Tilgængeligt Status: Ukendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilgængeligt Status: Ukendt"

Transkript

1 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" * Yderdatering: Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance Breve til Anders Petersen fra:... 0 A.1. Offentlige institutioner. Kirke- og Undervisningsministeriet 1875, 1878, 1879, 1880, 1886, 1890, Nationalmuseet 1872, 1873, 1875, 1876, A.2. Fra andre. Asmussen, Andreas Frederik, departementschef, 1883, 1900, Binzer, Ferdinand Emil, præst, Blume, Carl Verner, præst, Brøchner-Larsen, Lars Christian Jørgen, skoleinspektør, redaktør, 1883(4), 1884(2). Carstensen, E., lærer, Skenkelsø, Colding, Torben Andreas, civilingeniør, Elvius, (Sophos) Sofus Helenos, genealog, forfatter, 1882, 1884, 1889, Engell, Otto Emil, lærer, 1874(29. Anm.: vedlagt slægtstavle over familien Engell. Grandjean, Harald Frederik, officer, personalhistoriker, Harder, Frederik Carl Christian, kancellist, 1874(2). Heise, Carl Arnold Leopold, historiker, rektor, Hennings, Paul, overretssagfører, 1907(2), 1912(2). Hjort, Jens Mathias Lind, provst, udat. Kjær, Severin, lærer, historisk forfatter, 1883(2), Malling- Hansen, Hans Rasmus Johan, døvstummelærer, opfinder, 1883(3). Mortensen, Rasmus Christoffer, skoleinspektør Munthe, Hartvig, officer, Nielsen, Morten Christian, højskoleforstander 1856, 1880, 1882(2), Rasmussen, Hans, lærer, botaniker, 1882, 1883(7), Rasmussen Søkilde, Niels, gårdejer, landøkonom og historisk forfatter, 1881, Thiset, Anders, arkivar, genealog, heraldiker 1883, 1902, 1906, 1907, 1908(2), Tidemad, Odin Wolff, seminarieforstander, provst, Wiberg, Sophus Wilhelm, præst, genealog, Egne manuskripter 1 B. Manuskript om Kongsted degne ørregaard, Jens, , højskoleforstander, dr. phil., samt 1. hustru ANNA Christine Marie Caroline Helene Nørregaard, , og 2. hustru ELISABETH Alexandra Ida Augusta Regine Nørregaard, , begge født Fabritius de Tengnagel" Yderdatering: Omfang: 30 Bemærkninger: Tilgængeligt Henvisninger: Arkivregistratur på papir. RAj. nr. N- Bemærkninger: Jens Nørregaards 2. hustru var søster til hans 1. hustru. AFLEVERING: Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Nielsen, Henrik Godske Bartholomæus redaktør, og hustru Ophelia, født Drewsen, "

2 Yderdatering: Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance A. I. Breve til Godske Nielsen fra myndigheder og institutioner Haderslev Amtshus, Schleswig-Holsteinische Landeregierung, Gottorp, fra hustruen Ophelia Nielsen, f. Drewsen, 1856(18), 1857(15), 1859(3), 1862, udat.(7). 2. fra andre Drewsen, Ernestine (svigermoder), Drewsen, Ernestine (svigerinde), Fischer, Frederik, redaktør, Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind, lensgreve, politiker, 1877, 1879(13), 1880(10), 1881(26), 1882(15). Krueger, Hans Andersen, politiker, Skau, Laurids, politiker, 1855(5), 1856(2), 1859(3), 1860(6), 1861, 1862(7), 1863(16). Wegener, Caspar Frederik, geheimearkivar, historiker, Wegener, Johan Jørgen Stiller, præst, højskoleforstander, 1853(?), 1855, 1856, 1861, 1863(3). Uidentificeret (fra Flensborg), udat. A.II. Breve til Ophelia Nielsen, f. Drewsen, fra: moderen Ernestine Drewsen, 1859, ægtefællen Henrik Godske Bartholomæus Nielsen, stænderdeputeret, redaktør, 1855, 1856(25), 1857(22), 1863(7). søsteren Ernestine Drewsen, 1857(48), 1858(38), 1859(37), 1864(8), udat.(2). B. Kopier af udgående skrivelser 1864, Personlige papirer C. Personlige papirer... 0 Heri privilegier 1856 til at udgive "Dannevirke", drive bogtrykkeri og udgive et ugeblad samt købekontrakt 1868 vedr. Godske Nielsens bogtrykkeri i Haderslev m.m. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Svarre, Søren Peter Sørensen, , redaktør, og hustru Alfriede Caroline Svarre, født Krumbak, " Yderdatering: Omfang: 3 Bemærkninger: 80 år, dispensation: arkivchefen Henvisninger: Folioregistratur. Status: Ukendt 01 Korrespondance A.I. Breve til Søren Svarre Fra forældrene og hustruen (Brevskriverliste): Faderen Peter Sørensen, smedemester i Slagelse, udateret Moderen Ane Marie Sørensen, født Hansen, 1867 (10), 1868 (6), 1870 (6), 1871 (5), 1879 (7), 1882, 1883, udateret (mange) Hustruen Alfriede Caroline Svarre (også kaldet Frieda), født Krumbak, 1873 (2), 1874 (3), 1882, 1883, 1886 (4), brudstykke udateret A.I. Breve til Søren Svarre Fra Fra anden familie (Brevskriverliste): Søsteren Frederikke Hansen, født Sørensen, Slagelse, 1869, 1886, 1890, udateret (3) Anm.: Vedlagt koncept til brev Svogeren Ole Hansen, gift med Søren Svarres søster Frederikke, 1871, udateret Broderen Ferdinand Svarre Sørensen (senere kun Svarre) kontorist (?), København, 1883 (4), 1885 (telegram), 1886, 1892 (6) Anm.: Vedlagt koncept til brev 1898 Broderen Peter Svarre Sørensen (senere kun Svarre), købmand i Skelskør, senere Kjøng, 1876, 1880 (5), 1881 (2), 1882 (4), 1883 (9), 1886, 1892 (3), 1899 (3), 1900, udateret Anm.: Vedlagt koncepter til breve til Peter Svarre fra Søren Svarre, 1883 og udateret, samt breve fra Banken for Vordingborg og Omegn, 1900 (2) Laura Svarre, født Meisner, gift med Peter Svarre, 1900 (3), udateret Meisner, Carl, bankdirektør, Vordingborg, bror til Laura Svarre, 1900 Meisner, Emil, købmand, Vordingborg, broder til Laura Svarre, 1900 Anm.: Vedlagt koncept til brev 1900 Søsteren Camilla Svarre Sørensen, bogholderske, 1871 (2), 1886, 1890, 1892, udateret Hinke, Christine, født Zinglersen, kusine, gift med farver Lauritz Hinke, Kerteminde, 1864, 1895, 1897, udateret Hinke, Agnes, datter af Christine Hinke, udateret (2) Taagerup, Peder Pedersen, palæforvalter, hos arveprinsesse Caroline, 1876 Zinglersen, Kristian N. S., fætter,

3 1871, udateret A.I. Breve til Søren Svarre Fra andre (brevskriverliste): Alberti, Peter Adler, direktør, politiker, 1892 Anm.: Vedlagt telegram dateret 1892 og tryksag fra samme år Andersen, Jens, bygmester, Frederikshavn, MF for Store Heddinge, 1910, 1911 Andersen, Kristian, skomager, 1892 Auener, Albert, bogtrykker, 1879, 1883 Berg, Christian Poulsen, politiker, 1882 (5), 1883 Bjørnbak, Alfred, redaktør, Århus Amtstidende, 1883 Anm.: Brevet ikke egenhændigt Bojsen, Frede, højskoleforstander, Rødkilde, 1883 Busk, Jens Andersen, politiker, 1883 (7), udateret Anm.: Vedlagt koncepter til breve til Jens Busk 1883 (2) Carlsen, Emil, cand.phil., 1892 Anm.: Som påskrift koncept til svarskrivelse Carlsen, Vilhelm, redaktør, Hjørring, 1883 Caspersen, J., lærer, Elmue, Fakse, 1892 Anm.: Som påskrift koncept til svarskrivelse Cavling, Henrik, redaktør, Politiken, udateret Christensen, Chr., Tune Landboskole, 1883 Christensen, Nicolay, boghandler, Store Heddinge, 1887 (eller 1889), 1906, udateret Christensen, Jens gårdejer, Vindsebækgård, Vallø, 1892 Christiansen, Caspar, klosterlæge, Vemmetofte, 1898 Christiansen, Christian, Slagelse, 1879 Christiansen, Hans Alslev, 1882 Christiansen, Hans P., bogtrykker, senere bogholder ved Østsjællandske Folkeblad, 1892 (2) Christjansen, Julius, redaktør, Rodkilde Tidende, 1883, 1892 Clausen, Vilhelmine, Køge, 1907 Clausen, Rasmus, politiker, redaktør, Lolland-Falsters Folketidende, 1883 Dinsen, Fr. redaktør, Thisted Amtstidende, 1883 Ewald, Carl, forfatter, 1894 Faksekredsens Venstre, Udvalget for, udateret Anm.: Udvalget bestod af købmand P. Peitersen, husmand A. Andersen og lærer Handrup Atterup Flor, J. G., driftsbestyrer for Østsjællands jernbaner, 1883 Fogtmann, Karl Laurits, FM, 1892 Anm.: Som påskrift koncept til svar Frantzen, Johannes Peter, journalist, 1879, 1880 (6), 1883 Anm.: Vedlagt koncept til svarskrivelse, 1880 Friis, Aage, professor, dr.phil., 1906 Anm.: Kvittering for rejsepenge indsamlet i Køge til landdagsmand H. P. Hansen, skrevet på selve bidragslisten Glud, Hans Christian Adam, exam.jur., redaktør, Venstres Folkeblad, Ringsted, 1892 Grundal, Johan, lærer, tidligere Siersted, 1892, udateret Grønqvist, Oscar Carl Magnus, sagfører, Vordingborg, 1900 Guthmann, Axel, cand.jur., generalkorrespondent til danske provinsblade, 1892 Hammerhøy, O., (el. A.), Ballen, Samsø, 1883 (4) Hansen, Anders, gårdejer, Lammestrup, 1892 (4) Hansen, Einar, lærer, Vråby skole, 1892 Hansen, Hans grosserer (?), København, 1883 Hansen, Jørgen, skolelærer, Ølstykke, 1883 Hansen, Ole, politiker, nationalbankdirektør, 1895 Hansen, P., referent til Østsjællands Folkeblad, Fakse, 1892 (2), 1908, udatret (2) Anm.: Som bilag til brev af brev til lærer S. Jensen Pindborg samt svar fra denne Hasselbalch, Andreas Agerbeck, købmand, Køge, 1883 (3) Hauerslev, Jens M. Th. Edvard, byfogedfuldmægtig, 1883 Hejlesen, Jens Wigh, lærer, Ølby, 1883 (2), 1892, udateret A.I. Breve til Søren Svarre Fra andre (brevskriverliste fortsat:) Hintz, Hans købmand, Køge, 1883 Høgsbro Svend, højesteretssagfører, politiker, 1892 (6) Hørup, Viggo Lauritz, Bentheim, redaktør, 1876 (3), 1878, 1879 (3), 1881 (2), 1882 (4), 1883 (4), 1888, 1889, 1890, 1892 (2), 1894, udateret Anm.: Vedlagt koncepter til breve til Viggo Hørup 1879 (3), 1880 (3), 1883 Haastrup, Jens Andreas, gårdejer, MF, 1883 Anm.: Som påskrift til svar Jensen, Hans Anton, lærer i Lund, MF, 1883 (5), 1892, udateret (2) Anm.: Som påskrift på brev 1892 til koncept til svar Jensen, Hans gårdejer, Bjælkerup, 1883 (5) Anm.: Vedlagt koncept til brev til Hans Jensen, 1883 Jensen, Hans, gårdejer, Havnløb, 1883, 1887, 1888, 1892 Jensen, Henning, sognepræst, MF, redaktør, for "København", 1883 (5) Jensen, I. F., Usserød, Hørsholm, udateret Jensen, Jens Anton, redaktionssekretær og bestyrer af Østsjællands Folkeblads kontor i Fakse, senere blandt andet redaktør af Lolland Falsters venstreblad, 1892 (3) Anm.: Som bilag til brev af udskrift af Morgenbladet vedrørende P. A. Alberti Jensen, Kristian, gårdejer, Karise, 1892 (3) Anm.: Vedlagt koncept til brev til Kristian Jensen, 1892 Jensen, Lars, væver (?), Hovby pr. Fakse, 1892 Jensen, Lars P., Hans Hansen med flere, Køge, udateret Jensen, Niels, brugsuddeler, Hellested, 1892 (3) Jensen, Rasmus, gårdejer, Ejby, 1892 Jensen, V., Køge, 1892 Jensen-Stevns, Jens Peter, herredsfuldmægtig, senere borgmester i Store Heddinge, 1908 Juul, Johannes, grosserer, København, 1892 Karlsen, Niels, boelsmand, Tune, 1882 Kirkegaard, Jens J., lærer, Magleby pr. Klippinge, 1883 (2), Anm.: Vedlagt koncept til brev til J. K. Knudsen, Knud Chr., forstander for Karise Højskole, 1892 (2) Kristensen, Niels, gårdejer, Hovby, 1892 Kristensen, Søren, gårdejer, Strøby Egede, 1892 Kristoffersen, Ole, referent til Østsjællands Folkeblad (?), Lille Heddinge, 1883 Kruse, Th., lærer, Greve, 1892 (3) Anm.: Vedlagt brev til lærer Kruse fra Handrup Krøger, Moritz Fridolin Charles, cand.pharm., grosserer, 1883 Lang, Frederik Alexander, købmand, Køge, 1883 Larsen, Niels Jakob, redaktør, MF, 1883 Lassen, Vilhelm Herman, redaktør, Ålborg Amtstidende, politiker, 1892, 1895, udateret Anm.: Som påskrift på brev 1892 koncept til svar. Vedlagt koncept til brev til Vilhelm Lassen, 1895 Linderberg, Peder Theodor Fernando, socialistisk agitator og skribent, 1892 (2) Lodal, Peter, 1883 Lomborg, Frode, redaktør, Præstø Venstreblad, 1892 (4), (incl. telegram) Anm.: På 2 af brevene koncept til svar Lund, Jens, 1883 Lund, Johanne, husbestyrerinde hos Søren Svarre, udateret Lyngby, I. P. M., redaktør, Fredericia Dagblad, 1892 Lyngby, Niels Christiansen, skolelærer, Herfølge, 1883 Madsen, C., Køge, 1892 Madsen, Lars, gårdejer, Ølby, 1879, 1883 Madsen-Mygdal, Niels Peter, politiker, ML, 1892 Anm.: Som påskrift koncept til svar Michelsen, Carl, journalist, sproglærer, 1882, 1883 (2) Mortensen, C., Bårup, pr. Tølløse, 1892 Mortensen, Kristian, møller, Skovholm mølle, Lejre, 1892 Anm.: Som påskrift koncept til svar A.I. Breve til Søren Svarre Fra andre (brevskriverliste fortsat): Mørck, C., Store Heddinge Folkeblad, referent til Østsjællands Folkeblad, 1883 (2) Anm.: Vedlagt koncept til brev til C. M., 1883 Nielsen, Anders, gårdejer, Ølby, 1892 Nielsen, gårdejer, Lund, 1882 Nielsen, Ole, husejer, daglejer, Tune, 1892 (2) Nielsen, Poul, gårdejer, Karlshøj, 1883, 1892, 1909, udateret Anm.: Koncept 1909 Nielsen, Søren, boelsmand, Hellested pr. Hårløv, 1892 (4) Nielsen, Kristian, journalist, 1883 (2) Anm.: Som påskrift koncepter til svar Oxholm, Lorentz Lotharius Jørgen, postmester i Køge, 1884 (2) Anm.: Vedlagt 2 telegrammer fra Ritzaus Bureau, 1884, vedrørende slotsbranden i København, løbeseddel fra Kjøge Avis og koncept til brev til Jørgen Oxholm, 1884 Pedersen, Christian, gårdejer, Kirke Skjensved, 1892 Pedersen, ole, gårdejer, Ølby, 1892 Pedersen, Lars, gårdejer, Vindsebækgård, formand for Tureby- Køge og Omegns landboforeninger, 1911 Anm.: Vedlagt koncept til brev til Lars Pedersen, 1911 Petersen, Hans Christian, gårdejer, Nordgård, store Heddinge, 1892, 1908, 1909 Petersen, Niels Kristian, gårdforpagter, Ringsbjerg, 1892 Petersen, Regnar, redaktør, Næstved Tidende, 1892 (2) Anm.: Vedlagt brev til redaktør Glud, Ringsted fra

4 Regnar Petersen, 1892 Philipsen, Gustav, cand.jur. boghandler, politiker, 1892 Anm.: Vedlagt koncept til brev til Gustav Philipsen, 1892 Pindborg, Simon Jensen, lærer, Stubberup, 1892 Pontoppidan, Hans Peter, sognepræst i Spjellerup, A.I. Breve til Søren Svarre Fra andre (brevskriverliste fortsat): Rasmussen, Lars, gårdejer, Tåstrup, 1892 (3) Rasmussen, Mads (?), Hillerød, 1883 Ritzau, Erik Nicolaj, direktør, 1883 (2), 1892 Anm.: Vedlagt koncept til brev til Erik Nicolaj Ritzau, 1883 Rønne, Karl, frimenighdspræst, Stevns, 1892 Rode, Ove, redaktør, politiker, 1892 Anm.: Som påskrift koncept til svar Salomon, Hanne, Slagelse, udateret Schjøttz, Emil, prokurator ved overretten, København, 1883(4) Anm.: Vedlagt koncept til brev til Emil Schjøttz, 1883 Skaalum, O. N. Færøerne, 1879, 1880 Steenberg, August Schach, Læge, Køge, 1883 (2) Anm.: Brev af er skrevet på på brev til læge Steenberg fra læge, Ludvig Rode, Vallø, , vedlagt koncept til brev 1900, udateret Svendsen, Christian, Sorø Amtstidende, 1892 Anm.: Vedkagt koncept til svar, udateret Svendsen, Jens, gårdejer, sognerådsformand, Snoldeløv, 1881 Thomsen, J., journalist, København, 1883 Wolff, Iwann, Køge, 1883 Zahle, Carl Theodor, politiker, 1892 Uidentificeret, Vallø, A.I. Breve til Søren Svarre Kondolencebreve ved hustruen Alfriede Svarre's død 1898 a. Fra familie (brevskriverliste): Datteren Ellen Margrethe Svarre, senere gift med overtoldinspektør, cand.mag. Helge Smith Svogeren Carl Krumbak, vinhandler, København Nevøen Frederik Krumbak, søn af Ferdinand Krumbak, broder til Alfriede Svarre Nevøen Christian Krumbak, tvillingebroder til Frederik Krumbak Niecen Agnes Krumbak, søster til Christian og Frederik Krumbak Broderen Ferdinand Sørensen, København Søsteren Frederikke Hansen, Slagelse Søsteren, Camilla Sørensen, bogholderske, Kjøng Svigerinden Laura Svarre, gift med købmand, Peter Svarre, Kjøng Niecen, Petra Hansen, datter af Frederikke Hansen Hinke, Christine, født Zinglersen, kusine til Søren Svarre Zinglersen, Andreas, fætter til Søren Svarre Ida,?, kusine Korte hilsner på 1-årsdagen 2 A.I. Breve til Søren Svarre Kondolencebreve ved hustruen Alfriede Svarre's død 1898 b. Fra andre (brevskriverliste): Auener, Albert, typograf Berg, Ejnar Beyerholm, Julie Bredstrup, Stig, cand.theol., forstander ved Jonstrup Seminarium Anm.: Som påskrift koncept til svar Christensen, P. G., Køge Guldbrandsen (Niels, redaktør, MF) Hansern, Ad., (ansat ved Fakse Kalkbrud?) Hansen, Hans Jørgen, redaktør, Holbæk-Posten Hansen, H. L. Kansas, USA Hansen, P., skomagermester, Fakse Hejlesen, Jens Wigh, lærer Hørup, Viggo, redaktør, politiker Jensen, Anton, MF, lærer, Lund Jordan, Aage, redaktør, Lolland-Falsters Folketidende, Nykøbing Falster Karlshøj Nielsen, Marie, Snesere Lund, Theodor Madsen, Marie, født Taagerup, Ringsted May, Olivia, født Assam Nielsen, Philip, Fakse, (2) Olsen, Jens, Lille Linde Paulli, R. A. S., professor, dr.med., overlæge ved Diakonissestiftelsen Pontoppidan, Morten, sognepræst i Hagested Rasmussen, Lars Vedelgaard Rønne, Fanny, gift med frimenighedspræst Karl Rønne Rønne, Karl, frimenighedspræst, Stevns Salomon, Hanne, Slagelse Steenberg, August Schack, læge, Køge Tholle, M., Viborg Ulrik, Frederik Ferdinand, læge Zahle, Carl Theodor, statsminister Korte hilsner Koncept til brev til damerne i syforeningen fra Søren Svarre A.II. Breve til Alfriede Svarre, født Krumbak Fra moderen, svigermoderen og ægtefællen (Brevskriverliste): Moderen Anna Krumbak, gift med vatfabrikant Johan Heinrich Krumbak, Odense, 1869 (9), 1870, 1871 (8), udateret (2) Svigermoderen Ane Marie Sørensen, født Hansen, 1876, 1879 (8), 1883 Ægtefællen Søren Svarre, 1877, 1879 (2), 1882, 1886 (3), 1896 (mange), udateret (4) Anm.: Telegram A.II. Breve til Alfriede Svarre, født Krumbak Fra anden familie (brevskriverliste): Broderen, Carl Krumbak, vinhandler, København, 1875 (6 med telegram), 1876, 1890 Broderen Christian Krumbak, emigreret til USA, 1864, 1875 (6), 1886, 1890 Broderen, Ferdinand Krumbak, korkvarefabrikant, København, 1875 (2), 1886 Svigerinden Henriette Krumbak, født Høgberg, gift med Ferdinand Krumbak, 1865 (2), 1866, 1868, 1869 (2), 1876, udateret (2) Anm.: Brevene er i den lille datter Anna's navn Svigerinden Mari Krumbak, gift med Carl Krumbak, vinhandler, 1876, 1886 Svogeren Peter Svarre Sørensen, købmand, 1880 Svigerinden Laura Svarre Sørensen, født Meisner, gift med købmand Peter Svarre Sørensen, 1880, 1881, 1885, 1892 Svigerinden, Frederikke Hansen, søster til Søren Svarre, 1879 (5), udateret (3) Svigerinden, Camilla Svarre Sørensen, søster til ægtefællen Søren Svarre, 1879 (2), 1886 Anna Krumbak, datter af Ferdinand Krumbak, udateret, (3) Christian Krumbak, 1886, 1890 (2) Frederik Krumbak, tvillingebroder til Christian Krumbak, 1890 Carla Krumbak, broderdatter, udateret Emilie Hansen, datter af Søren Svarre's søster Frederikke, i tjeneste hos familie i København, 1890 Petra Hansen, søeter til Emilie Hansen, i tjeneste hos samme familie (Lange) i København, kokkepige, 1879 (2), 1890, udateret Marie Hansen, søster til Emilie og Petra Hansen, 1879 (3) Laura Hansen, søster til Emilie, Petra og Marie Hansen, udateret Moster Line, (?), udateret Fernanda, (Taagerup), København, udateret A.II. Breve til Alfriede Svarre, født Krumbak Fra andre (brevskriverliste): Hinke, Agnes Marie, datter af Christine Hinke, Kerteminde, 1890 Hinke, Christine, født Zinglersen, gift med Laurits Hinke, Kerteminde, kusine til Søren Svarre, 1873 (mange), 1874 (5), 1875 (mange), 1876 (7), 1879, 1880 (7), 1882 (2), 1886 (2), 1890 (3), 1893 (8), udateret (5) Anm.: Brev 11. marts 1893 også fra datteren Agnes Hinke Holbeck, Kirstine, udateret Jensen, Laura, husjomfru, 1875 (4) May, Olivia Juliane Marie, født Assam, gift med grosserer Julius May, 1873 (mange), 1874 (10), 1875 (4), 1876 (3), 1890, udateret Møller, Agathe, 1883 Uidentificerede, 1878, A.III. Breve til andre (fortegnelse): Jensen Pindborg, Simon, skolelærer, Stubberup, fra P. Hansen, 1892 Anm.: Som påskrift koncept til svarskrivelse Krumbak, Carl, (senere) vinhandler i København, fra broderen Christian Krumbak, USA, 1865 Krumbak, Christian, emigreret til USA, fra søsteren, Alfriede Svarre, 1876 (2), 1877 (3), 1878 (3), 1879 (2), 1880 (2), 1881, 1882 Politikens redaktion, fra overretssagfører J. K. Lauridsen, 1892 Svarre, Erik, redaktør, Køge, fra Christian Frode, Ohio, svigersøn til Christian Krumbak, USA, 1937 fra faderen Søren Svarre, 1911 Svarre, Laura, gift med Søren Svarre's broder Peter Svarre, fra broderen Emil, Meisner, Vordingborg, 1900 Svarre, Valborg, (gift med overretssagfører Einar Palsbo), datter af Søren og Alfriede Svarre fra Petra Dalgaard, 1898 fra faderen Søren Svarre, 1901 fra Ebba Tesch, udateret Svarre, Ane Marie, født Hansen, moder til Søren Svarre, fra svigerdatteren Alfriede Svarre, 1885 (2) fra sønnen Søren Svarre, 1885 fra Peder Pedersen Taagerup, palæforvalter, Dagbøger 3 A.III F. Dagbøger (xeroxkopier) Selvbiografiske optegnelser i form af Søren

5 Svarre's udkast til nekrolog over sig selv (xeroxkopi), vedlagt koncept (xeroxkopi) til den offentliggjorte nekrolog af sønnen Erik Svarre 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 2 A.III B. Koncepter til breve, Fagligt/organisatorisk arbejde/embedspapirer/ papirer vedrørende erhverv 2 A.III C. Sager vedrørende Østsjællands Folkeblad 1. Love, kontrakter, beslutninger om ejerforhold, papirer vedrørende medarbejderne 2. Regnskaber for avisens drift, herunder maskinkøb med mere 3. Artikler, indlæg med mere 08 Samfundsforhold/historie 3 A.III D. Sager vedrørende politiske forhold 1. Papirer vedrørende politiske møder, især i forbindelse med folketingsvalgene i Køge-, Fakse- og Store Heddinge-kredsene 2. Papirer vedrørende Grundlovsværneforeningen 14 Diverse 3 A.III E. Diverse Stilebøger (for Alfriede Krumbak), visitkort, sange, tryksager med mere Anm: Fortegnelse over sagerne C. 1-3 og D. 1-2 er indlagt i pakken Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Sveistrup, Hans Kristian Janus Nikolaj Balthasar Krarup , præst, og hustru Ane Marie Sveistrup, født Thomsen, " Yderdatering: Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance A.I. Breve til Hans Sveistrup fra: myndigheder, institutioner: Kirkevisitatoriet for Tørning Len, 1866 (2), vedlag svarkoncept Slesvigske Regering, 1866 Vedlagt oversættelse og optegnelser vedrørende den preussiske grundlov Frøs og Kalvslund herredsfogderi, familie Broderen sognepræst Peter Sveistrup, 1866, 1867 (5), andre: Binzer, Henrik Ferdinand, præst, 1851 (3), 1852 (3), 1856 Boesen, Georg Ferdinand, præst, Agerskov, 1860 Baggesen, Rasmus Johannes, præst, Harte, 1858 Beuckert, Joseph, Anthon, Båstrup, 1856 Bloch, Jørgen Victor, præst, Lønborg, 1855 Fenger, Johannnes Ferdinand, præst, Lynge, 1853, påtegnet notits af Hans Sveistrup Fenger, Peter Andreas, præst, Christianshavn, 1862 Grunnet, N. P. frimenighedspræst, udateret Harboe, Jens J., Grosserer, 1890, påtegnet optegnelser af Hans Sveistrup Hempel, Johan, præst Rødding, 1866 Hiort, Erhardt August, præst, Spandet, 1867 Holt, P. J. Lægprædikant, Fredericia, 1852 Honore, I., mossionær (?), Fredericia 1851, vedlagt brev fra sønnen Abraham Honore til sine forældre, 1850 Haastrup, L., lægprædikant, Øster Starup, 1856 Knudsen, I. C., missionær, Thyrsted, 1855 Larsen, Peter, bonde, lægprædikant, 1851, udateret Laurberg, Jacob Johan, præst, Bredsten, 1862 Lind, Jens, præst, Veirum, 1855 Madsen, Elisabeth, gift Honore, missionær, Fredericia, 1852 (2), vedlagt kopi af brev til dr. teolog Hans Christian Rørdam, 1852 Rørdam, Hans Christian, præst, Hammer 1851 (3), 1852 (5), 1854 (2), 1855 (6), 1856, 1858 (4) Schrøder, Ludvig Peter, højskoleforstander, 1889 Schoeler, Hans Wilhelm Riber, præst, 1839 Svendsen, Hans Jørgen Marius, seminarieforstander, præst, 1855 Sørensen, Thøger, missionær, 1858, 1858 (4) Som bilag til brevet af 10. marts 1858 brev til J. Jørgensen, fra Th., S. dateret 8. januar 1858, påtegning F.H. Sveistrup Treviranus, G. G., præst, Bremen for Nordtyske missionsselskab, 1852, 1855, Uidentificerede, 1866 A.II. Breve til Marie Sveistrup fra: Sveistrup, Baltzarine, født Bolvig, gift med sognepræst, Peter Sveistrup A.III. Breve til andre fra Hans Sveistrup: til, fætteren, Cand.pharm., Jens Vissing Krarup, 1834 Retuneret Sveistrup med påtegning 02 Dagbøger C. Dagbogsoptegnelser (2 hefter)... 0 Afskrifter af pastor Immanuel Sveistrup, vedlagt originaldagbog og brev til til Immanuel Sveistrup, fra H. v. Nutzhorn, 1915, vedrørende optegnelser. 06 Egne manuskripter og samlingsmateriale B. Koncepter 1869 (2), (1870) (2)... 0 E. Manuskripter og optegnelsen 1. Taler og foredrag , "forskelligt" , (5 hefter med taler og foredrag) 2. Optegnelser, , Ingeborg Appels manuskripter til artikler om Hans Sveistrup med mere 07 Fagligt/organisatorisk arbejde/embedpapirer/ papirer vedrørende erhverv D. Prædikener, taler med mere Nogle fasteprædikener (2 hefter) 2. Prædikenudkast Konfirmationstaler Brudetaler Ligtaler Taler ved broderen sognepræst Peter Sveistrups bisættelse 1872 og svigerinden Baltzarine Nielsine Sveistrup's bisættelse 1892, samt tale ved Ane Kristine Appel, født Lorentzens jordefærd Avisudklip/scrapbøger/tryksager med videre F. Tryksager ved Hans Sveistrup's 70-års

6 ... 0 fødselsdag 1885, 50-års jubilæum 1890 og begravelse Særtryk af "Danskeren" og Højskolebladet 1893 med mindeord over Hans Sveistrup Diverse artikler og sange, avisudklip og nekrolger Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Terkelsen, Frede , højskoleforstander hustru Anna Kristine Hald Terkelsen, " Yderdatering: Omfang: 13 Bemærkninger: 80 år, dispensation: donator/a.ch. Status: Ukendt 02 Dagbøger/kalendere 1-9 Årskalendere med breve... 9 pk. 05 Rejser Argentinarejsen Grønlandsrejsen Egne manuskripter og materialesamlinger Fra Regensen (sange o.l.) Artikler, taler, prædikener o.l pk Manuskript: "Slægter", med korrespondance pk. Anmeldelser og breve om bogen "Enevold Terkelsen" Fagligt/organisatorisk arbejde Besøg på tyske højskoler Det sønderjyske universitet De sønderjyske ungdomsskoler Fortroligt møde Nordisk højskolemøde Andres manuskripter Nationalsocialismen i Tyskland (Ester Gretor) Diverse 10 Kolds fødehjem Om svampe, fugle (dompap) m.m Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Thalbitzer, Carl William , eskimolog, og hustru Ellen Marie Thalbitzer, født Locher, , billedhuggerinde" Yderdatering: Omfang: 30 Bemærkninger: 80 år, dispensation: arkivchefen Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 57 Status: Ukendt 01 Korrespondance A.I. Breve til William Thalbitzer pk. 1. Fra institutioner o.l.: Anthropos, internationalt tidsskrift, 1910, 1911(2), 1929(2). Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1909, 1911, Boligministeriet, 1957(med bilag). British Museum, London, 1910(2). Carl Stenders Forlag, 1908(med bilag). Vedlagt svarkoncept. Carlsbergfondet, 1895, 1909(3), 1911, 1913(2), De danske Atlanterhavsøer, Foreningen, 1907, 1910(2), 1912(2), Med diverse bilag. F.E. Bordings Bogtrykkeri, 1955(3). Med diverse bilag, G.E.C. Gads Forlag, 1899, Grønlands Styrelse, 1935, Vedlagt svarkoncept, Illustreret Konversationsleksikon, Redaktionen af, 1909(2).

7 Institut International de Cooperation Intellectuelle, 1929(3). Kongelige Bibliotek, Det, 1909(med bilag). Kongelige Danske Geografiske Selskab, Det, 1902(2), 1904(2), 1906(2), 1907(3), 1908, 1922, 1932(4), Kgl. Museum fuer Voelkerkunde, Berlin, 1904(2), 1905(2), 1907(2), 1909, 1910(2), Københavns Universitet, konsistorium, 1929(2). Med diverse bilag. National Research Council, Wasington D.C., 1937(2). Ny Carlsberg Glyptotek, Bestyrelsen for, Oversøisk Pressebureau, 1916(2). Petermanns Mitteilungen, Redaktionen af, 1906, 1908(2), 1913(2), Phonogramm-Archiv, Berlin, 1911, 1912(7), 1913(5). Vedlagt brev fra Overtoldinspektoratet for København, Politiken, Dagbladet, 1916(3), Rigsarkivet, Vedlagt koncepter samt to breve fra professor Aage Friis, Scottish Anthropological Society, udat. Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 1908(2). Statsradiofonien, 1935(2). Udvandrerarkivet, 1932, Universitetets mineralogiske og geologiske Museum, 1910, Fra familien: Faderen Heinrich Albert Thalbitzer, tobaksfabrikant, Moderen Elisabeth Johanne Frederikke Thalbitzer, født Simony, (mange). Hustruen Ellen Locher Thalbitzer, (mange) A.I. Breve til William Thalbitzer:... 1 pk. 2. Fra familien (fortsat): Hustruen Ellen Locher Thalbitzer, (mange). Søsteren Ellen Anna Elisabeth Sophie Thalbitzer, malerinde, (mange). Broderen Carl Frederik Simony Thalbitzer, nationaløkonom, redaktør, (mange) A.I. Breve til William Thalbitzer:... 1 pk. 2. Fra familien (fortsat): Svigerinden Thyra Helena Thalbitzer, født Ahrensberg, gift med Carl Thyra, 1909, 1910, 1916, 1918, 1925, 1927(2), 1934, 1943, 1945, 1957(3), udat.(7). Vedlagt svarkoncept Søsteren Gertrud Elisabeth Thalbitzer, 1898, 1900(6), 1901, 1903, 1904(2), 1906(2), 1909(5), 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916(3), 1917, 1918, 1920, 1921, 1927(2), udat.(2). Broderen Henry Albert Gerhard Simony Thalbitzer, politimester, (mange). Vedlagt brev fra William Thalbitzer til Henry Thalbitzer, Svigerinden Maja Lindegaard Thalbitzer, født Knudsen, gift med Henry Thalbitzer, 1921, 1923, 1924, 1932, 1933(2), 1935(4), 1936(3), 1937(4), 1938(4), udat.(5). Broderen Victor Engelbrecht Thalbitzer, amtsforvalter, 1898, 1900(2), 1901(2), 1903, 1904(2), 1905(2), 1906(3), 1907, 1909(2), 1913, 1914, 1917, 1920, 1925(med bilag), 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1934, 1941, 1943, 1949, udat.(4). Vedlagt brev fra hustruen Elisabeth Cathrine Thalbitzer, født Christensen, Fra andre, alfabetisk ordnet: Alrutz, Sidney, svensk psykolog, 1900(2, med bilag og svarkoncept). Amdrup, Georg Carl, søofficer, 1903, 1907(2), 1908(6), 1909(5), 1913, 1932, 1933, 1936, Ancher, Anna, malerinde, 1921, 1932, udat. Ancher, Helga, malerinde, 1933, 1936, 1939, 1941(3), 1943, 1946, 1953, 1954, 1955, Andersen, Dines, orientalist, Andreasen, Carla Sigrid (Bob) (svigerinde), født Locher, lærer, gift med sagfører Christian Adolph A., 1911, 1914, 1916, 1918, 1927(2), 1928, 1934, 1937, udat.(6). Vedlagt brev fra ægtefællen Chr. A. Andreasen, Andreasen, Elisa, sygeplejeelev, Arbman, Ernst Gottfrid, svensk filolog, Arildsen, A., Bidstrup, 1917(3), Baily, H.G., amerikansk forfatterinde, udat Balle, Astrid, født Thorborg, gift med seminarieforstander Frederik Balle, udat. Balle, Nikolaj Edinger, missionær og seminarieforstander, 1900(med bilag). Barnum, Frank, amerikansk præst, Begstrup, Bodil Gertrud, født Andreasen, diplomat, (mange). Begtrup, Holger Christian, højskoleforstander, 1929(2) A.I. Breve til William Thalbitzer: Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Benchat, H., Paris, 1905, 1907, Bentzen, Regnar Vilhelm Gerhard, læge, 1902(3). Bentzon, Viggo, jurist, Bergh, Rudolph Sophus, zoolog, komponist, 1903(4), Bertelsen, Alfred Leopold, læge, 1906, 1907, 1918, 1924, 1935, Vedlagt et fotografi. Bertelsen, Olaf, præst, 1952, 1956, Birket-Smith, Kaj, etnograf, geograf, 1913, 1929(2, vedlagt svarkoncept), Bjarnow, Knud, tegner, 1947, udat. Bjarnow, Susanne, 1947, 1948(2). Blankenstein, Max von, Holland, Blinkenberg, Andreas Peter Damsgaard, filolog, 1929(2), 1934, Boas, Franz, amerikansk antropolog, 1907(4), 1908(6), 1909, 1910(2), 1913, 1929(2). Vedlagt svarkoncepter og brev fra mrs. A.T. Flemming, Ontario, Bobe, Louis Theodor Alfred, historiker, 1910, 1911, Bodelsen, Agnete, født Gottlieb, gift med købmand N.F.B., 1908(2), 1909, 1912, 1913(3), 1914, 1916, 1917(3), 1918, 1919, 1924(2), 1931, 1932(3), 1933(3), 1934, 1937, 1940, 1941, 1942(4), 1943(3), 1944(6), 1945(2), 1947, 1948(4), 1949(4), 1950(3), 1951(2), 1954(2), 1956(4), 1958, udat.(7). Bodelsen, Carl Adolf Gottlieb, filolog, 1910, 1932, 1934, 1947, udat. Bodelsen, Merete Christiane, født Christensen, kunsthistoriker, gift med professor C.A.B., 1934, 1944, 1948, udat. Bodelsen, Niels Ferdinand, købmand, 1911, 1917, Bogoras, Waldemar G., sovjetisk etnograf, 1929(3). Bolt- Jørgensen, Laurits Bolt, diplomat, 1947, 1950(2). Bonnesen, Chr., maler, Borgstrøm, Edvard, Lund, Bounda, Karl, tysk filolog, 1929, Brager, Ella, København, 1914, 1916, 1917, 1918, udat. Brandt, Abigael, Egedesminde (senere gift (Schultz), 1908, 1909(4), 1910, 1911(2), 1912(3), 1913(2), 1924, Vedlagt fotografi m.m. Brandt, Anders, Egedesminde, 1907(2), 1908, 1909(4), 1911, udat. Brøndal, Rosally Ellen, født Meyer, gift med romanisten Viggo Brøndal, 1937, Brøndal, Viggo, romanist, 1935, 1937(med bilag). Brøndum, Marie, Skagen, 1908(?), Brønsted, Johannes Nicolaus, kemiker, 1919, 1922, 1928, 1947(2), udat. Brønsted, Louise (Muk), født Warberg, gift med professor J.N. Brønsted, 1913(2), 1914, 1917, 1918, 1919(2), 1926, 1927, 1928, 1932, 1933, 1935, 1948, 1950, 1954, 1955, 1956(3). Brønsted, Peder, sekretær, cand.jur., Buhl, Hjalmar, Buschan, Georg, tysk antropolog og etnograf, 1906, 1907,1912(vedlagt svarkopi) Børresen, Peter, kredslæge, Bågø, Christoffer, Testrup, Claus, C.A., Helsingborg, Currier, Charles W., St. Mary Rectory, Washington D.C., 1904(2). Dahl, Ida, Ålborg, Dahlerup, Carl Frederik, overklitfoged, Dalager, Jens, Grønland, 1902(med bilag). Daugaard- Jensen, Jens, direktør for Grønlands Styrelse, 1902, 1932, 1935(2), 1937(2). Deichmann, Henrik, distriktslæge, Ditlevsen, Ejnar, 1907(2). Dixon, Roland B., amerikansk antropolog, 1904, 1905, Egede, Gert, præst, Ehrenreich, P., dr., Berlin, 1903, 1910(2), Elgstroem, Ossian Jussef David, svensk kunstner, 1900, 1912(2). Ellekilde, Ella (Elin) Kristina, født Hansen, født Hansen, gift med folkemindeforskeren Hans Ellekilde, Ellekilde, Hans Lauritz, folkemindeforsker, Elsner, Paul, Hellerup, 1906(5), udat A.I. Breve til William Thalbitzer: Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Engholm, Else, massøse, 1956(2). Erichsen, Michella, København, 1934(4), 1935(2), 1936, 1943, udat.(2). Med bilag. Feilberg, Johanne, læge, 1913, 1917, Feilberg, Peter Berend, landmand, kulturtekniker, 1908(2), 1912, Feilberg, Aage Johannes, kulturtekniker, 1903(5),

8 1904(3), 1905(2), 1907(3), 1908(4), 1909, 1910(3), 1912, 1913(2), 1917(3), 1920, 1924, 1933, 1938, Feilberg, Aase, København, A.I. Breve til William Thalbitzer:... 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet: Finck, Franz N., tysk filolog, 1904(4). Finsen, Helge, arkitekt, hypotekforeningsdirektør, Forchhammer, Johannes Georg, forstander, 1914, 1917(3). Forchhammer, Henni, sproglærerinde, Frandsen, Cecilia, Charlottenlund, Frederiksen, Svend, antropolog, 1936, 1937, 1942, 1944, Frederiksen, Valdemar Christoffer, præst, Freuchen, Lorentz Peter Elfred, arkitsk rejsende og forfatter, Friis, Sofus, læge, Fuglsang Damgaard, Adalbert, præst, seminarieforstander, 1937, Gabel-Jørgensen, Carl Christian Aage, officer, Garde, Carl Adolph, søofficer, Garde, Clara, 1891, 1900, 1951, Garde, Elisabeth, 1932, 1933, Gates, R. Ruggles, engelsk antropolog, 1929 Gottlieb, Albert Købke Kivetmong, 1896, 1899, 1900(2). Gottlieb, Hugo, Helsingør, 1896, 1899, 1903(2), 1912, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1932(3), 1933(2), 1934(2), 1935(3), 1937(5), 1938(2), 1943(2), 1945(3), 1948, 1952(2), 1954, udat.(3). Gottlieb, Johannes Conrad Christian, overretssagfører, 1900(2), 1906, 1913, 1916, 1918(2), 1937, Gravlund, Thorkild Thastum, forfatter, 1936 Grosen, Uffe, højskoleforstander, Grotenfelt, Gustaf, finsk historiker, 1902(3), Grove, Grenville, oversætter, 1907(2), 1908(12), 1909(11), 1910(2), 1911(6), Grube, W., dr., Berlin, 1904(3, svarkoncept). Grønbech, Pauline, født Ramm, gift med Vilhelm Grønbech, 1914, 1916, 1925, 1933(2), Grønbech, Vilhelm Peter, kultur- og religionshistoriker, 1911, 1932, udat.(3). Guellich, Dagmar, Guellich, Emilie, 1910, 1915, 1916, 1918, 1927, 1928, 1932, 1933, 1934, Hammerich, Angul, musikforsker, 1904, Hammerich, Louis Leonor, filolog, 1932(2), 1933, 1936, 1942(3), 1946, 1947, 1952, 1958(3, vedlagt brev fra Svend Frederiksen) Hansen, Godfred, søofficer, 1908, Hansen, Henriette Ottilia, født Paulsen, gift med læge Søren Hansen, 1904, 1905, 1907, 1912, 1913, 1916, 1917, 1921, 1933, 1934, 1935, 1942, 1943, udat. Hansen, Søren, læge, 1898, 1900(2), 1902, 1903(2), 1904(2), 1905(2), 1907, 1908, 1910(2), 1911, 1916, 1917(4), 1925, 1933, 1935(2), udat.(3). Hartmann, Carl Vilhelm, svensk etnograf, 1908, 1909(7), 1910(4), 1911(4), 1912, udat.(2). Hartz, Nikolaj Eeg Kruuse, palæontolog, 1908(2). Haslund, Charlotte, redaktør, Hecht-Nielsen, Trygve, 1950, Heger, F., østrigsk antropolog, 1908, 1909(2). Helms, Peder Georg, læge, 1951, 1952(6). Henius, Max, kemiker, Henriksen, C., Helsingør, 1933, 1934(3), Henry(?), V., Sceaux, Frankrig, Hertz, Birgitte, København, 1951, Hertzsprung, Ejnar, astronom, 1903, Heusler, Andreas, Schweizisk germanist, 1903(3), 1904(2), 1907(2), 1908, 1911, 1912(2), 1913(2), 1934(3). Vedlagt diverse udklip samt breve fra Helga Reuschel, 1940, 1941, fra Universitetsbiblioteket i Basel, 1941(2), 1942(2), samt fra Udenrigsministeriet 1941, Hjelmslev, Louis Trolle, lingvist, 1934(4), 1937, Holk, A.G.F. van, hollandsk slavist,1950(2) Holm, Gustav Frederik, søofficer, grønlandsforsker, 1903(5), 1904, 1906(2), 1907, 1908(7), 1909, 1910(2), 1911(10), 1912(2), 1913(2), 1914, 1917(5), 1933(7), 1935, 1937(2). Holtved, Erik, eskimolog, 1934 (vedlagt plan for ekspedition), 1935(2), 1937, 1944, 1952, Horstig, M. von, Wiesbaden, A.I. Breve til William Thalbitzer:... 1 pk. Hutchison, Hilda S.P., Skotland, 1937(2), Hutchison, Isobel Wylie, skotland, 1935, 1937(9), 1938(3), 1939, 1948, 1949, 1950(2), 1951(2). Huettemeier, Johan Aage, ingeniør, 1909(2), Vedlagt kort fra hustruen Bodil Huettemeier, født Locher, 1915, 1916, 1917, 1933, Høegh, Frederik, udstedsbestyrer, 1939(3). Høffding, Harald, filosof, 1903, Høst, Vagn A., bankassistent, 1908(2). Høyer, Nanna (kusine), Haase, Jens Harald Melbye, adjunkt, 1909(2), 1910, 1913, 1914(2), 1916(4), 1917(6), 1918(3), udat. Jakobsen, J.P., hotelejer, Helsingør, Jerndorff, Peter William, skuespiller, 1921(2). Jespersen, Jens Otto Harry, filolog, 1900, 1901, 1902(4), 1903(3), 1904, 1905(4), 1908(3), 1909(3), 1910, 1911, 1912(2), 1916, 1917(6), 1921, 1923(4), 1926, 1929, 1931, 1934, 1935(2). Vedlagt kort fra hustruen Ane Marie Jespersen, født Djørup, 1932(3), Johannsen, Helene, rektor, 1900, 1932, 1933, 1934, 1935(3), 1937(2), 1938(3), 1941, 1942, 1946(3), 1949, 1951(2), 1952, 1956, udat. Johansen, Torben, København, 1951(2), 1952, 1955(2), Johansson, Ejner, kunsthistoriker, 1955(7), Vedlagt svarkoncepter. Jonsson, Finnur, nordisk filolog, 1896, Jørgensen, C., Birkerød, Kent, Rockwell, Grønland, Kjersmeier, Carl, byretssekretær,forfatter, Kjærgaard, Sigurd, læge, 1936, Kleist, Jens, København, 1938, Klinghardt, H., dr., Rendsborg, Koch, Carl Olof, svensk lektor, 1902(2). Kornerup, Thorvald Otto, postmester, 1913(2), Vedlagt korrekturaftryk. Krenchel, Ove Henrik (fætter), politiinspektør, 1900, 1914, 1927, 1933(2), 1939, 1943, 1947, 1952(2), 1953, Krenchel, Sophie, født Simony (tante), gift med læge Valdemar Krenchel, 1900, 1904, 1915, 1917, 1921, 1932(4), 1933(2), 1935, 1936, 1937(2), udat.(2). Kroeber, A.L., amerikansk antropolog, 1905, Vedlagt svarkoncept. Krogh, Alex, assistent, 1903(2). Krogh, Schack August Steenberg, fysiolog, 1946, 1947(3), 1948(2). Vedlagt diverse bilag. Krohn, Kaarle Leopold, finsk etnolog, 1908(3), Kruuse, C., Randers, 1905(2), Krueger, Christian Julius, matematiker, rektor, 1902, 1904, 1905, 1934(2), 1936(3), Vedlagt to kort fra sønnen Paul Krueger, Krueger, Paul, litteraturhistoriker, 1953, 1956(vedlagt tale af faderen Chr. Krueger 1923). Kyle, H.M., engelsk oversætter, 1910, 1911(2), 1912(2), 1913(5). Koenig, Alice, Tyskland, 1898(2). Lampert, Kurt, tysk lektor 1904, 1905(2). Lange, Petrine M., maskinskriver, Lawrenson, Alec C., engelsk fonetiker, 1934(3). Leden, Christian, norsk fonetiker, 1934, Lehmann-Nitsche, Robert, tysk etnolog og antropolog, 1904, 1905, 1937(med svarkopi). Lehn-Jensen, Harry, bankmand, 1942, 1943, 1944(2), 1945(3), 1946, 1947(3), 1948(4), 1949(2), Vedlagt to fotografier. Lehn-Jensen, Hedvig, født Huettemeier, gift med Harry Lehn-Jensen, 1941, 1948, Lehn-Jensen, Vibeke, Odense, A.I. Breve til William Thalbitzer: Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Levin, Poul, forfatter, redaktør, Levy-Bruhl, Lucien, fransk sociolog, psykolog og etnolog, 1929(5), 1935(tlgr.). Liden, Bror Per Evald, svensk filolog, 1932 Locher, Anna Marie Frederikke, født Guellich (svigermoder), gift med maleren Carl Locher, 1909, 1910, 1912(2), 1913(2), 1914, 1916, udat.(2). Vedlagt svarkoncept Locher, Axel Thilson (svoger), billedhugger, Locher, Carl Ludvig Thilson (svigerfader), maler, raderer, 1905, 1906, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914(2), udat. Vedlagt breve fra William Thalbitzer til Carl Locher, 1913, Locher, Caroline, født Meyer, gift med malermester Jens Thilson Locher, Locher, Jan, sekretær, 1934, 1938, 1942, Locher, Jens Thilson,

9 forfatter, 1909, 1910, 1943, 1948, 1950, 1951(2), udat.(3). Locher, Johanne Hahn, født Jensen, keramiker og maler, gift med billedhuggeren Axel Locher, 1912, 1916, 1926, 1933, 1946, 1947, 1954(2), 1955, 1956, Locher, Niels (Mugge) (nevø), udat.(2). Lorsignol, Bertha, Wimbledon, England, 1909 Lund, Henrik, Grønland, 1932, 1939(2, med svarkopier). Lund, Isak, Grønland, 1939(med bilag). Lunding, (onkel), 1891, 1906(med bilag). Lunding, Caroline (tante), 1889, 1891, 1903, 1904, 1908, Lynge, Hans, grønlandsk kunstner, 1937, 1939, Lynge, Kristoffer, København, Lyster, T.W., Dublin, 1909(2). MacCurdy, George Grant, amerikansk antropolog, 1911, Mansa, K., København, 1932(2). Marstrand, Sofus Vilhelm, ingeniør, 1948, 1949(8), 1952(3), 1953(3), Vedlagt diverse kopier. Mathiesen, Otto, Holsteinsborg, McGill, England, Mentze, Ernst, redaktør, Mewius, F., tysk jorunalist, 1907(2), Meyer, Hans, tysk professor, 1905(2), 1906, 1907, 1909(2). Vedlagt to breve fra Lotte Meyer, 1905, Mikkelsen, Ejnar, koffardikaptajn, polarforsker, forfatter, 1905, 1912, 1933, 1945, 1956, Miskow, Johan, Viskinge, Mitchell, Emily, Birmingham, 1899(2), Moltke, Harald Viggo, maler, polarrejsende, 1904, 1905, 1907, 1908(4), 1909(2), 1920, 1936, 1956(2). Mondrup, Mette, Århus, 1937, 1951, 1954, 1955(vedlagt 3 fotografier). Mondry, Miroslav, Strasbourg, 1938(5). Mylius Erikchsen, Ludvig, jorunalist, forfatter, polarforsker, 1905 (vedlagt ekspeditionsplan, svarkoncept m.m.). Mueller, Sophus Otto, arkæolog, Naparduko, Agnete, 1948(2), 1949, 1951, udat. Nielsen, B. Rosenkilde, journalist, Nielsen, Ingvar, Christiania, 1904, 1909, Nilsson, Frans, svensk redaktør, 1936, 1938(2). Nilsson, Martin P., svensk historiker, 1928(2). Nordenskioeld, Erland, svensk etnolog, Nyboe, Marius Ib, ingeniør, 1923(2). Nyborg, Ebba, 1958(2, vedlagt avisudklip). Nyrop, Kristoffer, romanist, 1917, Nørgaard, P., studerende, 1891(2), Nørregaard, Jens, Holte, 1902, Olbrechts, Frans M., belgisk etnolog, Oldenburg, Paul, biskop, 1903(3), Oldendow, Knud, direktør, forfatter, 1938, Olrik, Axel, folkemindeforsker, litteraturhistoriker, 1908(2), 1909, 1910, 1913(4). Olrik, hans Thorvald, historiker, skolemand, 1908, 1910, 1917(3). Olrik, Karl, Grønland, 1905, 1907, 1908, 1909(2), Olsen, H., tømrermester, 1908, Olsen, Jens, Jakobshavn, Olsen, Klaus, Grønland, 1928, 1929, A.I. Breve til William Thalbitzer: Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Ostermann, Hother, præst, 1934, Ottelin, Odal, svensk filolog, Owen, Ruth Bryan, Passy, Paul, fransk, fonetiker, 1906, Paul, Elisabeth, København, 1943, Paulsen, Jørgen, Gentofte, 1913(2), Paulsen, Ove Vilhelm, botaniker, (mange). Vedlagt enkelte breve fra hustruen Luice Paulsen, født Søltoft. Pedersen, Holger, filolog, 1903, 1909, 1911, 1917, 1927, Pedersen, Johannes Peder Ejler, orientalist, semitolog, 1935, 1956(2). Petersen, Carl Sophus, litteraturhistoriker senere overbibliotekar, 1903, Petersen, Eleonora, 1913, Petersen, Gustav, skoleelev, 1912, 1913, 1915, 1917, Petersen, J.O.B., ingeniør, 1934 (vedlagt svarkoncept). Petersen, Johan Christian August, kolonibestyrer, (mange) A.I. Breve til William Thalbitzer: Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Petersen, Vilhelm, ingeniør, 1946, Ploug, Hother, kontorchef, Porsild, Morten Pedersen, botaniker, 1910, 1911, 1916, 1935, Posthumus, Annie, Haag, 1933, 1934, Rasmussen, Christian Wilhelm, præst, 1900(2), 1902, 1903(2), Rasmussen, Dagmar, født Andersen, gift med polarforskeren Knud Rasmussen, 1934(2), udat. Rasmussen, Hans, politiker, 1936(3). Rasmussen, Knud Johan Victor, forfatter, polarforsker, 1902, 1904, 1905, 1907, 1929(6, med et avisudklip). Vedlagt svarkoncept Rasmussen, M., missionær, 1902, Rehling, Metta, oversætter, 1907(3), 1908(5). Reincke, Julie von, tysk oversætter, 1898(med bilag). Reumert, Poul Hagen, skuespiller, Richards, William, stipendiat, Rink, Nathalie Sophia Nielsine (Signe) Caroline, født Møller, enke efter geografen og grønlandsforskeren H. Rink, 1902(2), 1903(5), 1904(11), 1905(5), 1907(3), 1908(8), 1909(2), udat.(2). Rivet, Paul, fransk etnolog og filolog, 1929, 1934(2). Rosing, Otto, Angmagssalik, 1934, 1937, Rosing, Peter, 1909, udat. Ross, Alan S. C., Leeds University, Rothe, Janus Lauritz Andreas, amtsforvalter, Rotter, Curt, Berlin, 1904(6), Ryder, Gudrun, København, Ryder, Ragna, København, Ryder, Sigurd, forstkandidat, 1930, 1932(10), 1934(16), 1935, 1936, 1937(3), 1948, 1951(2), 1952(2), udat.(4). Rørdam, Valdemar, forfatter, Sakkænsin, Søren, Grønland, Salfinger, Theo, schweizisk bibliotekar, Salzman, Lina, Wuettemberg, 1907, 1908, 1909(2), 1910, 1911, Sand, Rudolf Sigfred Louis Buchtrup, overretssagfører, 1934, 1952(med bilag). Sapir, E., Chicago, Saxtorph, Sylvester Matthias, distriktslæge, 1935(telegram), Schacke, Erik Herbert bording, konsul, Edinburgh, Schiøler, Augusta, pianistinde, 1943, udat. Schou, Laurits Christian, kontorchef, Schouboe, Harriet, Lyngby, 1948, 1951, udat.(2). Schultz-Lorentzen, Christian Wilhelm, provst, lektor i grønlandsk, 1901, 1902, 1908(2), Schultze, Augustus, amerikansk filolog, 1903(3). Schwarck, Bes, København, 1932, 1935, 1937, 1938, 1943, udat. Schuette, Gudmund, filolog, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, udat.(3). Vedlagt bilag bl.a. vedrørende Selskab for germansk Filologi. Scriven, B., London, 1900, 1903, 1907, 1909(2), udat. Siesbye, Oskar, filolog, 1897, 1903, 1904, 1905(2), 1908(2), Simony, Carl Frederik (nevø), landsfoged, 1931, 1950(2), 1952, Simony, Christian, kolonibestyrer, 1907, 1908, 1915, 1924, 1927, 1930(2), 1932, 1933, 1943, Simony, Ellen (tante), klosterfrøken, 1900, 1903, 1904, 1906, 1909, 1911, 1913, 1914, 1919, 1920, 1921, 1924, 1926, 1927(2), udat.(2). Simony, Ellen (kusine), 1955 (vedlagt svarkoncept). Simony, Karla, født Bistrup, gift med kolonibestyrer Christian Simony, 1915, 1917, 1921, 1922, 1932, Sivertsen, Karl, Jakobshavn, Skeller, Erik Johannes Vilhelm, læge, 1951(5), Solberg, Ole, norsk antropolog, 1907(2), Specht, O., Arolsen, Tyskland, 1937(5). Staaff, Erik, svensk filolog, 1901, 1902, A.I. Breve til William Thalbitzer: Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Steensby, Hans Peder, geograf, 1908, Steenstrup, Knud Johannes Vogelius, geolog, 1902, 1903(2), 1904(2), 1906, 1907, 1908(5), 1909(7), Vedlagt korrespondance mellem Thalbitzer og læge Th. N. Krabbe. Steiner, J.B., London, Stroembom, Sixten, Sverige, A.I. Breve til William Thalbitzer:... 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet: Sueberg, Henny, Fredensborg, 1900(2), 1901, 1915(2), 1933(3), 1935(2), 1943, 1945, 1946, 1948, 1951, 1954, udat.(4). Soederberg, Sven, Lund, Thalbitzer, Agnete (niece), 1956, udat. Thalbitzer, Albert (fætter), medarbejder i Store Nordiske Telegrafselskab, Thalbitzer, Carl Albert (nevø), 1929, 1930, 1956, udat.

10 Thalbitzer, Anna Maria (kusine), 1933, 1937 Thalbitzer, Carl Wilhelm (onkel), officer, 1897, 1898, Thalbitzer, Carl Frederik Simony (fætter), nationaløkonom, redaktør, 1915, 1916, 1917, 1921, 1933, 1940, Thalbitzer, Esther Christine (niece), 1939, 1947, 1953, 1956, udat.(3). Thalbitzer, Gunhild (niece), 1910, 1920, 1937, 1943, 1956, udat. Thalbitzer, Hanne (niece), 1938, 1947(2), 1948, 1950, Thalbitzer, Karl (fætter), ingeniør, Thalbitzer, Mathilde (tante), 1907(2), 1908, 1909, 1932, 1933(2), 1938(2), Thalbitzer, Sofus (fætter), læge, 1921, Thalbitzer, Sofus (onkel), 1895, 1901, 1903, 1904(2), 1905, Thalbitzer, Telse (niece), 1943, 1944, 1949(2), Thalbitzer, Viggo A., København, Thalbitzer, William (nevø), student, 1949, 1953, udat. Thalbitzer, Hugo Alfred Edmund Franz, læge, 1903, 1918, 1919, Thiberg, Anne-Sophie, gift med Svend Thiberg, 1943, 1949, 1950, udat.(2). Thomsen, Ejnar, litteraturhistoriker, Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter, filolog, 1901, 1907(2), 1908, 1911, Thompson, A.W., England, Thorsen, Sophie, Fredensborg, 1934, Thuren, Christian Lauritz, arkitekt, bygningsinspektør, 1911, Thuren, Hjalmar, musikforsker, 1907, 1908, 1909(2), 1910(8), 1911(14), Trebitsch, Rudolf, Wien, 1909, Tscherning, Anna Elisabeth (Lisbeth), født Bache, gift med professor E. A. Tscherning, Tutein, Ada, 1932, 1939, udat. Tutein, Peter, forfatter, Uhlenbeck, Christianus Cornelius, nederlandsk lingvist, 1907(2), 1929, Uldall, Hans Jørgen, filolog, 1929(2), 1934(3), 1950 (vedlagt svarkoncept). Ussing, Henrik, adjunkt, Valeur, Helene, 1908(2), udat.(vedlagt svarkoncept). Wallem, Frederik B., norsk etnograf, 1910(2). Wandel, Carl Frederik, søofficer, 1902(2), 1909(2), Warming, Johannes Eugenius Buelow, botaniker, 1908(2), 1909(2), 1910, Vedel, Annette, fabrikinspektør, 1932, 1936 Vedel, Jørgen, Vedel, Valdemar, litteraturhistoriker, 1895(2), Vinther, Mimmi, 1909, Volkersen, Alvine, født Svendsen, gift med politimester Paul Volkersen, 1908(2). Volkersen, Christian Wilhelm, medarbejder i Store Nordiske Telegrafselskab, 1894(2), 1895, 1897, 1898, 1899(2), 1900, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908(3), 1910, 1911, 1912, 1913, 1915(2), 1917, 1920, 1924, 1925(2), 1926, 1929, 1932(2), 1933(2), 1934(3), 1935, 1938(2), 1941(4), udat.(2). Volkersen, Ingeborg, Vries, P.J. Ott de, nederlandsk ingeniør, Waage, Erik, Herlufmagle, Wåhlin, Karl, svensk redaktør, Yde, Jens Marius, etnograf, Zibrandtzen, Jan, kunsthistoriker, Fra andre, kronologisk ordnet, A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 1. Fra institutioner o.l.: Berlingske Tidende, 1924(med bilag). Charlottenborg-udstillingen, 1903(2), 1904, 1908, udat. Dansk Hjælpeambulancekomite, 1918(2), 1919(2). De Ferslew'ske Blade, 1924, Hirschsprungske Samling, Den, Illustreret Tidendes forlag, 1921(2). Vedlagt skrivelse vedrørende likvidation Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni, Det, 1920, Rigspolitichefen, 1944(med bilag). Skagens Museum, 1931, 1938(2, vedlagt svarkoncepter). 2. Fra familien: Faderen Carl Ludvig Thilson Locher, maler, raderer, (mange). Moderen Anna Marie Frederikke Locher, født Guellich, (mange) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 2. Fra familien (fortsat): Ægtefællen William Thalbitzer, (mange) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 2. Fra familien: Ægtefællen William Thalbitzer, (mange). Broderen Axel Thilson Locher, billedhugger, 1903(2), 1904, 1905, 1908, 1911, 1913, 1916, 1917(2), 1920(3), 1921, 1925, 1931(5), 1938, 1939(5), 1940(5), 1941(2), udat. Vedlagt svarkoncepter. Svigerinden Johanne Hahn Locher, født Jensen, keramiker, maler gift med Axel Locher, (mange) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 2. Fra familien: Svigerinden Johanne Hahn Locher, født Jensen, keramiker, maler, gift med Axel Locher, (mange) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 2. Fra familien: Søsteren (Bob) Carla Sigrid Andreasen, født Locher, matematiklærer, gift med Christian Adolph Andreasen, (mange). Svogeren Christian Adolph Andreasen, jurist, 1899, 1912, 1913, 1919, 1921(4), 1933, 1936, 1937(3), 1940(2). Søsteren Bodil Huettemeier, født Locher, gift med Aage Huettemeier, (mange). Broderen Jens Thilson Locher, forfatter, 1905, 1906, 1908, 1911, 1914(telegram), 1915, 1916, 1917, 1919(telegram), 1921, 1923, 1930(telegram), 1931, 1934(4), 1935, 1942, 1943, 1948, 1951(2), udat.(5). Vedlagt udateret manuskript: "I Pensionen". Svigerinden Helga Locher, født Mentz, gift med Jens Locher, 1914, 1919(2), 1924(2), 1928, 1931, 1936, 1942, 1943, 1948(2), udat.(5) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet: Afzelius, Agnes, født Hertz, gift med postmester Kay Afzelius, 1918, udat. Agger, Knud, kunstmaler, 1930, Albeck, Anna, Albeck, M., sygeplejerske, Albeck, Marzette, København, 1928(4). Alexandrine, dronning, 1920, Ancher, Anna, malerinde, 1905, 1920, 1922, 1924, 1927, 1928, udat.(3). Ancher, Helga, malerinde, (mange). Ancher, Michael Peter, kunstmaler, 1916, 1919, 1924, 1925, 1926, udat. Andersen, Axel, skagen, 1921, 1922, 1927, 1928(2). Andersen, E., Lykkesholm, Begstrup, Birgit, København, 1931, 1935, 1937, Begstrup, Bodil Gertrud, født Andreasen (niece), diplomat, (mange). Bertelsen, Alfred, distriktslæge, 1912, 1918(3), 1919, Bertelsen, Niels, Skagen, 1938(2). Bindslev, Ida, Skagen, 1932(3), 1934, 1936(2), 1937(4), 1938(4), 1940, 1941, Bjarnow, Knud, tegner, 1944(2), 1952, udat.(3). Med diverse bilag Bjarnow, Susanne, Svinkløv, 1943(2), 1944(5), 1945(3), 1946(2), 1948(5), 1949(3), 1951(2), 1952(9), 1953, udat.(5) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet: Bodelsen, Agnete, født Gottlieb, gift med købmand N.F. Bodelsen, (mange). Bodelsen, Carl Adolf Gottlieb, filolog, 1911, 1916, 1919(2), 1921(4), 1924, 1931, udat.(3). Bodelsen, Merete Christiane, født Christensen, kunsthistoriker, gift med professor C.A. Bodelsen, 1939, 1949, 1951 (vedlagt svarkoncept). Bojesen, Margrethe, født Gottlieb, 1897, 1898, 1901, 1902, 1903(2), 1905, 1906, 1907(2), 1909, 1912(2), udat.(8). Bonnen, Folmer, maler, Brager, Ella, København, 1914(2), 1915, 1916(2), 1917(5), 1923, udat.(2). Brager, Marie, København, 1913, udat.(3). Brandstrup, Ludvig, billedhugger, Brenø, Lise Julie, født Tutein, 1927(2), 1930, 1931(3), 1943, Brodersen, Henny, Skagen, 1947, 1951, Brummerstedt, Dagmar, Roskilde, 1918, 1919(2), 1921(3), 1923, 1924(2), 1926, Bruun, Hans Henrik Marcelius, højesteretssagfører, Brøndal, Rosally Ellen, født Meyer, gift med romanisten Viggo Brøndal, 1933, Brøndum, Marie, Skagen, Brønsted, Johannes Nicolaus, kemiker, Brønsted, Louise, født Warberg, gift med professor J.N. Brønsted, 1917, 1924, Brønsted, M., 1923, Brønsted, Peder O., fuldmægtig, udat. Buus,

11 Marie, sygeplejerske, 1916, 1917, 1919, 1922, 1937, Børresen, Axel Ejnar Hakon, komponist, 1950 Cavling, Paulus Henrik, redaktør, forfatter, Christensen, Ebba, Skagen, Christiansen, Marie, sygeplejerske, 1922(2), udat. Coleman, Isabel, Italien, 1933, udat. Daugaard-Jensen, Jens, direktør for Grønlands Styrelse, 1928, 1932(2). Deichmann, Liska, 1909, udat. Dons, Elisabeth Caroline Catharine, skuespillerinde, 1911, 1912(5), Edelmann, Charles Auguste, Frankrig, 1919(2), Elgstroem, Anna, Norrviken, Ellekilde, Ella (Elin) Kristina, født Hansen, gift med folkemindeforskeren Hans Ellekilde, 1917(2), 1918, 1919, udat. Erichsen, Michella, København, 1942, 1943, Eriksen, Antoinette, København, 1939(2), 1940, 1944, 1945(3), 1947, 1948, udat.(6). Faurlund- Nielsen, Grethe, Reykjavik, 1949, Feilberg, Johanne, læge, 1912, 1913(7), 1914, udat. Feilberg, Peter Berend, landmand, kulturtekniker, 1913(2). Feilberg, Valborg Gudrun, født Dreyer, gift med kulturtekniker Aage Feilberg, Feldt, Thea, København, Fogelberg, Astrid, sygeplejerske, 1948(8), 1949, (vedlagt svarkoncept) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Frandsen, Agnete, sygeplejerske, udat. Frederiksen, Berta Højsgaard, Birkerød, 1925, 1926, 1928, 1933, 1936, 1939(2), 1940, Frederiksen, Helene, gift med Svend Frederiksen, 1940, 1942(3), 1943(4), 1944, 1945, Frederiksen, Svend, antropolog, 1951, Freuchen, Lorentz Peter Elfred, arktisk rejsende og forfatter, Gottlieb, Johannes (Hans) Conrad Christian, overretssagfører, 1934(2), 1939(med bilag), Vedlagt brev til ægteparret Gottlieb fra Solveig Thomsen, Gottlieb, Hugo, Helsingør, 1933, 1943(2), udat.(2). Gottlieb, Ingeborg, født Grave, gift med overretssagfører Hans Gottlieb, Gravlund, Thorkild Thastum, forfatter, Gravlund, Thorkild Thastum, forfatter, 1918 Grønbech, Pauline, født Ramm, gift med kultur- og religionshistoriker Vilhelm Grønbech, 1924, 1925, 1927(med bilag), 1930, 1933(3), 1935, 1936(2), 1937, 1939, 1942, 1943, 1944, Grønbech, Vilhelm Peter, kulturog religionshistoriker, 1921, Guellich, Alfred (fætter), 1918, 1924, Guellich, Dagmar (tante), 1907, 1908(3), 1909, Guellich, Emilie (moster), (mange). Guellich, Trane, Hellerup, 1927, 1935(2). Hallager, Gerda Kamma, født Nyrop, gift med læge Fr. Hallager, Vedlagt flere fotografier. Hansen, Søren, læge, 1911, 1912, 1916(2), 1917, 1919, 1920(2), 1923, 1925, 1931(2), 1934, 1941, 1942, 1945, udat. Anm.: Enkelte breve fra hustruen Henriette Ottilia Hansen, født Paulsen. Hastrup, Julie, Godthaab, 1915, 1916, 1917(2), 1918(2), Haxthausen, Ellen-Marie, frøklen, 1917, 1918(2), Heepe, Evelyn, recitratrice, København, 1922(3), 1924(3). Helms, Sara Elisabeth Frederikke, født Tønnesen, cand.mag., læge, gift med læge Peder Helms, 1952, Henriques, Frederikke Adelhaid, født Meyer, gift med forfatteren Axel Henriques, 1929(3). Hermann, Anna Vilhelmine, født, Broe, gift med officeres Abraham Hermann, 1905, 1907, Heusler, And., Berlin, 1912(påtegnet af William Thalbiter). Hohlenberg, Lizzy, musiklærerinde, 1938, 1940, 1941(3), 1942(2), 1944(2), 1946, 1948(2), 1949, A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Holberg, Gudrun, Holm, Anna, født Heiberg, gift med kommandør G. Holm, 1914, 1917, 1918, Holm, Gustav Frederik, søofficer, grønlandsforsker, 1924, Holst, Anna-Margrethe, sygegymnast, 1942(3), 1943(5), 1944, 1945(2), 1947(2), 1948(2), Holstein, Bodild, læge, 1918, Holtved, Erik, eskimolog, 1940, 1942, 1945, 1948(2), 1949, 1950, 1953(vedlagt breve fra Joko Holtved). Hutchison, Isobel Wylie, Skotland, 1937, 1938(5), 1947, udat.(4). Med diverse bilag. Huettemeier, Kirsten (niece), husholdningslærerinde, 1927, 1928(2), 1931, 1934, 1935, 1936, 1940, 1942, 1944, 1949(2), 1951, 1952, udat.(7). Haase, Jens Harald Melbye, adjunkt, 1916, Haase, Marie, født Krohn, gift med adjunkt J.H.M. Haase, 1911, 1912, 1918, 1925, 1927, 1935, 1938(2), udat. Anm.: En del af brevene tillige påtegnet af andre familiemedlemmer. Jacobsen, Lauritz, magister, 1911(vedlagt brev fra birkefuldmægtig Fabricius Hansen til Ellen Thalbitzer, 1911). Jarl, Viggo, billedhugger, Jensen, Kristian, arkitekt, Jensen, Margrethe, Skagen, 1916, 1917(2). Jerndorff, Povl, maler, (korte meddelelser og tegninger, også fra hustruen Lisbeth (Lissen) Jerndorff, født Ewald. Jespersen, Ane Marie, født Djørup, gift med filologen Otto Jespersen, 1913, 1917, Jespersen, Jens Otto Harry, filolog, 1909(3), 1914(3), 1915, 1916, 1917(3), 1918(2), 1919(2), 1920(3), 1922, 1923, 1925(2), 1926, 1927(2), 1930(med diverse bilag). Jessen, R. Dueholm, maler, 1931(3), 1932(3) Johannsen, Birger, kontorchef, 1931(5), 1932, 1934(3), 1935, 1938(2). Johannsen, Frederik Ferdinand Wilhelm, telefondirektør, 1925, 1928, 1929, 1930, 1931(6), 1932, 1933(4). Johannsen, Helene, rektor, Johannsen, Marie, født Bauditz, gift med telefondirektør Fr. Johannsen, (mange) A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet (fortsat): Johansson, Elsemarie, født Vulpius, gift med Svendaage Johansson, 1944, 1945, 1948(3), 1949(3), 1950(2). Juergensen, Elise, gift med kaptajn Juergen Juergensen, Juergensen, Juergen, kaptajn, 1931(2). Kaysen, Annette, skolebestyrerinde, 1912(2), Klingberg, Emma, Lyngby, 1905, 1917, udat. Knudsen, Thora, født Fiedler, 1927, 1934, 1936, 1938(2). Krenchel, Ove Henrik, politiinspektør, 1902, 1903, 1920, Laub, Eli, lotterikollektrice, (mange). Lehn-Jensen, Harry, bankmand, (mange). Vedlagt svarkoncept 1947 og mange fotografier. Lehn-Jensen, Hedvig, født Huettemeier, gift med Harry Lehn-Jensen, 1923, 1927(2), 1931, 1934, 1935, 1936(2), 1942, 1943, 1945(2), 1953(2), udat. Levin, Poul, forfatter, redaktør, Locher, Jan (nevø), sekretær, 1935(2), Locher, Niels (Mugge) (nevø), 1945, Madsen, Johanne H., sygeplejerske, 1917(2). Madsen, Marie, Skagen, 1921, 1922, 1924, 1925(2), 1926, 1927(3), 1928(3), udat. Meyer, Hans, tysk professor, 1907, 1908(2), 1914(2), 1924(2). Moltke, Harald Viggo, maler, polarrejsende, 1908(3), 1909(2), A.II. Breve til Ellen Thalbitzer, født Locher:.. 1 pk. 3. Fra andre, alfabetisk ordnet: Nielsen, Anna Svane, 1904(2), 1907, 1908, 1909, Nielsen, B. Rosenkilde, journalist, Nielsen, Grethe, Reykjavik, 1949(3), 1950(2), Nielsen, Johannes, teaterdirektør, Nielsen, Karen, Skagen, (mange). Nielsen, Louise, Skagen, 1933, 1935(2), 1936(2), 1938(3), 1939, 1940(2), 1942(2), 1943(2), 1944(2), 1945(2), 1947(2), 1948, 1949, 1950, 1952, udat.(5). Nielsen, N. Fr., Haderslev, 1924, 1928(2). Nielsen, Peder Kjelder, redningsvæsensbestyrer, 1916, 1917(3), 1918(3), 1919(4), 1921(3), 1922(2), 1924, 1925(2), 1927(2), 1928, Med diverse bilag. Nyrop, Andrea Margrethe, født Schjelderup, gift med romanisten Kr. Nyrop, (mange). Olsen, Amalie, Gurre, 1941(2), 1942(3), 1943, 1944(3), 1949, udat.(3). Ostenfeld, Carl Emil Hansen-, botaniker, 1918.

12 Ostermann, Hother, præst, Ostrander, Jessie M., Michigan, Paulsen, Ove Vilhelm, botaniker, 1909, 1913, 1917(3), 1919, 1920, 1923, 1924(2), 1925(3), 1926(4), 1927(4), 1928(3), 1931(3), 1933(4), 1937(2), 1939, 1940, 1941, 1943, 1947, 1948(4), udat.(3). Vedlagt breve fra hustruen Lucie Paulsen, født Søltoft. Petersen, Anna, Angmagssalik, 1906, 1907, 1908(2), 1913, 1914, 1917(3), 1918, 1919, 1925, Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Stein, Hendrik Preben Saxtorph, redaktør, politiker" * Yderdatering: Omfang: 7 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Bemærkninger: Henvisninger: RAj. nr. S-66 Bemærkninger: AFLEVERING: 1947 af fru Olga Stein af Dansk Pressemuseum og Arkiv.. TILGÆNGELIGHED: Pk. 1-6 er ikke umiddelbart tilgængelige i 80 år. Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af rigsarkivaren. - Pk. 7 er umidelbart tilgængelig.. Rev. marts 1998 HSC Billedsamling pk. nr. 74 Status: Der er afleveret arkivalier 01 KORRESPONDANCE A. BREVE TIL H. STEIN... 2 læg 1. FRA INSTITUTIONER: Den Internationale Aktion 1943 Komiteen for Moders Dag i Danmark 1943 Konservativ Ungdom i København og på Frederiksberg 1940(2) Konservativ Vælgerforening for København og Frederiksberg 1938 Skattebetalarnas Förening, Stockholm, FRA PRIVATE: Adolph, Holger, generalkonsul,direktør, 1944 Andersen, Erik, Middelfart, 1941 Andersen, Holger, præsident, politiker, 1938, 1939(5), 1940(2) - se også F.3. Anm.: Vedlagt svarkopi samt breve fra oberstløjtnant Torben Hage 1939, og lensgreve Otto Schack 1939 til H.A. Andersen, Johannes, advokat, 1939 Anm.: Vedlagt svarkopi og J.A.s memorandum Andersen, Maria, udateret Andersen, Peter, redaktør, 1940 Andersen, Poul Alfred, retslærd, 1938 Andersen, Sigurd, godsejer, 1938 Arnfred, Jens Terkelsen, civilingeniør, højskoleforstander, 1943 Anm:. Vedlagt svarkopi Bache, L. kontorchef, Landmandsbanken, 1940 Behrens, Sally, grosserer, forfatter, 1941 Bichel, Jon, læge, 1943 Bindslev, Alfred, Dahm, politiker, 1940(3) - se også C.4. Bomholt, Laurits Julius, politiker, 1940 Anm.: Vedlagt svarkopi Bramsen, Axel L., assurancedirektør, 1939 Bruhn, Helge, oberstløjtnant, se G.4. Buhl, Orla, direktør, 1934 Bøgholm, K., redaktør, se C.4. Carstensen, Svend, redaktør, 1940 Christensen, Poul, overretssagfører, se F.3. Dahl, Frants, retslærd, se E.1. Dahl, Knud, overretssagfører, se F.3. Dahlgaard, Bertel, politiker, 1941 Dederding, Dida, læge, 1943 Anm.: Vedlagt svarkopi Drachmann, Poul, redaktør, se F.3. Ehrnrooth, Leo, finsk politiker, 1942, 1943(2) Eide, Valdemar, byretsdommer, 1940 Engberg, Gunner, præst, udateret Fich, Oscar, højesteretsagfører, 1943 Fisker, Niels Peter, politiker, 1939 Franck, Sofus, skoledirektør, 1943 Green, Valdemar, Frankrig, 1939, 1940(4), 1941(3), Gregersen, Knud, direktør for Luftfartsvæsenet, 1943 Grunnet, Niels, redaktør, se C.8. og H.2. Hammerich, Louis Leonor, germanist, 1943 Anm.: Vedlagt svarkopi Hansen, Adolf B., revisor, 1943 Hansen, Hans, redaktør, 1939 Hegel, Frederik, direktør, se C.4. Hendriksen, Halfdan, politiker, se H.11. Hoffmann, Kai, forfatter, 1944 Holten-Bechtolsheim, Viggo, højesteretssagfører, 1941(2), 1943(3) - se også H.7. Høst, Niels, politiker, se H.1. Jacobsen, Andreas, direktør, grosserer, 1941 Jacobsen, Lis, administrator, 1939 Jensen, K. L. E., direktør, grosserer, 1941 Jensen, Wilhelm, konsul, se F.3. Jespersen, Hakon, departementschef, 1941 Kastberg, Mads Peter, grosserer, 1942, 1943 Knudsen, Ivar, læge, 1943 Knudsen, Knud Anton, gymnastikinspektør,1942 Koch- Olsen, Ib, forfatter, 1943 Kofoed, Kristian Hansen, departementschef, 1942 Koppel, Valdemar, redaktør, 1939 Kraemer, Christian, skibsreder, se F.3. Kraft, Ole Bjørn, politiker, se også H.11. Kørbing, Johannes Alfred, direktør, 1940 la Cour, Vilhelm, historiker, se H.6. Lange, Axel Bendahl, købmand, politiker, 1940, udateret - se også F.3. Larsen, Ingrid, Hillerød, 1940 Lictenberg, Mogens, ingeniør, turistchef, 1914 Løve, James, grosserer, 1943 Munch, Peter, poliiker, se G.1. Munksgaard, Ejnar, forlagsboghandler, FRA PRIVATE (fortsat):... 3 læg Møller, Arnold Peter, skibsreder, 1940 Møller, Andreas, teaterchef, se G.l. Møller, John Christmas, politiker, 1933, 1934(2), 1936(3), 1938(7), 1939(8), 1940(2), se også C.4. og F.3. Anm.: Vedlagt svarkoncepter 1934, 1936, 1938, 1939(2), samt kopi af brev fra J.C.M. til Sagførerrådet 1941 og udkast til brev fra H. Stein til direktør Halfdan Hendriksen 1939 Neergaard, Adda, født Andersen, gift med godsejer Frode N., 1938(2), 1941(2) Anm:. Vedlagt avisudklip Neergaard, Viggo, godsejer, se F.3. Niclasen, Poul, redaktør. politiker, 1941 Nielsen, Axel Eduard Hjorth, natinaløkonom, 1940, 1941 Nielsen, Harald, forfatter, 1939, 1940(3) Anm:. Vedlagt svarkopier Nielsen, Olaf, direktør,

13 se F.3. Nordentoft, Iver, præst. se F.7. Nordentoft, Johs., præst, 1942 Numelin, Ragnar, finsk diplomat, 1938 Oelsner, Waldemar, ingeniør, 1940(7), 1941 Anm.: Vedlagt svarkopi 1940 (2), samt kopi af W.O.s kontrakt med byggeudvalget for Grundtvigs Kirkes opførelse 1939 og kopi af brev til samme fra præsidenten for Preussische Akademie der Wissenschaften i Berlin 1941 Olesen, Chr. H., direktør, 1937(2), se også G.1. Anm.: Vedlagt svarkopier Otsen, Jørgen, bogtrykker, se F.3. Pontoppidan, Henrik forfatter, 1934, 1938, 1939, 1940 Anm.: Vedlagt genpart af brev 1936 og 1940 fra H. Stein til H. P. Poulsen, Adam, skuespiller, teaterdiektør, 1942 Poulsen, Frederik, museumsdirektør, 1938 Qvist, Søren Peter, redaktør, 1942, 1943 Refslund, Chr., redaktør, 1943(2) Anm.: Vedlagt svarkopi Rosenberg, Andreas, fabrikant, 1943 Rørdam, Valdemar, forfatter, se også E.6. Anm.: Vedlagt svarkopi samt tryksager vedrørende V.R Scavenius, Carl Sophus godsejer, se F.3. Schaumann, Max Christian, fabrikant, politiker, 1940, udateret(2) - se også F.3. Stein, Johs., højesteretssagfører, se C.4. Steincke, Karl Kristian, politiker, 1939(3), 1940 Anm.: Vedlagt blandt andet genparter af svar fra H. Stein til K. K. S. 1939, 1940 samt avisudklip vedrørende K.K.S.s afgang som justitsminister Sørensen, H. P., redaktør, 1939, 1940 Thulin, Gabriel, svensk regeringsråd, se G.1 Wally, Gustav, svensk teaterdirektør, 1942 Wilhelmsen, Niels Erik, kontorchef Witzansky, Agnes, født Philipson, gift med redaktør Harald Witzansky, 1941 Witzansky, Michael, direktør, 1940 Worsø, Lambert Frank, udskrivningschef, 1940 Worsøe, Magna, født Meyer, gift med udskrivningschef Lambert Frank Worsøe, KORRESPONDANCE OM TALER OG FOREDRAG TAKKESKRIVELSER, JULEKORT OG LIGNENDE B. KONCEPTER OG BREVKOPIER... 1 læg 06 EGNE MANUSKRIPTER OG MATERIALESAMLINGER C. MATERIALE TIL ERINDRINGER... 1 pk. 1. EKSAMINER ALBERTI-AFFÆREN 1908 Ole Hansen og Smørexportforeningen Heri brev fra direktør G.A. Hagemann til professor L.V. Birck 1908 og brev fra Christian Jagd til H. Stein "MIN KOMMUNALE PERIODE" DAGENS NYHEDER Heri breve fra: Bindslev, politiker, 1934 Bøgholm, K., redaktør, 1934 Hegel, Frederik, direktør, 1934 Møller, John Christmas, politiker, 1934(2) Stein, Johs. højesteretssagfører, 1934 Anm.: Vedlagt svarkopi Diverse koncepter og brevkopier SAMTALER MED HANS MAJESTÆT KONGEN SKIFTENDE SITUATIONER DAGBOGSBLADE, begivenhederne bl.a.: Affæren Nordentoft - Hasle, heri breve fra pastor Iver Nordentoft 1941(3) samt svarkopi 8. DAGBOGSBLADE, begivenhederne bl.a.: Frikorps Danmark Illegale sendere Krisen september/oktober Heri breve fra chefredaktør Niels Grunnet 1943(2) D. TALER... 1 pk. 1. I familie- og vennekredsen Ved officielle lejligheder Politiske taler Rigsdagstaler Aktuelle problemer Diverse emner E. NOTATER OG MATERIALE VEDRØRENDE H.N. ANDERSEN. 1 pk. 1. BREVE OG DOKUMENTER FRA VERDENSKRIGENS ÅR : Materiale vedrørende forarbejdet til "Danmark under Verdenskrigen" 1926 Etatsråd H. N. Andersen's bemærkninger og henstillinger vedrørende værket, udateret Forord og fremtidslinien. Heri breve fra professor Frants Dahl 1926(2) Diverse koncepter og brevkopier 2. EN PENGE-AFPRESNINGSAFFÆRE. Sagen vedrørende journalist Maria Behrens, ingeniør J. Knudsen og Halvor E. Jessen ARTIKLER OG FOREDRAG AF H. STEIN I ÅRENE , bl.a. mindeforedrag om H.N.A. i radioen den og diverse breve i tilknytning hertil 4. OPTEGNELSER OM ØK'S START OG DE FØRSTE ÅR 5. SAMTALER MED OG OM H.N.A Artikler om og billeder af H.N.A. 6. KOPIER AF BREVE TIL H.N.A. FRA H. STEIN , vedlagt diverse telegrammer til H. Stein samt brev fra forfatteren Valdemar Rørdam til H. Stein 1937 Anm: E.5. Billeder af H.N.A. udtaget til Billedsamling 07 FAGLIGT ARBEJDE / ORGANISATORISK ARBEJDE / ERHVERV F. SAGER VEDRØRENDE H. STEINS VIRKE SOM POLITIKER 1 pk. 1. MATERIALE VEDRØRENDE DEN MISLYKKEDE KONVERTERING RIGSDAGEN FORFATNINGSFORSLAGET Heri breve fra: Andersen, Holger, præsident, 1938 Vedlagt brev fra bogtrykker Jørgen Otsen 1938 Christensen, Poul, overretssagfører, 1939 Dahl, Knud, overretssagfører, 1938 Drachmann, Povl, redaktør, 1938 Jensen, Wilhelm, konsul, Vedlagt svarkopi Kraemer, Christian, skibsreder, 1938(5), Vedlagt brev fra Christmas Møller til C.K. med påtegning fra C.K. til H. Stein 1938 Lange, Axel Bendahl, købmand, politiker, 1938 Møller, John Chrismas, politiker, 1938(3), 1939(13). Vedlagt svarkopi 1939(6) Neergaard, Viggo, godsejer, 1939 Nielsen, Olaf, direktør, 1938 Scavnius, Carl Sophus, godsejer, Vedlagt svarkopi Schaumann, Max Christian, fabrikant, 1938(2) - Desuden diverse fuldmagter i anledning af afstemningen i partiet 1938 G. SAGER VEDRØRENDE NORDISK SAMARBEJDE 1. MATERIALE VEDRØRENDE NORDENS DAG 22. OKTOBER Vedlagt breve fra: Bruhn, Helge, obertsløjtnant, 1936 Munch, Peter, politiker, 1936(2). Vedlagt udtalelse af P.M. vedrørende Nordens Dag Møller, Andreas, teaterchef, 1936 Olesen, Christian H., direktør, 1936(5) Vedlagt svarkopi Thulin, Gabriel, svensk regeringsråd, 1936(2). Vedlagt svarkopi 2. DEN NORDISKE KONFERENCE I STOCKHOLM AUGUST 1941 Vedlagt udkast til nordisk Forbundsakt EXPOSÉ VEDRØRENDE EN FREMTIDIG DANSK SØVÆRNSPLAN SOM LED I ET FÆLLES NORDISK FORSVARSFÆLLESSKAB, udarbejdet af kommandørkaptajn F.A.H. Kjølsen SAMFUNDSFORHOLD / HISTORIE H. SAGER VEDRØRENDE BESÆTTELSEN... 1 pk. 1. DIVERSE SAGER VEDRØRENDE BESÆTTELSEN 9. APRIL 1940, BL.A. "OCCUPATIO PACIFICA". Heri brev fra minister Niels Høst til H. Stein 1943 samt en samling kuverter åbnet af censuren 2. DANSK PRESSE UNDER BESÆTTELSEN Materiale vedrørende Pressens Radioavis, bl.a. rapporter 1942, heri brev fra chefredaktør Niels Grunnet CHRISTMAS MØLLER Materiale vedrørende C.M.s tilbagetræden som handelsminister 1940 samt udtræden af Rigsdagen ANTI- KOMINTERN-PAGTEN NOVEMBER-DECEMBER KAJ MUNK 1941 og 1943 Avisudklip samt særnummer af "Folk og Frihed" om K.M.s sidste prædiken i København VILHELM LA COUR Vedlagt breve fra Vilhelm la Cour 1941, 1942 samt svarkopi REGERINGSKRISEN EFTERÅRET 1942, DANNELSEN AF MINISTERIET SCAVENIUS Vedlagt breve fra højesteretssagfører Viggo Holten-Bechtolsheim 1942(2) 8. PROFESSOR OLE SCIEVITZ' MED FLERES ANHOLDELSE DECEMBER DR.PHIL. HAKON STANGERUP, vedrørende hans artikel "Kulturel Oprustning" fra tidsskriftet Nordisk Revue, august MINESTRYGEREN "SØRIDDEREN", en redegørelse af orlogskaptajn Tage S. Prip, juli EFTER 29. AUGUST 1943 Vedrørende pressen 1943 Vedrørende interneringer, heri breve fra: Hendriksen, Halfdan, politiker, 1943 Vedlagt svarkopi samt brev fra bankdirektør Christian Thomsen til politikeren

14 Poul Sørensen 1943 Kraft, Ole Bjørn, politiker, 1943 Vedrørende jøderne AVISUDKLIP / TRYKSAGER I. AVISUDKLIP M.V pk. Ministeriet Holstein, august 1909 Ministeriet Zahle, I, oktober 1909 Ministeriet Klaus Berntsen, juli 1910 Ministeriet Zahle, II, juni 1913 Ministeriet Stauning, I, november 1924 Steincke-sagen Heri Sehested-sagen, Waldemar Peterssen-sagen, Fritz Clausen-sagen, greve Bent Holsteinsagen og Steinckes tilbagetræden 1939 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Stemann, Helga Ingeborg Amalie født Meldahl, død , kammerherreinde,personalhistoriker, gift med stiftamtmand Gustav Stemann" Yderdatering: Omfang: 35 Tilgængeligt Bemærkninger: Henvisninger: Folioregistratur. Tillæg - optegnelser. Tillæget afleveret august 1967 af generalmajor J. D. v. Stemann (RA privat arkiver journalnummer S ). Optegnelserne består af dagbøger, brevafskrifter og manuskripter af biografisk og selvbiografisk karakter. De omfatter 186 linierede hefter af kollegieformat. Ordnet og registreret november 1967 af JNR. efter forfatterindens egne inddelinger. Tilgængeligt med forhenværende generalmajor J. D. von Stemann's tilladelse. + tillæg Billedsamling pk. nr. 51 Bemærkninger: Vedrørende RAresolution af 30/ meddeler rigsarkivaren tilladelse til benyttelse. Status: Ukendt 01 Korrespondance A. Breve til fru Stemann (brevskriverliste) Fra fyrstelige personer Louise, Dronning (død 1926), 1901 (4), 1902, 1905 (2), 1907, 1911, 1912, 1913 (9), 1914 (3), 1915, 1916 (2, det ene kopi), 1917, 1919 (2), 1920 (2), 1921 (3), 1922 Thyra, prinsesse, A. Breve til fra Stemann (brevskriverliste) Fra hendes far: 2. Meldahl, F., Kammerherre, hendes far, 1877 (4), 1881, 1883, 1885, 1886 (6), 1887 (6), 1888 (2), 1890 (5), 1891 (4), 1892 (3), 1893 (5), 1894 (4), 1895 (2), 1898 (3), 1899 (3), 1900 (5), 1901 (2), 1902 (2), 1903, 1904 (4), 1905 (5), 1906 (5), 1907 (8), udateret A. Breve til fru Stemann (brevskriverliste) Fra private: Ahlefeldt-Laurvig, F.Greve, Tranekær, 1923 (12), 1938 Albeck, Emil, præst, 1911 Andersen, J. Oskar, professor, 1898, 1949 (1 læg) Andersen, Vilhelm, professor 1921 Beck, Vilhelm, præst, Ørslev, 1895 Beresford, Charles, engelsk, Søofficer A. Breve til fru Stemann (brevskriverliste).. 1 pk. 3. Fra private: Christensen, Arthur, professor, 1918 (6), 1919 (21), 1920 (2), 1921, 1922, 1923, 1928 Christensen, J. C., minister, 1904, 1921, 1923 (3) Christensen, J. V. L., officer, 1914 Cornils, Amalie 1908 (2) Dryander, v., Dr. jur. Regierungsrath, 1909, 1917, 1941, 1942, 1943 (2) Elmer, H., oberstløjtnant, 1920 (3) Estrup, J. B. S., minister, 1896, 1908, Estrup, Regitze, hans hustru, 1894 (2) Frigaard, E., Vilslev, 1915 Fuglsang-Damgaard, Hans, biskop, 1923 (2), 1925 (2), 1946 Hansen, C. P. M., kabinetssekretær 1938 (3) Holm, Edvard, professor, 1910 Jensen, Hanne, 1924, 1925 (6), 1926 Koszierrowski, regeringspræsident, Slesvig, 1908 Lange, Julius, kunsthistoriker, 1864 Lange, Thor, digter, 1908 Lorenzen, Hansigne, forfatterinde, Ballum, 1925, 1928 Løgstrup, T., præst, 1930 (27) Moos, Magdalene, Nybøl, 1923 (2) Nielsen, Anne Marie Carl, billedhuggerinde, , (1 læg) Nielsen, Fr., professor, A. Breve til fru Stemann (brevskriverliste):. 1 pk. 3. Fra private: Peruzzi, Emilia, Florenz, 1896 Refshauge, P. J., politiker, 1938 Robeck, J. M. de, engslsk søofficer, 1915 Rørdam, Valdemar, digter, (1 læg) Schack, O. D., Schackenborg, 1913 (9) (8), 1915 (5), 1916 (2), 1917 (3), 1918 (3), 1919, 1944 Schrøder, Ludvig, højskoleforstander, Askov, 1902, 1904, og hans hustru Charlotte Schrøder, født Wagner, 1899, 1900, 1902 (2) Sonne, Edvard, officer, 1914 (2) Stein, V., biskop, 1890 Sørensen, Axel, overlærer, 1907 Ungelter, Hans v., tysk konsul, Esbjerg, 1918 Vedel, E., amtmand, Sorø, 1902 Vedel, F., direktør i Udenrigsministeriet, 1902 (2) Vermehren, F., maler, B. Korrespondance med mere vedrørende... 0 russiske og andre Krigsfanger (brevskriverliste): 1. Breve fra myndigheder og lignende: Amerikanske Generalkonsulat, 1919 (2) Brasilianske Generalkonsulat i Antwerpen, 1920 Danske Gesandtskab i Moskva, 1927 Dansk Røde Kors, 1919 (9) Indl. Krigsfangelejren i Minden til Røde Kors, 1920 Engelske Bibelselskab, 1915 (3), 1916 (5), 1917 (4), 1919 (2) Fransk Krigsfangehjælp, 1916 Franske Legation i København, 1916, 1918 Italienske Vicekonsul, 1918 Justitsministeriet 1918 (3), 1920 K. F. U. M.s, Krigsfangehjælp, 1918 (3) Litauisk Repræsentantskab, udateret Rumænsk Røde Kors, 1918

15 Schweizisk Krigsfangehjælp, 1917, 1918 Statspolitiet, 1921 Ukraines diplomatiske Mission, København, B. Korrespondance med mere vedrørende... 0 russiske og andre 2. Breve fra private (brevskriverliste): Aagaard, Peter, soldatermissionær, 1918 Ammundsen, V. Biskop, 1930 Borch, A., møllebestyrer, Katholm, 1919 (2) Brendstrup, E. kommandant i Horserødlejren, 1918 (7), 1919 (5), 1920 (3) Christensen, J. V., Løve, kaptajn, 1914 Christiansen, Marie, Frederiks (1920) indlagt samme til "Simon", 1920 Damsgaard, S., amtslæge, 1917 Demsky F. de, 1919 (3) Fiedler, O. J., amtslæge, Assens, 1917 Girard-Carrabin og Trognon, 1915 Gotschalck, F. L. F., kommandør, 1914 Hansen, konstabel, 1915 Henriksen, kaptajn i lazaretslejren i Hald, 1919 (4), 1920 (2) Hvass, H. H., birkedommer, Faaborg, 1917, 1918 Jensen, Th., Assens, 1920 (2) Jørgensen, V., forvalter, Sauntegaard, 1921 Kalischevski, Vladimir, 1918 Kjær, W., Fanø, 1919 Krenchel, Mary, Viborg, 1919 Lasson, J. F., 1917 Lorenz (?), Anna, Nordby, 1920 Mommsen, S. E., oversergent, 1918 Musca, C. P. (og I. Dumitrescu), 1918 (2) Møller, Chr., sygehuslæge, Brørup, 1917 Olufsen, P. Landstingsmand, Qvistrup, 1919 (3) Pedersen, Gottfred, missionær, Vraa, 1918 Rasmussen, R. J., Helsingør, 1919 Tranberg, Ernst, Lønborggaard, 1919 (2) Vasiljef, Leon, kaptajn i Frelsens Hær, 1918, 1919 (2), 1920 Verdier, G., fransk skolebestyrerinde, 1916 Viche, adjudant, 1916 Victor, W., Brabandt, 1929 Wissing, H., Seest, 1918 Wolff, menig soldat, Ribe, Breve fra pastor Vilhelm Sørensen, Husby, (udskilt af Lorentz Beymann's arkiv, 1968) Anm: Efteraflevering august Breve fra Gustav Stemann pk. Breve fra Ingeborg Stemann Breve fra andre Anm: Efteraflevering Dagbøger I. Dagbøger kronologisk række med enkelte... 1 pk. lakuner. Hefterne nummereret af JNR. Hefte 1-14 ( ) Anm: Efteraflevering august I. Dagbøger kronologisk række med enkelte... 1 pk. lakuner. Hefterne er nummereret af JNR. Hefte ( ) Anm: Efteraflevering august Erindringer 23 IV. "Mit livs Billedbog":... 1 pk. Fru Stemanns egen betegnelse af den omfattende række selvbiografiske optegnelser om tiden indtil 1908, ifølge indførsler affattet mellem 1932 og 1941 (fra og med hefte 39 dog blot "Min billedbog") nummeringen er foretaget af H. S., og hvert hefte indledes med en indholdsoversigt: Hefte 1-14 ( ) Anm: Efteraflevering august IV. "Mit livs billedbog":... 1 pk. Hefte ( ) Anm: Efteraflevering august IV. "Mit liv billedbog":... 1 pk. Hefte ( ) Anm: Efteraflevering august A. "Mit livs billedbog":... 1 pk. Hefet ( ) Anm: Efteraflevering august IV. "Mit livs billedbog":... 1 pk. Hefte ( ) Anm: Efteraflevering august Personlige papirer 34 Personlige papirer:... 0 Afleveret af J. D. von Stemann 1971? 06 Egne manuskripter og materialesamlinger/ kartoteker C. Optegnelser... 1 pk. 1. Om kongelige personer og forskellige Fester, heri blandt om Chr. IX's udtalelse til sønderjyderne i Ribe 1904 med originale bilag (brevskriverliste): Breve til fru Stemann fra: Albeck, Emil, præst, 1909 (3) Friis, Aage, professor, 1911 Hansen, C. P. M., kabinetssekretær, 1920 (3) Jensen, Marie, født Fibiger, 1923 (2) Oxholm, O., hofmarskal, 1923 Tiedje, Johannes, forfatter, 1909 (3) Yding, J. Chr., stationsforstander, 1920 Til Henrik Jensen, købmand i Ribe fra Thorvald Møller, Haderslev, C. Optegnelser om hendes forældre F. og A pk. Meldahl, heri et brudstykke af en selvbiografi og nogle breve om hendes fader til brug for bogen om ham. Fra: Johan Fenger, udateret, A. P. Maler, Sigrid Rosenørn-Lehn, 1927 Gustaf Trolle-Brahe, C. Optegnelser om enkeltpersoner nemlig:... 1 pk. 3. Kunstnere, præster og lignende og Alberti - Krieger 8 C. Optegnelser 0m enkeltpersoner nemlig:... 1 pk. 3. Chr. Molbech Werner C. Optegnelser: Minder og tidsbilleder III. Optegnelser om faderen og om... 1 pk. prins Christian (X). Fem hefter udgør brudstykker af forarbejder til Helga Stemann's bog "F. Meldahl og hans venner" ( ) og andre optegnelser om faderen. Tre hefter er betitlet "Prins Christian i Randers " og har karakter af et næsten færdigt manuskript. Hefte 1-8 Anm: Efteraflevering august V. Kladder pk. De fleste er påtegnet "Til Rigsarkivet", og indholdet er væsentligt kladder til renskrifterne i afleveringen (reg. Helga Stemann's arkiv, C. "Optegnelser" 1-4, pakkenummer 5-9). Indholdet er biografiske notater og brevafskrifter og er søgt ordnet på samme måde som renskrifterne, såvidt dette var muligt, overensstemmelsen er nemlig langtfra fuldstændig. Indholdangivelsen udenpå de enkelte hefter. Nummering ved JNR. Hefte 1-10 (kongehuset) Anm: Efteraflevering august V. Kladder:... 1 pk. Hefte (familien) Anm: Efteraflevring august V. Kladder:... 0 Hefte (kunstnere, præster og enkeltpersoner: A. - Koch) Anm: Efter aflevering august V. Kladder:... 0 Hefte (Krieger-Schreoder) Anm: Efteraflevering august V. Kladder:... 0 Hefte (Minder og tidsbilleder) Anm: Efteraflevering august Regnskabsmateriale D. Korrespondance, regnskaber med mere... 0 vedrørende forskellige indsamlinger: 1. Til en sølvbryllupsgave til kronprinsparret D. Korrespondance, regnskaber med mere... 0 vedrørende forskellige indsamlinger: 2. Til en sølvbryllupsgave til kongeparret Til en guldkrans til Czar Alexander III, Til de skadeslidte islændere D. Korrespondance, regnskaber med mere... 1 pk. vedrørende forskellige indsamlinger: 5. En understøttelse til kejserinde Dagmar 1923 (jfr. Breve fra grev Ahlefeldt-Laurvig til fru Stemann i A 3) 6. Til en krans til kejserinde Dagmar Til en krans til kong Albert af Belgien, Til Ingrid-Indsamlingen til sønderjyske børns beklædning, heri: Breve fra hofdame Sybille Reventlow, 1938 (9), Til en daabskjole til kronprinsesse Ingrid, 1940, heri breve fra: Kronprinssen (1), Sybille Reventlow (4), og Margrethe Nielsen, kniplerske, Sønderborg (2). 12 Familiehistorie 18 II. Familiebreve pk. Afskrifter af korrespondance mellem Helga Stemann og hendes forældre, Ferdinand og Amalie Meldahl. Ifølge optegnelserne er kopieringen sket mellem 1914 og Hefterne er nummereret i kronologisk orden af forfatterinden (bemærk, at 6 og 7 udgør eet hefte). Hvert hefte indledes med et register over dets indhold. Hefte 1-8 ( ). Anm: Efteraflevering august II. Familiebreve:... 1 pk. Hefte 9-15 ( ) Anm: Efteraflevering august II. Familiebreve:... 1 pk. Hefte

16 16-22 ( ) Anm: Efteraflevering august II. Familiebreve:... 1 pk. Hefte ( ) Anm: Efteraflevering august Diverse 33 VI. Diverse:... 1 pk. Afskrifter af dramaer og digte med videre: Hefte 1-4 (skønlitterært) Anm: Efteraflevering august 1967 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Skovrup, Ejnar, højskoleforstander" 0 Yderdatering: Omfang: 4 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Bemærkninger: Henvisninger: Uregistreret. Bemærkninger: Utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra fru Marie Skovrup, eller fra hendes søn Søren Skovrup. I deres forfald adgang med tilladelse af rigsarkivaren. Status: Ukendt 01 Korrespondance Korrespondance Personlige papirer 4 Personlige papirer Egne manuskripter og materialesamlinger Breve, manuskripter og udklip med videre... 0 vedrørende litterære personer Manuskripter, optegnelser og koncepter 09 Avisudklip/scrapbøger/tryksager Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Hage, Christopher Daniel, grosserer" 0 Yderdatering: Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance m.m A. Breve til C.D. Hage: Fra moderen Antoinette Augusta Hage, født Smith, 1883(7), 1884(9), 1885, 1890(3) 2. Fra andre: Bergman, Frederik Vilhelm, lodsoldermand, Nyord, 1873(2) Blom, F.V., arkitekt, tømrermester, 1877 Bojsen, Frederik Engelhardt, politiker, højskoleforstander, uden år Bojsen, Ida, datter af Frederik (Frits) Engelhardt Bojsen, søster til Frede Bojsen, 1863(5), 1865(2), uden år Faber, Carl Johan, grosserer, vicekonsul, 1873(2), 1875 Hage, Arnette Eveline Heleoise, C.D. Hages faster, 1872(2), 1873 Hage, Christopher Friedenreich, grosserer, politiker, 1880, 1897 Anm.: 1880 vedlagt kopier af breve og rapporter vedrørende Christopher F. Hages rejse i Rusland 1880 Hage, Christopher Theodor Friedenreich, købmand, vicekonsul, 1871, 1872(5) Hage, Edvard Philip Hother, herredsfoged, politiker, 1872 Hage, Gustav Vilhelm Alfred, grosserer, direktør, 1883(4), 1885(3) Hage, Hother Friedenreich, overretsassessor, 1870 Hage, (Nancy) Nannie Amalie Margrethe,

17 født Hammerich, gift med politikeren Christoffer Hage, 1873, 1892 Hage, Frederikke Vilhelmine, født Faber, gift med købmand, politiker Alfred Hage, uden år Hammerich, Holger Aagaard, ingeniør, politiker, 1892 Haenschell, Nathalia, 1877 Monrad, Ditlev Gothard, biskop, politiker, 1879 Monrad, Emmy, født Tutein, gift med biskop D.G. Monrad, 1877 Pontoppidan, Hendrik, købmand, godsejer, 1878, 1879(2) Puggård, Christopher Rudolph, grosserer, borgerrepræsentant, 1872(2) Smith, Anna Helene, 1874(3), uden år Smith, Wilhelmine Nicoline Agnethe, 1867, 1873, uden år Thiset, Anders, genealog, heraldiker, 1901 Troels-Lund, Troels Frederik, historiker, ordenshistoriograf, 1900(2), 1901(2) B. Forretningskorrespondance angående byggeri i Stege: Nationalbanken 14/ Hage, Christopher Daniel, grosserer, 12/9 Hage, Gustav Vilhelm Alfred, grosserer, direktør, 21/12 Hage, Hother Friedenreich, landsoverretsassessor, udateret Hviid, Christian Alexander, borgmester, herredfoged, 13/8, 20/9, 23/12 Anm.: 13/8 vedlagt skrivelse fra C.D. Hage Jørgensen, murermester, Stege, 7/ Jørgensen, Julius, købmand, Stege, 10/7, 5/9, 7/9 Lindhard, Christian Sophus, sagfører, 26/5, 5/7, l0/l0, 4/11, 8/11, 11/11, 13/11, 19/11, 25/11, 29/11, 19/12, 23/12 Lund, A.P., ansat hos C.Hage og Søn, Stege, 25/5, 2/9, 14/9, 18/9, 27/11, 29/11, 13/12 Sørensen, Johannes Th. læge, Stege, 11/9 Theisen, G.L., arkitekt, 8/7, 29/7 udt., 2/8, 10/8, 21/9, 3/10, 5/10, 15/10, 30/10, 4/12, 6/12, 16/12 udt. Anm.: 16/12 er det afsluttede regnskab med vedlagte regninger C. Papirer vedrørende Keldby Kirke : Christensen, Arne, gårdejer, Kathrinedal, Møen, 1882 Christensen, D., gift med Arne Christensen, Kathrinedal, 1882 Hage, C. og Søn, 1882(3), 1889 Hage, Harald Johannes, gårdejer, Lundforlundgård, 1882(9), 1883(2), 1885,1887(2) Hjort, Jens Mathias Lind, provst, 1882 Lassen, Claus, landstedgård, Keldby, Møen, 1881(2), 1882(4), 1883(2) Lund, A.H.H., lærer, Keldby, 1883(4), 1889 Anm.: 1889 heri pressereferat 23/ Taaffe, Theodor Christian, provst, 1882 Desuden regnskaberne for kirketiende 1881 (- bilag), 1884, 1886, 1888, 1889 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Sundbo, Arne , overretssagfører, borgmester og anden hustru Marie Sundbo, født Vang Lauridsen, " Yderdatering: Omfang: 7 Bemærkninger: Tilgængeligt Henvisninger: Duplikeret registratur. Status: Ukendt 01 Korrespondance A.I. Breve til Arne Sundbo Fra offentlige myndigheder, institutioner og lignende Brevskriverfortegnelse: Foreningen af yngre Jurister, 1924 Det kongelige nordiske Oldskriftselskab, 1921 Københavns Politi, færdselsafdeling, 1924, 1938 (med bilag vedrørende droskeordningen Socialdemokratisk Forening i Brønderslev, 1913 (2) Socialdemokratisk Ungdomsforbund, København, A.I. Breve til Arne Sundbo Fra familien Brevskriverliste: Faderen, redaktør Jens Peter Sundbo og udateret (mange) Moderen Karen Sundbo, født Pedersen, (mange) 1. hustru Kathy Marie Margarith Sundbo, født Asmussen, 1916 (11), 1917 (18), 1918 (7), 1919 (3), 1920 (3), 1922 (5), 1923 (6), 1925 (2), 1927 (2), 1929, udateret (5) 2. hustru Marie (Missen) Sundbo, født Vang Lauridsen, 1919, 1920 (8), 1921 (24), 1922 (29), 1923 (18), 1924 (2), 1926, 1927, 1939 (2), 1943, udateret (4) A.I. Breve til Arne Sundbo... 0 Fra familien Brevskriverliste: Datteren Karen Sundbo, gift Christensen, 1924, 1928 (2), 1940, udateret (2) Svigersønnen Wilbur Christensen, gift med Karen Sundbo, 1938, 1945 Broderen, overlærer Ejvind Sundbo, 1910, 1911 (4), 1912 (2), 1913 (4), 1914 (2), 1916 (4), 1917, 1918, 1919 (2), 1920, 1921, 1922 (2), 1924 (2), 1928 (6), 1938, 1942, 1945 (3), 1946, udateret (16) Søsteren, Inger Sundbo, 1922, 1923, 1925, 1928 (2), 1940, 1944, 1955 Søsteren Kathrine Sundbo, 1910, 1911 (9), 1912 (4), 1913, 1914 (11), 1915, 1916, 1917, 1918 (4), 1919 (2), udateret (8) A.I. Breve til Arne Sundbo Fra andre Brevskriverliste: Andersen, Anthon, kommunalpolitiker, borgmester, 1912 Andreasen, Niels, politiker, redaktør, 1937 Angelo, Holger R., journalist, 1915 Bentzen, O., rodemester, 1912 Bertolt, Oluf, oplysningsmand, rådmand, forfatter, 1942 Bing Herman Jakob, læge, 1920 Boisen, Hans, lektor, Hillerød, 1928 Bregendahl, Marie, forfatterinde, 1910, 1922, 1923, 1937, 1938 Buhl, Peter, sagfører, 1944 Clemmensen, Carl, læge, 1946 Drewsen, Johan, Ølstykke, 1921 Fog, Ane, født Pedersen (moster), gift med joiurnalist Claus Andreas Fog, 1887, 1934, 1935, 1936, udateret Fog, Kristine, 1921, 1926 Freuchen, Magdalene, født

18 Vang Lauridsen, (svigerinde), gift med polarforskeren og forfatteren Peter Freuchen, 1921, 1923, 1928 (3), 1934 (3) Freuchen, Peter, polarforsker, forfatter, 1928 (3), 1945 Gretor, Georg, redaktør, Frederikssund, 1924 Hansen, A. G., politiassistent, København, 1913, 1914, 1915 Helweg, Jakob, H., lektor, London, 1919, 1920, 1921 (3) Jacoby, Bertha, 1912 Jensen, Jens Anton Marius Henrik, se Vindel Jensen, Karen, bladudgiver, udateret Jensen, Sigvard, København, 1914 (2), 1915 (4) Jensen, Thit, forfatterinde, 1949 Jessen, Lauritz, rådmand, politiker, 1918, 1919 (2), 1921 Kamla, Ferdinand Einar Edvard, boghandler, 1913 (2) Kirk, Karen, Falling, 1897 Klitgaard, Carl, historisk forfatter, 1920 Krarup, Janus, Frederik, sagfører, 1919 Kristensen, Evald Tang, folkemindesamler, forfatter, 1923 (2) Kristensen, Nicolaj Christian Marinus, journalist, udateret Kristensen, Marius, højskolemand, nordisk filoglog, 1917, 1918 (2), 1921 Kromann, Niels Møller, sæbefabrikant, forfatter, 1923 Lauridsen, Jens M., Møllevang, 1910, 1912, 1919, 1923, 1928, 1944 Lauridsen, Kirsten Vang (svigerinde), 1923 (2), 1925, 1926 Lauridsen, Maren Sofie, født Olsen, (svigermoder), 1922 (6), 1947 Lauridsen, Olav Vang, fabriksingeniør, (svoger), 1923 (4), 1925 (3), 1926, 1928, 1930, 1938, 1940, 1942 (med bilag) Anm.: Vedlagt afskrift af Olav Vang Lauridsens brev til Peter Freuchen af Linvald, Axel, historiker, rigsarkivar, 1928 Anm.: Vedlagt afskrift af brev fra ingeniør O. Weberg, af til Axel Linvald Lorentzen, Vilhelm Birkedal, arkitekturhistoriker, 1937 Lundberg, Ivar, redaktør, Goeteborg, 1918 Madsen-Mygdal, Marie, født Deichmann, enke efter politikeren Thomas Madsen-Mygdal, 1943 Marstrand, Vilhelm Nikolaj, ingeniørarkitekt, 1920, 1927 (2), 1928 (2), 1932, 1933 Mortens, Ingrid, født Vang Lauridsen, (svigerinde) git med ingeniør Karl Th. Mortens, 1925 (2), 1926, 1928 (2), udateret Mortens, Karl Thorvald, ingeniør, 1925 Mortensen, Anna, Udlejre, 1918, 1920 (2) Nicolaisen, Elsebeth (Arne Sundbo's faster), Esbjerg, 1912 (3), 1913 (7), 1914 (4), 1917 (2), 1918, 1921, 1925, 1928 (2), 1939, 1945, 1950, udateret Nielsen, Emmy Charlotte Mathilde Pileman, 1935, 1938, 1941 (2), 1943 Anm.: Vedlagt "Adresse-Avisen" i anledning af hendes 70-års fødselsdag Nielsen, Axel Roger Christian, redaktør, A.I. Breve til Arne Sundbo Breve fra andre Brevskriverliste fortsat: Nygaard, Hjalmar Sigvard Alexander, arkivmand, 1931 Orth, Sarah, stud.mag., senere bibliotekar, 1911 Ortmann, Frederik Vilhelm, sagfører, 1917 (2) Petersen, Margrethe, lærerinde, Vanløse, 1944 Ramsing, Holger Utke, officer, historiker, 1927 (5), 1928 (2), 1930 Rasmussen, Axel, 1925 Rasmussen, Louis, bogtrykker, Ringkøbing, 1917 Richter, Hjalmar, dommer, 1923 Richter, Johannes, sagfører, 1923 Schrøder, J., redaktør, typograf, udateret Skadhauge, Poul, dommer, 1926 Spangsberg, Laust, Esbjerg, 1910 (2) Stemann, Helga Ingeborg Amalie, født Meldahl, gift med stiftamtmand, Gustav Stemann, personalhistoriker, 1918 Svendsen, Christen Folmer Rud, cand.jur Sørensen, Alfred, sagfører, 1915 (2) Thalbitzer, Carl William, eskimoforsker, 1913 Thaulow, Thorkil, officer, historisk forfatter, 1920 (4) Thomsen, Leonie, København, 1914 Thordahl-Nielsen, skrædermester, 1912, 1913 (3), udateret Thuborg, Anders, forfatter, 1927 Tidemand, Robert, værkfører, 1914 Weikop, Ove, borgmester, 1966 Vibe-Pedersen, Bertel, gårdejer, Billund, 1921 (4), 1954, 1963 Vindel, Jens Anton Marius Henrik, cand.theol., senere præst, 1910 (2), 1911 (17), 1912 (10), 1913 (6), 1914, udateret (2) Yding, Eskil, direktør, 1919 Aakjær, Jeppe, forfatter, 1917, 1928 Aakjær, Kathrine, født Nielsen, enke efter Svend Aage, 1963, 1964 Aakjær, Svend Bregendahl, rigsarkivar, 1920, 1921, 1945, 1956, 1961 (2) Uidentificerede (4), A.II. Breve til Marie (Missen ) Sundbo, født... 0 Vang Lauridsen 1. Fra familien (brevskriverliste): Ægtefællen, overretssagfører, borgmester Arne Sundbo, 1926, 1927 (2) Faderen, fabrikant, nationalbankdirektør Johannes Peder Lauridsen 1920 (2) Moderen, Maren Sofie Lauridsen, født Olsen, 1910, 1911, 1912, 1925(2), 1926 Broderen, fabriksingeniør Olav V. Lauridsen 1911, 1925, 1926, 1943 (med bilag) (med bilag),1945 (med bilag), 1946 Svigerinden Gudrun Vang Lauridsen, født Kristiansen, gift med Olav Vang Lauridsen, 1924, 1928 Broderen, Peder Vang Lauridsen 1911 (4), 1912 (2), 1914 (4), 1915 (2), udateret Svigerinden Helga Vang Lauridsen, født Pedersen, gift med Peder Vang Lauridsen, 1911 (3), 1912, 1914 (2), 1915 (4), 1916, 1923, 1924 (4) Søsteren, Kirsten Vang Lauridsen, 1909, 1910, 1915 (5), 1923 (3), 1924 (5), 1925 (6), 1926 (10), 1927 (4), 1928 Søsteren Magdalene Freuchen, født Lauridsen, gift med polarforskeren Peter Freuchen, 1914 (2), 1915 (3), 1923 (4), 1924 (7), 1925, 1926 (4), 1928 (7), udateret (10) Svogeren, polarforskeren og forfatteren Peter Freuchen, 1928 (3), 1939 Søsteren, Ingrid Mortens, født Vang Lauridsen, gift med ingeniør Karl Th. M., 1914 (3), 1915 (2), 1916, 1920, 1926, 1928 (3), 1929, udateret (2) Svogeren, ingeniør Karl Thorvald Mortens, 1915, A.II. Breve til Marie (Missen) Sundbo, født... 0 Vang Lauridsen 2. Fra andre (brevskriverliste): Bang, Stig, sagfører, og hustru Ingeborg Meta Bang, født Clausen, 1923 Benthin, Rigmor, frøken, 1928 Brøndsted, Holger, højskoleforstander, og hustru Minna Stampe Brøndsted, født Frølich, 1920 Burghart, Martha, Winterthur, Schweiz, 1910 Christensen, A. Thorning, se Thorning-Christensen Calusen, Th., 1915 (3) Anm.: Vedlagt koncept Friis, Martine, Chicago, 1910 Fønss, Aage, skuespiller, operasanger, 1923 Hansen, Sofie, udateret Jacobsen, Sigrid, Rom, 1923 (2) Koed, Marius, 1970 Krag, Margrethe (kusine), gift med Jørgen P. H. Krag, Trappendal, 1923 Kaae, Ellen, 1915 Nielsen, Jørgen Møller, 1923 Olsen, Peder, Kirkeby, 1912 Palludan, Ellen og Alfred, Hørshol, 1923 Schlesinger, Maria, født Eriksen, Merano, 1925 Seedorff, julius Paludan, sagfører, senere stiftsfuldmægtig og revisor, og hustru Edith Seedorff, født Aarbye, 1923 Thor-Jensen, Olga, Buresø pr. Slangerup, 1928 (3) Thorning-Christensen, Aage Christian, ingeniør, 1915 Thorsen, Jens og Neta, Lyslev, 1928 Vogel-Jørgensen, Åge, kunstmaler, 1920 Wondt, Leopold, direktør, 1916 Wright, Mary, 1928 (2) Wuescher, F., frøken, Berlin, 1915 Uidentificerede og udaterede A.III. Breve til andre fra andre... 0 Overlærer Ejvind Sundbo, fra moderen Karen Sundbo, født Pedersen, 1912, 1916 Karen og Inger Sundbo fra Christine Gundersen, 1928 Katrine Sundbo fra moderen Karen Sundbo, født Pedersen, 1919 Anm.: Vedlagt 2 ansættelsesskrivelser 1916 og 1917 fra Københavns Magistrat til Katrine Sundbo Ingrid Mortens, født Vang Lauridsen, gift med ingeniør Karl Thorvald Mortens fra fabriksingeniør Olav Vang Lauridsen, Personlige papirer B. Personlige papirer og udateret For Arne Sundbo Heri blandt medlemskort til Socialdemokratisk Presseforening, udateret og passertilladelse i spærretiden For Marie Sundbo, født Vang Lauridsen Heri Pas Egne manuskripter og materialesamlinger C. Rejseoptegnelser med videre af Marie... 0 Vang Lauridsen 1909, F. Diverse manuskripter

19 ... 0 Heri blandt andet "Eventyrbogen" 1897, manuskript til tale ved farmors 80-års fødselsdag 1942, vedrørende magistratvalget 1954 samt nogle topografiske artikler 07 Fagligt/organisatorisk arbejde/embedspapirer/ papirer vedrørende erhverv D. Forskellige sager: Boet efter nationalbankdirektør Johannes Lauridsen, død 1920, og hustru Maren Lauridsen, født Olsen, død 1927, Korrespondance, opgørelser med videre b. Korrespondance, opgørelser med videre c. Korrespondance, opgørelser med videre 1930 d. Korrespondance, opgørelser med videre e. Korrespondance vedrørende islands teglværker D. Forskellige sager f. Korrespondance med ingeniør Einar Thorsen g. Korrespondance, opgørelser med videre 1933 h. Korrespondance, opgørelser med videre 1934 i. Boets revision j. korrespondance, opgørelser og lignende 1938, D. Forskellige sager Boet efter gårdejer af Stenløse, Carl Frederik Mortensen, død 1937, og hustru Karen Kirstine Mortensen, født Petersen, død 1930, Boet efter folketingsmand Christen Hauge, død 1940, Diverse økonomiske mellemværender Vedrørende Margarinefabrikken "Alfa", Familiehistorie E. Slægtshistorisk materiale Stamtavler 2. Familieoptegnelser Familiehistoriske samlinger Heri blandt andet afregningsbog for menig Peder Frederiksen, 1864, og lejlighedsvers ved Ingrid Vang Lauridsen og Thorvald Mortens' bryllup, Korrespondance og manuskripter om slægtshistoriske emner a. "Birkefoged Jørgen Pedersen i Udlejre og hans "Eftersælgt" " Min moder, Karen Pedersens Sælgt" (1944) b. "Landinspektør Hans Kristiansen og hans slægt" (1955) c. "Sælgten Sylvest" (1962) d. Slægtsregister over efterkommere efter Laurids Nielsen, degn i Hviding, død 1792 Heri korrespondance med kommunelærer kommunelærer Jørgen Fog med videre e. "En slægt Smith" Med korrespondance f. Korrespondance vedrørende familien Schrøder E. Slægtshistorisk materiale... 0 g. Korrespondance og materiale vedrørende familien Schouborg h. Diverse familiehistorisk korrespondance h. Diverse familiehistorisk korrespondance Vedlagt udskrifter af arkivmateriale 13 Fotografier/tegninger med videre 7 G. Fotografier... 0 Heri blandt adskillige fotografier af våben og seglaftryk Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Sundbo, Jens Peter Carl Petersen, , redaktør, politiker og hustru Karen Sundbo, født Pedersen, " Yderdatering: Omfang: 4 Bemærkninger: 80 år, dispensation: arkivchefen Henvisninger: Duplikeret registratur. Status: Ukendt 01 Korrespondance A.I. Breve til J. P. Sundbo Fra Instititioner og lignende Assens Amtsstue 1885 Anm: Angående navneforandring til til Sundbo Gesandtskabet i Stockholm 1920 Grover's Mægler-Kontor, Århus, 1927 (2) anm: Vedlagt brev fra overretssagfører Arne Sundbo 1927, samt brevkopier 1927 (6) Horns Herreds Kontor, Frederikssund, 1886 A. Hviids Bogtrykkeri, København, 1885 Kungl. Jearnveagsstyrelsen, Stockholm, 1923 (3) Nordby Foredragsforening 1889 "Socialdemokraten"s Administration 1918, 1925, 1927 "Socialdemokraten"s Kontrolkomite 1893, 1894, 1907, 1916, 1918 Anm: Vedlagt brev fra J. P. Sundbo 1919 Socialdemokratisk Ungdomsforbund A.I. Breve til J. P. Sundbo... 0 Fra familien (brevskriverliste): Ægtefællen Karen Sundbo, født Pedersen, (mange) Faderen, postbud Peder Frederiksen, Frederikssund, 1879 (4), 1880 (3), 1881 (4), 1882, 1883 (2), 1884, 1885 (5), udateret Anm: Vedlagt brev fra højskoleforstander Ludvig Schrøder 1880, og fra J. P. Sundbo 1872 Moderen Inger Frederiksen, født Mdasdatter, 1881, 1882, 1895 (2), 1896, 1897 (3), udateret (3) Sønnen, overretssagfører, senere borgmester Arne Sundbo 1912, 1913(3), 1914 (3), 1915 (5), 1917 (10), 1918 (2), 1919 (2), 1920, 1921, 1922, 1923 (3), 1926 (, 1927 (2) Svigerdatteren, Marie Sundbo, født Vang Lauridsen, gift med Arne Sundbo, 1922, 1923 (2), 1925 (2) Sønnen, overlærer Ejvind Sundbo 1916, 1920, 1925, 1926 (4), udateret Datteren, Inger Sundbo 1926 Datteren Kathrine Sundbo 1905 (3), 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 (3), 1917 (9), 1918 (4), 1919 (3), udateret (3) Anm: Vedlagt brev fra Breuel, København, 1919 Barnebarnet Karen Sundbo (datter af Arne Sundbo), 1927 Søsteren Elsebeth Sundbo 1904 (2), 1920, 1921, udateret (3) Søsteren Marie Pedersen, 1881 (4), 1882 (4), 1883 (4), 1884 (5) Svigerfaderen, gårdejer Peder Johnsen, 1 A.I. Breve til J. P. Sundbo... 0 Fra andre: Alkjærsig, Laura, senene højskolelærer Hedebol, 1921 (2), 1922, 1925 Andersen, Albert, Esbjerg, 1919, 1923

20 Andersen, Anders, Hald, 1883 Andersen, Christen, Ørby, 1886 Andersen, Esper, cigarhandler, Skive, 1888, 1889, 1923, 1924 Andersen, Frode, København, 1928 Andersen, Johannes, kirkehistoriker, politiker, 1926 Andersen, Jens Peter, redaktør, Svendborg, 1903, Andersen, Mathias, entreprenør, Esbjerg, 1927 Andersen, Severine, Horsens, 1921 Andreasen, Niels, redaktør, Næstved, 1899, 1903 Axelsen, Hans, Hillerskov, 1888, 1889 Bajer, Frederik, forfatter, politiker, 1884, 1889 (2), 11892, 1893 (3) Bang, Jens Gustav, historiker, politiker, 1903 Barfod, Nicolai Frederik Severin Grundtvig Gote Birkedal, præst, 1886, 1887 Bech, Hilda, gift med redaktør Hans Jensen Birkedal, Varde, 1920, 1925 Birkedal, Lorens K., Hejls, 1883, 1884, 1885 (2), 1889, 1893 Birkedal, Uffe, præst, højskoleforstander, forfatter, 1895, 1897 Bjerge, Poul, højskolelærer, Vejen, 1925 Bjerknæs, Gustav, fotograf, Esbjerg, 1920 Bluhme, Elna, København, 1928 Bluhme, Hans Emil, søofficer, politiker, 1906, 1908, 1926 (2) Bonnevie, Honoratus, Bøgegård, Hyllerup, 1886 Borgbjerg, Frederik Hedegaard Jeppesen, politiker, udateret (2) Brandenstein, Carl E. v., Weimar, 1923 (3) Brandenstein, Erica v., Weimar, 1920, 1922, 1925, udateret (2) Bregendahl, Marie, forfatterinde, 1889, 1903, 1908, 1914, 1916, 1917, 1918 (2), 1919, 1920 (2), 1921, 1922, 1923 (5), 1924 (5), 1925 (4), 1926 (2) Christensen, Carl Holbæk, 1890 Christensen, Marie, lærerinde, Fraussinggård, 1917, 1920 Cleve, Signe, frue, København, 1926 Dønnergaard, Hans Jensen, politiker, 1887 Eddy, Robert, journalist, 1918 (2) Elbek, Johannes, Elbæk højskole, 1918 Eriksen, Martin, Odense, A.I. Breve til J. P. Sundbo a. Breve fra andre: Brevskriverliste fortsat: Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, præst, højskoleforstander, politiker, 1889, 1891, udateret Fog, Claus Andreas, journalist, underofficer, 1889, 1890, 1903 Anm.: Vedlagt brev fra J. P. Sundbo, 1891 Fog, Johannes, København, 1919 Frederiksen, Jørgen, Strandbygård, Nysted, 1887 Ganderup, J. H. Esbjerg, 1917, 1920, 1927, udateret Grove, Søren Christian, redaktør, Holbæk, 1916, 1917 Gundesen, Marie, Sørup friskole, 1885 Anm.: Vedlagt breve fra Peder Johnsen, 1875 og 1882, samt fra Ane Marie Pedersen, 1873, 1874, 1878, 1882, og udateret Hansen, Chr., gårdejer, Søborg pr. Esrum, 1886 Hansen, F., Brem pr. Gram, 1882 Hansen, H. J., Hundslund, 1887 Hansen, Jørgen, politiker, andelsmand, 1889 Hansen, Johan, købmand, politiker, Holstebro, 1920 Anm.: Vedlagt brev fra Socialdemokratisk Kredsorganisation, Lemvig, 1920 Hansen, Morten, Lønholt, 1885, 1886 Hansen, Niels, Oksbøl, 1889 (3) Hansen, Peter, Sandholt mølle, 1880 Hanssen, Hans Peter, politiker, 1893 Hartelius, J., Skive, 1920 Hauge, Christian Nielsen, politiker, 1919 Hedebo, Gregers N., gartner, Knudstrup, 1887 (2), 1892 Hedebol, Laura, se Alkjærsig, Laura Hennig, Gustav, tysk højskolemand, 1923 Jensen, Carl Frederik, journalist, Brønderslev, 1892 Jensen, Ch., Helsingfors, 1925 Jensen, Chr., kommunekasserer, Esbjerg, 1919 Jensen, Erik, Kerteminde, 1889 (3), udateret Jensen, Hans P., kredsformand, Herfølge, 1887 Jensen, Harald, Otto, redaktør, politiker, 1889 (2), 1891 (3), 1893, 1902 (3), 1903, 1907, udateret Jensen, Henning, forfatter, journalist, 1887, 1888, 1889, udateret Jensen. J. P., manufakturhandler, Skelskør, 1887 Jensen, Jens, Tollerupgaard, 1882 Jensen, Karen, redaktør, København, 1907 Jensen, Kristen, Københavns højskolesamfund, 1887 (2) Jensen, Lars P., Kamstrup, 1888 Johansen, J., udateret Jørgensen, Jakob, Kristian Konrad, bogtrykker, redaktør, landtingsmand, 1880 Jørgensen, Oluf, Zeulenroda, Tyskland, 1923 Karlsen, Hanne, Vesterdal, Nørre Åby, 1882, 1885 (2) Karstensen, Marie, 1885, udateret (2) Kirk, Jens Peter, journalist, 1884, 1885, 1893 Kirk, Karen, gift med journalist Jens Peter Kirk, Ålborg, 1923 Kjems, Katrine, 1882, 1883 (2), landmand, Gudsnapgård, 1887 Klausen, Kristoffer Marquard, politiker, 1917, 1918 Knudsen, Peter Christian, borgmester, politiker, 1891, 1901 (2) Anm.: Vedlagt to brevkoncepter af J. P. Sundbo, 1901 Kristensen, Graves, Kobjerg, (svoger), 1897 Kristensen, Jens Th., 1884, 1886, 1896 Kristensen, Karen Marie, Hoverslev, 1882 (3) Kristensen, Kr., Hårlev mejeri, 1887 Kristensen, Niels Kr., Katsrupgård, 1883 Kristensen, Niels Kristian, Bolding, 1880 Larsen, Iver P., Ring Firgårde, pr. Lundby, 1887 Larsen, Laurits, journalist, København, 1902, 1903 (2) Larsen, Niels, forkarl, Askov, 1886 Larsen, Niels, gårdejer, Ørslev, 1888 Lauridsen, Jacob, Kristiania, 1887 (2) Lauridsen, J. Chr., se Stenulm 2 A.I. Breve til J. P. Sundbo a.Breve fra andre: Brevskriverliste fortsat: Lauridsen, Jakob Kristian, overretssagfører, 1887 (3), 1889, 1891 ANM.: Vedlagt brev fra J. P. Sundbo 1891 Laursen, Laust jeppesen, præst, Kristrup, pr. Randers, 1921 Leijonhufvud, Carl, Visingeo, Sverige, 1923 Leth, Frantz Henrik Theodor, politiker, 1891 Levin, Poul Theodor, forfatter, redaktør, 1919, 1925 (2), 1927 Linderberg, Peter Theodor Fernando, socialpolitisk agitator og skribent, 1883 (3), 1884 (5), 1886, 1890 (2), 1892, 1893 (2), 1894 (4), 1895, udateret (4) Lund, Birgitte Jensen, 1885 (2), udateret (4) Lund, Jens, højskoleforstander, Vejstrup, 1882, 1883 Loehr, Maja, dr. Wien, 1923 Mann, D., Langensalza, Tyskland, 1919 Marott, Conrad Emil, radaktør, politiker, 1890 Mathiasen, Martinus, Tjæreborg, 1889 Meier, Hildegard, Berlin, 1924 (2) Meyer, Adolph frederik Charles, journalist, politiker, 1893 (2) Mortensen, Ellen, 1923 (3), 1925 (3), 1927 (2) Mortensen, Jens Ølstykke, 1878 (2), 1879 (5), 1880 (5), 1881 (4), 1882 (5), 1883, udateret (2) Mortensen, Morten Karl, Hundrup, 1885 Nielsen, Bernhard, byrådsmedlem, Esbjerg, 1922 Nielsen, Christian, smed, Banslev pr. Fuglebjerg, 1888 Nielsen, Ellen, Tårup mejeri, 1891 Nielsen, Gerhard Sofus, redaktør, politiker, 1921 Nielsen, J. Sv., Svanholmgård, 1889 (3) Nielsen, Johan, kontorchef, København, 1923 (2) Nielsen, L. A., Ølstykke skole, 1886 Nielsen, Margrethe, Birkerød, 1927 Niels Nielsen, journalist, borgmester, Rønne, 1918 Nielsen, Oluf, rektor, Esbjerg, 1919, 1927 Nielsen, Axel Roger Christian, redaktør, 1917 Nielsen, Vilhelm, M. P. J. præst, Esbjerg, 1920, 1923 Nielsen-Hauge, Christen, Rønne, 1903, udateret Nutzhorn, Bendix Conrad Heinrich Andersen v., højskolemand, komponist, 1901 Nørgaard, J. Kr., lærer, Asminderup, 1894 Nørgaard, J. P. J., 1922 Olesen, Kristen, redaktør, 1887, 1901, udateret brudstykke Olsen, Vilhelm, Varø, 1885 Ottesen, Gustav, læge, 1888 Pedersen, Hans Clausen, Kadsebølle, 1879, 1880 Pedersen, John, Plougslund (svoger), 1888 (2) Pedersen, Kirstine, Udstrup (svigerinde) 1882 (3), 1883 (2) Pedersen, L., Anisse mølle, 1885 Pedersen, Niels Peder, præst, USA (svoger), 1885, 1887, 1888, 1889 (3), 1893, 1897, 1925, 1926 Pedersen, Peder, Vrigsted friskole, 1882 (3), 1883 Petersen, Regnar, bladudgiver, Næstved, 1886, 1887 (4), 1888, 1889 (3), udateret (3) Philipsen, Stenløse, 1888 Pingel, Johan Victorinus, filolog, geolog, politiker, 1886 Pinholt, J., Hou pr. Lemvig, 1891 Pontoppidan, Morten Oxenbøll, præst, højskolemand, forfatter, 1882 (2), 1885 (2), 1889, 1923 Pontoppidan, V., boghandler, København, 1889 (3) Rasmussen, Henrik V., redaktør, Hillerød, 1880, 1885 (2) Rasmussen, Jens Andreas, Gydgård, Allingåbro, 1888 Rasmussen, Kirstine, Båring,

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1.

Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er nye siden d. 1. februar 2015 Rekorder opdateret pr. 24. juli 2015 Rødt er

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere