PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab af foreninger og organisationer 1 SAMLINGSARBEJDET 2 Accession og givere 2 Overdragelse af materialer fra Det Kongelige Bibliotek 2 Overflytning af malerier til fjernmagasin i Næstved 3 Registrering og efterslæb 3 Dokumentation 3 Brug af samlingen og forskningsmediering 3 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 4 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 4 Danske jøders krigsoplevelser FORMIDLING 5 Publicering 5 Anmeldelser 6 Foredrag udenfor museet 6 Arrangementer på museet 7 Forespørgsler 7 Undervisning og konsulentbistand 7 Særarrangementer på museet 8 Museets særudstilling i Museets hjemmeside 8 Nyhedsbreve 8 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 Presseomtale 10 Annoncering 10 Slotsholmssamarbejdet 11 Incomingbureauer 11 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 Besøgstal 12 Entré 12 Museumsbutikken 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 Inventar og materiel 13 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 13 Forsikringer 13 MUSEETS PERSONALE 14 Fast personale 14 Timelønnet personale 14 Frivillige i Omvisere og fortællere 15 Personalearrangementer 15 Efteruddannelse 16 MUSEETS ØKONOMI 16

3 1 INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 Indledning 2011 blev museets første år som statsanerkendt museum. Selvom museet har arbejdet som et sådant i årevis, er det først nu, museet omfattes af den lovgivning, der gælder for statsanerkendte museer om tilskud, arbejdsplaner, budgetter, regnskaber med mere. I forbindelse med statsanerkendelsen har museet desuden fået nye vedtægter og bestyrelsen er blevet justeret i overensstemmelse med disse. Der er lagt en strategi for museet, der har båret frugt, og udviklingsarbejdet med museet fortsætter som planlagt. Arbejdsgrundlag og formål Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 frem til nutiden. Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Migrationspuljen Museernes fælles registreringssystem Regin Slotsholmssamarbejdet Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (TORS). Museumsinspektør Sofie Lene Bak er medlem af forskernetværket: Konfrontation, kollaboration og flugt i Europa (Besættelsestidsnetværket). Museumsinspektør Sofie Lene Bak er medlem af forskningsnetværket: Judarna i Sverige en minoritets historia (forankret på Centrum for Multietnisk forskning, Uppsala Universitet). Museumsinspektør Sofie Lene Bak er censor på IVA, Det informationsvidenskabelige Akademi. Museumsinspektør Bjarke Følner og Sofie Lene Bak deltager i forskernetværk om Holocaust og Folkedrab på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen.

4 2 SAMLINGSARBEJDET Accession og givere Den samlede accession til museets samling i 2011 er på 671 objekter, herunder 330 genstande, 210 fotos, 119 arkivindhold samt 12 magnetmedier. Objekterne er doneret af 41 forskellige givere, hvoraf 29 er nye givere, mens de resterende 12 tidligere har doneret til museet. Langt den største donation er modtaget fra Det Mosaiske Troessamfund. Donationen omfatter 310 rituelle objekter, herunder en enestående samling af 193 toravimpler, alle med dansk jødisk proveniens. Denne samling af rituelle objekter har frem til 2011 været i tidsubegrænset indlån og er pr. 1. januar 2011 overgået til Dansk Jødisk Museums eje i forbindelse med museets statsanerkendelse. I 2011 har museet fortsat indsamlet materialer med relation til danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig og har endvidere modtaget og indsamlet objekter, der belyser andre dele af museets undersøgelsessager og ansvarsområde. Herunder eksempelvis en del fotografier og arkivalsk materiale, der belyser jødisk liv i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Museet modtog endvidere i 2011 en stor donation af jødiske tidsskrifter og bøger i forbindelse med lukningen af Josef Fischer biblioteket under Jødisk Genealogisk Selskab. Både bøger og tidsskrifter vil fremover indgå i museets bibliotek. Overdragelse af materialer fra Det Kongelige Bibliotek I forbindelse med en oprydning på Det Kongelige Bibliotek er en række materialer sorteret fra til Dansk Jødisk Museum i Museet har indgået en overdragelses- og fordelingsaftale med Det Kongelige Bibliotek, hvorefter Dansk Jødisk Museum forbeholder sig ret til at gennemgå det overdragede materiale med henblik på, om det skal indgå i museets samling. Uønskede materialer går tilbage til Judaistisk Samling på Det Kongelige Bibliotek, med fuld dispositionsret. Trappeløb. Fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade. Foto: Ole Akhøj.

5 Overflytning af malerier til fjernmagasin i Næstved I 2010 indgik museet en aftale med Næstved Museum om leje af reoler til malerimagasin i Næstved. Lejeaftalen trådte i kraft i januar 2011, hvor også selve flytningen af museets mange malerier og indrammede objekter fandt sted. Med overflytningen til det nye magasin er malerisamlingen sikret forbedrede opbevarings- og konserveringsforhold, ligesom der er skabt ny plads i nærmagasinet i Galejhuset. Registrering og efterslæb Museet følger med den løbende accession til samlingen. Registreringen af de rituelle objekter fra Det Mosaiske Troessamfund var allerede påbegyndt inden januar 2011 og er siden opdateret i forbindelse med overgangen til museets eje. Registreringen af indsamling i forbindelse med projektet om danske jøders krigsoplevelser sker i projektets regi. Desuden er det gamle registreringsefterslæb fra før 2001 nedbragt med i alt 615 objekter. Museet har i 2011 færdigregistreret hele museets kunstsamling i Regin Kunst. Ved kunstværker forstås værker af kunstnere, der er optaget i Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon eller findes i den internationale kunstnerdatabase ULAN. Dokumentation I 2011 flyttede Det Mosaiske Troessamfund fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade i København til et nyt menighedshus bag synagogen i Krystalgade. Det var museet magtpåliggende at få det gamle menighedshus fotodokumenteret før fraflytningen, og fotografen Ole Akhøj udførte denne opgave for museet. Fotomaterialet er registreret og tilgået museets samling. Museet har indkøbt 123 interviews med dansk proveniens af Shoah Foundation Institute. Museet er fremover Visual History Collection Site i Danmark for Shoah Foundation og annonceres som sådan på Shoah Foundations hjemmeside. Museet stiller til gengæld disse interviews til rådighed for offentligheden (se nedenfor). Materialet indgår ikke i museets samling, men dokumenterer dansk jødisk kulturhistorie. Brug af samlingen og forskningsmediering I 2011 har der været en lang række forespørgsler vedrørende brug af samlingen, herunder hjælp til at søge i den del af samlingen, der er offentligt tilgængelig via og Museet har i 2011 udlånt samlingsobjekter til Immigrantmuseets nyåbnede permanente udstilling. Objekterne belyser den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. århundrede. 3 Københavns Museum har fortsat en række samlingsobjekter fra Dansk Jødisk Museum til låns i udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling. Advokat Sigge Enk med sin mor Nanny Enk, der donerede en fin russisk samovar til museets samling ved besøg på museet i juni En række forskere og studerende har i 2011 forsket i forskellige dele af museets samling. Det gælder f.eks. professor Hans Bonde og Nina Skyhøj Olsen fra Institut for Idræt ved Københavns Universitet, projektforsker og ph.d. Anette Faye Jacobsen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, cand. mag. i historie Arthur Arnheim og forskningsassistent ved Det Kongelige Bibliotek Jesper Jakobsen.

6 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Museet deltog i 2011 i årsmødet for Association of European Jewish Museums (AEJM), der foregik i London. Jewish Museum London var vært for foreningens årsmøde og konference, der i 2011 havde titlen Jewish Museums in Europe: Interpreting Collections, Engaging Audiences. Det tilbagevendende årsmøde giver god mulighed for erfaringsudveksling og networking. Endvidere rummer møderne altid en ekskursion, hvor deltagerne får mulighed for at se udvalgte highlights som f.eks. Bevis Marks, den sefardiske synagoge i London fra 1701, der er den ældste bevarede synagoge i England. 4 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Repræsentanternes mødesal. Fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade. Foto: Ole Akhøj. Biblioteket. Fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade. Foto: Ole Akhøj. Danske jøders krigsoplevelser Den 1. december 2010 indledtes 2. fase i museets forsknings- og dokumentationsprojekt, hvor hovedformålet var opfølgning på den massive interesse og det øgede antal donationer, som er fuldt i kølvandet på udgivelsen af bogen Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser i De mange henvendelser, kommentarer og donationer taler deres tydelige sprog om den store betydning og udbredelse, blotlægningen af nye aspekter af krigens historie, har haft. Der tales nu om også om de fortrængte og gemte sider af de danske jøders historie, som med næsten 70 års forsinkelse er blevet en del af vores fælles erindring. Siden bogen Ikke noget at tale om udkom, er antallet af børn, der blev gemt i Danmark, da deres forældre flygtede til Sverige, således vokset til 150 navngivne personer. Vidner, som har været deporteret til Theresienstadt eller flygtede til Sverige, har i stort antal henvendt sig til museet med genstande, materialer og beretninger, der uddyber og udvider vores forståelse af fortiden og det afgørende præg, begivenhederne for altid har sat på vidnernes liv. Det fremgår desuden tydeligt af de mange henvendelser, at museet med sit fokus også på hjemkomsten efter krigen, og de praktiske og psykologiske vanskeligheder ved genetableringen i Danmark, har åbnet endnu et fortrængt kapitel af historien, som nu giver anledning til ny erkendelse

7 og refleksion og et nyt syn på de genstande fra den jødiske kulturarv, som har overlevet flugt, deportation og det lange fravær fra hjem og ejendele. Museet lægger stor vægt på at formidle betydningen af brug af mundtlige kilder - det, der internationalt betegnes som oral history. Centrale fund i museets egen forskning havde aldrig været mulige, uden brugen af mundtlige kilder, herunder ikke mindst historien om de gemte børns skæbne. Uden deres vidnesbyrd, havde det ikke været muligt at afdække hverken omfanget af gemte børn eller konsekvenserne af deres oplevelser. FORMIDLING Publicering De materialer, der er indsamlet under projektet om de danske jøders krigsoplevelser, er nu tilgængelige for offentligheden i Kulturarvsstyrelsens (nu Kulturstyrelsens) elektroniske registreringssystem Mussam. Forudsætningen for offentliggørelse i Mussam er, at en undersøgelsessag formelt er afsluttet. Den 1. januar 2011 satte museet derfor formelt punktum for første fase af indsamlingen. Alle de materialer, der er indsamlet før 1. januar 2011 er nu registrerede og gjort tilgængelige via Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor der kan søges online i projektets genstande, fotografier og arkivmateriale. På museets egen hjemmeside findes lister over de materialer, som endnu ikke kan ses i Mussam, bl.a. interviews og digitaliserede materialer. Desuden er her gode råd til søgningen efter materialer og adgang til en særlig pjece om materialerne. Museet har kaldt samlingen Krigstidsmaterialer på Dansk Jødisk Museum. De indsamlede materialer kan udforskes af forskere og alment interesserede på museet, herunder de 100 interviews som er indsamlet i projektets første fase. Museet mærker allerede efterspørgslen. Materialer, der er kommet ind efter 1. januar 2011 indsamles formelt i en ny undersøgelsessag, som også senere vil blive gjort tilgængelig. Foreløbigt er der under den nye sag indsamlet: 124 fotografier, 32 person- og foreningsarkiver, 20 genstande, 3 videooptagelser og 5 interviews. I 2011 har museet indledt et samarbejde med Shoah Foundation Institute, der siden 1994 har indsamlet vidnesbyrd fra Holocaustoverlevende over hele verden. Museet har erhvervet 123 interviews, der har tilknytning til Danmark, og stiller dem fra 1. januar 2012 gratis til rådighed for alle. Dermed bliver det for første gang muligt at se og udforske vidnesbyrdene i Danmark. Interviewene supplerer Dansk Jødisk Museums egen voksende samling af interviews og mundtlige kilder. I begyndelsen af 2011 udgav museet forskningsantologien Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke, der samler en række øjenåbnende bud på ny forskning. Antologien indeholder bidragene fra et forskningsseminar afholdt af museet i 2009, og er redigeret af museets medarbejdere. Bogen giver overblik over den aktuelle forskning i dansk jødisk historie i perioden og rummer centrale konklusioner, som rykker ved vore vante forestillinger. I 2011 udgav museet den engelske udgave af: Ikke noget at tale om. Danske Jøders krigsoplevelser af Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner med titlen Nothing to speak of. Wartime experieneces of the Danish Jews Museet har valgt forlaget Museum Tusculanum som distributør. Forlaget fik sin aftale på plads med The University of Chicago Press pr. 1. januar 2012, hvorfor den egentlige markedsføring af bogen først sker i Den engelske udgave af bogen er til salg i museets butik. Den engelske udgave af bogen er forsynet med nye afsnit om dansk historie, som ikke kan forudsættes kendt af et udenlandsk publikum, ligesom den engelske version har enkelte helt nye illustrationer. Der er m.a.o. tale om en selvstændig udgave, der er særligt tilrettelagt for et internationalt publikum. 5

8 6 Museets personale har i 2011 skrevet en lang række nye sider til museets ny hjemmeside der gik i luften i december Anmeldelser Museumsinspektør Sofie Lene Bak: Anmeldelse af Martin Schwarz Lausten: Folkekirken og jøderne (2007) og Jødesympati og jødehad i Folkekirken (2007) i European Journal of Jewish Studies vol. 5, no. 1, 2011, p Erindring og glemsel. Debatanmeldelse. TEMP. Tidsskrift for historie 3, 2011, s Stillfoto fra original smalfilmsoptagelse fra oktober Filmen viser internerede jødiske fanger i Horserødlejren. I foråret 2011 beskrev museumsinspektør Sofie Lene Bak i Weekendavisen fundet af en sensationel original filmoptagelse fra Horserød-lejren i oktober Filmen viser internerede danske jøder kort før deportationen til Theresienstadt og er ikke bare i en dansk, men også international sammenhæng en unik og betydningsfuld kilde. Filmen findes i materialet fra retssagen mod en af Danmarks mest berygtede antisemitter, nazisten Paul Hennig, og findes i Landsarkivet for Sjælland. Filmen kan i en version, der af hensyn til privatlivets fred er delvist sløret, ses via hjemmesiden under Videnskabsministeriet. Foredrag udenfor museet Museumsinspektør Sofie Lene Bak holdt følgende foredrag: 27. jan.: Roskilde bibliotek, om Danske jøders krigsoplevelser februar: Hornbæk kirke om de gemte børn. 7. marts: MTs seniorklub på Deborah Centeret om Danske Jøders krigsoplevelser. 26. marts: Foreningen af danske krigsbørn på Vissenbjerg konference center om Danske Jøders krigsoplevelser. 5. maj: Gentofte hovedbibliotek om de gemte børn. 9. november: Historisk Samling fra Besættelsestiden og Folkeuniversitetet i Esbjerg om ny forskning i Danske jøders krigsoplevelser, herunder med fremvisning af Horserødfilmen. Museumsinspektør Bjarke Følner holdt følgende foredrag: 22. juni: om mindesmærker og erindringskultur for Humanity in Action i forbindelse med afholdelsen af Copenhagen Agenda Museumsdirektør Janne Laursen publicerede i årets løb 5 artikler i Jødisk Orientering om museet og dets virke. Jødisk Orientering bragte også en artikel om de tegninger museet viste på Kulturnatten, skrevet af museumsinspektør Bjarke Følner.

9 Arrangementer på museet Forår: Tre søndagsomvisninger med fokus på besættelsestiden ved professor Hans Bonde, museumsinspektør Bjarke Følner og det gemte barn Tove Udsholdt. Påskesøndag holdt stud.mag. Sara Fredfeldt rundvisning om den jødiske højtid Pesach. Med særlig tilladelse fra Statens Arkiver, viste museet den utilslørede version af smalfilmen fra Horserødlejren fulgt af et foredrag af museumsinspektør Sofie Lene Bak. Forårssæsonen blev afsluttet med en særomvisning ved overinspektør ved Statens Museum for Kunst Kasper Monrad. Sommer: I forbindelse med indvielsen af Det Mosaiske Troessamfunds ny menighedshus Det jødiske Hus i Krystalgade i København afholdt Det Mosaiske Troessamfund en tre dages festival, der blev besøgt af ca gæster. Museet bidrog til festivalen med en plancheudstilling: Hvis vægge kunne tale. Udstillingen viste Ole Akhøjs fotografier fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade og kan fortsat ses i Efterår: Museet deltog i Golden Days Festivalen, der i 2011 havde temaet tro. Museet samarbejdede med Den Hirschsprungske Samling om et omvisningsprogram bl.a. på Vestre Begravelsesplads med fokus på mæcenen Heinrich Hirschsprung og omvisninger i det indre København med fokus på byens mange synagoger gennem tiden. Museet deltog i Kulturnatten med arrangementet Jøder tegner jøder, der viste en række karikaturtegninger fra mellemkrigstiden tegnet af Leon Ruben og Jacob Marcus. Forespørgsler Dansk Jødisk Museums videnskabelige medarbejdere har såvel telefonisk som pr. brev eller besvaret talrige forespørgsler fra ind- og udland. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. Museet henviser altovervejende genealogiske forespørgsler til Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark. 7 Undervisning og konsulentbistand I efteråret 2011 gentog museet efter talrige opfordringer forelæsningsrækken Danske jøders krigsoplevelser i samarbejde med Folkeuniversitetet i København. Kurset bestod af 5 foredrag i efteråret 2011: 1. Danmark og holocaust v/sofie Lene Bak. 2. Danske Jøder i Hitler-Tysklands skygge v/bjarke Følner. 3. De gemte børn v/sofie Lene Bak. 4. Eksil og Hjemkomst v/sofie Lene Bak. 5. Erindring og mindekultur v/bjarke Følner. Bjarke Følner underviste for Organisationen Danske Museer (ODM) på éndags workshop i Regin Værktøjer (16. marts). Bjarke Følner underviste for ODM sammen med museumschef Ulla Schaltz fra Museum Lolland Falster på en 2-dages workshop i Regin Kulturhistorie for erfarne registratorer og museumsinspektører. ( november). Fotoudstilling med fotografier af det tidligere menighedshus blev hængt op i cafeen i det nye menighedshus et par dage før åbningen i sommeren 2011.

10 Bjarke Følner ydede Museum Amager konsulentbistand i forbindelse med dette museums opgaver vedrørende registrering og Regin. ( december) Særarrangementer på museet: På Auschwitzdagen den 27. januar havde museet særåbent med gratis adgang og to dokumentarfilm om KZ-lejren Theresienstadt. Museumsinspektør Bjarke Følner holdt foredrag på museet om monumenter og kampen om erindringen. Forsommeren bød endvidere på lukket et særarrangement for netværket af gemte børn. Museets hjemmeside Den 1. december 2011 lancerede museet sin nye hjemmeside, der har beholdt den gamle adresse Der er udviklet et helt nyt design af grafikeren Torben Sørensen. Webbureauet Open Gate stod for programmeringen i CMS-systemet Typo3. Med den nye hjemmeside kan museet nu vise mange flere billeder og har mulighed for at afspille lyd- og filmklip. Desuden kan hjemmesiden på langt mere nuanceret vis informere om museets arbejde. Hjemmesiden er delt op i 10 menupunkter med Skole og Forskning som nye selvstændige menupunkter. Desuden rummer den nye hjemmeside en kalender, som viser museets aktuelle arrangementer samt et arrangementsarkiv, der indeholder museets tidligere arrangementer. En stor del af teksterne på den nye hjemmeside er nye tekster eller omskrivninger af tekster fra den gamle hjemmeside. Den nye hjemmeside har således fået nye temaartikler under Forskning, der i kort form beskriver forskningsprojektets resultater. 8 Museet har fået god respons på hjemmesiden fra dens brugere. Hjemmesiden har især har fået positive anmeldelser om dens anvendelighed og æstetik, og ros for, at den nemt giver adgang til information om de mange opgaver, museet løser. Det sidste er især muliggjort af hjemmesidens forside, hvor et banner med fotos og en kort tekst viser forskellige aktiviteter på museet og linker til de relevante oplysninger. Se eksempler nedenfor. Kunstneren Jeff Ibbo lavede fantastiske croquis tegninger under arrangementet for de gemte børn i juni Her er det museets direktør Janne Laursen og nogle af de gemte børn i Ibbos streg. Museets særudstilling i 2013 Der har i 2011 været arbejdet intenst på at udvikle konceptet for museets særudstilling i Dette arbejde er fortsat i Nyhedsbreve Sideløbende med udviklingen af den nye hjemmeside er der udviklet et nyt elektronisk nyhedsbrev med samme designmæssige identitet som hjemmesiden. Det første nyhedsbrev blev sendt ud i januar Publikum tilmelder sig løbende nyhedsbrevet, der orienterer om arrangementer, udgivelser og store begivenheder på museet. Pr. 1. januar 2012 var der 1021 abonnenter, hvoraf 171 har tilmeldt sig nyhedsbrevet i løbet af Museet udsendte 6 elektroniske nyhedsbreve i 2011.

11 9 Forsiden på den nye hjemmeside der åbnede 1. december To bannere viser skiftende billeder og tekster om bl.a. museets udstilling, forskning og aktuelle arrangementer. Eksempel på en indholdsside. Læg mærke til billedgalleriet til venstre; ved at klikke på udforsk åbnes billederne i et selvstændigt modul, hvor der er mulighed for at tilknytte relevante tekster. På museets nye hjemmeside er der adgang til lyd- og filmklip fra samlingen. Bl.a. som på billedet en fortælling om flugten fra Polen til Danmark i 1969.

12 10 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Presseomtale Den 18. maj tonede Dansk Jødisk Museum frem på tv-skærmen i Danmark ifølge Bubber på TV2 i primetime. Bubber er af jødisk familie; kælenavnet Bubber er jiddisch og betyder lille dukke. Bubber gik en tur på museet og reflekterede lidt over tilhørsforhold som introduktion til et program om højreekstremisme. Pressen tog flot imod Kulturnatsarrangementet Jøder tegner jøder, der viste en række karikaturtegninger fra mellemkrigstiden tegnet af Leon Ruben og Jacob Marcus. Dagen før Kulturnatten bragte Kulturen på News på TV2 News en reportage fra museet, hvor museumsinspektør Bjarke Følner fortalte om tegningerne. Ikke noget at tale om blev nomineret til prisen for Årets historiske bog Museumsinspektør Sofie Lene Bak deltog i paneldiskussion i P1 radioprogrammet Alle tiders historie i januar som en optakt til uddelingen af prisen, som fandt sted den 8. februar Museumsinspektør Sofie Lene Bak deltog desuden i radioprogram tilgængeligt via Jesper Groths lydforlag og i radioprogrammet Netværket, P1, Danmarks Radio i februar om mellemkrigstidens kamp mod antisemitismen. Museets forskningsprojekt fik flot og indgående omtale v/sonia Schlossmann i Jüdisk Krönika nr. 6, Stockholm Annoncering I 2011 har museet både haft gentagelser fra sidste års annonceringer samt afprøvet nye. Slotsholmssamarbejdet har en fælles Slotsholmsannonce i Copenhagen Tourist, der distribueres på attraktioner, i lufthavnen, i stormagasiner m.m. Endvidere har der igen i 2011 været en fællesbillet i januar måned. Museet har som i 2010 haft en annoncepakke i Københavns Turistinformation med eksponering også på de gratis bykort og på portalen ispot. Endvidere annoncerer museet i Dansk Handicapårbog. Fra kulturnatten Temaet var Jøder tegner jøder.

13 Blandt de nyere markedsføringsinitiativer er en annonce/artikel i magasinet Scan Magazine, et lækkert livsstils- og inflightmagasin distribueret på British Airways flyruter fra London til København, Eastern Airways og City Airlines. Museet annoncerede også i 2011 i ArrivalGuides: En gratis destinationsguide, der kan downloades fra en lang række hjemmesider, bl.a. lufthavne, rejseselskaber og medier. Vurderingen er, at rejsende til København i stigende grad fremover vil orientere sig online i stedet for i mere traditionelle rejseguides. Desuden annoncerede museet i magasinet Goldberg i Museet markedsfører sine arrangementer og aktiviteter på hjemmesiden, via flyers, på KultuNaut, via pressemeddelelser, når det er relevant, og i det elektroniske nyhedsbrev. Museet lavede flyers til Golden Days Festvalen og kulturnatsarrangementet i Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og engelsk, som i foråret 2011 blev distribueret bredt til turistkontorer og kulturinstitutioner i Danmark og i Sydsverige. Københavnske hoteller og kulturinstitutioner modtog nye forsyninger af folderen løbende igennem højsæsonen samt såkaldte MiniCards der reklamerer for museet. Museet fortsatte samarbejdet med Politiken Plus, der giver medlemmer halv pris på entréen. Politiken indrykker selv små annoncer for klubbens tilbud herunder også Dansk Jødisk Museum - i den trykte udgave af Politiken. 11 præsentation af museet etc. Via MIK blev der reklameret for museets Kulturnats-arrangement i Movias linie 5A samt for andre af museets arrangementer i magasinet Kulturkik, der udkom første gang i september Slotsholmssamarbejdet Antallet af deltagende institutioner i Slotsholmssamarbejdet blev udvidet i 2011, da De Kongelige Stalde kom med i samarbejdet. Der er jævnlige møder i Slotsholmssamarbejdet og en turnusordning over de faste opgaver fælles presse, fælles brochuredistribution, fællesbillet er blevet delt mellem de deltagende institutioner. I januar 2011 gentog samarbejdet fællesbilletten, som er et fast tilbud. Slotsholmens ordning med rabat for publikum på udvalgte caféer fortsatte ligeledes i Et lignende samarbejde er etableret blandt museerne omkring Statens Museum for Kunst, Rosenborg med flere andre museer. Disse museer må konstateres at være noget længere med samarbejdet end på Slotsholmen. Incomingbureauer Et samarbejde med Best Destination Partner, der arrangerer ture for krydstogtturister, blev fortsat i 2011 og rigtig mange grupper fra krydstogtskibe besøgte museet i Museet var fortsat med i COPENHAGEN CARD (Wonderful Copenhagen). Med kortet følger en bog med oversigt over, hvor kortet kan anvendes, og ordningen giver løbende flere og flere besøgende. Museet modtager en procentvis refusion i forhold til antallet af besøgende. Museet var i 2011 fortsat medlem af MIK Museer i København og Omegn. Museet var med i museumsfolderen, som udgives på dansk og engelsk og distribueres på museer etc. samt på MIK-portalen med

14 12 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK Besøgstal Besøgstallet udviklede sig fortsat positivt i I forhold til 2010 steg besøgstallet med 464 gæster svarende til 2.2 %. Fremgangen ligger på omvisningerne på museet, der i 2011 havde 585 flere gæster end i Besøgstallet i 2011 ser således ud: Besøg i åbningstiden Besøg på omvisninger Total Entré Prisstigningen på entré på museet fra 40 kr. til 50 kr. for almindelige gæster og fra 30 kr. til 40 kr. for pensionister og studerende blev indført i Ligesom året før har museet en øget entreindtægt i 2011, hvor det dog skal bemærkes, at der stadig blev budgetteret konservativt med entréindtægten. I 2011 konteres endvidere indtægterne fra museets omvisninger på kontoen for entréindtægt. Museumsbutikken Erfaringen med museumsbutikken er, at ting sælger bedre end bøger. Ikke desto mindre er det en vigtig formidlingsmæssig funktion ved museumsbutikken, at relevant litteratur indgår i sortimentet. I juni udkom den engelske udgave af Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser af Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner med titlen Nothing to speak of. Wartime experiences of the Danish Jews Museet har først fået en distributionsaftale på plads med Museum Tusculanum i 2012 og salget har derfor været mere afdæmpet end forventet. Museum Tusculanum fik ny international distributør i The University of Chicago Press og museet har vurderet, at dette var værd at vente på med henblik på distribution på det amerikanske marked. Den engelske udgave imødekommer et stort behov for litteratur på engelsk. Det mindre salg har indebåret, at museet har reduceret forventningen til salg af bogen i E-flyer, som indgår i markedsføringsmaterialet til Nothing to speak of.

15 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER Der har længe været arbejdet med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Galejhuset, og i 2011 gennemførtes en renovering af de udvendige lyslinjer på museets forplads. Endvidere er Galejhuset gennemgået med henblik på at få etableret et tilbud på den øvrige vedligeholdelse, der mangler. Arkitekt Jørgen Hempel er museets konsulent på opgaven og i forhold til at få etableret flere tilbud på opgaverne. Der har endvidere været arbejdet med en prøveopstilling på ny belysning i montrerne med henblik på en egentlig gennemgribende renovering af lyset i montrerne. Museets bestyrelsesformand og direktør har arbejdet med mulige løsninger på museets behov for yderligere plads til administration, samlingsarbejde, magasin, undervisning m.m. Samtidig er der blevet arbejdet på at finde lokaler til særudstillingen med planlagt åbning i oktober Det tegner til at udstillingen kan finde sted i naboarealet til museet med Det Kongelige Bibliotek som velvillig husvært. Daniel og Nina Libeskind og andre medarbejdere fra Studio Daniel Libeskind besøgte museet i august Museets arkitekt følger levende med i museets udvikling. Inventar og materiel Museet fik nye servere med yderligere kapacitet i 2011 samt nyt telefonsystem. MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Museets bestyrelse bestod i 2011 af: Bestyrelsesformand Ivar Samrén (udpeget af Dansk Industri). Næstformand advokat Finn Schwarz (udpeget af det Mosaiske Troessamfund). Professor dr. phil. Hanne Trautner-Kromann (udpeget af Lunds Universitet). Kulturborgmester Pia Allerslev (Kulturborgmesteren i Københavns Kommune er født medlem af Museets bestyrelse). Fhv. overborgmester Lars Engberg (udpeget af Københavns Kommune). Ambassadør Michael Metz Mørch (udpeget af Visit Denmark). Julie Henriques (Valgt af Selskabet for Dansk Jødisk Historie). Kommitterede medlemmer: Steen Langebæk Museumsinspektør Frank Birkebæk Bestyrelsen har i 2011 afholdt 5 bestyrelsesmøder. Forsikringer Museet var i 2011 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring.

16 MUSEETS PERSONALE Fast personale I 2011 bestod det faste personale af følgende medarbejdere: Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen (fuld tid). Museumsinspektør, cand.mag. Bjarke Følner (fuld tid). Museumsformidler, cand.mag. Pia Andersen Høg (fuld tid og på barsel sidste halvår af 2011). Museumsformidler cand. mag. Camilla Adler Jensen, vikar for Pia Andersen Høg. Museumsinspektør, ph.d. Sofie Lene Bak (fuld tid). Museumsassistent, cand.mag. Mikkel Borgbjerg Jacobsen (fratrådt pr. 1. september). Museumsassistent, cand. mag. Helene Apelt (tiltrådt pr. 1. september). Museumsformidler Pia Andersen Høg gik på barselsorlov 1. juni 2011 og cand.mag. Camilla Adler Jensen blev ansat som vikar frem til 1. juni Museumsassistent Mikkel Borbjerg Jakobsen opsagde sin stilling pr. 1. september til fordel for sin musikkarriere. Cand.mag. Helene Apelt overtog stillingen midlertidigt frem til 1. marts Museet havde 8 timers konsulentbistand om ugen fra Erling Krivaa, Krivaa Regnskabsservice APS, til bogholderi og regnskab. I 2011 supplerede museet sig med revisor Benny Kusk for at styrke museets regnskabsmæssigt med særlige kompetencer i forhold til, at museet nu er et statsanerkendt museum. Timelønnet personale Museets studentermedarbejdere varetog i 2011 flere typer opgaver: Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, korrekturlæsning, samlingsarbejde, diverse markedsføringsopgaver, assistance ved særarrangementer, lageroptælling, administrativt arbejde m.m. Nye studentermedhjælpere rekrutteres løbende gennem året, efterhånden som de tidligere færdiggør studierne eller får andet arbejde. Der har således været en stor udskiftning i staben i Museets studentermedhjælpere i 2011 var: Stud.mag. Helene Apelt Stud.mag. Shuli Nordbek Azoulay Stud.mag. Cecilie Bjerre Stud.mag. Emilie Paaske Drachmann Stud.mag. Sannie Joy Ewald Stud.mag. Johannes Fogtmann Stud.mag. Sara Fredfeldt Stud.mag. Yvonne Skov Grønlund Stud.mag. Sanne Birgitta Illum Stud.mag. Emil Riiskjær Jaurnow Stud.mag. Kathrine Tschemerinsky Lund Kirkeby Stud.mag. Signe Bergman Larsen Stud.mag. Justyn Salomon Stud.mag. Anette Berg Walbech Tordrup Stud.mag. Anen Fabricius Stud.mag. Astrid Uldall-Hansen Stud.mag. Ivalu Kristine Lidsmosel Stud.mag. Signe Dahl Stud.mag. Siri Vilbøl Stud.mag. Søren Henriksen Jonathan Klit Harmat 14 Frivillige i 2011 Frivillige bidrog på mange måder til museets arbejde i Frivillige yder en stor indsats med service af museets gæster i åbningstiden, i samlingsarbejdet, som assistance ved særlige arrangementer m.m. De frivillige i 2011 var: Alice Fingeret Kate Krivaa Lone Nachmann Anna Merrild Jensen

17 Jørgen Sandholm Poulsen Elisabeth Fuchs Ulla Rudaizky Margit Vainer Hanna Skop Magda Goldschmidt Dina Donde Bente Bach Jensen Yvonne Katz Sofia Petring 15 Omvisere og fortællere Igen i 2011 benyttede vi en række fagpersoner og specialister i omviserkorpset. Disse er forfatter Erik Henriques Bing, cand.mag. Merete Christensen samt Salle Fischermann. Personalearrangementer I 2011 inviterede museet personalet på en heldags busudflugt I flugtens fodspor. Turen var desuden en afprøvning af, om museet skulle gå videre med dette produkt i formidlingsprogrammet. Museumsinspektørerne Bjarke Følner og Sofie Lene Bak var guider, og turen gjorde holdt ved forskellige besøgsmål i Nordsjælland med frokost i Snekkersten. Turen var en stor succes og personalets kommentarer og vurderinger medvirkede til beslutningen om, at turen var egnet til at udbyde i museets formidlingsprogram eventuelt i samarbejde med en ekstern udbyder. Museumsdirektør Janne Laursens 10-års jubilæum som leder af museet blev fejret i september med en reception for museets bestyrelse og medarbejdere. Sensommeren bød atter på stafetløb, og flere af museets medarbejdere deltog i DHL-stafetten i september med gode tider og god forplejning. Herudover afholdt museet det årlige Chanukkah-arrangement i december for alle museets medarbejdere og nære samarbejdspartnere. Gilleleje kirkeloft. Foto fra museets personaleudflugt I flugtens fodspor, d. 2. maj års jubilar Janne Laursen sammen med museets Sara Fredfeldt, ansvarlig for skoletjenesten.

18 Efteruddannelse Museets faste personale har i 2011 deltaget i en række efteruddannelseskurser. 16 Bjarke Følner og Pia Andersen Høg deltog i ODM kurset Brillanten, om fremtidens udstillingsteknik, april og juni. Bjarke Følner deltog i seminar om digitalisering, Frederiksberg Rådhus, 25. oktober. Bjarke Følner deltog i ODM Workshop: Planning for mobile, 2. december. MUSEETS ØKONOMI Museet har i 2011 modtaget kr. i driftstilskud fra Københavns Kommune samt kr. i statstilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Endelig resterede kr. af Tipsmidler, fra en tidligere treårig bevilling. Endvidere har museet modtaget en række donationer både til driften og til museets projekt om danske jøders krigsoplevelser Museets egen indtjening var i kr. Herudover omsatte museet for kr. i museumsbutikken. Museets statsanerkendelse pr. 1. januar 2011 har betydet en væsentlig konsolidering af museets økonomi fremover. Mitzvah-projektion ved museets indgangsareal.

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15 ÅRSBERETNING 2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 12 Dato: 24. november 2014 Tidspunkt: 9-12 - efterfulgt af et fællesmøde med legatudvalget 12:30-14:30 (Referat: Bilag 1) - efterfulgt

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere