Private personarkiver. Kronika, Jacob ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)"

Transkript

1 Private personarkiver Kronika, Jacob ( ) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 1998

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 2 Arkivfortegnelse... s. 3 Brevskriverliste... s. 16 Forkortelsesliste...s. 92 INDLEDNING Arkivet er afleveret af Jacob Kronika den Dele af arkivet (brevveksling og egne artikler samt sager vedr. mindretal 1932) blev den afleveret af J. Kronika til Dansk Generalsekretariat. I forbindelse med Carsten Mogensens afhandling Dansk i hagekorsets skygge blev disse akter overført til Dansk Centralbibliotek den og siden indlemmet i arkivet. Dele af arkivalierne vedr. dr. Alexander Thomsen blev deponeret i Kronikas arkiv af læge Erik H. og hustru Grete Lorenzen, Gesten, den , men siden indlemmet i P 163, Grete Lorenzens arkiv. For arkivet gælder følgende adgangsbestemmelser: Arkivet er først tilgængeligt 25 år efter J. Kronikas død ( ), dog kan forskere under visse betingelser få adgang til arkivet efter særlig tilladelse. (Se også pk 53 bestemmelser vedr. J. Kronikas arkiv). Arkivet er ordnet og registreret af arkivar, cand.mag. René Rasmussen

3 ARKIVFORTEGNELSE BREVE TIL JACOB KRONIKA...13 pk Indledning/vejledning s. 16 Brevskriverliste s Nemlig: 1. A-B 2. C-D 3. E-G 4. Flensborg Avis 5. H 6. I-Kjems 7. Kjøl-L 8. M 9. N-O 10. P-R 11 S-Stø 12. Sv-U 13. V-Ø + anonyme breve, uidentificerede brevskrivere og breve til andre (L.P. Christensen) SAGLIGT ORDNEDE SAGER pk Sager vedr. J. Kronikas taler og foredrag... 4 pk Nemlig: Stævnet i Frøslev 1920, To Løver 1922, Rebild Klip, referater Forskellige emner. Notater og klip Årsmødet 1946, dansk-nordisk ungdomsforbund, om Sydslesvigs fremtid m.m. Manuskript m.m Taler i og om Sydslesvig, Tyskland i dag, Tyskland efter krigen m.m. Manuskripter m.m Gammel Flensborg-dreng, den sidste slesviger, Berlin-korrespondent fortæller, skæbnemåneden november, m.m. Manuskripter m.m. u.å. 6. Religiøse emner, den tysk-polske dreng Stephan, Knud Lavard, nordisk mytologi, det nordiske, Hitlers djævlepagt m.m. Manuskripter, notater, klip. 1950'erne 7. Religiøse emner, Sigtuna-stiftelsen, Slesvig by, Skriftemål og vækkelse, Hvorfor kristendom?, Kaj Munk, der Rembrandt-deutsche, Blumhardt og skriftemålet, Christopherus-legenden m.m. Manuskripter, notater, klip ca 'erne 8. Jøder i Flensborg, påskeblæsten, FUEV, Om at vælge rigtigt, Ernst Christiansen, Frederik Petersen m.m. Manuskripter, notater, klip 1950'erne En slesviger fortæller, rejse eller blive?, et slesvigsk virkelighedseventyr, små slesvighistorier m.m. Manuskripter, notater 1950'erne 2. En slesvigsk journalist fortæller, nazihierarkiet og krigsårene, af en journalists oplevel- 3

4 ser, de to krige (DSK-tale), Ka do hows?, Berlin-historier, øst-vest (Hela-drengen), Molotov og grænsen 1940, nordisk journalist i Berlin, fra prøjseri over nazisme til demokrati m.m. Manuskripter, notater 1950'erne-1960'erne 3. Unge grænselandsskæbner, morsomme små foredrag, forskellige emner (politiskeslesvigske-religiøse), Hitler als Anti-Christ, Erlebnisse eines Journalisten m.m. Manuskripter, notater, klip 1950'erne og 1960'erne 4. Den tyske mentalitet og chancerne for demokrati i Vesttyskland. Manuskript 1950'erne 5. Det andet Tyskland, F.W. Förster m.m. Manuskripter, notater, breve, klip 1950'erne og 1960'erne 6. Forskellige emner, tysk remilitarisering, en slesviger fortæller, årsmødetale 1958, krigsminder, Grundtvig, Sydslesvig, Er sydslesvigerne bundet til deres hjemstavn? m.m. Manuskripter, notater, klip 1950'erne 7. Hvad sker der i Tyskland? Manuskript, breve Ernst Christiansens natte-tanker. Manuskript, notater u.å. 2. Forskellige personer. Notater U.å. 3. Tønder-foredraget maj Manuskript, breve, klip, reaktioner Tale på Skamling juni Manuskript, breve, klip, reaktioner Den vesttyske remilitarisering. Manuskript Tyskland. Manuskript Berlin - Øst-Vest. Manuskript, notater 1950'erne 8. Fra Hitler til Erhardt. Manuskript 1950'erne 9. Stjernestunder i mit liv, Hitler og djævlepagten. Manuskript, stikord 1950'erne 10. Kristophorus-legenden (Oxford-møde i Berlin 1936). Manuskript Grænselandsskæbner, Peter, Stephan, Den usynlige faktor - et slesvigsk eventyr, 5 x Peter. Manuskripter, notater, klip, breve ca Nytårsappel for FDF i Flensborg. Klip Stof til diverse foredrag. Klip, notater ca Tyskland-Prøjsen-Nazismen-Förster. Klip, notater, stof 1960'erne 15. Nazistiske propagandafilm Manuskript Böhmen-Mähren Manuskript Flensborg-dreng; Øst-Vest; en sydslesvigsk bladmand; Skt. Knudsgilde; En journalist fortæller; Sprogforbistring, Tante Sidselils hemmelighed, Årsmødetale Manuskripter, klip, notater 1960'erne 2. Skæbnemåneden november, da Molotov frelste Danmark fra Frits Clausen. Manuskripter, notater, klip, breve (bl.a. H.E. Sørensen) Den slesvigske Forenings 50-års jubilæum. Manuskripter, klip, notater, breve (bl.a. Dansk Generalsekretariat) ca Det dansk-tyske selskab, tale i publicistklubben, min bedste historie, Knudsgilde m.m. Manuskripter, notater, klip 1970'erne 5. Børge Outzes 50-års journalistjubilæum. Manuskript 1978 [Foredrag om Fr. W. Förster - Se også sagligt ordnet læg om denne + radioforedrag] 4

5 Sager vedr. afstemningskampen pk Nemlig: Danske og tyske tryksager, propagandamateriale og klip Danske og tyske tryksager, klip og breve Kanalstatsspørgsmålet, informationsmateriale på russisk, fransk og engelsk Tryksager, navnlig 3. zone Tryksager, navnlig Unser Land Tryksager, breve o.a. (bl.a. armbind) Klip, bl.a. Kronikas første artikel, Schütte, Gotthardsen, E. Christiansen Danmark, danskerne, genforeningen. Klip Sager vedr. Sydslesvigsk politik, kulturelle forhold og historie pk Nemlig: Spejderbevægelsen. Tryksager Slesvigs historie, politik og mindretal. Klip Flensborgs historie. Klip, notater Mindretallet, pressen m.m. Klip Helligbæk, slesvigske aforismer (om national troskab). Manuskripter 1920'erne 2. Valgene til rigsdag, landdag, provinslanddag og kredsdag Tryksager, klip Valgene til rigsdag og kommunalråd Tryksager, klip Generalsekretariatet Breve, notater, redegørelse Den slesvigske Forening for Gottorp amt. Love, splittelsen 1925, begrundede udmeldelser. Kronikas udtalelse om M. Lorenzen m.m Hjemmet G.m.b.H.; Slesvigsk Kreditforening, Flensborghus, Knud Dahls mindelegat m.m. Breve, fuldmagter, vedtægter m.m. 1920'erne 7. Flensburgs wirtschaftliche und finanzielle Notlage nach der Abtretung. Tryksag Diskussionen om opstilling til rigsdagsvalget Breve (T. Jessen, A. Petersen) Dansk-tysk mindretalsdrøftelse. Klip Aage Møllers Rønshoved Højskole. Klip Det danske mindretal i Tønning. Breve, erklæringer Fællesrådets henvendelse til Kronika om at blive generalsekretær. Breve, notat Isted-Løven (forhandlinger om tilbagegivelse 1939). Breve, klip Hans Harck-reklamationen Breve (skoleforening, myndigheder) Børnehjælpen og mindretallet Breve (Flensborg Avis, myndigheder) Sydslesvig Tryksager, klip, breve (bl.a. L. Lienhardt) m.m Sydslesvig-spørgsmålet. Klip Sydslesvigspørgsmålet (flygtninge, britisk politik m.m.) Klip, breve, notater, redegørelser m.m SPF. Redegørelser, erklæringer, Hugo Helwig-manus Dansk presses hjælpefond. Brevveksling Sydslesvigspørgsmålet (navnlig SPD/SPF). Tryksager, redegørelser, klip SSF s stiftelse, Demokratische Heimatvereinigung. Vedtægter, referater, redegørelser, 5

6 klip Sydslesvigspørgsmålet, engelsk politik, H.R. Jørgensens 47. beretning fra Sydslesvig, (bl.a flygtninge, Kronika udtræder af SSF s bestyrelse). Breve, referat Engelsk forbud mod at Kronika kommer til Sydslesvig. Klip Smædedigte og valgpropaganda Afskrifter, tryksager, klip u.å Sydslesvigspørgsmålet (flygtninge, skoler, delingsplaner m.m.) klip, breve, telegrammer, notater, redegørelser m.m L.P. Christensen-notater og talemanuskript til sendemandsmøde i Slesvig. U.å. 3. Flensborgs og Sydslesvigs historie. Klip Emil Nolde-stiftelsen. Billede, notater Horst Schoops artikel om pastor Peperkorn. Klip, breve Mindretallene i Syd- og Nordslesvig (Flygtninge, loyalitet, Kiel- og København-Bonn erklæringerne) Klip Sydslesvig og Europa. Bøgh Andersen-tale og diskussion i Valsbøl. Klip Sydslesvigs danske kirke. Klip Den flensborgske spadserestok (Lorens Poulsen, P. Simonsen, Franz von Jessen, Ruth Ramsing, J. Kronika). Breve, klip Nord- og Sydslesvigs historie (H.P. Hanssen, Münchow, Ravn, Fr. Petersen, Johs. Tiedje m.fl. og m.) Klip Sydslesvigsk Erhvervsfond. Statutter, andelsbevis Sydslesvigsk politik (Nic. Büchert, valget 1967). Klip Dansksindede sønderjyske/sydslesvigske Krigsdeltagere (DSK) (kransenedlæggelsen 1967, det flensborgske krigermonument 1967, restaureringen af DSK-fanen 1978). Klip, breve Fru Thorstensons arv til Sydslesvig. Breve Overborgmester W. Sievers. Breve (bl.a. Sven Tägil, Kai-Ditlev Sievers), klip Willy August Linnemann. Klip, breve Plaetner-stiftelsen. Breve, klip Ungdomsoprøret (FUF, SdU) udklip, notater Grænseforeningens og SSF s 50-års jubilæum. Klip året for genforeningen. Klip, breve Unge-gamle-debatten, de unges Dybbøltaler ( bl.a. P. Seeberg) m.m.. Breve, klip Nord- og Sydslesvigs historie. Klip og notater Slesvigs Historie (familien Christiansen i Flensborg, jøder i hertugdømmerne, Borgerforeningen m.m.) Klip Sprogdebatten. Klip Socialdemokrater i Slesvigs historie (Callesen ctr. Svensson; P. Michelsen, Julius Gregersen); Den usynlige faktor. Klip, notater, manuskript 1970'erne 5. Syd- og Nordslesvigs historie (navnlig Flensborg). Klip Pastor Jordt Jørgensens begravelsestale for ofrene for bombeangrebet Brevveksling (Karl Otto Meyer) Sørup kirke-debatten (sproget, forsagelsen), Hitler som religiøst fænomen. Klip, breve Seebergs sønderjyllandsfilm; kritik af Studieafdelingen. Klip Debatten om tidl. overborgmester Wilh. Sievers i anledning af Carsten Mogensens artikel i Sønderjyske Årbøger Klip, notater, breve (Mogensen, Runge, W.L. 6

7 Christiansen; K.D. Sievers m.fl.) Jøder i Flensborg, KZ-lejrene Ladelund og Husum. Klip, notater Forskellige emner. Jøder, KZ-lejren i Ladelund, Friserne, Rubin-brevet m.m. Klip Forskellige emner. 1. Verdenskrig, A. Svensson, 5 m.m. Klip Ulrich Beiers skulptur foræres til paven. Klip, notat, brev Sydslesvigere i tysk krigstjeneste Klip og breve Kritik af K.O. Meier, kritik af mindretallet, soldatereden. Klip Skt. Knudsgildet. Klip, egne artikler, taler, ceremoniel, breve m.m Sager vedrørende det tyske mindretal i Nordslesvig... 1 pk Nemlig: 2. Loyalitets-debatten foranlediget af Hans Schmidts udtalelse 1958, landdagsvalget og Konrad Adenauers tale i Det tyske Hus. Klip, notater Det tyske mindretal og nazismen. Klip Slesvigsk Parti. Klip 1980 Sager vedrørende mindretal i almindelighed...1 pk Nemlig: FUEV. Breve, tryksager, klip, notater Mindretals-princip-debat (Hans Schmidt ctr. Kronika). Klip Olav Meinhardts tale om mindretal for Europa-Unionen. Klip 1980 Sager vedr. den slesvigske presse og dens mænd pk Nemlig: A/S Schleswigsche Presse. Vedtægter, udvalgsmødereferat Flensborg Avis og den tysksprogede presse. Kontrakter, regnskaber, bogføring Den tyskskrevne presse. Klip Stof til den tyskskrevne presse (navnlig Prager Presse, Die Menschheit m.m.) Dansk presse i Sydslesvig , bl.a. forbudet mod Der Schleswiger. Klip, tryksager 6. Sager vedr. Der Schleswiger, M. Lorenzen og O. Timmermann. Brevveksling Den tyskskrevne presse, Dansk Generalsekretariatet. Breve, klip, notater Stof til den tyskskrevne presse. Klip Redaktørdilemmaet T. Jessen - E. Christiansen. Rektor H.P. Hansens erklæring Den tyskskrevne presse (bl.a. Kronikas afgang). Klip Kronikas virke ved og afgang fra Der Schleswiger samt hans planer for fremtiden. Dagbogsagtige optegnelser, notater, breve, klip Stof. Klip (Kürbis, rigsdagsvalget 1930, Hallig Südfall, Kaper) årsdagen for Tryksager, klip Stof til den tyskskrevne presse (Prøjsen og prøjsisk militarisme, verdenskrigen og tysk krigsskyld, vittigheder, Petuh-tanten m.m.) Klip

8 5. Støtte til Flensborg Avis Tryksag, brev Flensborg Avis julenr. 1932; Tante Berlinger og de sønderjyske piger. Klip ca Flensborg Avis-artikler om nazismen juni-juli Klip Alnor-sagen. Brevveksling med tyske myndigheder Flensborg Avis. Brevveksling med tyske myndigheder Forbudet mod Flensborg Avis Brevveksling, notater Flensborg Avis. Dispensation for aktieselskabsregler. Brevveksling Medlemsbog Verein der ausländischen Presse zu Berlin e.v Breve til Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung Kronikas afgang fra Flensborg Avis, Brevveksling, notater J. Jessens hundredeårsdag. Brevveksling, klip Kronikas afgang som Bonn-korrespondent og mulig ansættelse ved Südschleswigsche Heimat-Zeitung breve, notater Kronika afhænder sine Flensborg Avis-aktier. Brevveksling Otto Lippert-kritik af den danske presse i Sydslesvig. Klip Der Schleswiger G.m.b.H. likvideres 1955; Der Schleswiger-erstatningssagen påbegyndes. Brevveksling, notater Der Schleswiger-erstatningssagen. Brevveksling, notater Kronika knyttes til SHZ og bliver mindretalstalsmand i Bonn. Breve, klip SHZ s jubilæumsnr Kronikas tiltræden som korrespondent for Flensborg Avis; Südschleswigsche Heimatzeitung og Kristeligt Dagblad. Breve Flensborg Avis historie. Klip Kronikas tiltræden og virke som redaktør for Flensborg Avis. Kontrakt, breve, klip, notater Flensborg Avis, den slesvigske presse. Klip Flensborg Avis Skamlingsbankenr Kritik af Flensborg Avis (bl.a. Wilh.Klüwer) og følgende brud med SdU. Klip (bl.a. Kronika-parodi), notater, breve Fremtidsplaner for Flensborg Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung, redaktørspørgsmålet. Brevveksling, klip Flensborg Avis , redaktørskiftet. Brevveksling, notater, klip Flensborg Avis historie, Nordslesvigs presse og pressemænd. Notater, udklip Ernst Christiansen. Artikel om ham i Dansk Biografisk Leksikon. Breve Ernst Christiansens 100-årsdag Brevveksling, udklip Ernst Christiansen. Uvenlig omtale af ham i Danmarks Radio P1 I ro og mag v/elise Thomsen og Klip, breve 5. Kritik af Flensborg Avis og Karl Otto Meyer. Klip, breve Viggo Lausten-sagen. Breve (bl.a. H.E. Sørensen) 2. Viggo Lausten sagen. Notater, klip

9 Egne artikler (udklip, notater, brevveksling)... 6 pk Nemlig: Polens-rejsen Udklip Flensborg Teater. Udklip Paris-Genève-rejsen Udklip Etwas vom alten Adam Breve Korrespondent i Berlin: 5. Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip Simferopol. Manuskript , Egne artikler og udklip Bombeangrebet. Manus, særtryk Egne artikler og udklip Egne artikler og udklip om mindretallet i Sydslesvig Egne artikler og klip Egne artikler og klip om Sovjetunionen Nürnberg-processen, Klip, notater nov-dec Egne artikler (nazisme og kristendom, kanalstaten og Istedløven) 2. Egne artikler 1946 (Tyskland) 3. Egne artikler og foredrag om afnazificering og tysk politisk bevidsthed Spionagebeskyldninger mod Jakob Kronika; kritik af hans virke /37 Brevveksling og klip Nazi-spy-affæren. Særtryk, breve Egne artikler og klip (Mussolini, Sydslesvig, Tyskland, Moralsk Oprustning) Korrespondent i Bonn/redaktør i Flensborg: 7. Saar-Landet (jan-feb 1950). Klip 8. Egne artikler og udklip Sydslesvig set fra Bonn. Klip Landdagsvalget i Saar Klip Ole Bjørn Krafts besøg i Bonn Brevveksling og klip Egne artikler (Tyskland, Sydslesvig m.m.). Klip Krigsdagbøgerne. Klip Hindsgavl-talen udklip, manus. U.å. 9

10 5. Hitlers Freund. Manus, klip. U.å. 6. H.C. Andersen, Der alte Rektor, 14. marts m.m. Klip, notater, breve Egne artikler og udklip Spekulation om Kronika som Bonn-korrespondent til danske aviser. Klip, breve Egne artikler, notater og klip (nynazisme, Køln-processen m.m.) Heyde-Sawade-processen (Euthanasi-programmet) Klip, notater, breve Mussolini, Moskva-opholdet, Hindsgavl-mødet, Hans Thielsen, Velferne m.m. Klip, manuskripter Egne artikler og udklip Højskolen i Rastede. Klip Blovstrød-præsten, Sønderjylland, det skjulte Slesvig m.m. Klip Generationskløften i Sydslesvig, Dag Hammarskjøld, Tidehverv, Flugt-eskapister (tysk krigsskyld) m.m. Klip Egne artikler. Klip, breve Tyskland, Jan Skala, Szczepiniak, DSK m.m. Klip Ernst Lemmer, Præstemosaik, Nic. C. Nielsen m.m. Klip, manuskripter Die Asta (Nielsen), Modstandskampen. Klip Egne bøger og større artikler pk Nemlig: Revolution (1934). Breve, billeder, klip (bl.a Nanni Presskorn-Thygesen) Berlins Undergang (1945). Anmeldelser, kontrakter, breve, klip (bl.a. om de danske østfrontfrivillige) Der Untergang Berlins (1947). Breve, klip Toner af Grænsesangen (1947). Breve, kontrakt Krigsdagbøger , Ernst Christiansen-biografi og Den sidste Slesviger. Breve, notater vedr. udgivelse Den røde greve. Klip, breve, notater (se også pk sager vedr. Scavenius) Stalins gæst/fange-interneret i Moskva (1953). Original dagbog 1945, breve, manuskripter, klip, materiale Et demokrati på dødslejet (1958). Breve, anmeldelser, klip (og om dagbogsoptegnelserne generelt) 6. H.C. Andersen og Sydslesvig (1958). Artikler, notater, klip Den onde aften (1954). Manuskript Lys i vinduet (1957) (inkl. radioforedrag om samme 1958). Stikord, notater, klip, korrektur, anmeldelser, omtale, breve, kontrakt ca Lys i vinduet (1957). Breve, klip, notater, breve vedr. John Schou/Salvesenartiklen, disputten med Der Nordschleswiger; Isted-Løven, Ludden Lienhardt (se også pk sager vedr , Erik Scavenius m.m og pk 60 sager vedr. Jochen Klepper) 7. Minder fra dengang (1963). Klip, breve, notater 1963 (se også Kronika fortæller) Midt i fjendens lejr (1966) (inkl. TV-interview om samme ) Manus, anmeldelser, omtaler, klip, breve, notater, korrektur, kontrakt (se også pk 59 sager vedr. dr. Alexander Thomsen) Prins Hamlet og Sydslesvig (1966). Breve, klip

11 2-3.Kronika Fortæller (1968). Omtaler, anmeldelser, breve, kontrakt, notater, klip (også om pk 41Minder fra dengang) Manden i Flensborg (1969). Anmeldelser, klip, breve, notater, manus Föhr und seine Mühlen (1969). Manuskript, brev, tegninger, billede Den sidste Slesviger og Ulsnæs-mordene (1971). Kildemateriale ( ), notater, foredrags-manuskriptudkast, klip og tryksager (navnlig om Struensee), breve Den sidste Slesviger og Ulsnæs-mordene (1971). (inkl. Radioforedrag om samme ). Manuskripter, kontrakter, breve, klichéer og illustrationer, klip, artikler, anmeldelser, omtale Brikker omkring Ulsnæs-mordene 1922", samlet v. Hans Keil 1972 og Anm. Afl. Jrn. 2000/P Den sidste Slesviger og Ulsnæs-mordene (1971). Klip, breve, notater, kildemateriale (kopier af breve fra præsterne Munck og Graae samt degn Tofte ), debat med W.A. Linnemann og L. Büchert, artikler ( præstemosaik, forsoning i Helligåndskirken, den første sønderjyde og den sidste slesviger ) Barn og ung i Flensborg (1972). Breve, klip, (P. Kürsteins død) 8. Flensborg Drenge (Spletter-gruppen) (kronik ) Breve, klip I dødsværelset (1977). Breve Hvis Hitler havde vundet (Pigtråd, 1971). Manuskript, breve Hvorfor Holocaust? (1979). Talemanuskript, notater, klip, breve, anmeldelser (se også pk Sager vedr. religiøse emner) 5. Den 14. marts og dagene derefter (1980). Klip, breve Oplevelser i krig og fred (1982). Breve, klip, kontrakt Hauptsturmbannführer Brennecke. Notater (Se også pk 50: 85-års fødselsdag). Fødselsdage, jubilæer, hædersbevisninger o.a. særlige anledninger... 3 pk Nemlig: og 33-års fødselsdag og Sange, breve, klip års fødselsdag Klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip års fødselsdag den Telegrammer, breve, klip Ridder af Dannebrog Diplom, breve, klip 2. Ernst Christiansens mindelegat Breve, klip 3. Jessens legat; Sønderjyske Fonds, Traugott Møllers m.fl.+ pension Breve 4. Johan og Karo Weimanns Legat. Klip SSF-Guldnål 1977 og SdU-Sølvnåls-affæren Breve, klip 6. Erna Hamilton Hermannsens legat + 60-års journalist-jubilæum Klip, breve 7. Hyldest i anledning af 50-året for A/S Flensborg Avis Klip, breve. 8. Julen og nytåret Breve 9. Nekrologer ved J. Kronikas død. Klip

12 Private sager... 2 pk Nemlig: Private papirer (soldaterpapirer, fødselsattest, Kirchenpass, dansk statsborgerbevis, eksamenspapirer, udmeldelse af Landeskirche, optagelse i Skt. Knudsgildet, Borgerforeningen, Studenterforeningen m.m.) Sange, digte (også egne), notater ca Sange, digte, lejlighedstalemanuskripter ca Digte, sange, skønlitterære manuskripter ca Andrea Kronikas død. Klip, manus Private breve. Ca. 1930'erne -1950'erne 7. Private sager. Klip. U.å. 8. Div. klip og notater om Kronika Kronikas optagelse i Frit Danmarks journalistgruppe. Breve Sager vedr. erstatning for bombeskaden Breve, skemaer m.m Presseangreb på Kronika for pro-nazisme, anklager for at svigte Sydslesvig p.g.a. Kronikas danske statsborgerskab, Guldberg-retssagen (nazi-spy-affæren) Klip, breve, redegørelser Sager vedr. Kronikas udtræden af journalistforbundet 1952/54 og deraf følgende pensionsforhold. Breve Kollwitz skulpturer Die Mutter og Der Vater. Billeder, notater. U.å. 6. Skoletiden på Goetheskolen. Klip, manuskript, breve Sager vedr. Kronikas pension. Breve, notater, klip, attester Kronikas sygdomme, pensioner, m.v. Klip, breve Maria Kronikas død. Nekrologer Kronikas pensionsproblemer. Støtteerklæring Færdselsbøde; sager vedr. flytningen fra Flensborg. Breve SSF s Guldnål. Diplom National Geographic. Diplom Fallit og fiasko (Kronikas mislykkede liv, hans arkiv m.m.) Breve Overfald på Kronika Klip, notater Trafikulykken Breve Bestemmelser vedr. J. Kronikas arkiv Sager vedr. 9. april 1940, Danmarks besættelse, Erik Scavenius m.m pk Nemlig: Højgaard-kredsen. Klip og brevveksling Kronika for den parlamentariske kommission. Klip, breve Rostock-myten, Danmarks besættelse. Klip, notater, den parlamentariske kommissions beretning Benådningen af dr. Werner Best. Klip, noter, manus april 1940, Scavenius, tyskerkursen m.m. Klip, notater P. Kürstein-W. Pürschel-læserbrevsfejden om Wollgast i Information. Breve, klip april Træk af forspillet. Klip, manus

13 3. Danmarks besættelse, Werner Best, danske nazi-digtere, B. Outze m.m. Klip Scavenius og Slesvig, 9. april 1940, besættelsen (bl.a. Hans Kirchhoffs foredrag i Flensborg, Sjøquists Scavenius-biografi). Breve, klip m.m Frits Clausens forsøg på magtovertagelse nov (Henning Poulsens disputats) Breve, klip Scavenius, Kaj Munk. Klip, anmeldelser, breve Erik Haaests Ny Revision og bøger om Frikorps Danmark. Breve, klip Erik Scavenius, 9. april 1940, besættelsen. Breve, klip Knut Hamsun (Thorkild Hansens bog). Klip 1978 Interviews, radio- og tv-udsendelser med J. Kronika pk Nemlig: Den tyske Ugerevy. Interview juni 1942, maleren Martin Konopacki, Der Schleswigers soldaternummer Breve, klip Radiokorrespondancer fra Bonn; udsendelse om W. Best. Breve og klip Interview om Danmark i Brücke zur Welt (RIAS-Berlin) Breve, manus Radioforedrag maj 1959 om Fr. W. Förster. Manus, klip, breve 1959 [se også taler og foredrag] 5. Diverse interviews. Klip På vej hjem, Et slesvigsk virkelighedseventyr (med kritik af DR-tv for udsendelse om Flensborg) klip, breve Interview i Dansk ungdom og idræt Klip, breve april; Midt i fjendens lejr. Interviews. Klip Kronika fortæller om oplevelser i krig og fred (DR; Radio Syd). Breve, klip, notater, manuskripter I ro og mag (DR) klip, breve Frits Clausen (DR-tv ) Breve, manuskript 12. Dagen før (DR-tv ) Klip, breve 1981 Sager vedr. Tyskland, tysk mentalitet og politik, krigsforbryderprocesser samt nazisme og nynazisme (Se også Egne Artikler)... 2 pk Nemlig: Nürnberg-processen. Klip, tryksager Tyskland, nazismen, krigsforbrydelser m.m. klip, notater Tysk militarisme, ny- og gammelnazisme og tysk remilitarisering. Klip, notater, dokumenter Tysk militarisme, ny- og gammelnazisme, tysk remilitarisering og tysk politisk udvikling. Klip og papirer Oradour-krigsforbryderprocessen. Klip Krigsforbrydere, nynazisme, tysk genoprustning m.m. Klip, manuskripter, notater Slesvig og de to Tysklande. Kronika-artikel i Grænsen. Klip Borgmester Heinz Reinefarths SS-fortid. Klip og breve

14 4. Nazismen, krigsforbrydelser. Notater, klip Kaptajn Peschens gravsten i Flensborg. Klip Bunderats 215. og 216. møde (Notdienstgesetz) Papirer og klip Tyskland (rigsdagsbranden, Rommel, Speer, jøder) Klip Hitler som religiøst fænomen. Klip Krigsforbrydelser (Defregger-sagen, Filetto-sagen). Klip, breve NS-Forfølgelsen af socialister. Klip, breve (bl.a H.E. Sørensen, Carl Madsen) Dahlerus-Göring-forhandlingerne. Klip Bürgerinitiative Deutsches Reich -demonstration i Flensborg. Klip Nynazismen, debatten om tv-serien Holocaust og Joachim Fests Hitler-film. Klip 1979 Sager vedr. personer... 4 pk Nemlig: Sager vedr. dr. Alexander Thomsen, Augustenborg, hans fortid i nazitiden og Kronikas omtale af ham i Midt i fjendens lejr. Klip, notater, breve Fr.W. Förster. Klip, notater, breve, manuskripter (se også pk sager vedr. taler og foredrag og pk 56 sager vedr. radioforedrag) 2. Jochen Klepper. Klip, notater, breve Processen Malaparte vs. Braun von Stumm. Klip, breve R. Hochhut (stykket Der Stellvertreter ). Klip, breve, notater Dr. Scheel. ( zweiströmigkeit ); Kronikas uenighed med Flensborg Avis, Nationaltidende og Südschleswigsche Heimat Zeitung). Breve, notater Familien Budach. Stamtræ, notater, klip, billede 1970'erne 4. Johann Runge, historiker. Klip Harald Jørgensen, sprogforsker. Klip, breve Ernst Christiansen, Frederik Petersen og J. Oldsen. Notat 1950'erne 7. Hans Rütting, forfatter. Klip, breve Julius Gregersen, marinemaler, socialdemokrat. Klip, breve Hans Thielsen. Breve, notater, klip Forskellige personer. Notater, klip, breve Holger Andersen. Klip Don Pablo Hesslein. Klip, breve Henrik Carstensens død (Dannebrogs-episoden). Breve, klip Käte Lassen, malerinde ( ) breve, klip D.Dr.theol Anna Paulsen (Søren Kierkegaard) breve, klip Forskellige sager... 1 pk Nemlig: Kronikas Holger Drachmann-maleri og Majken Meinhardt-billede. Breve og klip Kronikas Arthur Kampf-maleri. Breve, billeder Forskellige klip (Stift Rosenborg, Kellogg, Bramsens Glücksborger-bog m.m.) 4. Torben Langermanns autografsamling. Klip, breve

15 5. Harald Kiddes Helten. Notater, klip u.å. 6. Anholt og Vagn Lundbye. Klip, notater Tyske køb af danske landbrug. Klip, breve 1980 Sager vedr. religiøse emner... 2 pk Nemlig: Wistow Training Centre for Post-War Christian Service. Tryksager Den danske menighed i Berlin. Breve, notater Religiøse emner. Klip, notater 1950'erne 4. Den kirkelige genforening i Tyskland. Klip, breve (bl.a. H. Asmussen, J. Tonnesen, Hans Magle, H. Rütting) Refugier og klostre. Klip, notater Kirkedebat. Klip Religiøse emner. Klip, notater 1960'erne og 1970'erne Dæmonologi (nazismen som religion, selvmord, skizofreni, neuroser, utugt, narkomani, forbrydelser m.m.) Klip, notater 'erne 15

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage,

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage, Private personarkiver Arkiv P 166, redaktør, Flensborg Avis, Flensborg, 1882-1960. Afl. jr. 1992/P 391 og gl. arkiv 1130-1131. Se også Flensborg Avis' arkiv E1. 1. 1898-1957. Breve og personalia... 1 pk.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Program. 9.20 Lander i Tegel lufthavn med SK 1673 Fra ambassaden: Ambassadør Carsten Søndergaard (CS) og Christina Hjorth Korup (CHK)

Program. 9.20 Lander i Tegel lufthavn med SK 1673 Fra ambassaden: Ambassadør Carsten Søndergaard (CS) og Christina Hjorth Korup (CHK) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 170 Offentligt Program Mandag den 18. juni 6.45 Senest check-in terminal 3 (Vi mødes ved gaten) 8.20 Afgang Kastrup med fly SK 1673 9.20 Lander i Tegel lufthavn med

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

By-Generalforsamling den 16. april 2015

By-Generalforsamling den 16. april 2015 By-Generalforsamling den 16. april 2015 Årsberetning 2014 Der er et yndigt land Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 Melodi: H. E. Krøyer, 1835 Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.).

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.). Private foreningsarkiver Arkiv F 58 gl. arkiv nr. 159. Modtaget via bibliotekar Fr. Mommsen efter advokat Chr. Ravns død. Desuden afl. jr. 1994/F 201, 1996/F 224 og 1998/F 266. Se også: Christians-Garde

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER DANSK BREVDUESPORT har hermed fornøjelsen af, at kunne præsentere; BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER Version 20 Mange af vore besøgende har gennem tiden forespurgt på nogle af de rekorder og informationer

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolevej 4 6340 Kruså Tlf. 74 608 318 Fax 74 60 85 46

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Aalborg Grænseforening Stiftet den 6. februar 1889

Aalborg Grænseforening Stiftet den 6. februar 1889 Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Bestyrelsen Formand & Niels J. Kjærsgaard, Skovlykke 5, 9210 Aalborg Tlf. 21848470 Feriebørn: E-post: njknbk@home3.gvdnet.dk Næstfor- Karsten N. Simonsen,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere