Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.kglteater.dk Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Det Kongelige Teaters bestyrelse Det Kongelige Teaters bestyrelse Bestyrelsesformand Stine Bosse Næstformand Michael Lunn Teaterekspert Lars Seeberg Kreativ direktør Christian Have Direktør Ulla Tofte Koncernfinansdirektør Pernille Erenbjerg Kapelmusiker Grit Dirckinck-Holmfeld Westi (medarbejderrepræsentant) Teatermaler David Drachmann (medarbejderrepræsentant) Det Kongelige Teaters organisationsopbygning og direktion Det Kongelige Teaters bestyrelse Teaterchef Erik Jacobsen Salgs- og planlægningsdirektør Henrik Sten Petersen Økonomi- og bygningsdirektør Marianne Petersen Operachef Sven Müller Skuespilchef Emmet Feigenberg Balletmester Nikolaj Hübbe

3 Helle Fagralid og Peter Plaugborg i Sonetter Rudi Sisseck, Gisela Stille og akrobater i Den fiffige lille ræv

4 Det Kongelige Teater 2012 Beretning 2012 Formanden og Teaterchefen Med 2012 tog Det Kongelige Teater hul på en fireårsperiode med ny politisk aftale og ny bestyrelse. Da bestyrelsen tiltrådte i januar havde teatret netop indledt en stor besparelsesrunde med nedlæggelse af i alt 80 stillinger, der sammen med en reduktion i teatrets aktivitetsniveau var nødvendig for at få 4 års budgettet til at balancere i forhold til nedgangen i teatrets bevilling. Årets første måneder var på den baggrund præget af stor intern uro, som gjorde det klart, at der fremadrettet skulle arbejdes intensivt med at genopbygge den interne tillid og tro på fremtiden, som var blevet sat under pres. Teatret havde, som både institution og arbejdsplads, behov for et nyt og fælles fokus, der med udgangspunkt i en ny virkelighed med nye forudsætninger, skulle anskueliggøre retningen for de kommende år. En offensiv vision og en operationel handlingsplan gældende frem til 2015 blev udarbejdet. Dermed blev 2012 både året, hvor Det Kongelige Teater skar ned og rustede op. Hvor en samlet strategi for hele aftaleperioden blev formuleret og iværksat. Hvor der på de indre linjer blev sat nyt fokus på trivsel og arbejdsprocesser. Og hvor der med kreativitet og nye aktiviteter blev sat fokus på, hvordan teatret kan komme til at betyde mere for flere. Et hårdt år og et afgørende år for teatret, der med udgangen af 2012 kan konstatere, at økonomien blev bragt i balance og at teatret er på rette vej i den omstillingsproces, der var nødvendig for at favne en ny virkelighed. En økonomi i balance På grund af langt indløb af de besparelser, der blev gennemført i januar 2012, og det forhold at forårssæsonen 2012 allerede var planlagt, var der i 2012 budgetteret med et underskud på 12,3 mio.kr. Herefter er der budgetteret med et overskud på 8 mio.kr. i 2013 og et mindre overskud i de to sidste år af 4 årsperioden, således at teatrets budget vil være bragt i balance ved periodens udgang. Resultatet i 2012 blev, med et underskud på 8 mio. kr., 4 mio. kr. bedre end budgetteret. Planen for teatrets økonomi udvikler sig således positivt i henhold til 4-årsplanen. Publikum Samlet set betød opstramningerne på teatret, at det var nødvendigt at skære ned i antallet af produktioner på de store scener. I alt 6 færre titler fra 2011 til 2012 og 185 færre forestillingsaftener. Samlet set blev der i 2012 udbudt ca færre billetter til salg. Det afspejler sig desværre i en næsten tilsvarende nedgang i antallet af solgte billetter på Uanset at sædebelægningen til de udbudte forestillinger holder nogenlunde niveau 3

5 Chroma: Hilary Gusweiller og Alexander Stæger (fra 77% i 2011 til 75% i 2012), og at publikumstilstrømningen pr. forestilling i den optik er uændret, er dette naturligvis ikke tilfredsstillende. Derfor er det nu teatrets ambition i de kommende år igen at øge antallet af forestillinger, samt variationen heri. Det er et mål for teatret, at 10 % flere unge kommer i teatret. Ny strategi En ny strategi og handlingsplan blev besluttet i bestyrelsen i sommeren, drøftet med medarbejdere og blev endeligt færdig i november måned, hvorefter den blev kommunikeret til alle ansatte og præsenteret for Kulturministeren og Folketingets Kulturudvalg. Strategien indebærer, at der arbejdes med fire hovedindsatsområder: Høj kunstnerisk kvalitet, medarbejdere og processer, publikum og økonomi. Under disse overskrifter er der fastsat tiltag og mål for arbejdet hen over de næste fire år, der skal sikre et stærkt og sundt Kongeligt Teater, der kan levere stor sce- 4

6 nekunst inden for alle fire kunstarter til stadig flere publikummer i hele Danmark. Det er derfor sat mål for antallet af titler, der skal præsenteres i de enkelte kunstarter, hvor der også skal arbejdes med anderledes koncepter og nye udtryksformer. Målet er mindst 8 balletter, 8 operaer, 4 store og 4 mindre skuespil pr. sæson Teatrets analyser viser, at der sælges forholdsvis flest billetter i de bedste og dyreste kategorier. Bl.a. derfor fastholdes teatrets prisniveau og prisstruktur, hvor der er billetter i mange priskategorier. Den udvikling af samarbejdet med andre institutioner og teatre, som de kunstneriske chefers beretninger beskriver, f.eks. i form af coproduktioner, salg af produktioner og forestillingsscenografier, samt gæstespil på teatrets egne scener og turneer til andre teatre skal videreføres i de kommende år. Teaterets interne processer vil i et fortløbende arbejde blive forbedret og styrket for at sikre både trivsel og den bedst mulige anvendelse af teatrets ressourcer. Og såvel den interne som den eksterne kommunikation er et særligt fokusområde, som prioriteres i teatrets arbejde. Det er målet, at endnu flere og et endnu mere varieret publikum finder vej til teateret, og dette skal bl.a. nås ved de nævnte nye koncepter og tilbud. Herunder særlige tiltag for at række ud til danskere, der ikke hidtil har haft tradition for at besøge teatret. Ikke mindst gennem et samarbejde om at komme ud i biograferne og i TV. Endelig er der lagt en langtidsplan for teatrets økonomi, der skal sikre, at der i perioden er balance i økonomien og et råderum til udvikling af teatrets kunstformer og øvrige publikumsaktiviteter. Andre aktiviteter Af andre aktiviteter, der var en stor succes for teatret i 2012, skal nævnes aktiviteterne udendørs på Kvæsthusmolen. EM i fodbold på storskærm, sandskulpturfestival og et væld af koncerter og andre aktiviteter, både med teatrets egne kunstnere og aktører udefra. Også ballettens sommerballet optrådte på Kvæsthusmolen som afslutning på en meget succesfuld turne rundt i hele Danmark. Teatret havde besøgende til egne udendørsaktiviteter ved Skuespilhuset i Herudover besøgte sandskulpturfestivalen og EM i fodbold. I alt besøgte de udendørs aktiviteter på Kvæsthusmolen og teatrets 71 turnéforestillinger besøgte 41 forskellige byer i løbet af året med megen positiv opbakning rundt i landet. Såvel til vores ambitiøse forestillinger som til andre aktiviteter gælder, at mange var støttet af gode og trofaste fonde og sponsorer. I 2012 fik teatrets således i alt 42,7 mio.kr. i eksterne sponsor indtægter hvilket har muliggjort mange af de meget spektakulære satsninger, året har budt på. Hertil kommer donationer til faste investeringer på 1 mio. kr. Teatret er meget taknemmelig for den støtte, en lang række fonde og virksomheder har vist os. Også teaterets kommercielle aktiviteter blomstrede med en meget lang række af arrangementer og samarbejder med foreninger og virksomheder i teatrets bygninger og på Kvæsthusmolen, indtil den sidst på året blev omdannet til byggeplads. Et storstilet byggeprojekt blev indledt. Det forventes at stå færdigt i Til den tid vil Kvæsthusmolen være forandret til et attraktivt byrum med muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter af kulturel karakter med tilhørende underjordisk parkeringsanlæg. Og Sankt Annæ Plads vil have fået et løft til glæde for både teatret, 5

7

8 naboer og alle københavnere og besøgende. Men i de kommende par år bliver adgangsforholdene for vores publikum meget besværlige. Fremtiden Fremtiden for teateret skal byde på en yderligere åbning af husene bl.a. med mere aktivitet i foyererne både kunst og kultur, samt andre arrangementer, så både de særligt interesserede og de tilfældigt forbipasserende kan få glæde af de unikke teaterhuse. Det har der været gode erfaringer med i Samlet skal de nye aktiviteter og nye satsninger, samt fastholdelse af det høje kunstneriske niveau sikre, at teatret styrkes både kunstnerisk og i publikums bevidsthed. Det store antal Reumertpriser, der bliver teatret til del og de generelt fine anmeldelser må ses som en bekræftelse af, at dette er lykkedes på trods af de seneste års nedgang i variationen af teatrets store forestillinger. Det er et mål for teatret at fastholde de høje niveau i den målte publikums- og anmelder tilfredshed. I tillæg hertil skal teatret fremover henvende sig til stadig flere danskere ved samarbejde med TV og biografer, samt en forstærket indsats på de sociale medier. Både for at være mere for flere danskere, men også for ved appetitvækkere at nå et større publikum til den autentiske og levende oplevelse på teatrets smukke scener. Den opstramning og effektivisering af teatrets drift, der er gennemført i 2012, giver et godt udgangspunkt for fortsat at skabe musik, opera, ballet og skuespil af høj kvalitet til glæde for et stort publikum. Det Kongelige Teater skal fortsat være det sted i Danmark, hvor man kan få de store unikke teateroplevelser. Ikke mindst i samarbejde med teatrets mange gode støtter blandt virksomheder og fonde er det vores ambition igen at øge teatrets aktivitetsniveau og række ud mod nye publikumsgrupper i de kommende år. Stine Bosse Erik Jacobsen 7

9 Henning Jensen og Danica Curcic i Lulu Thomas Hwan og resten af ensemblet i Det Røde Rum i Revolvertrilogien

10 Det Kongelige Teater 2012 Skuespilchefens beretning Året 2012 blev et krævende og udfordrende år for Skuespillet. Gennemførelsen af de besparelser, der som konsekvens af den nye fireårsaftale ( ) blev vedtaget i slutningen af 2011, begyndte kort efter årsskiftet og medførte uundgåeligt både aflysning af planlagte produktioner og afsked med værdsatte medarbejdere. En omstillingsproces af den art kan ikke gennemføres gnidningsløst, og dybtgående forandringer følges altid af en tid, der er præget af en vis usikkerhed. Udarbejdelsen af Det Kongelige Teaters handlingsplan for er naturligvis en helt central del af grundlaget for vores arbejde i fremtiden. I overensstemmelse med handlingsplanen er såvel Skuespillet som teatrets øvrige kunstarter nu aktivt ifærd med at udvikle koncepter for nye produktionsformater, som vil gøre det muligt for os at opretholde et højt aktivitetsniveau med mange titler, selvom det nødvendigvis må ske indenfor de begrænsede økonomiske rammer, som besparelserne giver os. Dette kræver nytænkning, ikke mindst omkring teatrets produktionspraksis; der vil fremover være større dynamik i vores udbud - større forskel imellem de store, spektakulære forestillinger og de rå, skrabede formater, som fastholder kernen af kvalitet, men som begrænser det ydre udstyr. For alle teatrets afdelinger er disse nye planer en stor og krævende, men også inspirerende udfordring, og det er glædeligt at kunne konstatere, at der på tværs af teatret arbejdes positivt og kreativt på udviklingen af nye rutiner og strukturer, der kan imødekomme de krav, som den nye virkelighed stiller til os. Repertoiret Midt i omstillingsprocesserne fastholdt Skuespillet i 2012 sin brede repertoireprofil med store fortællinger på Store Scene - hentet både i det klassiske og i samtidsdramatikken - og med mere eksperimenterende forestillinger, fortrinsvis på de små scener. Publikumstilstrømningen til Store Scene var faldende i forhold til året før, og årsagen hertil må uden tvivl fordeles på flere faktorer. Modtagelsen af vores forestillinger - både blandt publikum og hos kritikken - var mere blandet end tidligere, mange forestillinger delte vandene. Dertil kom finanskrisens følgevirkninger, der så at sige bed sig fast i 2012 og helt generelt dæmpede forbruget var også det år, hvor en meget alvorlig arbejdsulykke ramte Skuespillet. Under en af de afsluttende prøver på Lulu, den 7. september, væltede en dekorationsvæg ned over Søren Sætter-Lassen, der blev alvorligt kvæstet. Så alvorligt, at han endnu ved årsskiftet ikke er raskmeldt. Hændelsen var så chokerende og perspektiverne i den så vidtrækkende, at hele teatret - sideløbende med Søren Sætter-Lassens langsomme, men heldigvis stabile bedring - gennemgik en længere varende og nødvendig selvransagelse, der bl.a. indebar en tilbundsgående analyse af hele vores sikkerhedsberedskab. Helt ud i det øvrige danske teaterlandskab gav ulykken genlyd, og der er ingen tvivl om, at den har bevirket et øget fokus på sikkerhed i hele teaterbranchen. Forårssæsonen på Store Scene blev indledt med min egen opsætning af Bernard-Marie Koltès Tilbage til ørkenen, i fremragende scenografi af Christian Friedländer. Hér høstede skuespillerne, scenografien, og også iscenesættelsen anmelderroser men stykket oplevedes fjernt og vanskeligt tilgængeligt. Der kom heldigvis mere gang 9

11 i billetsalget til Shakespeares En skærsommernatsdrøm, som et internationalt hold stod bag; norske Runar Hodne satte i scene med schweiziske Serge von Arx som scenograf. Publikum tog i højeste grad denne forestilling til sig, vel ikke mindst fordi komikken blomstrede så løssluppent. I Det Røde Rum stod forårssæsonens første premiere også i Shakespeares tegn; men på en ganske anden måde. Med Sonetter skabte fem af ensemblets medlemmer sammen med Elisa Kragerup en fortryllende og humoristisk, men også frontalt fræk hyldest til kærligheden, eller måske især forelskelsen. Det Røde Rums sidste forestilling i forårssæsonen var Rune David Grues opsætning af argentinske Lola Árias Revolvertrilogi. Hér kastede det nye ensemble sig for første gang over en helt moderne tekst, og det klædte både dem og Skuespillets samlede profil, at en nutidig forfatterstemme kom til orde på denne måde. Instruktørens mod til formeksperimenter og benspænd blandede sig begavet og udfordrende med tekstens særlige kombination af ømhed og desperation og derved skabte også Det Røde Rum (lykkeligvis, fristes jeg til at sige) en forestilling, som virkelig delte vandene. På Lille Scene tog vi sidst på foråret hul på den type af forestillinger i nye formater, som fremtiden vil byde på med større regelmæssighed. De europæiske medier var skrevet af den forfatter, der underskriver sig Nielsen, og den blev opført på Lille Scene i skrabet udstyr og med et skuespillerhold sammensat af ensemblemedlemmer og gæster, som i forvejen medvirkede i andre forestillinger i samme periode. Husinstruktør Elisa Kragerup stod for instruktionen, husscenograf Palle Steen Christensen ydede visuel bistand - og resultatet blev et overrumplende og stærkt bud på nutidigt politisk teater. Skuespillets sommeraktiviteter havde atter i år Ofelia Beach som samlingssted; programmet var bredt og meget vellykket. I Eventministeriets regi kunne man f.eks. opleve Ballet Stafet og to koncerter under fællestitlen Tyrkiske Toner, arrangeret i samarbejde med den tyrkisksprogede avis Haber. Efteråret 2012 indledtes på Store Scene med Frank Wedekinds Lulu i en stilmæssigt stærkt udfordrende opsætning af Katrine Wiedemann, med en spektakulært virkningsfuld scenografi af Christian Friedländer. Alle anmeldere var enige om at hylde den debuterende Danica Curcics strålende spil i titelrollen, men ellers var meningerne delte. Kritikken spændte fra udelt begejstring til skepsis og afstandtagen til den stilistiske tour de force. Publikumstilstrømningen levede ikke op til vores forventninger, og det samme kom desværre til at gælde for næste forestilling på Store Scene, min egen iscenesættelse af Thomas Vinterbergs og Mogens Rukovs Kollektivet, som havde scenografi af Kim Witzel. Min egen opfattelse er, at forestillingen er blevet en både morsom, varm og tankevækkende rejse tilbage til den vores egen nære fortid i 1970 erne, men der var en generel tendens til vurdere selve stykket lunkent. Lykkeligvis endte året på Store Scene med udsolgte huse og stående bifald til genopsætningen af Ingmar Bergmans Fanny og Alexander, der beviste sit værd som det helt rigtige juletilbud til publikum. I Det Røde Rum var Shakespeare igen på færde i efteråret. Rune David Grues intense intimteaterudgave af Macbeth med kun fem medvirkende var fængende fra første sekund. Den ydre historie stod klar og enkel i sin grusomhed, og sammen med Palle Steen Christensens endnu engang kraftfulde, konsekvente forvandling af scenerummet fokuserede iscenesættelsen, de radikale tekstbeskæringer og skuespillerne knivskarpt på det indre drama. Med et stort antal solgte skolebilletter og mange velbesøgte publikumsintroduktioner har forestillingen spillet hele perioden med tårnhøj belægningsprocent. Også genopsætningen af Sonetter gik for fulde huse og beviste, at tanken om et fleksibelt repertoireteater i Det Røde Rum er holdbar. Efterårets sidste premiere i Det Røde Rum var en sceneversion af Gustave Flauberts berømte roman Madame Bovary. I Elisa Kragerups iscenesættelse er historien løftet ud af sin oprindelige franske provinsatmosfære anno 1850 erne og Palle Steen 10

12 Anders Hove, Merete Voldstedlund og Thue Ersted Andersen i Hovedløs sommer Søren Sætter- Lassen, Michael Brostrup, Peter Gilsfort, Anders Heinrichsen og Ole Lemmeke i i En skærsommernatsdrøm 11

13 Christensen, der som Det Røde Rums faste scenograf også hér har skabt det visuelle univers, understøtter med et køligt moderne formsprog forestillingens vilje til at lade Emma Bovarys skæbne belyse tendenser og mekanismer i vores egen samtid. Lige som i 2011 var efterårets første forestilling på Lille Scene Statens Scenekunstskoles 4. års skuespillerelevers præsentationsforestilling. DNA af Dennis Kelly var iscenesat af Geir Sveeaas og havde scenografi af Martin Eriksson. Endnu et fint bevis på, at samarbejdet imellem Det Kongelige Teater og skolen er meget frugtbart. Kort før Nytår var der på Lille Scene premiere på Hovedløs sommer, som i Madeleine Røn Juuls iscenesættelse og Marianne Nilssons scenografi med stor overbevisning bragte dramatikeren og romanforfatteren Erling Jepsen tilbage til det, der var hans oprindelige medium - scenen. En sprudlende, drilagtig humor og en ægte grumhed bidrog utvivlsom til kritikkens og publikums begejstring, og teatret kan melde udsolgt til hele perioden. Tidligt i foråret 2013 rejser Hovedløs sommer på turné i hele Danmark. I løbet af 2012 har Eventministeriet fortsat sit virke - nu både i Skuespilhuset, udenfor Skuespilhuset på Ofelia Beach og på turné i Danmark. Eventministeriet beviser sin bredde og sin store gennemslagskraft bl.a. med forestillinger som den rablende sovekammerfarce Har-har-har De set min kone? af Jokum Rohde, den fortryllende og humoristiske Ballet Stafet (skabt i meget nært samabejde med Balletten) og Nick Caves fortælling om Bunny Munro, omskabt til et medrivende sceneportræt af ynkelig andenrangs Don Juan, der trods alt formår at holde os fangen med sin helt særlige blanding af flosset charme og menneskelig ensomhed. Outreach og et levende hus Skuespillets frugtbare samarbejde med Gyldendal fortsatte i 2012 med både en forårs- og en efterårssæson af Tirsdagssaloner, og der er ingen tvivl om, at dette gratis tilbud til vores gæster har slået an og oplever stigende tilstrømning. Som et yderligere gratistilbud i vores foyer introducerede vi i efteråret en række torsdags afte- ner under overskriften BarTeater. Hér er det ildsjæle blandt vores skuespillere, som har initiativet og som selv sammensætter et helt uforudsigeligt underholdningsprogram i foyeren - lige efter sidste tæppefald inde på scenerne. Forsøget er nyt, men det blev meget vellykket, og det vil blive videreført i fremtiden. Det Røde Rum har igennem hele sæsonen tilbudt forestillingsintroduktioner, særligt med henblik på et skolepublikum ligesom vi i efteråret indførte introduktioner for alle om torsdagen i Det Røde Rum og på Store scene. Hele dette felt af udadrettet aktivitet, der tilbydes som selvstændige oplevelser eller som supplement til forestillingernes naturlige hovedrolle, udvides for Skuespillets vedkommende i år også med et gymnasiesamarbejde, der er søsat som pilotprojekt i vinteren En række af vores ensembleskuespillere følger hver sin gruppe gymnasieelever i arbejdet med opsætningen af små dramatiske tekster. Gennem indstuderingsarbejdet vejleder skuespillerne de unge mennesker i deres livtag med teksterne, og åbner teatrets univers for eleverne gennem en praktisk/kunstnerisk tilgang til materialet. Internationalt samarbejde I foråret stod Skuespillet og Festspillene i Bergen i fællesskab bag en co-produktion af Happy Days in the Art World af kunsterparret Elmgreen og Dragset; Christoffer Berdal havde iscenesat den begavede, legesyge og ironiske kommentar til kunstmiljøet og kunstnerens eksistentielle dilemmaer, og forestillingen spillede med succes både i Bergen og hos os i Skuespilhuset. Herudover skal det nævnes, at et internationalt team stod bag En skærsommernatsdrøm, og at vi i foråret på Store Scene havde besøg af Staatsschauspiel Dresden med deres roste, sprælske og underholdende opsætning af Schillers Don Carlos, samt at Skuespillet deltog i et fælleseuropæisk projekt arrangeret af teaternetværket Mitos21 med udgangspunkt i den franske dokumentarroman Je suis completement battue, som blev vist på årets Ingmar Bergman Festival på Dramaten i Stockholm i juni. Endelig har vi påbegyndt en ny, internationalt funderet aktivitet på Endelig har vi påbegyndt 12

14 en ny, internationalt funderet aktivitet på børneteaterområdet; i efteråret gæstede børneteaterområdet; i efteråret gæstede den markante belgiske objektteaterkunstner Agnès Limbos Skuespilhusets Lille Scene - både med en række forestillinger, og med tilbud om workshops, henvendt bredt til teaterbranchen i Danmark, med særlig vægt på børneteaterområdet. Det er vores hensigt fremover at fortsætte denne afsøgning af det internationale børneteaters landskab, og en gang årligt at tilbyde både publikum og branche nogle enestående møder med inspirerende kunstnere på området. På gæstespilområdet var det også en glæde at modtage en række danske børneteatre på Lille Scene - og det var også med stolthed, at vi kunne præsentere det københavnske publikum for en af Odin Teatrets nyeste, markante forestillinger, Det kroniske liv, som opførtes på Takkelloftet i Operaen. Fremtiden Ved afslutningen af 2012, står Skuespillet sammen med hele Det Kongelige Teater overfor en udfordrende og spændende tid, hvor meget nyt skal gennemføres samtidig med, at vi skal forblive tro imod vores kerne og vores identitet. Jeg er overbevist om, at vi har viljen og evnerne til det og glæder mig til være med til at sikre, at Det Kongelige Teater bevæger sig styrket igennem den brydningstid, som hele vores samfund befinder sig i. Rasmus Bjerg og Helle Fagralid i Madame Bovary Emmet Feigenberg Skuespilchef Nicolai Dahl Hamilton og Thomas Hwan i Macbeth 13

15 Enetime: Thomas Lund og Ida Praetorius Kameliadamen: Alban Lendorf og Susanne Grinder

16 Det Kongelige Teater 2012 Balletmesterens beretning I 2012 viste kunsten, som så ofte før i historien, at den overvinder de fleste stormvejr. Balletten gennemgik sammen med resten af Det Kongelige Teater et turbulent år grundet besparelser og en deraf følgende afskedigelsesrunde. Det var smerteligt og voldsomt. Men på trods af krisen kunne publikum hele året opleve den ene forestilling efter den anden af høj kvalitet, med indlevelse og på et teknisk formidabelt niveau. Dét siger noget om dansernes professionalisme, om ballettens fokus og om kunstens ukuelighed. Repertoiret På trods af den interne følelsesmæssige opstandelse ved årets start gik repremieren på Et Folkesagn meget flot over scenen ved alle seks opførelser. Igen i år trak denne Reu mert-belønnede forestilling et stort publikum, og koreograf-makkerparret Hübbe/ Englund modtog årets Teaterkat uddelt af de danske kritikere. Dans2Go var, med alsidigheden i de tre korte balletter The Concert, Tjajkovski pas de deux og Enetime, igen et bevis på, at dette nye format fungerer godt. Hver ballet introduceres med filmvignetter, der gennem danserens fortælling forklarer publikum, hvad der er værd at kigge efter koreografisk, musikalsk, dramatisk etc. i de vidt forskellige værker. Også Hübberiet var på plakaten igen. Fire vellykkede aftener med temaerne: Mand/ kvinde, Dansekroppen, Parløb på scenen og endelig en juleversion i december. Gæsterne spændte fra Raveonettes over Benjamin og Marie Carmen Koppel til Martin Bryg- mann og Mungo Park, samt mange flere kædet sammen med det bedste, balletten kan levere. Årets første store premiere blev John Neumeiers Kameliadamen. Neumeier gav sit ja til opførelsen med Den Kongelige Ballet, som efter hans vurdering nu er på så højt niveau, at han selv kom og arbejdede med kompagniet. En stor danse-dramatisk og publikumsmæssig triumf. Fulde huse i forestillingsperioden og en ekstraforestilling, der på bedste rockkoncert vis blev udsolgt på en enkelt dag. Med succesen fra Kameliadamen viste balletten umiddelbart derefter sin store spændvidde og sprang fra fransk romantik ind i amerikansk, nøgen neoklassicisme af de store mestre Balanchine & Stravinsky. En aften med dans i særklasse, og hvor musik og koreografisk arkitektur var i højsædet. Sidste Skrig hvor intet vover, intet vinder. At satse på hele tre nykoreograferede værker er at satse stort, og ikke alle tre værker var helt forløste. Dog må man sige, at nødvendigheden af og kaldet på ny koreografi giver det kunstnerisk legitimering. Ud over de tre: Tina Tarpgaard med Dew, Patrick Delcroix med Impénétrable songe og Yuri Possokhov med ergo ubi NARCISSUM per devia rura vagantem, åbnedes aftenen med et sikkert mesterværk i form af Wayne McGregors Chroma. En ballet han for få år siden koreograferede til Royal Ballet, og som han stærkt roste de danske danseres udførelse af. 15

17 Et scoop var det at få Alexei Ratmansky som koreograf og Richard Hudson som scenograf til at åbne sæson 2012/2013 med Den gyldne Hane en ballet som Ratmansky koreograferede direkte til danserne. Men på trods af hans eminente samarbejde med hele kompagniet og den vitalitet og fortælleglæde, som værket udtrykte, blev det desværre ikke den succes, som jeg havde håbet hverken kunstnerisk eller publikumsmæssigt. Solodanser Thomas Lund overtog fra sæsonstart i august 2012 hvervet som leder af Balletskolen. Dette medførte, at han stoppede en eminent karriere den 29. september, hvor han dansede af i Enetime og Sylfiden. Et rørt og begejstret publikum fyldte Gamle Scene og bekræftede, hvor elsket en danser Thomas Lund har været. Kom Bamse nu balletter vi! gik for 4. gang en sejrsrunde for de yngste på Gamle Scene i efterårsferien. Værket holdt til stadighed, og det var dejligt at se nye børn både på scenen og blandt publikum. La Bayadère var den store klassiske satsning i sæsonen. For første gang blev dette værk opført i Danmark, der både udviklede danserne med sit teknisk udfordrende niveau, samt samlede hele kompagniet i arbejdsprocessen. Iscenesættelse, instruktion og ny koreografi blev varetaget af Eva Draw og undertegnede, og scenografien var af Richard Hudson. Et flot udstyrsstykke, som rykkede alle danserne kunstnerisk og teknisk, og som fik et stort publikum. Tornerose viste sig i slutningen af året som en klassiker, der tåler gensyn. Den var programsat i december måned og kørte derfor som ballettens juleforestilling. Efter det høje niveau som La Bayadère havde sat, kunne man glæde sig over, at balletten blev danset med et stort teknisk overskud fra alle medvirkende. Gæstespil og turné Dansk Danseteater var på gæstevisit i maj med Tim Rushtons Monolith på Gamle Scene. Det var dejligt igen at åbne dørene for et fyrtårn i det danske danselandskab. Besøget af Rhythmosaic Dance Company fra Indien med Swan Lake Revisited i oktober var mindre kunstnerisk helstøbt, men det var et imødekommende indslag fra det sympatiske projekt India Today Copenhagen Tomorrow. Turné I januar var Balletten i Paris på Opera Garnier med seks forestillinger af Napoli. Den høstede store anmelderroser i de franske medier, og alle seks forestillinger var udsolgt. Danske Sommerballet i juni besøgte otte byer rundt om i landet, og selvom det var et meget koldt dansk forår havde samtlige forestillinger på selv de koldeste dage et stort og begejstret publikum. Balletten viste uddrag af både klassikere og nye balletter, og det var skønt at få bekræftet, at balletten har et publikum i hele landet. For første gang havde Balletten jule-turné til Musikhuset i Århus med to opførelser af Tornerose. Balletten blev vældig godt modtaget af det jyske publikum, som ved begge opførelser gav kompagniet stående ovation. Succesen gentages næste år med tre forestillinger af Nøddeknækkeren. Outreach Balletten har i 2012 haft fokus på en række aktiviteter målrettet børn og unge. Det være sig Balletgartneriets undervisning af børn mellem 5 og 8 år, Close-ups for ungdomsuddannelser og Kids2Kids workshops med Balletskolens juniorkompagni Kompagni B. Herudover tilbød vi gratis introduktioner til samtlige forestillinger kaldet Et ord med på vejen, for alle 16

18 Den Gyldne Hane: Alban Lendorf La Bayadère: Lena-Maria Gruber 17

19 The Concert: Caroline Baldwin, Hillary Guzweiller, Benjamin Buza og Alexander Bozinoff interessserede, og aftener, der gik bag om arbejdet nye forestillinger med scenograf, kostumier, med koreograf osv. i Ballettens Værksted. Og endelig åbnede vi igen huset på den årlige kulturnat. I repertoiret går vi nye veje med formaterne Hübberiet og Dans2Go, der viser balletten i nye sammenhænge og dermed rækker hånden ud mod et nyt publikum. Begge formater har allerede etableret sig som gedigne publikumssuccesser og fortsætter og videreudvikles i de kommende år. Balletskolen 2012 bød på et forstanderskifte, idet Thomas Lund pr. august blev udnævnt til ny forstander. Balletskolen havde i 2012 et gennemsnitligt elev tal på 95. Dertil kommer 41 elever i provinsen på satellitskoler og talentcentre. Skolen oplever fortsat stor søgning til den årlige optagelsesprøve. Skolens indskoling, hvortil der primært rekrutteres nye elever, har en kønsfordeling på ca. 40% drenge og 60% piger, og skolens pædagogiske særkende er en helhedsskole med vægt på samspillet mellem motorik, kreativitet, drama og musik. Dette samspil viste alle indskolingens elever en smagsprøve på ved efterårets cirkusforestilling arrangeret af indskolingens lærerteam. Skolens ledelse fortsatte det frugtbare samarbejde med balletbørnenes forældre og tilbød herunder et forældreseminar med mangeartede faglige inputs fra relevante aktører (bl.a. læseskole, pædagoger, præstationscoach, fysioterapeut og forstander). Der lægges ligeledes vægt på at skabe synlige procedurer på skolen for derved at give optimale vilkår for balletbørn, personale og forældre. Balletskolen hilste endnu et talentcenter velkomment, denne gang i Esbjerg, men måtte desværre lukke ned for talentcentret 18

20 Agon: Jean-Lucien Massot og J Aime Crandall i Skjern pga lavt elevtal. Optagelsesprøven i Esbjerg var yderst velbesøgt, og centret har haft en tilfredsstillende opstart. Kompagni B skolens juniorkompagni bragte glæde i Jylland, på Sjælland og i Italien under årets turné. Skolens lærere og elever blev inspireret med udveksling til og fra Skt. Petersborg, ligesom et antal internationale gæsteelever har deltaget i skolens undervisning. Denne inspiration kan bl.a. anvendes i syllabusarbejdet, som er påbegyndt i Kultur og arbejdsmiljø 2012 har været et år med markant fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Ballettens kultur går langt tilbage og har været uforanderlig i årevis. Før besparelserne og den deraf udløste krise, påbegyndte balletten en kulturændring som krisen understregede behovet for. Under styring af en erhvervspsykolog arbejdes der intensivt med holdninger og leveregler i kulturen, hvorved vi i fællesskab skaber en sund, ambitiøs og anerkendende kultur. Det tager tid og kræver tålmodighed så det er et fokus vi fortsat vil have de kommende år. Afskedigelser og krise fyldte meget, men samtidig leverede kompagniet forestillinger af allerhøjeste format, hvilket lover godt for fremtiden. Og en ny initiativrigdom spirer blev også året hvor kompagniet i kompagniet CORPUS blev født. Et kompagni under ledelse af to dansere, hvor danserne selv skaber, hvor nye formater bliver til, hvor kunstartens grænser bliver udfordret, hvor nye locationer bliver afprøvet, og hvor publikum og andre kunstarter bliver inkluderet. Det peger også godt ind i fremtiden. Nikolaj Hübbe Balletmester 19

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij 2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE spilleren Af F. M. Dostojevskij Spilleren af F. M. Dostojevskij Oversætter: Ole Husted Jensen Dramatiseret af: Kjersti Hustvedt Instruktør: Viktor Tjerneld

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven 2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE Kirsebærhaven KIRSEBÆR- HAVENaf ANTON TJEKHOV Oversættelse: Jens Christian Lauenstein Led efter tysk version af Angela Schanelec Bearbejdelse: Alexa Ther

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Flere fordele for abonnenter

Flere fordele for abonnenter 2 ABONNEMENT Flere fordele for abonnenter Uanset om du vælger et abonnement med en fast serie af forestillinger eller du, med 6 valgfri, foretrækker at sammensætte dit helt eget program for sæsonen, er

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

www.kglteater.dk Årsberetning

www.kglteater.dk Årsberetning www.kglteater.dk Årsberetning 2013 Det Kongelige Teaters hovedsponsorer: Annie og Otto Johs. Detlefs Fonde - OJD Bikubenfonden Nykredit Hempel A/S Det Obelske Familiefond Augustinusfonden Hovedsponsor

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

www.kglteater.dk Årsberetning

www.kglteater.dk Årsberetning www.kglteater.dk Årsberetning 2014 Det Kongelige Teaters hovedsponsorer: Annie og Otte Johs. Detlefs Fonde - OJD Augustinusfonden Bikubenfonden Det Obelske Familiefond Hempel A/S Nykredit Hovedsponsor

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Den Jyske Opera byder i sæson 2015-16 på L amico Fritz og Madama Butterfly, som sendes på turné landet rundt med de fem landsdelsorkestre og I puritani, som opføres

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET

TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET TEATERPROGRAM 2006 2007 BALLET Copenhagen Admiral Hotel, er indrettet i et mere end 200 år gammelt korntørringsmagasin fra 1787. Stedet og bygningen på havnefronten har i århundreder været brændpunkt for

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

2011> 2012. DANMARKSPREMIERE> 21. SEPTEMBER 2011>LILLE SCENE Bavian. af Naja Marie Aidt

2011> 2012. DANMARKSPREMIERE> 21. SEPTEMBER 2011>LILLE SCENE Bavian. af Naja Marie Aidt 2011> 2012 DANMARKSPREMIERE> 21. SEPTEMBER 2011>LILLE SCENE Bavian af Naja Marie Aidt BAVIAN af Naja Marie Aidt Instruktion: Minna Johannesson Scenografi: Johanne Eggert Lysdesign: Mads Nielsen Lyddesign:

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Disneys ALADDIN sætter publikumsrekord

Disneys ALADDIN sætter publikumsrekord Pressenote, Oktober 2012 Disneys ALADDIN sætter publikumsrekord - Forestillingen har rundet 30.000 solgte billetter og forlænges for sidste gang til 25. november Disneys ALADDIN på Fredericia Teater har

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

2014> 2015. PREMIERE 22. november 2014>borgerscenen. Livet med døden

2014> 2015. PREMIERE 22. november 2014>borgerscenen. Livet med døden 2014> 2015 PREMIERE 22. november 2014>borgerscenen Livet med døden LIVET MED DØDEN Instruktion og bearbejdelse: Madeleine Røn Juul Scenografi: Lisbeth Burian Lysdesign: Stine Fumz Lyddesign: Kristian Berg

Læs mere

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig Institutioner 12//13 Information I sæson 12/13 tilbyder Teater Nordkraft sædvanen tro de meget populære abonnementer til tre teateroplevelser produceret specielt til de 2-4 årige og de 4-6 årige. Aldersinddeling

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere