Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009"

Transkript

1 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2009

2 Udgiver Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé Brøndby Telefon Telefax Redaktion DBU Kommunikation Lars Berendt (ansvarshavende) Jacob Wadland Pia Schou Nielsen Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius Henrik Vick Fotos Anders & Per Kjærbye/Fodboldbilleder.dk, Lise Fabricius m.fl. Redaktion slut 1. februar 2010 Tryk og distribution Kailow Graphic Oplag Pris Kr. 60,00 plus kr. 26,00 i forsendelse

3 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2009

4

5 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union UEFA U21 EM 2011 Danmark Nationale relationer Internationale relationer Medlemstal Administrationen Organisationsplan Bestyrelsen og forretningsudvalget Udvalg Repræsentantskabet Indehavere af DBUs guldnål Modtagere af DBUs sølvnål DBUs formænd og generalsekretærer DBU Appeludvalg Appeludvalget DBU Børn og ungdom Børne- og ungdomsudvalget DBU Kvindefodbold Kvinde-eliteungdomsudvalget DBU Eliteudvikling Herre-eliteungdomsudvalget Licensudvalget, drenge Licensudvalget, piger Etisk udvalg DBU Fair play Fair play udvalget DBU IT IT-afdelingen DBU Kommunikation Kommunikationsafdelingen DBU Landshold Landsholdet Ligalandsholdet U/21-landsholdet U/20-landsholdet U/19-landsholdet U/18-landsholdet U/17-landsholdet U/16-landsholdet Kvindelandsholdet U/23-kvindelandsholdet U/19-kvindelandsholdet U/17-pigelandsholdet U/16-pigelandsholdet Medicinsk udvalg DBU Old Boys Old Boys udvalget DBU Regnskab Regnskabsafdelingen Resultatopgørelse DBUs hjælpefond DBUs ungdomsfond DBU Turneringer Disciplinærudvalget DM-Disciplinærudvalget Futsaludvalget Kontraktfodboldudvalget Programudvalget Turneringsudvalget Turneringsafdelingen Nationale klubturneringer Internationale klubturneringer Resultater & stillinger DBU Uddannelse Dommerudvalget Uddannelsesudvalget Uddannelsesafdelingen Professionel fodbold Udvalget for professionel fodbold Hædersbevisninger Priser og legater

6 Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2009 Fra leg til landshold DBU oplevede i 2009 succes hele vejen igennem systemet. Med tilgangen af over nye medlemmer i landets mere end fodboldklubber tæller den organiserede fodbold under DBU nu aktive fodboldspillere. Det er reelt set det højeste medlemstal nogensinde. Med sejre i fem af årets 11 landskampe kom DBUs kendteste aktivitet, Herre A-landsholdet, ud af sæsonen med en positiv statistik på fem sejre, fire uafgjorte og kun to nederlag. De fire af sejrene var i VM-kvalifikationsturnering, hvor landsholdet med sin gode udgangs position fra 2008 og kun to uafgjorte kampe og et nederlag i 2009 sikrede sig den direkte kvalifikation til VM-slutrunden i Sydafrika i sommeren millioner til kvinderne og talenterne På regnskabssiden måtte organisation konstatere, at driftsindtægterne ikke levede helt op til forventningerne, de svigtende indtægter blev mere end kompenseret gennem renteindtægter og kursreguleringer på unionens betydelige beholdning af obligationer på samlet cirka seks millioner kroner mere end budgetteret. Sammenholdt med en række besparelser på de udgiftskrævende aktiviteter i forhold til budgettet kunne DBU afslutte regnskabsåret med et nettoresultat på godt 10 millioner kroner. Indtægterne fra DBUs primære indtægtskilde, Herre A-landsholdet, blev på trods af de flotte sportslige præstationer kulminerende med kvalifikationen til VM-slutrunden godt fem millioner kroner mindre end forventet, hovedsageligt som følge af et vigende marked for salg af tv-rettigheder til udlandet. Udgiftssiden domineres fortsat af aktiviteterne for ungdomslandholdene for piger og drenge, udviklingen af nye talenter og kvindefodbolden i bred forstand, idet DBU i regnskabsåret indenfor disse områder i regnskabsåret anvendte tæt på 50 millioner kroner. Kvindefodbolden stod her for de godt 15 millioner kroner. Til aktiviteter og tilbud indenfor børne- og ungdomsfodbolden og økonomisk understøttelse af DBUs mange uddannelsestilbud til trænere, ledere og dommere blev tilsammen anvendt godt 12 millioner kroner. DBU var kommet ud af forrige regnskabsår med et underskud på 14 millioner kroner. Implementerer good governance DBUs bestyrelse fortsatte i 2009 serviceeftersynet af organisationen. Værdibaseret ledelse, gennemskuelighed, habilitet, demokratisk udgangspunkt og retssikkerhed var blandt de principper, der blev vurderet og evalueret med henblik på en implementering af nye standarder på en række områder gennem en i 2010 forventet tilpasning af DBUs love og vedtægter. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har således allerede formuleret nye minimumsvedtægter for de 53 nationale fodboldforbund i Europa, og det internationale fodboldforbund, FIFA, er på vej med tilsvarende vedtægter på verdensplan. De to forbund vil blandt andet kræve, at de nationale fodboldforbund implementerer de nye standarder i deres love for derigennem at bidrage til, at der er gennemskuelighed i de nationale fodboldforbunds vedtægter. Således at der i fodboldens verden generelt administreres efter internationale managementstandarder og i overensstemmelse med principperne for demokrati og good governance samt udgangspunkt i almindelig anerkendte retssikkerhedsprincipper og sportens særlige karakteristika, som anerkendt i EU s hvidbog om idræt. FIFA s og UEFA s minimumsvedtægter berører eksempelvis tvistløsningsområdet, som DBUs eget Appeludvalg har peget på som strukturelt problematisk i dets nuværende opbygning, og som kræver etableringen af et nyt tvistløsningssystem med en adskillelse af den lovgivende, udøvende og dømmende myndighed. Dertil nedsatte DBU en lovgruppe, som havde til opgave at gennemføre dette serviceeftersyn og den følgende opdatering af DBUs love og øvrige regelsæt. Dels med henblik på at implementere FIFA s og UEFA s minimumskrav, dels for at få udarbejdet og implementeret et lovog regelsæt, der lever op til de generelle retssikkerhedsprincipper, ikke mindst i forhold til fodboldens egne tvistløsningssystemer. Serviceeftersynet og opdateringen af lovene skal respektere sportens autonomi og anerkendelsen af sportens særlige karakteristika, som anerkendt i EU s hvidbog om idræt, ligesom det skal sikres, at lægfolk med indsigt i fodboldens verden får majoritet i retsinstanserne. Arbejdsgruppen har i forløbet ført dialog med en række af fodboldorganisationens interne interessenter, eksempelvis disciplinærudvalget, kontraktfodboldudvalget, appeludvalget og etisk udvalg med henblik på at sikre konsensus om arbejdet og den fremtidige nye lovgivning. Medhold i principielle retssager I september 2006 afviste Østre Landsret ved en deldom én af Spillerforeningens påstande om, at DBU skulle anerkende, at Spillerforeningen og Spillerforeningens medlemmer ikke var bundet af FIFA s regler vedrørende kompensation for træning og udvikling. Østre Landsret frifandt DBU, idet FIFA s regler om kompensation for træning og udvikling er gældende uden implementering. DBU var derfor ikke den rette part at sagsøge. Derefter fastslog Østre Landsret den 14. november 2007 efter en fire år lang retssag i en indiskutabel afgørelse, at kompetencen over indholdet af DBUs standardspillerkontrakt ligger hos DBU. Siden har Spillerforeningen også forgæves forsøgt at overbevise Højesteret om, at DBU s standardspillerkontrakt ikke skulle være bindende for Spillerforeningen og deres medlemmer. Spillerforeningen stillede krav om, at DBU skulle ændre standardspillerkontrakten, så den blev bragt i overensstemmelse med den over- 4

7 Dansk Boldspil-Union enskomst, som Spillerforeningen og Divisionsforeningen har indgået. Selv Spillerforeningens egen overenskomstpartner, Divisionsforeningen, har ikke støttet op om påstanden fra spillernes fagforening. Spillerforeningen fik således ikke medhold i én eneste af sine påstande, da Landsretten afsagde sin dom for snart to år siden, der dermed som første retsinstans bekræftede de eksisterende strukturer og kompetencefordelingen i dansk og international fodbold. Og den afgørelse blev i slutningen af september bekræftet af Højesteret, der i sin dom lagde vægt på, at DBU ved udarbejdelsen af spillerkontrakten i vidt omfang har taget hensyn til overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen. Spillerforeningens konkrete indsigelser mod standardspillerkontrakten var også primært rettet mod nogle bestemmelser, som ikke kan antages at have nogen væsentlig betydning for medlemmernes udøvelse af deres erhverv som professionelle fodboldspillere, og som ikke på urimelig måde griber ind heri. DBU udtrykte ved lejlighed tilfredshed med, at fodboldforbundet dermed også fik landets højeste retsinstans bekræftelse på kompetencefordelingen og strukturerne i dansk og international fodbold, og at der herefter ikke kunne drages tvivl om, at DBU som nationalt fodboldforbund er ansvarlig for indholdet af spillerkontrakten, og at overenskomsten mellem de to foreninger ikke har forrang over DBUs ansvar for at indholdet af standardspillerkontrakten harmonerer med internationale regler og gældende dansk ret. Den ressourcekrævende sag har kostet DBU mere end tre millioner kroner i kompetent advokatbistand og et for DBU ukendt millionbeløb til Spillerforeningens advokat. Spillerforeningens nederlag ved begge retsinstanser efterlader efter DBUs opfattelse luften renset for uoverensstemmelser i relation til standardspillerkontrakten. Vigtig dom for dansk fodbold Mindre end to måneder senere afsagde Københavns Byret dom i den såkaldte baneløbersag. DBU havde rejst et erstatningskrav på kroner og blev tildelt kroner i erstatning fra den sidenhen også voldsdømte tilskuer, der målrettet havde angrebet kampens tyske dommer, Herbert Fandel, i slutminutterne af EM-kvalifikationskampen mod Sverige lørdag den 2. juni DBU blev som arrangør af kampen af det europæiske fodboldforbund dømt til at spille de efterfølgende to EM-kvalifikationskampe udenfor Parken samt idømt en bøde. DBU har opgjort sit indtægtstab til minimum kroner. De økonomiske konsekvenser ved ikke at deltage i den efterfølgende EM-slutrunde beløber sig imidlertid til et større, to-cifret millionbeløb. DBU betragter sagen som ulykkelig, og dens udfald som principielt vigtigt for dansk fodbold, nemlig at det er forbundet med et væsentligt erstatningsansvar at afbryde en fodboldkamp og dermed ødelægge oplevelsen for et millionpublikum og samtidig påføre arrangøren et stort indtægtstab Erstatningsbeløbet på kroner er signalmæssigt et markant beløb, som rent præventivt vil være af stor betydning for dansk fodbold, mens DBU derimod ikke var enig i rettens vurdering af sikkerhedsspørgsmålet i Parken i form af rettens betragtninger omkring udvist egen skyld, som i dommen er fastsat til cirka en tredjedel af DBUs oprindelige erstatningskrav. DBU er således ikke enig i rettens vurdering af sikkerhedsniveauet i Parken til den pågældende kamp. Sikkerhedskonceptet herunder antallet af vagter var således godkendt af såvel politi som UEFA s repræsentant på organisationsmødet samme morgen, og baseret på de erfaringer og den historik, der havde været gældende ved internationale fodboldkampe i Parken indtil denne aften. Retten bestemte samtidig, at baneløberen skulle dække DBUs udgifter til retsafgift og udgifter til advokatbistand. Den dømte fik dog bevilget fri proces, og dermed dækker statskassen denne udgift. Dommen i sagen, der var blevet indledt ved Københavns Byret tirsdag den 4. september samme år 2007, er blevet anket af den dømte. De i årsberetning 2008 omtalte organisationstiltag baseret på en målsætning om at modernisere organisationens administrative og politiske struktur fortsatte i 2009 med henblik på at opnå en tidssvarende og moderne organisationsmodel for dansk fodbold. Gennem aftaler med lokalunionerne og Divisionsforeningen om de administrative og politiske præmisser for fordelingen af ansvar, kompetencer og opgaver for såvel bredde- og elitefodbolden er vejen banet for en gennemførelse og implementering indenfor de tre hovedområder; projekt navnesynergi, kommercialisering og salgsfunktion. 5

8 Dansk Boldspil-Union UEFA U21 EM 2011 Danmark Det europæiske fodboldforbund, UEFA, tildelte i december 2008 DBU værtskabet for EM-slutrunden for U/21-landshold fra 12. til 25. juni 2011 i Århus, Aalborg, Viborg og Herning. I alt otte nationer deltager ved slutrunden, herunder Danmark som vært. UEFA betragter turneringen som forbundets næststørste efter Europamesterskabet for A- landshold, og turneringen bliver den største begivenhed for UEFA i kalenderåret Værtskabet stiller derfor store, organisatoriske krav til DBU, og dem forventer DBU blandt andet at møde ved successivt at opbygge en separat, dansk turneringsorganisation. Slutrunde-organisationen vil blive opbygget efter en særlig dansk model, som vil blive suppleret af lokale organisationskomitéer i de fire værtsbyer samt og involvere imod frivillige i perioden op til og under slutrunden. I løbet af 2009 påbegyndte DBU således etableringen af en selvstændig enhed med betydelige ressourcer, der alene skal anvendes til at opbygge og gennemføre slutrunden. Pr. 1. april blev Christian Bordinggaard udnævnt til turneringsdirektør og dermed ledelsesmæssigt og økonomisk ansvarlig for opbygningen af DBUs turneringsorganisation. Senere på året blev Henriette K. Jensen, der gennem de seneste 20 år været ansat i JBU, udpeget som projektkoordinator, der er en helt central post i slutrunde-organisationen Derudover er der udnævnt ansvarlige for mere specifikke områder som eksempelvis markedsføring, promotion og presseforhold, og disse personer vil i løbet af 2010 overgå til fuldtidsstillinger i UEFA U21-EM 2011 organisationen. UEFA s repræsentanter har flere gange været på besøg i Danmark med henblik på blandt andet at danne sig et overblik over potentielle team hoteller og træningsbaner, ligesom der allerede nu ligger meget detaljerede krav til de fire stadion klar. UEFA og DBU er meget imponeret over det engagement og den professionalisme værtsbyerne allerede nu udviser, hvilket lover godt for turneringen. Den første konkrete udfordring for DBU var værtskabet for lodtrækningen til kvalifikationskampene frem mod slutrunden i Den foregik i Musikhuset i Århus, hvor samtlige 53 europæiske fodboldnationer var samlet. Kvalifikationsturneringen er godt i gang og i oktober måned spilles de syv play-off kampe, der afgør, hvilke otte hold der er med til selve lodtrækningen den 10. november DBU benyttede UEFA U21-EM 2009 i Sverige til at skabe et uvurderligt erfaringsgrundlag til at gennemføre en succesrig slutrunde i juni 2011 ved at stille sig til rådighed for det svenske fodboldforbund, SFF, og det europæiske fodboldforbund, UEFA. Christian Bordinggaard arbejdede som assistant venue director i Göteborg, mens kommunikationsmedarbejder Jacob Wadland, som bliver ansvarlig for faciliteringen af pressen under slutrunden i 2011 fungerede i rollen som assistant media officer i Göteborg og Halmstad. De fire danske værtsbyer i 2011, Århus, Aalborg, Herning og Viborg, havde 56 praktisk ansvarlige samt 17 politiske repræsentanter på separate inspirationsture til de svenske værtsbyer. Deres rejse og ophold blev koordineret af Henriette K. Jensen samt kommunikationsmedarbejder Lise Daugaard, som vil blive udlånt fra DBUs Landsholdsklub til stillingen som eventmanager op til og under slutrunden i Danmark. En turistøkonomisk rapport fra slutrunden i Sverige viser, at de besøgende til kampene i de fire værtsbyer i gennemsnit brugte 777 svenske kroner per døgn eksklusiv billetterne under slutrunden. Værdien af den samlede konsumering, hvoraf størstedelen (82%) gik til handel, restaurationsbesøg og overnatninger, er opgjort til sammenlagt 130 millioner svenske kroner. Dertil kommer en ikke uvæsentlig markedsføringsværdi for de fire værtsbyer Malmø, Helsingborg, Halmstad og Gøteborg gennem redaktionel omtale i lokale, regionale og nationale svenske medier. U/21-slutrunden i Danmark bliver adgangsgivende til OL i London i 2012 FIFA besluttede i slutningen af 2009, at U/21- slutrunden i Danmark i sommeren 2011 bliver ekstra attraktiv for de otte deltagende nationer, da den ligeledes bliver adgangsgivende for OLslutrunden i London året efter. Det er endnu ikke klart, hvor mange deltagere Europa får med til slutrunden, udover at England som OL-vært er fødte deltager, men rent organisatorisk betyder det, at DBU kan risikere at skulle tilføje en ekstra kamp i programmet en decideret OL kvalifikationskamp efter gruppekampene alt afhængig af antallet af europæiske hold, samt om England kvalificerer sig til UEFA U21-EM 2011, og i så fald hvilken placering de opnår. 6

9

10 Dansk Boldspil-Union Nationale relationer DBU følger tæt tendenserne og udviklingen i samfundet generelt. Det er blandt andet med til at sikre tidssvarende tilbud til ikke mindst de yngre målgrupper. Eksempelvis aktiverer DBU hver sommer over børn og unge på de populære fodboldskoler. Skolerne fordelte sig igen i 2009 på 235 værtsklubber over hele landet. Konceptet gennemføres hvert enkelt sted under ledelse af en fodboldskole-leder, en fodboldskole-trænerleder samt et større antal trænere og trænerassistenter. I alt mere end personer. Fodboldskolernes popularitet er blevet fastholdt gennem en kontinuerlig produktudvikling, og kan aflæses af det stadigt stigende deltagerantal. DBUs Fodboldskoler debuterede i 1993 med deltagere fordel på 84 skoler, mens der sidste år var deltagere på de 235 skoler. DBU har i alle årene sikret et højt alternativt, fodboldfagligt indhold blandt andet gennem udviklingen af manualer til gennemførelse af skolerne, som er defineret af nogle af de føren de fagfolk på området. Og har landsholdets tidligere anfører, Michael Laudrup, som ambassadør for aktiviteterne. Parallelt med det sportslige og underholdningsmæssige indhold, har DBU arbejdet på at skabe et sikkert miljø for deltagerne, selv om DBUs Fodboldskoler ikke er omfattet af Børneattestloven. Siden oprettelsen af Det Centrale Kriminalregister har DBU alligevel først helt på eget initiativ siden 2003 og efter vedtagelsen af Børneattestloven i fortsat uopfordret arbejdet aktivt for at sikre, at der ikke tilknyttes personer, der er dømt for seksuelle krænkelser overfor børn. Det er sket gennem en systematisk kontrol af alle de trænere, der har været tilknyttet fodboldskolerne. Det tal har i de senere år ligget på omkring personer om året. DBU intensiverede derfor kontrollen fra sommerens fodboldskoler, således at alle de godt 250 fodboldskole-ledere, 250 trænerledere og op mod trænerassistenter blev tjekket i Det Centrale Kriminalregister. Dermed forøgede DBU det samlede antal af kontroller fra til personer. Målsætningen var at skabe størst mulig sikkerhed for børnene samt tryghed og gennemskuelighed for forældrene. Og derfor gik DBU nu igen længere, end loven foreskriver, gennem den midlertidige tilknytning af to personer, der alene fik til opgave at indhente børneattester på alle de mennesker, der tilknyttes vores Fodboldskoler og FodboldCamps. Hverken DBUs Fodboldskoler eller DBUs FodboldCamps er omfattet af loven om børneattester, idet varigheden af de to aktiviteter er mindre end de syv sammenhængende dage, som er lovens minimumskrav. Udover de ansatte på fodboldskolerne lev også de 25 fodboldcamp-ledere og 25 fodbold- Camp-instruktører kontrolleret. DBU har gennemført den originale udgave af fodboldskolerne siden sommeren 1993 og fodboldcamps siden Sidste år var der deltagere på de 25 fodboldcamps. Der har ikke været ét eneste tilfælde af seksuelle krænkelser mod deltagerne på nogen af DBUs to sommerferie-aktiviteter. DBU har i samarbejde med værtsklubberne i ganske få tilfælde i årene inden kontrolmuligheden i Det Centrale Kriminalregister i 2003 gennem uformel kontakt til myndighederne fået både afkræftet og bekræftet formodninger om tilknytning af personer med pædofile tilbøjeligheder. Siden Børneattestlovens indførelse i 2005 har DBUs formelle kontrol kun i to tilfælde afsløret, at personer med en dom for pædofili har ansøgt om tilknytning til en fodboldskole. Den ene af de dømte blev afvist, før starten på den pågældende fodboldskole, mens den anden blev bortvist på førstedagen af den pågældende fodboldskole, som blev gennemført hos en værtsklub i københavnsområdet. Langt de fleste børn spiller til dagligt fodbold i én af landets mere end fodboldklubber. Derfor indskærper DBU klubberne til at følge lovgivningen, og af samme årsag omfatter DBUs definerede politik på området også et færdigt koncept til brug for klubberne på fodboldforbundets hjemmeside. Hjerteforeningen DBU og Hjerteforeningen indgik i 2007 et sundhedsstrategisk samarbejde. De nyeste forskningsresultater har vist, hvordan fodbold kan medvirke til at reducere risikoen for hjertekarsygdomme. Desværre har en række dødsfald blandt topspillere i dette årti givet indtryk af en ulykkelig alliance mellem international topfodbold og hjertekarsygdomme. Og det danske kvindelandshold er heller ikke gået ram forbi. I marts 2006 blev holdets tidligere topscorer Merete Pedersen ramt af et hjerteanfald under træningsturneringen Algarve Cup i Portugal. Og for blot få måneder siden blev landsholdsspilleren Mariann Gajhede ramt af en blodprop i benet. Derfor har den udadvendte del af samarbejdet mellem DBU og Hjerteforeningen koncentreret sig om Kvindelandsholdet. Men i forbindelse med VM-kvalifikationskampen mod Portugal i september stillede DBU denne kamp til rådighed for Hjerteforeningens Elsk hjertet - kampagne. Her samlede 140 unge ind til forskning i kvinders hjerter, og det gav kroner i kontante bidrag til Hjerteforeningen. Mens Mariann Gajhede indtil videre har måttet indstille sin karriere, kom Merete Petersen sig lykkeligvis over sin hjertekarsygdom. Og hun var i stand til at genoptage sin karriere efter kort tid, og spillede indtil i foråret stadig på landsholdet. Merete Petersen er i dag blandt Hjerteforeningens ambassadører for Elsk hjertet, som tæller markante kvinder som sangerinderne Sanne Salomonsen, Anne Dorte Michelsen og 8

11 Dansk Boldspil-Union Monique, partileder Helle Thorning-Schmidt, skuespillerne Lisbet Dahl og Lone Hertz, designer Ann Wiberg, model Ingrid Munch, sociolog Emilia van Hauen, journalist og studievært Trine Panum Kjeldsen og flere andre. Derudover stillede landsholdsspilleren Martin Jørgensen op som talsperson for Hjerteforeningens indsamling i Parken i september. Arla og DONG Energy DBU sluttede året af med at forlænge aftalerne med to af organisationens væsentligste samarbejdspartnere, da Arla og DONG Energy forlængede aftaler som hovedsponsorer for herrelandsholdene frem til og med sommeren De to selskaber indledte deres parløb som hovedsponsorer i august 2004 med en fire-årig aftale, der samtidig fungerede som en implementeringsperiode for det nye koncept med to sidestillede sponsorer. Aftalerne blev i februar 2008 forlænget med den nuværende aftale, der gælder perioden frem til og med næste sommers VM-slutrunde i Sydafrika. Den seneste forlængelse kom på et tidspunkt, hvor landsholdet netop havde mistet kvalifikationen til de seneste EM- og VM-slutrunder, og var derfor udtryk for den generelle tillid, DBUs professionelle partnere har til landsholdet. DBU havde haft samtaler med andre, potentielle hovedsponsorer, men havde kun ført realitetsforhandlinger med Arla og DONG Energy. Udover de gode relationer og de to virksomheders store engagement indenfor samfundsmæssigt væsentlige områder som henholdsvis energi og sundhed var det afgørende og særdeles tilfredsstillende for DBU, at forbundet på trods af den finansielle krise kunne fastholde prisen for sponsoraterne. Hovedsponsoraterne er prissat til 7,5 millioner kroner årligt for hver af de to virksomheder. Indtægterne fra sponsoraterne kanaliseres videre ud til DBUs investeringer i den fortsatte udvikling af dansk fodbold. Udover sponsoratet for herre-landsholdene fortsætter Arla også deres engagement indenfor DBUs børne- og ungdomssektor. I den sammenhæng vil DBU sammen med Arla udvikle sundhedsprofilen på de populære fodboldskoler over de kommende år, hvor DBU vil investere strategisk i budskabet og aktiviteter, der forener fodbold og sundhed i en satsning, der ligger tæt op af Arlas målsætninger omkring sund kost og livsstil. I den forbindelse indstifter en helt ny initiativpris, som skal gives til klubber eller frivillige ildsjæle, der er med til at fremme en sund livsstil. DONG Energy har, som den seneste samarbejdspartner omkring landsholdet, evalueret på samarbejdet og de aktiviteter, der er gennemført i fællesskab med DBU. Mens Arla koncentrerer en del af deres sponsoraktiviteter omkring sund kost i relation til børn og unge, vil DONG Energy fortsætte som deltager i fanklubben, DBUs Landsholdsklub, og dermed medvirke til at få kommunikeret landsholdets aktiviteter og spillerne ud til ungdommen på en let tilgængelig måde. Indholdet på landsholdsklubben.dk vil blive integreret i den kommende version af DBUs website, dbu.dk, som forventes lanceret umiddelbart inden VM-slutrunden næste sommer. Sponsoraftalerne er fortsat uafhængige af landsholdets eventuelle kvalifikation til de slutrunder, der ligger indenfor kontraktperioderne. Derfor indeholder begge hovedsponsoraftaler en ekstraordinær kvalifikationsbonus til spillertruppen, som kommer til udbetaling ved landsholdets kvalifikation til de pågældende slutrunder. Den kommende aftaleperiode omfatter EMslutrunden i Polen og Ukraine i sommeren 2012 og VM-slutrunden i Brasilien i sommeren Kvalifikationsbonussen er fastsat til henholdsvis 1,1 millioner og 1,15 millioner kroner for hver af de to sponsorer. 9

12

13 Dansk Boldspil-Union Internationale relationer DBUs formand Allan Hansen blev i marts valgt til eksekutivkomitéen bestyrelsen i det europæiske fodboldforbund, UEFA. Det skete i forbindelse med forbundets kongres i København, hvor forbundets bestyrelse ved samme lejlighed blev udvidet fra 14 til 16 medlemmer. Der var 12 kandidater til ni ledige pladser i bestyrelsen. Med 12 kandidater til de ni pladser havde hvert af UEFA s 53 medlemsforbund ni stemmer hver til rådighed, som i givet fald skulle placeres på ni forskellige kandidater. Allan Hansen, der blev valgt for en fire-årig periode, fik det femte højeste stemmetal på 40 efter Marios Lefkaritis, Cypern, som genopstillede som vicepræsident med 50 stemmer, Theo Zwanziger, Tyskland, 47 stemmer, Giancarlo Abete, Italien, 45 stemmer og Geoffrey Thompson, England, med 43 stemmer blandt de 12 kandidater. Med valget får dansk fodbold mulighed for at gøre sin indflydelse gældende på det strategisk højeste niveau i det europæiske fodboldforbund, hvor det blandt andet er Allan Hansens hensigt at advokere for den nordiske idrætsmodel med en socialt ansvarlig og nødvendig sammenhængskraft mellem bredden og eliten. Idet det norske bestyrelsesmedlem, Per Ravn Omdal, valgte ikke at genopstille, er Allan Hansen det eneste nordiske medlem af UEFA s bestyrelse, og valget af ham blev da også støttet af repræsentanterne fra blandt andet de øvrige nordiske fodboldforbund, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige. Allan Hansen, netop fyldt 60 år, blev valgt til formand for DBU i februar 2002, hvor han afløste Poul Hyldgaard. Han repræsenterer blandt andet DBU i bestyrelserne i Danske Spil og Danmarks Idræts-forbund, ligesom han siden sit valg til formand for det danske fodboldforbund har påtaget sig tillidshverv for såvel UEFA som det internationale fodboldforbund, FIFA. Allan Hansen var i perioden 2002 til 2004 medlem af UEFA s Youth and Amateur Football Panel og fra 2004 medlem af National Teams Committee til dette udvalg blev nedlagt i Siden har han været næstformand i Referees Committee fra udvalgets oprettelse i Han har desuden været medlem af FIFA s National Associations Committee siden 2005 og af Internal Audit Committee siden 2007, hvor han blandt andet har været benyttet til konfliktløsning og som observatør hos fodboldforbund i tredjeverdenslande. Med valget af Allan Hansens er DBU for første gang i adskillige årtier repræsenteret i UEFA s bestyrelse. DBUs formand i perioden , fabrikant Ebbe Swartz, var således UEFA s første formand i perioden fra juni 1954 til april Siden var DBUs bestyrelsesmedlem A. Dahl-Engelbrechtsen også medlem af komitéen. I en 12-årig periode fra 1984 til 1996 var DBU repræsenteret i FIFA s bestyrelse af DBUs formand fra 1991 til 2002, økonomidirektør Poul Hyldgaard, der efter sin udtrædelse blev udnævnt til æresmedlem af det internationale fodboldforbund, FIFA. Kongressen blev i øvrigt åbnet af kulturminister Carina Christensen, som leverede nogle opfordringer til de delegerede om blandt andet en fortsat indsats for dopingbekæmpelse. Derefter fortsatte formanden for det internationale fodboldforbund, Sepp Blatter, inden UEFA s formand, Michel Platini, gennemførte kongressen. DBU fastholdt i 2009 sin generelle repræsentation hos UEFA. UEFA foretog for to år siden under ledelse af dets nye formand, Michel Platini, en forholdsvis gennemgribende ændring af forbundets organisatoriske struktur. Ændringerne omfattede nedlæggelsen af en række tidligere og oprettelsen af 13 nye udvalg blandt forbundets nu i alt 23 faste udvalg. Udnævnelsen af medlemmerne til udvalgene positionerede dansk fodbolds repræsentation i det europæiske fodboldsamarbejde, hvor formanden og bestyrelsesmedlemmerne i UEFA også tilgodeså en række både mindre og nyere fodboldforbund blandt dets 53 medlemslande. Styrket med to pladser Ved revisionen af udvalgssammensætningen i sommeren 2009 fastholdt DBU sine seks danske repræsentanter. Allan Hansen blev som følge af valget til UEFA s Executive Committee placeret som formand for HatTrick Committee i stedet for pladsen som første næstformand i UEFA s dommerudvalg, og fortsatte som vicepræsident i Futsal and Beach Soccer Committee. Jesper Møller fortsatte som medlem af Legal Committee. Han er til daglig advokat med møderet for Højesteret, og stiller i forvejen sin juridiske kompetence til rådighed for DBU i forskellige sammenhænge. Henrik Ravnild, som ligeledes er advokat, fortsatte i Players Status, Transfer, Players Agents and Match Delegates Committee. DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen tager endnu en tørn som næstformand i UEFA s Control and Disciplinary Body, som han har været medlem af siden 1990, og har fungeret som den ene af tre næstformand for siden Han har fortsat en post i ekspertpanelet Administrative Experts Panel (siden 1990). DBUs tidligere landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt er rykket op som tredje næstformand i Medical Committee, som han har været medlem af siden Stor international repræsentation DBU har tradition for at stille sin kompetence til rådighed for såvel det europæiske fodboldforbund, UEFA, som det internationale fodboldforbund, FIFA. Det gælder indenfor både forbundenes faste udvalg og arbejdsgrupper samt i operationelle funktioner i forbindelse med kampe eller turneringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor de to forbund benytter en række af DBUs såvel frivilligt tilknyttede ledere som ansatte. Personerne tilknyttet eksempelvis Referee Observers Panel, Venue Directors Panel og Media Officers Panel hos UEFA benyttes i operationelle funktioner ved kampe over hele Europa. I maj udpegede UEFA generalsekretær Jim Stjerne Hansen til match delegate for Champions League-finalen i Rom mellem FC Barcelona og Manchester United. Dermed blev Jim Stjerne Hansen den øverst ansvarlige for alle forhold omkring gennemførelsen af finalen i den fornemmeste af de to europæiske klubturneringer. UEFA Champions League-finalen blev tvtransmitteret live til over 200 lande med et publikum på adskillige hundrede millioner mennesker. Jim Stjerne Hansen har fungeret som match delegate for såvel det internationale fodboldforbund, FIFA, som UEFA siden 1990, og har lige så længe været medlem af UEFA s Disciplinærkomité, hvor han blev næstformand i FIFA har haft bud efter ham til VM-slutrunderne i USA i 1994 og Tyskland i 2008, som det danske landshold ikke kvalificerede sig til, ligesom UEFA benyttede ham i en disciplinærfunktion under sidste års EM-slutrunde i Schweiz og Østrig, som jo også var uden dansk deltagelse. Derudover har han påtaget sig en række opgaver som delegat til både VM-kvalifikationskampe for FIFA, EM-kvalifikationskampe for UEFA samt endnu flere kampe i de europæiske klubturneringer. 11

14 Dansk Boldspil-Union Internationale tillidshverv og opgaver i 2008: Dansk Boldspil-Union stiller sin kompetence til rådighed for såvel det europæiske fodboldforbund, UEFA, som det internationale fodboldforbund, FIFA. Det gælder indenfor både forbundenes faste komitéer, udvalg og arbejdsgrupper samt i operationelle funktioner i forbindelse med kampe eller turneringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor forbundene benytter en række af DBUs såvel frivilligt tilknyttede ledere som ansatte. Dansk fodbolds repræsentation i det internationale fodboldarbejde er i 2009: FIFA: Allan Hansen, formand National Associations Committee (siden 2005). Internal Audit Committee (siden 2007) Peter Mikkelsen Scheef, medlem af DBUs elitedommergruppe medlem af Referees Committee (siden 2007) Lone Smidt Nielsen (ingen formel tilknytning til DBU) medlem af Committee for Women s Football (siden 2005) DBUs tidligere formand ( ), Poul Hyldgaard, blev ved sin udtrædelse af FIFA s eksekutivkomité ( ) udnævnt til æresmedlem af det internationale fodboldforbund, FIFA. Generalsekretær Jim Stjerne Hansen har tillige været benyttet som match delegate ved en række kampe i FIFA-regi gennem årene samt som venue director ved kampe under VM-slutrunden i USA i 1994 og VM-slutrunden i Kommunikationschef Lars Berendt har også været udlånt til FIFA til opgaver som media officer ved kampe under VM-slutrunden i USA i 1994 og i Tyskland i 2006, VM-slutrunden for damer i Sverige i 1995, OL-slutrunden i USA i 1996 og VM-slutrunden for U/20-landshold i Malaysia i Ligeledes sidder den tidligere afdelingsleder af turneringsafdelingen, Peter Mikkelsen Scheef, i Referee Instructors Panel. UEFA: Allan Hansen, formand medlem af Executive Committee (siden 2009) formand i HatTrick Committee (fra 2009) næstformand for Futsal and Beach Soccer committee (fra 2009) Benny Jacobsen, sekretær i DBU medlem af Match Delegates Panel (siden 2000) Christian Kofoed, suppleant til DBUs bestyrelse og medlem af DBUs Disciplinærudvalg, medlem af Match Delegates Panel (siden 2004) Flemming Serritslev, tidligere træner for U/21-landsholdet medlem af Technical Instructors Panel (siden 1998). Peter Bonde, assisterende træner på A-landsholdet medlem af Technical Instructors Panel (siden 2003) Helle Handler Petersen (ingen formel tilknytning til DBU) medlem af Doping Control Officers Panel Henrik Ravnild, bestyrelsesmedlem medlem af Players Status, Transfer, Players Agents and Match Delegates Committee (siden udvalgs oprettelse 2007) Jan Carlsen, medlem af DBUs dommerudvalg medlem af Referee Observers Panel (siden 1997) Jan Damgaard, tidligere topdommer, medlem af Match Delegate Panel Jesper Møller, næstformand, medlem af Legal Committee (fra udvalgs oprettelse 2007) Jim Stjerne Hansen, generalsekretær medlem af Control and Disciplinary Committee (siden 1990), næstformand i samme komité (siden 2000), medlem af Administrative Experts Panel (siden 1990). medlem af Match Delegates Panel (siden 1990). Jørn West Larsen, tidligere topdommer, medlem af DBUs Elitedommergruppe, medlem af DBUs Uddannelsesudvalg, medlem af Referee Observers Panel (siden 2004) Kaj Østergaard, tidligere topdommer, formand for DBUs Elitedommergruppe medlem af Referee Observers Panel (siden 1995) Lars Berendt, kommunikationschef medlem af Media Officers Panel (siden 1996) Mogens Kreutzfeldt, tidligere landsholdslæge medlem af Medical Committee (siden 1998). næstformand af Medical Committee (siden 2009). medlem af Anti Doping Panel (siden 2003) Peter Mikkelsen Scheef, tidligere topdommer, tidligere chef for DBU Turneringer, medlem af DBUs Elitedommergruppe medlem af Referee Instructors Panel (siden 2000) medlem af Match Delegates Panel (siden 1998) Steen Dahrup, kontorchef medlem af Venue Directors Panel (siden 2000) Thomas Slosarich, DBU Talenttræner og tidligere assistent i DBU Børn og Ungdom medlem af Fun Football/Children s Football Panel (siden 2001). Champions League-funktioner: Steen Dahrup, kontorchef Venue Director ved kampe i Champions League (siden 1994). Lars Berendt, kommunikationschef Media Officer ved kampe i Champions League (siden 1996). Europa League-funktioner: Christian Bordinggaard, direktør UEFA U Venue Director 12

15

16 Dansk Boldspil-Union Medlemstal Fordeling af aktive fodboldspillere på alder og køn i 2009 Klubber < >60 Herrer < >60 Kvinder I alt Det fremgik tydeligt, da Danmarks Idræts-Forbund (DIF) offentliggjorde årets medlemstal for de danske specialforbund i august måned, at fodbold er et naturligt valg.. Med en fremgang på over medlemmer er der nu aktive fodboldspillere registreret i Danmark. Det er reelt ny rekord, formelt set dog bortset fra , hvor de høje medlemstal dengang skyldtes en alternativ registrering. Og igen i år er det yngste, der bærer fremgangen med næsten flere drenge under 12 år og godt flere piger i samme aldersgruppe i forhold til året før. Tallene dækker samtidig over, at fodbolden dermed har fat i 44 % af alle drenge i alderen seks til 12 år. Medlemstallene bliver offentliggjort i 10 kategorier; 0-12 år, år; år; og 60 år + for begge køn, og i ni af de ti kategorier er der tale om en fremgang. Eneste undtagelse er herrer mellem 13 og 18 år, hvor der er tale om en tilbagegang på 1 promille eller i faktiske tal; 67 spillere. Aktive fodboldspillere fordelt på alder og køn (fra 2007 har DIF ændret aldersinddelingen) Årstal Klubber Herrer Kvinder < >24 I alt Årstal Klubber Herrer Kvinder < >25 I alt Aktive udøvere fordelt på specialforbund Forbund Klubber Herrer Kvinder < >24 I alt Fodbold Golf Svømning Håndbold Gymnastik Badminton Ridning Arbejderidræt Tennis Sejlsport Skydning Største special forbund 14

17 Dansk Boldspil-Union Administrationen DBUs administration gennemgik også i 2009 en række ændringer på personaleområdet. På disse sider finder du en samlet oversigt over ændringerne, som også er omtalt er omtalt under de respektive afdelinger. DBU B&U Steen Gleie stoppede i DBU B&U i april måned, da han fik nye udfordringer i DBU Landshold, læs mere om dette nedenfor. Hans afløser blev Morten Nielsen 37 år, Morten har en baggrund fra den grafiske branche, men har gennem en lang årrække haft et tæt tilhørsforhold til Kastrup Boldklub først som træner, og senest også som sportsligt ansvarlig for børne- og ungdomsafdelingen. DBU Kommunikation Grafiker Lise Fabricius gik i marts måned på barselsorlov og som barselsvikar havde vi frem til udgangen af august ansat Nethe Elling Nielsen. Næsten samtidig med Lises tilbagekomst valgte en anden af vore grafikere Carl Herup Høgnesen at gå på orlov resten af året for at passe sit barn. I stedet for Carl har vi resten af året haft fornøjelsen af Henrik Vick, som tidligere har været ansat som grafiker. DBU Landshold DBU fik i 2009 tildelt værtskabet for U/21 EM slutrunden i Til at lede dette arbejde udpegede DBU Christian Bordinggaard som turneringsdirektør for slutrunden. Christian kom fra en stilling i DBU Landshold som sekretær for U/21 Herrerne og er nu i fuld gang med forberedelserne. Udpegningen af Christian udløste en dobbeltrokade i huset. Ny sekretær for U/21-landsholdet blev Kim Hallberg, der sad som koordinator for talentudviklingen på drengesiden. Det betød, at vi også skulle finde en ny koordinator, og her faldt valget på Steen Gleie, som sad i DBU B&U. Kim kendte vi særdeles godt på talentområdet, og han har udmærket sig på fremragende vis som koordinator. Steen har en god baggrund i talentarbejdet og besidder de nødvendige faglige og sociale kompetencer, der skal til i stillingen som koordinator. Vi har i år også ansat en ny talenttræner, Claus Nørgaard 29 år, som afløste Lars Friis, der vendte tilbage til en trænerstilling i FC Midtjylland. Claus kom fra en stilling som fuldtidstræner i Vejle Boldklub, hvor han som sin primære opgave havde haft ansvaret for U/17-Ligaholdet. DBU Regnskab Doris Kristensen blev ansat pr. 1. april som barselsvikar for Pernille Kaysen i DBU Regnskab. Doris Kristensen er 57 år, og har i mange år arbejdet med regnskabsopgaver. Vikariatet løb frem til 31. december DBU Teknik og Service DBU Teknik og Service er betegnelsen for den gruppe medarbejdere, som gennem deres funktioner understøtter og faciliterer driften af administrationsbygningen, Fodboldens Hus. Lise Palm fratrådte sin stilling som kantineassistent i sommer og i stedet for Lise tiltrådte Heidi Larsen i juli måned, og supplerer dermed Bente og Marianne i kantinen. Heidi, 39 år kom fra en lignende stilling og har tidligere selv drevet restaurant. Endvidere har Nathia Petersen siden marts måned ageret barselsvikar for Ina Kyhl i reception. DBU Uddannelse Jesper Hjulmand stoppede i september som lederuddannelseskonsulent efter 2 ½ år i stillingen. Som erstatning er der ansat en lederuddannelseskoordinat. Primo 2010 vil opgaverne på de lederuddannelsesmæssige områder blive varetaget af Henrik Selch, som udover at være tilknyttet JBU, region 1 som halvtidsbreddekonsulent vil være tilknyttet DBU Uddannelse som halvtids lederuddannelseskoordinator. Ib Aagaard, pakkeassistent, valgte i 2009 at gå på efterløn og blev året ud afløst af John Holger Larsen. John har et indgående kendskab til fodboldens verden blandt andet som tidligere medlem af KBUs bestyrelse. Administrationen i 2009 DBU havde ved årets udgang 65 fuldtidsansatte medarbejdere samt trænere, decentralt tilknyttede konsulenter og et antal deltidsansatte, der har været tilknyttet periodevis. De fuldtidsansatte fordelte sig ved årsskiftet på følgende afdelinger: Seks i DBU Børn og Ungdom, fem i DBU IT, syv i DBU Kommunikation, ni i DBU Landshold, syv i DBU Regnskab, fire i sekretariatet generalsekretær, kontorchef, administrationschef og jurist - elleve i DBU Service, otte i DBU Turneringer og otte i DBU Uddannelse. Dertil kommer et antal fuldtidsansatte landsholds- og talenttrænere. Der var 14 decentralt tilknyttede konsulenter med reference til DBU Uddannelse. Dertil kom de to hos DBU placerede rejsemedarbejdere fra BCD Travel Solution, Anja Fuhrmann og Diana Hjorth. Fire af de nuværende medarbejdere i administrationen har været ansat i over 25 år. Det er driftsmedarbejder i Fodboldens hus Jørgen Hermansen, 61 år, licensadministrator Benny Jacobsen, 64 år, og Simon Rasmussen, 53 år, med henholdsvis 37, 36 og 36 års anciennitet samt regnskabschef Erik Nielsen, 63 år, med 35 års ansættelse. DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær, Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Svenningsen, samt landsholdssekretær Bent Hill Mortensen blev alle pensioneret fra DBU efter mere end 25 års ansættelse. 15

18 Dansk Boldspil-Union Organisationsplan 2009 DBU Appeludvalg Repræsentantskab Bestyrelse Forretningsudvalg Administrationschef Jurist Generalsekretær DBU Landshold DBU Eliteudvikling DBU Turneringer Administration Udvalg Administration Udvalg Administration Udvalg Kvindefodbold Old Boys A-landsholdet U/21 -landsholdet Old Boys udvalget Arbejdsgrupper A+ Ungdomslandshold Kvindeeliteungdomsudvalget Talentudviklingskoordinatorer DBU Talentcentre Herreeliteungdomsudvalget Licensudvalg for drenge Licensudvalg for piger Kontraktfodbold Futsal Dommerpåsætning Programplanlægning Disciplinærsager Danmarksturneringen Herre-LP Herre-DS U/21 -turneringen U/19- og U/17-DM Kvinde-DM Kvinde-DS U/18 Pige-DM Kvinde-LP Old Boys LP og DM UEFA turneringer Spillercertifikater Klublicens Kontraktfodboldudvalget Futsaludvalget Programudvalget Disciplinærudvalget Disciplinærudvalget for Herre-DM Turneringsudvalget Klublicensudvalget Stadionudvalget Dommerpåsætning 16

19 Dansk Boldspil-Union Diverse forhandlingsudvalg Udvalget for professionel fodbold Etisk udvalg Medicinsk udvalg DBU Kommunikation DBU Regnskab DBU Teknik & Service DBU Uddannelse DBU Børn og ungdom DBU IT Administration Udvalg Administration Udvalg Administration Udvalg Træneruddannelse Dommeruddannelse Lederuddannelse Klubuddannelse Udviklingsprojekter Uddannelsesudvalg Fairplay Dommerudvalget Fodboldcamps Fodboldskole Mikrofodboldskole Pigefodbold McDonald`s Fodbold Cup Fair Play udvalget Børne- og ungdomsudvalget DBUnet.dk KlubOffice IT-uddannelse IT-udvikling Drift DBU Lokalunionerne Divisionsforeningen Hjemmekontorer Sponsorship IT-udvalget Repræsentantskabet Repræsentantskabet er DBUs øverste, besluttende organ. Repræsentantskabet, der består af 145 medlemmer, mødes én gang om året som regel i sidste weekend i februar. Landets godt klubber er enten direkte eller indirekte repræsenteret. Klubberne er sikret indirekte repræsentation gennem deres respektive lokalunion, mens gruppen af klubber i Danmarksturneringen er direkte repræsenteret. Alle medlemmer af repræsentantskabet har baggrund fra én af landets fodboldklubber. Sammensætning DBUs forretningsudvalg 3 repræsentanter (formand, næstformand, kasserer) 3 repræsentanter 9 repræsentanter 36 repræsentanter 8 repræsentanter 4 repræsentanter 18 repræsentanter Bornholms Boldspil-Union Fyns Boldspil-Union Jydsk Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Lolland-Falster Boldspil-Union Sjællands Boldspil-Union 12 klubber i Superligaen 16 repræsentanter 16 klubber i 1. division 16 repræsentanter 28 klubber i 2. division 16 repræsentanter 32 klubber i Herre-DS 12 repræsentanter 20 klubber i Kvinde-DM 2 repræsentanter 18 klubber i Kvinde-DS 2 repræsentanter 17

20 Dansk Boldspil-Union Bestyrelsen og forretningsudvalget Bestyrelsen fik to nye medlemmer i Mette Bach Kjær, 42 år, blev den kun anden kvinde i DBUs bestyrelse gennem tiden, idet hun overtog pladsen som repræsentant for kvinde-eliteklubberne fra Torben Povlsen, der i stedet stiller sig til rådighed som suppleant. Gyrithe Kjær var i midten af 1990 erne kvindeklubbernes første repræsentant i bestyrelsen, og hun blev senere erstattet af Jørgen Nielsen, Gert Andersen og senest Torben Povlsen. Mere traditionelt blev JBUs anden plads blandt bestyrelsens i alt 16 medlemmer overtaget af lokalunionens nye næstformand, Ole Ladefoged, 42 år, der rykkede ind i stedet for JBUs tidligere formand, Benny Hansen, der i februar takkede af efter 19 år i DBUs bestyrelse. Han efterlod en række, synlige resultater ikke mindst efter, han i 1992 blev den første formand for det dengang nynedsatte Børne- og Ungdomsudvalg. Han har siden haft det overordnede, politiske ansvar for investeringerne i populære produkter og aktiviteter som DBUs Fodboldskole, DBUs Mikrofodboldskole og DBUs Pigeraket. Benny Hansen fasthold sin interesse for børne- og ungdomsfodbolden i alle årene, og var seneste med til at sikre beslutningen og implementering den store satsning i form af Holdninger og Handlinger-konceptet. Ole Ladefoged fik Kent Falkenvig som suppleant i stedet for Lars Olesen, mens Tyge Dinesen blev erstattet som suppleant for Niels Kruse af Hans Kurt Jensen fra Skive. Bestyrelsen DBUs formand, næstformand og kasserer vælges direkte af DBUs repræsentantskab. Formanden vælges hvert fjerde år i lige årstal senest i Næstformanden og kassereren er på valg i ulige årstal, og var med en periode på to år på valg i Jesper Møller, 45 år, blev genvalgt som næstformand på årets repræsentantskabsmøde. Han blev første gang valgt fem år tidligere, da posten ekstraordinært og for første gang i 14 år skulle besættes efter Henning R. Jensens beslutning om at forlade næstformandsposten, bestyrelsen, repræsentantskabet og sine udvalgsposter midt i sin to-årige valgperiode. Jesper Møller blev i 1998 valgt til DBUs bestyrelse som repræsentant for SAS Liga-klubberne, og dermed blev han den første repræsentant for eliteklubberne på næstformandsposten siden Hans Bjerg Pedersen trådte tilbage i Jesper Møller var fra 1998 til 2002 formand for DBUs Fair Play udvalg, og har siden 2002 været formand for DBU Eliteudvikling. Kasserer Torben Mogensen, dengang 69 år, blev ligeledes genvalgt. Han blev første gang valgt i 1991, og er siden blevet genvalgt nu otte gange i træk. Den nuværende valgperiode bliver til gengæld også kassererens sidste periode, idet han falder for aldersgrænsen på 70 år inden udløbet af den aktuelle to-årige periode. De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse vælges således: Syv vælges af DBUs seks lokalunioner, hvor Bornholm, København, Sjælland, Lolland-Falster og Fyn hver vælger ét medlem, mens Jysk Boldspil-Union som den største lokalunion vælger to medlemmer. Landets bedste klubber er også i bestyrelsen sikret direkte repræsentation reelt gennem Divisionsforeningens formand samt to medlemmer valgt af SAS Liga-klubberne og to medlemmer valgt af klubberne i 1. og 2. Division. Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræsentant for klubberne i Kvinde-DM. Bestyrelsen: Allan Hansen Jesper Møller Torben Mogensen Bent Clausen Ole Ladefoged (formand) (næstformand) (kasserer) (supp.: Hans Mogensen) (supp.: Kent Falkenvig) Kurt Bagge-Hansen (supp.: Hans Munch) Thomas Bytoft Henrik Ravnild Ove Jensen Kim Bjelstrand Thomas Christensen Per Bjerregaard (supp.: Aage Sækmose) (supp.: Christian Kofoed) (supp.: Gert Lundgaard) (supp.: Henning Jensen) (supp.: Jørn Kønig) (supp.: Lynge Jacobsen) Benny Olsen (suppleant: Morten Jensen) Finn Ryberg Niels Kruse (supp.: Villy Ebbesen) (supp.: Hans Kurt Jensen) Mette Bach Kjær (supp.: Torben Povlsen) DBU opererer med en aldersgrænse for sine bestyrelsesmedlemmer på 70 år, hvorefter de ikke er valgbare længere. Ved møderne i bestyrelsen deltager generalsekretæren og kommunikationschefen samt kontorchefen som referent. Forretningsudvalget Formanden, næstformanden og kassereren er faste medlemmer af forretningsudvalget. Derimod vælges de to menige medlemmer af forretningsudvalget af de menige medlemmer af bestyrelsen. På bestyrelsesmødet i marts blev de to menige medlemmer af forretningsudvalget, Bent Clausen valgt ind i stedet for Benny Hansen, mens Thomas Christensen blev genvalgt som eliteklubbernes repræsentant. Ved møderne i forretningsudvalget deltager generalsekretæren og kommunikationschefen. Forretningsudvalget: Allan Hansen (formand) Jesper Møller Torben Mogensen Bent Clausen Thomas Christensen 18

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2010

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2010 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2010 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2010 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2010... 4 UEFA U21 EM 2011 Danmark... 8 Nationale relationer........................

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2007... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union 2004 Årsberetning Dansk Boldspil-Union Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2004... 4 Internationale relationer... 7 Medlemstal... 10 Administrationen... 11 Organisationsplan... 12 Bestyrelsen...

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2006... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

ÅRSBE ÅRS RETNING 201 BERETNING

ÅRSBE ÅRS RETNING 201 BERETNING ÅRS BERETNING 2011 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2011 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2011... 4 UEFA U21 EM 2011 Danmark... 8 Nationale relationer........................ 10 Internationale

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

UEFA Study Group Scheme Kvindefodbold i Sverige. UEFA Study Group Scheme. Rapport for besøg i Stockholm, Sverige

UEFA Study Group Scheme Kvindefodbold i Sverige. UEFA Study Group Scheme. Rapport for besøg i Stockholm, Sverige UEFA Study Group Scheme Rapport for besøg i Stockholm, Sverige Emne: Deltagerlande: Belgium, England og Denmark Dato: 10. 13. februar 2009 1 Rapport UEFA Study Group i Sverige Besøg fra den 10.02.2009-13.02.2009

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Designmanual 2.0. DBU Designmanual 1

Dansk Boldspil-Union. Designmanual 2.0. DBU Designmanual 1 Dansk Boldspil-Union Designmanual 2.0 DBU Designmanual 1 Indhold DBU Kontaktpersoner... 4 DBUs logo Jura Juridisk vejledning for brug af DBUs logo...5 Fremmede logoer Fremmede logoer i DBUs publikationer...

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Bulletin. Nr. 1 - januar 2001. Rabat til landskamp. Parken og DBU udvider klub-rabat til venskabskampe til også at gælde ét seniorhold per klub

Bulletin. Nr. 1 - januar 2001. Rabat til landskamp. Parken og DBU udvider klub-rabat til venskabskampe til også at gælde ét seniorhold per klub Bulletin Nr. 1 - januar 2001 Rabat til landskamp Parken og DBU udvider klub-rabat til venskabskampe til også at gælde ét seniorhold per klub Tilbudet rabat-til-ét-ungdomshold-per-klubtil-venskabslandskampe

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009

I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009 Fra den kommende sæson, skal SAS Liga-klubberne have mindst otte hjemmeudviklede

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Indhold Dansk Boldspil-Union 2000 U/21-damelandsholdet Nationale relationer U/18-damelandsholdet Internationale relationer U/17-damelandsholdet

Indhold Dansk Boldspil-Union 2000 U/21-damelandsholdet Nationale relationer U/18-damelandsholdet Internationale relationer U/17-damelandsholdet Årsberetning 2000 1 2 Indhold Dansk Boldspil-Union 2000 4 Nationale relationer 5 Internationale relationer 7 Bestyrelsen 8 Administrationen 9 Medlemstal 10 Organisationsplan 12 Repræsentantskabet 14 Modtagere

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

En god historie (indtil videre)

En god historie (indtil videre) En god historie (indtil videre) 4.104 artikler om U21 og Aarhus på print og web i danske medier DR Østjylland (6 indslag) TV2 Østjylland (15 indslag) Kurt-kom-forbi Fra 8 til 4 Stor opbakning internt i

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold

Indholdsfortegnelse. Side 1 - fra leg til landshold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Statistik 3. Markedsføring og billetsalg 4. Økonomi 5. Program og manual 6. Instruktører 7. Trænere 8. Materialer og tøj 9. Målmandscamp 10. Problemstillinger og oplæg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere