NAVNEREGISTER TIL BIND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND"

Transkript

1 NAVNEREGISTER TIL BIND Navneregistret er i alt væsentligt udarbejdet efter de principper, der blev lagt til grund for registret til bind, jfr. Kbh. By, 2, tillæg s. 5. Samtlige personnavne i tekst og noter er medtaget, herunder kunstner- og håndværkernavne, samt uidentificerede initialer. Endvidere slægtsvåben. Undtaget er dog: personnavne, der ikke henviser til selve personen, men til en ting, en tid, en slægt, en virksomhed osv., kongenavne på mønter, bibelske personer og helgener, samt sagnfigurer. Desuden forfattere og personnavne i bogtitler. Konservatorer, forskere og medarbejdere medtages kun, når deres navne optræder i teksten, men ikke, når de nævnes i noterne. Hustruer registreres med tilhørende sidetal under ægtefællens navn, hvis denne er omtalt i DK. Kendes hustruens fødenavn, registreres hun også under dette med en henvisning til ægtemanden. I tilknytning til navnet anføres en datering, enten levetid eller, hvis denne ikke kendes, det/de årstal, hvor den pågældende person er omtalt. Endvidere nævnes professionen, bredt forstået som det erhverv, stilling eller position, som karakteriserer personen. Ved sidehenvisninger anføres tillige det respektive bindnummer, angivet med romertal (til forskel fra sidetallets arabertal). Kursivering af et sidetal angiver, at et billede af den respektive person er omtalt. I dette tilfælde vil også personnavnet være kursiveret. Stjerne* ved sidetallet betyder, at billedet er gengivet på den pågældende side. Eksponenttal efter et sidetal betyder det antal gange, den pågældende er nævnt på siden. Parentes om et sidetal angiver, at den registrerede person (våben) kun forekommer indirekte. Navneregistret er udarbejdet af Gudrun Ebbesen og Henrik Bendixen i samarbejde med BBJ. Ved indtastning på EDB har følgende medvirket: stud. mag erne Pia Michelsen, Susanne Bjerknæs Petersen og Anders Holm Rasmussen. AC, guldsmed, IV 178. AD, mestermærke, se Dragsted, Arent. AEM, se Meinert, Andreas Evald. AH, se Hansen, Anders. AH, mestermærke, se Halberstadt, Amsel. AK, V 404. AK, se Krøyer, Axel J.. AM, mestermærke, se Michelsen, Anton. AMW, se With, Jesper Pedersen. Abbestée, familien (1690), III 42. Abbestée, Michel (Michael) (d. 1698), handelsmand, kirkeældste, III 32, 130, 132. Abel Cathrine Wolfsdatter von der Wisch ( ), legatstifter, VI 159, 295, g.m. Hans Hansen Osten. Abildgaard, Nicolai ( ), maler, V 237, 574, 582. Abrahams, arkitekt, III 142 note 33. Absalon (d. 1201), ærkebiskop, V 19. Acharius, Gustav ( ), instrumentmager, VI 105, 107 note 51. Ackermann, Joseph (1842), gesandtskabspræst, V 358. Adam (1640), klejnsmed, VI 251. Adeler, Cort ( ), generaladmiral, V 314. Adler, mægler, V 355. Adler, Georg Christian (d. 1789), IV 214. Adler, Johan Georg Christian ( ), orientalist, IV 214, 247, 280 note 83. Adler, Johan Gunder ( ), kabinetssekretær, V 231. Adrian, Isac, kobbersmed, IV 127, Adrian, Jacob ( ), kobbersmedemester, III 124, g.m. Anne Marie Pohlmann ( ), III 124. Adzer, Daniel Jensen ( ), medaillør, V 469. d Agar, Jacques ( ), hofmaler, III 24. Agnelli, advokat, V 414. Agricola (1750), løjtnant, V 482, 561 note 54. Ahlefeldt, Anna Joachimine, g.m. F.L. Danneskiold-Laurvigen Ahnemøller, Hans (1645), tømrermester, VI 252, 254, 257. Aird, Alexander (1856), ingeniør, V 593, 594. Albek, Nicoline, g.m. Matthias Thye

2 ALBEL APPLEBY 303 Albel, Barbra Agnete (o. 1850), III 308. Alberti, Leone Battista ( ), it. arkitekt, III 350. Albertus Bygmester, se Mathiesen, Albert. Alexandra, kong Edward VII af Englands dronning, III 162. Alien, se Allien. Allien, Daniel P. ( ), snedker, III 256, Als, Peder ( ), maler, III 254. Alversen, Henrik ( ), billedsnider, III 172 2, 215, 216. Amalie Magdalene Christiane Caroline rigs- grevinde af Leinigen-Westerburg, g. m. Christian Lerche Amberg, Henriette Adelaide Francisca (d.1785) IV 222. Amberg, Jesinius Johan Christoph (o ), IV 222. Ambrosius (o ), biskop, kirkelærer, V 697 note 136, 713. Ambrosius, Jørgen (1723), klejnsmed, III 281. Ambrosiussen, Alexander Wolfgang ( ), gørtler, IV 226 2, g.m. Johanne Kristine ( ), IV 226. Ambrosiussen, Johanne Kristine, g.m. Alexander Wolfgang Ambrosiussen Ambus, P.J. (1767), klejnsmed, III 281. Amthor (1691), major, III 156. Amundin, C. (1922), gørtler, III 262. d Anchamp (1830), forstander, V 338 note 33. And, Lisebet Axelsdatter g.m. Søren Hansen Benzon Anders (1753), smed, III 425. Anders, Maren (1661), VI 42. Andersdatter, Guri ( ), IV 203. Andersen, Adam (1759), VI 157. Andersen, Anders (1743), smed, III 460. Andersen, Andrea, g.m. Gottlieb Bindesbøll Andersen, H. ( ) snedker, V 665, 680, 735, 746. Andersen, H.C. ( ), digter, IV 17. Andersen, Jacob, hollandsk-luthersk præst, se Andreæ, Jacob. Andersen, Just, V 419. Andersen, Jørgen (1640), VI 249f. Andersen, Marie Sidse, g.m. Heinricy Andersen, Marinus ( ), arkitekt, III 188, 210, 228, 253, 262, 296. Andersen, N.C. (1782), etatsråd, IV 212. Andersen, Poul-Gerhard ( ), orgelbygger, IV 52, 67 note 157, 182, V 265, 266, VI 164. Andersen, Skifter (1884), skibsbygmester, IV 58. Andreae, A.H., V 388 note 111. Andreas, Andreas (1638), sværdfeger, V 50. Andreæ, Jacob (1690), hollandsk-luthersk præst, III 33, 167. Angel, Karen, g.m. Peter Frederik Suhm Angell, familien, IV 279 note 36. Angelo, G.N. ( ), kobberstikker, VI 132. Angibaud, Elie, III 121, g.m. Gabrielle Ducros (d. 1745), III 120, 121. Anna, g.m. Niels Andersen Petz Anna Cathrine, kong Christian IV.s dronning, VI 241, 244. Anna Sophie, kong Frederik IV.s dronning, III 216, 241, V 64 note 151, (72), VI 110. Anne (1727), vaffelkone, g.m. Peder Larsen Ansgar (o ), ærkebiskop, V 308, 360, 639, 676, 680, 707*. Anthon, Georg David ( ), arkitekt, IV 80, 86 2, 112 2, 120, 124, 136 3, 140, 267, 272 note 104, V 10, 475, 478, 491f., , , 512f., 516f., , , 525f., 527, 528, 531, 533, 536, 556, 558, Anthoni, slægten, IV 44. Anthoni, Hans Christoph (d. 1690), sølvsmed, IV 44. Antonetty, C., V 357. Antonietti, gipserer, V 274 note 101. Appel, Caroline C.F. (d. 1821), III 120. Appel, Charlotte D. (d. 1833), III 120. Appleby, familien, IV 243. Appleby, Anna, g.m. John Brown Appleby, Peter ( ), skibsbygger, IV 99, 209 4, 210, 211, 219, 242, 243, 278 note 27-28, g.m. Anna Pattridge ( ), IV 209, 210. Appleby, Peter ( ), grosserer, skibsreder, IV 210, *

3 304 APPLEBY BARNEKOW Appleby, Sophia Louise ( ), IV 209. Arboe, Peter, urmager, IV 67 note 147. Arcangelo di Cola da Camerino (1420 erne), it. maler, V 429. Arff, madame, VI 163. Argand, Aimé (1828), V Arnbek, Christof(f)er (d.1765), stenhugger, V 535. Arnolfo di Cambio (d.1302), it. billedhugger og arkitekt, V 437. Arthur-Nielsen, I., arkitekt, V 385 note 67. Arup, Erik ( ), historiker, IV 13. Ascanius, Peder ( ), zoolog, IV 228, 247. Aschoff, J.G. (1769), III 103. Astrup, Caroline Gustave Andrea von, g.m. Peter Thomsen Astrup, Jens (d.1807), IV 229. Astrup, Mette Marie ( ), skuespillerinde, III 310. Athanasius (o ), biskop, kirkelærer, V 697 note 136, 712. Aubry, Claude-Guillot ( ), fr. arkitekt, V 510. dauchamp, François Louis ( ), III 310, VI 60. Augustinus ( ), kirkelærer, V 685, 699 note 136, 713. Axelsen, slægten, III 240. BT, se Bonnesen, E.P. og Tøndering, Andrea Johanne. Bach, Johan Sebastian ( ), ty. komponist, V 11, 158. Bache, Otto ( ), maler, V 677. Baciccio, se Gaulli, Giovanni Battista. Bacquet, Suzanne Annette (d. 1843), III 120. Badstüber, Paul (1732), kobbertækker, III 417, V 162 note 21. Bager, Bente, VI 163. Baggesen, Jens ( ), digter, V 251. Bagschwerdt, Lars Rasmussen, se Bagsværd, Lars Rasmussen. Bagsværd, Lars Rasmussen ( ), smedemester, IV 126, 127, 131, 160, 163, 166, 180, 186, Bahecke, G.H. (1752), stenhugger, V 484. Bahneberg, C. (d.1842), kancelliråd, III 491. Bahr, Jacob (1704), messingarbejder, V 38. Balagny, Armand de (d. 1705), officer, arkitekt, VI 266. Balche, Hans ( ), hofsnedker, V 29, 46, 49, 51 2, 65 note 153. Balche, Henrik ( ), hofsnedker, VI 295. Balcke, Christopher (1772), urmager, III 284. Baldthersen, Daniel (1643), tømrer, VI 252. Balfour, David, IV 268. Balle, Nicolai Edinger, ( ), biskop, III 134 note 39, 274, V 307, 320, 707, 711* VI 111. Balle, P.M. (1750), stadskonduktør, IV 80, 97. Balle, Søren (1732), stadskonduktør, VI 113. Ballin, Mogens ( ), maler, kunsthåndværker, V 419, 432. Bals, snedker (1759), VI 189. Bang, Alexine (d.1802), IV 238. Bang, Carl Peter Frederik (d.1906), grosserer, IV 198. Bang, Herman ( ), forfatter, V 198. Bang, Jacob Nicolai Hass ( ), cand. theol., IV 198, 202. Bang, Jens ( ), læge, arkitekt, VI 56, 86, 132. Bang, Johan August Rettig (o ), guldsmed, V 37. Bang, Leila, født Petersen ( ), IV 198. Bang, Paul (1941), guldsmed, V 407. Barbet, Jonas, se Barbette, Josias. Barbette, Josias ( ), lemaler, III 43. Barch, N.J. (1760), perlestikker, VI 180. Barchmann, Jacob (1742), kommiteret, V 475, 484, 513. Barfod, Povl Frederik ( ), forfatter, politiker, III 497, g.m. Emilie Birkedal ( ), III 497. Barfoed, Erik (1928), III 198. Barger, Christopher (1688), maler, III 28. Bargum, Henning Fr., købmand, V 530. Barnekow, Anna ( ), IV 225. Barnekow, Brita ( ), malerinde, IV 225, (226). Barnekow, C.R.M.I. von ( ), oberstløjtnant, III 310.

4 BARNEKOW BENZON 305 Barnekow, Chr. ( ), komponist, IV 203, 224, 225 2, g.m. Laura With ( ), IV 225,(226). Barnekow, Mathilde ( ), IV 225. Barnekow, Thora ( ), IV 225. Barnekow, Viggo ( ), legationsråd, IV 225, (226). Barnekow, Aage ( ), IV 225. Barnewitz, Frederik von, V 313. Barum, Peter, III 409. Barüel, Anne D. E. (d. 1814), III 120. Barüel, Anne E. (d. 1808), III 120. Barüel, Claude P. (d. 1795), III 120. Barüel, Jean Mathieu, se Barüel, Johan Mathias. Barüel, Johan Mathias ( ), malermester, III 120, 124. Barüel, Simon (d. 1798), III 120. Basballe, Christian (o ), stadskonduktør, IV 240 2, g.m. Elisabeth Caroline von Dum- reicher ( ), IV 239, 240. Basilius (o ), kirkelærer, V 697 note 136. Basse, A. (1931), billedhugger, III 96. Basse, Peder Nielsen (1725), tømrermester, IV 21. Bath, Johan Nicolai (1807), urmager, III 285. Bau, Waldemar (1900), snedker, III 139 note 2, note 9. Baudissin, Wolf greve (1876), V 674. Bauer, Christian Carl Frederik ( ), IV 198. Bauer, Susanne (d. 1773), IV 198. Baumann, I., IV 281 note 64. Baumann, Simon (1694), svensk snedker, VI 274, 277. Baumbach, Claes (1958), billedhugger, III Baumgarten (1768), kontrollør, III 257. Baumgarten, H.H. ( ), mekaniker, IV 99. Baumüller, Johannes (d. 1763), stenhugger, V 535. Baur, J.H. (1804), V 246. Baur, Wilhelm (1920), ty. reformert præst, skoleleder, III 135 note 78. Bayer, Christian Frederik ( ), maler, V 613, 617. Bech, Hendrich (1765), billedskærer, IV 276 note 45. Bech, Juliane Marie, g.m. Frederik von Low- zow Bech, Michael Peter (1771), urmager, IV 186, 277 note 58. Beche, Zacharias (1757), VI 183. Beck, Anne Cathrine ( ), IV 202. Beck, Carl Friedrich (d. 1764), IV 202. Beck, Christine Wilhelmine, g.m. Heinrich Bevers Becker, C. (1852), stenhuggermester, V 593. Becker, John, V 742. Becker, Peter Friedrich ( ), grosserer, IV , g.m. Mette Cathrine ( ), IV Beek, Johann (d. 1762), stenhugger, V 535. Beenfeldt, Ulrich Ferdinandt ( ), maler, III 468, 469. Begtrup, Holger ( ), højskoleforstander, IV 276 note 54. Behncke, Johan Christopher Traugott (o ), IV 260 2, g.m. Dorthea Maria Lud- wigsen ( ), IV 260 3, (261), 281 note 71. Behncke, Johanne Christiane (o ), IV 260. Behncke, Maria Magdalene, g.m. Christian von Thonboe Bekker (1753), proviantinspektør, VI 157. Bekmann (1772), kancelliråd, VI 120. Bendtsdatter, Gundel, g.m. Rasmus Boesøn Bendtzen, Jørgen, maler, III 47. Bendz, Wilhelm ( ), maler, III 469, V 326, 611, 614. Benedikt af Nursia ( ), ordensstifter, V 685, 713. Bensen, Cecilie (1862), III 452, Bensen, Isaak (1862), bådebygger, III 452, Bentsen, Hans (o ), rådmand, III 232 3, g.m. Karen Mogensdatter Schou, III 232. Bentsen, Ivar ( ), arkitekt, IV 19, VT 174. Bentzon, se også Benzon. Benzon, våben, III Benzon, Hans Sørensen til Sohngaardsholm ( ), kommerceråd, III 157, 217 3, 218 2, 226*, 229 2, 231, 232 2, 240, (260), 302 3, 303 3, 304, g.m. Elisabeth Lasson ( ), III (226*), 232, 240, 302, 303.

5 306 BENZON BIELEFELDT Benzon, Severin til Havnø ( ), III 217, 219, 226, 232, 260. Benzon, Søren Hansen (1653), III 232 2, g.m. Li- sebet Axelsdatter And, III 232. Berain, Jean ( ), fr. arkitekt, V 98 note 160, note 161. Berckentin, C.A. von, lensgreve ( ), gehejmeråd, IV 10, 200, 245, V 475, 484. Berens, Lovise Emilie ( ), IV 259. Berg (1869), slotsforvalter, III 394 note 28. Berg, Andreas (d.1764), stadsmusikant, IV 25, 267 note 21. Berg, Erik Frandsen (1721), snedker, III 380. Berg, H.Chr. (1889), billedskærer, III 139 note 30. Berg, Jens (o. 1736), snedker, VI 133. Berg, John G. (1832), maler, III 394 note 23. Berg, Knud Poul ( ), kunsthandler, IV Berg, Ole (o ), maler, IV 275 note 27. Berg, Otto Niels Christian ( ), antikvitetshandler, IV 227, 228 2, g.m. Valborg Esther Liebmann ( ), IV 228. Berg, Sofie N.E. ( ), IV Berg, Urban (1746), blikkenslager, III 240. Bergen, Anne Susanne ( ), IV 198. Bergen, Georg Wilhelm von ( ), krigs- råd, støbemester, IV 198, g.m. Louise Grüner ( ), IV 198. Bergen, Johann Christian Gottlob von ( ), IV 198. Bergen, Johann Daniel von ( ), bygningsinspektør, IV 197, 198. Bergen, Johann Friedrich von ( ), IV 198. Bergen, Johann Jürgen von ( ), bøssemager, kirkeforstander, IV 99, 197, 198, 199, g.m. Anna Christina Jacobi, IV 198. Bergen, Johann Wilhelm von ( ), rustme- ster, IV 198, g.m. Ellen Sophie Broberg ( ), IV 198. Berger (1754), tømrermester, IV 130. Berger, Albrecht (o ), IV 222. Berger, Johan Chilian Just von ( ), læge, konferensråd, IV 222, 241, 246, 263, 279 note 39, VI 175, g.m. Sara Margrethe von Ramdohr (o ), IV 222. Berger, Johan Wilhelm von (d. 1779), IV 222. Bergmann (1821), orgelbygger, V 336. Bergnehr, Leocadie, g.m. Carl Ludvig Gerlach Bergsøe, Vilhelm ( ), forfatter, V 607. Bering, Jens Pedersen, graver, III 266. Berkenhout, I.I. ( ), ty. reformert præst, III 123, g.m. I. Braamhorst, III 123. Berling, Polly ( ), kammerherreinde, V 404, 417. Berner, Henrik (d. 1632), hofsnedker, kirkeværge, VI 153, 293. Berner, Andreas (1775), billedhugger, IV 100. Berner, Jacob (1689), garnisonspræst, III 166. Berner, fru, født Sporon (d. 1838), III 120. Bernhard af Clairvaux ( ), V 676, 713*. Bernini, Gianlorenzo ( ), it. arkitekt, billedhugger, III 442 2, 444, VI 280. Bernstorff, familien, IV 244. Bernstorff, Elisabeth Johanne Eleonora baronesse ( ), IV 228, 245. Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve ( ), statsminister, IV 78, 86, 176, 242, 245 2, 246, V 475, 478, 484, 486, 494, 500, 504f., 508, 527, 540, 573, 701. Bertelsen, Claus (d. 1724), fasanmester, III 410. Bertouch, Carl Rudolph (o ), kammerherre, IV 218. Beschung, Morten (1702), remmesnider, III 408. Bessel, Anna Joachimine, g.m. Johannes Outzen Bestie, Georg ( ), etatsråd, IV 221 2, g.m. Caroline Sophie Hassert ( ), IV 221. Bestie, Johanne Caroline Marie (d. 1883), IV 221. Bevers, Heinrich ( ), tal- og klasselotterikollektør, IV 262, g.m. Christine Wil- helmine Beck ( ), IV 262. Bevers, Sophie Henriette ( ), IV 259. Bianco, Christian Peder (d.1813), vinhandler, V 307, 309, 321, 322, 342, Biar (d. 1687), fabrikant, III 101. Bielefeldt, Marie Elisabeth von (o ), IV 237. Bielefeldt, Sigismund Jacob von (o ), oberst, IV 237 2, g.m. Marie Sophie (o ), IV 237.

6 BILLE BORNEMANN 307 Bille, C. St. A. ( ), redaktør, politiker, V 644f. Bindesbøll, Michael Gottlieb ( ), arkitekt, III 498, V 322 3, 342, 572, 573, 588, 591, 622 note 58, 643, g.m. Andrea Andersen ( ), III 498. Bindesbøll, Thorvald ( ), arkitekt, III 484, 497, Bing, Hanne, se Ring, Hanne. Binzer, Ina, se With, Ina. Birch, Andreas ( ), biskop, VI 111. Birch, Antoinette Thomasine, g. m. Michael Frederik Liebenberg Birch, Niels (1755), inspektør, V 532. Birckenfeld, J.L., IV 281 note 64. Birkedal, Emilie, g.m. Povl Frederik Barfod Bischoff (1773), stolemager, VI 119. Bissen, Herman Wilhelm ( ), billedhugger, III 311, 484, 490, V 193, 197, 226, 227 2, 228 2, 231, 232 4, 236 2, 237*, 238, 594, 600, 676, VI 292. Bissen, Vilhelm ( ), billedhugger, III 484, 497, V 711, 754. Biörn (Børner) Christian (d.1763),stenhugger, IV 124, 271 note 96, 274 note 2, V 535. Biørn, se Bjørn, Andreas. Bjelke, Jørgen, V 314. Bjerg, Johannes ( ), billedhugger, V 687, 711. Bjerregaard, Martha, g.m. Christen Noe Bjørn (Bjørnsen), slægten (o. 1770), VI 209. Bjørn, Andreas ( ), købmand, IV 97, 268, V 469. Blankensteiner & Søn (1826), købmandsfirma, V 266. Blankensteiner, Johannes G. (1817), forstander, V 331, 340 note 66. Blasius, Lennart (d. 1644), arkitekt, VI 249, 251, 260, 295. Bless, Johan Peder ( ), maler, V 752. Blichfeldt, C.A., billedskærer, V 680, 748. Blichfeldt, Emil ( ), arkitekt, V 652. Bloch, Carl ( ), maler, V 677. Bloch, F., V 738. Bloch, Laura, g.m Svend Hersleb Grundtvig Bloch, Oline Sophie Frederikke, født Hadsund ( ), III 493. Block, Hinrich (1750), bygningsforvalter, V 482, 528. Blondel, Jacques François ( ), fr. arkitekt, teoretiker, V 486. Blondel, Jean François ( ), fr. arkitekt, V 486. Bluhme, Johannes Bartholomæus ( ), VI 292, g.m. Ida Amalia Jönsen, VI 292. Blücher, H.H. ( ), smed, IV 160, 163. Blücher-Altona, grevinde, født Ferall ( ), V 329. Blædel, Nicolai Gottlieb ( ), præst ved Garnisonsk., III 160, 164, VI 198. Bo, Jørgen (f. 1919), arkitekt, III 95. Bobé, Louis ( ), historiker, III 367, IV 190, 192, 194. Bock (1842), smedemester, V 368, 417. Bocksen (1762), snedker, IV 185. Bodtzen, Peter Petersen, se Botzen, Peter Petersen. Boertmann, Peter (1761), tømmerhandler, justitsråd, V 319. Boesøn, Rasmus (1694), IV 44, g.m. Gundel Bendtsdatter (1694), IV 44. Bohlmann, Reinhard ( ), snedker, IV 163, 174, 180. Bohinenseyde, I.A. (1770), forgylder, IV 136. Bois-Clair, Gaspard Antoine de ( ), maler,hofpræst, III 29, 37, 39, VI 295. Boldt (1943), ciselør, V 423. Bolting, Marie, maler, V 613. Boman, Agnes Susanne, g.m. Georg Anders Heinricy Bombelles, Ida de grevinde, født Brun ( ), V 332. Bonfils (1754), handelsmand, IV 128. Bonnesen, Ertmann Peter ( ), skibsbygmester, IV 229, 230 2, g.m. Claudine Marie Bonnesen ( ), IV 230. Borch, Christopher ( ), no. billedhugger, IV 47. Borch, Martin ( ), arkitekt, V 362. Borgo di Primo, Ernestine Charlotte del (d. 1813), IV 228. Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, III 167.

7 308 BORNHOLDT- BROCK Bornholdt, P. (1893), etatsråd, V 680. Borris, Andreas ( ), guldsmed, VI 133. Borromini, Francesco ( ), it. arkitekt, III 351, 358, V 146, 555. Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger, V 350, 356, 357 2, 367 2, 368, 372. Bottelet, Jacob (d. 1830), III 120. Botzen, brdr. (Johan Petersen og Peter Petersen) (o o.1708), orgelbyggerfirma, III 390, IV 67 note 151, VI 169 note 18, 296. Botzen, Henrik Johansen ( ), organist, III 268. Bouchardon, Edmé ( ), fr. billedhugger, V 561, note 45. Boullé, Etiénne-Louis, fr. arkitekt, V 508. Boxen, Michael, kleinsmed, IV 126. Boye, Casper Johs. ( ),præst ved Garnisonsk., III 164. Boye, Frederich (d. 1734(?)), III 278 2, g.m. Anna Maria Petersen Aarhuus (d. efter 1718), III 278. Boyssel, Sophie Amalie de, g.m. Hans Gottlob von Grevenkop Bracht, Christian van (d. 1720), hoflakerer, III 172. Bradt, J.G. ( ), kobberstikker, arkitekt, V Bradt, Marie Gertrude, g. m. Carsten Peder Casse Braem, Corfitz (1760), IV 268 note 30. Braem, Gothard Albert ( ), militær forvaltningsembedsmand, konferensråd, V 532. Brahe, Tycho ( ), astronom, IV 9. Bramante, Donato (o ), it. arkitekt, V 555. Bramsen, Harriet Christine, g.m. Peter Nicolai Heering Bramsted, Johan (1688), kirkeældste, III 32. Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygningsinspektør, III 346, 388, V 68. Brandt, Carl Joakim ( ), præst, IV 56, V 638, 674f., 676, 678, 682, 683, 685, 707, 732, 735, 736, 754. Brandt, Enevold greve ( ), hofforlystel- seschef, V 541. Brandt, P. (1687), III 128. Brasenhauer, Ditlev ( ), guldsmed, III 247, IV 44, VI 54. Brask, Christen Christensen, urtekræmmer, III 143 note 19. Braun, se også Breuen, F. Braun, Elisabeth, IV 126. Braun, Johannes ( ), præst, V 404, 417. Braun, R., guldsmed, V Bray, François de ( ), stukkatør, marmorerer, V 305. Bredal, Niels Andreas ( ), maler, V 617. Bredenbech, H. (1837), maler, III 244, 253, 269, 272, 273. Bredsdorff, Eline Cathrine, g.m. Johan Martin Christian Lange Breitendich, Frederik Christian ( ), organist, III 268, V 158 2, 159, 161. Breitendich, Henrich (d.1739), organist, III 267, 268. Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør, V 139 2, 167 note 111. Brenøe, Anna, g.m. Nicolai Peter Nielsen Brettschneider, guldsmed, V 416. Breuen, F. ( ), stenhugger, IV 136, V 530, 534, 536, 546, VI 182. Bricka, C.F. ( ), historiker, rigsarkivar, III 484, 498. Brilli, Bernardo, it. ornamentbilledhugger, V 274 note 101. Brings, H.D. (1748), kandestøber, III 236. Broberg, Christian (1739), grovsmed, V 165 note 65. Broberg, Ellen Sophie, g.m. Johan Wilhelm von Bergen Broca, Jean (d. 1801), fr. reformert præst, III 120, 123, g.m. Jeanne Elizabeth Pauline Ey- raud (d. 1812), III 123. Broca, Jean Pierre Jacques ( ), stud. med., III 123. Broca, Marie Henriette Pauline ( ), III 120, 123. Brochmand, Hans ( ), biskop, V 305. Brochmand, Jesper ( ), biskop, V 709. Brock, Else, g.m. Peter Fenger Brock, Ludvig ( ), billedhugger, gyl- denlæderfabrikant, IV 39, 54 3.

8 BROCK C. N. 309 Brock, Rasmus, købmand, IV 242. Brockam, Henrich (d. 1697), bygmester, stenhugger, diakon ved Reformert k., III (26), 27, 30, 32, 35, 43, (44), 46, 47 2, 136 note 21, 137 note 13, g.m. Engelke, III 137 note 13. Brockdorff, Christian Ulrich greve ( ), V 528. Brockenhuus, Elisabeth Ide Mariane, g.m. Frederik von Lowzow Brorson, Chr.Fr. ( ), præst ved Garnisonsk., III 164, 243 2, 309, 311. Brorson, Hans Adolph ( ), biskop, salmedigter, V 686, 707, 710f. Brosseronde, Simon de, fransk gesandt, V 339 note 37. Brown, familien, IV 242, 243. Brown, Alexander (1768), IV 209. Brown, David (1759), handelsmand, IV 243. Brown, David ( ), IV 209. Brown, John ( ), grosserer, skibsreder, IV 209, 243, 278 note 27, g.m. Anna Appleby (d. 1798), IV 209. Brown, William (o ), IV 209, 243. Bruguier, Marie Jacobée ( ), III 120, 121. Bruhn, F.C., overslotsgartner, V 482. Brummer (1758), ty. reformert præst, III 99. Brun, Frederike ( ), forfatterinde, V 251. Brun, Ida, se Bombelies, Ida de. Brun, Johan Nordal ( ), biskop, forfatter, V 707, 711*. Brunelleschi, Filippo ( ), it. arkitekt, III 413. Bruns, familien (1690), III 43. Bruns, Niclas (1688), kirkeældste, III 32, 131. Brusa, Joseph (1842), guldsmed, V 406. Bruun, Søren Larsen (1756), smed, IV 126. Bruus, J. ( ), maler, IV 185, 197. Brückner, Christopher ( ), tømrermester, III 28, 30. Brøtterup, Jens (o ), snedker, V 583, 584. Brøtterup, Jens (1857), snedker, VI Braamhorst, I., g.m. I.I.Berkenhout Buchardt, E.J., maler, IV 127. Buchwald, Joh. Heinrich von (d. 1876), lektor, III 493, g.m. Emilie Voigt (d. 1849), III 493. Bullet, Pierre ( ), fr. arkitekt, VI 274. Bundgaard, Anders ( ), billedhugger, III 484. Bundsen, Anders (1759), IV Buntzen, Johan (d. 1807), dispachør, mægler, III 306, 307. Burchardt, E.J. (1759), malermester, IV 131. Burckart, snedker, VI 75. Burmeister, C.C. ( ), mekaniker, IV 98f. Busch, A.H. & Sønner, orgelbyggerfirma ( ),III 466, V 266, VI 296. Busch, Jens Lassen ( ), islandsk købmand, III 307. Busch, Johan Frederik ( ), maler, V 613, 616. Busck, M.O. (1773), hjulmager, III 283. Bühler, Franz (1759), stenhugger, IV 160, 271 note 96, 274 note 2. Byssing, Rasmus ( ), præst, IV 76. Bähr, George ( ), ty. arkitekt, V 146, 556. Bärens, Johann Georg ( ), kammerråd, IV 200, g.m. Magdalene Margrethe Schäffer ( ), blomstermalerinde, IV 200, 246. Bärens, Johann Henrich ( ), konferensråd, IV 200, g.m. Sophie Catharine ( ), IV 200. Bærentzen, E.D. ( ), portrætmaler, III 469. Böchnerin, Maria Elisabeth, g.m. Hinrich Portuns Bøe, Frants ( ), no. maler, V 613, 616. Böhm, J. C. (1704), VI 274. Böhme, familien, IV 275 note 25. Böhndel, C.C.A. ( ), maler, litograf, V 244 (fejlagtigt: C.G.A). Bönecke, Peter Christian ( ), arkitekt, V 362. Bønnelycke, Asta (1964), III 242, Börner, Christian, stenhuggersvend, se Biørn, Christian. C.A.Th., se Thortsen, C.A. CB (o. 1843), V 410. CL, se Lorentzen, Christian. C.N. (1861), V 613.

9 310 CO CHRISTENSEN CO, mestermærke (o. 1720), V 407. C W, se Werum, Chr.. Cadart, havearkitekt, III 170. Callisen, A. P. (1843), professor, læge, IV 227. Callisen, Henrich ( ), læge, VI 292. Callisen, Ida ( ), IV 199. Callisen, Julie C.M. (o ), IV 228. Callundborg, Svend (1734), gørtler, III 409. Camilly, Pierre Blouet de (-o ), fr. diplomat, V 314. Canchy, Louis ( ), billedhugger, V 536, 546. Canevale, Isidor ( ), arkitekt, VI 131. Carl ( ), prins af Danmark, V Carl, hertug af Bevern (1774), III 282. Carl, prins af Sverige, V 9, g.m. Ingeborg, prinsesse, hertuginde af Västergötland, V 9. Carlberg, C.W. ( ), sv. arkitekt, VI 292. Carlsen, Severin Peter ( ), husejer, IV 206, (208), g.m. Anna Dorthea Hansen ( ), IV 207, (208). Caroline ( ), arveprinsesse, V 602, 610. Caroline Amalie, kong Christian VIII. s dronning, IV 245, V 9 2. Caroline Mathilde, kong Christian VII.s dronning, IV 245, V 9 2. Carpentier, Antoine Matthieu le (1756), fr. arkitekt, V 510. Carpentier, François J. (d. 1821), III 120. Carpentier, Henriette J. (d. 1830), III 120. Carpentier, Suzanne C. (d. 1833), III 120. Carstens, Nicolai (o ), guldsmed, VI 136. Carøe, Marie Vilhelmine (f. 1905), IV 198. Caspar, Wolf (1755), stenhuggersvend, IV 271 note 96. Caspersen, H., smedemester, V 359. Casse, Andreas Peter ( ), IV 195. Casse, Anna Cathrine, g.m. Ernst Jürgensen Casse, Botella ( ), IV 195. Casse, Carsten Eberhardt ( ), IV 196. Casse, Carsten Peter ( ), urtekræmmer, IV 195, 196, g.m. Marie Gertrude Bradt ( ), IV 196. Casse, Cornelia Margrethe ( ), IV 196. Casse, Georg Peter ( ), oliemøllermester, IV 196. Casse, Hanna ( ), IV 195. Casse, Hans Hendrik ( ), IV 196. Casse, Hans Peter ( ), IV 195. Casse, Johan Andreas ( ), IV 195. Casse, Johann ( ), justitsråd, overkon- trollør, IV 196, g.m. Juliane Birgitte ( ), IV 196. Casse, Peter ( ), rådmand, IV 78, 80, 88, 121, 122, 132 3, 136, 194 3, 195, 196, 197, 241, 258, V 482, g.m. Maria Catharina (Catharine) ( ), IV 195, 197. Casse, Peter, glarmester, IV 196, g.m. Benedicte Margrethe Lund ( ), IV 196. Catharina II ( ), russisk kejserinde, IV 246. Caylus, Anne Claude Philippe de Tubières, grev de ( ), V 516. Chamilly, François Bouton de ( ), fr. gesandt, V 306, 314. Charlotte Amalie, kong Christian V.s dronning, III 22 3, 25, (26 2 ), 30, (31 2 ), (32), 35, 37, 40, (44), 47, 48 3, 96, V 30, 46, 51 2, (65 note 159). Charlotte Amalie ( ), prinsesse af Danmark, V 72, 78, 156, 468, 471, 472, 602, VI 157, 284. Chateauneuf, Alexis de ( ), ty. arkitekt, V 388 note 111. Chemnitz, Johan Hieronymus Johansen ( ), ty. præst ved Garnisonsk., III 234, 236 2, 246, 262. Choiseul, Étienne François hertug af ( ), statsmand, V 510. Chrestoffersen, Lars (1711), III 445, g.m. Lene Michelsdatter (1711), III 445. Christen (1683), præst ved Garnisonsk., VI 74. Christensen (1894), sølvvarefabrikant, III 508 note 47. Christensen, Albert Wilhelm (d. 1851), IV 232. Christensen, C.F. (1818), V 333. Christensen, Christen ( ), medaillør, V 232, 236. Christensen, I.Th. (1879), grosserer, V 665. Christensen, Lars (1759), stolemager, IV 275 note 30.

10 CHRISTENSEN CLEMENT 311 Christensen, Marcus (1643), præst, VI 245. Christensen, Matthias (1724), snedker, III 268. Christensen, Nicolaj ( ), sølvsmed, V 257. Christensen, Niels ( ), smed, III 417, 454, 505 note 32. Christensen, Svend (1733), kandestøber, III 247. Christensen, Søren (d. før 1720), kantor, III 262, 264. Christensen, V. (1894), juvelerer, III 445. Christensen, Wilhelmine Dorothea Marie ( ), IV 232. Christian II, konge af Danmark , III 207, V 10, 23, 24, 25, 35, 36, 44 2, VI 36. Christian III, konge af Danmark , IV 8, V 8 2, 10, (12), 25, 33, 35, 42, 44 2, 59 note 36, VI 40. Christian IV, konge af Danmark , III 165, 232, 341, 342, 413, 441, IV 8 3, 13 2, (14), 62 note 28, 76 4, V 35 2, 38, (41), 44 2, (46), 48 2, 49 2, 61 note 81, 64 note 150, 304 2, 309 note 10, 313, 464, 601, VI (39), 40, 41, 42, 61, 239, 241, 243, 244, 245, 250, 251, 254, , 284, 287, 290. Christian V, konge af Danmark , III (23), 24 2, 25 2, 31, (32), 37, 40, (100), 128, (165), 166 3, (167 2 ), (168), 172, 183, 229, 342, 402, 404, 407, IV 76 3, V 12, 24, 36, 39, 46, 51 2, (53), (54), 62 note 103, 67, 101, 153, 278 note 202, (305), VI 266, 272, 274. Christian VI, konge af Danmark , III 240, 245, 254, 343, 365, 414, 431, 448 3, 451, 475, IV 9, 168, 270 note 69, V 11, 12, (72 2 ), 91, 95 note 102, (99), 104, 106 2, (107), 108, (111), 112, (113), (116), (120), 122 2, 127 2, 128, 129 3, (140), 142, 146, 148, 150 3, 151, 152, 153, (154), (156 2 ), 161, 464, 556, VI (90), 121, 140, 157, 272, 284, 285, 295. Christian VII, konge af Danmark , III (158), 366, 387, 440, IV 86, 112, 188, 245, V 9 3, 133, 161, (186), 193, 465, 469, 528, 530, 539f., 579, VI (59), (94), 193. Christian VIII, konge af Danmark , V 177, 230, 232, 250, 602, 613, VI 102. Christian IX, konge af Danmark , III 161, 162 2, (246), IV 54, V 12, 200, 254, 255-6, 256, 747. Christian X, konge af Danmark , III (370), 381, V (8), 9, 12, 466. Christian ( ), udvalgt prins, V 26, 47, 49, 64 note 150, 304, VI 252, g.m. Magdalene Sibylle ( ), kursachsisk prinsesse, V 26. Christian Julius (1777), VI 111. Christiane Sophie Charlotte ( ), prinsesse af Brandenburg-Culmbach, V 156. Christiansen, Helmuth, arkitekt, IV 269 note 53. Christine, kong Hans dronning, VI 34. Christoffer af Bayern, konge af Danmark , V 23. Christophersen, Catrine Margrete Consz (1739), III 474. Christophersen, Einar ( ), murermester, III 229. Christophersen, Poul (1756), hjulmager, VI 183. Chrysostemos (o ), kirkelærer, V 697 note 136, 713. Cicignon, Frederik Christoph de (d. 1719), generalmajor, III 305. Claesen, Caroline Dorothea Tugendreich (o ), IV 217. Claesen, Jessinius (o ), konferensråd, IV 217. Clage, David (1635), bygningsskriver, VI 261 note 1. Classen, Johan Frederik ( ), industrigrundlægger, legatstifter, IV 229, 242, 279 note 42, g.m. Anna Elisabeth Fabritius ( ), IV 229. Claudi, P. (1716), kantor, III 218, 244. Clausen, Christian Frederik ( ), guldsmed, IV 48. Clausen, H.G. ( ), stiftsprovst, VI 287, g.m. Sophia M. Schiern, VI 287. Clausen, H.N. ( ), professor, VI 287. Clausen, Mads, ( ), guldsmed, VI 140. Clausen, Matthis, se Clausen, Mads. Clausing, W. (1898), ty. maler, V 384 note 52. Claussen, Jon C.G. ( ), skolemand, VI 112. Claussen, Sophus ( ), forfatter, V 710. Clautoft, Peter, opkøber, IV 128. Clément, frøken (d. 1842), III 120.

11 312 CLÉMENT DAL Clément, Daniel Louis (d. 1843), graver, III 119, 120. Clement, G.F. ( ), maler, III 470. Clément, Guillaume L. (d. 1835), III 120. Clementin, Peter (d.1848), kirkeværge v. Garnisonsk., III 162, 264. Clemmensen, Andreas (1688), smed, III 29. Clemmensen, Andreas ( ), arkitekt, V 201, 362, 686. Clemmensen, Christen (1750), snedker, VI91, 92. Clemmesen, Thycho, billedhugger, III 229. Clerc, Louis-Augustin Le, se Le Clerc, Louis Augustin. Cloetta, C. (1886), chokoladefabrikant, III 142 note 34. Cloppenburg, Debora, g.m. Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel Closias, Andreas (d. 1770), kandestøber, VI 182. Coffre, Bénoit Le, se Le Coffre, Bénoit. Colas, Theodorus (d. 1687), kantor, III 22, 136 note 9. Colbjørnsen, Johanne Edvardine Ane (d. 1787), IV 238. Collin, familien, III 484. Collin, Anna Cathrine (o ), IV 234. Collin, Jonas ( ), finansdeputeret, III 495, V 229, 230, 232, 234, 588, 591, g.m. Henriette Christine Birckner, født Hornemann ( ), III 495. Collin, Jonna, g.m. Nicolai Neiiendam Collin, Niels (1767), fabriksejer, III 458. Collin, Theodor ( ), III 495. Colsmann (1770), ty. reformert præst, III 99. Coning, Jacob (d. 1724), maler, III 42, g.m. Dorothea Ehrensburg (1690), III 42. Conradi, Johan Christian ( ), arkitekt, IV 105, 124, 128, 130, 203, 204, 205, 275 note 35, VI 78, 194, 195, 204, g.m. Charlotte Amalie Schou ( ), IV 204. Conradi, Susanna Christina Agneta ( ), IV 204. Conradsen, Harald ( ), medaillør, V 198, 233, 234. Conradt-Eberlin, Adolf Emanuel ( ), birkedommer, III 498, g.m. Julie Alfrida Gade ( ), III 498. Constantin-Hansen, Carl Christian ( ), historiemaler, III 484, 497, g.m. Magdalene Købke ( ), III 497. Contant d Ivry, Pierre ( ), fr. arkitekt, V 510. Corfixen, Nicoline Lovise, g. m. Frederik Christian Schäffer Cormaillon, Charles Damas de (d. 1712), general, III 160, 181, 182 2, 185, 305. Courmenin, Louis Deshayes de, se Deshayes, Louis baron de Courmenin. Coutouly, Pierre-Charles de (d. 1805), dr. med., III 120, 122. Cramer, Laurentius Johannes (d. 1796), kirkeældste, IV 228. Cronstern, Carl Friederich (o ), kaptajn, IV 228. Cronstern, Gabriel (o ), legationsråd, IV 228. Cronström, Daniel (1693), svensk resident, VI 273, 274. Croy Havré, Marie Charlotte Sabine de, se Verac, Marie Charlotte Sabine Josephie de. Crozat, Louis-Antoine baron de Thiers, V 504, 508, 510, 512, 516. Crüger, Simon (o ), læge, VI 175. Czernin (1845), grevinde, V 417. D(B)H, se Brasenhauer, Ditlev. D.S. (16..), se Schilling, Didric. Daemens, Gilles Vilhelm (o. 1767), kommerceråd, VI 193, 195. Dahl, N.P. ( ), kirkeminister, V 8. Dahl, Peder ( ), skibskaptajn, III 310. Dahlberg, Erik greve ( ), arkitekt, feltherre, VI 254, 257. Dahlerup, Benjamin ( ), maler, grafiker, V 442 note 39, VI 300. Dahlerup, Jørgen (f. 1930), guldsmed, V 442 note 39, VI 300. Dahlerup, Vilhelm ( ), arkitekt, V 578, 617, 648, 726 note 16. Dahlgren, Andreas Christian ( ), tinsmed, VI 287. Dajon (1766), materialforvalter, IV 272 note 102. Dajon, Nicolai ( ), billedhugger, IV 216, V 582, VI 298. Dal, J. Tidemand, se Tidemand-Dal.

12 DALHOFF DUMREICHER 313 Dalhoff, H. (1846), VI 293. Dalhoff, Jørgen Balthasar ( ), guldsmed, V 227, 356. Dalhoff, K.P., gørtler, V 269. Dalsgaard, Christen ( ), maler, IV 42. Dam, Claus van (1651), klokkestøber, IV 59. Damas de Cormaillon, Charles, se Cormaillon, Charles Damas de. Damin, Joachim (1689), snedker, III 28, 33, 46. Dance, George ( ), eng. arkitekt, VI 94, 131. Daniel (1638), handskemager, V 50. Danneskiold-Laurvig, Ferdinand Anton, V 339 note 37. Danneskiold-Laurvig, F.L. lensgreve ( ), III 260, g.m. Anna Joachimine Ahlefeldt ( ), III 260. Danneskiold-Samsøe, Frederik greve ( ), statsminister, IV 122. Danti, Pierre (1688), kirkeældste, III 31 2, 32, 130, 132. Dantzer, J.P. (1829), stenhugger, III 315. David, C.N. ( ), finansminister, V 640. Davidsen, Marie Sophie, g.m. Johann Salomon Wahl Davidsen, Ove T. (1922), vinhandler, V 385 note 59. Decker, Christian Friederich ( ), organist, III 463. Decker, Paul (d. 1713), V 98 note 160. Delff, A. ( ), murermester, III 97, 106. Demant, J. A., VI 221 note 14. Demant, Peter Ulrik Frederik ( ), orgelbygger, III 268, IV 67 note 152, V 266, VI 104f., 212. Dendas, Peter, kræmmer, III 42. Denne, Klaus Jensen (1516), III 290, VI 36. Derck, Johannes Nicolaas (1736), holl. kanonog klokkestøber, VI 293. Deshayes, Louis, baron de Courmenin (1629), fransk gesandt, V 59 note 42, 309 note 10. Deuntzer, Johan Caspar (1857), murermester, VI 100. Diderichsen, Henny ( ), billedhugger, III 496. Dierichssøn, Poul (1691), III 156. Dietrich, Louise, født Ræber (d. 1843), III 120. Dircksen, Jan ( ), kobberstikker, VI 33, 294. Dorf, Alfred Th. ( ), dansk præst i USA, III 509 note 67. Dorothea, kong Christian III.s dronning, V (8), (44), 59 note 36. Dorph, Anton ( ), maler, V 677, 729, 753. Dose, Cai (d. 1768), arkitekt, III 414. Drachmann, Holger ( ), digter, III 498. Dragsted, Alfred ( ), guldsmed, IV 156. Dragsted, Arent Nicolai ( ), guldsmed, V 409 2, 736, 737, 738, 739, 741, 742. Dragsted, Aage ( ), guldsmed, juvelerer, III 445. Drechsel, Georg Adam (1740), marmorerer, V 148, 166 note 96, 170 note 160. Dreier, Heinrich Hansen ( ), urmager, V 337. Dreier, Marie (1950), III 378. Drejer, Peter (1724), tømrermester, V 69, 70, 93 note 32. Drexel, Johannes (d. 1759), stenhugger, IV 271 note 96, V 535. Dreyer, Andreas, schoutbynacht, III 42, g.m. hustru, III 42. Dreyer, Carl Th. ( ), filminstruktør, III 484, 502. Dreyer, Diderich (1691), hospitalsforstander, IV 44, g.m. Margrete Plum (1691), IV 44. Dreyer, M. (1957), III 450. Dreyer, Peter (1725), tømrer, IV 21. Drost, Hans Jørgen (1689), maler, III 322 note 32. Ducerceau, Jacques Androuet (o ), fr. arkitekt, VI 270 note 9. Ducros, Gabrielle, g.m. Ehe Angibaud Due, A.Chr. (1889), maler, III 139 note 29. Dulsmann, Johan Friderich (d. 1755), stenhuggersvend, IV 130, 271 note 96. Dulsmann, Wilhelm (1755), stenhuggersvend, IV 124, 271 note 96. Dumreicher, Anna Gubissa (Sybilla), IV 280 note 45. Dumreicher, Anna Maria Philippine von (1761), IV 240.

13 314 DUMREICHER ERDMANN Dumreicher, Anna Sybilla, g.m. Berthel Horup Dumreicher, Carl Otto ( ), bibliotekar, cand. theol., IV 240 2, g.m. Johanne Wilhel- mine Cathrine ( ), IV 240. Dumreicher, Elisabeth Carolina, g.m. Christian Basballe Dumreicher, Jacob, IV Dumreicher, Johan Heinrich ( ), kommandørkaptajn, havnebygmester, kirkeældste, IV 78, 80, 84, 85, 87, 122, 124, 125, 134, 136, 138, 141, 150 2, 194, 238 2, 240 4, 241, 265, 271 note 68, note 74, 272 note 101, 275 note 35, 280 note 45, g.m. Helena Christiane Lugge ( ), IV 238, 240. Dumreicher, Johan Jacob ( ), kasserer, IV 238, 240, 278 note 21. Dungan, agent, IV 217, g.m. Mary O Connel (o ), IV 217. Durand, J.N.L. ( ), fr. arkitekt, V 387 note 99, VI 94. Dusart, Felix (d. 1735), arkitekt, III 94, 142 note 40, 412, 413, 414, 416, 441. Duvier, Aug. ( ), glarmester, III 250, V 727. Dübel, Jochum (1672), snedker, III 322 note 21. Dyrhauge, Jens (1760), tømrermester, III 287, 324 note 38. Dyrkopf, Levin (o ), guldsmed, III 234. Dürvetter, J. ( ), snedker, III 444, 458, 510 note 23. Däcker, Christof (d.1761), stenhugger, V 535. Daa, Claus ( ), rigsadmiral, IV 13. EB, se Brock, Else. EB, spejlmonogram, Christians k., IV 162. Ebbesen (1800), ty. kateket, III 236. Echter, Julius, fyrstbiskop, IV 62 note 28. Eckersberg, C.W. ( ), maler, III 192, 300, 311*, 312, 443, 444, V 602, 607, 608, 609, 611, 614, 625 note 135. Eckert, H. (1857), tapetmager, VI 102. Edelberg, Peter Lorentz (o ), IV 214. Edward VII, konge af England, III 162. Eegberg, H.H. ( ), maler, III 187. Egede, Hans ( ), missionær, V 711. Egede, Poul Hansen ( ), hospitalspræst, biskop, IV 56. Eggers, Anna Dorothea, g.m. Christian Jürgen- sen Egholm (1785), stolemager, IV 275 note 30. Ehbisch, Friederich (o ), billedhugger, stukkatør, III 245, 358, 366, 442, 443 2, 444, IV 40, 274 note 4, V 71 3, 74, 75, 83, 84 2, 85 2, 86. Ehrensburg, Dorothea, g.m. Jacob Coning Ehrenschild, Conrad Bierman von, diplomat, V 313. Eigtved, Hans (1764), murermester, III 476. Eigtved, Nicolai ( ), oberst, arkitekt, IV 65 note 110, 78, 80 2, 81 5, 84, 98 3, 100, 102, 104, 108 3, 112, 120, 122, 124, 128, 130, 136, 137, 138 2, 139, 140 3, 141, 150 2, 194, 241, 245, 246, 269 note 50, 274 note 7, 275 note 35, V 100, 101, 104, 120, 122 3, 124, 126, 127, 129 4, 130, 136 2, 139 4, 140, , 150 3, 153, 159, 161 2, 319, 464, 470, , , , , 502, 504, 505, 508, , 524, 528, , 552, , , 722, VI 172, 174f., 177, 178, 241, 284, 285, 297f. g.m. Sophie Christiane Walther ( ), IV 275 note 35, V 528, 532f., 540, 541. Eisborg, J.P. (1738), tømrermester, VI 285. Ekstrøm, Eris ( ), III 501. Elisabeth, kong Christian II.s dronning, V (44), VI 36. Elking, Cecilie ( ), III 102. Elking, Elisabeth (d. 1841), III 120. Elking, Mary (d. 1837), III 120. Ellen, g.m. Hendrich Fischer Ellen, g.m. Jørgen Willumsen Elo, M.S. (1927), billedhugger, V 438. Eisborg, N.M. (d. 1840), III 138 note 14. Engel, Johs. ( ), provst, III 470. Engelbrecht, Niels (1979), V 385 note 67. Engelke, g.m. Henrich Brockam Enghoff, H. (1842), snedkermester, V 357, 358, Enna, Aug. ( ), komponist, III 501. Ens, Wappen (1696), III 104. Erdmann, Carl Christian, hertug af Würtem- berg-oels ( ), V 156.

14 ERHARD FABRITIUS 315 Erhard, Johan (1759), IV 132. Erichsen, fru (1750), teglværksejer, V 482. Erichsen, Lars ( ), murermester, IV 21, 25, V 70, 92 note 112, 113, 155. Erichsen, Lauritz (d.1796), IV 209. Erichsen, Vigilius ( ), hofportrætmaler, justitsråd, IV 217, 246 2, 263, 280 note 52. Erichson, Henrich N. ( ), mægler, III 307. Erik af Pommern, konge af Danmark , V 22. Eriksen, Jens (1746), maler, III 240. Erlach, Johann Fischer von ( ), østr. arkitekt, V 146, 555. Erlach, Philip von, arkitekt, IV 272 note 101. Erlewein, Johan Sebastian, murermester, V 324, 342, 356 2, 357, 359. Ernst August, hertug af Cumberland ( ), V 9, g.m. Thyra hertuginde af Cumberland ( ), V 9. Ernst, E.L. (1857), maler, VI 101. Ernst, Friedrich (d. 1766), IV 205. Ernst, Johan Conrad ( ), arkitekt, III 179, 220, 227, 346, 351, V 57, 68 4, 69, 70, 81, 82, 86, 134, VI 90, 274, 298. Erslev, Jacob, forlagsboghandler, III 500. Erslev, Kristian ( ), historiker, III 484, 500, g. m. Anna Hude, historiker ( ), III 500. Erstad, Troels ( ), havearkitekt, IV 100. Erstad-Jørgensen, Erik ( ), arkitekt, III 498, IV 100. Eskildsen, Dorothea Marie (d. 1803), IV 206. Esmarck, F.C. (1753), kabinetssekretær, V 475, 530, 562 note 63. Essen, Michael von, geheimekonferensråd, IV 261. Essendrop, Gertrud Cathrine Elizabeth, g.m. Peter Vilhelm Jacobsen Essington, William ( ), fabrikant, IV 198. Estrup, J.B.S. ( ), konseilspræsident, V 597, 650. Estrup, Peder ( ), rektor, provst, V 274 note 122. Euch, Johannes von ( ), biskop, V 308, 361, 398, 406, 409, 412, 424 2, 429, 434 2, 436, 437, 438 2, Ewald, Enevold ( ), præst, VI 110, 121 note 9. Ewald, Johannes ( ), digter, IV 279 note 36. Evald, Mathias (d.1797), IV 217. Evald Nielsen (1961), sølvsmed, III 447. Ewaldsen, Christian (1891), III 470. Evens, Otto ( ), billedhugger, V 713, 754. Ewert, tømrermester, V 624 note 117. Ewert, J(o)han (1772), maler, III 255, 269. Ewertz, J. ( ), maler, III 271, 323 note 15. Eyck, Hubert van (o ), nederl. maler, V 431. Eyck, Jan van ( ), nederl. maler, V 431. Eylers, Albertine (d. 1777), III 120. Eyraud, Jeanne Elizabeth Pauline, g.m. Jean Broca Eyraud, Pierre Paul ( ), fr. reformert præst, III 120, 121, g.m. Marie Mourier (d. 1806), III 121. F.C.H.W., se Lerche, Vincents. FL, monogram (o. 1720), V 407. Faber, madame, VI 163. Fabricius, Johan Georg (d. 1714), stadsmajor, III 305. Fabritius, familien, IV 242. Fabritius, Christopher ( ), hofjuveler, mønt- og stadsguardein, III 387, IV 43, 152, V 331, VI 101, 118, 157. Fabritius, Frederik, d.æ. ( ), sølvsmed, V 255. Fabritius, Frederik, d.y. ( ), guardein, guldsmed, III 229, 230, 237, 247, 448, IV 45, V 37, VI 136. Fabritius, Jacob ( ), guardein, III 239, VI 181. Fabritius, Johanne (o ), IV 229. Fabritius, Karen, g.m. Niels Johnsen Fabritius, Michael ( ), agent, justitsråd, IV 97, 98, 229 2, 230, 242 3, V 134, g.m. Anna Maria Köster ( ), IV 229 3, 230 2, 242. Fabritius, Pouline, g.m. J.F.Gyldenstjerne von Sehested

15 316 FABRITIUS FOG Fabritius, Susanna Jacoba, g.m. Fr. Chr. Kaas Fabritius de Tengnagel, familien, IV 242. Fabritius de Tengnagel, Adolphine (d. 1717), kammerherreinde, III 305. Fabritius de Tengnagel, Conrad Alexander ( ), konferensråd, handelsmand, IV 229, 242, 244, g.m. Debora Cloppenburg ( ), IV 229. Falck (1750), købmand, rådmand, V 482, 559 note 16. Falsen, C.M. ( ), sekretær i fattigvæsenet, justitsråd, IV 64 note 84. Fechtel, Poul (d. efter 1590), møntmester, IV 63 note 65, VI 33. Feilner, Tobias Christoph (1829), keramikfabrikant, V 378. Fenger, familien, IV 242. Fenger, Andreas (o ), regimentski- rurg, IV 213. Fenger, Andreas Evald (o ), IV 214. Fenger, Carl Emil ( ), læge, politiker, IV 214, V 643 2, 644, 690 note 7, g.m. Ida Louise Plockross ( ), IV 214. Fenger, Christian Noe ( ), IV 213. Fenger, Elisabeth Kirstine (o ), IV 213. Fenger, Emil (o ), IV 214. Fenger, Hanne Ely (d.1802), IV 213. Fenger, Ingeborg (d.1864), IV 214. Fenger, Johanne Helene ( ), IV 204. Fenger, Johanne Marie Christine (o ), IV 214. Fenger, Ludvig ( ), arkitekt, IV 64 note 99, V 572, 643 2, 650, 686, 691 note 24, VI 94. Fenger, Maria Christine, g.m. Mouritz With Fenger, Marie Helene (o ), IV 213f. Fenger, Nicolai Ernst (o ), grosserer, IV 213. Fenger, Peter (d.1857), IV 214. Fenger, Peter (o ), grosserer, IV 213 5, (214 4 ), 242 2, 269 note 61, g.m. Else Brock (o ), IV 213, 214, 242. Fenger, Peter (o ), IV 213. Fenger, Peter ( ), præst, V 643. Fenger, Rasmus (o ), præst, IV 213, 214 4, g.m. Marthe Helene Meinert (o ), IV 214. Fenger, Rasmus (o ), sæbesyder, IV 214, g.m. Christine Lorenze Meinert (o ), IV 214. Fenger, Zacharias (o ), IV 213. Ferdinand I, østr. kejser, V 358, 393, (399), (400), 401, 402 2, 414 3, 416 2, 417, 430, 431. Ferdinand, arveprins ( ), III 343, V 602, 603, 610, g.m. arveprinsesse Caroline ( ), III 343. Fern, Maria, g.m. Karel van Mander III Fertling, Andreas (1760), smed, IV 249. Fiellerup, Jens Larsen (1722), stolemager, III 262. Filarete, Antonio (ca ), it. arkitekt, billedhugger, III 413. Finck, Nicolai ( ), tømrer, III 28, 104. Fincke, Caspar (o ), kunstsmed, VI 259. Fischer, familien, III 103. Fischer, Hendrich (d. før 1733), III 255, g.m. Ellen (1733), III 255. Fischer, Johan Michael ( ), arkitekt, kirkeinspektør, IV 124, 126, 136, 148, 150, 160, 184, 270 note 82. Fischer, Johan Olfert (se Fischer, Olfert). Fischer, M. (1773), stenhugger, III 332 note 4, V 542, 574. Fischer, Michael (1755), kirkebygningsinspektør, IV 271 note 96. Fischer, Olfert ( ), viceadmiral, direktør, III 124, 126. Fischer, Olfert Fas ( ), viceadmiral, direktør, III 124. Fischer, Wilhelmine Louise ( ), III 492. Fistaine (d. 1841), major, III 121. Fistaine, C.G. (d. 1836), III 121. Fjeldskov, N.W. ( ), billedhugger, IV 65 note 113. Fleischer, jomfru, Teglgården (1720 rne), III 409. Floramonti, Francesco ( ), hannoveransk ambassadør, V 314. Floris, Cornelis, V 59 note 36. Flügel, arkitekt, V 387 note 95. Fog, B.J. ( ), biskop, V 676, 685.

16 FOGH FRIEDRICH 317 Fogh (1725), rådmand, VI 75. Fogh, Lars Nielsen (1716), bådsmand, III 218. Folmer, Rider (1733), murermester, V 162 note 21. Foltmar, Christoffer ( ) miniaturemaler, organist, VI 120. Foltmar, Johannes (o ), organist, VI 120. Fonnesbech, C.A. ( ), hofjægermester, minister, V 647. Fontaine, P.F.L., fr. arkitekt, V 387 note 99. Fontenay, Robert T. de (d. 1823), III 120. Fontenay, Rosalie J. (d. 1840), III 120. Fortling, Jacob ( ), arkitekt, stenhugger, IV 124, 125, 126, 128, 147, 148 2, 275 note 35, V 148, 166 note 96, 170 note 160, 475, 483, , 528, 532f., 534, VI 182, g.m. Anne Christine Hellesen (o ), V 540, 541. Fossati, Christoforo Lorenzo ( ), gipser, III 250, IV 126, 131 2, 172. Fossum, toldassistent, IV 208. Fossum, Zelma Martha Vilhelmina (o ), IV 208. Fraenckel, Liepmann ( ), miniaturemaler, V 358. Franck, Andreas ( ), oberst, vicekom- mandant III 218, 219, 260, 302, 305, g.m. hustru (d. 1711), III 305. Francke, August Hermann ( ), teolog, pædagog, VI 109. Frandsen Berg, Erik, se Berg, Erik Frandsen. Frankenau, Rasmus ( ), digter, læge, V 183. Frantz I, østr. kejser, V 337. Frantz II, østr. kejser, V 321. Frechland, Axeline, g.m. Nikolai Falkman Petersen Frechland, Jens (d.1826), præst, III 494, g. m. Ane Kirstine Nissen (d. 1834), III 494. Frederik I, konge af Danmark , IV 8, VI 36. Frederik II, konge af Danmark , IV 8, V 26, 61 note 79. Frederik III, konge af Danmark , III 165, 254, 342, IV 76 2, V 8, 12, 28, 30, 36, 37, 54, 60 note 73, 313, VI 71, 239, 247, 266, 272. Frederik IV, konge af Danmark , III 167, (185), 188, 193, 207, 226, 269, 273, 280, 286, 287, 342, 343, 345, 359, 380, 391 2, 404, 407, 410 3, 415, 441, 450, IV 21, 22, V 24 2, 29, 35 2, 37, 50, 64 note 151, 67, 68, (72 2 ), 81, 82, 84, (85), 99, 101, VI 72, (109), 110, (112), (113), 248, 284. Frederik V, konge af Danmark , III 240, 462, IV 78 3, (80 5 ), 81, 84 4, 86, 87, 88 3, 94, (98), 104, 118, (131), (137), (148), 158, 174, 175, 184, 187 2, (194), 240, (242), 245, 246 2, (265), V 12, (102), (130), 161, 246, 463, 464, , , 478, , 492, 504, 510, 512, 514, 526, , 536, 562 note 64, 579, VI 171, (174), (175), 206, 295. Frederik VI, konge af Danmark , III 159, 161, 265, 343, 366, IV 91, 93, V 9, 177, 186, (197), 250, (252), 256, 257,258, (323), (585), 588, 602, VI 61, 94, 101, 104. Frederik VII, konge af Danmark , V 9, 177, 183, 600, 613. Frederik VIII, konge af Danmark , III 162, V 12. Frederik IX, konge af Danmark , III 279, V 8, 9, 12. Frederik, hertug (d. 1657), V 64 note 150. Frederik, arveprins ( ), III 161, 343, IV 246. Frederiksen, Alfred (1934), billedskærer, III 390. Freile, Anders Andersen (1719), løjtnant, handelsmand, III 275, g.m. Maren Hansdatter, III 275. Freund, Conrad (d. 1882), præst, V Freund, Georg Christian ( ), billedhugger, V 713. Freund, Herman Ernst ( ), billedhugger, V 197, 198, 226, 228 3, 229, 230 2, 231 2, 232 3, 233, 234, 236, 252, 368, VI 297. Freund, Victor, V 232. Frey, Magnus (d. 1768), stenhugger, V 535. Freytag (Fridag), Burchard Philipp von, greve (1728), østr. gesandt, V 306. Fribert, Urban (1728), V 97 note 127. Friderichsen, Friderich (1747), kandestøber, III 247. Friderichsen, Poul, kgl. rejsebager, VI 134. Friderichsen, Vilhelm ( ), arkitekt, V 362, 578. Friedrich Carl, prins af Bevern, III 160. Danmarks Kirker, København 21

17 318 FRIIJS GERCKEN Friijs, C.E. lensgreve ( ), konseilspræsident, V 692 note 40. Friis, Achton ( ), maler, IV 102. Friis, F.F. ( ), bygningsinspektør, arkitekt, III 443, 454 2, 483, V 572, 594, 623 note 88. Friis, Johannes ( ), urmager, III 284, 513 note 241. Friis, Mogens greve ( ), rentemester, VI 295. Friis, Niels, orgelhistoriker, V 160. Friis, Peder ( ), arkitekt, fontænemester, VI 93. Frisoni, Donato Giuseppe (1715), arkitekt, V 143, 144. Frobenius, Theodor ( ), orgelbygger, III 390, V 266. From, Ane, g.m. Magnus Svardalin From, Hans Christian ( ), maler, V 616. Frost (1759), urtekræmmer, IV 132. Frost, Karen Hansdatter, g.m. Mathias Pedersen Nostrup Frølich, Lorenz ( ), maler, V 612, 650, 677. Fumars, Etienne ( ), professor, III 121, 122. Fumars, Marie H. de (d. 1816), III 121. Funch, A. ( ), urmager, III 285, 513 note 241. Furttenbach, Joseph (1649), III 440, IV 62 note 28. Fussing, H.N. ( ), arkitekt, III 454. Fædderholt, maler, V 269. Fäsch, Johann Rudolph, arkitekt, III 440, V 148. Fölckersam, Friedrich Woldemer von ( ), generalmajor, III 305. GI(?), mestermærke(?), V 405. G & S, V 334. G.S.J., V 421. Gabriel, Ange-Jacques ( ), arkitekt, V 486, , 502, 508, 516, 518, , 524, 525, 556, 558, Gade, Julie Alfrida, g.m. Adolf Emanuel Conradt-Eberlin Gade, Niels W. ( ), komponist, organist, III 267. Gagelmann, Pieter (1671), VI 292. Galizin (1842), fyrstinde, V 416 2, 440. Gamst, H. (1852), klokkestøber, III 287. Garde, Harald ( ), arkitekt, V 653, 735. Garde, Jean G. Mazar de la (d. 1783), III 120. Garde, Jeanne Henriette Rodolphine Mazar de la, se Verrayon, Jeanne Henriette Rudolphine. Garde, Juliane Henriette Mazar de la, g.m. P.A. Ross Garde, Marie L. Mazar de la (d. 1839), III 120. Garde, Sophie R. Mazar de la (d. 1783), III 120. Garde, Thomas Wilhelm (1920), kontreadmiral, III 126. Gardette, Pierre Claude la (o ), fr. kobberstikker, V 514. Garnier, Charles ( ), fr. arkitekt, V 736 note 16. Gaulli, Giovanni Battista ( ), it. maler, III 361. Gebauer, Chr. David ( ), maler, IV 281 note 69, g.m. Mariane Høgh (d. 1827), IV 260. Gedde, Christian ( ), ingeniørofficer, IV 19, 124, 164. Gedde, Samuel Christoph ( ), ingeniørofficer, VI 129, 149. Gedeler, Gottfried von (1700), arkitekt, V 144. Geelmuyden, Nicolay Schwartz, kgl. general- adjudant, III 122, g.m. Judithe Henriette Jordan ( ), III 121, 122. Geertz-Hansen, Kjeld (f. 1905), sognepræst v. S. Ansgars k., V 395, 407, 421, 423, 437, 440. Gehren, Carl Christian von ( ), ty. reformert præst, III 97, Geisler, Chr. (1930), organist, III 286. Gelert, Johannes ( ), billedhugger, V 676, 713. Geliert, Christian Fürchtegott ( ), ty. digter, III 132. Genge, Augusta Dorothea, g.m. J.F.Matthiesen Geoffrin (o. 1754), madame, V 504. Gercken, Andreas ( ), sten- og billedhugger, V 484. Gercken, Diderik ( ), stenhugger, billedhugger, III 172, 218, 219 2, 220, 221, 226, V 71 2, 75, 81 2, 82.

18 GERDSEN GRUND 319 Gerdsen, Casper (1730), klejnsmed, III 99. Gerlach, Carl Ludvig (d. 1893), syngemester ved Det kgl. Teater, IV 208, g.m. Leocadie Bergnehr (d. 1919), IV 208. Gerlach, Johanne Louise ( ), V German, M., III 274. Gersdorff, Nicolay ( ), stiftamtmand, III 458, g.m. Louise v. Boinebourg ( ), III 458. Gertz, M.C1. ( ), filolog, III 484, 499, g.m. Anna Catharina Møller ( ), III 500. Getreuer, C.P. ( ), maler, IV 54. Gianelli, Dominicus (1764), billedhugger, V 536. Gianelli, Peter Leonhard ( ), medaljør, V 583. Gibbs, James, IV 267 note 16, 272 note 100. Giedde, Christian (o ), proviantforvalter, IV 228. Giedde, Ragna, født Angel (o ), IV 228. Giede, Marie, g.m. Rasmus Langeland Gierach, Heinrich (1764), hofbilledhugger, V 536. Giert (1628), stenhugger, VI 287. Gieseman, Friderich (d. 1782), økonom ved Frederiks Hospital, III 158, 306. Gige, Lorentz (1772), gørtler, III 279. Giging, Lorenz (1724), gørtler, III 243. Giøde, Peder (1720 erne), berider, III 409. Glahn, Gunnar ( ), arkitekt, V 364 2, 370, 386 note 87, 441. Glahn, V. ( ), præst, III 450, 454, 470. Glaser, Michael (1786), klejnsmed, IV 263, g.m. hustru, IV 263. Glass, Frederik (1816), snedkermester, orgelbygger, VI 104 note 49, note 51. Gloerfelt, Louise, g.m. F.C.Prehn Glomsøe, Niels (d. 1736), præst, III 468* Glæsel, Edvard ( ), landskabsgartner, III 499, g.m. Ellen Mygind ( ), III 499. Gobisch, Benjamin (d. 1764), stenhugger, V 535. Godske, Peder (1555), lensmand, V 25. Godskesen, Marius ( ), borgmester, III 499, g.1.m. Elisabeth Rump ( ), III 499, g.2.m. Augusta Lassen ( ), III 499. Goes, Johan de (1659), kejserlig gesandt, baron, V Goldmann, Nicolai (1699), III 347. Goltzius, Hendrick ( ), nederl. maler og kobberstikker, III 272. Gondolatzsche, Johann Gottlob (o ) justitsråd, IV 227. Gorrisen (Görrison), Frederik (1740), borgmester, V 134. Gottlob, Kaj ( ), arkitekt, VI 94. Gottscheer, Martin (1690), østr. jesuiterpræst, V 306. Graffenberger, J.A., IV 281 note 64. Grage, B. (1939), stenhugger, III 135 note 79. Gram, Laurits (1696), præst i Børnehuset, VI 55. Grandmaison, havearkitekt, III 170. Graumann, runddrejer, V 583. Green, Carl Emanuel ( ), sølvsmed, IV 46, V 741. Green, Elias (d. o. 1736), marmorerer, III 380, V 79 2, 85. Greger, H.I. (d. 1820), major, III 307. Gregersen, Jens Johan ( ), orgelbygger, III 94, 390, V 266, VI 164, 297. Gregor (I) den Store ( ), pave, V 713. Gregor VI, pave, V 406. Gregor XVI, pave, V 358, 393, 408 2, 416, 417 2, 431. Gregoriussen, J. ( ), drejer, III 248, 332 note 43. Grevenkop, Hans Gottlob von (o ), oberst, IV 238, g.m. Sophie Amalie de Boyssel (o ), IV 238. Grieg, Edvard ( ), no. komponist, V 750. Griffenfeld, Peder Schumacher greve ( ), rigskansler, V 305, VI 290. Grims, H., kollektør, IV 88, 268. Groth, Simon ( ), guardein, kemiker, III 449, IV 45, V 255, 404, 411 2, 412, 737, 738, 739, 744. Grothaus, Albert Gabriel ( ), ty. sognepræst ved Garnisonsk., III 236. Grund, Johann Gottfried ( ), billedhugger, IV 136, V 574, VI *

19 320 GRUNDTVIG HALL Grundtvig, Frederik Lange ( ),præst i Amerika, folklorist, IV 40*. Grundtvig, Johan Wilhelm (1811), kattuntrykker og farver, VI 254. Grundtvig, Ludvig August ( ), professor, dr.jur., III 499. Grundtvig, N.F.S. ( ), præst, forfatter, historiker, III 497, IV 10 4, 11*, 12, 19, 20, 35, 40*, 46 4, 47 2, 48, 51, 57, 58 2, 91, 92 2, 93 4, 172, 178, 180, 186, 192, 244, 269 note 63, V 464, 605, 638f., 644, 655, 674f., 676, 680, 707, 711* 732, 738, 741, 752*, 754, 757, 758, g.m. Asta komtesse Kragh-Juel-Vind- Frijs ( ), IV 46, V 736, 741. Grundtvig, Svend Hersleb ( ), folkemindeforsker, III 493, 497, g.m. Laura Bloch ( ), III 497. Grüder, Hermann, dansk apostolsk præfekt, V 308, 404, 417. Grüner, Louise, g.m. Georg Wilhelm von Bergen Gröger, Friedrich Carl ( ), maler, V 268. Grönevoldt (1769), kobbersmed, IV 127. Grøngaard, Anna Maria, g.m. Carl Wilder Grønnander, Johan (d. 1802), tinsmed, VI 137. Grønwald (1758), kobbersmed, VI 183. Graae, Rolf, arkitekt, V 688, 751. Graahed, Jens (1769), kobbersmed, IV 127. Gude, Henrik ( ), schoutbynacht, III 266, 304, 305, g.m. Elisabeth Gude (d. 1734), III 304. Gude, Jacob ( ), embedsmand, VI 110. Guderding (1724), blytækker, V 71. Gudmandsen, Jens (1753), kirkeværge, III 425, 460. Gudmundsen-Holmgreen, Johan ( ), maler, billedhugger, V 438, 687, 711. Guione, Giulio (d. 1771), stukkatør, V 139, 167 note 111. Gustav III, konge af Sverige, V 9. Gyldenløve, Christian ( ), V 60 note 59, 314. Gyldenløve, K.F., se Gyldenløve Christian. Gyldenløve, Ulrik Frederik (d. 1704), V 469. Gylding, Jørgen ( ), maler, V 402. Gyllembourg, Thomasine, født Buntzen ( ), forfatter, III 344. Gyntelberg, Nicolai ( ), arkitekt, kunst- kammerforvalter, VI 270 note 6. Günther, A.V. (1904), murermester, V 311 note 81, 385 note 63. Günther, Christoffer ( ), apoteker, VI 135 3, 136 3, 137, 138. Günther, Frederik ( ), oversekretær i Tyske Kancelli, V 304. Günther, I.C. (1877), murermester, V 362. Güntzel, Jørgen ( ), grovsmed, VI 252, 259. Gütike, Johann (d. 1765), stenhugger, V 353. Gärtner, Friedrich von, ty. arkitekt, V 378, 379, 388 note 111. Göricke, A. (1906), justitsråd, III 466. Göricke, Christian Georg Wilhelm ( ), ty. præst ved Garnisonsk., III 236, IV 156. Göthe, Eosander von (d. 1719), sv.-ty. arkitekt, V 175 note 232. Götsche, A.E. (1759), malermester, IV 127, 131. H.B., se Bentsen, Hans. H C D (1879), III H.C.S.T. (1700), VI 55. H.F.H., se Hassert, Hermann Ferdinand. HH, se Holm, Hans. H.V.L.T.L., se Lerche, Vincents. Hack (1775), smedemester, V 574. Hacquart, Philip (o ), læge, V 305. Hafniæ, Mathias, se Clausen, Mads. Hagemann, Antonie, V 743. Hagemann, Gunnar, V 743. Hagemann, Gustav Adolph ( ), ingeniør, industrileder, V 743. Hagemann, P.C. ( ), arkitekt, III 98, V 593. Hagemann, Poul, V 743. Hagen, G.B. (1920), arkitekt, III 126. Hagen, Peter M. (1841), V 356. Hagen, Peter Terpager (1808), guldsmed, IV 45. Hager, Johan W. Fr., kantor, IV 278 note 22. Halberstadt, Amsel, guldsmed, V 411. Hald, J. Pedersen (1781), maler, VI 212. Hall, C.C. ( ), politiker, premierminister, V 647.

20 HALL HANSEN 321 Hall, G. (1786), tømrer, III 104. Hall, Peter Elias ( ), præst, III 425, 470* Hailing (1777), urmager, VI 198. Hamberg, Per Gustaf, III 40. Hamburger, Agnete, født Barnekow ( ), IV 225, (226). Hamburger, Carl L.H. ( ), ty. reformert præst, III 104, 125. Hamm, F. (1883), klokkestøber, V 756f. Hammer, Abel Cathrine, g.m. kammerråd, amtsforvalter Lange Handberg, Ane Margrethe, g.m. Ole Johansen Winstrup Hannibal, Lauritz ( ), V 673. Hannover, Emil ( ), kunsthistoriker, V 685, 700 note 170. Hans W., se Larsen, Hans W.. Hans, konge af Danmark , V Hansdatter, Anne (1691), III 156. Hansdatter, Elisabeth, g.m. Thøger Lasson Hansdatter, Maren, g.m. Anders Andersen Freile Hansdatter, Margrethe, g.m. Jens Jensen Hansen, slægten, III 240. Hansen, våben, IV 236. Hansen, Aksel ( ), billedhugger, III 497, V 676, 713. Hansen, Anders (d. 1665), præst, IV 46. Hansen, Anne Dorthea, g.m. Severin Peter Hansen Hansen, Anne Sophie, g.m. Hans Georg Krog Hansen, Arentsine Caroline ( ), IV 209. Hansen, C.B. ( ), møbelfabrikant, V 425, 746, 747. Hansen, C.F. ( ), arkitekt, IV 100, V 7, 11, 178*, 179 2, 183 3, 184, 186 3, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 200 2, 201, 202, , 218, 220, 224, , , 238, 258, 259 2, 266, 268-2, 269, 273 note 98, note 100, 280 note 273, 322, 572, , 597, 599, 605, VI 93f., 97, 102 note 31, note 36-38, note 48,114, 132, 287. Hansen, C.F. (1774), amtmand, IV 234. Hansen, Christian ( ), bygningsinspektør, V 366, 572, 573, 594, 602, 640. Hansen, Claudius, arkitekt, III 501. Hansen, Constantin ( ), maler, V 612. Hansen, Edvard Hannibal, maler, V 618. Hansen, Emilie ( ), IV 227. Hansen, Hans ( ), plantør, III 477, 492. Hansen, Hans Ernst (d. 1800), IV 196. Hansen, Hans Henrich ( ), kurator ved Christiansk., IV 86. Hansen, Hans Heinrich ( ), IV 195. Hansen, Heinrich ( ), maler, V 670. Hansen, Johann (d. 1767), stenhugger, V 535. Hansen, Joseph Theodor ( ), maler, V 618. Hansen, Julie Johanne Christiane (d. 1895), skuespillerinde, IV 22. Hansen, Jørgen Christian (d. 1880), kgl. kammersanger, IV 226 3, g.m. Erhardine Adolp- hine Rantzau (d. 1893), IV 226. Hansen, Karen, g.m. Christian Vilhelm Lund Hansen, Lauritz ( ), stadsbedemand, III 490. Hansen, Lauritz (1893), maler, VI 101. Hansen, Louise B., g.m. Henrik Meldahl Hansen, Martha Marie, g.m. Joachim Conrad Oehlenschläger Hansen, Mary (f.1899), billedhugger, III Hansen, Mette, født Carse (d. 1770), IV 195. Hansen, Morten (1709), ankersmed, III 388. Hansen, Nicolaj (1909), borgmester, III 493. Hansen, Nicolaus (1762), IV 195. Hansen, Nona (d. 1921), IV 226. Hansen, Peder (1693), kandestøber, VI 74. Hansen, Rolf Hoogkerk ( ), IV 196. Hansen, Siegfriede Mathilde Bernutta (d. 1899), IV 226. Hansen, Sofie (1937), IV 224. Hansen, Stephen (o ), generalkrigskommissær, IV 234 2, 236, 244, g.m. Dorothea Sophie Raun (o ), IV 234. Hansen, Theophilus ( ), arkitekt, V 201, 387 note 107, 667, 694 note 111. Hansen, W. (1774), kancelliråd, IV 234. Hansen, Valborg Julie Alvilda ( ), IV Hansen, William ( ), direktør, IV 224.

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub takker de deltagende klubber, spillere og forældre, der vil være med til at gøre vestjysk BANK Forårsstævne 2015 til en god

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Historical Family Map - von Eyben

Historical Family Map - von Eyben Norway Sandviken Greenock Stockholm Sweden Goteborg Denmark Aalborg Randers Aarhus Emmaboda Esbjerg Horsens Helsingor Roskilde Frederiksberg Gentofte Landskrona Copenhagen Rendsburg Norden EsensGluckstadt

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Konfirmation Borgerlig Viet Død - Anna Maria Juliana Aabenraa

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere