Træfferen. Træfferen nr årgang 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2008"

Transkript

1 Træfferen Træfferen nr årgang 2008 i HUSK 1. maj i Gryden i Generalforsamling Bygningsgruppen i Generalforsamling Proff-gruppen i Generalforsamling Industrigruppen

2 Leder Af formand John M. Schmidt LEDER 3F Kongres og lidt politisk Overenskomstforhandlingerne for det offentlige og grønne områder er for nuværende i gang, og allerede nu er dele af det grønne område ude til urafstemning, og her anlægsgartner delen. Umiddelbart vurderet er det et meget fornuftigt resultat, 3Fs Grønne gruppe her har opnået. Så jeg kan anbefale et JA til denne del af overenskomstfornyelsen. Aftalen er en 2 årig aftale, med stigninger på 6.6 % om året i gennemsnit. En 2 årig aftale betyder at området kommer i trit med øvrige områder private arbejdsmarked. Statens område har afsluttet deres forhandlinger med Finansministeren, og man afventer nu at det kommunale område gør sig færdig i sidste del af februar måned, Tallene viser for Statens område et samlet resultat med en stigning på % som en rammeaftale over de kommende 3 år. På selve lønandelene er stigningen, ikke % men derimod godt 8.1 % og en stigning på pensionsdelen på 2.5 %. Der er afsat en pulje til lokale forhandlinger, en såkaldt fedterøvspulje og Ansvarshavende: John M. Schmidt. I Redaktionen: Susanne Brinck-Jensen. Proff. Gruppen. Mary-Ann Skovning. Industrigruppen. Carlo Hermansen. Bygningsgruppen. Johnny Blicher. Opmålerkonsulent. Margrethe Christensen. Hjem Is. Hardy Jørgensen. Fællessekretariatet. Deadline næste blad er fredag den 15. september Oplag stk. Bladet udkommer 2 gange årligt. Forsidebillede: E og P generalforsamling 2 Træfferen nr

3 der er indført frihed ved barns 2 sygedag, som ikke alle får glæde af, hvilket man heller ikke gør med fryns. Finansministeren har fået en aftale om at der nu kan arbejdes længere end til de 70 år, det er nu helt legalt med meget overarbejde, udover 37 timer, det kan vel ikke bruges til så meget, set fra vores side af bordet. Jeg vil ikke påstå det er en prangende aftale der her er indgået. Vore topforhandlere påstår det er den bedste aftale i 20 år, hvis det er tilfældet, så kan man konstatere, at de tidligere resultater har været for dårlige. Min personlige oplevelse er, at det kommunale område ikke stiller sig tilfreds med en samlet pulje på %. Det kommunale område har et efterslæb, som skal indhentes, og det er tiden nu. De forventninger og udsagn alle har fremturet med, både politisk og fagligt, kan kun sætte medlemmerne forventninger i top, og det betyder at vore topforhandlere på det kommunale område har et meget stort ansvar for et tilfredsstillende resultat, som medlemmerne vil takke JA til mere om måneden er urealistisk, men en pulje på % er derimod en realistisk målsætning over en periode på 3 år, og vel og mærke som lønkroner. Alt fortæller at der er penge til pæne aftaler, lav ledighed, det offentlige har brug for hænder, gode statsfinanser, overskud på betalingsbalancen o.s.v. Den politiske situation i Danmark virker for tiden meget uoverskueligt, og mudret. Socialdemokraterne virker meget usynlige, uden de store politiske visioner, det har betydet historiske lave meningsmålinger på under 25 %, som ikke ligger meget over hvad SF kan præstere, og det er helt nyt, og meget bekymrende. Ny Alliance ser ud til at være en døgnflue som formentlig udsletter sig selv fra det den politiske platform, hvilket også mange havde spået lige fra dag 1, og Ny Alliance vil ikke få den indflydelse politisk de selv havde forventet. Partiet medlemstal i Folketinget er nede på 3, og hvornår kommer den næste udmelding af partiet?. Jeg har igen respekt for politikere der stiller op for et parti, for så hurtigt efter at melde sig ind i et andet parti, som vi har oplevet af Malou Aamund, det er politisk plat, og vælgerbedrag. Den politiske magt ligger fortsat på de borgerlige hænder, med støtte fra Dansk Folkeparti, men mon ikke der sker et eller andet i forbindelse med udmøntningen af den kommende Finanslov for 2008, som blev forsinket p.g.a. Folketingsvalget. Der skal nemlig ske en kraftig beskæring af offentlige ansatte i Statens regi over de kommende år, også inden for meget vitale områder, som har behov for stabilitet, og ikke nedskæringer, fek.s inden for politiet, her slår DF formentligt bremsen i eller gør de nu også det?. Leder Træfferen nr

4 Leder Vi oplever desværre også lige for tiden de unge mennesker, går amok flere steder landet over i de større byer, med flere hundrede ildspåsættelser, hærværk og voldelige episoder, med direkte konflikt mellem de unge, politiet og brandvæsen. Det er en uholdbar situation, og en meget dyr samfundsmæssig provokation de unge her udfører. Problemer løses ikke ved sådanne tiltag, men skaber derimod en unødvendig negativ stemning mod de unge, og ikke mindst de unge 2 generationsindvandre. Det er uheldigt at de forholdsvis få uromagere vil ødelægge det for de mange. der ikke går ind for voldelige handlinger, og vold og ildspåsættelser skal stoppes nu, og der skal dialog i gang, og den danske ordensmagt må forstå at bruge et sprog og en væremåde alle kan være bekendt, det vil måske nedsætte risikoen for at uroen fortsætter. JMS e Billede fra pensionistfesten den 29. februar Træfferen nr

5 3F. Industri Esbjerg afholder Generalforsamling Lørdag den 7. juni 2008 I afdelingens lokaler 3. salen Vestkraftgade 1. Industrigruppen Vi starter med morgenmad kl og tilmelding skal ske til afdelingen, senest onsdag den 4. juni 2008, kl , for spisning. Generalforsamlingen starter kl Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigenter. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Regnskab a: Budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a: 7 bestyrelsesmedlemmer. Erling J. Jensen. (Sprout Matador). Jan Grinderslev, (Arovit Petfood). Flemming Nielsen. (Dong Energy Esbjerg). John Holm. (K,J. Industries). Tonny J. Johansen. (Max Mathiasen & Søn). Margrethe Christensen. (Hjem Is). Ea Nielsen Hug. (Vagtselskabet). b: 7 bestyrelsessuppleanter. c: 1 bilagskontrollør.(bo Henriksen Vestfrost) d: 1 bilagskontrollørsuppleant. (Jens Peter Hansen, Arovit Petfood) 7. Eventuelt. Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest fredag den 23. maj Regnskab og evt. indkomne forslag kan afhentes i afdelingen fra tirsdag den 3. juni Der vil muligvis være kontrol af medlemskab af 3F Esbjerg og hermed Industrigruppen, HUSK derfor gyldig medlemskort. Bestyrelsen. Træfferen nr

6 3F formanden informerer Medlemsmøde Som det sikkert er mange bekendt, er der pr. 1. januar 2008 sket en forholdsvis stor ændring af arveloven, hvilket kan have en naturlig interesse for 3F Esbjergs medlemskreds, derfor er det besluttet at vi afholder et fyraftensmøde over emnet: Den nye arvelov, og dens konsekvenser, herunder måske lige så vigtigt, hvorfor skal jeg som medlem måske lave en begunstigelseserklæring i forhold til den Gruppelivsforsikring vi alle har i ALKA forsikring. Som oplægsholdere kommer der repræsentanter fra advokatfirmaet Bjørst, og fra ALKA forsikring. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål!!. Program. Velkomst. 1. Den nye arvelov v/advokat fra firmaet Bjørst. Tilbud om at indgå aftale om at lave testamente. 2. Hvorfor en begunstigelseserklæring v/alka. 3. Debat omkring de 2 indlæg. 4. Afslutning. 3F Esbjerg. Mødet afholdes i afdelingens store mødesal på 3 sal, torsdag den 24. april 2008, kl Afdelingen vil være vært ved en sandwich vand eller øl i forbindelse med arrangementet. Vi forventer mødet tager ca. 2.5 time. Tilmelding skal ske til afdelingens reception på: tlf Træfferen nr

7 Fælles heldagstillidsmandsmøde lør. den 5. april 2008, 3F Esbjerg. Deltagerkredsen er: Tillidsrepræsentanter, talsmænd/kvinder, klubbestyrelser, og i det omfang der er plads sikkerhedsrepræsentanter. 3F formanden informerer Mødet afholdes lørdag den 5. april Kl Morgenkaffe m/rundstykke i kantinen. Kl Velkomst og opstart på konferencen v/formanden. Valg af ordstyrer, Susanne B. Jensen, herunder hvem er mødt op. Mødeleder fastlægger yderligere rygepauser, hvis det er nødvendigt. Kl Hvorfor igen drøfte/beslutte ændring af Danmarks 4 forbehold, med indlæg. Fra EU s politiske verden. EU ordfører Socialdemokraterne Kim Mortensen. 20 min. Indlæg. EU modstander Per Sørensen 3F BJ&M København. Folkebevægelsen mod EU, og formand for afdelingens EU udvalg 20 min. Indlæg. Kl Ryge & vand, samt, stræk ben pause. Kl Debat med salen, omkring de to indlederes indlæg. Kl Kl Industri-bar, aftaler inden for arbejdsmiljøområdet, miljøkonsulent Michael Jørgensen CO-Industri. Debat over Michaels emner inden for miljøområdet. Træfferen nr

8 3F formanden informerer Kl Frokost i kantinen./ryge og stræk ben pause samtidig med frokost. Kl Opstart af konferencen igen. Kl Overenskomstfornyelsen 2008 til?, hvor langt er vi denne gang inden for det offentlige og grønne område, som forhandler i år. Den Offentlige gruppe Hanne Gram, forhandlingssekretær. Hanne behandler også det Grønne område. Kl Ryge & stræk ben pause. Kl Debat med salen, omkring Hanne s indlæg, inkl. afslutning af punktet. Kl Kaffepause og afslutning. Hyggelig aften for medlemmerne Afdelingen holdt julebanko den 6. december Der var 75 tilmeldte medlemmer, og vi havde en rigtig hyggelig aften. Kirsten Jensen (tidligere ansat i a-kassen) og hendes mand Tonny hjalp os igennem og sørgede for et godt arrangement. Vi håber det igen bliver muligt at afholde julebanko i år og glæder os til at møde endnu flere medlemmer. Susanne Brinck-Jensen Næstformand 8 Træfferen nr

9 BRANCHEMØDER PRIVAT ANSATTE (Privat service-vaskerier) Mødet holdes i 3F s mødelokale 101 Vestkraftgade Esbjerg Den 8. april kl Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering om branchens forhold 4. Valg til bestyrelse På valg er: Bestyrelsesmedlem: Jette Jensen Bestyrelsesmedlem: Jytte Lund Bestyrelsessuppleant: Anette Lorenzen 5. Evt. Bestyrelsessuppleant: Kim Jensen 5. Evt. HOTEL & RESTAURATION Mødet holdes i 3F s mødelokale 102 Vestkraftgade Esbjerg Den 8. april kl Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering om branchens forhold 4. Valg til bestyrelse På valg er: Brancheformand: Carsten Brøner Bestyrelsessuppleant: Bodil Hestbek Bestyrelsessuppleant: Lith Nielsen 5. Evt. Proff Gruppen OFFENTLIG ANSATTE OG POST DANMARK Mødet holdes i 3F s store mødelokale på 3 sal Vestkraftgade Esbjerg Den 8. april kl Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering om branchens forhold 4. Valg til bestyrelse På valg er: Brancheformand: Poul Erik Rise Bestyrelsesmedlem: Johnny Møller Jensen Bestyrelsesmedlem: Jan Jepsen Bestyrelsessuppleant: Benny Lassen Bestyrelsessuppleant: Agnethe Schmidtsdorff Træfferen nr

10 Proff Gruppen Generalforsamling Proff-gruppen Afdelingens mødelokale 3 sal, Vestkraftgade 1, Esbjerg Tirsdag den 20. maj 2008 kl ARBEJDER DU INDEN FOR: Post Danmark, vaskeriområdet, privat service, restaurationsbranchen eller offentlige så hører du under Proff-gruppen og er meget velkommen på generalforsamlingen. Gruppen er vært til et stykke smørrebrød når generalforsamlingen er slut. Af hensyn til maden skal tilmeldingen ske til afdelingen senest den 14. maj 2008 på telefon Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Regnskab og budget 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af valgene fra branchemøder 8. Valg: Formand: Susanne Brinck-Jensen Faglig sekretær: Edith Eriksen Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er den 14. maj 2008 med morgenposten. Forslag og regnskab vil ligge til gennemsyn i afdelingen hos Proff-gruppen fra den 15. maj års fødselsdag I anledning af, at brancheformanden for restaurationsområdet i 3F Esbjerg Carsten Brøner bliver 60 år, holder vi åbent hus for medlemmer, kollegaer og samarbejdspartnere Tirsdag d. 22. april Kantinen på 4. sal Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg 10 Træfferen nr

11 Servicebranchens overenskomst Lønoversigt Lønoversigt Proff Gruppen Gammel 15. marts 15. marts 15. marts Løn- og tillægssatser sats Grundløn 86,54 89,24 91,55 93,85 5 Normaltimeløn 98,93 102,43 105,43 108,43 6 Præstationsløn 112,51 116,01 119,01 122,01 10 Anciennitetstillæg efter 12 måneder 2,40 3,15 3,90 4,65 Serviceassistent tillæg 0,00 3,00 3,50 4,00 Rengøringsteknikker tillæg 0,00 2,00 2,25 2,50 Servicetillæg 0,00 0,35 2,00 3,65 Særlige tillæg 7 Aftentillæg kl ,12 11,45 11,80 12,15 7 Nattillæg kl ,63 15,07 15,52 15,99 7 SH-tillæg 20,78 21,40 22,04 22,70 7 Patruljetjeneste 2,66 2,74 2,82 2,90 7 Genetillæg 4,13 4,25 4,38 4,51 7 Hovedrengøring 6,52 6,72 6,92 7,12 7 Skurtillæg 2,84 2,93 3,01 3,10 Transport 7 Transporttid 86,54 89,24 91,55 93, km. 4,00 4,00 4,00 4, km. 6,00 6,00 6,00 6,00 7 Varskotillæg 30,87 31,80 32,75 33,73 7 Asbesttillæg 36,53 37,63 38,75 39,92 Overtid 9 1., 2., 3. time 37,42 38,54 39,70 40,89 9 Øvrige timer 74,84 77,08 79,40 81,78 16 Fuld løn under sygdom 116,01 119,01 122,01 SH/feriefridagsbetaling 17 SH/feriefridagsgodtgørelse 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 17 Fuldtid - forskudsbeløb 500,00 750,00 750,00 750,00 17 Deltid - forskudsbeløb 250,00 500,00 500,00 500,00 18 Feriegodtgørelse ved sygdom 20,04 20,04 20,04 20,04 20 Beredsskabsvagt 103,22 106,32 109,51 112,79 20 Tilkald ,11 119,59 123,18 126,88 Pension Gammel sats 15. juli juli 2009 Arbejdsgivers bidrag 7,2% 7,6% 8,0% Lønmodtagers bidrag 3,6% 3,8% 4,0% Pension i alt 10,8% 11,4% 12,0% Træfferen nr

12 Proff Gruppen Navn Hverv Arbejdsplads Herluf Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Måde Deponi Lisbeth Roos Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Park Dina Hygum Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Park Hanna Simonsen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rengøring Ulla Møller Christensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rengøring Hanna Simonsen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Rengøring Tommy Larsen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rensningsanlæg Vest Ole Kristensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Rensningsanlæg Øst Kim Trondhjem Bank Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Rensningsanlæg Øst Arvid Holm Nielsen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Skoven Bo Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Skoven Niels Holgersen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Vej Per Jensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Vej Johnny Møller Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Vej Sanne Friis Hansen Sikkerhedsrepræsentant Eurest, Sydvestjysk Sygehus - Kantine Harry Knopper Sikkerhedsrepræsentant Fanø kommune, Materialegården Preben Hoberg Jørgensen Tillidsrepræsentant Fanø kommune, Materialegården Gerda Siig Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Forenede Rengøring Jesper Flindt Sikkerhedsrepræsentant Hotel Ærøhus Svend-Åge Larsen Tillidsrepræsentant Staten, CVU, Pedel Else Skelmose Hansen Sikkerhedsrepræsentant Staten, CVU, Rengøring Arne Popp Tillidsrepræsentant Staten, EUC-Vest Pedel Elin Nielsen Tillidsrepræsentant Staten, EUC-Vest, Hermitagen Rengøring og køkken Birte Margrethe Hansen Tillidsrepræsentant Staten, EUC-Vest, Kantinen Mogens Bach Sikkerhedsrepræsentant Svømmestadion Danmark Vivi Beck Frisdahl Tillidsrepræsentant Svømmestadion Danmark Mette Bro Nielsen Tillidsrepræsentant Sydvestjysk Sygehus, Rengøring Stig Martin Olesen Sikkerhedsrepræsentant Sydvestjysk Sygehus, Teknisk afd. Stig Martin Olesen Tillidsrepræsentant Sydvestjysk Sygehus, Teknisk afd. Kim Vang Sikkerhedsrepræsentant Vejen Rengøring Her er den listen over alle Proff-gruppens tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Er du valgt på din arbejdsplads som enten tillids- eller sikkerhedsrepræsentant og hvis du ikke er med på listen, bedes du ringe til mig på tlf , så vi kan få dig anmeldt. Det er vigtigt af hensyn til beskyttelsen i forbindelse med en evt. opsigelse. Det bedes du også gøre, såfremt du er på listen, selvom du ikke længere har en tillidspost. Poul Erik Rise 12 Træfferen nr

13 Navn Hverv Arbejdsplads Karin Møller Sikkerhedsrepræsentant ART Rengøring Carl Bjarne Køllund Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Atlantic-Rotterdam Tanja-Maria Nielsen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Atlantic-Rotterdam Lilli Elisabeth Thomsen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Atlantic-Rotterdan Lit Nielsen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Dan F Sussie Møller Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Ensco 71 Merethe Grymer-Hansen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Ensco 71 Nicola Houborg Jeppesen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Gorm Jeanette Jacobsen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Gorm Cristina Klastrup Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Halfdan Jesper Poulsen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Halfdan BC Arne Nielsen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Safe Lars Henrik Juul-Jensen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Safe Esbjerg Kimi F. Heggie Alici Tillidsrepræsentant Boreplatform, Safe Esbjerg Roland Burhøj Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Siri Jon Baunwall Tillidsrepræsentant Boreplatform, Siri Bodil Hestbek Tillidsrepræsentant Boreplatform, Skjold Kim Christensen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Syd Arne Niels Magnus Sandgaard Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Syd Arne Kim Christensen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Syd Arne Birgit Reinert Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Vest Kirsten Kirkeby Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Vest Anette Rosenvinge Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Peter Bjerk Jørgensen Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Viola Lund Sikkerhedsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Peter Bjerk Jørgensen Tillidsrepræsentant Boreplatform, Tyra Øst Birgit Hjort Sikkerhedsrepræsentant Den Røde Okse Freddy Hansen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Havn Carsten Bruun Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Havn Thorleif Jensen Tillidsrepræsentant Esbjerg Havn Ella Jensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Højskole Tom Weyhe Tillidsrepræsentant Esbjerg Idrætspark Bent Christensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Idrætspark, Guldager Idrætscenter Keld Toft Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Idrætspark, Idrætsanlæggene Erik Jørgensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg Idrætspark, Veldtofte Idrætspark Martin Moelsby Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Boligafdelingen Martin Moelsby Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Boligafdelingen Lone Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Kirkegårdene Aage Steen Hansen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Kirkegårdene Freddy Kristensen Sikkerhedsrepræsentant Esbjerg kommune, Lufthavnen Claus Schandorf Nielsen Tillidsrepræsentant Esbjerg kommune, Lufthavnen Proff Gruppen Træfferen nr

14 Bygningsgruppen 3F Esbjerg, Bygningsgruppen Hermed indkaldes til Bygningsgruppens ordinære generalforsamling i afdelingens mødesal, Vestkraftgade 1, 3. sal, Esbjerg, tirsdag d. 22. april 2008 kl Dagsorden: 1: Konstituering (dirigent, stemmeudvalg, referent) 2: Bestyrelsens beretning. 3: Regnskab og budget. 4: Indkomne forslag 5: Valg (afgående) Valg til bygningsgruppens bestyrelse: a: opmåler, indtil foråret 2010, efter indstilling fra murergruppen (Carlo Hermansen) b: 4 bestyrelsesmedlemmer, indtil foråret 2010:(Henning Møllegaardmurerne, Preben Thomsen- murerne, Ove Gejel- AB, Freddy Christiansen- AB). c: 4 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2009: (Hans Jørgen Jensenmurerne, Jacob Meyer- murerne, Thea Liboriussen - AB, Keld Hansen-AB) Valg til afdelingsbestyrelsen: d: 1 bestyrelsesmedlem, indtil foråret 2010: (Johnny Blicher) e: 2 bestyrelsessuppleanter, indtil foråret 2009: (Lars Hjorth Pedersenmurerne, Carsten Gudsø-AB) 6: Valg af fanebærere (Freddy Christiansen AB og Hans Jørgen Jensen Murerne) 7: Evt Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingen, herunder også forslag til personvalg til lønnede tillidshverv, skal være gruppebestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har pligt til at stille motiveret forslag ved valg af lønnede tillidshverv. Regnskab for år 2007, skriftlig beretning samt evt. indkomne forslag vil kunne rekvireres 5 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til afdelingen. På vegne af bestyrelsen Sten Mogensen Gruppeformand 14 Træfferen nr

15 Din sikkerhed er truet Forestil dig, at du skal op på et stillads der er rejst at et sjak cypriotiske byggefolk. Nåh ja, tænker du vel. I Danmark skal man jo have en stilladsuddannelse, så det er selvfølgelig sikkert nok. Eller måske skal du modtage tungt gods fra en kran. Du behersker ganske vist ikke den nye kranførers modersmål, men tænker Heller ikke noget problem. I Danmark skal man have krancertifikat, så det er også sikkert nok. Du skal renovere en bygning, hvor det flyder med affald efter nedbrydning af den gamle isolation, og luften er tæt af støv fra asbest. Nedbrydningsentreprisen blev vundet af et udenlandsk firma, som har haft et sjak fra hjemlandet til at stå for arbejdet. Ikke noget problem tænker du nu engang. I Danmark skal man have en uddannelse for at arbejde med asbest, så byggepladsen må være sikker nok. Tænker du sådan, kan du godt begynde at tænke anderledes. I Danmark har man netop implementeret EU s anerkendelsesdirektiv, der kort fortalt betyder, at udenlandsk arbejdskraft, beskæftiget midlertidigt og op til et år, ikke skal gennemgå de obligatoriske uddannelser, som gælder for danskere samt udlændinge beskæftiget i Danmark i over et år. Direktivet gælder på de områder, hvor der er krav om en uddannelse før et arbejde må udføres, bl.a. ved arbejde med epoxy og styren, asbestnedrivning, gaffeltruck, kraner, stilladser, svejsning i rustfrit stål. Vi har intet imod udenlandsk arbejdskraft, der arbejder på samme vilkår som danskere. Men anerkendelsesdirektivet vil betyde omvendt diskrimination og særbehandling. På lang sigt kan lempeligere krav til f. eks. arbejde med epoxy og isocyanater, med styren og med asbestnedrivning, helt givet betyde flere arbejdsbetingede lidelser, bl.a. hjerneskader, og kræfttilfælde/asbestose med i værste fald dødelig udgang. På kort sigt vil lempeligere krav til udenlandske kranførere, og til stilladsopstillere medføre akut risiko for arbejdsulykker med alvorlig udgang, herunder dødsulykker. Miljøkonsulenten orienterer Lempeligere krav til midlertidig udenlandsk arbejdskraft Helt i orden med udenlandsk arbejdskraft hvis Har den udenlandske arbejdskraft en uddannelse på niveau med den danske, skal den selvfølgelig have en dansk anerkendelse. Det kan i praksis sikres ved at der skal aflægges en orienterende prøve der beviser dette. Med implementeringen af anerkendel- Træfferen nr

16 Miljøkonsulenten orienterer sesdirektivet har vi ikke en kinamands chance for at kontrollere kvalifikationerne ved den midlertidige, udenlandsk arbejdskraft. Vi ta r til Christiansborg. Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt og Byggefagenes Samvirke har anmeldt en femmands deputation til foretræde i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Her vil vi orientere udvalgets medlemmer om vores bekymring for implementeringen af anerkendelsesdirektivet, og dens negative konsekvenser for arbejdsmiljøet ved de arbejdsmarkedsuddannelser, som relaterer sig til sikkerhed og sundhed. Anerkendelsesdirektivet er endnu en uvenlig hilsen fra den borgerlige regering. Vi håber det kan lade sig gøre at mobilisere et flertal uden om regeringen, og få fjernet det skadelige direktiv. Thyge Kristensen Miljøkonsulent Aktivitets og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt Billede fra pensionistfesten den 29. februar Træfferen nr

17 Indlæg fra E P Klubben Efter vores netop afholdte generalforsamling, vil jeg på klubbens vegne her komme med nogle bemærkninger. Det har været et godt år for klubben. Vi har haft utrolig mange og gode arrangementer, der er virkeligt lavet et godt stykke arbejde fra de enkelte udvalg og bestyrelsen. Men jeg vil sige, at vi er modtagelige for forslag til nye tiltag. Så hvis det skulle være nogle ting I vil have at vi skal tage op, så kom med det, så ser vi på det i bestyrelsen. Selve generalforsamlingen blev afviklet godt og roligt, med god deltagelse af over 80. På genralforsamlingen var der genvalg til alle, der var opstillet, men vi kunne også ønske at der kom flere Efterlønnere og pensionister det er jo sådan at I er medlemmer via jeres medlemskab af 3 F Esbjerg. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde, samt en tak til vores afdeling 3F Esbjerg Ps, husk at vores program altid ligger nede i 3F. Vestkraftgade nr 1, i informationen På klubbens vegne E+P klubben Vi skal nu snart til at tænke på vores udflugt som er tirsdag den 27 maj hvor vi kører fra Kirkegade 51 kl 8,30 og forventet hjemkomst kl. ca. 19,15. Prisen for turen er 150,00 kr. Billetter kan købes fra tirsdag den 22 april i kirkegade 51. Flemming Clausen Formand Træfferen nr

18 Information Fiskekonkurrence Tilbud til alle medlemmer af 3F Esbjerg med samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Ved Tjæreborg Fiskesø. Lørdag den 14. juni 2008 kl til kl ved Tjæreborg fiskesø. Der kan kun deltage 125 personer, så hvis du vil have en plads, skal du henvende dig hurtigt i afdelingen. Billetterne koster 25. kr. og kan købes i afdelingen fra den 26. maj Deltagerne skal selv sørge for transport, samt forplejning. OBS!!!! Der må kun fiskes med 1 stang pr. deltager. Ved aflevering af billet i kiosken, udleveres 1 øl / vand pr. deltager. Der vil være præmier til de, der fanger de største fisk. Aktivitetsudvalget. 18 Træfferen nr

19 Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj i 3F Esbjerg 2008 Information 3F Esbjergs bestyrelse har valgt i lighed med en række øvrige organisationer, at deltage i LO Esbjergs arrangement i Gryden, derfor vil der naturligt IKKE være vort eget arrangement på P-pladsen ved 3F Esbjerg, om formiddagen. For i år ser 3F Esbjergs 1. maj arrangement, derfor således ud: Kl Demonstration med LO Esbjerg, fra Esbjerg Rådhus, til Gryden. 3F Esbjerg håber at rigtig mange medlemmer deltager i denne del af arrangementet. Kl Demonstrationen når Gryden, hvor der er et stort fælles telt. Teltet er opdelt for de tilmeldte Organisationer, find her 3F Esbjerg. Kl LO Esbjerg starter deres arrangement i det fælles telt. Billetter til øl/vand & pølser fås ved 3F Esbjergs arrangement. Kl Starter LO Esbjerg selve 1. maj arrangementet, som 3F Esbjerg bliver en del af, Ernst Aaskov LO formand byder velkommen. Der startes op med musik. 1. maj talere begynder. Musikken fortsætter. Kl maj 2008 erklæres for officielt afsluttet. 3F Esbjerg Træfferen nr

20 Afdelingens juletræsfest i Stadionhallen Lørdag den 29. december Lørdag den 29. december 2007 afholdte afdelingen sin traditionsrige juletræsfest i Stadionhallen. Som sædvanlig var der mange deltagere, både børn og voksne der havde en rigtig god dag. Der var musik og fællessang og ikke mindst julemanden gjorde dagen rigtig god for de deltagende børn. Aktivitesudvalget. 20 Træfferen nr

21 Bliver du også snydt i pension? Afdelingen har flere og flere sager, hvor arbejdsgiverne glemmer helt eller delvist at indbetale pensionsbidrag til de ansatte. Sagerne har 3 hovedtyper, med varierende grovhed: 1: Der bliver ikke beregnet pension, og ikke indbetalt pensionsbidrag. 2: Der bliver kun beregnet pension af en del af lønnen, og dermed indbetalt for lidt. 3: Der bliver beregnet pension, og det fremgår også af lønsedlen, men pensionskassen ser aldrig en krone. Tjek din pension De fleste har fået en årsopgørelse for 2007 fra pensionskassen. I årsopgørelsen kan I se hvor meget arbejdsgiverne har indbetalt. Sammen med årsopgørelsen er der medsendt en adgangskode til pensionskassens hjemmeside. Her kan I se indbetalingerne fra arbejdsgiverne. De fleste pensionskasser kan kontaktes telefonisk, og de kan oplyse hvor meget der er indbetalt. Hvis indbetalingerne stopper: Kontakt afdelingen. Pensionskassen sender jer et brev, hvis der ikke er indbetalt pensionsbidrag i 3 måneder. Pensionen beregnes i de fleste overenskomster af lønnen, SH-betalingen og feriepenge. Der er lidt forskel i de forskellige overenskomster, både hvilke lønandele der tæller med i beregningen og den procentsats, der gælder for beregningen af pensionbidraget. ER DU I TVIVL OM PENSIONSBI- DRAGET ER KORREKT? KONTAKT AFDELINGEN. Carlo Hermansen Træfferen nr

22 08 TrefuCamp april Workshops på TREFU FRA GENERT TIL SUPERSÆLGER Får du koldsved ved tanken om møder, hvor du skal sige noget? Ville du gerne, at folk lyttede mere til dine ideer? Så er denne workshop lige noget for dig! Gennem små øvelser, hvor der bliver lyttet og givet positiv feedback til ALLE. Vi lærer bla. værktøjer som: Opbygning af af små sikre argumenter Kropssprog Aktiv lytning Talens kunst og tonefald Dig MEDIETRÆNINGSKURSUS Her lærer vi om at håndtere pressen. Hvad skal vi passe på med, og hvordan kommer man igennem med sit budskab? Vi kommer omkring følgende: Pressemeddelelser og pressestrategier Håndtering af journalister og hvordan man holder fast i sit standpunkt Interview Os VELKOMMEN TIL DEN STORE WEEKEND MED 3F UNGDOM I 2008 Det bliver en weekend med spændende workshops, aktiviteter og faglighed, så det batter. Vi samles fra hele landet, lærlinge og unge for at diskutere og have det sjovt. TREFU Camp bliver en kanonfed weekend. Tilmeld dig og få indflydelse og indsigt i din fagforening! Deltagelse er gratis for medlemmer af 3F. Vi tilby- der børnepasning under selve mødet. Bare skriv antal børn og deres alder ved tilmeldingen. Har du spørgsmål til weekenden, er du allergiker, eller er der andre ting, vi bør vide, så kontakt Jesper på tlf eller på Op til weekenden vil du modtage deltagermateriale med information om praktiske oplysninger og endeligt program. VI REFUNDERER DIN BILLET Tag toget eller bussen og husk billetten så refunderer vi pengene. Der vil køre busser fra banegården og ud til feriecentret. SÅDAN TILMELDER DU DIG Gå ind på www. trefu.dk og klik på tilmelding ELLER send en sms med teksten TREFU efterfulgt af dit navn, adresse og CRP-nr. til ET GRATIS TILBUD TIL ALLE MEDLEMMER AF 3F DER SAMTIDIG ER UNDER 31 ÅR. SE MERE PÅ 22 Træfferen nr

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. Træfferen Træfferen nr. 1 6. årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj Leder Af formand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen

Træfferen. Træfferen nr. 1 4. årgang 2009. Husk 1. maj i afdelingen Træfferen Træfferen nr. 1 4. årgang 2009 Husk 1. maj i afdelingen i Generalforsamling Bygningsgruppen 12.05.09 i Generalforsamling Industrigruppen 16.05.09 i Generalforsamling Proff-Gruppen 09.06.09 i

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere