Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Folkeoplysningsrådet, Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 16:30-18:30 Medlemmer: Fraværende: Børge Larsen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Jan Møller Jørgensen Jette Rosenfeldt Leif Urhøj Niels Middelbo Leif Urhøj Side 1

2 Folkeoplysningsrådet, Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Forretningsorden for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Konstituering af Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Mødeplan for Folkeoplysningsrådet maj - december Lovgrundlaget for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet Politik for folkeoplysningsområdet - under Kultur-, idræts- og fritidspolitikken KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Side 2

3 Folkeoplysningsrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Godkendelse af dagsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at dagsordnen godkendes. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Leif Urhøj Side 3

4 Folkeoplysningsrådet, Forretningsorden for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5114 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Det nye folkeoplysningsråd skal selv vedtage sin forretningsorden. Vedlagt som bilag er et udkast til en forretningsorden, udarbejdet ud fra det tidligere råds forretningsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet vedtager en forretningsorden. Bilag: Åben - Udkast til forretningsorden maj 2014.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Leif Urhøj Side 4

5 Folkeoplysningsrådet, Konstituering af Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5115 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på mødet d. 28. april 2014 de indstillede kandidater til Folkeoplysningsrådet, således at Folkeoplysningsrådet i perioden maj 2014 til medio 2015 består af følgende personer: Repræsentant for Kandidat Stedfortræder AIF Leif Urhøj Hanne Isaksen AIF Jette Rosenfeldt Børge Jensen BUS Jan Møller Jørgensen Mogens Bahnsen SIF Christoffer Riis Svendsen Poul Erik Rundhovde SIF Gert Due Jørgensen Brian Kring Nikolajsen Handicapforeningerne Børge Larsen Henning Bechsgaard Andre godkendte Foreninger Selvorganiserede grupper Niels Middelbo Ledig Sonja Christensen Ledig Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Konstitueringsmødet ledes af det medlem, der har længst anciennitet i det tidligere folkeoplysningsråd. Konstitueringen skal ske med: A) Valg af formand for Folkeoplysningsrådet B) Valg af næstformand for Folkeoplysningsrådet Side 5

6 Folkeoplysningsrådet, Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at der vælges en formand og en næstformand for valgperioden maj 2014 til medio Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Christoffer Riis Svendsen blev enstemmigt valgt til formand. Leif Urhøj blev enstemmigt valgt til næstformand. Fraværende: Leif Urhøj Side 6

7 Folkeoplysningsrådet, Mødeplan for Folkeoplysningsrådet maj - december 2014 Sagsnr.:14/5117 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Folkeoplysningsrådet skal beslutte hvilke datoer der skal holdes møder på for resten af Der skal holdes møder i: Juni August/september Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget d kl Oktober November December I forhold til sager der skal sendes videre til Kultur- og Idrætsudvalget skal møderne helst holdes inden følgende dage: 5. september 6. oktober 7. november Der er ingen møder i Kultur- og Idrætsudvalget i december Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet beslutter møderækken i Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Følgende datoer besluttet: D. 25. juni kl D. 3. september kl Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget d. 24. september kl Side 7

8 Folkeoplysningsrådet, D. 8. oktober kl D. 5. november kl D. 3. december kl Fraværende: Leif Urhøj Side 8

9 Folkeoplysningsrådet, Lovgrundlaget for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:13/2315 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Gennemgang af lovgrundlaget for det nye folkeoplysningsråd i Fredericia Kommune, jf. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (se bilag). Det centrale i forhold til det nye udvalg er, at det som minimum skal høres i forbindelse med: Vedtagelse og ændringer af en politik for folkeoplysningsområdet (I Fredericia Kommune er politikken for folkeoplysningsområdet en del af den samlede Kultur-, idræts- og fritidspolitik) Budget for folkeoplysningsområdet Vedtagelse og ændringer af kommunens regler til tilskud inden for folkeoplysningsområdet Derudover er der nedsat en pulje til indsatsområder under folkeoplysningsområdet. Hele Folkeoplysningsloven findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Uddrag af Folkeoplysningsloven ang. 35 stk. 2 udvalget Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Side 9

10 Folkeoplysningsrådet, Fraværende: Leif Urhøj Side 10

11 Folkeoplysningsrådet, Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet Sagsnr.:13/2357 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet er vedhæftet som bilag og gennemgås kort på mødet. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Folkeoplysningsrådets vedtægter og kompetencefordelingsplan maj 2014.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Fraværende: Leif Urhøj Side 11

12 Folkeoplysningsrådet, Politik for folkeoplysningsområdet - under Kultur-, idrætsog fritidspolitikken Sagsnr.:13/2331 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Politikken for folkeoplysningsområdet ligger i Fredericia Kommune under den samlede Kultur-, idræts- og fritidspolitik. Politikken er vedhæftet som bilag og gennemgås kort på mødet. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Fredericia Kommune Kultur fritids idrætspolitik i A5 Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Fraværende: Leif Urhøj Side 12

13 Folkeoplysningsrådet, KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Sagsnr.:14/5060 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: KFUM Boldklub søger om et ekstraordinært lokaletilskud til en ny varmtvandsbeholder. Klubben søger om hel eller delvis dækning af udgifterne på kr. (beløbet er inkl. Moms). I marts sprang vandforsyningsanlægget tilknyttet varmtvandsbeholderen i KFUMs klubhus læk, hvilket betød, at klubben var uden vand i omklædningsrum, toiletter og køkken. KFUM så sig nødsaget til at få anlægget repareret med det samme, fordi de ikke kunne undvære vand og varme i klubhuset. Det viste sig at anlægget ikke kunne repareres, men at det krævede en ny varmtvandsbeholder. Klubben fik et tilbud på udskiftningen på kr. Ifølge KFUM kan udskiftningen medføre en besparelse på % på varmtvandsforbruget, fordi den nye varmtvandsbeholder kun er på 800 L, mod den tidligere tank på 1600 L, og der samtidig er en ny Termix veksler i. KFUM beklager, at de ikke har kunnet søge forud med et beløb af den størrelse, men klubben kunne ikke forudse det, og samtidig ikke vente på svar på ansøgningen før en reparation. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: KFUM påpeger selv, at klubben gennem de sidste par år har haft en stram styring af økonomien grundet klubbens negative egenkapital, som pt. er på kr. Udgiften til varmtvandsbeholderen betyder at klubben bliver sat tilbage i forhold til afviklingen af gælden. KFUM Boldklub har 408 medlemmer, hvoraf 82 er over 25 år. Heraf er 40 med i bestyrelsen eller trænere eller ledere. Det svarer til, at 10 % af medlemmerne er over 25 år. KFUM Boldklub havde i 2013 et underskud på kr. og i 2012 et overskud på kr. Klubben har pr en egenkapital på kr. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at KFUM Boldklub kan bevilges et tilskud til udskiftningen af varmtvandsbeholderen, da det er en almindelig Side 13

14 Folkeoplysningsrådet, vedligeholdelsesudgift. Klubben kan tildeles et tilskud på 65 % svarende til det normale lokaletilskud. Jævnfør klubbens huslejekontrakt påhviler al indvendig vedligeholdelse lejer (KFUM Boldklub). Et tilskud til varmtvandsbeholderen kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at 1. KFUM Boldklub bevilges et tilskud til udskiftningen af varmtvandsbeholderen på 65 % af det ansøgte beløb på kr. Beløbet svarer til kr. 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - Brev til kommunen vedr. ansøgning af midler til varmtvandsbeholder. Åben - KFUM's Boldklub Regnskab 2013 Åben - Faktura - Varmtvandsbeholder.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Leif Urhøj Side 14

15 Folkeoplysningsrådet, Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5154 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Ifølge den reviderede folkeoplysningslov 6, stk. 1, nr. 3 skal der nedsættes en pulje til udviklingsarbejde inden for lovens område. Midler fra denne pulje skal både kunne tildeles det organiserede foreningsliv, selvorganiserede grupper og nye organisationsformer. I Fredericia Kommune er det besluttet, at kalde den pulje for en indsatspulje. Puljen knyttes til et eller flere indsatsområder inden for folkeoplysningsområdet. Det er Folkeoplysningsrådet der udvælger indsatsområderne og beslutter kriterier og rammer for puljen. I 2014 er der kr. i puljen, samt et restbeløb fra Der afsættes årligt kr. til puljen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Folkeoplysningsrådet skal udvælge et eller flere indsatsområder for indeværende periode. Det kan f.eks. være en af værdierne i den vedtagne Kultur-, idræts- og fritidspolitik, en bestemt målgruppe, nye organisationsformer eller noget helt fjerde. Derudover skal rådet beslutte hvilke kriterier og rammer, der skal være for indsatspuljen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at 1. Folkeoplysningsrådet vælger et eller flere indsatsområder for indeværende valgperiode. 2. Folkeoplysningsrådet diskuterer kriterier og rammer for indsatspuljen. 3. Kultur, Idræt & Turisme efterfølgende udarbejder et udkast til kriterier og rammer for puljen til godkendelse i Folkeoplysningsrådet. Side 15

16 Folkeoplysningsrådet, Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Punktet udsættes til næste møde med henblik på at beskrive en indsats, der kan øge voksne frivilliges engagement i folkeoplysningsområdet. Fraværende: Leif Urhøj Side 16

17 Folkeoplysningsrådet, Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Sagsnr.:14/5185 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: 1. Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid & Samfund afholder kurser for medlemmerne af folkeoplysningsudvalgene i hele landet. På følgende side kan kursusdage og beskrivelse af kurset ses: Kursus 2, Aarhus, mandag d. 2. juni kl (sidste tilmeldingsfrist var dog 2. Maj) Kursus 3, Vissenbjerg, tirsdag d. 26. august kl Kursus 6, Hovborg, mandag d. 6. oktober kl Gensidig orientering. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til gensidig orientering. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gensidig orientering foretaget. Fraværende: Leif Urhøj Side 17

18 Folkeoplysningsrådet, Underskriftsside Leif Urhøj Jette Rosenfeldt Jan Møller Jørgensen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Børge Larsen Niels Middelbo

19 Bilag: 2.1. Udkast til forretningsorden maj 2014.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32660/14

20 Forretningsorden FORRETNINGSORDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSRÅDET I FREDERICIA KOMMUNE Folkeoplysningsrådet er nedsat i henhold til LBK nr. 854 af 11. juli STK. 2. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 2. Stk. 2. Stk Folkeoplysningsrådet konstituerer sig med formand og næstformand for perioden maj 2014 og frem til medio Der henvises til 9 i vedtægt for Fredericia Kommunes Folkeoplysningsråd, hvad angår møders indkaldelse og afvikling m.v. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne, samt drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokol. Ved mødets slutning underskrivers protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. 4. Forhandlingsmateriale, der ønskes behandlet i rådet, fremsendes til forvaltningen senest 1 måned før det ordinære møde. I særlige tilfælde kan presserende sager dog behandles, uanset om ovennævnte frist ikke er overholdt. 5. Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6. Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger.

21 Bilag: 5.1. Uddrag af Folkeoplysningsloven ang. 35 stk. 2 udvalget Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16484/13

22

23

24

25

26

27 Bilag: 6.1. Folkeoplysningsrådets vedtægter og kompetencefordelingsplan maj 2014.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32753/14

28 VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG) I henhold til 35, stk. 2, Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 nedsætter Byrådet et folkeoplysningsråd. Efter 35, stk. 2 fastsætter Byrådet nærmere regler om udøvelse af folkeoplysningsrådets virksomhed. 1. Folkeoplysningsrådet har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lovbekendtgørelsen om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet. 2. Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra samrådet Aftenskolerne i Fredericia (AIF) som omfatter oplysningsforbund og andre kredse, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne. 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF). 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd (BUS). 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer. Denne gruppe er uden samråd. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra gruppen af Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger. Denne gruppe er uden samråd. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra Kultur, Idræt & Turisme, som repræsentant for de selvorganiserede grupper. Denne gruppe er uden samråd. For hvert medlem af Folkeoplysningsrådet udpeges en stedfortræder. Det er det enkelte samråd eller den enkelte gruppe, der udpeger stedfortræderen. 3. For grupper uden samråd indkalder Kultur, Idræt & Turisme kandidater og afholder valgmøder. Valgmøder indkaldes af Kultur, Idræt & Turisme med 14 dages varsel.

29 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Til møderne indbydes alle kredse/foreninger/grupper som i henhold til nærværende vedtægt kan vælges til folkeoplysningsrådet. Medlemmerne indstilles eller vælges i marts måned efter en ny byrådsperiode. Det nye byråd skal forinden (i februar) have taget stilling til folkeoplysningsrådets sammensætning og kompetencer. I april forelægges indstillingerne til Byrådets beslutning, hvorefter udvalget konstituerer sig. På valgmøderne sker der valg inden for de enkelte grupperinger (handicaporganisationerne, Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger og de selvorganiserede grupper). Valgbar er alle personer, der repræsenterer en kreds/forening/gruppe, der har modtaget og anvendt tilskud fra folkeoplysningsområdet og/eller benyttet anviste lokaler til folkeoplysende virksomhed i det pågældende år, hvor valget finder sted. Eller repræsentanter for en kreds/forening/gruppe der kunne have modtaget tilskud eller fået anvist lokaler, hvis de havde søgt om det. - Hver kreds/forening/gruppe har 1 stemme. - For hvert medlem vælges der 1 stedfortræder. - Hvis der opnås enighed på valgmødet, anses de pågældende som valgt. - Hvis der ikke opnås enighed på valgmødet, foretages en afstemning. Den kandidat med flest stemmer anses for valgt. Hvis der er stemmelighed foretages der omvalg. Stk. 6. Stk. 7. Valget følger Byrådets funktionsperiode, dog således at et nyt udvalg først træder til pr. 1.4 efter byrådsvalget. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. Vælges der ikke en kandidat og eller stedfortræder inden for et eller flere af områderne på valgmødet, kan Kultur, Idræt & Turisme indstille en eller flere kandidater og eller stedfortrædere til godkendelse i Byrådet. 4. Kultur- og fritidschefen og sekretæren for Folkeoplysningsrådet deltager i udvalgets møder. Stk. 2. Folkeoplysningsrådet kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål. 5. Hvis et medlem af Folkeoplysningsrådet udtræder i løbet af valgperioden, skal dette, og

30 hvem der indtræder i stedet for, meddeles Byrådet. Herefter indtræder stedfortræderen. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i rådet. Har et medlem forfald mindst 1 måned, skal stedfortræderen indkaldes. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsrådet ingen stedfortræder, fortages suppleringsvalg for resten af valgperioden. De almindelige habilitetsregler er gældende. Der kan nedsættes underudvalg Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere. 8. Folkeoplysningsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. 9. Folkeoplysningsrådets møder afholdes for lukkede døre. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Folkeoplysningsrådet afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang i hvert kvartal. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 8 dages varsel medlemmerne. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 8 dage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 12 dage før mødet afholdes. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

31 10. Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11. Folkeoplysningsrådet holder årligt 2 møder med Kultur- og Idrætsudvalget. Stk. 2. Stk. 3. På mødet i januar/februar evalueres det forgangne års handicapindsats, udviklingsperspektiver for det kommende år diskuteres, og nye muligheder for tværgående samarbejde inden for folkeoplysningsområdet diskuteres. På mødet i august/september diskuteres budgetlægning for folkeoplysningsområdet, tilskudsmodeller og indsatsområder diskuteres, og der fremlægges status på tilsynsbesøgene hos foreningerne. Stk. 4. Udgifterne til Folkeoplysningsrådet og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed. 12. Der nedsættes en indsatspulje (jf. loven en udviklingspulje), som folkeoplysningsrådet råder over og kan tildele midler fra. 13. Folkeoplysningsrådet aflægger hvert år beretning for udvalgets virksomhed.

32 Kompetencefordelings- og delegationsplan. Alle sager, der er henlagt til Folkeoplysningsrådet, skal forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse, hvis det medfører forøgede udgifter for kommunen. Folkeoplysningsrådet indstiller udkast til regler for tilskudsordninger til kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme til folkeoplysningsområdet, om rammens fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar forud for ændringer af politikken for folkeoplysningsområdet, som i Fredericia Kommune er en del af Kultur-, idræts- og fritidspolitikken. Folkeoplysningsrådet træffer afgørelse om afgrænsningen af lovens hovedområder samt om afgrænsningen af de områder, hvortil der kan ydes tilskud i den indsatspuljen (Udviklingspuljen i henhold til 6 i folkeoplysningsloven). Kultur- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed. Kultur- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om eventuelt gebyr. Folkeoplysningsrådet påser, at tilskud ydet efter folkeoplysningsloven er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf. Kultur- og Idrætsudvalget anviser offentlige lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte ansøgere, efter loven og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Folkeoplysningsrådet foretager øget tilsyn med de folkeoplysende foreninger sammen med forvaltningen/kultur, Idræt & Turisme.

33 KOMPETENCEFORDELINGS- OG DELEGATIONSPLAN VEDRØRENDE FOLKEOPLYSNINGSLOVEN KB = KFU = FOU = Forv.= Kommunalbestyrelsen Kultur- og Idrætsudvalget Folkeoplysningsrådet Forvaltningen (Kultur, Idræt & Turisme) B = Beslutningskompetence H = Høringsret I = Indstilling P = Påser/kontrollere/ansvarlig L = Folkeoplysningsloven Bek. = Folkeoplysningsbekendtgørelsen De økonomiske rammer KB KFU FOU Forv L. 6, stk. 1 Fastsættelse af den økonomiske ramme til det samlede område L. 6, stk. 1 Fastsættelse af beløbsramme til en udviklingspulje kaldet indsatspulje B I H B I H L. 6, stk. 1 Fastsættelse af 2 beløbsrammer til henholdsvis folkeoplysende voksenundervisning og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 6, stk. 2 Afsætte dele af den samlede beløbsramme til nærmere angivne formål L. 22, stk. 4 Tildele tilskud efter puljen til ekstraordinære og 5 lokaletilskud efter denne paragraf. B I H B I H B I

34 Foreningsbegrebet KB KFU FOU Forv L. 3 Fravige kravet om foreningsdannelse for tilskud fra udviklingspuljen B I L. 5, stk. 1 Afgøre om en forening skal betragtes som en folkeoplysende forening som udbyder folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde B L. 5, stk. 6 Fravige habilitetsregler for bestyrelser jf. 5, stk. 4 i forbindelse med leje af lokaler, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang B I L. 5, stk. 7 Tilskud og anvisning af lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen B I L. 5, stk. 8 Afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud B I L. 5, stk. 8 Beslutte at foreninger ikke skal indsende en årlig beretning B I Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv L. 7, stk. 4 Godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds B I L. 10, stk. 1 Fastsætte ansøgningsfrist for tilskud til voksenundervisning B I L. 10, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I Bek. 5, stk. 3 Jf. L 5, stk. 4 Fastsætte retningslinjer for, hvad der ligger uden for den tilskudsberettigede virksomhed B H I

35 Bek. 5, stk. 4 Fravige begrænsning af emner jf. bek. 5, stk. 3 (spil, sport, m.v.) L. 8a Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper L. 8a Forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold L. 8, stk. 3 Fastsætte retningslinjer for anvendelse af 10 % rammen B H I B H I B H I B H I L. 43, stk. 6 Beslutte at personer uden dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen B I Lokaletilskud - Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv L. 23, stk. 2 Fastsætte regler for lokaletilskud B H I L. 23, stk. 1 Undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale B I L. 24, stk. 1 og stk. 2 Nedsætte tilskuddet B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv L. 16, stk. 1 Tilskud til aktiviteter for personer over 25 år B H I L. 18, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I L. 19, stk. 1 Fastsætte tilskudsmodel B I I I

36 L. 19, stk. 2 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov B H I Lokaletilskud - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv L. 25, stk. 2 Undlade at imødekomme nye ansøgninger om tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale B I L. 25, stk. 3 Regler for nedsættelse af tilskud for deltagere over 25 år B H I L. 25, stk. 3 Afgørelse om ledere/instruktører over 25 år B H I L. 25, stk. 4 Fastsætte regler for personer over 25 år B H I L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lejemål i haller, væsentlige udvidelser m.v. der indebærer merudgifter for kommunen L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lokaler og lejrpladser, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen B I H? I B I H I L. 26 Nedsætte lokaletilskud B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Bek. 12, stk. 2 Beslutte om fradrag af lejeindtægter B I L. 21, stk. 1 Anviser lokaler B P

37 L. 22, stk. 4 og 5 Gebyr for anviste offentlige lokaler B I H I Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Bek. 10, stk. 1 Samle anvisningen af lokaler geografisk og tidsmæssigt KB KFU FOU Forv B H I Bek. 10, stk. 4 Inddrage tilladelsen til at benytte lokalet B Regnskab og revision KB KFU FOU Forv L. 29, stk. 3 Fastsætte regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen B I L. 29, stk. 4 Fastsætte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision B I L. 30 Forlange tilskud tilbagebetalt eller modregnet B I L. 32 Undlade at yde tilskud og anvise lokaler for en angiven periode B I L. 8, stk. 3 Fastsætte regler for afregning af tilskud jf. 10 % rammen (voksenundervisning) B I L. 19, stk. 4 Fastsætte regler for afregning af tilskud til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde B I Bek. 18, stk. 1 Fastsætte regler for afregning af lokaletilskud Bek. 19, stk. 2 Beslutte om regnskab for større tilskud skal og stk. 3 revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor B B I I

38 Øvrige spørgsmål KB KFU FOU Forv L. 33, stk. 1 Beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter loven, der ikke er henlagt til anden myndighed L. 33, stk. 4 Fastsætte nærmere regler om tilskud og anvisning af lokaler B I I B I I I L. 33, stk. 5 Indhente oplysninger om virksomhed efter loven B P L. 33, stk. 5 Standse og tilbageholde tilskud såfremt tilskudsbetingelserne ikke overholdes B P I L. 35, stk. 1 og stk. 2 Nedsætter Folkeoplysningsrådet, beslutter sammensætning, valgperiode kompetencer, m.m. B I H I

39 Bilag: 7.1. Fredericia Kommune Kultur fritids idrætspolitik i A5 Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16589/13

40 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

41 Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk tilrettelæggelse: Vester Kopi, Fredericia Skrift: Gill Sans

42 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK Mod på livet energi til handling - det er noget særligt at være borger i Fredericia VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR IDRÆT FRITID 3

43 Forord Kultur-, idræts- og fritidspolitikken er udarbejdet af Kultur- og Fritidsudvalget ud fra en overordnet politisk målsætning om størst mulig borgernærhed. Det betyder, at flest muligt skal have glæde af ressourcerne. De skal bruges dér, hvor fredericianerne udfolder sig kulturelt, sportsligt og fritidsmæssigt. Politikkens indsatsområder skal skabe udvikling og trivsel, fællesskab og mod på livet, også midt i en økonomisk krisetid, hvor dele af livet kan være svære at overskue. Netop kultur, idræt og fritid danner tilsammen det kraftfelt, hvorfra vi får lyst og mod til at udtrykke og udvikle os, både enkeltvis og som samfund. Derfor skal folkeoplysning, fritids- og kulturtilbud trives alle vegne, og sammen med mangfoldige muligheder for idræt og fysisk udfoldelse skal det være vort daglige udgangspunkt. Politikken er således en livgivende energisk puls i den fredericianske hverdag. Den er et afsæt til udformningen af vores fælles fremtid. Den skal være med til at skabe kulturel og social kapital, så der bliver overskud på fællesskabets konto og på den enkeltes, når det gælder trivsel og livskvalitet. Fredericia Byråd har vedtaget politikken den 7. maj Jane Findahl formand for Kultur- og Fritidsudvalget 4

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere