PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab af foreninger og organisationer 1 SAMLINGSARBEJDET 2 Accession og givere 2 Overdragelse af materialer fra Det Kongelige Bibliotek 2 Overflytning af malerier til fjernmagasin i Næstved 3 Registrering og efterslæb 3 Dokumentation 3 Brug af samlingen og forskningsmediering 3 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 4 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 4 Danske jøders krigsoplevelser FORMIDLING 5 Publicering 5 Anmeldelser 6 Foredrag udenfor museet 6 Arrangementer på museet 7 Forespørgsler 7 Undervisning og konsulentbistand 7 Særarrangementer på museet 8 Museets særudstilling i Museets hjemmeside 8 Nyhedsbreve 8 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 Presseomtale 10 Annoncering 10 Slotsholmssamarbejdet 11 Incomingbureauer 11 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 Besøgstal 12 Entré 12 Museumsbutikken 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 Inventar og materiel 13 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 13 Forsikringer 13 MUSEETS PERSONALE 14 Fast personale 14 Timelønnet personale 14 Frivillige i Omvisere og fortællere 15 Personalearrangementer 15 Efteruddannelse 16 MUSEETS ØKONOMI 16

3 1 INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 Indledning 2011 blev museets første år som statsanerkendt museum. Selvom museet har arbejdet som et sådant i årevis, er det først nu, museet omfattes af den lovgivning, der gælder for statsanerkendte museer om tilskud, arbejdsplaner, budgetter, regnskaber med mere. I forbindelse med statsanerkendelsen har museet desuden fået nye vedtægter og bestyrelsen er blevet justeret i overensstemmelse med disse. Der er lagt en strategi for museet, der har båret frugt, og udviklingsarbejdet med museet fortsætter som planlagt. Arbejdsgrundlag og formål Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 frem til nutiden. Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Migrationspuljen Museernes fælles registreringssystem Regin Slotsholmssamarbejdet Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (TORS). Museumsinspektør Sofie Lene Bak er medlem af forskernetværket: Konfrontation, kollaboration og flugt i Europa (Besættelsestidsnetværket). Museumsinspektør Sofie Lene Bak er medlem af forskningsnetværket: Judarna i Sverige en minoritets historia (forankret på Centrum for Multietnisk forskning, Uppsala Universitet). Museumsinspektør Sofie Lene Bak er censor på IVA, Det informationsvidenskabelige Akademi. Museumsinspektør Bjarke Følner og Sofie Lene Bak deltager i forskernetværk om Holocaust og Folkedrab på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen.

4 2 SAMLINGSARBEJDET Accession og givere Den samlede accession til museets samling i 2011 er på 671 objekter, herunder 330 genstande, 210 fotos, 119 arkivindhold samt 12 magnetmedier. Objekterne er doneret af 41 forskellige givere, hvoraf 29 er nye givere, mens de resterende 12 tidligere har doneret til museet. Langt den største donation er modtaget fra Det Mosaiske Troessamfund. Donationen omfatter 310 rituelle objekter, herunder en enestående samling af 193 toravimpler, alle med dansk jødisk proveniens. Denne samling af rituelle objekter har frem til 2011 været i tidsubegrænset indlån og er pr. 1. januar 2011 overgået til Dansk Jødisk Museums eje i forbindelse med museets statsanerkendelse. I 2011 har museet fortsat indsamlet materialer med relation til danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig og har endvidere modtaget og indsamlet objekter, der belyser andre dele af museets undersøgelsessager og ansvarsområde. Herunder eksempelvis en del fotografier og arkivalsk materiale, der belyser jødisk liv i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Museet modtog endvidere i 2011 en stor donation af jødiske tidsskrifter og bøger i forbindelse med lukningen af Josef Fischer biblioteket under Jødisk Genealogisk Selskab. Både bøger og tidsskrifter vil fremover indgå i museets bibliotek. Overdragelse af materialer fra Det Kongelige Bibliotek I forbindelse med en oprydning på Det Kongelige Bibliotek er en række materialer sorteret fra til Dansk Jødisk Museum i Museet har indgået en overdragelses- og fordelingsaftale med Det Kongelige Bibliotek, hvorefter Dansk Jødisk Museum forbeholder sig ret til at gennemgå det overdragede materiale med henblik på, om det skal indgå i museets samling. Uønskede materialer går tilbage til Judaistisk Samling på Det Kongelige Bibliotek, med fuld dispositionsret. Trappeløb. Fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade. Foto: Ole Akhøj.

5 Overflytning af malerier til fjernmagasin i Næstved I 2010 indgik museet en aftale med Næstved Museum om leje af reoler til malerimagasin i Næstved. Lejeaftalen trådte i kraft i januar 2011, hvor også selve flytningen af museets mange malerier og indrammede objekter fandt sted. Med overflytningen til det nye magasin er malerisamlingen sikret forbedrede opbevarings- og konserveringsforhold, ligesom der er skabt ny plads i nærmagasinet i Galejhuset. Registrering og efterslæb Museet følger med den løbende accession til samlingen. Registreringen af de rituelle objekter fra Det Mosaiske Troessamfund var allerede påbegyndt inden januar 2011 og er siden opdateret i forbindelse med overgangen til museets eje. Registreringen af indsamling i forbindelse med projektet om danske jøders krigsoplevelser sker i projektets regi. Desuden er det gamle registreringsefterslæb fra før 2001 nedbragt med i alt 615 objekter. Museet har i 2011 færdigregistreret hele museets kunstsamling i Regin Kunst. Ved kunstværker forstås værker af kunstnere, der er optaget i Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon eller findes i den internationale kunstnerdatabase ULAN. Dokumentation I 2011 flyttede Det Mosaiske Troessamfund fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade i København til et nyt menighedshus bag synagogen i Krystalgade. Det var museet magtpåliggende at få det gamle menighedshus fotodokumenteret før fraflytningen, og fotografen Ole Akhøj udførte denne opgave for museet. Fotomaterialet er registreret og tilgået museets samling. Museet har indkøbt 123 interviews med dansk proveniens af Shoah Foundation Institute. Museet er fremover Visual History Collection Site i Danmark for Shoah Foundation og annonceres som sådan på Shoah Foundations hjemmeside. Museet stiller til gengæld disse interviews til rådighed for offentligheden (se nedenfor). Materialet indgår ikke i museets samling, men dokumenterer dansk jødisk kulturhistorie. Brug af samlingen og forskningsmediering I 2011 har der været en lang række forespørgsler vedrørende brug af samlingen, herunder hjælp til at søge i den del af samlingen, der er offentligt tilgængelig via og Museet har i 2011 udlånt samlingsobjekter til Immigrantmuseets nyåbnede permanente udstilling. Objekterne belyser den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. århundrede. 3 Københavns Museum har fortsat en række samlingsobjekter fra Dansk Jødisk Museum til låns i udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling. Advokat Sigge Enk med sin mor Nanny Enk, der donerede en fin russisk samovar til museets samling ved besøg på museet i juni En række forskere og studerende har i 2011 forsket i forskellige dele af museets samling. Det gælder f.eks. professor Hans Bonde og Nina Skyhøj Olsen fra Institut for Idræt ved Københavns Universitet, projektforsker og ph.d. Anette Faye Jacobsen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, cand. mag. i historie Arthur Arnheim og forskningsassistent ved Det Kongelige Bibliotek Jesper Jakobsen.

6 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Museet deltog i 2011 i årsmødet for Association of European Jewish Museums (AEJM), der foregik i London. Jewish Museum London var vært for foreningens årsmøde og konference, der i 2011 havde titlen Jewish Museums in Europe: Interpreting Collections, Engaging Audiences. Det tilbagevendende årsmøde giver god mulighed for erfaringsudveksling og networking. Endvidere rummer møderne altid en ekskursion, hvor deltagerne får mulighed for at se udvalgte highlights som f.eks. Bevis Marks, den sefardiske synagoge i London fra 1701, der er den ældste bevarede synagoge i England. 4 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Repræsentanternes mødesal. Fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade. Foto: Ole Akhøj. Biblioteket. Fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade. Foto: Ole Akhøj. Danske jøders krigsoplevelser Den 1. december 2010 indledtes 2. fase i museets forsknings- og dokumentationsprojekt, hvor hovedformålet var opfølgning på den massive interesse og det øgede antal donationer, som er fuldt i kølvandet på udgivelsen af bogen Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser i De mange henvendelser, kommentarer og donationer taler deres tydelige sprog om den store betydning og udbredelse, blotlægningen af nye aspekter af krigens historie, har haft. Der tales nu om også om de fortrængte og gemte sider af de danske jøders historie, som med næsten 70 års forsinkelse er blevet en del af vores fælles erindring. Siden bogen Ikke noget at tale om udkom, er antallet af børn, der blev gemt i Danmark, da deres forældre flygtede til Sverige, således vokset til 150 navngivne personer. Vidner, som har været deporteret til Theresienstadt eller flygtede til Sverige, har i stort antal henvendt sig til museet med genstande, materialer og beretninger, der uddyber og udvider vores forståelse af fortiden og det afgørende præg, begivenhederne for altid har sat på vidnernes liv. Det fremgår desuden tydeligt af de mange henvendelser, at museet med sit fokus også på hjemkomsten efter krigen, og de praktiske og psykologiske vanskeligheder ved genetableringen i Danmark, har åbnet endnu et fortrængt kapitel af historien, som nu giver anledning til ny erkendelse

7 og refleksion og et nyt syn på de genstande fra den jødiske kulturarv, som har overlevet flugt, deportation og det lange fravær fra hjem og ejendele. Museet lægger stor vægt på at formidle betydningen af brug af mundtlige kilder - det, der internationalt betegnes som oral history. Centrale fund i museets egen forskning havde aldrig været mulige, uden brugen af mundtlige kilder, herunder ikke mindst historien om de gemte børns skæbne. Uden deres vidnesbyrd, havde det ikke været muligt at afdække hverken omfanget af gemte børn eller konsekvenserne af deres oplevelser. FORMIDLING Publicering De materialer, der er indsamlet under projektet om de danske jøders krigsoplevelser, er nu tilgængelige for offentligheden i Kulturarvsstyrelsens (nu Kulturstyrelsens) elektroniske registreringssystem Mussam. Forudsætningen for offentliggørelse i Mussam er, at en undersøgelsessag formelt er afsluttet. Den 1. januar 2011 satte museet derfor formelt punktum for første fase af indsamlingen. Alle de materialer, der er indsamlet før 1. januar 2011 er nu registrerede og gjort tilgængelige via Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor der kan søges online i projektets genstande, fotografier og arkivmateriale. På museets egen hjemmeside findes lister over de materialer, som endnu ikke kan ses i Mussam, bl.a. interviews og digitaliserede materialer. Desuden er her gode råd til søgningen efter materialer og adgang til en særlig pjece om materialerne. Museet har kaldt samlingen Krigstidsmaterialer på Dansk Jødisk Museum. De indsamlede materialer kan udforskes af forskere og alment interesserede på museet, herunder de 100 interviews som er indsamlet i projektets første fase. Museet mærker allerede efterspørgslen. Materialer, der er kommet ind efter 1. januar 2011 indsamles formelt i en ny undersøgelsessag, som også senere vil blive gjort tilgængelig. Foreløbigt er der under den nye sag indsamlet: 124 fotografier, 32 person- og foreningsarkiver, 20 genstande, 3 videooptagelser og 5 interviews. I 2011 har museet indledt et samarbejde med Shoah Foundation Institute, der siden 1994 har indsamlet vidnesbyrd fra Holocaustoverlevende over hele verden. Museet har erhvervet 123 interviews, der har tilknytning til Danmark, og stiller dem fra 1. januar 2012 gratis til rådighed for alle. Dermed bliver det for første gang muligt at se og udforske vidnesbyrdene i Danmark. Interviewene supplerer Dansk Jødisk Museums egen voksende samling af interviews og mundtlige kilder. I begyndelsen af 2011 udgav museet forskningsantologien Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke, der samler en række øjenåbnende bud på ny forskning. Antologien indeholder bidragene fra et forskningsseminar afholdt af museet i 2009, og er redigeret af museets medarbejdere. Bogen giver overblik over den aktuelle forskning i dansk jødisk historie i perioden og rummer centrale konklusioner, som rykker ved vore vante forestillinger. I 2011 udgav museet den engelske udgave af: Ikke noget at tale om. Danske Jøders krigsoplevelser af Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner med titlen Nothing to speak of. Wartime experieneces of the Danish Jews Museet har valgt forlaget Museum Tusculanum som distributør. Forlaget fik sin aftale på plads med The University of Chicago Press pr. 1. januar 2012, hvorfor den egentlige markedsføring af bogen først sker i Den engelske udgave af bogen er til salg i museets butik. Den engelske udgave af bogen er forsynet med nye afsnit om dansk historie, som ikke kan forudsættes kendt af et udenlandsk publikum, ligesom den engelske version har enkelte helt nye illustrationer. Der er m.a.o. tale om en selvstændig udgave, der er særligt tilrettelagt for et internationalt publikum. 5

8 6 Museets personale har i 2011 skrevet en lang række nye sider til museets ny hjemmeside der gik i luften i december Anmeldelser Museumsinspektør Sofie Lene Bak: Anmeldelse af Martin Schwarz Lausten: Folkekirken og jøderne (2007) og Jødesympati og jødehad i Folkekirken (2007) i European Journal of Jewish Studies vol. 5, no. 1, 2011, p Erindring og glemsel. Debatanmeldelse. TEMP. Tidsskrift for historie 3, 2011, s Stillfoto fra original smalfilmsoptagelse fra oktober Filmen viser internerede jødiske fanger i Horserødlejren. I foråret 2011 beskrev museumsinspektør Sofie Lene Bak i Weekendavisen fundet af en sensationel original filmoptagelse fra Horserød-lejren i oktober Filmen viser internerede danske jøder kort før deportationen til Theresienstadt og er ikke bare i en dansk, men også international sammenhæng en unik og betydningsfuld kilde. Filmen findes i materialet fra retssagen mod en af Danmarks mest berygtede antisemitter, nazisten Paul Hennig, og findes i Landsarkivet for Sjælland. Filmen kan i en version, der af hensyn til privatlivets fred er delvist sløret, ses via hjemmesiden under Videnskabsministeriet. Foredrag udenfor museet Museumsinspektør Sofie Lene Bak holdt følgende foredrag: 27. jan.: Roskilde bibliotek, om Danske jøders krigsoplevelser februar: Hornbæk kirke om de gemte børn. 7. marts: MTs seniorklub på Deborah Centeret om Danske Jøders krigsoplevelser. 26. marts: Foreningen af danske krigsbørn på Vissenbjerg konference center om Danske Jøders krigsoplevelser. 5. maj: Gentofte hovedbibliotek om de gemte børn. 9. november: Historisk Samling fra Besættelsestiden og Folkeuniversitetet i Esbjerg om ny forskning i Danske jøders krigsoplevelser, herunder med fremvisning af Horserødfilmen. Museumsinspektør Bjarke Følner holdt følgende foredrag: 22. juni: om mindesmærker og erindringskultur for Humanity in Action i forbindelse med afholdelsen af Copenhagen Agenda Museumsdirektør Janne Laursen publicerede i årets løb 5 artikler i Jødisk Orientering om museet og dets virke. Jødisk Orientering bragte også en artikel om de tegninger museet viste på Kulturnatten, skrevet af museumsinspektør Bjarke Følner.

9 Arrangementer på museet Forår: Tre søndagsomvisninger med fokus på besættelsestiden ved professor Hans Bonde, museumsinspektør Bjarke Følner og det gemte barn Tove Udsholdt. Påskesøndag holdt stud.mag. Sara Fredfeldt rundvisning om den jødiske højtid Pesach. Med særlig tilladelse fra Statens Arkiver, viste museet den utilslørede version af smalfilmen fra Horserødlejren fulgt af et foredrag af museumsinspektør Sofie Lene Bak. Forårssæsonen blev afsluttet med en særomvisning ved overinspektør ved Statens Museum for Kunst Kasper Monrad. Sommer: I forbindelse med indvielsen af Det Mosaiske Troessamfunds ny menighedshus Det jødiske Hus i Krystalgade i København afholdt Det Mosaiske Troessamfund en tre dages festival, der blev besøgt af ca gæster. Museet bidrog til festivalen med en plancheudstilling: Hvis vægge kunne tale. Udstillingen viste Ole Akhøjs fotografier fra det gamle menighedshus i Ny Kongensgade og kan fortsat ses i Efterår: Museet deltog i Golden Days Festivalen, der i 2011 havde temaet tro. Museet samarbejdede med Den Hirschsprungske Samling om et omvisningsprogram bl.a. på Vestre Begravelsesplads med fokus på mæcenen Heinrich Hirschsprung og omvisninger i det indre København med fokus på byens mange synagoger gennem tiden. Museet deltog i Kulturnatten med arrangementet Jøder tegner jøder, der viste en række karikaturtegninger fra mellemkrigstiden tegnet af Leon Ruben og Jacob Marcus. Forespørgsler Dansk Jødisk Museums videnskabelige medarbejdere har såvel telefonisk som pr. brev eller besvaret talrige forespørgsler fra ind- og udland. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. Museet henviser altovervejende genealogiske forespørgsler til Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark. 7 Undervisning og konsulentbistand I efteråret 2011 gentog museet efter talrige opfordringer forelæsningsrækken Danske jøders krigsoplevelser i samarbejde med Folkeuniversitetet i København. Kurset bestod af 5 foredrag i efteråret 2011: 1. Danmark og holocaust v/sofie Lene Bak. 2. Danske Jøder i Hitler-Tysklands skygge v/bjarke Følner. 3. De gemte børn v/sofie Lene Bak. 4. Eksil og Hjemkomst v/sofie Lene Bak. 5. Erindring og mindekultur v/bjarke Følner. Bjarke Følner underviste for Organisationen Danske Museer (ODM) på éndags workshop i Regin Værktøjer (16. marts). Bjarke Følner underviste for ODM sammen med museumschef Ulla Schaltz fra Museum Lolland Falster på en 2-dages workshop i Regin Kulturhistorie for erfarne registratorer og museumsinspektører. ( november). Fotoudstilling med fotografier af det tidligere menighedshus blev hængt op i cafeen i det nye menighedshus et par dage før åbningen i sommeren 2011.

10 Bjarke Følner ydede Museum Amager konsulentbistand i forbindelse med dette museums opgaver vedrørende registrering og Regin. ( december) Særarrangementer på museet: På Auschwitzdagen den 27. januar havde museet særåbent med gratis adgang og to dokumentarfilm om KZ-lejren Theresienstadt. Museumsinspektør Bjarke Følner holdt foredrag på museet om monumenter og kampen om erindringen. Forsommeren bød endvidere på lukket et særarrangement for netværket af gemte børn. Museets hjemmeside Den 1. december 2011 lancerede museet sin nye hjemmeside, der har beholdt den gamle adresse Der er udviklet et helt nyt design af grafikeren Torben Sørensen. Webbureauet Open Gate stod for programmeringen i CMS-systemet Typo3. Med den nye hjemmeside kan museet nu vise mange flere billeder og har mulighed for at afspille lyd- og filmklip. Desuden kan hjemmesiden på langt mere nuanceret vis informere om museets arbejde. Hjemmesiden er delt op i 10 menupunkter med Skole og Forskning som nye selvstændige menupunkter. Desuden rummer den nye hjemmeside en kalender, som viser museets aktuelle arrangementer samt et arrangementsarkiv, der indeholder museets tidligere arrangementer. En stor del af teksterne på den nye hjemmeside er nye tekster eller omskrivninger af tekster fra den gamle hjemmeside. Den nye hjemmeside har således fået nye temaartikler under Forskning, der i kort form beskriver forskningsprojektets resultater. 8 Museet har fået god respons på hjemmesiden fra dens brugere. Hjemmesiden har især har fået positive anmeldelser om dens anvendelighed og æstetik, og ros for, at den nemt giver adgang til information om de mange opgaver, museet løser. Det sidste er især muliggjort af hjemmesidens forside, hvor et banner med fotos og en kort tekst viser forskellige aktiviteter på museet og linker til de relevante oplysninger. Se eksempler nedenfor. Kunstneren Jeff Ibbo lavede fantastiske croquis tegninger under arrangementet for de gemte børn i juni Her er det museets direktør Janne Laursen og nogle af de gemte børn i Ibbos streg. Museets særudstilling i 2013 Der har i 2011 været arbejdet intenst på at udvikle konceptet for museets særudstilling i Dette arbejde er fortsat i Nyhedsbreve Sideløbende med udviklingen af den nye hjemmeside er der udviklet et nyt elektronisk nyhedsbrev med samme designmæssige identitet som hjemmesiden. Det første nyhedsbrev blev sendt ud i januar Publikum tilmelder sig løbende nyhedsbrevet, der orienterer om arrangementer, udgivelser og store begivenheder på museet. Pr. 1. januar 2012 var der 1021 abonnenter, hvoraf 171 har tilmeldt sig nyhedsbrevet i løbet af Museet udsendte 6 elektroniske nyhedsbreve i 2011.

11 9 Forsiden på den nye hjemmeside der åbnede 1. december To bannere viser skiftende billeder og tekster om bl.a. museets udstilling, forskning og aktuelle arrangementer. Eksempel på en indholdsside. Læg mærke til billedgalleriet til venstre; ved at klikke på udforsk åbnes billederne i et selvstændigt modul, hvor der er mulighed for at tilknytte relevante tekster. På museets nye hjemmeside er der adgang til lyd- og filmklip fra samlingen. Bl.a. som på billedet en fortælling om flugten fra Polen til Danmark i 1969.

12 10 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Presseomtale Den 18. maj tonede Dansk Jødisk Museum frem på tv-skærmen i Danmark ifølge Bubber på TV2 i primetime. Bubber er af jødisk familie; kælenavnet Bubber er jiddisch og betyder lille dukke. Bubber gik en tur på museet og reflekterede lidt over tilhørsforhold som introduktion til et program om højreekstremisme. Pressen tog flot imod Kulturnatsarrangementet Jøder tegner jøder, der viste en række karikaturtegninger fra mellemkrigstiden tegnet af Leon Ruben og Jacob Marcus. Dagen før Kulturnatten bragte Kulturen på News på TV2 News en reportage fra museet, hvor museumsinspektør Bjarke Følner fortalte om tegningerne. Ikke noget at tale om blev nomineret til prisen for Årets historiske bog Museumsinspektør Sofie Lene Bak deltog i paneldiskussion i P1 radioprogrammet Alle tiders historie i januar som en optakt til uddelingen af prisen, som fandt sted den 8. februar Museumsinspektør Sofie Lene Bak deltog desuden i radioprogram tilgængeligt via Jesper Groths lydforlag og i radioprogrammet Netværket, P1, Danmarks Radio i februar om mellemkrigstidens kamp mod antisemitismen. Museets forskningsprojekt fik flot og indgående omtale v/sonia Schlossmann i Jüdisk Krönika nr. 6, Stockholm Annoncering I 2011 har museet både haft gentagelser fra sidste års annonceringer samt afprøvet nye. Slotsholmssamarbejdet har en fælles Slotsholmsannonce i Copenhagen Tourist, der distribueres på attraktioner, i lufthavnen, i stormagasiner m.m. Endvidere har der igen i 2011 været en fællesbillet i januar måned. Museet har som i 2010 haft en annoncepakke i Københavns Turistinformation med eksponering også på de gratis bykort og på portalen ispot. Endvidere annoncerer museet i Dansk Handicapårbog. Fra kulturnatten Temaet var Jøder tegner jøder.

13 Blandt de nyere markedsføringsinitiativer er en annonce/artikel i magasinet Scan Magazine, et lækkert livsstils- og inflightmagasin distribueret på British Airways flyruter fra London til København, Eastern Airways og City Airlines. Museet annoncerede også i 2011 i ArrivalGuides: En gratis destinationsguide, der kan downloades fra en lang række hjemmesider, bl.a. lufthavne, rejseselskaber og medier. Vurderingen er, at rejsende til København i stigende grad fremover vil orientere sig online i stedet for i mere traditionelle rejseguides. Desuden annoncerede museet i magasinet Goldberg i Museet markedsfører sine arrangementer og aktiviteter på hjemmesiden, via flyers, på KultuNaut, via pressemeddelelser, når det er relevant, og i det elektroniske nyhedsbrev. Museet lavede flyers til Golden Days Festvalen og kulturnatsarrangementet i Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og engelsk, som i foråret 2011 blev distribueret bredt til turistkontorer og kulturinstitutioner i Danmark og i Sydsverige. Københavnske hoteller og kulturinstitutioner modtog nye forsyninger af folderen løbende igennem højsæsonen samt såkaldte MiniCards der reklamerer for museet. Museet fortsatte samarbejdet med Politiken Plus, der giver medlemmer halv pris på entréen. Politiken indrykker selv små annoncer for klubbens tilbud herunder også Dansk Jødisk Museum - i den trykte udgave af Politiken. 11 præsentation af museet etc. Via MIK blev der reklameret for museets Kulturnats-arrangement i Movias linie 5A samt for andre af museets arrangementer i magasinet Kulturkik, der udkom første gang i september Slotsholmssamarbejdet Antallet af deltagende institutioner i Slotsholmssamarbejdet blev udvidet i 2011, da De Kongelige Stalde kom med i samarbejdet. Der er jævnlige møder i Slotsholmssamarbejdet og en turnusordning over de faste opgaver fælles presse, fælles brochuredistribution, fællesbillet er blevet delt mellem de deltagende institutioner. I januar 2011 gentog samarbejdet fællesbilletten, som er et fast tilbud. Slotsholmens ordning med rabat for publikum på udvalgte caféer fortsatte ligeledes i Et lignende samarbejde er etableret blandt museerne omkring Statens Museum for Kunst, Rosenborg med flere andre museer. Disse museer må konstateres at være noget længere med samarbejdet end på Slotsholmen. Incomingbureauer Et samarbejde med Best Destination Partner, der arrangerer ture for krydstogtturister, blev fortsat i 2011 og rigtig mange grupper fra krydstogtskibe besøgte museet i Museet var fortsat med i COPENHAGEN CARD (Wonderful Copenhagen). Med kortet følger en bog med oversigt over, hvor kortet kan anvendes, og ordningen giver løbende flere og flere besøgende. Museet modtager en procentvis refusion i forhold til antallet af besøgende. Museet var i 2011 fortsat medlem af MIK Museer i København og Omegn. Museet var med i museumsfolderen, som udgives på dansk og engelsk og distribueres på museer etc. samt på MIK-portalen med

14 12 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK Besøgstal Besøgstallet udviklede sig fortsat positivt i I forhold til 2010 steg besøgstallet med 464 gæster svarende til 2.2 %. Fremgangen ligger på omvisningerne på museet, der i 2011 havde 585 flere gæster end i Besøgstallet i 2011 ser således ud: Besøg i åbningstiden Besøg på omvisninger Total Entré Prisstigningen på entré på museet fra 40 kr. til 50 kr. for almindelige gæster og fra 30 kr. til 40 kr. for pensionister og studerende blev indført i Ligesom året før har museet en øget entreindtægt i 2011, hvor det dog skal bemærkes, at der stadig blev budgetteret konservativt med entréindtægten. I 2011 konteres endvidere indtægterne fra museets omvisninger på kontoen for entréindtægt. Museumsbutikken Erfaringen med museumsbutikken er, at ting sælger bedre end bøger. Ikke desto mindre er det en vigtig formidlingsmæssig funktion ved museumsbutikken, at relevant litteratur indgår i sortimentet. I juni udkom den engelske udgave af Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser af Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner med titlen Nothing to speak of. Wartime experiences of the Danish Jews Museet har først fået en distributionsaftale på plads med Museum Tusculanum i 2012 og salget har derfor været mere afdæmpet end forventet. Museum Tusculanum fik ny international distributør i The University of Chicago Press og museet har vurderet, at dette var værd at vente på med henblik på distribution på det amerikanske marked. Den engelske udgave imødekommer et stort behov for litteratur på engelsk. Det mindre salg har indebåret, at museet har reduceret forventningen til salg af bogen i E-flyer, som indgår i markedsføringsmaterialet til Nothing to speak of.

15 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER Der har længe været arbejdet med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Galejhuset, og i 2011 gennemførtes en renovering af de udvendige lyslinjer på museets forplads. Endvidere er Galejhuset gennemgået med henblik på at få etableret et tilbud på den øvrige vedligeholdelse, der mangler. Arkitekt Jørgen Hempel er museets konsulent på opgaven og i forhold til at få etableret flere tilbud på opgaverne. Der har endvidere været arbejdet med en prøveopstilling på ny belysning i montrerne med henblik på en egentlig gennemgribende renovering af lyset i montrerne. Museets bestyrelsesformand og direktør har arbejdet med mulige løsninger på museets behov for yderligere plads til administration, samlingsarbejde, magasin, undervisning m.m. Samtidig er der blevet arbejdet på at finde lokaler til særudstillingen med planlagt åbning i oktober Det tegner til at udstillingen kan finde sted i naboarealet til museet med Det Kongelige Bibliotek som velvillig husvært. Daniel og Nina Libeskind og andre medarbejdere fra Studio Daniel Libeskind besøgte museet i august Museets arkitekt følger levende med i museets udvikling. Inventar og materiel Museet fik nye servere med yderligere kapacitet i 2011 samt nyt telefonsystem. MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Museets bestyrelse bestod i 2011 af: Bestyrelsesformand Ivar Samrén (udpeget af Dansk Industri). Næstformand advokat Finn Schwarz (udpeget af det Mosaiske Troessamfund). Professor dr. phil. Hanne Trautner-Kromann (udpeget af Lunds Universitet). Kulturborgmester Pia Allerslev (Kulturborgmesteren i Københavns Kommune er født medlem af Museets bestyrelse). Fhv. overborgmester Lars Engberg (udpeget af Københavns Kommune). Ambassadør Michael Metz Mørch (udpeget af Visit Denmark). Julie Henriques (Valgt af Selskabet for Dansk Jødisk Historie). Kommitterede medlemmer: Steen Langebæk Museumsinspektør Frank Birkebæk Bestyrelsen har i 2011 afholdt 5 bestyrelsesmøder. Forsikringer Museet var i 2011 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring.

16 MUSEETS PERSONALE Fast personale I 2011 bestod det faste personale af følgende medarbejdere: Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen (fuld tid). Museumsinspektør, cand.mag. Bjarke Følner (fuld tid). Museumsformidler, cand.mag. Pia Andersen Høg (fuld tid og på barsel sidste halvår af 2011). Museumsformidler cand. mag. Camilla Adler Jensen, vikar for Pia Andersen Høg. Museumsinspektør, ph.d. Sofie Lene Bak (fuld tid). Museumsassistent, cand.mag. Mikkel Borgbjerg Jacobsen (fratrådt pr. 1. september). Museumsassistent, cand. mag. Helene Apelt (tiltrådt pr. 1. september). Museumsformidler Pia Andersen Høg gik på barselsorlov 1. juni 2011 og cand.mag. Camilla Adler Jensen blev ansat som vikar frem til 1. juni Museumsassistent Mikkel Borbjerg Jakobsen opsagde sin stilling pr. 1. september til fordel for sin musikkarriere. Cand.mag. Helene Apelt overtog stillingen midlertidigt frem til 1. marts Museet havde 8 timers konsulentbistand om ugen fra Erling Krivaa, Krivaa Regnskabsservice APS, til bogholderi og regnskab. I 2011 supplerede museet sig med revisor Benny Kusk for at styrke museets regnskabsmæssigt med særlige kompetencer i forhold til, at museet nu er et statsanerkendt museum. Timelønnet personale Museets studentermedarbejdere varetog i 2011 flere typer opgaver: Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, korrekturlæsning, samlingsarbejde, diverse markedsføringsopgaver, assistance ved særarrangementer, lageroptælling, administrativt arbejde m.m. Nye studentermedhjælpere rekrutteres løbende gennem året, efterhånden som de tidligere færdiggør studierne eller får andet arbejde. Der har således været en stor udskiftning i staben i Museets studentermedhjælpere i 2011 var: Stud.mag. Helene Apelt Stud.mag. Shuli Nordbek Azoulay Stud.mag. Cecilie Bjerre Stud.mag. Emilie Paaske Drachmann Stud.mag. Sannie Joy Ewald Stud.mag. Johannes Fogtmann Stud.mag. Sara Fredfeldt Stud.mag. Yvonne Skov Grønlund Stud.mag. Sanne Birgitta Illum Stud.mag. Emil Riiskjær Jaurnow Stud.mag. Kathrine Tschemerinsky Lund Kirkeby Stud.mag. Signe Bergman Larsen Stud.mag. Justyn Salomon Stud.mag. Anette Berg Walbech Tordrup Stud.mag. Anen Fabricius Stud.mag. Astrid Uldall-Hansen Stud.mag. Ivalu Kristine Lidsmosel Stud.mag. Signe Dahl Stud.mag. Siri Vilbøl Stud.mag. Søren Henriksen Jonathan Klit Harmat 14 Frivillige i 2011 Frivillige bidrog på mange måder til museets arbejde i Frivillige yder en stor indsats med service af museets gæster i åbningstiden, i samlingsarbejdet, som assistance ved særlige arrangementer m.m. De frivillige i 2011 var: Alice Fingeret Kate Krivaa Lone Nachmann Anna Merrild Jensen

17 Jørgen Sandholm Poulsen Elisabeth Fuchs Ulla Rudaizky Margit Vainer Hanna Skop Magda Goldschmidt Dina Donde Bente Bach Jensen Yvonne Katz Sofia Petring 15 Omvisere og fortællere Igen i 2011 benyttede vi en række fagpersoner og specialister i omviserkorpset. Disse er forfatter Erik Henriques Bing, cand.mag. Merete Christensen samt Salle Fischermann. Personalearrangementer I 2011 inviterede museet personalet på en heldags busudflugt I flugtens fodspor. Turen var desuden en afprøvning af, om museet skulle gå videre med dette produkt i formidlingsprogrammet. Museumsinspektørerne Bjarke Følner og Sofie Lene Bak var guider, og turen gjorde holdt ved forskellige besøgsmål i Nordsjælland med frokost i Snekkersten. Turen var en stor succes og personalets kommentarer og vurderinger medvirkede til beslutningen om, at turen var egnet til at udbyde i museets formidlingsprogram eventuelt i samarbejde med en ekstern udbyder. Museumsdirektør Janne Laursens 10-års jubilæum som leder af museet blev fejret i september med en reception for museets bestyrelse og medarbejdere. Sensommeren bød atter på stafetløb, og flere af museets medarbejdere deltog i DHL-stafetten i september med gode tider og god forplejning. Herudover afholdt museet det årlige Chanukkah-arrangement i december for alle museets medarbejdere og nære samarbejdspartnere. Gilleleje kirkeloft. Foto fra museets personaleudflugt I flugtens fodspor, d. 2. maj års jubilar Janne Laursen sammen med museets Sara Fredfeldt, ansvarlig for skoletjenesten.

18 Efteruddannelse Museets faste personale har i 2011 deltaget i en række efteruddannelseskurser. 16 Bjarke Følner og Pia Andersen Høg deltog i ODM kurset Brillanten, om fremtidens udstillingsteknik, april og juni. Bjarke Følner deltog i seminar om digitalisering, Frederiksberg Rådhus, 25. oktober. Bjarke Følner deltog i ODM Workshop: Planning for mobile, 2. december. MUSEETS ØKONOMI Museet har i 2011 modtaget kr. i driftstilskud fra Københavns Kommune samt kr. i statstilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Endelig resterede kr. af Tipsmidler, fra en tidligere treårig bevilling. Endvidere har museet modtaget en række donationer både til driften og til museets projekt om danske jøders krigsoplevelser Museets egen indtjening var i kr. Herudover omsatte museet for kr. i museumsbutikken. Museets statsanerkendelse pr. 1. januar 2011 har betydet en væsentlig konsolidering af museets økonomi fremover. Mitzvah-projektion ved museets indgangsareal.

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2012 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2012 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15 ÅRSBERETNING 2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden.

Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 182590 Formularens ID: 494 Sendt til: info@jewmus.dk Sendt: 11-10-2011 16:16 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9 ÅRSBERETNING 2015 1 2 Indhold Indledning... 3 Arbejdsgrundlag... 4 Museets formål og emnemæssige indhold... 4 Oprettelse... 4 Museets ledelse... 4 Medlemskab af foreninger og organisationer... 4 Samlingsarbejdet...

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Bogmarkedet Bjarke Larsen

Bogmarkedet Bjarke Larsen Bogmarkedet Bjarke Larsen St, Kirkestræde 1,4, Sal \073 København K København d. 77.januar 20L3 Kære Bjarke, Forhåndsinteresse for Danmarks Første Historiefestival Informations Forlag har i en længere

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 29.04.2014 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Søren Drost Broegaard Henning Jensen Svend C. Dahl Bertel Hansen

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Restaurering af Tyrstrup Kirke Sted: Tyrstrup Kirke Tid: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 Entre kr. 50,00 Arkitekt O. Reinhard Hansen vil fortælle

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Tour Mont Blanc - Climb for Charity. Til fordel for Børneulykkesfonden

Tour Mont Blanc - Climb for Charity. Til fordel for Børneulykkesfonden Tour Mont Blanc - Climb for Charity Til fordel for Børneulykkesfonden Forord I august 2015 besteg det første Team Climb for Charity Mont Blanc Tete til fordel for Børneulykkesfonden. Med Holdkaptajn Henrik

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte.

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. Ferie-arbejdsgruppe møde den 24. maj 2012 på Sekretariatet REFERAT Godkendt Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. 1. Budget

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere