&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang"

Transkript

1 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni årgang INDHOLD Adresser s. 2 Kirkelige handlinger s. 2 LEDEREN: Hej med jer s. 2 Kommer Elvis til Hersom? s. 3 Skærtorsdagmiddag i præstegården s. 3 Valborg og Johannes s. 4 Et Navn (Navnet over alle Navne) s. 4 Dejlig optakt til påsken s. 4 Konfirmation i V. Bjerregrav s. 5 Gospelgudstjeneste s. 6 Meddelelser s. 7 Min moders gamle skolehæfte s. 8 Årets konfirmander s. 9 En negerslave s. 10 Koncert i Sognehuset i Klejtrup s. 11 Forskelligt s. 11 Gudstjenesteliste s. 12

2 2 Adresser: Adresser HERSOM KIRKE Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste fridag, der henvises til sognepræst Robert Ryholt, Tostrup tlf.: Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Mobil: Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Jens Niel sen, Nørre - heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Mobil Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13, Hersom, 9500 Hobro. Tlf V. BJERREGRAV KIRKE Graver og kirketjener: Else Iversen, Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup. Tlf Mobil: Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen, Klejtrupvej 103, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herreds - vejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Ekstern kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13, 9632 Møldrup. Tlf KLEJTRUP KIRKE Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Mobil: Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf PRÆSTEGÅRDSUDVALGET Formand: Jens Niel sen, Nørre heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). KIRKEBIL De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe til nærmeste taxa senest om søndagen kl. 8:00. Kirkebilen er gratis. TELESLYNGE Der er teleslynge i alle vore tre kirker. Det betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt. KONFIRMATIONER Konfirmationsdagene ligger fast år for år: 2014 Bededag: Flg. søndag: 2014 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2015 Klejtrup Hersom/Bjerregrav 2016 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2017 Klejtrup Hersom/Bjerregrav I sidste nummer hå bede jeg på godt forårsvejr. Vi har da fået nogen sol, men regnen er heller ikke udeblevet, og det er jo så godt for vores have, marker m.m. Når I sidder og læser dette nummer af Sogn & Kirke, har Viborg Østre Provsti, som de tre menighedsråd er medlemmer af, fået en ny provst. Det blev sognepræst Bjarne Markussen fra Bjerring, der fik stillingen. Han får sæde i Højbjerg Sogn som sognepræst i en 50% stilling, og den anden 50% stilling bliver som provst i vores provsti med sæde på provstikontoret i Viborg. Han blev indsat af biskop Karsten Nissen lørdag den 25. maj 2013 i Viborg Domkirke ved Landemodegudstjenesten. Viborg Stift har en skoletjeneste, som er behjælpelig med at uddanne skolernes lærere og fremskaffe undervisningsmateriale til dem, der har lyst til, at børn og unge får religionsundervisning. Skoletjenesten har lige fremsendt en folder til alle skoler i Stiftet med forskellige emner til denne undervisning. Jeg har set denne folder, og det er nogle interessante emner, der tages op. Jeg synes, at skolerne skulle tage imod tilbuddet og har man ikke set materialet, kan man tage kontakt til Kirkelige handlinger i sognene fra Døde i Vester Bjerregrav sogn: Erling Smedegaard Bach Døde i Klejtrup sogn: Carla Møller Frederiksen Anna Jensine Nielsen Ib Fønss Bach Dåb i Vester Bjerregrav kirke: Mikkel Jæger Jacobsen Alexander Buhl Christensen Malthe Marcus Nielsen Dåb i Klejtrup kirke: Alberte Lindholt Christensen Asta Schmidt Fragtrup Ella Schmidt Fragtrup Naja Thordahl Nøhr LEDEREN: Hej med jer..! Viborg Stift for at få materialet tilsendt. Jeg har bedt om, at materialet også bliver tilsendt de forskellige menighedsråd, så de kan være orienteret om, hvad der foregår i deres sogn om dette emne og evt. være et hjælpeorgan. I sognene har der ikke foregået noget ekstraordinært. Der har været afholdt de forskellige arrangementer, som også foregik sidste år med bl.a. koncerter i de tre sogne samt nogle fælles arrangementer for hele pastoratet, som bl.a. omfatter Skærtorsdagsmiddagen efter gudstjenesten i Hersom Kirke. Det er en hyggelig aften, hvor vi i år var lidt flere end sidste år, og det vil blive arrangeret igen til næste år. Jeg beklager, at der har været fremmøde til nogle gudstjenester, som man havde forstået skulle være efter gudstjenestelisten, men det har ikke været tilfældet, da den måde, det har stået på i listen, har været en oplysning om, hvor sognepræsten har holdt gudstjeneste henne som afløser i stedet for i den kirke, hvor det var annonceret under. Jeg beklager formuleringen, men den er lavet om i dette blad, hvor der står»afløser i og så byens navn«. Jeg vil ønske alle en god sommer. Med venlig hilsen Redaktøren SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis, men øko nomisk støtte modtages gerne på konto-nr Uden sogns kan tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adresse: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør heden, 9500 Ho bro. REDAKTIONEN består af Henning Pedersen, Anna Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. Lay-out: Jens Nielsen. Sats og tryk: LSDgrafisk, Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. - Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publi kationer, blade og håndbøger. Næste nummer: 1. september Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. juli 2013 til: Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail:

3 Kommer Elvis til Hersom? Grundlovsdag 2013 Grundlovsdag - onsdag den 5. juni kl. 14:00 - inviterer menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup sogne til GRUNDLOVSFEST i Hersom Præstegårdshave. Traditionen tro begynder vi festen med en friluftsgudstjeneste. Salmesangen akkompagneres af havens mange fugle og trompetist Sofie Brems Sørensen. Efter gudstjenesten kan man glæde sig til at høre årets grundlovstaler Gunnar Korsbæk, der er udnævnt til ridder af Dannebrog for sit årelange virke i politik og foreningsliv på egnen - bl.a. som borgmester i Møldrup Kommune fra 1990 til Årets koncert er et professionelt Elvis-show. Jens Elvis tager os med på en rejse i tid og rum. Han synger Elvis Presleys»Are You Lonesome Tonight?«,»Return to Sender«og mange andre, skønne Elvis-klassikere. Tag din nabo under armen og mød glad op. Entré: Kun 20 kr. Der er telt i haven, så man kan sidde i skygge for stærk sol eller eventuelle regndråber. Medbring gerne skovturskurv; øl og vand kan købes i haven. Menighedsrådene byder hjertelig velkommen i det grønne. Sognepræst Kirsten Krab Koed Skærtorsdagsmiddag i præstegården den 28. marts Vi startede med gudstjeneste i Hersom Kirke kl. 17. Derefter mødtes vi i præstegårdens konfirmandstue, hvor bordene var dækket op til Skærtorsdagsmiddag. - Middagen bestod af lam med stegte - og flødebagte kartofler + to lækre salater. Desserten bestod af is med vafler og senere var der kaffe og te. Maden var lækker og der var en rigtig god stemning, for snakken gik livligt og indimellem lidt højt for folk morede sig vældigt. Aftenen sluttede med, at Jacob gik til klaveret, og vi skiftedes til at foreslå sange. Helt igennem en hyggelig aften, som vi varmt kan anbefale til andre der kunne have lyst til at opleve det. På vegne af V. Bjerregrav menighedsråd Bodil og Bente 3

4 Valborg og Johannes Da jeg for snart mange år siden flyttede til Hersom, blev jeg straks inviteret til blus på Valborgaften. Den havde jeg aldrig hørt om før. Jo, i»storken sidder på bondens tag«nævnes Valborgsdag godt nok, men hvad det var, havde jeg aldrig tænkt over. I Hersom, viste det sig, bliver aftenen markeret hvert eneste år. Man mødes og kigger lidt på bålet, og så går man ind og drikker kaffe sammen. Det er såmænd det eneste, der sker, men det er vældig hyggeligt og som regel pænt kolde aftener. I år var det endda så koldt og blæsende, at det blev aflyst måske for første gang siden bronzealderen. Hvem ved. I hvert fald er Valborgblusset en ældgammel skik, formentlig ældre end Sct. Hansbålet og engang mere udbredt end sidstnævnte. I dag er det meget få steder, Valborgaften, som er 30. april, fejres. Jeg har læst mig til, at den har holdt sig længst i Nordøstjylland, men der kan Hersom vel med lidt god vilje lige luske sig ind. Selv kender jeg det ingen andre steder fra, og når det er gået Valborgblusset så ilde, menes - fra min moders gamle skolehæfte: Et Navn (Navnet over alle Navne) Et navn, blot jeg ved som forbliver, med glans over graven engang, et navn blot et eneste giver, mig Fred gennem Livsdagen lang. O, kender du Navnet min Ven, det Navn, som hver eneste een, kan give Guds fred, gennem Livsdagen lang, og Lys over Graven engang. Med Trøst og med glæde skrider, fra Folk og til Folk på sin gang, og Tusinde Hjerter som beder det hilses med jublende Sang. Det spreder sit lys og sin glæde, hvorhen det i Verden fremgår, det trøster, når Hjertet vel græder, og når det i Dødsangst står. Hver eneste Navn, som du vidste, skal tabe sin Glans og forgå, men Jesus den første og sidste, hans Navn skal for evig bestå. O, kender du Navnet min Ven. det, at det skyldes den kalenderomlægning, der skete for ca. 300 år siden, hvor vi fik indført den gregorianske kalender. Den var langt mere præcis end den foregående, den julianske, der havde rådet siden Julius Cæsar indførte den. Det år, omlægningen fandt sted, skar man 11 dage af februar, og så kan man jo nok regne ud, at så faldt 30. april næsten et par uger, før den plejede. April blev simpelthen koldere, og så ventede man, efterhånden som årene gik, langt de fleste steder med at have blus til Sct. Hans. I Hersom har vi begge dele. Hvem var i grunden Valborg. Ja, hun var en engelsk prinsesse, som endte sine dage som tysk nonne i 779 og senere blev helgenkåret og fik sin egen navnedag, d. 1. maj. Men der er såmænd ikke så meget interessant ved hende, hun lægger blot navn til, fordi det nu er hendes dag og aftenen før. Nej, Valborgaften er en gammel nordisk skik fra længe før Valborg og længe før kristendommen. Det kan der skrives rigtig meget om, men lad mig nøjes med at slå fast, at den var en port mellem sommer og vinter, hvor det gjaldt om at tækkes de fire elementer: Jord, luft, vand og ild. Altså var bålet vigtigt, og i det hele taget var kræfterne i naturen uhyre stærke den aften. Det var en god dag at begive sig til helligkilderne og ligeså at samle helbredende urter. Jamen, er det da ikke netop det, der knytter sig til. Sct. Hans. Jo, og så kan man jo altid diskutere, om det lige så stille er flyttet fra Valborgaften til Sct. Hans. Det skal der nok være mange forskellige bud på. Men læg så lige mærke til, at jeg ikke har nævnt ordet heks i min omtale af Valborgaften, for man brændte ikke hekse af. Heksenes flugt til Bloksbjerg som jo egentlig er en ganske barbarisk skik - er først kommet til inden for de sidste 300 år, altså netop den tid, hvor fokus flyttede sig fra 30. april til 23. juni. Så den slags er vi heldigvis fri for Valborgaften. Og hvorfor blev det så lige 23. juni, der blev afløseren. Det var nok fordi, det næsten var årets længste dag, og så var det Johannes Døberens dag, det er ham, der er Hans. Men der knytter sig ellers ikke kristne skikke til Sct. Hans. Jeg har heller aldrig hørt om, at nogen skulle holde Valborgs- eller Sct. Hansgudstjenester de to aftener har kirken stort set holdt sig fra. Men tænk over det, næste gang, det er Sct. Hansaften. Det er fordi vi nok er lidt kuldskære, at vi har overført hele baduljen til Sct. Hans. Og husk at synge med på Drachmanns midsommervise, selvom der er lidt rigeligt med hekse og trolde i den. Og gør mig den tjeneste ikke at anvende Shu-bi-duas flade melodi. Har man dog ikke lov til at dyrke lidt højtid også i disse tider. Forresten fik kirken alligevel lidt indflydelse på de to aftener. Den gregorianske kalender er nemlig opkaldt efter den pave Gregor, der smed Julius Cæsars kalender på lossepladsen. Skønt vi ikke i Danmark var katolikker længere, valgte vi dog efter et par hundrede år - at følge trop sikkert med mange forkølelser til følge. Men også den slags skulle jo kunne kureres netop Valborg- eller Sct. Hansaften. Henning Pedersen Dejlig optakt til påsken Som optakt til påsken dannede V. Bjerregrav Kirke onsdag den 20. marts rammen om en dejlig koncert med deltagelse af børnekorene ved Klejtrup og V. Bjerregrav Kirker samt det voksne fyraftenskor, der vinteren over har øvet i Klejtrup hver onsdag kl. 17. Fyraftenskoret har både kvindelige og mandlige deltagere fra alle tre sogne. - Det lød rigtig skønt og specielt smukt, når korene sang sammen. Det må have været svært, men sjovt og spændende at lære de iørefaldende melodier. - Jacob havde også tænkt på tilhørerne og deres engagement i programmet med fællessang af gode, velkendte salmer, der kunne knytte os til påskehøjtiden. - Efterfølgende var der forfriskninger, kaffe og kringle, alt mens snakken gik livligt i skibet og det lille våbenhus. Inden kl. 21 var alle igen taget ud i den bidende, mørke, snefyldte vinter / forårsaften. På vegne af V. Bjerregrav menighedsråd - Bente Svoldgaard 4

5 Konfirmation i Vester Bjerregrav Kirke 28. april 2013»Hvilken dag er det i dag,«spurgte Peter Plys.»Det er i dag,«svarede Grisling.»Min yndlingsdag,«sagde Peter Plys. Kære konfirmander, kære forældre, bedsteforældre, søskende og alle andre, som er her i kirken i dag for at fejre Peter Plys, men i allerhøjeste grad også konfirmandernes yndlingsdag. I dag fejrer vi en af livets allerstørste fester: konfirmationsfesten. En fest, som bygger bro til mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage, som kommer herefter. Konfirmationsfesten bygger bro til den daglige fest. Når den sidste gæst er gået hjem, og I sen aften ligger fulde af glæde og mætte i jeres senge efter yndlingsfesten, fortsætter Guds fest. I konfirmander skal også efter dagens fest vandre i grønne enge, hvor livets flod risler ved jeres fødder. Dagens evangelium henviser til pinsen, der snart banker på vor dør. Jesus forsøger at opmuntre sine disciple. Han siger til dem, at de ikke skal være kede af, at han forlader dem. I stedet for ham selv vil han sende dem en slags suppleant. Jesus Kristus vil sende dem Helligånden i pinseliljetiden. Jesus Kristus sender os i den kommende pinse en slags moderne tilkaldevikar. Han sender os Guds ånd, som enhver af os kan anråbe, når det brænder på. Guds ånd vil som en anden advokat føre din og min sag. Men tro nu endelig ikke, at Guds ånd er en slags sovepude. Ligesom en træner, der fører sit hold til mål og fremgang, lærer Guds ånd os at bekæmpe det onde, forsage djævlen, som vi om lidt skal høre konfirmanderne bekende det i vor fælles trosbekendelse. Gud Herren lader sit ansigt lyse over jer konfirmander og jeres sejlads på det store verdenshav. I dette øjeblik sidder I bogstavelig talt i Guds skib. Skibet, som aldrig lader sig opsluge af oprørt hav. I er besætning på Guds skib på en yndlingsdag. Velkommen til konfirmandernes og Guds fest, træd indenfor og smag på Himmerigets petitfour. Nyd årets højtsvævende sommerfuglepiger og drenge. Festklædte unge, der suger håbefuld fremtid og varme fra kirkens rum og deres kære næsten som bier, der suger nektar fra havens blå perlehyacinter og omdanner blomstens nektar til honning.»tænk over det. Tænk under det,«som Peter Plys siger så viist. Når Peter Plys slår øjnene op til en ny dag, strækker han sig og tænker: Sikke en pragtfuld dag! I dag er min yndlingsdag. Jeg skal spise honning og drikke te og nyde hvert et øjeblik i fulde drag. Grib dagen! Griber du dagen? Hvad er det første, du tænker på, når du begynder at vågne? Er det popcorn til morgenmad? Eller måske snarere grillede skumfiduser og et blussende lejrbål i den lune sommeraften? Har du glædet dig over dynedrømmeri og lockout, som syntes endeløs? Måske hørte I lærken fløjte på marken? Jeg har ikke kunnet finde Peter Plys kommentar til den lange skolekonflikt, men han har i en anden sammenhæng sagt:»folk siger, at ingenting er umuligt, men jeg laver ingenting hver dag.«og dog. Hvem har som Peter Plys sagt så mange kloge ting og det er vel også en slags beskæftigelse. Peter Plys er en viis bjørn med stor forkærlighed til søde sager. Peter Plys er skabt med næse for sukker og yndlingsdage. Glem det med sukkeret på de almindelige dage, men husk på det med yndlingsdagene.»hvilken dag er det i dag,«spurgte Peter Plys.»Det er i dag,«svarede Grisling.»Min yndlingsdag,«sagde Peter Plys. Tænk over det. Tænk under det. Når du begynder at vågne, og dagen venter derude, så fold dine hænder og sig din Gud tak for tusindfryd i græsset, giraffer i Afrika, og den vide horisont med guld på sky også her hos os i Bjerregrav, Klejtrup og Hersom. Fold dine hænder og tak din Gud for alle dem, du holder af, alle dem, du suger nektar fra. Nektar, som forvandles til livgivende honning. Som Peter Plys siger:»det er altid godt at vide, hvor man har sin familie og sine venner, uanset om man behøver dem eller ej.«på denne yndlingsdag sejler vi alle døbte i Guds båd. Allerede i dåben påmønstrede vi Guds skib og sejlede ud på livets hav. Et hav, der kan ligge ligeså stille som et rådyr i skjul for regnen, men også et hav, hvor strømmen kan tage os de forkerte steder hen. Man kan komme på så dybt vand, at man har brug for stærke hænder, der holder én fast. Hver morgen hilser solen os fra lysets hjem. Solen hilser godmorgen og siger: gør jer umage med livet og pas vældig godt på hinanden. Peter Plys siger:»hvis nogensinde der kommer en dag, hvor vi ikke er sammen er der noget, du altid skal huske på: Du er modigere, end du tror; stærkere, end du ser ud til og klogere, end du ved. Men den vigtigste ting er, selv om vi ikke er sammen at jeg altid vil være hos dig.«det var noget i den stil, Jesus lovede jer, dengang I blev båret til døbefonten. Altid. Altid. Altid vil jeg være hos jer. Det løfte bekræfter Jesus Kristus i dag, og I bekræfter, at det er et yndlingsløfte, der rammer jer lige i hjertet. Jeg vil igen i år sige jer, årets yndlingskonfirmander, tusind tak for de mange timer, vi har nydt sammen. Det har været petitfour, samværet med jer har været en aldeles udmærket måde at begynde dagen på, og jeg er altid - næsten altid - gået opløftet ud i verden fra konfirmationsforberedelsen.»hvilken dag er det i dag,«spurgte Peter Plys.»Det er i dag,«svarede Grisling.»Min yndlingsdag,«sagde Peter Plys. Alting kan ske. Guds ansigt lyser over jer. Hjertelig tillykke med yndlingslivet. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde:»nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.«joh.16,5-15 5

6 6 Gospelgudstjeneste

7 Meddelelser... Indsamlinger Vester Bjerregrav menighedsråd har besluttet, at der er følgende indsamlinger i kirken: I pinsen samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp. Til høstgudstjenesten samles der ind til De danske sømands- og udlandskirker I julen samles der ind til Børnesagens Fællesråd. Nytår samles der ind til Det danske Bibelselskab. Indre Mission i Klejtrup Juni: Onsdag d. 5.: Bibeltime. Juli: Ferie. August: Onsdag d. 7.: Bibeltime. Mandag d. 5.: Hobro Indre Mission afholder kredsgeneralforsamling i Klejtrup Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne! Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14:00-16:30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf Bogbussen holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl. 15:20-15:50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl. 16:05-16:45. Tør du u give dig selv en udfordring, u sætte dig et mål og u har du det, der skal til? SPEJDERNE ER STARTET IGEN KOM OG VÆR MED: Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl. 17:00-18:30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Seniorerne ( kl.): Mødes tirsdag i lige uger kl. 19:00-21:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder. H Vi mødes i spejderhytten, Toftehøj på Viborgvej 39 i Klejtrup. Du kan finde flere oplysninger om os på: Gudstjenester på Klejtrup Friplejehjem Planlagte gudstjenester til og med 3. oktober 2013 Onsdag den 8. maj kl. 14:00 med efterfølgende kirkekaffe Torsdag den 30. maj kl. 10:30 Torsdag den 20. juni kl. 10:30 (Jørgen Pontoppidan) Torsdag den 11. juli kl. 10:30 Torsdag den 1. august kl. 10:30 (Jørgen Pontoppidan) Torsdag den 22. august kl. 14:00 med efterfølgende kirkekaffe Onsdag den 11. september kl. 10:30 Torsdag den 3. oktober kl. 10:30 Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Klejtrup modtager med tak alt brugbart - og dødsboer afhentes. Åbent man.-fre. kl Tlf Se kirkernes hjemmesider - på: Kirkens Korshær: Menighedsrådsmøder Datoer for fremtidige møder; Hersom: 26. september. Alle møder er kl. 19:00 i Præstegården. Bjerregrav: 29. august 5. november. Alle møder er kl. 19:00 i Bjerregrav Ældrecenter. Klejtrup: 20. juni. Alle møder er kl i Klejtrup Sognehus. Pilgrimsvandring Kirkens Korhærs årlige vandring afvikles i år på en strækning fra Viborg til Mariager. På ruten gør de bl.a. ophold i Klejtrup og overnatter der. I den forbindelse afholdes et møde i Klejtrup Sognehus TIRSDAG den 4. juni kl i samarbejde med Genbrugsbutikken. Pastor Lena Bentsen, Ålborg, taler over emnet:»på arbejde med korshærs- og arresthuspræst«. Der er kaffebord og alle er meget velkomne. Konfirmation: Indskrivning til konfirmation Onsdag den 11. sept. kl. 19:00 inviterer jeg konfirmander og forældre fra Hersom og Vester Bjerregrav sogne til velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Torsdag den 12. sept. kl. 19:00 inviterer jeg ligeledes konfirmander og forældre fra Klejtrup sogn til velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 38. I Klejtrup Sognehus første gang onsdag den 18. september. I Hersom Præstegård begynder forberedelsen torsdag den 19. september. Eleverne i 7. klasserne på Bjerregrav Friskole og Møldrup Skole får et velkomstbrev i slutningen af august via skolerne. - Jeg glæder mig meget til at lære de kommende konfirmander at kende! -Vel mødt til gode og sjove timer. Kirsten Krab Koed Sognepræst 7

8 Min moders gamle skolehæfte... En dag fandt jeg i min moders gamle skolehæfte noget spændende læsning (synes jeg). Efterhånden som jeg læste videre i det, kom jeg til at tænke på, at andre måske også ville synes om at læse det. Min moder blev født i 1908 og døde i En del af det hun har skrevet er fra årene 1921 og 1922, og det gør det jo ikke mindre spændende. Hun har fortalt mig lidt fra hendes barndom, som absolut ikke var en»dans på roser«. Hun blev født udenfor ægteskab, og som hun selv udtrykte det, blev hun»læsset af«, hjemme hos hendes bedsteforældre i Ørris. Bedstemoderen var ikke særlig god imod hende, men bedstefaderen derimod holdt altid hånden over hende. En af de ting hun fortalte mig var, at da hun begyndte at gå i skole, var der én af de andre piger fra klassen, der oplyste hende om, hvem hun egentlig var, ved at sige:»ha, ha! Hende, du tror, er din mor, er bare din bedstemor«. Så da hun kom hjem, spurgte hun jo, om det var rigtigt, men det eneste svar, bedstemoderen gav hende, var en sviende lussing. Bedstemoderen havde selv født 11 børn, og var vel mættet af blevask og børnepasning, forståeligt nok. De sidste år min mor levede, var hun meget dement, som det hedder i dag. I»gamle dage«, sagde man,»at de gamle var gået i barndom«. Det passede rigtig godt på min mor, for hun kunne jo ikke huske det der skete omkring hende, men derimod al den uretfærdighed, som var overgået hende i barndommen, det kom frem om aftenen, når far og mor sad og så fjernsyn. At have en så nær pårørende som en mor, der er dement, er utrolig hårdt til tider. I begyndelsen er det svært at forstå, hvorfor det nu skal være sådan og endnu sværere, at tage den beslutning, om at den»demente person«er nødt til at skulle på plejehjem, hvor der er professionelle personer til at tage sig af dem. Det var utrolig hårdt for min far dengang, men hvis ikke min mor var kommet på et hjem dengang, var det endt helt galt med min far. Han var 88 år dengang, fik aldrig en ordentlig nattesøvn, han turde ikke, da min moder ville gå tur, men ikke kunne finde ud 8 af, om klokken var 2 om eftermiddagen eller om natten. Efter at mor var kommet på hjem, gik der nogle få måneder, inden min far turde besøge hende, for som han sagde:» jeg ved ikke hvad der vil være værst for mig, for det første, at mor ikke kan huske mig, eller for det andet, at hun vil klamre sig til mig og vil med hjem, vi har dog trods alt været gift i over 60 år«. Jeg må sige, at det forstod jeg egentlig godt, men til sidst indvilligede han i at min mand, Egon og jeg hentede ham og det gik rigtig godt. - Far fik det meget bedre med sig selv efter dette besøg. Han kunne se, at mor jo egentlig havde det godt hvor hun var. Hun levede fuldstændig i sin egen verden, men var jo ikke i pine og blev passet godt, så i bund og grund, var det værst for os i den nærmeste familie. Min moder, Agnete (Nielsen) Dalsgård døde i 1994 den 12. august, som 86 årig, og min far Niels Dalsgaard døde i 2004 den 4. august. Han blev 102 år. Æret være deres minde begge to. Bodil (Dalsgård) Andersen - fra min moders gamle skolehæfte: (Stil) Agnete Jensen 1922 Ordsprog og deres Betydning! Et Ordsprog kan ofte fortælle meget. Der er mange Ordsprog, som man slet ikke ved, hvem der har skrevet, og der er mange af dem, som er fra lang Tid tilbage.»godt begyndt, er halv fuldendt«! Sådan lyder et Ordsprog, og hvad vil dette så fortælle os? Det lyder jo ganske forståeligt, for det er jo godt, at få begyndt godt, f. Eks. i et Menneskeliv, er det af meget stor Betydning, som Barn at blive opdraget på den rigtige Måde, men at fuldende det, er meget vanskeligt; Der er Fristelser i Livet, som mange Mennesker falder for. Og større betydning har dog også Slutningen på et Menneskes Liv; thi det gælder jo om, at få sit Regnskab med Gud i Orden.»Du skal ikke til i Morgen opsætte, hvad du i Dag kan udrette«dette Ordsprog fortæller, at man ikke må opsætte noget Arbejde til en anden Tid, men altid udføre det, når som helst, man har lejlighed dertil.»en tavs Mund, og en tro Hånd, finder Brød overalt«dette vil sige, at den der kan bevare en Hemmelighed, og gøre sit arbejde godt og propert, altid kan komme frem i Verden.»Flittig Hånd og sparsom Tand, hjælper frem så mangen Mand«Dette Ordsprog er i megen lighed, med det foregående, og det har også næsten samme Betydning, men er forandret med Ordene, for det viser jo, at man skal være flittig og sparsommelig med sine Sager, ligegyldig, hvad som helst det er.»den, der har gode Tanker, er altid i godt Selskab«! Den der er god, vil også altid derhen, hvor den kan få mere godt at vide.»hundene er aldrig enige uden, når de er efter en fed So«! Mennesker har den slemme Fejl, at de vil så gerne tale ondt om deres Medmennesker, derfor har den, som har skrevet dette Ordsprog villet vise Menneskerne, at det er forkert, skønt de alligevel godt ved det, har de ikke tænkt over det, og derfor er de i Ordsproget blevet lignet ved Hunde og den omtalte ved en fed So.»Når Enden er god, er alting godt«!

9 Årets konfirmander... Klejtrup Kirke Fra venstre mod højre bagest: Sine Kolind Høgh, Marcus Vadsholt, Frederik Jørgensen, Matthias Juuls - gaard, Gustav Fruer - gaard, Sebastian Bailey, Kristian Valentin Jensen. Fra venstre mod højre forrest: Ann Catrine Blicher Sjøgaard Eriksen, Stephanie Linea Mortensen, Therese Aldanov Adser, Maria Bonne Andersen, Louise Juul, Nanna Møller Nielsen, Emma Tordrup Østerlev. V. Bjerregrav Kirke Fra venstre mod højre: Sebastian Madsen, Julie Kristensen Vorre, Kristine Gammelby Jensen, Kasper Hinge Søndergaard 9

10 - fra min moders gamle skolehæfte: En Negerslave! Der var engang en Negerslave som, var Jesu Kristi ven, han havde altid omgang med, sin Gud i Himmelen, han fattig var, men endda rig en Slave, men dog fri, den sjæl, som Jesus frigjort har, ja, han er virkelig fri. Lig ham, som ægte Perler farvede, var Slaven fri og glad, men særlig, når han til sin Gud, og kære Fader bad. Han kunne ikke bede tyst, nej, højlydt råbte han, det vakte Mishåb mangt et sted, mest hos hans Ejermand. Den Slave jeg vel sælge må, som tænkt, så gjorde han, den stakkels Slave førtes nu, bort til et fremmed Land. Til Markedet han, der blev ført, hvor han bedrøvet stod, da af en Fremmed, han blev spurgt, - hvad går der, dig imod? Ak, Herre jeg skal sælges, thi, jeg brød min Herres bud, han syntes, at jeg bad for højt til Herren, til min Gud Mens de således taltes ved, ham Slavens Ejermand, har den Slave nogen Fejl, den Fremmed spurgte ham. Han har ej nogen, anden Fejl, end den han beder højt han er en karsk og dygtig Mand med ham, jeg var for nøjet. Hans råben højt i vilden Sky, jeg vil ej have mer, men tænk, hvor Gud nu styrer alt, så det til bedste sker. Jeg håber dig med Hustru, Børn, i mig du hører til, så må du, bede højt til Gud, så ofte, som du vil; Du også bede skal for mig, og for mit hele Hus, nu Slaven takkede sin Gud, for ham op gik et Lys. Et år derefter kom den Mand, som ejed Slaven før, For at tilbagekøbe ham, et større Bud han får. Thi, siden han ham fra mit Hus er Lykken vegen bort, og i det Modgang uroder mig i småt og så i stort. Jeg sælger ikke denne Mand, for hvilken Pris som helst, thi, siden han kom i mit Hus, er jeg en synder frelst. Min Hustru er og nu Guds Barn, og selv, jeg takker Gud, som sendte mig en sådan Mand, der beder højt til Gud. Det Slaven stod og hørte på, og tænk, hvor glad han blev, da han på gamle Massa ser, et kærligt Ord han har. Når jeg for nye Massa bèr, jeg beder og for dig, at vi må engang samles hist, hos Gud i Himmelen. Elias bad til Herren Gud, skønt Jesabel var vred, og Daniel gjorde ligeså, skønt Fyrsten mod ham stred. Tak gode Gud, der hører Bøn, der går langt mer end så, hjælp os, som Bønnernes Ånd har fået, at agte mer derpå. 10

11 Koncert i Sognehuset i Klejtrup onsdag d. 12. juni Onsdag den 12. juni får Klejtrup Sognehus besøg af den, i vore sogne, kendte sanger: Kamma Bidstrup Kamma har, som kirkemusiker, lavet mange solokoncerter og været med i større sammenhænge som altsolist i passioner og oratorier, og desuden været flittigt brugt som korsanger på Den Jyske Opera og i Danmarks Radios Vokalensemble. Kamma Bidstrup og undertegnede har arbejdet sammen som duo i en årrække både i kombinationen sang/klaver og sang/orgel. Kammma Bidstrup er uddannet klassisk sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Jeg er, ved siden af den rolle i kender mig i som organist, uddannet pianist ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Venlig hilsen Jeres organist Jacob Græsholt FORSKELLIGT FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere. Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen. Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en»omsorgs- og ansvarserklæring«til sognepræsten, hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du finder yderligere oplysninger om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du også udskrive blanketten. DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen. Når barnet er døbt, er det optaget i den kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt ved søndagens guds tjeneste. Barnets forældre kontakter sognepræsten for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mødes herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i præstegården, men sognepræsten besøger også gerne de nybagte forældre i hjemmet. Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen. Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er aldrig for sent at blive døbt! NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Børn skal navngives, inden de fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten»navngivning«til sognepræsten. Blanketten skal underskrives af begge forældre. BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til døden skiller dem. Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være medlem. Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes en»prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden. DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler også en dato for begravelse eller bisættelse med sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten. NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn, skal du sende blanketten»navneændring«til sognepræsten. En navneændring koster 470,00 kr. Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger. SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, og man kan altid ringe eller sende en , hvis man har brug for en snak. Så finder I sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager også hjemmealtergang. BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter til dig. 11

12 Gudstjenesteliste Dato HERSOM V. BJERREGRAV KLEJTRUP Søndagens navn JUNI 2. juni 11:00 09:30 1. s. e. trinitatis 5. juni 14:00 Gudstjeneste Grundlovsdag i præstegårdshaven med efterfølgende grundlovsfest. Fælles for pastoratet 9. juni 09:30 11:00 2. s. e. trinitatis 16. juni 11:00 KKK afløser i Hvam 3. s. e. trinitatis 23. juni 09:30 11:00 4. s. e. trinitatis 30. juni 19:30 R. Ryholt, A 5. s. e. Trinitatis JULI 7. juli 09:30 11:00 Viborg 6. s. e. Trinitatis Kirkeradio 14. juli 11:00 KKK afløser i Tostrup 7. s. e. Trinitatis 21. juli 11:00 KKK afløser i Roum 8. s. e. Trinitatis 28. juli 14:00 S. Christensen, A 9. s. e. Trinitatis AUGUST 4. august 19:30 R. Ryholt, A 10. s. e. Trinitatis 11. august 14:00 R. Ryholt, A 11. s. e. Trinitatis 18. august 19:30 S. Christensen, A 12. s. e. Trinitatis 25. august 19:00 Fælles Frilufts- 13. s. e. Trinitatis gudstjeneste, voldene, Klejtrup SEPTEMBER 1. sept. 11:00 09: s. e. Trinitatis 8. sept. 09:30 11: s. e. Trinitatis 15. sept. 11:00 Efterfølgende KKK afløser i Hvam 16. s. e. Trinitatis reception i ældrecentret. - Else s 25 års jubilæum 22. sept. 11:00 09: s. e. Trinitatis 29. sept. 09:30 Fyld Danmarks 11:00 Fyld Danmarks 14:00 Fyld Danmarks 18. s. e. Trinitatis Kirker til høst- Kirker til høst- Kirker til høstgudstjeneste. gudstjeneste. gudstjeneste. Cider Kirkefrokost Kaffebord Gudstjenester kl er som hovedregel med altergang! De tre menighedsråd har besluttet, at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl LSD-grafisk Mail:

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Nyt fra Hersom Sogns Menighedsråd.....

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer..!............. s. 2 Sæsonstart for børnekor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2012-56. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2012-56. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2012-56. årgang INDHOLD Siden sidst Forskelligt (informationer) s. 2 Konfirmandernes bøn: Kære Gud s. 2 Adresser s. 3 Påske! Hvad vil

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere