Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september /17 SVØMMEPOSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN"

Transkript

1 Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 20. september /17 Nummer 6, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. oktober 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: Fax: Hjemmeside: Generelt Medlemstal 2004: Dansk Svømmeunion fjerdestørst Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har offentliggjort medlemstallene for Her fremgår det, at Dansk Svømmeunion også i 2004 udgør det fjerdestørste af DIFs i alt 57 forbund. Største forbund er DBU (fodbold) med medlemmer. Herefter følger DGF (gymnastik) med medlemmer og DHF (håndbold) med medlemmer. Dansk Svømmeunion indtager fjerdepladsen med medlemmer efterfulgt af DGU (golf) med Dansk Svømmeunions medlemstal er faldet med 315 siden Medlemmerne fordeler sig på 215 foreninger, hvilket er seks færre foreninger sammenlignet med Der er tale om en svag stigning i DIFs samlede medlemstal sammenlignet med DIFs medlemstal er i 2004 oppe på i alt Ligesom tilfældet var sidste år, er golf også i år den store vinder med en medlemsfremgang på siden Ifølge Idrætsliv (nummer 9), ser det ud til, at de indendørs holdidrætter over en bred kam har vendt udviklingen. Her fremhæves især volleyball og basketball, der, efter års tilbagegang, nu atter har fået vendt udviklingen i positiv retning. Samtidig fremgår det af Idrætsliv, at ketchersporterne må notere en vis medlemssivning. Hele oversigten kan ses på DIFs hjemmeside: vælg linket Idrætten i tal. Nora Thomsen, informationsmedarbejder Telefon: Officielle klubhenvendelser Dansk Svømmeunion modtager løbende skrivelser (mails eller breve) fra medlemmer, hvis indhold principielt bør behandles af Dansk Svømmeunions bestyrelse eller af administrationens chefgruppe. Indholdet i disse skrivelser kan være af forskellig karakter lige fra ændringsforslag, nye idéer til klager og påmindelser. Bestyrelsen og chefgruppen prioriterer naturligvis at behandle disse henvendelser. For imidlertid at sikre, at der ikke bruges unødig tid på henvendelser, som ikke reelt burde ligge på bestyrelsens bord, har bestyrelsen vedtaget, at skrivelser, for at blive behandlet af bestyrelsen, for fremtiden skal være af klar officiel karakter og dermed have én af klubbens bestyrelsesmedlemmer som afsender. På den måde sikres en hurtig og korrekt sortering i de henvendelser, som Dansk Svømmeunion modtager fra såvel klubber, faggrupper som enkeltpersoner. Pia Holmen, direktør Telefon: DMH-folder i trykken Folderen vedrørende Danske Mesterskaber for Hold 2004 er nu i trykken. Når folderen er fremme på kontoret i Farum vil to eksemplarer blive tilsendt de klubber, som har tilmeldt sig DMH Folderen kan derudover købes hos Dansk Svømmeunion og koster 25 kroner eksklusive moms og forsendelse. På Dansk Svømmeunions hjemmeside vil DMH-folderen ligeledes kunne downloades i pdf-format snarest. Morten Kjær, klubchef Telefon:

2 20. september /17 Forsikring via medlemskab hos Dansk Svømmeunion Via medlemskab af Dansk Svømmeunion er svømmeklubber dækket af en kollektiv aftale mellem DIF/DGI og forsikringsselskabet Alm. Brand. Forsikringerne omfatter: Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra. Forsikringen dækker også ansvar som arrangør, produktansvar ved salg af sportstøj og ved brug af en godkendt klatrevæg. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes privat-ansvarsforsikring. Det er Dansk Svømmeunions opfattelse, at forsikringerne er en fordel for klubberne. Præmien er lavere end, hvad man normalt skal betale for lignende forsikringer, og ordningen sikrer, at klubben ikke er hverken under- eller overforsikret, ligesom skiftende besætning i bestyrelsen ikke risikerer at påvirke foreningens forsikringsforhold negativt. Anmeldelse af skader under ovennævnte forsikringer rettes til SOS alarmcentralen, der har døgnåbent på telefon: Læs mere på Morten Kjær, klubchef Telefon: Arbejdsskadeforsikringen dækker følgerne, hvis ansatte i foreningen skulle komme ud for uheld under arbejde. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. Forsikringen giver økonomisk sikkerhed i forbindelse med dødsfald. Ligeledes dækker forsikringen ved tab af erhvervsevne eller andre varige mén. Klubberne kan få økonomisk hjælp til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Forsikringen dækker ligeledes skader på briller. Kollektiv ulykkesforsikring dækker bestyrelsen, medlemmer af foreningsudvalg og holdledere, hvis de skulle komme ud for ulykker under arbejde for foreningen. Rejseforsikringen dækker alle ansatte og frivillige ledere, instruktører og andet personale ved rejser i hele verden. Bagageforsikringen dækker, hvis der ikke er dækning via en privattegnet forsikring. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. Et eksempel kan være de retslige omkostninger klubben har, hvis det orkester, som er hyret til sommerfesten, ikke dukker op, og klubben ender i en retslig konflikt. Denne forsikring har tidligere været betalt via DIFs budget, men en kombination af stigning i forsikringspræmien og nedskæring hos DIF, har betydet, at klubberne fra 2004 selv må betale en del af disse forsikringer.

3 20. september /17 Regnskabsmedarbejder stopper i Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunions regnskabsmedarbejder Morten Stützer stopper med udgangen af september måned Nye udfordringer i en IT-virksomhed bliver pr. 1. oktober Mortens hverdag. Morten Stützer har i løbet af de knap halvandet år, ansættelsen har varet, formået at skabe et effektivt overblik over regnskabsdelen i Dansk Svømmeunion, her ikke mindst etableringen af informative budgetopfølgninger til glæde for såvel bestyrelsen, administrationen som sektionerne. Dansk Svømmeunion ønsker Morten Stützer held og lykke i det nye job. Der arbejdes p.t. på at finde en ny regnskabsmedarbejder. Således har der været afholdt et par jobsamtaler. Når en ny medarbejder er fundet, vil dette blive kommunikeret ud via SvømmePosten og hjemmesiden Pia Holmen, direktør Telefon: SVØMME TRÆNINGSLEJR OVERALT I EUROPA Blue Water tilbyder fremragende træningslejre mange steder i Europa. Lejrene er ledet af tidligere olympiske svømmere JP og MC. Blue Water har kendskab til og erfaring i at organisere den perfekte lejr for din club. Vi tilbyder faciliteter i Spanien, Frankrig, Slovenien, Italien, Australien, Amerika m. fl. For mere information eller se vores hjemmeside

4 20. september /17 Anders Jensen stoppet som formand i Region Øst Formand for Region Øst, Anders Jensen, har besluttet at trække sig fra formandsposten. Beskeden kom på et møde i Region Øst mandag, den 9. august. I foråret blev Anders den lykkelige far til et hold tvillingepiger, hvilket naturligvis betyder, at tiden for den nu travle far er yderst knap, ikke mindst, når der også er et civilt job at passe ved siden af. Anders har taget konsekvensen af dette og trækker sig nu mellem to repræsentantskabsmøder. Om dette udtaler den afgående formand: - Det er aldrig optimalt at trække sig fra en post midt i en periode. Derfor er det også med beklagelse, at jeg har truffet min beslutning. Det er imidlertid samtidig med nogen lettelse, at Anders forlader formandsposten, for, som han siger: - Det vil lette min dårlige samvittighed for alle de opgaver og projekter, som jeg ikke har haft tid til at engagere mig i og heller ikke vil få tid til i den nærmeste fremtid. Om end Anders nu ikke længere er at finde i bestyrelsen i Region Øst, forsvinder han heldigvis ikke helt ud af dansk svømnings univers, idet han til daglig fungerer som forretningsfører i GI40. Anders Jensen har gjort en flot indsats for svømningen generelt og i Region Øst især. Dansk Svømmeunion takker Anders for indsatsen og glædes over, at der fortsat er mulighed for at hilse på den nu afgående formand i forbindelse med forskellige svømmerelaterede begivenheder. Dansk Svømmeunion Mandag, den 9. august havde vi bestyrelsesmøde i Region Øst. Den dag meddelte Anders Jensen, at han ønskede at stoppe som formand for regionen. Først og fremmest: Dernæst: Hvad nu?: På bestyrelsens vegne Arthur Brander Vi siger tak til Anders for den tid, han har fungeret som formand for Region Øst, og for det arbejde, han har udført til gavn for svømningen. Ønsker vi Anders - og hans familie - al mulig lykke, held og glæde med livet i og for familien. Det bliver - uden tvivl - en pragtfuld arbejdsopgave, der ligger forude - rigtig god arbejdslyst. Vi må konstatere, at bestyrelsen har fået noget af en arbejdsopgave med at finde en løsningsmodel, der kan fungere - i det mindste frem til næste repræsentantskabsmøde. Hvordan vi løser opgaven, diskuteres på et ekstra bestyrelsesmøde den 24. august. Region Øst fortsætter uden formand frem til næste repræsentantskabsmøde Tirsdag, den 24. august blev der holdt bestyrelsesmøde i Region Øst, hvor der skulle findes en løsning, efter at Anders Jensen har meddelt, at han trækker sig som formand for regionen. Frem til repræsentantskabsmødet i marts måned 2005 vil regionen fungere uden formand. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vil stå for det løbende arbejde samt fungere som kontaktpersoner overfor foreninger, samarbejdspartnere med mere. Arbejdsgruppen består af: Arthur Brander, Tommy Jensen, Birthe Jensen og Kirsten Christiansen. Arthur Brander vil fungere som koordinator for arbejdsgruppen. På bestyrelsens vegne Arthur Brander

5 20. september /17 Eliteafdelingen Ny struktur i eliteafdelingen Eliteafdelingen ønsker yderligere at optimere sin struktur i forhold til at udnytte involverede personers kompetencer bedre samt yderligere at opnå mere specifik sparring og forankring af beslutninger og nye tiltag. Det forventes, at alle grupperne mødes første gang i løbet af oktober. Forslaget er behandlet og godkendt på et bestyrelsesmøde i marts 2004 og på et styregruppemøde i juni Formålene med den nye struktur er: - at udnytte de i eliteafdelingen involverede personers kompetencer bedst muligt - motivere personer med et snævert kompetenceområde til at levere en begrænset indsats på et for dem vigtigt område - at sikre, at der i henhold til Eliteplan 2002 sker den fornødne forankring og sparring af de forskellige beslutninger, der træffes i eliteafdelingen Konsekvenserne af den nye struktur: - eliteudvalg nedlægges - flere rådgivende eksperter tilknyttes o flere bliver hørt! Beskrivelse af den nye struktur Der skal på udvalgte nøgleområder nedsættes en række rådgivende ekspertgrupper. Gruppernes formål er at komme med anbefalinger til eliteafdelingens arbejdsgruppe samt at kunne sparre med eliteafdelingen på områder som arbejdsgruppen finder relevante at lægge ud til sparring. De rådgivende grupper skal mødes en - to gange årligt og skal have én fra gruppen valgt leder. Gruppen skal også kunne mødes elektronisk via telefonmøder og sparre/give rådgivning på enkeltstående emner via . De fem - syv medlemmer udpeges af eliteafdelingens arbejdsgruppe, men skal søges udvalgt efter at repræsentere SvømmeDanmark bedst muligt. Vigtigste udvælgelsesparameter for gruppens medlemmer er dog faglig kompetence og indsigt i det relevante fagområde. Der skal være en repræsentant fra arbejdsgruppen i hver gruppe. Elitechef eller landstræner skal være/har ret til at være til stede ved alle møder. Til møder hvor særlige emner behandles, kan relevante gæster inviteres. Medlemmerne af grupperne udvælges for to år ad gangen, herefter vurderes det, om medlemmet eventuelt skal fortsætte eller erstattes af ny person. I forbindelse med opstarten af grupperne vil halvdelen af personerne dog få et-årige mandater, dette af hensyn til en glidende udskiftning af gruppernes medlemmer. Aktivrepræsentanterne (Morten Fruelund og Anders Beck) fordeler tilhørsforhold til grupperne. Lederen af hver ekspertgruppe har følgende opgaver: - koordination med elitechef at indkalde og udarbejde dagsorden til møder - være mødeleder - ansvarlig for at gruppens ansvarsområde/opgaveoversigt løbende opdateres og udvikles - budgetansvarlig for gruppens mødebudget - ansvarlig for opfølgning på diverse opgaver og løse ender i forbindelse med arbejdet i ekspertgruppen - sørge for at referat af møde bliver udarbejdet/uddelegeret (fortsætter næste side)

6 20. september /17 (fortsat fra forrige side) Grupperne Trænergruppe: Målsætningen for gruppens arbejde er at give input og nytænkning til eliteafdelingens arbejde på det sportslige område. - kravtider til internationale mesterskaber - aktiviteter for bruttogrupper - give input til sportsmedicingruppen omkring testning - temaer for TUP - træningsmængde anbefalinger international benchmarking - generelle tendenser/iagttagelser hos danske svømmere - samarbejde med holdledere på træningslejre og til stævner - evaluering af sæsonplan, resultater med mere Holdledergruppe: Målsætningen for holdledergruppen er at sørge for, at der er tilstrækkelig med egnede ledere af begge køn til bruttogruppeopgaverne, samt at sørge for at niveauet blandt lederne vedligeholdes og udvikles så det matcher den sportslige udvikling. - rekruttering af nye ledere - uddannelse og retningslinier for ledere - sørge for rød tråd i lederbemanding i forskellige bruttogrupper - samarbejde med trænere på træningslejre og til stævner - evaluering af sæson i forhold til lederindsats Sportsmedicingruppe: Målsætningen for sportsmedicingruppen er praktisk at få ført svømmerelevante test ud i livet samt at få disse tests forankret hos Team Danmark Testcenter. Gruppen skal også selvstændigt komme med input til nye svømmespecifikke testmetoder. - samarbejde med IMT fra Team Danmark skadesforebyggelse screenings - samarbejde med Team Danmark Testcenter fysiologisk testning biomekanisk testning mentaltræning - international benchmarking i forhold til svømmespecifikke test - nye projekter eksempelvis højdetræning - evaluering af sæson Kraftcentergruppe: Målsætningen er fortsat at udvikle og evaluere på det nedskrevne kraftcenterkoncept (inklusive TUP) samt at sørge for modspil til KC- og TUP-ansvarlig. - KC- og TUP-ansvarlig skal sidde her - i form af allerede eksisterende netværksmøder med KC og TUP ansvarlige - kontinuerlig udvikling og evaluering af aktiviteter og kraftcenterkoncept - komme med input til TUP og kraftcenter sæsonplan Lars Sørensen, elitechef Telefon:

7 20. september /17 Udtagelse af juniorsvømmere til EKM 2004 i Wien Eliteafdelingen har besluttet at supplere EKM-holdet med seks juniorsvømmere. De seks højst IPS-scorende juniorsvømmere vil, uanset køn, blive udtaget til at deltage ved EKM. De seks juniorsvømmere udvælges blandt ikke i forvejen kvalificerede svømmere. Yngste årgange, der måtte kvalificere sig via denne ordning, forventes ligeledes at deltage ved NJM. Årgangene, der kan kvalificere sig via denne ordning, er de årgange, der deltog ved EJM 2004 (piger: 1988 og 1989, drenge: 1986 og 1987). Kvalifikationsperioden er identisk med den officielle kvalifikationsperiode for EKM (11. december november 2004). Der gælder samme krav omkring formstabilitet som annonceret under kravtidssættet på Lars Sørensen, elitechef Telefon: Ta på træningslejr på Bornholm Gudhjem svømmehal tilbyder: Træningsfaciliteter/kortbane Vi har alt i træningstilbehør Overnatning i seks-personers huse Forplejning efter eget ønske Transport til og fra færge Ring og hør nærmere Gudhjem svømmehal: Adresse: Sportsvænget 16, 3760 Gudhjem Se også hjemmesiden på: Vælg linket Indeks og dér linket Svømmehallen

8 20. september /17 Kravtider til VM 2005 i Montreal, Canada Damer: Disciplin Distance Tid Fri Fri Fri Fri Fri Fri Brystsvømning Brystsvømning Brystsvømning Butterfly Butterfly Butterfly Rygsvømning Rygsvømning Rygsvømning Individuel medley Individuel medley Fri 4 x Fri 4 x Medley 4 x Herrer: Disciplin Distance Tid Fri Fri Fri Fri Fri Fri Brystsvømning Brystsvømning Brystsvømning Butterfly Butterfly Butterfly Rygsvømning Rygsvømning Rygsvømning Individuel medley Individuel medley Fri 4 x Fri 4 x Medley 4 x Kvalifikationsperiode Tider opnået i perioden 14. august 2004 til 27. marts Stabilitetskrav Hvis kvalifikation til internationalt mesterskab sker mellem 11-7 måneder før mesterskabet, skal stabilitetskrav svømmes hjem senest ved DM på langbane den marts I specielle tilfælde kan der dispenseres fra månedsafgrænsningerne og datoerne. Stabilitetskravene: - opnå en tid, der ikke er mere end et halvt sekund pr. 50 m over den relevante kravtid. - hvis stabilitetskrav ikke klares, er kvalifikation til mesterskabet ikke godkendt. - i særlige tilfælde kan der dispenseres fra stabilitetskrav (eksempelvis ved dokumenteret sygdom/skader). Elitechef/landstræner kan alene dispensere. Stabilitetskravene kan blive ændret i formen, eventuelt i form af at skulle følge et testprogram opsat og udført af Dansk Svømmeunion og Team Danmark Testcenter. Lars Sørensen, elitechef Telefon:

9 20. september /17 Internationalt LENs nyhedsbreve tilgængelige på nettet Som noget nyt kan man nu finde LENs officielle nyhedsbrev LEN Circular på LENs hjemmeside LEN status på OL-medaljehøsten Det europæiske svømmeforbund LEN har gjort status på den europæiske medaljehøst ved de netop afsluttede Olympiske Lege i Athen og sammenlignet med tilsvarende resultater opnået ved OL 2000 i Sydney. I 2004 blev der svømmet medaljer hjem til 12 europæiske nationer. Til sammenligning var der medaljer til 11 europæiske nationer i De 12 lande er: Holland, Rusland, Italien, Ukraine, Rumænien, Ungarn, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Kroatien, Østrig og Polen. I 2004 stod der europæiske svømmere bag syv guldmedaljer (14 guldmedaljer i 2000), 13 sølvmedaljer (11 sølvmedaljer i 2000) og 14 bronzemedaljer (11 bronzemedaljer i 2000).

10 20. september /17 Livredning Dansk Svømmeunions livredningssektion afholder Danmarks Mesterskaber i konkurrence-livredning (Still Water) Hvornår: Søndag, den 24. oktober 2004 Hvor: Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32, 8800 Viborg Stævnet afvikles på 25 m bane. Deltager: Stævnet afvikles som et åbent senior stævne, hvor man konkurrerer om løbspræmier i samtlige løb. Kun danske deltagere fra klubber i Dansk Svømmeunion kan konkurrere om DM-titlerne. Discipliner: A = Individuelle konkurrencer B = Holdkonkurrencer Nordisk = Nordiske holdkonkurrencer Nr. Disciplin Beskrivelse Klasse 1 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Herre 2 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Damer 3 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Mix 4 A1 200 m svømning med forhindringer Herre 5 A1 200 m svømning med forhindringer Damer 6 B m svømning med forhindringer holdkap Herre 7 B m svømning med forhindringer holdkap Damer 8 A2 50 m bjærgning af dukke Herre 9 A2 50 m bjærgning af dukke Damer 10 A3 100 m kombineret bjærgningsmedley Herre 11 A3 100 m kombineret bjærgningsmedley Damer 12 B m holdkap med dukke Herre 13 B m holdkap med dukke Damer 14 A4 100 m bjærgning af dukke med svømmefødder Herre 15 A4 100 m bjærgning af dukke med svømmefødder Damer 16 A5 100 m redning af dukke med svømmefødder Herre 17 A5 100 m redning af dukke med svømmefødder Damer 18 A6 200 m super livredder Herre 19 A6 200 m super livredder Damer 20 B m medley redningsholdkap m/redningstorpedo Herre 21 B m medley redningsholdkap m/redningstorpedo Damer Nordisk holdkonkurrence: I den nordiske holdkonkurrence indgår et førstehjælps-genoplivningsmoment på land, som holdet skal have gennemført og godkendt, inden holdet kan deltage i vandet. Til danske mesterskaber 2004 vil tre af følgende situationer blive brugt: - Bevidstløs tilstand - Åndedræts- og kredsløbsbesvær - Forbrænding - Blødning - Fald og kropsskader (fortsætter næste side)

11 20. september /17 (fortsat fra forrige side) Der dømmes ud fra Røde Kors Førstehjælp, Instruktion i HLR. I forbindelse med konkurrencerne i øvrigt dømmes der efter ILS reglerne. Yderligere beskrivelse af disciplinerne vil blive annonceret på De kan ydermere rekvireres hos Rune Høy på Tidsplan: 09:00-11:00: Førstehjælpsopgaver for hold til den nordiske konkurrence 12:00-13:00: Opvarmning i bassin 13:00: Stævnestart for konkurrencerne i bassinet 17:00: Forventet sluttidspunkt Anmeldelsesgebyr: Anmeldelsesgebyr er i individuelle løb 25 kroner pr. start og i holdkapløb 75 kroner pr. start. Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke stiller til start. Gebyret vil blive opkrævet klubben via Dansk Svømmeunion. Anmeldelse/anmeldelsesfrist: Tilmeldinger med en af træneren anført anmeldelsestid sendes til: Dansk Svømmeunion, klubchef Morten Kjær, Ryttergaardsvej 118, 3520 Farum. Telefon: / Anmeldelsesfristen er fredag, den 8. oktober Vi opfordrer deltagende klubber til at tilmelde officials til mesterskabet. Bespisning samt overnatning: Der vil være mulighed for at reservere overnatning på skolen, ligesom der er mulighed for at anvise anden form for indkvartering. Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning, vil der blive mulighed for morgenmad søndag morgen og madpakkesmøring til søndag. Henvendelse vedrørende overnatning og bespisning til kontaktperson: Peter Fuglsang - senest fredag, den 8. oktober. Lokal kontaktperson: Peter Fuglsang Telefon privat: /arbejde: Livredningssektionens sportsudvalg

12 20. september /17 Udspring Invitation til Danske Hold Mesterskaber i udspring 2004 Arrangør: Dansk Svømmeunion og Frem Odense. Hvornår: Weekenden den oktober Hvor: Odense Universitets Svømmehal, Campusvej 55, 5230 Odense M. Faciliteter 2 x 1 m vippe og 1 x 3 m vippe. Desuden forefindes der 5 m platform. Konkurrencer Der konkurreres efter Dansk Svømmeunions Mesterskabsbestemmelser for Udspring, afsnit Mesterskaber generelt. Konkurrenceprocedurer jævnfør FINAs regler herfor; D3, D4, D5 og D6. Dansk Svømmeunions Mesterskabsbestemmelser kan downloades fra Dansk Svømmeunions hjemmeside vælg Om unionen, Regler & vedtægter. Holdmesterskabsreglerne kan downloades her. Tilmelding og indlevering af springlister Tilmeldingsblanket juniorer 1 meter klik her. Tilmeldingsblanket juniorer 3 meter klik her. Tilmeldingsblanket seniorer 1 meter klik her. Tilmeldingsblandet seniorer 3 meter klik her. Tilmelding til mesterskaberne skal ske skriftligt på ovenstående tilmeldingsblanketter. Tilmeldingerne skal være den DM Ansvarlige (DMA) i hænde senest onsdag, den 29. september Se nedenfor. Indlevering af springlister senest fredag, den 22. oktober 2004, klokken 11:15. De deltagende klubber opfordres til at indsende tilmeldinger og springlister i god tid. Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 400 kroner pr. hold. Forplejning og ophold Denne sker for de deltagende organisationers egen omkostning. Frem Odense tilbyder forplejning og ophold. Program: Fredag, den 22. oktober afholdes Regionsmatch. Lørdag, den 23. oktober: 08:00: Indspring 10:00: Teknisk møde 11:00: Officiel åbning af stævnet 11:15: Gr. A 3 m / Gr. B 3 m / Gr. C 3 m 13:00: Frokost 13:45: Gr. D 3 m / Senior 1 m 18:00: Fælles spisning Søndag, den 24. oktober: 08:00: Indspring 10:00: Gr. A 1 m / Gr. B 1 m / Gr. C 1 m 12:00: Frokost 12:45: Gr. D 1 m / Senior 3 m Dommere De deltagende organisationer bedes påføre navnene på dommere. Dommerpaneler sammensættes af DMA eller dennes stedfortræder. Kontaktpersoner Spørgsmål til mesterskaberne bedes rettet til: Randi Eibner, DM-Ansvarlig Neptunvej 99, 3 tv Viby J. Telefon: eller til: Nomi Mortensen, springleder i Svømmeklubben Frem Rosenørnsvej 39, 2. tv Odense M Telefon: Springlister Korrekt udfyldte springlister skal være DMA i hænde senest 24 timer før det i programmet angivne tidspunkt for start af den pågældende konkurrence. Det anbefales at sende springlisterne i god tid.

13 20. september /17 Vandpolo Vandpolosektionen inviterer til seminar Seminaret, som oprindeligt skulle have været afholdt dette efterår, er flyttet til den februar Afviklingssted er ikke endeligt på plads, men det bliver enten i Jylland eller på Fyn. Nærmere information herom følger senere. Målgruppen er klubledere, klubtrænere, dommere og øvrige med interesse i at udvikle dansk vandpolo. Program i hovedpunkter (ret til ændringer forbeholdes): Lørdag, den 5. februar: Velkomst, præsentation ved sektionslederen Orientering om udviklingsprojekt i vandpolosektionen ved Pia Holmen/sektionslederen Dommerudvikling ved psykolog Peter Holm Iversen Dommerens udstråling, hvordan leder man en kamp, magt, forebyggelse og løsning af konflikter Frokost Internationale tendenser i vandpolo ved Kent Sørensen og Claus Trasbo Kaffe Drøftelse i plenum (internationale tendenser) Klubudvikling - hvordan skaffer man frivillige ledere, rekruttering, opsøgende arbejde, klubopbygning ved Svend Holm Aktivitet Aftensmad og socialt samvær Søndag, den 6. februar: Morgenmad Forsættelse af proces med Svend Holm Dansk Svømmeunions eliteafdeling: På vej mod OL i Beijing ved Mark Regan, landstræner i svømning Frokost Pris for deltagelse er 250 kroner. Sektionen yder tilskud til seminaret. Foreløbig tilmelding til sekretær Tina Sørensen på eller til Dansk Svømmeunion, Ryttergaardsvej 118, 2. sal, 3520 Farum. Information om bindende tilmelding udsendes i løbet af efteråret. Pia Holmen, direktør Telefon:

14 20. september / plads til Danmark ved B EM 2004 Det danske herrelandshold i vandpolo deltog i begyndelsen af september måned ved B EM i Tyrkiets hovedstad Istanbul. Målsætningen var at slutte blandt de otte bedste og derved undgå en placering blandt mesterskabernes nederste tredjedel. Men lad det være sagt med det samme Danmark sluttede på en samlet 10. plads. Holdet spillede dog flere lovende kampe, og det var tydeligt, at generationsskiftet nu er endeligt gennemført. Derfor er vurderingen også, at det har været et tilfredsstillende stævne for det danske hold trods den lave slutplacering. Da holdet rejste til Tyrkiet, havde det ikke spillet landskampe i 11 måneder. Som turneringen skred frem, blev det danske spil synligt bedre og bedre. Spillernes form var i top, hvilket udelukkende skyldtes selvtræning og enkelte fællestræninger, da den hjemlige turnering sluttede allerede i begyndelsen af juni. Nedenfor følger de danske resultater. For uddybende information om hver enkelt kamp se Seneste nyheder. Resultater: Kamp 1: Danmark Malta: 6 14 Perioderesultater: (2 4) (0 5) (2 3) (2 2) Kamp 3: Danmark Tyrkiet: 14 5 Perioderesultater: (0 3) (2 4) (1 4) (2 3) Kamp 5: Danmark Polen: 15 6 Perioderesultater: (1 2) (5 0) (4 1) (5 3) Kamp 7: Danmark Ukraine: 7 13 Perioderesultater: (2 4) (2 3) (1 4) (2 2) Kamp 2: Danmark Portugal: 11 6 Perioderesultater: (5 2) (2 0) (1 2) (3 2) Kamp 4: Danmark Israel: 7 9 Perioderesultater: (2 3) (2 2) (2 3) (1 1) Kamp 6: Danmark Schweiz: 9 6 Perioderesultater: (1 1) (2 1) (3 3) (3 1) Kamp 8: Danmark Israel: 7 11 Perioderesultater: (0 4) (2 3) (3 2) (2 2) Det danske herre-landshold i vandpolo fik spillet til at fungere stadig bedre, som turneringen skred frem. Nu er det tid for planlægning af en ny to-årsplan henimod næste B-EM. Kent Sørensen, landsholdskoordinator Medlem af vandpolosektionen

15 20. september /17 Masters-svømning Kontaktperson på nedenstående notitser vedrørende masters-svømning er Ken Andersen, mastersudvalget, som kan kontaktes på telefon: Få ledige pladser på Clinic 2004 Det er glædeligt, at interessen for Masters Clinic 2004 i Ringe på Fyn den oktober har været stor, og at der kommer deltagere fra både Danmark, Sverige og Norge. Dermed kommer clinicen også til at opfylde en af dens visioner om erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af de nordiske lande. I Danmark udviklede DSLF (i dag Dansk Svømmeunion, red.) det første MastersKursus i 1996, som helt traditionelt tog udgangspunkt i selve træningen i svømmehallen. Masterstrænerens/ mastersorganisationens hverdag ser dog helt anderledes ud, idet der skal tilmeldes til stævner, laves PR-arbejde, organiseres fester, forhandles økonomi med klubbens bestyrelse og meget mere for at få et mastershold til at fungere optimalt. Årets Masters Clinic tager udgangspunkt i masterstrænerens/mastersorganisationens reelle arbejdsbetingelser og sætter fokus på både træningen i svømmehallen og de interne/eksterne forhold, der påvirker mastersorganisationen, samt hvorledes organisationen omvendt selv kan påvirke disse. Clinicen er et led i visionen Norden som Masters- Kraftcenter - ikke bare i Europa men på verdensplan. Norden som region har større potentiale end de enkelte nordiske lande i sig selv til at udvikle/udbrede best practice på såvel klub- som forbunds-niveau. Der er endnu få ledige pladser på Masters Clinic Tilmelding til kursuskoordinator Kirsten Christiansen Læs mere om Masters Clinic 2004 på: Mesterskabsarrangør søges til Nordiske Masters 2006 Mastersudvalget under Dansk Svømmeunion søger en arrangør af Nordiske Masters 2006, som afvikles den oktober Interesserede klubber kan henvende sig til Anni Brander på eller pr. telefon: Danmark var arrangør af NM i 2001, hvor Helsingør Svømmeklub stod for et flot stævne. Interessen for Masters Clinic 2004 er stor, og der er kun få ledige pladser tilbage. Dansk fælles indkvartering ved EM 2005 i Stockholm De danske EM-svømmere får igen mulighed for fælles indkvartering ved European Masters Championship i Stockholm, som afvikles den august Rejseleder Alex Nielsen har foreløbig booket plads til omkring 50 EM-svømmere på Hotel Zinkensdamm og det tilhørende vandrerhjem blot to kilometer fra Eriksdalsbadet, hvor EM afholdes. Priserne kommer til at ligge mellem kroner pr. overnatning afhængig af, om man vælger overnatning på hotellet eller vandrerhjemmet. Den præcise tilmeldingsprocedure og de præcise priser vender det danske mastersudvalg tilbage med senere på efteråret. Du kan læse mere om Hotel Zinkensdammn på Det undersøges p.t., om det er muligt at leje en bus fra København til Stockholm til rimelige penge. Også dette vender mastersudvalget tilbage med i løbet af efteråret. Mere information om EM i Stockholm finder du på

16 20. september /17 Svømning Tid til fornyelse og oprettelse af licenser Licenser, der er oprettet inden den 1. august 2004, skal nu fornyes. Er du administrator af klubbens svømme-licenser, er det nu tid at forny licenser for de svømmere, der skal have registreret tider i Dansk Svømmeunions database. - Tag derfor den nye sæsons holdlister og forny licenserne i licenssystemet på de svømmere, der fik licens sidste år. - Er der kommet nye svømmere i konkurrenceafdelingen, skal du oprette licenser på disse i løbet af august/september, således at alle svømmere, der stiller op til officielle stævner har enten klubstævnelicens eller mesterskabslicens, når du anmelder svømmeren til stævner. - Hvis der er flyttet svømmere til klubben fra en anden klub, skal deres licenser overflyttes til den nye klub. Dette gøres ved til undertegnede. - Giv træneren og holdlederen en udskrift fra licenssystemet, så de har numrene, når de er ude til stævner. - Ved fornyelse eller oprettelse af licenser skal du være opmærksom på, at licenstypen er korrekt. - Mesterskabslicenser skal være indløst på anmeldelsestidspunktet til regionale, danske, europæiske og verdens mesterskaber. Dette gælder også for masters svømmere. - Desuden skal opmærksomheden henledes på, at der også skal være løst mesterskabslicens ved deltagelse i Danmarks Mesterskaber for Hold. Klubstævnelicenser er gratis, mens mesterskabslicenser koster 110 kroner for et år ( ). Dansk Svømmeunion henstiller til, at fornyelse af licenser sker senest med udgangen af september Har du som administrator glemt dit password til licenssystemet, kan et nyt indhentes hos nedenstående kontaktperson. Morten Kjær, klubchef Telefon: Nye nåletider gældende pr. 1. september 2004 Pr. 1. september er Dansk Svømmeunions nåletider for svømning blevet ændret. Nåletiderne blev ændret i 2003, så tiderne på kortbane blev beregnet ud fra verdensrekordtiderne pr med samme formel, som benyttes i den tyske pointtabel ; mens langbanetiderne var beregnet ud fra kortbanetiderne ved tillæg af de sædvanlige omregningsfaktorer. Ved den nye ændring beregnes nåletiderne på langbane nu også direkte ud fra verdensrekordtiderne pr Pointtallene for nålene er nu de samme for kort- og langbane. Denne fremgangsmåde anvendes i det nye tidsadministrationssystem WinGrodan statistik. DO-data programmet TIDER kan ikke håndtere de nye nåletider. Der er således ingen ændringer for nåletider på kortbane - kun for nåletider på langbane. Tiderne fremgår af Dansk Svømmeunions hjemmeside - under Svømning, Tider og Nåletider. Morten Kjær, klubchef Telefon: Anmeldelse af stævner På Svømmesektionens områdemøde i april 2004 blev Supplerende Stævnereglement tilrettet, så det nu optræder i en mere moderne udgave. Denne er udsendt til medlemsklubber og overdommere. Af teksten i reglementet fremgår det ikke længere, at stævner skal anmeldes til Dansk Svømmeunion. På svømmesektionsmødet den 10. september 2004, besluttede sektionen, at denne praksis fortsat skal anvendes. Stævner skal således fortsat anmeldes til unionen for at kunne betragtes som officielle, således at tiderne eksempelvis kan anvendes som kravtider til mesterskaber, eller godkendes som rekorder. Anmeldelse kan foretages pr. på Anmeldte svømmestævner fremgår af aktivitetsoversigten på hjemmesiden. Morten Kjær, klubchef Telefon:

17 20. september /17 Afvikling af DMH 2004 skal ske med WinGrodan Svømmesektionen har besluttet, at stævneafviklingen ved DM for Hold 2004 skal ske med det nye stævneprogram WinGrodan. Sektionen er bekendt med, at dette kan volde problemer, da klubberne kun har begrænset erfaring med programmet. Vi har dog valgt dette, da der er problemer med at levere resultatet fra DO-data Holdstævne til Grodan Statistik. Desuden er der en forskel i pointberegningen i de to programmer, så de ikke altid kan sammenlignes. Sektionen vil i videst muligt omfang være behjælpelig ved stævneafvikling med WinGrodan. Hvis I har brug for hjælp, bedes I henvende jer til Marianne Rom på adressen Her vil der være mulighed for at opnå en aftale om, at en superbruger hjælper klubben med brugen af WinGrodan ved stævnet. Morten Kjær, klubchef Telefon:

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K)

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Dato 7. og 8. marts 2009 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 16. 18. MARTS 2018 East Kilbride Badet Ballerup Idrætsby 32, 2750 Ballerup Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

x. februar 2001 x/x Siden diplomtræner-uddannelsen blev sat i værk i 2002, har der vist sig et stort behov for denne uddannelse.

x. februar 2001 x/x Siden diplomtræner-uddannelsen blev sat i værk i 2002, har der vist sig et stort behov for denne uddannelse. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 4. juni 2004 1/8 Nummer 4, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 30. juni 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 3. - 5. MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

x. februar 2001 x/x I år afholdte vi i AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling en aqua camp i den første uge af skolernes sommerferie.

x. februar 2001 x/x I år afholdte vi i AIA-TRANBJERG Svømmeafdeling en aqua camp i den første uge af skolernes sommerferie. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 27. juli 2007 1/7 Nummer 5, 15. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 12. september 2007 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland DGI LANDSDELSMESTERSKABER 2016 ÅRETS UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM Lørdag d. 9. januar 2016 Aars Svømmehal og Friluftsbad, Himmerlandsgade 25, 9600 Aars Opvarmning 7.30 Ledermøde 8.00 Officialsmøde 8.20 Stævnestart

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Ringe Svømme-Klubs Internationale Svømmestævne

Ringe Svømme-Klubs Internationale Svømmestævne Ringe Svømme-Klubs Internationale Svømmestævne Ringe Svømme-Klub har hermed fornøjelsen at invitere til internationalt svømmestævne i Ringe Svømmehal for 37. gang. Det bliver et stævne med intensitet og

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 9. marts 2013 og søndag den 10. marts 2013 Svømmehal Birkerød

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 09. 10. juni 2012 Stævnet henvender

Læs mere

Alm. Brand Bank Cup 2016

Alm. Brand Bank Cup 2016 2012 Alm. Brand Bank Cup 2016 Indbydelse til Svømmestævne 6.-7. februar i Blovstrød Svømmehal Arrangør: Sigma Swim Allerød Sigma Swim Allerød vil gerne invitere til Alm. Brand Bank Cup i Blovstrød Svømmehal

Læs mere

HJØRRING PARK VENDIA SWIMCUP 2014

HJØRRING PARK VENDIA SWIMCUP 2014 HJØRRING PARK VENDIA SWIMCUP 2014 25-27. APRIL 2014 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID DER SVØMMES ALLE DISCIPLINER NORDISK STÆVNE SUPERFINALER I 50 & 100 METER 800 & 1500 METER LØB HERRE & DAMER

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 28. 30. OKTOBER 2016 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende

Læs mere

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex.

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 14. marts 2003 1/7 Nummer 2, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 4. april 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 8-10. december 2017 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2017 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 28. GANG TIL AALBORG

Læs mere

KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner

KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner Velkommen til AL Bank KVIK Årgangs Cup 2014 Det en stor fornøjelse for Svømmeklubben KVIK Kastrup kan byde velkommen til AL Bank - KVIK

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 29. NOVEMBER 2. DECEMBER 2012 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: I indledende

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2013: I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere klubber, der er medlem af Dansk Svømme Union, til svømmestævne

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Årgangs Cup Den 27. 29. april 2012 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner

Årgangs Cup Den 27. 29. april 2012 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner Årgangs Cup Den 27. 29. april 2012 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner Velkommen til KVIK Sydbank Årgangs Cup 2012 Det en stor fornøjelse for Svømmeklubben KVIK Kastrup kan byde velkommen til KVIK Sydbank Årgangs

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 18. juli 2003 1/6 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 18. juli 2003 1/6 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 18. juli 2003 1/6 Nummer 6, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 15. august 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal 1.juni - 3. juni 2012 Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2012 fra fredag den 1. juni til søndag den 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230

Læs mere

Spektrum Odder Cup april 2014 Odder Svømmehal

Spektrum Odder Cup april 2014 Odder Svømmehal Spektrum Odder Cup 2014 25. 27. april 2014 Odder Svømmehal Spektrum Odder Cup 2014 Odder Svømmeklub inviterer endnu engang til Spektrum Odder Cup i Odder Svømmehal. Odder Svømmeklub er stolte af at skulle

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til 18th Danish International Swim Cup et af verdens største svømmestævner! Svømmehallerne

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DELTAGELSE: DM-K: DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 14. 17. NOVEMBER 2013 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg I indledende heat

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL SØNDAG D. 15. NOVEMBER 2015 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2015: IF Lyseng Svømning I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere alle svømmeklubber, til svømmestævne

Læs mere

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001.

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001. Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende herrer skal være født i 2001 og ældre Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller 2002. Deltagende

Læs mere

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden.

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. Dato Sted 28 30 Januar afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2-3: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 4-5: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej 44, Lyngby.

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

Lørdag den 18. og søndag den 19. november Program

Lørdag den 18. og søndag den 19. november Program Traditionen tro, inviteres vi igen i år til Internationalt Svømmestævne. Et stævne med godt humør og stemning, fest og musik og hvor vi glæder os til at hylde vinderne og se en masse god svømning. Særligt

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

inviterer til Forum Horsens Cup 2016

inviterer til Forum Horsens Cup 2016 inviterer til Forum Horsens Cup 2016 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Stop for tilmelding ved 2.200 individuelle starter Side 1 Horsens Svømmeklub har hermed

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

Lørdag den 19. og søndag den 20. november Program

Lørdag den 19. og søndag den 20. november Program Ringe Svømme-Klub har hermed fornøjelsen at invitere til internationalt svømmestævne i Ringe Svømmehal for 38. gang. Et stævne med intensitet og god svømning, masser af præmier, stemning, musik og fanfarer.

Læs mere

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15.

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Kortbane 2012 Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. april i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 14.april og

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad inviterer til Rema 1000 Cup 2017 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Side 1 For 14. år i træk gentager vi den kæmpe succes Rema 1000 Cup 2017. Endnu engang

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE 29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID NORDISK STÆVNE SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER HOVEDSPONSOR HJØRRING PARK VENDIA SWIM CUP 2016 Hjørring Park Vendia

Læs mere

Farum Cup 2014 tilbyder i år:

Farum Cup 2014 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til 50m-stævne i Farum Svømmehal. Samme vellykkede stævnekoncept, som i 2013, som tilgodeser både eliten og de yngre svømmere. Farum Cup 2014 tilbyder i år: De bedste årgangs-,

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Hjørring Park Vendia Swim Cup 2014

Hjørring Park Vendia Swim Cup 2014 25-27. april 2014 Hjørring Park Vendia Swim Cup 2014-3 dags Langbanestævne - 8 baner med EL-Tid - Der svømmes alle Discipliner - Superfinaler i 50 og 100 m løb - 800 og 1500 m løb for både kvinder og mænd

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 29. april 2017, kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

Sydkystens årgangscup 2013

Sydkystens årgangscup 2013 Hej Svømme Danmark GTI inviterer hermed til et super årgangsstævne i en af Danmarks bedste kortbanehaller. Stævnets løbsprogram indeholder alle de individuelle olympiske discipliner, samt alle 4 stilarter

Læs mere