Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19."

Transkript

1 Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken Gilleleje 1

2 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning for 2009 sæsonen.. 4 Årsregnskab for 2009 og Budgetoverslag for Bilag 1 Forslag til fastsættelse af indskud og medlemskontingenter 20 Bilag 2 Oversigt af kontingentudviklingen i

3 Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. marts 2010 kl der afholdes i Gilleleje Kursus og Feriecenter, Tinkerupvej 8 A, 3250 Gilleleje Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. (Da beretningen er bilagt denne indkaldelse, vil den ikke endnu engang blive præsenteret i sin helhed. Der vil dog blive lejlighed til at kommentere beretningen) 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Bestyrelsens kommentarer er indeholdt i årsberetningen). 4. Fastsættelse af indskud og medlemskontingenter (bilag 1) 5. Forslag fra bestyrelsen a. Kontingentforhøjelse i 2010 og 2011 (bilag 1) 6. Forslag fra medlemmer a. Ingen modtaget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: I henhold til vedtægterne afgår Jens Balling, Jens Steglich Petersen og Jakob Skadegård Jakob Skadegård ønsker ikke genvalg og Ole Krogård er udtrådt af bestyrelsen i november Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Balling og Jens Steglich Petersen Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Jan Wenner og Jan Svendsen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 3

4 Beretning om Gilleleje Golf Klubs virksomhed 2009 Når golfere mødes, så spørges der naturligvis til den andens golfklub og spørgsmålene indeholder som oftest noget om banen men som noget relativt nyt spørger man også klubbens økonomi. Hvordan klarer I jer, kan I fastholde det nuværende kontingent og hvad med greenfee gæsterne for slet ikke at tale om de manglende svenske greenfee gæster etc. Og mon ikke også du som medlem i GGK gør dig tanker om nøjagtigt de samme ting. Her får du så det korte svar, som selvfølgelig senere i beretningen belyses mere blev på næsten alle områder et rigtigt godt år for klubben. Banen fremstod i en stand som kun få andre klubber kunne måle sig med og vi kunne endda spille på den næsten hele året. Takket være en god styring af økonomien, lidt selvtægt kontingentforhøjelse (Kr. 275,-), som dog blev godkendt af generalforsamlingen et dejligt uventet højt antal nye medlemmer, samt en greenfee indtægt næsten som budgetteret så fik vi et fornuftigt overskud. Altså en rigtig god ballast, når der endnu er mange forslag og ideer til en bedre vedligeholdelse af klubben for slet ikke at tale om ønsket om at fortsætte klubbens udvikling. Klubbens medlemmer Går vi et år tilbage den gang finanskrisen for alvor rasede så er det jo ingen hemmelighed, at alle golfklubber var nervøse for den kommende udvikling. Ville man miste medlemmer og ville der ikke komme nye. De som umiddelbart var mest nervøse for udviklingen var dem vi kalder ejerklubberne, altså de klubber hvor medlemmer har købt aktier af klubejerne. For at imødegå et forventet faktisk fald i antallet af medlemmer, så var der flere der nedsatte indmeldelsesgebyret eller nedsatte prisen på deres aktier. Vi besluttede at se tiden an, og vi satte endda vores årskontingent lidt op. Vi ville til gengæld gøre alt hvad vi kunne for at opretholde en super bane, og vi gjorde en del for at fortælle vores omgivelser om såvel vores bane som vores meget aktive og sociale klubliv. Om det var disse tiltag der gav pote kan vi selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, men fakta er, at vi i løbet af året fik 87 nye medlemmer og at vi kun mistede 45 altså en nettotilgang på 42. Det er ligeledes interessant at kunne konstatere, at gns. alderen på de nye kun er på ca år. Desværre forøger vi ikke antallet af juniorer, som er faldet fra 119 til 103. Hvorfor melder man sig ud? Der er her flere forskellige årsager, men alderen er nok den mest almindelige. Et almindeligt mønster er, at nogle seniorer foretrækker at overgå fra fuld tid til ugedagsmedlemmer, for siden hen at melde sig passive og tilslut melder sig helt ud. Med den aldersfordeling som klubbens medlemmer har i dag, så er der ingen tvivl om, at vi skal fortsætte vore bestræbelser på at få nye medlemmer. Sådan ser det aktuelle medlemsantal ud Medlemskategori Kontingentfri medlemmer Juniormedlemmer Livsvarige medlemmer Passive medlemmer Passiv på venteliste Seniormedlemmer Sponsormedlemmer Ugedagsmedlemmer Ungseniormedlemmer Aktive

5 Klubbens organisation Generalforsamlingen i marts sidste år bød på lidt ændring af bestyrelsen, idet Jan Overgård, Ole Wagner og Nicolai Andersen, som alle havde været i bestyrelsen i flere år, ikke ønskede genvalg. Som nye indtrådte så Bjarne Kildegaard Jensen, Ole Krogaard og Richard Juhl, og det meste af året så bestyrelsen herefter således ud: Jens Balling, formand og ansvarlig for kommunikation Jens Steglich Petersen, næstformand og kasserer Bjarne Kildegaard Jensen, baneudvalgsformand Richardt Juhl, Bygningsudvalgsformand Jacob Skadegaard, Formand for Husudvalget Lisbet Larsen, formand for Juniorafdelingen Ole Krogård, Formand for SPORTEN Det ville næsten være for meget at forlange, at en bestyrelse bestående af 7 frivillige bestyrelsesmedlemmer altid kan blive enige om alt og da det selvfølgelig også skal være sjovt at deltage i et sådant bestyrelsesarbejde, så kan situationen en gang imellem blive sådan, at et medlem udtræder. Det skete også i GGK og Ole Krogård udtrådte af bestyrelsen i november. Ole har året igennem udført en enorm arbejdsindsats, som vi alle skylder ham en stor tak for. Iflg. GGK s vedtægter er der ikke valgt suppleanter. Bestyrelsen har dog allieret sig med personer, som dels har påtaget sig at gøre en arbejdsindsats nu og her og dels er kandidater til at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder og lign. Udover de 9 officielle bestyrelsesmøder, så har bestyrelsens medlemmer sæsonen igennem haft en løbende mødeaktivitet. Dette har selvfølgelig kun kunnet ladet sig gøre, fordi alle bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Lisbet, er mere eller mindre pensionerede og derfor har haft den fornødne tid. Men tid er bestemt ikke den eneste faktor i alt dette bestyrelsesmedlemmernes interesse for klubbens ve og vel er en mindst lige så stor motivation for at gøre en aktiv indsats. ERFA møder Derudover har formanden deltaget i Region Nordsjælland/Københavns ERFA møder, hvor formændene fra 18 klubber mødes og udveksler erfaringer. Grundet finanskrisen har disse møder i år været særdeles værdifulde, og der er nu langt mere åbenhed omkring klubbernes interne informationer. DGU møder Formanden har også deltaget i DGU s repræsentantskabs- og regionsmøder. Klubbens administration Klubbens Klubmanager, Peter Rønne, tiltrådte den 1. Juli Også på dette felt har der således været et personskifte, idet vi måtte sige farvel til Niels Chr. Pedersen, som ikke faldt rigtigt til i klubbens regi. Peter, som kom fra Simons Golf Klub, er til gengæld faldet godt til, og Peter har i sin relative korte tid formået både at sætte sig ind i de mange rutiner men også at ændre og forbedre mangt og meget. En golfklub har oftere end man umiddelbart tror behov for juridisk assistance, og vi har i dag ikke som tidligere et formaliseret tæt forhold til en advokat. Derfor har Peter etableret et særdeles godt forhold til DGU s advokater, som ganske gratis træder hjælpende til når en klub har behov. Det kan være i personalesager og i relation til forskellige kontrakter. Ellers består administrationen som sidste år af 2 personer, nemlig Peter Rønne, Klubmanager Anne Josephsen, ansvarlig for bogholderifunktionen Klubbens udvalg Uden en masse engagerede udvalgsmedlemmer, så var der ganske enkelt ikke en velfungerende golfklub. Der sker naturligvis løbende udskiftninger, og klubben som helhed er altid interesseret i at få henvendelser fra medlemmer der gerne vil være med til at gøre GGK til en endnu bedre klub. Deltagelse i udvalgsarbejde giver stor indsigt og forståelse for de mange aktiviteter som løbende udføres i klubben, og der etableres mange gode venskaber. Selvfølgelig må man påregne at det tager lidt tid, men desto flere vi er til at fordele opgaverne, desto mindre tid skal det enkelte udvalgsmedlem bruge. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du egentlig godt kunne tænke dig at være med på holdet. 5

6 Aktuelt har GGK i dag følgende udvalg: Forretningsudvalget: Baneudvalget: Banekomiteen: Bygningsudvalget: Hus- og vedligeholdelsesudvalg: Sportsudvalget: Turnerings- og matchledelse: Eliteudvalg: Regionsudvalg: Handicapudvalg: Juniorudvalg: Begynderudvalg: Sponsorudvalg: Jens Balling, Jens Steglich Petersen, Peter Rønne Bjarne Kildegaard Jensen, Jens Steglich Petersen, Bent Andersen, Tommy Petersen og Søren Andersen Bjarne Kildegaard Jensen, Jan Svendsen, Tommy Pedersen Richard Juhl, Søren Kaus og Niels Brun Jacob Skadegaard. Fra 2010 vil dette udvalg blive varetaget af Per Krag og udvalget vil ansvarsmæssigt blive underlagt Richard Juhl Jan Svendsen Jan Svendsen, John Sichlau, Merete Henriksen Michael Götzsche, Thomas Dinesen Ole Krogård Harry Hedegaard Lisbet Larsen, Jan Wenner Kim Nielsen, Charlotte Jørgensen, Lotte K. Larsen, Kim Henningsen, Ole Drachmann og Morten Blach Madsen Peter Rønne, Jan Wenner, Bjarne Kildegaard Jensen Klubbens kommunikation Der er i dag ikke et egentlig mønster for hvor ofte informationer kommunikeres til medlemmerne er nok det år hvor medlemmerne mere end nogensinde er blevet næsten bombarderet med diverse nyhedsbreve, info- s og en løbende opdateret hjemmeside. Efter vi 100% er overgået til at kommunikere med medlemmerne via internettet, så er informationsformidlingen så godt som omkostningsfri så hvorfor ikke benytte sig af denne enestående situation. De enkelte informationer bliver løbende vejet og vurderet, om de er vigtige nok til at ulejlige medlemmerne. Generelle ting og sager kan vente til et kommende nyhedsbrev men en uventet NYHED, som SKAL ud til alle så hurtigt som muligt, kan så blive krydret lidt med nogle af de mere generelle informationer. En golfklub er nok ikke væsentlig forskellig fra mange andre sociale platforme, og derfor kan man ofte undre sig over hvor lidt der i grunden skal til for at sætte et rygte i gang. Men kan man snuppe rygtet i opstarten og gøre det til en reel nyhed (hvis emnet i øvrigt overhovedet er interessant for alle) som alle bør vide noget om, så er et nu og her nyhedsbrev eller en bemærkning på hjemmesiden guld værd. Klubbens hjemmeside Alle der har arbejdet med hjemmesider ved, at den grundlæggende og ofte meget strukturerede opbygning relativt hurtigt går fløjten. Ikke fordi siden med tiden bliver decideret dårlig men den kan godt få hang til at blive lidt overinformerende hvilket også er godt nok, hvis bare man kan finde rundt i alle informationerne. Vi har året igennem dagligt tilstræbt at opdatere den side der hedder Dagens Nyheder. Banelukninger, baneomlægninger, aktuelle turneringer og meget meget mere. Det er vores håb at netop denne side er medlemmernes foretrukne adgang til alt om klubben også når der skal bestilles tider i GolfBox systemet. Man kan jo nemt springe videre til GolfBox efter man lige har kastet et blik på Dagens Nyheder sæt nu der var noget aktuelt om banen netop den dag du ville ud og gå en runde. Hjemmesiden vil i løbet af 2010 blive udsat for lidt renovering, og I skal derfor ikke blive forundret over at der sikkert vil forekomme ændringer hist og her. Ekstraordinær generalforsamling Den 25. april afholdt klubben en ekstraordinær generalforsamling. Årsagen var den, at der på den ordinære generalforsamling var fremsat en hel del forslag til nogle administrative vedtægtsændringer, og disse krævede endnu en godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Mødet blev afholdt i klubbens restaurant, og man kan vist næppe tale om et tilløbsstykke, idet der faktisk var flere bestyrelsesmedlemmer end der var fremmødte medlemmer. Så alt blev godkendt - også forslaget om at klubben fremover fortrinsvis anvender i kommunikationen med medlemmerne herunder også indkaldelse til årets generalforsamling. 6

7 Medlemsmøder Søndag den 30. august afholdt bestyrelsen et medlemsmøde. For at få flest mulige medlemmer til at møde op, så var mødet planlagt til kl altså umiddelbart i forlængelse af præmieoverrækkelsen for klubmesterskabet i slagspil, som jo burde være et tilløbsstykke. Problemet var bare det, at præmieoverrækkelsen var færdig ca. 1 time før og så valgte de fleste at gå hjem og hygge sig. I modsætning til den mere formelle generalforsamling, så var medlemsmødet tænkt som en mulighed for at alle medlemmer der har noget på hjerte det være sig forslag, ideer og kritik, kunne få en direkte dialog med bestyrelsen. Da der kun mødte relativt få op, og da der ligeledes var få kommentarer eller forslag, så blev det et kort møde. Er det så en succes? I bestyrelsen mener vi JA. Vi giver på denne måde medlemmerne mulighed for at komme til orde og er der ikke behov for det, så har vi ganske enkelt konkluderet, at man i al almindelighed er tilfredse med bestyrelsens arbejde. Banen Ingen kan vist være uenige i, at banen på alle måder er klubbens allerstørste aktiv. Vi kan selv gøre meget for at vedligeholde og udvikle banen og der gøres meget. Men vejret er vi desværre ikke herre over, og det er derfor særdeles glædeligt, at vejret i det meste af 2009 sæsonen viste sig fra den bedste side, og dermed var medvirkende til at vi igennem hele sæsonen havde en utrolig flot bane. Vi kan af ressourcemæssige årsager ikke have fokus på alt på banen året igennem, og derfor må vi konstatere, at vore bunkers trænger til en kærlig hånd i Der vil idet hele taget blive taget hul på flere forbedringer i 2010, forbedringer som alle er indeholdt i budgettet for Listen over de aktiviteter som Baneudvalget gerne vil gå i gang med er lang. Udover en kraftig gennemgang af bunkers (muligvis nyt sand), så finder vi bl.a. følgende aktiviteter på listen: Beskæring af poplerne på hullerne 17. og 18., nedlægning af dræn på 18. Hul s fairway (vandet vælter ind på fairway fra arealet omkring træningsbanen). Forbedrede toiletforhold på banen Et stort medlemsønske ikke mindst fra den kvindelige del går nu i opfyldelse. På grund af et særdeles fordelagtigt tilbud fra entreprenørfirmaet Nordkysten samt en betydelig besparelse af vedligeholdelsesomkostningerne af toilettet, har vi besluttet og igangsat et projekt som indebærer nedlægning af en kloak- og vandledning samt el til vores banetoilet mellem hul 5. og hul 15 s greens. Forbedringen betyder bl.a. at banetoilettet fremover vil kunne benyttes året rundt. Samtidigt vil der blive opsat en drikkevandshane ved pavillonen. Nye teeskilte Når sæsonen 2010 starter så har vi formodentlig fået opsat vores nye flotte og meget enkle teeskilte. De gamle skilte har udtjent deres tid og vi benytter denne lejlighed til at skifte stil. Det er næsten misvisende at kalde de nye for skilte, idet der er tale om enkle smukke stolper, hvorpå der er mindre skilte til banemål, HCP nøgle og sponsornavne. De nye skilte falder smukt til i banens smukke natur. Greenkeeping Vi har ændret lidt på greenkeeper bemandingen og er nu 1 Greenkeeperchef og 5 greenkeepere + 1 lidt mere end halvårs sommerhjælp. Vi skylder alle vores greenkeepere en stor tak for deres store og professionelle indsats. De passer simpelthen på banen som var det deres egen. Men der passes også godt på vores maskinpark, som efterhånden har en del år på bagen bl.a. fordi vi af hensyn til økonomien udskød tidligere planlagte fornyelser. Gruppen af greenkeepere er sammensat sådan, at vi grundet de enkelte greenkeeperes baggrunde og uddannelse, er i stand til at udføre mange reparations- og vedligeholdelsesopgaver i eget hus. Det har muliggjort at vi kan udføre mange opgaver, som ellers ville kræve særlige fagkundskaber. I 2009 fik greenkeeperne udvidet deres arbejdsområde til også at vedligeholde områderne udenom klubhuset. Vores Baneudvalgsformand har sammen med Greenkeeperchefen nøje gennemgået hele maskinparken og på denne baggrund udarbejdet en investeringsplan for de kommende år. 7

8 Ligeledes er der udarbejdet en detaljeret plan for greenkeepernes indsats indenfor de forskellige arbejdsområder. Denne plan indeholder også planer for deres indsats i vintermånederne. En benchmarking med andre klubbers baneomkostninger viser, at GGK ligger nogenlunde på gennemsnittet, hvilket må betragtes som særdeles tilfredsstillende, idet vand og jordforholdende i GGK kræver at græsset skal slås op til én gang mere om ugen sammenlignet med andre klubber. Kørsel med scootere og buggies Der har også i år været en løbende dialog med brugerne af primært scootere. Vi mener nu at have fundet frem til en løsning, som kan accepteres af alle. Brugen af banen om vinteren Bestyrelsen har i sin målsætning for klubben bl.a. defineret at GGK s bane så vidt det er muligt skal være spilbar året rundt. Der skal selvfølgelig tages hensyn til vejret og jordforholdende, og med hjælp fra såvel greenkeeperchef som Baneudvalgsformand, vil der dagligt blive foretaget kontrol og om fornødent udsendt vognforbud af den ene eller anden slags hvis det bliver nødvendigt. Dette holdningsskift om at bruge banen hele året har i efteråret 2009 vist sig at være en forholdsmæssig succes. Et stigende antal medlemmer har sin daglige gang på banen også om vinteren, og vi har faktisk også haft greenfee gæster fra klubber med banelukninger. Overordnet set er vinteren 2009/2010 på dette område en slags testfase, og vi vil derfor efterfølgende foretage en egentlig evaluering af evt. skader forvoldt grundet vinterspillet. Klubbens bygninger Som bekendt så står de der endnu men de bliver jo ikke yngre, og så ved vi alle, at der løbende skal foretages flere og flere vedligeholdelsesarbejder. Taget Generelt så trænger alle tage på vores bygninger til en kraftig renovering. Vi har indhentet tilbud på bl.a. en maling af tagsten og plader, og en sådan aktion kan derfor igangsættes med relativ kort varsel. Dog skal vi først have styr på økonomien. Vi har pt. ikke medtaget dette projekt i 2010 budgettet. Men en mindre del af taget måtte i efteråret i hu og hast renoveres, idet vandet pludselig begyndte at sive igennem og ned til de bagskabe som den del af bygningen huser. Det er præcist sådanne uforudsete ulykker, som kræver at vi til stadighed har en økonomisk reserve. Ny maskinhal Den nøje gennemgang af greenkeepernes tidsforbrug viste, at en ny maskinhal ville kunne reducere på timeforbruget og dermed på omkostningerne. Grundet de trange forhold i den eksisterende maskinhal, så anvendes f.eks. uforholdsmæssigt megen tid på at rykke rundt på maskinerne. Bestyrelsen har derfor endnu en gang undersøgt mulighederne for at få en ny maskinhal, og det er lykkedes os at finde en fornuftig økonomisk løsning, som har muliggjort opførelsen af førnævnte hal. Der er tale om en kombination af klubbens likvide midler og en væsentlig egen indsats af vores greenkeepere. Der vil derfor snarest muligt blive indkøbt en råhal og en nøglefærdig og uopvarmet hal, vil blive opført i umiddelbar nærhed af det eksisterende maskinhus. 2 gange ubudne gæster For første gang i flere år havde vi i 2009 indbrud i klubben. Første gang i oktober, hvor tyvene gik efter såvel penge som golfudstyr. De havde held til at få fat i weekendens kontante greenfee indbetalinger, men et forsøg på at åbne pengeskabet lykkedes ikke til gengæld blev pengeskabet uopretteligt ødelagt. Derudover blev 17 bagskabe brudt op og der blev herfra meget selektivt udplukket særlig gode køller etc. Blot nogle uger efter var der igen tyve på spil, men denne gang kunne vi ikke konstatere at der manglede noget. Politiet kom begge gange, og de mente, at tyven/tyvene måtte have et vist kendskab til klubben. Selvom vores forsikring dækkede så er det altid drøn ærgerligt. Vi har efterfølgende gennemgået vores sikkerhedssystem, og fået det opgraderet. 8

9 Restauranten Såvel udendørs som indendørs kunne vi alle glæde os over årets gave fra sponsoren Faxe Design, som sponsorerede de mange flotte møbler. Det betød at man sæsonen igennem næsten altid kunne finde pladser til alle, og vores tre terrasser giver dagen igennem mulighed for at få en plads i solen når den ellers viser sit venlige og varme ansigt. Vi forsøgte sidste år at gøre noget ved den dårlige akustik i restauranten, men vi må erkende, at det ikke hjalp meget. Restauranten er et særdeles vigtigt lokale og man skal selvfølgelig kunne nyde at bruge det. Derfor har vi igen denne gang måske lidt mere professionelt og dermed også lidt dyrere gjort noget ved loftet. Den nye opsætning blev foretaget i januar 2010 nu virker det. Kirsten Foigel har sponsoreret en ny dør fra Baren og ud til gården, og også dette projekt er klaret i vintermånederne. Vi har planlagt en mindre ændring af terrassearealet ud mod 18. Green. I skrivende stund er projektet grundet vejret endnu ikke påbegyndt men det er tanken at arealet bliver udvidet med ca. 1-2 meter ud mod banen afgrænset af en vedbensmur som skal erstatte det nuværende stakit. Denne løsning giver vores flotte terrassemøbler mere luft og der bliver lidt bedre plads for serveringen. Opbygning og installation af kølerummene. Som I måske husker, så fik vi en midlertidig dispensation fra sundhedsmyndighederne i relation til klubbens køkken. For at opretholde vores ELITE-smiley og i øvrigt at have orden i sagerne, har vi i vinterens løb igangsat de nødvendige ombygninger, som primært går ud på at få etableret 2 adskilte KØLE/fryserum. Klubbens samarbejdspartnere Klubbens PRO Camilla Brock vil også i den kommende sæson være klubbens professionelle træner. Vi har igennem efteråret forhandlet en ny kontrakt med Camilla, og som noget nyt, vil medlemmerne fra sæson 2010 start kunne bestille træningstimer direkte via GolfBox. Camilla kører fortsat sin egen forretning i relation til salg af træningstimer, men vil derudover forestå et væld af andre opgaver for klubben. Restauranten Det generelle indtryk af vores restaurant og hermed af Jeff og Rikke er som altid meget positivt. Det er jo ingen hemmelighed, at en golfklubs restaurant er omdrejningspunktet for mange af klubbens aktiviteter og for det sociale klubliv. Jeff og Rikke har udtrykt deres tilfredshed med 2009 sæsonen, så vi glæder os alle til igen at se dem veludhvilede efter nogle måneders velfortjent ferie. Golfshoppen I løbet af foråret blev Golfshoppen s areal udvidet med den hvide pavillon, som blev finansieret af Karin Holst og som blev opstillet af friske folk fra Herreklubben. Den nye pavillon pynter faktisk på området omkring klubhuset, og Karin har været glad for de ekstra kvadratmeter. Da Karin sideløbende med sin Golfshop også kører andre aktiviteter, så overvejede hun i løbet af efteråret om hun evt. kunne finde en afløser til at overtage Golfshoppen. Og afløseren blev fundet, og i dagene op til jul blev den nye forpagter budt velkommen, således at han kunne hjælpe til med at gøre overtagelsesudsalget til årets golfjulegave mekka. Villads Jørgensen overtager officielt Golfshoppen fra 1. januar 2010, så det bliver spændende at se hvordan Villads vil gribe tingene an. Vi byder i alt fald Villads velkommen og vi siger tak til Karin for hendes altid venlige og serviceminded måde at betjene os alle på. Aftaler med andre klubber Bestyrelsen har besluttet at vi også i 2009 vil fortsætte med den hidtidige gensidige aftale med klubberne Hornbæk Helsingør Kokkedal Asserbo Fredensborg Hillerød - Helsinge Herudover har vi nogle andre klubber i tankerne, hvilket I naturligvis vil høre mere om, såfremt der skulle ske noget på dette område 9

10 Sporten Det siger sig selv, at i en klub med ca medlemmer i alle aldre, så kan alle umuligt kende hinanden. Derfor er der mange hygge golf spillere som ikke kender bare nogen af klubbens gode golfspillere. Vi kan naturligvis alle lære meget af Camilla men egentlig er det lidt synd, at der rent socialt og spillemæssigt ikke mixes lidt mere mellem almindelige golfspillere og Eliten. Vi har nemlig mange rigtigt gode golfspillere golfspillere, som mange kunne lære en masse af. Jeg vil derfor opfordre alle hyggegolfere såvel som Elitespillere til at deltage i klubbens mange turneringer. Jeg tror Elitespillerne vil synes det er hyggeligt at få nogle runder med de mange almindelige golfere og hyggegolferne vil helt sikkert få sig nogle udfordrende og lærerige runder. Klubben byder hvert år på mange forskellige turneringer, som henvender sig til alle medlemmerne. Det kan være Gun-starter med forskellige spilleformer og det kan være de mere officielle turneringer dem som giver ret til at få sit navn på en af de mange tavler i klubhuset, og disse ser ud som følgende: Årets klubmestre i GGK s bruttoturneringer i 2009 Endnu en gang et stort tillykke til jer alle Vindere i GGK s bruttoturneringer 2009 Klubmester slagspil herrer: Jonas Thulin Christensen Klubmester slagspil damer: Birgitte Løndal Klubmester hulspil herrer: Jonas Thulin Christensen Klubmester hulspil damer: Ea Larsen Klubmester juniorer, drenge: Jonas Thulin Christensen Klubmester juniorer, piger: Ea Larsen Klubmester senior herrer: Bjarne S. Petersen Klubmester senior damer: Sonja Gottschalch Klubmester veteran herrer: Jørgen Dannesboe Klubmester veteran damer: Inge Holst Gilleleje Cup herrer: Thomas Dinesen Gilleleje Cup damer: Birgitte Løndahl De sportslige aktiviteter Her følger Elitens egen status for 2009 Seniorholdet startede sæsonen i 1. division, den højeste division for seniorer. De skulle møde nogle meget stærke hold, hvilket desværre også resulterede i en sidsteplads i puljen og en nedrykning til 2. division. Holdet måtte også undvære deres første single Steen Shaffalitzky pga. sygdom og så havde Sonja en skade at slås med. Målsætningen for de øvrige divisionshold blev opfyldt til fulde. Dame fusionsholdet, som havde deres første sæson, spillede i kvalifikationsrækken og klarede sig overraskende godt og sluttede som nr. 2 i deres pulje. Damerne viste stor vilje, holdånd og tror på en oprykning til næste år. Herre fusionsholdet spiller i 2. division og havde i år hjemmebane på Hornbæk. Vi startede desværre sæsonen med at miste nogle af holdets absolut bedste spillere. Holdet klarede sig dog godt, men måtte nøjes med en 2. plads i puljen. Hornbæk opsagde efterfølgende fusionsaftalen. Dette skyldes til dels, at Gilleleje jo havde mistet nogle gode spillere, og at spillerne fra Hornbæk ikke længere kunne se ideen i at opretholde samarbejdet. Gilleleje overtager fusionsholdets placering i 2. division. Herre hold 1 spillede i 4. division og blev efter nogle nervepirrende afsluttende runder nr. 1 i puljen, hvilket kvalificerede holdet til at rykke op i 3. division. 10

11 Herre hold 2 spillede i kvalifikationsrækken. Holdet havde en rigtig stærk afslutning og blev nr. 1 i deres pulje og vandt retten til oprykningsspil. Oprykningsspillet foregik på Hillerød golfbane og her sikrede de sig, med en 3. plads ud af 9 hold, oprykning til 4. division. Eliteudvalget vil gerne rose alle spillerne, som har ydet en stor indsats og vi syntes, at det i år lykkedes at skabe et rigtigt godt sammenhold spillerne i mellem. Et sammenhold der skabte en god holdånd, vilje som var en kæmpe styrke for vores hold. Stor tak til elitens sponsorer Lars Peter Mølvang (PBS) som har støttet holdene med midler til polo-trøjerne. Jan Overgaard (Persano Group) som var sponsor for den fremragende eliteturnering, som blev spillet hver 14. dag året igennem. Eliteafslutning og spillermøde, som resulterede i gode planer for den kommende sæson Fælles tællende eliteturnering Persano Cup forsætter til næste år og Jan har tilkendegivet sin støtte. Foursome træning og matcher for at styrke dette. Tidlig start på sæsonen med spil på banen hver søndag kl , opstart d og løber frem til d Birgitte Løndal vil arrangere fælles aktivitet for alle elitespillere i gymnastiksalen på kursusstedet i Hellebæk. Fortsætte træning med Camilla i weekends, som vi har været meget tilfreds med. Eliteudvalget vil også næste år satse på fællesarrangementerne og turneringer, på tværs af alder og køn, så vi kan fortsætte med at forbedre vores sammenhold. Til dette vil vi i samarbejde med klubbens bestyrelse og sekretariat og sammensætte et godt og spændende elite program for Årets Golfer: Morten Toft Hansen blev valgt som årets golfer i kraft af hans fremgang gennem sæsonen med mange flotte resultater til følge. Årets Fighter: Frederik Ingvordsen blev valgt til årets figther pga. af hans store engagement og træningsindsats. Han blev ved med at træne og spille, selvom at resultaterne i nogle tilfælde desværre er udeblevet. Vi er sikre på at næste år bliver et super år for Frederik. Vinder af Persano Cup: Jonas Christensen Eliteudvalget vil gerne sige tak for en god sæson til alle spillerne i Gilleleje Golfklubs elitebruttotrup, Golfklubben, Camille Brok, sekretariatet og alle andre der har bakket op om holdene. JUNIORERNE I 2009 I 2009 havde vi ca. 70 aktive juniorer. Som aktiv junior i Gilleleje Golfklub, så har man mulighed for at deltage i den ugentlige træning med vores dygtige pro Camilla, Påske- Sommer- og Efterårstræning (heldags arrangementer), månedlige juniorturneringer, overnatning, natgolf, udflugt til Sverige og bowlingtur. Generelt må vi konstatere, at aktivitetsniveauet hos juniorerne er størst inden sommerferien, hvorefter deltagelsen i de førnævnte aktiviteter falder noget, så der er da noget for juniorudvalget at arbejde med. Vi har haft 5 hold af 3-4 juniorer med i DGU s Junior Hold Turnering, som er en landsdækkende hulspilsturnering i 10 rækker. Alle vores hold deltog aktivt og fokuseret, og selv om ingen af holdene kom videre fra de indledende puljer, så håber vi at alle juniorerne har haft nogle gode oplevelser både på hjemmebanen og på de andre klubbers baner. I DGU s Distrikts 4 (Nordsjælland & Bornholm) har der også være afholdt Junior Distrikts Turnering i 3 rækker. Gilleleje havde 7 spillere tilmeldt i denne turnering, der er en netto slagspilsturnering med 2 indledende runder. Her klarede 3 af vores spillere sig frem til finalerunden. Selv om det ikke blev til en placering i top-3, så håber vi også her, at alle har haft nogle gode golf-oplevelser. Heldigvis deltager en god del af vores juniorer også i klubbens almindelige turneringer og mesterskaber, hvilket er glædeligt for såvel juniorerne som seniorerne. Vi har også 4 juniorer, der spiller med på Elitespillernes hold, og en junior, der er tilknyttet Eliten, men endnu ikke har spillet på et af holdene. Specielt 2 af vores juniorer har i 2009 leveret nogle flotte personlige resultater. Hos pigerne blev Ea Larsen runner-up i Klubmesterskaberne i Slagspil, Klubmester i Hulspil og Junior-klubmester. Hos 11

12 drengene leverede Jonas Christensen en fantastisk præstation og blev Klubmester i Slagspil, Klubmester i Hulspil og Junior-klubmester. Et stor tillykke til dem begge. Der skal lyde en stor tak til medlemmerne af Juniorudvalget, for uden deres store indsats, så havde vi ikke nogen aktiv Juniorafdeling i GGK. Udvalget består af Kim Nielsen, Charlotte Jørgensen, Lotte K. Larsen, Kim Henningsen og Ole Drachmann, som alle har sagt ja til at fortsætte i Samtidig vil vi også takke Bente Messmann og Søren P. Jørgensen, der også har ydet en fin indsats i 2009, men som pga. helbreds- og arbejdsmæssige årsager har valgt at stoppe for denne omgang. Som afløsere har vi for den kommende sæson fået to nye medlemmer i Juniorudvalget nemlig Morten Blach Madsen og Jan Wenner som vi byder velkommen. Andre medlemsaktiviteter Underklubberne Også i 2009 var der stor aktivitet i vores autoriserede underklubber. Hver af disse klubber lever et selvstændigt liv med egne bestyrelser og egne udvalg. Der er ingen tvivl om, at velfungerende underklubber er et stort plus for GGK som helhed. Mange nye medlemmer spørger direkte efter information om underklubberne, og samarbejdet med disse klubber har været meget fint. Selvom ca. 50% af senior medlemmerne er medlem af en underklub, så skal vi ikke glemme de andre 50%, som ikke er medlemmer. Det er ikke alle der ønsker at deltage i underklubbernes turneringer og aktiviteter, og derfor skal underklubberne administrere deres starterrettigheder på en for alle fornuftig måde. Har man f.eks. en dag et arrangement i en anden klub, så husk at frigøre starterrettigheder den dag man besøger en anden klub. Den frivillige indsats 2009 blev året hvor de mange frivillige medlemmers store indsats virkelig gjorde en forskel. Det hele startede for alvor med det vi kaldte store frivillig dagene den 4. og 11. Maj. Her mødte ca. 50 supermotiverede medlemmer op og gik friske i gang med at luge bede, male husvægge, reparere vinduer, støvsuge gården, plante blomster etc. Det blev ikke bare en sjov dag der blev så sandelig også lagt en gang knofedt i arbejdet og som toppen af kransekagen, så var det første gang mange af de fremmødte mødte hinanden. Og det kom der sidenhen mange gode golfrunder ud af. Finanskrisen er selvfølgelig ikke noget nogen af os ønsker, men den kunne altså skabe et tættere socialt samvær og det er bestemt noget vi alle har stor glæde af. Sponsorerne Sponsorudvalget Arbejdsindsatsen med sponsorer har altid voldt os problemer. Flere venlige og velmenende medlemmer har gennem årene meldt sig som udvalgsmedlemmer, men resultaterne er desværre udeblevet eller har været meget små. Peter Rønne og Bjarne Kildegaard Jensen har i efteråret arbejdet på at få udarbejdet et professionelt sponsoroplæg, og vi har i mellemtiden budt velkommen til endnu et udvalgsmedlem, nemlig Jan Wenner, som har en professionel marketing baggrund med i bagagen. Denne gruppe er nu færdig med sponsorpakkerne og med salgsbrochurerne, og en egentlig bearbejdning af potentielle sponsorer er påbegyndt. Jeg har fra potentielle sponsorer hørt, at GGK jo aldrig har kontaktet dem, og at det skulle være årsagen til at de ikke er at finde blandt vores sponsorer. Det er selvfølgelig ærgerligt hvis denne manglende aktivitet skulle være årsagen til et eller flere manglende sponsorater. Vi kan ligeså godt sige det som det er GGK har ikke en professionel salgsafdeling men vi er mange der vil gøre meget for at få kontakt til potentielle sponsorer. Lad mig her meget klart fremføre, at såfremt du eller andre medlemmer bare har haft et sponsorat i tankerne, så tøv ikke men kontakt venligst Peter Rønne. Han vil straks kunne oplyse om mulighederne, samt om priserne på de mange sponsormuligheder. Rigtigt anvendt, så er et sponsorat i GGK alle pengene værd det er ikke almisser vi taler men det er sponsorater der giver bonus. 12

13 Golfbox Egentlig er der ikke meget nyt at sige omkring vores bookingsystem Golfbox. Det er nu så indarbejdet, og så godt som alle medlemmer, såvel som greenfee gæster har for længst taget systemet til sig. Børnesygdommene er overståede og systemet er næsten aldrig nede mere. Og langt de fleste medlemmer har ingen problemer med at anvende det. Som noget nyt kan du fra sæsonen 2010 bestille dine træningstimer hos Camilla via Golfbox. En gennemgang af Golfbox listerne fra 2009 viser, at der desværre er to grupper, som endnu ikke anvender systemet på rette måde. Den ene gruppe er de medlemmer der bare booker tider og aldrig tileller afmelder deres ankomst. Det er møg irriterende for andre medlemmer at opdage, at de, mens de står og træner og venter på deres bookede tider relativt ofte bemærker, at der ikke ankommer nogen til de bookede tider. Ligeledes er der grupper af medlemmer som spiller så regelmæssigt, at de tager det for givet at alle de sædvanlige kommer hver gang. Derfor tilmeldes alle men der foretages ikke afmeldinger når man ikke møder frem f.eks. grundet rejser eller lign. Det er direkte dårlig moral overfor alle de andre medlemmer. For at komme dette problem til livs vil der fra sæsonens start blive indført en sanktion overfor medlemmer der ikke følger de vedtagne regler. Mere om dette når sæsonen starter. Økonomi Kommentarer til 2009 regnskabet På generalforsamlingen i 2009 fremførte jeg nogle ønsker og mål for klubbens fremtidige økonomi. Den gik bl.a. ud på, at vi fremover skulle kunne opnå et større overskud end tidligere, idet vi uden lidt penge på kistebunden ville være alt for sårbare i relation til dels uforudsete omkostninger, herunder nødvendige vedligeholdelsesopgaver i klubben, og dels til de fremtidige omkostninger til maskinparken. Det er derfor glædeligt at vores overskud efter afskrivninger i 2009 blev på næsten Kr. 1 mil. mod et budget på Kr Dette resultat har betydet, at også banken har fået et andet syn på GGK. Se mere om det under 2010 budgettet. Hvordan kunne det lade sig gøre? Flere nye medlemmer gav en større indtægt for indmeldelsesgebyrer, og selvom indtægterne fra greenfee og sponsorer manglede lidt, så fik vi reelt ca mere i kassen end budgetteret. Resten af differencen kommer fra besparelser på flere områder, og her kan bl.a. nævnes følgende Nedlæggelse af Viceværtfunktionen færre klubbetalte medlemsaktiviteter lavere finansieringsomkostninger Men desværre var der ikke kun besparelser. Omkostninger til skifte af adm.chef, flere uforudsete vedligeholdelsesopgaver - herunder et nyt tag på en del af bygningen med bagskabene nødvendiggjort af alvorlige vandskader, samt indkøb af ny boldopsamlermaskine etc. er blot nogle af posterne. Alt i alt betragter bestyrelsen 2009 resultatet som tilfredsstillende. Detaljerne om de enkelte poster fremgår af årets regnskab. Kommentarer til 2010 budgettet Udgangspunktet for GGK s budget er naturligvis indtægterne, og her er vores forudsætninger på den ene side konservative og på den anden side alligevel lidt optimistiske, idet vi jo ikke kender morgendagens kendsgerninger hvad angår medlemsaf- og tilgang, samt antallet af greenfeegæster. Disse variable indtægter beløber sig i budgettet til ca. Kr. 1,6 mill. Også området sponsorer, hvor finanskrisen fortsat er mærkbar, kan være lidt vanskeligt at forud se. Nå, men det er jo blot de sædvanlige betingelser når et budget skal udarbejdes, og vi har derfor taget udgangspunkt i, at vi netto kan holde det samme antal medlemmer som i Denne forudsætning baseres på, at det i 2010 lykkes os at få lige så mange nye medlemmer, som der året igennem bliver udmeldt. 13

14 Bortset fra en forhøjelse i henhold til nettoindekset på 4,5 %, så er kontingentet i praksis uforandret. Vi forudsætter dog, at generalforsamlingen vil godkende, at sidste års eengangs ekstrakontingent på Kr. 275,- fremover vil indgå som en permanent del af det ordinære kontingent. Grundet medlemmernes relativt høje gennemsnitsalder, samt finanskrisens påvirkning, så havde vi sidste år en større af- og tilgang af medlemmer end forudset. Vi tror at denne tendens vil fortsætte også i 2010, men da vi samtidigt tror vi kan få nye nok til at erstatte de som udgår, så får vi netto en større indtægt grundet indmeldelsesgebyrerne. GGK forøger sin gæld På sidste års generalforsamling slog jeg til lyd for, at klubben ikke skulle øge sin gæld, men derimod forsøge at afbetale på den eksisterende gæld og dermed så småt begynde på en konsolidering. Alligevel besluttede bestyrelsen i januar 2010 at optage et nyt realkreditlån på Kr. 4 mill. Hvorfor øge gælden? I et regnskab sonderer man oftest mellem gæld (f.eks. realkreditlån og banklån) og forpligtelser (f.eks. leasingaftaler). Principielt er begge en form for gæld de står bare to forskellige steder i årsregnskabet. GGK har de seneste år finansieret klubbens maskinpark via leasing, simpelthen fordi denne finansieringsform efter omstændighederne var den bedst mulige. Men som tidligere nævnt, så har vores pæne 2009 resultat betydet, at banken nu ser på os med helt andre øjne vi er simpelthen gået hen og er blevet kreditværdige. Efter en del forhandlinger med banken blev vi tilbudt et realkreditlån på Kr. 4 mill, som grundet det aktuelle renteniveau må betragtes som værende fordelagtigt. Der er dog ikke tale om et afdragsfrit lån, og lånet er i øvrigt med variabel rente. Vi har pt. ikke behov for alle pengene, men da vilkårene var så fordelagtige, ville det være direkte uklogt ikke at optage lånet. Det viste sig nemlig, at vi kunne anvende lånet til en bedre økonomisk finansiering af vores maskiner, og dermed undgå at anvende den dyrere leasingmodel. Da vi i 2010 havde budgetteret med at skulle købe maskiner for ca. Kr. 1,5 mill finansieret via leasing, så kan vi nu købe maskinerne baseret på førnævnte lån, og direkte i driften spare ca. Kr alene i I henhold til vores estimerede maskinbudget for de kommende år, så skal vi i 2011 og 2012 indkøbe maskiner for ca. Kr. 2,5-3 mill, og her vil besparelsen være endnu større i forhold til en leasingfinansiering. Maskinindkøbene vil således de næste 2-3 år kunne dækkes af lånet. Da vi leasede var det leasingfirmaet der havde afskrivningerne, hvorimod det med realkreditlånet nu er klubben der får disse afskrivninger. Udover førnævnte besparelse så er det bestyrelsens forudsætning for at ændre finansieringsmodel, at vi de næste 10 år (10 års lån) så at sige foretager en tvangsopsparing idet vi ikke anvender afskrivningsbeløbene fra maskinerne til andre formål, men udelukkende til afdrag. Vi syntes at der her er tale om så store kontante driftsmæssige besparelser, at vi besluttede at fravige vores tidligere standpunkt om ikke at forøge gælden. Lånet betyder samtidigt, at vi kan undgå den tidligere varslede kontingentforhøjelse for 2010 til Men husk lige, at vi så heller ikke har de tidligere leasingydelser. Lånet skal som nævnt naturligvis afdrages og dette beløber sig til ca. Kr årligt. Derfor vil budgettet for 2010 vise et resultat efter afskrivninger og afdrag på minus Kr , og det kræver at vi igen må se på det fremtidige kontingent. Kontingent i 2010 og 2011 Med henblik på de fremtidige løbende investeringerne i maskinparken samt den fortsatte vedligeholdelse af bygningerne, så er vi nødsaget til at hæve kontingentet med ca. 5% udover det ordinære indexregulerede kontingent. Denne stigning vil dog først blive effektueret fra og med den 1. januar For at have tilladelse til denne mindre stigning samt til at lade det tidligere ekstraordinære eengangs kontingent på Kr. 275 indgå i det fremtidige kontingent, kræver det generalforsamlingens godkendelse. Se tallene i Bilag 1 og Bilag 2. 14

15 Visionsmøde den 21. november I lighed med sidste år så havde bestyrelsen også i 2009 et heldagsmøde, hvor emnet kort og godt var klubbens fremtid og målsætning. Det er jo svært at spå især om fremtiden, som der vist var en hvis herre der engang sagde. Men vi fik hul på mange områder, og det lykkedes os at formulere en egentlig målsætning. Det er nemlig vigtigt at vi alle har en slags referenceramme at holde os til. Hvad enten man er medlem, ansat i klubben eller arbejder i bestyrelse eller udvalg, så er det vigtigt at kende rammerne for klubben og dermed kende klubbens målsætning altså noget om i hvilken retning klubben ønsker at udvikle sig. Målsætningen er allerede offentliggjort i et nyhedsbrev, men da vi finder den så vigtig for alle, så kommer den endnu engang her: Målsætning for Gilleleje Golf Klub Gilleleje Golfklub, skal både på kort og lang sigt, være blandt Hovedstadsregionens bedste og mest udfordrende velholdte 18 hullers golfbane, og således være i top 10 i Danmark. Derfor skal faciliteterne på og omkring banen løbende justeres og vedligeholdes for at være på et tidssvarende niveau. GGK skal, med forbehold for lukninger grundet vejrlig og risiko for unødigt baneslitage, holde banen åben året rundt. GGK skal have engagerede, velkvalificerede og kompetente medarbejdere, som overordnet ledes og motiveres af en kompetent og engageret bestyrelse. GGK vil også fremover have fokus på det sociale og medlemsengagerede arbejde, som i samarbejde med bestyrelsen udføres på frivillig basis. GGK skal tilsikrer sig at klubbens samarbejdspartnere (restaurant, Shop og PRO) i deres daglige virke lever op til målsætningerne GGK skal fortsat være en klub hvor medlemmerne føler sig hjemme og hvor greenfee gæster bliver en oplevelse rigere og føler sig velkomne. GGK skal tilbyde sportslige og sociale aktiviteter der appellerer bredt til medlemmerne, og skal løbende søge at skabe rammer der motiverer medlemmerne til at udvikle deres golftalent GGK skal på både kort og lang sigt konsolidere sig og dermed opbygge en sund økonomi Det var så noget om året der gik og lidt om fremtiden. Jeg vil slutte årsberetningen med at takke de rigtigt mange som på frivillig basis året igennem har været med til at få det hele til at fungere og derudover så skal der selvfølgelig være en særlig tak til klubbens sponsorer dem kan vi aldrig få nok af. Vi håber at se jer alle igen, således at sæsonen 2010 kan blive mindst lige så god som 2009 Jeg ønsker alle en god 2010 golfsæson. På bestyrelsen vegne Jens Balling Formand Februar

16 Resultatopgørelse for 2009 Budget Budget (urevideret) (urevideret) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Kontingenter inkl. frie bolde 6.295, , ,5 980 Indmeldelsesgebyr 566,0 200,0 437,5 11 Turneringer 30,9 0 52,0 140 Gunstarter 0, Offentlige tilskud 33,5 37,5 33,4 24 Golf Car 10,3 14,0 25,0 0 Medlemsblad Bagrum 92,4 94,0 94,0 60 Forpagtningsafgift 41,2 60,0 66,0 44 Diverse (ryk gebyr) 10,0 10,0 10,0 (2) Danske Golfbaner, baneguides mv. (7,5) 12,1 (3,7) , , , Lønninger 2.007, , ,1 249 Maskiner, vedligeholdelse 130,0 160,0 150,0 40 Baneinventar, træningsbane vedligeholdelse, mv. 125,7 40,0 130,0 25 Træningsbane 0,0 0,0 0,0 9 Diverse anlæg 29,9 10,0 25,0 392 Maskiner - leasing 103,7 269,0 0,0 122 Benzin og olie 100,0 150,0 150,0 174 Gødning, topdressing m.m. 159,8 140,0 200,0 0 Bunkersand, vedligh.vej+topdress. 67,0 55,0 170,0 10 Søer, vandløb og beplantning 29,8 30,0 180,0 26 Vandingsanlæg, vedligeholdelse 31,7 30,0 40,0 57 Afgift af ledningsført vand 40,8 72,2 75,0 14 Værktøj, vedligeholdelse 0 0, Forsikring 97,4 87,9 101,2 266 Ejendomsskat 276,3 279,8 294,3 223 Mindre maskinanskaffelser 6,1 10,0 10,0 39 Diverse, bl.a. lade og værksted 92,3 58,0 70,0 16 Uddannelse og møder 65,5 20,0 20,0 16 Arbejdsveje mv., vedligeholdelse 0 0, Beplantning 0 0, Diverse 32,4 30,0 77, Banen 3.395, , ,3 16

17 Resultatopgørelse for 2009 Budget Budget (urevideret) (urevideret) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 241 Olie og el, inkl. forpagtningsområde 279,9 361,5 359,9 343 Rengøring, vicevært og rengøringsartikler 152,9 355,1 290,3 13 Vandafgift 8,1 12,0 10,8 37 Slamsugning og renovation 33,1 34,0 187,1 61 Bygninger, vedligeholdelse 223,1 113,0 162,0 26 Inventar, vedligeholdelse 44,7 27,0 40,0 131 Forpagtningsområde, vedligeholdelse 112,4 137,3 285,3 119 Bygningsrenovering, lade 30, Diverse, (P-plads 2008:4.800) 10,1 15,2 53, Klubhus 934, , ,7 370 Retainer Fee 373,0 351,0 360,6 47 Supplement rangebolde 28,2 30,0 22,5 87 Spilleudvalg 58,3 111,2 63,0 0 (PR-udvalg,) Starterteam 3,4 2,0 3,4 16 Kurser 2,7 7,5 8,0 92 Turneringsprogram, tryksager mv. 52,2 86,2 86,2 662 Medlemsaktiviteter 554,1 667,9 618,7 24 Kurser, personaleudgifter 20,7 28,0 44,0 901 Lønninger 919,5 793,0 867,9 34 Honorar revisor 41,2 35,1 35,1 39 Porto 50,6 39,3 22,0 15 Kontorartikler m.m. 28,3 22,0 24,0 181 Kontormaskiner, vedligeholdelse, leasing og nyanskaffelser 144,9 119,6 126,5 33 Telefon 31,6 30,0 30,0 83 Møder, rejser, repræsentation 55,3 68,4 33,4 309 ATP, Arbejdsgiverforsikring, feriepengeforpligtelse, pensionsbidrag357,3 259,5 389,4 19 Kontingenter, annoncer mv. 21,2 30,9 31,3 7 Multidata, PBS 2,5 30,0 2,5 19 Kreditgebyr, omprioriteringsomkostninger mv. 26,9 23,0 22, Administrationsomkostninger , ,3 115 Resultat før renter, green fee og afskrivninger 665,8 180,9 (11,3) Nettofinansieringsomkostninger (116) Bank mv. (30,2) (70,0) (21,2) 705 Kreditforening 599,8 688,8 575,2 589 Nettorenter 569,6 618,8 554,0 (474) Resultat før green fee og afskrivninger 96,2 (437,9) (565,3) Green fee 1.150, , ,9 0 Gunstarter 68,0 138,0 128,0 17

18 1.145 Green fee 1.218, , ,9 671 Resultat før afskrivninger 1.314,2 887,1 708,6 Resultatopgørelse for 2009 Budget Budget (urevideret) (urevideret) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 282 Maskiner, inventar og parkeringsanlæg 344,0 285,0 530,0 0 Tab (gevinst) på salg (9,4) Afskrivninger 334,6 285,0 530,0 ets resultat 389 År 979,6 602,1 178,6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Gilleleje Golfklub Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskabet for Gilleleje Golfklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vores revisionspåtegning dateret 19. februar 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. Konklusion Det er vores opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med det årsregnskab, som det er uddraget af. For bedre at forstå klubbens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med det årsregnskab, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 19. februar 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jørgen Holm Andersen statsautoriseret revisor 18

19 Balance pr t.kr. t.kr. 21 Periodeafgrænsningsposter 0 17 Likvide beholdninger Kassekredit Aftalekonto Kontingentrestancer 0 1 Debitorer Andre tilgodehavender Maskiner og inventar Anskaffet i (282) Afskrivn inger (1/3), (1/7) ( ) Baneanlæg, i alt investeret Par 3-bane Grundværdi på gavetidspunktet Klubhus, i alt investeret Bygningsværdi på gavetidspunktet Aktiver Forudbetalt kontingent og andre periodeafgrænsningsposter Kreditorer Feriepengeforpligtelse Anden gæld Kontantlån Hensættelse til reparation af vandingsanlæg Hensættelse til bygningsvedligeholdelse Hensættelse til banerenovering Egenkapital Kursregulering (30.706) 389 Årets resultat Passiver Ejendomsværdi udgør t.kr. Der afskrives ikke på grund og baneanlæg, klubhus, Pro Shop, tilbygning til sekretariatet og mandskabsrum. Udover den ovenfor anførte gæld påhviler der klubben en leasingforpligtelse på 334 t.kr., som udløber senest i Tilknyttet kontantlånet er der indgået en renteloftaftale med kreditforeningen. Lånet udløbet i Ved førtidig opsigelse af renteloftaftalen påhviler der klubben en ikke bogført forpligtelse på ca. 195 t.kr. opgjort pr Der foretages hensættelser til besluttede, større fremtidige projekter. Endvidere hensættes til budgetterede omkostninger, der ikke er afholdt på balancedagen. rmad-dk T:\Data\1\163189\ uddrag 2009.doc 19

20 Bilag 1 fastsættelse af indskud og evt. af medlemskontingenter NUVÆRENDE indskud og medlemskontingenter INDSKUD Indskud for seniormedlem kr ,- Indskud for ungsenior kr ,- KONTINGENTER 2009 Seniorkontingent Ungseniorkontingent Ugedagskontingent Juniorkontingent FORSLAG INDSKUD for 2010 uændret KONTINGENT Bestyrelsen stiller forslag om at inkludere det ekstraordinære tillæg i 2009 i det fremtidige kontingent grundbeløb, samt at regulere med nettoindexet i henhold til vedtægterne. Derudover foreslår bestyrelsen at regulere kontingentet pr. 1. januar 2011 med Kr nettoindexet i henhold til vedtægterne grundbeløb 2009 ekstraordn. tillæg 2009 grundbeløb + tillæg 4,5 % nettoindex 2010 kontingent Seniorkontingent Ungseniorkontingent Ugedagskontingent Juniorkontingent Ved generalforsamlingens godkendelse af dette tillæg vil kontingenterne i 2010 og 2011 være: 2010 kontingent 2011 kontingent Seniorkontingent Ungseniorkontingent Ugedagskontingent Juniorkontingent

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2014 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2014. Foreningens regnskabsår er 1.1. 31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009 H O L T E TENNISKLUB Årsrapport 2009 Budget 2010 H O L T E T E N N I S K L U B 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning.. 2 Den uafhængige revisors påtegning. 3 Ledelsesberetning Kluboplysninger 5

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Dragør Tennis DRAGØR TENNIS. Årsregnskab. Dragør Tennis - Årsregnskab 2014 1/12 15. februar 2015

Dragør Tennis DRAGØR TENNIS. Årsregnskab. Dragør Tennis - Årsregnskab 2014 1/12 15. februar 2015 DRAGØR TENNIS Årsregnskab 214 Dragør Tennis - Årsregnskab 214 1/12 FORENINGSOPLYSNINGER Forening: Dragør Tennis Engvej 24 2791 Dragør CVR-nr.: 841999214 Bestyrelse: Marie Brinkgaard Louise Aalbæk Dorte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere