TAK I ELEGANT, TIDLÖS DESIGN Tage i elegant, tidløst Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAK I ELEGANT, TIDLÖS DESIGN Tage i elegant, tidløst Design"

Transkript

1 TAK I ELEGANT, TIÖS DESIGN Tage i elegant, tidløst Design RG 12 PFANNE DEN NYA FALSTAKPANNAN RG 12 PFANNE den nye falstagsten

2 Färg och yta Farver og overflader TROST takpannor står för tak av hög kvalitet och lång livslängd. Låt dig inspireras av det stora urvalet av vackra färger och ytor. Falstakpannan RG12 finns i 12 olika färgnyanser, från klassisk naturröd olika engober, ädelengober till glimmande glaserade. Naturligtvis finns det omfattande sortiment av formstycken och tillbehör till den här takpannan, inte minst till helkeramiska specialpannor nocktätningen. TROST-tegltagsten sætter standarden for tage af høj kvalitet og med lang levetid. Lad dig inspirere af det store udvalg af attraktive farver og overflader. RG 12-falstagstenen kan fås i 12 forskellige farvetoner. Fra klassisk naturrød til forskellige engober og ædelengober til Brillant-Quarz-Glasurer. Naturligvis findes der et omfattende sortiment af formstykker og tilbehør til RG 12-falstagstenen ikke mindst til fuldkeramiske tagløsninger. Glaserade/Glasurer Indisk röd, glaserad/ Indiskrød glaseret Koboltsvart, glaserad/ Koboltsort glaseret Royalblå, glaserad/ Royalbla glaseret Ädelengoberad/Ædelengoberede Ädelengob, rödbrun/ Ædelengobe Rødbrun Ädelengob, svart/ Ædelengobe Sort Engoberade, Naturtegel/Engoberede, Naturtegl Naturröd, engoberad/ Naturrød engoberet Guldockra, engoberad/ Goldocker engoberet Helbrun, engoberad/ Lysebrun engoberet Mörkbrun, engoberad/ Mørkebrun engoberet Antrasit, engoberad/ Anthrazit engoberet Naturröd/ Naturrød Rustikal engoberad Rustikal engoberet Små färgvariationer kan uppstå i tillverkningsprocessen../små farveafvigelser kan forekomme. 2

3 Nockuppbyggnad Rygningsopbygning Konstruktionsmått för nock och valmnock/ Konstruktionsmål for tagrygning og grat med rygnings-/gratbånd Nockkonstruktion/Tagrygningsinddækning Nockklammer/Rygningsbeslag Nock/Rygningssten B (LAF) Nockband/Rygnings-/gratbånd Nockbräda/Toplægte Nockbrädhållare/Toplægteholder A Bärläkt 38,0 x 25,0 mm T1/ Lægte 38,0 x 57,0 mm T1 Ströläkt/Afstandsliste 34,0 mm Råspont/ Diffusionsåbent undertag Ventilation/ Ventilation Valmnockskonstruktion/Gratinddækning Nockklammer/Rygningsbeslag Nock/Rygningssten Valmtätning/Rygnings-/gratbånd Nockbräda/Toplægte C Nockbrädhållare/Toplægteholder Bärläkt 38,0 x 25,0 mm T1/ Lægte 38,0 x 57,0 mm T1 Ventilation/ Ventilation Ströläkt/Afstandsliste 34,0 mm Råspont/ Diffusionsåbent undertag TROST RG12 med nockpanna G 10/ TROST Gold RG 12 med rygnings-/gratsten G 10 Takvinkel / Taghældning Mått A/Mål A Mått B/Mål B Mått C/Mål C

4 Beräkning av täcklängd och täckbredd Beregning af dæklængde og dækbredde Beräkning av bärläktsfördelning/beregning af spærlængde Bärläktsavstånd vid genomsnittlig täcklängd/opdeling af spærrene i gennemsnitlig tagstensdæklængde 1. Avstånd mellan bärläkt/afstanden mellem sternlægterne Först bestäms avståndet mellan bärläkten och därmed måttet från läktens överkant för klack på den första takpannsraden längs bärregeln till spärrkanten./ Først fastlægges afstanden mellem sternlægterne og dermed målet fra lægteoverkanten for binde-knastophængningen for den første række tagsten langs sternen til spærhovedet. 2. Nockuppbyggnad/Rygningsopbygning Bestäm därefter läktavståndet till nockens toppunkt med hänsyn till nockens konstruktion./ Derefter fastlægges lægternes afstand til rygningens toppunkt under hensyntagen til rygningens opbygning. 3. Takfallet/Restmål Det resterande takfallet skall då vara en hel multipel av de rader som det levererats takpannor till, med hänsyn till den genomsnittliga täcklängden./ 34,2-35,5 mm Den resterende spærlængde skal så andrage et mangefold af det antal rækker, der leveres tagsten til, under hensyntagen til den gennemsnitlige dæklængde. Avstånd mellan bärläkt och salning / Afstanden mellem sternlægterne (variabel/variabel) Restmått/Restmål FAL = Täcklängd/Dæklængde FAL = Toppsten/Topsten Mått/Mål B (LAF) 30 FAL LAF = Läktens avstånd till åsens toppunkt/ Lægternes afstand til rygningens toppunkt Beräkning av täckbredd/beregning af dækbredde Fördelning på tvären i genomsnittlig täckbredd/opdeling på tværs i gennemsnitlig tagstensdækbredde a) a) Bestäm först hur stort gavelöverhänget skall vara och sedan vilken täckbredd som behövs för att få passande gavelöverhäng. Vänster sida av taket kan också läggas med dubbelkupiga pannor, för att skapa ett symmetriskt utseende i förhållande till höger sida av taket./ Først skal udførelsen af gavludhængene fastlægges. Derefter beregnes de breddemål, der skal opfyldes for at opnå passende gavludhæng. Venstre side af taget kan også lægges med dobbeltvingede tagsten, så det bliver muligt at skabe et ensartet udseende i forbindelsen til højre side af taget. b) b) Räkna därefter ut hur stor yta som skall täckas mellan den vänstra gavelpannan (eller den dubbelkupiga pannan) och den högra gavelpannan eller avslutningen om du har ett plant tak./ Derefter udregnes det resterende areal, der skal dækkes mellem den venstre vindskedesten (eller den dobbeltvingede sten) og den højre vindskedesten (eller afslutning i forbindelse med et fladt tag), ud fra den tagkonstruktionsbredde, der fremgår af råplanen. Den resterande täckbredden skall kunna täckas med den i förväg beräknade genomsnittliga täkkbredden för de levererade takpannorna./ Denne resterende dækbredde skal nødvendigvis kunne deles med den forud beregnede gennemsnitlige dækbredde for de leverede tagsten. Vänster gavelpanna/ Vindskede venstre Bärläkt/Taglægte Konstruktionsbredd /Konstruktionsbredde Takpanneytans täckbredd /Tagstensfladens dækbredde DB = Takpanneytans täckbredd/ Tagstensfladens dækbredde DB = Vänster vindskiva/ Venstre vindskede Genomsnittliga mått i cm, men med förbehåll för ändringar../ Målangivelserne er gennemsnitlige værdier i cm. Med forbehold for ændringer. Börja på höger sida. / Der skal begyndes fra højre side cm 24.5 cm Höger gavelpanna/ Vindskede højre Rikta med ett snöre för var fjärde eller femte rad/ Der udspændes snore for hver 4. el 5. række DB = Höger vindskiva/højre vindskede OÜ = Vindskivans överhäng / Vindskedens overhæng Täckmått för gavelpanna RG12 Oel/R, vänster och höger/ Dækmål for RG 12-OeL/R, vindskedesten, venstre og højre DB = Täckbredd/Dækbredde Ströläkt/ 5.0 Bærelægte Taktäckning/ Forskalling Takstol/ Spær Gör ett snörslag var fjärde till femte rad/ Snorslag hver række 4

5 Tekniska data / Ridge construction Tekniske angivelser/rygningsopbygning Tekniska data/mål og vægt Antal per m 2 /Forbrug pr. m 2 approx./ca tiles/stk. Längd/Længde 40.3 cm Bredd/Bredde 26.8 cm Genomsnittlig täcklängd/gennemsnitlig dæklængde 34.8 cm Förskjutningsmöjlighet/Forskydningsmulighed cm Genomsnittlig täckbredd/gennemsnitlig dækbredde 22.0 cm Vikt /Vægt approx./ca. 3.7 kg Takvikt enligt (DIN 1055)/Tagets vægt ifølge DIN kg per m 2 Normal takvinkel / Normal taghældning = spærrenes hældningsgrad 22 Skruvhål/Skruehuller 1 Genomsnittligt läktavstånd/ Gennemsnitlig afstand mellem lægterne 34.8 cm Läktåtgång i löpmeter per m 2 / Forbrug af lægter/m 2 i lbm approx./ca. 3.3 Läktens tvärsnitt, cm / Lagtens Tværsnit cm 2.4 x 6 / 3 x 5 / 4 x 6 Antal pannor per förpackning/antal stk./bdt 4 Antal pannor per europall/antal pr. Europalle (stk.) 240 Gaveluthäng höger, täckbredd/gavludhæng højre, dækbredde 24.5 cm Gaveluthäng vänster, täckbredd/gavludhæng venstre, dækbredde 20.5 cm Frostbeständig, vattentät och form- och måttnoggrannhet och övriga kvalitetsegenskaper i enlighet med DIN EN 1304, stycke 4. Cirkauppgifter - på grund av de naturliga variationerna i råleran kan mindre måttavvikelser förekomma. Det är därför viktigt att man innan läktningen bestämmer medeltäcklängd och medeltäckbredd i enlighet med DIN EN 1304 utifrån de levererade takpannorna. Rauenbergers takpannor har betydligt bättre kvalitetsegenskaper än vad som krävs i DIN EN Om takvinkeln är mindre än 22 skall särskilda åtgärder vidtas. Frostbestandighed, vandtæthed og form- og målfasthed samt øvrige kvalitetsegenskaber i overensstemmelse med DIN EN 1304, stk. 4. Cirka-angivelser; På grund af de naturgivne variationer i råleret kan der forekomme mindre målafvigelser. Derfor; før lægtningen er det vigtigt at fastlægge middel-dæklængde og bredde i overensstemmelse med DIN EN 1304 på grundlag af de leverede tagsten. Rauenberger tegltagsten har betydelig bedre kvalitetsegen-skaber end påkrævet for DIN EN Er taghældningen under 22, skal der træffes passende foranstaltninger. Nockuppbyggnad/Rygningsopbygning Anpassad nock/tilpasningsstykke Nocken och/eller den anpassade pannan fastmonteras mot takkonstruktionen. Kravet uppfylls om alla nockarna fastmonteras med klammer och minst en träskruv med diameter 4,5 mm vid ett skruvdjup på 24 mm. Rygningssten og/eller formstykker fastgøres til underkonstruktionen. Kravet er opfyldt hvis alle rygningssten fastgøres med en klammer og mindst en træskrue diameter 4,5 mm, ved en skruedybde på 24 mm. Anpassningsstycket skall kapas till så att det passar på plats. / Tilpasningsstykket skal skæres til og tilpasses på stedet af tagdækkeren. Förbearbetning av valv/forarbejdning af valm Nock/ tagrygning Valmklocka/ valmklokke Valm/ valm Anpassad nock/ tilpasningsstykke Den kapade nocken kan läggas längst ner, längst upp eller i mitten./ Den tilskårne rygningssten kan anbringes forneden, foroven eller i midten. 5

6 Nockuppbyggnad Rygningsopbygning Helkeramisk nocktätning/fuldkeramisk rygningsinddækning Den tekniska ritningen visar en fackmässigt korrekt uppbyggnad av helkeramisk nocktätning med TROST RG12 nock och toppsten./den tekniske tegning viser en fagmæssig korrekt opbygning af en fuldkeramisk rygningsopbygning med Rauenberger Gold RG12-rygningssten og topsten. Nockklammer/Rygningsklammer Nock/Rygningssten Nockbräda/Toplægte Nockbrädeshållare/Toplægteholder Toppsten/Topsten Bärläkt 38,0 x 25,0 mm T1 /Lægte 38,0 x 57,0 mm T1 Ventilation/Ventilation Ströläkt 25,0 x 25 mm/afstandsliste34,0 mm Råspont/ Diffusionsåbent undertag Takstol/Spær Konstruktionsmått för helkeramisk nocktätnig/konstruktionsmål for fuldkeramisk tagrygningsinddækning Konstruktionsmått för helkeramisk nocktätning med toppsten RG12-FAL och nockpanna G 10/ Konstruktionsmål for fuldkeramisk tagrygningsinddækning med topsten RG 12-FAL og rygningssten G 10 Mått A = Avståndet mellan nockens toppunkt och nockbrädans överkant/ Mål A = Afstanden mellem rygningens toppunkt og spærrets overkant/kip Mått B (LAF) = Avståndet mellan nockens toppunkt ovankant och första bärläktens överkant/ Mål B (LAF) = Afstanden mellem spærrets overkant/kip og første bærelægtes overkant A B 34,5 cm Takvinkel/ Mått A/ Mått B/ Taghældning Mål A Mål B cm 3.5 cm cm 3.5 cm cm 3.0 cm cm 2.5 cm cm 2.0 cm Välj diffusionsöppet undertak/ Vælg diffusionsåbent undertag Taklutningen skall vara minst 22 / Taghældning skal være min. 22 Kontakta din fackhandel vid behov av råd./din forhandler er gerne behjælpelig med rådgivning. 03/05 S/DK 3 Trost Dachkeramik GmbH + Co. Bottstraße 1 D Rauenberg Phone: +49 (0) 6222/65-1 Fax: +49 (0) 62 22/ Internet:

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

JA CARPORTE OG SKURE

JA CARPORTE OG SKURE JA CARPORTE OG SKURE KOMPLET BYGGESÆT MED VEJLEDNING færdig byggede spær færdig byggede spær CARPORTE FLADT TAG 30 typer 30 typer CARPORTE SPIDST TAG 30 typer CARPORTE VALMET TAG 15 typer CARPORTE BUET

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter

www.gdstrappen.dk og SPAR mange penge gør det selv trapper efter www.gdstrappen.dk gør det selv og SPAR mange penge gør det selv trapper efter mål indhold Velkomst 2 Trappetype 3 Trappetype 4 Trappetype 5 Træsorter 6 Opmålingsskema 7 Opmålingsskema 8 Opmålingsskema

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Inspiration. til nyt tag og facade. www.cembrit.dk

Inspiration. til nyt tag og facade. www.cembrit.dk Inspiration til nyt tag og facade www.cembrit.dk Byggematerialer til bedre byggeri Facade Cembrit PLAN 04-05 Color Front Opal 06-07 URBANNATURE 08-15 HardiePlank 16-17 Tag Cembrit Bølgeplader 18-19 Cembrit

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

12 V-MARKISER UDEN STØTTEBEN

12 V-MARKISER UDEN STØTTEBEN 12 V-MARKISER UDEN STØTTEBEN SOLBESKYTTELSE TIL CAMPINGBUSSER, AUTOCAMPERE OG CAMPINGVOGNE NYHED! Modeller til tagmontering! SKULDERLEDSOPHÆNG VINDSENSOR ET TRYK PÅ EN KNAP ER NOK: SKYGGE PÅ FÅ SEKUNDER

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere