NR. 08 oktober DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 08 oktober 2011. DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden."

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 oktober 2011 DEn sidste højesteretssagfører Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden.

2 Indhold Redaktionelt Faste sider BRUSH UP I BORTVISNING Tre specialister fortæller, hvad du bør være opmærksom på, før du anbefaler det røde kort. 10 LEDER I den kommende rådsperiode vil vi arbejde målrettet for, at det bliver nemmere at være advokat. 5 GUNATáNAMO BAY, CUBA Læs hvordan det er at arbejde for 18 krigsfanger med besværlig kli ent kontakt og cen sur. SIDSTE HØJESTERETSSAGFØRER Ib Thyregod var en af sin tids kendte advokater. Læs historien om hvordan C.L. David trøstede ham, da han tabte sin første sag i Højesteret. HÅNDTERING af DNA-BEVISER Hvad er sandsynligheden for, at et dnaspor kommer fra en bestemt person? Nye advokatetiske regler Hvorfor nye regler, og hvad betyder de for dig? HÆDERSPRIS TIL JENS PAULSEN Advokat Jens Paulsen får Dreyers Fonds Hæderspris KORT NYT Advokatsamfundet vinder domænesag. CHRISTIANSBORG-KLUMMEN Danskerne overvåges mere end englænderne, skriver retsordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA). DANSK RETSPOLITIK Der har været rejst kritik af, at politiet undersøger sig selv. Ny politiklageordning træder i kraft. EUROPÆISK RETSPOLITIK EU vil hjælpe de borgere, der hvert år udsættes for kriminalitet. Men er offerbegrebet for vidtgående? NYE BØGER DNA-bevis ny bog af Ragna Aarli. NYT JOB Malene Abildstrøm holder i Etisk Nævn øje med, at f.eks. Novo Nordisk trakterer læger og sygeplejersker med måde ADVOKATEN 08/11

3 ny app Til advokater direkte adgang fra iphone og ipad AAKJAERS.DK Med vores nye applikation til iphone og ipad kan advokatbranchens mest anvendte it-system bruges når som helst, hvor som helst Få direkte adgang til bl.a.: Sagsliste Seneste aktiviteter Sagsdokumenter Kontaktinformation Tidsregistrering bruger du allerede Unik advosys 4, kan du downloade applikationen som en del af din programserviceaftale. Send en mail til mærket app og få hjælp til at komme i gang. Tlf boulevarden 19e 7100 Vejle lersø Parkallé KøbenhaVn ø ADVOKATEN 08/11 3

4 INVITATION TIL ÅBENT MØDE om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Mødet holdes i Store Rådssal, Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, mandag 28. november 2011 kl Advokatrådet inviterer igen i år alle interesserede til et åbent møde om erfaringerne med reglerne om obligatorisk efteruddannelse. På mødet vil der blive orienteret om status på regler og praksis, hvor den første efteruddannelsesperiode er udløbet for de fleste advokater. Der vil desuden være lejlighed til åben drøftelse af advokaters, advokatfuldmægtiges og kursusudbyderes egne erfaringer med reglerne. Advokatrådet byder på en lille forfriskning i forbindelse med mødet, og vi beder derfor om, at tilmelding sker senest 14. november 2011 til Advokatrådets Uddannelsesudvalgs sekretær Hanne Christensen på Er der gjort særlige erfaringer med reglerne, eller er der specifikke emner, som ønskes belyst under mødet, beder vi om, at der gøres opmærksom på dette i forbindelse med tilmeldingen, således at vi kan tilrettelægge eftermiddagen bedst muligt. KONFERENCE OM RETSSIKKERHED PÅ SKATTEOMRÅDET Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR- danske revisorer inviterer hermed til retssikkerhedskonference på skatteområdet. Konferencen afholdes: Tirsdag 8. november 2011, kl til ca. kl i Landstingssalen på Christiansborg Det er gratis at deltage i konferencen, men på grund af Folketingets sikkerheds krav vil der være adgangs kontrol. Det betyder, at der skal medbringes legitimation, samt det brev, som du modtager som bekræftelse på din tilmelding til konferencen. Tilmelding og program kan du finde på For at kunne deltage i konferencen skal du tilmelde dig senest 21. oktober 2011, kl. 16. LÆS NÆSTE NUMMER AF ADVOKATEN Mere åbne domstole Det mener advokat Vibeke Borberg, der foreslår, at de største byretter holder åbent om aftenen og systematisk bruger til at informere borgerne hjemme i stuerne. 4 ADVOKATEN 08/11

5 leder Tilbyd klienterne tryghed Den 12. september 2011 havde jeg lejlighed til i Københavns Advokatforening at redegøre for Advokatrådets kommende indsatsområder. Og jeg kan i den sammenhæng kun sige, at strukturreformen fungerer, og at vi i Advokatsamfundet har glæde af at kunne fokusere målrettet på vores fire lovbestemte kerneopgaver. Som jeg nævnte i min beretning på Advokatmødet i juni, vil vi som led i det arbejde gerne styrke interaktionen og dialogen mellem Advokatråd og Sekretariat på den ene side og alle vores fødte medlemmer, nemlig jer advokater, på den anden. I vil få kvartalsvise elektroniske nyhedsbreve, bedre telefonservice, bedre vejledninger og proaktive tilsynsbesøg, ligesom vi arbejder målrettet på at hæve kvaliteten af Advokatnævnets kendelser uden at tilsidesætte hensynet til sagsbehandlingstiden. I kan allerede nu på vores hjemmeside studere de nye advokatetiske regler, der er mere velstrukturerede og tilpasset den seneste praksis. Reglerne vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011, og jeg kan også løfte sløret for den oplysning, at der for tiden arbejdes på en bog, der i kommentarform gennemgår reglerne og den bagvedliggende nævns- og retspraksis. En ordentlig offentlig retshjælp kan aldrig baseres udelukkende på godgørenhed eller privattegnede forsikringer. Er man syg i juraen, må der som ved andre lidelser være et forsvarligt sikkerhedsnet og et rimeligt behandlingstilbud. Kort og godt vil vi i den kommende rådsperiode arbejde målrettet for, at det skal blive lettere at være advokat. Men dermed ikke være sagt, at det ikke betyder, at livet som advokat kan blive mere krævende på andre niveauer. Advokater har både en individuel og en kollektiv forpligtelse til at bidrage til retssamfundets daglige funktioner. Vi skal yde vores bidrag til, at borgere og virksomheder kan opnå deres ret, og vi skal bidrage til processen med, at der udformes regler, der kan forstås og i kraft heraf bedre efterleves. Det vil vi blandt andet gøre ved pro bono rådgivning gennem advokatvagterne eller som en del af opfyldelsen af vores sociale ansvar på andre måder. Men en ordentlig offentlig retshjælp kan aldrig baseres udelukkende på godgørenhed eller privattegnede forsikringer. Er man syg i juraen, må der som ved andre lidelser være et forsvarligt sikkerhedsnet og et rimeligt behandlingstilbud. Det arbejder vi målrettet på at få tilvejebragt, navnlig gennem påvirkning af den politiske beslutningsproces, så vi kan få gennemført en ordentlig og tidssvarende lovgivning på dette område. Og jeg kan garantere, at vi vil gå efter at nå gode løsninger. For der er brug for os. AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN 08/11 5

6 Cabinet BRAHIN FRANSK DANSK ADVOKATFIRMA I NICE (FRANKRIG). Bank- og Finansret International privatret Retstvister om byggeri Selskabret Skatteret Køb af fast ejendom og ejendomsselskaber Sale & Lease back Kolofon Advokaten 90. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Morten Broberg, professor, Københavns Universitet Anja Cordes, advokat REDAKTIONSPANEL: Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Ole Hasselgaard, afdelingschef, Justitsministeriet Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Karsten Havkrog Pedersen, advokat Cabinet BRAHIN 1, Rue Louis Gassin NICE (FRANCE) Tel: Fax: Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Anne Pindborg, advokat Støt Dansk Kræftforsknings Fond Vi støtter forskning, der sigter på at finde årsager til kræftsygdomme skabe bedre behandlingsmuligheder mindske bivirkningerne ved kræftbehandling udvikle forebyggende behandlingsmetoder. Arne Gram, vicepolitidirektør Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Rasmus Lindboe, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Camilla Bonne Schjelde Layout: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Tryk: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 6 ADVOKATEN 08/ _dkf_90x116_4f.indd 2 06/06/

7 Bundsolid Professionel Personlig Er din bank en aktiv medspiller? Hvis din nuværende bank kun klarer det praktiske i forhold til dit engagement, men ikke er en aktiv medspiller, så er det på tide at overveje et bankskift. Hos Lån & Spar kan vi tale om andet end transaktioner, renter og vilkår. Vi kan tilbyde dig korte beslutningsprocesser og individuelle, fleksible løsninger. Og uden at gå i detaljer, så tør vi også godt love dig, at vi er konkurrencedygtige på prisen. Så uanset om du allerede er etableret advokat, eller er på vej ind i et partnerskab og har behov for finansiering, så er der god grund til at tale med os. Det begynder med et møde Ring til os på og aftal et møde. Så finder vi sammen ud af, hvad der skal til, for at skabe et solidt økonomisk fundament for dig - både professionelt og privat. Du kan også se mere på ADVOKATEN 08/11 7

8 Kort nyt Varetægtsfængsling giv din klient en pjece Landsforeningen af Forsvarsadvokater Yo estoy detenido Que pasa ahora? 1 To advokater i Folketinget Advokatrådets Strafferetsudvalg har i samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater udarbejdet en pjece om, hvad man kan bruge sin forsvarer til, når man er varetægtsfængslet. Pjecen indeholder generel information om varetægtsfængsling og et afsnit om prisoplysning. Pjecen kan downloades gratis som pdf-fil fra Pjecen oversættes til engelsk, tysk, rumænsk, spansk, tyrkisk, serbisk, russisk, arabisk, farsi, fransk, urdu, polsk, italiensk, kinesisk (mandarin), litauisk og dari. Når oversættelserne foreligger, kan du finde dem på Efter tre forsøg er advokat Jan E. Jørgensen, 46 år, blevet valgt til Folketinget for partiet Venstre. Jan E. Jørgensen har i en længere årrække været medlem af Frederiksbergs kommunalbestyrelse, og arbejder til daglig som advokat hos Horten. Han får følgeskab af den 57-årige Preben Bang Henriksen fra Aalborg, der er blevet valgt ind for samme parti. Preben Bang Henriksen har drevet selvstændig advokatvirksomhed i 29 år, men er ellers uden praktisk erfaring i politik udover at have været medlem af partiet de seneste syv år. Advokatsamfundet vinder domænesag Sø- og Handelsretten har givet Advokatsamfundet fuldt medhold i, at Netdenmark A/S ikke havde ret til at bruge domænenavnene; advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Netdenmark A/S havde opkøbt de tre domæner for at drive en advokatsøgebase, men var bekendt med, at Advokatsamfundet drev advokatnoeglen.dk. Det var rettens opfattelse, at Netdenmark A/S havde tilstræbt at lukrere på Advokatsamfundet, og at der var risiko for forveksling med Advokatsamfundets database og kredsen af advokater med bestalling og møderet. Ret ten fandt derfor ikke, at Netdenmark A/S havde en anerkendelsesværdig interesse i at benytte de tre domænenavne. Advokatsamfundet afventer en eventuel anke. Advokatkampagne på TV2 News Når tingene er løbet af sporet, er det for sent. Det er mottoet bag et reklame fremstød målrettet til mindre og mellemstore virksomheder, som Danske Advokater står bag. Banner-annoncer på Børsens nyhedssite og diskussionsfora på LinkedIn er led i en ny måde at sælge advokater på. En række 30 sekunders TV-spots skal illustrere, at man med fordel kan rådføre sig med en advokat i virksomhedens faser fra vugge til grav. Forskellige direktører fortæller, hvordan de bruger deres advokat, og indslagene, der også løber over skærmen i det nye år, er målrettet de personer i erhvervslivet, der har såkaldt charge til at hyre en advokat og i forvejen er storforbrugere af nyheder på TV2 News. Travlt halvår for domstolene Der bliver afsluttet flere sager på kortere tid ved byretterne. Det viser domstolenes statistik for sagsbehandlingen i årets første halvdel. Antallet af verserende sager er i 1. halvår af 2011 generelt faldet med 19 procent svarende til knap sager. Samtidig er sagsbehandlingstiderne faldet på alle andre sagsområder end det civile og blandt visse insolvensskiftesager, hvor sagerne typisk har en længere gennemløbstid og forbedringer af berammelsestiden derfor er længere om at slå igennem i statistikken. Du kan læse på 8 ADVOKATEN 08/11

9 Advokat i Rønnkommissionen 3691 Advokat Claus Søgaard-Christensen er af Advokatrådet blevet indstillet til den Der er kommet nye tal fra Mercedes. kommission, som medierne har udråbt til at skulle udrede én af de største politisk-juridiske skandaler i de senere år: Kommissionen skal undersøge sagen om Mercedes indfødsret til statsløse E-Klasse personer. med Søgaard-ekstra businesspakke og et skattegrundlag Christensen er advokat med eget firma i på kun kr. * Aarhus, hvor han også ejer tre Bog&Idé butikker. I advokatkredse er han kendt fra bl.a. bestyrelsen i voldgiftsforeningen, Voldgiftsinstituttet og Dommerudnævnelsesrådet. I offentligheden er han senest kendt for sin medvirken i en anden kommission Dan Lynge-kommissionen, som undersøgte politiets samarbejde med rockeren Dan Lynge. Det er ikke nemt at sætte tal på en E-Klasse. Normalt sætter vi blot en stjerne på; så ved de fleste, at det handler om komfort og luksus med alt det udstyr, der hører til. Om sikkerhed med de mest avancerede elek troniske hjælpesystemer. Om legendarisk driftsikkerhed. Og om en holdbarhed, hvor det er dig, der afgør hvor længe, du vil beholde din Mercedes. Den skal nok holde til dig. Herudover er der lige et enkelt nyt tal, vi godt vil nævne, nemlig beskatningsgrundlaget på kr. Det er faktisk uhyre interessant, fordi det betyder, at din næste firmabil meget vel kan blive en Mercedes-Benz E-Klasse. Få flere nye tal på Businesspakke: Mercedes-Benz E 220 CDI sedan man. leveres med en helt speciel businesspakke, der indeholder metallak, hastighedsafhængig servostyring, spejlpakke, interiørlister i aluminium samt Avantgarde-udstyrspakke bestående af kromlister, sportsundervogn, 17 letmetalfælge og dobbelt udstødningssystem. Businesspakken har en værdi på kr. Dette er allerede indeholdt i beskatningsgrundlaget på: kr. Bent Pedersen AS: Esbjerg. Daimler Biler AS: Herlev, Hørsholm, Ishøj. Ejner Hessel A/S: Herning, Næstved, Randers, Roskilde, Vejle, Aalborg, Århus. P. Christensen a/s: Kolding, Odense. ADVOKATEN 08/11 9 * Gælder for E 220 CDI sedan man. inkl. Businesspakke. Beskatningsgrundlag kr. ServiceLeasing fra kr. pr. måned ekskl. moms. Førstegangsydelse kr. ekskl. moms. Leasingperiode 36 mdr., maks km i perioden. Alle priser er vejledende og ekskl. levering kr. Forbrug ved blandet kørsel: 20,4 km/l - 12,8 km/l. CO2-emission: g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

10 En stor del af de forseelser, som bortvisninger ofte begrundes i, er derfor slet ikke beskrevet i kontrakten." Sådan håndterer du bortvisninge n Det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til at bortvise dig fra din stilling. Du bedes straks aflevere dit adgangskort til virksomheden. Antallet af offentliggjorte domme om bortvisning har været stigende de sidste ti år, og ligger i dag på omkring 70 til 80 sager om året. Tre specialister fortæller, hvordan du håndterer en bortvisning. Af Kia Dollerschell, advokat (L), Bech-Bruun En bortvisning føles for de fleste, som når man trækker det røde kort i Matador, og får beskeden Ryk direkte i fængsel selvom De passerer start, inkasserer De ikke kr. For virksomheden kan bortvisningen være lige så ubehagelig. Der kan være tale om en medarbejder, der har fundet græsset grønnere hos konkurrenten og får trang til at låne nogle af virksomhedens fortrolige dokumenter. Tillidsbruddet kan være svært at håndtere for virksomheden, ligesom en bortvisning hvis den er uberettiget kan være ødelæggende for en medarbejder. Mange sager forliges i det fagretslige system, som overenskomstdækkede virksomheder er omfattet af, eller ved forhandling mellem parternes advokater. I tilfælde hvor forlig ikke opnås, går sagerne enten videre til Afskedigelsesnævnet eller domstolene. Altid to tabere? En bortvisning er en af de største katastrofer, der kan indtræde i et ansættelsesforhold, og med bortvisningen følger altid to tabere virksomheden og medarbejderen. Da en bortvisning afbryder forholdet prompte, er sanktionen den hårdeste reaktion, en arbejdsgiver kan anvende. Medarbejderen må ikke længere udføre sit arbejde, og virksomhedens lønningsforpligtelse ophører. Medarbejderens eksistensgrundlag forsvinder derfor umiddelbart for en tid og de psykiske følger er for mange inklusive familien svære at håndtere. For virksomheden betyder bortvisningen et tab af en kollega, arbejdskraft og omkostninger ved at erstatte medarbejderen. For parternes advokater medfører bortvisningen åbningen af en bred vifte af forskellige juridiske forhold, som advokaterne ikke blot skal navigere i, men også tage stilling til og rådgive deres klient om. Det er lige groft nok En forudsætning for at bortvise er, at der foreligger en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Ansættelsesaftalen skal fremgå af en ansættelseskontrakt, der fastlægger de mest centrale forhold under ansættelsen. Det fremgår således af ansættelseskontrakten, hvad den aftalte arbejdstid er, størrelsen af den aftalte løn, hvilke ansvarsområder medarbejderen er tildelt osv. På den anden side er det usædvanligt, at en ansættelseskontrakt udtømmende opregner de forhold, som medarbejderen ikke må forsynde sig imod under sin ansættelse. En stor del af de forseelser, som bortvisninger ofte begrundes i, er derfor slet ikke beskrevet i kontrakten. Det kan være tyveri, konkurrerende virksomhed, uanstændig optræden, voldelig adfærd. Eller krav til hvordan medarbejderen optræder i sin fritid på sociale medier som Facebook og Twitter. Disse situationer vil ofte blive vurderet ud fra den uskrevne loyalitetsforpligtelse, der gælder i ansættelsesforholdet. Lever loyalitetsforpligtelsen? Det kan diskuteres, om bortvisning af en medarbejder bringer loyalitetsforpligtelsen til ophør, således at medarbejderen, med undtagelse af markedsføringslovens 19, dagen efter bortvisningen kan foretage en hvilken som helst disposition uden hensyn til den tidligere arbejdsgiver. Eksemplet kan være, at medarbejderen i det små er begyndt på konkurrerende virksomhed, og at arbejdsgiveren ved dette og vælger at bortvise. Hvis loyalitetsforpligtelsen var afbrudt ved meddelelsen om bortvisning, kunne medarbejderen i princippet fortsætte i den 10 ADVOKATEN 08/11

11 Kia Dollerschell har netop udgivet bogen Bortvisning, der med righoldig praksis illustrerer de problemstillinger, der knytter sig til en bortvisning. Kia har igennem en årrække beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret og underviser på Københavns Universitet. ADVOKATEN 08/11 11

12 RÅD OM BORTVISNING I kan rende mig Nogle ansættelsesforhold udvikler sig mere stormfuldt end andre. Arbejdsgivere, som råber, skriger og slår i bordet risikerer en bortvisningssag, hvis medarbejderen efter skænderiet for lader virksomheden. Men også medarbejderen skal bruge en passende tone og udtryk som lede kælling, Nærigrøv og I kan rende mig i røven vil som regel medføre, at en bortvisning er berettiget. Ferie og bortvist Vær opmærksom på, at hvis bor tvisningen er uberettiget, be tragtes den som en opsigelse og fritstilling af medarbejderen. Det betyder, at ferielovens regler finder anvendelse, hvilket ofte kan spare virksomheden for et pænt beløb. Varslingsreglerne skal dog altid overholdes. Træk vejret I nogle sager er bortvisningen allerede sket, og advokaten må forsøge at løse sagen forligsmæssigt eller skabe det bedste grundlag for at vinde retssagen. Kommer rådgiveren tidligt ind, er der gode muligheder for at hindre en langvarig sag. Bortvisning er så indgribende, at virksomheden bør overveje, om man kan nøjes med at opsige medarbejderen med normalt varsel. konkurrerende virksomhed uden at blive mødt med forbud eller erstatningskrav fra sin tidligere arbejdsgiver. Sådan forholder det sig derfor heller ikke. Hvis virksomheden bortviser medarbejderen, vil medarbejderen fortsat være bundet af loyalitetsforpligtelsen, indtil medarbejderen kan fratræde efter det normale opsigelsesvarsel. Har parterne aftalt et forlænget opsigelsesvarsel, vil medarbejderen også være underlagt forpligtelsen, indtil det nye varsel udløber. Således kan medarbejderen ikke misligholde sig ud af sin loyalitetsforpligtelse. Denne problemstilling er mange rådgivere ikke opmærksom på, og det er sjældent, at man ser virksomheden anføre noget om dette i selve bortvisningsskrivelsen. Et andet overset problem er, at en medarbejder, der ved siden af sit normale job udøver konkurrerende virksomhed, risikerer at skulle betale lønnen tilbage. Et sådant krav fra arbejdsgiveren kan være svært at dokumentere, da arbejdsgiveren skal bevise, at han ikke har modtaget en arbejdsydelse fra medarbejderen i den pågældende periode. Domstolene vil formentlig også være tilbageholdende med at pålægge medarbejderen at betale lønnen tilbage, medmindre det klart kan dokumenteres, at medarbejderen rent faktisk ikke har udført sit arbejde, men kun har brugt sin arbejdstid på andre helt illegitime formål. Svært at bevise tyveriforsæt Det første forbud du må ikke stjæle fremgår af de ti bud som vi jo alle kender til fingerspidserne. Forbuddet er siden skrevet ind i straffelovens 276, og derfor er det helt ubegribeligt for arbejdsgiveren, at en bortvisning for tyveri ikke nødvendigvis er berettiget, hvis tyveriet ikke kan bevises på tilfredsstillende vis. Arbejdsgiverens første argument er ofte: Jamen, jeg har jo selv set det /jeg har det på en videooptagelse/ han havde jo sedlerne i sin lomme/det er mine bananer! osv.) Tyveri er en af de situationer, som i praksis stadig giver anledning til flest sager. Tyveriet kan være af penge, virksomhedens ejendele, madvarer sågar ses et tilfælde, hvor en medarbejder har stjålet sin egen konkurrenceklausul. Selvom virksomheden konstaterer, at en klase bananer har fundet vej til medarbejderens taske eller at der er væsentlige uregelmæssigheder i medarbejderens rejsedokumentation, er det ikke sikkert, at forholdet kan begrunde bortvisning. Dette kan for nogle virksomheder virke stærkt uretfærdigt, og derfor ønsker mange virksomheder, at sagen skal køres helt ud til den bitre ende. Problemet med tyveri er, at arbejdsgiveren skal bevise, at medarbejderen har haft berigelsesforsæt. Arbejdsgiveren skal altså bevise, at medarbejderen har haft til hensigt at stjæle pengene, maden, genstandene osv. Et berigelsesforsæt kan være vanskeligt at bevise, og nemmere bliver det ikke, når medarbejderen skal have haft forsæt til at stjæle bananerne. Har medarbejderen ved en fejl eller misforståelse taget tingen, glemt pengene i sin lomme eller spist bananerne, fordi de alligevel skulle kasseres vil arbejdsgiverens sag være op ad bakke og næppe holde i byretten. Big Brother is watching you At hele seancen er optaget på video f.eks. overvågningskameraet i supermarkedet eller på parkeringspladsen reparerer ikke altid det bevismæssige problem: Arbejdsgiveren skal bevise, at medarbejderen havde til hensigt at stjæle. Hvis politiet ikke rejser tiltale eller medarbejderen frifindes i retten medfører dette dog ikke nødvendigvis, at en bortvisning altid vil være uberettiget. Bortvisningen kan være motiveret af, at medarbejderens adfærd har indebåret et tillidsbrud, så en videre ansættelse er umulig. Det vil i så fald være arbejdsgiveren, der bærer bevisbyrden for, at forholdet er så grelt, at vejene må skilles uden varsel. Hvis virksomheden begrunder bortvisningen med, at medarbejderen har overtrådt interne retningslinjer, vil bortvisningsgrundlaget ikke skulle bedømmes ud fra straffeloven. Her vurderes alene ud fra, om medarbejderens adfærd er en væsentlig misligholdelse af ansættelsen og om medarbejderens adfærd er så besynderlig eller ubegribelig, at et fortsat tillidsforhold er umuligt. Interne retningslinjer står typisk i en personalehåndbog, på intranettet eller lignende. Hvis virksomheden vil støtte ret på retningslinjerne, skal de være kommunikeret ud til medarbejderen. 12 ADVOKATEN 08/11

13 4workshops præsenterer november Udviklingsdagen 2011 Få indsigt i og udsyn til fremtiden på udviklingsdagen og få konkrete ideer og værktøjer med hjem. Mød nogle af landets mest trænede fremtidskiggere og forretningsudviklere på fire workshops. De Inspirerer: Instituttet for Fremtidsforskning Innovation Lab Tom Knutzen, tidligere CEO Lone Bøgh, direktør Home...og mange flere Arrangementet foregår i Mogens Dahls Koncertsal, København S den 4. november 2011 fra kl til kl Der er stadig ledige pladser og deltagergebyret er kun kr. 800,-. Tilmeld dig senest den 25. oktober på mailadressen Se programmet på danskeadvokater.dk/forretningsudvikling/møder og events ADVOKATEN 08/11 13

14 Bortvisnings- og opsigelsessager udspringer ofte af misforståelser. Og for en stor del af mangelfuld kommunikation mellem ledelse og medarbejder. Af Jacob Goldschmidt, advokat (H), partner i Elmer og Partnere Begge parter bliver ofte tabere i en bortvisningssag, men mange situationer behøver ikke at ende i retten, hvis ledelsen har fokus på relevant konfliktløsning og har øje for parternes sociale position. - Midt i min frokost spurgte hun, om jeg var klar over, hvad der var i den forårsrulle, jeg spiste. Jeg svarede: Gider du lige jeg spiser. Og så var det, som om det ikke var til at stoppe Vi kom op at skændes og det ene ord tog det andet. Hvad der derefter skete, var der vist enighed om. Den ene af kollegerne gik til sin chef og sagde, at hun ikke ville finde sig i at blive kaldt så grimme ting i kantinen. Forårsrullespiseren blev derefter kaldt op til chefen, og efter at have hørt hendes historie, konkluderede chefen, at de måtte kunne løse konflikten selv og i fordragelighed. Så da den kommenterende kollega afgav forklaring i retten kunne dommeren notere. - Da vi mødtes i tekøkkenet endte det med, at forårsrullespiseren truede med at give mig tæv, og jeg løb ud på gangen og råbte om hjælp. Forårsrullespiseren fortalte, at hun havde sagt: - Jeg får helt lyst til at slå hovedet ned i maven på dig. Forårsrullespiseren blev bortvist. Man kan jo ikke have, at man truer sine kolleger. Et år efter sidder de nu i retten. Dommeren kigger til højre ned på en partner fra Danmarks største advokatfirma. Ved siden af sidder personaledirektøren. Advokaten har indkaldt tre vidner udover den kommenterende kollega. Med ansigtet i rette folder bakker han op om bortvisningens berettigelse. Til venstre sidder forårsrullespiseren. Sammen med sin specialistadvokat valgt af hendes fagforening, der naturligvis også er repræsenteret i retten. Også de har forberedt vidner. - Det er jo helt vanvittig dårlig ledelse, at lade dem selv løse problemet! Og en talemåde er jo ikke en trussel. En tyk materialesamling fuld af bortvisningdomme. Og en lang procedure i vente. Hvad mon den unge dommer tænker? Ledelsespligt ved følelser i frit fald Eksemplet er fra det virkelige liv, og desværre ikke enestående. Der er kun tabere i denne sag. Forårsrullespiseren mistede sit job. Begge parter har kastet økonomiske ressourcer ind i sagen, der for hver part med sikkerhed kan opgøres til langt større beløb, end dommeren kunne finde på at give. Og så er man slet ikke nået til at opgøre de menneskelige omkostninger. Bortvisnings- og opsigelsessager udspringer ofte af misforståelser. Og for en stor del af mangelfuld kommunikation mellem ledelse og medarbejder. Og beslutningen om, hvorvidt en sanktion skal gennemføres, læner sig ofte op ad en stringent juridisk vurdering af, om man kan eller ikke kan bortvise. Ledelsesretten for en arbejdsgiver er også en ledelsespligt. Havde chefen, i stedet for at sende de to kolleger videre til fortsat dialog med hinanden, reageret med, at I har da vist brug for hjælp til at få løst den konflikt ville verden sikkert have været en anden. For de to var konflikten meget væsentlig. Deres sociale position på arbejdspladsen var truet, og en række følelsesmæssige reaktioner bli 14 ADVOKATEN 08/11

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran

LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T 0 1 F e b r u a r 2 0 11 LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran I n d h o l d Redaktionelt Faste sider KÆRE KLIENT,

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen SVIPSER TØRKLÆDELOVEN SOM NY TVIND-SAG OPTØJER EN STRAFFERETLIG ABC FØR KLIMAMØDE TAKTIK MED ØJE FOR SAGENS VÆRDI A D V O K A T E R N E S S E R V I C 8 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat NØL DANMARK DØMT FOR LANGTRUKNE RETSSAGER INKASSO NYE KENDELSER FRA ADVOKATNÆVNET FORMANDSVALG TO KANDIDATERS VALGTALE ADVOKATERNES SERVIC 4 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET SORTE SKYER OVER VOLDGIFT Voldgiftens

Læs mere

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise DOM MÅ VI UDSULTE MENNESKER I DANMARK? VOLDGIFT FOKUS PÅ RENFÆRDIGE DOMMERE KLAGENÆVN HAR KUNDEN ALTID RET? A D V O K A T E R N E S S E R V I C 7 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

Læs mere

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer FOGEDFORBUD RINGE RETSSIKKERHED FOR VIRKSOMHEDER ASIEN RETSSYSTEMET UNDERTRYKKER BEFOLKNINGEN STATSBORGER FOLKETINGET DISKRIMINERER MENER FORSKER ADVOKATERNES SERVIC 2 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Læs mere

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja DAGBOG ADVOKATRÅDETS EKSPERTER FØLELSER TVIVL OM DANSKE REGLER FOR DYRETRANSPORT DISKRIMINATION NYT NÆVN FOR LIGEBEHANDLING FORTROLIGHED BANKER KAN KRÆVE INDSIGT I KLIENTKONTI ADVOKATERNES SERVIC 3 2008

Læs mere

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T FLOSSET NY 5-ÅRS PLAN FOR EU S RETSSTAT NÆVNET ADVOKAT TILBAGEHOLDT PENGE FRA HUSSALG RANSAGET BAGMANDSPOLITI IND PÅ ADVOKATKONTOR A D V O K A T E R N E S S E R V I C 9 2009 U D G I V E T A F A D V O K

Læs mere

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard BØRN GRUNDLÆGGENDE REGLER OVERTRÆDES BESTYRELSER NYE REGLER FOR ADVOKATERS ARBEJDE GRUPPESØGSMÅL ERSTATNING EFTER UDLÆNDINGESERVICES RÅDGIVNING ADVOKATERNES SERVIC 6 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET KRITIK:

Læs mere

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder ANKESAGER SE HITLISTEN over HVOR OFTE DOMME ÆNDRES BOLIG KØBERE RISIKERER LANG NÆSE UDEN ADVOKAT LØGNAGTIG KAN DOMMERE GENNEMSKUE VIDNER? ADVOKATERNES SERVIC 1 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET RETSLØSE

Læs mere

MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar

MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar RETSFØLELSE ER DISCIPLINEN I RETSSALENE FOR DANSK? NYHED OMFATTENDE PROGRAM FOR RETSSIKKERHED VÅBEN EKSPERT-ERKLÆRINGER TRODS PROTESTER ADVOKATERNES SERVIC 3 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET MED ØJE FOR

Læs mere

Høj på at rådgive KURSER. Niels Walther-Rasmussen: MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 2 maj 2012. Det betaler sig at dele ud af sin viden

Høj på at rådgive KURSER. Niels Walther-Rasmussen: MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 2 maj 2012. Det betaler sig at dele ud af sin viden Niels Walther-Rasmussen: Høj på at rådgive Det betaler sig at dele ud af sin viden Om at gøre en forskel Pro Bono Hvidbogen der skabte røre Internationalt arbejde skal skabe værdi De unge er fremtiden

Læs mere

Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen

Geir Lippestad: Derfor forsvarede jeg Breivik. Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger. Jurastuderende foretrækker advokatbranchen # 4 December 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Synspunkt: Skjult kamera må ikke føre til hovsa-løsninger Omdømmeanalysen: Jurastuderende foretrækker advokatbranchen Tema Fagdage: Når mediestormen raser

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense

Det kræver vilje at starte forfra. Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: s.6. s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.6 Depression og konkurs sendte Jesper Rasmussen ned med flaget: Det kræver vilje at starte forfra s.5 DM i Skills byder på faglig dyst i Odense s.14 Manglende faglighed efter folkeskolen koster dyrt

Læs mere