHING SYSTEM tilhører Pantone, Inc. PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp og PEARLsetter er registrerede varemærker tilhørende Presstek, Inc. XEROX er et varemærke tilhørende XEROX CORPORATION. FCC-overholdelse Alt Kodak-udstyr, der refereres til i dette dokument, overholder kravene i Afsnit 15 af FCC-reglerne for digitalt udstyr i klasse A. Betjeningen af Kodak-udstyret i et beboelsesområde kan forårsage uacceptabel interferens i radio- og tvmodtagelse, der kræver, at operatøren foretager de handlinger, der er nødvendige for at afhjælpe problemet. Genbrug af produktet Inden for EU angiver dette symbol, at når den sidste bruger ønsker at bortskaffe produktet, skal det sendes til de relevante faciliteter til indsamling og genanvendelse. Kontakt den lokale Kodak-repræsentant, eller besøg for at få yderligere oplysninger om de indsamlings- og genanvendelsesprogrammer, der gælder for dette produkt. REACH Besøg for at få oplysninger om tilstedeværelsen af stoffer, der er medtaget på kandidatlisten i henhold til artikel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Ansvarsbegrænsning Produktet, softwaren eller tjenesterne leveres på følgende grundlag: "som det er" og "som det forefindes". Medmindre andet er angivet specielt i kontrakten, fraskriver Kodak sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende ansvar for salgbarhed, egnethed til bestemte formål og ikke-overtrædelse. Du forstår og erklærer dig enig i, at medmindre andet fremgår udtrykkeligt af kontrakten, kan Kodak ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige eller specielle skader, følgeskader eller erstatningsskader, herunder men ikke begrænset til erstatning for avancetab, goodwill, brugstab, tab af data eller andre immaterielle tab (selv hvis Kodak er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader), der er et resultat af: (i) brugen af eller manglende evne til at bruge produktet eller softwaren, (ii) omkostningen ved fremskaffelse af erstatningsvarer og -tjenester, der er et resultat af køb eller anskaffelse af varer, data, information eller tjenester, (iii) uautoriseret adgang til eller ændring af produkter, software eller data, (iv) erklæringer fra eller adfærd hos eventuel tredjepart, (v) eventuelle andre problemer vedrørende produktet, softwaren eller tjenesterne. Tekst og tegninger heri er kun til illustration og reference. De specifikationer, de er baseret på, kan ændres. Kodak kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i dette dokument. Kodak påtager sig ikke noget ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser, der forekommer heri, og hæfter ikke for direkte skader, følgeskader, indirekte eller specielle skader, herunder uden begrænsning for brugstab, tab eller ændring af data, forsinkelser eller mistet indtjening eller besparelse som følge af brugen af dette dokument. Revideret

4

5 Indhold 1 Adgang til Prepress Portal...1 Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Kontrol af systemkonfiguration...1 Logg på og af...2 Brug for hjælp?...2 Ændring af adgangskoden...2 Visning af dine roller Opsætning af andre brugere...5 Oprettelse af brugere...5 Oprettelse af brugergrupper Arbejde med job...9 Oprettelse af et job...9 Redigering af jobegenskaber...9 Søgning efter og visning af job...10 Administration af brugeradgang til job Arbejde med sider...15 Overførsel af filer eller mapper...15 Oprettelse af sikre links...16 Anmodning til brugere om at gennemse eller godkende sider...17 Anmærkning af sider i Smart Review...18 Smart Review-værktøjer...19 Arbejde i en gruppesession...21 Godkendelse af sider...22 Afvisning af sider eller anmodning om rettelser...23

6 vi InSite Prepress Portal System Vejledningen Hurtig start

7 1 Adgang til Prepress Portal Hvad er InSite Prepress Portal? Systemet Kodak InSite Prepress Portal er en webportal til prepressmiljøet, som trykkerier og deres kunder kan bruge til at arbejde med udskriftsjob via internettet. Med Prepress Portal er det nemmere at håndtere korrekturer, rettelser og godkendelser, så det bliver mere effektivt. Kontrol af systemkonfiguration Du kan kontrollere, at systemet er konfigureret korrekt til at køre alle Prepress Portal-funktioner. Hvis du kører testen, efter at du har logget på Prepress Portal, og der er problemer, kan du sende oplysningerne til systemadministratoren i en . Første gang du bruger Prepress Portal, skal du kontrollere, om computeren er kompatibel. 1. Åbn en webbrowser, og skriv adressen (URL) til Prepress Portalserveren. Hvis du ikke har webadressen, kan du kontakte tjenesteudbyderen. 2. Klik på Systemdiagnostik på logonsiden. Prepress Portal kører en diagnostisk kontrol af systemet og viser en rapport. Tip: Knappen Systemdiagnostik vises også nederst på alle websider i Prepress Portal.

8 2 Kapitel 1 Adgang til Prepress Portal Logg på og af Krav: Du skal have en internetforbindelse med høj hastighed (64 kilobit pr. sekund (kbps) eller hurtigere). På en Mac-computer, der kører Safari-software, skal du tillade, at filer åbnes automatisk efter overførsel. Vælg Præferencer i Safarisoftwaren. Vælg Åbn sikre filer efter overførsel under fanen Generelt. Du finder en komplet liste med understøttede operativsystemer og webbrowsere i den tekniske information, InSite Client Configuration (InSite-klientkonfiguration), der findes på internetportalen Kodak ecentral på adressen https://ecentral.kodak.com/. 1. Åbn en webbrowser, og skriv adressen (URL) til Prepress Portalserveren. Hvis du ikke har webadressen, kan du kontakte tjenesteudbyderen. 2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode på logonsiden, og vælg et sprog. 3. Klik på Logon. 4. Du logger af ved at klikke på Log af øverst til højre på værktøjslinjen. Brug for hjælp? Ændring af adgangskoden Komplet vejledning i, hvordan du udfører en handling i Prepress Portalsoftwaren, finder du i Prepress Portal Hjælp. Klik på Hjælp øverst til højre på værktøjslinjen i softwaren. Alle brugere kan ændre deres egne adgangskoder. Din virksomhed kræver muligvis stærke adgangskoder for at logge på Prepress Portal. Stærke adgangskoder består af mindst otte tegn og en kombination af forskellige typer af tegn. 1. Du redigerer din brugerprofil ved at klikke på dit navn øverst til højre på værktøjslinjen. 2. Klik på Skift adgangskode.

9 Visning af dine roller 3 3. Skriv din nuværende adgangskode og din nye adgangskode i boksene. 4. Klik på Opdater. Visning af dine roller De handlinger, som du kan udføre i Prepress Portal, afhænger af de roller, som du er tildelt. Roller er samlinger af brugerrettigheder. Hvis du f.eks. har kunderollen Kundeadministrator og jobrollen Godkender, kan du oprette nye brugerkonti og godkende sider. Hvis du ikke kan udføre en handling, skal du kontrollere dine roller for at sikre, at de indeholder de fornødne brugerrettigheder. 1. Klik på dit navn på værktøjslinjen. 2. Se dine tildelte roller i området Brugerroller.

10 4 Kapitel 1 Adgang til Prepress Portal 3. Klik på i for at få vist de brugerrettigheder, der er i rollen.

11 2 Opsætning af andre brugere Oprettelse af brugere Opret en brugerkonto til hver person, der skal anvende Prepress Portal. Det gør det muligt at se præcis, hvem der udførte hvilke handlinger i forbindelse med et bestemt job. Krav: Din kunderolle skal indeholde rettigheden Rediger kunde og rettigheden Vis brugere. Du kan når som helst tilføje, ændre eller fjerne en brugers roller. Yderligere oplysninger om oprettelse af flere brugere på en gang finder du i Prepress Portal Hjælp. 1. Klik på Administration på værktøjslinjen. 2. Klik på Opret bruger.

12 6 Kapitel 2 Opsætning af andre brugere 3. Indtast brugeroplysningerne, og tildel brugeren roller. 4. Klik på Opret. Oprettelse af brugergrupper Ved at oprette grupper kan du gøre det nemmere at give adgang til job og anmode brugere om gennemsyn, når mange personer med forskellige roller og ansvarsområder arbejder på jobbene. Hvis du f.eks. har en gruppe af brugere, der kun gennemser sider, kan du oprette en gruppe med navnet Kun gennemsyn. Krav: Din kunderolle skal indeholde rettigheden Rediger kunde og rettigheden Vis brugere. En kundebruger kan tilhøre flere grupper. Når du opretter en bruger eller en brugergruppe, skal du angive rollerne. Du kan når som helst tilføje, ændre eller fjerne en gruppes roller. 1. Klik på Administration på værktøjslinjen. 2. Klik på Opret brugergruppe.

13 Oprettelse af brugergrupper 7 3. Skriv et navn til gruppen, vælg de brugere, der skal tilhøre gruppen, og tildel de relevante roller. 4. Klik på Opret.

14 8 Kapitel 2 Opsætning af andre brugere

15 3 Arbejde med job Oprettelse af et job Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Opret job. 1. Klik på Opret job på startsiden. 2. Skriv et jobnavn. Skriv evt. en jobbeskrivelse, jobkode eller projektkode. 3. Hvis du vil give andre brugere adgang til jobbet, skal du klikke på Tilføj eksisterende brugere, markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på hver bruger, der skal have adgang, og vælge en jobrolle til hver bruger. 4. Klik på Opret. Redigering af jobegenskaber Krav: Alle brugere kan redigere jobbets beskrivelse, jobkode og projektkode og få vist de overførselsbehandlingsregler, der er tildelt jobbet. Du skal være personalebruger for at tilføje eller fjerne overførselsbehandlingsregler.

16 10 Kapitel 3 Arbejde med job 1. Klik på Rediger egenskaber under fanen Oversigt til jobbet. 2. Rediger jobbets beskrivelse, jobkode og projektkode i området Joboplysninger. Du kan også få vist jobskabeloner, der er tildelt. Søgning efter og visning af job 3. I området Overførselsbehandlingsregler kan du få vist de regler, der er aktiveret for dette job. Kun personalebrugere kan aktivere og deaktivere regler. Når en bruger overfører filer, behandles de automatisk ved hjælp af de aktiverede behandlingsregler. Hvis der er aktiveret mere end én regel, skal brugeren vælge en regel inden overførsel af filerne. På startsiden kan du søge efter job og filtrere visningen af job. Når du har valgt et job, kan du få vist oversigtsoplysninger, jobsiderne, oversigten over udførte handlinger i jobbet og en liste over filer, som du kan hente. Krav: Din jobrolle skal indeholde rettigheden Vis alle sider og rettigheden Hent filer. Bemærk: Hvis din jobrolle ikke indeholder rettigheden Vis alle sider, vises fanen Sider ikke. Hvis din jobrolle ikke indeholder rettigheden Hent filer, vises fanen Hentede filer ikke. 1. Find og åbn jobbet i visningen Job ved at udføre en af følgende handlinger: Klik på jobnavnet på listen over de seneste job. Vælg en jobstatus på listen Status for at filtrere joblisten, og klik derefter på jobnavnet. Skriv et jobnavn i boksen Søg efter job for at søge gennem listen, og klik derefter på jobnavnet.

17 Søgning efter og visning af job 11 Jobvisningen indeholder fire faner: Oversigt, Sider, Hentede filer og Log. De rettigheder, der er knyttet til din jobrolle, er bestemmende for, hvilke faner der vises. 2. Se detaljer om jobbet. Fanen Oversigt: Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om jobbet og kan bruges til at udføre opgaver på jobniveau, f.eks. redigering af jobegenskaber eller administration af adgangen til jobbet. Tip: Klik på trekanterne for at vise eller skjule oplysninger om hvert område. Fanen Sider: Under denne fane vises sideminiaturer og andre oplysninger om siderne i jobbet. Du kan udskifte de sider, der vises, ved at filtrere siderne eller vælge en sidegruppe. Vælg sidernes udseende ved at ændre miniaturestørrelsen eller visningen. Vælg sider for at udføre handlinger på dem, f.eks. anmode om gennemsyn.

18 12 Kapitel 3 Arbejde med job Filtrer siderne. 2 Den aktuelle visning er Gallerivisning. Klik på Listevisning for at se, hvem der er blevet bedt om at gennemse eller godkende hver side. 3 Den aktuelle miniaturestørrelse er mellem. Marker et afkrydsningsfelt for at ændre størrelsen. 4 Vælg en side for at udføre en handling på den, f.eks. anmode om godkendelse eller gennemsyn. Fanen Hentede filer: Under denne fane vises de filer, der kan hentes. Fanen Log: Denne fane viser, hvem der har foretaget ændringer på siderne, hvilke ændringer der er udført samt dato og klokkeslæt for ændringerne. Du kan vælge at få vist loggen med overførte filer, ændringer af jobinfoarket og en liste over sikre links, der er oprettet for dette job. Administration af brugeradgang til job Du kan styre, hvilke brugere der kan arbejde med bestemte job i Prepress Portal. Det gør du ved at administrere adgang. Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Administrer adgang. Det er ikke det samme at administrere adgang som at tildele brugerroller. Adgang er brugerens evne til at arbejde på bestemte job. Brugerroller er bestemte handlinger, som brugeren kan udføre, mens der arbejdes på et bestemt job i en bestemt kundekonto. Du kan tildele en bruger forskellige roller til hvert job, vedkommende har adgang til. 1. Klik på navnet på det job, du vil arbejde med, i visningen Job.

19 Administration af brugeradgang til job Klik på Administrer adgang. 3. Udfør et af følgende trin for at ændre brugeradgang til jobbet: Vælg en jobrolle i kolonnen Jobrolle ud for hver bruger, som skal have adgang til dette job. Vælg Ingen ud for hver bruger, som ikke skal have adgang til dette job. Hvis du har adgang til en anden kundes konto og vil give deres brugere adgang til jobbet (f.eks. en grafisk designer, som arbejder for flere kunder), skal du klikke på Tilføj eksisterende brugere. Udvid kundens navn, marker afkrydsningsfeltet ud for hver bruger, som skal have adgang til jobbet, og klik derefter på Vælg. 4. Klik på Anvend.

20 14 Kapitel 3 Arbejde med job

21 4 Arbejde med sider Overførsel af filer eller mapper Når du overfører filer eller mapper til Prepress Portal, kan andre brugere hente dem. Hvis jobbet er aktiveret til behandling, bliver filerne endvidere tilgængelige til gennemsyn og godkendelse. Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Overfør. 1. Klik på navnet på det job, du vil arbejde med, i visningen Job. 2. Klik på Overfør filer under fanen Oversigt. 3. Træk filer eller mapper fra skrivebordet eller netværket til dialogboksen Overfør filer, eller søg efter mapperne og filerne. 4. Vælg en overførselsbehandlingsregel i boksen Behandl med. 5. Du kan eventuelt give overførslen et navn eller skrive en bemærkning, der beskriver overførslen. Bemærkningen vises under fanen Oversigt og i den -besked, der sendes til brugere, som får besked om filoverførsler.

22 16 Kapitel 4 Arbejde med sider 6. Klik på Overfør. Oprettelse af sikre links Hvis du har en jobrolle, som indeholder rettigheden Overførselsbehandling, og hvis jobbet er aktiveret til behandling, åbnes vinduet Overførselsbehandling, når overførslen er afsluttet. Når du lukker vinduet, fortsætter behandlingen. Du kan oprette et -link til siderne i et job, som ikke kræver, at brugeren skal have en konto til Prepress Portal. Funktionen til sikre links åbner en visning direkte i de sider, som brugeren skal gennemse eller godkende. Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Opret sikkert link. 1. Klik på Sikkert -link under fanen Oversigt eller fanen Sider til jobbet. 2. Vælg i området Startvisning, hvordan siderne vises, første gang brugeren klikker på -linket. Du kan få dem vist i gallerivisning, i en Flash-visning (hvor brugeren kan vende sider) eller i Smart Review (med alle gennemsynsmuligheder). 3. Hvis brugeren skal kunne gennemse eller godkende sider, skal du vælge Bruger kan gennemse sider eller Bruger kan godkende sider 4. Opret en adgangskode, som brugeren skal angive for at få adgang til siderne. Send adgangskoden til brugeren i en separat . Medtag den ikke i en med det sikre link.

23 Anmodning til brugere om at gennemse eller godkende sider Skriv -adresserne til de brugere, der skal modtage et sikkert link. 6. Klik på OK. Anmodning til brugere om at gennemse eller godkende sider Du kan anmode brugere om at gennemse sider eller give endelig godkendelse til udskrivning. Krav: Din jobrolle skal indeholde rettigheden Anmod om godkendelse af sider med igangværende arbejde. 1. Klik på jobbets navn i visningen Job. 2. Under fanen Sider skal du klikke på vælg for de sider, der skal gennemses eller godkendes, eller klikke på Vælg alle. 3. Klik på Anmod om godkendelse.

24 18 Kapitel 4 Arbejde med sider 4. Vælg de personer eller grupper, der skal gennemse eller godkende siderne. Vælg Endelig godkendelse eller Gennemsyn ved siden af hvert navn. 5. Klik på Anmod om godkendelse. Fanen Sider indeholder nu de brugere, som er blevet anmodet om gennemse eller godkende hver side. Bemærk: Du skal klikke på Listevisning der er anmodet om. for at se detaljerne for de godkendelser, Anmærkning af sider i Smart Review Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Anmærk. Klik på Smart Review eller på en billedminiature under jobfanen Sider. Siderne åbnes i Smart Review.

25 Smart Review-værktøjer Den aktuelle visning er Miniaturevisning. Klik her for at skifte til Listevisning. 2 Frigør sidelisten. 3 Hvis du har gennemset siden, og den ikke er i orden, eller der skal foretages rettelser, skal du klikke på Afvis side. 4 Hvis du har gennemset siden, og den er i orden, skal du klikke på Godkend side. 5 Hvis der skal foretages rettelser, kan du bruge anmærkningsværktøjerne til at markere ændringerne. 6 Hvis du ønsker at få vist en anden side, skal du klikke på miniaturen af siden. 7 Brug navigationsværktøjerne til at zoome, panorere eller rotere billedet og til at skifte mellem siderne. 8 Træk miniaturen i navigationspanelet for at flytte siden rundt. Smart Review-værktøjer Din jobrolle bestemmer, hvilke Smart Review-værktøjer du har til rådighed.

26 20 Kapitel 4 Arbejde med sider Anmærkningsværktøjer Anmærkningsværktøjerne vises i højre side, når du åbner Smart Review. En grå markering angiver, at værktøjet er i brug. Panorer på siden Zoom ind på et område på siden Zoom ud fra et område på siden Opret en tekstanmærkning Tilføj et tekststempel Tegn en frihåndsstreg Tegn en lige linje Tegn et rektangel Tegn en oval eller en cirkel Mål ved hjælp af en lineal Mål et rektangulært område Placer en vandret hjælpelinje Placer en lodret hjælpelinje Mål farveintensitet Navigationsværktøjer Navigationsværktøjerne vises under Smart Review-skærmbilledet, hvis der ikke er valgt fuldskærmstilstand. Hvis du vil have vist navigationsværktøjerne i fuldskærmstilstand, skal du bevæge musen. Roter billedet Aktiver/deaktiver separationer Vis versioner (kun i Kodak Prinergy ) Åbn Anmærkningsstyring Åbn Preflight Manager (kun Prinergy)

27 Arbejde i en gruppesession 21 Vis sideoplysninger Vis en enkelt side Vis et opslag Sammenlign to sider Gå til forrige eller næste side Tilpas til skærmen Tilpas siden til skærmbredden Vis siden i faktisk størrelse Skift mellem fuld skærm og vindue Arbejde i en gruppesession Når to eller flere personer gennemser den samme side i Smart Review på samme tid, kaldes det en gruppesession. Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Anmærk. Det antal brugere, der på et givet tidspunkt har åbnet jobbet, vises øverst til højre i Smart Review. Ikonet ud for en godkenders navn angiver, om den pågældende person bruger en kalibreret skærm. Godkenderens skærm er farvekalibreret. Godkenderens skærm er ikke farvekalibreret. Du kan når som helst vælge at deltage i en gruppesession. 1. Vælg Gruppestyring i menuen Vindue. 2. Klik på ikonet Deltag i session.

28 22 Kapitel 4 Arbejde med sider Du kan chatte med andre brugere i gruppesessionen ved at vælge Vindue > Chat. 3. Klik på ikonet Forlad session for at forlade sessionen. Godkendelse af sider Du kan godkende eller afvise sider i Smart Review eller under fanen Sider til jobbet. I Smart Review kan du endvidere anmode om rettelser af sider. Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Giv endelig godkendelse. I Smart Review kan du kun godkende én side ad gangen. Under jobfanen Sider kan du godkende flere sider samtidigt. 1. Hvis du godkender en side i Smart Review, skal du markere siden og klikke på. Hvis du godkender sider under fanen Sider, skal du markere siderne og klikke på Godkend. 2. Vælg en af følgende indstillinger: Giv endelig godkendelse for sider: Vælg denne indstilling, hvis alle brugere har afsluttet deres gennemsyn, og siderne er klare til produktion. Brugere kan ikke længere anmærke siderne. Indstil sider til Gennemset - OK: Vælg denne indstilling, hvis du har afsluttet dit gennemsyn og ikke fundet fejl, men andre brugere endnu ikke har afsluttet deres gennemsyn. Brugere kan stadig anmærke siderne.

29 Afvisning af sider eller anmodning om rettelser 23 Figur 1: Godkendelse af sider i Smart Review Figur 2: Godkendelse af sider under fanen Sider 3. Klik på OK. Afvisning af sider eller anmodning om rettelser Du kan afvise sider i Smart Review eller under jobfanen Sider. I Smart Review kan du endvidere anmode om rettelser af sider. Krav: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Giv endelig godkendelse.

30 24 Kapitel 4 Arbejde med sider I Smart Review kan du kun afvise og anmode om rettelser på én side ad gangen. Under jobfanen Sider kan du afvise flere sider samtidigt. 1. Hvis du afviser en side eller anmoder om rettelser i Smart Review, skal du markere siden og klikke på. Hvis du afviser sider under jobfanen Sider, skal du markere siderne og klikke på Afvis. 2. Vælg en af følgende indstillinger: Afvis sider: Vælg denne indstilling, hvis siderne indeholder fejl, som ikke kan rettes f.eks. at de forkerte filer blev overført. Brugere kan ikke længere anmærke siderne. Anmod om rettelser for side: (Kun tilgængelig i Smart Review) Vælg denne indstilling, hvis siden indeholder fejl, som kan rettes f.eks. teksten indeholder en typografisk fejl. Brugere kan ikke længere anmærke siderne. Der sendes en -besked til kunde-csr eller job-csr og til enhver anden, som har bedt om at modtage disse beskeder. Indstil sider til Gennemset - Ikke OK: Vælg denne indstilling, hvis du har afsluttet dit gennemsyn og fundet fejl på siden, men andre brugere endnu ikke har afsluttet deres gennemsyn. Brugere kan stadig anmærke siderne. Figur 3: Anmodning om rettelser i Smart Review Figur 4: Afvisning af sider under fanen Sider

31 Afvisning af sider eller anmodning om rettelser Klik på OK.

32 26 Kapitel 4 Arbejde med sider

33

34 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY U.S.A. Kodak, Alle rettigheder forbeholdes. TM: Kodak Hvis du vil vide mere om løsninger fra Kodak, kan du besøge Der kan foretages tekniske ændringer uden varsel.

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere

Xerox CX-printserver, baseret på Creo- farveserverteknologi,

Xerox CX-printserver, baseret på Creo- farveserverteknologi, Produktbemærkninger Dansk Xerox CX-printserver, baseret på Creo- farveserverteknologi, til Xerox Color 550/560-printeren Version 1.0 739-00607A-DA Rev A Copyright Eastman Kodak Company, 2010. Alle rettigheder

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 3.4 1. juli 2013 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen ReVus værktøjskasse giver dig mulighed for nemt at tilføje annotationer i dine PDF-filer. Værktøjskassen gemmer almindeligt benyttede annotationer, så du

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer...

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer... QUICK GUIDE Indhold Quick Guide WebFlex Hvad er WebFlex... 1 Login på WebFlex... 2 Velkommen til WebFlex... 2 Mappestruktur... 3 Download af filer... 4-5 Upload af filer... 6 Upload til WebFlex med Uploader-program...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Apotekets intranet... 3 2. Grafisk opbygning og funktioner... 4 2.1 Sådan tilføjes egne oplysninger... 4 2.1.1 Dokumentbibliotek... 4 2.1.2 Wiki-sidebibliotek...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 4.0 Marts 2015 Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde. Dette dokument

Læs mere

Lynstartvejledning til SystemTweaker

Lynstartvejledning til SystemTweaker Lynstartvejledning til SystemTweaker SystemTweaker er et sikkert og brugervenligt værktøj, der er nemt at bruge til at tilpasse Windows efter din smag. Denne lynstartvejledning hjælper dig med at installere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder

Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder November 2017 Kvikstart til GroupWise Messenger til mobilenheder GroupWise Messenger er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed.

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere