NAVNEREGISTER TIL BIND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND"

Transkript

1 NAVNEREGISTER TIL BIND Navneregistret er i alt væsentligt udarbejdet efter de principper, der blev lagt til grund for registret til bind, jfr. Kbh. By, 2, tillæg s. 5. Samtlige personnavne i tekst og noter er medtaget, herunder kunstner- og håndværkernavne, samt uidentificerede initialer. Endvidere slægtsvåben. Undtaget er dog: personnavne, der ikke henviser til selve personen, men til en ting, en tid, en slægt, en virksomhed osv., kongenavne på mønter, bibelske personer og helgener, samt sagnfigurer. Desuden forfattere og personnavne i bogtitler. Konservatorer, forskere og medarbejdere medtages kun, når deres navne optræder i teksten, men ikke, når de nævnes i noterne. Hustruer registreres med tilhørende sidetal under ægtefællens navn, hvis denne er omtalt i DK. Kendes hustruens fødenavn, registreres hun også under dette med en henvisning til ægtemanden. I tilknytning til navnet anføres en datering, enten levetid eller, hvis denne ikke kendes, det/de årstal, hvor den pågældende person er omtalt. Endvidere nævnes professionen, bredt forstået som det erhverv, stilling eller position, som karakteriserer personen. Ved sidehenvisninger anføres tillige det respektive bindnummer, angivet med romertal (til forskel fra sidetallets arabertal). Kursivering af et sidetal angiver, at et billede af den respektive person er omtalt. I dette tilfælde vil også personnavnet være kursiveret. Stjerne* ved sidetallet betyder, at billedet er gengivet på den pågældende side. Eksponenttal efter et sidetal betyder det antal gange, den pågældende er nævnt på siden. Parentes om et sidetal angiver, at den registrerede person (våben) kun forekommer indirekte. Navneregistret er udarbejdet af Gudrun Ebbesen og Henrik Bendixen i samarbejde med BBJ. Ved indtastning på EDB har følgende medvirket: stud. mag erne Pia Michelsen, Susanne Bjerknæs Petersen og Anders Holm Rasmussen. AC, guldsmed, IV 178. AD, mestermærke, se Dragsted, Arent. AEM, se Meinert, Andreas Evald. AH, se Hansen, Anders. AH, mestermærke, se Halberstadt, Amsel. AK, V 404. AK, se Krøyer, Axel J.. AM, mestermærke, se Michelsen, Anton. AMW, se With, Jesper Pedersen. Abbestée, familien (1690), III 42. Abbestée, Michel (Michael) (d. 1698), handelsmand, kirkeældste, III 32, 130, 132. Abel Cathrine Wolfsdatter von der Wisch ( ), legatstifter, VI 159, 295, g.m. Hans Hansen Osten. Abildgaard, Nicolai ( ), maler, V 237, 574, 582. Abrahams, arkitekt, III 142 note 33. Absalon (d. 1201), ærkebiskop, V 19. Acharius, Gustav ( ), instrumentmager, VI 105, 107 note 51. Ackermann, Joseph (1842), gesandtskabspræst, V 358. Adam (1640), klejnsmed, VI 251. Adeler, Cort ( ), generaladmiral, V 314. Adler, mægler, V 355. Adler, Georg Christian (d. 1789), IV 214. Adler, Johan Georg Christian ( ), orientalist, IV 214, 247, 280 note 83. Adler, Johan Gunder ( ), kabinetssekretær, V 231. Adrian, Isac, kobbersmed, IV 127, Adrian, Jacob ( ), kobbersmedemester, III 124, g.m. Anne Marie Pohlmann ( ), III 124. Adzer, Daniel Jensen ( ), medaillør, V 469. d Agar, Jacques ( ), hofmaler, III 24. Agnelli, advokat, V 414. Agricola (1750), løjtnant, V 482, 561 note 54. Ahlefeldt, Anna Joachimine, g.m. F.L. Danneskiold-Laurvigen Ahnemøller, Hans (1645), tømrermester, VI 252, 254, 257. Aird, Alexander (1856), ingeniør, V 593, 594. Albek, Nicoline, g.m. Matthias Thye

2 ALBEL APPLEBY 303 Albel, Barbra Agnete (o. 1850), III 308. Alberti, Leone Battista ( ), it. arkitekt, III 350. Albertus Bygmester, se Mathiesen, Albert. Alexandra, kong Edward VII af Englands dronning, III 162. Alien, se Allien. Allien, Daniel P. ( ), snedker, III 256, Als, Peder ( ), maler, III 254. Alversen, Henrik ( ), billedsnider, III 172 2, 215, 216. Amalie Magdalene Christiane Caroline rigs- grevinde af Leinigen-Westerburg, g. m. Christian Lerche Amberg, Henriette Adelaide Francisca (d.1785) IV 222. Amberg, Jesinius Johan Christoph (o ), IV 222. Ambrosius (o ), biskop, kirkelærer, V 697 note 136, 713. Ambrosius, Jørgen (1723), klejnsmed, III 281. Ambrosiussen, Alexander Wolfgang ( ), gørtler, IV 226 2, g.m. Johanne Kristine ( ), IV 226. Ambrosiussen, Johanne Kristine, g.m. Alexander Wolfgang Ambrosiussen Ambus, P.J. (1767), klejnsmed, III 281. Amthor (1691), major, III 156. Amundin, C. (1922), gørtler, III 262. d Anchamp (1830), forstander, V 338 note 33. And, Lisebet Axelsdatter g.m. Søren Hansen Benzon Anders (1753), smed, III 425. Anders, Maren (1661), VI 42. Andersdatter, Guri ( ), IV 203. Andersen, Adam (1759), VI 157. Andersen, Anders (1743), smed, III 460. Andersen, Andrea, g.m. Gottlieb Bindesbøll Andersen, H. ( ) snedker, V 665, 680, 735, 746. Andersen, H.C. ( ), digter, IV 17. Andersen, Jacob, hollandsk-luthersk præst, se Andreæ, Jacob. Andersen, Just, V 419. Andersen, Jørgen (1640), VI 249f. Andersen, Marie Sidse, g.m. Heinricy Andersen, Marinus ( ), arkitekt, III 188, 210, 228, 253, 262, 296. Andersen, N.C. (1782), etatsråd, IV 212. Andersen, Poul-Gerhard ( ), orgelbygger, IV 52, 67 note 157, 182, V 265, 266, VI 164. Andersen, Skifter (1884), skibsbygmester, IV 58. Andreae, A.H., V 388 note 111. Andreas, Andreas (1638), sværdfeger, V 50. Andreæ, Jacob (1690), hollandsk-luthersk præst, III 33, 167. Angel, Karen, g.m. Peter Frederik Suhm Angell, familien, IV 279 note 36. Angelo, G.N. ( ), kobberstikker, VI 132. Angibaud, Elie, III 121, g.m. Gabrielle Ducros (d. 1745), III 120, 121. Anna, g.m. Niels Andersen Petz Anna Cathrine, kong Christian IV.s dronning, VI 241, 244. Anna Sophie, kong Frederik IV.s dronning, III 216, 241, V 64 note 151, (72), VI 110. Anne (1727), vaffelkone, g.m. Peder Larsen Ansgar (o ), ærkebiskop, V 308, 360, 639, 676, 680, 707*. Anthon, Georg David ( ), arkitekt, IV 80, 86 2, 112 2, 120, 124, 136 3, 140, 267, 272 note 104, V 10, 475, 478, 491f., , , 512f., 516f., , , 525f., 527, 528, 531, 533, 536, 556, 558, Anthoni, slægten, IV 44. Anthoni, Hans Christoph (d. 1690), sølvsmed, IV 44. Antonetty, C., V 357. Antonietti, gipserer, V 274 note 101. Appel, Caroline C.F. (d. 1821), III 120. Appel, Charlotte D. (d. 1833), III 120. Appleby, familien, IV 243. Appleby, Anna, g.m. John Brown Appleby, Peter ( ), skibsbygger, IV 99, 209 4, 210, 211, 219, 242, 243, 278 note 27-28, g.m. Anna Pattridge ( ), IV 209, 210. Appleby, Peter ( ), grosserer, skibsreder, IV 210, *

3 304 APPLEBY BARNEKOW Appleby, Sophia Louise ( ), IV 209. Arboe, Peter, urmager, IV 67 note 147. Arcangelo di Cola da Camerino (1420 erne), it. maler, V 429. Arff, madame, VI 163. Argand, Aimé (1828), V Arnbek, Christof(f)er (d.1765), stenhugger, V 535. Arnolfo di Cambio (d.1302), it. billedhugger og arkitekt, V 437. Arthur-Nielsen, I., arkitekt, V 385 note 67. Arup, Erik ( ), historiker, IV 13. Ascanius, Peder ( ), zoolog, IV 228, 247. Aschoff, J.G. (1769), III 103. Astrup, Caroline Gustave Andrea von, g.m. Peter Thomsen Astrup, Jens (d.1807), IV 229. Astrup, Mette Marie ( ), skuespillerinde, III 310. Athanasius (o ), biskop, kirkelærer, V 697 note 136, 712. Aubry, Claude-Guillot ( ), fr. arkitekt, V 510. dauchamp, François Louis ( ), III 310, VI 60. Augustinus ( ), kirkelærer, V 685, 699 note 136, 713. Axelsen, slægten, III 240. BT, se Bonnesen, E.P. og Tøndering, Andrea Johanne. Bach, Johan Sebastian ( ), ty. komponist, V 11, 158. Bache, Otto ( ), maler, V 677. Baciccio, se Gaulli, Giovanni Battista. Bacquet, Suzanne Annette (d. 1843), III 120. Badstüber, Paul (1732), kobbertækker, III 417, V 162 note 21. Bager, Bente, VI 163. Baggesen, Jens ( ), digter, V 251. Bagschwerdt, Lars Rasmussen, se Bagsværd, Lars Rasmussen. Bagsværd, Lars Rasmussen ( ), smedemester, IV 126, 127, 131, 160, 163, 166, 180, 186, Bahecke, G.H. (1752), stenhugger, V 484. Bahneberg, C. (d.1842), kancelliråd, III 491. Bahr, Jacob (1704), messingarbejder, V 38. Balagny, Armand de (d. 1705), officer, arkitekt, VI 266. Balche, Hans ( ), hofsnedker, V 29, 46, 49, 51 2, 65 note 153. Balche, Henrik ( ), hofsnedker, VI 295. Balcke, Christopher (1772), urmager, III 284. Baldthersen, Daniel (1643), tømrer, VI 252. Balfour, David, IV 268. Balle, Nicolai Edinger, ( ), biskop, III 134 note 39, 274, V 307, 320, 707, 711* VI 111. Balle, P.M. (1750), stadskonduktør, IV 80, 97. Balle, Søren (1732), stadskonduktør, VI 113. Ballin, Mogens ( ), maler, kunsthåndværker, V 419, 432. Bals, snedker (1759), VI 189. Bang, Alexine (d.1802), IV 238. Bang, Carl Peter Frederik (d.1906), grosserer, IV 198. Bang, Herman ( ), forfatter, V 198. Bang, Jacob Nicolai Hass ( ), cand. theol., IV 198, 202. Bang, Jens ( ), læge, arkitekt, VI 56, 86, 132. Bang, Johan August Rettig (o ), guldsmed, V 37. Bang, Leila, født Petersen ( ), IV 198. Bang, Paul (1941), guldsmed, V 407. Barbet, Jonas, se Barbette, Josias. Barbette, Josias ( ), lemaler, III 43. Barch, N.J. (1760), perlestikker, VI 180. Barchmann, Jacob (1742), kommiteret, V 475, 484, 513. Barfod, Povl Frederik ( ), forfatter, politiker, III 497, g.m. Emilie Birkedal ( ), III 497. Barfoed, Erik (1928), III 198. Barger, Christopher (1688), maler, III 28. Bargum, Henning Fr., købmand, V 530. Barnekow, Anna ( ), IV 225. Barnekow, Brita ( ), malerinde, IV 225, (226). Barnekow, C.R.M.I. von ( ), oberstløjtnant, III 310.

4 BARNEKOW BENZON 305 Barnekow, Chr. ( ), komponist, IV 203, 224, 225 2, g.m. Laura With ( ), IV 225,(226). Barnekow, Mathilde ( ), IV 225. Barnekow, Thora ( ), IV 225. Barnekow, Viggo ( ), legationsråd, IV 225, (226). Barnekow, Aage ( ), IV 225. Barnewitz, Frederik von, V 313. Barum, Peter, III 409. Barüel, Anne D. E. (d. 1814), III 120. Barüel, Anne E. (d. 1808), III 120. Barüel, Claude P. (d. 1795), III 120. Barüel, Jean Mathieu, se Barüel, Johan Mathias. Barüel, Johan Mathias ( ), malermester, III 120, 124. Barüel, Simon (d. 1798), III 120. Basballe, Christian (o ), stadskonduktør, IV 240 2, g.m. Elisabeth Caroline von Dum- reicher ( ), IV 239, 240. Basilius (o ), kirkelærer, V 697 note 136. Basse, A. (1931), billedhugger, III 96. Basse, Peder Nielsen (1725), tømrermester, IV 21. Bath, Johan Nicolai (1807), urmager, III 285. Bau, Waldemar (1900), snedker, III 139 note 2, note 9. Baudissin, Wolf greve (1876), V 674. Bauer, Christian Carl Frederik ( ), IV 198. Bauer, Susanne (d. 1773), IV 198. Baumann, I., IV 281 note 64. Baumann, Simon (1694), svensk snedker, VI 274, 277. Baumbach, Claes (1958), billedhugger, III Baumgarten (1768), kontrollør, III 257. Baumgarten, H.H. ( ), mekaniker, IV 99. Baumüller, Johannes (d. 1763), stenhugger, V 535. Baur, J.H. (1804), V 246. Baur, Wilhelm (1920), ty. reformert præst, skoleleder, III 135 note 78. Bayer, Christian Frederik ( ), maler, V 613, 617. Bech, Hendrich (1765), billedskærer, IV 276 note 45. Bech, Juliane Marie, g.m. Frederik von Low- zow Bech, Michael Peter (1771), urmager, IV 186, 277 note 58. Beche, Zacharias (1757), VI 183. Beck, Anne Cathrine ( ), IV 202. Beck, Carl Friedrich (d. 1764), IV 202. Beck, Christine Wilhelmine, g.m. Heinrich Bevers Becker, C. (1852), stenhuggermester, V 593. Becker, John, V 742. Becker, Peter Friedrich ( ), grosserer, IV , g.m. Mette Cathrine ( ), IV Beek, Johann (d. 1762), stenhugger, V 535. Beenfeldt, Ulrich Ferdinandt ( ), maler, III 468, 469. Begtrup, Holger ( ), højskoleforstander, IV 276 note 54. Behncke, Johan Christopher Traugott (o ), IV 260 2, g.m. Dorthea Maria Lud- wigsen ( ), IV 260 3, (261), 281 note 71. Behncke, Johanne Christiane (o ), IV 260. Behncke, Maria Magdalene, g.m. Christian von Thonboe Bekker (1753), proviantinspektør, VI 157. Bekmann (1772), kancelliråd, VI 120. Bendtsdatter, Gundel, g.m. Rasmus Boesøn Bendtzen, Jørgen, maler, III 47. Bendz, Wilhelm ( ), maler, III 469, V 326, 611, 614. Benedikt af Nursia ( ), ordensstifter, V 685, 713. Bensen, Cecilie (1862), III 452, Bensen, Isaak (1862), bådebygger, III 452, Bentsen, Hans (o ), rådmand, III 232 3, g.m. Karen Mogensdatter Schou, III 232. Bentsen, Ivar ( ), arkitekt, IV 19, VT 174. Bentzon, se også Benzon. Benzon, våben, III Benzon, Hans Sørensen til Sohngaardsholm ( ), kommerceråd, III 157, 217 3, 218 2, 226*, 229 2, 231, 232 2, 240, (260), 302 3, 303 3, 304, g.m. Elisabeth Lasson ( ), III (226*), 232, 240, 302, 303.

5 306 BENZON BIELEFELDT Benzon, Severin til Havnø ( ), III 217, 219, 226, 232, 260. Benzon, Søren Hansen (1653), III 232 2, g.m. Li- sebet Axelsdatter And, III 232. Berain, Jean ( ), fr. arkitekt, V 98 note 160, note 161. Berckentin, C.A. von, lensgreve ( ), gehejmeråd, IV 10, 200, 245, V 475, 484. Berens, Lovise Emilie ( ), IV 259. Berg (1869), slotsforvalter, III 394 note 28. Berg, Andreas (d.1764), stadsmusikant, IV 25, 267 note 21. Berg, Erik Frandsen (1721), snedker, III 380. Berg, H.Chr. (1889), billedskærer, III 139 note 30. Berg, Jens (o. 1736), snedker, VI 133. Berg, John G. (1832), maler, III 394 note 23. Berg, Knud Poul ( ), kunsthandler, IV Berg, Ole (o ), maler, IV 275 note 27. Berg, Otto Niels Christian ( ), antikvitetshandler, IV 227, 228 2, g.m. Valborg Esther Liebmann ( ), IV 228. Berg, Sofie N.E. ( ), IV Berg, Urban (1746), blikkenslager, III 240. Bergen, Anne Susanne ( ), IV 198. Bergen, Georg Wilhelm von ( ), krigs- råd, støbemester, IV 198, g.m. Louise Grüner ( ), IV 198. Bergen, Johann Christian Gottlob von ( ), IV 198. Bergen, Johann Daniel von ( ), bygningsinspektør, IV 197, 198. Bergen, Johann Friedrich von ( ), IV 198. Bergen, Johann Jürgen von ( ), bøssemager, kirkeforstander, IV 99, 197, 198, 199, g.m. Anna Christina Jacobi, IV 198. Bergen, Johann Wilhelm von ( ), rustme- ster, IV 198, g.m. Ellen Sophie Broberg ( ), IV 198. Berger (1754), tømrermester, IV 130. Berger, Albrecht (o ), IV 222. Berger, Johan Chilian Just von ( ), læge, konferensråd, IV 222, 241, 246, 263, 279 note 39, VI 175, g.m. Sara Margrethe von Ramdohr (o ), IV 222. Berger, Johan Wilhelm von (d. 1779), IV 222. Bergmann (1821), orgelbygger, V 336. Bergnehr, Leocadie, g.m. Carl Ludvig Gerlach Bergsøe, Vilhelm ( ), forfatter, V 607. Bering, Jens Pedersen, graver, III 266. Berkenhout, I.I. ( ), ty. reformert præst, III 123, g.m. I. Braamhorst, III 123. Berling, Polly ( ), kammerherreinde, V 404, 417. Berner, Henrik (d. 1632), hofsnedker, kirkeværge, VI 153, 293. Berner, Andreas (1775), billedhugger, IV 100. Berner, Jacob (1689), garnisonspræst, III 166. Berner, fru, født Sporon (d. 1838), III 120. Bernhard af Clairvaux ( ), V 676, 713*. Bernini, Gianlorenzo ( ), it. arkitekt, billedhugger, III 442 2, 444, VI 280. Bernstorff, familien, IV 244. Bernstorff, Elisabeth Johanne Eleonora baronesse ( ), IV 228, 245. Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve ( ), statsminister, IV 78, 86, 176, 242, 245 2, 246, V 475, 478, 484, 486, 494, 500, 504f., 508, 527, 540, 573, 701. Bertelsen, Claus (d. 1724), fasanmester, III 410. Bertouch, Carl Rudolph (o ), kammerherre, IV 218. Beschung, Morten (1702), remmesnider, III 408. Bessel, Anna Joachimine, g.m. Johannes Outzen Bestie, Georg ( ), etatsråd, IV 221 2, g.m. Caroline Sophie Hassert ( ), IV 221. Bestie, Johanne Caroline Marie (d. 1883), IV 221. Bevers, Heinrich ( ), tal- og klasselotterikollektør, IV 262, g.m. Christine Wil- helmine Beck ( ), IV 262. Bevers, Sophie Henriette ( ), IV 259. Bianco, Christian Peder (d.1813), vinhandler, V 307, 309, 321, 322, 342, Biar (d. 1687), fabrikant, III 101. Bielefeldt, Marie Elisabeth von (o ), IV 237. Bielefeldt, Sigismund Jacob von (o ), oberst, IV 237 2, g.m. Marie Sophie (o ), IV 237.

6 BILLE BORNEMANN 307 Bille, C. St. A. ( ), redaktør, politiker, V 644f. Bindesbøll, Michael Gottlieb ( ), arkitekt, III 498, V 322 3, 342, 572, 573, 588, 591, 622 note 58, 643, g.m. Andrea Andersen ( ), III 498. Bindesbøll, Thorvald ( ), arkitekt, III 484, 497, Bing, Hanne, se Ring, Hanne. Binzer, Ina, se With, Ina. Birch, Andreas ( ), biskop, VI 111. Birch, Antoinette Thomasine, g. m. Michael Frederik Liebenberg Birch, Niels (1755), inspektør, V 532. Birckenfeld, J.L., IV 281 note 64. Birkedal, Emilie, g.m. Povl Frederik Barfod Bischoff (1773), stolemager, VI 119. Bissen, Herman Wilhelm ( ), billedhugger, III 311, 484, 490, V 193, 197, 226, 227 2, 228 2, 231, 232 4, 236 2, 237*, 238, 594, 600, 676, VI 292. Bissen, Vilhelm ( ), billedhugger, III 484, 497, V 711, 754. Biörn (Børner) Christian (d.1763),stenhugger, IV 124, 271 note 96, 274 note 2, V 535. Biørn, se Bjørn, Andreas. Bjelke, Jørgen, V 314. Bjerg, Johannes ( ), billedhugger, V 687, 711. Bjerregaard, Martha, g.m. Christen Noe Bjørn (Bjørnsen), slægten (o. 1770), VI 209. Bjørn, Andreas ( ), købmand, IV 97, 268, V 469. Blankensteiner & Søn (1826), købmandsfirma, V 266. Blankensteiner, Johannes G. (1817), forstander, V 331, 340 note 66. Blasius, Lennart (d. 1644), arkitekt, VI 249, 251, 260, 295. Bless, Johan Peder ( ), maler, V 752. Blichfeldt, C.A., billedskærer, V 680, 748. Blichfeldt, Emil ( ), arkitekt, V 652. Bloch, Carl ( ), maler, V 677. Bloch, F., V 738. Bloch, Laura, g.m Svend Hersleb Grundtvig Bloch, Oline Sophie Frederikke, født Hadsund ( ), III 493. Block, Hinrich (1750), bygningsforvalter, V 482, 528. Blondel, Jacques François ( ), fr. arkitekt, teoretiker, V 486. Blondel, Jean François ( ), fr. arkitekt, V 486. Bluhme, Johannes Bartholomæus ( ), VI 292, g.m. Ida Amalia Jönsen, VI 292. Blücher, H.H. ( ), smed, IV 160, 163. Blücher-Altona, grevinde, født Ferall ( ), V 329. Blædel, Nicolai Gottlieb ( ), præst ved Garnisonsk., III 160, 164, VI 198. Bo, Jørgen (f. 1919), arkitekt, III 95. Bobé, Louis ( ), historiker, III 367, IV 190, 192, 194. Bock (1842), smedemester, V 368, 417. Bocksen (1762), snedker, IV 185. Bodtzen, Peter Petersen, se Botzen, Peter Petersen. Boertmann, Peter (1761), tømmerhandler, justitsråd, V 319. Boesøn, Rasmus (1694), IV 44, g.m. Gundel Bendtsdatter (1694), IV 44. Bohlmann, Reinhard ( ), snedker, IV 163, 174, 180. Bohinenseyde, I.A. (1770), forgylder, IV 136. Bois-Clair, Gaspard Antoine de ( ), maler,hofpræst, III 29, 37, 39, VI 295. Boldt (1943), ciselør, V 423. Bolting, Marie, maler, V 613. Boman, Agnes Susanne, g.m. Georg Anders Heinricy Bombelles, Ida de grevinde, født Brun ( ), V 332. Bonfils (1754), handelsmand, IV 128. Bonnesen, Ertmann Peter ( ), skibsbygmester, IV 229, 230 2, g.m. Claudine Marie Bonnesen ( ), IV 230. Borch, Christopher ( ), no. billedhugger, IV 47. Borch, Martin ( ), arkitekt, V 362. Borgo di Primo, Ernestine Charlotte del (d. 1813), IV 228. Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, III 167.

7 308 BORNHOLDT- BROCK Bornholdt, P. (1893), etatsråd, V 680. Borris, Andreas ( ), guldsmed, VI 133. Borromini, Francesco ( ), it. arkitekt, III 351, 358, V 146, 555. Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger, V 350, 356, 357 2, 367 2, 368, 372. Bottelet, Jacob (d. 1830), III 120. Botzen, brdr. (Johan Petersen og Peter Petersen) (o o.1708), orgelbyggerfirma, III 390, IV 67 note 151, VI 169 note 18, 296. Botzen, Henrik Johansen ( ), organist, III 268. Bouchardon, Edmé ( ), fr. billedhugger, V 561, note 45. Boullé, Etiénne-Louis, fr. arkitekt, V 508. Boxen, Michael, kleinsmed, IV 126. Boye, Casper Johs. ( ),præst ved Garnisonsk., III 164. Boye, Frederich (d. 1734(?)), III 278 2, g.m. Anna Maria Petersen Aarhuus (d. efter 1718), III 278. Boyssel, Sophie Amalie de, g.m. Hans Gottlob von Grevenkop Bracht, Christian van (d. 1720), hoflakerer, III 172. Bradt, J.G. ( ), kobberstikker, arkitekt, V Bradt, Marie Gertrude, g. m. Carsten Peder Casse Braem, Corfitz (1760), IV 268 note 30. Braem, Gothard Albert ( ), militær forvaltningsembedsmand, konferensråd, V 532. Brahe, Tycho ( ), astronom, IV 9. Bramante, Donato (o ), it. arkitekt, V 555. Bramsen, Harriet Christine, g.m. Peter Nicolai Heering Bramsted, Johan (1688), kirkeældste, III 32. Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygningsinspektør, III 346, 388, V 68. Brandt, Carl Joakim ( ), præst, IV 56, V 638, 674f., 676, 678, 682, 683, 685, 707, 732, 735, 736, 754. Brandt, Enevold greve ( ), hofforlystel- seschef, V 541. Brandt, P. (1687), III 128. Brasenhauer, Ditlev ( ), guldsmed, III 247, IV 44, VI 54. Brask, Christen Christensen, urtekræmmer, III 143 note 19. Braun, se også Breuen, F. Braun, Elisabeth, IV 126. Braun, Johannes ( ), præst, V 404, 417. Braun, R., guldsmed, V Bray, François de ( ), stukkatør, marmorerer, V 305. Bredal, Niels Andreas ( ), maler, V 617. Bredenbech, H. (1837), maler, III 244, 253, 269, 272, 273. Bredsdorff, Eline Cathrine, g.m. Johan Martin Christian Lange Breitendich, Frederik Christian ( ), organist, III 268, V 158 2, 159, 161. Breitendich, Henrich (d.1739), organist, III 267, 268. Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør, V 139 2, 167 note 111. Brenøe, Anna, g.m. Nicolai Peter Nielsen Brettschneider, guldsmed, V 416. Breuen, F. ( ), stenhugger, IV 136, V 530, 534, 536, 546, VI 182. Bricka, C.F. ( ), historiker, rigsarkivar, III 484, 498. Brilli, Bernardo, it. ornamentbilledhugger, V 274 note 101. Brings, H.D. (1748), kandestøber, III 236. Broberg, Christian (1739), grovsmed, V 165 note 65. Broberg, Ellen Sophie, g.m. Johan Wilhelm von Bergen Broca, Jean (d. 1801), fr. reformert præst, III 120, 123, g.m. Jeanne Elizabeth Pauline Ey- raud (d. 1812), III 123. Broca, Jean Pierre Jacques ( ), stud. med., III 123. Broca, Marie Henriette Pauline ( ), III 120, 123. Brochmand, Hans ( ), biskop, V 305. Brochmand, Jesper ( ), biskop, V 709. Brock, Else, g.m. Peter Fenger Brock, Ludvig ( ), billedhugger, gyl- denlæderfabrikant, IV 39, 54 3.

8 BROCK C. N. 309 Brock, Rasmus, købmand, IV 242. Brockam, Henrich (d. 1697), bygmester, stenhugger, diakon ved Reformert k., III (26), 27, 30, 32, 35, 43, (44), 46, 47 2, 136 note 21, 137 note 13, g.m. Engelke, III 137 note 13. Brockdorff, Christian Ulrich greve ( ), V 528. Brockenhuus, Elisabeth Ide Mariane, g.m. Frederik von Lowzow Brorson, Chr.Fr. ( ), præst ved Garnisonsk., III 164, 243 2, 309, 311. Brorson, Hans Adolph ( ), biskop, salmedigter, V 686, 707, 710f. Brosseronde, Simon de, fransk gesandt, V 339 note 37. Brown, familien, IV 242, 243. Brown, Alexander (1768), IV 209. Brown, David (1759), handelsmand, IV 243. Brown, David ( ), IV 209. Brown, John ( ), grosserer, skibsreder, IV 209, 243, 278 note 27, g.m. Anna Appleby (d. 1798), IV 209. Brown, William (o ), IV 209, 243. Bruguier, Marie Jacobée ( ), III 120, 121. Bruhn, F.C., overslotsgartner, V 482. Brummer (1758), ty. reformert præst, III 99. Brun, Frederike ( ), forfatterinde, V 251. Brun, Ida, se Bombelies, Ida de. Brun, Johan Nordal ( ), biskop, forfatter, V 707, 711*. Brunelleschi, Filippo ( ), it. arkitekt, III 413. Bruns, familien (1690), III 43. Bruns, Niclas (1688), kirkeældste, III 32, 131. Brusa, Joseph (1842), guldsmed, V 406. Bruun, Søren Larsen (1756), smed, IV 126. Bruus, J. ( ), maler, IV 185, 197. Brückner, Christopher ( ), tømrermester, III 28, 30. Brøtterup, Jens (o ), snedker, V 583, 584. Brøtterup, Jens (1857), snedker, VI Braamhorst, I., g.m. I.I.Berkenhout Buchardt, E.J., maler, IV 127. Buchwald, Joh. Heinrich von (d. 1876), lektor, III 493, g.m. Emilie Voigt (d. 1849), III 493. Bullet, Pierre ( ), fr. arkitekt, VI 274. Bundgaard, Anders ( ), billedhugger, III 484. Bundsen, Anders (1759), IV Buntzen, Johan (d. 1807), dispachør, mægler, III 306, 307. Burchardt, E.J. (1759), malermester, IV 131. Burckart, snedker, VI 75. Burmeister, C.C. ( ), mekaniker, IV 98f. Busch, A.H. & Sønner, orgelbyggerfirma ( ),III 466, V 266, VI 296. Busch, Jens Lassen ( ), islandsk købmand, III 307. Busch, Johan Frederik ( ), maler, V 613, 616. Busck, M.O. (1773), hjulmager, III 283. Bühler, Franz (1759), stenhugger, IV 160, 271 note 96, 274 note 2. Byssing, Rasmus ( ), præst, IV 76. Bähr, George ( ), ty. arkitekt, V 146, 556. Bärens, Johann Georg ( ), kammerråd, IV 200, g.m. Magdalene Margrethe Schäffer ( ), blomstermalerinde, IV 200, 246. Bärens, Johann Henrich ( ), konferensråd, IV 200, g.m. Sophie Catharine ( ), IV 200. Bærentzen, E.D. ( ), portrætmaler, III 469. Böchnerin, Maria Elisabeth, g.m. Hinrich Portuns Bøe, Frants ( ), no. maler, V 613, 616. Böhm, J. C. (1704), VI 274. Böhme, familien, IV 275 note 25. Böhndel, C.C.A. ( ), maler, litograf, V 244 (fejlagtigt: C.G.A). Bönecke, Peter Christian ( ), arkitekt, V 362. Bønnelycke, Asta (1964), III 242, Börner, Christian, stenhuggersvend, se Biørn, Christian. C.A.Th., se Thortsen, C.A. CB (o. 1843), V 410. CL, se Lorentzen, Christian. C.N. (1861), V 613.

9 310 CO CHRISTENSEN CO, mestermærke (o. 1720), V 407. C W, se Werum, Chr.. Cadart, havearkitekt, III 170. Callisen, A. P. (1843), professor, læge, IV 227. Callisen, Henrich ( ), læge, VI 292. Callisen, Ida ( ), IV 199. Callisen, Julie C.M. (o ), IV 228. Callundborg, Svend (1734), gørtler, III 409. Camilly, Pierre Blouet de (-o ), fr. diplomat, V 314. Canchy, Louis ( ), billedhugger, V 536, 546. Canevale, Isidor ( ), arkitekt, VI 131. Carl ( ), prins af Danmark, V Carl, hertug af Bevern (1774), III 282. Carl, prins af Sverige, V 9, g.m. Ingeborg, prinsesse, hertuginde af Västergötland, V 9. Carlberg, C.W. ( ), sv. arkitekt, VI 292. Carlsen, Severin Peter ( ), husejer, IV 206, (208), g.m. Anna Dorthea Hansen ( ), IV 207, (208). Caroline ( ), arveprinsesse, V 602, 610. Caroline Amalie, kong Christian VIII. s dronning, IV 245, V 9 2. Caroline Mathilde, kong Christian VII.s dronning, IV 245, V 9 2. Carpentier, Antoine Matthieu le (1756), fr. arkitekt, V 510. Carpentier, François J. (d. 1821), III 120. Carpentier, Henriette J. (d. 1830), III 120. Carpentier, Suzanne C. (d. 1833), III 120. Carstens, Nicolai (o ), guldsmed, VI 136. Carøe, Marie Vilhelmine (f. 1905), IV 198. Caspar, Wolf (1755), stenhuggersvend, IV 271 note 96. Caspersen, H., smedemester, V 359. Casse, Andreas Peter ( ), IV 195. Casse, Anna Cathrine, g.m. Ernst Jürgensen Casse, Botella ( ), IV 195. Casse, Carsten Eberhardt ( ), IV 196. Casse, Carsten Peter ( ), urtekræmmer, IV 195, 196, g.m. Marie Gertrude Bradt ( ), IV 196. Casse, Cornelia Margrethe ( ), IV 196. Casse, Georg Peter ( ), oliemøllermester, IV 196. Casse, Hanna ( ), IV 195. Casse, Hans Hendrik ( ), IV 196. Casse, Hans Peter ( ), IV 195. Casse, Johan Andreas ( ), IV 195. Casse, Johann ( ), justitsråd, overkon- trollør, IV 196, g.m. Juliane Birgitte ( ), IV 196. Casse, Peter ( ), rådmand, IV 78, 80, 88, 121, 122, 132 3, 136, 194 3, 195, 196, 197, 241, 258, V 482, g.m. Maria Catharina (Catharine) ( ), IV 195, 197. Casse, Peter, glarmester, IV 196, g.m. Benedicte Margrethe Lund ( ), IV 196. Catharina II ( ), russisk kejserinde, IV 246. Caylus, Anne Claude Philippe de Tubières, grev de ( ), V 516. Chamilly, François Bouton de ( ), fr. gesandt, V 306, 314. Charlotte Amalie, kong Christian V.s dronning, III 22 3, 25, (26 2 ), 30, (31 2 ), (32), 35, 37, 40, (44), 47, 48 3, 96, V 30, 46, 51 2, (65 note 159). Charlotte Amalie ( ), prinsesse af Danmark, V 72, 78, 156, 468, 471, 472, 602, VI 157, 284. Chateauneuf, Alexis de ( ), ty. arkitekt, V 388 note 111. Chemnitz, Johan Hieronymus Johansen ( ), ty. præst ved Garnisonsk., III 234, 236 2, 246, 262. Choiseul, Étienne François hertug af ( ), statsmand, V 510. Chrestoffersen, Lars (1711), III 445, g.m. Lene Michelsdatter (1711), III 445. Christen (1683), præst ved Garnisonsk., VI 74. Christensen (1894), sølvvarefabrikant, III 508 note 47. Christensen, Albert Wilhelm (d. 1851), IV 232. Christensen, C.F. (1818), V 333. Christensen, Christen ( ), medaillør, V 232, 236. Christensen, I.Th. (1879), grosserer, V 665. Christensen, Lars (1759), stolemager, IV 275 note 30.

10 CHRISTENSEN CLEMENT 311 Christensen, Marcus (1643), præst, VI 245. Christensen, Matthias (1724), snedker, III 268. Christensen, Nicolaj ( ), sølvsmed, V 257. Christensen, Niels ( ), smed, III 417, 454, 505 note 32. Christensen, Svend (1733), kandestøber, III 247. Christensen, Søren (d. før 1720), kantor, III 262, 264. Christensen, V. (1894), juvelerer, III 445. Christensen, Wilhelmine Dorothea Marie ( ), IV 232. Christian II, konge af Danmark , III 207, V 10, 23, 24, 25, 35, 36, 44 2, VI 36. Christian III, konge af Danmark , IV 8, V 8 2, 10, (12), 25, 33, 35, 42, 44 2, 59 note 36, VI 40. Christian IV, konge af Danmark , III 165, 232, 341, 342, 413, 441, IV 8 3, 13 2, (14), 62 note 28, 76 4, V 35 2, 38, (41), 44 2, (46), 48 2, 49 2, 61 note 81, 64 note 150, 304 2, 309 note 10, 313, 464, 601, VI (39), 40, 41, 42, 61, 239, 241, 243, 244, 245, 250, 251, 254, , 284, 287, 290. Christian V, konge af Danmark , III (23), 24 2, 25 2, 31, (32), 37, 40, (100), 128, (165), 166 3, (167 2 ), (168), 172, 183, 229, 342, 402, 404, 407, IV 76 3, V 12, 24, 36, 39, 46, 51 2, (53), (54), 62 note 103, 67, 101, 153, 278 note 202, (305), VI 266, 272, 274. Christian VI, konge af Danmark , III 240, 245, 254, 343, 365, 414, 431, 448 3, 451, 475, IV 9, 168, 270 note 69, V 11, 12, (72 2 ), 91, 95 note 102, (99), 104, 106 2, (107), 108, (111), 112, (113), (116), (120), 122 2, 127 2, 128, 129 3, (140), 142, 146, 148, 150 3, 151, 152, 153, (154), (156 2 ), 161, 464, 556, VI (90), 121, 140, 157, 272, 284, 285, 295. Christian VII, konge af Danmark , III (158), 366, 387, 440, IV 86, 112, 188, 245, V 9 3, 133, 161, (186), 193, 465, 469, 528, 530, 539f., 579, VI (59), (94), 193. Christian VIII, konge af Danmark , V 177, 230, 232, 250, 602, 613, VI 102. Christian IX, konge af Danmark , III 161, 162 2, (246), IV 54, V 12, 200, 254, 255-6, 256, 747. Christian X, konge af Danmark , III (370), 381, V (8), 9, 12, 466. Christian ( ), udvalgt prins, V 26, 47, 49, 64 note 150, 304, VI 252, g.m. Magdalene Sibylle ( ), kursachsisk prinsesse, V 26. Christian Julius (1777), VI 111. Christiane Sophie Charlotte ( ), prinsesse af Brandenburg-Culmbach, V 156. Christiansen, Helmuth, arkitekt, IV 269 note 53. Christine, kong Hans dronning, VI 34. Christoffer af Bayern, konge af Danmark , V 23. Christophersen, Catrine Margrete Consz (1739), III 474. Christophersen, Einar ( ), murermester, III 229. Christophersen, Poul (1756), hjulmager, VI 183. Chrysostemos (o ), kirkelærer, V 697 note 136, 713. Cicignon, Frederik Christoph de (d. 1719), generalmajor, III 305. Claesen, Caroline Dorothea Tugendreich (o ), IV 217. Claesen, Jessinius (o ), konferensråd, IV 217. Clage, David (1635), bygningsskriver, VI 261 note 1. Classen, Johan Frederik ( ), industrigrundlægger, legatstifter, IV 229, 242, 279 note 42, g.m. Anna Elisabeth Fabritius ( ), IV 229. Claudi, P. (1716), kantor, III 218, 244. Clausen, Christian Frederik ( ), guldsmed, IV 48. Clausen, H.G. ( ), stiftsprovst, VI 287, g.m. Sophia M. Schiern, VI 287. Clausen, H.N. ( ), professor, VI 287. Clausen, Mads, ( ), guldsmed, VI 140. Clausen, Matthis, se Clausen, Mads. Clausing, W. (1898), ty. maler, V 384 note 52. Claussen, Jon C.G. ( ), skolemand, VI 112. Claussen, Sophus ( ), forfatter, V 710. Clautoft, Peter, opkøber, IV 128. Clément, frøken (d. 1842), III 120.

11 312 CLÉMENT DAL Clément, Daniel Louis (d. 1843), graver, III 119, 120. Clement, G.F. ( ), maler, III 470. Clément, Guillaume L. (d. 1835), III 120. Clementin, Peter (d.1848), kirkeværge v. Garnisonsk., III 162, 264. Clemmensen, Andreas (1688), smed, III 29. Clemmensen, Andreas ( ), arkitekt, V 201, 362, 686. Clemmensen, Christen (1750), snedker, VI91, 92. Clemmesen, Thycho, billedhugger, III 229. Clerc, Louis-Augustin Le, se Le Clerc, Louis Augustin. Cloetta, C. (1886), chokoladefabrikant, III 142 note 34. Cloppenburg, Debora, g.m. Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel Closias, Andreas (d. 1770), kandestøber, VI 182. Coffre, Bénoit Le, se Le Coffre, Bénoit. Colas, Theodorus (d. 1687), kantor, III 22, 136 note 9. Colbjørnsen, Johanne Edvardine Ane (d. 1787), IV 238. Collin, familien, III 484. Collin, Anna Cathrine (o ), IV 234. Collin, Jonas ( ), finansdeputeret, III 495, V 229, 230, 232, 234, 588, 591, g.m. Henriette Christine Birckner, født Hornemann ( ), III 495. Collin, Jonna, g.m. Nicolai Neiiendam Collin, Niels (1767), fabriksejer, III 458. Collin, Theodor ( ), III 495. Colsmann (1770), ty. reformert præst, III 99. Coning, Jacob (d. 1724), maler, III 42, g.m. Dorothea Ehrensburg (1690), III 42. Conradi, Johan Christian ( ), arkitekt, IV 105, 124, 128, 130, 203, 204, 205, 275 note 35, VI 78, 194, 195, 204, g.m. Charlotte Amalie Schou ( ), IV 204. Conradi, Susanna Christina Agneta ( ), IV 204. Conradsen, Harald ( ), medaillør, V 198, 233, 234. Conradt-Eberlin, Adolf Emanuel ( ), birkedommer, III 498, g.m. Julie Alfrida Gade ( ), III 498. Constantin-Hansen, Carl Christian ( ), historiemaler, III 484, 497, g.m. Magdalene Købke ( ), III 497. Contant d Ivry, Pierre ( ), fr. arkitekt, V 510. Corfixen, Nicoline Lovise, g. m. Frederik Christian Schäffer Cormaillon, Charles Damas de (d. 1712), general, III 160, 181, 182 2, 185, 305. Courmenin, Louis Deshayes de, se Deshayes, Louis baron de Courmenin. Coutouly, Pierre-Charles de (d. 1805), dr. med., III 120, 122. Cramer, Laurentius Johannes (d. 1796), kirkeældste, IV 228. Cronstern, Carl Friederich (o ), kaptajn, IV 228. Cronstern, Gabriel (o ), legationsråd, IV 228. Cronström, Daniel (1693), svensk resident, VI 273, 274. Croy Havré, Marie Charlotte Sabine de, se Verac, Marie Charlotte Sabine Josephie de. Crozat, Louis-Antoine baron de Thiers, V 504, 508, 510, 512, 516. Crüger, Simon (o ), læge, VI 175. Czernin (1845), grevinde, V 417. D(B)H, se Brasenhauer, Ditlev. D.S. (16..), se Schilling, Didric. Daemens, Gilles Vilhelm (o. 1767), kommerceråd, VI 193, 195. Dahl, N.P. ( ), kirkeminister, V 8. Dahl, Peder ( ), skibskaptajn, III 310. Dahlberg, Erik greve ( ), arkitekt, feltherre, VI 254, 257. Dahlerup, Benjamin ( ), maler, grafiker, V 442 note 39, VI 300. Dahlerup, Jørgen (f. 1930), guldsmed, V 442 note 39, VI 300. Dahlerup, Vilhelm ( ), arkitekt, V 578, 617, 648, 726 note 16. Dahlgren, Andreas Christian ( ), tinsmed, VI 287. Dajon (1766), materialforvalter, IV 272 note 102. Dajon, Nicolai ( ), billedhugger, IV 216, V 582, VI 298. Dal, J. Tidemand, se Tidemand-Dal.

12 DALHOFF DUMREICHER 313 Dalhoff, H. (1846), VI 293. Dalhoff, Jørgen Balthasar ( ), guldsmed, V 227, 356. Dalhoff, K.P., gørtler, V 269. Dalsgaard, Christen ( ), maler, IV 42. Dam, Claus van (1651), klokkestøber, IV 59. Damas de Cormaillon, Charles, se Cormaillon, Charles Damas de. Damin, Joachim (1689), snedker, III 28, 33, 46. Dance, George ( ), eng. arkitekt, VI 94, 131. Daniel (1638), handskemager, V 50. Danneskiold-Laurvig, Ferdinand Anton, V 339 note 37. Danneskiold-Laurvig, F.L. lensgreve ( ), III 260, g.m. Anna Joachimine Ahlefeldt ( ), III 260. Danneskiold-Samsøe, Frederik greve ( ), statsminister, IV 122. Danti, Pierre (1688), kirkeældste, III 31 2, 32, 130, 132. Dantzer, J.P. (1829), stenhugger, III 315. David, C.N. ( ), finansminister, V 640. Davidsen, Marie Sophie, g.m. Johann Salomon Wahl Davidsen, Ove T. (1922), vinhandler, V 385 note 59. Decker, Christian Friederich ( ), organist, III 463. Decker, Paul (d. 1713), V 98 note 160. Delff, A. ( ), murermester, III 97, 106. Demant, J. A., VI 221 note 14. Demant, Peter Ulrik Frederik ( ), orgelbygger, III 268, IV 67 note 152, V 266, VI 104f., 212. Dendas, Peter, kræmmer, III 42. Denne, Klaus Jensen (1516), III 290, VI 36. Derck, Johannes Nicolaas (1736), holl. kanonog klokkestøber, VI 293. Deshayes, Louis, baron de Courmenin (1629), fransk gesandt, V 59 note 42, 309 note 10. Deuntzer, Johan Caspar (1857), murermester, VI 100. Diderichsen, Henny ( ), billedhugger, III 496. Dierichssøn, Poul (1691), III 156. Dietrich, Louise, født Ræber (d. 1843), III 120. Dircksen, Jan ( ), kobberstikker, VI 33, 294. Dorf, Alfred Th. ( ), dansk præst i USA, III 509 note 67. Dorothea, kong Christian III.s dronning, V (8), (44), 59 note 36. Dorph, Anton ( ), maler, V 677, 729, 753. Dose, Cai (d. 1768), arkitekt, III 414. Drachmann, Holger ( ), digter, III 498. Dragsted, Alfred ( ), guldsmed, IV 156. Dragsted, Arent Nicolai ( ), guldsmed, V 409 2, 736, 737, 738, 739, 741, 742. Dragsted, Aage ( ), guldsmed, juvelerer, III 445. Drechsel, Georg Adam (1740), marmorerer, V 148, 166 note 96, 170 note 160. Dreier, Heinrich Hansen ( ), urmager, V 337. Dreier, Marie (1950), III 378. Drejer, Peter (1724), tømrermester, V 69, 70, 93 note 32. Drexel, Johannes (d. 1759), stenhugger, IV 271 note 96, V 535. Dreyer, Andreas, schoutbynacht, III 42, g.m. hustru, III 42. Dreyer, Carl Th. ( ), filminstruktør, III 484, 502. Dreyer, Diderich (1691), hospitalsforstander, IV 44, g.m. Margrete Plum (1691), IV 44. Dreyer, M. (1957), III 450. Dreyer, Peter (1725), tømrer, IV 21. Drost, Hans Jørgen (1689), maler, III 322 note 32. Ducerceau, Jacques Androuet (o ), fr. arkitekt, VI 270 note 9. Ducros, Gabrielle, g.m. Ehe Angibaud Due, A.Chr. (1889), maler, III 139 note 29. Dulsmann, Johan Friderich (d. 1755), stenhuggersvend, IV 130, 271 note 96. Dulsmann, Wilhelm (1755), stenhuggersvend, IV 124, 271 note 96. Dumreicher, Anna Gubissa (Sybilla), IV 280 note 45. Dumreicher, Anna Maria Philippine von (1761), IV 240.

13 314 DUMREICHER ERDMANN Dumreicher, Anna Sybilla, g.m. Berthel Horup Dumreicher, Carl Otto ( ), bibliotekar, cand. theol., IV 240 2, g.m. Johanne Wilhel- mine Cathrine ( ), IV 240. Dumreicher, Elisabeth Carolina, g.m. Christian Basballe Dumreicher, Jacob, IV Dumreicher, Johan Heinrich ( ), kommandørkaptajn, havnebygmester, kirkeældste, IV 78, 80, 84, 85, 87, 122, 124, 125, 134, 136, 138, 141, 150 2, 194, 238 2, 240 4, 241, 265, 271 note 68, note 74, 272 note 101, 275 note 35, 280 note 45, g.m. Helena Christiane Lugge ( ), IV 238, 240. Dumreicher, Johan Jacob ( ), kasserer, IV 238, 240, 278 note 21. Dungan, agent, IV 217, g.m. Mary O Connel (o ), IV 217. Durand, J.N.L. ( ), fr. arkitekt, V 387 note 99, VI 94. Dusart, Felix (d. 1735), arkitekt, III 94, 142 note 40, 412, 413, 414, 416, 441. Duvier, Aug. ( ), glarmester, III 250, V 727. Dübel, Jochum (1672), snedker, III 322 note 21. Dyrhauge, Jens (1760), tømrermester, III 287, 324 note 38. Dyrkopf, Levin (o ), guldsmed, III 234. Dürvetter, J. ( ), snedker, III 444, 458, 510 note 23. Däcker, Christof (d.1761), stenhugger, V 535. Daa, Claus ( ), rigsadmiral, IV 13. EB, se Brock, Else. EB, spejlmonogram, Christians k., IV 162. Ebbesen (1800), ty. kateket, III 236. Echter, Julius, fyrstbiskop, IV 62 note 28. Eckersberg, C.W. ( ), maler, III 192, 300, 311*, 312, 443, 444, V 602, 607, 608, 609, 611, 614, 625 note 135. Eckert, H. (1857), tapetmager, VI 102. Edelberg, Peter Lorentz (o ), IV 214. Edward VII, konge af England, III 162. Eegberg, H.H. ( ), maler, III 187. Egede, Hans ( ), missionær, V 711. Egede, Poul Hansen ( ), hospitalspræst, biskop, IV 56. Eggers, Anna Dorothea, g.m. Christian Jürgen- sen Egholm (1785), stolemager, IV 275 note 30. Ehbisch, Friederich (o ), billedhugger, stukkatør, III 245, 358, 366, 442, 443 2, 444, IV 40, 274 note 4, V 71 3, 74, 75, 83, 84 2, 85 2, 86. Ehrensburg, Dorothea, g.m. Jacob Coning Ehrenschild, Conrad Bierman von, diplomat, V 313. Eigtved, Hans (1764), murermester, III 476. Eigtved, Nicolai ( ), oberst, arkitekt, IV 65 note 110, 78, 80 2, 81 5, 84, 98 3, 100, 102, 104, 108 3, 112, 120, 122, 124, 128, 130, 136, 137, 138 2, 139, 140 3, 141, 150 2, 194, 241, 245, 246, 269 note 50, 274 note 7, 275 note 35, V 100, 101, 104, 120, 122 3, 124, 126, 127, 129 4, 130, 136 2, 139 4, 140, , 150 3, 153, 159, 161 2, 319, 464, 470, , , , , 502, 504, 505, 508, , 524, 528, , 552, , , 722, VI 172, 174f., 177, 178, 241, 284, 285, 297f. g.m. Sophie Christiane Walther ( ), IV 275 note 35, V 528, 532f., 540, 541. Eisborg, J.P. (1738), tømrermester, VI 285. Ekstrøm, Eris ( ), III 501. Elisabeth, kong Christian II.s dronning, V (44), VI 36. Elking, Cecilie ( ), III 102. Elking, Elisabeth (d. 1841), III 120. Elking, Mary (d. 1837), III 120. Ellen, g.m. Hendrich Fischer Ellen, g.m. Jørgen Willumsen Elo, M.S. (1927), billedhugger, V 438. Eisborg, N.M. (d. 1840), III 138 note 14. Engel, Johs. ( ), provst, III 470. Engelbrecht, Niels (1979), V 385 note 67. Engelke, g.m. Henrich Brockam Enghoff, H. (1842), snedkermester, V 357, 358, Enna, Aug. ( ), komponist, III 501. Ens, Wappen (1696), III 104. Erdmann, Carl Christian, hertug af Würtem- berg-oels ( ), V 156.

14 ERHARD FABRITIUS 315 Erhard, Johan (1759), IV 132. Erichsen, fru (1750), teglværksejer, V 482. Erichsen, Lars ( ), murermester, IV 21, 25, V 70, 92 note 112, 113, 155. Erichsen, Lauritz (d.1796), IV 209. Erichsen, Vigilius ( ), hofportrætmaler, justitsråd, IV 217, 246 2, 263, 280 note 52. Erichson, Henrich N. ( ), mægler, III 307. Erik af Pommern, konge af Danmark , V 22. Eriksen, Jens (1746), maler, III 240. Erlach, Johann Fischer von ( ), østr. arkitekt, V 146, 555. Erlach, Philip von, arkitekt, IV 272 note 101. Erlewein, Johan Sebastian, murermester, V 324, 342, 356 2, 357, 359. Ernst August, hertug af Cumberland ( ), V 9, g.m. Thyra hertuginde af Cumberland ( ), V 9. Ernst, E.L. (1857), maler, VI 101. Ernst, Friedrich (d. 1766), IV 205. Ernst, Johan Conrad ( ), arkitekt, III 179, 220, 227, 346, 351, V 57, 68 4, 69, 70, 81, 82, 86, 134, VI 90, 274, 298. Erslev, Jacob, forlagsboghandler, III 500. Erslev, Kristian ( ), historiker, III 484, 500, g. m. Anna Hude, historiker ( ), III 500. Erstad, Troels ( ), havearkitekt, IV 100. Erstad-Jørgensen, Erik ( ), arkitekt, III 498, IV 100. Eskildsen, Dorothea Marie (d. 1803), IV 206. Esmarck, F.C. (1753), kabinetssekretær, V 475, 530, 562 note 63. Essen, Michael von, geheimekonferensråd, IV 261. Essendrop, Gertrud Cathrine Elizabeth, g.m. Peter Vilhelm Jacobsen Essington, William ( ), fabrikant, IV 198. Estrup, J.B.S. ( ), konseilspræsident, V 597, 650. Estrup, Peder ( ), rektor, provst, V 274 note 122. Euch, Johannes von ( ), biskop, V 308, 361, 398, 406, 409, 412, 424 2, 429, 434 2, 436, 437, 438 2, Ewald, Enevold ( ), præst, VI 110, 121 note 9. Ewald, Johannes ( ), digter, IV 279 note 36. Evald, Mathias (d.1797), IV 217. Evald Nielsen (1961), sølvsmed, III 447. Ewaldsen, Christian (1891), III 470. Evens, Otto ( ), billedhugger, V 713, 754. Ewert, tømrermester, V 624 note 117. Ewert, J(o)han (1772), maler, III 255, 269. Ewertz, J. ( ), maler, III 271, 323 note 15. Eyck, Hubert van (o ), nederl. maler, V 431. Eyck, Jan van ( ), nederl. maler, V 431. Eylers, Albertine (d. 1777), III 120. Eyraud, Jeanne Elizabeth Pauline, g.m. Jean Broca Eyraud, Pierre Paul ( ), fr. reformert præst, III 120, 121, g.m. Marie Mourier (d. 1806), III 121. F.C.H.W., se Lerche, Vincents. FL, monogram (o. 1720), V 407. Faber, madame, VI 163. Fabricius, Johan Georg (d. 1714), stadsmajor, III 305. Fabritius, familien, IV 242. Fabritius, Christopher ( ), hofjuveler, mønt- og stadsguardein, III 387, IV 43, 152, V 331, VI 101, 118, 157. Fabritius, Frederik, d.æ. ( ), sølvsmed, V 255. Fabritius, Frederik, d.y. ( ), guardein, guldsmed, III 229, 230, 237, 247, 448, IV 45, V 37, VI 136. Fabritius, Jacob ( ), guardein, III 239, VI 181. Fabritius, Johanne (o ), IV 229. Fabritius, Karen, g.m. Niels Johnsen Fabritius, Michael ( ), agent, justitsråd, IV 97, 98, 229 2, 230, 242 3, V 134, g.m. Anna Maria Köster ( ), IV 229 3, 230 2, 242. Fabritius, Pouline, g.m. J.F.Gyldenstjerne von Sehested

15 316 FABRITIUS FOG Fabritius, Susanna Jacoba, g.m. Fr. Chr. Kaas Fabritius de Tengnagel, familien, IV 242. Fabritius de Tengnagel, Adolphine (d. 1717), kammerherreinde, III 305. Fabritius de Tengnagel, Conrad Alexander ( ), konferensråd, handelsmand, IV 229, 242, 244, g.m. Debora Cloppenburg ( ), IV 229. Falck (1750), købmand, rådmand, V 482, 559 note 16. Falsen, C.M. ( ), sekretær i fattigvæsenet, justitsråd, IV 64 note 84. Fechtel, Poul (d. efter 1590), møntmester, IV 63 note 65, VI 33. Feilner, Tobias Christoph (1829), keramikfabrikant, V 378. Fenger, familien, IV 242. Fenger, Andreas (o ), regimentski- rurg, IV 213. Fenger, Andreas Evald (o ), IV 214. Fenger, Carl Emil ( ), læge, politiker, IV 214, V 643 2, 644, 690 note 7, g.m. Ida Louise Plockross ( ), IV 214. Fenger, Christian Noe ( ), IV 213. Fenger, Elisabeth Kirstine (o ), IV 213. Fenger, Emil (o ), IV 214. Fenger, Hanne Ely (d.1802), IV 213. Fenger, Ingeborg (d.1864), IV 214. Fenger, Johanne Helene ( ), IV 204. Fenger, Johanne Marie Christine (o ), IV 214. Fenger, Ludvig ( ), arkitekt, IV 64 note 99, V 572, 643 2, 650, 686, 691 note 24, VI 94. Fenger, Maria Christine, g.m. Mouritz With Fenger, Marie Helene (o ), IV 213f. Fenger, Nicolai Ernst (o ), grosserer, IV 213. Fenger, Peter (d.1857), IV 214. Fenger, Peter (o ), grosserer, IV 213 5, (214 4 ), 242 2, 269 note 61, g.m. Else Brock (o ), IV 213, 214, 242. Fenger, Peter (o ), IV 213. Fenger, Peter ( ), præst, V 643. Fenger, Rasmus (o ), præst, IV 213, 214 4, g.m. Marthe Helene Meinert (o ), IV 214. Fenger, Rasmus (o ), sæbesyder, IV 214, g.m. Christine Lorenze Meinert (o ), IV 214. Fenger, Zacharias (o ), IV 213. Ferdinand I, østr. kejser, V 358, 393, (399), (400), 401, 402 2, 414 3, 416 2, 417, 430, 431. Ferdinand, arveprins ( ), III 343, V 602, 603, 610, g.m. arveprinsesse Caroline ( ), III 343. Fern, Maria, g.m. Karel van Mander III Fertling, Andreas (1760), smed, IV 249. Fiellerup, Jens Larsen (1722), stolemager, III 262. Filarete, Antonio (ca ), it. arkitekt, billedhugger, III 413. Finck, Nicolai ( ), tømrer, III 28, 104. Fincke, Caspar (o ), kunstsmed, VI 259. Fischer, familien, III 103. Fischer, Hendrich (d. før 1733), III 255, g.m. Ellen (1733), III 255. Fischer, Johan Michael ( ), arkitekt, kirkeinspektør, IV 124, 126, 136, 148, 150, 160, 184, 270 note 82. Fischer, Johan Olfert (se Fischer, Olfert). Fischer, M. (1773), stenhugger, III 332 note 4, V 542, 574. Fischer, Michael (1755), kirkebygningsinspektør, IV 271 note 96. Fischer, Olfert ( ), viceadmiral, direktør, III 124, 126. Fischer, Olfert Fas ( ), viceadmiral, direktør, III 124. Fischer, Wilhelmine Louise ( ), III 492. Fistaine (d. 1841), major, III 121. Fistaine, C.G. (d. 1836), III 121. Fjeldskov, N.W. ( ), billedhugger, IV 65 note 113. Fleischer, jomfru, Teglgården (1720 rne), III 409. Floramonti, Francesco ( ), hannoveransk ambassadør, V 314. Floris, Cornelis, V 59 note 36. Flügel, arkitekt, V 387 note 95. Fog, B.J. ( ), biskop, V 676, 685.

16 FOGH FRIEDRICH 317 Fogh (1725), rådmand, VI 75. Fogh, Lars Nielsen (1716), bådsmand, III 218. Folmer, Rider (1733), murermester, V 162 note 21. Foltmar, Christoffer ( ) miniaturemaler, organist, VI 120. Foltmar, Johannes (o ), organist, VI 120. Fonnesbech, C.A. ( ), hofjægermester, minister, V 647. Fontaine, P.F.L., fr. arkitekt, V 387 note 99. Fontenay, Robert T. de (d. 1823), III 120. Fontenay, Rosalie J. (d. 1840), III 120. Fortling, Jacob ( ), arkitekt, stenhugger, IV 124, 125, 126, 128, 147, 148 2, 275 note 35, V 148, 166 note 96, 170 note 160, 475, 483, , 528, 532f., 534, VI 182, g.m. Anne Christine Hellesen (o ), V 540, 541. Fossati, Christoforo Lorenzo ( ), gipser, III 250, IV 126, 131 2, 172. Fossum, toldassistent, IV 208. Fossum, Zelma Martha Vilhelmina (o ), IV 208. Fraenckel, Liepmann ( ), miniaturemaler, V 358. Franck, Andreas ( ), oberst, vicekom- mandant III 218, 219, 260, 302, 305, g.m. hustru (d. 1711), III 305. Francke, August Hermann ( ), teolog, pædagog, VI 109. Frandsen Berg, Erik, se Berg, Erik Frandsen. Frankenau, Rasmus ( ), digter, læge, V 183. Frantz I, østr. kejser, V 337. Frantz II, østr. kejser, V 321. Frechland, Axeline, g.m. Nikolai Falkman Petersen Frechland, Jens (d.1826), præst, III 494, g. m. Ane Kirstine Nissen (d. 1834), III 494. Frederik I, konge af Danmark , IV 8, VI 36. Frederik II, konge af Danmark , IV 8, V 26, 61 note 79. Frederik III, konge af Danmark , III 165, 254, 342, IV 76 2, V 8, 12, 28, 30, 36, 37, 54, 60 note 73, 313, VI 71, 239, 247, 266, 272. Frederik IV, konge af Danmark , III 167, (185), 188, 193, 207, 226, 269, 273, 280, 286, 287, 342, 343, 345, 359, 380, 391 2, 404, 407, 410 3, 415, 441, 450, IV 21, 22, V 24 2, 29, 35 2, 37, 50, 64 note 151, 67, 68, (72 2 ), 81, 82, 84, (85), 99, 101, VI 72, (109), 110, (112), (113), 248, 284. Frederik V, konge af Danmark , III 240, 462, IV 78 3, (80 5 ), 81, 84 4, 86, 87, 88 3, 94, (98), 104, 118, (131), (137), (148), 158, 174, 175, 184, 187 2, (194), 240, (242), 245, 246 2, (265), V 12, (102), (130), 161, 246, 463, 464, , , 478, , 492, 504, 510, 512, 514, 526, , 536, 562 note 64, 579, VI 171, (174), (175), 206, 295. Frederik VI, konge af Danmark , III 159, 161, 265, 343, 366, IV 91, 93, V 9, 177, 186, (197), 250, (252), 256, 257,258, (323), (585), 588, 602, VI 61, 94, 101, 104. Frederik VII, konge af Danmark , V 9, 177, 183, 600, 613. Frederik VIII, konge af Danmark , III 162, V 12. Frederik IX, konge af Danmark , III 279, V 8, 9, 12. Frederik, hertug (d. 1657), V 64 note 150. Frederik, arveprins ( ), III 161, 343, IV 246. Frederiksen, Alfred (1934), billedskærer, III 390. Freile, Anders Andersen (1719), løjtnant, handelsmand, III 275, g.m. Maren Hansdatter, III 275. Freund, Conrad (d. 1882), præst, V Freund, Georg Christian ( ), billedhugger, V 713. Freund, Herman Ernst ( ), billedhugger, V 197, 198, 226, 228 3, 229, 230 2, 231 2, 232 3, 233, 234, 236, 252, 368, VI 297. Freund, Victor, V 232. Frey, Magnus (d. 1768), stenhugger, V 535. Freytag (Fridag), Burchard Philipp von, greve (1728), østr. gesandt, V 306. Fribert, Urban (1728), V 97 note 127. Friderichsen, Friderich (1747), kandestøber, III 247. Friderichsen, Poul, kgl. rejsebager, VI 134. Friderichsen, Vilhelm ( ), arkitekt, V 362, 578. Friedrich Carl, prins af Bevern, III 160. Danmarks Kirker, København 21

17 318 FRIIJS GERCKEN Friijs, C.E. lensgreve ( ), konseilspræsident, V 692 note 40. Friis, Achton ( ), maler, IV 102. Friis, F.F. ( ), bygningsinspektør, arkitekt, III 443, 454 2, 483, V 572, 594, 623 note 88. Friis, Johannes ( ), urmager, III 284, 513 note 241. Friis, Mogens greve ( ), rentemester, VI 295. Friis, Niels, orgelhistoriker, V 160. Friis, Peder ( ), arkitekt, fontænemester, VI 93. Frisoni, Donato Giuseppe (1715), arkitekt, V 143, 144. Frobenius, Theodor ( ), orgelbygger, III 390, V 266. From, Ane, g.m. Magnus Svardalin From, Hans Christian ( ), maler, V 616. Frost (1759), urtekræmmer, IV 132. Frost, Karen Hansdatter, g.m. Mathias Pedersen Nostrup Frølich, Lorenz ( ), maler, V 612, 650, 677. Fumars, Etienne ( ), professor, III 121, 122. Fumars, Marie H. de (d. 1816), III 121. Funch, A. ( ), urmager, III 285, 513 note 241. Furttenbach, Joseph (1649), III 440, IV 62 note 28. Fussing, H.N. ( ), arkitekt, III 454. Fædderholt, maler, V 269. Fäsch, Johann Rudolph, arkitekt, III 440, V 148. Fölckersam, Friedrich Woldemer von ( ), generalmajor, III 305. GI(?), mestermærke(?), V 405. G & S, V 334. G.S.J., V 421. Gabriel, Ange-Jacques ( ), arkitekt, V 486, , 502, 508, 516, 518, , 524, 525, 556, 558, Gade, Julie Alfrida, g.m. Adolf Emanuel Conradt-Eberlin Gade, Niels W. ( ), komponist, organist, III 267. Gagelmann, Pieter (1671), VI 292. Galizin (1842), fyrstinde, V 416 2, 440. Gamst, H. (1852), klokkestøber, III 287. Garde, Harald ( ), arkitekt, V 653, 735. Garde, Jean G. Mazar de la (d. 1783), III 120. Garde, Jeanne Henriette Rodolphine Mazar de la, se Verrayon, Jeanne Henriette Rudolphine. Garde, Juliane Henriette Mazar de la, g.m. P.A. Ross Garde, Marie L. Mazar de la (d. 1839), III 120. Garde, Sophie R. Mazar de la (d. 1783), III 120. Garde, Thomas Wilhelm (1920), kontreadmiral, III 126. Gardette, Pierre Claude la (o ), fr. kobberstikker, V 514. Garnier, Charles ( ), fr. arkitekt, V 736 note 16. Gaulli, Giovanni Battista ( ), it. maler, III 361. Gebauer, Chr. David ( ), maler, IV 281 note 69, g.m. Mariane Høgh (d. 1827), IV 260. Gedde, Christian ( ), ingeniørofficer, IV 19, 124, 164. Gedde, Samuel Christoph ( ), ingeniørofficer, VI 129, 149. Gedeler, Gottfried von (1700), arkitekt, V 144. Geelmuyden, Nicolay Schwartz, kgl. general- adjudant, III 122, g.m. Judithe Henriette Jordan ( ), III 121, 122. Geertz-Hansen, Kjeld (f. 1905), sognepræst v. S. Ansgars k., V 395, 407, 421, 423, 437, 440. Gehren, Carl Christian von ( ), ty. reformert præst, III 97, Geisler, Chr. (1930), organist, III 286. Gelert, Johannes ( ), billedhugger, V 676, 713. Geliert, Christian Fürchtegott ( ), ty. digter, III 132. Genge, Augusta Dorothea, g.m. J.F.Matthiesen Geoffrin (o. 1754), madame, V 504. Gercken, Andreas ( ), sten- og billedhugger, V 484. Gercken, Diderik ( ), stenhugger, billedhugger, III 172, 218, 219 2, 220, 221, 226, V 71 2, 75, 81 2, 82.

18 GERDSEN GRUND 319 Gerdsen, Casper (1730), klejnsmed, III 99. Gerlach, Carl Ludvig (d. 1893), syngemester ved Det kgl. Teater, IV 208, g.m. Leocadie Bergnehr (d. 1919), IV 208. Gerlach, Johanne Louise ( ), V German, M., III 274. Gersdorff, Nicolay ( ), stiftamtmand, III 458, g.m. Louise v. Boinebourg ( ), III 458. Gertz, M.C1. ( ), filolog, III 484, 499, g.m. Anna Catharina Møller ( ), III 500. Getreuer, C.P. ( ), maler, IV 54. Gianelli, Dominicus (1764), billedhugger, V 536. Gianelli, Peter Leonhard ( ), medaljør, V 583. Gibbs, James, IV 267 note 16, 272 note 100. Giedde, Christian (o ), proviantforvalter, IV 228. Giedde, Ragna, født Angel (o ), IV 228. Giede, Marie, g.m. Rasmus Langeland Gierach, Heinrich (1764), hofbilledhugger, V 536. Giert (1628), stenhugger, VI 287. Gieseman, Friderich (d. 1782), økonom ved Frederiks Hospital, III 158, 306. Gige, Lorentz (1772), gørtler, III 279. Giging, Lorenz (1724), gørtler, III 243. Giøde, Peder (1720 erne), berider, III 409. Glahn, Gunnar ( ), arkitekt, V 364 2, 370, 386 note 87, 441. Glahn, V. ( ), præst, III 450, 454, 470. Glaser, Michael (1786), klejnsmed, IV 263, g.m. hustru, IV 263. Glass, Frederik (1816), snedkermester, orgelbygger, VI 104 note 49, note 51. Gloerfelt, Louise, g.m. F.C.Prehn Glomsøe, Niels (d. 1736), præst, III 468* Glæsel, Edvard ( ), landskabsgartner, III 499, g.m. Ellen Mygind ( ), III 499. Gobisch, Benjamin (d. 1764), stenhugger, V 535. Godske, Peder (1555), lensmand, V 25. Godskesen, Marius ( ), borgmester, III 499, g.1.m. Elisabeth Rump ( ), III 499, g.2.m. Augusta Lassen ( ), III 499. Goes, Johan de (1659), kejserlig gesandt, baron, V Goldmann, Nicolai (1699), III 347. Goltzius, Hendrick ( ), nederl. maler og kobberstikker, III 272. Gondolatzsche, Johann Gottlob (o ) justitsråd, IV 227. Gorrisen (Görrison), Frederik (1740), borgmester, V 134. Gottlob, Kaj ( ), arkitekt, VI 94. Gottscheer, Martin (1690), østr. jesuiterpræst, V 306. Graffenberger, J.A., IV 281 note 64. Grage, B. (1939), stenhugger, III 135 note 79. Gram, Laurits (1696), præst i Børnehuset, VI 55. Grandmaison, havearkitekt, III 170. Graumann, runddrejer, V 583. Green, Carl Emanuel ( ), sølvsmed, IV 46, V 741. Green, Elias (d. o. 1736), marmorerer, III 380, V 79 2, 85. Greger, H.I. (d. 1820), major, III 307. Gregersen, Jens Johan ( ), orgelbygger, III 94, 390, V 266, VI 164, 297. Gregor (I) den Store ( ), pave, V 713. Gregor VI, pave, V 406. Gregor XVI, pave, V 358, 393, 408 2, 416, 417 2, 431. Gregoriussen, J. ( ), drejer, III 248, 332 note 43. Grevenkop, Hans Gottlob von (o ), oberst, IV 238, g.m. Sophie Amalie de Boyssel (o ), IV 238. Grieg, Edvard ( ), no. komponist, V 750. Griffenfeld, Peder Schumacher greve ( ), rigskansler, V 305, VI 290. Grims, H., kollektør, IV 88, 268. Groth, Simon ( ), guardein, kemiker, III 449, IV 45, V 255, 404, 411 2, 412, 737, 738, 739, 744. Grothaus, Albert Gabriel ( ), ty. sognepræst ved Garnisonsk., III 236. Grund, Johann Gottfried ( ), billedhugger, IV 136, V 574, VI *

19 320 GRUNDTVIG HALL Grundtvig, Frederik Lange ( ),præst i Amerika, folklorist, IV 40*. Grundtvig, Johan Wilhelm (1811), kattuntrykker og farver, VI 254. Grundtvig, Ludvig August ( ), professor, dr.jur., III 499. Grundtvig, N.F.S. ( ), præst, forfatter, historiker, III 497, IV 10 4, 11*, 12, 19, 20, 35, 40*, 46 4, 47 2, 48, 51, 57, 58 2, 91, 92 2, 93 4, 172, 178, 180, 186, 192, 244, 269 note 63, V 464, 605, 638f., 644, 655, 674f., 676, 680, 707, 711* 732, 738, 741, 752*, 754, 757, 758, g.m. Asta komtesse Kragh-Juel-Vind- Frijs ( ), IV 46, V 736, 741. Grundtvig, Svend Hersleb ( ), folkemindeforsker, III 493, 497, g.m. Laura Bloch ( ), III 497. Grüder, Hermann, dansk apostolsk præfekt, V 308, 404, 417. Grüner, Louise, g.m. Georg Wilhelm von Bergen Gröger, Friedrich Carl ( ), maler, V 268. Grönevoldt (1769), kobbersmed, IV 127. Grøngaard, Anna Maria, g.m. Carl Wilder Grønnander, Johan (d. 1802), tinsmed, VI 137. Grønwald (1758), kobbersmed, VI 183. Graae, Rolf, arkitekt, V 688, 751. Graahed, Jens (1769), kobbersmed, IV 127. Gude, Henrik ( ), schoutbynacht, III 266, 304, 305, g.m. Elisabeth Gude (d. 1734), III 304. Gude, Jacob ( ), embedsmand, VI 110. Guderding (1724), blytækker, V 71. Gudmandsen, Jens (1753), kirkeværge, III 425, 460. Gudmundsen-Holmgreen, Johan ( ), maler, billedhugger, V 438, 687, 711. Guione, Giulio (d. 1771), stukkatør, V 139, 167 note 111. Gustav III, konge af Sverige, V 9. Gyldenløve, Christian ( ), V 60 note 59, 314. Gyldenløve, K.F., se Gyldenløve Christian. Gyldenløve, Ulrik Frederik (d. 1704), V 469. Gylding, Jørgen ( ), maler, V 402. Gyllembourg, Thomasine, født Buntzen ( ), forfatter, III 344. Gyntelberg, Nicolai ( ), arkitekt, kunst- kammerforvalter, VI 270 note 6. Günther, A.V. (1904), murermester, V 311 note 81, 385 note 63. Günther, Christoffer ( ), apoteker, VI 135 3, 136 3, 137, 138. Günther, Frederik ( ), oversekretær i Tyske Kancelli, V 304. Günther, I.C. (1877), murermester, V 362. Güntzel, Jørgen ( ), grovsmed, VI 252, 259. Gütike, Johann (d. 1765), stenhugger, V 353. Gärtner, Friedrich von, ty. arkitekt, V 378, 379, 388 note 111. Göricke, A. (1906), justitsråd, III 466. Göricke, Christian Georg Wilhelm ( ), ty. præst ved Garnisonsk., III 236, IV 156. Göthe, Eosander von (d. 1719), sv.-ty. arkitekt, V 175 note 232. Götsche, A.E. (1759), malermester, IV 127, 131. H.B., se Bentsen, Hans. H C D (1879), III H.C.S.T. (1700), VI 55. H.F.H., se Hassert, Hermann Ferdinand. HH, se Holm, Hans. H.V.L.T.L., se Lerche, Vincents. Hack (1775), smedemester, V 574. Hacquart, Philip (o ), læge, V 305. Hafniæ, Mathias, se Clausen, Mads. Hagemann, Antonie, V 743. Hagemann, Gunnar, V 743. Hagemann, Gustav Adolph ( ), ingeniør, industrileder, V 743. Hagemann, P.C. ( ), arkitekt, III 98, V 593. Hagemann, Poul, V 743. Hagen, G.B. (1920), arkitekt, III 126. Hagen, Peter M. (1841), V 356. Hagen, Peter Terpager (1808), guldsmed, IV 45. Hager, Johan W. Fr., kantor, IV 278 note 22. Halberstadt, Amsel, guldsmed, V 411. Hald, J. Pedersen (1781), maler, VI 212. Hall, C.C. ( ), politiker, premierminister, V 647.

20 HALL HANSEN 321 Hall, G. (1786), tømrer, III 104. Hall, Peter Elias ( ), præst, III 425, 470* Hailing (1777), urmager, VI 198. Hamberg, Per Gustaf, III 40. Hamburger, Agnete, født Barnekow ( ), IV 225, (226). Hamburger, Carl L.H. ( ), ty. reformert præst, III 104, 125. Hamm, F. (1883), klokkestøber, V 756f. Hammer, Abel Cathrine, g.m. kammerråd, amtsforvalter Lange Handberg, Ane Margrethe, g.m. Ole Johansen Winstrup Hannibal, Lauritz ( ), V 673. Hannover, Emil ( ), kunsthistoriker, V 685, 700 note 170. Hans W., se Larsen, Hans W.. Hans, konge af Danmark , V Hansdatter, Anne (1691), III 156. Hansdatter, Elisabeth, g.m. Thøger Lasson Hansdatter, Maren, g.m. Anders Andersen Freile Hansdatter, Margrethe, g.m. Jens Jensen Hansen, slægten, III 240. Hansen, våben, IV 236. Hansen, Aksel ( ), billedhugger, III 497, V 676, 713. Hansen, Anders (d. 1665), præst, IV 46. Hansen, Anne Dorthea, g.m. Severin Peter Hansen Hansen, Anne Sophie, g.m. Hans Georg Krog Hansen, Arentsine Caroline ( ), IV 209. Hansen, C.B. ( ), møbelfabrikant, V 425, 746, 747. Hansen, C.F. ( ), arkitekt, IV 100, V 7, 11, 178*, 179 2, 183 3, 184, 186 3, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 200 2, 201, 202, , 218, 220, 224, , , 238, 258, 259 2, 266, 268-2, 269, 273 note 98, note 100, 280 note 273, 322, 572, , 597, 599, 605, VI 93f., 97, 102 note 31, note 36-38, note 48,114, 132, 287. Hansen, C.F. (1774), amtmand, IV 234. Hansen, Christian ( ), bygningsinspektør, V 366, 572, 573, 594, 602, 640. Hansen, Claudius, arkitekt, III 501. Hansen, Constantin ( ), maler, V 612. Hansen, Edvard Hannibal, maler, V 618. Hansen, Emilie ( ), IV 227. Hansen, Hans ( ), plantør, III 477, 492. Hansen, Hans Ernst (d. 1800), IV 196. Hansen, Hans Henrich ( ), kurator ved Christiansk., IV 86. Hansen, Hans Heinrich ( ), IV 195. Hansen, Heinrich ( ), maler, V 670. Hansen, Johann (d. 1767), stenhugger, V 535. Hansen, Joseph Theodor ( ), maler, V 618. Hansen, Julie Johanne Christiane (d. 1895), skuespillerinde, IV 22. Hansen, Jørgen Christian (d. 1880), kgl. kammersanger, IV 226 3, g.m. Erhardine Adolp- hine Rantzau (d. 1893), IV 226. Hansen, Karen, g.m. Christian Vilhelm Lund Hansen, Lauritz ( ), stadsbedemand, III 490. Hansen, Lauritz (1893), maler, VI 101. Hansen, Louise B., g.m. Henrik Meldahl Hansen, Martha Marie, g.m. Joachim Conrad Oehlenschläger Hansen, Mary (f.1899), billedhugger, III Hansen, Mette, født Carse (d. 1770), IV 195. Hansen, Morten (1709), ankersmed, III 388. Hansen, Nicolaj (1909), borgmester, III 493. Hansen, Nicolaus (1762), IV 195. Hansen, Nona (d. 1921), IV 226. Hansen, Peder (1693), kandestøber, VI 74. Hansen, Rolf Hoogkerk ( ), IV 196. Hansen, Siegfriede Mathilde Bernutta (d. 1899), IV 226. Hansen, Sofie (1937), IV 224. Hansen, Stephen (o ), generalkrigskommissær, IV 234 2, 236, 244, g.m. Dorothea Sophie Raun (o ), IV 234. Hansen, Theophilus ( ), arkitekt, V 201, 387 note 107, 667, 694 note 111. Hansen, W. (1774), kancelliråd, IV 234. Hansen, Valborg Julie Alvilda ( ), IV Hansen, William ( ), direktør, IV 224.

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Registret omfatter personnavne, stednavne, emner og begreber. Hvor det har været muligt, er der ved personnavne tilføjet stillingsbeskrivelse. Hvis denne ikke

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73

Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73 Døde T 1 1 1 f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række - 20. bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK Indhold Forord...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

REGISTER AARHUS AARBOG 1932

REGISTER AARHUS AARBOG 1932 REGISTER AARHUS AARBOG 1932 Udarbejdet af Kurt Lundskov 2009 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 2 af 46 Register Aarhus Aarbog 1932 AARHUS AARBOG 1932 blev udgivet på Universitetsforlaget i Århus i november

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Salmernes forfattere

Salmernes forfattere Salmernes forfattere 837 Salmernes forfattere A: Originale salmer - B: Oversættelser og bearbejdelser Abrahamson, Werner Hans Frederik 1744-1812, dansk officer og forfatter B - 32 Adam af St. Victor Omkring

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejendomsregister Hundstrup til 1997 Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejerlavskoder Eskebjerg 33 Vester Skerninge 21 Flintholm hovedgård 34 Ulbølle 32 Galteløkkerne 35 Skjoldemose Hovedg. 44 Gundestrup

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED BIND I CHRISTIANIA

FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED BIND I CHRISTIANIA NORSK TIDSSKRIFT FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE [NORSK PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT] VDGIVET VED E. A. TROMLE S. R. FINNE GRØNN BIND I CHRISTIANIA FORLAGT AF CAMMERMEYERS

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere