Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Folkeoplysningsrådet, Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 16:30-18:30 Medlemmer: Fraværende: Børge Larsen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Jan Møller Jørgensen Jette Rosenfeldt Leif Urhøj Niels Middelbo Leif Urhøj Side 1

2 Folkeoplysningsrådet, Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Forretningsorden for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Konstituering af Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Mødeplan for Folkeoplysningsrådet maj - december Lovgrundlaget for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet Politik for folkeoplysningsområdet - under Kultur-, idræts- og fritidspolitikken KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Side 2

3 Folkeoplysningsrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Godkendelse af dagsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at dagsordnen godkendes. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Leif Urhøj Side 3

4 Folkeoplysningsrådet, Forretningsorden for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5114 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Det nye folkeoplysningsråd skal selv vedtage sin forretningsorden. Vedlagt som bilag er et udkast til en forretningsorden, udarbejdet ud fra det tidligere råds forretningsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet vedtager en forretningsorden. Bilag: Åben - Udkast til forretningsorden maj 2014.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Leif Urhøj Side 4

5 Folkeoplysningsrådet, Konstituering af Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5115 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på mødet d. 28. april 2014 de indstillede kandidater til Folkeoplysningsrådet, således at Folkeoplysningsrådet i perioden maj 2014 til medio 2015 består af følgende personer: Repræsentant for Kandidat Stedfortræder AIF Leif Urhøj Hanne Isaksen AIF Jette Rosenfeldt Børge Jensen BUS Jan Møller Jørgensen Mogens Bahnsen SIF Christoffer Riis Svendsen Poul Erik Rundhovde SIF Gert Due Jørgensen Brian Kring Nikolajsen Handicapforeningerne Børge Larsen Henning Bechsgaard Andre godkendte Foreninger Selvorganiserede grupper Niels Middelbo Ledig Sonja Christensen Ledig Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Konstitueringsmødet ledes af det medlem, der har længst anciennitet i det tidligere folkeoplysningsråd. Konstitueringen skal ske med: A) Valg af formand for Folkeoplysningsrådet B) Valg af næstformand for Folkeoplysningsrådet Side 5

6 Folkeoplysningsrådet, Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at der vælges en formand og en næstformand for valgperioden maj 2014 til medio Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Christoffer Riis Svendsen blev enstemmigt valgt til formand. Leif Urhøj blev enstemmigt valgt til næstformand. Fraværende: Leif Urhøj Side 6

7 Folkeoplysningsrådet, Mødeplan for Folkeoplysningsrådet maj - december 2014 Sagsnr.:14/5117 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Folkeoplysningsrådet skal beslutte hvilke datoer der skal holdes møder på for resten af Der skal holdes møder i: Juni August/september Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget d kl Oktober November December I forhold til sager der skal sendes videre til Kultur- og Idrætsudvalget skal møderne helst holdes inden følgende dage: 5. september 6. oktober 7. november Der er ingen møder i Kultur- og Idrætsudvalget i december Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet beslutter møderækken i Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Følgende datoer besluttet: D. 25. juni kl D. 3. september kl Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget d. 24. september kl Side 7

8 Folkeoplysningsrådet, D. 8. oktober kl D. 5. november kl D. 3. december kl Fraværende: Leif Urhøj Side 8

9 Folkeoplysningsrådet, Lovgrundlaget for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:13/2315 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Gennemgang af lovgrundlaget for det nye folkeoplysningsråd i Fredericia Kommune, jf. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (se bilag). Det centrale i forhold til det nye udvalg er, at det som minimum skal høres i forbindelse med: Vedtagelse og ændringer af en politik for folkeoplysningsområdet (I Fredericia Kommune er politikken for folkeoplysningsområdet en del af den samlede Kultur-, idræts- og fritidspolitik) Budget for folkeoplysningsområdet Vedtagelse og ændringer af kommunens regler til tilskud inden for folkeoplysningsområdet Derudover er der nedsat en pulje til indsatsområder under folkeoplysningsområdet. Hele Folkeoplysningsloven findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Uddrag af Folkeoplysningsloven ang. 35 stk. 2 udvalget Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Side 9

10 Folkeoplysningsrådet, Fraværende: Leif Urhøj Side 10

11 Folkeoplysningsrådet, Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet Sagsnr.:13/2357 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet er vedhæftet som bilag og gennemgås kort på mødet. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Folkeoplysningsrådets vedtægter og kompetencefordelingsplan maj 2014.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Fraværende: Leif Urhøj Side 11

12 Folkeoplysningsrådet, Politik for folkeoplysningsområdet - under Kultur-, idrætsog fritidspolitikken Sagsnr.:13/2331 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Politikken for folkeoplysningsområdet ligger i Fredericia Kommune under den samlede Kultur-, idræts- og fritidspolitik. Politikken er vedhæftet som bilag og gennemgås kort på mødet. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Fredericia Kommune Kultur fritids idrætspolitik i A5 Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Fraværende: Leif Urhøj Side 12

13 Folkeoplysningsrådet, KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Sagsnr.:14/5060 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: KFUM Boldklub søger om et ekstraordinært lokaletilskud til en ny varmtvandsbeholder. Klubben søger om hel eller delvis dækning af udgifterne på kr. (beløbet er inkl. Moms). I marts sprang vandforsyningsanlægget tilknyttet varmtvandsbeholderen i KFUMs klubhus læk, hvilket betød, at klubben var uden vand i omklædningsrum, toiletter og køkken. KFUM så sig nødsaget til at få anlægget repareret med det samme, fordi de ikke kunne undvære vand og varme i klubhuset. Det viste sig at anlægget ikke kunne repareres, men at det krævede en ny varmtvandsbeholder. Klubben fik et tilbud på udskiftningen på kr. Ifølge KFUM kan udskiftningen medføre en besparelse på % på varmtvandsforbruget, fordi den nye varmtvandsbeholder kun er på 800 L, mod den tidligere tank på 1600 L, og der samtidig er en ny Termix veksler i. KFUM beklager, at de ikke har kunnet søge forud med et beløb af den størrelse, men klubben kunne ikke forudse det, og samtidig ikke vente på svar på ansøgningen før en reparation. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: KFUM påpeger selv, at klubben gennem de sidste par år har haft en stram styring af økonomien grundet klubbens negative egenkapital, som pt. er på kr. Udgiften til varmtvandsbeholderen betyder at klubben bliver sat tilbage i forhold til afviklingen af gælden. KFUM Boldklub har 408 medlemmer, hvoraf 82 er over 25 år. Heraf er 40 med i bestyrelsen eller trænere eller ledere. Det svarer til, at 10 % af medlemmerne er over 25 år. KFUM Boldklub havde i 2013 et underskud på kr. og i 2012 et overskud på kr. Klubben har pr en egenkapital på kr. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at KFUM Boldklub kan bevilges et tilskud til udskiftningen af varmtvandsbeholderen, da det er en almindelig Side 13

14 Folkeoplysningsrådet, vedligeholdelsesudgift. Klubben kan tildeles et tilskud på 65 % svarende til det normale lokaletilskud. Jævnfør klubbens huslejekontrakt påhviler al indvendig vedligeholdelse lejer (KFUM Boldklub). Et tilskud til varmtvandsbeholderen kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at 1. KFUM Boldklub bevilges et tilskud til udskiftningen af varmtvandsbeholderen på 65 % af det ansøgte beløb på kr. Beløbet svarer til kr. 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - Brev til kommunen vedr. ansøgning af midler til varmtvandsbeholder. Åben - KFUM's Boldklub Regnskab 2013 Åben - Faktura - Varmtvandsbeholder.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Leif Urhøj Side 14

15 Folkeoplysningsrådet, Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5154 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Ifølge den reviderede folkeoplysningslov 6, stk. 1, nr. 3 skal der nedsættes en pulje til udviklingsarbejde inden for lovens område. Midler fra denne pulje skal både kunne tildeles det organiserede foreningsliv, selvorganiserede grupper og nye organisationsformer. I Fredericia Kommune er det besluttet, at kalde den pulje for en indsatspulje. Puljen knyttes til et eller flere indsatsområder inden for folkeoplysningsområdet. Det er Folkeoplysningsrådet der udvælger indsatsområderne og beslutter kriterier og rammer for puljen. I 2014 er der kr. i puljen, samt et restbeløb fra Der afsættes årligt kr. til puljen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Folkeoplysningsrådet skal udvælge et eller flere indsatsområder for indeværende periode. Det kan f.eks. være en af værdierne i den vedtagne Kultur-, idræts- og fritidspolitik, en bestemt målgruppe, nye organisationsformer eller noget helt fjerde. Derudover skal rådet beslutte hvilke kriterier og rammer, der skal være for indsatspuljen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at 1. Folkeoplysningsrådet vælger et eller flere indsatsområder for indeværende valgperiode. 2. Folkeoplysningsrådet diskuterer kriterier og rammer for indsatspuljen. 3. Kultur, Idræt & Turisme efterfølgende udarbejder et udkast til kriterier og rammer for puljen til godkendelse i Folkeoplysningsrådet. Side 15

16 Folkeoplysningsrådet, Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Punktet udsættes til næste møde med henblik på at beskrive en indsats, der kan øge voksne frivilliges engagement i folkeoplysningsområdet. Fraværende: Leif Urhøj Side 16

17 Folkeoplysningsrådet, Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Sagsnr.:14/5185 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: 1. Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid & Samfund afholder kurser for medlemmerne af folkeoplysningsudvalgene i hele landet. På følgende side kan kursusdage og beskrivelse af kurset ses: Kursus 2, Aarhus, mandag d. 2. juni kl (sidste tilmeldingsfrist var dog 2. Maj) Kursus 3, Vissenbjerg, tirsdag d. 26. august kl Kursus 6, Hovborg, mandag d. 6. oktober kl Gensidig orientering. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til gensidig orientering. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gensidig orientering foretaget. Fraværende: Leif Urhøj Side 17

18 Folkeoplysningsrådet, Underskriftsside Leif Urhøj Jette Rosenfeldt Jan Møller Jørgensen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Børge Larsen Niels Middelbo

19 Bilag: 2.1. Udkast til forretningsorden maj 2014.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32660/14

20 Forretningsorden FORRETNINGSORDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSRÅDET I FREDERICIA KOMMUNE Folkeoplysningsrådet er nedsat i henhold til LBK nr. 854 af 11. juli STK. 2. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 2. Stk. 2. Stk Folkeoplysningsrådet konstituerer sig med formand og næstformand for perioden maj 2014 og frem til medio Der henvises til 9 i vedtægt for Fredericia Kommunes Folkeoplysningsråd, hvad angår møders indkaldelse og afvikling m.v. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne, samt drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokol. Ved mødets slutning underskrivers protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. 4. Forhandlingsmateriale, der ønskes behandlet i rådet, fremsendes til forvaltningen senest 1 måned før det ordinære møde. I særlige tilfælde kan presserende sager dog behandles, uanset om ovennævnte frist ikke er overholdt. 5. Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6. Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger.

21 Bilag: 5.1. Uddrag af Folkeoplysningsloven ang. 35 stk. 2 udvalget Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16484/13

22

23

24

25

26

27 Bilag: 6.1. Folkeoplysningsrådets vedtægter og kompetencefordelingsplan maj 2014.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32753/14

28 VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG) I henhold til 35, stk. 2, Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 nedsætter Byrådet et folkeoplysningsråd. Efter 35, stk. 2 fastsætter Byrådet nærmere regler om udøvelse af folkeoplysningsrådets virksomhed. 1. Folkeoplysningsrådet har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lovbekendtgørelsen om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet. 2. Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra samrådet Aftenskolerne i Fredericia (AIF) som omfatter oplysningsforbund og andre kredse, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne. 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF). 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd (BUS). 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer. Denne gruppe er uden samråd. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra gruppen af Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger. Denne gruppe er uden samråd. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra Kultur, Idræt & Turisme, som repræsentant for de selvorganiserede grupper. Denne gruppe er uden samråd. For hvert medlem af Folkeoplysningsrådet udpeges en stedfortræder. Det er det enkelte samråd eller den enkelte gruppe, der udpeger stedfortræderen. 3. For grupper uden samråd indkalder Kultur, Idræt & Turisme kandidater og afholder valgmøder. Valgmøder indkaldes af Kultur, Idræt & Turisme med 14 dages varsel.

29 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Til møderne indbydes alle kredse/foreninger/grupper som i henhold til nærværende vedtægt kan vælges til folkeoplysningsrådet. Medlemmerne indstilles eller vælges i marts måned efter en ny byrådsperiode. Det nye byråd skal forinden (i februar) have taget stilling til folkeoplysningsrådets sammensætning og kompetencer. I april forelægges indstillingerne til Byrådets beslutning, hvorefter udvalget konstituerer sig. På valgmøderne sker der valg inden for de enkelte grupperinger (handicaporganisationerne, Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger og de selvorganiserede grupper). Valgbar er alle personer, der repræsenterer en kreds/forening/gruppe, der har modtaget og anvendt tilskud fra folkeoplysningsområdet og/eller benyttet anviste lokaler til folkeoplysende virksomhed i det pågældende år, hvor valget finder sted. Eller repræsentanter for en kreds/forening/gruppe der kunne have modtaget tilskud eller fået anvist lokaler, hvis de havde søgt om det. - Hver kreds/forening/gruppe har 1 stemme. - For hvert medlem vælges der 1 stedfortræder. - Hvis der opnås enighed på valgmødet, anses de pågældende som valgt. - Hvis der ikke opnås enighed på valgmødet, foretages en afstemning. Den kandidat med flest stemmer anses for valgt. Hvis der er stemmelighed foretages der omvalg. Stk. 6. Stk. 7. Valget følger Byrådets funktionsperiode, dog således at et nyt udvalg først træder til pr. 1.4 efter byrådsvalget. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. Vælges der ikke en kandidat og eller stedfortræder inden for et eller flere af områderne på valgmødet, kan Kultur, Idræt & Turisme indstille en eller flere kandidater og eller stedfortrædere til godkendelse i Byrådet. 4. Kultur- og fritidschefen og sekretæren for Folkeoplysningsrådet deltager i udvalgets møder. Stk. 2. Folkeoplysningsrådet kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål. 5. Hvis et medlem af Folkeoplysningsrådet udtræder i løbet af valgperioden, skal dette, og

30 hvem der indtræder i stedet for, meddeles Byrådet. Herefter indtræder stedfortræderen. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i rådet. Har et medlem forfald mindst 1 måned, skal stedfortræderen indkaldes. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsrådet ingen stedfortræder, fortages suppleringsvalg for resten af valgperioden. De almindelige habilitetsregler er gældende. Der kan nedsættes underudvalg Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere. 8. Folkeoplysningsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. 9. Folkeoplysningsrådets møder afholdes for lukkede døre. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Folkeoplysningsrådet afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang i hvert kvartal. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 8 dages varsel medlemmerne. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 8 dage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 12 dage før mødet afholdes. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

31 10. Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11. Folkeoplysningsrådet holder årligt 2 møder med Kultur- og Idrætsudvalget. Stk. 2. Stk. 3. På mødet i januar/februar evalueres det forgangne års handicapindsats, udviklingsperspektiver for det kommende år diskuteres, og nye muligheder for tværgående samarbejde inden for folkeoplysningsområdet diskuteres. På mødet i august/september diskuteres budgetlægning for folkeoplysningsområdet, tilskudsmodeller og indsatsområder diskuteres, og der fremlægges status på tilsynsbesøgene hos foreningerne. Stk. 4. Udgifterne til Folkeoplysningsrådet og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed. 12. Der nedsættes en indsatspulje (jf. loven en udviklingspulje), som folkeoplysningsrådet råder over og kan tildele midler fra. 13. Folkeoplysningsrådet aflægger hvert år beretning for udvalgets virksomhed.

32 Kompetencefordelings- og delegationsplan. Alle sager, der er henlagt til Folkeoplysningsrådet, skal forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse, hvis det medfører forøgede udgifter for kommunen. Folkeoplysningsrådet indstiller udkast til regler for tilskudsordninger til kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme til folkeoplysningsområdet, om rammens fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar forud for ændringer af politikken for folkeoplysningsområdet, som i Fredericia Kommune er en del af Kultur-, idræts- og fritidspolitikken. Folkeoplysningsrådet træffer afgørelse om afgrænsningen af lovens hovedområder samt om afgrænsningen af de områder, hvortil der kan ydes tilskud i den indsatspuljen (Udviklingspuljen i henhold til 6 i folkeoplysningsloven). Kultur- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed. Kultur- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om eventuelt gebyr. Folkeoplysningsrådet påser, at tilskud ydet efter folkeoplysningsloven er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf. Kultur- og Idrætsudvalget anviser offentlige lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte ansøgere, efter loven og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Folkeoplysningsrådet foretager øget tilsyn med de folkeoplysende foreninger sammen med forvaltningen/kultur, Idræt & Turisme.

33 KOMPETENCEFORDELINGS- OG DELEGATIONSPLAN VEDRØRENDE FOLKEOPLYSNINGSLOVEN KB = KFU = FOU = Forv.= Kommunalbestyrelsen Kultur- og Idrætsudvalget Folkeoplysningsrådet Forvaltningen (Kultur, Idræt & Turisme) B = Beslutningskompetence H = Høringsret I = Indstilling P = Påser/kontrollere/ansvarlig L = Folkeoplysningsloven Bek. = Folkeoplysningsbekendtgørelsen De økonomiske rammer KB KFU FOU Forv L. 6, stk. 1 Fastsættelse af den økonomiske ramme til det samlede område L. 6, stk. 1 Fastsættelse af beløbsramme til en udviklingspulje kaldet indsatspulje B I H B I H L. 6, stk. 1 Fastsættelse af 2 beløbsrammer til henholdsvis folkeoplysende voksenundervisning og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 6, stk. 2 Afsætte dele af den samlede beløbsramme til nærmere angivne formål L. 22, stk. 4 Tildele tilskud efter puljen til ekstraordinære og 5 lokaletilskud efter denne paragraf. B I H B I H B I

34 Foreningsbegrebet KB KFU FOU Forv L. 3 Fravige kravet om foreningsdannelse for tilskud fra udviklingspuljen B I L. 5, stk. 1 Afgøre om en forening skal betragtes som en folkeoplysende forening som udbyder folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde B L. 5, stk. 6 Fravige habilitetsregler for bestyrelser jf. 5, stk. 4 i forbindelse med leje af lokaler, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang B I L. 5, stk. 7 Tilskud og anvisning af lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen B I L. 5, stk. 8 Afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud B I L. 5, stk. 8 Beslutte at foreninger ikke skal indsende en årlig beretning B I Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv L. 7, stk. 4 Godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds B I L. 10, stk. 1 Fastsætte ansøgningsfrist for tilskud til voksenundervisning B I L. 10, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I Bek. 5, stk. 3 Jf. L 5, stk. 4 Fastsætte retningslinjer for, hvad der ligger uden for den tilskudsberettigede virksomhed B H I

35 Bek. 5, stk. 4 Fravige begrænsning af emner jf. bek. 5, stk. 3 (spil, sport, m.v.) L. 8a Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper L. 8a Forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold L. 8, stk. 3 Fastsætte retningslinjer for anvendelse af 10 % rammen B H I B H I B H I B H I L. 43, stk. 6 Beslutte at personer uden dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen B I Lokaletilskud - Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv L. 23, stk. 2 Fastsætte regler for lokaletilskud B H I L. 23, stk. 1 Undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale B I L. 24, stk. 1 og stk. 2 Nedsætte tilskuddet B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv L. 16, stk. 1 Tilskud til aktiviteter for personer over 25 år B H I L. 18, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I L. 19, stk. 1 Fastsætte tilskudsmodel B I I I

36 L. 19, stk. 2 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov B H I Lokaletilskud - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv L. 25, stk. 2 Undlade at imødekomme nye ansøgninger om tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale B I L. 25, stk. 3 Regler for nedsættelse af tilskud for deltagere over 25 år B H I L. 25, stk. 3 Afgørelse om ledere/instruktører over 25 år B H I L. 25, stk. 4 Fastsætte regler for personer over 25 år B H I L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lejemål i haller, væsentlige udvidelser m.v. der indebærer merudgifter for kommunen L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lokaler og lejrpladser, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen B I H? I B I H I L. 26 Nedsætte lokaletilskud B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Bek. 12, stk. 2 Beslutte om fradrag af lejeindtægter B I L. 21, stk. 1 Anviser lokaler B P

37 L. 22, stk. 4 og 5 Gebyr for anviste offentlige lokaler B I H I Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Bek. 10, stk. 1 Samle anvisningen af lokaler geografisk og tidsmæssigt KB KFU FOU Forv B H I Bek. 10, stk. 4 Inddrage tilladelsen til at benytte lokalet B Regnskab og revision KB KFU FOU Forv L. 29, stk. 3 Fastsætte regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen B I L. 29, stk. 4 Fastsætte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision B I L. 30 Forlange tilskud tilbagebetalt eller modregnet B I L. 32 Undlade at yde tilskud og anvise lokaler for en angiven periode B I L. 8, stk. 3 Fastsætte regler for afregning af tilskud jf. 10 % rammen (voksenundervisning) B I L. 19, stk. 4 Fastsætte regler for afregning af tilskud til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde B I Bek. 18, stk. 1 Fastsætte regler for afregning af lokaletilskud Bek. 19, stk. 2 Beslutte om regnskab for større tilskud skal og stk. 3 revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor B B I I

38 Øvrige spørgsmål KB KFU FOU Forv L. 33, stk. 1 Beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter loven, der ikke er henlagt til anden myndighed L. 33, stk. 4 Fastsætte nærmere regler om tilskud og anvisning af lokaler B I I B I I I L. 33, stk. 5 Indhente oplysninger om virksomhed efter loven B P L. 33, stk. 5 Standse og tilbageholde tilskud såfremt tilskudsbetingelserne ikke overholdes B P I L. 35, stk. 1 og stk. 2 Nedsætter Folkeoplysningsrådet, beslutter sammensætning, valgperiode kompetencer, m.m. B I H I

39 Bilag: 7.1. Fredericia Kommune Kultur fritids idrætspolitik i A5 Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16589/13

40 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

41 Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk tilrettelæggelse: Vester Kopi, Fredericia Skrift: Gill Sans

42 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK Mod på livet energi til handling - det er noget særligt at være borger i Fredericia VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR IDRÆT FRITID 3

43 Forord Kultur-, idræts- og fritidspolitikken er udarbejdet af Kultur- og Fritidsudvalget ud fra en overordnet politisk målsætning om størst mulig borgernærhed. Det betyder, at flest muligt skal have glæde af ressourcerne. De skal bruges dér, hvor fredericianerne udfolder sig kulturelt, sportsligt og fritidsmæssigt. Politikkens indsatsområder skal skabe udvikling og trivsel, fællesskab og mod på livet, også midt i en økonomisk krisetid, hvor dele af livet kan være svære at overskue. Netop kultur, idræt og fritid danner tilsammen det kraftfelt, hvorfra vi får lyst og mod til at udtrykke og udvikle os, både enkeltvis og som samfund. Derfor skal folkeoplysning, fritids- og kulturtilbud trives alle vegne, og sammen med mangfoldige muligheder for idræt og fysisk udfoldelse skal det være vort daglige udgangspunkt. Politikken er således en livgivende energisk puls i den fredericianske hverdag. Den er et afsæt til udformningen af vores fælles fremtid. Den skal være med til at skabe kulturel og social kapital, så der bliver overskud på fællesskabets konto og på den enkeltes, når det gælder trivsel og livskvalitet. Fredericia Byråd har vedtaget politikken den 7. maj Jane Findahl formand for Kultur- og Fritidsudvalget 4

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere