Christianus Henricus Christophorus Wegener

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christianus Henricus Christophorus Wegener"

Transkript

1 Christianus Henricus Christophorus Wegener 0 redigeret og annoteret af Peter Thejll 4/30/98 sidst opdateret Maj, 2003.

2 Forord. Her er to breve som jeg i min slægtsforskning har fået af venlige slægtninge. De handler begge om en forfader til os alle nemlig Christianus Henricus Christophorus Wegener. Der findes et lille billede af ham på Frederiksborg slot - det er reproduceret på forsiden. I 946 nummeret af Jul i Roskilde findes en illustreret fortælling om Wegeners efterkommere. Denne er også at finde her. Endelig er det lykkedes mig at finde oplysninger om Wegener udenlands; der findes nemlig en Hollandsk historisk forening for forskning i kolonialtiderne og det er lykkedes dem at finde Wegener og jeg gengiver de data de har givet mig. De 2 breve er alle afskrifter og derfor ved jeg ikke hvor mange fejl der har sneget sig ind. Til sidst giver jeg en optegnelse over de nedstammere af Wegener som jeg kender - den er baseret på materiale fra andre slægtsmedlemmer og mit eget arbejde på biblioteker, arkiver osv. Denne fortegnelse kan jo bruges til at tyde nogle af de slægtsforhold der omtales i materialet om Wegener. Alle forslag til rettelser og tillæg modtages med glæde! Specielle tak til Fru Elisabeth Thejll, Ebbe Clemmensen, Leo Janssen, Susanne Thejll-Møller, Else og Poul Willert, Nikolaj Bøgh, Jon Gudmundsen og Jørn Dyrholm. Peter Thejll, Hollændervej 26 2th, 855 Frederiksberg C. Telefon: Forsidebilledet: Portrættet af Henricus Wegener, som hænger på Frederiksborg Slot. Teksten på billedet - som er en pastel - er Christianus Henricus Christophorus Wegener. D. Natus 0 Januari 757. Raad van Nederlands Indien Pastellen er lavet af Charles H. Hodges, og er indkøbt af Museet i 928.

3 Forord til opdateret version af Juli 2004 Kew er blevet besøgt endnu engang og den anden logbog, samt vidneudsagn fra folk på Holger Danske er blevet undersøgt. Forord til opdateret version af Maj 2003 Et kort der viser skibet Holger Danske s rute fra København til Indonesien er sat ind. Ruten er bestemt udfra koordinater i skibets logbog der er blevet fundet i arkivet i Kew i London. Kendskab til logbogen skyldes Jørn Dyrholm. Adgang til logbogen er sikret takket været Philip Pearce og Chris -Oxborrow, UK. Forord til opdateret version Oktober 2002 I løbet af 2002 stod det klart at der findes en logbog for det skib som Wegener sejlede på da han sidste gang forlod Indonesien. Denne logbog er fundet i arkiverne i Kew, England, og omtales foreløbigt i denne version. Forord til opdateret version April 2002 Siden Januar 2002 har jeg fundet en roman der måske er relevant for historien bag W. eller i hvert fald fortæller om tidstypiske forhold på Java.. Forord til opdateret version Januar 2002 Siden Juni 200 har jeg på Internettet fundet en gammel hollandsk bog med salgsmaterialer omkring Wegener. En kort omtale af denne bog er medtaget. Forord til opdateret version Juni 200 Siden Oktober 999 er jeg kommet i besiddelse af materialer om Wegener fra Jon Gudmundsen, som også nedstammer derfra. Materialet er dels skriftligt, og gengives heri, men Jon viste mig fotografier fra Tante Tulle og Tante Misse s hjem hvor et stort portræt af Wegener hang. Desuden har Jon en lille kopi af miniaturen af W. For mig så det ud som om begge

4 dele er lavet efter original-miniaturen. Portrættet skulle findes ved Nivågårdsamlingen men henvendelser dertil har ikke givet resultat. Forord til opdateret version Oktober 999. Siden 4/30/98 er dette materiale blevet opdateret med nye oplysninger om Wegener og hans familie, og visse typografiske fejl er ændret. Nogle af de kommentarer jeg lavede i fodnoterne 4/30/98 er udvidet eller ændret for at reflektere ny viden. Det nye materiale er i fodnoterne - så læs dem! Det meste af den nye viden kommer til mig fra andre der med stor venlighed har givet mig det de fandt - heriblandt er der kommet mere materiale fra Leo Janssen i Holland, især om de politiske forhold i 790 erne og oplysninger udfra nærlæsning af dokumenter om Wegener der findes ved Rigsarkivet i Amsterdam. En venlig amerikaner - Bob Jungbluth - fandt Wegeners forældre i kirkebøgerne fra Wismar. Der er også en hel del søskende opført - mon de kan spores også? Rigsarkivets læsesal har visse kilder om skibsfart til og fra Java i denne gyldne periode. Jens Worms 700-tals Leksikon over præster i Norden har en person ved navnet Christophorus Wegner som udgiver et skrift i 763, men det er nok en blindgyde. Peter Thejll

5 Brev. Afskrift af Brev tilhørende Else Lehn Schiøler. Skrevet af Mariette Baumann født Thejll. 2 22/ 94 Kjære Else! Her sender jeg dig nogle optegnelser om vore Forfædre. Jeg haaber det kan være dig til lidt Fornøjelse og af interesse. Christianus Henricus Christophorus Wegner D - født den 0 Januar 757 Raad van Nederlands Indien Anno saaledes staar der under din Tipoldefars Billede 3 - Hollands Regjeringsraad i Batavia 4 paa Java, Doctor Juris, saaledes skriver hans Svigersøn - altsaa din Oldefar 5, som i Aarene 809 og 0 paa Juelsberg blev forlovet, og derefter gift med Frøken Henriette Wegner 6. Wegner stammer fra Mecklenburg han har haft gode Bekendtskaber, har været sendt i en rigtig Mission gennem Europa og lille Asien, hvor han var forklædt som Muhamedaner og med en stor Karavane paa Kameler blev overfaldet; men slap bort, og naaede omsider til Fods efter mange Oplevelser tilbage til Hjemmet. Saa blev han udnævnt til at overtage Posten paa Java, vistnok gennem Anbefaling af en tydsk Prins; og rejste afsted efterladende Hustru 7 og to smaa Piger Henriette og Wilhelmine. Disse tog saa senere, efter en lille Drengs fødsel 8, til Batavia. Drengen døde strax af Klimatfeber(?) og Hustruen kort derefter, hvorimod de to Smaa piger førte et herligt liv derovre paa Slottet omgivne af Masser af Tjenestefolk. Hver Søndag fik de af Deres Fader hver en lille Pose fuld af Guldpenge, saa sade de i Vinduet og kastede Pengene ned til de smaa Negerbørn. - Wegner giftede sig med en indfødt Høvdingdatter 9 som havde mange Penge - men Dette er overskriften på en håndskrevet kopi af et brev fra Mariette Baumann til Else Thejll. Hvem der har afskrevet brevet vides ikke, men det har altså tilhørt Else Thejll efter at hun blev gift Schiøler. Denne afskrift blev givet i fotokopi til Peter Thejll af Arkitekt Ebbe Clemmensen i han må formodes at have den originelle afskrift. Hvor originalbrevet mellem Fru Baumann og Else er nu vides ikke. 2 Dette må formodes at være starten af det originelle brev mellem Fru Baumann og Else. 3 Uden tvivl det same billede som hænger på slottet i Hillerød - og som er gengivet her på forsiden. 4 Nu kaldet Jakarta 5 Else s Oldefar har været Carl Adolph Theill (78-868) - altså svigersøn til Henrik Wegner. 6 f. 787, d. 24 Apr 835 i Svendborg 7 Det må være Juliane Christiane Elisabeth Grøning, ifølge Brev 2. 8 Martinus Ludovicus, ifølge Brev 2. 9 Det må være Ann Margrethe von Gangel - se Brev 2. Og dog - denne Høvdingedatter omtales kun i dette dokument; mon

6 Tiderne skiftede, og der kom Uro i Holland 0 og Wegner blev kaldt hjem til Conference. - Forinden havde han sendt Døtrene herover til hans Slægtninge for at opdrages i Europa, og ligeledes havde han sat Penge i engelske og Danske Banker. Usikre Tider, som det var, havde Wegner taget alle mulige Forsigtighedshensyn, syet sine Diamanter og Penge ind i et Læderbælte han altid bar om Livet, var bevæbnet o.s.v. Vind og Veir førte hans Skib ud af Kurs, saa de maatte anløbe en Havn paa Afrikas Kyst. Nok sagt, han kom aldrig hjem, et Sørøverskib havde overfaldet hans Skib og dræbt ham, og man kender kun disse Detailler gennem nogle spanske Matroser, der vare slupne bort fra Røverne. Den engelske og Danske Bank, hvor Wegner havde sat Penge gik Fallit saa der blev ikke meget til de to Pigebørn. De opdroges i en Kostskole i Tydskland og Henriette Wegner blev Lærerinde hos Baron von Juel til Juelsborg her paa Fyn, og der blev hun forlovet med din Oldefar. Wilhelmine Wegner henlevede sine sidste Aar, og døde hos Wilhelmine Lytshøfts 2 Forældre i Roskilde 3. Din Oldefar Justitsraad Carl Adolph Thejll er født i Norup under Hofmandsgaves Gods, døbt i Assens Kirke, baaren til Daaben af Grevinde Rantzau til Brakesborg, og fik Grevens Fornavne Carl Adolph. Hans Fader hed Andreas Thejll, som havde to Børn til, en Søn der blev Købmand i Korsør (vistnok Fru Forbecks Fader 4 ), og en Datter 5, der blev Theodoras Moder 6, gift med Cand. Phill Møller -, hos begge disse Søskende var mange Børn, men det kan jo være lige meget. Din Oldefar havde 5 børn, hvoraf, Datter Juliane Kirstine, der ikke der er tale om en skrøne? Fra Leo Janssens oplysninger fremgår det at Wegener var glad for damer med mange penge og at han ved et tilfælde ligefrem blev forhindret i at gifte sig med en rig mands enke! 0 Holland tabte en krig til Frankrig, men kolonierne kapitulerede ikke med det samme. Wegener er muligvis blevet sendt frem og tilbage fra Holland som et bindeled til de endnu selvstændige kolonier? Han blev betragtet med mistro af kolonisterne, siger Leo Janssens kilder, og da han tilsyneladende opfordrede de indfødte til revolution, nu da chancen bød sig, forøgede han nok ikke sin popularitet i kolonisternes øjne. Fra Leo Janssens kilder fremgår det at Wegener fik konfiskeret sine penge - at de ikke forsvandt pga. bankers fallit. Konfiskeringen skulle have at gøre med et komplot imod Wegener fra de hollandske kolonisters side. De anklagede ham for at have stjålet af offentlige midler og meget af hans bortvisning/flugt fra Batavia havde med dette komplot at gøre. LJ s kilder siger at der i regnskaberne fra denne periode i Batavia ikke fremgår at der manglede nogen penge. Familjehistorien om bankerne der gik fallit er måske en fabrikation for at beskytte æren? 2 f. Møller, g.m. Anton Lytzhøft. Wilhelmine er datter af Juliane Kirstine Thejll som er datter af Carl Adolph Theill og Henriette Wegner. Altså boede Wilhelmine Wegner sine sidste år hos sit barne-barn, Mariette s kusine. 3 I dette brev siges det altså at Wilhelmine W. boede hos Lytshøfts i Roskilde. Det passer med Gudrun Eriksens fortælling. - dog forvirrer Gudrun sagen ved at fejlagtigt sige at Wilhelmine W. giftede sig med Carl Adolph Theill. 4 Nej det kan ikke helt passe idet Fru Forbech vel er Mariette s stedmor. Sønnen der bosatte sig i Korsør er nok Christian Ernst F. Thejll g.m. Ane Cathrine Arabo Hansen. 5 Louise Juliane Leonora Thejll, g.m. Jens Andreas Møller. 6 Nej det tror jeg ikke, muligvis har Mariette blandet folk sammen her. Theodora er vel Theodora Forbech, altså Mariette s stedmoder?

7 blev gift med Maler Møller i Roskilde og hvis Datter altsaa er Wilhelmine Lytskøft, Roskilde, til hvem du jo nu skriver - Din Bedstefader Wilhelm Christoffer Johannes Thejll var yngste søn, født den 24 Juni 823 død 2 November 878. Ja saa er vi jo saavidt, at jeg ikke har mere at oplyse Dig om - Hils Din Mand 7 og Børn fra Baumann og mig. Jeg sender mit Brev til Broke-Trolleborg da jeg jo ikke ved om I ere her eller der. Lev vel Kjære Else, hils København og modtag selv en kjærlig Hilsen fra Baumann og Din hengivne Tante Mariette 8 Dr. jur. Christianus Henricus Christophorus Wegner. Hollandsk Regeringsraad i Batavia paa Java. Børn Henriette gift med Carl Adolph Thejll. og Wilhelmine Carl Adolph Thejll, Justitsraad, Rd. af Dbg.??? St. Helena(?) Medaillen, Landinspektør, Brandinspektør, gift med Henriette Wegner Børn 4 Sønner og Datter Yngste Søn 9 : Wilhelm født 823 død 878 gift m. Laurette Tofte Datter af Birkedommer Tofte Børn Mariette og Andreas 20 Juliane gift m. Maler Møller Roskilde Børn 2 Sønner og Datter 7 Iver Lehn Schiøler. 8 Brev indeholder også denne stamtavle. 9 Skriveren må mene Ældste søn.

8 Wilhelmine gift m. Lytskøft Roskilde Oplysninger kan muligvis faas hos Vilhelm Tofte 2, fhv. Kontorchef Sortedammensdosseringen 65B. Nora 703. (ved Tante Carla Thejll 22 ) 23 Brev Jacob Andreas Carl Adolph Thejll ( ). 2 Formentlig Toldkasserer Vilhelm Tofte (Blaa Bog 948) (870 - ca. 949), søn af Toldforvalter i Svendborg Fritz Tofte. Laura Petrea Tofte ( , g.m. VCJ Thejll) - Mariette Thejll s mor er muligvis søskende (baseret på aldrene) med Fritz. Mariette henviser altså læseren her til sin (formodede) nevø som tilsyneladende deler telefon med Tante Carla - som er Mariettes fars anden kones (altså Fru Forbech) barn. Fik I den? 22 Else s tante Carla Birgitte Thejll, datter af Thejll og Forbech - se forrige fodnote.

9 Min Tipoldefar 24 Christianus Hendrik (Henricus) Wegener 793. Kgl. nederlandsk Regeringsraad advokat. Han var født i Mecklenborg, ægtede Juliane Christine Elisabeth Grøning født 79 - død - tre børn: Wilhelmine, Henriette, kom med til Indien. Martinus Ludovicus født i Batavia. Ægteskabet ulykkeligt, blev ophævet. 2 gang gift med Ann Margrethe von Gangel, Enke efter Cornelio de Keyser Ambachtsknaar 25 (?). Også dette ægteskab blev ophævet. Wegener var Raadgiver i Justitsraadet i Batavia 793, havde revolutionære Ideer, blev bortvist, kom til Danmark. Blev i Europa , blev udnævnt til extraordinær Commiteret i det indiske Raad over nederlandske Øer Indien, og kom til Indien igen i 798 med dansk skib Dronninggaard, men grundet paa sine Jacobitiske 26 Ideer maatte tage flugten til Tangeran 27 paa Java. Var her i Vanskelighedder. Tog med dansk skib Holger Danske 28 til Europa - dog skibet led skibsbrud, kom til Madagaskar og kom i Englændernes Hænder under Kap det gode Haab 29. Han døde ved Mosambique Kysten i sørgelig Armod Der er her tale om et brev der blev givet i håndskrevet kopi til Peter Thejll af Fru Elisabeth Thejll i Svendborg. 24 Som det fremgår af brevets slutning er det afskrevet af Henriette English (f. van der Hude) i Marts 960. Hvem brevet er fra og til fremgår ikke tydeligt. Titlen Min Tipoldefar passer jo fint med at brevet oprindeligt blev skrevet af Henriette van der Hude, men nu står der altså afskrevet sidst i brevet hvilket antyder at Henriette ikke er den oprindelige forfatter - medmindre hun afskriver noget hun selv tidligere har skrevet, en formulering der ikke kan udelukkes. Derudover passer titlen generationsmæssigt til Henriette van der Hude s søster Louise (f. van der Hude). Mon det er den Louise Emilie Thejll hvis navn også står under brevet? Hendes far hed jo ellers van der Hude. En anden mulighed er Louise Emilie Høyer (89-906) g.m. Heinrich Andreas Theill (80-862), men så passer titlen af brevet ikke idet denne Louise er gift ind i slægten og altså ikke har Wegner som tipoldefar - han er snarere hendes sviger bedstefar. Der er mindst 30 mennesker der har Henrik Wegener som oldefar og mere end 60 der kan kalde ham tipoldefar. [Januar 2000:] Lisbeth Thejll i Svendborg har klaret op i dette rod og forklaret at brevet er skrvet af af Emilie Louise Thejll (kaldet Tante Misse), datter af Louis Heinrich Christoph Thejll (8/ /7 94), og søster til Hans Weibel Thejll til hvem huns endte brevet efter afskrift af Henriette English afskrift. Henriette English skrev oprindeligt brevet Min Tipoldefar. 25 Kan man finde ham? Ifølge Leo Janssen var han en fremgangsrig forretningsmand 26 Jacobitterne støttede James d. II og Stuart ernes krav på den engelske trone. Hvad i alverden har det haft med Wegner at gøre? Ikke noget, udtrykket jacobin blev brugt om revolutionære så der er vel tale om en fejlskrivning. 27 Der ligger et sted kaldet Tangerang ca. 25 km vest for Jakarta 28 Mon ikke disse skibsnavne er til at spore? Det har jeg prøvet - Rigsarkivet har lister over alle danske orlogsskibe men skibene nævnes ikke og er derfor formentlig ikke orlogsskibe. Rigsarkivet har visse kilder om skibsfart i denne tid til Java: Knud Klem Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 700-årene, udgivet på Finn Jacobsens forlag, og Ole Feldbæk Dansk Søfartshistorie Gyldendal. I Klem bind II forekom Dronninggaard som en fregat på 24 læster repareret 795, Bilbr. (?) 4/5/795 og bygget på Lars Larsens værft i København. Det passer med at Wegener rejste til Batavia i September 798 på et skib af det navn. O. Feldbæk siger at der fra Maj 798 til 807 ikke sejlede skibe under dansk flag fra Java - det stemmer jo ikke helt med Wegeners historie - men har måske at gøre med at skibene fik et andet flag, men beholdt deres dansk-lydende navne? Jeg vil forsøge at finde skibene i Lloyds registre i England - de forsikrede vist alverdens skibe allerede dengang. 29 Okkuperet af Engelske tropper Det stemmer bedre med Leo Janssens kilde der siger at han blev sat i land fordi han ville gå over Afrika for at undslippe englænderne (jeg forstår ikke helt hvorfor), men at han døde på kysten - ikke på grund af pirater.

10 Afskrevet af Fru Henriette English * f.v.d. Hude 3 d: 26 Marts (Louise Emilie Thejll) * datter af Skibsmægler Konsul L.J.C. v.d. Hude 32 & Henriette Thejll 3 Der findes en bog på det Kgl. Bibliotek om van der Hude og skibsmæglerfirmaet: E.W. v.d. Hude & Søn Træk af Firmaets Historie og Udvikling gennem 00 Aar. Udgivet af Firma E.W. v.d. Hude & Søn ved Konsul A. Thejll. Udarbejdet og tilrettelagt af Søhistorikeren, Befragter F. Holm-Petersen, Troense. I denne bog er der et billede af Carl Adolph Theill (78-868) og andre. Han er den først affotograferede af vores fælles forfædre - så vidt jeg ved. 32 Ludvig Julius C. van der Hude (84-94)

11 Historien i Jul i Roskilde fra 946 af Gudrun Eriksen. Lidt om Guvernøren paa Java og hans Oldebørn i Roskilde AF G U D R U N E R I K S E N Paa Frederiksborg Museet hænger en smuk Pastel fra 8. Aarhundrede, En latinsk Indskrift under Billedet 33 fortæller, at Herren med det lyse, pudrede Haar og det høje Halsbind er Christianus Henricus Christophorus Wegener, født 0. Januar 757, Guvernør Nederlandsk Indien. For nogle Aar siden besøgte jeg Museet og stod pludselig og uventet over for Billedet og glædede mig over at have truffet en gammel Bekendt, som jeg ikke havde set i mange -- mange Aar. - Da jeg var fire Aar, fik jeg min første Veninde; hun var ganske vist nøjagtig halvtreds Aar ældre end jeg, men det gjorde ikke noget Skaar i vort Venskab. Det var Fru Wilhelmine Lytzhøft, og i hendes Hjem hang paa Hæderspladsen Billedet af Christian Henrik Christoffer Wegener, der var hendes Oldefar. Da jeg blev større, fortalte hun mig hans Historie - den var spændende, saa spændene, at jeg husker den endnu. Wegener var Guvernør paa Java med Residens i Batavia. Han havde to Døtre, der altid senere med Glæde mindedes det ejendommelige Barndomshjem. Ved Dørene var lænket Aber, der lukkede op og i, og det vrimlede med Tjenestefolk. Naar Børnene badede, var det paa Ryggen af de indfødte Barnepiger, i hvis sorte Haar de holdt sig fast, og om Søndagen fik de Lov at kaste Smaamønter i Grams til Byens indfødte Befolkning, der stimlede sammen under Vinduerne. Det var som at leve i Slaraffenland - men da den Tid nærmede sig, da de skulde konfirmeres, blev de sendt hjem til Europa for at forberedes til den højtidelige Handling. De tog Afsked med deres Far, der skulde følge efter dem, saa snart han havde ordnet sine Forhold i Batavia. De naaede deres Bestemmelsessted i god Behold, det var en By i Tyskland, og her ventede de paa deres Far. De fik god Tid til at blive forberedt til Konfirmationen, for Aar gik efter Aar, uden at han kom. De blev over 20 Aar, men stadig udsatte de Konfirmationen - deres Far kunde jo komme endnu Saa kom der endelig Efterretning om ham: en Sørøverbande 33 Forespørgsel på Frederiksborg slot giver kun det resultat at billedet er købt i 928. Man kan få kopier af billedet lavet (sort hvide: 200 Kr, farve: ca 000 kr + moms osv). Billedet er endnu (998) kun affotograferet i sort-hvidt.

12 var fanget i Spanien, og blandt andre Forbrydelser havde Sørøverne tilstaaet, at de havde myrdet den nederlandske Guvernør, da han var paa Vej til Europa. De havde lokket ham om Bord paa deres Skib, og da de var i rum Sø, havde de dræbt ham og bemægtiget sig det Bælte, han skjult bar om Livet og i hvilket var indsyet Ædelsten og andre Kostbarheder. Nu stod de to Søstres Konfirmation - nu var der ikke mere noget at vente paa. Deres Far havde anbragt Penge i tre forskellige Byer - det er jo godt at være forsigtig - men Banken i Lissabon blev ødelagt af Jordskælv, Banken i London gik fallit, kun hvad der stod i den tredie Bank, og det var det mindste af det, blev reddet. Af disse to Søstre blev den ene, Wilhelmine 34 Wegener, gift med Branddirektør, Justitsraad Adolph Theill i Svendborg. I dette Ægteskab fødtes 8 Juliane Theill, der ægtede Fabrikant, Malermester og Tegnelærer Ludvig Christian Thuerecht Møller, der var født 87 i Starup, hvor Faderen, Jens Møller, var Lærer - og hermed naaede Slægten Roskilde. Ludvig Møllers Far havde haft en Strid med Kammerherre Castenskjold paa Borreby og havde trukket det korteste Straa. Kammerherren har vist senere indset, at ban havde gjort Læreren Uret, men har haft svært ved at gøre Indrømmelser. Han ventede dog paa en Lejlighed til at gøre sin Uret god, og denne Lejlighed kom, da den lille Ludvig mistede sin Mor - ban tilbød da at opdrage Drengen, der blev sendt til Borreby. Saadan fortæller i det mindste Familietraditionen. - Senere kom Ludvig Møller i Malerlære i København. Som gammel Mand yndede han at fortælle, hvordan han en Dag blev sendt i Byen af sin Mester for at købe Skraa. Paa Hjemvejen var han saa uheldig at tabe Skraaen i Rendestenen, hvor der var godt med Pladder, og han havde meget Mas med at fiske den op igen. Han var lidt bange for, at Mester skulde ane Uraad, men det havde han ikke behovet at være, for efter at have nydt den delikate Spise sagde hans Mester: "Ludvig, du må huske, at du altid skal forlange at faa af den samme Slags Skraa som i Dag, for den er ualmindelig velsmagende!" I 84l fik Ludvig Møller Borgerskab som Malermester i Roskilde, og to Aar senere ægtede han Juliane Theill. Deres Hjem laa paa Hjørnet af Lille og Store Graabrødrestræde, i den samme Ejendom, hvor nu Cafe "Dania" bar til Huse. -Her fødtes deres tre Børn, Adolph og Emanuel, der begge blev Studenter fra Katedralskolen, hvor deres Far underviste i Tegning, og Datteren Wilhelmine, der et halvt Aarhundrede senere blev min gode Ven. - Det var ikke noget helt almindeligt Hjem, det lignede i hvert Fald 34 Nej, det er Henriette der giftede sig med Carl Adolph! Gudrun Eriksen må have blandet efterkommeren Wilhelmine Møller sammen med Henriettes søster Wilhelmine W.?

13 ikke Flertallet af Datidens Roskildehjem, og det skyldtes uden Tvivl de to Søstre Wegeners Møde med tysk Aandsliv - det havde sat Præg paa dem og gennem dem ogsaa paa Juliane Møller. Hun var stærkt litterært interesseret, det var Goethe, Schiller og Emanuel Geibel, hun særlig dyrkede - den sidste var en personlig Bekendt af hende, og det var ikke tilfældigt, at hendes yngste Søn bed Emanuel. Der blev regelmæssigt holdt litterære Aftener hos Møllers, og det var fortrinsvis de store tyske Digteres Værker, der blev læst og drøftet. - Da Wilhelmine var nitten Aar, blev hun sendt til Kaiserswerth for yderligere at blive dygtiggjort i Tysk i den bekendte "Diakonisseanstalt", hvor unge Piger opdroges. Det var i 863, og da Krigen udbrød, var det ikke rart for hende at være der. Skolen besøgtes for største Delen af Officersdøtre, og de var ikke hyggelige mod den danske Kammerat. Men Opholdet gavnede hendes Tysk, som hun talte perfekt helt til Slutningen af sit Liv. Da hendes Brødre havde forladt Hjemmet og hendes Mor var død, levede hun sammen med sin Far. Ludvig Møller var sin By en god Borger, han var i en Aarraekke Byraadsmedlem og Formand for "Borger- og Håndværkerforeningen", et Hverv han gik op i med Liv og Lyst; ogsaa "Teknisk Skole", som han blev Formand for, havde hans store Interesse. I Gaarden ved Huset havde han et Cementstøberi, og endnu træffer man af og til Arbejder fra hans Værksted. På Gråbrødre Kirkegaard er endnu adskillige af hans Gravmonumenter, og de små Tavler, der endnu pryder Sortebrødrekilden i Sct. Maria Hospitals Have, skyldes ham. Det var ogsaa ham, der tegnede og udførte Løvehovedet til den lille Grotte, der fordum dannede Rammen om Maglekildes berømte Væld. Muren ved hans Hus i Graabrodrestræde forsynede han med en Række gennembrudte søjler, som gjorde et pynteligt lndtryk, indtil de for kort Tid siden blev skjult under et tykt Lag Puds. I Roskilde Museum hænger to nydelige Tegninger fra hans Haand. De forestiller Dagligstuen i "Prindsen", hvis Vært, Kaptajn Sveistrup, var hans Datters Gudfar. Wilhelmine Møller var meget selskabelig anlagt, hun. havde en særdeles stor Bekendtskabskreds, og Visitter hørte til Dagens Orden. Selskabeligheden kunde antage Former, som vi nu vist vilde betakke os for. Selv har hun fortalt mig, hvad man kunde komme ud for i Halvfjerdsernes Roskilde: Hvor "Roskilde Avis" nu bar til Huse, havde daværende Redaktør H. A. Muller Privatlejlighed paa første Sal. Han og hans Hustru hørte til hendes nærmeste Bekendte, og for at overraske dem samledes hun og en Del andre

14 af deres Omgangskreds uden for Huset en Nat Kl. 2. Alle var i deres fineste Stads og havde en velforsynet Madkurv paa Armen. Saa dundrede man paa Døren, og den intetanende Redaktør stak Hovedet ud af Vinduet for at se, hvad der var paa Færde. Han blev snart klar over Situationen, og lidt efter blev de ubudne Gæster lukket ind i Huset. De maatte vente lidt - saa blev de budt Velkommen af den kjoleklædte Redaktør og af Fru Caroline, der var iført sin bedste Silkekjole. - Tjenestefolkene, der ogsaa i Hast maatte ud af Fjerene, fik snart udpakket et festligt Bord, hvor man nød de medbragte Lækkerier + hvad Huset formaaede. Da Stemningen ud paa Morgenstunden havde naaet sit Højdepunkt, holdt en Række Vogne for Døren og saa sluttede den ikke helt almindelige Sammenkomst med en Køretur til Boserup Fra sit Barndomshjem drog Wilhelmine Møller ind i Købmand Anton Lytzhøfts Hjem som hans anden Hustru. Hun havde ingen Forudsætninger for at lede Husførelsen i den store Købmandsgård paa Hjørnet af Algade og Allehelgensgade, og det overdroges til Tjenestefolkene - jeg husker hende heller ikke fra Køkken eller Kælder, men fra Stuerne og det lille Kontor, der laa bag den hyggelige gammeldags Kælderbutik med de mange Dufte -og med den herlige Sveskeskuffe. I det lille Kontor sad hun ved den høje Pult ved Vinduet ud til Allehelgensgade og skrev i store Bøger med sin smukke Haandskrift. Langs den ene Væg stod Tønder med forskellige Varer, og ovenover var Kasser med Ginger-nuts og Cafe Noir og andre rare Sager, der kunde øve en stærk Tiltrækning paa en slikkevorn Skolepige - jeg aflagde mange Visitter i det lille Kontor. Naar min Mor var med, blev der lavet Kaffe, den blev lavet paa Stedet. Kanden og Fyrfadet var af Tombak og lyste gyldent, og kaffen fik netop den Varmegrad, den skulde have. Naar den var nydt, blev Kopperne omgaaende vasket af, og Skyllevandet blev hældt ned i en særlig bred Sprække mellem to Gulvbrædder. Hvorfor den ellers saa sirlige, Frue brugte dette mærkelige Afløb, sagde hun ikke noget om. Jeg bar vist tit gaaet i Vejen baade i Butik og Kontor, men det mærkede jeg aldrig paa Købmand Lytzhøft, et af de elskeligste Mennesker, jeg bar kendt. Husets tre Børn af første Ægteskab holdt ualmindelig meget af Dyr. Engang fik Sønnen, Othar Lytzhøft, en lille sød Abe. Naar den var udendørs og frøs, skjulte den sig i hans Brystlomme, og inde i Stuerne maatte den være i et stort Bur, naar den var alene, hjemme, for Molly var ikke ganske til at lide paa. Men een Gang gik det alligevel galt: Da Molly en Dag var ene hjemme og kedede

15 sig, fik den lirket Døren til Buret op - og saa nød den Friheden. Men der var nogen, for hvem Nydelsen ikke var slet saa stor, det var Familien, der kom tilbage. Molly havde taget Gardinerne ned paa en højst uvarsom Maade, desuden havde den tømt en Flakon med Eau de Cologne og smagt paa Blækhuset Indhold. Det sidste havde vist ikke været rigtig efter dens Smag, for Blækhuset laa væltet, og det Blæk, den ikke havde drukket, var i stride Strømme løbet hen over Skrivebordet. Det var nu ikke alene den Slags Oplevelser, der gjorde Besøg i den gamle Købmandsgård saa tillokkende, det var først og fremmest Fru Wilhelmine Lytzhøft eller Gagga, som jeg kaldte min Veninde. Hun forkælede mig, som jeg aldrig før eller senere er blevet forkælet. Hun havde det interessanteste Sybord, jeg kendte. Det havde en Mængde smaa Rum og en stor Pose nedenunder. - Skal jeg ikke rydde dit Sybord op for dig, Gagga? spurgte jeg af og til. Jeg fik altid Lov, men Gagga saa ikke henrykt ud, for hun vidste af Erfaring, hvor svært det var at finde noget, naar jeg havde bragt Orden i de mange smaa Rum. - Der. var Vindsler med Silke i alle Farver, Fingerbøl, kunstfærdige Naalehuse, Nipsenaale, en Saks, der lignede en Stork, og Knapper i alle mulige Faconer og Størrelser - ja, det vilde være lettere at sige, hvad der ikke var i Sybordet, end at remse hele Indholdet op. Mest spændende var nogle Smaating, der havde været Oldefars: et Miniaturebillede af ham og en gammel tysk Mønt, der kunde lukkes op, indeni laa smaa Billeder malede paa Marienglas - det var ikke noget, man saa hver Dag. Det lille Syskrin, der stod paa Sybordet, var af Pap prydet med malede Blomster og forgyldte Borter, og det havde Spejl indvendig i Laaget. Det Syskrin havde Juliane Møller været Mester for - for i hendes Ungdom brugte Damerne at lave den Slags Klisterier, og hun havde været ferm til det, for det var nydeligt. Og saa havde Familien en stor, tyk Bog med Tegninger og Vers af Busch - den kunde man heller aldrig blive ked af at studere. Den begyndte med Billedet af den gamle Konge, der laa i Seng med Krone paa, og nedenunder stod: Carolus Magnus, god og viis, paa Sengens Hvile satte Priis! Husets Børn var for store til at lege med mig, men i Ferierne kom to Drenge paa Besøg, og sammen legede vi Opdagelsesrejsende i Købmandsgården og hvilken Fryd var det ikke, naar man paa Loftet fandt en Bolsjedaase, hvor der endnu paa Bunden var en blød, sejg Masse, der kunde nydes ved Hjælp af en Pind. - Da jeg blev større, læste Gagga meget højt for mig. Det var

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere