Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København"

Transkript

1 Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver tiende af de private arbejdspladser gået tabt under krisen. Nedgangen på det private arbejdsmarked har ramt de danske landsdele meget forskelligt. På Fyn er den private beskæftigelse faldet med 16,7 pct. svarende til at hver sjette private arbejdsplads er gået tabt, mens det i København blot er hver 33. af Senioranalytiker Erik Bjørsted 16. april 2012 Analysens hovedkonklusioner På landsplan er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca fuldtidspersoner, det svarer til ca. hver tiende af de private arbejdspladser. Der er dog stor forskel på de enkelte landsdele. På Fyn er den private beskæftigelse således faldet med 16,7 pct, svarende til hver sjette private arbejdsplads, mens det i landsdele som København og Københavns omegn blot er et sted mellem hver 20. og 33. private arbejdsplads, som er gået tabt. I landsdelen Vest- og Sydsjælland er den private beskæftigelse faldet med 15 pct., men også Nord-og Vestjylland har været hårdt ramt med private jobtab på hhv. 13,2 pct. og 12½ pct. På Fyn og i store dele af Jylland er ca. halvdelen af de tabte private arbejdspladser inden for industrien (inkl. råstofudvinding og forsyningsvirksomhed). På Sjælland har industrien også haft det hårdt, men på Sjælland har Handel og transport stået for ca. ¼ af de tabte job inden for de private hovederhverv, hvilket er noget højere end på Fyn og i Jylland. Generelt har byggeriet været hårdt ramt over hele landet. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Den private lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med personer Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca fuldtidspersoner. Det svarer til at ca. hver tiende af de private lønmodtagerjob er gået tabt under denne krise. Det er dog ikke overalt i landet, at det private arbejdsmarked har haft det lige hårdt. Det fremgår af tabel 1, som viser ændringen i den private lønmodtagerbeskæftigelse siden krisens udbrud fordelt på landsdele. Som det fremgår, har specielt Fyn været hårdt ramt med et beskæftigelsestab på 16,2 pct. Det svarer til, at ca. hver sjette private arbejdsplads er gået tabt under krisen på Fyn. Men også Vest- og Sydsjælland, Nordjylland og Vestjylland har haft store beskæftigelsestab på det private arbejdsmarked, hvor mellem 12½ og knapt 15 pct. af den private beskæftigelse er gået tabt. Tabel 1. Privat beskæftigelsestab fordelt på landsdele Siden krisens udbrud Fuldtidspersoner Hele landet ,2 Landsdel København by ,0 Landsdel Københavns omegn ,2 Landsdel Nordsjælland ,5 Landsdel Bornholm ,7 Landsdel Østsjælland ,7 Landsdel Vest- og Sydsjælland ,8 Landsdel Fyn ,7 Landsdel Sydjylland ,5 Landsdel Østjylland ,6 Landsdel Vestjylland ,5 Landsdel Nordjylland ,2 Anm: Data er sæsonkorrigeret. Der er målt fra 2. kvartal 2008 til 4.kvartal Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik I den modsatte ende finder vi landsdelen København og Københavns omegn, hvor den private beskæftigelse er faldet med hhv. 3 pct. og 5,2 pct. Det svarer blot til, at et sted mellem hver 20. og 33. af de private arbejdspladser er gået tabt i hovedstadsområdet. Grunden til de store forskelle i beskæftigelsesfaldene mellem landsdelene skyldes i høj grad erhvervsstrukturen. På Fyn og Jylland har de mange ansatte i specielt industrien været udsatte, mens de mange ansatte i den private servicesektor på Sjælland og i hovedstadsområdet trods beskæftigelsestab, som i historisk perspektiv er meget høje, ikke har været ligeså udsatte, som ansatte i industrien og byggeriet. Derudover er mange i hovedstadsområdet ansat i den offentlige sektor. 2

3 Geografisk fordeling: Se hvilke brancher der blev ramt i de enkelte landsdele I det følgende ser vi mere indgående på, hvilke private hovedbrancher som har oplevet de største beskæftigelsesfald i de enkelte landsdele. Det generelle billede er: På Fyn og i store dele af Jylland er ca. halvdelen af de tabte private arbejdspladser indenfor industrien (inkl. råstofudvinding og forsyningsvirksomhed). På Sjælland har industrien også haft det hårdt, men på Sjælland har Handel og transport stået for ca. ¼ af de tabte job indenfor de private hovederhverv, hvilket er noget højere end på Fyn og i Jylland. Generelt har byggeriet været hårdt ramt over hele landet. København I København er blot 3 pct. af den private beskæftigelse gået tabt, hvilket er langt under landsgennemsnittet på 10,2 pct. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Handel og transport næsten 55 pct. Herefter følger industrien med ca. 23 pct. og byggeriet med knapt 15½ pct. Det fremgår af figur 1A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Enkelte erhverv har endda haft jobfremgang under krisen det gælder fx. Figur 1A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det når vi ser bort fra landbrug, hvor der ikke er så mange beskæftigede i København, byggeriet, som har haft det hårdest. Her er 25 pct. af beskæftigelsen forsvundet. Herefter følger industrien med over 18½ pct. og Handel og Transport med godt 8 pct. Det fremgår af figur 1B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 3

4 Figur 1B. vis ændring i hovederhvervene Københavns omegn I Københavns omegn er 5,2 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Byggeriet 28½ pct. og Handel og transport ca. 28 pct., mens industrien og Information og Kommunikation hver især udgør ca. 18½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 2A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 2A. Hovedbranchernes andel af jobtab Erhverv, som samt har haft en lille jobfremgang under krisen. Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det når vi ser bort fra landbrug, hvor der ikke er så mange beskæftigede i Københavns omegn, er det byggeriet, som har haft det hårdest. Her er 13½ pct. af beskæftigelsen forsvundet. Herefter følger med over 11 pct. Selv om Handel og Transport står for ca. 28 pct. af det samlede beskæftigelses- 4

5 fald svarer det kun til ca. 4,8 pct. af beskæftigelsen indenfor det erhverv. Det fremgår af figur 2B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 2B. vis ændring i hovederhvervene Nordsjælland I Nordsjælland er 12½ pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Industrien 37½ pct., Handel og transport ca. 29 pct., mens byggeriet og hver især udgør ca. 14 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 3A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 3A. Hovedbranchernes andel af jobtab Erhverv, som har ikke været synderligt påvirket af krisen. Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det klart industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 20,7 pct. og 17,1 pct. I den private servicesektor er det specielt de to jobtunge brancher, Handel og transport samt som 5

6 springer i øjnene. Her er ca. hver tiende arbejdsplads gået tabt under krisen. Det fremgår af figur 3B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 3B. vis ændring i hovederhvervene Bornholm På Bornholm er knapt 10 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Handel og transport hele 39 pct., Industrien 30,6 pct., mens byggeriet udgør ca. 17½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 4A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. [Overskrift] Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 15,8 pct. og 16½ pct. I den private servicesektor er det specielt Handel og transportsom springer i øjnene hvor ca. 11½ pct. af beskæftigelsen er forsvundet. Det fremgår af figur 4B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 6

7 Figur 4B. vis ændring i hovederhvervene Østsjælland På Østsjælland er over 11½ pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv udgør Industrien ca. 27 pct., Handel og transport ca. 25 pct. og byggeriet udgør ca. 19½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 5A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 5A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det, når vi ser bort fra landbruget, industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på mellem 18 og 19 pct. I den private servicesektor har den meget jobtunge branche Handel og transport mistet ca. 8 pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 5B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. 7

8 Figur 5B. vis ændring i hovederhvervene Vest og Sydsjælland På Vest og Sydsjælland er næsten 15 pct. af den private beskæftigelse forsvundet. Dermed er Vest og Sydsjælland den landsdel, som har mistet næst flest private arbejdspladser. Ser man på fordelingen af de tabte private arbejdspladser, udgør Industrien ca. 38 pct., Handel og transport ca. 27 pct. og byggeriet udgør ca. 19 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 6A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 6A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det igen industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 22½ pct. og 20½ pct. I den private servicesektor har den meget jobtunge branche Handel og transport mistet ca. 12 pct. af beskæftigelsen. 8

9 En anden meget jobtung branche i den private servicesektor, har mistet 8½ pct. af beskæftigelsen siden krisens udbrud. Det fremgår af figur 6B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 6B. vis ændring i hovederhvervene Fyn Fyn er det sted i landet hvor den private beskæftigelse er faldet mest. Omtrent 16½ pct. eller hvad der svarer til hver sjette af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Ser man på fordelingen af de tabte private arbejdspladser, udgør Industrien ca. 50 pct., Handel og transport ca. 19 pct. og byggeriet udgør ca. 17 pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 7A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 7A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det igen industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 30,4 pct. og 24,4 pct. I den 9

10 private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 9½ pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 7B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 7B. vis ændring i hovederhvervene Sydjylland I Sydjylland er ca. 11½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Ser man på fordelingen af de tabte arbejdspladser i de private hovederhverv, udgør Industriens andel ca. 56 pct., Handel og transport ca. 24 pct. og byggeriet udgør ca. 15½ pct. af det samlede beskæftigelsestab i de private hovederhverv. Det fremgår af figur 8A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 8A. Hovedbranchernes andel af jobtab Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på pct. 10

11 I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 8,6 pct. af beskæftigelsen, mens enkelte erhverv som samt har oplevet en mindre jobfremgang. Endelig har landbruget også oplevet jobfremgang i løbet af krisen. Det fremgår af figur 8B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 8B. vis ændring i hovederhvervene Østjylland I Østjylland er ca. 10½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Industrien står for ca. 40,9 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv., mens Handel og transport og byggeriet udgør hhv. knapt 33 pct. og knapt 14 pct. Det fremgår af figur 9A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 9A. Hovedbranchernes andel af jobtab 11

12 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 18,8 pct. og 15,8 pct. I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 10,6 pct. af beskæftigelsen. Det fremgår af figur 9B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 9B. vis ændring i hovederhvervene Vestjylland I Vestjylland er ca. 12½ pct. af de private arbejdspladser er gået tabt under krisen. Det er især industrien, som har bidraget til dette beskæftigelsesfald. Jobtabet i industrien udgør således ca. 53 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Handel og transport og byggeriet udgør hhv. ca. 19 pct. og 15½ pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Det fremgår af figur 10A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 10A. Hovedbranchernes andel af jobtab 12

13 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 18,3 pct. og 20,2 pct. I den private servicesektor har de store brancher Handel og transport og mistet hhv. ca. 8,7 pct. og 10,7 pct. af beskæftigelsen. har sammen med landbruget oplevet en mindre jobfremgang. Det fremgår af figur 10B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 10B. vis ændring i hovederhvervene Nordjylland I Nordjylland er ca. 13,2 pct. af de private arbejdspladser gået tabt under krisen. Igen er det især industrien, som har bidraget til dette beskæftigelsesfald. Jobtabet i industrien udgør således ca. halvdelen af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Handel og transport og byggeriet udgør hhv. ca. 21 pct. og 17 pct. af de tabte arbejdspladser indenfor de private hovederhverv. Det fremgår af figur 11A, som viser beskæftigelsesfaldet fordelt ud på private hovederhverv. Figur 11A. Hovedbranchernes andel af jobtab 13

14 Ser man på hvor hård nedgangen har været i de enkelte brancher er det industrien sammen med byggeriet, som har været hårdest ramt med et beskæftigelsesfald på hhv. 22 pct. og 20 pct. I den private servicesektor har den store branche Handel og transport mistet ca. 9 pct. af beskæftigelsen. Landbruget har til gengæld haft en lille jobfremgang. Det fremgår af figur 11B, som viser den procentvise nedgang i de enkelte private hovederhverv. Figur 11B. vis ændring i hovederhvervene

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere