Træfferen. Træfferen nr årgang 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2008"

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2008 i HUSK 1. maj i Gryden i Generalforsamling Bygningsgruppen i Generalforsamling Proff-gruppen i Generalforsamling Industrigruppen

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER 3F Kongres og lidt politisk Overenskomstforhandlingerne for det offentlige og grønne områder er for nuværende i gang, og allerede nu er dele af det grønne område ude til urafstemning, og her anlægsgartner delen. Umiddelbart vurderet er det et meget fornuftigt resultat, 3Fs Grønne gruppe her har opnået. Så jeg kan anbefale et JA til denne del af overenskomstfornyelsen. Aftalen er en 2 årig aftale, med stigninger på 6.6 % om året i gennemsnit. En 2 årig aftale betyder at området kommer i trit med øvrige områder private arbejdsmarked. Statens område har afsluttet deres forhandlinger med Finansministeren, og man afventer nu at det kommunale område gør sig færdig i sidste del af februar måned, Tallene viser for Statens område et samlet resultat med en stigning på % som en rammeaftale over de kommende 3 år. På selve lønandelene er stigningen, ikke % men derimod godt 8.1 % og en stigning på pensionsdelen på 2.5 %. Der er afsat en pulje til lokale forhandlinger, en såkaldt fedterøvspulje og Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline næste blad er fredag den 15. september Oplag stk. Bladet udkommer 2 gange årligt. Forsidebillede: E og P generalforsamling 2 Træfferen nr

3 der er indført frihed ved barns 2 sygedag, som ikke alle får glæde af, hvilket man heller ikke gør med fryns. Finansministeren har fået en aftale om at der nu kan arbejdes længere end til de 70 år, det er nu helt legalt med meget overarbejde, udover 37 timer, det kan vel ikke bruges til så meget, set fra vores side af bordet. Jeg vil ikke påstå det er en prangende aftale der her er indgået. Vore topforhandlere påstår det er den bedste aftale i 20 år, hvis det er tilfældet, så kan man konstatere, at de tidligere resultater har været for dårlige. Min personlige oplevelse er, at det kommunale område ikke stiller sig tilfreds med en samlet pulje på %. Det kommunale område har et efterslæb, som skal indhentes, og det er tiden nu. De forventninger og udsagn alle har fremturet med, både politisk og fagligt, kan kun sætte medlemmerne forventninger i top, og det betyder at vore topforhandlere på det kommunale område har et meget stort ansvar for et tilfredsstillende resultat, som medlemmerne vil takke JA til mere om måneden er urealistisk, men en pulje på % er derimod en realistisk målsætning over en periode på 3 år, og vel og mærke som lønkroner. Alt fortæller at der er penge til pæne aftaler, lav ledighed, det offentlige har brug for hænder, gode statsfinanser, overskud på betalingsbalancen o.s.v. Den politiske situation i Danmark virker for tiden meget uoverskueligt, og mudret. Socialdemokraterne virker meget usynlige, uden de store politiske visioner, det har betydet historiske lave meningsmålinger på under 25 %, som ikke ligger meget over hvad SF kan præstere, og det er helt nyt, og meget bekymrende. Ny Alliance ser ud til at være en døgnflue som formentlig udsletter sig selv fra det den politiske platform, hvilket også mange havde spået lige fra dag 1, og Ny Alliance vil ikke få den indflydelse politisk de selv havde forventet. Partiet medlemstal i Folketinget er nede på 3, og hvornår kommer den næste udmelding af partiet?. Jeg har igen respekt for politikere der stiller op for et parti, for så hurtigt efter at melde sig ind i et andet parti, som vi har oplevet af Malou Aamund, det er politisk plat, og vælgerbedrag. Den politiske magt ligger fortsat på de borgerlige hænder, med støtte fra Dansk Folkeparti, men mon ikke der sker et eller andet i forbindelse med udmøntningen af den kommende Finanslov for 2008, som blev forsinket p.g.a. Folketingsvalget. Der skal nemlig ske en kraftig beskæring af offentlige ansatte i Statens regi over de kommende år, også inden for meget vitale områder, som har behov for stabilitet, og ikke nedskæringer, fek.s inden for politiet, her slår DF formentligt bremsen i eller gør de nu også det?. Leder Træfferen nr

4 Leder Vi oplever desværre også lige for tiden de unge mennesker, går amok flere steder landet over i de større byer, med flere hundrede ildspåsættelser, hærværk og voldelige episoder, med direkte konflikt mellem de unge, politiet og brandvæsen. Det er en uholdbar situation, og en meget dyr samfundsmæssig provokation de unge her udfører. Problemer løses ikke ved sådanne tiltag, men skaber derimod en unødvendig negativ stemning mod de unge, og ikke mindst de unge 2 generationsindvandre. Det er uheldigt at de forholdsvis få uromagere vil ødelægge det for de mange. der ikke går ind for voldelige handlinger, og vold og ildspåsættelser skal stoppes nu, og der skal dialog i gang, og den danske ordensmagt må forstå at bruge et sprog og en væremåde alle kan være bekendt, det vil måske nedsætte risikoen for at uroen fortsætter. JMS e Billede fra pensionistfesten den 29. februar Træfferen nr

5 3F. Industri Esbjerg afholder Generalforsamling Lørdag den 7. juni 2008 I afdelingens lokaler 3. salen Vestkraftgade 1. Industrigruppen Vi starter med morgenmad kl og tilmelding skal ske til afdelingen, senest onsdag den 4. juni 2008, kl , for spisning. Generalforsamlingen starter kl Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigenter. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab a: Budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a: 7 bestyrelsesmedlemmer. Erling J. Jensen. (Sprout Matador). Jan Grinderslev, (Arovit Petfood). Flemming Nielsen. (Dong Energy Esbjerg). John Holm. (K,J. Industries). Tonny J. Johansen. (Max Mathiasen & Søn). Margrethe Christensen. (Hjem Is). Ea Nielsen Hug. (Vagtselskabet). b: 7 bestyrelsessuppleanter. c: 1 bilagskontrollør.(bo Henriksen Vestfrost) d: 1 bilagskontrollørsuppleant. (Jens Peter Hansen, Arovit Petfood) 7. Eventuelt. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest fredag den 23. maj Regnskab og evt. indkomne forslag kan afhentes i afdelingen fra tirsdag den 3. juni Der vil muligvis være kontrol af medlemskab af 3F Esbjerg og hermed Industrigruppen, HUSK derfor gyldig medlemskort. Bestyrelsen. Træfferen nr

6 3F formanden informerer Medlemsmøde Som det sikkert er mange bekendt, er der pr. 1. januar 2008 sket en forholdsvis stor ændring af arveloven, hvilket kan have en naturlig interesse for 3F Esbjergs medlemskreds, derfor er det besluttet at vi afholder et fyraftensmøde over emnet: Den nye arvelov, og dens konsekvenser, herunder måske lige så vigtigt, hvorfor skal jeg som medlem måske lave en begunstigelseserklæring i forhold til den Gruppelivsforsikring vi alle har i ALKA forsikring. Som oplægsholdere kommer der repræsentanter fra advokatfirmaet Bjørst, og fra ALKA forsikring. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål!!. Program. Velkomst. 1. Den nye arvelov v/advokat fra firmaet Bjørst. Tilbud om at indgå aftale om at lave testamente. 2. Hvorfor en begunstigelseserklæring v/alka. 3. Debat omkring de 2 indlæg. 4. Afslutning. 3F Esbjerg. Mødet afholdes i afdelingens store mødesal på 3 sal, torsdag den 24. april 2008, kl Afdelingen vil være vært ved en sandwich vand eller øl i forbindelse med arrangementet. Vi forventer mødet tager ca. 2.5 time. Tilmelding skal ske til afdelingens reception på: tlf Træfferen nr

7 Fælles heldagstillidsmandsmøde lør. den 5. april 2008, 3F Esbjerg. Deltagerkredsen er: Tillidsrepræsentanter, talsmænd/kvinder, klubbestyrelser, og i det omfang der er plads sikkerhedsrepræsentanter. 3F formanden informerer Mødet afholdes lørdag den 5. april Kl Morgenkaffe m/rundstykke i kantinen. Kl Velkomst og opstart på konferencen v/formanden. Valg af ordstyrer, Susanne B. Jensen, herunder hvem er mødt op. Mødeleder fastlægger yderligere rygepauser, hvis det er nødvendigt. Kl Hvorfor igen drøfte/beslutte ændring af Danmarks 4 forbehold, med indlæg. Fra EU s politiske verden. EU ordfører Socialdemokraterne Kim Mortensen. 20 min. Indlæg. EU modstander Per Sørensen 3F BJ&M København. Folkebevægelsen mod EU, og formand for afdelingens EU udvalg 20 min. Indlæg. Kl Ryge & vand, samt, stræk ben pause. Kl Debat med salen, omkring de to indlederes indlæg. Kl Kl Industri-bar, aftaler inden for arbejdsmiljøområdet, miljøkonsulent Michael Jørgensen CO-Industri. Debat over Michaels emner inden for miljøområdet. Træfferen nr

8 3F formanden informerer Kl Frokost i kantinen./ryge og stræk ben pause samtidig med frokost. Kl Opstart af konferencen igen. Kl Overenskomstfornyelsen 2008 til?, hvor langt er vi denne gang inden for det offentlige og grønne område, som forhandler i år. Den Offentlige gruppe Hanne Gram, forhandlingssekretær. Hanne behandler også det Grønne område. Kl Ryge & stræk ben pause. Kl Debat med salen, omkring Hanne s indlæg, inkl. afslutning af punktet. Kl Kaffepause og afslutning. Hyggelig aften for medlemmerne Afdelingen holdt julebanko den 6. december Der var 75 tilmeldte medlemmer, og vi havde en rigtig hyggelig aften. Kirsten Jensen (tidligere ansat i a-kassen) og hendes mand Tonny hjalp os igennem og sørgede for et godt arrangement. Vi håber det igen bliver muligt at afholde julebanko i år og glæder os til at møde endnu flere medlemmer. Susanne Brinck-Jensen Næstformand 8 Træfferen nr

9 BRANCHEMØDER PRIVAT ANSATTE (Privat service-vaskerier) Mødet holdes i 3F s mødelokale 101 Vestkraftgade Esbjerg Den 8. april kl Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering om branchens forhold 4. Valg til bestyrelse På valg er: Bestyrelsesmedlem: Jette Jensen Bestyrelsesmedlem: Jytte Lund Bestyrelsessuppleant: Anette Lorenzen 5. Evt. Bestyrelsessuppleant: Kim Jensen 5. Evt. HOTEL & RESTAURATION Mødet holdes i 3F s mødelokale 102 Vestkraftgade Esbjerg Den 8. april kl Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering om branchens forhold 4. Valg til bestyrelse På valg er: Brancheformand: Carsten Brøner Bestyrelsessuppleant: Bodil Hestbek Bestyrelsessuppleant: Lith Nielsen 5. Evt. Proff Gruppen OFFENTLIG ANSATTE OG POST DANMARK Mødet holdes i 3F s store mødelokale på 3 sal Vestkraftgade Esbjerg Den 8. april kl Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering om branchens forhold 4. Valg til bestyrelse På valg er: Brancheformand: Poul Erik Rise Bestyrelsesmedlem: Johnny Møller Jensen Bestyrelsesmedlem: Jan Jepsen Bestyrelsessuppleant: Benny Lassen Bestyrelsessuppleant: Agnethe Schmidtsdorff Træfferen nr

10 Proff Gruppen Generalforsamling Proff-gruppen Afdelingens mødelokale 3 sal, Vestkraftgade 1, Esbjerg Tirsdag den 20. maj 2008 kl ARBEJDER DU INDEN FOR: Post Danmark, vaskeriområdet, privat service, restaurationsbranchen eller offentlige så hører du under Proff-gruppen og er meget velkommen på generalforsamlingen. Gruppen er vært til et stykke smørrebrød når generalforsamlingen er slut. Af hensyn til maden skal tilmeldingen ske til afdelingen senest den 14. maj 2008 på telefon Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Regnskab og budget 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af valgene fra branchemøder 8. Valg: Formand: Susanne Brinck-Jensen Faglig sekretær: Edith Eriksen Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er den 14. maj 2008 med morgenposten. Forslag og regnskab vil ligge til gennemsyn i afdelingen hos Proff-gruppen fra den 15. maj års fødselsdag I anledning af, at brancheformanden for restaurationsområdet i 3F Esbjerg Carsten Brøner bliver 60 år, holder vi åbent hus for medlemmer, kollegaer og samarbejdspartnere Tirsdag d. 22. april Kantinen på 4. sal Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg 10 Træfferen nr

11 Servicebranchens overenskomst Lønoversigt Lønoversigt Proff Gruppen Gammel 15. marts 15. marts 15. marts Løn- og tillægssatser sats Grundløn 86,54 89,24 91,55 93,85 5 Normaltimeløn 98,93 102,43 105,43 108,43 6 Præstationsløn 112,51 116,01 119,01 122,01 10 Anciennitetstillæg efter 12 måneder 2,40 3,15 3,90 4,65 Serviceassistent tillæg 0,00 3,00 3,50 4,00 Rengøringsteknikker tillæg 0,00 2,00 2,25 2,50 Servicetillæg 0,00 0,35 2,00 3,65 Særlige tillæg 7 Aftentillæg kl ,12 11,45 11,80 12,15 7 Nattillæg kl ,63 15,07 15,52 15,99 7 SH-tillæg 20,78 21,40 22,04 22,70 7 Patruljetjeneste 2,66 2,74 2,82 2,90 7 Genetillæg 4,13 4,25 4,38 4,51 7 Hovedrengøring 6,52 6,72 6,92 7,12 7 Skurtillæg 2,84 2,93 3,01 3,10 Transport 7 Transporttid 86,54 89,24 91,55 93, km. 4,00 4,00 4,00 4, km. 6,00 6,00 6,00 6,00 7 Varskotillæg 30,87 31,80 32,75 33,73 7 Asbesttillæg 36,53 37,63 38,75 39,92 Overtid 9 1., 2., 3. time 37,42 38,54 39,70 40,89 9 Øvrige timer 74,84 77,08 79,40 81,78 16 Fuld løn under sygdom 116,01 119,01 122,01 SH/feriefridagsbetaling 17 SH/feriefridagsgodtgørelse 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 17 Fuldtid - forskudsbeløb 500,00 750,00 750,00 750,00 17 Deltid - forskudsbeløb 250,00 500,00 500,00 500,00 18 Feriegodtgørelse ved sygdom 20,04 20,04 20,04 20,04 20 Beredsskabsvagt 103,22 106,32 109,51 112,79 20 Tilkald ,11 119,59 123,18 126,88 Pension Gammel sats 15. juli juli 2009 Arbejdsgivers bidrag 7,2% 7,6% 8,0% Lønmodtagers bidrag 3,6% 3,8% 4,0% Pension i alt 10,8% 11,4% 12,0% Træfferen nr

12 Proff Gruppen Navn Hverv Arbejdsplads Herluf Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Måde Deponi Lisbeth Roos Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Park Dina Hygum Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Park Hanna Simonsen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rengøring Ulla Møller Christensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rengøring Hanna Simonsen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Rengøring Tommy Larsen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rensningsanlæg Vest Ole Kristensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rensningsanlæg Øst Kim Trondhjem Bank Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Rensningsanlæg Øst Arvid Holm Nielsen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Skoven Bo Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Skoven Niels Holgersen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Vej Per Jensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Vej Johnny Møller Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Vej Sanne Friis Hansen Sikkerhedsrepræsentant Eurest, Sydvestjysk Sygehus - Kantine Harry Knopper Sikkerhedsrepræsentant Fanø kommune, Materialegården Preben Hoberg Jørgensen Tillidsrepræsentant Fanø kommune, Materialegården Gerda Siig Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Forenede Rengøring Jesper Flindt Sikkerhedsrepræsentant Hotel Ærøhus Svend-Åge Larsen Tillidsrepræsentant Staten, CVU, Pedel Else Skelmose Hansen Sikkerhedsrepræsentant Staten, CVU, Rengøring Arne Popp Tillidsrepræsentant Staten, EUC-Vest Pedel Elin Nielsen Tillidsrepræsentant Staten, EUC-Vest, Hermitagen Rengøring og køkken Birte Margrethe Hansen Tillidsrepræsentant Staten, EUC-Vest, Kantinen Mogens Bach Sikkerhedsrepræsentant Svømmestadion Danmark Vivi Beck Frisdahl Tillidsrepræsentant Svømmestadion Danmark Mette Bro Nielsen Tillidsrepræsentant Sydvestjysk Sygehus, Rengøring Stig Martin Olesen Sikkerhedsrepræsentant Sydvestjysk Sygehus, Teknisk afd. Stig Martin Olesen Tillidsrepræsentant Sydvestjysk Sygehus, Teknisk afd. Kim Vang Sikkerhedsrepræsentant Vejen Rengøring Her er den listen over alle Proff-gruppens tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Er du valgt på din arbejdsplads som enten tillids- eller sikkerhedsrepræsentant og hvis du ikke er med på listen, bedes du ringe til mig på tlf , så vi kan få dig anmeldt. Det er vigtigt af hensyn til beskyttelsen i forbindelse med en evt. opsigelse. Det bedes du også gøre, såfremt du er på listen, selvom du ikke længere har en tillidspost. Poul Erik Rise 12 Træfferen nr

13 Navn Hverv Arbejdsplads Karin Møller Sikkerhedsrepræsentant ART Rengøring Carl Bjarne Køllund Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Atlantic-Rotterdam Tanja-Maria Nielsen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Atlantic-Rotterdam Lilli Elisabeth Thomsen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Atlantic-Rotterdan Lit Nielsen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Dan F Sussie Møller Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Ensco 71 Merethe Grymer-Hansen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Ensco 71 Nicola Houborg Jeppesen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Gorm Jeanette Jacobsen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Gorm Cristina Klastrup Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Halfdan Jesper Poulsen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Halfdan BC Arne Nielsen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Safe Lars Henrik Juul-Jensen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Safe Esbjerg Kimi F. Heggie Alici Tillidsrepræsentant Boreplatform, Safe Esbjerg Roland Burhøj Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Siri Jon Baunwall Tillidsrepræsentant Boreplatform, Siri Bodil Hestbek Tillidsrepræsentant Boreplatform, Skjold Kim Christensen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Syd Arne Niels Magnus Sandgaard Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Syd Arne Kim Christensen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Syd Arne Birgit Reinert Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Vest Kirsten Kirkeby Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Vest Anette Rosenvinge Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Peter Bjerk Jørgensen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Viola Lund Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Peter Bjerk Jørgensen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Birgit Hjort Sikkerhedsrepræsentant Den Røde Okse Freddy Hansen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Havn Carsten Bruun Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Havn Thorleif Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg Havn Ella Jensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Højskole Tom Weyhe Tillidsrepræsentant Esbjerg Idrætspark Bent Christensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Idrætspark, Guldager Idrætscenter Keld Toft Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Idrætspark, Idrætsanlæggene Erik Jørgensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Idrætspark, Veldtofte Idrætspark Martin Moelsby Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Boligafdelingen Martin Moelsby Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Boligafdelingen Lone Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Kirkegårdene Aage Steen Hansen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Kirkegårdene Freddy Kristensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Lufthavnen Claus Schandorf Nielsen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Lufthavnen Proff Gruppen Træfferen nr

14 Bygningsgruppen 3F Esbjerg, Bygningsgruppen Hermed indkaldes til Bygningsgruppens ordinære generalforsamling i afdelingens mødesal, Vestkraftgade 1, 3. sal, Esbjerg, tirsdag d. 22. april 2008 kl Dagsorden: 1: Konstituering (dirigent, stemmeudvalg, referent) 2: Bestyrelsens beretning. 3: Regnskab og budget. 4: Indkomne forslag 5: Valg (afgående) Valg til bygningsgruppens bestyrelse: a: opmåler, indtil foråret 2010, efter indstilling fra murergruppen (Carlo Hermansen) b: 4 bestyrelsesmedlemmer, indtil foråret 2010:(Henning Møllegaardmurerne, Preben Thomsen- murerne, Ove Gejel- AB, Freddy Christiansen- AB). c: 4 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2009: (Hans Jørgen Jensenmurerne, Jacob Meyer- murerne, Thea Liboriussen - AB, Keld Hansen-AB) Valg til afdelingsbestyrelsen: d: 1 bestyrelsesmedlem, indtil foråret 2010: (Johnny Blicher) e: 2 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2009: (Lars Hjorth Pedersenmurerne, Carsten Gudsø-AB) 6: Valg af fanebærere (Freddy Christiansen AB og Hans Jørgen Jensen Murerne) 7: Evt Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen, herunder også forslag til personvalg til lønnede tillidshverv, skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at stille motiveret forslag ved valg af lønnede tillidshverv. Regnskab for år 2007, skriftlig beretning samt evt. indkomne forslag vil kunne rekvireres 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til afdelingen. På vegne af bestyrelsen Sten Mogensen Gruppeformand 14 Træfferen nr

15 Din sikkerhed er truet Forestil dig, at du skal op på et stillads der er rejst at et sjak cypriotiske byggefolk. Nåh ja, tænker du vel. I Danmark skal man jo have en stilladsuddannelse, så det er selvfølgelig sikkert nok. Eller måske skal du modtage tungt gods fra en kran. Du behersker ganske vist ikke den nye kranførers modersmål, men tænker Heller ikke noget problem. I Danmark skal man have krancertifikat, så det er også sikkert nok. Du skal renovere en bygning, hvor det flyder med affald efter nedbrydning af den gamle isolation, og luften er tæt af støv fra asbest. Nedbrydningsentreprisen blev vundet af et udenlandsk firma, som har haft et sjak fra hjemlandet til at stå for arbejdet. Ikke noget problem tænker du nu engang. I Danmark skal man have en uddannelse for at arbejde med asbest, så byggepladsen må være sikker nok. Tænker du sådan, kan du godt begynde at tænke anderledes. I Danmark har man netop implementeret EU s anerkendelsesdirektiv, der kort fortalt betyder, at udenlandsk arbejdskraft, beskæftiget midlertidigt og op til et år, ikke skal gennemgå de obligatoriske uddannelser, som gælder for danskere samt udlændinge beskæftiget i Danmark i over et år. Direktivet gælder på de områder, hvor der er krav om en uddannelse før et arbejde må udføres, bl.a. ved arbejde med epoxy og styren, asbestnedrivning, gaffeltruck, kraner, stilladser, svejsning i rustfrit stål. Vi har intet imod udenlandsk arbejdskraft, der arbejder på samme vilkår som danskere. Men anerkendelsesdirektivet vil betyde omvendt diskrimination og særbehandling. På lang sigt kan lempeligere krav til f. eks. arbejde med epoxy og isocyanater, med styren og med asbestnedrivning, helt givet betyde flere arbejdsbetingede lidelser, bl.a. hjerneskader, og kræfttilfælde/asbestose med i værste fald dødelig udgang. På kort sigt vil lempeligere krav til udenlandske kranførere, og til stilladsopstillere medføre akut risiko for arbejdsulykker med alvorlig udgang, herunder dødsulykker. Miljøkonsulenten orienterer Lempeligere krav til midlertidig udenlandsk arbejdskraft Helt i orden med udenlandsk arbejdskraft hvis Har den udenlandske arbejdskraft en uddannelse på niveau med den danske, skal den selvfølgelig have en dansk anerkendelse. Det kan i praksis sikres ved at der skal aflægges en orienterende prøve der beviser dette. Med implementeringen af anerkendel- Træfferen nr

16 Miljøkonsulenten orienterer sesdirektivet har vi ikke en kinamands chance for at kontrollere kvalifikationerne ved den midlertidige, udenlandsk arbejdskraft. Vi ta r til Christiansborg. Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt og Byggefagenes Samvirke har anmeldt en femmands deputation til foretræde i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Her vil vi orientere udvalgets medlemmer om vores bekymring for implementeringen af anerkendelsesdirektivet, og dens negative konsekvenser for arbejdsmiljøet ved de arbejdsmarkedsuddannelser, som relaterer sig til sikkerhed og sundhed. Anerkendelsesdirektivet er endnu en uvenlig hilsen fra den borgerlige regering. Vi håber det kan lade sig gøre at mobilisere et flertal uden om regeringen, og få fjernet det skadelige direktiv. Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Billede fra pensionistfesten den 29. februar Træfferen nr

17 Indlæg fra E P Klubben Efter vores netop afholdte generalforsamling, vil jeg på klubbens vegne her komme med nogle bemærkninger. Det har været et godt år for klubben. Vi har haft utrolig mange og gode arrangementer, der er virkeligt lavet et godt stykke arbejde fra de enkelte udvalg og bestyrelsen. Men jeg vil sige, at vi er modtagelige for forslag til nye tiltag. Så hvis det skulle være nogle ting I vil have at vi skal tage op, så kom med det, så ser vi på det i bestyrelsen. Selve generalforsamlingen blev afviklet godt og roligt, med god deltagelse af over 80. På genralforsamlingen var der genvalg til alle, der var opstillet, men vi kunne også ønske at der kom flere Efterlønnere og pensionister det er jo sådan at I er medlemmer via jeres medlemskab af 3 F Esbjerg. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde, samt en tak til vores afdeling 3F Esbjerg Ps, husk at vores program altid ligger nede i 3F. Vestkraftgade nr 1, i informationen På klubbens vegne E+P klubben Vi skal nu snart til at tænke på vores udflugt som er tirsdag den 27 maj hvor vi kører fra Kirkegade 51 kl 8,30 og forventet hjemkomst kl. ca. 19,15. Prisen for turen er 150,00 kr. Billetter kan købes fra tirsdag den 22 april i kirkegade 51. Flemming Clausen Formand Træfferen nr

18 Information Fiskekonkurrence Tilbud til alle medlemmer af 3F Esbjerg med samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Ved Tjæreborg Fiskesø. Lørdag den 14. juni 2008 kl til kl ved Tjæreborg fiskesø. Der kan kun deltage 125 personer, så hvis du vil have en plads, skal du henvende dig hurtigt i afdelingen. Billetterne koster 25. kr. og kan købes i afdelingen fra den 26. maj Deltagerne skal selv sørge for transport, samt forplejning. OBS!!!! Der må kun fiskes med 1 stang pr. deltager. Ved aflevering af billet i kiosken, udleveres 1 øl / vand pr. deltager. Der vil være præmier til de, der fanger de største fisk. Aktivitetsudvalget. 18 Træfferen nr

19 Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj i 3F Esbjerg 2008 Information 3F Esbjergs bestyrelse har valgt i lighed med en række øvrige organisationer, at deltage i LO Esbjergs arrangement i Gryden, derfor vil der naturligt IKKE være vort eget arrangement på P-pladsen ved 3F Esbjerg, om formiddagen. For i år ser 3F Esbjergs 1. maj arrangement, derfor således ud: Kl Demonstration med LO Esbjerg, fra Esbjerg Rådhus, til Gryden. 3F Esbjerg håber at rigtig mange medlemmer deltager i denne del af arrangementet. Kl Demonstrationen når Gryden, hvor der er et stort fælles telt. Teltet er opdelt for de tilmeldte Organisationer, find her 3F Esbjerg. Kl LO Esbjerg starter deres arrangement i det fælles telt. Billetter til øl/vand & pølser fås ved 3F Esbjergs arrangement. Kl Starter LO Esbjerg selve 1. maj arrangementet, som 3F Esbjerg bliver en del af, Ernst Aaskov LO formand byder velkommen. Der startes op med musik. 1. maj talere begynder. Musikken fortsætter. Kl maj 2008 erklæres for officielt afsluttet. 3F Esbjerg Træfferen nr

20 Afdelingens juletræsfest i Stadionhallen Lørdag den 29. december Lørdag den 29. december 2007 afholdte afdelingen sin traditionsrige juletræsfest i Stadionhallen. Som sædvanlig var der mange deltagere, både børn og voksne der havde en rigtig god dag. Der var musik og fællessang og ikke mindst julemanden gjorde dagen rigtig god for de deltagende børn. Aktivitesudvalget. 20 Træfferen nr

21 Bliver du også snydt i pension? Afdelingen har flere og flere sager, hvor arbejdsgiverne glemmer helt eller delvist at indbetale pensionsbidrag til de ansatte. Sagerne har 3 hovedtyper, med varierende grovhed: 1: Der bliver ikke beregnet pension, og ikke indbetalt pensionsbidrag. 2: Der bliver kun beregnet pension af en del af lønnen, og dermed indbetalt for lidt. 3: Der bliver beregnet pension, og det fremgår også af lønsedlen, men pensionskassen ser aldrig en krone. Tjek din pension De fleste har fået en årsopgørelse for 2007 fra pensionskassen. I årsopgørelsen kan I se hvor meget arbejdsgiverne har indbetalt. Sammen med årsopgørelsen er der medsendt en adgangskode til pensionskassens hjemmeside. Her kan I se indbetalingerne fra arbejdsgiverne. De fleste pensionskasser kan kontaktes telefonisk, og de kan oplyse hvor meget der er indbetalt. Hvis indbetalingerne stopper: Kontakt afdelingen. Pensionskassen sender jer et brev, hvis der ikke er indbetalt pensionsbidrag i 3 måneder. Pensionen beregnes i de fleste overenskomster af lønnen, SH-betalingen og feriepenge. Der er lidt forskel i de forskellige overenskomster, både hvilke lønandele der tæller med i beregningen og den procentsats, der gælder for beregningen af pensionbidraget. ER DU I TVIVL OM PENSIONSBI- DRAGET ER KORREKT? KONTAKT AFDELINGEN. Carlo Hermansen Træfferen nr

22 08 TrefuCamp april Workshops på TREFU FRA GENERT TIL SUPERSÆLGER Får du koldsved ved tanken om møder, hvor du skal sige noget? Ville du gerne, at folk lyttede mere til dine ideer? Så er denne workshop lige noget for dig! Gennem små øvelser, hvor der bliver lyttet og givet positiv feedback til ALLE. Vi lærer bla. værktøjer som: Opbygning af af små sikre argumenter Kropssprog Aktiv lytning Talens kunst og tonefald Dig MEDIETRÆNINGSKURSUS Her lærer vi om at håndtere pressen. Hvad skal vi passe på med, og hvordan kommer man igennem med sit budskab? Vi kommer omkring følgende: Pressemeddelelser og pressestrategier Håndtering af journalister og hvordan man holder fast i sit standpunkt Interview Os VELKOMMEN TIL DEN STORE WEEKEND MED 3F UNGDOM I 2008 Det bliver en weekend med spændende workshops, aktiviteter og faglighed, så det batter. Vi samles fra hele landet, lærlinge og unge for at diskutere og have det sjovt. TREFU Camp bliver en kanonfed weekend. Tilmeld dig og få indflydelse og indsigt i din fagforening! Deltagelse er gratis for medlemmer af 3F. Vi tilby- der børnepasning under selve mødet. Bare skriv antal børn og deres alder ved tilmeldingen. Har du spørgsmål til weekenden, er du allergiker, eller er der andre ting, vi bør vide, så kontakt Jesper på tlf eller på Op til weekenden vil du modtage deltagermateriale med information om praktiske oplysninger og endeligt program. VI REFUNDERER DIN BILLET Tag toget eller bussen og husk billetten så refunderer vi pengene. Der vil køre busser fra banegården og ud til feriecentret. SÅDAN TILMELDER DU DIG Gå ind på www. trefu.dk og klik på tilmelding ELLER send en sms med teksten TREFU efterfulgt af dit navn, adresse og CRP-nr. til ET GRATIS TILBUD TIL ALLE MEDLEMMER AF 3F DER SAMTIDIG ER UNDER 31 ÅR. SE MERE PÅ 22 Træfferen nr

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Fastelavn i Middelfart

Fastelavn i Middelfart Nr. 2 2007 Fastelavn i Middelfart 1. maj Sommerudflugt til zoo Skattepolitik og velfærdssamfund i blinde Nyt fra 3F Vestfyn Sommerudflugt til Odense Zoo Faglig Nyt Nyt fra A-kassen Mødet med Allan Olsen

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20

Marts 2013. Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12. Afdelingssider - se side 20 1 Marts 2013 Temamøde - se side 9 25 års jubilæum - se side 12 Afdelingssider - se side 20 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg Tlf.

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

Billund. Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re.

Billund. Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re. Forår 2008 Avisen Billund Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re Medlemsblad for 3F Billunds medlemmer. Nr. 2. 2.årgang

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro

Holstebro. www.3f.dk/holstebro Holstebro Nr. 3 September 2015 Meget flot sølvmedalje til Jens Peter Vestergaard ved WorldSkills 2015 i Brasilien Læs mere på side 13 Læs om de nye regler omkring samtaler og uddannelse for ledige på side

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere