Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007"

Transkript

1 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin varmeste tak. Private Beckett-Fonden Billedhuggeren Helge Holmskovs arvinger Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond BG Fonden Billedkunstneren Søren Lose Realdania Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Informatik Ungdomshøjskolen i Nykøbing F. Kulturcenter Fuglsang Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond Sparekassen Lollands Gavefond SN s Kultur- og Erhvervsfond Staten Kulturarvsstyrelsen Kunstrådets Billedkunstudvalg Kulturaftalen (forlængelse) Billedkunstrådet Kommuner Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Samt en stor tak til bestyrelse for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt og praktisk bakker op om museet! - 2 -

2 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum. Ændret fra Storstrøms Kunstmuseum pr Museets adresse, telefon- og faxnummer, og hjemmeside Pr : Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Fax: Internetadresse: Indtil : Banegårdspladsen, 4930 Maribo Tlf. og fax som ovenfor Internetadresse: 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper

3 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum. I 1944 fik Kunstmuseet sin egen tilbygning og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. Som følge af den kommende flytning til det nye kunstmuseum ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum pr Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumsfagrådet og Billedkunstrådet i Storstrøms Amt (begge nedlagt i 2007), Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret været bestyrelsesmedlem i Organisationen Danske Museer samt medlem i Museumsfagrådets bestyrelse og Det regionale Billedkunstråd. Anne Højer Petersen er i beretningsåret blevet genudpeget af museet til den i 2004 etablerede Bygningsfond for opførelsen af et nyt kunstmuseum på Fuglsang, ligesom Anne Højer Petersen har været ODM s repræsentant i Charlottenborg Udstillingsbygnings bestyrelse, i 2007 omdøbt til Kunsthal Charlottenborg. Anne Højer Petersen har også i 2007 deltaget i den i 2006 etablerede samarbejdsplatform for kunstmuseerne i Region Sjælland, KURS. Museumsinspektør Gertrud Oelsner er medlem af forskningsnetværket Netværk for Dansk Kunst. Gertrud Oelsner er i beretningsåret indvalgt til Det Kunsthistorisk Faglige Råd under Kulturarvsstyrelsen (næstformand). Ved museumsdirektør Anne Højer Petersens og museumsinspektør Gertrud Oelsners personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). 1.8 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring

4 1.9 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen. Medlemmer af venneforeningen syr støvhætter til museets skulptursamling (til brug, når værkerne står på magasin) 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 629 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Samlinger Fjernmagasin hos Hellerup Flytteforretning og Faaborg Flytteforretning Grundet museets flytning i beretningsåret, har en lang række værker fra museets samling, hovedsagligt malerier, i beretningsåret været midlertidigt opmagasineret hos vores faste eksterne transportører

5 2.4 Uddeponeringer, udskillelse og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 23 malerier og 7 afstøbninger uddeponeret på forskellige lokaliteter, på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Vilhelm Bissen: Atalanta (skulptur) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland J.A. Jerichau (afstøbning): Lille pige med duer, U.å. (skulptur) August Saabye (afstøbning) Susanna for rådet, U.å.. (Skulptur) Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (afstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. (Skulptur) Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard-Kjeldsen Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Banegårdspladsen, 4930 Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Peters, C.C.: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Museet Falsters Minder, Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca

6 Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Udsigt fra Frederiksø Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. Gipsafstøbning. Zeus fra Otricoli. Gipsafstøbning. Som følge af den afsluttede og af bestyrelserne vedtagne udskillelsesforretning mellem Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Fuglsang Kunstmuseum, som Kulturarvsstyrelsen har godkendt på baggrund af en omfattende registreringsrapport, foranlediget af kunstmuseets flytning, er følgende værker blevet udskilt fra kunstsamlingen og overgået til Stiftsmuseets ejendom: Andersen, Carl Christian: Portræt af lensgreve A.W. Knuth. U.å. Erhard, Aage: Amtsforvalter Axel Holck Portrætherme. Granit. Jepsen, Morten: Maribo Klosterkirkes indre Storm Petersen, Robert: I betragtning af at byen er så gammel, er den ikke ret stor Lavet til Maribo byjubilæum Pen og tusch på papir. Ubekendt: Biskop Rasmus Møller, biskop over Lolland-Falster. Gips. Buste. U.å. Ubekendt: Kaptajn Lauritz Schrøder ( ). Buste. U.å. Vedel, Herman: Portræt af amtsforvalter Holck Wentorf, Carl: Radsted Hospital, eksteriør Wentorf, Carl: Fra Radsted hospital, interiør Af aftalen fremgår desuden, at Lolland-Falsters Stiftsmuseum har fortrinsret blandt lånere til følgende værker: Andersen, Ib: Falsters Kyst ved Korselitse. Illustration til Et godt sted af Godfred Hartmann (Politikens kronik ). Andersen, Ingemann: Kornmark i blæst, Lolland. (1959) Brendstrup, Thorald: Maribo Sø. Tegning Brendstrup, Thorald: Parti fra Maribo Sø Brendstrup, Thorald: Parti fra udkanten af Maribo. U.å. Christensen, Povl: Fjorten akvatinte-illustrationer til Leonora Christinas Jammers- Minde Christensen, Povl: Træ på Femø Gad, Mogens: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo

7 Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Gad, Mogens: Septemberdag på Lolland. Nielstrup Hammershøi, Svend: Søllested Kirke, set fra apsis. U.å. Hartmann, Oluf: Landskab med båd, Skejten ved Fuglsang, Lolland. Ca Hartmann, Oluf: Landskab, Skejten ved Fuglsang, Lolland. Ca Hvidt, Daniel: Søndergade i Maribo (set fra sygehuset) Jarl, Viggo: Monica Wichfeld, født Beresford, London Portrætstatuette, bronze. Jespersen, Henrik: Maribo domkirke, interiør. U.å. Kiærschou, F.C: Optrækkende uvejr over Maribo Sø. Ca Knuth, Preben: Allé i Klosterhaven, Maribo Knuth, Preben: Parti fra Grimstrup ved Maribo Kølle, C.A.: Fra Vesterborg Kølle, C.A.: Parti fra Vesterborg Larsen, Otto: Forår, Lolland Larsen, Otto: Fra Nystedvej (Landevej ved Nykøbing) Lohmann, Finn: Leonora Christina forlader Blaatårn Linoleumssnit. Lohmann, Finn: Roeoptagning Linoleumssnit. Madsen, Henrik: Barnets verden. Udkast til udsmykning af centralbiblioteket i Nakskov Madsen, Henrik: Havnebillede, Nakskov. Ca Meden, Max: Egil Dyggve. U.å. Portrætbuste, marmor. Petersen, Tom: Toldernes stræde, Nakskov. Radering. Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Rude, Olaf: Fra Nykøbing Falster Skovgaard, Joakim: Landskab med hyldebusk, Lolland Storm Petersen, Robert: Maribo Museum har flyttet sin skulptursamling ud i haven. Pen og tusch på papir. Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Tuxen, Laurits: Jernbanebroen over Guldborgsund, set mod Lolland. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christina. Ca Maske, bronze. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christina forlader fængslet Zahrtmann, Kristian: Leonora Christinas udgang af fængslet. 1873/1910. Statuettegruppe i bronze. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christinas død på Maribo Kloster Udlån af værker til særudstillinger Fuglsang Kunstmuseum varslede ultimo 2006 lukning for udlån i perioden medio medio 2008 grundet flytning, hvorfor beretningsåret udviser forholdsvis få udlån, som er oplistet kronologisk. Statens Museum for Kunst, København, Randers Kunstmuseum, Randers, L.A. Ring på kanten af verden L.A. Ring: Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø L.A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød Fyns Kunstmuseum, Odense,

8 Den Hirschsprungske Samling, Naturfortrolighed Dankvart Dreyer: Skovlandskab. (Ca. 1840). Øregaard Museum, København, Dansk blomstermaleri Sophie Henck: Blomstrende æblegren Bröhan Museum, Berlin, Johan Rohde ( ). Ein dänischer Künstler der Moderne Johan Rohde: Den gamle bro ved Assisi Kunstforeningen, København, Göteborgs Konstmuseum, Gøteborg, MODERNE KVINDER. Kvindelige malere i Norden Ebba Carstensen: Vindue. U.å. Skovgaard Museet, Viborg, Øregaard Museum, København, Joakim Skovgaard Joakim Skovgaard: Landskab med hyldebusk, Lolland Joakim Skovgaard: Propylæerne med udsigt over Piræus til Peleponnes Joakim Skovgaard: Forårsfåreklipning på Lolland, gråvejr Sophienholm, Kgs. Lyngby, Johannes Larsen Museet, Kerteminde, Corner Classic Ole Kielberg: Hønsegård, forårssol Niels Grønbech: Interiør med figur Arbejdermuseet, København, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, Industriens billeder Preben Hornung: Fabriksbillede, nr

9 Administrationslokalet under nedpakning, november 2.7 Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden fast indkøb af årets udgave af Kunst under hammeren samt årbogen Dansk Kunst. Desuden har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt enkelte nye bøger. I beretningsåret har museet foræret en række dubletter til andre danske kunstmuseers biblioteker samt modtaget enkelte boggaver fra private. 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.2 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Søren Lose: Grøn lade, Torslundevej/Mandsportræt Lightjet print på dibond. Søren Lose: Orange gardin Lightjet print på dibond. Gave fra kunstneren Søren Lose: Uden titel Lightjet print på dibond. Søren Lose: Monument Lightjet print på dibond. Søren Lose: Bøllesmindevej Lightjet print på dibond. C.A. Kølle: Klintepil ved Møns Strand

10 Jean Gauguin: Siddende harmonikaspiller. Ca Egetræ. Ole Schwalbe: Landmark. Udkast Træ. Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen Ebba Carstensen: Kongernes tilbedelse Gave fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Helge Holmskov: Kvinde med barnevogn Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Abstrakt komposition. U.å. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Siddende kvinde der ser ud af et vindue. 1960erne. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Liggende kvinde med parasol. U.å. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger L.A. Ring: Folk som gaa fra kirke. Mogenstrup Gave fra SNs Kultur- og Erhvervsfond 3.4 Forskning og projekter Gertrud Oelsner har færdiggjort udstillingsprojektet HOME Søren Lose. Desuden har Gertrud Oelsner forestået hovedparten af forskningen til forsknings- og udstillingsprojektet Livslyst Sundhed Skønhed Styrke i dansk kunst , der bliver til i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer (vises i 2008). I forbindelse hermed er foretaget studierejser til Tyskland (2007), Norge (2006) og Sverige (2007) for at se relevante museer, samlinger og monumenter samt med henblik på at skabe kontakt til eksterne forskere. Rejserne blev foretaget sammen med museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen (Odense Bys Museer). Gertrud Oelsner har påbegyndt redaktørarbejdet med museets nye publikation, Vores bedste stykker, (udkommet januar 2008), og Tine Nielsen Fabienke, Gertrud Oelsner og Anne Højer Petersen og eksterne forfattere har færdiggjort artiklerne til bogen. Ved påbegyndelsen af Gertrud Oelsners forskningsorlov blev redaktørarbejdet overtaget af Tine Nielsen Fabienke. Tine Nielsen Fabienke har endvidere fortsat undersøgelser og research til særudstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ), som vises i i samarbejde med Faaborg Museum og Holstebro Kunstmuseum. Tine Nielsen Fabienke har fortsat registreringsarbejdet i museets samlinger i beretningsåret og i forlængelse heraf forestået en lang række fotografiske nyoptagelser mhp illustration af museets værksamling i den landsdækkende database Kunst Indeks Danmark. Anne Højer Petersen har været tovholder på udstillingsprojekt om Thorbjørn Lausten (forår 2009) og KURS-udstillingen om Træet (sommer 2009). Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret foretoges rejsegilde på Fuglsang Kunstmuseum , og Storstrøms Kunstmuseum lukkede for publikum medio juni på Banegårdspladsen med henblik på forberedelse og pakning af museets samling og arkiver i udstillingsarealet. Byggeriet trak imidlertid ud, først fra forventet færdiggørelse i september til november, hvor alene administrationsarealet stod klart. Museet flyttede administration og bibliotek til det nye kunstmuseum ultimo november, og medio december fulgte samlingen

11 efter. Imidlertid var ikke alle lovede lokaler færdige og tilgængelige, og museets ophængning forsinkedes heraf. De ufærdige magasinforhold og omlægning af flere gulvpartier komplicerede endvidere indflytningen med en lang række interne flytninger i huset til følge. Ved årets udgang ca. en måned før den officielle indvielse var alle udstillingslokaler tilgængelige, så ophængningen af museets første præsentation af egen samling Panorama 200 års dansk kunst kunne påbegyndes. Byggeriet havde dog endnu en lang række mangler, især på el-entreprisen, hvilket komplicerede hverdagen for såvel medarbejderne selv som for museets samarbejdspartnere i verden omkring os. Hele foyerområdet fremstod ved årets udgang også som byggeplads, og indretningen af billetsalg og café måtte udskydes til Første flyttelæs klar til afgang i Jernbanegade, Maribo

12 Møblering Takket være en reservation af Byggefondens byggeøkonomi og yderligere hjælp muliggjordes ny møblering af bibliotek, foredragssal og formningsrum samt café i dialog mellem arkitekt Tony Fretton og museet. Arkitekten stod også bag tegninger til butiksinventar, herunder skranke. I udstillingsområdet finansierede museet selv via sin opsparing nye sokler og montrer samt supplerende spotlys til udstillingsbrug foruden kontorinventar mv. Nyt design I forlængelse af design til breve, visitkort mv. fra 2006, udførte Design Factory i 2007 skilte til museets ydre såvel som skabeloner til rumtekster og værkskiltning foruden layout til Vores bedste stykker på 3 sprog (udgivet 2008). 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2007 udgjort 4 andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst, i Helsingør. Opgraderingen af kvoten er sket for at imødekomme det ekstra konserveringsbehov som istandsættelsen af hovedparten af gipsafstøbningssamlingen krævede til udstillingsbrug samt en ekstraordinær lang række malerikonserveringer - begge dele forud for åbningen af det nye kunstmuseum i FORMIDLING 5.2 Udstillinger (egen samling) Museets egen samling har været vist i samme ophængning fra ultimo januar til medio juni for at reservere medarbejderkraft til planlægning og flytning. Efter finissage for Venneforeningen lukkede museet for offentligheden pr I december påbegyndtes nyophængningen Panorama - dansk kunst gennem 200 år med highlights fra egen samling i Fuglsang Kunstmuseum (åbnet januar 2008). Særudstillinger 14. oktober januar 2007 HOME - Søren Lose Kernen i udstillingen var fotoserien HOME, som Søren Lose påbegyndte i Fotografisuiten bestod af ca. 30 fotografier, der alle tager udgangspunkt i de omgivelser, som kunstneren er opvokset i på Lolland. I mere end 10 år har kunstneren været bosat uden for regionen, nu i Berlin, og værkerne undersøger og forholder sig på forskellig vis til begrebet hjem og følelsen af at være hjemme

13 Med sit kamera har kunstneren stillet skarpt på en række tomme, lollandske og falsterske huse, fordi forestillingen om et hjem som oftest er knyttet til et fysisk sted. Da husene er forladte og dermed ikke længere er hjem for nogen, opfylder de ikke længere en bestemt funktion, men er i stedet ofte overladt til det naturlige forfald. Udstillingen er tilblevet i samarbejde med kunstneren og Lolland-Falster Stiftsmuseum. 5.3 Anden formidling Museet formidler bl.a. via internettet, hvor det er muligt at se oplysninger om samlingen og omtale af udstillinger samt øvrige aktiviteter og tiltag. Museet har i beretningsåret flyttet hjemmeside til og lukket den tidligere Museet har kun i mindre omfang varetaget sædvanlig museumsformidling pga. flytningen. Vinterferie 2007 Vinterbio for børn: Film om kunst for børn og børnefilm-klassikere Desuden har Anne Højer Petersen gæstet en række foreninger og fortalt om det nye kunstmuseum v. Fuglsang og haft en række grupper og interessenter med på byggepladsbesøg, bl.a. kulturminister Brian Mikkelsen d Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. 5.4 Undervisning Museet har i åbningsperioden været besøgt af 27 folkeskole-, gymnasieog VUC-klasser og 1 anden institution, hvoraf de 21 har fået rundvisning af Gertrud Oelsner, Tine Nielsen Fabienke og Anne Højer Petersen. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere. Desuden har Anne Højer Petersen været indlægsholder på Organisationen Danske Museers efteruddannelse (ODM) Museer og turisme, samt forestået en temadag for Venneforeningens bestyrelse d som led i Nordisk Museumslederuddannelse. Den tværfaglige skoletjeneste Gertrud Oelsner og Anne Højer Petersen har varetaget arbejdet omkring etablering af en tværfaglig skoletjeneste på det nye kunstmuseum i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland og Storstrøms Kammerensemble. Pr ansattes på deltid cand.mag. i musik og billedkunst Jan Ulrik Chrintz Juhl på projektet under Skoletjenesten, og med sæde i København indtil nybyggeriet stod klar. Jan Ulrik har i samarbejde med styregruppen for Skoletjenesten Fuglsang udviklet konkrete undervisningsforløb. Som led i udviklingsarbejdet deltog Jan Ulrik i Skoletjenestens studietur til London, med besøg på en række museer og kulturinstitutioner. Foruden udviklingsarbejdet har Jan Ulrik beskæftiget sig med skriftlig formidling af de nye tilbud (bl.a. gennem nyhedsbreve og med præsentationer af de nye tilbud på mu

14 seets samt Skoletjenestens hjemmesider), ligesom opsøgende arbejde til lokale skoleledere har været en del af etableringsopgaverne. 5.6 Publikationer I forbindelse med udstillingen HOME Søren Lose blev der udgivet plakat, flyer samt et selvstændigt bogværk på 120 sider med en række essays, som fra forskellige vinkler forholder sig til begrebet hjem. Vores bedste stykker, 140 sider, rigt illustreret, om museets historie, ny arkitektur og samlinger, i en hhv. dansk, engelsk og tysk version færdiggjordes, og layout og tryk forelå ved årets udgang. Publikationerne præsenteredes først ved åbningen i PR-virksomhed Museet annoncerer fast i forskellige kunsttidsskrifter samt turistkataloger og holder gennem pressemeddelelser løbende pressen orienteret om museets aktiviteter; der har dog været skåret ned på denne aktivitet i beretningsåret pga. museets lukning. Der foretages hyppige opdateringer af de oplysninger, der ligger på museets hjemmeside. Gennem á jour-klip service indsamler museet redaktionel omtale af museets aktiviteter og ophænger presseomtale af særudstillingerne i udstillingsarealet til publikums brug. På baggrund heraf sender museet pressemapper til alle involverede parter i særudstillingerne (udlånere, tilskudsgivere mv.). Der har været beskeden omtale af museets aktiviteter i pressen, derimod mere om byggeriet. Anne Højer Petersen deltog i arkitekt Tony Frettons pressemøde om det nye museum på arkitektkontoret i London d Forud for åbningen af det nye kunstmuseum har kunstmuseet pr ansat PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten Kioskvirksomhed Kioskens sortiment består af postkort dels af egen produktion dels af kunstkort indkøbt udefra, af plakater, som alle er egenproduktion, og som for det meste er fremstillet til udstillinger, samt af kataloger, hvoraf hovedparten er fra særudstillinger. Der er i beretningsåret modtaget et stigende antal bestillinger på publikationer telefonisk og via web-shoppen på museets hjemmeside. Det samlede salg har været vigende i 2007 pga. museets lukning, selvom Stiftsmuseet varetog salg fra kunstmuseet fra juni til flytningen i oktober

15 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Bygningen Der er kun foretaget få renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i Der er blevet malet søjlesal efter nedtagningen af HOME, vinduer og døre udvendigt i administrationsarealet samt totalrenoveret skulpturmagasin efter tømningen heraf. Desuden er ovenlyssalen blevet malet inden fraflytning. Efter aftale med Lolland-Falsters Stiftsmuseum varetager man herfra selv istandsættelse forud for ibrugtagning pr INVENTAR OG MATERIEL 7.4 Udstillingsinventar Museet har indkøbt supplerende skulpturspots til det nye museums udstillingssale samt produktudviklet og indkøbt en lang række nye sokler og montrer til det nye kunstmuseum. Kontorinventar Museet har i beretningsåret indkøbt 3 hæve-sænkeborde med tilhørende stole, skrivebordslamper og køreunderlag, 1 pengeskab og 2 brandskabe, 3 pc ere, foruden reoler til kontorer og kopirum. 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.1 Vedtægter m.v. Som konsekvens af strukturreformen blev museets vedtægter revideret og godkendt i 2006 med virkning fra 1. januar Bestyrelse Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret var som nedenfor nævnt, og udpeget på følgende måde: Fra museets venneforening: Revisor Henrik Drachmann, bestyrelsesformand Grafiker og maler Elsebeth Garrett Walther Gårdejer Susanne Hovmann Advokat Bjarne Sørensen Fra Guldborgsund Kommune: Poul-Henrik Pedersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ole Nisbeth, næstformand sammesteds

16 Fra Lolland Kommune: Byrådsmedlem Gert Mortensen, næstformand Fra Vordingborg Kommune: Byrådsmedlem Bent Jørgensen Fra Maribo Kunstforening af 1947: Sognepræst Per Møller Fra Lolland-Falsters Erhvervsforening: Arkitekt Søren Krogh 8.3 Foreninger Museets venneforening Storstrøms Kunstmuseums Venner tæller ved årets udgang 406 medlemmer. Venneforeningen valgte i beretningsåret at skifte navn til Fuglsang Kunstmuseums Venner. Venneforeningens bestyrelse er som følger: Elsebeth Garrett Walther (formand), Henrik Drachmann, Susanne Hovmand, Bjarne Sørensen, Tina Folmer Larsen, Per Møller. Sekretariatet på Fuglsang Kunstmuseum, december

17 9.0 MUSEETS PERSONALE 9.1 Generelle forhold Museets vagtpersonale og rengøringsmedarbejdere er ansat af Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Museumsassistent Bente Andersen har deltaget i vagtarbejdet med én månedlig weekend samt på enkelte hverdage. 9.2 Fast personale Museumsleder, mag.art. Anne Højer Petersen (37 t./uge), pr museumsdirektør Anne Højer Petersen Museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner Hansen (37 t./uge) Sekretær Lilly Hansen (25 t./uge) indtil 31. marts. Fratrådt efter eget ønske. Fra 1.5. Sekretær og bogholder Else Brandt (31 t./uge) Museumsforvalter Jesper Smith (37 t./uge) fra Pedel og vagt Axel Møller Jensen (37 t./uge) fra PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten (30 t./uge) fra Andet personale Projektansat registrator, mag.art. Tine Nielsen Fabienke (37 t./uge) Poul Erik Rasmussen har været tilknyttet museet som forvalter på timebasis. Museumsassistent Bente Andersen, er ansat på timebasis med et timeantal på mellem t./mdl. Bente Andersen har i beretningsåret varetaget rengøringen i administrationslokalerne. Endvidere har en række venneforeningsmedlemmer hjulpet museet med vagtopgaver i årets løb. 9.4 Efteruddannelse, kurser o.a. Anne Højer Petersen har deltaget i sidste del af Museumshøjskolens Nordisk Museumslederuddannelse i perioden maj 2007, samt på opfølgningskursus i London Sekretær Else Brandt har været på 3 dages kursus i museumsadministration hos ODM i maj, hvor moms, budgettering og ny løn blev gennemgået. Forvalter Jesper Smith har deltaget på 2 dages lyssætningskursus i ODM-regi hos Fælleskonserveringen den juni Forvalterkursus hos CEUS i Nykøbing F. fra den august 2007 samt besøg på Sikringsmessen i Odense den 26. september

18 Jan Ulrik Chrintz Juhl deltog i ODM s formidlingsnetværks årsmøde i Odense, oktober Museumsinspektør Gertrud Oelsner modtog, i lighed med museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen, den 22. november 2007 et rejselegat på kr som uddeling fra Ole Haslunds Kunstnerlegat pga. sit forskningsbaserede udstillingsarbejde. Begrundelsen var som følger: De to yngre museumsinspektører har arbejdet sammen om flere udstillinger, der er blevet præsenteret hhv. i Odense og i Maribo, og det er vel og mærke udstillinger, hvor der hver gang dels er blevet præsenteret et kunsthistorisk emne under en ny og anderledes synsvinkel tillige med, at der hver gang er blevet lagt en betydelig kunsthistorisk forskning til brug for præsentationen af udstillingerne. Dette gælder både udstillingen Himlens Spejl og Johan Rohde. En sådan insisteren på det kunsthistoriske undersøgelsesarbejde har i mange år ikke været så sædvanligt for de danske kunstmuseers udstillingsvirksomhed, og det kan i høj grad være animerende for andre kunstmuseers indstilling til det faglige arbejdes betydning. Administrationskorridoren på Fuglsang Kunstmuseum, december

19 10.0 MUSEETS ØKONOMI 10.1 Det økonomiske grundlag Museets drift er baseret på et kommunalt og et statsligt tilskud efter gældende museumslovgivning. I overgangsperioden udbetales det tidligere amtstilskud af staten, i beretningsåret overført til Vordingborg Kommune som følge af kulturaftaleforlængelsen. Driftsregnskab 2007: Udgifter: Personale Lokaler Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Kioskvirksomhed Henlæggelser Udgifter i alt Indtægter: Entréindtægter Kioskvirksomhed Renteindtægter Ikke offentlige tilskud Tilskud fra kommuner Tilskud fra Staten - Tidligere amtsligt tilskud Statstilskud for 2007 jf. museumslovens Overgangstilskud fra Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsens rådighedssum, frikøb forskning Billedkunstrådet, Thorbjørn Lausten Kulturarvsstyrelses hastesum, Ole Schwalbe Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje, tværfaglig skoletjeneste Kulturarvsstyrelsens tips- og lottopulje 2006, digitalisering Billedkunstcentret, refusion Søren Lose Indtægter i alt Årets resultat

20 Årets resultat er henlagt til egenkapitalen til brug for etablering af det nye kunstmuseum i BESØGSTAL Museet blev i beretningsåret besøgt af 2409 gæster, hvilket er usædvanligt få, men skyldes museets lukning fra og året ud. (Besøgstal de seneste år: 2006: 7138; 2005: 9369; 2004: 6957; 2003: 9970). På Storstrøms Kunstmuseums hjemmeside har der i året 2007 været besøgende. På Fuglsang Kunstmuseums hjemmeside har der fra 1. oktober til 31. december været besøgende. Hver besøgende så i gennemsnit 3,5 sider i perioden januar september og i perioden oktober december 4,5 sider i gennemsnit. Søjlesalen i Maribo under nedpakning

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009 Vue gennem udstillingskorridoren under KURS: TRÆET - installation af den portugisiske kunstner Gabriela Albergaria efterår 2009 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Torben Shønherrs midlertidige markeringer i landskabet omkring museet blev flittigt benyttet af både børn og barnlige sjæle i løbet af visningsperioden for særudstillingen SOM DET BLÅ.

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET MEDLEMSBLADET TO GODE TILBUD UANSET VEJRET Selv om VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nu har lidt over 1000 medlemmer, har vi fortsat behov for nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere står kunstmuseet,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Årsberetning 2006 STORSTRØMS KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING FOR 2006

Årsberetning 2006 STORSTRØMS KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING FOR 2006 STORSTRØMS KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING FOR 2006 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Storstrøms Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Randers Kommunes Kunstfond. Beretning 2006

Randers Kommunes Kunstfond. Beretning 2006 Randers Kommunes Kunstfond Beretning 2006 Forside: Altertavle i Sct. Mortens Kirke Per Kirkeby: Getsemane Erhvervelsen er støttet af Randers Kommunes Kunstfond. 1 Beretning 2006. I 2006 har Kunstfondens

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

TAK! Private. Staten

TAK! Private. Staten INDHOLDSFORTEGNELSE Tak til bidragsydere side 2 Museets arbejdsgrundlag side 3 Samlinger, arkiver og bibliotek side 4 Erhvervelser, forskning og projekter side 6 Konservering og bevaringsarbejde side 8

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB

DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Forpladsen MUR MED TÅRNE Vandkunst af Anita Jørgensen Skænket af Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond. Afsløret ved 40 års jubilæet 15. januar 1993. FRA

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Blad nr. 2854 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Ophævelse af fredskovspligt Naturstyrelsen

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere. Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere - Google Maps. Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere.

Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere. Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere - Google Maps. Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere. Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere 2011 Google - Kunst i Korsør - Anerkendte Kunstnere 2011 Google - Map data 2011 Google - De syv dage Frank Rosen, Holland, bronze, 2001. Ved Havnearkaderne Resultat

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere