Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007"

Transkript

1 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin varmeste tak. Private Beckett-Fonden Billedhuggeren Helge Holmskovs arvinger Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond BG Fonden Billedkunstneren Søren Lose Realdania Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Informatik Ungdomshøjskolen i Nykøbing F. Kulturcenter Fuglsang Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond Sparekassen Lollands Gavefond SN s Kultur- og Erhvervsfond Staten Kulturarvsstyrelsen Kunstrådets Billedkunstudvalg Kulturaftalen (forlængelse) Billedkunstrådet Kommuner Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Samt en stor tak til bestyrelse for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt og praktisk bakker op om museet! - 2 -

2 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum. Ændret fra Storstrøms Kunstmuseum pr Museets adresse, telefon- og faxnummer, og hjemmeside Pr : Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Fax: Internetadresse: Indtil : Banegårdspladsen, 4930 Maribo Tlf. og fax som ovenfor Internetadresse: 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper

3 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum. I 1944 fik Kunstmuseet sin egen tilbygning og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. Som følge af den kommende flytning til det nye kunstmuseum ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum pr Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumsfagrådet og Billedkunstrådet i Storstrøms Amt (begge nedlagt i 2007), Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret været bestyrelsesmedlem i Organisationen Danske Museer samt medlem i Museumsfagrådets bestyrelse og Det regionale Billedkunstråd. Anne Højer Petersen er i beretningsåret blevet genudpeget af museet til den i 2004 etablerede Bygningsfond for opførelsen af et nyt kunstmuseum på Fuglsang, ligesom Anne Højer Petersen har været ODM s repræsentant i Charlottenborg Udstillingsbygnings bestyrelse, i 2007 omdøbt til Kunsthal Charlottenborg. Anne Højer Petersen har også i 2007 deltaget i den i 2006 etablerede samarbejdsplatform for kunstmuseerne i Region Sjælland, KURS. Museumsinspektør Gertrud Oelsner er medlem af forskningsnetværket Netværk for Dansk Kunst. Gertrud Oelsner er i beretningsåret indvalgt til Det Kunsthistorisk Faglige Råd under Kulturarvsstyrelsen (næstformand). Ved museumsdirektør Anne Højer Petersens og museumsinspektør Gertrud Oelsners personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). 1.8 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring

4 1.9 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen. Medlemmer af venneforeningen syr støvhætter til museets skulptursamling (til brug, når værkerne står på magasin) 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 629 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Samlinger Fjernmagasin hos Hellerup Flytteforretning og Faaborg Flytteforretning Grundet museets flytning i beretningsåret, har en lang række værker fra museets samling, hovedsagligt malerier, i beretningsåret været midlertidigt opmagasineret hos vores faste eksterne transportører

5 2.4 Uddeponeringer, udskillelse og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 23 malerier og 7 afstøbninger uddeponeret på forskellige lokaliteter, på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Vilhelm Bissen: Atalanta (skulptur) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland J.A. Jerichau (afstøbning): Lille pige med duer, U.å. (skulptur) August Saabye (afstøbning) Susanna for rådet, U.å.. (Skulptur) Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (afstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. (Skulptur) Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard-Kjeldsen Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Banegårdspladsen, 4930 Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Peters, C.C.: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Museet Falsters Minder, Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca

6 Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Udsigt fra Frederiksø Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. Gipsafstøbning. Zeus fra Otricoli. Gipsafstøbning. Som følge af den afsluttede og af bestyrelserne vedtagne udskillelsesforretning mellem Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Fuglsang Kunstmuseum, som Kulturarvsstyrelsen har godkendt på baggrund af en omfattende registreringsrapport, foranlediget af kunstmuseets flytning, er følgende værker blevet udskilt fra kunstsamlingen og overgået til Stiftsmuseets ejendom: Andersen, Carl Christian: Portræt af lensgreve A.W. Knuth. U.å. Erhard, Aage: Amtsforvalter Axel Holck Portrætherme. Granit. Jepsen, Morten: Maribo Klosterkirkes indre Storm Petersen, Robert: I betragtning af at byen er så gammel, er den ikke ret stor Lavet til Maribo byjubilæum Pen og tusch på papir. Ubekendt: Biskop Rasmus Møller, biskop over Lolland-Falster. Gips. Buste. U.å. Ubekendt: Kaptajn Lauritz Schrøder ( ). Buste. U.å. Vedel, Herman: Portræt af amtsforvalter Holck Wentorf, Carl: Radsted Hospital, eksteriør Wentorf, Carl: Fra Radsted hospital, interiør Af aftalen fremgår desuden, at Lolland-Falsters Stiftsmuseum har fortrinsret blandt lånere til følgende værker: Andersen, Ib: Falsters Kyst ved Korselitse. Illustration til Et godt sted af Godfred Hartmann (Politikens kronik ). Andersen, Ingemann: Kornmark i blæst, Lolland. (1959) Brendstrup, Thorald: Maribo Sø. Tegning Brendstrup, Thorald: Parti fra Maribo Sø Brendstrup, Thorald: Parti fra udkanten af Maribo. U.å. Christensen, Povl: Fjorten akvatinte-illustrationer til Leonora Christinas Jammers- Minde Christensen, Povl: Træ på Femø Gad, Mogens: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo

7 Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Gad, Mogens: Septemberdag på Lolland. Nielstrup Hammershøi, Svend: Søllested Kirke, set fra apsis. U.å. Hartmann, Oluf: Landskab med båd, Skejten ved Fuglsang, Lolland. Ca Hartmann, Oluf: Landskab, Skejten ved Fuglsang, Lolland. Ca Hvidt, Daniel: Søndergade i Maribo (set fra sygehuset) Jarl, Viggo: Monica Wichfeld, født Beresford, London Portrætstatuette, bronze. Jespersen, Henrik: Maribo domkirke, interiør. U.å. Kiærschou, F.C: Optrækkende uvejr over Maribo Sø. Ca Knuth, Preben: Allé i Klosterhaven, Maribo Knuth, Preben: Parti fra Grimstrup ved Maribo Kølle, C.A.: Fra Vesterborg Kølle, C.A.: Parti fra Vesterborg Larsen, Otto: Forår, Lolland Larsen, Otto: Fra Nystedvej (Landevej ved Nykøbing) Lohmann, Finn: Leonora Christina forlader Blaatårn Linoleumssnit. Lohmann, Finn: Roeoptagning Linoleumssnit. Madsen, Henrik: Barnets verden. Udkast til udsmykning af centralbiblioteket i Nakskov Madsen, Henrik: Havnebillede, Nakskov. Ca Meden, Max: Egil Dyggve. U.å. Portrætbuste, marmor. Petersen, Tom: Toldernes stræde, Nakskov. Radering. Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Rude, Olaf: Fra Nykøbing Falster Skovgaard, Joakim: Landskab med hyldebusk, Lolland Storm Petersen, Robert: Maribo Museum har flyttet sin skulptursamling ud i haven. Pen og tusch på papir. Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Tuxen, Laurits: Jernbanebroen over Guldborgsund, set mod Lolland. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christina. Ca Maske, bronze. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christina forlader fængslet Zahrtmann, Kristian: Leonora Christinas udgang af fængslet. 1873/1910. Statuettegruppe i bronze. Zahrtmann, Kristian: Leonora Christinas død på Maribo Kloster Udlån af værker til særudstillinger Fuglsang Kunstmuseum varslede ultimo 2006 lukning for udlån i perioden medio medio 2008 grundet flytning, hvorfor beretningsåret udviser forholdsvis få udlån, som er oplistet kronologisk. Statens Museum for Kunst, København, Randers Kunstmuseum, Randers, L.A. Ring på kanten af verden L.A. Ring: Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø L.A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød Fyns Kunstmuseum, Odense,

8 Den Hirschsprungske Samling, Naturfortrolighed Dankvart Dreyer: Skovlandskab. (Ca. 1840). Øregaard Museum, København, Dansk blomstermaleri Sophie Henck: Blomstrende æblegren Bröhan Museum, Berlin, Johan Rohde ( ). Ein dänischer Künstler der Moderne Johan Rohde: Den gamle bro ved Assisi Kunstforeningen, København, Göteborgs Konstmuseum, Gøteborg, MODERNE KVINDER. Kvindelige malere i Norden Ebba Carstensen: Vindue. U.å. Skovgaard Museet, Viborg, Øregaard Museum, København, Joakim Skovgaard Joakim Skovgaard: Landskab med hyldebusk, Lolland Joakim Skovgaard: Propylæerne med udsigt over Piræus til Peleponnes Joakim Skovgaard: Forårsfåreklipning på Lolland, gråvejr Sophienholm, Kgs. Lyngby, Johannes Larsen Museet, Kerteminde, Corner Classic Ole Kielberg: Hønsegård, forårssol Niels Grønbech: Interiør med figur Arbejdermuseet, København, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, Industriens billeder Preben Hornung: Fabriksbillede, nr

9 Administrationslokalet under nedpakning, november 2.7 Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden fast indkøb af årets udgave af Kunst under hammeren samt årbogen Dansk Kunst. Desuden har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt enkelte nye bøger. I beretningsåret har museet foræret en række dubletter til andre danske kunstmuseers biblioteker samt modtaget enkelte boggaver fra private. 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.2 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Søren Lose: Grøn lade, Torslundevej/Mandsportræt Lightjet print på dibond. Søren Lose: Orange gardin Lightjet print på dibond. Gave fra kunstneren Søren Lose: Uden titel Lightjet print på dibond. Søren Lose: Monument Lightjet print på dibond. Søren Lose: Bøllesmindevej Lightjet print på dibond. C.A. Kølle: Klintepil ved Møns Strand

10 Jean Gauguin: Siddende harmonikaspiller. Ca Egetræ. Ole Schwalbe: Landmark. Udkast Træ. Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen Ebba Carstensen: Kongernes tilbedelse Gave fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Helge Holmskov: Kvinde med barnevogn Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Abstrakt komposition. U.å. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Siddende kvinde der ser ud af et vindue. 1960erne. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger Helge Holmskov: Liggende kvinde med parasol. U.å. Jern. Gave fra kunstnerens arvinger L.A. Ring: Folk som gaa fra kirke. Mogenstrup Gave fra SNs Kultur- og Erhvervsfond 3.4 Forskning og projekter Gertrud Oelsner har færdiggjort udstillingsprojektet HOME Søren Lose. Desuden har Gertrud Oelsner forestået hovedparten af forskningen til forsknings- og udstillingsprojektet Livslyst Sundhed Skønhed Styrke i dansk kunst , der bliver til i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer (vises i 2008). I forbindelse hermed er foretaget studierejser til Tyskland (2007), Norge (2006) og Sverige (2007) for at se relevante museer, samlinger og monumenter samt med henblik på at skabe kontakt til eksterne forskere. Rejserne blev foretaget sammen med museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen (Odense Bys Museer). Gertrud Oelsner har påbegyndt redaktørarbejdet med museets nye publikation, Vores bedste stykker, (udkommet januar 2008), og Tine Nielsen Fabienke, Gertrud Oelsner og Anne Højer Petersen og eksterne forfattere har færdiggjort artiklerne til bogen. Ved påbegyndelsen af Gertrud Oelsners forskningsorlov blev redaktørarbejdet overtaget af Tine Nielsen Fabienke. Tine Nielsen Fabienke har endvidere fortsat undersøgelser og research til særudstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ), som vises i i samarbejde med Faaborg Museum og Holstebro Kunstmuseum. Tine Nielsen Fabienke har fortsat registreringsarbejdet i museets samlinger i beretningsåret og i forlængelse heraf forestået en lang række fotografiske nyoptagelser mhp illustration af museets værksamling i den landsdækkende database Kunst Indeks Danmark. Anne Højer Petersen har været tovholder på udstillingsprojekt om Thorbjørn Lausten (forår 2009) og KURS-udstillingen om Træet (sommer 2009). Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret foretoges rejsegilde på Fuglsang Kunstmuseum , og Storstrøms Kunstmuseum lukkede for publikum medio juni på Banegårdspladsen med henblik på forberedelse og pakning af museets samling og arkiver i udstillingsarealet. Byggeriet trak imidlertid ud, først fra forventet færdiggørelse i september til november, hvor alene administrationsarealet stod klart. Museet flyttede administration og bibliotek til det nye kunstmuseum ultimo november, og medio december fulgte samlingen

11 efter. Imidlertid var ikke alle lovede lokaler færdige og tilgængelige, og museets ophængning forsinkedes heraf. De ufærdige magasinforhold og omlægning af flere gulvpartier komplicerede endvidere indflytningen med en lang række interne flytninger i huset til følge. Ved årets udgang ca. en måned før den officielle indvielse var alle udstillingslokaler tilgængelige, så ophængningen af museets første præsentation af egen samling Panorama 200 års dansk kunst kunne påbegyndes. Byggeriet havde dog endnu en lang række mangler, især på el-entreprisen, hvilket komplicerede hverdagen for såvel medarbejderne selv som for museets samarbejdspartnere i verden omkring os. Hele foyerområdet fremstod ved årets udgang også som byggeplads, og indretningen af billetsalg og café måtte udskydes til Første flyttelæs klar til afgang i Jernbanegade, Maribo

12 Møblering Takket være en reservation af Byggefondens byggeøkonomi og yderligere hjælp muliggjordes ny møblering af bibliotek, foredragssal og formningsrum samt café i dialog mellem arkitekt Tony Fretton og museet. Arkitekten stod også bag tegninger til butiksinventar, herunder skranke. I udstillingsområdet finansierede museet selv via sin opsparing nye sokler og montrer samt supplerende spotlys til udstillingsbrug foruden kontorinventar mv. Nyt design I forlængelse af design til breve, visitkort mv. fra 2006, udførte Design Factory i 2007 skilte til museets ydre såvel som skabeloner til rumtekster og værkskiltning foruden layout til Vores bedste stykker på 3 sprog (udgivet 2008). 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2007 udgjort 4 andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst, i Helsingør. Opgraderingen af kvoten er sket for at imødekomme det ekstra konserveringsbehov som istandsættelsen af hovedparten af gipsafstøbningssamlingen krævede til udstillingsbrug samt en ekstraordinær lang række malerikonserveringer - begge dele forud for åbningen af det nye kunstmuseum i FORMIDLING 5.2 Udstillinger (egen samling) Museets egen samling har været vist i samme ophængning fra ultimo januar til medio juni for at reservere medarbejderkraft til planlægning og flytning. Efter finissage for Venneforeningen lukkede museet for offentligheden pr I december påbegyndtes nyophængningen Panorama - dansk kunst gennem 200 år med highlights fra egen samling i Fuglsang Kunstmuseum (åbnet januar 2008). Særudstillinger 14. oktober januar 2007 HOME - Søren Lose Kernen i udstillingen var fotoserien HOME, som Søren Lose påbegyndte i Fotografisuiten bestod af ca. 30 fotografier, der alle tager udgangspunkt i de omgivelser, som kunstneren er opvokset i på Lolland. I mere end 10 år har kunstneren været bosat uden for regionen, nu i Berlin, og værkerne undersøger og forholder sig på forskellig vis til begrebet hjem og følelsen af at være hjemme

13 Med sit kamera har kunstneren stillet skarpt på en række tomme, lollandske og falsterske huse, fordi forestillingen om et hjem som oftest er knyttet til et fysisk sted. Da husene er forladte og dermed ikke længere er hjem for nogen, opfylder de ikke længere en bestemt funktion, men er i stedet ofte overladt til det naturlige forfald. Udstillingen er tilblevet i samarbejde med kunstneren og Lolland-Falster Stiftsmuseum. 5.3 Anden formidling Museet formidler bl.a. via internettet, hvor det er muligt at se oplysninger om samlingen og omtale af udstillinger samt øvrige aktiviteter og tiltag. Museet har i beretningsåret flyttet hjemmeside til og lukket den tidligere Museet har kun i mindre omfang varetaget sædvanlig museumsformidling pga. flytningen. Vinterferie 2007 Vinterbio for børn: Film om kunst for børn og børnefilm-klassikere Desuden har Anne Højer Petersen gæstet en række foreninger og fortalt om det nye kunstmuseum v. Fuglsang og haft en række grupper og interessenter med på byggepladsbesøg, bl.a. kulturminister Brian Mikkelsen d Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. 5.4 Undervisning Museet har i åbningsperioden været besøgt af 27 folkeskole-, gymnasieog VUC-klasser og 1 anden institution, hvoraf de 21 har fået rundvisning af Gertrud Oelsner, Tine Nielsen Fabienke og Anne Højer Petersen. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere. Desuden har Anne Højer Petersen været indlægsholder på Organisationen Danske Museers efteruddannelse (ODM) Museer og turisme, samt forestået en temadag for Venneforeningens bestyrelse d som led i Nordisk Museumslederuddannelse. Den tværfaglige skoletjeneste Gertrud Oelsner og Anne Højer Petersen har varetaget arbejdet omkring etablering af en tværfaglig skoletjeneste på det nye kunstmuseum i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland og Storstrøms Kammerensemble. Pr ansattes på deltid cand.mag. i musik og billedkunst Jan Ulrik Chrintz Juhl på projektet under Skoletjenesten, og med sæde i København indtil nybyggeriet stod klar. Jan Ulrik har i samarbejde med styregruppen for Skoletjenesten Fuglsang udviklet konkrete undervisningsforløb. Som led i udviklingsarbejdet deltog Jan Ulrik i Skoletjenestens studietur til London, med besøg på en række museer og kulturinstitutioner. Foruden udviklingsarbejdet har Jan Ulrik beskæftiget sig med skriftlig formidling af de nye tilbud (bl.a. gennem nyhedsbreve og med præsentationer af de nye tilbud på mu

14 seets samt Skoletjenestens hjemmesider), ligesom opsøgende arbejde til lokale skoleledere har været en del af etableringsopgaverne. 5.6 Publikationer I forbindelse med udstillingen HOME Søren Lose blev der udgivet plakat, flyer samt et selvstændigt bogværk på 120 sider med en række essays, som fra forskellige vinkler forholder sig til begrebet hjem. Vores bedste stykker, 140 sider, rigt illustreret, om museets historie, ny arkitektur og samlinger, i en hhv. dansk, engelsk og tysk version færdiggjordes, og layout og tryk forelå ved årets udgang. Publikationerne præsenteredes først ved åbningen i PR-virksomhed Museet annoncerer fast i forskellige kunsttidsskrifter samt turistkataloger og holder gennem pressemeddelelser løbende pressen orienteret om museets aktiviteter; der har dog været skåret ned på denne aktivitet i beretningsåret pga. museets lukning. Der foretages hyppige opdateringer af de oplysninger, der ligger på museets hjemmeside. Gennem á jour-klip service indsamler museet redaktionel omtale af museets aktiviteter og ophænger presseomtale af særudstillingerne i udstillingsarealet til publikums brug. På baggrund heraf sender museet pressemapper til alle involverede parter i særudstillingerne (udlånere, tilskudsgivere mv.). Der har været beskeden omtale af museets aktiviteter i pressen, derimod mere om byggeriet. Anne Højer Petersen deltog i arkitekt Tony Frettons pressemøde om det nye museum på arkitektkontoret i London d Forud for åbningen af det nye kunstmuseum har kunstmuseet pr ansat PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten Kioskvirksomhed Kioskens sortiment består af postkort dels af egen produktion dels af kunstkort indkøbt udefra, af plakater, som alle er egenproduktion, og som for det meste er fremstillet til udstillinger, samt af kataloger, hvoraf hovedparten er fra særudstillinger. Der er i beretningsåret modtaget et stigende antal bestillinger på publikationer telefonisk og via web-shoppen på museets hjemmeside. Det samlede salg har været vigende i 2007 pga. museets lukning, selvom Stiftsmuseet varetog salg fra kunstmuseet fra juni til flytningen i oktober

15 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Bygningen Der er kun foretaget få renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i Der er blevet malet søjlesal efter nedtagningen af HOME, vinduer og døre udvendigt i administrationsarealet samt totalrenoveret skulpturmagasin efter tømningen heraf. Desuden er ovenlyssalen blevet malet inden fraflytning. Efter aftale med Lolland-Falsters Stiftsmuseum varetager man herfra selv istandsættelse forud for ibrugtagning pr INVENTAR OG MATERIEL 7.4 Udstillingsinventar Museet har indkøbt supplerende skulpturspots til det nye museums udstillingssale samt produktudviklet og indkøbt en lang række nye sokler og montrer til det nye kunstmuseum. Kontorinventar Museet har i beretningsåret indkøbt 3 hæve-sænkeborde med tilhørende stole, skrivebordslamper og køreunderlag, 1 pengeskab og 2 brandskabe, 3 pc ere, foruden reoler til kontorer og kopirum. 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.1 Vedtægter m.v. Som konsekvens af strukturreformen blev museets vedtægter revideret og godkendt i 2006 med virkning fra 1. januar Bestyrelse Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret var som nedenfor nævnt, og udpeget på følgende måde: Fra museets venneforening: Revisor Henrik Drachmann, bestyrelsesformand Grafiker og maler Elsebeth Garrett Walther Gårdejer Susanne Hovmann Advokat Bjarne Sørensen Fra Guldborgsund Kommune: Poul-Henrik Pedersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ole Nisbeth, næstformand sammesteds

16 Fra Lolland Kommune: Byrådsmedlem Gert Mortensen, næstformand Fra Vordingborg Kommune: Byrådsmedlem Bent Jørgensen Fra Maribo Kunstforening af 1947: Sognepræst Per Møller Fra Lolland-Falsters Erhvervsforening: Arkitekt Søren Krogh 8.3 Foreninger Museets venneforening Storstrøms Kunstmuseums Venner tæller ved årets udgang 406 medlemmer. Venneforeningen valgte i beretningsåret at skifte navn til Fuglsang Kunstmuseums Venner. Venneforeningens bestyrelse er som følger: Elsebeth Garrett Walther (formand), Henrik Drachmann, Susanne Hovmand, Bjarne Sørensen, Tina Folmer Larsen, Per Møller. Sekretariatet på Fuglsang Kunstmuseum, december

17 9.0 MUSEETS PERSONALE 9.1 Generelle forhold Museets vagtpersonale og rengøringsmedarbejdere er ansat af Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Museumsassistent Bente Andersen har deltaget i vagtarbejdet med én månedlig weekend samt på enkelte hverdage. 9.2 Fast personale Museumsleder, mag.art. Anne Højer Petersen (37 t./uge), pr museumsdirektør Anne Højer Petersen Museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner Hansen (37 t./uge) Sekretær Lilly Hansen (25 t./uge) indtil 31. marts. Fratrådt efter eget ønske. Fra 1.5. Sekretær og bogholder Else Brandt (31 t./uge) Museumsforvalter Jesper Smith (37 t./uge) fra Pedel og vagt Axel Møller Jensen (37 t./uge) fra PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten (30 t./uge) fra Andet personale Projektansat registrator, mag.art. Tine Nielsen Fabienke (37 t./uge) Poul Erik Rasmussen har været tilknyttet museet som forvalter på timebasis. Museumsassistent Bente Andersen, er ansat på timebasis med et timeantal på mellem t./mdl. Bente Andersen har i beretningsåret varetaget rengøringen i administrationslokalerne. Endvidere har en række venneforeningsmedlemmer hjulpet museet med vagtopgaver i årets løb. 9.4 Efteruddannelse, kurser o.a. Anne Højer Petersen har deltaget i sidste del af Museumshøjskolens Nordisk Museumslederuddannelse i perioden maj 2007, samt på opfølgningskursus i London Sekretær Else Brandt har været på 3 dages kursus i museumsadministration hos ODM i maj, hvor moms, budgettering og ny løn blev gennemgået. Forvalter Jesper Smith har deltaget på 2 dages lyssætningskursus i ODM-regi hos Fælleskonserveringen den juni Forvalterkursus hos CEUS i Nykøbing F. fra den august 2007 samt besøg på Sikringsmessen i Odense den 26. september

18 Jan Ulrik Chrintz Juhl deltog i ODM s formidlingsnetværks årsmøde i Odense, oktober Museumsinspektør Gertrud Oelsner modtog, i lighed med museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen, den 22. november 2007 et rejselegat på kr som uddeling fra Ole Haslunds Kunstnerlegat pga. sit forskningsbaserede udstillingsarbejde. Begrundelsen var som følger: De to yngre museumsinspektører har arbejdet sammen om flere udstillinger, der er blevet præsenteret hhv. i Odense og i Maribo, og det er vel og mærke udstillinger, hvor der hver gang dels er blevet præsenteret et kunsthistorisk emne under en ny og anderledes synsvinkel tillige med, at der hver gang er blevet lagt en betydelig kunsthistorisk forskning til brug for præsentationen af udstillingerne. Dette gælder både udstillingen Himlens Spejl og Johan Rohde. En sådan insisteren på det kunsthistoriske undersøgelsesarbejde har i mange år ikke været så sædvanligt for de danske kunstmuseers udstillingsvirksomhed, og det kan i høj grad være animerende for andre kunstmuseers indstilling til det faglige arbejdes betydning. Administrationskorridoren på Fuglsang Kunstmuseum, december

19 10.0 MUSEETS ØKONOMI 10.1 Det økonomiske grundlag Museets drift er baseret på et kommunalt og et statsligt tilskud efter gældende museumslovgivning. I overgangsperioden udbetales det tidligere amtstilskud af staten, i beretningsåret overført til Vordingborg Kommune som følge af kulturaftaleforlængelsen. Driftsregnskab 2007: Udgifter: Personale Lokaler Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Kioskvirksomhed Henlæggelser Udgifter i alt Indtægter: Entréindtægter Kioskvirksomhed Renteindtægter Ikke offentlige tilskud Tilskud fra kommuner Tilskud fra Staten - Tidligere amtsligt tilskud Statstilskud for 2007 jf. museumslovens Overgangstilskud fra Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsens rådighedssum, frikøb forskning Billedkunstrådet, Thorbjørn Lausten Kulturarvsstyrelses hastesum, Ole Schwalbe Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje, tværfaglig skoletjeneste Kulturarvsstyrelsens tips- og lottopulje 2006, digitalisering Billedkunstcentret, refusion Søren Lose Indtægter i alt Årets resultat

20 Årets resultat er henlagt til egenkapitalen til brug for etablering af det nye kunstmuseum i BESØGSTAL Museet blev i beretningsåret besøgt af 2409 gæster, hvilket er usædvanligt få, men skyldes museets lukning fra og året ud. (Besøgstal de seneste år: 2006: 7138; 2005: 9369; 2004: 6957; 2003: 9970). På Storstrøms Kunstmuseums hjemmeside har der i året 2007 været besøgende. På Fuglsang Kunstmuseums hjemmeside har der fra 1. oktober til 31. december været besøgende. Hver besøgende så i gennemsnit 3,5 sider i perioden januar september og i perioden oktober december 4,5 sider i gennemsnit. Søjlesalen i Maribo under nedpakning

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Torben Shønherrs midlertidige markeringer i landskabet omkring museet blev flittigt benyttet af både børn og barnlige sjæle i løbet af visningsperioden for særudstillingen SOM DET BLÅ.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Årsberetning 2006 STORSTRØMS KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING FOR 2006

Årsberetning 2006 STORSTRØMS KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING FOR 2006 STORSTRØMS KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING FOR 2006 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Storstrøms Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Vision: "Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst". Udtrykket "bevæge" dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji.

Vision: Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst. Udtrykket bevæge dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117206 Formularens ID: 494 Sendt til: ahp@fuglsangkunstmuseum.dk Sendt: 16-12-2010 15:18 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011

Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Rådhus 1599 København V København den 9. september 2011 Revideret ansøgning om tilskud til indretning af nye lokaler og drift 2011 samt driftstilskud 2012 I forlængelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag:

Bemærkninger til budgetforslag: Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne 1.375.302-396.302

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Januar 2013 Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Kalender 2013 Januar Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum Foredrag: Malerne på Skagen v/ Jan Gorm Madsen Side 8 Februar

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 Tid: Onsdag d. 25. februar, kl. 11.00 14.30. Sted: Musikskolen i Guldborgsund, Skolegade 3c, 4800 Nykøbing F. Tilmelding: Signe@kulturtjenesten.dk Deltagerliste:

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere