Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikskirken Den danske Kirke i Paris"

Transkript

1 Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2013 juni-august

2 adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris Præstepar Marianne og Asger Gyldenkærne Tlf Træffes bedst om formiddagen. Ved personligt fremmøde kontakt venligst præsten inden. Mandag er fridag. Ungdomsrådgiver Gabriela Anna Cieploch Tlf Kontortid Tirsdag samt Torsdag Fredag Træffes iøvrigt efter aftale. Mandag er fridag. Kirkeassistent Mimmi Bie Organist Rasmus Anthonisen Økonomimedarbejder Annegitte Jacobsen Tlf Kontortid: tirsdag, torsdag og fredag kl Kirkerådet Formand Søren Eskildsen Tlf +33 ( 0) orange.fr Næstformand Lisbeth Alkjærsig Tlf orange.fr Øvrige medlemmer Ulla Smidt Ib Chr. Pedersen Birgit Piccirillo, Marianne Papiau Christian Geertsen Christian Mourlaque Klaus Ebbe Suppleanter Frederik Paulsen Christine Certain-Delus M åbningstider Juni Mandag lukket Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag og søndag Juli Alle hverdage undtagen Mandag Lørdag lukket Søndag August Alle hverdage undtagen Mandag Lørdag og søndag lukket Frederikskirken er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK 2

3 præsten skriver Afslutningen på eventyret Et parisereventyr lakker mod enden for min familie og mig. Når det næste blad udkommer, sidder vi nok stadig på vores flyttekasser i præstegården i Bøvlingbjerg ved Vesterhavet lidt syd for Lemvig jeg som præst for en grundtvigsk Valgmenighed og resten af familien med nye mål for øje. Det er meget vemodigt at skulle sige farvel til Frederikskirkens menighed, kirkeråd og personale og medarbejdere på Ambassaden - alle jer, som har gjort virket som præst til en stor glæde. Vi slutter vores tid i Paris imens legen er god for vores børn, som har klaret skiftet fra dansk skolegang i Sydslesvig på en skole med 60 elever til Lycee International med lidt flere. Flot klaret børn! Når man tænker på hvor stort et kulturskifte det i sig selv er at gå fra et lille trygt dansk skolemiljø til den franske skole og alt dens væsen. Mange erfaringer rigere på sprog og kultur, mad og vin, fransk burokrati og trafik med store berigende oplevelser arbejdsmæssigt og privat går turen nordvest på. Paris og alt det positive vi har mødt her er sparet op på vores personlige indre konto. Både Asger og jeg vil her takke jer alle for al den tillid vi har mødt i vores virke som præstepar i fem år. Vi kommer til at savne jer og vil tænke på disse fem år med stor taknemmelighed. Vi ønsker jeg alt godt i fremtiden i og udenfor kirken. Au revoir og forhåbentlig på gensyn i Paris eller ved Vesterhavet i Danmark, hvis jeres vej skulle gå nordvestenom. Af Marianne Nørgaard Gyldenkærne, præst FOTO BO NYGAARD LARSEN Kærlig hilsen fra hele familien; Sigbrit, Peter, Ida Marie, Asger og Marianne PS: En hilsen fra Lucca som helt sikkert vil savne alle de små i vuggestuen og børnehaven - ikke mindst alle de godbidder, den har spist og snuppet i årenes løb. Nu venter der frisk luft og motion i klitterne ved havet. 3

4 Hilsen fra Sommer 2013 juni-august Den danske Kirke i Paris kolofon Frederikskirken Handlinger Døbte Søndag den 21. april blev Esben Day Rasmussen døbt Lørdag den 11. maj blev Louise Spring Turner voksendøbt Pinsedag den 21. maj blev Olivia Janet Ingeløf Aro døbt. Søndag den 26. maj blev Clement Favres des Cotes døbt Hilsen fra Frederikskirken udgives af kirkerådet Den Danske Kirke i Paris 17, rue Lord Byron Paris Ansvarshavende redaktør Marianne Gyldenkærne Tlf Design & layout Bo Nygaard Larsen Viede Den 13. april blev Christina Franck og Ulrik Hyrup Mogensen viet Den 11. maj blev Hanna Marika Huovinen og Theis Johnson viet Den 8. juni blev Malene Hedegaard og Christian Johannessen viet og deres datter Mille Hedegaard Johannessen døbt Tak En stor tak til Sonja Paulsen for gaven til Frederikskirkens julebasar Tryk Glumsø Bogtrykkeri undervisning i frederikskirken Oplag eksemplarer Næste nummer Udkommer den 1. september 2013 Lørdagsskole Cirka 12 lørdage om året kl fra og med børn i collegealderen Kontakt Asger Gyldenkærne, leder Børnehave Onsdag kl for børn fra 3 til 6 år. Kontakt Maya Kokott, leder Tlf Forsidefoto Sommer Foto Gabriela Anna Cieploch Onsdagsskole Skolen er nedlagt. Læs mere på side 13 Vuggestue Torsdag kl for børn fra 1 til 3 år Kontakt Maya Kokott, leder Tlf

5 aktuelt Præsteskifte i Frederikskirken Asger og Marianne, Frederikskirkens præstepar gennem fem år rejser med udgangen af juli hjem til Danmark. Marianne skal tiltræde en stilling som præst i en grundtvigsk valgmenighed i Vestjylland. Sommerens Sankt Hans-fest, fredag den 21. juni, bliver det sidste større arrangement,hvor der vil være lejlighed til at tage afsked med præstefamilien. Vikar på vej Kirkerådets ønske har været at ansætte en ny fast præst i umiddelbar forlængelse af vor nuværende præst. Dette har desværre ikke været muligt på grund af DSUKs ønske om at spare penge ved at ansætte en vikar i en periode. Frederikskirken vil derfor i en periode af fire-seks måneder have en vikarpræst. Kirkerådet er meget tilfreds med at have aftalt med Kjeld Jørgensen, at han tiltræder som vikar søndag den 1. september Kjeld Jørgensen kender Frederikskirken særdeles vel, idet han var kirkens præst i en periode fra 1982 til Kirkerådet ser frem til et godt samarbejde med Kjeld Jørgensen. Søren Eskildsen, kirkerådsformand 5

6 generalforsamling 2012 var et godt år for Frederikskirken Tirsdag den 26. marts afholdt Frederikskirken den årlige generalforsamling, hvor kirkerådsformand Søren Eskildsen aflagde beretning. Vi bringer her et uddrag af beretningen Året 2012 har været et rigtigt godt år i Frederikskirken. Det har været, hvad jeg vil kalde et normalt år, efter at vi begyndelsen af året fik færdiggjort de sidste småting der resterede i renoveringen og kælderudbygningen. Personale Sædvanen tro vil jeg starte med det vigtigste, nemlig det personale der befolker kirken hver dag året igennem. Præsten, Marianne, og præstefamilien er helt de samme som de foregående næsten fem år. Det vil ændre sig senere i år. Det vender jeg tilbage til i slutningen af min årsberetning. Vi er vant til, at vi får ny organist hvert år i begyndelsen af september. Det fik vi også i 2012, hvor Rasmus Anthonisen afløste Johan Sigvard Jensen. Rasmus spiller for og leder koret frem til sommerferien i år. Sidste års organist, Johan, ser og hører vi stadig i kirken. Johan studerer fortsat i Paris sideløbende med sit job i Danmark. Han er i Paris en lang weekend ca. en gang om måneden og afløser somme tider Rasmus her i kirken. Kirkeassistenten er jo som regel etårige ansættelser. Ann Sofi Gundtoft fratrådte og blev afløst af Mimmie Bie, der fortsat er hos os frem til sommerferien. Økonomimedarbejder stillingen har Lotte Nør passet siden efteråret Lotte valgte nye udfordringer, blandt andet som lærer ved univesitetet i Lille, og hun forlod os derfor i sommeren Kirkerådet forsøgte at løse opgaven med en ekstern, selvstændig økonomiservice. Det var desværre ikke nogen succes og blev derfor af kort varighed. Vi søgte derfor påny en fast deltids økonomimedarbejder. Vi fik et pænt antal ansøgninger, og kirkerådet valgte at ansætte Annegitte Jacobsen pr. 1. november Annegitte er bankuddannet i Danmark. Det er jo ikke så ringe en baggrund, når man skal holde godt styr på kirkens økonomi. Jeg vil i den forbindelse fremhæve Ulla og Birgit, to af mine kirkeråds kollegaer der har hjulpet meget til med at få både alt omkring julebasarens økonomi og årsafslutning godt afviklet, og helt generelt at få Annegitte sat godt i gang med jobbet. 6

7 generalforsamling Indtryk fra årets generalforsamling. Foto Gabriela Anna Cieploch Som de fleste sikkert ved har både Ulla og Birgit haft stillingen som kirkens økonomimedarbejder. Ungdomsrådgiveren har de sidste snart tre år været Gabriela Cieploch. Nu lakker det mod enden for Gabriela, der slutter sin tid i Frederikskirken med udgangen af august i år. Vi har allerede annoncer indrykket for en ny ungdomsrådgiver med ansøgningsfrist den 15. april. Jeg har tidligere nævnt at også præsteparret forlader kirken i år. I de seneste fem år har ungdomsrådgiver og præsteægttefælle, Asger, delt denne stilling. Det vil nu ændre sig til en fuldtids ungdomsrådgiver. Vedligeholdelse og arv De sidste detaljer af udbygning og renovering blev færdiggjort i Der udestår fortsat nogle få betalinger af tilbageholdte garantibeløb, men ellers er byggeriet og renoveringen vel overstået og afsluttet. Kirkens ventilationssystem er gennemgået og delvist fornyet. Den store ventilationsmotor der driver systemet er blevet udskiftet. Den gamle ventilationsmotor var slidt og kunne blive meget varm med brandfare til følge. En enkelt del af systemet mangler stadig at blive fornyet, men det vil ske i år, når motoren der står på taget over køkkenet bliver udskiftet til en mindre og mere effektiv motor. Efter to års arbejde med det franske bureaukrati, herunder en mindre ændring af kirkens vedtægter i november 2011 på en ekstraordinær general-forsamling, er arven nu blevet udbetalt til kirken uden fradrag af arveafgift. Det bør vi alle være yderst taknemmelige for. 7

8 generalforsamling Det har styrket kirkens egenkapital så kirkens økonomi ikke så let bliver blæst omkuld. Kommunikation Kirkens kommunikation består i det væsentlige af to ting, kirkeblad og hjemmeside. Kirkebladet udkommer fire gange om året i et oplag på Det er vel næppe for optimistisk at antage, at bladet i gennemsnit læses af to i hver husstand, det vil sige cirka personer i kvartalet. Kirkens hjemmeside er den anden vigtige bærer af kirkens kommunikation. www. frederikskirkenparis.dk har mere end besøg pr. måned. I måneden fra den 2. februar til den 4. marts i år var der der klikkede ind på siden. Der er med andre ord adskillige tusinde der på den ene eller den anden måde modtager information fra og om Frederikskirken hvert år. Medlemsskab af kirken Det er nu otte år siden at medlemsskab af kirken blev besluttet på en generalforsamling. I nogle år stabiliserede medlemstallet sig omkring 200 Det har desværre ikke været tilfældet i 2012, hvor medlemstallet er faldet til omkring 150. En del af faldet kan utvivlsomt tilskrives, at mange glemmer at betale kontingentet. Der er jo lang tid til årets udgang, så det betaler jeg senere. Må jeg foreslå forsamlingen, at vi alle går hjem og sender en check til kirken allerede i denne uge, så man dermed har betalt for Kontingentet har i flere år været 35 euros. Kirkerådet vil senere i aften foreslå uændret kontingent, altså 35 euros pr. år. I Bruxelles er kontingentet 20 euros pr. måned, det vil sige 240 euros pr. år. De har 300 medlemmer i Bruxelles. Julebasar En af de tilbagevendende faste årlige glædelige begivenheder i kirken, endda en af de meget glædelige, er julebasaren. Igen i år fik vi et meget flot og tilfredsstillende salg, der endnu engang overgik sidste års resultat. Den fornøjelse det er at give tallene for det endelige salg og overskud vil jeg overlade til Ulla, når hun lidt senere i aften præsenterer årsregnskabet. Også i år var de frivillige julebasar arbejdere inviteret af vor ambassadør til en festlig komsammen i ambassadørboligen. Igen i år var arrangementet således, at ledsagere ikke deltog, hvilket til gengæld gjorde det muligt også at invitere de unge hjælpere, der dermed fik endnu en oplevelse at tage med hjem til Danmark fra deres ophold i Paris. Da ambassadøren jo ikke kunne være med her i aften, kan vi ikke takke hende her, men jeg foreslår, at vi beder dirigenten overbringe generalforsamlingens tak for denne gestus det er hvert år, at invitere de mange frivillige. Øvrigt De fleste årsberetninger slutter med et afsnit om, hvorvidt der er sket væsentlige ting siden årets afslutning. Det er der unægteligt i år. I slutningen af januar meddelte Marianne mig og dermed kirkerådet, at hun og familien forlader Frederikskirken den 30. august for at tiltræde en ny stilling i Danmark. Kirkerådet besluttede straks at tage kontakt til DSUK med henblik på at få ansat en ny præst 8

9 pr. 1. september i umiddelbar forlængelse af Marianne. Resultatet var nedslående. Som bekendt betaler DSUK, eller rettere den danske stat, halvdelen og Frederikskirken den anden halvdel af præstens løn samt alle andre omkostninger med halvdelen, herunder flytteomkostninger. DSUKs økonomi er elendig og har været det i alle årene siden 2004, hvor DSUK kom til verden som en sammenslutning mellem DKU og Sømands-kirkerne. DSUK mener derfor ikke at have råd til at betale DSUK s andel af flytteomkostningerne for Marianne og Asger, samt flytteomkostninger for den tiltrædende præst. Frederikskirken er parat til at betale, men DSUK kan eller vil ikke. Flytteomkostningerne vil DSUK spare op til ved at Frederikskirken i ca. et halvt år skal have en vikarpræst. Hvordan hænger det nu sammen? Det er simpelt. En fast præst koster i runde tal ca kroner om måneden, og en vikar, stadig i runde tal, koster cirka kroner om måneden. Der spares altså cirka kroner om måneden. Alle kirkerådets argumenter er prellet af på DSUK, VI SKAL HAVE VIKAR PRÆST I MINDST 4 MÅNEDER, og muligvis i 6 måneder, det vil sige til den 1. marts Vi meddelte straks DSUK, at kirkerådet ville have medindflydelse på valg af vikar. Nogenlunde samtidig hermed fik jeg henvendelse fra to herboende om at Kjeld Jørgensen, Frederikskirkens præst fra 1981 til 1987, måske var interesseret i at vikariere. Jeg talte flere gange i telefon med Kjeld Jørgensen og jeg meddelte herefter DSUK vort forslag til vikar. DSUK og Kjeld Jørgensen blev enige om vilkårene og Kjeld Jørgensen tilætræder den 1. september og bliver i Paris til en ny præst er fundet og ansat. Kjeld Jørgensen virker meget optimistisk og motiveret. Hans kone underviser og går på pension til sommer. Pensionisttilværelsen bliver måske kort, hvis hun får smag for at undervise i kirkens skoler. Kirkerådet håber, at I vil tage godt imod dem, nå de starter i kirken den 1. september. Det er, hvad jeg vil betegne som en væsentlig begivenhed der er indtruffet siden årsskiftet og dagen i dag. Tak Fra kirkerådet skal der lyde stor og varm tak til alle de mange frivillige og til sponsorerne. Stor tak også til de mange tusinde købelystne gæster der besøgte julebasaren i de tre dage. Kirkens samlede personale, ingen nævnt ingen glemt, skal have stor tak for endnu et år med god og engageret indsats i årets løb. Endelig skal der lyde tak til mine kirkerådskollegaer for godt og konstruktivt samarbejde i 2012, både i kirkeråd og i udvalg. Tak til Kirkeministeriet for fortsat stor velvilje og imødekommenhed. Tak også for samarbejdet med DSUK i Danmark. Til slut tak til Københavns biskop, Peter Skov Jacobsen, der har givet kirken en gave på kroner, øremærket til køb af nye højskolesangbøger til erstatning for de sangbøger, som de musikalske kirkemus spiste lystigt af, mens bøgerne var pakket ned i byggeperioden. 9

10 kunst Dansk-fransk stædighed og inspiration Paris rummer intet mindre end et dansk-fransk kulturbibliotek. Erik Laugesen Kristensen skriver her nærmere om det spændende sted, som er opbygget af Bo Halbirk. Tekst Erik Laugesen Kristensen Det dansk-franske grafiske kunstbibliotek i Paris. Et unikt sted i Paris, ja i hele Frankrig. Dansk stædighed og fransk inspiration, noget sjældent i disse tider, har skabt et grafisk kunstbibliotek i Paris. Siden 1992 har den danske grafiker Bo Halbirk stædigt og med succes oparbejdet et internationalt grafisk kunstbibliotek i hjertet af Paris Artoteque A FLEUR D ENCRE. I Frankrig har Le department des Estampes et de la photographie de la Bibliotèque nationale de France for nylig anerkendt Bo Halbirks arbejde og kunstbibliotekets enestående samling af grafiske værker af internationale kunstnere. Der er kun få kunstbiblioteker i verden og slet ikke i Danmark, som kan opvise en tilsvarende unique samling - så anerkendelsen er helt fortjent. I Danmark er der i dag måske kun ét kunstbibliotek, der kan matche. Bo Halbirks Artoteque a Fleur d encre i Paris og dog? Det karakteristiske ved kunstbiblioteket i Paris er dets internationale præg med værker skabt på stedet af grafiske kunstnere fra Europa til Asien, og fra de Amerikanske og Afrikanske fastlande. Kunstbiblioteket er løbende involveret i både individuel og kollektiv produktion af grafiske værker og udgivelser og samlingen vokser konstant. Kunstbiblioteket ser det i dag som sin fornemste opgave at udbrede kendskabet til international grafisk kunst og kunstnere. Grafikken er en særlig kunstform og en udtryksmåde, som kræver meget af sin udøver. Til gengæld giver grafikken mulighed for helt særlige oplevelser fordi kravene til den kunstnerisk faglige omhyggelighed, præcision og disciplin i udførelsen er store og skal kombineres med den unikke kunstneriske frihed og inspiration, som kunstformen kræver. En stærk kunstnerisk udtryksform For den kunstinteresserede kan indlevelsen i grafikkens univers give inspiration af en helt anden art og dybde end andre kunstneriske udtryksformer. Grafikken kan ofte være en lidt overset 10

11 kunst Bo Halbirk i arbejdstøjet. kunstnerisk disciplin. Det grafiske kunstbibliotek a Fleur d encre ser det derfor som sin mission at samle og bevare den grafiske kunst og periodevis stille værker og udstillinger til rådighed for de nationale samlinger siden 2004 også for Bibliothèque Nationale de France. Artotequet A FLEUR D ENCRE udgiver kunstmapper med grafik og tekst i samarbejde med kunstnere tilknyttet Atelier Bo Halbirk samt kunstnere inviteret af Bo Halbirk personligt. Man samarbejder for øjeblikket aktivt om udstillinger især med artotequer i Frankrig, Luxembourg, Belgien, Kroatien, Tyskland, Finland, Danmark, USA og Argentina. Kunstnere involveres og engageres Artotequet organiserer løbende udstillinger omkring et specifikt tema, en kunstnerisk stil eller en introduktion af specifikke kunstnere med det formål at styrke især den internationale udveksling. Der afholdes også diskussionsaftener og åbent-hus dage med både kunstnere og kunsthistorikere. Artotequet inviterer hvert år en talentfuld international grafisk kunstner til at arbejde i værkstedet og dette markeres samtidig med en særlig festlighed. Danske grafikere er velkommne hos Atelier Bo Halbirk både på besøg og som arbejdende kunstnere efter aftale. På nuværende tidspunkt er der i kunstbibliotekets store samling optaget en ti-tolv danske grafikere og her skal blot nævnes Bo Halbirk selv naturligvis, som er en international anerkendt grafiker, og et par andre kendte, for eksempel Jens Uffe Rasmussen, Svendborg, Jette Bækgaard, Silkeborg. Jan Danebod, København og Lene Levau, Odense. fakta Association AtelierGravure Bo Halbirk/ Artotèque A Fleur d Encre, 80/82 Rue du Chemin Vert Paris, France E-ail 11

12 det sker også i kirken Bastilledag i kirken Bastilledagen den 14. juli er der musikgudstjeneste med en blanding af orgelmusik og oplæsning med temaet Kamp og frihed. Koncerten/gudstjenesten finder sted om aftnen kl Flemming Dreisig, Frederikskirkens sommer organist, som tidligere var organist i Københavns domkirke spiller. Kom til vores Sankt Hans-fest Vi elsker vort land, men ved midsommer mest... Sådan synger vi i Holger Drachmanns elskede Midsommervisen fra Sangen er om nogen synonymt med Sankt Hans-fejringen i Danmark, og den vil da også blive sunget, når Frederikskirken fredag den 21. juni kl indbyder til fest med båltaler. Aftenen bliver samtidig Sankt Hans aften bliver samtidig også afskedsfest for præstepar, ungdomsrådgiver, kirkeassistent og organisten. Pris 20 euro., inkl. drikkevarer. Pris for aupair: 15. euro og børn 8 euro. Tilmelding sker ved fremsendelse af en check til kirken mærket Sankt Hans. tjek www Sker der noget nyt i Frederikskirken? Hvordan får jeg fat på præsten eller en anden medarbejder ved kirken? Hvem er formand for kirkerådet? Få svarene på kirkens hjemmeside, der er åben 24 timer i døgnet. 12

13 onsdagsskolen Kirken lukker Onsdagsskolen De franske skoler holder nu åbent om onsdagen. Det betyder, at grundlaget for kirkens undervisnings onsdag formiddag desværre er faldet bort. Kirkerådet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at etablere danskundervisning for primaireeleveret antal lørdage. Forældrene til elever i Onsdagsskolen vil blive kontaktet med henblik på interesse for en sådan ordning. Andre bedes holde sig orienteret på kirkens hjemmeside, hvor videre informationer vil blive givet. Den nuværende lørdagsskole, vuggestue og børnehave berøres ikke af ændringerne. Læs eventuelle opdateringer om sagen på Asger Gyldenkærne Foto Nygaard Larsen 13

14 Bryde samarbejder med erfarne partnere fra hele verdenen og tilbyder: Transit hotel Faste priser på dør-til-dør levering i Europa Emballering/pakning til eksport Ekspert rådgivning vedrørende alle faser i flytningen FIDI/FAIM certificeret internationalt flyttefirma Global service INTERNATIONAL Professionel flytning Bryde & Sønner Svensk tandlæge i Paris Dr Golsara Mehryar Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm Børne- og voksentandlæge Taler svensk, engelsk og fransk 14, rue Christophe Colomb, Paris Tlf / DANSK BØRNETANDLÆGE DR. JONA ANDERSEN 15, rue Freycinet Paris Tlf DIN ANNONCE HER? KONTAKT KIRKEN FOR INFO OG PRISER Skal du hjem til Danmark? Dansk konsulent i området uge 11 og uge 40 for besigtigelse. Ring og book tid. Dansk børnepsykolog MAJA KOKOTT Université Paris V René Descartes Udlandsflytning er en tillidssag I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger. Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig. Vi har stor erfaring med: Rådgivning og planlægning Nedpakning og emballering Mærkning og inventarlister Sikker transport Udpakning og placering Opbevaring på lagerhotel

15 au revoir Rasmus afskedshilsen Her, hvor frederikskirkeåret nærmer sig sin afslutning, kan jeg se tilbage på og glæde mig over en begivenhedsrig tid i Paris med mange gode oplevelser af forskellig karakter. Selvom jeg både har haft fast job, et krævende studie og en efterhånden stor bekendtskabskreds i Paris, føler jeg mig stadigvæk som turist. Jeg vil gerne sige stor tak til mine kollegaer i Frederikskirken for hyggeligt og velfungerende samarbejde og for altid at have tid og lyst til samvær og en sludder, samt til torsdagskoret for hyggelige stunder og god stemning. Desuden tak til kirkens menighed for interessante samtaler og sjove pariserhistorier søndag efter søndag samt en generel imødekommenhed og nysgerrighed overfor orgelmusik og dette års taknemmelige organist. Det er dejligt at opleve kirken som samlingspunkt for folk i alle aldre som det udspiller sig her. Det gør arbejdet som kirkemusiker til et utroligt taknemmeligt job, at man har et stort og trofast publikum som lytter og synger så engageret med. Jeg har indset at muligheden for fortsat faglig fordybelse hos mine to verdensberømte orgelprofessorer her i byen er for attraktiv til at afbryde halvvejs og derfor bliver jeg boende i Paris endnu et år fra september I får en ny organist i form af min dygtige studiekammerat fra København, Elena Koukhar, men vi vil fortsat komme til at se hinanden til kirkens arrangementer i ny og næ. De bedste hilsner, Rasmus Anthonisen Mimmis afskedshilsen Tre, der snart siger farvel til frede-rikskirken. Fra venstre Rasmus Anthonisen, Mimmi Bie og Gabriela Anna Cieploch Nu lakker mit ophold i byernes by desværre mod enden, og derfor skal der lyde et stort tak fra min side til alle jer søde danskere, som er med til at gøre Frederikskirken til det unikke tilholdsted, det er. Jeg har haft et fantastisk og uforglemmeligt år i Paris. Jeg er taknemlig over at have lært jer alle at kende og ønsker jer held og lykke frem over i kirken. Jeg håber, at kommende kirkeassistenter kommer til at bage jer skønne kager og andre lækkerier i mange år endnu. Tusind tak for alt. De bedste hilsner, Mimmi Bie 15

16 kalender juni-august juni Søndag d. 2. kl. 11 Gudstjeneste. 1.s.e.trinitatis Tirsdag d. 4. kl. 20 Tirsdagsaften Torsdag d. 6. kl. 15 Læsekreds /Film Marie Krøyer Søndag d. 9. kl. 11 Gudstjeneste. 2.s.e.trinitatis Søndag d. 16. Ingen gudstjeneste Tirsdag d. 11 kl. 20 Tirsdagsaften Tirsdag d. 18. kl. 20 Tirsdagsaften Fredag d. 21. kl. 20 Sankt Hans-fest afsked med præstepar, ungdomsrådgiver, kirkeassistent og organist. Buffet Tilmelding HUSK Søndag d.23 kl. 11 Gudstjeneste. 4.s.e. trinitatis Søndag d. 30. kl 11 Gudstjeneste. 5.s. e.trinitatis juli Søndag d. 7. kl. 11 Gudstjeneste. 6.s.e.trinitatis Søndag d. 14 kl. 20 Musikgudstjeneste en blanding af musik og oplæsning med temaet Kamp og frihed - i anledning af Bastilledagen. Ved tidligere domorganist Flemming Dreisig og kirkens præst Søndag d. 21. kl. 11 Afskedsgudstjeneste med let sommer frokost. Søndag d. 28. Ingen gudstjeneste august Der er ingen gudstjenester og arrangementer i august Efter alle gudstjenester serveres der kaffe med hjemmebagt kage. 16

17 to. Jyllands-Posten.. ver avisen. regning fra Skat. længere tid ad gangen. Danmarks rigeste - side 8 erfaring«, tilføjer han. Hvor meget det dobbelte skattesmæk vil komme til at koste erhvervslivet, er endnu uvist, men på længere sigt kan det få større konsekvenser.»det har isoleret set både konsekvenser for konkurrenceevnen og eksporten, fordi det skader relationen til fjerne markeder. Det kan betyde fald i beskæftigelsen«, siger Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Ritzau Mød andre djøfere i Paris Er du medlem af Djøf og bor i Frankrig, så kom og deltag i vores netværk. Du får mulighed for at møde andre djøfere på tværs af brancher, organisationer og virksomheder, og vi har en masse spændende arrangementer af både faglig og social karakter. Læs mere om netværket på djoef.dk/paris og meld dig ind i LinkedIngruppen i Frankrig på djoef.dk/verdenskortet. djoef.dk/paris PolitikenWeekly og Politikens e-avis Bor du fast eller midlertidig i udlandet, har du stadig alle muligheder for at få adgang til den levende avis. avisen for danskere i udlandet weekly POLITIKEN19. sept Årgang 103. Nr. 38 Pris 22 kr. Abonnement Service Børnenes talsmand Danmarks børn får tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen (67) som ny talsmand. Kultur med kant Få PolitikenWeekly leveret hver uge Som en rigtig avis giver PolitikenWeekly dig et pusterum i den myldrende strøm af daglige nyheder og informationer. En rolig oase med baggrundsstof og indblik fra livet i Danmark og det danske syn på begivenheder i udlandet. PolitikenWeekly udkommer hver onsdag og sendes kun til adresser i udlandet. Han er udpeget til posten som formand for Børnerådet og skal dermed tale børnenes sag både i medier og over for ministre og Folketinget. Han afløser Lisbeth Zornig Andersen. Side 2 Der har været perioder i dansk politik, hvor kulturministeren har været så ligegyldig og farveløs, at man har haft svært ved at huske vedkommendes navn. Det gælder dog ikke , hvor den nu 70- årige Jytte Hilden sad på posten. I de år var der ballade. Skatterådet: Bopælsregler løsnes op Side 13 LYSERE TIDER. Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne hjemme i Danmark i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne hjemme i Danmark i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg Få Politikens e-avis hver dag Nu kan du læse den daglige Politiken på din tablet, smartphone eller pc, alle steder året rundt. Allerede kl. 23 dansk tid er avisen parat til at blive set og læst. Med e-avis får du adgang til Politikens avisarkiv fra din pc. Ny afgørelse betyder, at udlandsdanskere over må være i Danmark halvdelen af året uden at betale frem- skat. skattelempelse U dlandsdanskere må fremover bo seks måneder ad gangen i deres danske sommerhuse eller lejligheder, uden at de bliver skattepligtige til Danmark, så længe de sørger for at tage en sviptur til for eksempel Sverige i en uge eller Det er resultatet af en ny afgørelse i Skatterådet, skriver Morgenavisen Afgørelsen kan betyde, at tusinder af ældre vil få lyst til at flytte til varmere himmelstrøg, forudser økonomiske og juridiske rådgivere ifølge avisen. Det betyder nemlig, at de kan besøge deres børn og børnebørn i Danmark væsentligt længere, end det hidtil har været muligt. Indtil nu er udlandsdanskere på uafbrudt ferie i Danmark i op til tre måneder blevet rådet til at rejse hjem til deres bopælslande i typisk mindst en måned. På den måde er de sluppet for en regning fra Skat. Ifølge skatteekspert Torben Bagge, advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, har Skat dermed for første gang slået fast, hvad der menes med "kortvarigt ophold pga. ferie og lignende", skri- Hvis du som udlandsdansker har ejendom i Danmark, så er du sådan set fuldt skattepligtig herhjemme, hvis du tager ophold i boligen. Med mindre du bare er i landet på grund af ferie eller andre kortvarige ophold af maksimalt tre måneder i træk. Herudover må du sammenlagt opholde dig i Danmark 180 dage inden for de seneste 12 måneder. Det har længe givet udlandsdanskerne de konsekvenser, at de kun opholdt sig deres sommerhus eller lejlighed i Danmark tre måneder om året for ikke at komme på kant med loven. For at udløse en ny tremåneders periode skulle de nemlig rejse hjem til bopælslandet i mindst en måned, hvis ikke de ville modtage en ordentlig Nu åbner Skatterådet dog op for, efter den nye afgørelse, at de med en sviptur til for eksempel Sverige i en eller to uger kan udløse en ny tremåneders periode, som gør, at de lovligt kan opholde sig i Danmark. Dermed bliver det for fremtiden nemmere for danskere med bopæl i udlandet at tage hjem for at besøge venner og familie og opholde sig i deres bolig Af de godt danskere, der har flyttet bopæl til enten Frankrig eller Spanien, hvor de bor fast, har omkring halvdelen af dem et sommerhus eller en lejlighed herhjemme, uden at være bopælspligtig.»men der er dog tale om en konkret afgørelse. Vi ved således fortsat ikke reelt, hvor korte ferieophold i udlandet Skat vil acceptere, uden at tremåneders reglen overtrædes. Samtidig er det vigtigt at notere sig reglen om, at man sammenlagt kun må opholde sig her i landet i 180 dage inden for de sidste 12 måneder, hvis ikke man vil anses for fuldt skattepligtig til Danmark«, siger Jesper Demming, revisorfirmaet Deloitte. Dobbelt skattesmæk Flere tusinder af udstationerede danskere står til at få dobbelt skattesmæk med store konsekvenser for erhvervslivet, skriver Berlingske. De udsendtes særlige skattefritagelse ophæves med den nye skattereform, samtidig med at de skal til at betale skat af deres frie boliger. Det betyder, at det bliver dyrere for de virksomheder, der har udsendte medarbejdere i byer med høje boligomkostninger. På sigt kan det få den konsekvens, at færre danskere bliver udstationeret.»når vores udstationerede skal dobbelt bebyrdes, vil det få den konsekvens, at procent af vores udstationeringer fra Danmark ikke længere finder sted«, siger Lars Marcher, administrerende direktør i Ambu A/S.»Det er ufatteligt sørgeligt, for det har kæmpe værdi for Danmark, at medarbejderne får international E-avis tilbud til PolitikenWeekly abonnenter Bestiller du nu, eller har du allerede, et PolitikenWeekly abonnement, så tilbyder vi dig at få Politikens e-avis til specialpris. Du skal vælge e-avis abonnementsperiode svarende til dit Weekly abonnement. Inkl. Plus Bestil på politikenweekly.dk eller på POLITIKENWEEKLY 17

18 padam padam Forårshilsen fra Ungkontoret Af Gabriela Anna Cieploch, ungdomsrådgiver Kære danske unge i Paris. Der er stadig en måned til ungkontoret holder sommerferie, men allerede nu vil jeg skrive, at jeg er rigtig glad for at have lært jer at kende. Det har været en fornøjelse at holde tirsdagsaftener og de andre arrangementer for jer. I er inspirerende og så søde, og jo mere jeg lærer jer at kende, jo mere har det været et privilegie at have jer under mine vinger :) I skal snart videre efter jeres Paris-eventyr, og jeg håber at I har fået det bedste ud af byen, fået nogle venskaber for livet og kun taget de eventuelle bump her og der med som en erfaring, for de har også været en uundgåelig del af denne rejse. Jeg håber at se så mange af jer som muligt når vi holder afskedsfest til Skt.Hans aften i slutningen af juni, så kan vi alle officielt sige farvel til hinanden. Tre er et magisk tal i eventyrets verden, og det er også det antal år jeg har tilbragt som ungdomsrådgiver i Frederikskirken. De tre år er fløjet forbi i en lige så magisk fart, og jeg er ikke i tvivl om hvorfor. Men nu er min tid i Frederikskirken forbi, og jeg synes at det har været fantastisk at arbejde et sted, som forbinder fællesskab, engagement, kreativitet og åndelighed på tværs af generationer. Jeg vil selvfølgelig savne de kendte ansigter, de unge, undervisningen i Onsdagsskolen og min hverdag på kontoret. Jeg er meget taknemmelig for at have haft et arbejde, der genererer så meget positivt og er så berettiget (jeg kan tælle negative s på én hånd i løbet af min tid i kirken!), og jeg takker for den varme velkomst fra allerførste dag, hvor jeg blev mødt med så stor tillid og venlighed, fra både præsteparrets side, kirkerådet, kolleger, kirkens medlemmer og de unge. Jeg har været meget glad for mine forskelligartede opgaver, og har følt mig priviligeret i mit arbejde. Men nu skal jeg jo også videre, så en anden kan få indblik i julebasarens hemmeligheder. Tusind tak for tre dejlige år og for alle de smil jeg er blevet mødt med. Gabriela 18

19 padam padam ungkalender juni Tirsdag d. 4.: tirsdagsaften kl. 20 Tirsdag d. 11.: tirsdagsaften kl. 20 Tirsdag d. 18.: tirsdagsaften kl. 20 officiel afslutning med fællesspisning Tirsdag d. 25.: sidste tirsdagsaften kl. 20 juli+august I juli og august er der ingen tirsdagsaftener. sommerlukket Ungkontoret har lukket i hele juli måned, men åbent igen fra august. Hold øje med hjemmesiden for kirkens åbningstider i august. tirsdagsaftener Hver tirsdag klokken 20 mødes alle unge danskere i Paris til hyggeligt samvær. Nogle gange finder arrangementet sted i kirken, andre gange ude i byen. Hvis ikke andet er oplyst, er aftenerne gratis. Har du ideer til en aktivitet, skal du bare kontakte Gabriela. padam padam Vi er selvfølgelig også på facebook. Vores gruppe hedder padam padam, og her kan du hele tiden bliver opdateret i seneste nyt og eventuelle ændringer. Velkommen til padam padam. Gabriela Lørdag den 27. april besøgte Ungkontoret Monets Have i Giverny. 19

20 ADVOKAT ICP Cabinet d Avocats 6, Place Saint Sulpice Paris cid:120049ce-fc09-4b75-bcc0-c Ib Christian PEDERSEN Advokat & Avocat T : Praktiserende advokat i Paris i 15 år procederende retssager af enhver art ved de fleste retter i hele Frankrig samt i Danmark i forbindelse med franskrelaterede retssager. Hovedarbejdsområder indenfor rådgivning/forhandling Selskabs- og erhvervsret, arbejdsret, inkasso, agent- og forhandlerret, personskadesager, skatteret, fast ejendom, familie- og arveret, dødsbobehandling. Kirkens udvalg Kirkerådet har nedsat en række udvalg. Vi præsenterer dem her: Økonomiudvalg Ulla Smidt (formand), Søren Eskildsen, Ib Chr. Pedersen, Birgit Piccirillo Husudvalg Chr. Mourlaque (formand), Frederik Paulsen, Klavs Ebbe, Lisbeth Alkjærsig Kulturudvalg Marianne Gyldenkærne (formand), Marianne Papiau, Christine Certain-Delus, Frederik Paulsen, Chr. Geertsen Personaleudvalg Lisbeth Alkjærsig (formand), Ulla Smidt, Christine Certain-Delus, Birgit Piccirillo, Ib Chr. Pedersen, Asger Gyldenkærne 20

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Sommer 2014 juni-august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2014-1015 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Sommer 2012 juni - august www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Sommer 2012 juni - august www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Sommer 2012 juni - august www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Efterår 2013 september-oktober www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Efterår 2014 september-oktober www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Vinter 2013/2014 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2012/13 november-februar www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Efterår 2012 september - oktober www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Efterår 2012 september - oktober www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Efterår 2012 september - oktober www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Forår 2014 marts-maj www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17,

Læs mere

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken. Hilsen fra. Den danske Kirke i Paris. Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk Frederikskirken Hilsen fra Den danske Kirke i Paris Vinter 2011/12 december 2011 - februar 2012 www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Forår 2013 marts-maj www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke i Paris 17,

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA. Frederiks kirken. Den danske Kirke i Paris EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA deriks kirken Den danske Kirke i Paris > Kirkebladet Hilsen fra derikskirken udgives af kirkerådet og udsendes gratis til den danske menighed i Paris. Ansvarshavende:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 Årsberetning 2012 Generalforsamling 17 marts 2013 Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for Den

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere