Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe."

Transkript

1 Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A Bestyrelsen... 2 Afsnit 2AB Administration i forhold til korpset Afsnit 2B Søkyndigt medlem... 2 Afsnit 2C Den/de ansvarlige leder(e) Afsnit 3 Bemanding af kanoerne - generelt... 3 Afsnit 3A Kanofører Afsnit 3B Yderligere bemanding af kanoerne. (Spejdernes deltagelse)... 4 Afsnit 3C Forsikring... 4 Afsnit 4 Kanoen og materiel... 4 Afsnit 4A Materiel... 4 Afsnit 4B Flydeprøve og kæntringsøvelse Afsnit 5 - Sejlads... 5 Se i øvrigt Bilag til sikkerhedsreglerne:... 5

2 Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for: 1.1 Sikkerhedsbestemmelserne er gældende for alle medlemmer af Peter Lassen samt for ethvert medlem af DDS (uanset alder og arbejdsgren, herunder også evt. andre deltagere i søaktiviteter, arrangeret af DDS' afdelinger), der deltager i sejlads i gruppens eller 3. parts kanoer, i spejderegi og ved privatbrug. (Bemærk der kan være yderligere regler der skal overholdes ved sejlads i 3. parts kanoer). 2.1 Sikkerhedsbestemmelserne er desuden gældende for alle lånere af vore fartøjer. 3.1 Peter Lassen Gruppe er registreret som søgruppe i DDS i overensstemmelse med korpsets love. Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar. Afsnit 2A Bestyrelsen 2,1 Bestyrelsen har ansvar for alle søaktiviteter. Afsnit 2AB Administration i forhold til korpset. 2,2 Bestyrelsen er ansvarlig for i februar/marts måned at indsende forsikringsbegæring for kanoerne til korpset. Efter modtagelse af forsikringsbegæring sender korpset en registreringsattest, som er bevis for, at bådene er forsikret det pågældende år. 2,3 Bestyrelsen opbevarer såvel registreringsattester som bådenes fartøjscertifikater, bådenes "dåbsattester", der er godkendt og returneret fra korpset ved nyindkøb, samt påfører certifikaterne relevante hændelser, der er sket i løbet af året. Skønnes bådenes handelsværdi væsentligt ændret indsendes nyt certifikat til godkendelse. Afsnit 2B Søkyndigt medlem 2,4 For kanoerne har gruppen valgt Henrik Sunekær som søkyndigt medlem af gruppestyrelsen. Søkyndigt medlem og ledere aftaler selv arbejdsfordeling, dog er det søkyndige medlem altid øverste ansvarlige over for bestyrelsen. Afsnit 2C Den/de ansvarlige leder(e). Kompetence og ansvar: Lederen skal lede afdelingens søaktiviteter i overensstemmelse med den kompetence, hun/han får dertil af gruppestyrelsen. Lederen er ansvarlig over for styrelsen for enhver overtrædelse af de regler, styrelsen har fastsat for sejladsen. Tilladelse til at være ansvarlig leder har kun personer, der overfor den søkyndige medlem, har vist at han/hun opfylder kriterierne. Lederen skal være fyldt 18 år og overfor gruppens søkyndige have bevist, at han/hun kan bringe en kæntret kano flot, lænse den og kravle ombord igen ved egen hjælp. Dette kan bevises ved at den/de ansvarlige leder(e) har bestået søsportsprøven eller tilsvarende samt 1.hjælps prøve, eller anden af DDS godkendt kano/søaktivitetsprøve. Tilladelsen skal opdateres hvert 2. år. Den søkyndige eller gruppestyrelsen kan til enhver tid trække en tilladelse som ansvarlig leder tilbage. 2,5 Det er den/de ansvarlige leder(e)s ansvar at sørge for at alle kanoer under aktiviteten har en kanofører og andet bemanding, der opfylder kravene. (Se afsnit 3) 2,6 At det er sikkert at sejle i forhold til vejr og vind. (Se afsnit 5)

3 2,7 At sejladsregler for området der sejles i overholdes herunder landgang, fredninger, fiskeri osv. 2,8 Den ansvarlige leder skal kunne 1. hjælp som passer til aktiviteten dog som minimum førstehjælp ved kuldeskader, drukneulykker samt hjerte/-lungeredning 2,9 Alle grupperinger der er ude og sejle, skal følges af en ansvarlig aktivitetsleder. En gruppering består af kanoer, der er beskæftiget med samme aktivitet og arrangement. Det bør tilstræbes, at en gruppering af kanoer ikke spredes over et område på 300 meter (diameter). 2,10 Den ansvarlige leder fører logbog over sejladsen. Inden start anføres dato, starttidspunkt, navne på alle ombordværende, sejladsens mål og forventet hjemkomsttidspunkt. Logbogen opbevares på land. Efter hjemkomst anføres hjemkomsttidspunkt, eventuelle bemærkninger om havari, opståede fejl og mangler. Afsnit 3 Bemanding af kanoerne - generelt Gruppens kanoer skal bemandes med 1 person kaldet kanofører (se pkt. 3A). Dog skal der altid være mindst 2 personer pr. kano ude at sejle. 3,1 Alle deltager i kano aktiviteter under 18 år, skal fra forældre eller værge have skriftlig tilladelse til deltagelse i vand/kanoaktiviteter. Denne tilladelse kan bestå i en generel tilladelse eller en midlertidig ved midlertidig tilladelse skal der fremgå i hvilken periode tilladelsen gælder. Tilladelsen opbevares sammen med Logbogen for pågældende sejlads. Forældre eller værge kan til enhver tid trække tilladelse til at deltage i vand/kanoaktiviteter tilbage. 3,2 Ingen må tvinges til at deltage. 3,3 Inden sejladsen påbegyndes skal alle deltagere være bekendt med hvem, der er ansvarlig leder(e) og ens kanofører. Kanoføreren har ansvaret for sejlads, båd og besætning, og derfor skal alle ombordværende adlyde kanoførerens ordrer under sejladsen. Den ansvarlig leder har ansvaret overfor aktivitetens og sejladsens sikkerhed, det er kanoførerens ansvar at adlyde den ansvarlig leder, og sørger for at besætningen er bekendt med ordrer herfra. 3,4 Det tilstræbes, at alle spejdere i PL, fra mikroafdeling til klan, der har lyst til en sejltur, får mulighed for at deltage i sejlads i kanoerne. Afsnit 3A Kanofører. Kompetence og ansvar: Kanoføreren er ansvarlig for betryggende sejlads og de ombordværendes sikkerhed. Kanoføreren skal lede kanoen i overensstemmelse med den kompetence, hun/han får dertil af den/de aktivitets ansvarlige leder(e). Kanoføreren har ansvaret for at alle ombordværende er bekendte med de regler den/de ansvarlige leder(e) har fastsat for sejladsen. Tilladelse til at føre gruppens kanoer har kun personer, der over for den/de ansvarlig leder(e) har bevist, at han/hun kan bringe en kæntret kano flot, lænse den og kravle ombord igen ved egen hjælp. Der kan fx bevises dette ved at kanoføre har bestået søsportsprøven, eller anden af DDS godkendt kano/søaktivitetsprøve. Tilladelsen skal genvurderes op til hver aktivitet. Den/de ansvarlige leder(e) kan til enhver tid trække tilladelsen som kanofører tilbage. 3,5 Kanoføreren skal sikre sig at alle i kanoen er bekendt med en/de ansvarlige leder(e)s anvisninger om sejladsen.

4 Se yderligere afsnit 3 Afsnit 3B Yderligere bemanding af kanoerne. (Spejdernes deltagelse) Se afsnit 3 Afsnit 3C Forsikring Medlemmer: Alle deltagere der er medlem af Det Danske Spejderkorps (DDS) og som er registreret i Blåt medlem (DDSs medlemssystem) er forsikret under korpsets ulykkesforsikring, i så fald at kanoerne bliver brugt i spejderregi, Ikke medlemmer/uden for spejder regi: Alle deltager der ikke er medlem af Det Danske spejderkorps ikke er registreret i Blåt medlem (DDSs medlemssystem), eller hvis kanoaktiviteten foregår uden for spejderregi, er således kun forsikret, hvis de eller forældrene har tegnet en privat ulykkesforsikring, Afsnit 4 Kanoen og materiel Afsnit 4A Materiel 4,1 Gruppens søkyndige medlem er ansvarlig for at gennemgå alt materiel (kanoer og sikkerheds udstyr padler osv.) såvel på land som i sejlklar stand og attesterer godkendelsen ved sin underskrift på søregistreringsbeviset. 4,2 Kanoerne skal være forsynet med flydemidler, således at de kan holdes bordfyldt flydende i 24 timer med sædvanligt udstyr + en ekstra belastning på 25 kg for hver person ombord. Kanoerne skal have sikkerhedsudstyr ombord svarende til beskrivelsen i DDS håndbog under søaktiviteter: Sikkerhedsbestemmelse (kap. 3: Materiel, pkt. b.). 4,3 Alle medlemmer, der deltager i sejlads, skal bære godkendte redningsveste. (Vest med krave, der indeholder opdrift, godkendt efter EU-regler: DS/EN 395. Redningsveste, der er CE-mærket, varefaktamærket efter 1993, mærket SOLAS eller nyere redningsveste mærket Godkendt af Søfartsstyrelsen opfylder også kravene til en godkendt redningsvest.), kap. 5: Spejderen, pkt. d). Deltagere over 18 år som kan svømme 200 m i åbent vand og i øvrigt klare sig i vandet, kan dog bære godkendt svømmevest (Vest uden krave godkendt efter EU-regler: DS/EN 393. Svømmeveste, der er CE-mærket eller varefaktamærket efter 1993 opfylder også kravene til en godkendt svømmevest. kap. 5: Spejderen, pkt. e). Deltagere under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge til at sejle i svømmevest, dette forudsætter at deltageren kan svømme minimum 200 meter. Denne tilladelse kan bestå i en generel tilladelse eller en midlertidig ved midlertidig tilladelse skal der fremgå i hvilken periode tilladelsen gælder. Tilladelsen opbevares sammen med Logbogen for pågældende sejlads. Forældre eller værge kan til enhver tid trække tilladelse til at sejle i svømmevest tilbage. Afsnit 4B Flydeprøve og kæntringsøvelse. 4,1 Der afholdes flydeprøve og kæntringsøvelse 1 gang årligt for kanoer i overensstemmelse med korpsets regler herom. Deltagere er alle medlemmer, der jævnligt ønsker at benytte gruppens kanoer. Øvelsen ledes af gruppens søkyndige medlem.

5 4,2 Alle redningsmidler og andet sikkerhedsudstyr afprøves og/eller efterses en gang årligt (jf. stk. 10) samt ved løbende kontrol, som alle bådførere er ansvarlig for. Afsnit 5 - Sejlads 5,1 Der må ikke sejles mere end 300 meter fra kysten, dog undtaget ved en krydsning fra kyst til kyst. 5,2 Der må ikke bades fra kanoerne. 5,3 Der skal sejles efter gældende regler for sejlads i området, herunder landgang, fredninger, fiskeri osv. (Se bilag for sejllads på Furesøen - Skovstyrelsen). Se i øvrigt. Bilag til sikkerhedsreglerne: Korpsets krav til flyde- og kæntringsøvelse. Korpsets krav til sikkerhedsudstyr ombord i kanoer. Skovstyrelsens regler om færdsel m.v. på Furesøen.

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere