Fra 117 til 2. Saxild skal være noget unikt. De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 117 til 2. Saxild skal være noget unikt. De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor 28.06.2010"

Transkript

1 Næsten ingen ubesatte stillinger: Fra 117 til 2 Saxild skal være noget unikt De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor Rundt Om holder sommerferie. Nyhedsbrevet er på gaden igen fredag 13. august. (Arkivfoto) Antallet af ufrivilligt ubesatte stillinger er faldet markant i Sundhed og Omsorg. I 2007 kunne 117 ufrivilligt ubesatte stillinger mod kun to i foråret Det fremgår af den seneste interne opgørelse over rekrutteringssituationen i Sundhed og Omsorg.

2 Af Helle Erenbjerg Fra 117 til 2 Der er ikke de store rekrutteringsproblemer i Sundhed og Omsorg lige p.t. I en rundspørge til Sundhed og Omsorgs samdrevne lokalcentre samt ortopædisk genoptræningscenter, Plejehjemmet Kløvervang og Byens Mad har 8 ud af 15 arbejdspladser svaret, at de aldrig oplever rekrutteringsproblemer, mens de øvrige arbejdspladser svarer, at de af og til har problemer. Og tallene taler deres eget tydelige sprog: Ud af 16 ubesatte stillinger er kun to ubesatte på trods af forsøg på at besætte dem til sammenligning var antallet 93 i 2006 og hele 117 i Et så dramatisk fald kan dels skyldes, at arbejdsløsheden generelt er stigende, men det skal også ses i lyset af, at MSO i de senere år har iværksat flere tiltag med det formål at mindske efterspørgslen på uddannede medarbejdere herunder blandt andet at tilbyde deltidsansatte fuld tid og afvikling af det eksterne vikarforbrug, som kan medvirke til, at flere søger ansættelse på lokalcentrene. Blandt de arbejdspladser der svarer af og til på spørgsmålet om, hvor vidt de har rekrutteringsproblemer, handler det fortrinsvist om rekruttering af aftenog nattevagter og særligt i forhold til sygeplejersker. Omsorgshoteller giver bedre træning Af Claus Rasmussen Bedre genoptræning af ældre. Det er målet med at oprette de såkaldte omsorgshoteller. Århus Byråd får umiddelbart efter sommerferien forelagt en indstilling om de nye hoteller. Omsorgshotellerne skal rumme en ny form for korttidspladser, der kan tilbydes borgere med behov for en særlig intensiv rehabilitering. Målet er, at de ældre bliver i stand til at klare sig i deres egen bolig og kan blive boende hjemme så længe som muligt. Hotellet skal kunne tilbyde træning og aktivitet, der styrker borgeren, både fysisk og mentalt. Behovet for det nye tilbud er bl.a. affødt af, at sygehusene udskriver borgerne hurtigere, og det stil ler større krav til kommunens indsats. I dag bliver en meget stor del af ældre, der har været på sygehus, udskrevet til en plejebolig. Sundhed og Omsorg forventer, at optræningen på omsorgshotellet vil mindske behovet for plejehjemspladser og risikoen for genindlæggelser. Målet er, at flere ældre kan flytte tilbage til deres oprindelige bolig. De pårørende er også tænkt ind i det nye hoteltilbud, idet der bliver mulighed for overnatning. Hertil kommer, at de pårørende også kan blive afklarede i forhold at støtte deres nære familiemedlem, når vedkommende kommer hjem. Omsorgshotellerne skal oprettes på to af lokalcentrene. 1

3 Saxild skal være noget unikt Af Arne Christiansen Saxild Strand skal være noget ganske unikt i forhold til fremtidens brede vifte af kommunale tilbud til borgerne. Det var hovedbudskabet tirsdag eftermiddag ved afslutningen på work-shoppen om fremtidsvisioner for Seniorcenter Saxild Strand. Kreativitet, begejstring og engagement karakteriserede dagen, der gav mange bud på, hvor-dan det tidligere badehotel kan omdannes, så det matcher morgendagens behov og efter-spørgsel. Hør blot frit refereret fra den afsluttende plenumrunde - hvad Saxild Strand skal: Tilbyde at renovere folk indvendig og forkæle dem udvendig. Være det særlige tilbud, der kan hjælpe borgere videre, når de har fået et knæk i livet. Fjerne fokus fra sygdom ved at mikse raske og syge og ved at styrke den bløde sundhed. Være det fleksible tilbud, der bygger på faglig viden og målrettet anvendelse af ny teknologi. Koble kvalificerede tilbud om døgnrehabilitering med unikke naturoplevelser. Indtænke nye målgrupper. Gå i dialog og samarbejde med relevante interesseorganisationer. Sundhedsklinikkerne udfordres af sygehusene Lægge afstand til trendy wellness- og fitnesscentre. Dagen har givet rigtig mange forslag og idéer til det videre udviklingsarbejde. Det forpligter. Men det gør det også lettere at træffe den rigtige beslutning om fremtidens Saxild Strand, fremhævede sundheds- og omsorgschef Kirstine Markvorsen ved workshoppens afslutning. Saxild Strand, der har plads til 48 overnattende gæster, kunne for fire år siden markere sin 100 års fødselsdag. Af Claus Rasmussen Vore sundhedsklinikker udfordres af sygehusenes behandlings- og udskrivningspraksis. Det fastslår Majbritt Veise Blohm, der er den senest ansatte sundhedsklinikleder. Hun har an-svaret for klinikkerne på Lokalcentrene Syd. Majbritt Veise Blohm, der er uddannet fysioterapeut og har en mastergrad i rehabilitering, har erfaringer fra hospitalsvæsnet og den kommunale verden. Klinikkerne oplever, at hospitalerne udskriver borgerne tidligere og tidligere. Vi skal tage os af opgaver, der tidligere blev varetaget af sygehusene. Det stiller store krav til medarbejderne. Borgerne er ofte fortsat syge, når de bliver udskrevet, siger hun. Hertil kommer, at sund-hedsklinikkerne har en stor udfordring i at systematisere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, der med opgave- og kommunalreformen er blevet kommunens ansvar. Majbritt Veise Blohm vil gerne arbejde mest ud fra forskningsbaseret viden. Desuden vil hun gerne måle og dokumentere resultaterne af sundhedsklinikkernes virke. Både for borgernes skyld og for medarbejdernes skyld. Medarbejderne har en travl hverdag med mange nye opgaver. Også af den grund vil jeg gerne være med til at styrke motivationen. Det skal være sjovt og meningsfuldt at arbejde i sundhedsklinikkerne, understreger Majbritt Veise Blohm. De 13 lokalcenterområder med tilsammen 31 sundhedsklinikker arbejder aktuelt med at sikre et ensartet niveau i klinikkerne, så borgerne modtager det samme tilbud, uanset hvor i kom-munen man bor. 2

4 De bygger og bygger og bygger og Af Ingrid Terkelsen Det sidste byrådsmøde før sommerferien stod i plejeboligbyggeriets tegn. Hele fem byggesager havde Sundhed og Omsorg på dagsordenen, og byrådet vedtog de fire af dem, mens den femte blev sendt i Udvalget for Sundhed og Omsorg. Udvalget har også behandlet de fire sager, der blev vedtaget 24. juni: Modernisering og om-bygning af 51 plejehjemsboliger og opførelse af 16 nye plejeboliger ved Lokalcenter Elmevang i Solbjerg = i alt 39 plejeboliger + serviceareal. Byggeri af 72 plejeboliger plus serviceareal og produktionskøkken i Gl. Egå. Boligerne bygges i samarbejde med OK-Fonden og bliver en selvejende ældreboliginstitution. Ombygning af 25 1-rums plejehjemsboliger ved Lokalcenter Sabro til 20 2-rums plejeboliger. Bygning af 42 plejeboliger plus serviceareal ved Vejlby Lokalcenter. Byggeriet skal erstatte 36 utidssvarende plejehjemsboliger, som rives ned. Udvalget for Sundhed og Omsorg stillede bl.a. spørgsmålstegn ved, at byggerierne ikke over-holder kravene til lavenergiklasse 1 byggeri. På udvalgsmødet forklarede bygningschef Henning Madsen, at lavenergikravene kun gælder for nybyggeri på bar mark, mens der her primært er tale om ombygninger af eksisterende bygninger. Man bygger dog energibevidst alle de steder, hvor det er muligt, og alt byggeriet lever op til kravene for lavenergiklasse 2 byggeri. Den femte byggesag - opførelse af 42 plejeboliger og servicearealer ved Lokalcenter Rosenvang i Viby blev sendt i udvalg. Sally modtaget med sang Af Arne Christiansen Med Holger Drachmanns Se, det summer af sol over engen og et trefoldigt leve blev sælungen Sally i tirsdags budt velkommen til Holme-Skåde Lokalcenter. Sally er en donation fra Århus Sydvestre Rotaryklub og Rotarys Hjælpefond. Og dermed fik Sundhed og Omsorgs robotsælunge Luffe en længe ønsket veninde. Luffe har i godt et par år været delebarn mellem kommunens lokalcentre. Sally er som Luffe en robotsælunge af japansk oprindelse der kan stimulere mennesker med diagnosen demens. Den kan krammes - og kvitterer ved at vrikke med bagkroppen, klappe med de bløde luffer, udstøde små babysælhyl, dreje hovedet og blinke med de store øjne. Vi er taknemmelige for Sally. Hos en del borgere med demens udløser mødet med den elektroniske sælunge kærlighed ved første blik. Luffe kan på sin helt særlige måde kommunikere med demente, siger rådmand Dorthe Laustsen. Gennem arbejdet med at styrke og udvikle omsorgen for mennesker med demens ved vi, at samværet med en robotsæl kan få mange demente til at skifte rolle fra at være omsorgsmodtager til at være omsorgsgiver. Og det lukker op for mange ting, fremhæver rådmanden. I Rotary har vi hørt om de meget positive erfaringer med Luffe. Derfor har vi gerne villet opfylde Holme-Skåde Lokalcenters ønske om at få en livagtig sælunge, så flere demente borgere kan få glæde af samværet, siger præsidenten for Århus Sydvestre Rotaryklub, advokat Hanne Gullitz. Naturligvis erstatter robotdyr ikke den menneskelige omsorg og pleje. Som medarbejdere har vi sammen med pårørende ansvaret for, at demente borgere får det bedst tænkelige liv inklusive livsglæde. Og det kan Sally medvirke til, siger områdechef Ulla Reintoft, Holme-Skåde Lokalcenter. Billedtekst: Tage Madsen, der har boet på Skåde Lokalcenter gennem de seneste to år, var med til at byde Sally velkommen. 3

5 Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor Af Helle Erenbjerg Der er fire markante fordele ved de nye el-cykler: medarbejderne kan spare tid i trafikken, fordi cyklerne er hurtigere at manøvrere og lettere at parkere, det er en fordel rent økonomisk, fordi en cykel er væsentlig billigere, man får frisk luft og god motion og så skåner vi miljøet. Sådan sagde rådmand for sundhed og omsorg Dorthe Laustsen om de ti nye el-cykler, som skal gøre det nemmere for medarbejderne på Frederiksbjerg Lokalcentre at rykke hurtigt ud, når borgerne har brug for det. Da Frederiksbjerg Lokalcentre for nylig stod for at skulle indkøbe nye biler til den udgående hjemmepleje, fik de en lys idé: i stedet for at investere pengene i to biler, valgte man i stedet for at købe ti nye el-cykler. De ti nye el-cykler er lette at genkende: De har nemlig samme røde farve som hjemmeplejens biler og de er udstyret med pladehjul med Lokalcentrets navn. Rådmand Dorthe Laustsen præsenterede de nye cykler på Lokalcenter Dalgas fredag formiddag. Skt. Hans aften på Lokalcenter Toftegården. Områdechef Morten Ilsøe stod for båltalen og tog fotos med pda en. Redaktion: Kommunikationsstaben i Sundhed og Omsorg Tlf

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Bo Schou Jensen side 4. Arbejdsglæde side 20. Ortopædisk Genoptrænings- Center side 28. Tema personalegoder. Portræt

Bo Schou Jensen side 4. Arbejdsglæde side 20. Ortopædisk Genoptrænings- Center side 28. Tema personalegoder. Portræt M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g Å r h u s k o m m u n e m a g a s i n 0 2 - a p r i l. 2 0 1 0 Portræt Bo Schou Jensen side 4 Arbejdsglæde side 20 Ortopædisk

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Ekstraordinære ansættelser. side 9. Afskedsportræt Jonna Majcher. Tema. Til kamp mod bakterierne side 4. side 22

Ekstraordinære ansættelser. side 9. Afskedsportræt Jonna Majcher. Tema. Til kamp mod bakterierne side 4. side 22 M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g A a r h u s k o m m u n e m a g a s i n n o v e m b e r - 2 0 1 3 Ekstraordinære ansættelser side 9 Tema Til kamp mod bakterierne

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus 2. udgave, 3. oplag 2014 Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

årsmagasin Frisk mad hver dag side 17 Mød Danmarks ældste mand side 13 Et smukt sted at dø side 14 Skudsmål fra Odense side 20

årsmagasin Frisk mad hver dag side 17 Mød Danmarks ældste mand side 13 Et smukt sted at dø side 14 Skudsmål fra Odense side 20 årsmagasin 20 14 Mød Danmarks ældste mand side 13 Et smukt sted at dø side 14 Frisk mad hver dag side 17 Skudsmål fra Odense side 20 INDHOLD Forsiden Billedet på forsiden er af Trine, medarbejder, på skødet

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Magasinpost IDNR 12757 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Jeg ønsker, at alle får de samme muligheder

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere