Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København"

Transkript

1 Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver tiende af de private arbejdspladser gået tabt under krisen. Nedgangen på det private arbejdsmarked har ramt de danske landsdele meget forskelligt. På Fyn er den private beskæftigelse faldet med 16,7 pct. svarende til at hver sjette private arbejdsplads er gået tabt, mens det i København blot er hver 33. af Senioranalytiker Erik Bjørsted 16. april 2012 Analysens hovedkonklusioner På landsplan er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca fuldtidspersoner, det svarer til ca. hver tiende af de private arbejdspladser. Der er dog stor forskel på de enkelte landsdele. På Fyn er den private beskæftigelse således faldet med 16,7 pct, svarende til hver sjette private arbejdsplads, mens det i landsdele som København og Københavns omegn blot er et sted mellem hver 20. og 33. private arbejdsplads, som er gået tabt. I landsdelen Vest- og Sydsjælland er den private beskæftigelse faldet med 15 pct., men også Nord-og Vestjylland har været hårdt ramt med private jobtab på hhv. 13,2 pct. og 12½ pct. På Fyn og i store dele af Jylland er ca. halvdelen af de tabte private arbejdspladser inden for industrien (inkl. råstofudvinding og forsyningsvirksomhed). På Sjælland har industrien også haft det hårdt, men på Sjælland har Handel og transport stået for ca. ¼ af de tabte job inden for de private hovederhverv, hvilket er noget højere end på Fyn og i Jylland. Generelt har byggeriet været hårdt ramt over hele landet. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Den private lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med personer Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca fuldtidspersoner. Det svarer til at ca. hver tiende af de private lønmodtagerjob er gået tabt under denne krise. Det er dog ikke overalt i landet, at det private arbejdsmarked har haft det lige hårdt. Det fremgår af tabel 1, som viser ændringen i den private lønmodtagerbeskæftigelse siden krisens udbrud fordelt på landsdele. Som det fremgår, har specielt Fyn været hårdt ramt med et beskæftigelsestab på 16,2 pct. Det svarer til, at ca. hver sjette private arbejdsplads er gået tabt under krisen på Fyn. Men også Vest- og Sydsjælland, Nordjylland og Vestjylland har haft store beskæftigelsestab på det private arbejdsmarked, hvor mellem 12½ og knapt 15 pct. af den private beskæftigelse er gået tabt. Tabel 1. Privat beskæftigelsestab fordelt på landsdele Siden krisens udbrud Fuldtidspersoner Hele landet ,2 Landsdel København by ,0 Landsdel Københavns omegn ,2 Landsdel Nordsjælland ,5 Landsdel Bornholm ,7 Landsdel Østsjælland ,7 Landsdel Vest- og Sydsjælland ,8 Landsdel Fyn ,7 Landsdel Sydjylland ,5 Landsdel Østjylland ,6 Landsdel Vestjylland ,5 Landsdel Nordjylland ,2 Anm: Data er sæsonkorrigeret. Der er målt fra 2. kvartal 2008 til 4.kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik I den modsatte ende finder vi landsdelen København og Københavns omegn, hvor den private beskæftigelse er faldet med hhv. 3 pct. og 5,2 pct. Det svarer blot til, at et sted mellem hver 20. og 33. af de private arbejdspladser er gået tabt i hovedstadsområdet. Grunden til de store forskelle i beskæftigelsesfaldene mellem landsdelene skyldes i høj grad erhvervsstrukturen. På Fyn og Jylland har de mange ansatte i specielt industrien været udsatte, mens de mange ansatte i den private servicesektor på Sjælland og i hovedstadsområdet trods beskæftigelsestab, som i historisk perspektiv er meget høje, ikke har været ligeså udsatte, som ansatte i industrien og byggeriet. Derudover er mange i hovedstadsområdet ansat i den offentlige sektor. 2

3 Geografisk fordeling: Se hvilke brancher der blev ramt i de enkelte landsdele I det følgende ser vi mere indgående på, hvilke private hovedbrancher som har oplevet de største beskæftigelsesfald i de enkelte landsdele. Det generelle billede er: På Fyn og i store dele af Jylland er ca. halvdelen af de tabte private arbejdspladser indenfor industrien (inkl. råstofudvinding og forsyningsvirksomhed). På Sjælland har industrien også haft det hårdt, men på Sjælland har Handel og transport stået for ca. ¼ af de tabte job indenfor de private hovederhverv, hvilket er noget højere end på Fyn og i Jylland. Generelt har byggeriet været hårdt ramt over hele landet. København I København er blot 3 pct. af den private beskæftigelse gået tabt, hvilket er langt under landsgennemsnittet på 10,2 pct. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Handel og transport næsten 55 pct. Herefter følger industrien med ca. 23 pct. og byggeriet med knapt 15½ pct. Det fremgår af figur 1A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Enkelte erhverv har endda haft jobfremgang under krisen det gælder fx. Figur 1A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det når vi ser bort fra landbrug, hvor der ikke er så mange beskæftigede i København, byggeriet, som har haft det hårdest. Her er 25 pct. af beskæftigelsen forsvundet. Herefter følger industrien med over 18½ pct. og Handel og Transport med godt 8 pct. Det fremgår af figur 1B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 3

4 Figur 1B. vis ændring i hovederhvervene Københavns omegn I Københavns omegn er 5,2 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Byggeriet 28½ pct. og Handel og transport ca. 28 pct., mens industrien og Information og Kommunikation hver især udgør ca. 18½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 2A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 2A. Hovedbranchernes andel af jobtab Erhverv, som samt har haft en lille jobfremgang under krisen. Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det når vi ser bort fra landbrug, hvor der ikke er så mange beskæftigede i Københavns omegn, er det byggeriet, som har haft det hårdest. Her er 13½ pct. af beskæftigelsen forsvundet. Herefter følger med over 11 pct. Selv om Handel og Transport står for ca. 28 pct. af det samlede beskæftigelses- 4

5 fald svarer det kun til ca. 4,8 pct. af beskæftigelsen indenfor det erhverv. Det fremgår af figur 2B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 2B. vis ændring i hovederhvervene Nordsjælland I Nordsjælland er 12½ pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Industrien 37½ pct., Handel og transport ca. 29 pct., mens byggeriet og hver især udgør ca. 14 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 3A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 3A. Hovedbranchernes andel af jobtab Erhverv, som har ikke været synderligt påvirket af krisen. Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det klart industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 20,7 pct. og 17,1 pct. I den private servicesektor er det specielt de to jobtunge brancher, Handel og transport samt som 5

6 springer i øjnene. Her er ca. hver tiende arbejdsplads gået tabt under krisen. Det fremgår af figur 3B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 3B. vis ændring i hovederhvervene Bornholm På Bornholm er knapt 10 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Handel og transport hele 39 pct., Industrien 30,6 pct., mens byggeriet udgør ca. 17½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 4A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. [Overskrift] Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 15,8 pct. og 16½ pct. I den private servicesektor er det specielt Handel og transportsom springer i øjnene hvor ca. 11½ pct. af beskæftigelsen er forsvundet. Det fremgår af figur 4B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 6

7 Figur 4B. vis ændring i hovederhvervene Østsjælland På Østsjælland er over 11½ pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Industrien ca. 27 pct., Handel og transport ca. 25 pct. og byggeriet udgør ca. 19½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 5A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 5A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det, når vi ser bort fra landbruget, industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på mellem 18 og 19 pct. I den private servicesektor har den meget jobtunge branche Handel og transport mistet ca. 8 pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 5B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 7

8 Figur 5B. vis ændring i hovederhvervene Vest og Sydsjælland På Vest og Sydsjælland er næsten 15 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Dermed er Vest og Sydsjælland den landsdel, som har mistet næst flest private arbejdspladser. Ser man på fordelingen af de tabte private arbejdspladser, udgør Industrien ca. 38 pct., Handel og transport ca. 27 pct. og byggeriet udgør ca. 19 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 6A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 6A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det igen industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 22½ pct. og 20½ pct. I den private servicesektor har den meget jobtunge branche Handel og transport mistet ca. 12 pct. af beskæftigelsen. 8

9 En anden meget jobtung branche i den private servicesektor, har mistet 8½ pct. af beskæftigelsen siden krisens udbrud. Det fremgår af figur 6B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 6B. vis ændring i hovederhvervene Fyn Fyn er det sted i landet hvor den private beskæftigelse er faldet mest. Omtrent 16½ pct. eller hvad der svarer til hver sjette af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Ser man på fordelingen af de tabte private arbejdspladser, udgør Industrien ca. 50 pct., Handel og transport ca. 19 pct. og byggeriet udgør ca. 17 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 7A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 7A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det igen industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 30,4 pct. og 24,4 pct. I den 9

10 private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 9½ pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 7B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 7B. vis ændring i hovederhvervene Sydjylland I Sydjylland er ca. 11½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Ser man på fordelingen af de tabte arbejdspladser i de private hovederhverv, udgør Industriens andel ca. 56 pct., Handel og transport ca. 24 pct. og byggeriet udgør ca. 15½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 8A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 8A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på pct. 10

11 I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 8,6 pct. af beskæftigelsen, mens enkelte erhverv som samt har oplevet en mindre jobfremgang. Endelig har landbruget også oplevet jobfremgang i løbet af krisen. Det fremgår af figur 8B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 8B. vis ændring i hovederhvervene Østjylland I Østjylland er ca. 10½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Industrien står for ca. 40,9 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv., mens Handel og transport og byggeriet udgør hhv. knapt 33 pct. og knapt 14 pct. Det fremgår af figur 9A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 9A. Hovedbranchernes andel af jobtab 11

12 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 18,8 pct. og 15,8 pct. I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 10,6 pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 9B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 9B. vis ændring i hovederhvervene Vestjylland I Vestjylland er ca. 12½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Det er især industrien, som har bidraget til dette beskæftigelsesfald. Jobtabet i industrien udgør således ca. 53 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Handel og transport og byggeriet udgør hhv. ca. 19 pct. og 15½ pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Det fremgår af figur 10A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 10A. Hovedbranchernes andel af jobtab 12

13 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 18,3 pct. og 20,2 pct. I den private servicesektor har de store brancher Handel og transport og mistet hhv. ca. 8,7 pct. og 10,7 pct. af beskæftigelsen. har sammen med landbruget oplevet en mindre jobfremgang. Det fremgår af figur 10B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 10B. vis ændring i hovederhvervene Nordjylland I Nordjylland er ca. 13,2 pct. af de private arbejdspladser gået tabt under krisen. Igen er det især industrien, som har bidraget til dette beskæftigelsesfald. Jobtabet i industrien udgør således ca. halvdelen af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Handel og transport og byggeriet udgør hhv. ca. 21 pct. og 17 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Det fremgår af figur 11A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 11A. Hovedbranchernes andel af jobtab 13

14 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 22 pct. og 20 pct. I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 9 pct. af beskæftigelsen. Landbruget har til gengæld haft en lille jobfremgang. Det fremgår af figur 11B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 11B. vis ændring i hovederhvervene

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Store formuer efterlades til de højest lønnede

Store formuer efterlades til de højest lønnede Store formuer efterlades til de højest lønnede I gennemsnit havde personer, der døde i 2012, en nettoformue på 860.000 kr. Det dækker over meget store efterladte nettoformuer i toppen og gæld i bunden.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere