Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Folkeoplysningsrådet, Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 16:30-18:30 Medlemmer: Fraværende: Børge Larsen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Jan Møller Jørgensen Jette Rosenfeldt Leif Urhøj Niels Middelbo Leif Urhøj Side 1

2 Folkeoplysningsrådet, Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af dagsorden Forretningsorden for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Konstituering af Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Mødeplan for Folkeoplysningsrådet maj - december Lovgrundlaget for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet Politik for folkeoplysningsområdet - under Kultur-, idræts- og fritidspolitikken KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Side 2

3 Folkeoplysningsrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Godkendelse af dagsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at dagsordnen godkendes. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Leif Urhøj Side 3

4 Folkeoplysningsrådet, Forretningsorden for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5114 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Det nye folkeoplysningsråd skal selv vedtage sin forretningsorden. Vedlagt som bilag er et udkast til en forretningsorden, udarbejdet ud fra det tidligere råds forretningsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet vedtager en forretningsorden. Bilag: Åben - Udkast til forretningsorden maj 2014.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Fraværende: Leif Urhøj Side 4

5 Folkeoplysningsrådet, Konstituering af Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5115 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet godkendte på mødet d. 28. april 2014 de indstillede kandidater til Folkeoplysningsrådet, således at Folkeoplysningsrådet i perioden maj 2014 til medio 2015 består af følgende personer: Repræsentant for Kandidat Stedfortræder AIF Leif Urhøj Hanne Isaksen AIF Jette Rosenfeldt Børge Jensen BUS Jan Møller Jørgensen Mogens Bahnsen SIF Christoffer Riis Svendsen Poul Erik Rundhovde SIF Gert Due Jørgensen Brian Kring Nikolajsen Handicapforeningerne Børge Larsen Henning Bechsgaard Andre godkendte Foreninger Selvorganiserede grupper Niels Middelbo Ledig Sonja Christensen Ledig Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Konstitueringsmødet ledes af det medlem, der har længst anciennitet i det tidligere folkeoplysningsråd. Konstitueringen skal ske med: A) Valg af formand for Folkeoplysningsrådet B) Valg af næstformand for Folkeoplysningsrådet Side 5

6 Folkeoplysningsrådet, Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at der vælges en formand og en næstformand for valgperioden maj 2014 til medio Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Christoffer Riis Svendsen blev enstemmigt valgt til formand. Leif Urhøj blev enstemmigt valgt til næstformand. Fraværende: Leif Urhøj Side 6

7 Folkeoplysningsrådet, Mødeplan for Folkeoplysningsrådet maj - december 2014 Sagsnr.:14/5117 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Folkeoplysningsrådet skal beslutte hvilke datoer der skal holdes møder på for resten af Der skal holdes møder i: Juni August/september Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget d kl Oktober November December I forhold til sager der skal sendes videre til Kultur- og Idrætsudvalget skal møderne helst holdes inden følgende dage: 5. september 6. oktober 7. november Der er ingen møder i Kultur- og Idrætsudvalget i december Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet beslutter møderækken i Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Følgende datoer besluttet: D. 25. juni kl D. 3. september kl Fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget d. 24. september kl Side 7

8 Folkeoplysningsrådet, D. 8. oktober kl D. 5. november kl D. 3. december kl Fraværende: Leif Urhøj Side 8

9 Folkeoplysningsrådet, Lovgrundlaget for Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:13/2315 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Gennemgang af lovgrundlaget for det nye folkeoplysningsråd i Fredericia Kommune, jf. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (se bilag). Det centrale i forhold til det nye udvalg er, at det som minimum skal høres i forbindelse med: Vedtagelse og ændringer af en politik for folkeoplysningsområdet (I Fredericia Kommune er politikken for folkeoplysningsområdet en del af den samlede Kultur-, idræts- og fritidspolitik) Budget for folkeoplysningsområdet Vedtagelse og ændringer af kommunens regler til tilskud inden for folkeoplysningsområdet Derudover er der nedsat en pulje til indsatsområder under folkeoplysningsområdet. Hele Folkeoplysningsloven findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Uddrag af Folkeoplysningsloven ang. 35 stk. 2 udvalget Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Side 9

10 Folkeoplysningsrådet, Fraværende: Leif Urhøj Side 10

11 Folkeoplysningsrådet, Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet Sagsnr.:13/2357 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Vedtægter og kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsrådet er vedhæftet som bilag og gennemgås kort på mødet. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Folkeoplysningsrådets vedtægter og kompetencefordelingsplan maj 2014.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Fraværende: Leif Urhøj Side 11

12 Folkeoplysningsrådet, Politik for folkeoplysningsområdet - under Kultur-, idrætsog fritidspolitikken Sagsnr.:13/2331 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Politikken for folkeoplysningsområdet ligger i Fredericia Kommune under den samlede Kultur-, idræts- og fritidspolitik. Politikken er vedhæftet som bilag og gennemgås kort på mødet. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: Åben - Fredericia Kommune Kultur fritids idrætspolitik i A5 Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gennemgang taget til efterretning. Fraværende: Leif Urhøj Side 12

13 Folkeoplysningsrådet, KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Sagsnr.:14/5060 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: KFUM Boldklub søger om et ekstraordinært lokaletilskud til en ny varmtvandsbeholder. Klubben søger om hel eller delvis dækning af udgifterne på kr. (beløbet er inkl. Moms). I marts sprang vandforsyningsanlægget tilknyttet varmtvandsbeholderen i KFUMs klubhus læk, hvilket betød, at klubben var uden vand i omklædningsrum, toiletter og køkken. KFUM så sig nødsaget til at få anlægget repareret med det samme, fordi de ikke kunne undvære vand og varme i klubhuset. Det viste sig at anlægget ikke kunne repareres, men at det krævede en ny varmtvandsbeholder. Klubben fik et tilbud på udskiftningen på kr. Ifølge KFUM kan udskiftningen medføre en besparelse på % på varmtvandsforbruget, fordi den nye varmtvandsbeholder kun er på 800 L, mod den tidligere tank på 1600 L, og der samtidig er en ny Termix veksler i. KFUM beklager, at de ikke har kunnet søge forud med et beløb af den størrelse, men klubben kunne ikke forudse det, og samtidig ikke vente på svar på ansøgningen før en reparation. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: KFUM påpeger selv, at klubben gennem de sidste par år har haft en stram styring af økonomien grundet klubbens negative egenkapital, som pt. er på kr. Udgiften til varmtvandsbeholderen betyder at klubben bliver sat tilbage i forhold til afviklingen af gælden. KFUM Boldklub har 408 medlemmer, hvoraf 82 er over 25 år. Heraf er 40 med i bestyrelsen eller trænere eller ledere. Det svarer til, at 10 % af medlemmerne er over 25 år. KFUM Boldklub havde i 2013 et underskud på kr. og i 2012 et overskud på kr. Klubben har pr en egenkapital på kr. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at KFUM Boldklub kan bevilges et tilskud til udskiftningen af varmtvandsbeholderen, da det er en almindelig Side 13

14 Folkeoplysningsrådet, vedligeholdelsesudgift. Klubben kan tildeles et tilskud på 65 % svarende til det normale lokaletilskud. Jævnfør klubbens huslejekontrakt påhviler al indvendig vedligeholdelse lejer (KFUM Boldklub). Et tilskud til varmtvandsbeholderen kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at 1. KFUM Boldklub bevilges et tilskud til udskiftningen af varmtvandsbeholderen på 65 % af det ansøgte beløb på kr. Beløbet svarer til kr. 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - Brev til kommunen vedr. ansøgning af midler til varmtvandsbeholder. Åben - KFUM's Boldklub Regnskab 2013 Åben - Faktura - Varmtvandsbeholder.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Leif Urhøj Side 14

15 Folkeoplysningsrådet, Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet maj 2014 til medio 2015 Sagsnr.:14/5154 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Ifølge den reviderede folkeoplysningslov 6, stk. 1, nr. 3 skal der nedsættes en pulje til udviklingsarbejde inden for lovens område. Midler fra denne pulje skal både kunne tildeles det organiserede foreningsliv, selvorganiserede grupper og nye organisationsformer. I Fredericia Kommune er det besluttet, at kalde den pulje for en indsatspulje. Puljen knyttes til et eller flere indsatsområder inden for folkeoplysningsområdet. Det er Folkeoplysningsrådet der udvælger indsatsområderne og beslutter kriterier og rammer for puljen. I 2014 er der kr. i puljen, samt et restbeløb fra Der afsættes årligt kr. til puljen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Folkeoplysningsrådet skal udvælge et eller flere indsatsområder for indeværende periode. Det kan f.eks. være en af værdierne i den vedtagne Kultur-, idræts- og fritidspolitik, en bestemt målgruppe, nye organisationsformer eller noget helt fjerde. Derudover skal rådet beslutte hvilke kriterier og rammer, der skal være for indsatspuljen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at 1. Folkeoplysningsrådet vælger et eller flere indsatsområder for indeværende valgperiode. 2. Folkeoplysningsrådet diskuterer kriterier og rammer for indsatspuljen. 3. Kultur, Idræt & Turisme efterfølgende udarbejder et udkast til kriterier og rammer for puljen til godkendelse i Folkeoplysningsrådet. Side 15

16 Folkeoplysningsrådet, Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Punktet udsættes til næste møde med henblik på at beskrive en indsats, der kan øge voksne frivilliges engagement i folkeoplysningsområdet. Fraværende: Leif Urhøj Side 16

17 Folkeoplysningsrådet, Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d Sagsnr.:14/5185 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: 1. Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid & Samfund afholder kurser for medlemmerne af folkeoplysningsudvalgene i hele landet. På følgende side kan kursusdage og beskrivelse af kurset ses: Kursus 2, Aarhus, mandag d. 2. juni kl (sidste tilmeldingsfrist var dog 2. Maj) Kursus 3, Vissenbjerg, tirsdag d. 26. august kl Kursus 6, Hovborg, mandag d. 6. oktober kl Gensidig orientering. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til gensidig orientering. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Gensidig orientering foretaget. Fraværende: Leif Urhøj Side 17

18 Folkeoplysningsrådet, Underskriftsside Leif Urhøj Jette Rosenfeldt Jan Møller Jørgensen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Børge Larsen Niels Middelbo

19 Bilag: 2.1. Udkast til forretningsorden maj 2014.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32660/14

20 Forretningsorden FORRETNINGSORDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSRÅDET I FREDERICIA KOMMUNE Folkeoplysningsrådet er nedsat i henhold til LBK nr. 854 af 11. juli STK. 2. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 2. Stk. 2. Stk Folkeoplysningsrådet konstituerer sig med formand og næstformand for perioden maj 2014 og frem til medio Der henvises til 9 i vedtægt for Fredericia Kommunes Folkeoplysningsråd, hvad angår møders indkaldelse og afvikling m.v. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne, samt drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokol. Ved mødets slutning underskrivers protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. 4. Forhandlingsmateriale, der ønskes behandlet i rådet, fremsendes til forvaltningen senest 1 måned før det ordinære møde. I særlige tilfælde kan presserende sager dog behandles, uanset om ovennævnte frist ikke er overholdt. 5. Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6. Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger.

21 Bilag: 5.1. Uddrag af Folkeoplysningsloven ang. 35 stk. 2 udvalget Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16484/13

22

23

24

25

26

27 Bilag: 6.1. Folkeoplysningsrådets vedtægter og kompetencefordelingsplan maj 2014.pdf Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32753/14

28 VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG) I henhold til 35, stk. 2, Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 nedsætter Byrådet et folkeoplysningsråd. Efter 35, stk. 2 fastsætter Byrådet nærmere regler om udøvelse af folkeoplysningsrådets virksomhed. 1. Folkeoplysningsrådet har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lovbekendtgørelsen om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet. 2. Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra samrådet Aftenskolerne i Fredericia (AIF) som omfatter oplysningsforbund og andre kredse, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne. 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF). 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd (BUS). 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer. Denne gruppe er uden samråd. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra gruppen af Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger. Denne gruppe er uden samråd. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra Kultur, Idræt & Turisme, som repræsentant for de selvorganiserede grupper. Denne gruppe er uden samråd. For hvert medlem af Folkeoplysningsrådet udpeges en stedfortræder. Det er det enkelte samråd eller den enkelte gruppe, der udpeger stedfortræderen. 3. For grupper uden samråd indkalder Kultur, Idræt & Turisme kandidater og afholder valgmøder. Valgmøder indkaldes af Kultur, Idræt & Turisme med 14 dages varsel.

29 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Til møderne indbydes alle kredse/foreninger/grupper som i henhold til nærværende vedtægt kan vælges til folkeoplysningsrådet. Medlemmerne indstilles eller vælges i marts måned efter en ny byrådsperiode. Det nye byråd skal forinden (i februar) have taget stilling til folkeoplysningsrådets sammensætning og kompetencer. I april forelægges indstillingerne til Byrådets beslutning, hvorefter udvalget konstituerer sig. På valgmøderne sker der valg inden for de enkelte grupperinger (handicaporganisationerne, Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger og de selvorganiserede grupper). Valgbar er alle personer, der repræsenterer en kreds/forening/gruppe, der har modtaget og anvendt tilskud fra folkeoplysningsområdet og/eller benyttet anviste lokaler til folkeoplysende virksomhed i det pågældende år, hvor valget finder sted. Eller repræsentanter for en kreds/forening/gruppe der kunne have modtaget tilskud eller fået anvist lokaler, hvis de havde søgt om det. - Hver kreds/forening/gruppe har 1 stemme. - For hvert medlem vælges der 1 stedfortræder. - Hvis der opnås enighed på valgmødet, anses de pågældende som valgt. - Hvis der ikke opnås enighed på valgmødet, foretages en afstemning. Den kandidat med flest stemmer anses for valgt. Hvis der er stemmelighed foretages der omvalg. Stk. 6. Stk. 7. Valget følger Byrådets funktionsperiode, dog således at et nyt udvalg først træder til pr. 1.4 efter byrådsvalget. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. Vælges der ikke en kandidat og eller stedfortræder inden for et eller flere af områderne på valgmødet, kan Kultur, Idræt & Turisme indstille en eller flere kandidater og eller stedfortrædere til godkendelse i Byrådet. 4. Kultur- og fritidschefen og sekretæren for Folkeoplysningsrådet deltager i udvalgets møder. Stk. 2. Folkeoplysningsrådet kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål. 5. Hvis et medlem af Folkeoplysningsrådet udtræder i løbet af valgperioden, skal dette, og

30 hvem der indtræder i stedet for, meddeles Byrådet. Herefter indtræder stedfortræderen. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i rådet. Har et medlem forfald mindst 1 måned, skal stedfortræderen indkaldes. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsrådet ingen stedfortræder, fortages suppleringsvalg for resten af valgperioden. De almindelige habilitetsregler er gældende. Der kan nedsættes underudvalg Ved hvert mødes slutning underskrives protokollen af mødets deltagere. 8. Folkeoplysningsrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. 9. Folkeoplysningsrådets møder afholdes for lukkede døre. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Folkeoplysningsrådet afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang i hvert kvartal. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 8 dages varsel medlemmerne. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 8 dage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 12 dage før mødet afholdes. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

31 10. Folkeoplysningsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11. Folkeoplysningsrådet holder årligt 2 møder med Kultur- og Idrætsudvalget. Stk. 2. Stk. 3. På mødet i januar/februar evalueres det forgangne års handicapindsats, udviklingsperspektiver for det kommende år diskuteres, og nye muligheder for tværgående samarbejde inden for folkeoplysningsområdet diskuteres. På mødet i august/september diskuteres budgetlægning for folkeoplysningsområdet, tilskudsmodeller og indsatsområder diskuteres, og der fremlægges status på tilsynsbesøgene hos foreningerne. Stk. 4. Udgifterne til Folkeoplysningsrådet og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed. 12. Der nedsættes en indsatspulje (jf. loven en udviklingspulje), som folkeoplysningsrådet råder over og kan tildele midler fra. 13. Folkeoplysningsrådet aflægger hvert år beretning for udvalgets virksomhed.

32 Kompetencefordelings- og delegationsplan. Alle sager, der er henlagt til Folkeoplysningsrådet, skal forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse, hvis det medfører forøgede udgifter for kommunen. Folkeoplysningsrådet indstiller udkast til regler for tilskudsordninger til kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme til folkeoplysningsområdet, om rammens fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar forud for ændringer af politikken for folkeoplysningsområdet, som i Fredericia Kommune er en del af Kultur-, idræts- og fritidspolitikken. Folkeoplysningsrådet træffer afgørelse om afgrænsningen af lovens hovedområder samt om afgrænsningen af de områder, hvortil der kan ydes tilskud i den indsatspuljen (Udviklingspuljen i henhold til 6 i folkeoplysningsloven). Kultur- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed. Kultur- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Folkeoplysningsrådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen om eventuelt gebyr. Folkeoplysningsrådet påser, at tilskud ydet efter folkeoplysningsloven er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf. Kultur- og Idrætsudvalget anviser offentlige lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte ansøgere, efter loven og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Folkeoplysningsrådet foretager øget tilsyn med de folkeoplysende foreninger sammen med forvaltningen/kultur, Idræt & Turisme.

33 KOMPETENCEFORDELINGS- OG DELEGATIONSPLAN VEDRØRENDE FOLKEOPLYSNINGSLOVEN KB = KFU = FOU = Forv.= Kommunalbestyrelsen Kultur- og Idrætsudvalget Folkeoplysningsrådet Forvaltningen (Kultur, Idræt & Turisme) B = Beslutningskompetence H = Høringsret I = Indstilling P = Påser/kontrollere/ansvarlig L = Folkeoplysningsloven Bek. = Folkeoplysningsbekendtgørelsen De økonomiske rammer KB KFU FOU Forv L. 6, stk. 1 Fastsættelse af den økonomiske ramme til det samlede område L. 6, stk. 1 Fastsættelse af beløbsramme til en udviklingspulje kaldet indsatspulje B I H B I H L. 6, stk. 1 Fastsættelse af 2 beløbsrammer til henholdsvis folkeoplysende voksenundervisning og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde L. 6, stk. 2 Afsætte dele af den samlede beløbsramme til nærmere angivne formål L. 22, stk. 4 Tildele tilskud efter puljen til ekstraordinære og 5 lokaletilskud efter denne paragraf. B I H B I H B I

34 Foreningsbegrebet KB KFU FOU Forv L. 3 Fravige kravet om foreningsdannelse for tilskud fra udviklingspuljen B I L. 5, stk. 1 Afgøre om en forening skal betragtes som en folkeoplysende forening som udbyder folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde B L. 5, stk. 6 Fravige habilitetsregler for bestyrelser jf. 5, stk. 4 i forbindelse med leje af lokaler, hvis lejemålet er af uvæsentligt omfang B I L. 5, stk. 7 Tilskud og anvisning af lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen B I L. 5, stk. 8 Afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud B I L. 5, stk. 8 Beslutte at foreninger ikke skal indsende en årlig beretning B I Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv L. 7, stk. 4 Godkende undervisning for en afgrænset deltagerkreds B I L. 10, stk. 1 Fastsætte ansøgningsfrist for tilskud til voksenundervisning B I L. 10, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I Bek. 5, stk. 3 Jf. L 5, stk. 4 Fastsætte retningslinjer for, hvad der ligger uden for den tilskudsberettigede virksomhed B H I

35 Bek. 5, stk. 4 Fravige begrænsning af emner jf. bek. 5, stk. 3 (spil, sport, m.v.) L. 8a Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper L. 8a Forhøjet tilskud til undervisning, der forudsætter små hold L. 8, stk. 3 Fastsætte retningslinjer for anvendelse af 10 % rammen B H I B H I B H I B H I L. 43, stk. 6 Beslutte at personer uden dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen B I Lokaletilskud - Folkeoplysende voksenundervisning KB KFU FOU Forv L. 23, stk. 2 Fastsætte regler for lokaletilskud B H I L. 23, stk. 1 Undlade at yde tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale B I L. 24, stk. 1 og stk. 2 Nedsætte tilskuddet B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv L. 16, stk. 1 Tilskud til aktiviteter for personer over 25 år B H I L. 18, stk. 2 Fastsætte formkrav til ansøgning B H I L. 19, stk. 1 Fastsætte tilskudsmodel B I I I

36 L. 19, stk. 2 Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov B H I Lokaletilskud - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde KB KFU FOU Forv L. 25, stk. 2 Undlade at imødekomme nye ansøgninger om tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale B I L. 25, stk. 3 Regler for nedsættelse af tilskud for deltagere over 25 år B H I L. 25, stk. 3 Afgørelse om ledere/instruktører over 25 år B H I L. 25, stk. 4 Fastsætte regler for personer over 25 år B H I L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lejemål i haller, væsentlige udvidelser m.v. der indebærer merudgifter for kommunen L. 25, stk. 5 Beslutte at der ikke ydes tilskud til nye lokaler og lejrpladser, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen B I H? I B I H I L. 26 Nedsætte lokaletilskud B I L. 28 Fastsætte ansøgningsfrister B I L. 28 Beslutte hvordan tilskuddet udbetales B I Bek. 12, stk. 2 Beslutte om fradrag af lejeindtægter B I L. 21, stk. 1 Anviser lokaler B P

37 L. 22, stk. 4 og 5 Gebyr for anviste offentlige lokaler B I H I Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Bek. 10, stk. 1 Samle anvisningen af lokaler geografisk og tidsmæssigt KB KFU FOU Forv B H I Bek. 10, stk. 4 Inddrage tilladelsen til at benytte lokalet B Regnskab og revision KB KFU FOU Forv L. 29, stk. 3 Fastsætte regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen B I L. 29, stk. 4 Fastsætte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision B I L. 30 Forlange tilskud tilbagebetalt eller modregnet B I L. 32 Undlade at yde tilskud og anvise lokaler for en angiven periode B I L. 8, stk. 3 Fastsætte regler for afregning af tilskud jf. 10 % rammen (voksenundervisning) B I L. 19, stk. 4 Fastsætte regler for afregning af tilskud til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde B I Bek. 18, stk. 1 Fastsætte regler for afregning af lokaletilskud Bek. 19, stk. 2 Beslutte om regnskab for større tilskud skal og stk. 3 revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor B B I I

38 Øvrige spørgsmål KB KFU FOU Forv L. 33, stk. 1 Beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter loven, der ikke er henlagt til anden myndighed L. 33, stk. 4 Fastsætte nærmere regler om tilskud og anvisning af lokaler B I I B I I I L. 33, stk. 5 Indhente oplysninger om virksomhed efter loven B P L. 33, stk. 5 Standse og tilbageholde tilskud såfremt tilskudsbetingelserne ikke overholdes B P I L. 35, stk. 1 og stk. 2 Nedsætter Folkeoplysningsrådet, beslutter sammensætning, valgperiode kompetencer, m.m. B I H I

39 Bilag: 7.1. Fredericia Kommune Kultur fritids idrætspolitik i A5 Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 21. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16589/13

40 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

41 Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk tilrettelæggelse: Vester Kopi, Fredericia Skrift: Gill Sans

42 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK Mod på livet energi til handling - det er noget særligt at være borger i Fredericia VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR IDRÆT FRITID 3

43 Forord Kultur-, idræts- og fritidspolitikken er udarbejdet af Kultur- og Fritidsudvalget ud fra en overordnet politisk målsætning om størst mulig borgernærhed. Det betyder, at flest muligt skal have glæde af ressourcerne. De skal bruges dér, hvor fredericianerne udfolder sig kulturelt, sportsligt og fritidsmæssigt. Politikkens indsatsområder skal skabe udvikling og trivsel, fællesskab og mod på livet, også midt i en økonomisk krisetid, hvor dele af livet kan være svære at overskue. Netop kultur, idræt og fritid danner tilsammen det kraftfelt, hvorfra vi får lyst og mod til at udtrykke og udvikle os, både enkeltvis og som samfund. Derfor skal folkeoplysning, fritids- og kulturtilbud trives alle vegne, og sammen med mangfoldige muligheder for idræt og fysisk udfoldelse skal det være vort daglige udgangspunkt. Politikken er således en livgivende energisk puls i den fredericianske hverdag. Den er et afsæt til udformningen af vores fælles fremtid. Den skal være med til at skabe kulturel og social kapital, så der bliver overskud på fællesskabets konto og på den enkeltes, når det gælder trivsel og livskvalitet. Fredericia Byråd har vedtaget politikken den 7. maj Jane Findahl formand for Kultur- og Fritidsudvalget 4

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret. VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I AARHUS KOMMUNE I henhold til 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Gældende fra 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 3 Valg og udpegning af medlemmer... 3 Foreningsrepræsentation....

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg.

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Sagsnr.: 07/3249 Vedtægter for brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg Indledning Glostrup Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for Glostrup Idrætsanlæg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 Hjørring Kommune nternt notat y, Kultur og Erhverv Sag nr. 00.22.04-A21-1-17 29-12-2017 Side 1. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 aggrund Med nærværende kompetenceplan

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere