Private personarkiver. Kronika, Jacob ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)"

Transkript

1 Private personarkiver Kronika, Jacob ( ) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 1998

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 2 Arkivfortegnelse... s. 3 Brevskriverliste... s. 16 Forkortelsesliste...s. 92 INDLEDNING Arkivet er afleveret af Jacob Kronika den Dele af arkivet (brevveksling og egne artikler samt sager vedr. mindretal 1932) blev den afleveret af J. Kronika til Dansk Generalsekretariat. I forbindelse med Carsten Mogensens afhandling Dansk i hagekorsets skygge blev disse akter overført til Dansk Centralbibliotek den og siden indlemmet i arkivet. Dele af arkivalierne vedr. dr. Alexander Thomsen blev deponeret i Kronikas arkiv af læge Erik H. og hustru Grete Lorenzen, Gesten, den , men siden indlemmet i P 163, Grete Lorenzens arkiv. For arkivet gælder følgende adgangsbestemmelser: Arkivet er først tilgængeligt 25 år efter J. Kronikas død ( ), dog kan forskere under visse betingelser få adgang til arkivet efter særlig tilladelse. (Se også pk 53 bestemmelser vedr. J. Kronikas arkiv). Arkivet er ordnet og registreret af arkivar, cand.mag. René Rasmussen

3 ARKIVFORTEGNELSE BREVE TIL JACOB KRONIKA...13 pk Indledning/vejledning s. 16 Brevskriverliste s Nemlig: 1. A-B 2. C-D 3. E-G 4. Flensborg Avis 5. H 6. I-Kjems 7. Kjøl-L 8. M 9. N-O 10. P-R 11 S-Stø 12. Sv-U 13. V-Ø + anonyme breve, uidentificerede brevskrivere og breve til andre (L.P. Christensen) SAGLIGT ORDNEDE SAGER pk Sager vedr. J. Kronikas taler og foredrag... 4 pk Nemlig: Stævnet i Frøslev 1920, To Løver 1922, Rebild Klip, referater Forskellige emner. Notater og klip Årsmødet 1946, dansk-nordisk ungdomsforbund, om Sydslesvigs fremtid m.m. Manuskript m.m Taler i og om Sydslesvig, Tyskland i dag, Tyskland efter krigen m.m. Manuskripter m.m Gammel Flensborg-dreng, den sidste slesviger, Berlin-korrespondent fortæller, skæbnemåneden november, m.m. Manuskripter m.m. u.å. 6. Religiøse emner, den tysk-polske dreng Stephan, Knud Lavard, nordisk mytologi, det nordiske, Hitlers djævlepagt m.m. Manuskripter, notater, klip. 1950'erne 7. Religiøse emner, Sigtuna-stiftelsen, Slesvig by, Skriftemål og vækkelse, Hvorfor kristendom?, Kaj Munk, der Rembrandt-deutsche, Blumhardt og skriftemålet, Christopherus-legenden m.m. Manuskripter, notater, klip ca 'erne 8. Jøder i Flensborg, påskeblæsten, FUEV, Om at vælge rigtigt, Ernst Christiansen, Frederik Petersen m.m. Manuskripter, notater, klip 1950'erne En slesviger fortæller, rejse eller blive?, et slesvigsk virkelighedseventyr, små slesvighistorier m.m. Manuskripter, notater 1950'erne 2. En slesvigsk journalist fortæller, nazihierarkiet og krigsårene, af en journalists oplevel- 3

4 ser, de to krige (DSK-tale), Ka do hows?, Berlin-historier, øst-vest (Hela-drengen), Molotov og grænsen 1940, nordisk journalist i Berlin, fra prøjseri over nazisme til demokrati m.m. Manuskripter, notater 1950'erne-1960'erne 3. Unge grænselandsskæbner, morsomme små foredrag, forskellige emner (politiskeslesvigske-religiøse), Hitler als Anti-Christ, Erlebnisse eines Journalisten m.m. Manuskripter, notater, klip 1950'erne og 1960'erne 4. Den tyske mentalitet og chancerne for demokrati i Vesttyskland. Manuskript 1950'erne 5. Det andet Tyskland, F.W. Förster m.m. Manuskripter, notater, breve, klip 1950'erne og 1960'erne 6. Forskellige emner, tysk remilitarisering, en slesviger fortæller, årsmødetale 1958, krigsminder, Grundtvig, Sydslesvig, Er sydslesvigerne bundet til deres hjemstavn? m.m. Manuskripter, notater, klip 1950'erne 7. Hvad sker der i Tyskland? Manuskript, breve Ernst Christiansens natte-tanker. Manuskript, notater u.å. 2. Forskellige personer. Notater U.å. 3. Tønder-foredraget maj Manuskript, breve, klip, reaktioner Tale på Skamling juni Manuskript, breve, klip, reaktioner Den vesttyske remilitarisering. Manuskript Tyskland. Manuskript Berlin - Øst-Vest. Manuskript, notater 1950'erne 8. Fra Hitler til Erhardt. Manuskript 1950'erne 9. Stjernestunder i mit liv, Hitler og djævlepagten. Manuskript, stikord 1950'erne 10. Kristophorus-legenden (Oxford-møde i Berlin 1936). Manuskript Grænselandsskæbner, Peter, Stephan, Den usynlige faktor - et slesvigsk eventyr, 5 x Peter. Manuskripter, notater, klip, breve ca Nytårsappel for FDF i Flensborg. Klip Stof til diverse foredrag. Klip, notater ca Tyskland-Prøjsen-Nazismen-Förster. Klip, notater, stof 1960'erne 15. Nazistiske propagandafilm Manuskript Böhmen-Mähren Manuskript Flensborg-dreng; Øst-Vest; en sydslesvigsk bladmand; Skt. Knudsgilde; En journalist fortæller; Sprogforbistring, Tante Sidselils hemmelighed, Årsmødetale Manuskripter, klip, notater 1960'erne 2. Skæbnemåneden november, da Molotov frelste Danmark fra Frits Clausen. Manuskripter, notater, klip, breve (bl.a. H.E. Sørensen) Den slesvigske Forenings 50-års jubilæum. Manuskripter, klip, notater, breve (bl.a. Dansk Generalsekretariat) ca Det dansk-tyske selskab, tale i publicistklubben, min bedste historie, Knudsgilde m.m. Manuskripter, notater, klip 1970'erne 5. Børge Outzes 50-års journalistjubilæum. Manuskript 1978 [Foredrag om Fr. W. Förster - Se også sagligt ordnet læg om denne + radioforedrag] 4

5 Sager vedr. afstemningskampen pk Nemlig: Danske og tyske tryksager, propagandamateriale og klip Danske og tyske tryksager, klip og breve Kanalstatsspørgsmålet, informationsmateriale på russisk, fransk og engelsk Tryksager, navnlig 3. zone Tryksager, navnlig Unser Land Tryksager, breve o.a. (bl.a. armbind) Klip, bl.a. Kronikas første artikel, Schütte, Gotthardsen, E. Christiansen Danmark, danskerne, genforeningen. Klip Sager vedr. Sydslesvigsk politik, kulturelle forhold og historie pk Nemlig: Spejderbevægelsen. Tryksager Slesvigs historie, politik og mindretal. Klip Flensborgs historie. Klip, notater Mindretallet, pressen m.m. Klip Helligbæk, slesvigske aforismer (om national troskab). Manuskripter 1920'erne 2. Valgene til rigsdag, landdag, provinslanddag og kredsdag Tryksager, klip Valgene til rigsdag og kommunalråd Tryksager, klip Generalsekretariatet Breve, notater, redegørelse Den slesvigske Forening for Gottorp amt. Love, splittelsen 1925, begrundede udmeldelser. Kronikas udtalelse om M. Lorenzen m.m Hjemmet G.m.b.H.; Slesvigsk Kreditforening, Flensborghus, Knud Dahls mindelegat m.m. Breve, fuldmagter, vedtægter m.m. 1920'erne 7. Flensburgs wirtschaftliche und finanzielle Notlage nach der Abtretung. Tryksag Diskussionen om opstilling til rigsdagsvalget Breve (T. Jessen, A. Petersen) Dansk-tysk mindretalsdrøftelse. Klip Aage Møllers Rønshoved Højskole. Klip Det danske mindretal i Tønning. Breve, erklæringer Fællesrådets henvendelse til Kronika om at blive generalsekretær. Breve, notat Isted-Løven (forhandlinger om tilbagegivelse 1939). Breve, klip Hans Harck-reklamationen Breve (skoleforening, myndigheder) Børnehjælpen og mindretallet Breve (Flensborg Avis, myndigheder) Sydslesvig Tryksager, klip, breve (bl.a. L. Lienhardt) m.m Sydslesvig-spørgsmålet. Klip Sydslesvigspørgsmålet (flygtninge, britisk politik m.m.) Klip, breve, notater, redegørelser m.m SPF. Redegørelser, erklæringer, Hugo Helwig-manus Dansk presses hjælpefond. Brevveksling Sydslesvigspørgsmålet (navnlig SPD/SPF). Tryksager, redegørelser, klip SSF s stiftelse, Demokratische Heimatvereinigung. Vedtægter, referater, redegørelser, 5

6 klip Sydslesvigspørgsmålet, engelsk politik, H.R. Jørgensens 47. beretning fra Sydslesvig, (bl.a flygtninge, Kronika udtræder af SSF s bestyrelse). Breve, referat Engelsk forbud mod at Kronika kommer til Sydslesvig. Klip Smædedigte og valgpropaganda Afskrifter, tryksager, klip u.å Sydslesvigspørgsmålet (flygtninge, skoler, delingsplaner m.m.) klip, breve, telegrammer, notater, redegørelser m.m L.P. Christensen-notater og talemanuskript til sendemandsmøde i Slesvig. U.å. 3. Flensborgs og Sydslesvigs historie. Klip Emil Nolde-stiftelsen. Billede, notater Horst Schoops artikel om pastor Peperkorn. Klip, breve Mindretallene i Syd- og Nordslesvig (Flygtninge, loyalitet, Kiel- og København-Bonn erklæringerne) Klip Sydslesvig og Europa. Bøgh Andersen-tale og diskussion i Valsbøl. Klip Sydslesvigs danske kirke. Klip Den flensborgske spadserestok (Lorens Poulsen, P. Simonsen, Franz von Jessen, Ruth Ramsing, J. Kronika). Breve, klip Nord- og Sydslesvigs historie (H.P. Hanssen, Münchow, Ravn, Fr. Petersen, Johs. Tiedje m.fl. og m.) Klip Sydslesvigsk Erhvervsfond. Statutter, andelsbevis Sydslesvigsk politik (Nic. Büchert, valget 1967). Klip Dansksindede sønderjyske/sydslesvigske Krigsdeltagere (DSK) (kransenedlæggelsen 1967, det flensborgske krigermonument 1967, restaureringen af DSK-fanen 1978). Klip, breve Fru Thorstensons arv til Sydslesvig. Breve Overborgmester W. Sievers. Breve (bl.a. Sven Tägil, Kai-Ditlev Sievers), klip Willy August Linnemann. Klip, breve Plaetner-stiftelsen. Breve, klip Ungdomsoprøret (FUF, SdU) udklip, notater Grænseforeningens og SSF s 50-års jubilæum. Klip året for genforeningen. Klip, breve Unge-gamle-debatten, de unges Dybbøltaler ( bl.a. P. Seeberg) m.m.. Breve, klip Nord- og Sydslesvigs historie. Klip og notater Slesvigs Historie (familien Christiansen i Flensborg, jøder i hertugdømmerne, Borgerforeningen m.m.) Klip Sprogdebatten. Klip Socialdemokrater i Slesvigs historie (Callesen ctr. Svensson; P. Michelsen, Julius Gregersen); Den usynlige faktor. Klip, notater, manuskript 1970'erne 5. Syd- og Nordslesvigs historie (navnlig Flensborg). Klip Pastor Jordt Jørgensens begravelsestale for ofrene for bombeangrebet Brevveksling (Karl Otto Meyer) Sørup kirke-debatten (sproget, forsagelsen), Hitler som religiøst fænomen. Klip, breve Seebergs sønderjyllandsfilm; kritik af Studieafdelingen. Klip Debatten om tidl. overborgmester Wilh. Sievers i anledning af Carsten Mogensens artikel i Sønderjyske Årbøger Klip, notater, breve (Mogensen, Runge, W.L. 6

7 Christiansen; K.D. Sievers m.fl.) Jøder i Flensborg, KZ-lejrene Ladelund og Husum. Klip, notater Forskellige emner. Jøder, KZ-lejren i Ladelund, Friserne, Rubin-brevet m.m. Klip Forskellige emner. 1. Verdenskrig, A. Svensson, 5 m.m. Klip Ulrich Beiers skulptur foræres til paven. Klip, notat, brev Sydslesvigere i tysk krigstjeneste Klip og breve Kritik af K.O. Meier, kritik af mindretallet, soldatereden. Klip Skt. Knudsgildet. Klip, egne artikler, taler, ceremoniel, breve m.m Sager vedrørende det tyske mindretal i Nordslesvig... 1 pk Nemlig: 2. Loyalitets-debatten foranlediget af Hans Schmidts udtalelse 1958, landdagsvalget og Konrad Adenauers tale i Det tyske Hus. Klip, notater Det tyske mindretal og nazismen. Klip Slesvigsk Parti. Klip 1980 Sager vedrørende mindretal i almindelighed...1 pk Nemlig: FUEV. Breve, tryksager, klip, notater Mindretals-princip-debat (Hans Schmidt ctr. Kronika). Klip Olav Meinhardts tale om mindretal for Europa-Unionen. Klip 1980 Sager vedr. den slesvigske presse og dens mænd pk Nemlig: A/S Schleswigsche Presse. Vedtægter, udvalgsmødereferat Flensborg Avis og den tysksprogede presse. Kontrakter, regnskaber, bogføring Den tyskskrevne presse. Klip Stof til den tyskskrevne presse (navnlig Prager Presse, Die Menschheit m.m.) Dansk presse i Sydslesvig , bl.a. forbudet mod Der Schleswiger. Klip, tryksager 6. Sager vedr. Der Schleswiger, M. Lorenzen og O. Timmermann. Brevveksling Den tyskskrevne presse, Dansk Generalsekretariatet. Breve, klip, notater Stof til den tyskskrevne presse. Klip Redaktørdilemmaet T. Jessen - E. Christiansen. Rektor H.P. Hansens erklæring Den tyskskrevne presse (bl.a. Kronikas afgang). Klip Kronikas virke ved og afgang fra Der Schleswiger samt hans planer for fremtiden. Dagbogsagtige optegnelser, notater, breve, klip Stof. Klip (Kürbis, rigsdagsvalget 1930, Hallig Südfall, Kaper) årsdagen for Tryksager, klip Stof til den tyskskrevne presse (Prøjsen og prøjsisk militarisme, verdenskrigen og tysk krigsskyld, vittigheder, Petuh-tanten m.m.) Klip

8 5. Støtte til Flensborg Avis Tryksag, brev Flensborg Avis julenr. 1932; Tante Berlinger og de sønderjyske piger. Klip ca Flensborg Avis-artikler om nazismen juni-juli Klip Alnor-sagen. Brevveksling med tyske myndigheder Flensborg Avis. Brevveksling med tyske myndigheder Forbudet mod Flensborg Avis Brevveksling, notater Flensborg Avis. Dispensation for aktieselskabsregler. Brevveksling Medlemsbog Verein der ausländischen Presse zu Berlin e.v Breve til Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Kronikas afgang fra Flensborg Avis, Brevveksling, notater J. Jessens hundredeårsdag. Brevveksling, klip Kronikas afgang som Bonn-korrespondent og mulig ansættelse ved Südschleswigsche Heimat-Zeitung breve, notater Kronika afhænder sine Flensborg Avis-aktier. Brevveksling Otto Lippert-kritik af den danske presse i Sydslesvig. Klip Der Schleswiger G.m.b.H. likvideres 1955; Der Schleswiger-erstatningssagen påbegyndes. Brevveksling, notater Der Schleswiger-erstatningssagen. Brevveksling, notater Kronika knyttes til SHZ og bliver mindretalstalsmand i Bonn. Breve, klip SHZ s jubilæumsnr Kronikas tiltræden som korrespondent for Flensborg Avis; Südschleswigsche Heimatzeitung og Kristeligt Dagblad. Breve Flensborg Avis historie. Klip Kronikas tiltræden og virke som redaktør for Flensborg Avis. Kontrakt, breve, klip, notater Flensborg Avis, den slesvigske presse. Klip Flensborg Avis Skamlingsbankenr Kritik af Flensborg Avis (bl.a. Wilh.Klüwer) og følgende brud med SdU. Klip (bl.a. Kronika-parodi), notater, breve Fremtidsplaner for Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung, redaktørspørgsmålet. Brevveksling, klip Flensborg Avis , redaktørskiftet. Brevveksling, notater, klip Flensborg Avis historie, Nordslesvigs presse og pressemænd. Notater, udklip Ernst Christiansen. Artikel om ham i Dansk Biografisk Leksikon. Breve Ernst Christiansens 100-årsdag Brevveksling, udklip Ernst Christiansen. Uvenlig omtale af ham i Danmarks Radio P1 I ro og mag v/elise Thomsen og Klip, breve 5. Kritik af Flensborg Avis og Karl Otto Meyer. Klip, breve Viggo Lausten-sagen. Breve (bl.a. H.E. Sørensen) 2. Viggo Lausten sagen. Notater, klip

9 Egne artikler (udklip, notater, brevveksling)... 6 pk Nemlig: Polens-rejsen Udklip Flensborg Teater. Udklip Paris-Genève-rejsen Udklip Etwas vom alten Adam Breve Korrespondent i Berlin: 5. Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Simferopol. Manuskript , Egne artikler og udklip Bombeangrebet. Manus, særtryk Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip om mindretallet i Sydslesvig Egne artikler og klip Egne artikler og klip om Sovjetunionen Nürnberg-processen, Klip, notater nov-dec Egne artikler (nazisme og kristendom, kanalstaten og Istedløven) 2. Egne artikler 1946 (Tyskland) 3. Egne artikler og foredrag om afnazificering og tysk politisk bevidsthed Spionagebeskyldninger mod Jakob Kronika; kritik af hans virke /37 Brevveksling og klip Nazi-spy-affæren. Særtryk, breve Egne artikler og klip (Mussolini, Sydslesvig, Tyskland, Moralsk Oprustning) Korrespondent i Bonn/redaktør i Flensborg: 7. Saar-Landet (jan-feb 1950). Klip 8. Egne artikler og udklip Sydslesvig set fra Bonn. Klip Landdagsvalget i Saar Klip Ole Bjørn Krafts besøg i Bonn Brevveksling og klip Egne artikler (Tyskland, Sydslesvig m.m.). Klip Krigsdagbøgerne. Klip Hindsgavl-talen udklip, manus. U.å. 9

10 5. Hitlers Freund. Manus, klip. U.å. 6. H.C. Andersen, Der alte Rektor, 14. marts m.m. Klip, notater, breve Egne artikler og udklip Spekulation om Kronika som Bonn-korrespondent til danske aviser. Klip, breve Egne artikler, notater og klip (nynazisme, Køln-processen m.m.) Heyde-Sawade-processen (Euthanasi-programmet) Klip, notater, breve Mussolini, Moskva-opholdet, Hindsgavl-mødet, Hans Thielsen, Velferne m.m. Klip, manuskripter Egne artikler og udklip Højskolen i Rastede. Klip Blovstrød-præsten, Sønderjylland, det skjulte Slesvig m.m. Klip Generationskløften i Sydslesvig, Dag Hammarskjøld, Tidehverv, Flugt-eskapister (tysk krigsskyld) m.m. Klip Egne artikler. Klip, breve Tyskland, Jan Skala, Szczepiniak, DSK m.m. Klip Ernst Lemmer, Præstemosaik, Nic. C. Nielsen m.m. Klip, manuskripter Die Asta (Nielsen), Modstandskampen. Klip Egne bøger og større artikler pk Nemlig: Revolution (1934). Breve, billeder, klip (bl.a Nanni Presskorn-Thygesen) Berlins Undergang (1945). Anmeldelser, kontrakter, breve, klip (bl.a. om de danske østfrontfrivillige) Der Untergang Berlins (1947). Breve, klip Toner af Grænsesangen (1947). Breve, kontrakt Krigsdagbøger , Ernst Christiansen-biografi og Den sidste Slesviger. Breve, notater vedr. udgivelse Den røde greve. Klip, breve, notater (se også pk sager vedr. Scavenius) Stalins gæst/fange-interneret i Moskva (1953). Original dagbog 1945, breve, manuskripter, klip, materiale Et demokrati på dødslejet (1958). Breve, anmeldelser, klip (og om dagbogsoptegnelserne generelt) 6. H.C. Andersen og Sydslesvig (1958). Artikler, notater, klip Den onde aften (1954). Manuskript Lys i vinduet (1957) (inkl. radioforedrag om samme 1958). Stikord, notater, klip, korrektur, anmeldelser, omtale, breve, kontrakt ca Lys i vinduet (1957). Breve, klip, notater, breve vedr. John Schou/Salvesenartiklen, disputten med Der Nordschleswiger; Isted-Løven, Ludden Lienhardt (se også pk sager vedr , Erik Scavenius m.m og pk 60 sager vedr. Jochen Klepper) 7. Minder fra dengang (1963). Klip, breve, notater 1963 (se også Kronika fortæller) Midt i fjendens lejr (1966) (inkl. TV-interview om samme ) Manus, anmeldelser, omtaler, klip, breve, notater, korrektur, kontrakt (se også pk 59 sager vedr. dr. Alexander Thomsen) Prins Hamlet og Sydslesvig (1966). Breve, klip

11 2-3.Kronika Fortæller (1968). Omtaler, anmeldelser, breve, kontrakt, notater, klip (også om pk 41Minder fra dengang) Manden i Flensborg (1969). Anmeldelser, klip, breve, notater, manus Föhr und seine Mühlen (1969). Manuskript, brev, tegninger, billede Den sidste Slesviger og Ulsnæs-mordene (1971). Kildemateriale ( ), notater, foredrags-manuskriptudkast, klip og tryksager (navnlig om Struensee), breve Den sidste Slesviger og Ulsnæs-mordene (1971). (inkl. Radioforedrag om samme ). Manuskripter, kontrakter, breve, klichéer og illustrationer, klip, artikler, anmeldelser, omtale Brikker omkring Ulsnæs-mordene 1922", samlet v. Hans Keil 1972 og Anm. Afl. Jrn. 2000/P Den sidste Slesviger og Ulsnæs-mordene (1971). Klip, breve, notater, kildemateriale (kopier af breve fra præsterne Munck og Graae samt degn Tofte ), debat med W.A. Linnemann og L. Büchert, artikler ( præstemosaik, forsoning i Helligåndskirken, den første sønderjyde og den sidste slesviger ) Barn og ung i Flensborg (1972). Breve, klip, (P. Kürsteins død) 8. Flensborg Drenge (Spletter-gruppen) (kronik ) Breve, klip I dødsværelset (1977). Breve Hvis Hitler havde vundet (Pigtråd, 1971). Manuskript, breve Hvorfor Holocaust? (1979). Talemanuskript, notater, klip, breve, anmeldelser (se også pk Sager vedr. religiøse emner) 5. Den 14. marts og dagene derefter (1980). Klip, breve Oplevelser i krig og fred (1982). Breve, klip, kontrakt Hauptsturmbannführer Brennecke. Notater (Se også pk 50: 85-års fødselsdag). Fødselsdage, jubilæer, hædersbevisninger o.a. særlige anledninger... 3 pk Nemlig: og 33-års fødselsdag og Sange, breve, klip års fødselsdag Klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip Ridder af Dannebrog Diplom, breve, klip 2. Ernst Christiansens mindelegat Breve, klip 3. Jessens legat; Sønderjyske Fonds, Traugott Møllers m.fl.+ pension Breve 4. Johan og Karo Weimanns Legat. Klip SSF-Guldnål 1977 og SdU-Sølvnåls-affæren Breve, klip 6. Erna Hamilton Hermannsens legat + 60-års journalist-jubilæum Klip, breve 7. Hyldest i anledning af 50-året for A/S Flensborg Avis Klip, breve. 8. Julen og nytåret Breve 9. Nekrologer ved J. Kronikas død. Klip

12 Private sager... 2 pk Nemlig: Private papirer (soldaterpapirer, fødselsattest, Kirchenpass, dansk statsborgerbevis, eksamenspapirer, udmeldelse af Landeskirche, optagelse i Skt. Knudsgildet, Borgerforeningen, Studenterforeningen m.m.) Sange, digte (også egne), notater ca Sange, digte, lejlighedstalemanuskripter ca Digte, sange, skønlitterære manuskripter ca Andrea Kronikas død. Klip, manus Private breve. Ca. 1930'erne -1950'erne 7. Private sager. Klip. U.å. 8. Div. klip og notater om Kronika Kronikas optagelse i Frit Danmarks journalistgruppe. Breve Sager vedr. erstatning for bombeskaden Breve, skemaer m.m Presseangreb på Kronika for pro-nazisme, anklager for at svigte Sydslesvig p.g.a. Kronikas danske statsborgerskab, Guldberg-retssagen (nazi-spy-affæren) Klip, breve, redegørelser Sager vedr. Kronikas udtræden af journalistforbundet 1952/54 og deraf følgende pensionsforhold. Breve Kollwitz skulpturer Die Mutter og Der Vater. Billeder, notater. U.å. 6. Skoletiden på Goetheskolen. Klip, manuskript, breve Sager vedr. Kronikas pension. Breve, notater, klip, attester Kronikas sygdomme, pensioner, m.v. Klip, breve Maria Kronikas død. Nekrologer Kronikas pensionsproblemer. Støtteerklæring Færdselsbøde; sager vedr. flytningen fra Flensborg. Breve SSF s Guldnål. Diplom National Geographic. Diplom Fallit og fiasko (Kronikas mislykkede liv, hans arkiv m.m.) Breve Overfald på Kronika Klip, notater Trafikulykken Breve Bestemmelser vedr. J. Kronikas arkiv Sager vedr. 9. april 1940, Danmarks besættelse, Erik Scavenius m.m pk Nemlig: Højgaard-kredsen. Klip og brevveksling Kronika for den parlamentariske kommission. Klip, breve Rostock-myten, Danmarks besættelse. Klip, notater, den parlamentariske kommissions beretning Benådningen af dr. Werner Best. Klip, noter, manus april 1940, Scavenius, tyskerkursen m.m. Klip, notater P. Kürstein-W. Pürschel-læserbrevsfejden om Wollgast i Information. Breve, klip april Træk af forspillet. Klip, manus

13 3. Danmarks besættelse, Werner Best, danske nazi-digtere, B. Outze m.m. Klip Scavenius og Slesvig, 9. april 1940, besættelsen (bl.a. Hans Kirchhoffs foredrag i Flensborg, Sjøquists Scavenius-biografi). Breve, klip m.m Frits Clausens forsøg på magtovertagelse nov (Henning Poulsens disputats) Breve, klip Scavenius, Kaj Munk. Klip, anmeldelser, breve Erik Haaests Ny Revision og bøger om Frikorps Danmark. Breve, klip Erik Scavenius, 9. april 1940, besættelsen. Breve, klip Knut Hamsun (Thorkild Hansens bog). Klip 1978 Interviews, radio- og tv-udsendelser med J. Kronika pk Nemlig: Den tyske Ugerevy. Interview juni 1942, maleren Martin Konopacki, Der Schleswigers soldaternummer Breve, klip Radiokorrespondancer fra Bonn; udsendelse om W. Best. Breve og klip Interview om Danmark i Brücke zur Welt (RIAS-Berlin) Breve, manus Radioforedrag maj 1959 om Fr. W. Förster. Manus, klip, breve 1959 [se også taler og foredrag] 5. Diverse interviews. Klip På vej hjem, Et slesvigsk virkelighedseventyr (med kritik af DR-tv for udsendelse om Flensborg) klip, breve Interview i Dansk ungdom og idræt Klip, breve april; Midt i fjendens lejr. Interviews. Klip Kronika fortæller om oplevelser i krig og fred (DR; Radio Syd). Breve, klip, notater, manuskripter I ro og mag (DR) klip, breve Frits Clausen (DR-tv ) Breve, manuskript 12. Dagen før (DR-tv ) Klip, breve 1981 Sager vedr. Tyskland, tysk mentalitet og politik, krigsforbryderprocesser samt nazisme og nynazisme (Se også Egne Artikler)... 2 pk Nemlig: Nürnberg-processen. Klip, tryksager Tyskland, nazismen, krigsforbrydelser m.m. klip, notater Tysk militarisme, ny- og gammelnazisme og tysk remilitarisering. Klip, notater, dokumenter Tysk militarisme, ny- og gammelnazisme, tysk remilitarisering og tysk politisk udvikling. Klip og papirer Oradour-krigsforbryderprocessen. Klip Krigsforbrydere, nynazisme, tysk genoprustning m.m. Klip, manuskripter, notater Slesvig og de to Tysklande. Kronika-artikel i Grænsen. Klip Borgmester Heinz Reinefarths SS-fortid. Klip og breve

14 4. Nazismen, krigsforbrydelser. Notater, klip Kaptajn Peschens gravsten i Flensborg. Klip Bunderats 215. og 216. møde (Notdienstgesetz) Papirer og klip Tyskland (rigsdagsbranden, Rommel, Speer, jøder) Klip Hitler som religiøst fænomen. Klip Krigsforbrydelser (Defregger-sagen, Filetto-sagen). Klip, breve NS-Forfølgelsen af socialister. Klip, breve (bl.a H.E. Sørensen, Carl Madsen) Dahlerus-Göring-forhandlingerne. Klip Bürgerinitiative Deutsches Reich -demonstration i Flensborg. Klip Nynazismen, debatten om tv-serien Holocaust og Joachim Fests Hitler-film. Klip 1979 Sager vedr. personer... 4 pk Nemlig: Sager vedr. dr. Alexander Thomsen, Augustenborg, hans fortid i nazitiden og Kronikas omtale af ham i Midt i fjendens lejr. Klip, notater, breve Fr.W. Förster. Klip, notater, breve, manuskripter (se også pk sager vedr. taler og foredrag og pk 56 sager vedr. radioforedrag) 2. Jochen Klepper. Klip, notater, breve Processen Malaparte vs. Braun von Stumm. Klip, breve R. Hochhut (stykket Der Stellvertreter ). Klip, breve, notater Dr. Scheel. ( zweiströmigkeit ); Kronikas uenighed med Flensborg Avis, Nationaltidende og Südschleswigsche Heimat Zeitung). Breve, notater Familien Budach. Stamtræ, notater, klip, billede 1970'erne 4. Johann Runge, historiker. Klip Harald Jørgensen, sprogforsker. Klip, breve Ernst Christiansen, Frederik Petersen og J. Oldsen. Notat 1950'erne 7. Hans Rütting, forfatter. Klip, breve Julius Gregersen, marinemaler, socialdemokrat. Klip, breve Hans Thielsen. Breve, notater, klip Forskellige personer. Notater, klip, breve Holger Andersen. Klip Don Pablo Hesslein. Klip, breve Henrik Carstensens død (Dannebrogs-episoden). Breve, klip Käte Lassen, malerinde ( ) breve, klip D.Dr.theol Anna Paulsen (Søren Kierkegaard) breve, klip Forskellige sager... 1 pk Nemlig: Kronikas Holger Drachmann-maleri og Majken Meinhardt-billede. Breve og klip Kronikas Arthur Kampf-maleri. Breve, billeder Forskellige klip (Stift Rosenborg, Kellogg, Bramsens Glücksborger-bog m.m.) 4. Torben Langermanns autografsamling. Klip, breve

15 5. Harald Kiddes Helten. Notater, klip u.å. 6. Anholt og Vagn Lundbye. Klip, notater Tyske køb af danske landbrug. Klip, breve 1980 Sager vedr. religiøse emner... 2 pk Nemlig: Wistow Training Centre for Post-War Christian Service. Tryksager Den danske menighed i Berlin. Breve, notater Religiøse emner. Klip, notater 1950'erne 4. Den kirkelige genforening i Tyskland. Klip, breve (bl.a. H. Asmussen, J. Tonnesen, Hans Magle, H. Rütting) Refugier og klostre. Klip, notater Kirkedebat. Klip Religiøse emner. Klip, notater 1960'erne og 1970'erne Dæmonologi (nazismen som religion, selvmord, skizofreni, neuroser, utugt, narkomani, forbrydelser m.m.) Klip, notater 'erne 15

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

MIT BROGEDE POLITISKE LIV

MIT BROGEDE POLITISKE LIV MIT BROGEDE POLITISKE LIV W. L. CHRISTIANSEN MIT BROGEDE POLITISKE LIV 1,~~~ {b /11J qo Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 1990 Forfatteren takker Lauritz

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge.

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge. F FAABERG Bertel Peder FAARUP Chresten FABER Børge FABER Helge FABER Mogens FABER Tobias FABER Viggo FABRICIUS Helge FABRICIUS Jørgen FABRICIUS Paul FABRICIUS Peter FABRICIUS-BJERRE Bent FABRICIUS-BJERRE

Læs mere

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet

Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Årbog 2009 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening e-@vis - avis på en ny måde @ktuel - fra kl. 1.00 på udgivelsesdagen @dgang - via internettet overalt i verden @rkivfunktion tilgængelig...nu

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

CADOVIUS Poul. CAPITO Viggo. CARIT ANDERSEN Poul. CARLSEN Byrge. CARLSEN Carl Jørgen. CARLSEN Erik. CARLSEN Gunnar. CARLSEN Henning Gudmann

CADOVIUS Poul. CAPITO Viggo. CARIT ANDERSEN Poul. CARLSEN Byrge. CARLSEN Carl Jørgen. CARLSEN Erik. CARLSEN Gunnar. CARLSEN Henning Gudmann C CADOVIUS Poul CAPITO Viggo CARIT ANDERSEN Poul CARLSEN Byrge CARLSEN Carl Jørgen CARLSEN Erik CARLSEN Gunnar CARLSEN Henning Gudmann CARLSEN Lauritz CARLSEN Per Hjald CARLSEN Tage CARLSLUND Vagn CARLSSON

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr. 16 - DECEMBER 1995 Nr. 16-6. årgang december 1995 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Momgolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf GilbeRG (ansvarshavende),

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l Jaruplund Højskole i samarbejde med Dansk Forfatterforening ARBEJDENDE UGEKURSUS FOR FORFATTERE, ILLUSTRATORER

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

EG LSE. REGUYSIAHEESANFOHDEIGVA '1435745102 MEDLENSBLAM 77.Årg. 1984 D. Müller: VISEN OM LINNEA Visen 0m Linnea er skrevet df.kaj Mank 0g forekommer i den lille bog fra 1923, "Rub 0g Stub", som indeholder

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere