Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København"

Transkript

1 Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver tiende af de private arbejdspladser gået tabt under krisen. Nedgangen på det private arbejdsmarked har ramt de danske landsdele meget forskelligt. På Fyn er den private beskæftigelse faldet med 16,7 pct. svarende til at hver sjette private arbejdsplads er gået tabt, mens det i København blot er hver 33. af Senioranalytiker Erik Bjørsted 16. april 2012 Analysens hovedkonklusioner På landsplan er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca fuldtidspersoner, det svarer til ca. hver tiende af de private arbejdspladser. Der er dog stor forskel på de enkelte landsdele. På Fyn er den private beskæftigelse således faldet med 16,7 pct, svarende til hver sjette private arbejdsplads, mens det i landsdele som København og Københavns omegn blot er et sted mellem hver 20. og 33. private arbejdsplads, som er gået tabt. I landsdelen Vest- og Sydsjælland er den private beskæftigelse faldet med 15 pct., men også Nord-og Vestjylland har været hårdt ramt med private jobtab på hhv. 13,2 pct. og 12½ pct. På Fyn og i store dele af Jylland er ca. halvdelen af de tabte private arbejdspladser inden for industrien (inkl. råstofudvinding og forsyningsvirksomhed). På Sjælland har industrien også haft det hårdt, men på Sjælland har Handel og transport stået for ca. ¼ af de tabte job inden for de private hovederhverv, hvilket er noget højere end på Fyn og i Jylland. Generelt har byggeriet været hårdt ramt over hele landet. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Den private lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med personer Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca fuldtidspersoner. Det svarer til at ca. hver tiende af de private lønmodtagerjob er gået tabt under denne krise. Det er dog ikke overalt i landet, at det private arbejdsmarked har haft det lige hårdt. Det fremgår af tabel 1, som viser ændringen i den private lønmodtagerbeskæftigelse siden krisens udbrud fordelt på landsdele. Som det fremgår, har specielt Fyn været hårdt ramt med et beskæftigelsestab på 16,2 pct. Det svarer til, at ca. hver sjette private arbejdsplads er gået tabt under krisen på Fyn. Men også Vest- og Sydsjælland, Nordjylland og Vestjylland har haft store beskæftigelsestab på det private arbejdsmarked, hvor mellem 12½ og knapt 15 pct. af den private beskæftigelse er gået tabt. Tabel 1. Privat beskæftigelsestab fordelt på landsdele Siden krisens udbrud Fuldtidspersoner Hele landet ,2 Landsdel København by ,0 Landsdel Københavns omegn ,2 Landsdel Nordsjælland ,5 Landsdel Bornholm ,7 Landsdel Østsjælland ,7 Landsdel Vest- og Sydsjælland ,8 Landsdel Fyn ,7 Landsdel Sydjylland ,5 Landsdel Østjylland ,6 Landsdel Vestjylland ,5 Landsdel Nordjylland ,2 Anm: Data er sæsonkorrigeret. Der er målt fra 2. kvartal 2008 til 4.kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik I den modsatte ende finder vi landsdelen København og Københavns omegn, hvor den private beskæftigelse er faldet med hhv. 3 pct. og 5,2 pct. Det svarer blot til, at et sted mellem hver 20. og 33. af de private arbejdspladser er gået tabt i hovedstadsområdet. Grunden til de store forskelle i beskæftigelsesfaldene mellem landsdelene skyldes i høj grad erhvervsstrukturen. På Fyn og Jylland har de mange ansatte i specielt industrien været udsatte, mens de mange ansatte i den private servicesektor på Sjælland og i hovedstadsområdet trods beskæftigelsestab, som i historisk perspektiv er meget høje, ikke har været ligeså udsatte, som ansatte i industrien og byggeriet. Derudover er mange i hovedstadsområdet ansat i den offentlige sektor. 2

3 Geografisk fordeling: Se hvilke brancher der blev ramt i de enkelte landsdele I det følgende ser vi mere indgående på, hvilke private hovedbrancher som har oplevet de største beskæftigelsesfald i de enkelte landsdele. Det generelle billede er: På Fyn og i store dele af Jylland er ca. halvdelen af de tabte private arbejdspladser indenfor industrien (inkl. råstofudvinding og forsyningsvirksomhed). På Sjælland har industrien også haft det hårdt, men på Sjælland har Handel og transport stået for ca. ¼ af de tabte job indenfor de private hovederhverv, hvilket er noget højere end på Fyn og i Jylland. Generelt har byggeriet været hårdt ramt over hele landet. København I København er blot 3 pct. af den private beskæftigelse gået tabt, hvilket er langt under landsgennemsnittet på 10,2 pct. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Handel og transport næsten 55 pct. Herefter følger industrien med ca. 23 pct. og byggeriet med knapt 15½ pct. Det fremgår af figur 1A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Enkelte erhverv har endda haft jobfremgang under krisen det gælder fx. Figur 1A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det når vi ser bort fra landbrug, hvor der ikke er så mange beskæftigede i København, byggeriet, som har haft det hårdest. Her er 25 pct. af beskæftigelsen forsvundet. Herefter følger industrien med over 18½ pct. og Handel og Transport med godt 8 pct. Det fremgår af figur 1B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 3

4 Figur 1B. vis ændring i hovederhvervene Københavns omegn I Københavns omegn er 5,2 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Byggeriet 28½ pct. og Handel og transport ca. 28 pct., mens industrien og Information og Kommunikation hver især udgør ca. 18½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 2A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 2A. Hovedbranchernes andel af jobtab Erhverv, som samt har haft en lille jobfremgang under krisen. Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det når vi ser bort fra landbrug, hvor der ikke er så mange beskæftigede i Københavns omegn, er det byggeriet, som har haft det hårdest. Her er 13½ pct. af beskæftigelsen forsvundet. Herefter følger med over 11 pct. Selv om Handel og Transport står for ca. 28 pct. af det samlede beskæftigelses- 4

5 fald svarer det kun til ca. 4,8 pct. af beskæftigelsen indenfor det erhverv. Det fremgår af figur 2B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 2B. vis ændring i hovederhvervene Nordsjælland I Nordsjælland er 12½ pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Industrien 37½ pct., Handel og transport ca. 29 pct., mens byggeriet og hver især udgør ca. 14 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 3A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 3A. Hovedbranchernes andel af jobtab Erhverv, som har ikke været synderligt påvirket af krisen. Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det klart industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 20,7 pct. og 17,1 pct. I den private servicesektor er det specielt de to jobtunge brancher, Handel og transport samt som 5

6 springer i øjnene. Her er ca. hver tiende arbejdsplads gået tabt under krisen. Det fremgår af figur 3B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 3B. vis ændring i hovederhvervene Bornholm På Bornholm er knapt 10 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Handel og transport hele 39 pct., Industrien 30,6 pct., mens byggeriet udgør ca. 17½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 4A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. [Overskrift] Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 15,8 pct. og 16½ pct. I den private servicesektor er det specielt Handel og transportsom springer i øjnene hvor ca. 11½ pct. af beskæftigelsen er forsvundet. Det fremgår af figur 4B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 6

7 Figur 4B. vis ændring i hovederhvervene Østsjælland På Østsjælland er over 11½ pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Industrien ca. 27 pct., Handel og transport ca. 25 pct. og byggeriet udgør ca. 19½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 5A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 5A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det, når vi ser bort fra landbruget, industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på mellem 18 og 19 pct. I den private servicesektor har den meget jobtunge branche Handel og transport mistet ca. 8 pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 5B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 7

8 Figur 5B. vis ændring i hovederhvervene Vest og Sydsjælland På Vest og Sydsjælland er næsten 15 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Dermed er Vest og Sydsjælland den landsdel, som har mistet næst flest private arbejdspladser. Ser man på fordelingen af de tabte private arbejdspladser, udgør Industrien ca. 38 pct., Handel og transport ca. 27 pct. og byggeriet udgør ca. 19 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 6A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 6A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det igen industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 22½ pct. og 20½ pct. I den private servicesektor har den meget jobtunge branche Handel og transport mistet ca. 12 pct. af beskæftigelsen. 8

9 En anden meget jobtung branche i den private servicesektor, har mistet 8½ pct. af beskæftigelsen siden krisens udbrud. Det fremgår af figur 6B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 6B. vis ændring i hovederhvervene Fyn Fyn er det sted i landet hvor den private beskæftigelse er faldet mest. Omtrent 16½ pct. eller hvad der svarer til hver sjette af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Ser man på fordelingen af de tabte private arbejdspladser, udgør Industrien ca. 50 pct., Handel og transport ca. 19 pct. og byggeriet udgør ca. 17 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 7A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 7A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det igen industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 30,4 pct. og 24,4 pct. I den 9

10 private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 9½ pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 7B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 7B. vis ændring i hovederhvervene Sydjylland I Sydjylland er ca. 11½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Ser man på fordelingen af de tabte arbejdspladser i de private hovederhverv, udgør Industriens andel ca. 56 pct., Handel og transport ca. 24 pct. og byggeriet udgør ca. 15½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 8A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 8A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på pct. 10

11 I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 8,6 pct. af beskæftigelsen, mens enkelte erhverv som samt har oplevet en mindre jobfremgang. Endelig har landbruget også oplevet jobfremgang i løbet af krisen. Det fremgår af figur 8B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 8B. vis ændring i hovederhvervene Østjylland I Østjylland er ca. 10½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Industrien står for ca. 40,9 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv., mens Handel og transport og byggeriet udgør hhv. knapt 33 pct. og knapt 14 pct. Det fremgår af figur 9A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 9A. Hovedbranchernes andel af jobtab 11

12 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 18,8 pct. og 15,8 pct. I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 10,6 pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 9B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 9B. vis ændring i hovederhvervene Vestjylland I Vestjylland er ca. 12½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Det er især industrien, som har bidraget til dette beskæftigelsesfald. Jobtabet i industrien udgør således ca. 53 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Handel og transport og byggeriet udgør hhv. ca. 19 pct. og 15½ pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Det fremgår af figur 10A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 10A. Hovedbranchernes andel af jobtab 12

13 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 18,3 pct. og 20,2 pct. I den private servicesektor har de store brancher Handel og transport og mistet hhv. ca. 8,7 pct. og 10,7 pct. af beskæftigelsen. har sammen med landbruget oplevet en mindre jobfremgang. Det fremgår af figur 10B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 10B. vis ændring i hovederhvervene Nordjylland I Nordjylland er ca. 13,2 pct. af de private arbejdspladser gået tabt under krisen. Igen er det især industrien, som har bidraget til dette beskæftigelsesfald. Jobtabet i industrien udgør således ca. halvdelen af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Handel og transport og byggeriet udgør hhv. ca. 21 pct. og 17 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Det fremgår af figur 11A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 11A. Hovedbranchernes andel af jobtab 13

14 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 22 pct. og 20 pct. I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 9 pct. af beskæftigelsen. Landbruget har til gengæld haft en lille jobfremgang. Det fremgår af figur 11B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 11B. vis ændring i hovederhvervene

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Frem mod 219 forventer AE, at beskæftigelsen stiger med ca. 68. personer. Geografisk er det især København og Østjylland, der driver joblokomotivet,

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling 11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling Fra d. 1. oktober træder kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i kraft. Ser man på antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling i Jobnet, som er

Læs mere

Mange steder er mellem hvert fjerde og hvert tredje job i industrien forsvundet

Mange steder er mellem hvert fjerde og hvert tredje job i industrien forsvundet Mange steder er mellem hvert fjerde og hvert tredje job i industrien forsvundet Ny kortlægning fra AE viser, at erhvervsstrukturen i landets kommuner er ændret radikalt efter krisen. I mange kommuner er

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige

Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige Stor stigning i antallet af fyringer indenfor det offentlige Nye tal fra jobindsats viser, at antallet af fyringer har været stigende de sidste 3 måneder. Dykker man ned i tallene fremgår det, at det især

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland I løbet af de sidste år er der kommet 5.000 flere langtidsledige dagpengemodtagere i Syd- og Vestjylland. Dette svarer til en firdobling, og der er tale

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Rekord få ledige kommer i job

Rekord få ledige kommer i job Nye tal fra Beskæftigelsesministeriets Jobindsats.dk viser, at rekord få ledige kommer i job. Den seneste måling, der går frem til. kvartal 010 viser, at kun 9, procent af dem, der påbegyndte et ledighedsforløb,

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Der bliver færre servicemedarbejdere

Der bliver færre servicemedarbejdere Der bliver færre servicemedarbejdere pr. borger Den offentlige beskæftigelse er i dag lidt lavere end i 2. Dermed er den offentlige beskæftigelses andel af den samlede beskæftigelse mindsket. Pr. borger

Læs mere

Reallønsudvikling til Dansk El-Forbund

Reallønsudvikling til Dansk El-Forbund sudvikling til Dansk El-Forbund Udviklingen i reallønnen er et udtryk for udviklingen i den nominelle løn, korrigeret for prisudviklingen. nen viser, hvad lønmodtagerne reelt får ud af lønnen. Hvis reallønnen

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Nyledige har svært ved at finde arbejde

Nyledige har svært ved at finde arbejde Nyledige har svært ved at finde arbejde Arbejdsløsheden er vokset med 9 personer fra september til oktober 212 og ligger dermed fortsat og svinger omkring 16-165. personer, hvilket den har gjort de sidste

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig

Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig Arbejdsmarkedet tæt på bunden vejen tilbage bliver langvarig Selvom arbejdsløsheden steg i januar 11, synes arbejdsløsheden at have stabiliseret sig omkring 6 pct. af arbejdsstyrken. Det indikerer, at

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse.

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Salgspris (kvm.pris) Kvartals Års København by 21.289 21.684 22.892 22.712 23.464 3,3 10,2 Københavns omegn 19.883 20.699

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu

Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu Virksomhederne opretter flere lærepladser, men lang vej endnu Selvom de nye praktikpladstal viser, at det er blevet en smule lettere at finde praktikplads, så bliver køen af unge, der står uden praktikplads

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Flere marginaliserede efter markant nedgang

Flere marginaliserede efter markant nedgang Flere marginaliserede efter markant nedgang Antallet af personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er begyndt at stige igen efter et meget markant fald i forbindelse med den seneste højkonjunktur.

Læs mere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere Over 1. skjulte ledige kontanthjælpsmodtagere 3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse De seneste arbejdsløshedstal viser, at der i juni 212 var ca. 34. kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Prognose for arbejdsmarkedets tre hovederhverv april 212 Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Udsigterne for de tre private hovederhverv tegner lidt lysere end i efteråret 211. Samlet set

Læs mere

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv 1K 213 2K 213 3K 213 4K 213 1K 214 2K 214 3K 214 4K 214 1K 21 2K 21 3K 21 4K 21 1K 216 2K 216 Fakta om økonomi August 216 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Beskæftigelsen for de unge falder fortsat

Beskæftigelsen for de unge falder fortsat Ungdomsarbejdsløshed Beskæftigelsen for de unge falder fortsat Nye tal viser, at beskæftigelsen for de unge mellem 1 og 9 år fortsat falder. Det seneste kvartal er beskæftigelsen faldet med ca. 6.7 personer.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere