NR. 08 oktober DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 08 oktober 2011. DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden."

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 oktober 2011 DEn sidste højesteretssagfører Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden.

2 Indhold Redaktionelt Faste sider BRUSH UP I BORTVISNING Tre specialister fortæller, hvad du bør være opmærksom på, før du anbefaler det røde kort. 10 LEDER I den kommende rådsperiode vil vi arbejde målrettet for, at det bliver nemmere at være advokat. 5 GUNATáNAMO BAY, CUBA Læs hvordan det er at arbejde for 18 krigsfanger med besværlig kli ent kontakt og cen sur. SIDSTE HØJESTERETSSAGFØRER Ib Thyregod var en af sin tids kendte advokater. Læs historien om hvordan C.L. David trøstede ham, da han tabte sin første sag i Højesteret. HÅNDTERING af DNA-BEVISER Hvad er sandsynligheden for, at et dnaspor kommer fra en bestemt person? Nye advokatetiske regler Hvorfor nye regler, og hvad betyder de for dig? HÆDERSPRIS TIL JENS PAULSEN Advokat Jens Paulsen får Dreyers Fonds Hæderspris KORT NYT Advokatsamfundet vinder domænesag. CHRISTIANSBORG-KLUMMEN Danskerne overvåges mere end englænderne, skriver retsordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA). DANSK RETSPOLITIK Der har været rejst kritik af, at politiet undersøger sig selv. Ny politiklageordning træder i kraft. EUROPÆISK RETSPOLITIK EU vil hjælpe de borgere, der hvert år udsættes for kriminalitet. Men er offerbegrebet for vidtgående? NYE BØGER DNA-bevis ny bog af Ragna Aarli. NYT JOB Malene Abildstrøm holder i Etisk Nævn øje med, at f.eks. Novo Nordisk trakterer læger og sygeplejersker med måde ADVOKATEN 08/11

3 ny app Til advokater direkte adgang fra iphone og ipad AAKJAERS.DK Med vores nye applikation til iphone og ipad kan advokatbranchens mest anvendte it-system bruges når som helst, hvor som helst Få direkte adgang til bl.a.: Sagsliste Seneste aktiviteter Sagsdokumenter Kontaktinformation Tidsregistrering bruger du allerede Unik advosys 4, kan du downloade applikationen som en del af din programserviceaftale. Send en mail til mærket app og få hjælp til at komme i gang. Tlf boulevarden 19e 7100 Vejle lersø Parkallé KøbenhaVn ø ADVOKATEN 08/11 3

4 INVITATION TIL ÅBENT MØDE om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Mødet holdes i Store Rådssal, Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, mandag 28. november 2011 kl Advokatrådet inviterer igen i år alle interesserede til et åbent møde om erfaringerne med reglerne om obligatorisk efteruddannelse. På mødet vil der blive orienteret om status på regler og praksis, hvor den første efteruddannelsesperiode er udløbet for de fleste advokater. Der vil desuden være lejlighed til åben drøftelse af advokaters, advokatfuldmægtiges og kursusudbyderes egne erfaringer med reglerne. Advokatrådet byder på en lille forfriskning i forbindelse med mødet, og vi beder derfor om, at tilmelding sker senest 14. november 2011 til Advokatrådets Uddannelsesudvalgs sekretær Hanne Christensen på Er der gjort særlige erfaringer med reglerne, eller er der specifikke emner, som ønskes belyst under mødet, beder vi om, at der gøres opmærksom på dette i forbindelse med tilmeldingen, således at vi kan tilrettelægge eftermiddagen bedst muligt. KONFERENCE OM RETSSIKKERHED PÅ SKATTEOMRÅDET Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR- danske revisorer inviterer hermed til retssikkerhedskonference på skatteområdet. Konferencen afholdes: Tirsdag 8. november 2011, kl til ca. kl i Landstingssalen på Christiansborg Det er gratis at deltage i konferencen, men på grund af Folketingets sikkerheds krav vil der være adgangs kontrol. Det betyder, at der skal medbringes legitimation, samt det brev, som du modtager som bekræftelse på din tilmelding til konferencen. Tilmelding og program kan du finde på For at kunne deltage i konferencen skal du tilmelde dig senest 21. oktober 2011, kl. 16. LÆS NÆSTE NUMMER AF ADVOKATEN Mere åbne domstole Det mener advokat Vibeke Borberg, der foreslår, at de største byretter holder åbent om aftenen og systematisk bruger til at informere borgerne hjemme i stuerne. 4 ADVOKATEN 08/11

5 leder Tilbyd klienterne tryghed Den 12. september 2011 havde jeg lejlighed til i Københavns Advokatforening at redegøre for Advokatrådets kommende indsatsområder. Og jeg kan i den sammenhæng kun sige, at strukturreformen fungerer, og at vi i Advokatsamfundet har glæde af at kunne fokusere målrettet på vores fire lovbestemte kerneopgaver. Som jeg nævnte i min beretning på Advokatmødet i juni, vil vi som led i det arbejde gerne styrke interaktionen og dialogen mellem Advokatråd og Sekretariat på den ene side og alle vores fødte medlemmer, nemlig jer advokater, på den anden. I vil få kvartalsvise elektroniske nyhedsbreve, bedre telefonservice, bedre vejledninger og proaktive tilsynsbesøg, ligesom vi arbejder målrettet på at hæve kvaliteten af Advokatnævnets kendelser uden at tilsidesætte hensynet til sagsbehandlingstiden. I kan allerede nu på vores hjemmeside studere de nye advokatetiske regler, der er mere velstrukturerede og tilpasset den seneste praksis. Reglerne vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011, og jeg kan også løfte sløret for den oplysning, at der for tiden arbejdes på en bog, der i kommentarform gennemgår reglerne og den bagvedliggende nævns- og retspraksis. En ordentlig offentlig retshjælp kan aldrig baseres udelukkende på godgørenhed eller privattegnede forsikringer. Er man syg i juraen, må der som ved andre lidelser være et forsvarligt sikkerhedsnet og et rimeligt behandlingstilbud. Kort og godt vil vi i den kommende rådsperiode arbejde målrettet for, at det skal blive lettere at være advokat. Men dermed ikke være sagt, at det ikke betyder, at livet som advokat kan blive mere krævende på andre niveauer. Advokater har både en individuel og en kollektiv forpligtelse til at bidrage til retssamfundets daglige funktioner. Vi skal yde vores bidrag til, at borgere og virksomheder kan opnå deres ret, og vi skal bidrage til processen med, at der udformes regler, der kan forstås og i kraft heraf bedre efterleves. Det vil vi blandt andet gøre ved pro bono rådgivning gennem advokatvagterne eller som en del af opfyldelsen af vores sociale ansvar på andre måder. Men en ordentlig offentlig retshjælp kan aldrig baseres udelukkende på godgørenhed eller privattegnede forsikringer. Er man syg i juraen, må der som ved andre lidelser være et forsvarligt sikkerhedsnet og et rimeligt behandlingstilbud. Det arbejder vi målrettet på at få tilvejebragt, navnlig gennem påvirkning af den politiske beslutningsproces, så vi kan få gennemført en ordentlig og tidssvarende lovgivning på dette område. Og jeg kan garantere, at vi vil gå efter at nå gode løsninger. For der er brug for os. AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN 08/11 5

6 Cabinet BRAHIN FRANSK DANSK ADVOKATFIRMA I NICE (FRANKRIG). Bank- og Finansret International privatret Retstvister om byggeri Selskabret Skatteret Køb af fast ejendom og ejendomsselskaber Sale & Lease back Kolofon Advokaten 90. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Morten Broberg, professor, Københavns Universitet Anja Cordes, advokat REDAKTIONSPANEL: Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Ole Hasselgaard, afdelingschef, Justitsministeriet Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Karsten Havkrog Pedersen, advokat Cabinet BRAHIN 1, Rue Louis Gassin NICE (FRANCE) Tel: Fax: Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Anne Pindborg, advokat Støt Dansk Kræftforsknings Fond Vi støtter forskning, der sigter på at finde årsager til kræftsygdomme skabe bedre behandlingsmuligheder mindske bivirkningerne ved kræftbehandling udvikle forebyggende behandlingsmetoder. Arne Gram, vicepolitidirektør Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Rasmus Lindboe, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Camilla Bonne Schjelde Layout: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Tryk: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 6 ADVOKATEN 08/ _dkf_90x116_4f.indd 2 06/06/

7 Bundsolid Professionel Personlig Er din bank en aktiv medspiller? Hvis din nuværende bank kun klarer det praktiske i forhold til dit engagement, men ikke er en aktiv medspiller, så er det på tide at overveje et bankskift. Hos Lån & Spar kan vi tale om andet end transaktioner, renter og vilkår. Vi kan tilbyde dig korte beslutningsprocesser og individuelle, fleksible løsninger. Og uden at gå i detaljer, så tør vi også godt love dig, at vi er konkurrencedygtige på prisen. Så uanset om du allerede er etableret advokat, eller er på vej ind i et partnerskab og har behov for finansiering, så er der god grund til at tale med os. Det begynder med et møde Ring til os på og aftal et møde. Så finder vi sammen ud af, hvad der skal til, for at skabe et solidt økonomisk fundament for dig - både professionelt og privat. Du kan også se mere på ADVOKATEN 08/11 7

8 Kort nyt Varetægtsfængsling giv din klient en pjece Landsforeningen af Forsvarsadvokater Yo estoy detenido Que pasa ahora? 1 To advokater i Folketinget Advokatrådets Strafferetsudvalg har i samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater udarbejdet en pjece om, hvad man kan bruge sin forsvarer til, når man er varetægtsfængslet. Pjecen indeholder generel information om varetægtsfængsling og et afsnit om prisoplysning. Pjecen kan downloades gratis som pdf-fil fra Pjecen oversættes til engelsk, tysk, rumænsk, spansk, tyrkisk, serbisk, russisk, arabisk, farsi, fransk, urdu, polsk, italiensk, kinesisk (mandarin), litauisk og dari. Når oversættelserne foreligger, kan du finde dem på Efter tre forsøg er advokat Jan E. Jørgensen, 46 år, blevet valgt til Folketinget for partiet Venstre. Jan E. Jørgensen har i en længere årrække været medlem af Frederiksbergs kommunalbestyrelse, og arbejder til daglig som advokat hos Horten. Han får følgeskab af den 57-årige Preben Bang Henriksen fra Aalborg, der er blevet valgt ind for samme parti. Preben Bang Henriksen har drevet selvstændig advokatvirksomhed i 29 år, men er ellers uden praktisk erfaring i politik udover at have været medlem af partiet de seneste syv år. Advokatsamfundet vinder domænesag Sø- og Handelsretten har givet Advokatsamfundet fuldt medhold i, at Netdenmark A/S ikke havde ret til at bruge domænenavnene; advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Netdenmark A/S havde opkøbt de tre domæner for at drive en advokatsøgebase, men var bekendt med, at Advokatsamfundet drev advokatnoeglen.dk. Det var rettens opfattelse, at Netdenmark A/S havde tilstræbt at lukrere på Advokatsamfundet, og at der var risiko for forveksling med Advokatsamfundets database og kredsen af advokater med bestalling og møderet. Ret ten fandt derfor ikke, at Netdenmark A/S havde en anerkendelsesværdig interesse i at benytte de tre domænenavne. Advokatsamfundet afventer en eventuel anke. Advokatkampagne på TV2 News Når tingene er løbet af sporet, er det for sent. Det er mottoet bag et reklame fremstød målrettet til mindre og mellemstore virksomheder, som Danske Advokater står bag. Banner-annoncer på Børsens nyhedssite og diskussionsfora på LinkedIn er led i en ny måde at sælge advokater på. En række 30 sekunders TV-spots skal illustrere, at man med fordel kan rådføre sig med en advokat i virksomhedens faser fra vugge til grav. Forskellige direktører fortæller, hvordan de bruger deres advokat, og indslagene, der også løber over skærmen i det nye år, er målrettet de personer i erhvervslivet, der har såkaldt charge til at hyre en advokat og i forvejen er storforbrugere af nyheder på TV2 News. Travlt halvår for domstolene Der bliver afsluttet flere sager på kortere tid ved byretterne. Det viser domstolenes statistik for sagsbehandlingen i årets første halvdel. Antallet af verserende sager er i 1. halvår af 2011 generelt faldet med 19 procent svarende til knap sager. Samtidig er sagsbehandlingstiderne faldet på alle andre sagsområder end det civile og blandt visse insolvensskiftesager, hvor sagerne typisk har en længere gennemløbstid og forbedringer af berammelsestiden derfor er længere om at slå igennem i statistikken. Du kan læse på 8 ADVOKATEN 08/11

9 Advokat i Rønnkommissionen 3691 Advokat Claus Søgaard-Christensen er af Advokatrådet blevet indstillet til den Der er kommet nye tal fra Mercedes. kommission, som medierne har udråbt til at skulle udrede én af de største politisk-juridiske skandaler i de senere år: Kommissionen skal undersøge sagen om Mercedes indfødsret til statsløse E-Klasse personer. med Søgaard-ekstra businesspakke og et skattegrundlag Christensen er advokat med eget firma i på kun kr. * Aarhus, hvor han også ejer tre Bog&Idé butikker. I advokatkredse er han kendt fra bl.a. bestyrelsen i voldgiftsforeningen, Voldgiftsinstituttet og Dommerudnævnelsesrådet. I offentligheden er han senest kendt for sin medvirken i en anden kommission Dan Lynge-kommissionen, som undersøgte politiets samarbejde med rockeren Dan Lynge. Det er ikke nemt at sætte tal på en E-Klasse. Normalt sætter vi blot en stjerne på; så ved de fleste, at det handler om komfort og luksus med alt det udstyr, der hører til. Om sikkerhed med de mest avancerede elek troniske hjælpesystemer. Om legendarisk driftsikkerhed. Og om en holdbarhed, hvor det er dig, der afgør hvor længe, du vil beholde din Mercedes. Den skal nok holde til dig. Herudover er der lige et enkelt nyt tal, vi godt vil nævne, nemlig beskatningsgrundlaget på kr. Det er faktisk uhyre interessant, fordi det betyder, at din næste firmabil meget vel kan blive en Mercedes-Benz E-Klasse. Få flere nye tal på Businesspakke: Mercedes-Benz E 220 CDI sedan man. leveres med en helt speciel businesspakke, der indeholder metallak, hastighedsafhængig servostyring, spejlpakke, interiørlister i aluminium samt Avantgarde-udstyrspakke bestående af kromlister, sportsundervogn, 17 letmetalfælge og dobbelt udstødningssystem. Businesspakken har en værdi på kr. Dette er allerede indeholdt i beskatningsgrundlaget på: kr. Bent Pedersen AS: Esbjerg. Daimler Biler AS: Herlev, Hørsholm, Ishøj. Ejner Hessel A/S: Herning, Næstved, Randers, Roskilde, Vejle, Aalborg, Århus. P. Christensen a/s: Kolding, Odense. ADVOKATEN 08/11 9 * Gælder for E 220 CDI sedan man. inkl. Businesspakke. Beskatningsgrundlag kr. ServiceLeasing fra kr. pr. måned ekskl. moms. Førstegangsydelse kr. ekskl. moms. Leasingperiode 36 mdr., maks km i perioden. Alle priser er vejledende og ekskl. levering kr. Forbrug ved blandet kørsel: 20,4 km/l - 12,8 km/l. CO2-emission: g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

10 En stor del af de forseelser, som bortvisninger ofte begrundes i, er derfor slet ikke beskrevet i kontrakten." Sådan håndterer du bortvisninge n Det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til at bortvise dig fra din stilling. Du bedes straks aflevere dit adgangskort til virksomheden. Antallet af offentliggjorte domme om bortvisning har været stigende de sidste ti år, og ligger i dag på omkring 70 til 80 sager om året. Tre specialister fortæller, hvordan du håndterer en bortvisning. Af Kia Dollerschell, advokat (L), Bech-Bruun En bortvisning føles for de fleste, som når man trækker det røde kort i Matador, og får beskeden Ryk direkte i fængsel selvom De passerer start, inkasserer De ikke kr. For virksomheden kan bortvisningen være lige så ubehagelig. Der kan være tale om en medarbejder, der har fundet græsset grønnere hos konkurrenten og får trang til at låne nogle af virksomhedens fortrolige dokumenter. Tillidsbruddet kan være svært at håndtere for virksomheden, ligesom en bortvisning hvis den er uberettiget kan være ødelæggende for en medarbejder. Mange sager forliges i det fagretslige system, som overenskomstdækkede virksomheder er omfattet af, eller ved forhandling mellem parternes advokater. I tilfælde hvor forlig ikke opnås, går sagerne enten videre til Afskedigelsesnævnet eller domstolene. Altid to tabere? En bortvisning er en af de største katastrofer, der kan indtræde i et ansættelsesforhold, og med bortvisningen følger altid to tabere virksomheden og medarbejderen. Da en bortvisning afbryder forholdet prompte, er sanktionen den hårdeste reaktion, en arbejdsgiver kan anvende. Medarbejderen må ikke længere udføre sit arbejde, og virksomhedens lønningsforpligtelse ophører. Medarbejderens eksistensgrundlag forsvinder derfor umiddelbart for en tid og de psykiske følger er for mange inklusive familien svære at håndtere. For virksomheden betyder bortvisningen et tab af en kollega, arbejdskraft og omkostninger ved at erstatte medarbejderen. For parternes advokater medfører bortvisningen åbningen af en bred vifte af forskellige juridiske forhold, som advokaterne ikke blot skal navigere i, men også tage stilling til og rådgive deres klient om. Det er lige groft nok En forudsætning for at bortvise er, at der foreligger en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Ansættelsesaftalen skal fremgå af en ansættelseskontrakt, der fastlægger de mest centrale forhold under ansættelsen. Det fremgår således af ansættelseskontrakten, hvad den aftalte arbejdstid er, størrelsen af den aftalte løn, hvilke ansvarsområder medarbejderen er tildelt osv. På den anden side er det usædvanligt, at en ansættelseskontrakt udtømmende opregner de forhold, som medarbejderen ikke må forsynde sig imod under sin ansættelse. En stor del af de forseelser, som bortvisninger ofte begrundes i, er derfor slet ikke beskrevet i kontrakten. Det kan være tyveri, konkurrerende virksomhed, uanstændig optræden, voldelig adfærd. Eller krav til hvordan medarbejderen optræder i sin fritid på sociale medier som Facebook og Twitter. Disse situationer vil ofte blive vurderet ud fra den uskrevne loyalitetsforpligtelse, der gælder i ansættelsesforholdet. Lever loyalitetsforpligtelsen? Det kan diskuteres, om bortvisning af en medarbejder bringer loyalitetsforpligtelsen til ophør, således at medarbejderen, med undtagelse af markedsføringslovens 19, dagen efter bortvisningen kan foretage en hvilken som helst disposition uden hensyn til den tidligere arbejdsgiver. Eksemplet kan være, at medarbejderen i det små er begyndt på konkurrerende virksomhed, og at arbejdsgiveren ved dette og vælger at bortvise. Hvis loyalitetsforpligtelsen var afbrudt ved meddelelsen om bortvisning, kunne medarbejderen i princippet fortsætte i den 10 ADVOKATEN 08/11

11 Kia Dollerschell har netop udgivet bogen Bortvisning, der med righoldig praksis illustrerer de problemstillinger, der knytter sig til en bortvisning. Kia har igennem en årrække beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret og underviser på Københavns Universitet. ADVOKATEN 08/11 11

12 RÅD OM BORTVISNING I kan rende mig Nogle ansættelsesforhold udvikler sig mere stormfuldt end andre. Arbejdsgivere, som råber, skriger og slår i bordet risikerer en bortvisningssag, hvis medarbejderen efter skænderiet for lader virksomheden. Men også medarbejderen skal bruge en passende tone og udtryk som lede kælling, Nærigrøv og I kan rende mig i røven vil som regel medføre, at en bortvisning er berettiget. Ferie og bortvist Vær opmærksom på, at hvis bor tvisningen er uberettiget, be tragtes den som en opsigelse og fritstilling af medarbejderen. Det betyder, at ferielovens regler finder anvendelse, hvilket ofte kan spare virksomheden for et pænt beløb. Varslingsreglerne skal dog altid overholdes. Træk vejret I nogle sager er bortvisningen allerede sket, og advokaten må forsøge at løse sagen forligsmæssigt eller skabe det bedste grundlag for at vinde retssagen. Kommer rådgiveren tidligt ind, er der gode muligheder for at hindre en langvarig sag. Bortvisning er så indgribende, at virksomheden bør overveje, om man kan nøjes med at opsige medarbejderen med normalt varsel. konkurrerende virksomhed uden at blive mødt med forbud eller erstatningskrav fra sin tidligere arbejdsgiver. Sådan forholder det sig derfor heller ikke. Hvis virksomheden bortviser medarbejderen, vil medarbejderen fortsat være bundet af loyalitetsforpligtelsen, indtil medarbejderen kan fratræde efter det normale opsigelsesvarsel. Har parterne aftalt et forlænget opsigelsesvarsel, vil medarbejderen også være underlagt forpligtelsen, indtil det nye varsel udløber. Således kan medarbejderen ikke misligholde sig ud af sin loyalitetsforpligtelse. Denne problemstilling er mange rådgivere ikke opmærksom på, og det er sjældent, at man ser virksomheden anføre noget om dette i selve bortvisningsskrivelsen. Et andet overset problem er, at en medarbejder, der ved siden af sit normale job udøver konkurrerende virksomhed, risikerer at skulle betale lønnen tilbage. Et sådant krav fra arbejdsgiveren kan være svært at dokumentere, da arbejdsgiveren skal bevise, at han ikke har modtaget en arbejdsydelse fra medarbejderen i den pågældende periode. Domstolene vil formentlig også være tilbageholdende med at pålægge medarbejderen at betale lønnen tilbage, medmindre det klart kan dokumenteres, at medarbejderen rent faktisk ikke har udført sit arbejde, men kun har brugt sin arbejdstid på andre helt illegitime formål. Svært at bevise tyveriforsæt Det første forbud du må ikke stjæle fremgår af de ti bud som vi jo alle kender til fingerspidserne. Forbuddet er siden skrevet ind i straffelovens 276, og derfor er det helt ubegribeligt for arbejdsgiveren, at en bortvisning for tyveri ikke nødvendigvis er berettiget, hvis tyveriet ikke kan bevises på tilfredsstillende vis. Arbejdsgiverens første argument er ofte: Jamen, jeg har jo selv set det /jeg har det på en videooptagelse/ han havde jo sedlerne i sin lomme/det er mine bananer! osv.) Tyveri er en af de situationer, som i praksis stadig giver anledning til flest sager. Tyveriet kan være af penge, virksomhedens ejendele, madvarer sågar ses et tilfælde, hvor en medarbejder har stjålet sin egen konkurrenceklausul. Selvom virksomheden konstaterer, at en klase bananer har fundet vej til medarbejderens taske eller at der er væsentlige uregelmæssigheder i medarbejderens rejsedokumentation, er det ikke sikkert, at forholdet kan begrunde bortvisning. Dette kan for nogle virksomheder virke stærkt uretfærdigt, og derfor ønsker mange virksomheder, at sagen skal køres helt ud til den bitre ende. Problemet med tyveri er, at arbejdsgiveren skal bevise, at medarbejderen har haft berigelsesforsæt. Arbejdsgiveren skal altså bevise, at medarbejderen har haft til hensigt at stjæle pengene, maden, genstandene osv. Et berigelsesforsæt kan være vanskeligt at bevise, og nemmere bliver det ikke, når medarbejderen skal have haft forsæt til at stjæle bananerne. Har medarbejderen ved en fejl eller misforståelse taget tingen, glemt pengene i sin lomme eller spist bananerne, fordi de alligevel skulle kasseres vil arbejdsgiverens sag være op ad bakke og næppe holde i byretten. Big Brother is watching you At hele seancen er optaget på video f.eks. overvågningskameraet i supermarkedet eller på parkeringspladsen reparerer ikke altid det bevismæssige problem: Arbejdsgiveren skal bevise, at medarbejderen havde til hensigt at stjæle. Hvis politiet ikke rejser tiltale eller medarbejderen frifindes i retten medfører dette dog ikke nødvendigvis, at en bortvisning altid vil være uberettiget. Bortvisningen kan være motiveret af, at medarbejderens adfærd har indebåret et tillidsbrud, så en videre ansættelse er umulig. Det vil i så fald være arbejdsgiveren, der bærer bevisbyrden for, at forholdet er så grelt, at vejene må skilles uden varsel. Hvis virksomheden begrunder bortvisningen med, at medarbejderen har overtrådt interne retningslinjer, vil bortvisningsgrundlaget ikke skulle bedømmes ud fra straffeloven. Her vurderes alene ud fra, om medarbejderens adfærd er en væsentlig misligholdelse af ansættelsen og om medarbejderens adfærd er så besynderlig eller ubegribelig, at et fortsat tillidsforhold er umuligt. Interne retningslinjer står typisk i en personalehåndbog, på intranettet eller lignende. Hvis virksomheden vil støtte ret på retningslinjerne, skal de være kommunikeret ud til medarbejderen. 12 ADVOKATEN 08/11

13 4workshops præsenterer november Udviklingsdagen 2011 Få indsigt i og udsyn til fremtiden på udviklingsdagen og få konkrete ideer og værktøjer med hjem. Mød nogle af landets mest trænede fremtidskiggere og forretningsudviklere på fire workshops. De Inspirerer: Instituttet for Fremtidsforskning Innovation Lab Tom Knutzen, tidligere CEO Lone Bøgh, direktør Home...og mange flere Arrangementet foregår i Mogens Dahls Koncertsal, København S den 4. november 2011 fra kl til kl Der er stadig ledige pladser og deltagergebyret er kun kr. 800,-. Tilmeld dig senest den 25. oktober på mailadressen Se programmet på danskeadvokater.dk/forretningsudvikling/møder og events ADVOKATEN 08/11 13

14 Bortvisnings- og opsigelsessager udspringer ofte af misforståelser. Og for en stor del af mangelfuld kommunikation mellem ledelse og medarbejder. Af Jacob Goldschmidt, advokat (H), partner i Elmer og Partnere Begge parter bliver ofte tabere i en bortvisningssag, men mange situationer behøver ikke at ende i retten, hvis ledelsen har fokus på relevant konfliktløsning og har øje for parternes sociale position. - Midt i min frokost spurgte hun, om jeg var klar over, hvad der var i den forårsrulle, jeg spiste. Jeg svarede: Gider du lige jeg spiser. Og så var det, som om det ikke var til at stoppe Vi kom op at skændes og det ene ord tog det andet. Hvad der derefter skete, var der vist enighed om. Den ene af kollegerne gik til sin chef og sagde, at hun ikke ville finde sig i at blive kaldt så grimme ting i kantinen. Forårsrullespiseren blev derefter kaldt op til chefen, og efter at have hørt hendes historie, konkluderede chefen, at de måtte kunne løse konflikten selv og i fordragelighed. Så da den kommenterende kollega afgav forklaring i retten kunne dommeren notere. - Da vi mødtes i tekøkkenet endte det med, at forårsrullespiseren truede med at give mig tæv, og jeg løb ud på gangen og råbte om hjælp. Forårsrullespiseren fortalte, at hun havde sagt: - Jeg får helt lyst til at slå hovedet ned i maven på dig. Forårsrullespiseren blev bortvist. Man kan jo ikke have, at man truer sine kolleger. Et år efter sidder de nu i retten. Dommeren kigger til højre ned på en partner fra Danmarks største advokatfirma. Ved siden af sidder personaledirektøren. Advokaten har indkaldt tre vidner udover den kommenterende kollega. Med ansigtet i rette folder bakker han op om bortvisningens berettigelse. Til venstre sidder forårsrullespiseren. Sammen med sin specialistadvokat valgt af hendes fagforening, der naturligvis også er repræsenteret i retten. Også de har forberedt vidner. - Det er jo helt vanvittig dårlig ledelse, at lade dem selv løse problemet! Og en talemåde er jo ikke en trussel. En tyk materialesamling fuld af bortvisningdomme. Og en lang procedure i vente. Hvad mon den unge dommer tænker? Ledelsespligt ved følelser i frit fald Eksemplet er fra det virkelige liv, og desværre ikke enestående. Der er kun tabere i denne sag. Forårsrullespiseren mistede sit job. Begge parter har kastet økonomiske ressourcer ind i sagen, der for hver part med sikkerhed kan opgøres til langt større beløb, end dommeren kunne finde på at give. Og så er man slet ikke nået til at opgøre de menneskelige omkostninger. Bortvisnings- og opsigelsessager udspringer ofte af misforståelser. Og for en stor del af mangelfuld kommunikation mellem ledelse og medarbejder. Og beslutningen om, hvorvidt en sanktion skal gennemføres, læner sig ofte op ad en stringent juridisk vurdering af, om man kan eller ikke kan bortvise. Ledelsesretten for en arbejdsgiver er også en ledelsespligt. Havde chefen, i stedet for at sende de to kolleger videre til fortsat dialog med hinanden, reageret med, at I har da vist brug for hjælp til at få løst den konflikt ville verden sikkert have været en anden. For de to var konflikten meget væsentlig. Deres sociale position på arbejdspladsen var truet, og en række følelsesmæssige reaktioner bli 14 ADVOKATEN 08/11

15 Advokaten skal her være opmærksom på, at advarsler forældes, hvis medarbejderen i den følgende periode retter op på sin adfærd. Advarsel, passivitet og god opførsel Af Lars Svenning Andersen, advokat (H), partner, Bech-Bruun ver styrende for en konflikt, der accelererer, men skulle have været undgået. Tag hånd om konflikten i opløbet Og hvis ikke konflikten kunne være taget i opløbet, kunne konfliktløsningsmodeller af anden art være overvejet. Flere større arbejdspladser har indført faste konsulenter, der deltager i processer for forbedring af arbejdsmiljøet. Flere steder kan de også gå ind i direkte konfliktløsning. Dialog med fagforeninger og andre, som medarbejderen har tillid til, skaber forståelse. Og endelig har mediation stor berettigelse i netop ansættelsesretlige tvister. Helt afgørende er, at sagen oplyses så hurtigt som overhovedet muligt. At arbejdspladsen tager ledelsespligten alvorligt. At man husker, at en sag har flere sider. Og at man nøje overvejer, om den løsning, der måske juridisk er holdbar, ofte ikke tjener nogen af parterne. Ofte kommer advokaten først på banen at a point of no return. Efter 20 år i retten med massevis af bortvisnings- og opsigelsessager kan man godt sidde tilbage og ønske, at flere stopper op tidligere og forsøger at undgå, at det ender med en anerkendelse af, at alle er tabere. Hvornår der er tale om misligholdelse, må suppleres med konkrete vurderinger. Det gælder særligt i relation til advarsel, passivitet og decorum. Krav om advarsel? Som udgangspunkt kræver visse bortvisningsgrunde en advarsel, mens andre ikke gør. Samme forseelse kan endda bedømmes forskelligt. Det er ikke lige meget, om man kommer for sent og kan indhente arbejdet om eftermiddagen, eller forsinkelsen medfører, at butikken ikke får åbnet til tiden. Virksomheden kan overveje, om en advarsel om ét forhold (kommer for sent) kan medføre, at medarbejderen, der misligholder på et andet område (brud på interne retningslinjer), kan bortvises under henvisning til advarslen. Det firkantede svar er, at hvis der ikke er nogen sammenhæng mellem typerne af misligholdelse, så kan en anden (ikke grov) misligholdelse heller ikke berettige en bortvisning. Advokaten skal her være opmærksom på, at advarsler forældes, hvis medarbejderen i den følgende periode retter op på sin adfærd. Man skal også være opmærksom på, at nogle forhold aldrig kan føre til bortvisning. Kan medarbejderen ikke finde ud af tingene, fordi han nu engang ikke er klogere og har han ikke bildt arbejdsgiveren andet ind så må arbejdsgiveren opsige, fordi man simpelthen fik fat i den forkerte medarbejder. Pas på passiv tilgivelse Mener arbejdsgiveren, at der foreligger en bortvisningsgrund, skal han reagere hurtigt over for misligholdelsen. Ellers betyder passiviteten, at medarbejderen går ud fra, at han er tilgivet, og så kan kun en opsigelse eller advarsel komme på tale. På den anden side er det dyrt for arbejdsgiveren at foretage en overilet bortvisning. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen informeres om, at sagen undersøges, og alvoren i sagen kan underbygges af, at arbejdsgiveren suspenderer medarbejderen, mens undersøgelsen pågår. Plads til forskellighed Når man synes, at man har styr på det hele, skal man tænke på, at bedømmelsen af medarbejderens misligholdelse skal ske med udgangspunkt i selve stillingen og de krav til agtelse, opførsel og tillid, der kan forventes af personen. Hvis man har et fritidsjob som escortpige/-mand, er det f.eks. ikke ligegyldigt, om man er ansat som kasserer i en natklub eller som kirketjener. Ligesom frisproget kan være væsentlig anderledes på et slagteri end i et pengeinstitut med stiv overlæbe. ADVOKATEN 08/11 15

16 dv kater At være advokat for Guantánamo fangerne er nærmest umuligt. Fangerne er anbragt på baggrund af tvivlsomme eller manglende beviser, og vil man besøge sin klient, kræver det en militær godkendelse. Limbola d Af Camilla Fuhr Nilsson, journalist Foto: polfoto Guantánamo Bay, Cuba: Der er ekstremt varmt i den lille propelflyver fra Air Sunshine, og alle passagererne sidder i uniformer eller jakkesæt og sveder. På sædet ved siden af mig sidder advokaten James Cohen fra Fordham University. Jeg spørger, om han vil medvirke i et interview om, hvordan det er at repræsentere klienter på Guantánamo. - Det får du nok ikke lov til, når først vi er der, men ring til kontoret, svarer han. To medieofficerer venter på mig, da vi lander. Herefter er jeg kun alene om natten, når jeg skal sove. Klienters status ukendt Senere ringer jeg til James Cohens kollega, Martha Rayner, for jeg møder ham ikke igen. Martha Rayner er professor og leder af den internationale klinik på Fordham University School of Law i New York. Klinikken har siden 2005 modtaget klienter fra Guantánamo via Clinical Defence Clinic i New York. Tre af deres klienter er sendt tilbage til deres hjemland, og to sidder stadig fængslet. Martha Rayner har skrevet flere artikler og taler offentligt om de problemer, hun som advokat har mødt i forbindelse med Guantánamo. Et af problemerne er, at hun ikke kender klienternes status eller ikke ved, hvorfor de er tilbageholdt. - Klienterne er enten tilbageholdt på ubestemt tid, de må sendes hjem eller de skal igennem en militær kommission. Det er svært at forstå, hvorfor min klient fra Saudi-Arabien ikke er blevet sendt hjem, for vi har allerede sendt flere saudier hjem på grund af den saudiarabiske regerings repatrieringsprogram. Vores anden klient er fra Yemen, og det har altid været et problem med yemenitter på grund af deres regering, fortæller hun. Hun mener, at de beviser, regeringen har imod hendes og andre klienter, er svage og mere rygter end konkrete beviser. Krigslov og Afghanistan - Fremtiden ser ikke lovende ud for dem, der sidder på Guantánamo. De beviser, der findes, er fremkommet via tortur. Hvis du er medlem af al-qaida eller Taliban, hvad betyder det så, når krigen er slut. Forhåbentlig trækker vi os snart tilbage fra Afghanistan. Betyder det så, at vi stadig har en krig imod terror? Når Krigsloven ikke længere gælder, så skal tilbageholdelse på ubestemt 16 ADVOKATEN 08/11

17 Jeg tror ikke, at de tortursager, vi har hørt om, er hele sandheden. Det er formodentlig toppen af isbjerget. Vi kender ikke dybden af det, der er sket under Bush. Martha Rayner, professor og leder af den internationale klinik på Fordham University School of Law i New York tid slutte. Det bliver næste stridspunkt, vurderer hun. Hun mener ikke, at USA skal have en politik, der tilbageholder folk på ubestemt tid. - Vi kan ikke have en verden, hvor vi bare fanger folk fra en masse lande, og så sætter dem i fængsel på ubestemt tid, siger hun. - Der er vedtaget love nu, så de skal igennem en militær kommission. Men også her er problemet med retsforfølgelsen tortur. Det er kernen, kan man sige. - Folk taler ikke nok om den tortur, der er foregået. De, der taler for Guantánamo, siger, at vi ikke er i Afghanistan for at samle beviser. Men det er ikke korrekt. De torturerede beviserne ud af de indsatte, og de ved, at det ikke holder i retten. Det har forurenet hele denne situation, siger hun og fortsætter. - Jeg tror ikke, at de tortursager, vi har hørt om, er hele sandheden. Det er formodentlig toppen af isbjerget. Vi kender ikke dybden af det, der er sket under Bush, siger hun. 18 klienter på Guantánamo Advokaten David Rhemes har repræsenteret 18 klienter på Guantánamo siden Han har besøgt dem regelmæssigt siden og får ofte mere tid på Guantánamo end andre advokater. - Jeg får ofte lov til at være på basen i halvanden uge eller mere. Andre advokater får fra tirsdag til torsdag, men jeg får en halv dag til hver klient, fortæller David Rhemes. Den Harvard uddannede advokat opgav en lukrativ karriere som partner i et Washington firma for at repræsentere sine klienter på fuld tid. Han fortæller, at det at ADVOKATEN 08/11 17

18 Vi får ikke lov til at se de beviser, som regeringen og militæret har imod vores klienter. Vi kan muligvis få bevismateriale, hvor store dele af dokumentet er streget over. Og det er umuligt at udfordre disse beviser, når du ikke ved, hvad der står på siden. have klienter på Guantánamo er ekstremt besværligt. - Du skal have en sikkerhedsgodkendelse. Det tager tre-fire måneder, og den skal fornys hvert femte år. Hver gang jeg skal besøge mine klienter, skal jeg sende en ansøgning til militæret, og det tager ca. 20 dage, og det er bare endnu et filter, fortæller han. David Rhemes, Advokat Justitsministeriet censurerer På Cuba kører vi forbi isolationsfængslet Camp 5 og det lidt normale fængsel Camp 6, hvor de fleste af fangerne sidder. I Camp 6 har de fælles rum, hvor de kan læse, se tv eller tale sammen. Da vi kigger ind igennem persiennerne, sidder en enkelt indsat og læser en arabisk avis, og andre står i små grupper og taler. Men vi får ikke lov til at tale med de indsatte. David Rhemes fortæller, at militæret ikke aflytter det lokale, han møder sine klienter i eller de ting, han taler med dem om. De noter, han skriver, skal hvis han vil bruge dem offentligt afleveres til den militære ekskorte og sendes til Washington. Der sidder et privilegeret team i Justitsministeriet og gennemgår noterne for eventuelle informationer, der er hemmeligstemplede. De noter, han ikke ønsker at bruge offentligt, sendes af militæret til en sikkerhedsfacilitet i Washington. Det er der, alt det hemmeligstemplede materiale eller det, der ikke er blevet censureret, skal forblive. Dette gælder også de lækkede Wikileaks dokumenter. Selvom de er tilgængelige på internettet, er det fortrolige papirer, og advokaterne må kun læse de lækkede dokumenter der. - Vi får ikke lov til at se de beviser, som regeringen og militæret har imod vores klienter. Vi kan muligvis få bevismateriale, hvor store dele af dokumentet er streget over. Og det er umuligt at udfordre disse beviser, når du ikke ved, hvad der står på siden. Du kan heller ikke fortælle din klient, hvorfor han sidder fængslet, for det er også klassificeret. Så han ved ikke, hvem der har anklaget ham, hvad beviserne er, og hvilken anklage der findes imod ham, fortæller han. Hastesager tager tid Advokaterne har ikke et kontor på Guantánamo, og de kan ikke nå at analysere notaterne, inden disse skal afleveres til militæret. Problemerne opstår, når de har hastesager som f.eks. mishandlinger, for notaterne er to uger undervejs, inden de når det privilegerede team. De skal med en speciel kurer. Det er samme proces, når vi skriver breve til vores klienter. Jeg kan skrive et brev, sende det til det privilegerede team. Et par dage efter, hvis du altså har et godt forhold til dem, får du brevet tilbage med bemærkninger som, denne side må du ikke sende, eller hele dette brev må ikke sendes. Derefter skal jeg så vente to uger på, at kureren skal til Guantánamo. Det er et af problemerne, siger David Rhemes. Ingen realtidskommunikation Hvis klienten har et svar til brevet, skal det igennem samme proces, inden brevet flere uger efter lander på David Rhemes bord i Washington. Det samme sker for telefonsamtaler, hvor han skal ansøge om tilladelse ti dage i forvejen. Derudover skal der være en fyldestgørende berettigelse, før samtaler kan finde sted. - Det er et af de største problemer overhovedet, at man ikke kan kommunikere i real tid med sine klienter. Vi er tilbage i det 19. århundrede, hvor man sendte breve med skib til og fra Europa, bemærker han og fortsætter. - Mine klienter kan ønske at ringe til mig. Jeg ved ikke, hvilken berettigelse mine klienter skal have for at ringe til os, men det sker yderst sjældent. Alt er super besværligt, beretter han. Det er også et problem, at advokaterne fysisk skal til Washington, eller en af de andre fire sikkerhedsfaciliteter landet over for at arbejde med deres notater. De fleste af dem arbejder pro bono og rejser og ophold giver store udgifter og gør det sværere at have tid til betalende klienter. - Så for at arbejde med dine egne notater, så skal du komme til Washington. Medmindre du altså vil have dem censureret af det privilegerede team, siger David Rhemes. Guantánamos skæbne? Selvom præsident Obama har bebudet lukning af Guantánamo, vil dette ikke ske. Der er vedtaget love, der umuliggør retsforfølgelse i USA, og Obama kan ikke sende fangerne tilbage til deres hjemlande, for det er der ikke politisk opbakning til. Således er fangerne fanget i limbo. David Rhemes fortæller, at hans klienter mener, at de er i en værre situation under Obama, end de var under Bush. - Bush sendte 532 mænd tilbage, og Obama har sendt 68 tilbage. Så mine klienter siger, at Bush i det mindste satte folk fri. Ironisk nok, siger han. Martha Rayner, professor fra Fordham University i New York, er enig. - Ingen har anklaget Bush for at sætte mændene fri. Jeg håber, at vi får en præsident næste gang, der kan gøre noget ved sagen (valg i 2012, red. ). Vi må se, hvad den næste administration vil gøre. Er det Obama igen eller bliver det en republikansk regering, der vil og kan ændre tingene. Vi har et robust juridisk system i USA, og det er det korrekte sted at retsforfølge disse mænd. 18 ADVOKATEN 08/11

19 Master i Skat En videregående fleksibel uddannelse, der henvender sig til personer der arbejder med skatteforhold i den offentlige sektor samt den finansielle sektor, revisorer og skatteadvokater. Vil du udvikle dine faglige kompetencer inden for skatteområdet? Master i Skat udvikler dine faglige og personlige kompetencer og kvalificerer dig til at løse opgaver indenfor direkte og indirekte skatter på højeste niveau. Uddannelsen kan også anvendes som fagspecifik efteruddannelse, så du kan specialisere dig inden for specifikke fagområder. Tilmeldingsfrist til foråret Yderligere oplysninger Findes på eller kontakt: Helle Ibæk, udd.koordinator, tlf ,

20 Han er den ideelle mentor og historiefortæller for enhver advokat. Med 53 års erfaring fra Højesteret var han sidste mand i skranken, der måtte kalde sig højesteretssagfører, da han deponerede sin bestalling i Han har været aktiv i modstandsbevægelsen, været medlem af Folketinget, været dommer i sagen mod Ninn Hansen og advokat hos legender som Leif Gamborg og C.L. David. Ib Thyregod er fortællingen om flid, engagement og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden. Af Nis Nicolaisen, journalist Foto: thomas steen sørensen 20 ADVOKATEN 08/11

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4

2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 2 0 A D V O K A T E N 0 6 / 2 0 1 4 P O R T R Æ T EN UHØJTIDELIG PRÆSIDENT Helt uhøjtidelig. Sådan har kolleger beskrevet Højesterets præsident, Poul Søgaard. Den tidligere advokat satte sig for bordenden

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Erhvervsjuristen i advokatverdnen

Erhvervsjuristen i advokatverdnen Erhvervsjuristen i advokatverdnen Jan Trzaskowski juridisk konsulent og direktør Handelshøjskolen i København den 16. november 2001 2 Jan Trzaskowski Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1997 Fuldmægtig,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Sociale medier. v/morten Langer

Sociale medier. v/morten Langer Sociale medier v/morten Langer Sociale medier Er kommet for at blive De nye generationer på arbejdsmarkedet er (endnu) mere online og fremfor alt vokset op med det Kan anvendes til netværk og markedsføring

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere