Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007"

Transkript

1 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin varmeste tak. Private Beckett-Fonden Billedhuggeren Helge Holmskovs arvinger Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond BG Fonden Billedkunstneren Søren Lose Realdania Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Informatik Ungdomshøjskolen i Nykøbing F. Kulturcenter Fuglsang Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond Sparekassen Lollands Gavefond SN s Kultur- og Erhvervsfond Staten Kulturarvsstyrelsen Kunstrådets Billedkunstudvalg Kulturaftalen (forlængelse) Billedkunstrådet Kommuner Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Samt en stor tak til bestyrelse for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt og praktisk bakker op om museet! - 2 -

2 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum. Ændret fra Storstrøms Kunstmuseum pr Museets adresse, telefon- og faxnummer, og hjemmeside Pr : Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Fax: Internetadresse: Indtil : Banegårdspladsen, 4930 Maribo Tlf. og fax som ovenfor Internetadresse: 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper

3 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum. I 1944 fik Kunstmuseet sin egen tilbygning og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. Som følge af den kommende flytning til det nye kunstmuseum ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum pr Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumsfagrådet og Billedkunstrådet i Storstrøms Amt (begge nedlagt i 2007), Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret været bestyrelsesmedlem i Organisationen Danske Museer samt medlem i Museumsfagrådets bestyrelse og Det regionale Billedkunstråd. Anne Højer Petersen er i beretningsåret blevet genudpeget af museet til den i 2004 etablerede Bygningsfond for opførelsen af et nyt kunstmuseum på Fuglsang, ligesom Anne Højer Petersen har været ODM s repræsentant i Charlottenborg Udstillingsbygnings bestyrelse, i 2007 omdøbt til Kunsthal Charlottenborg. Anne Højer Petersen har også i 2007 deltaget i den i 2006 etablerede samarbejdsplatform for kunstmuseerne i Region Sjælland, KURS. Museumsinspektør Gertrud Oelsner er medlem af forskningsnetværket Netværk for Dansk Kunst. Gertrud Oelsner er i beretningsåret indvalgt til Det Kunsthistorisk Faglige Råd under Kulturarvsstyrelsen (næstformand). Ved museumsdirektør Anne Højer Petersens og museumsinspektør Gertrud Oelsners personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). 1.8 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring

4 1.9 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen. Medlemmer af venneforeningen syr støvhætter til museets skulptursamling (til brug, når værkerne står på magasin) 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 629 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Samlinger Fjernmagasin hos Hellerup Flytteforretning og Faaborg Flytteforretning Grundet museets flytning i beretningsåret, har en lang række værker fra museets samling, hovedsagligt malerier, i beretningsåret været midlertidigt opmagasineret hos vores faste eksterne transportører

5 2.4 Uddeponeringer, udskillelse og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 23 malerier og 7 afstøbninger uddeponeret på forskellige lokaliteter, på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Vilhelm Bissen: Atalanta (skulptur) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland J.A. Jerichau (afstøbning): Lille pige med duer, U.å. (skulptur) August Saabye (afstøbning) Susanna for rådet, U.å.. (Skulptur) Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (afstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. (Skulptur) Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard-Kjeldsen Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Banegårdspladsen, 4930 Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Peters, C.C.: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Museet Falsters Minder, Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca

6 Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Udsigt fra Frederiksø Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. Gipsafstøbning. Zeus fra Otricoli. Gipsafstøbning. Som følge af den afsluttede og af bestyrelserne vedtagne udskillelsesforretning mellem Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Fuglsang Kunstmuseum, som Kulturarvsstyrelsen har godkendt på baggrund af en omfattende registreringsrapport, foranlediget af kunstmuseets flytning, er følgende værker blevet udskilt fra kunstsamlingen og overgået til Stiftsmuseets ejendom: Andersen, Carl Christian: Portræt af lensgreve A.W. Knuth. U.å. Erhard, Aage: Amtsforvalter Axel Holck Portrætherme. Granit. Jepsen, Morten: Maribo Klosterkirkes indre Storm Petersen, Robert: I betragtning af at byen er så gammel, er den ikke ret stor Lavet til Maribo byjubilæum Pen og tusch på papir. Ubekendt: Biskop Rasmus Møller, biskop over Lolland-Falster. Gips. Buste. U.å. Ubekendt: Kaptajn Lauritz Schrøder ( ). Buste. U.å. Vedel, Herman: Portræt af amtsforvalter Holck Wentorf, Carl: Radsted Hospital, eksteriør Wentorf, Carl: Fra Radsted hospital, interiør Af aftalen fremgår desuden, at Lolland-Falsters Stiftsmuseum har fortrinsret blandt lånere til følgende værker: Andersen, Ib: Falsters Kyst ved Korselitse. Illustration til Et godt sted af Godfred Hartmann (Politikens kronik ). Andersen, Ingemann: Kornmark i blæst, Lolland. (1959) Brendstrup, Thorald: Maribo Sø. Tegning Brendstrup, Thorald: Parti fra Maribo Sø Brendstrup, Thorald: Parti fra udkanten af Maribo. U.å. Christensen, Povl: Fjorten akvatinte-illustrationer til Leonora Christinas Jammers- Minde Christensen, Povl: Træ på Femø Gad, Mogens: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo

7 Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Gad, Mogens: Septemberdag på Lolland. Nielstrup Hammershøi, Svend: Søllested Kirke, set fra apsis. U.å. Hartmann, Oluf: Landskab med båd, Skejten ved Fuglsang, Lolland. Ca Hartmann, Oluf: Landskab, Skejten ved Fuglsang, Lolland. Ca Hvidt, Daniel: Søndergade i Maribo (set fra sygehuset) Jarl, Viggo: Monica Wichfeld, født Beresford, London Portrætstatuette, bronze. Jespersen, Henrik: Maribo domkirke, interiør. U.å. Kiærschou, F.C: Optrækkende uvejr over Maribo Sø. Ca Knuth, Preben: Allé i Klosterhaven, Maribo Knuth, Preben: Parti fra Grimstrup ved Maribo Kølle, C.A.: Fra Vesterborg Kølle, C.A.: Parti fra Vesterborg Larsen, Otto: Forår, Lolland Larsen, Otto: Fra Nystedvej (Landevej ved Nykøbing) Lohmann, Finn: Leonora Christina forlader Blaatårn Linoleumssnit. Lohmann, Finn: Roeoptagning Linoleumssnit. Madsen, Henrik: Barnets verden. Udkast til udsmykning af centralbiblioteket i Nakskov Madsen, Henrik: Havnebillede, Nakskov. Ca Meden, Max: Egil Dyggve. U.å. Portrætbuste, marmor. Petersen, Tom: Toldernes stræde, Nakskov. Radering. Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Rude, Olaf: Fra Nykøbing Falster Skovgaard, Joakim: Landskab med hyldebusk, Lolland Storm Petersen, Robert: Maribo Museum har flyttet sin skulptursamling ud i haven. Pen og tusch på papir. Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Tuxen, Laurits: Jernbanebroen over Guldborgsund, set mod Lolland. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christina. Ca Maske, bronze. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christina forlader fængslet Zahrtmann, Kristian: Leonora Christinas udgang af fængslet. 1873/1910. Statuettegruppe i bronze. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christinas død på Maribo Kloster Udlån af værker til særudstillinger Fuglsang Kunstmuseum varslede ultimo 2006 lukning for udlån i perioden medio medio 2008 grundet flytning, hvorfor beretningsåret udviser forholdsvis få udlån, som er oplistet kronologisk. Statens Museum for Kunst, København, Randers Kunstmuseum, Randers, L.A. Ring på kanten af verden L.A. Ring: Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø L.A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød Fyns Kunstmuseum, Odense,

8 Den Hirschsprungske Samling, Naturfortrolighed Dankvart Dreyer: Skovlandskab. (Ca. 1840). Øregaard Museum, København, Dansk blomstermaleri Sophie Henck: Blomstrende æblegren Bröhan Museum, Berlin, Johan Rohde ( ). Ein dänischer Künstler der Moderne Johan Rohde: Den gamle bro ved Assisi Kunstforeningen, København, Göteborgs Konstmuseum, Gøteborg, MODERNE KVINDER. Kvindelige malere i Norden Ebba Carstensen: Vindue. U.å. Skovgaard Museet, Viborg, Øregaard Museum, København, Joakim Skovgaard Joakim Skovgaard: Landskab med hyldebusk, Lolland Joakim Skovgaard: Propylæerne med udsigt over Piræus til Peleponnes Joakim Skovgaard: Forårsfåreklipning på Lolland, gråvejr Sophienholm, Kgs. Lyngby, Johannes Larsen Museet, Kerteminde, Corner Classic Ole Kielberg: Hønsegård, forårssol Niels Grønbech: Interiør med figur Arbejdermuseet, København, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, Industriens billeder Preben Hornung: Fabriksbillede, nr

9 Administrationslokalet under nedpakning, november 2.7 Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden fast indkøb af årets udgave af Kunst under hammeren samt årbogen Dansk Kunst. Desuden har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt enkelte nye bøger. I beretningsåret har museet foræret en række dubletter til andre danske kunstmuseers biblioteker samt modtaget enkelte boggaver fra private. 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.2 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Søren Lose: Grøn lade, Torslundevej/Mandsportræt Lightjet print på dibond. Søren Lose: Orange gardin Lightjet print på dibond. Gave fra kunstneren Søren Lose: Uden titel Lightjet print på dibond. Søren Lose: Monument Lightjet print på dibond. Søren Lose: Bøllesmindevej Lightjet print på dibond. C.A. Kølle: Klintepil ved Møns Strand

10 Jean Gauguin: Siddende harmonikaspiller. Ca Egetræ. Ole Schwalbe: Landmark. Udkast Træ. Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen Ebba Carstensen: Kongernes tilbedelse Gave fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Helge Holmskov: Kvinde med barnevogn Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Abstrakt komposition. U.å. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Siddende kvinde der ser ud af et vindue. 1960erne. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Liggende kvinde med parasol. U.å. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger L.A. Ring: Folk som gaa fra kirke. Mogenstrup Gave fra SNs Kultur- og Erhvervsfond 3.4 Forskning og projekter Gertrud Oelsner har færdiggjort udstillingsprojektet HOME Søren Lose. Desuden har Gertrud Oelsner forestået hovedparten af forskningen til forsknings- og udstillingsprojektet Livslyst Sundhed Skønhed Styrke i dansk kunst , der bliver til i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer (vises i 2008). I forbindelse hermed er foretaget studierejser til Tyskland (2007), Norge (2006) og Sverige (2007) for at se relevante museer, samlinger og monumenter samt med henblik på at skabe kontakt til eksterne forskere. Rejserne blev foretaget sammen med museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen (Odense Bys Museer). Gertrud Oelsner har påbegyndt redaktørarbejdet med museets nye publikation, Vores bedste stykker, (udkommet januar 2008), og Tine Nielsen Fabienke, Gertrud Oelsner og Anne Højer Petersen og eksterne forfattere har færdiggjort artiklerne til bogen. Ved påbegyndelsen af Gertrud Oelsners forskningsorlov blev redaktørarbejdet overtaget af Tine Nielsen Fabienke. Tine Nielsen Fabienke har endvidere fortsat undersøgelser og research til særudstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ), som vises i i samarbejde med Faaborg Museum og Holstebro Kunstmuseum. Tine Nielsen Fabienke har fortsat registreringsarbejdet i museets samlinger i beretningsåret og i forlængelse heraf forestået en lang række fotografiske nyoptagelser mhp illustration af museets værksamling i den landsdækkende database Kunst Indeks Danmark. Anne Højer Petersen har været tovholder på udstillingsprojekt om Thorbjørn Lausten (forår 2009) og KURS-udstillingen om Træet (sommer 2009). Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret foretoges rejsegilde på Fuglsang Kunstmuseum , og Storstrøms Kunstmuseum lukkede for publikum medio juni på Banegårdspladsen med henblik på forberedelse og pakning af museets samling og arkiver i udstillingsarealet. Byggeriet trak imidlertid ud, først fra forventet færdiggørelse i september til november, hvor alene administrationsarealet stod klart. Museet flyttede administration og bibliotek til det nye kunstmuseum ultimo november, og medio december fulgte samlingen

11 efter. Imidlertid var ikke alle lovede lokaler færdige og tilgængelige, og museets ophængning forsinkedes heraf. De ufærdige magasinforhold og omlægning af flere gulvpartier komplicerede endvidere indflytningen med en lang række interne flytninger i huset til følge. Ved årets udgang ca. en måned før den officielle indvielse var alle udstillingslokaler tilgængelige, så ophængningen af museets første præsentation af egen samling Panorama 200 års dansk kunst kunne påbegyndes. Byggeriet havde dog endnu en lang række mangler, især på el-entreprisen, hvilket komplicerede hverdagen for såvel medarbejderne selv som for museets samarbejdspartnere i verden omkring os. Hele foyerområdet fremstod ved årets udgang også som byggeplads, og indretningen af billetsalg og café måtte udskydes til Første flyttelæs klar til afgang i Jernbanegade, Maribo

12 Møblering Takket være en reservation af Byggefondens byggeøkonomi og yderligere hjælp muliggjordes ny møblering af bibliotek, foredragssal og formningsrum samt café i dialog mellem arkitekt Tony Fretton og museet. Arkitekten stod også bag tegninger til butiksinventar, herunder skranke. I udstillingsområdet finansierede museet selv via sin opsparing nye sokler og montrer samt supplerende spotlys til udstillingsbrug foruden kontorinventar mv. Nyt design I forlængelse af design til breve, visitkort mv. fra 2006, udførte Design Factory i 2007 skilte til museets ydre såvel som skabeloner til rumtekster og værkskiltning foruden layout til Vores bedste stykker på 3 sprog (udgivet 2008). 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2007 udgjort 4 andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst, i Helsingør. Opgraderingen af kvoten er sket for at imødekomme det ekstra konserveringsbehov som istandsættelsen af hovedparten af gipsafstøbningssamlingen krævede til udstillingsbrug samt en ekstraordinær lang række malerikonserveringer - begge dele forud for åbningen af det nye kunstmuseum i FORMIDLING 5.2 Udstillinger (egen samling) Museets egen samling har været vist i samme ophængning fra ultimo januar til medio juni for at reservere medarbejderkraft til planlægning og flytning. Efter finissage for Venneforeningen lukkede museet for offentligheden pr I december påbegyndtes nyophængningen Panorama - dansk kunst gennem 200 år med highlights fra egen samling i Fuglsang Kunstmuseum (åbnet januar 2008). Særudstillinger 14. oktober januar 2007 HOME - Søren Lose Kernen i udstillingen var fotoserien HOME, som Søren Lose påbegyndte i Fotografisuiten bestod af ca. 30 fotografier, der alle tager udgangspunkt i de omgivelser, som kunstneren er opvokset i på Lolland. I mere end 10 år har kunstneren været bosat uden for regionen, nu i Berlin, og værkerne undersøger og forholder sig på forskellig vis til begrebet hjem og følelsen af at være hjemme

13 Med sit kamera har kunstneren stillet skarpt på en række tomme, lollandske og falsterske huse, fordi forestillingen om et hjem som oftest er knyttet til et fysisk sted. Da husene er forladte og dermed ikke længere er hjem for nogen, opfylder de ikke længere en bestemt funktion, men er i stedet ofte overladt til det naturlige forfald. Udstillingen er tilblevet i samarbejde med kunstneren og Lolland-Falster Stiftsmuseum. 5.3 Anden formidling Museet formidler bl.a. via internettet, hvor det er muligt at se oplysninger om samlingen og omtale af udstillinger samt øvrige aktiviteter og tiltag. Museet har i beretningsåret flyttet hjemmeside til og lukket den tidligere Museet har kun i mindre omfang varetaget sædvanlig museumsformidling pga. flytningen. Vinterferie 2007 Vinterbio for børn: Film om kunst for børn og børnefilm-klassikere Desuden har Anne Højer Petersen gæstet en række foreninger og fortalt om det nye kunstmuseum v. Fuglsang og haft en række grupper og interessenter med på byggepladsbesøg, bl.a. kulturminister Brian Mikkelsen d Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. 5.4 Undervisning Museet har i åbningsperioden været besøgt af 27 folkeskole-, gymnasieog VUC-klasser og 1 anden institution, hvoraf de 21 har fået rundvisning af Gertrud Oelsner, Tine Nielsen Fabienke og Anne Højer Petersen. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere. Desuden har Anne Højer Petersen været indlægsholder på Organisationen Danske Museers efteruddannelse (ODM) Museer og turisme, samt forestået en temadag for Venneforeningens bestyrelse d som led i Nordisk Museumslederuddannelse. Den tværfaglige skoletjeneste Gertrud Oelsner og Anne Højer Petersen har varetaget arbejdet omkring etablering af en tværfaglig skoletjeneste på det nye kunstmuseum i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland og Storstrøms Kammerensemble. Pr ansattes på deltid cand.mag. i musik og billedkunst Jan Ulrik Chrintz Juhl på projektet under Skoletjenesten, og med sæde i København indtil nybyggeriet stod klar. Jan Ulrik har i samarbejde med styregruppen for Skoletjenesten Fuglsang udviklet konkrete undervisningsforløb. Som led i udviklingsarbejdet deltog Jan Ulrik i Skoletjenestens studietur til London, med besøg på en række museer og kulturinstitutioner. Foruden udviklingsarbejdet har Jan Ulrik beskæftiget sig med skriftlig formidling af de nye tilbud (bl.a. gennem nyhedsbreve og med præsentationer af de nye tilbud på mu

14 seets samt Skoletjenestens hjemmesider), ligesom opsøgende arbejde til lokale skoleledere har været en del af etableringsopgaverne. 5.6 Publikationer I forbindelse med udstillingen HOME Søren Lose blev der udgivet plakat, flyer samt et selvstændigt bogværk på 120 sider med en række essays, som fra forskellige vinkler forholder sig til begrebet hjem. Vores bedste stykker, 140 sider, rigt illustreret, om museets historie, ny arkitektur og samlinger, i en hhv. dansk, engelsk og tysk version færdiggjordes, og layout og tryk forelå ved årets udgang. Publikationerne præsenteredes først ved åbningen i PR-virksomhed Museet annoncerer fast i forskellige kunsttidsskrifter samt turistkataloger og holder gennem pressemeddelelser løbende pressen orienteret om museets aktiviteter; der har dog været skåret ned på denne aktivitet i beretningsåret pga. museets lukning. Der foretages hyppige opdateringer af de oplysninger, der ligger på museets hjemmeside. Gennem á jour-klip service indsamler museet redaktionel omtale af museets aktiviteter og ophænger presseomtale af særudstillingerne i udstillingsarealet til publikums brug. På baggrund heraf sender museet pressemapper til alle involverede parter i særudstillingerne (udlånere, tilskudsgivere mv.). Der har været beskeden omtale af museets aktiviteter i pressen, derimod mere om byggeriet. Anne Højer Petersen deltog i arkitekt Tony Frettons pressemøde om det nye museum på arkitektkontoret i London d Forud for åbningen af det nye kunstmuseum har kunstmuseet pr ansat PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten Kioskvirksomhed Kioskens sortiment består af postkort dels af egen produktion dels af kunstkort indkøbt udefra, af plakater, som alle er egenproduktion, og som for det meste er fremstillet til udstillinger, samt af kataloger, hvoraf hovedparten er fra særudstillinger. Der er i beretningsåret modtaget et stigende antal bestillinger på publikationer telefonisk og via web-shoppen på museets hjemmeside. Det samlede salg har været vigende i 2007 pga. museets lukning, selvom Stiftsmuseet varetog salg fra kunstmuseet fra juni til flytningen i oktober

15 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Bygningen Der er kun foretaget få renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i Der er blevet malet søjlesal efter nedtagningen af HOME, vinduer og døre udvendigt i administrationsarealet samt totalrenoveret skulpturmagasin efter tømningen heraf. Desuden er ovenlyssalen blevet malet inden fraflytning. Efter aftale med Lolland-Falsters Stiftsmuseum varetager man herfra selv istandsættelse forud for ibrugtagning pr INVENTAR OG MATERIEL 7.4 Udstillingsinventar Museet har indkøbt supplerende skulpturspots til det nye museums udstillingssale samt produktudviklet og indkøbt en lang række nye sokler og montrer til det nye kunstmuseum. Kontorinventar Museet har i beretningsåret indkøbt 3 hæve-sænkeborde med tilhørende stole, skrivebordslamper og køreunderlag, 1 pengeskab og 2 brandskabe, 3 pc ere, foruden reoler til kontorer og kopirum. 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.1 Vedtægter m.v. Som konsekvens af strukturreformen blev museets vedtægter revideret og godkendt i 2006 med virkning fra 1. januar Bestyrelse Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret var som nedenfor nævnt, og udpeget på følgende måde: Fra museets venneforening: Revisor Henrik Drachmann, bestyrelsesformand Grafiker og maler Elsebeth Garrett Walther Gårdejer Susanne Hovmann Advokat Bjarne Sørensen Fra Guldborgsund Kommune: Poul-Henrik Pedersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ole Nisbeth, næstformand sammesteds

16 Fra Lolland Kommune: Byrådsmedlem Gert Mortensen, næstformand Fra Vordingborg Kommune: Byrådsmedlem Bent Jørgensen Fra Maribo Kunstforening af 1947: Sognepræst Per Møller Fra Lolland-Falsters Erhvervsforening: Arkitekt Søren Krogh 8.3 Foreninger Museets venneforening Storstrøms Kunstmuseums Venner tæller ved årets udgang 406 medlemmer. Venneforeningen valgte i beretningsåret at skifte navn til Fuglsang Kunstmuseums Venner. Venneforeningens bestyrelse er som følger: Elsebeth Garrett Walther (formand), Henrik Drachmann, Susanne Hovmand, Bjarne Sørensen, Tina Folmer Larsen, Per Møller. Sekretariatet på Fuglsang Kunstmuseum, december

17 9.0 MUSEETS PERSONALE 9.1 Generelle forhold Museets vagtpersonale og rengøringsmedarbejdere er ansat af Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Museumsassistent Bente Andersen har deltaget i vagtarbejdet med én månedlig weekend samt på enkelte hverdage. 9.2 Fast personale Museumsleder, mag.art. Anne Højer Petersen (37 t./uge), pr museumsdirektør Anne Højer Petersen Museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner Hansen (37 t./uge) Sekretær Lilly Hansen (25 t./uge) indtil 31. marts. Fratrådt efter eget ønske. Fra 1.5. Sekretær og bogholder Else Brandt (31 t./uge) Museumsforvalter Jesper Smith (37 t./uge) fra Pedel og vagt Axel Møller Jensen (37 t./uge) fra PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten (30 t./uge) fra Andet personale Projektansat registrator, mag.art. Tine Nielsen Fabienke (37 t./uge) Poul Erik Rasmussen har været tilknyttet museet som forvalter på timebasis. Museumsassistent Bente Andersen, er ansat på timebasis med et timeantal på mellem t./mdl. Bente Andersen har i beretningsåret varetaget rengøringen i administrationslokalerne. Endvidere har en række venneforeningsmedlemmer hjulpet museet med vagtopgaver i årets løb. 9.4 Efteruddannelse, kurser o.a. Anne Højer Petersen har deltaget i sidste del af Museumshøjskolens Nordisk Museumslederuddannelse i perioden maj 2007, samt på opfølgningskursus i London Sekretær Else Brandt har været på 3 dages kursus i museumsadministration hos ODM i maj, hvor moms, budgettering og ny løn blev gennemgået. Forvalter Jesper Smith har deltaget på 2 dages lyssætningskursus i ODM-regi hos Fælleskonserveringen den juni Forvalterkursus hos CEUS i Nykøbing F. fra den august 2007 samt besøg på Sikringsmessen i Odense den 26. september

18 Jan Ulrik Chrintz Juhl deltog i ODM s formidlingsnetværks årsmøde i Odense, oktober Museumsinspektør Gertrud Oelsner modtog, i lighed med museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen, den 22. november 2007 et rejselegat på kr som uddeling fra Ole Haslunds Kunstnerlegat pga. sit forskningsbaserede udstillingsarbejde. Begrundelsen var som følger: De to yngre museumsinspektører har arbejdet sammen om flere udstillinger, der er blevet præsenteret hhv. i Odense og i Maribo, og det er vel og mærke udstillinger, hvor der hver gang dels er blevet præsenteret et kunsthistorisk emne under en ny og anderledes synsvinkel tillige med, at der hver gang er blevet lagt en betydelig kunsthistorisk forskning til brug for præsentationen af udstillingerne. Dette gælder både udstillingen Himlens Spejl og Johan Rohde. En sådan insisteren på det kunsthistoriske undersøgelsesarbejde har i mange år ikke været så sædvanligt for de danske kunstmuseers udstillingsvirksomhed, og det kan i høj grad være animerende for andre kunstmuseers indstilling til det faglige arbejdes betydning. Administrationskorridoren på Fuglsang Kunstmuseum, december

19 10.0 MUSEETS ØKONOMI 10.1 Det økonomiske grundlag Museets drift er baseret på et kommunalt og et statsligt tilskud efter gældende museumslovgivning. I overgangsperioden udbetales det tidligere amtstilskud af staten, i beretningsåret overført til Vordingborg Kommune som følge af kulturaftaleforlængelsen. Driftsregnskab 2007: Udgifter: Personale Lokaler Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Kioskvirksomhed Henlæggelser Udgifter i alt Indtægter: Entréindtægter Kioskvirksomhed Renteindtægter Ikke offentlige tilskud Tilskud fra kommuner Tilskud fra Staten - Tidligere amtsligt tilskud Statstilskud for 2007 jf. museumslovens Overgangstilskud fra Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsens rådighedssum, frikøb forskning Billedkunstrådet, Thorbjørn Lausten Kulturarvsstyrelses hastesum, Ole Schwalbe Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje, tværfaglig skoletjeneste Kulturarvsstyrelsens tips- og lottopulje 2006, digitalisering Billedkunstcentret, refusion Søren Lose Indtægter i alt Årets resultat

20 Årets resultat er henlagt til egenkapitalen til brug for etablering af det nye kunstmuseum i BESØGSTAL Museet blev i beretningsåret besøgt af 2409 gæster, hvilket er usædvanligt få, men skyldes museets lukning fra og året ud. (Besøgstal de seneste år: 2006: 7138; 2005: 9369; 2004: 6957; 2003: 9970). På Storstrøms Kunstmuseums hjemmeside har der i året 2007 været besøgende. På Fuglsang Kunstmuseums hjemmeside har der fra 1. oktober til 31. december været besøgende. Hver besøgende så i gennemsnit 3,5 sider i perioden januar september og i perioden oktober december 4,5 sider i gennemsnit. Søjlesalen i Maribo under nedpakning

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

nmlkji nmlkj 82102 VEK Vendsyssel Kunstmuseumá info@vkm.dk P. Nørkjærs Plads 15 9800 Hjørring Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 82102 VEK Vendsyssel Kunstmuseumá info@vkm.dk P. Nørkjærs Plads 15 9800 Hjørring Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117032 Formularens ID: 494 Sendt til: info@vkm.dk Sendt: 15-12-2010 10:48 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8.

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. INDHOLD 1 Indhold Læsevejledning 2 1. Beretning 3 2. Resultatmål 15 3. Regnskab 20 Bilag 1 Oversigt over erhvervelser i 2003 28 Bilag 2 Begrundelser for erhvervelserne i 2003 36 Bilag 3 Oversigt over forskningsprojekter

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343 Årsrapport 2014 for Dok. nr. 1996343 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 ÅRSBERETNING 2009 KUNSTINDUSTRIMUSEET ÅRSBERETNING 2009 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 3 ÅRET I HOVEDTRÆK 09 Museumssamlingerne Nyt fjernmagasin Biblioteket og dets samlinger Konservering

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2006

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2006 ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 8 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 14 Museumsbutikkerne 16 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere