Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikskirken Den danske Kirke i Paris"

Transkript

1 Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2013 juni-august

2 adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris Præstepar Marianne og Asger Gyldenkærne Tlf Træffes bedst om formiddagen. Ved personligt fremmøde kontakt venligst præsten inden. Mandag er fridag. Ungdomsrådgiver Gabriela Anna Cieploch Tlf Kontortid Tirsdag samt Torsdag Fredag Træffes iøvrigt efter aftale. Mandag er fridag. Kirkeassistent Mimmi Bie Organist Rasmus Anthonisen Økonomimedarbejder Annegitte Jacobsen Tlf Kontortid: tirsdag, torsdag og fredag kl Kirkerådet Formand Søren Eskildsen Tlf +33 ( 0) orange.fr Næstformand Lisbeth Alkjærsig Tlf orange.fr Øvrige medlemmer Ulla Smidt Ib Chr. Pedersen Birgit Piccirillo, Marianne Papiau Christian Geertsen Christian Mourlaque Klaus Ebbe Suppleanter Frederik Paulsen Christine Certain-Delus M åbningstider Juni Mandag lukket Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag og søndag Juli Alle hverdage undtagen Mandag Lørdag lukket Søndag August Alle hverdage undtagen Mandag Lørdag og søndag lukket Frederikskirken er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK 2

3 præsten skriver Afslutningen på eventyret Et parisereventyr lakker mod enden for min familie og mig. Når det næste blad udkommer, sidder vi nok stadig på vores flyttekasser i præstegården i Bøvlingbjerg ved Vesterhavet lidt syd for Lemvig jeg som præst for en grundtvigsk Valgmenighed og resten af familien med nye mål for øje. Det er meget vemodigt at skulle sige farvel til Frederikskirkens menighed, kirkeråd og personale og medarbejdere på Ambassaden - alle jer, som har gjort virket som præst til en stor glæde. Vi slutter vores tid i Paris imens legen er god for vores børn, som har klaret skiftet fra dansk skolegang i Sydslesvig på en skole med 60 elever til Lycee International med lidt flere. Flot klaret børn! Når man tænker på hvor stort et kulturskifte det i sig selv er at gå fra et lille trygt dansk skolemiljø til den franske skole og alt dens væsen. Mange erfaringer rigere på sprog og kultur, mad og vin, fransk burokrati og trafik med store berigende oplevelser arbejdsmæssigt og privat går turen nordvest på. Paris og alt det positive vi har mødt her er sparet op på vores personlige indre konto. Både Asger og jeg vil her takke jer alle for al den tillid vi har mødt i vores virke som præstepar i fem år. Vi kommer til at savne jer og vil tænke på disse fem år med stor taknemmelighed. Vi ønsker jeg alt godt i fremtiden i og udenfor kirken. Au revoir og forhåbentlig på gensyn i Paris eller ved Vesterhavet i Danmark, hvis jeres vej skulle gå nordvestenom. Af Marianne Nørgaard Gyldenkærne, præst FOTO BO NYGAARD LARSEN Kærlig hilsen fra hele familien; Sigbrit, Peter, Ida Marie, Asger og Marianne PS: En hilsen fra Lucca som helt sikkert vil savne alle de små i vuggestuen og børnehaven - ikke mindst alle de godbidder, den har spist og snuppet i årenes løb. Nu venter der frisk luft og motion i klitterne ved havet. 3

4 Hilsen fra Sommer 2013 juni-august Den danske Kirke i Paris kolofon Frederikskirken Handlinger Døbte Søndag den 21. april blev Esben Day Rasmussen døbt Lørdag den 11. maj blev Louise Spring Turner voksendøbt Pinsedag den 21. maj blev Olivia Janet Ingeløf Aro døbt. Søndag den 26. maj blev Clement Favres des Cotes døbt Hilsen fra Frederikskirken udgives af kirkerådet Den Danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris Ansvarshavende redaktør Marianne Gyldenkærne Tlf Design & layout Bo Nygaard Larsen Viede Den 13. april blev Christina Franck og Ulrik Hyrup Mogensen viet Den 11. maj blev Hanna Marika Huovinen og Theis Johnson viet Den 8. juni blev Malene Hedegaard og Christian Johannessen viet og deres datter Mille Hedegaard Johannessen døbt Tak En stor tak til Sonja Paulsen for gaven til Frederikskirkens julebasar Tryk Glumsø Bogtrykkeri undervisning i frederikskirken Oplag eksemplarer Næste nummer Udkommer den 1. september 2013 Lørdagsskole Cirka 12 lørdage om året kl fra og med børn i collegealderen Kontakt Asger Gyldenkærne, leder Børnehave Onsdag kl for børn fra 3 til 6 år. Kontakt Maya Kokott, leder Tlf Forsidefoto Sommer Foto Gabriela Anna Cieploch Onsdagsskole Skolen er nedlagt. Læs mere på side 13 Vuggestue Torsdag kl for børn fra 1 til 3 år Kontakt Maya Kokott, leder Tlf

5 aktuelt Præsteskifte i Frederikskirken Asger og Marianne, Frederikskirkens præstepar gennem fem år rejser med udgangen af juli hjem til Danmark. Marianne skal tiltræde en stilling som præst i en grundtvigsk valgmenighed i Vestjylland. Sommerens Sankt Hans-fest, fredag den 21. juni, bliver det sidste større arrangement,hvor der vil være lejlighed til at tage afsked med præstefamilien. Vikar på vej Kirkerådets ønske har været at ansætte en ny fast præst i umiddelbar forlængelse af vor nuværende præst. Dette har desværre ikke været muligt på grund af DSUKs ønske om at spare penge ved at ansætte en vikar i en periode. Frederikskirken vil derfor i en periode af fire-seks måneder have en vikarpræst. Kirkerådet er meget tilfreds med at have aftalt med Kjeld Jørgensen, at han tiltræder som vikar søndag den 1. september Kjeld Jørgensen kender Frederikskirken særdeles vel, idet han var kirkens præst i en periode fra 1982 til Kirkerådet ser frem til et godt samarbejde med Kjeld Jørgensen. Søren Eskildsen, kirkerådsformand 5

6 generalforsamling 2012 var et godt år for Frederikskirken Tirsdag den 26. marts afholdt Frederikskirken den årlige generalforsamling, hvor kirkerådsformand Søren Eskildsen aflagde beretning. Vi bringer her et uddrag af beretningen Året 2012 har været et rigtigt godt år i Frederikskirken. Det har været, hvad jeg vil kalde et normalt år, efter at vi begyndelsen af året fik færdiggjort de sidste småting der resterede i renoveringen og kælderudbygningen. Personale Sædvanen tro vil jeg starte med det vigtigste, nemlig det personale der befolker kirken hver dag året igennem. Præsten, Marianne, og præstefamilien er helt de samme som de foregående næsten fem år. Det vil ændre sig senere i år. Det vender jeg tilbage til i slutningen af min årsberetning. Vi er vant til, at vi får ny organist hvert år i begyndelsen af september. Det fik vi også i 2012, hvor Rasmus Anthonisen afløste Johan Sigvard Jensen. Rasmus spiller for og leder koret frem til sommerferien i år. Sidste års organist, Johan, ser og hører vi stadig i kirken. Johan studerer fortsat i Paris sideløbende med sit job i Danmark. Han er i Paris en lang weekend ca. en gang om måneden og afløser somme tider Rasmus her i kirken. Kirkeassistenten er jo som regel etårige ansættelser. Ann Sofi Gundtoft fratrådte og blev afløst af Mimmie Bie, der fortsat er hos os frem til sommerferien. Økonomimedarbejder stillingen har Lotte Nør passet siden efteråret Lotte valgte nye udfordringer, blandt andet som lærer ved univesitetet i Lille, og hun forlod os derfor i sommeren Kirkerådet forsøgte at løse opgaven med en ekstern, selvstændig økonomiservice. Det var desværre ikke nogen succes og blev derfor af kort varighed. Vi søgte derfor påny en fast deltids økonomimedarbejder. Vi fik et pænt antal ansøgninger, og kirkerådet valgte at ansætte Annegitte Jacobsen pr. 1. november Annegitte er bankuddannet i Danmark. Det er jo ikke så ringe en baggrund, når man skal holde godt styr på kirkens økonomi. Jeg vil i den forbindelse fremhæve Ulla og Birgit, to af mine kirkeråds kollegaer der har hjulpet meget til med at få både alt omkring julebasarens økonomi og årsafslutning godt afviklet, og helt generelt at få Annegitte sat godt i gang med jobbet. 6

7 generalforsamling Indtryk fra årets generalforsamling. Foto Gabriela Anna Cieploch Som de fleste sikkert ved har både Ulla og Birgit haft stillingen som kirkens økonomimedarbejder. Ungdomsrådgiveren har de sidste snart tre år været Gabriela Cieploch. Nu lakker det mod enden for Gabriela, der slutter sin tid i Frederikskirken med udgangen af august i år. Vi har allerede annoncer indrykket for en ny ungdomsrådgiver med ansøgningsfrist den 15. april. Jeg har tidligere nævnt at også præsteparret forlader kirken i år. I de seneste fem år har ungdomsrådgiver og præsteægttefælle, Asger, delt denne stilling. Det vil nu ændre sig til en fuldtids ungdomsrådgiver. Vedligeholdelse og arv De sidste detaljer af udbygning og renovering blev færdiggjort i Der udestår fortsat nogle få betalinger af tilbageholdte garantibeløb, men ellers er byggeriet og renoveringen vel overstået og afsluttet. Kirkens ventilationssystem er gennemgået og delvist fornyet. Den store ventilationsmotor der driver systemet er blevet udskiftet. Den gamle ventilationsmotor var slidt og kunne blive meget varm med brandfare til følge. En enkelt del af systemet mangler stadig at blive fornyet, men det vil ske i år, når motoren der står på taget over køkkenet bliver udskiftet til en mindre og mere effektiv motor. Efter to års arbejde med det franske bureaukrati, herunder en mindre ændring af kirkens vedtægter i november 2011 på en ekstraordinær general-forsamling, er arven nu blevet udbetalt til kirken uden fradrag af arveafgift. Det bør vi alle være yderst taknemmelige for. 7

8 generalforsamling Det har styrket kirkens egenkapital så kirkens økonomi ikke så let bliver blæst omkuld. Kommunikation Kirkens kommunikation består i det væsentlige af to ting, kirkeblad og hjemmeside. Kirkebladet udkommer fire gange om året i et oplag på Det er vel næppe for optimistisk at antage, at bladet i gennemsnit læses af to i hver husstand, det vil sige cirka personer i kvartalet. Kirkens hjemmeside er den anden vigtige bærer af kirkens kommunikation. www. frederikskirkenparis.dk har mere end besøg pr. måned. I måneden fra den 2. februar til den 4. marts i år var der der klikkede ind på siden. Der er med andre ord adskillige tusinde der på den ene eller den anden måde modtager information fra og om Frederikskirken hvert år. Medlemsskab af kirken Det er nu otte år siden at medlemsskab af kirken blev besluttet på en generalforsamling. I nogle år stabiliserede medlemstallet sig omkring 200 Det har desværre ikke været tilfældet i 2012, hvor medlemstallet er faldet til omkring 150. En del af faldet kan utvivlsomt tilskrives, at mange glemmer at betale kontingentet. Der er jo lang tid til årets udgang, så det betaler jeg senere. Må jeg foreslå forsamlingen, at vi alle går hjem og sender en check til kirken allerede i denne uge, så man dermed har betalt for Kontingentet har i flere år været 35 euros. Kirkerådet vil senere i aften foreslå uændret kontingent, altså 35 euros pr. år. I Bruxelles er kontingentet 20 euros pr. måned, det vil sige 240 euros pr. år. De har 300 medlemmer i Bruxelles. Julebasar En af de tilbagevendende faste årlige glædelige begivenheder i kirken, endda en af de meget glædelige, er julebasaren. Igen i år fik vi et meget flot og tilfredsstillende salg, der endnu engang overgik sidste års resultat. Den fornøjelse det er at give tallene for det endelige salg og overskud vil jeg overlade til Ulla, når hun lidt senere i aften præsenterer årsregnskabet. Også i år var de frivillige julebasar arbejdere inviteret af vor ambassadør til en festlig komsammen i ambassadørboligen. Igen i år var arrangementet således, at ledsagere ikke deltog, hvilket til gengæld gjorde det muligt også at invitere de unge hjælpere, der dermed fik endnu en oplevelse at tage med hjem til Danmark fra deres ophold i Paris. Da ambassadøren jo ikke kunne være med her i aften, kan vi ikke takke hende her, men jeg foreslår, at vi beder dirigenten overbringe generalforsamlingens tak for denne gestus det er hvert år, at invitere de mange frivillige. Øvrigt De fleste årsberetninger slutter med et afsnit om, hvorvidt der er sket væsentlige ting siden årets afslutning. Det er der unægteligt i år. I slutningen af januar meddelte Marianne mig og dermed kirkerådet, at hun og familien forlader Frederikskirken den 30. august for at tiltræde en ny stilling i Danmark. Kirkerådet besluttede straks at tage kontakt til DSUK med henblik på at få ansat en ny præst 8

9 pr. 1. september i umiddelbar forlængelse af Marianne. Resultatet var nedslående. Som bekendt betaler DSUK, eller rettere den danske stat, halvdelen og Frederikskirken den anden halvdel af præstens løn samt alle andre omkostninger med halvdelen, herunder flytteomkostninger. DSUKs økonomi er elendig og har været det i alle årene siden 2004, hvor DSUK kom til verden som en sammenslutning mellem DKU og Sømands-kirkerne. DSUK mener derfor ikke at have råd til at betale DSUK s andel af flytteomkostningerne for Marianne og Asger, samt flytteomkostninger for den tiltrædende præst. Frederikskirken er parat til at betale, men DSUK kan eller vil ikke. Flytteomkostningerne vil DSUK spare op til ved at Frederikskirken i ca. et halvt år skal have en vikarpræst. Hvordan hænger det nu sammen? Det er simpelt. En fast præst koster i runde tal ca kroner om måneden, og en vikar, stadig i runde tal, koster cirka kroner om måneden. Der spares altså cirka kroner om måneden. Alle kirkerådets argumenter er prellet af på DSUK, VI SKAL HAVE VIKAR PRÆST I MINDST 4 MÅNEDER, og muligvis i 6 måneder, det vil sige til den 1. marts Vi meddelte straks DSUK, at kirkerådet ville have medindflydelse på valg af vikar. Nogenlunde samtidig hermed fik jeg henvendelse fra to herboende om at Kjeld Jørgensen, Frederikskirkens præst fra 1981 til 1987, måske var interesseret i at vikariere. Jeg talte flere gange i telefon med Kjeld Jørgensen og jeg meddelte herefter DSUK vort forslag til vikar. DSUK og Kjeld Jørgensen blev enige om vilkårene og Kjeld Jørgensen tilætræder den 1. september og bliver i Paris til en ny præst er fundet og ansat. Kjeld Jørgensen virker meget optimistisk og motiveret. Hans kone underviser og går på pension til sommer. Pensionisttilværelsen bliver måske kort, hvis hun får smag for at undervise i kirkens skoler. Kirkerådet håber, at I vil tage godt imod dem, nå de starter i kirken den 1. september. Det er, hvad jeg vil betegne som en væsentlig begivenhed der er indtruffet siden årsskiftet og dagen i dag. Tak Fra kirkerådet skal der lyde stor og varm tak til alle de mange frivillige og til sponsorerne. Stor tak også til de mange tusinde købelystne gæster der besøgte julebasaren i de tre dage. Kirkens samlede personale, ingen nævnt ingen glemt, skal have stor tak for endnu et år med god og engageret indsats i årets løb. Endelig skal der lyde tak til mine kirkerådskollegaer for godt og konstruktivt samarbejde i 2012, både i kirkeråd og i udvalg. Tak til Kirkeministeriet for fortsat stor velvilje og imødekommenhed. Tak også for samarbejdet med DSUK i Danmark. Til slut tak til Københavns biskop, Peter Skov Jacobsen, der har givet kirken en gave på kroner, øremærket til køb af nye højskolesangbøger til erstatning for de sangbøger, som de musikalske kirkemus spiste lystigt af, mens bøgerne var pakket ned i byggeperioden. 9

10 kunst Dansk-fransk stædighed og inspiration Paris rummer intet mindre end et dansk-fransk kulturbibliotek. Erik Laugesen Kristensen skriver her nærmere om det spændende sted, som er opbygget af Bo Halbirk. Tekst Erik Laugesen Kristensen Det dansk-franske grafiske kunstbibliotek i Paris. Et unikt sted i Paris, ja i hele Frankrig. Dansk stædighed og fransk inspiration, noget sjældent i disse tider, har skabt et grafisk kunstbibliotek i Paris. Siden 1992 har den danske grafiker Bo Halbirk stædigt og med succes oparbejdet et internationalt grafisk kunstbibliotek i hjertet af Paris Artoteque A FLEUR D ENCRE. I Frankrig har Le department des Estampes et de la photographie de la Bibliotèque nationale de France for nylig anerkendt Bo Halbirks arbejde og kunstbibliotekets enestående samling af grafiske værker af internationale kunstnere. Der er kun få kunstbiblioteker i verden og slet ikke i Danmark, som kan opvise en tilsvarende unique samling - så anerkendelsen er helt fortjent. I Danmark er der i dag måske kun ét kunstbibliotek, der kan matche. Bo Halbirks Artoteque a Fleur d encre i Paris og dog? Det karakteristiske ved kunstbiblioteket i Paris er dets internationale præg med værker skabt på stedet af grafiske kunstnere fra Europa til Asien, og fra de Amerikanske og Afrikanske fastlande. Kunstbiblioteket er løbende involveret i både individuel og kollektiv produktion af grafiske værker og udgivelser og samlingen vokser konstant. Kunstbiblioteket ser det i dag som sin fornemste opgave at udbrede kendskabet til international grafisk kunst og kunstnere. Grafikken er en særlig kunstform og en udtryksmåde, som kræver meget af sin udøver. Til gengæld giver grafikken mulighed for helt særlige oplevelser fordi kravene til den kunstnerisk faglige omhyggelighed, præcision og disciplin i udførelsen er store og skal kombineres med den unikke kunstneriske frihed og inspiration, som kunstformen kræver. En stærk kunstnerisk udtryksform For den kunstinteresserede kan indlevelsen i grafikkens univers give inspiration af en helt anden art og dybde end andre kunstneriske udtryksformer. Grafikken kan ofte være en lidt overset 10

11 kunst Bo Halbirk i arbejdstøjet. kunstnerisk disciplin. Det grafiske kunstbibliotek a Fleur d encre ser det derfor som sin mission at samle og bevare den grafiske kunst og periodevis stille værker og udstillinger til rådighed for de nationale samlinger siden 2004 også for Bibliothèque Nationale de France. Artotequet A FLEUR D ENCRE udgiver kunstmapper med grafik og tekst i samarbejde med kunstnere tilknyttet Atelier Bo Halbirk samt kunstnere inviteret af Bo Halbirk personligt. Man samarbejder for øjeblikket aktivt om udstillinger især med artotequer i Frankrig, Luxembourg, Belgien, Kroatien, Tyskland, Finland, Danmark, USA og Argentina. Kunstnere involveres og engageres Artotequet organiserer løbende udstillinger omkring et specifikt tema, en kunstnerisk stil eller en introduktion af specifikke kunstnere med det formål at styrke især den internationale udveksling. Der afholdes også diskussionsaftener og åbent-hus dage med både kunstnere og kunsthistorikere. Artotequet inviterer hvert år en talentfuld international grafisk kunstner til at arbejde i værkstedet og dette markeres samtidig med en særlig festlighed. Danske grafikere er velkommne hos Atelier Bo Halbirk både på besøg og som arbejdende kunstnere efter aftale. På nuværende tidspunkt er der i kunstbibliotekets store samling optaget en ti-tolv danske grafikere og her skal blot nævnes Bo Halbirk selv naturligvis, som er en international anerkendt grafiker, og et par andre kendte, for eksempel Jens Uffe Rasmussen, Svendborg, Jette Bækgaard, Silkeborg. Jan Danebod, København og Lene Levau, Odense. fakta Association AtelierGravure Bo Halbirk/ Artotèque A Fleur d Encre, 80/82 Rue du Chemin Vert Paris, France E-ail 11

12 det sker også i kirken Bastilledag i kirken Bastilledagen den 14. juli er der musikgudstjeneste med en blanding af orgelmusik og oplæsning med temaet Kamp og frihed. Koncerten/gudstjenesten finder sted om aftnen kl Flemming Dreisig, Frederikskirkens sommer organist, som tidligere var organist i Københavns domkirke spiller. Kom til vores Sankt Hans-fest Vi elsker vort land, men ved midsommer mest... Sådan synger vi i Holger Drachmanns elskede Midsommervisen fra Sangen er om nogen synonymt med Sankt Hans-fejringen i Danmark, og den vil da også blive sunget, når Frederikskirken fredag den 21. juni kl indbyder til fest med båltaler. Aftenen bliver samtidig Sankt Hans aften bliver samtidig også afskedsfest for præstepar, ungdomsrådgiver, kirkeassistent og organisten. Pris 20 euro., inkl. drikkevarer. Pris for aupair: 15. euro og børn 8 euro. Tilmelding sker ved fremsendelse af en check til kirken mærket Sankt Hans. tjek www Sker der noget nyt i Frederikskirken? Hvordan får jeg fat på præsten eller en anden medarbejder ved kirken? Hvem er formand for kirkerådet? Få svarene på kirkens hjemmeside, der er åben 24 timer i døgnet. 12

13 onsdagsskolen Kirken lukker Onsdagsskolen De franske skoler holder nu åbent om onsdagen. Det betyder, at grundlaget for kirkens undervisnings onsdag formiddag desværre er faldet bort. Kirkerådet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at etablere danskundervisning for primaireeleveret antal lørdage. Forældrene til elever i Onsdagsskolen vil blive kontaktet med henblik på interesse for en sådan ordning. Andre bedes holde sig orienteret på kirkens hjemmeside, hvor videre informationer vil blive givet. Den nuværende lørdagsskole, vuggestue og børnehave berøres ikke af ændringerne. Læs eventuelle opdateringer om sagen på Asger Gyldenkærne Foto Nygaard Larsen 13

14 Bryde samarbejder med erfarne partnere fra hele verdenen og tilbyder: Transit hotel Faste priser på dør-til-dør levering i Europa Emballering/pakning til eksport Ekspert rådgivning vedrørende alle faser i flytningen FIDI/FAIM certificeret internationalt flyttefirma Global service INTERNATIONAL Professionel flytning Bryde & Sønner Svensk tandlæge i Paris Dr Golsara Mehryar Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm Børne- og voksentandlæge Taler svensk, engelsk og fransk 14, rue Christophe Colomb, Paris Tlf / DANSK BØRNETANDLÆGE DR. JONA ANDERSEN 15, rue Freycinet Paris Tlf DIN ANNONCE HER? KONTAKT KIRKEN FOR INFO OG PRISER Skal du hjem til Danmark? Dansk konsulent i området uge 11 og uge 40 for besigtigelse. Ring og book tid. Dansk børnepsykolog MAJA KOKOTT Université Paris V René Descartes Udlandsflytning er en tillidssag I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger. Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig. Vi har stor erfaring med: Rådgivning og planlægning Nedpakning og emballering Mærkning og inventarlister Sikker transport Udpakning og placering Opbevaring på lagerhotel

15 au revoir Rasmus afskedshilsen Her, hvor frederikskirkeåret nærmer sig sin afslutning, kan jeg se tilbage på og glæde mig over en begivenhedsrig tid i Paris med mange gode oplevelser af forskellig karakter. Selvom jeg både har haft fast job, et krævende studie og en efterhånden stor bekendtskabskreds i Paris, føler jeg mig stadigvæk som turist. Jeg vil gerne sige stor tak til mine kollegaer i Frederikskirken for hyggeligt og velfungerende samarbejde og for altid at have tid og lyst til samvær og en sludder, samt til torsdagskoret for hyggelige stunder og god stemning. Desuden tak til kirkens menighed for interessante samtaler og sjove pariserhistorier søndag efter søndag samt en generel imødekommenhed og nysgerrighed overfor orgelmusik og dette års taknemmelige organist. Det er dejligt at opleve kirken som samlingspunkt for folk i alle aldre som det udspiller sig her. Det gør arbejdet som kirkemusiker til et utroligt taknemmeligt job, at man har et stort og trofast publikum som lytter og synger så engageret med. Jeg har indset at muligheden for fortsat faglig fordybelse hos mine to verdensberømte orgelprofessorer her i byen er for attraktiv til at afbryde halvvejs og derfor bliver jeg boende i Paris endnu et år fra september I får en ny organist i form af min dygtige studiekammerat fra København, Elena Koukhar, men vi vil fortsat komme til at se hinanden til kirkens arrangementer i ny og næ. De bedste hilsner, Rasmus Anthonisen Mimmis afskedshilsen Tre, der snart siger farvel til frede-rikskirken. Fra venstre Rasmus Anthonisen, Mimmi Bie og Gabriela Anna Cieploch Nu lakker mit ophold i byernes by desværre mod enden, og derfor skal der lyde et stort tak fra min side til alle jer søde danskere, som er med til at gøre Frederikskirken til det unikke tilholdsted, det er. Jeg har haft et fantastisk og uforglemmeligt år i Paris. Jeg er taknemlig over at have lært jer alle at kende og ønsker jer held og lykke frem over i kirken. Jeg håber, at kommende kirkeassistenter kommer til at bage jer skønne kager og andre lækkerier i mange år endnu. Tusind tak for alt. De bedste hilsner, Mimmi Bie 15

16 kalender juni-august juni Søndag d. 2. kl. 11 Gudstjeneste. 1.s.e.trinitatis Tirsdag d. 4. kl. 20 Tirsdagsaften Torsdag d. 6. kl. 15 Læsekreds /Film Marie Krøyer Søndag d. 9. kl. 11 Gudstjeneste. 2.s.e.trinitatis Søndag d. 16. Ingen gudstjeneste Tirsdag d. 11 kl. 20 Tirsdagsaften Tirsdag d. 18. kl. 20 Tirsdagsaften Fredag d. 21. kl. 20 Sankt Hans-fest afsked med præstepar, ungdomsrådgiver, kirkeassistent og organist. Buffet Tilmelding HUSK Søndag d.23 kl. 11 Gudstjeneste. 4.s.e. trinitatis Søndag d. 30. kl 11 Gudstjeneste. 5.s. e.trinitatis juli Søndag d. 7. kl. 11 Gudstjeneste. 6.s.e.trinitatis Søndag d. 14 kl. 20 Musikgudstjeneste en blanding af musik og oplæsning med temaet Kamp og frihed - i anledning af Bastilledagen. Ved tidligere domorganist Flemming Dreisig og kirkens præst Søndag d. 21. kl. 11 Afskedsgudstjeneste med let sommer frokost. Søndag d. 28. Ingen gudstjeneste august Der er ingen gudstjenester og arrangementer i august Efter alle gudstjenester serveres der kaffe med hjemmebagt kage. 16

17 to. Jyllands-Posten.. ver avisen. regning fra Skat. længere tid ad gangen. Danmarks rigeste - side 8 erfaring«, tilføjer han. Hvor meget det dobbelte skattesmæk vil komme til at koste erhvervslivet, er endnu uvist, men på længere sigt kan det få større konsekvenser.»det har isoleret set både konsekvenser for konkurrenceevnen og eksporten, fordi det skader relationen til fjerne markeder. Det kan betyde fald i beskæftigelsen«, siger Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Ritzau Mød andre djøfere i Paris Er du medlem af Djøf og bor i Frankrig, så kom og deltag i vores netværk. Du får mulighed for at møde andre djøfere på tværs af brancher, organisationer og virksomheder, og vi har en masse spændende arrangementer af både faglig og social karakter. Læs mere om netværket på djoef.dk/paris og meld dig ind i LinkedIngruppen i Frankrig på djoef.dk/verdenskortet. djoef.dk/paris PolitikenWeekly og Politikens e-avis Bor du fast eller midlertidig i udlandet, har du stadig alle muligheder for at få adgang til den levende avis. avisen for danskere i udlandet weekly POLITIKEN19. sept Årgang 103. Nr. 38 Pris 22 kr. Abonnement Service Børnenes talsmand Danmarks børn får tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen (67) som ny talsmand. Kultur med kant Få PolitikenWeekly leveret hver uge Som en rigtig avis giver PolitikenWeekly dig et pusterum i den myldrende strøm af daglige nyheder og informationer. En rolig oase med baggrundsstof og indblik fra livet i Danmark og det danske syn på begivenheder i udlandet. PolitikenWeekly udkommer hver onsdag og sendes kun til adresser i udlandet. Han er udpeget til posten som formand for Børnerådet og skal dermed tale børnenes sag både i medier og over for ministre og Folketinget. Han afløser Lisbeth Zornig Andersen. Side 2 Der har været perioder i dansk politik, hvor kulturministeren har været så ligegyldig og farveløs, at man har haft svært ved at huske vedkommendes navn. Det gælder dog ikke , hvor den nu 70- årige Jytte Hilden sad på posten. I de år var der ballade. Skatterådet: Bopælsregler løsnes op Side 13 LYSERE TIDER. Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne hjemme i Danmark i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne hjemme i Danmark i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg Få Politikens e-avis hver dag Nu kan du læse den daglige Politiken på din tablet, smartphone eller pc, alle steder året rundt. Allerede kl. 23 dansk tid er avisen parat til at blive set og læst. Med e-avis får du adgang til Politikens avisarkiv fra din pc. Ny afgørelse betyder, at udlandsdanskere over må være i Danmark halvdelen af året uden at betale frem- skat. skattelempelse U dlandsdanskere må fremover bo seks måneder ad gangen i deres danske sommerhuse eller lejligheder, uden at de bliver skattepligtige til Danmark, så længe de sørger for at tage en sviptur til for eksempel Sverige i en uge eller Det er resultatet af en ny afgørelse i Skatterådet, skriver Morgenavisen Afgørelsen kan betyde, at tusinder af ældre vil få lyst til at flytte til varmere himmelstrøg, forudser økonomiske og juridiske rådgivere ifølge avisen. Det betyder nemlig, at de kan besøge deres børn og børnebørn i Danmark væsentligt længere, end det hidtil har været muligt. Indtil nu er udlandsdanskere på uafbrudt ferie i Danmark i op til tre måneder blevet rådet til at rejse hjem til deres bopælslande i typisk mindst en måned. På den måde er de sluppet for en regning fra Skat. Ifølge skatteekspert Torben Bagge, advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, har Skat dermed for første gang slået fast, hvad der menes med "kortvarigt ophold pga. ferie og lignende", skri- Hvis du som udlandsdansker har ejendom i Danmark, så er du sådan set fuldt skattepligtig herhjemme, hvis du tager ophold i boligen. Med mindre du bare er i landet på grund af ferie eller andre kortvarige ophold af maksimalt tre måneder i træk. Herudover må du sammenlagt opholde dig i Danmark 180 dage inden for de seneste 12 måneder. Det har længe givet udlandsdanskerne de konsekvenser, at de kun opholdt sig deres sommerhus eller lejlighed i Danmark tre måneder om året for ikke at komme på kant med loven. For at udløse en ny tremåneders periode skulle de nemlig rejse hjem til bopælslandet i mindst en måned, hvis ikke de ville modtage en ordentlig Nu åbner Skatterådet dog op for, efter den nye afgørelse, at de med en sviptur til for eksempel Sverige i en eller to uger kan udløse en ny tremåneders periode, som gør, at de lovligt kan opholde sig i Danmark. Dermed bliver det for fremtiden nemmere for danskere med bopæl i udlandet at tage hjem for at besøge venner og familie og opholde sig i deres bolig Af de godt danskere, der har flyttet bopæl til enten Frankrig eller Spanien, hvor de bor fast, har omkring halvdelen af dem et sommerhus eller en lejlighed herhjemme, uden at være bopælspligtig.»men der er dog tale om en konkret afgørelse. Vi ved således fortsat ikke reelt, hvor korte ferieophold i udlandet Skat vil acceptere, uden at tremåneders reglen overtrædes. Samtidig er det vigtigt at notere sig reglen om, at man sammenlagt kun må opholde sig her i landet i 180 dage inden for de sidste 12 måneder, hvis ikke man vil anses for fuldt skattepligtig til Danmark«, siger Jesper Demming, revisorfirmaet Deloitte. Dobbelt skattesmæk Flere tusinder af udstationerede danskere står til at få dobbelt skattesmæk med store konsekvenser for erhvervslivet, skriver Berlingske. De udsendtes særlige skattefritagelse ophæves med den nye skattereform, samtidig med at de skal til at betale skat af deres frie boliger. Det betyder, at det bliver dyrere for de virksomheder, der har udsendte medarbejdere i byer med høje boligomkostninger. På sigt kan det få den konsekvens, at færre danskere bliver udstationeret.»når vores udstationerede skal dobbelt bebyrdes, vil det få den konsekvens, at procent af vores udstationeringer fra Danmark ikke længere finder sted«, siger Lars Marcher, administrerende direktør i Ambu A/S.»Det er ufatteligt sørgeligt, for det har kæmpe værdi for Danmark, at medarbejderne får international E-avis tilbud til PolitikenWeekly abonnenter Bestiller du nu, eller har du allerede, et PolitikenWeekly abonnement, så tilbyder vi dig at få Politikens e-avis til specialpris. Du skal vælge e-avis abonnementsperiode svarende til dit Weekly abonnement. Inkl. Plus Bestil på politikenweekly.dk eller på POLITIKENWEEKLY 17

18 padam padam Forårshilsen fra Ungkontoret Af Gabriela Anna Cieploch, ungdomsrådgiver Kære danske unge i Paris. Der er stadig en måned til ungkontoret holder sommerferie, men allerede nu vil jeg skrive, at jeg er rigtig glad for at have lært jer at kende. Det har været en fornøjelse at holde tirsdagsaftener og de andre arrangementer for jer. I er inspirerende og så søde, og jo mere jeg lærer jer at kende, jo mere har det været et privilegie at have jer under mine vinger :) I skal snart videre efter jeres Paris-eventyr, og jeg håber at I har fået det bedste ud af byen, fået nogle venskaber for livet og kun taget de eventuelle bump her og der med som en erfaring, for de har også været en uundgåelig del af denne rejse. Jeg håber at se så mange af jer som muligt når vi holder afskedsfest til Skt.Hans aften i slutningen af juni, så kan vi alle officielt sige farvel til hinanden. Tre er et magisk tal i eventyrets verden, og det er også det antal år jeg har tilbragt som ungdomsrådgiver i Frederikskirken. De tre år er fløjet forbi i en lige så magisk fart, og jeg er ikke i tvivl om hvorfor. Men nu er min tid i Frederikskirken forbi, og jeg synes at det har været fantastisk at arbejde et sted, som forbinder fællesskab, engagement, kreativitet og åndelighed på tværs af generationer. Jeg vil selvfølgelig savne de kendte ansigter, de unge, undervisningen i Onsdagsskolen og min hverdag på kontoret. Jeg er meget taknemmelig for at have haft et arbejde, der genererer så meget positivt og er så berettiget (jeg kan tælle negative s på én hånd i løbet af min tid i kirken!), og jeg takker for den varme velkomst fra allerførste dag, hvor jeg blev mødt med så stor tillid og venlighed, fra både præsteparrets side, kirkerådet, kolleger, kirkens medlemmer og de unge. Jeg har været meget glad for mine forskelligartede opgaver, og har følt mig priviligeret i mit arbejde. Men nu skal jeg jo også videre, så en anden kan få indblik i julebasarens hemmeligheder. Tusind tak for tre dejlige år og for alle de smil jeg er blevet mødt med. Gabriela 18

19 padam padam ungkalender juni Tirsdag d. 4.: tirsdagsaften kl. 20 Tirsdag d. 11.: tirsdagsaften kl. 20 Tirsdag d. 18.: tirsdagsaften kl. 20 officiel afslutning med fællesspisning Tirsdag d. 25.: sidste tirsdagsaften kl. 20 juli+august I juli og august er der ingen tirsdagsaftener. sommerlukket Ungkontoret har lukket i hele juli måned, men åbent igen fra august. Hold øje med hjemmesiden for kirkens åbningstider i august. tirsdagsaftener Hver tirsdag klokken 20 mødes alle unge danskere i Paris til hyggeligt samvær. Nogle gange finder arrangementet sted i kirken, andre gange ude i byen. Hvis ikke andet er oplyst, er aftenerne gratis. Har du ideer til en aktivitet, skal du bare kontakte Gabriela. padam padam Vi er selvfølgelig også på facebook. Vores gruppe hedder padam padam, og her kan du hele tiden bliver opdateret i seneste nyt og eventuelle ændringer. Velkommen til padam padam. Gabriela Lørdag den 27. april besøgte Ungkontoret Monets Have i Giverny. 19

20 ADVOKAT ICP Cabinet d Avocats 6, Place Saint Sulpice Paris cid:120049ce-fc09-4b75-bcc0-c Ib Christian PEDERSEN Advokat & Avocat T : Praktiserende advokat i Paris i 15 år procederende retssager af enhver art ved de fleste retter i hele Frankrig samt i Danmark i forbindelse med franskrelaterede retssager. Hovedarbejdsområder indenfor rådgivning/forhandling Selskabs- og erhvervsret, arbejdsret, inkasso, agent- og forhandlerret, personskadesager, skatteret, fast ejendom, familie- og arveret, dødsbobehandling. Kirkens udvalg Kirkerådet har nedsat en række udvalg. Vi præsenterer dem her: Økonomiudvalg Ulla Smidt (formand), Søren Eskildsen, Ib Chr. Pedersen, Birgit Piccirillo Husudvalg Chr. Mourlaque (formand), Frederik Paulsen, Klavs Ebbe, Lisbeth Alkjærsig Kulturudvalg Marianne Gyldenkærne (formand), Marianne Papiau, Christine Certain-Delus, Frederik Paulsen, Chr. Geertsen Personaleudvalg Lisbeth Alkjærsig (formand), Ulla Smidt, Christine Certain-Delus, Birgit Piccirillo, Ib Chr. Pedersen, Asger Gyldenkærne 20

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Efterår 2014 september-oktober www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Forår 2014 marts-maj www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17,

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Vinter 2013/2014 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA deriks kirken Den danske Kirke i Paris > Kirkebladet Hilsen fra derikskirken udgives af kirkerådet og udsendes gratis til den danske menighed i Paris. Ansvarshavende:

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den

Læs mere

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten Nr. 3 august - oktober 2013 www.danskekirke.org For børn og voksne Lær dansk i kirken Se filmen i kirken Jagten 9 Mød operachef Kasper Holten 12-18 Tre nye medlemmer i Kirkerådet 25 Velkommen til Nye ansatte

Læs mere

MARGRETHEKIRKEN DEN DANSKE KIRKE MIJAS COSTA

MARGRETHEKIRKEN DEN DANSKE KIRKE MIJAS COSTA MARGRETHEKIRKEN DEN DANSKE KIRKE MIJAS COSTA APRIL - SEPTEMBER 2013 Margrethekirken Åben tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12 samt onsdag kl. 15-17, hvor der er onsdags café. Cafeen har ferielukket fra

Læs mere

fra Sømandskirken Rotterdam

fra Sømandskirken Rotterdam KH fra Sømandskirken Rotterdam februar 2014 Se billeder fra julemarkedet i Rotterdam Mød de nye juniorassistenter og vor køkkenchef Kom til Fastelavnsfest www.eilersen.eu A BUSY DESTINATION 123663 Model

Læs mere

Vikingerne kommer. Fastelavn. Per Stig Møller. St Katharine s Den Danske Kirke i London. i kirken. Stort tema. Foredrag med

Vikingerne kommer. Fastelavn. Per Stig Møller. St Katharine s Den Danske Kirke i London. i kirken. Stort tema. Foredrag med St Katharine s Den Danske Kirke i London Nr. 1 februar - april 2014 www.danskekirke.org The Danish Church 4 St Katharine s Precinct Regent s Park. London NW1 4HH Tel. 020 7935 7584 Fastelavn i kirken Foredrag

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I BERLIN DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN. januar februar marts 2014

DEN DANSKE KIRKE I BERLIN DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN. januar februar marts 2014 KIRKEHILSEN FRA CHRISTIANSKIRKEN DEN DANSKE KIRKE I BERLIN DIE DÄNISCHE GEMEINDE IN BERLIN januar februar marts 2014 KIRKEÅRET Fra Helligtrekonger til Fasten Denne udgave af KIRKEHILSEN dækker årets første

Læs mere

Hva ska jeg gøre? Bjert-Stenderup får nyt VVS-firma Læs side 7. 65 år - og igen herre i eget firma Læs side 5. Læs side 3

Hva ska jeg gøre? Bjert-Stenderup får nyt VVS-firma Læs side 7. 65 år - og igen herre i eget firma Læs side 5. Læs side 3 Nummer 3, 17. årgang, marts 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Hva ska jeg gøre? Læs side 3 Bjert-Stenderup får nyt VVS-firma Læs side 7 65 år - og igen herre

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 4 F E B R U A R 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Kirkebladet. Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2013 36. årgang

Kirkebladet. Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Nr. 1 2013 36. årgang Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles Nr. 1 2013 36. årgang Velkommen til fastelavnsfest i Vor Frue Kirke Nr. 1 2013 36. årgang Kolofon Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Kirkebladet. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Sankt Hans med Connie Hedegaard. Kirkens to nye juniorassistenter

Kirkebladet. Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles. Sankt Hans med Connie Hedegaard. Kirkens to nye juniorassistenter Kirkebladet Vor Frue Kirke Den Danske Kirke i Bruxelles Nr. 2 2014 37. årgang Sankt Hans med Connie Hedegaard Kirkens to nye juniorassistenter Ny leder af kulturinstituttet Sankt Hans med Connie Hedegaard

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere