TAK I ELEGANT, TIDLÖS DESIGN Tage i elegant, tidløst Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAK I ELEGANT, TIDLÖS DESIGN Tage i elegant, tidløst Design"

Transkript

1 TAK I ELEGANT, TIÖS DESIGN Tage i elegant, tidløst Design RG 12 PFANNE DEN NYA FALSTAKPANNAN RG 12 PFANNE den nye falstagsten

2 Färg och yta Farver og overflader TROST takpannor står för tak av hög kvalitet och lång livslängd. Låt dig inspireras av det stora urvalet av vackra färger och ytor. Falstakpannan RG12 finns i 12 olika färgnyanser, från klassisk naturröd olika engober, ädelengober till glimmande glaserade. Naturligtvis finns det omfattande sortiment av formstycken och tillbehör till den här takpannan, inte minst till helkeramiska specialpannor nocktätningen. TROST-tegltagsten sætter standarden for tage af høj kvalitet og med lang levetid. Lad dig inspirere af det store udvalg af attraktive farver og overflader. RG 12-falstagstenen kan fås i 12 forskellige farvetoner. Fra klassisk naturrød til forskellige engober og ædelengober til Brillant-Quarz-Glasurer. Naturligvis findes der et omfattende sortiment af formstykker og tilbehør til RG 12-falstagstenen ikke mindst til fuldkeramiske tagløsninger. Glaserade/Glasurer Indisk röd, glaserad/ Indiskrød glaseret Koboltsvart, glaserad/ Koboltsort glaseret Royalblå, glaserad/ Royalbla glaseret Ädelengoberad/Ædelengoberede Ädelengob, rödbrun/ Ædelengobe Rødbrun Ädelengob, svart/ Ædelengobe Sort Engoberade, Naturtegel/Engoberede, Naturtegl Naturröd, engoberad/ Naturrød engoberet Guldockra, engoberad/ Goldocker engoberet Helbrun, engoberad/ Lysebrun engoberet Mörkbrun, engoberad/ Mørkebrun engoberet Antrasit, engoberad/ Anthrazit engoberet Naturröd/ Naturrød Rustikal engoberad Rustikal engoberet Små färgvariationer kan uppstå i tillverkningsprocessen../små farveafvigelser kan forekomme. 2

3 Nockuppbyggnad Rygningsopbygning Konstruktionsmått för nock och valmnock/ Konstruktionsmål for tagrygning og grat med rygnings-/gratbånd Nockkonstruktion/Tagrygningsinddækning Nockklammer/Rygningsbeslag Nock/Rygningssten B (LAF) Nockband/Rygnings-/gratbånd Nockbräda/Toplægte Nockbrädhållare/Toplægteholder A Bärläkt 38,0 x 25,0 mm T1/ Lægte 38,0 x 57,0 mm T1 Ströläkt/Afstandsliste 34,0 mm Råspont/ Diffusionsåbent undertag Ventilation/ Ventilation Valmnockskonstruktion/Gratinddækning Nockklammer/Rygningsbeslag Nock/Rygningssten Valmtätning/Rygnings-/gratbånd Nockbräda/Toplægte C Nockbrädhållare/Toplægteholder Bärläkt 38,0 x 25,0 mm T1/ Lægte 38,0 x 57,0 mm T1 Ventilation/ Ventilation Ströläkt/Afstandsliste 34,0 mm Råspont/ Diffusionsåbent undertag TROST RG12 med nockpanna G 10/ TROST Gold RG 12 med rygnings-/gratsten G 10 Takvinkel / Taghældning Mått A/Mål A Mått B/Mål B Mått C/Mål C

4 Beräkning av täcklängd och täckbredd Beregning af dæklængde og dækbredde Beräkning av bärläktsfördelning/beregning af spærlængde Bärläktsavstånd vid genomsnittlig täcklängd/opdeling af spærrene i gennemsnitlig tagstensdæklængde 1. Avstånd mellan bärläkt/afstanden mellem sternlægterne Först bestäms avståndet mellan bärläkten och därmed måttet från läktens överkant för klack på den första takpannsraden längs bärregeln till spärrkanten./ Først fastlægges afstanden mellem sternlægterne og dermed målet fra lægteoverkanten for binde-knastophængningen for den første række tagsten langs sternen til spærhovedet. 2. Nockuppbyggnad/Rygningsopbygning Bestäm därefter läktavståndet till nockens toppunkt med hänsyn till nockens konstruktion./ Derefter fastlægges lægternes afstand til rygningens toppunkt under hensyntagen til rygningens opbygning. 3. Takfallet/Restmål Det resterande takfallet skall då vara en hel multipel av de rader som det levererats takpannor till, med hänsyn till den genomsnittliga täcklängden./ 34,2-35,5 mm Den resterende spærlængde skal så andrage et mangefold af det antal rækker, der leveres tagsten til, under hensyntagen til den gennemsnitlige dæklængde. Avstånd mellan bärläkt och salning / Afstanden mellem sternlægterne (variabel/variabel) Restmått/Restmål FAL = Täcklängd/Dæklængde FAL = Toppsten/Topsten Mått/Mål B (LAF) 30 FAL LAF = Läktens avstånd till åsens toppunkt/ Lægternes afstand til rygningens toppunkt Beräkning av täckbredd/beregning af dækbredde Fördelning på tvären i genomsnittlig täckbredd/opdeling på tværs i gennemsnitlig tagstensdækbredde a) a) Bestäm först hur stort gavelöverhänget skall vara och sedan vilken täckbredd som behövs för att få passande gavelöverhäng. Vänster sida av taket kan också läggas med dubbelkupiga pannor, för att skapa ett symmetriskt utseende i förhållande till höger sida av taket./ Først skal udførelsen af gavludhængene fastlægges. Derefter beregnes de breddemål, der skal opfyldes for at opnå passende gavludhæng. Venstre side af taget kan også lægges med dobbeltvingede tagsten, så det bliver muligt at skabe et ensartet udseende i forbindelsen til højre side af taget. b) b) Räkna därefter ut hur stor yta som skall täckas mellan den vänstra gavelpannan (eller den dubbelkupiga pannan) och den högra gavelpannan eller avslutningen om du har ett plant tak./ Derefter udregnes det resterende areal, der skal dækkes mellem den venstre vindskedesten (eller den dobbeltvingede sten) og den højre vindskedesten (eller afslutning i forbindelse med et fladt tag), ud fra den tagkonstruktionsbredde, der fremgår af råplanen. Den resterande täckbredden skall kunna täckas med den i förväg beräknade genomsnittliga täkkbredden för de levererade takpannorna./ Denne resterende dækbredde skal nødvendigvis kunne deles med den forud beregnede gennemsnitlige dækbredde for de leverede tagsten. Vänster gavelpanna/ Vindskede venstre Bärläkt/Taglægte Konstruktionsbredd /Konstruktionsbredde Takpanneytans täckbredd /Tagstensfladens dækbredde DB = Takpanneytans täckbredd/ Tagstensfladens dækbredde DB = Vänster vindskiva/ Venstre vindskede Genomsnittliga mått i cm, men med förbehåll för ändringar../ Målangivelserne er gennemsnitlige værdier i cm. Med forbehold for ændringer. Börja på höger sida. / Der skal begyndes fra højre side cm 24.5 cm Höger gavelpanna/ Vindskede højre Rikta med ett snöre för var fjärde eller femte rad/ Der udspændes snore for hver 4. el 5. række DB = Höger vindskiva/højre vindskede OÜ = Vindskivans överhäng / Vindskedens overhæng Täckmått för gavelpanna RG12 Oel/R, vänster och höger/ Dækmål for RG 12-OeL/R, vindskedesten, venstre og højre DB = Täckbredd/Dækbredde Ströläkt/ 5.0 Bærelægte Taktäckning/ Forskalling Takstol/ Spær Gör ett snörslag var fjärde till femte rad/ Snorslag hver række 4

5 Tekniska data / Ridge construction Tekniske angivelser/rygningsopbygning Tekniska data/mål og vægt Antal per m 2 /Forbrug pr. m 2 approx./ca tiles/stk. Längd/Længde 40.3 cm Bredd/Bredde 26.8 cm Genomsnittlig täcklängd/gennemsnitlig dæklængde 34.8 cm Förskjutningsmöjlighet/Forskydningsmulighed cm Genomsnittlig täckbredd/gennemsnitlig dækbredde 22.0 cm Vikt /Vægt approx./ca. 3.7 kg Takvikt enligt (DIN 1055)/Tagets vægt ifølge DIN kg per m 2 Normal takvinkel / Normal taghældning = spærrenes hældningsgrad 22 Skruvhål/Skruehuller 1 Genomsnittligt läktavstånd/ Gennemsnitlig afstand mellem lægterne 34.8 cm Läktåtgång i löpmeter per m 2 / Forbrug af lægter/m 2 i lbm approx./ca. 3.3 Läktens tvärsnitt, cm / Lagtens Tværsnit cm 2.4 x 6 / 3 x 5 / 4 x 6 Antal pannor per förpackning/antal stk./bdt 4 Antal pannor per europall/antal pr. Europalle (stk.) 240 Gaveluthäng höger, täckbredd/gavludhæng højre, dækbredde 24.5 cm Gaveluthäng vänster, täckbredd/gavludhæng venstre, dækbredde 20.5 cm Frostbeständig, vattentät och form- och måttnoggrannhet och övriga kvalitetsegenskaper i enlighet med DIN EN 1304, stycke 4. Cirkauppgifter - på grund av de naturliga variationerna i råleran kan mindre måttavvikelser förekomma. Det är därför viktigt att man innan läktningen bestämmer medeltäcklängd och medeltäckbredd i enlighet med DIN EN 1304 utifrån de levererade takpannorna. Rauenbergers takpannor har betydligt bättre kvalitetsegenskaper än vad som krävs i DIN EN Om takvinkeln är mindre än 22 skall särskilda åtgärder vidtas. Frostbestandighed, vandtæthed og form- og målfasthed samt øvrige kvalitetsegenskaber i overensstemmelse med DIN EN 1304, stk. 4. Cirka-angivelser; På grund af de naturgivne variationer i råleret kan der forekomme mindre målafvigelser. Derfor; før lægtningen er det vigtigt at fastlægge middel-dæklængde og bredde i overensstemmelse med DIN EN 1304 på grundlag af de leverede tagsten. Rauenberger tegltagsten har betydelig bedre kvalitetsegen-skaber end påkrævet for DIN EN Er taghældningen under 22, skal der træffes passende foranstaltninger. Nockuppbyggnad/Rygningsopbygning Anpassad nock/tilpasningsstykke Nocken och/eller den anpassade pannan fastmonteras mot takkonstruktionen. Kravet uppfylls om alla nockarna fastmonteras med klammer och minst en träskruv med diameter 4,5 mm vid ett skruvdjup på 24 mm. Rygningssten og/eller formstykker fastgøres til underkonstruktionen. Kravet er opfyldt hvis alle rygningssten fastgøres med en klammer og mindst en træskrue diameter 4,5 mm, ved en skruedybde på 24 mm. Anpassningsstycket skall kapas till så att det passar på plats. / Tilpasningsstykket skal skæres til og tilpasses på stedet af tagdækkeren. Förbearbetning av valv/forarbejdning af valm Nock/ tagrygning Valmklocka/ valmklokke Valm/ valm Anpassad nock/ tilpasningsstykke Den kapade nocken kan läggas längst ner, längst upp eller i mitten./ Den tilskårne rygningssten kan anbringes forneden, foroven eller i midten. 5

6 Nockuppbyggnad Rygningsopbygning Helkeramisk nocktätning/fuldkeramisk rygningsinddækning Den tekniska ritningen visar en fackmässigt korrekt uppbyggnad av helkeramisk nocktätning med TROST RG12 nock och toppsten./den tekniske tegning viser en fagmæssig korrekt opbygning af en fuldkeramisk rygningsopbygning med Rauenberger Gold RG12-rygningssten og topsten. Nockklammer/Rygningsklammer Nock/Rygningssten Nockbräda/Toplægte Nockbrädeshållare/Toplægteholder Toppsten/Topsten Bärläkt 38,0 x 25,0 mm T1 /Lægte 38,0 x 57,0 mm T1 Ventilation/Ventilation Ströläkt 25,0 x 25 mm/afstandsliste34,0 mm Råspont/ Diffusionsåbent undertag Takstol/Spær Konstruktionsmått för helkeramisk nocktätnig/konstruktionsmål for fuldkeramisk tagrygningsinddækning Konstruktionsmått för helkeramisk nocktätning med toppsten RG12-FAL och nockpanna G 10/ Konstruktionsmål for fuldkeramisk tagrygningsinddækning med topsten RG 12-FAL og rygningssten G 10 Mått A = Avståndet mellan nockens toppunkt och nockbrädans överkant/ Mål A = Afstanden mellem rygningens toppunkt og spærrets overkant/kip Mått B (LAF) = Avståndet mellan nockens toppunkt ovankant och första bärläktens överkant/ Mål B (LAF) = Afstanden mellem spærrets overkant/kip og første bærelægtes overkant A B 34,5 cm Takvinkel/ Mått A/ Mått B/ Taghældning Mål A Mål B cm 3.5 cm cm 3.5 cm cm 3.0 cm cm 2.5 cm cm 2.0 cm Välj diffusionsöppet undertak/ Vælg diffusionsåbent undertag Taklutningen skall vara minst 22 / Taghældning skal være min. 22 Kontakta din fackhandel vid behov av råd./din forhandler er gerne behjælpelig med rådgivning. 03/05 S/DK 3 Trost Dachkeramik GmbH + Co. Bottstraße 1 D Rauenberg Phone: +49 (0) 6222/65-1 Fax: +49 (0) 62 22/ Internet:

Tekniske Detaljer. Ergoldsbacher E58 teglsten til bl. a. lave taghældninger og E58 MAX

Tekniske Detaljer. Ergoldsbacher E58 teglsten til bl. a. lave taghældninger og E58 MAX Tekniske Detaljer Ergoldsbacher E58 teglsten til bl. a. lave taghældninger og E58 MAX Bestselleren Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne / E58 MAX Solgt over en milliard gange. Ergoldsbacher E58 tagsten til

Læs mere

Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea

Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea Tekniske detaljer Ergoldsbacher Linea Glat. Ren. Konsekvent Ergoldsbacher Linea Ergoldsbacher Linea til moderne arkitektur. Designteglstenen for den gode form på taget. Konsekvens i designet og i fremstillingen.

Læs mere

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende.

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. CREATON MEINDL PFLEIDERER TROST SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. NOBLESSE og NUANCE NOBLESSE Collectionog NUANCE MANUFAKTUR Collection KPSI/DK/07.12/5/We Verdenens største

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer EasyTile tagsten og tilbehør 1. EasyTile tagsten Standard og Premium Tagsten 2. Vindskedesten venstre Dækmål 207 Gavludhæng venstre 3.

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende.

SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. CREATON MEINDL PFLEIDERER TROST SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. NOBLESSE og NUANCE Collection MANUFAKTUR KPSI/DK/02.10/XX/Kr Verdenens største bæversortiment Der tages forbehold

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften -tagstenen der renser luften Profile - din sikre leverandør af byggematerialer -tagstenen der renser luften 30 års garanti Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for miljøet

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

MODENA - romerfalstagsten

MODENA - romerfalstagsten 1 Steffen Sten ApS Havnegade 70B 5000 Odense C 65916430 info@steffensten.dk tagsten.net MODENA - romerfalstagsten 2 3 2 3 1 2. Forskydning top 25 mm 3. Integreret sømhul 1 Modena 11 Dæklængde ca. 34,0-36,5

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften ClimaLife -tagstenen der renser luften PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ClimaLife -tagstenen der renser luften Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

DOMINO. Arkitekt Fals-Tagsten

DOMINO. Arkitekt Fals-Tagsten DOMINO Arkitekt Fals-Tagsten 1 2 3 DOMINO Det sikre valg hvis der ønskes et minimalistisk udtryk Med vor DOMINO har vi skabt en usædvanlig vellykket forbindelse af enestående fordele ved en ægte lertagssten

Læs mere

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning

Læs mere

Tagsten i tegl - en smuk hilsen til fremtiden

Tagsten i tegl - en smuk hilsen til fremtiden Tagsten i tegl - en smuk hilsen til fremtiden Din sikkerhed 30 års totalgaranti 2 Vi er importører af tyske og franske kvalitetstegltagsten. Vores producenter tilbyder nogle af markedets bedste garantier.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning uden rygningsindlæg Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende

Læs mere

Mursten. Overliggere. Formsten. Porotherm. Beklædningstegl. Sålbænkesten. Belægningsklinker. Tegltagsten og tilbehør

Mursten. Overliggere. Formsten. Porotherm. Beklædningstegl. Sålbænkesten. Belægningsklinker. Tegltagsten og tilbehør Mursten Overliggere Formsten Porotherm Beklædningstegl Sålbænkesten Belægningsklinker Tegltagsten og tilbehør Fragt, paller, returvarer m.m. Salgs- og leveringsbetingelser Åbningstider Salg og ekspedition:

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION Benders det naturlige valg www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN 12 gode grunde til at vælge Benders 1. BREDT PRODUKTSORTIMENT 2. 30 ÅRS PRODUKTGARANTI 3. ISO 14001 CERTIFICERET

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier

Building Value. Tegltagsten. Den ideelle løsning til moderne og sunde byggerier uilding Value Tegltagsten en ideelle løsning til moderne og sunde byggerier se de mange muligheder på de næste sider Wienerberger Tegltagsten er et vigtigt element i dansk byggekultur, og Wienerberger

Læs mere

ETES Røgevakueringsspjæld. Evakueringsspjäll ETES. Produktdata. Eksempel på produktkode. Produktfakta. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

ETES Røgevakueringsspjæld. Evakueringsspjäll ETES. Produktdata. Eksempel på produktkode. Produktfakta. VVS AMA-kod. Produktkod exempel ETES Røgevakueringsspjæld Evakueringsspjäll ETES ETES ETES røgevakueringsspjæld är ett brandgasevakueringsspjäll. sikre en bortledning Spjället af används røg under för en brandgasevakuering/tryckavlastning

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2) JABO FLEX 10 (Svenska 2014-11-13) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 12st väggmoduler, varav 2st passmoduler

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Indhold Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1067 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1067 sida 1(2) NYTORP 10 + 2,7 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-11-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 120, enkel vindskiva 22 x 145, takfotsregel 35 x 35. Taklutning 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Jan 2014 2.105 DK, NO, SE COLOR CHART 2014. Facadebeklædning / Fasadekledning / Fasadbeklädnad

Jan 2014 2.105 DK, NO, SE COLOR CHART 2014. Facadebeklædning / Fasadekledning / Fasadbeklädnad Jan 2014 2.105 DK, NO, SE COLOR CHART 2014 Facadebeklædning / Fasadekledning / Fasadbeklädnad [tectiva] Facadeplade af homogent gennemfarvet fibercement. Se produktdatablad eller prisliste for størrelser.

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1090 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1090 sida 1(1) KOLONISTUGA 5 m² (Svenska 2012-12-10) LEVERANSBESKRIVNING 2009-04-30 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 95, vindskiva / takfotsbräda 16 x 95. Taklutning ca 8 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med liggande

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1

PREMION. Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 PREMION Fladtagsten med HØJBRÆNDINGSFAKTOR 1 2 PREMION det kommer an på de in PREMION fascinerende optik takket være den finkeramiske topkvalitet. Fra de ekstremt frostrige alperegioner til de tropiske

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1018 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1018 sida 1(2) TIMMERFÖRRÅD 4,6 (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2007-10-04 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 17 o.

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1165 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1165 sida 1(1) TORSBO 8,6 N (Svenska 2014-10-14) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 21 x 120, nockbräda 21x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med liggande

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TAGSTEN TAKTEGEL TAKSTEIN

TAGSTEN TAKTEGEL TAKSTEIN TAGSTEN TAKTEGEL TAKSTEIN A/S Randers Tegl Mineralvej 4 DK-9100 Aalborg Tel. 98 12 28 44 Fax 98 11 66 86 tegl@randerstegl.dk www. randerstegl.dk A/S Randers Tegl Magasinsgatan 5 S-541 34 Skövde Tel. 0500

Læs mere

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1

SINFONIE. Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1 SINFONIE Vingefalstagstenen med det karakteristiske udseende. 1 2 SINFONIE Vingefalstagsten til tagl De mange fordele viser, at det er lykkedes at skabe noget særligt. I samarbejde med M. C. Ludowice er

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Autentisk byggekeramik med moderne kvalitet

Autentisk byggekeramik med moderne kvalitet verdensomspændende netværk, 10 års erfaring, personlig opmærksomhed, kontrol, projektvejledning, kalkulation Grovkeramiske produkter efter mål Mursten Tagsten Klinker Arkitektoniske objekter Autentisk

Læs mere

Dexter MONTERINGSVEJLEDNING

Dexter MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Dexter MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Dexter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ DEXTER side 04 Anbefalinger side 05 Paneler side 06 Parallelle samlinger/forskudte samlinger side 08 Monteringssystem

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1175 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1175 sida 1(1) LEKSTUGA POPPE 3,5 + 1,0 N (Svenska 2014-12-15) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 28 o YTTERVÄGG Färdigspikade väggsektioner med liggande

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

JVM Ståltag. En stålsikker løsning... DP 20/35 // DP 20/65 // DP 20/100 DP 35/ 115 // DP SINU S

JVM Ståltag. En stålsikker løsning... DP 20/35 // DP 20/65 // DP 20/100 DP 35/ 115 // DP SINU S JVM Ståltag En stålsikker løsning... DP 20/35 // DP 20/65 // DP 20/100 DP 35/ 115 // DP SINU S DP 20/35 TAG/VÆG Dansk Profilteknik A/S DK-9575 Terndrup DIN 18 807-1 MPA BAU HANNOVER 18 35 100 65 Dækbredde

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

...kviste til verden. ...Kviste på een dag

...kviste til verden. ...Kviste på een dag ...kviste til verden...kviste på een dag Saddeltagskvist monteret i Nibra H14 ædelengoberet tagsten 01 02 Brochuren indeholder: Attic Group s profil s. 3 Fordele ved Attic-kvisten s. 5 Monteres på kun

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2) RÅNÄS 7,8 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsregel 35 x 35. Taklutning ca 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders www.benders.

BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders www.benders. BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv Mere om Benders www.benders.se Tilbehør og tagsikkerhed til Benders Carisma betontagsten. Rør

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

At beskære eller ikke at beskære

At beskære eller ikke at beskære At beskære eller ikke at beskære At beskære eller ikke at beskære Frit efter Shakespeare Ingrid og hendes træ En historie fra det virkelige liv i Sverige Palle Kristoffersen Landskabsarkitekt, Ph.D Slotsgartner

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik TAG- OG FACADESYSTEMER Dexter tag- og facadesystem - funktionel æstetik Dexter - rå og stilsikker VMZ Dexter er en spændende, stilsikker og meget funktionel løsning til tag- og facadebeklædning til både

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

ipanel den lette tagløsning DEN LETTE TAGLØSNING MED 40 ÅRS GARANTI

ipanel den lette tagløsning DEN LETTE TAGLØSNING MED 40 ÅRS GARANTI ipanel den lette tagløsning DEN LETTE TAGLØSNING MED 40 ÅRS GARANTI 2 METROTILE DEN LETTE TAGLØSNING Et tag er et symbol og en forventning om et sted man kan finde ly og sikkerhed. Metrotile vil gerne

Læs mere

Den nemmeste vej til nyt tag. Produktkatalog 2013

Den nemmeste vej til nyt tag. Produktkatalog 2013 Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog 2013 VÅRA TAK VITTINGE 2 INDHOLD 7 89 30 24 Monier Den nemmeste vej til nyt tag 4 Global styrke med en svaghed for det lokale 6 Smukke, holdbare og naturlige

Læs mere

INDHOLD. Monier. Betontagsten. Tilbehør. Tegltagsten. B&C Dobbelt-S 30 B&C Danflock 32 B&C Polar 34 B&C Protector 36 Minster 38

INDHOLD. Monier. Betontagsten. Tilbehør. Tegltagsten. B&C Dobbelt-S 30 B&C Danflock 32 B&C Polar 34 B&C Protector 36 Minster 38 VÅRA TAK VITTINGE 2 INDHOLD 07 55 30 24 Monier Den nemmeste vej til nyt tag 4 Global styrke med en svaghed for det lokale 6 Smukke, holdbare og naturlige materialer 8 Stilguide 10 Renovering med B&C Danflock

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere