NAVNEREGISTER TIL BIND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAVNEREGISTER TIL 3.-6. BIND"

Transkript

1 NAVNEREGISTER TIL BIND Navneregistret er i alt væsentligt udarbejdet efter de principper, der blev lagt til grund for registret til bind, jfr. Kbh. By, 2, tillæg s. 5. Samtlige personnavne i tekst og noter er medtaget, herunder kunstner- og håndværkernavne, samt uidentificerede initialer. Endvidere slægtsvåben. Undtaget er dog: personnavne, der ikke henviser til selve personen, men til en ting, en tid, en slægt, en virksomhed osv., kongenavne på mønter, bibelske personer og helgener, samt sagnfigurer. Desuden forfattere og personnavne i bogtitler. Konservatorer, forskere og medarbejdere medtages kun, når deres navne optræder i teksten, men ikke, når de nævnes i noterne. Hustruer registreres med tilhørende sidetal under ægtefællens navn, hvis denne er omtalt i DK. Kendes hustruens fødenavn, registreres hun også under dette med en henvisning til ægtemanden. I tilknytning til navnet anføres en datering, enten levetid eller, hvis denne ikke kendes, det/de årstal, hvor den pågældende person er omtalt. Endvidere nævnes professionen, bredt forstået som det erhverv, stilling eller position, som karakteriserer personen. Ved sidehenvisninger anføres tillige det respektive bindnummer, angivet med romertal (til forskel fra sidetallets arabertal). Kursivering af et sidetal angiver, at et billede af den respektive person er omtalt. I dette tilfælde vil også personnavnet være kursiveret. Stjerne* ved sidetallet betyder, at billedet er gengivet på den pågældende side. Eksponenttal efter et sidetal betyder det antal gange, den pågældende er nævnt på siden. Parentes om et sidetal angiver, at den registrerede person (våben) kun forekommer indirekte. Navneregistret er udarbejdet af Gudrun Ebbesen og Henrik Bendixen i samarbejde med BBJ. Ved indtastning på EDB har følgende medvirket: stud. mag erne Pia Michelsen, Susanne Bjerknæs Petersen og Anders Holm Rasmussen. AC, guldsmed, IV 178. AD, mestermærke, se Dragsted, Arent. AEM, se Meinert, Andreas Evald. AH, se Hansen, Anders. AH, mestermærke, se Halberstadt, Amsel. AK, V 404. AK, se Krøyer, Axel J.. AM, mestermærke, se Michelsen, Anton. AMW, se With, Jesper Pedersen. Abbestée, familien (1690), III 42. Abbestée, Michel (Michael) (d. 1698), handelsmand, kirkeældste, III 32, 130, 132. Abel Cathrine Wolfsdatter von der Wisch ( ), legatstifter, VI 159, 295, g.m. Hans Hansen Osten. Abildgaard, Nicolai ( ), maler, V 237, 574, 582. Abrahams, arkitekt, III 142 note 33. Absalon (d. 1201), ærkebiskop, V 19. Acharius, Gustav ( ), instrumentmager, VI 105, 107 note 51. Ackermann, Joseph (1842), gesandtskabspræst, V 358. Adam (1640), klejnsmed, VI 251. Adeler, Cort ( ), generaladmiral, V 314. Adler, mægler, V 355. Adler, Georg Christian (d. 1789), IV 214. Adler, Johan Georg Christian ( ), orientalist, IV 214, 247, 280 note 83. Adler, Johan Gunder ( ), kabinetssekretær, V 231. Adrian, Isac, kobbersmed, IV 127, Adrian, Jacob ( ), kobbersmedemester, III 124, g.m. Anne Marie Pohlmann ( ), III 124. Adzer, Daniel Jensen ( ), medaillør, V 469. d Agar, Jacques ( ), hofmaler, III 24. Agnelli, advokat, V 414. Agricola (1750), løjtnant, V 482, 561 note 54. Ahlefeldt, Anna Joachimine, g.m. F.L. Danneskiold-Laurvigen Ahnemøller, Hans (1645), tømrermester, VI 252, 254, 257. Aird, Alexander (1856), ingeniør, V 593, 594. Albek, Nicoline, g.m. Matthias Thye

2 ALBEL APPLEBY 303 Albel, Barbra Agnete (o. 1850), III 308. Alberti, Leone Battista ( ), it. arkitekt, III 350. Albertus Bygmester, se Mathiesen, Albert. Alexandra, kong Edward VII af Englands dronning, III 162. Alien, se Allien. Allien, Daniel P. ( ), snedker, III 256, Als, Peder ( ), maler, III 254. Alversen, Henrik ( ), billedsnider, III 172 2, 215, 216. Amalie Magdalene Christiane Caroline rigs- grevinde af Leinigen-Westerburg, g. m. Christian Lerche Amberg, Henriette Adelaide Francisca (d.1785) IV 222. Amberg, Jesinius Johan Christoph (o ), IV 222. Ambrosius (o ), biskop, kirkelærer, V 697 note 136, 713. Ambrosius, Jørgen (1723), klejnsmed, III 281. Ambrosiussen, Alexander Wolfgang ( ), gørtler, IV 226 2, g.m. Johanne Kristine ( ), IV 226. Ambrosiussen, Johanne Kristine, g.m. Alexander Wolfgang Ambrosiussen Ambus, P.J. (1767), klejnsmed, III 281. Amthor (1691), major, III 156. Amundin, C. (1922), gørtler, III 262. d Anchamp (1830), forstander, V 338 note 33. And, Lisebet Axelsdatter g.m. Søren Hansen Benzon Anders (1753), smed, III 425. Anders, Maren (1661), VI 42. Andersdatter, Guri ( ), IV 203. Andersen, Adam (1759), VI 157. Andersen, Anders (1743), smed, III 460. Andersen, Andrea, g.m. Gottlieb Bindesbøll Andersen, H. ( ) snedker, V 665, 680, 735, 746. Andersen, H.C. ( ), digter, IV 17. Andersen, Jacob, hollandsk-luthersk præst, se Andreæ, Jacob. Andersen, Just, V 419. Andersen, Jørgen (1640), VI 249f. Andersen, Marie Sidse, g.m. Heinricy Andersen, Marinus ( ), arkitekt, III 188, 210, 228, 253, 262, 296. Andersen, N.C. (1782), etatsråd, IV 212. Andersen, Poul-Gerhard ( ), orgelbygger, IV 52, 67 note 157, 182, V 265, 266, VI 164. Andersen, Skifter (1884), skibsbygmester, IV 58. Andreae, A.H., V 388 note 111. Andreas, Andreas (1638), sværdfeger, V 50. Andreæ, Jacob (1690), hollandsk-luthersk præst, III 33, 167. Angel, Karen, g.m. Peter Frederik Suhm Angell, familien, IV 279 note 36. Angelo, G.N. ( ), kobberstikker, VI 132. Angibaud, Elie, III 121, g.m. Gabrielle Ducros (d. 1745), III 120, 121. Anna, g.m. Niels Andersen Petz Anna Cathrine, kong Christian IV.s dronning, VI 241, 244. Anna Sophie, kong Frederik IV.s dronning, III 216, 241, V 64 note 151, (72), VI 110. Anne (1727), vaffelkone, g.m. Peder Larsen Ansgar (o ), ærkebiskop, V 308, 360, 639, 676, 680, 707*. Anthon, Georg David ( ), arkitekt, IV 80, 86 2, 112 2, 120, 124, 136 3, 140, 267, 272 note 104, V 10, 475, 478, 491f., , , 512f., 516f., , , 525f., 527, 528, 531, 533, 536, 556, 558, Anthoni, slægten, IV 44. Anthoni, Hans Christoph (d. 1690), sølvsmed, IV 44. Antonetty, C., V 357. Antonietti, gipserer, V 274 note 101. Appel, Caroline C.F. (d. 1821), III 120. Appel, Charlotte D. (d. 1833), III 120. Appleby, familien, IV 243. Appleby, Anna, g.m. John Brown Appleby, Peter ( ), skibsbygger, IV 99, 209 4, 210, 211, 219, 242, 243, 278 note 27-28, g.m. Anna Pattridge ( ), IV 209, 210. Appleby, Peter ( ), grosserer, skibsreder, IV 210, *

3 304 APPLEBY BARNEKOW Appleby, Sophia Louise ( ), IV 209. Arboe, Peter, urmager, IV 67 note 147. Arcangelo di Cola da Camerino (1420 erne), it. maler, V 429. Arff, madame, VI 163. Argand, Aimé (1828), V Arnbek, Christof(f)er (d.1765), stenhugger, V 535. Arnolfo di Cambio (d.1302), it. billedhugger og arkitekt, V 437. Arthur-Nielsen, I., arkitekt, V 385 note 67. Arup, Erik ( ), historiker, IV 13. Ascanius, Peder ( ), zoolog, IV 228, 247. Aschoff, J.G. (1769), III 103. Astrup, Caroline Gustave Andrea von, g.m. Peter Thomsen Astrup, Jens (d.1807), IV 229. Astrup, Mette Marie ( ), skuespillerinde, III 310. Athanasius (o ), biskop, kirkelærer, V 697 note 136, 712. Aubry, Claude-Guillot ( ), fr. arkitekt, V 510. dauchamp, François Louis ( ), III 310, VI 60. Augustinus ( ), kirkelærer, V 685, 699 note 136, 713. Axelsen, slægten, III 240. BT, se Bonnesen, E.P. og Tøndering, Andrea Johanne. Bach, Johan Sebastian ( ), ty. komponist, V 11, 158. Bache, Otto ( ), maler, V 677. Baciccio, se Gaulli, Giovanni Battista. Bacquet, Suzanne Annette (d. 1843), III 120. Badstüber, Paul (1732), kobbertækker, III 417, V 162 note 21. Bager, Bente, VI 163. Baggesen, Jens ( ), digter, V 251. Bagschwerdt, Lars Rasmussen, se Bagsværd, Lars Rasmussen. Bagsværd, Lars Rasmussen ( ), smedemester, IV 126, 127, 131, 160, 163, 166, 180, 186, Bahecke, G.H. (1752), stenhugger, V 484. Bahneberg, C. (d.1842), kancelliråd, III 491. Bahr, Jacob (1704), messingarbejder, V 38. Balagny, Armand de (d. 1705), officer, arkitekt, VI 266. Balche, Hans ( ), hofsnedker, V 29, 46, 49, 51 2, 65 note 153. Balche, Henrik ( ), hofsnedker, VI 295. Balcke, Christopher (1772), urmager, III 284. Baldthersen, Daniel (1643), tømrer, VI 252. Balfour, David, IV 268. Balle, Nicolai Edinger, ( ), biskop, III 134 note 39, 274, V 307, 320, 707, 711* VI 111. Balle, P.M. (1750), stadskonduktør, IV 80, 97. Balle, Søren (1732), stadskonduktør, VI 113. Ballin, Mogens ( ), maler, kunsthåndværker, V 419, 432. Bals, snedker (1759), VI 189. Bang, Alexine (d.1802), IV 238. Bang, Carl Peter Frederik (d.1906), grosserer, IV 198. Bang, Herman ( ), forfatter, V 198. Bang, Jacob Nicolai Hass ( ), cand. theol., IV 198, 202. Bang, Jens ( ), læge, arkitekt, VI 56, 86, 132. Bang, Johan August Rettig (o ), guldsmed, V 37. Bang, Leila, født Petersen ( ), IV 198. Bang, Paul (1941), guldsmed, V 407. Barbet, Jonas, se Barbette, Josias. Barbette, Josias ( ), lemaler, III 43. Barch, N.J. (1760), perlestikker, VI 180. Barchmann, Jacob (1742), kommiteret, V 475, 484, 513. Barfod, Povl Frederik ( ), forfatter, politiker, III 497, g.m. Emilie Birkedal ( ), III 497. Barfoed, Erik (1928), III 198. Barger, Christopher (1688), maler, III 28. Bargum, Henning Fr., købmand, V 530. Barnekow, Anna ( ), IV 225. Barnekow, Brita ( ), malerinde, IV 225, (226). Barnekow, C.R.M.I. von ( ), oberstløjtnant, III 310.

4 BARNEKOW BENZON 305 Barnekow, Chr. ( ), komponist, IV 203, 224, 225 2, g.m. Laura With ( ), IV 225,(226). Barnekow, Mathilde ( ), IV 225. Barnekow, Thora ( ), IV 225. Barnekow, Viggo ( ), legationsråd, IV 225, (226). Barnekow, Aage ( ), IV 225. Barnewitz, Frederik von, V 313. Barum, Peter, III 409. Barüel, Anne D. E. (d. 1814), III 120. Barüel, Anne E. (d. 1808), III 120. Barüel, Claude P. (d. 1795), III 120. Barüel, Jean Mathieu, se Barüel, Johan Mathias. Barüel, Johan Mathias ( ), malermester, III 120, 124. Barüel, Simon (d. 1798), III 120. Basballe, Christian (o ), stadskonduktør, IV 240 2, g.m. Elisabeth Caroline von Dum- reicher ( ), IV 239, 240. Basilius (o ), kirkelærer, V 697 note 136. Basse, A. (1931), billedhugger, III 96. Basse, Peder Nielsen (1725), tømrermester, IV 21. Bath, Johan Nicolai (1807), urmager, III 285. Bau, Waldemar (1900), snedker, III 139 note 2, note 9. Baudissin, Wolf greve (1876), V 674. Bauer, Christian Carl Frederik ( ), IV 198. Bauer, Susanne (d. 1773), IV 198. Baumann, I., IV 281 note 64. Baumann, Simon (1694), svensk snedker, VI 274, 277. Baumbach, Claes (1958), billedhugger, III Baumgarten (1768), kontrollør, III 257. Baumgarten, H.H. ( ), mekaniker, IV 99. Baumüller, Johannes (d. 1763), stenhugger, V 535. Baur, J.H. (1804), V 246. Baur, Wilhelm (1920), ty. reformert præst, skoleleder, III 135 note 78. Bayer, Christian Frederik ( ), maler, V 613, 617. Bech, Hendrich (1765), billedskærer, IV 276 note 45. Bech, Juliane Marie, g.m. Frederik von Low- zow Bech, Michael Peter (1771), urmager, IV 186, 277 note 58. Beche, Zacharias (1757), VI 183. Beck, Anne Cathrine ( ), IV 202. Beck, Carl Friedrich (d. 1764), IV 202. Beck, Christine Wilhelmine, g.m. Heinrich Bevers Becker, C. (1852), stenhuggermester, V 593. Becker, John, V 742. Becker, Peter Friedrich ( ), grosserer, IV , g.m. Mette Cathrine ( ), IV Beek, Johann (d. 1762), stenhugger, V 535. Beenfeldt, Ulrich Ferdinandt ( ), maler, III 468, 469. Begtrup, Holger ( ), højskoleforstander, IV 276 note 54. Behncke, Johan Christopher Traugott (o ), IV 260 2, g.m. Dorthea Maria Lud- wigsen ( ), IV 260 3, (261), 281 note 71. Behncke, Johanne Christiane (o ), IV 260. Behncke, Maria Magdalene, g.m. Christian von Thonboe Bekker (1753), proviantinspektør, VI 157. Bekmann (1772), kancelliråd, VI 120. Bendtsdatter, Gundel, g.m. Rasmus Boesøn Bendtzen, Jørgen, maler, III 47. Bendz, Wilhelm ( ), maler, III 469, V 326, 611, 614. Benedikt af Nursia ( ), ordensstifter, V 685, 713. Bensen, Cecilie (1862), III 452, Bensen, Isaak (1862), bådebygger, III 452, Bentsen, Hans (o ), rådmand, III 232 3, g.m. Karen Mogensdatter Schou, III 232. Bentsen, Ivar ( ), arkitekt, IV 19, VT 174. Bentzon, se også Benzon. Benzon, våben, III Benzon, Hans Sørensen til Sohngaardsholm ( ), kommerceråd, III 157, 217 3, 218 2, 226*, 229 2, 231, 232 2, 240, (260), 302 3, 303 3, 304, g.m. Elisabeth Lasson ( ), III (226*), 232, 240, 302, 303.

5 306 BENZON BIELEFELDT Benzon, Severin til Havnø ( ), III 217, 219, 226, 232, 260. Benzon, Søren Hansen (1653), III 232 2, g.m. Li- sebet Axelsdatter And, III 232. Berain, Jean ( ), fr. arkitekt, V 98 note 160, note 161. Berckentin, C.A. von, lensgreve ( ), gehejmeråd, IV 10, 200, 245, V 475, 484. Berens, Lovise Emilie ( ), IV 259. Berg (1869), slotsforvalter, III 394 note 28. Berg, Andreas (d.1764), stadsmusikant, IV 25, 267 note 21. Berg, Erik Frandsen (1721), snedker, III 380. Berg, H.Chr. (1889), billedskærer, III 139 note 30. Berg, Jens (o. 1736), snedker, VI 133. Berg, John G. (1832), maler, III 394 note 23. Berg, Knud Poul ( ), kunsthandler, IV Berg, Ole (o ), maler, IV 275 note 27. Berg, Otto Niels Christian ( ), antikvitetshandler, IV 227, 228 2, g.m. Valborg Esther Liebmann ( ), IV 228. Berg, Sofie N.E. ( ), IV Berg, Urban (1746), blikkenslager, III 240. Bergen, Anne Susanne ( ), IV 198. Bergen, Georg Wilhelm von ( ), krigs- råd, støbemester, IV 198, g.m. Louise Grüner ( ), IV 198. Bergen, Johann Christian Gottlob von ( ), IV 198. Bergen, Johann Daniel von ( ), bygningsinspektør, IV 197, 198. Bergen, Johann Friedrich von ( ), IV 198. Bergen, Johann Jürgen von ( ), bøssemager, kirkeforstander, IV 99, 197, 198, 199, g.m. Anna Christina Jacobi, IV 198. Bergen, Johann Wilhelm von ( ), rustme- ster, IV 198, g.m. Ellen Sophie Broberg ( ), IV 198. Berger (1754), tømrermester, IV 130. Berger, Albrecht (o ), IV 222. Berger, Johan Chilian Just von ( ), læge, konferensråd, IV 222, 241, 246, 263, 279 note 39, VI 175, g.m. Sara Margrethe von Ramdohr (o ), IV 222. Berger, Johan Wilhelm von (d. 1779), IV 222. Bergmann (1821), orgelbygger, V 336. Bergnehr, Leocadie, g.m. Carl Ludvig Gerlach Bergsøe, Vilhelm ( ), forfatter, V 607. Bering, Jens Pedersen, graver, III 266. Berkenhout, I.I. ( ), ty. reformert præst, III 123, g.m. I. Braamhorst, III 123. Berling, Polly ( ), kammerherreinde, V 404, 417. Berner, Henrik (d. 1632), hofsnedker, kirkeværge, VI 153, 293. Berner, Andreas (1775), billedhugger, IV 100. Berner, Jacob (1689), garnisonspræst, III 166. Berner, fru, født Sporon (d. 1838), III 120. Bernhard af Clairvaux ( ), V 676, 713*. Bernini, Gianlorenzo ( ), it. arkitekt, billedhugger, III 442 2, 444, VI 280. Bernstorff, familien, IV 244. Bernstorff, Elisabeth Johanne Eleonora baronesse ( ), IV 228, 245. Bernstorff, Johan Hartvig Ernst greve ( ), statsminister, IV 78, 86, 176, 242, 245 2, 246, V 475, 478, 484, 486, 494, 500, 504f., 508, 527, 540, 573, 701. Bertelsen, Claus (d. 1724), fasanmester, III 410. Bertouch, Carl Rudolph (o ), kammerherre, IV 218. Beschung, Morten (1702), remmesnider, III 408. Bessel, Anna Joachimine, g.m. Johannes Outzen Bestie, Georg ( ), etatsråd, IV 221 2, g.m. Caroline Sophie Hassert ( ), IV 221. Bestie, Johanne Caroline Marie (d. 1883), IV 221. Bevers, Heinrich ( ), tal- og klasselotterikollektør, IV 262, g.m. Christine Wil- helmine Beck ( ), IV 262. Bevers, Sophie Henriette ( ), IV 259. Bianco, Christian Peder (d.1813), vinhandler, V 307, 309, 321, 322, 342, Biar (d. 1687), fabrikant, III 101. Bielefeldt, Marie Elisabeth von (o ), IV 237. Bielefeldt, Sigismund Jacob von (o ), oberst, IV 237 2, g.m. Marie Sophie (o ), IV 237.

6 BILLE BORNEMANN 307 Bille, C. St. A. ( ), redaktør, politiker, V 644f. Bindesbøll, Michael Gottlieb ( ), arkitekt, III 498, V 322 3, 342, 572, 573, 588, 591, 622 note 58, 643, g.m. Andrea Andersen ( ), III 498. Bindesbøll, Thorvald ( ), arkitekt, III 484, 497, Bing, Hanne, se Ring, Hanne. Binzer, Ina, se With, Ina. Birch, Andreas ( ), biskop, VI 111. Birch, Antoinette Thomasine, g. m. Michael Frederik Liebenberg Birch, Niels (1755), inspektør, V 532. Birckenfeld, J.L., IV 281 note 64. Birkedal, Emilie, g.m. Povl Frederik Barfod Bischoff (1773), stolemager, VI 119. Bissen, Herman Wilhelm ( ), billedhugger, III 311, 484, 490, V 193, 197, 226, 227 2, 228 2, 231, 232 4, 236 2, 237*, 238, 594, 600, 676, VI 292. Bissen, Vilhelm ( ), billedhugger, III 484, 497, V 711, 754. Biörn (Børner) Christian (d.1763),stenhugger, IV 124, 271 note 96, 274 note 2, V 535. Biørn, se Bjørn, Andreas. Bjelke, Jørgen, V 314. Bjerg, Johannes ( ), billedhugger, V 687, 711. Bjerregaard, Martha, g.m. Christen Noe Bjørn (Bjørnsen), slægten (o. 1770), VI 209. Bjørn, Andreas ( ), købmand, IV 97, 268, V 469. Blankensteiner & Søn (1826), købmandsfirma, V 266. Blankensteiner, Johannes G. (1817), forstander, V 331, 340 note 66. Blasius, Lennart (d. 1644), arkitekt, VI 249, 251, 260, 295. Bless, Johan Peder ( ), maler, V 752. Blichfeldt, C.A., billedskærer, V 680, 748. Blichfeldt, Emil ( ), arkitekt, V 652. Bloch, Carl ( ), maler, V 677. Bloch, F., V 738. Bloch, Laura, g.m Svend Hersleb Grundtvig Bloch, Oline Sophie Frederikke, født Hadsund ( ), III 493. Block, Hinrich (1750), bygningsforvalter, V 482, 528. Blondel, Jacques François ( ), fr. arkitekt, teoretiker, V 486. Blondel, Jean François ( ), fr. arkitekt, V 486. Bluhme, Johannes Bartholomæus ( ), VI 292, g.m. Ida Amalia Jönsen, VI 292. Blücher, H.H. ( ), smed, IV 160, 163. Blücher-Altona, grevinde, født Ferall ( ), V 329. Blædel, Nicolai Gottlieb ( ), præst ved Garnisonsk., III 160, 164, VI 198. Bo, Jørgen (f. 1919), arkitekt, III 95. Bobé, Louis ( ), historiker, III 367, IV 190, 192, 194. Bock (1842), smedemester, V 368, 417. Bocksen (1762), snedker, IV 185. Bodtzen, Peter Petersen, se Botzen, Peter Petersen. Boertmann, Peter (1761), tømmerhandler, justitsråd, V 319. Boesøn, Rasmus (1694), IV 44, g.m. Gundel Bendtsdatter (1694), IV 44. Bohlmann, Reinhard ( ), snedker, IV 163, 174, 180. Bohinenseyde, I.A. (1770), forgylder, IV 136. Bois-Clair, Gaspard Antoine de ( ), maler,hofpræst, III 29, 37, 39, VI 295. Boldt (1943), ciselør, V 423. Bolting, Marie, maler, V 613. Boman, Agnes Susanne, g.m. Georg Anders Heinricy Bombelles, Ida de grevinde, født Brun ( ), V 332. Bonfils (1754), handelsmand, IV 128. Bonnesen, Ertmann Peter ( ), skibsbygmester, IV 229, 230 2, g.m. Claudine Marie Bonnesen ( ), IV 230. Borch, Christopher ( ), no. billedhugger, IV 47. Borch, Martin ( ), arkitekt, V 362. Borgo di Primo, Ernestine Charlotte del (d. 1813), IV 228. Bornemann, Henrik (d. 1710), biskop, III 167.

7 308 BORNHOLDT- BROCK Bornholdt, P. (1893), etatsråd, V 680. Borris, Andreas ( ), guldsmed, VI 133. Borromini, Francesco ( ), it. arkitekt, III 351, 358, V 146, 555. Borup, Gotthilf (d. 1879), billedhugger, V 350, 356, 357 2, 367 2, 368, 372. Bottelet, Jacob (d. 1830), III 120. Botzen, brdr. (Johan Petersen og Peter Petersen) (o o.1708), orgelbyggerfirma, III 390, IV 67 note 151, VI 169 note 18, 296. Botzen, Henrik Johansen ( ), organist, III 268. Bouchardon, Edmé ( ), fr. billedhugger, V 561, note 45. Boullé, Etiénne-Louis, fr. arkitekt, V 508. Boxen, Michael, kleinsmed, IV 126. Boye, Casper Johs. ( ),præst ved Garnisonsk., III 164. Boye, Frederich (d. 1734(?)), III 278 2, g.m. Anna Maria Petersen Aarhuus (d. efter 1718), III 278. Boyssel, Sophie Amalie de, g.m. Hans Gottlob von Grevenkop Bracht, Christian van (d. 1720), hoflakerer, III 172. Bradt, J.G. ( ), kobberstikker, arkitekt, V Bradt, Marie Gertrude, g. m. Carsten Peder Casse Braem, Corfitz (1760), IV 268 note 30. Braem, Gothard Albert ( ), militær forvaltningsembedsmand, konferensråd, V 532. Brahe, Tycho ( ), astronom, IV 9. Bramante, Donato (o ), it. arkitekt, V 555. Bramsen, Harriet Christine, g.m. Peter Nicolai Heering Bramsted, Johan (1688), kirkeældste, III 32. Brandenburger, Ernst (d. 1713), bygningsinspektør, III 346, 388, V 68. Brandt, Carl Joakim ( ), præst, IV 56, V 638, 674f., 676, 678, 682, 683, 685, 707, 732, 735, 736, 754. Brandt, Enevold greve ( ), hofforlystel- seschef, V 541. Brandt, P. (1687), III 128. Brasenhauer, Ditlev ( ), guldsmed, III 247, IV 44, VI 54. Brask, Christen Christensen, urtekræmmer, III 143 note 19. Braun, se også Breuen, F. Braun, Elisabeth, IV 126. Braun, Johannes ( ), præst, V 404, 417. Braun, R., guldsmed, V Bray, François de ( ), stukkatør, marmorerer, V 305. Bredal, Niels Andreas ( ), maler, V 617. Bredenbech, H. (1837), maler, III 244, 253, 269, 272, 273. Bredsdorff, Eline Cathrine, g.m. Johan Martin Christian Lange Breitendich, Frederik Christian ( ), organist, III 268, V 158 2, 159, 161. Breitendich, Henrich (d.1739), organist, III 267, 268. Brenno, Carlo Enrico (d. 1745), stukkatør, V 139 2, 167 note 111. Brenøe, Anna, g.m. Nicolai Peter Nielsen Brettschneider, guldsmed, V 416. Breuen, F. ( ), stenhugger, IV 136, V 530, 534, 536, 546, VI 182. Bricka, C.F. ( ), historiker, rigsarkivar, III 484, 498. Brilli, Bernardo, it. ornamentbilledhugger, V 274 note 101. Brings, H.D. (1748), kandestøber, III 236. Broberg, Christian (1739), grovsmed, V 165 note 65. Broberg, Ellen Sophie, g.m. Johan Wilhelm von Bergen Broca, Jean (d. 1801), fr. reformert præst, III 120, 123, g.m. Jeanne Elizabeth Pauline Ey- raud (d. 1812), III 123. Broca, Jean Pierre Jacques ( ), stud. med., III 123. Broca, Marie Henriette Pauline ( ), III 120, 123. Brochmand, Hans ( ), biskop, V 305. Brochmand, Jesper ( ), biskop, V 709. Brock, Else, g.m. Peter Fenger Brock, Ludvig ( ), billedhugger, gyl- denlæderfabrikant, IV 39, 54 3.

8 BROCK C. N. 309 Brock, Rasmus, købmand, IV 242. Brockam, Henrich (d. 1697), bygmester, stenhugger, diakon ved Reformert k., III (26), 27, 30, 32, 35, 43, (44), 46, 47 2, 136 note 21, 137 note 13, g.m. Engelke, III 137 note 13. Brockdorff, Christian Ulrich greve ( ), V 528. Brockenhuus, Elisabeth Ide Mariane, g.m. Frederik von Lowzow Brorson, Chr.Fr. ( ), præst ved Garnisonsk., III 164, 243 2, 309, 311. Brorson, Hans Adolph ( ), biskop, salmedigter, V 686, 707, 710f. Brosseronde, Simon de, fransk gesandt, V 339 note 37. Brown, familien, IV 242, 243. Brown, Alexander (1768), IV 209. Brown, David (1759), handelsmand, IV 243. Brown, David ( ), IV 209. Brown, John ( ), grosserer, skibsreder, IV 209, 243, 278 note 27, g.m. Anna Appleby (d. 1798), IV 209. Brown, William (o ), IV 209, 243. Bruguier, Marie Jacobée ( ), III 120, 121. Bruhn, F.C., overslotsgartner, V 482. Brummer (1758), ty. reformert præst, III 99. Brun, Frederike ( ), forfatterinde, V 251. Brun, Ida, se Bombelies, Ida de. Brun, Johan Nordal ( ), biskop, forfatter, V 707, 711*. Brunelleschi, Filippo ( ), it. arkitekt, III 413. Bruns, familien (1690), III 43. Bruns, Niclas (1688), kirkeældste, III 32, 131. Brusa, Joseph (1842), guldsmed, V 406. Bruun, Søren Larsen (1756), smed, IV 126. Bruus, J. ( ), maler, IV 185, 197. Brückner, Christopher ( ), tømrermester, III 28, 30. Brøtterup, Jens (o ), snedker, V 583, 584. Brøtterup, Jens (1857), snedker, VI Braamhorst, I., g.m. I.I.Berkenhout Buchardt, E.J., maler, IV 127. Buchwald, Joh. Heinrich von (d. 1876), lektor, III 493, g.m. Emilie Voigt (d. 1849), III 493. Bullet, Pierre ( ), fr. arkitekt, VI 274. Bundgaard, Anders ( ), billedhugger, III 484. Bundsen, Anders (1759), IV Buntzen, Johan (d. 1807), dispachør, mægler, III 306, 307. Burchardt, E.J. (1759), malermester, IV 131. Burckart, snedker, VI 75. Burmeister, C.C. ( ), mekaniker, IV 98f. Busch, A.H. & Sønner, orgelbyggerfirma ( ),III 466, V 266, VI 296. Busch, Jens Lassen ( ), islandsk købmand, III 307. Busch, Johan Frederik ( ), maler, V 613, 616. Busck, M.O. (1773), hjulmager, III 283. Bühler, Franz (1759), stenhugger, IV 160, 271 note 96, 274 note 2. Byssing, Rasmus ( ), præst, IV 76. Bähr, George ( ), ty. arkitekt, V 146, 556. Bärens, Johann Georg ( ), kammerråd, IV 200, g.m. Magdalene Margrethe Schäffer ( ), blomstermalerinde, IV 200, 246. Bärens, Johann Henrich ( ), konferensråd, IV 200, g.m. Sophie Catharine ( ), IV 200. Bærentzen, E.D. ( ), portrætmaler, III 469. Böchnerin, Maria Elisabeth, g.m. Hinrich Portuns Bøe, Frants ( ), no. maler, V 613, 616. Böhm, J. C. (1704), VI 274. Böhme, familien, IV 275 note 25. Böhndel, C.C.A. ( ), maler, litograf, V 244 (fejlagtigt: C.G.A). Bönecke, Peter Christian ( ), arkitekt, V 362. Bønnelycke, Asta (1964), III 242, Börner, Christian, stenhuggersvend, se Biørn, Christian. C.A.Th., se Thortsen, C.A. CB (o. 1843), V 410. CL, se Lorentzen, Christian. C.N. (1861), V 613.

9 310 CO CHRISTENSEN CO, mestermærke (o. 1720), V 407. C W, se Werum, Chr.. Cadart, havearkitekt, III 170. Callisen, A. P. (1843), professor, læge, IV 227. Callisen, Henrich ( ), læge, VI 292. Callisen, Ida ( ), IV 199. Callisen, Julie C.M. (o ), IV 228. Callundborg, Svend (1734), gørtler, III 409. Camilly, Pierre Blouet de (-o ), fr. diplomat, V 314. Canchy, Louis ( ), billedhugger, V 536, 546. Canevale, Isidor ( ), arkitekt, VI 131. Carl ( ), prins af Danmark, V Carl, hertug af Bevern (1774), III 282. Carl, prins af Sverige, V 9, g.m. Ingeborg, prinsesse, hertuginde af Västergötland, V 9. Carlberg, C.W. ( ), sv. arkitekt, VI 292. Carlsen, Severin Peter ( ), husejer, IV 206, (208), g.m. Anna Dorthea Hansen ( ), IV 207, (208). Caroline ( ), arveprinsesse, V 602, 610. Caroline Amalie, kong Christian VIII. s dronning, IV 245, V 9 2. Caroline Mathilde, kong Christian VII.s dronning, IV 245, V 9 2. Carpentier, Antoine Matthieu le (1756), fr. arkitekt, V 510. Carpentier, François J. (d. 1821), III 120. Carpentier, Henriette J. (d. 1830), III 120. Carpentier, Suzanne C. (d. 1833), III 120. Carstens, Nicolai (o ), guldsmed, VI 136. Carøe, Marie Vilhelmine (f. 1905), IV 198. Caspar, Wolf (1755), stenhuggersvend, IV 271 note 96. Caspersen, H., smedemester, V 359. Casse, Andreas Peter ( ), IV 195. Casse, Anna Cathrine, g.m. Ernst Jürgensen Casse, Botella ( ), IV 195. Casse, Carsten Eberhardt ( ), IV 196. Casse, Carsten Peter ( ), urtekræmmer, IV 195, 196, g.m. Marie Gertrude Bradt ( ), IV 196. Casse, Cornelia Margrethe ( ), IV 196. Casse, Georg Peter ( ), oliemøllermester, IV 196. Casse, Hanna ( ), IV 195. Casse, Hans Hendrik ( ), IV 196. Casse, Hans Peter ( ), IV 195. Casse, Johan Andreas ( ), IV 195. Casse, Johann ( ), justitsråd, overkon- trollør, IV 196, g.m. Juliane Birgitte ( ), IV 196. Casse, Peter ( ), rådmand, IV 78, 80, 88, 121, 122, 132 3, 136, 194 3, 195, 196, 197, 241, 258, V 482, g.m. Maria Catharina (Catharine) ( ), IV 195, 197. Casse, Peter, glarmester, IV 196, g.m. Benedicte Margrethe Lund ( ), IV 196. Catharina II ( ), russisk kejserinde, IV 246. Caylus, Anne Claude Philippe de Tubières, grev de ( ), V 516. Chamilly, François Bouton de ( ), fr. gesandt, V 306, 314. Charlotte Amalie, kong Christian V.s dronning, III 22 3, 25, (26 2 ), 30, (31 2 ), (32), 35, 37, 40, (44), 47, 48 3, 96, V 30, 46, 51 2, (65 note 159). Charlotte Amalie ( ), prinsesse af Danmark, V 72, 78, 156, 468, 471, 472, 602, VI 157, 284. Chateauneuf, Alexis de ( ), ty. arkitekt, V 388 note 111. Chemnitz, Johan Hieronymus Johansen ( ), ty. præst ved Garnisonsk., III 234, 236 2, 246, 262. Choiseul, Étienne François hertug af ( ), statsmand, V 510. Chrestoffersen, Lars (1711), III 445, g.m. Lene Michelsdatter (1711), III 445. Christen (1683), præst ved Garnisonsk., VI 74. Christensen (1894), sølvvarefabrikant, III 508 note 47. Christensen, Albert Wilhelm (d. 1851), IV 232. Christensen, C.F. (1818), V 333. Christensen, Christen ( ), medaillør, V 232, 236. Christensen, I.Th. (1879), grosserer, V 665. Christensen, Lars (1759), stolemager, IV 275 note 30.

10 CHRISTENSEN CLEMENT 311 Christensen, Marcus (1643), præst, VI 245. Christensen, Matthias (1724), snedker, III 268. Christensen, Nicolaj ( ), sølvsmed, V 257. Christensen, Niels ( ), smed, III 417, 454, 505 note 32. Christensen, Svend (1733), kandestøber, III 247. Christensen, Søren (d. før 1720), kantor, III 262, 264. Christensen, V. (1894), juvelerer, III 445. Christensen, Wilhelmine Dorothea Marie ( ), IV 232. Christian II, konge af Danmark , III 207, V 10, 23, 24, 25, 35, 36, 44 2, VI 36. Christian III, konge af Danmark , IV 8, V 8 2, 10, (12), 25, 33, 35, 42, 44 2, 59 note 36, VI 40. Christian IV, konge af Danmark , III 165, 232, 341, 342, 413, 441, IV 8 3, 13 2, (14), 62 note 28, 76 4, V 35 2, 38, (41), 44 2, (46), 48 2, 49 2, 61 note 81, 64 note 150, 304 2, 309 note 10, 313, 464, 601, VI (39), 40, 41, 42, 61, 239, 241, 243, 244, 245, 250, 251, 254, , 284, 287, 290. Christian V, konge af Danmark , III (23), 24 2, 25 2, 31, (32), 37, 40, (100), 128, (165), 166 3, (167 2 ), (168), 172, 183, 229, 342, 402, 404, 407, IV 76 3, V 12, 24, 36, 39, 46, 51 2, (53), (54), 62 note 103, 67, 101, 153, 278 note 202, (305), VI 266, 272, 274. Christian VI, konge af Danmark , III 240, 245, 254, 343, 365, 414, 431, 448 3, 451, 475, IV 9, 168, 270 note 69, V 11, 12, (72 2 ), 91, 95 note 102, (99), 104, 106 2, (107), 108, (111), 112, (113), (116), (120), 122 2, 127 2, 128, 129 3, (140), 142, 146, 148, 150 3, 151, 152, 153, (154), (156 2 ), 161, 464, 556, VI (90), 121, 140, 157, 272, 284, 285, 295. Christian VII, konge af Danmark , III (158), 366, 387, 440, IV 86, 112, 188, 245, V 9 3, 133, 161, (186), 193, 465, 469, 528, 530, 539f., 579, VI (59), (94), 193. Christian VIII, konge af Danmark , V 177, 230, 232, 250, 602, 613, VI 102. Christian IX, konge af Danmark , III 161, 162 2, (246), IV 54, V 12, 200, 254, 255-6, 256, 747. Christian X, konge af Danmark , III (370), 381, V (8), 9, 12, 466. Christian ( ), udvalgt prins, V 26, 47, 49, 64 note 150, 304, VI 252, g.m. Magdalene Sibylle ( ), kursachsisk prinsesse, V 26. Christian Julius (1777), VI 111. Christiane Sophie Charlotte ( ), prinsesse af Brandenburg-Culmbach, V 156. Christiansen, Helmuth, arkitekt, IV 269 note 53. Christine, kong Hans dronning, VI 34. Christoffer af Bayern, konge af Danmark , V 23. Christophersen, Catrine Margrete Consz (1739), III 474. Christophersen, Einar ( ), murermester, III 229. Christophersen, Poul (1756), hjulmager, VI 183. Chrysostemos (o ), kirkelærer, V 697 note 136, 713. Cicignon, Frederik Christoph de (d. 1719), generalmajor, III 305. Claesen, Caroline Dorothea Tugendreich (o ), IV 217. Claesen, Jessinius (o ), konferensråd, IV 217. Clage, David (1635), bygningsskriver, VI 261 note 1. Classen, Johan Frederik ( ), industrigrundlægger, legatstifter, IV 229, 242, 279 note 42, g.m. Anna Elisabeth Fabritius ( ), IV 229. Claudi, P. (1716), kantor, III 218, 244. Clausen, Christian Frederik ( ), guldsmed, IV 48. Clausen, H.G. ( ), stiftsprovst, VI 287, g.m. Sophia M. Schiern, VI 287. Clausen, H.N. ( ), professor, VI 287. Clausen, Mads, ( ), guldsmed, VI 140. Clausen, Matthis, se Clausen, Mads. Clausing, W. (1898), ty. maler, V 384 note 52. Claussen, Jon C.G. ( ), skolemand, VI 112. Claussen, Sophus ( ), forfatter, V 710. Clautoft, Peter, opkøber, IV 128. Clément, frøken (d. 1842), III 120.

11 312 CLÉMENT DAL Clément, Daniel Louis (d. 1843), graver, III 119, 120. Clement, G.F. ( ), maler, III 470. Clément, Guillaume L. (d. 1835), III 120. Clementin, Peter (d.1848), kirkeværge v. Garnisonsk., III 162, 264. Clemmensen, Andreas (1688), smed, III 29. Clemmensen, Andreas ( ), arkitekt, V 201, 362, 686. Clemmensen, Christen (1750), snedker, VI91, 92. Clemmesen, Thycho, billedhugger, III 229. Clerc, Louis-Augustin Le, se Le Clerc, Louis Augustin. Cloetta, C. (1886), chokoladefabrikant, III 142 note 34. Cloppenburg, Debora, g.m. Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel Closias, Andreas (d. 1770), kandestøber, VI 182. Coffre, Bénoit Le, se Le Coffre, Bénoit. Colas, Theodorus (d. 1687), kantor, III 22, 136 note 9. Colbjørnsen, Johanne Edvardine Ane (d. 1787), IV 238. Collin, familien, III 484. Collin, Anna Cathrine (o ), IV 234. Collin, Jonas ( ), finansdeputeret, III 495, V 229, 230, 232, 234, 588, 591, g.m. Henriette Christine Birckner, født Hornemann ( ), III 495. Collin, Jonna, g.m. Nicolai Neiiendam Collin, Niels (1767), fabriksejer, III 458. Collin, Theodor ( ), III 495. Colsmann (1770), ty. reformert præst, III 99. Coning, Jacob (d. 1724), maler, III 42, g.m. Dorothea Ehrensburg (1690), III 42. Conradi, Johan Christian ( ), arkitekt, IV 105, 124, 128, 130, 203, 204, 205, 275 note 35, VI 78, 194, 195, 204, g.m. Charlotte Amalie Schou ( ), IV 204. Conradi, Susanna Christina Agneta ( ), IV 204. Conradsen, Harald ( ), medaillør, V 198, 233, 234. Conradt-Eberlin, Adolf Emanuel ( ), birkedommer, III 498, g.m. Julie Alfrida Gade ( ), III 498. Constantin-Hansen, Carl Christian ( ), historiemaler, III 484, 497, g.m. Magdalene Købke ( ), III 497. Contant d Ivry, Pierre ( ), fr. arkitekt, V 510. Corfixen, Nicoline Lovise, g. m. Frederik Christian Schäffer Cormaillon, Charles Damas de (d. 1712), general, III 160, 181, 182 2, 185, 305. Courmenin, Louis Deshayes de, se Deshayes, Louis baron de Courmenin. Coutouly, Pierre-Charles de (d. 1805), dr. med., III 120, 122. Cramer, Laurentius Johannes (d. 1796), kirkeældste, IV 228. Cronstern, Carl Friederich (o ), kaptajn, IV 228. Cronstern, Gabriel (o ), legationsråd, IV 228. Cronström, Daniel (1693), svensk resident, VI 273, 274. Croy Havré, Marie Charlotte Sabine de, se Verac, Marie Charlotte Sabine Josephie de. Crozat, Louis-Antoine baron de Thiers, V 504, 508, 510, 512, 516. Crüger, Simon (o ), læge, VI 175. Czernin (1845), grevinde, V 417. D(B)H, se Brasenhauer, Ditlev. D.S. (16..), se Schilling, Didric. Daemens, Gilles Vilhelm (o. 1767), kommerceråd, VI 193, 195. Dahl, N.P. ( ), kirkeminister, V 8. Dahl, Peder ( ), skibskaptajn, III 310. Dahlberg, Erik greve ( ), arkitekt, feltherre, VI 254, 257. Dahlerup, Benjamin ( ), maler, grafiker, V 442 note 39, VI 300. Dahlerup, Jørgen (f. 1930), guldsmed, V 442 note 39, VI 300. Dahlerup, Vilhelm ( ), arkitekt, V 578, 617, 648, 726 note 16. Dahlgren, Andreas Christian ( ), tinsmed, VI 287. Dajon (1766), materialforvalter, IV 272 note 102. Dajon, Nicolai ( ), billedhugger, IV 216, V 582, VI 298. Dal, J. Tidemand, se Tidemand-Dal.

12 DALHOFF DUMREICHER 313 Dalhoff, H. (1846), VI 293. Dalhoff, Jørgen Balthasar ( ), guldsmed, V 227, 356. Dalhoff, K.P., gørtler, V 269. Dalsgaard, Christen ( ), maler, IV 42. Dam, Claus van (1651), klokkestøber, IV 59. Damas de Cormaillon, Charles, se Cormaillon, Charles Damas de. Damin, Joachim (1689), snedker, III 28, 33, 46. Dance, George ( ), eng. arkitekt, VI 94, 131. Daniel (1638), handskemager, V 50. Danneskiold-Laurvig, Ferdinand Anton, V 339 note 37. Danneskiold-Laurvig, F.L. lensgreve ( ), III 260, g.m. Anna Joachimine Ahlefeldt ( ), III 260. Danneskiold-Samsøe, Frederik greve ( ), statsminister, IV 122. Danti, Pierre (1688), kirkeældste, III 31 2, 32, 130, 132. Dantzer, J.P. (1829), stenhugger, III 315. David, C.N. ( ), finansminister, V 640. Davidsen, Marie Sophie, g.m. Johann Salomon Wahl Davidsen, Ove T. (1922), vinhandler, V 385 note 59. Decker, Christian Friederich ( ), organist, III 463. Decker, Paul (d. 1713), V 98 note 160. Delff, A. ( ), murermester, III 97, 106. Demant, J. A., VI 221 note 14. Demant, Peter Ulrik Frederik ( ), orgelbygger, III 268, IV 67 note 152, V 266, VI 104f., 212. Dendas, Peter, kræmmer, III 42. Denne, Klaus Jensen (1516), III 290, VI 36. Derck, Johannes Nicolaas (1736), holl. kanonog klokkestøber, VI 293. Deshayes, Louis, baron de Courmenin (1629), fransk gesandt, V 59 note 42, 309 note 10. Deuntzer, Johan Caspar (1857), murermester, VI 100. Diderichsen, Henny ( ), billedhugger, III 496. Dierichssøn, Poul (1691), III 156. Dietrich, Louise, født Ræber (d. 1843), III 120. Dircksen, Jan ( ), kobberstikker, VI 33, 294. Dorf, Alfred Th. ( ), dansk præst i USA, III 509 note 67. Dorothea, kong Christian III.s dronning, V (8), (44), 59 note 36. Dorph, Anton ( ), maler, V 677, 729, 753. Dose, Cai (d. 1768), arkitekt, III 414. Drachmann, Holger ( ), digter, III 498. Dragsted, Alfred ( ), guldsmed, IV 156. Dragsted, Arent Nicolai ( ), guldsmed, V 409 2, 736, 737, 738, 739, 741, 742. Dragsted, Aage ( ), guldsmed, juvelerer, III 445. Drechsel, Georg Adam (1740), marmorerer, V 148, 166 note 96, 170 note 160. Dreier, Heinrich Hansen ( ), urmager, V 337. Dreier, Marie (1950), III 378. Drejer, Peter (1724), tømrermester, V 69, 70, 93 note 32. Drexel, Johannes (d. 1759), stenhugger, IV 271 note 96, V 535. Dreyer, Andreas, schoutbynacht, III 42, g.m. hustru, III 42. Dreyer, Carl Th. ( ), filminstruktør, III 484, 502. Dreyer, Diderich (1691), hospitalsforstander, IV 44, g.m. Margrete Plum (1691), IV 44. Dreyer, M. (1957), III 450. Dreyer, Peter (1725), tømrer, IV 21. Drost, Hans Jørgen (1689), maler, III 322 note 32. Ducerceau, Jacques Androuet (o ), fr. arkitekt, VI 270 note 9. Ducros, Gabrielle, g.m. Ehe Angibaud Due, A.Chr. (1889), maler, III 139 note 29. Dulsmann, Johan Friderich (d. 1755), stenhuggersvend, IV 130, 271 note 96. Dulsmann, Wilhelm (1755), stenhuggersvend, IV 124, 271 note 96. Dumreicher, Anna Gubissa (Sybilla), IV 280 note 45. Dumreicher, Anna Maria Philippine von (1761), IV 240.

13 314 DUMREICHER ERDMANN Dumreicher, Anna Sybilla, g.m. Berthel Horup Dumreicher, Carl Otto ( ), bibliotekar, cand. theol., IV 240 2, g.m. Johanne Wilhel- mine Cathrine ( ), IV 240. Dumreicher, Elisabeth Carolina, g.m. Christian Basballe Dumreicher, Jacob, IV Dumreicher, Johan Heinrich ( ), kommandørkaptajn, havnebygmester, kirkeældste, IV 78, 80, 84, 85, 87, 122, 124, 125, 134, 136, 138, 141, 150 2, 194, 238 2, 240 4, 241, 265, 271 note 68, note 74, 272 note 101, 275 note 35, 280 note 45, g.m. Helena Christiane Lugge ( ), IV 238, 240. Dumreicher, Johan Jacob ( ), kasserer, IV 238, 240, 278 note 21. Dungan, agent, IV 217, g.m. Mary O Connel (o ), IV 217. Durand, J.N.L. ( ), fr. arkitekt, V 387 note 99, VI 94. Dusart, Felix (d. 1735), arkitekt, III 94, 142 note 40, 412, 413, 414, 416, 441. Duvier, Aug. ( ), glarmester, III 250, V 727. Dübel, Jochum (1672), snedker, III 322 note 21. Dyrhauge, Jens (1760), tømrermester, III 287, 324 note 38. Dyrkopf, Levin (o ), guldsmed, III 234. Dürvetter, J. ( ), snedker, III 444, 458, 510 note 23. Däcker, Christof (d.1761), stenhugger, V 535. Daa, Claus ( ), rigsadmiral, IV 13. EB, se Brock, Else. EB, spejlmonogram, Christians k., IV 162. Ebbesen (1800), ty. kateket, III 236. Echter, Julius, fyrstbiskop, IV 62 note 28. Eckersberg, C.W. ( ), maler, III 192, 300, 311*, 312, 443, 444, V 602, 607, 608, 609, 611, 614, 625 note 135. Eckert, H. (1857), tapetmager, VI 102. Edelberg, Peter Lorentz (o ), IV 214. Edward VII, konge af England, III 162. Eegberg, H.H. ( ), maler, III 187. Egede, Hans ( ), missionær, V 711. Egede, Poul Hansen ( ), hospitalspræst, biskop, IV 56. Eggers, Anna Dorothea, g.m. Christian Jürgen- sen Egholm (1785), stolemager, IV 275 note 30. Ehbisch, Friederich (o ), billedhugger, stukkatør, III 245, 358, 366, 442, 443 2, 444, IV 40, 274 note 4, V 71 3, 74, 75, 83, 84 2, 85 2, 86. Ehrensburg, Dorothea, g.m. Jacob Coning Ehrenschild, Conrad Bierman von, diplomat, V 313. Eigtved, Hans (1764), murermester, III 476. Eigtved, Nicolai ( ), oberst, arkitekt, IV 65 note 110, 78, 80 2, 81 5, 84, 98 3, 100, 102, 104, 108 3, 112, 120, 122, 124, 128, 130, 136, 137, 138 2, 139, 140 3, 141, 150 2, 194, 241, 245, 246, 269 note 50, 274 note 7, 275 note 35, V 100, 101, 104, 120, 122 3, 124, 126, 127, 129 4, 130, 136 2, 139 4, 140, , 150 3, 153, 159, 161 2, 319, 464, 470, , , , , 502, 504, 505, 508, , 524, 528, , 552, , , 722, VI 172, 174f., 177, 178, 241, 284, 285, 297f. g.m. Sophie Christiane Walther ( ), IV 275 note 35, V 528, 532f., 540, 541. Eisborg, J.P. (1738), tømrermester, VI 285. Ekstrøm, Eris ( ), III 501. Elisabeth, kong Christian II.s dronning, V (44), VI 36. Elking, Cecilie ( ), III 102. Elking, Elisabeth (d. 1841), III 120. Elking, Mary (d. 1837), III 120. Ellen, g.m. Hendrich Fischer Ellen, g.m. Jørgen Willumsen Elo, M.S. (1927), billedhugger, V 438. Eisborg, N.M. (d. 1840), III 138 note 14. Engel, Johs. ( ), provst, III 470. Engelbrecht, Niels (1979), V 385 note 67. Engelke, g.m. Henrich Brockam Enghoff, H. (1842), snedkermester, V 357, 358, Enna, Aug. ( ), komponist, III 501. Ens, Wappen (1696), III 104. Erdmann, Carl Christian, hertug af Würtem- berg-oels ( ), V 156.

14 ERHARD FABRITIUS 315 Erhard, Johan (1759), IV 132. Erichsen, fru (1750), teglværksejer, V 482. Erichsen, Lars ( ), murermester, IV 21, 25, V 70, 92 note 112, 113, 155. Erichsen, Lauritz (d.1796), IV 209. Erichsen, Vigilius ( ), hofportrætmaler, justitsråd, IV 217, 246 2, 263, 280 note 52. Erichson, Henrich N. ( ), mægler, III 307. Erik af Pommern, konge af Danmark , V 22. Eriksen, Jens (1746), maler, III 240. Erlach, Johann Fischer von ( ), østr. arkitekt, V 146, 555. Erlach, Philip von, arkitekt, IV 272 note 101. Erlewein, Johan Sebastian, murermester, V 324, 342, 356 2, 357, 359. Ernst August, hertug af Cumberland ( ), V 9, g.m. Thyra hertuginde af Cumberland ( ), V 9. Ernst, E.L. (1857), maler, VI 101. Ernst, Friedrich (d. 1766), IV 205. Ernst, Johan Conrad ( ), arkitekt, III 179, 220, 227, 346, 351, V 57, 68 4, 69, 70, 81, 82, 86, 134, VI 90, 274, 298. Erslev, Jacob, forlagsboghandler, III 500. Erslev, Kristian ( ), historiker, III 484, 500, g. m. Anna Hude, historiker ( ), III 500. Erstad, Troels ( ), havearkitekt, IV 100. Erstad-Jørgensen, Erik ( ), arkitekt, III 498, IV 100. Eskildsen, Dorothea Marie (d. 1803), IV 206. Esmarck, F.C. (1753), kabinetssekretær, V 475, 530, 562 note 63. Essen, Michael von, geheimekonferensråd, IV 261. Essendrop, Gertrud Cathrine Elizabeth, g.m. Peter Vilhelm Jacobsen Essington, William ( ), fabrikant, IV 198. Estrup, J.B.S. ( ), konseilspræsident, V 597, 650. Estrup, Peder ( ), rektor, provst, V 274 note 122. Euch, Johannes von ( ), biskop, V 308, 361, 398, 406, 409, 412, 424 2, 429, 434 2, 436, 437, 438 2, Ewald, Enevold ( ), præst, VI 110, 121 note 9. Ewald, Johannes ( ), digter, IV 279 note 36. Evald, Mathias (d.1797), IV 217. Evald Nielsen (1961), sølvsmed, III 447. Ewaldsen, Christian (1891), III 470. Evens, Otto ( ), billedhugger, V 713, 754. Ewert, tømrermester, V 624 note 117. Ewert, J(o)han (1772), maler, III 255, 269. Ewertz, J. ( ), maler, III 271, 323 note 15. Eyck, Hubert van (o ), nederl. maler, V 431. Eyck, Jan van ( ), nederl. maler, V 431. Eylers, Albertine (d. 1777), III 120. Eyraud, Jeanne Elizabeth Pauline, g.m. Jean Broca Eyraud, Pierre Paul ( ), fr. reformert præst, III 120, 121, g.m. Marie Mourier (d. 1806), III 121. F.C.H.W., se Lerche, Vincents. FL, monogram (o. 1720), V 407. Faber, madame, VI 163. Fabricius, Johan Georg (d. 1714), stadsmajor, III 305. Fabritius, familien, IV 242. Fabritius, Christopher ( ), hofjuveler, mønt- og stadsguardein, III 387, IV 43, 152, V 331, VI 101, 118, 157. Fabritius, Frederik, d.æ. ( ), sølvsmed, V 255. Fabritius, Frederik, d.y. ( ), guardein, guldsmed, III 229, 230, 237, 247, 448, IV 45, V 37, VI 136. Fabritius, Jacob ( ), guardein, III 239, VI 181. Fabritius, Johanne (o ), IV 229. Fabritius, Karen, g.m. Niels Johnsen Fabritius, Michael ( ), agent, justitsråd, IV 97, 98, 229 2, 230, 242 3, V 134, g.m. Anna Maria Köster ( ), IV 229 3, 230 2, 242. Fabritius, Pouline, g.m. J.F.Gyldenstjerne von Sehested

15 316 FABRITIUS FOG Fabritius, Susanna Jacoba, g.m. Fr. Chr. Kaas Fabritius de Tengnagel, familien, IV 242. Fabritius de Tengnagel, Adolphine (d. 1717), kammerherreinde, III 305. Fabritius de Tengnagel, Conrad Alexander ( ), konferensråd, handelsmand, IV 229, 242, 244, g.m. Debora Cloppenburg ( ), IV 229. Falck (1750), købmand, rådmand, V 482, 559 note 16. Falsen, C.M. ( ), sekretær i fattigvæsenet, justitsråd, IV 64 note 84. Fechtel, Poul (d. efter 1590), møntmester, IV 63 note 65, VI 33. Feilner, Tobias Christoph (1829), keramikfabrikant, V 378. Fenger, familien, IV 242. Fenger, Andreas (o ), regimentski- rurg, IV 213. Fenger, Andreas Evald (o ), IV 214. Fenger, Carl Emil ( ), læge, politiker, IV 214, V 643 2, 644, 690 note 7, g.m. Ida Louise Plockross ( ), IV 214. Fenger, Christian Noe ( ), IV 213. Fenger, Elisabeth Kirstine (o ), IV 213. Fenger, Emil (o ), IV 214. Fenger, Hanne Ely (d.1802), IV 213. Fenger, Ingeborg (d.1864), IV 214. Fenger, Johanne Helene ( ), IV 204. Fenger, Johanne Marie Christine (o ), IV 214. Fenger, Ludvig ( ), arkitekt, IV 64 note 99, V 572, 643 2, 650, 686, 691 note 24, VI 94. Fenger, Maria Christine, g.m. Mouritz With Fenger, Marie Helene (o ), IV 213f. Fenger, Nicolai Ernst (o ), grosserer, IV 213. Fenger, Peter (d.1857), IV 214. Fenger, Peter (o ), grosserer, IV 213 5, (214 4 ), 242 2, 269 note 61, g.m. Else Brock (o ), IV 213, 214, 242. Fenger, Peter (o ), IV 213. Fenger, Peter ( ), præst, V 643. Fenger, Rasmus (o ), præst, IV 213, 214 4, g.m. Marthe Helene Meinert (o ), IV 214. Fenger, Rasmus (o ), sæbesyder, IV 214, g.m. Christine Lorenze Meinert (o ), IV 214. Fenger, Zacharias (o ), IV 213. Ferdinand I, østr. kejser, V 358, 393, (399), (400), 401, 402 2, 414 3, 416 2, 417, 430, 431. Ferdinand, arveprins ( ), III 343, V 602, 603, 610, g.m. arveprinsesse Caroline ( ), III 343. Fern, Maria, g.m. Karel van Mander III Fertling, Andreas (1760), smed, IV 249. Fiellerup, Jens Larsen (1722), stolemager, III 262. Filarete, Antonio (ca ), it. arkitekt, billedhugger, III 413. Finck, Nicolai ( ), tømrer, III 28, 104. Fincke, Caspar (o ), kunstsmed, VI 259. Fischer, familien, III 103. Fischer, Hendrich (d. før 1733), III 255, g.m. Ellen (1733), III 255. Fischer, Johan Michael ( ), arkitekt, kirkeinspektør, IV 124, 126, 136, 148, 150, 160, 184, 270 note 82. Fischer, Johan Olfert (se Fischer, Olfert). Fischer, M. (1773), stenhugger, III 332 note 4, V 542, 574. Fischer, Michael (1755), kirkebygningsinspektør, IV 271 note 96. Fischer, Olfert ( ), viceadmiral, direktør, III 124, 126. Fischer, Olfert Fas ( ), viceadmiral, direktør, III 124. Fischer, Wilhelmine Louise ( ), III 492. Fistaine (d. 1841), major, III 121. Fistaine, C.G. (d. 1836), III 121. Fjeldskov, N.W. ( ), billedhugger, IV 65 note 113. Fleischer, jomfru, Teglgården (1720 rne), III 409. Floramonti, Francesco ( ), hannoveransk ambassadør, V 314. Floris, Cornelis, V 59 note 36. Flügel, arkitekt, V 387 note 95. Fog, B.J. ( ), biskop, V 676, 685.

16 FOGH FRIEDRICH 317 Fogh (1725), rådmand, VI 75. Fogh, Lars Nielsen (1716), bådsmand, III 218. Folmer, Rider (1733), murermester, V 162 note 21. Foltmar, Christoffer ( ) miniaturemaler, organist, VI 120. Foltmar, Johannes (o ), organist, VI 120. Fonnesbech, C.A. ( ), hofjægermester, minister, V 647. Fontaine, P.F.L., fr. arkitekt, V 387 note 99. Fontenay, Robert T. de (d. 1823), III 120. Fontenay, Rosalie J. (d. 1840), III 120. Fortling, Jacob ( ), arkitekt, stenhugger, IV 124, 125, 126, 128, 147, 148 2, 275 note 35, V 148, 166 note 96, 170 note 160, 475, 483, , 528, 532f., 534, VI 182, g.m. Anne Christine Hellesen (o ), V 540, 541. Fossati, Christoforo Lorenzo ( ), gipser, III 250, IV 126, 131 2, 172. Fossum, toldassistent, IV 208. Fossum, Zelma Martha Vilhelmina (o ), IV 208. Fraenckel, Liepmann ( ), miniaturemaler, V 358. Franck, Andreas ( ), oberst, vicekom- mandant III 218, 219, 260, 302, 305, g.m. hustru (d. 1711), III 305. Francke, August Hermann ( ), teolog, pædagog, VI 109. Frandsen Berg, Erik, se Berg, Erik Frandsen. Frankenau, Rasmus ( ), digter, læge, V 183. Frantz I, østr. kejser, V 337. Frantz II, østr. kejser, V 321. Frechland, Axeline, g.m. Nikolai Falkman Petersen Frechland, Jens (d.1826), præst, III 494, g. m. Ane Kirstine Nissen (d. 1834), III 494. Frederik I, konge af Danmark , IV 8, VI 36. Frederik II, konge af Danmark , IV 8, V 26, 61 note 79. Frederik III, konge af Danmark , III 165, 254, 342, IV 76 2, V 8, 12, 28, 30, 36, 37, 54, 60 note 73, 313, VI 71, 239, 247, 266, 272. Frederik IV, konge af Danmark , III 167, (185), 188, 193, 207, 226, 269, 273, 280, 286, 287, 342, 343, 345, 359, 380, 391 2, 404, 407, 410 3, 415, 441, 450, IV 21, 22, V 24 2, 29, 35 2, 37, 50, 64 note 151, 67, 68, (72 2 ), 81, 82, 84, (85), 99, 101, VI 72, (109), 110, (112), (113), 248, 284. Frederik V, konge af Danmark , III 240, 462, IV 78 3, (80 5 ), 81, 84 4, 86, 87, 88 3, 94, (98), 104, 118, (131), (137), (148), 158, 174, 175, 184, 187 2, (194), 240, (242), 245, 246 2, (265), V 12, (102), (130), 161, 246, 463, 464, , , 478, , 492, 504, 510, 512, 514, 526, , 536, 562 note 64, 579, VI 171, (174), (175), 206, 295. Frederik VI, konge af Danmark , III 159, 161, 265, 343, 366, IV 91, 93, V 9, 177, 186, (197), 250, (252), 256, 257,258, (323), (585), 588, 602, VI 61, 94, 101, 104. Frederik VII, konge af Danmark , V 9, 177, 183, 600, 613. Frederik VIII, konge af Danmark , III 162, V 12. Frederik IX, konge af Danmark , III 279, V 8, 9, 12. Frederik, hertug (d. 1657), V 64 note 150. Frederik, arveprins ( ), III 161, 343, IV 246. Frederiksen, Alfred (1934), billedskærer, III 390. Freile, Anders Andersen (1719), løjtnant, handelsmand, III 275, g.m. Maren Hansdatter, III 275. Freund, Conrad (d. 1882), præst, V Freund, Georg Christian ( ), billedhugger, V 713. Freund, Herman Ernst ( ), billedhugger, V 197, 198, 226, 228 3, 229, 230 2, 231 2, 232 3, 233, 234, 236, 252, 368, VI 297. Freund, Victor, V 232. Frey, Magnus (d. 1768), stenhugger, V 535. Freytag (Fridag), Burchard Philipp von, greve (1728), østr. gesandt, V 306. Fribert, Urban (1728), V 97 note 127. Friderichsen, Friderich (1747), kandestøber, III 247. Friderichsen, Poul, kgl. rejsebager, VI 134. Friderichsen, Vilhelm ( ), arkitekt, V 362, 578. Friedrich Carl, prins af Bevern, III 160. Danmarks Kirker, København 21

17 318 FRIIJS GERCKEN Friijs, C.E. lensgreve ( ), konseilspræsident, V 692 note 40. Friis, Achton ( ), maler, IV 102. Friis, F.F. ( ), bygningsinspektør, arkitekt, III 443, 454 2, 483, V 572, 594, 623 note 88. Friis, Johannes ( ), urmager, III 284, 513 note 241. Friis, Mogens greve ( ), rentemester, VI 295. Friis, Niels, orgelhistoriker, V 160. Friis, Peder ( ), arkitekt, fontænemester, VI 93. Frisoni, Donato Giuseppe (1715), arkitekt, V 143, 144. Frobenius, Theodor ( ), orgelbygger, III 390, V 266. From, Ane, g.m. Magnus Svardalin From, Hans Christian ( ), maler, V 616. Frost (1759), urtekræmmer, IV 132. Frost, Karen Hansdatter, g.m. Mathias Pedersen Nostrup Frølich, Lorenz ( ), maler, V 612, 650, 677. Fumars, Etienne ( ), professor, III 121, 122. Fumars, Marie H. de (d. 1816), III 121. Funch, A. ( ), urmager, III 285, 513 note 241. Furttenbach, Joseph (1649), III 440, IV 62 note 28. Fussing, H.N. ( ), arkitekt, III 454. Fædderholt, maler, V 269. Fäsch, Johann Rudolph, arkitekt, III 440, V 148. Fölckersam, Friedrich Woldemer von ( ), generalmajor, III 305. GI(?), mestermærke(?), V 405. G & S, V 334. G.S.J., V 421. Gabriel, Ange-Jacques ( ), arkitekt, V 486, , 502, 508, 516, 518, , 524, 525, 556, 558, Gade, Julie Alfrida, g.m. Adolf Emanuel Conradt-Eberlin Gade, Niels W. ( ), komponist, organist, III 267. Gagelmann, Pieter (1671), VI 292. Galizin (1842), fyrstinde, V 416 2, 440. Gamst, H. (1852), klokkestøber, III 287. Garde, Harald ( ), arkitekt, V 653, 735. Garde, Jean G. Mazar de la (d. 1783), III 120. Garde, Jeanne Henriette Rodolphine Mazar de la, se Verrayon, Jeanne Henriette Rudolphine. Garde, Juliane Henriette Mazar de la, g.m. P.A. Ross Garde, Marie L. Mazar de la (d. 1839), III 120. Garde, Sophie R. Mazar de la (d. 1783), III 120. Garde, Thomas Wilhelm (1920), kontreadmiral, III 126. Gardette, Pierre Claude la (o ), fr. kobberstikker, V 514. Garnier, Charles ( ), fr. arkitekt, V 736 note 16. Gaulli, Giovanni Battista ( ), it. maler, III 361. Gebauer, Chr. David ( ), maler, IV 281 note 69, g.m. Mariane Høgh (d. 1827), IV 260. Gedde, Christian ( ), ingeniørofficer, IV 19, 124, 164. Gedde, Samuel Christoph ( ), ingeniørofficer, VI 129, 149. Gedeler, Gottfried von (1700), arkitekt, V 144. Geelmuyden, Nicolay Schwartz, kgl. general- adjudant, III 122, g.m. Judithe Henriette Jordan ( ), III 121, 122. Geertz-Hansen, Kjeld (f. 1905), sognepræst v. S. Ansgars k., V 395, 407, 421, 423, 437, 440. Gehren, Carl Christian von ( ), ty. reformert præst, III 97, Geisler, Chr. (1930), organist, III 286. Gelert, Johannes ( ), billedhugger, V 676, 713. Geliert, Christian Fürchtegott ( ), ty. digter, III 132. Genge, Augusta Dorothea, g.m. J.F.Matthiesen Geoffrin (o. 1754), madame, V 504. Gercken, Andreas ( ), sten- og billedhugger, V 484. Gercken, Diderik ( ), stenhugger, billedhugger, III 172, 218, 219 2, 220, 221, 226, V 71 2, 75, 81 2, 82.

18 GERDSEN GRUND 319 Gerdsen, Casper (1730), klejnsmed, III 99. Gerlach, Carl Ludvig (d. 1893), syngemester ved Det kgl. Teater, IV 208, g.m. Leocadie Bergnehr (d. 1919), IV 208. Gerlach, Johanne Louise ( ), V German, M., III 274. Gersdorff, Nicolay ( ), stiftamtmand, III 458, g.m. Louise v. Boinebourg ( ), III 458. Gertz, M.C1. ( ), filolog, III 484, 499, g.m. Anna Catharina Møller ( ), III 500. Getreuer, C.P. ( ), maler, IV 54. Gianelli, Dominicus (1764), billedhugger, V 536. Gianelli, Peter Leonhard ( ), medaljør, V 583. Gibbs, James, IV 267 note 16, 272 note 100. Giedde, Christian (o ), proviantforvalter, IV 228. Giedde, Ragna, født Angel (o ), IV 228. Giede, Marie, g.m. Rasmus Langeland Gierach, Heinrich (1764), hofbilledhugger, V 536. Giert (1628), stenhugger, VI 287. Gieseman, Friderich (d. 1782), økonom ved Frederiks Hospital, III 158, 306. Gige, Lorentz (1772), gørtler, III 279. Giging, Lorenz (1724), gørtler, III 243. Giøde, Peder (1720 erne), berider, III 409. Glahn, Gunnar ( ), arkitekt, V 364 2, 370, 386 note 87, 441. Glahn, V. ( ), præst, III 450, 454, 470. Glaser, Michael (1786), klejnsmed, IV 263, g.m. hustru, IV 263. Glass, Frederik (1816), snedkermester, orgelbygger, VI 104 note 49, note 51. Gloerfelt, Louise, g.m. F.C.Prehn Glomsøe, Niels (d. 1736), præst, III 468* Glæsel, Edvard ( ), landskabsgartner, III 499, g.m. Ellen Mygind ( ), III 499. Gobisch, Benjamin (d. 1764), stenhugger, V 535. Godske, Peder (1555), lensmand, V 25. Godskesen, Marius ( ), borgmester, III 499, g.1.m. Elisabeth Rump ( ), III 499, g.2.m. Augusta Lassen ( ), III 499. Goes, Johan de (1659), kejserlig gesandt, baron, V Goldmann, Nicolai (1699), III 347. Goltzius, Hendrick ( ), nederl. maler og kobberstikker, III 272. Gondolatzsche, Johann Gottlob (o ) justitsråd, IV 227. Gorrisen (Görrison), Frederik (1740), borgmester, V 134. Gottlob, Kaj ( ), arkitekt, VI 94. Gottscheer, Martin (1690), østr. jesuiterpræst, V 306. Graffenberger, J.A., IV 281 note 64. Grage, B. (1939), stenhugger, III 135 note 79. Gram, Laurits (1696), præst i Børnehuset, VI 55. Grandmaison, havearkitekt, III 170. Graumann, runddrejer, V 583. Green, Carl Emanuel ( ), sølvsmed, IV 46, V 741. Green, Elias (d. o. 1736), marmorerer, III 380, V 79 2, 85. Greger, H.I. (d. 1820), major, III 307. Gregersen, Jens Johan ( ), orgelbygger, III 94, 390, V 266, VI 164, 297. Gregor (I) den Store ( ), pave, V 713. Gregor VI, pave, V 406. Gregor XVI, pave, V 358, 393, 408 2, 416, 417 2, 431. Gregoriussen, J. ( ), drejer, III 248, 332 note 43. Grevenkop, Hans Gottlob von (o ), oberst, IV 238, g.m. Sophie Amalie de Boyssel (o ), IV 238. Grieg, Edvard ( ), no. komponist, V 750. Griffenfeld, Peder Schumacher greve ( ), rigskansler, V 305, VI 290. Grims, H., kollektør, IV 88, 268. Groth, Simon ( ), guardein, kemiker, III 449, IV 45, V 255, 404, 411 2, 412, 737, 738, 739, 744. Grothaus, Albert Gabriel ( ), ty. sognepræst ved Garnisonsk., III 236. Grund, Johann Gottfried ( ), billedhugger, IV 136, V 574, VI *

19 320 GRUNDTVIG HALL Grundtvig, Frederik Lange ( ),præst i Amerika, folklorist, IV 40*. Grundtvig, Johan Wilhelm (1811), kattuntrykker og farver, VI 254. Grundtvig, Ludvig August ( ), professor, dr.jur., III 499. Grundtvig, N.F.S. ( ), præst, forfatter, historiker, III 497, IV 10 4, 11*, 12, 19, 20, 35, 40*, 46 4, 47 2, 48, 51, 57, 58 2, 91, 92 2, 93 4, 172, 178, 180, 186, 192, 244, 269 note 63, V 464, 605, 638f., 644, 655, 674f., 676, 680, 707, 711* 732, 738, 741, 752*, 754, 757, 758, g.m. Asta komtesse Kragh-Juel-Vind- Frijs ( ), IV 46, V 736, 741. Grundtvig, Svend Hersleb ( ), folkemindeforsker, III 493, 497, g.m. Laura Bloch ( ), III 497. Grüder, Hermann, dansk apostolsk præfekt, V 308, 404, 417. Grüner, Louise, g.m. Georg Wilhelm von Bergen Gröger, Friedrich Carl ( ), maler, V 268. Grönevoldt (1769), kobbersmed, IV 127. Grøngaard, Anna Maria, g.m. Carl Wilder Grønnander, Johan (d. 1802), tinsmed, VI 137. Grønwald (1758), kobbersmed, VI 183. Graae, Rolf, arkitekt, V 688, 751. Graahed, Jens (1769), kobbersmed, IV 127. Gude, Henrik ( ), schoutbynacht, III 266, 304, 305, g.m. Elisabeth Gude (d. 1734), III 304. Gude, Jacob ( ), embedsmand, VI 110. Guderding (1724), blytækker, V 71. Gudmandsen, Jens (1753), kirkeværge, III 425, 460. Gudmundsen-Holmgreen, Johan ( ), maler, billedhugger, V 438, 687, 711. Guione, Giulio (d. 1771), stukkatør, V 139, 167 note 111. Gustav III, konge af Sverige, V 9. Gyldenløve, Christian ( ), V 60 note 59, 314. Gyldenløve, K.F., se Gyldenløve Christian. Gyldenløve, Ulrik Frederik (d. 1704), V 469. Gylding, Jørgen ( ), maler, V 402. Gyllembourg, Thomasine, født Buntzen ( ), forfatter, III 344. Gyntelberg, Nicolai ( ), arkitekt, kunst- kammerforvalter, VI 270 note 6. Günther, A.V. (1904), murermester, V 311 note 81, 385 note 63. Günther, Christoffer ( ), apoteker, VI 135 3, 136 3, 137, 138. Günther, Frederik ( ), oversekretær i Tyske Kancelli, V 304. Günther, I.C. (1877), murermester, V 362. Güntzel, Jørgen ( ), grovsmed, VI 252, 259. Gütike, Johann (d. 1765), stenhugger, V 353. Gärtner, Friedrich von, ty. arkitekt, V 378, 379, 388 note 111. Göricke, A. (1906), justitsråd, III 466. Göricke, Christian Georg Wilhelm ( ), ty. præst ved Garnisonsk., III 236, IV 156. Göthe, Eosander von (d. 1719), sv.-ty. arkitekt, V 175 note 232. Götsche, A.E. (1759), malermester, IV 127, 131. H.B., se Bentsen, Hans. H C D (1879), III H.C.S.T. (1700), VI 55. H.F.H., se Hassert, Hermann Ferdinand. HH, se Holm, Hans. H.V.L.T.L., se Lerche, Vincents. Hack (1775), smedemester, V 574. Hacquart, Philip (o ), læge, V 305. Hafniæ, Mathias, se Clausen, Mads. Hagemann, Antonie, V 743. Hagemann, Gunnar, V 743. Hagemann, Gustav Adolph ( ), ingeniør, industrileder, V 743. Hagemann, P.C. ( ), arkitekt, III 98, V 593. Hagemann, Poul, V 743. Hagen, G.B. (1920), arkitekt, III 126. Hagen, Peter M. (1841), V 356. Hagen, Peter Terpager (1808), guldsmed, IV 45. Hager, Johan W. Fr., kantor, IV 278 note 22. Halberstadt, Amsel, guldsmed, V 411. Hald, J. Pedersen (1781), maler, VI 212. Hall, C.C. ( ), politiker, premierminister, V 647.

20 HALL HANSEN 321 Hall, G. (1786), tømrer, III 104. Hall, Peter Elias ( ), præst, III 425, 470* Hailing (1777), urmager, VI 198. Hamberg, Per Gustaf, III 40. Hamburger, Agnete, født Barnekow ( ), IV 225, (226). Hamburger, Carl L.H. ( ), ty. reformert præst, III 104, 125. Hamm, F. (1883), klokkestøber, V 756f. Hammer, Abel Cathrine, g.m. kammerråd, amtsforvalter Lange Handberg, Ane Margrethe, g.m. Ole Johansen Winstrup Hannibal, Lauritz ( ), V 673. Hannover, Emil ( ), kunsthistoriker, V 685, 700 note 170. Hans W., se Larsen, Hans W.. Hans, konge af Danmark , V Hansdatter, Anne (1691), III 156. Hansdatter, Elisabeth, g.m. Thøger Lasson Hansdatter, Maren, g.m. Anders Andersen Freile Hansdatter, Margrethe, g.m. Jens Jensen Hansen, slægten, III 240. Hansen, våben, IV 236. Hansen, Aksel ( ), billedhugger, III 497, V 676, 713. Hansen, Anders (d. 1665), præst, IV 46. Hansen, Anne Dorthea, g.m. Severin Peter Hansen Hansen, Anne Sophie, g.m. Hans Georg Krog Hansen, Arentsine Caroline ( ), IV 209. Hansen, C.B. ( ), møbelfabrikant, V 425, 746, 747. Hansen, C.F. ( ), arkitekt, IV 100, V 7, 11, 178*, 179 2, 183 3, 184, 186 3, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 200 2, 201, 202, , 218, 220, 224, , , 238, 258, 259 2, 266, 268-2, 269, 273 note 98, note 100, 280 note 273, 322, 572, , 597, 599, 605, VI 93f., 97, 102 note 31, note 36-38, note 48,114, 132, 287. Hansen, C.F. (1774), amtmand, IV 234. Hansen, Christian ( ), bygningsinspektør, V 366, 572, 573, 594, 602, 640. Hansen, Claudius, arkitekt, III 501. Hansen, Constantin ( ), maler, V 612. Hansen, Edvard Hannibal, maler, V 618. Hansen, Emilie ( ), IV 227. Hansen, Hans ( ), plantør, III 477, 492. Hansen, Hans Ernst (d. 1800), IV 196. Hansen, Hans Henrich ( ), kurator ved Christiansk., IV 86. Hansen, Hans Heinrich ( ), IV 195. Hansen, Heinrich ( ), maler, V 670. Hansen, Johann (d. 1767), stenhugger, V 535. Hansen, Joseph Theodor ( ), maler, V 618. Hansen, Julie Johanne Christiane (d. 1895), skuespillerinde, IV 22. Hansen, Jørgen Christian (d. 1880), kgl. kammersanger, IV 226 3, g.m. Erhardine Adolp- hine Rantzau (d. 1893), IV 226. Hansen, Karen, g.m. Christian Vilhelm Lund Hansen, Lauritz ( ), stadsbedemand, III 490. Hansen, Lauritz (1893), maler, VI 101. Hansen, Louise B., g.m. Henrik Meldahl Hansen, Martha Marie, g.m. Joachim Conrad Oehlenschläger Hansen, Mary (f.1899), billedhugger, III Hansen, Mette, født Carse (d. 1770), IV 195. Hansen, Morten (1709), ankersmed, III 388. Hansen, Nicolaj (1909), borgmester, III 493. Hansen, Nicolaus (1762), IV 195. Hansen, Nona (d. 1921), IV 226. Hansen, Peder (1693), kandestøber, VI 74. Hansen, Rolf Hoogkerk ( ), IV 196. Hansen, Siegfriede Mathilde Bernutta (d. 1899), IV 226. Hansen, Sofie (1937), IV 224. Hansen, Stephen (o ), generalkrigskommissær, IV 234 2, 236, 244, g.m. Dorothea Sophie Raun (o ), IV 234. Hansen, Theophilus ( ), arkitekt, V 201, 387 note 107, 667, 694 note 111. Hansen, W. (1774), kancelliråd, IV 234. Hansen, Valborg Julie Alvilda ( ), IV Hansen, William ( ), direktør, IV 224.

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Side: 1 Dato: 25 juni 2015 Tid: 16:38:02 Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Løb 1, 200m Rygsvømning Damer Finaler (6) 184 2 Line Aarkrogh

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom FT 1845 1 Hans Christian Carstensen G? 1802 43 Jaruplund husfader kaadner og krovært nr 1 2 Anna Sophia Mejer G 02.04 1812 33 Sønderborg husmoder hans kone 3 Hans Christian Carstensen U 26.05 1835 10 søn

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale Syd (mod Bibliotekets magasiner) Vest (mod slotsgården) Nord (mod Nyhavn) Øst (mod Udstillingsbygningens gård) Søndre Forsal Syd C.W. Eckersberg: Stående kvindelig

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Side 1 Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn)

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn) Folketælling 13 februar 1803 Notmark sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton Herresingle U9 Pulje 1 1 Andreas Schmidt 2 Michael Lausen Morud Badminton 1-2 2 1-3 33 2-3 63 3 Viktor Kingo Jensen Herresingle U9 Pulje 2 4 Marcus Bøgelund Rasmussen Morud Badminton 5 Elias Kingo Jensen

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Pernille Helena Larsen. Glimt af. Kvindeliv i Danmark. gennem 1000 år. Askholms Forlag

Pernille Helena Larsen. Glimt af. Kvindeliv i Danmark. gennem 1000 år. Askholms Forlag Pernille Helena Larsen Glimt af Kvindeliv i Danmark gennem 1000 år Askholms Forlag Indhold Forord 9 Indledning 11 Kvindeliv i Danmark før år 1.000 e. Kr 15 Middelalder, ca. 1000-1536 21 Margrethe af Roskilde

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Herresingle U11 B Antal deltagere: 11 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Damesingle U11 B Antal deltagere: 8 1 (P.1) 980801-01 Anne Muurholm

Læs mere