Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.kglteater.dk Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Det Kongelige Teaters bestyrelse Det Kongelige Teaters bestyrelse Bestyrelsesformand Stine Bosse Næstformand Michael Lunn Teaterekspert Lars Seeberg Kreativ direktør Christian Have Direktør Ulla Tofte Koncernfinansdirektør Pernille Erenbjerg Kapelmusiker Grit Dirckinck-Holmfeld Westi (medarbejderrepræsentant) Teatermaler David Drachmann (medarbejderrepræsentant) Det Kongelige Teaters organisationsopbygning og direktion Det Kongelige Teaters bestyrelse Teaterchef Erik Jacobsen Salgs- og planlægningsdirektør Henrik Sten Petersen Økonomi- og bygningsdirektør Marianne Petersen Operachef Sven Müller Skuespilchef Emmet Feigenberg Balletmester Nikolaj Hübbe

3 Helle Fagralid og Peter Plaugborg i Sonetter Rudi Sisseck, Gisela Stille og akrobater i Den fiffige lille ræv

4 Det Kongelige Teater 2012 Beretning 2012 Formanden og Teaterchefen Med 2012 tog Det Kongelige Teater hul på en fireårsperiode med ny politisk aftale og ny bestyrelse. Da bestyrelsen tiltrådte i januar havde teatret netop indledt en stor besparelsesrunde med nedlæggelse af i alt 80 stillinger, der sammen med en reduktion i teatrets aktivitetsniveau var nødvendig for at få 4 års budgettet til at balancere i forhold til nedgangen i teatrets bevilling. Årets første måneder var på den baggrund præget af stor intern uro, som gjorde det klart, at der fremadrettet skulle arbejdes intensivt med at genopbygge den interne tillid og tro på fremtiden, som var blevet sat under pres. Teatret havde, som både institution og arbejdsplads, behov for et nyt og fælles fokus, der med udgangspunkt i en ny virkelighed med nye forudsætninger, skulle anskueliggøre retningen for de kommende år. En offensiv vision og en operationel handlingsplan gældende frem til 2015 blev udarbejdet. Dermed blev 2012 både året, hvor Det Kongelige Teater skar ned og rustede op. Hvor en samlet strategi for hele aftaleperioden blev formuleret og iværksat. Hvor der på de indre linjer blev sat nyt fokus på trivsel og arbejdsprocesser. Og hvor der med kreativitet og nye aktiviteter blev sat fokus på, hvordan teatret kan komme til at betyde mere for flere. Et hårdt år og et afgørende år for teatret, der med udgangen af 2012 kan konstatere, at økonomien blev bragt i balance og at teatret er på rette vej i den omstillingsproces, der var nødvendig for at favne en ny virkelighed. En økonomi i balance På grund af langt indløb af de besparelser, der blev gennemført i januar 2012, og det forhold at forårssæsonen 2012 allerede var planlagt, var der i 2012 budgetteret med et underskud på 12,3 mio.kr. Herefter er der budgetteret med et overskud på 8 mio.kr. i 2013 og et mindre overskud i de to sidste år af 4 årsperioden, således at teatrets budget vil være bragt i balance ved periodens udgang. Resultatet i 2012 blev, med et underskud på 8 mio. kr., 4 mio. kr. bedre end budgetteret. Planen for teatrets økonomi udvikler sig således positivt i henhold til 4-årsplanen. Publikum Samlet set betød opstramningerne på teatret, at det var nødvendigt at skære ned i antallet af produktioner på de store scener. I alt 6 færre titler fra 2011 til 2012 og 185 færre forestillingsaftener. Samlet set blev der i 2012 udbudt ca færre billetter til salg. Det afspejler sig desværre i en næsten tilsvarende nedgang i antallet af solgte billetter på Uanset at sædebelægningen til de udbudte forestillinger holder nogenlunde niveau 3

5 Chroma: Hilary Gusweiller og Alexander Stæger (fra 77% i 2011 til 75% i 2012), og at publikumstilstrømningen pr. forestilling i den optik er uændret, er dette naturligvis ikke tilfredsstillende. Derfor er det nu teatrets ambition i de kommende år igen at øge antallet af forestillinger, samt variationen heri. Det er et mål for teatret, at 10 % flere unge kommer i teatret. Ny strategi En ny strategi og handlingsplan blev besluttet i bestyrelsen i sommeren, drøftet med medarbejdere og blev endeligt færdig i november måned, hvorefter den blev kommunikeret til alle ansatte og præsenteret for Kulturministeren og Folketingets Kulturudvalg. Strategien indebærer, at der arbejdes med fire hovedindsatsområder: Høj kunstnerisk kvalitet, medarbejdere og processer, publikum og økonomi. Under disse overskrifter er der fastsat tiltag og mål for arbejdet hen over de næste fire år, der skal sikre et stærkt og sundt Kongeligt Teater, der kan levere stor sce- 4

6 nekunst inden for alle fire kunstarter til stadig flere publikummer i hele Danmark. Det er derfor sat mål for antallet af titler, der skal præsenteres i de enkelte kunstarter, hvor der også skal arbejdes med anderledes koncepter og nye udtryksformer. Målet er mindst 8 balletter, 8 operaer, 4 store og 4 mindre skuespil pr. sæson Teatrets analyser viser, at der sælges forholdsvis flest billetter i de bedste og dyreste kategorier. Bl.a. derfor fastholdes teatrets prisniveau og prisstruktur, hvor der er billetter i mange priskategorier. Den udvikling af samarbejdet med andre institutioner og teatre, som de kunstneriske chefers beretninger beskriver, f.eks. i form af coproduktioner, salg af produktioner og forestillingsscenografier, samt gæstespil på teatrets egne scener og turneer til andre teatre skal videreføres i de kommende år. Teaterets interne processer vil i et fortløbende arbejde blive forbedret og styrket for at sikre både trivsel og den bedst mulige anvendelse af teatrets ressourcer. Og såvel den interne som den eksterne kommunikation er et særligt fokusområde, som prioriteres i teatrets arbejde. Det er målet, at endnu flere og et endnu mere varieret publikum finder vej til teateret, og dette skal bl.a. nås ved de nævnte nye koncepter og tilbud. Herunder særlige tiltag for at række ud til danskere, der ikke hidtil har haft tradition for at besøge teatret. Ikke mindst gennem et samarbejde om at komme ud i biograferne og i TV. Endelig er der lagt en langtidsplan for teatrets økonomi, der skal sikre, at der i perioden er balance i økonomien og et råderum til udvikling af teatrets kunstformer og øvrige publikumsaktiviteter. Andre aktiviteter Af andre aktiviteter, der var en stor succes for teatret i 2012, skal nævnes aktiviteterne udendørs på Kvæsthusmolen. EM i fodbold på storskærm, sandskulpturfestival og et væld af koncerter og andre aktiviteter, både med teatrets egne kunstnere og aktører udefra. Også ballettens sommerballet optrådte på Kvæsthusmolen som afslutning på en meget succesfuld turne rundt i hele Danmark. Teatret havde besøgende til egne udendørsaktiviteter ved Skuespilhuset i Herudover besøgte sandskulpturfestivalen og EM i fodbold. I alt besøgte de udendørs aktiviteter på Kvæsthusmolen og teatrets 71 turnéforestillinger besøgte 41 forskellige byer i løbet af året med megen positiv opbakning rundt i landet. Såvel til vores ambitiøse forestillinger som til andre aktiviteter gælder, at mange var støttet af gode og trofaste fonde og sponsorer. I 2012 fik teatrets således i alt 42,7 mio.kr. i eksterne sponsor indtægter hvilket har muliggjort mange af de meget spektakulære satsninger, året har budt på. Hertil kommer donationer til faste investeringer på 1 mio. kr. Teatret er meget taknemmelig for den støtte, en lang række fonde og virksomheder har vist os. Også teaterets kommercielle aktiviteter blomstrede med en meget lang række af arrangementer og samarbejder med foreninger og virksomheder i teatrets bygninger og på Kvæsthusmolen, indtil den sidst på året blev omdannet til byggeplads. Et storstilet byggeprojekt blev indledt. Det forventes at stå færdigt i Til den tid vil Kvæsthusmolen være forandret til et attraktivt byrum med muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter af kulturel karakter med tilhørende underjordisk parkeringsanlæg. Og Sankt Annæ Plads vil have fået et løft til glæde for både teatret, 5

7

8 naboer og alle københavnere og besøgende. Men i de kommende par år bliver adgangsforholdene for vores publikum meget besværlige. Fremtiden Fremtiden for teateret skal byde på en yderligere åbning af husene bl.a. med mere aktivitet i foyererne både kunst og kultur, samt andre arrangementer, så både de særligt interesserede og de tilfældigt forbipasserende kan få glæde af de unikke teaterhuse. Det har der været gode erfaringer med i Samlet skal de nye aktiviteter og nye satsninger, samt fastholdelse af det høje kunstneriske niveau sikre, at teatret styrkes både kunstnerisk og i publikums bevidsthed. Det store antal Reumertpriser, der bliver teatret til del og de generelt fine anmeldelser må ses som en bekræftelse af, at dette er lykkedes på trods af de seneste års nedgang i variationen af teatrets store forestillinger. Det er et mål for teatret at fastholde de høje niveau i den målte publikums- og anmelder tilfredshed. I tillæg hertil skal teatret fremover henvende sig til stadig flere danskere ved samarbejde med TV og biografer, samt en forstærket indsats på de sociale medier. Både for at være mere for flere danskere, men også for ved appetitvækkere at nå et større publikum til den autentiske og levende oplevelse på teatrets smukke scener. Den opstramning og effektivisering af teatrets drift, der er gennemført i 2012, giver et godt udgangspunkt for fortsat at skabe musik, opera, ballet og skuespil af høj kvalitet til glæde for et stort publikum. Det Kongelige Teater skal fortsat være det sted i Danmark, hvor man kan få de store unikke teateroplevelser. Ikke mindst i samarbejde med teatrets mange gode støtter blandt virksomheder og fonde er det vores ambition igen at øge teatrets aktivitetsniveau og række ud mod nye publikumsgrupper i de kommende år. Stine Bosse Erik Jacobsen 7

9 Henning Jensen og Danica Curcic i Lulu Thomas Hwan og resten af ensemblet i Det Røde Rum i Revolvertrilogien

10 Det Kongelige Teater 2012 Skuespilchefens beretning Året 2012 blev et krævende og udfordrende år for Skuespillet. Gennemførelsen af de besparelser, der som konsekvens af den nye fireårsaftale ( ) blev vedtaget i slutningen af 2011, begyndte kort efter årsskiftet og medførte uundgåeligt både aflysning af planlagte produktioner og afsked med værdsatte medarbejdere. En omstillingsproces af den art kan ikke gennemføres gnidningsløst, og dybtgående forandringer følges altid af en tid, der er præget af en vis usikkerhed. Udarbejdelsen af Det Kongelige Teaters handlingsplan for er naturligvis en helt central del af grundlaget for vores arbejde i fremtiden. I overensstemmelse med handlingsplanen er såvel Skuespillet som teatrets øvrige kunstarter nu aktivt ifærd med at udvikle koncepter for nye produktionsformater, som vil gøre det muligt for os at opretholde et højt aktivitetsniveau med mange titler, selvom det nødvendigvis må ske indenfor de begrænsede økonomiske rammer, som besparelserne giver os. Dette kræver nytænkning, ikke mindst omkring teatrets produktionspraksis; der vil fremover være større dynamik i vores udbud - større forskel imellem de store, spektakulære forestillinger og de rå, skrabede formater, som fastholder kernen af kvalitet, men som begrænser det ydre udstyr. For alle teatrets afdelinger er disse nye planer en stor og krævende, men også inspirerende udfordring, og det er glædeligt at kunne konstatere, at der på tværs af teatret arbejdes positivt og kreativt på udviklingen af nye rutiner og strukturer, der kan imødekomme de krav, som den nye virkelighed stiller til os. Repertoiret Midt i omstillingsprocesserne fastholdt Skuespillet i 2012 sin brede repertoireprofil med store fortællinger på Store Scene - hentet både i det klassiske og i samtidsdramatikken - og med mere eksperimenterende forestillinger, fortrinsvis på de små scener. Publikumstilstrømningen til Store Scene var faldende i forhold til året før, og årsagen hertil må uden tvivl fordeles på flere faktorer. Modtagelsen af vores forestillinger - både blandt publikum og hos kritikken - var mere blandet end tidligere, mange forestillinger delte vandene. Dertil kom finanskrisens følgevirkninger, der så at sige bed sig fast i 2012 og helt generelt dæmpede forbruget var også det år, hvor en meget alvorlig arbejdsulykke ramte Skuespillet. Under en af de afsluttende prøver på Lulu, den 7. september, væltede en dekorationsvæg ned over Søren Sætter-Lassen, der blev alvorligt kvæstet. Så alvorligt, at han endnu ved årsskiftet ikke er raskmeldt. Hændelsen var så chokerende og perspektiverne i den så vidtrækkende, at hele teatret - sideløbende med Søren Sætter-Lassens langsomme, men heldigvis stabile bedring - gennemgik en længere varende og nødvendig selvransagelse, der bl.a. indebar en tilbundsgående analyse af hele vores sikkerhedsberedskab. Helt ud i det øvrige danske teaterlandskab gav ulykken genlyd, og der er ingen tvivl om, at den har bevirket et øget fokus på sikkerhed i hele teaterbranchen. Forårssæsonen på Store Scene blev indledt med min egen opsætning af Bernard-Marie Koltès Tilbage til ørkenen, i fremragende scenografi af Christian Friedländer. Hér høstede skuespillerne, scenografien, og også iscenesættelsen anmelderroser men stykket oplevedes fjernt og vanskeligt tilgængeligt. Der kom heldigvis mere gang 9

11 i billetsalget til Shakespeares En skærsommernatsdrøm, som et internationalt hold stod bag; norske Runar Hodne satte i scene med schweiziske Serge von Arx som scenograf. Publikum tog i højeste grad denne forestilling til sig, vel ikke mindst fordi komikken blomstrede så løssluppent. I Det Røde Rum stod forårssæsonens første premiere også i Shakespeares tegn; men på en ganske anden måde. Med Sonetter skabte fem af ensemblets medlemmer sammen med Elisa Kragerup en fortryllende og humoristisk, men også frontalt fræk hyldest til kærligheden, eller måske især forelskelsen. Det Røde Rums sidste forestilling i forårssæsonen var Rune David Grues opsætning af argentinske Lola Árias Revolvertrilogi. Hér kastede det nye ensemble sig for første gang over en helt moderne tekst, og det klædte både dem og Skuespillets samlede profil, at en nutidig forfatterstemme kom til orde på denne måde. Instruktørens mod til formeksperimenter og benspænd blandede sig begavet og udfordrende med tekstens særlige kombination af ømhed og desperation og derved skabte også Det Røde Rum (lykkeligvis, fristes jeg til at sige) en forestilling, som virkelig delte vandene. På Lille Scene tog vi sidst på foråret hul på den type af forestillinger i nye formater, som fremtiden vil byde på med større regelmæssighed. De europæiske medier var skrevet af den forfatter, der underskriver sig Nielsen, og den blev opført på Lille Scene i skrabet udstyr og med et skuespillerhold sammensat af ensemblemedlemmer og gæster, som i forvejen medvirkede i andre forestillinger i samme periode. Husinstruktør Elisa Kragerup stod for instruktionen, husscenograf Palle Steen Christensen ydede visuel bistand - og resultatet blev et overrumplende og stærkt bud på nutidigt politisk teater. Skuespillets sommeraktiviteter havde atter i år Ofelia Beach som samlingssted; programmet var bredt og meget vellykket. I Eventministeriets regi kunne man f.eks. opleve Ballet Stafet og to koncerter under fællestitlen Tyrkiske Toner, arrangeret i samarbejde med den tyrkisksprogede avis Haber. Efteråret 2012 indledtes på Store Scene med Frank Wedekinds Lulu i en stilmæssigt stærkt udfordrende opsætning af Katrine Wiedemann, med en spektakulært virkningsfuld scenografi af Christian Friedländer. Alle anmeldere var enige om at hylde den debuterende Danica Curcics strålende spil i titelrollen, men ellers var meningerne delte. Kritikken spændte fra udelt begejstring til skepsis og afstandtagen til den stilistiske tour de force. Publikumstilstrømningen levede ikke op til vores forventninger, og det samme kom desværre til at gælde for næste forestilling på Store Scene, min egen iscenesættelse af Thomas Vinterbergs og Mogens Rukovs Kollektivet, som havde scenografi af Kim Witzel. Min egen opfattelse er, at forestillingen er blevet en både morsom, varm og tankevækkende rejse tilbage til den vores egen nære fortid i 1970 erne, men der var en generel tendens til vurdere selve stykket lunkent. Lykkeligvis endte året på Store Scene med udsolgte huse og stående bifald til genopsætningen af Ingmar Bergmans Fanny og Alexander, der beviste sit værd som det helt rigtige juletilbud til publikum. I Det Røde Rum var Shakespeare igen på færde i efteråret. Rune David Grues intense intimteaterudgave af Macbeth med kun fem medvirkende var fængende fra første sekund. Den ydre historie stod klar og enkel i sin grusomhed, og sammen med Palle Steen Christensens endnu engang kraftfulde, konsekvente forvandling af scenerummet fokuserede iscenesættelsen, de radikale tekstbeskæringer og skuespillerne knivskarpt på det indre drama. Med et stort antal solgte skolebilletter og mange velbesøgte publikumsintroduktioner har forestillingen spillet hele perioden med tårnhøj belægningsprocent. Også genopsætningen af Sonetter gik for fulde huse og beviste, at tanken om et fleksibelt repertoireteater i Det Røde Rum er holdbar. Efterårets sidste premiere i Det Røde Rum var en sceneversion af Gustave Flauberts berømte roman Madame Bovary. I Elisa Kragerups iscenesættelse er historien løftet ud af sin oprindelige franske provinsatmosfære anno 1850 erne og Palle Steen 10

12 Anders Hove, Merete Voldstedlund og Thue Ersted Andersen i Hovedløs sommer Søren Sætter- Lassen, Michael Brostrup, Peter Gilsfort, Anders Heinrichsen og Ole Lemmeke i i En skærsommernatsdrøm 11

13 Christensen, der som Det Røde Rums faste scenograf også hér har skabt det visuelle univers, understøtter med et køligt moderne formsprog forestillingens vilje til at lade Emma Bovarys skæbne belyse tendenser og mekanismer i vores egen samtid. Lige som i 2011 var efterårets første forestilling på Lille Scene Statens Scenekunstskoles 4. års skuespillerelevers præsentationsforestilling. DNA af Dennis Kelly var iscenesat af Geir Sveeaas og havde scenografi af Martin Eriksson. Endnu et fint bevis på, at samarbejdet imellem Det Kongelige Teater og skolen er meget frugtbart. Kort før Nytår var der på Lille Scene premiere på Hovedløs sommer, som i Madeleine Røn Juuls iscenesættelse og Marianne Nilssons scenografi med stor overbevisning bragte dramatikeren og romanforfatteren Erling Jepsen tilbage til det, der var hans oprindelige medium - scenen. En sprudlende, drilagtig humor og en ægte grumhed bidrog utvivlsom til kritikkens og publikums begejstring, og teatret kan melde udsolgt til hele perioden. Tidligt i foråret 2013 rejser Hovedløs sommer på turné i hele Danmark. I løbet af 2012 har Eventministeriet fortsat sit virke - nu både i Skuespilhuset, udenfor Skuespilhuset på Ofelia Beach og på turné i Danmark. Eventministeriet beviser sin bredde og sin store gennemslagskraft bl.a. med forestillinger som den rablende sovekammerfarce Har-har-har De set min kone? af Jokum Rohde, den fortryllende og humoristiske Ballet Stafet (skabt i meget nært samabejde med Balletten) og Nick Caves fortælling om Bunny Munro, omskabt til et medrivende sceneportræt af ynkelig andenrangs Don Juan, der trods alt formår at holde os fangen med sin helt særlige blanding af flosset charme og menneskelig ensomhed. Outreach og et levende hus Skuespillets frugtbare samarbejde med Gyldendal fortsatte i 2012 med både en forårs- og en efterårssæson af Tirsdagssaloner, og der er ingen tvivl om, at dette gratis tilbud til vores gæster har slået an og oplever stigende tilstrømning. Som et yderligere gratistilbud i vores foyer introducerede vi i efteråret en række torsdags afte- ner under overskriften BarTeater. Hér er det ildsjæle blandt vores skuespillere, som har initiativet og som selv sammensætter et helt uforudsigeligt underholdningsprogram i foyeren - lige efter sidste tæppefald inde på scenerne. Forsøget er nyt, men det blev meget vellykket, og det vil blive videreført i fremtiden. Det Røde Rum har igennem hele sæsonen tilbudt forestillingsintroduktioner, særligt med henblik på et skolepublikum ligesom vi i efteråret indførte introduktioner for alle om torsdagen i Det Røde Rum og på Store scene. Hele dette felt af udadrettet aktivitet, der tilbydes som selvstændige oplevelser eller som supplement til forestillingernes naturlige hovedrolle, udvides for Skuespillets vedkommende i år også med et gymnasiesamarbejde, der er søsat som pilotprojekt i vinteren En række af vores ensembleskuespillere følger hver sin gruppe gymnasieelever i arbejdet med opsætningen af små dramatiske tekster. Gennem indstuderingsarbejdet vejleder skuespillerne de unge mennesker i deres livtag med teksterne, og åbner teatrets univers for eleverne gennem en praktisk/kunstnerisk tilgang til materialet. Internationalt samarbejde I foråret stod Skuespillet og Festspillene i Bergen i fællesskab bag en co-produktion af Happy Days in the Art World af kunsterparret Elmgreen og Dragset; Christoffer Berdal havde iscenesat den begavede, legesyge og ironiske kommentar til kunstmiljøet og kunstnerens eksistentielle dilemmaer, og forestillingen spillede med succes både i Bergen og hos os i Skuespilhuset. Herudover skal det nævnes, at et internationalt team stod bag En skærsommernatsdrøm, og at vi i foråret på Store Scene havde besøg af Staatsschauspiel Dresden med deres roste, sprælske og underholdende opsætning af Schillers Don Carlos, samt at Skuespillet deltog i et fælleseuropæisk projekt arrangeret af teaternetværket Mitos21 med udgangspunkt i den franske dokumentarroman Je suis completement battue, som blev vist på årets Ingmar Bergman Festival på Dramaten i Stockholm i juni. Endelig har vi påbegyndt en ny, internationalt funderet aktivitet på Endelig har vi påbegyndt 12

14 en ny, internationalt funderet aktivitet på børneteaterområdet; i efteråret gæstede børneteaterområdet; i efteråret gæstede den markante belgiske objektteaterkunstner Agnès Limbos Skuespilhusets Lille Scene - både med en række forestillinger, og med tilbud om workshops, henvendt bredt til teaterbranchen i Danmark, med særlig vægt på børneteaterområdet. Det er vores hensigt fremover at fortsætte denne afsøgning af det internationale børneteaters landskab, og en gang årligt at tilbyde både publikum og branche nogle enestående møder med inspirerende kunstnere på området. På gæstespilområdet var det også en glæde at modtage en række danske børneteatre på Lille Scene - og det var også med stolthed, at vi kunne præsentere det københavnske publikum for en af Odin Teatrets nyeste, markante forestillinger, Det kroniske liv, som opførtes på Takkelloftet i Operaen. Fremtiden Ved afslutningen af 2012, står Skuespillet sammen med hele Det Kongelige Teater overfor en udfordrende og spændende tid, hvor meget nyt skal gennemføres samtidig med, at vi skal forblive tro imod vores kerne og vores identitet. Jeg er overbevist om, at vi har viljen og evnerne til det og glæder mig til være med til at sikre, at Det Kongelige Teater bevæger sig styrket igennem den brydningstid, som hele vores samfund befinder sig i. Rasmus Bjerg og Helle Fagralid i Madame Bovary Emmet Feigenberg Skuespilchef Nicolai Dahl Hamilton og Thomas Hwan i Macbeth 13

15 Enetime: Thomas Lund og Ida Praetorius Kameliadamen: Alban Lendorf og Susanne Grinder

16 Det Kongelige Teater 2012 Balletmesterens beretning I 2012 viste kunsten, som så ofte før i historien, at den overvinder de fleste stormvejr. Balletten gennemgik sammen med resten af Det Kongelige Teater et turbulent år grundet besparelser og en deraf følgende afskedigelsesrunde. Det var smerteligt og voldsomt. Men på trods af krisen kunne publikum hele året opleve den ene forestilling efter den anden af høj kvalitet, med indlevelse og på et teknisk formidabelt niveau. Dét siger noget om dansernes professionalisme, om ballettens fokus og om kunstens ukuelighed. Repertoiret På trods af den interne følelsesmæssige opstandelse ved årets start gik repremieren på Et Folkesagn meget flot over scenen ved alle seks opførelser. Igen i år trak denne Reu mert-belønnede forestilling et stort publikum, og koreograf-makkerparret Hübbe/ Englund modtog årets Teaterkat uddelt af de danske kritikere. Dans2Go var, med alsidigheden i de tre korte balletter The Concert, Tjajkovski pas de deux og Enetime, igen et bevis på, at dette nye format fungerer godt. Hver ballet introduceres med filmvignetter, der gennem danserens fortælling forklarer publikum, hvad der er værd at kigge efter koreografisk, musikalsk, dramatisk etc. i de vidt forskellige værker. Også Hübberiet var på plakaten igen. Fire vellykkede aftener med temaerne: Mand/ kvinde, Dansekroppen, Parløb på scenen og endelig en juleversion i december. Gæsterne spændte fra Raveonettes over Benjamin og Marie Carmen Koppel til Martin Bryg- mann og Mungo Park, samt mange flere kædet sammen med det bedste, balletten kan levere. Årets første store premiere blev John Neumeiers Kameliadamen. Neumeier gav sit ja til opførelsen med Den Kongelige Ballet, som efter hans vurdering nu er på så højt niveau, at han selv kom og arbejdede med kompagniet. En stor danse-dramatisk og publikumsmæssig triumf. Fulde huse i forestillingsperioden og en ekstraforestilling, der på bedste rockkoncert vis blev udsolgt på en enkelt dag. Med succesen fra Kameliadamen viste balletten umiddelbart derefter sin store spændvidde og sprang fra fransk romantik ind i amerikansk, nøgen neoklassicisme af de store mestre Balanchine & Stravinsky. En aften med dans i særklasse, og hvor musik og koreografisk arkitektur var i højsædet. Sidste Skrig hvor intet vover, intet vinder. At satse på hele tre nykoreograferede værker er at satse stort, og ikke alle tre værker var helt forløste. Dog må man sige, at nødvendigheden af og kaldet på ny koreografi giver det kunstnerisk legitimering. Ud over de tre: Tina Tarpgaard med Dew, Patrick Delcroix med Impénétrable songe og Yuri Possokhov med ergo ubi NARCISSUM per devia rura vagantem, åbnedes aftenen med et sikkert mesterværk i form af Wayne McGregors Chroma. En ballet han for få år siden koreograferede til Royal Ballet, og som han stærkt roste de danske danseres udførelse af. 15

17 Et scoop var det at få Alexei Ratmansky som koreograf og Richard Hudson som scenograf til at åbne sæson 2012/2013 med Den gyldne Hane en ballet som Ratmansky koreograferede direkte til danserne. Men på trods af hans eminente samarbejde med hele kompagniet og den vitalitet og fortælleglæde, som værket udtrykte, blev det desværre ikke den succes, som jeg havde håbet hverken kunstnerisk eller publikumsmæssigt. Solodanser Thomas Lund overtog fra sæsonstart i august 2012 hvervet som leder af Balletskolen. Dette medførte, at han stoppede en eminent karriere den 29. september, hvor han dansede af i Enetime og Sylfiden. Et rørt og begejstret publikum fyldte Gamle Scene og bekræftede, hvor elsket en danser Thomas Lund har været. Kom Bamse nu balletter vi! gik for 4. gang en sejrsrunde for de yngste på Gamle Scene i efterårsferien. Værket holdt til stadighed, og det var dejligt at se nye børn både på scenen og blandt publikum. La Bayadère var den store klassiske satsning i sæsonen. For første gang blev dette værk opført i Danmark, der både udviklede danserne med sit teknisk udfordrende niveau, samt samlede hele kompagniet i arbejdsprocessen. Iscenesættelse, instruktion og ny koreografi blev varetaget af Eva Draw og undertegnede, og scenografien var af Richard Hudson. Et flot udstyrsstykke, som rykkede alle danserne kunstnerisk og teknisk, og som fik et stort publikum. Tornerose viste sig i slutningen af året som en klassiker, der tåler gensyn. Den var programsat i december måned og kørte derfor som ballettens juleforestilling. Efter det høje niveau som La Bayadère havde sat, kunne man glæde sig over, at balletten blev danset med et stort teknisk overskud fra alle medvirkende. Gæstespil og turné Dansk Danseteater var på gæstevisit i maj med Tim Rushtons Monolith på Gamle Scene. Det var dejligt igen at åbne dørene for et fyrtårn i det danske danselandskab. Besøget af Rhythmosaic Dance Company fra Indien med Swan Lake Revisited i oktober var mindre kunstnerisk helstøbt, men det var et imødekommende indslag fra det sympatiske projekt India Today Copenhagen Tomorrow. Turné I januar var Balletten i Paris på Opera Garnier med seks forestillinger af Napoli. Den høstede store anmelderroser i de franske medier, og alle seks forestillinger var udsolgt. Danske Sommerballet i juni besøgte otte byer rundt om i landet, og selvom det var et meget koldt dansk forår havde samtlige forestillinger på selv de koldeste dage et stort og begejstret publikum. Balletten viste uddrag af både klassikere og nye balletter, og det var skønt at få bekræftet, at balletten har et publikum i hele landet. For første gang havde Balletten jule-turné til Musikhuset i Århus med to opførelser af Tornerose. Balletten blev vældig godt modtaget af det jyske publikum, som ved begge opførelser gav kompagniet stående ovation. Succesen gentages næste år med tre forestillinger af Nøddeknækkeren. Outreach Balletten har i 2012 haft fokus på en række aktiviteter målrettet børn og unge. Det være sig Balletgartneriets undervisning af børn mellem 5 og 8 år, Close-ups for ungdomsuddannelser og Kids2Kids workshops med Balletskolens juniorkompagni Kompagni B. Herudover tilbød vi gratis introduktioner til samtlige forestillinger kaldet Et ord med på vejen, for alle 16

18 Den Gyldne Hane: Alban Lendorf La Bayadère: Lena-Maria Gruber 17

19 The Concert: Caroline Baldwin, Hillary Guzweiller, Benjamin Buza og Alexander Bozinoff interessserede, og aftener, der gik bag om arbejdet nye forestillinger med scenograf, kostumier, med koreograf osv. i Ballettens Værksted. Og endelig åbnede vi igen huset på den årlige kulturnat. I repertoiret går vi nye veje med formaterne Hübberiet og Dans2Go, der viser balletten i nye sammenhænge og dermed rækker hånden ud mod et nyt publikum. Begge formater har allerede etableret sig som gedigne publikumssuccesser og fortsætter og videreudvikles i de kommende år. Balletskolen 2012 bød på et forstanderskifte, idet Thomas Lund pr. august blev udnævnt til ny forstander. Balletskolen havde i 2012 et gennemsnitligt elev tal på 95. Dertil kommer 41 elever i provinsen på satellitskoler og talentcentre. Skolen oplever fortsat stor søgning til den årlige optagelsesprøve. Skolens indskoling, hvortil der primært rekrutteres nye elever, har en kønsfordeling på ca. 40% drenge og 60% piger, og skolens pædagogiske særkende er en helhedsskole med vægt på samspillet mellem motorik, kreativitet, drama og musik. Dette samspil viste alle indskolingens elever en smagsprøve på ved efterårets cirkusforestilling arrangeret af indskolingens lærerteam. Skolens ledelse fortsatte det frugtbare samarbejde med balletbørnenes forældre og tilbød herunder et forældreseminar med mangeartede faglige inputs fra relevante aktører (bl.a. læseskole, pædagoger, præstationscoach, fysioterapeut og forstander). Der lægges ligeledes vægt på at skabe synlige procedurer på skolen for derved at give optimale vilkår for balletbørn, personale og forældre. Balletskolen hilste endnu et talentcenter velkomment, denne gang i Esbjerg, men måtte desværre lukke ned for talentcentret 18

20 Agon: Jean-Lucien Massot og J Aime Crandall i Skjern pga lavt elevtal. Optagelsesprøven i Esbjerg var yderst velbesøgt, og centret har haft en tilfredsstillende opstart. Kompagni B skolens juniorkompagni bragte glæde i Jylland, på Sjælland og i Italien under årets turné. Skolens lærere og elever blev inspireret med udveksling til og fra Skt. Petersborg, ligesom et antal internationale gæsteelever har deltaget i skolens undervisning. Denne inspiration kan bl.a. anvendes i syllabusarbejdet, som er påbegyndt i Kultur og arbejdsmiljø 2012 har været et år med markant fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Ballettens kultur går langt tilbage og har været uforanderlig i årevis. Før besparelserne og den deraf udløste krise, påbegyndte balletten en kulturændring som krisen understregede behovet for. Under styring af en erhvervspsykolog arbejdes der intensivt med holdninger og leveregler i kulturen, hvorved vi i fællesskab skaber en sund, ambitiøs og anerkendende kultur. Det tager tid og kræver tålmodighed så det er et fokus vi fortsat vil have de kommende år. Afskedigelser og krise fyldte meget, men samtidig leverede kompagniet forestillinger af allerhøjeste format, hvilket lover godt for fremtiden. Og en ny initiativrigdom spirer blev også året hvor kompagniet i kompagniet CORPUS blev født. Et kompagni under ledelse af to dansere, hvor danserne selv skaber, hvor nye formater bliver til, hvor kunstartens grænser bliver udfordret, hvor nye locationer bliver afprøvet, og hvor publikum og andre kunstarter bliver inkluderet. Det peger også godt ind i fremtiden. Nikolaj Hübbe Balletmester 19

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever!

2013> 2014. PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen. Romeo og Julie lever! 2013> 2014 PREMIERE 21. november 2013>borgerscenen Romeo og Julie lever! romeo og julie lever! Instruktion og bearbejdelse: Minna Johansson Scenografi: Johanne Eggert Lysdesign: Andrew Tristram Lyddesign:

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN. Kalaallit Aalborgimiittut

2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN. Kalaallit Aalborgimiittut 2015> 2016 PREMIERE 21. NOVEMBER 2015>BORGERSCENEN Kalaallit Aalborgimiittut Kalaallit Aalborgimiittut BORGERSCENEN Spilleperiode: 21. november 15. december 2015 Forestillingen varer 1 time og 20 min.

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER 1 BESTYRELSENS ARBEJDE OG FOKUSPUNKTER I REGNSKABSPERIODEN 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016 Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i regnskabsperioden. Der har

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

dansfantasi kreativitetkunst

dansfantasi kreativitetkunst dansfantasi kreativitetkunst Forord Få ting i vores verden kan få folk til at glemme hverdagen, som dans kan. At bevæge sin krop til musik er livgivende og kan virke helende både fysisk og psykisk. For

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballet Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballetten tankerne bag Det er fire år siden at Verdensballetten

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

2011> 2012 PREMIERE 23. FEBRUAR 2012>LILLE SCENE. Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia?

2011> 2012 PREMIERE 23. FEBRUAR 2012>LILLE SCENE. Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia? 2011> 2012 PREMIERE 23. FEBRUAR 2012>LILLE SCENE Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia? Edward Albees Geden eller hvem er Sylvia? Instruktion: Lars Knutzon Scenografi: Jonas Fly Filbert Oversættelse:

Læs mere

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling Grafisk design Den Fynske Opera, forestilling KUNDE DEN FYNSKE OPERA Opgave: Hæfte og plakater af forestilling Opgaven indeholder: Kreativ opsætning Billeder Design linje Den Fynske Opera får lavet plakater

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12.

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12. 1/4 semi Guld 1 Maja Jager Bye Maja Jager 8 bane 11 5 Anne Marie Laursen bane 10 bane 24 bane 12 4 Stephanie Christensen 6 Stine Pedersen bane 22 bane 23 bane 25 3 bane 13 Katrine Gammelmark bane 11 7

Læs mere

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte

2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE. Yahya Hassans Digte 2015> 2016 REPREMIERE 20. AUGUST 2015>LILLE SCENE Yahya Hassans Digte YAHYA HASSANS DIGTE Iscenesættelse Minna Johannesson Scenografi Eilev Skinnarmo Musikere Jens Hellemann, Peter Hellemann og Christian

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

1 117 gitte berthel 1963

1 117 gitte berthel 1963 Samlet resultat 1.000 m senior Kvinde 1 117 gitte berthel 1963 00:1:39 3 4 5 6 7 8 9 10 159 jette simonsen 1965 139 Helle Skjoldan 1959 140 Inge Carlé 1956 136 Marianne Søndergaard 1966 TEAM ROSE 158 Helle

Læs mere

Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: Talent Cup 2 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nord og Aabybro IF Svømmeafd. Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Allan Thorup Svenningsen

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM UNGDOMSKLUBREKORDER AAM Opdateret 16.03.15 Nye rekorder og rettelser kan mailes til mette-jan@stofanet.dk Klubrekorder drenge 9 år ude Klubrekorder drenge 9 år inde 40 m Magnus Lynge 7,08 31.08.10 50 m

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m.

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. 8,6 = 8,84 24.maj 2013 40m 40m d 6 Agge Friis 9,58s +0,0m/s 2012 p 6 Silke

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb 1, 4X50m

Læs mere

ÅRSBEDSTE HERRER LANG

ÅRSBEDSTE HERRER LANG ÅRSBEDSTE HERRER LANG 50m Fri Svømmere Født Tid Dato fra Stævne 1 Emil Skovfoged Gregersen 1992 00:23.62 04-07-2013 DML 2 Lasse Thor Carstensen 1994 00:24.83 01-03-2013 Vest 3 Lasse Schrøder Jakobsen 1993

Læs mere

Ny skolebestyrelse Det har været dejligt at opleve den opbakning, der var i forbindelse med vores skolebestyrelsesvalg.

Ny skolebestyrelse Det har været dejligt at opleve den opbakning, der var i forbindelse med vores skolebestyrelsesvalg. Kære forældre Tak for sidst Det var dejligt at opleve skolefesten på Mølleskolen. Jeg oplevede en aften med god stemning, elever der med overbevisning viste deres arbejde frem og en flok stolte forældre.

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: GRANNÅLE STÆVNE 2010 Stævne by: HJØRRING Arrangør: S68

Resultat Total - Officiel Stævne navn: GRANNÅLE STÆVNE 2010 Stævne by: HJØRRING Arrangør: S68 Løb 1, 1m Frisvømning, Finaler Sponsor: SPAR NORD BANK Resultat Total - Officiel Stævne navn: GRANNÅLE STÆVNE 21 Stævne by: HJØRRING Arrangør: S68 5m 1 Eva Elvensø Gregersen 1999 Aabybro Idrætsforening

Læs mere

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Abonnementer for private og institutioner 13//14 Abonnement 1 (2-4 år) 120 kr. pr. stk. jeg skal nok finde den skab besat Af æbler Abonnement 2 (4-6 år) 120

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij 2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE spilleren Af F. M. Dostojevskij Spilleren af F. M. Dostojevskij Oversætter: Ole Husted Jensen Dramatiseret af: Kjersti Hustvedt Instruktør: Viktor Tjerneld

Læs mere

2012> 2013 DANMARKSPREMIERE 23. APRIL 2013>STORE SCENE. En kort en lang

2012> 2013 DANMARKSPREMIERE 23. APRIL 2013>STORE SCENE. En kort en lang 2012> 2013 DANMARKSPREMIERE 23. APRIL 2013>STORE SCENE En kort en lang EN KORT EN LANG Forfattere: Hella Joof & Klaus Bondam Komponist: Martin Brygmann Bearbejdelse til teater/musical: Morten Kirkskov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014

PRESSEMATERIALE ANDEL. AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 PRESSEMATERIALE ANDEL AF CAROLINE CECILIE MALLING Skuespilleruddannelsens Præsentationsforestilling 2014 Aarhus Teater Studio Urpremiere 15. november - 6. december 2014 Pressekontakt Morten Daugbjerg /

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m

Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m :10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m Resultater - Fynske Mesterskaber 2016 Løb 103 U13WErgo Jun. D Piger - 500m 2016-03-05 12:10 Plac. # Navn 125m 250m 375m 500m 1 2 3 4 2 Tissø Roklub Sander Friis(1) Tissø Roklub Mads Jørgensen(1) Tissø

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere