2 Juni/Juli August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Juni/Juli August 2014"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014

2 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring i haverne. Og hvis vejret er rigtig godt, drages folk i alle aldre mod strandene ja der er masser af liv overalt. Vi kommer på mange måder hinanden meget mere ved, når det er sommer, end ellers, ja vi er nærmest mere i live, end vi er det på andre tider af året. Nogle gange kan det næsten blive for meget, og man har brug for lidt»pause-ro«. Her tænker jeg, at kirken måske kom mer ind i billedet, både for turister, landliggere og fastboende. Vi har jo rigtig mange kirker på Ærø, både i by og på land, og i og omkring kirkerne finder man noget, man ikke finder andre steder:»pause-ro«. Man kunne starte med et kirkegårdsbesøg. Ærø har mange spændende kirkegårde, der fortæller hver deres historie, og om man er stedkendt eller ej, så får man noget med sig derfra. Stilhed og ro, fornemmelse for tidligere tiders liv Hvem boede her, hvad lavede de, hvordan har man valgt at mindes dem? Og hver kirkegård har jo i øvrigt sin kultur, lige fra de store gamle by - kirkegårde, til de nyere kirkegårde, uden for bymidterne over landsbykirkegårdene, herunder de runde kirkegårde. Hver kirke sin eller sine kirkegårde, med hver sin kulturhistorie. Kirkegårdene er derudover også at betragte som et stykke natur. De er en mellemting mellem parker og haver og kaldes af mange også med rette»de dødes have«. Og i og med, de er»de dødes haver«, er de også de levendes. Små pletter på jorden, hvor man er både jorden og himlen nær, og hvor man kan nyde»pause-ro«. Efter et kirkegårdsbesøg, kan et kirkebesøg for mange være en lise for sjælen. Vi har 7 kirker, hvoraf de 6 er åbne i dagtimerne. Bregninge Kirke er oven i købet vejkirke. Og når der er gudstjeneste er alle jo altid velkomne i alle kirkerne. Men gudstjeneste eller ej så er kirken et ganske særligt rum at komme 2 Kirkerne i sommerlandet ind i, ikke mindst på en rigtig varm sommerdag, hvor det kan være helt rart at komme ind i et forholdsvis svalt kirkerum fra en måske lige hed nok sommerdag. Og i kirken møder man mere end et friskt pust af svale vinde, her møder man et pust fra fortiden, nutiden, fremtiden og evigheden. Nogen siger, når de kommer ind i et gammelt hus, at det er, som om væggene kan tale, og det er vist lidt sådan, det kan være at komme ind i en kirke. Nogle steder møder man kalkmalerier, andre steder er det måske blot farverne, der taler deres eget sprog. Bænkene er gule som kornmarker før høst, loftet blåt som himlen, eller bænkene er blå som havet. I en af vore kirker er altertavlen omkranset af en dybrød farve, der leder tankerne hen på kærligheden, og Jesu Kristi blod. Og bliver man lidt i kirkerummet, så fortæller inventaret også sin historie. Hver ting har sin historie: lysekronerne, kirkeskibene, ikke mindst i Marstal, ja og altertavlerne, der har hver deres spændende nyere eller ældre historie, måske en sammenfletning af bibelhistorie og lokalhistorie skåret ud i træ eller malet på lærred. I en af vore kirker er der også lidt for botanikerne i kirkeudsmykningen, idet kirkebænkene i Ærøskøbing Kirke er bemalet med billeder af den danske flora. Der venter enhver, turist, såvel som landligger og fastboende en masse oplevelser, hvis man går på opdagelse i de ærøske kirker. Det er spændende rum. Der er både noget for øjet og sjælen. Og så er der dét med»pause-roen«. Den findes tit i en helt unik udgave i vore gamle kirker, både når de blot er åbne for besøg, og når de er i brug. For der er altså et eller andet sær - ligt ved troens rum. Det er ikke uden grund, at langt de fleste mennesker pr. automatik andægtigt hvisker til hinanden i stedet for at tale højt, når de kommer ind i kirkerummet. Stilhed og andægtighed hænger tit sammen. Og andægtighed kan så, netop når man er i kirken, sætter sig på kirkebænken og kigger ud i rummet og i evigheden, udvikle sig til eftertanke og bøn. Man opdager måske pludselig, at man er en del af en stor og lang historie. Man opdager, at man er en lille unik brik i den store sammenhæng, og måske bliver man grebet af en trang til på en eller anden måde at udtrykke sin tak, måske i bøn eller sang. Og kommer man forbi en af øens kirker omkring gudstjenestetid, så kun - ne det være en idé at tage en gudstjeneste med. Der er gudstjenester i alle øens kirker stort set hver søndag. Der er også gudstjenester på andre af ugens dage, af vidt forskellig karakter. Der er stillegudstjenester, musik - andagter, gudstjenester for børn og unge, ja og for ældre. Og så er der gudstjenester specielt for dém, der er til jazz. Ja, jeg var lige ved at sige, at der er Gudstjenester for enhver smag. Og en ting er gældende for dem alle. De giver»pause-ro«. De river os ud af en travl hverdag, eller måske lige så hektisk ferietid. De giver et åndehul. f.eks. i sommervarmen. Der er ingen, der siger, at man skal kunne lide den musikalske ramme, forstå liturgien og de bibelske tekster fuldt ud, eller være enig med hvert et ord i præstens prædiken, eller deltage i nadveren, som ofte er et indslag i gudstjenesten, men ét eller andet, tænker jeg, giver det altid at tage del i en gudstjeneste, nemlig»pause-ro«. Måske nyder du bare det at være i kirkerummet, måske keder du dig lidt, måske synes du virkelig, du får noget med hjem, en musikalsk oplevelse, noget at tænke over, eller en taknemmelighed over at være en del af den dybe sammenhæng som vi fejrer, og holder sammen om i kirken. Nyd sommeren den giver os liv og gør os glade, men und også dig selv en smule»pause-ro«i en af øens kirker, på vej til eller fra stranden, museumsbesøget vandringen ad Øhavsstien, shoppingturen, eller måske midt i familie - besøget. Kirkerne på Ærø er mange mulighederne ligeså! God sommer! Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirke - kontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/oplys barnets person-nummer, dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen.) Der er mulighed for at blive be gravet/ bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirke-/ kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Kirkebilen Ring Ole s Taxi el Ærø Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Inge Christensen, Ommel. Janet Ligaard, Rise. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Ingolf Andersen, Søby. Har du ris eller ros til kirkebladet, forslag eller måske et indlæg, kan det sendes til Mail: Samtale med Mona i Tranderup Jeg føler mig privilegeret. Hvorfor dog? Jo, ved mine alt for sjældne besøg i Krogkilde Autovask har jeg altid på afstand beundret den statelige hvide hovedbygning, der hører til anlægget. Nu har jeg et ærinde der, for husets frue Mona vil gerne interviewes til kirkebladet, så jeg tropper op en ganske almindelig lørdag og bliver budt inden for af Mona, der tager imod veloplagt og afslappet. Manden Lars er ikke hjem - me, yngste søn Kasper på 6 er netop stået op af bad, og ældste søn Anders på 10 spiller computer med en kammerat. Der er lavet kaffe og tændt stearinlys. Alt ånder idyl i de smukke luf tige rum. Det er nu på tide at oplyse, at Mona er medlem af det ærøske menighedsråd, hvor hun er rådets se - kretær og Tranderup sogns kirkeværge. Det er derfor, jeg er kommet. Hvad fik dig til at gå med i menighedsrådsarbejdet? Svaret kommer prompte: Lysten til at være med i noget. Da dette så bød sig, slog jeg til. Og jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Jeg glæder mig sådan til hvert eneste af vores møder. Det har også betydet meget, at min nabo Con - ny er med og har været det længe, altså fra den tid, hvor Tranderup havde sit eget menighedsråd. Vi er de eneste to fra området og fungerer rigtig godt sammen. Os imellem er det ikke så formelt, vi ordner mange ting over hækken så at sige, og det er ikke nød - vendigt i vores indbyrdes samarbejde, Forsidebilledet:»Du danske sommer...«fra Ærøskøbing Kirkes tårn fornemmer man begrebet købstadskirke. Byens røde tage på de mange fredede bygninger, havnen og det blå øhav som horisont fås ikke mere idyllisk og unikt. Den nuværende kirke blev opført og er den 3. kirke på stedet. Den forreste bygning nedenfor kirken er det tidligere kapel, der nu er renoveret og fungerer som konfirmandstue og mødelokale. (Foto/tekst Peter Nielsen) Ærø Menighedsråd Kirsten Svane Anne Folting Haase Benedicte Busk-Jepsen Carsten Jessen Hansen Mona Madsen Fredy Zurfluh Inge Christensen Kirsten Clausen Ole Nielsen Randi Skinner Berit Elena Woy Åse Moritzen Else Emilie Madsen Conny Larsen Johan Knudsen Kirsten Langdill at tingene er aftalt lang tid i forvejen. Vi tager det, som det kommer. Her i vores lille sogn var vi da noget bekymrede inden sammenlægningen, for ville vi drukne i det store råd? Dette er på ingen måde sket. Alle bliver hørt, og vi er gode til at lytte til hinanden. Jeg er ikke vokset op i et kirkeinteresseret hjem, det vil jeg ikke sige. Men jeg er døbt og konfirmeret og kom i kirke til jul med mine bedsteforældre og ellers sjældent. Det er interessen for at være med i noget, der driver mig, og på den måde kunne det lige så godt være en sportsklub eller en anden slags forening. Jeg vil bare gerne være aktiv. Dog tænkte jeg, da jeg kom hjem fra vores konstituerende møde og havde fået posten som sekretær for rådet og som kirkeværge her i sognet, foruden at jeg kom med i det stående udvalg: Jens Hebsgaard Aksel K. Larsen Hanne Fynbo Jeppe Sørensen Janet Ligaard Lars Peter W. Kristiansen Agnes Haugaard 3

4 Hold da op, hvad er dog alt det, jeg har raget til mig? Men hvor er jeg blevet glad for det! Ikke sådan, at jeg synes, det er nødvendigt at være dybt troende, nej, menighedsrådsarbejde er for alle, og jo mere forskellige vi er, jo mere giver vi til hinanden. Jeg vil gerne vise, at kirken er for alle. Dermed mener jeg, at der i fokekirken ikke er forskel på folk ingen øvre eller nedre status, som sætter folk i en rangorden. Her er der plads til os alle, og her er der intet hierarki, som der kan være ude på arbejdsmarkedet eller i foreningslivet. I menighedsrådet er der også mange praktiske ting at tage stilling til og mange tal. Jeg har haft stor gavn af vores graver Hans, der har lært mig så meget. Da jeg var helt ny i rådet, bad jeg om en rundvisning i kirken, og vi fik et par spændende timer til at gå med dette, jeg var i hver en krog og endda helt oppe på kirkeloftet over hvælvingerne, mens Hans fortalte og fortalte. Det er han god til. Han har da også været graver her i over 30 år, er meget dedikeret og ved alt, hvad der er værd at vide og mere til om kirken og kirkegården. Jeg har også haft stor gavn af Aksel fra Rise sogn, der på ekstramøder har undervist os i regnskab og budgetter. Alt det med tal er temmelig omfattende i menighedsrådet. Jeg føler også at have et fint samarbejde med vores kirkesanger Linda, vores organist Gitte og vores præst Jeppe. Det fungerer bare. Måske det har været en fordel at være ny, for så var der ikke noget med at tænke, at»sådan plejer vi«. Kan du nogen gange have dårlig samvittighed over for din familie, når du tager af sted til møder? Overhovedet ikke. Sådan har jeg aldrig haft det. Jeg har også altid haft det godt med at tage på arbejde og ind imellem rejse udenøs i embeds medfør. Lars er tit lige taget på arbejde, når jeg selv kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen, og i så tilfælde har parolen lydt om morgenen:»farvel, vi ses i morgen«, for så er han nemlig først hjemme til midnat. Børnene kan jeg altid finde pasning til hos min far og Karen i Bregninge eller mine svigerforældre i Ærøskøbing, og de elsker at være der. Det er rart, at vi kan trække på bedsteforældrene. 4 Er der dukket overraskelser op, mens du har været medlem af rådet? Mona tøver lidt, inden hun svarer. Men så kommer det: Ja, mange. Det hele var jo nyt. Men jeg er ikke den, der bliver skræmt. Jeg spørger og spørger, og jeg tør. Jeg giver ikke op. Det er min opgave som rådets sekretær at stille dagsordenen op, så når det stående udvalg det kaldes også forretningsudvalget holder formøde ca. 10 dage før menighedsrådets møder, listes alle punkterne på den kommende dagsorden op, og ofte diskuterer vi, så det brager, så vi har lært hinanden godt at kende i det udvalg. Det er nogle gode møder, hvor er det sjovt at være med. Der kan nemt være punkter på en dagsorden. Nogle af dem er selvfølgelig små ting, men kan godt tage lang tid. Jeg har et vældig godt samarbejde med Kirsten, der er formand for menighedsrådet, og vi hjælper hinanden med sagerne. Det har vi nemt ved at finde ud af. Da jeg var til stede i Tranderup Kirke under De Ni Læsninger i december, kom du gående op gennem kirken med din yngste, og jeg lagde mærke til, hvor frimodigt han gik, som følte han sig godt hjemme der. Er børnene tit med i kirke? Det er de ind imellem, når de da vil. Jeg går selv ret ofte i kirke. Der har jeg et frikvarter og kan slappe af lidt fra de dagligdags praktiske ting og føler mig nærværende og modtagelig. Kasper på 6 plejer at sidde og læse i kirkens billedbøger, en time kan godt være lang tid for en lille dreng. Den store synger godt med på salmerne. Han går i 3. klasse og skal snart være minikonfirmand. Vi er en sangglad familie, og jeg vil gerne have, at kirken skal være et naturligt sted for børnene at komme. Jeg er stolt af kirken, der er lille, intim og hyggelig, og vi prøver at passe godt på den. Kirkegården er også flot og velpasset, det er nu Hans, der skal have æren for det. Jeg kunne heller ikke tænke mig at bo andre steder end på Ærø, der for mig simpelthen er det eneste og bedste sted på jorden at leve. I er som nævnt kun to fra Tranderup sogn i menighedsrådet. Har I nogen at trække på, når der er arrangementer i kirke og menighedshus? Ja, det har vi. Til sogneeftermiddagene er jeg ikke til stede, for da er jeg på job i Ærøskøbing. Men Conny står for det, og vi har flere, som vi til hver en tid kan bede om at bage en kage eller gøre et eller andet, og de er altid hjælpsomme og gør det gerne. Hans, vores graver, hjælper også til. Der er tit omkring 25 personer til sogneeftermiddagene. Men i julen hjælper jeg Hans. Han kan ikke klare alene både at kime og at tænde lys, så da er det mig, der tænder lysene i kirken. Og sådan finder vi ud af det på en smidig måde... Jeg siger farvel til Mona og børnene og forlader det smukke hjem med en varm og sikker følelse af, at der leves et godt og aktivt liv derinde. Tak for samtalen. Anne Røndal Menighedsrådsmedlem Uden rigtigt at vide, hvad jeg sagde ja til, kom jeg i menighedsrådet, men det har indtil nu været spændende på alle områder. Selv om der godt nok er man - ge ting at tage stilling til. Bosiddende i Ommel er jeg mest bruger af Ommel Kirke og holder meget af aftengudstjenesterne, som nok passer bedst ind i min søndag. Men også gudstjenesterne på Marstal Ældre Center, hvor jeg arbejder i dagcenteret, er dejlige at deltage i. Jeg sidder med i bladudvalget og Marstal aktivitetsudvalg. En af grundene til jeg sagde ja var, at jeg gerne vil gøre noget for at»åbne«kirken ved at lave andre former for gudstjenester, selv om om der i for - vejen var mange. Men megen tid går med administrative ting. Dog arbejdes der hele tiden med nye tiltag. Kunne vi bare få bedre fat i de unge mennesker. Det har været spændende at møde så mange engagerede medarbejdere, frivillige og rådsmedlemmer, jeg priser mig lykkelig for, at der er flere medlemmer, som havde kendskab til alle de love og regler, der er for kirkerne og deres regnskab. Hilsen Inge Christensen

5 Bregninge og Søby Kirker Sognepræstens ferie 3/8-15/8 mail og telefonsvarer henviser til øens andre præster. Præsten træffes i Sognehuset på Søbakkevej 6, mandag kl fra den 1. september Hver mandag kl vil jeg være at træffe i vores Sognehus på Søbakkevej lige ved Søby Kirke. Går man ind ved hovedindgangen til kirken og rundt om den, er der et tydeligt hul i hækken ned til Sognehuset. Kom forbi for at vende problemer med kristendommen eller en personlig samtale om eksistentielle spørgsmål. I kan også ringe i forvejen på tlf daglig jeg har telefontid kl (fredag fridag). Præsten har tavshedspligt! Agnes Haugaard Begravede Søby Kirke Børge Strandberg, Langebro 2, Søby. Caroline Kathrine Jørgensen, Biografvej 1, Søby. Begravede Bregninge Kirke Selma Karla Petersen, Gilleballetofte. Tidl. Tværby Bregninge og Rummes Agre Søby. Arne Carlo Ravn, Øster Bregninge 23. Søby Kirke søndag den 27. juli kl Ærø Single Folk Festival Trofast møder en meget stor flok af festivalens deltagere op til denne tidlige morgengudstjeneste, hvor musikken for en stor del også leveres af tilrejsende deltagere med vores egen organist ved orglet. Kirken er altid fyldt med positive og glade festivaldeltagere, der alle møder op trods aftenens sene program. Sognepræst Jeppe Sørensen er prædikant og leder forløbet. Gudstjeneste på Søby Værft i den store hal med Søbykoret søndag den 31. august kl Med den åbne himmel og kajen som altertavle afholder vi igen i år en semiudendørs gudstjeneste for hele Ærø. Søbykoret hjælper med salmesangen og vil også synge egne indslag. Efter gudstjenesten vil vores lokale sogneudvalg sørge for kaffe, te og lækkert hjemmebag. Alle er velkomne! Ærøskøbing og Tranderup Kirker Døbte i Ærøskøbing Kirke Magnus Groth Friderichsen (døbt 26. januar). Alfred Moussa Toft Jensen (døbt 16. februar). Begravede/bisatte i Ærøskøbing Kirke Annelise Rasmussen (bisat 21. februar). Eline Petersen (bisat 8. marts). Døbt i Tranderup Kirke Emma Victoria Lykke Holm (døbt 8. februar). Så rejser vi op til Jerusalem Palmesøndag er der i Marstal Kirke efterhånden tradition for, at forårets minikonfirmander gennemspiller påskens begivenheder i ord og drama ved en eftermiddagsgudstjeneste. Således også i år, hvor jeg var med for første gang. Min kollega Lars Peter, organist, kirketjenere og frivillige ved Marstal Kirke indviede mig i dette spektakulære arrangement, som er en gudstjeneste lige som alle de andre hen over året, men hvor minikonfirmanderne står for prædiken. Jeg blev ret overvældet over den fællesskabsfølelse, der opstår omkring denne gudstjeneste; den må være udgangspunktet for enhver gudstjeneste! Jeppe Sørensen Kirkens Korshær vandrer... hvorfor? I det danske samfund er der indimellem stort fokus på mennesker i nød, og der laves store indsamlinger. Ved disse lejligheder samles der mange millioner ind. Resten af tiden er der også behov for opmærksomhed på mennesker, der ikke lever under de samme vilkår, som de fleste af os. En del af de mennesker kommer i Kirkens Korshærs varmestuer og på vore herberger. De har et akut behov for hjælp, som ikke helt dækkes ind af de sociale myndigheder. Derfor eksisterer Kirkens Korshær og flere andre, som arbejder på at hjælpe disse mennesker. Kirkens Korshær vandrer bl.a. for at gøre opmærksom på disse menneskers situation, og det er i år 6. gang Korshæren er på landevejen. Vandringen bliver en rundtur om Det sydfynske Øhav, startende i Faaborg, via Nakkebølle og Egebjerg til Svendborg, over Tåsinge til Rudkøbing, med træskib til Marstal, via Ærøskøbing til Søby og tilbage til Faaborg. Vandringen finder sted fra søndag d. 1. juni til pinselørdag d. 7. juni. Vandrerne er frivillige, brugere og ansatte fra Korshærens arbejdssteder, men andre interesserede er velkomne. Kontakt Leif Andersen, Dyreborg, / for nærmere oplysning og tilmelding. Undervejs holdes der aftenmøder for at give mulighed for, at interesserede kan høre om det arbejde, Kirkens Korshær står midt i. Der vil blive et aftenmøde i Ærøs - købing Medborgerhus (Mamrelund) torsdag, den 5. juni kl Aftenens tema bliver»kirkens Korshær i ord og toner«, som Viggo Kaspersen vil stå for. Der bliver lejlighed til at bruge sangstemmen undervejs. Kirkens Korshær byder velkommen til vandring og/eller lokalt møde. Desuden holdes en andagt torsdag den 5. juni kl i Ærøskøbing Kirke, hvor alle også er velkomne. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Mandag den 9. juni kl på Ærøskøbing kirkeplads Traditionen tro fejres 2. pinsedags gudstjeneste i det fri som en fællesgudstje- 5

6 neste for alle øens sogne. Der er således ingen andre gudstjenester den dag. I år er turen kommet til Ærøskøbing, og gudstjenesten finder sted lige uden for kirken, på kirkepladsen, som den kaldes, selv om den består af græs. Efter tre år med to biskopper og en provst på prædikestolen, har Ærø Menighedsråd tilkendegivet, at man i år gerne vil høre en (eller flere) af øens egne præster prædike ved friluftsgudstjenesten. Ud over prædikenen fordeles resten af gudstjenesten som sædvanlig mellem øens fire sognepræster. Vel mødt i det fri; ved dårligt vejr rykker vi ind i kirken; og der er naturligvis kaffe, te og kage bagefter, hvad enten vi havner ude eller inde. Øhavskoret og Søbykoret medvirker ved friluftsgudstjenesten 2. pinsedag. Det er frivillige fra de lokale aktivitetsudvalg øen over, der bidrager med kaffen og kagen. Begravede Johan Jørgensen Kristensen, Gjallerhøj 1. Lille dreng, søn af Mikael Møller og Marlene Gabrielsen, Dunkærgade 13. Karl Peter Albertsen, Gilleballehus, tidl. Olde. Jens Kaj Larsen, Søkilden, Sygehusvejen 22. Karl Kristian Rasmussen, De gamles Hjem, tidl. Ærøskøbing. Thea Marie Groth, Østersøvej 2. Hansine Marie Petersen, De gamles Hjem, tidl. Oldemark. Stillegudstjenester Der vil være stillegudstjenester i kirken kl. 19 onsdag den 9. juli samt tirsdag den 19. august. Stillegudstjenester er enkle og uformelle gudstjenester, hvor der lægges særlig vægt på ro og for - dybelse. Se nærmere omtale under fællesarrangementer. Sankt Hans aften i Rise præstegårdshave Vi fejrer igen i år Sankt Hans ved en stemningsfuld aften i præstegårdshaven med musik og sang, kaffe og kage, pølser og bål. I år vil tidligere sognepræst Lars Ole Gjesing, Ærøskøbing, holde båltalen. Se nærmere omtale under fællesarrangementer. Kirkekaffe Hen over sommeren er der kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag den 1. juni kl. 9.30, søndag den 6. juli kl samt søndag den 3. august kl Enhver er hjertelig velkommen. Sommermøde i Ærøskøbing Kirke Søndag den 24. august kl I år står sommermødet i Bibelens tegn. Den kan være fin at læse i, men har du nogensinde fået den reciteret af én, der kan den udenad? Vi skal efter gudstjenesten kl høre Klaus Høj - gaard Laursen fra det midtjyske, som drager land og rige rundt med Bibelen Live, se evt. hans hjemmeside af sam me navn. Denne eftermiddag i Ærøskøbing Menighedshus skal vi høre Markusevangeliet kapitel og måske en lille godbid til dessert. Der er også tid til den almindelige sommermødehygge, som indbefatter kaffe og kage. Vel mødt! Rise Kirke Døbte Laurits Engelstoft, søn af Lene Vejsnæs Larsen og Lars Engelstoft, Odense. Villads Greve Nygaard, søn af Maria Andersen og Rasmus Greve Nygaard, Søndre Kystvej 20. Ida Margrethe Röttger Groth Thygesen, datter af Inger og Arne Thygesen, Oldevej 4. Marstal Kirkes korskole har altid plads til en til! Nyt korskolehold begynder fredag den 22. august kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive Andagter på Marstal Ældrecenter 12/6 Blå kl AH (sammen med rød) 26/6 Centersal kl JS 10/7 Grøn kl LPWK (sammen med Orange) 17/7 Centersal kl JL 7/8 Rød kl LPWK (sammen med Blå) 14/8 Centersal kl LPWK 21/8 Orange kl JS (sammen med grøn) 28/8 Centersal kl LPWK Marstal og Ommel Kirker godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: Eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke Søndag den 1. juni kl Altergang for konfirmander, deres forældre og alle andre. Kirkekaffe og sodavand. Sognepræst Lars Peter Kristian sen prædiker. Søndag den 17. august kl Det nye års konfirmander bydes velkommen. Sognepræst Lars Peter Kristiansen prædiker. Aftensang i Marstal Kirke Tirsdage kl (ca. 30 minutter) 1. juli (Janet Ligaard) 8. juli (Lars Peter Kristiansen) 15. juli (Agnes Haugaard) 22. juli (Lars Peter Kristiansen) 29. juli (Jeppe Sørensen) 5. august (Lars Peter Kristiansen) 6

7 PRÆSTER MEniGHED MEniGHEDSRåD Kære Menighed på Ærø I sidste Kirkeblad skrev vi en opfordring til Jer alle. En opfordring om at komme med Jeres meninger eller idéer til, hvordan kirkerne på Ærø skulle bruges. Det har sat tankerne i gang for nogle, og vi har fået sendt mange gode forslag. Blandt de indsendte idéer og forslag kan det nævnes at flere mener, at gudstjenesterne skal forblive, som de er i dag, altså de kendte højmesser om søndagen. Der er mange forskellige former for gudstjenester på Ærø, og man skal passe på ikke at lave så mange, at det går ud over højmessen om søndagen. Så kan kirken fint fungere resten af ugen til andre arrangementer. Nogle mener, at der bør kigges på, om der skal lukkes kirker, der er forslag om at Marstal Kirke får to præster, og at de to øvrige præster så skal dele landkirkerne. Der er flere, som foreslår, at lave 1-2 fællesgudstjenester mere om året som den, der finder sted 2. pinsedag. Nogle har kigget på traditioner i andre lande. I England inddrager man f.eks. menigheden eller udvalgte af denne, som så deltager i den mere ceremonielle del af gudstjenesten. LYS ved juletid er et ønske en god tanke om lys i den mørke tid. Mange tak for Jeres tanker og idéer. Menighedsrådet Menighedsrådsmøder 17. juni kl i Tranderup menighedshus. 12. august kl i Rise menighedshus. Konfirmander til ungdomsgudstjeneste i Odense Først på året deltog øens konfirmander, præster og frivillige hjælpere i en ungdomsgudstjeneste i Odense Domkirke for alle konfirmander i Fyens Stift. Efter en fælles start bestod gudstjenesten i en vandring rundt i kirken til forskellige poster, der på den ene eller den anden måde handlede om pinse og Helligånd. Et af stederne skulle konfirmanderne arbejde med det kendte bibelcitat om tro, håb og kærlighed fra 1. Korintherbrev:»Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.«de skulle i fællesskab forme enten et kors, et hjerte eller et anker ved at sætte små knæklysrør sammen. Der var i forvejen lavet flere varianter af hjerter og kors, men de ærøske konfirmander var ikke i tvivl. Der blev formet et flot, lysende anker. Desværre var vi nødt til at tage af sted, før arrangementet var slut, da vi skulle nå færgen. Minikonfirmandudflugt Den første lørdag i februar drog vi igen af sted til Odense, denne gang på den årlige udflugt med alle vores minikonfirmander. Vi besøgte den moderne kírke i Munkebjerg sogn, fik rundvisning i Domkirken og lagde vejen omkring Brandts Klædefabrik. På Brandts Klædefabrik var der en sanseudstilling med fokus på især lys, lyd og farver. Nogle af minikonfirmanderne kiggede også på den faste udstilling, bl.a. var der et spændende rum, hvor man kunne prøve nogle af de allerførste computer-spil. Et par af drengene fik et chok, da det gik op for dem, at præsten vidste, hvordan spillene til Commodore 64 eren skulle sættes i.»levede du virkelig dengang??«blev der vantro spurgt. Det var et par rigtig gode ture, vi var på med vores konfirmander og minikonfirmander, og vi håber på at kunne gentage successen næste år med de nye konfirmander og minikonfirmander. Janet Ligaard Vores kyndige guide, Elisabeth Straabye, spørger, hvor højt vi tror der er til loftet herinde i Odense Domkirke? Ca. 20 meter! Minikonfirmanderne sidder og er dybt koncentrerede på sanseudstillingen på Brandts Klædefabrik. Alteret i Munkebjerg kirke ser noget anderledes ud end hjemme i vores kirker på Ærø. 7

8 Kalender Dato Søby Bregninge Tranderup Ærøskøbing Rise Marstal Ommel * Særgudstjeneste / Koncerter m.m. Onsdag, 4. juni * * Sommerkoncert med Øhavskoret Torsdag juni Andagt * * Korshærsvandring Grundlovsdag Søndag juni Pinsedag Mandag Ingen Ingen Ingen * Ingen Ingen Ingen * Søbykoret og Øhavskoret - Kirkepladsen 9. juni 2. pinsedag Søndag AH 9.30 JS JS Ingen 15. juni Kaffe Trinitatis søndag Tirsdag, 17. juni * * Menighedsrådsmøde i Menighedshuset Torsdag, 19. juni * * Koncert med orgel og tværfløjte Fredag, 20. juni * * Klassiske solosangere Søndag JS JS * 9.30 LPK * Doris Ottesen, Ærø Sommeruniversitet 22. juni Kaffe Altergang 1. s. e. trinitatis Søndag JL Ingen 29. juni Kaffe 2. s. e. trinitatis Tirsdag, 1. juli * * Aftensang Søndag Ingen 9.30 AH 9.30 JL AH JL 6. juli Kaffe Kaffe 3. s. e. trinitatis Tirsdag, 8. juli * * Aftensang Onsdag, 9. juli * * Stillegudstjeneste Torsdag, 10. juli * * Orgelkoncert Søndag LPK LPK Ingen Ingen 13. juli 4. s. e. trinitatis Tirsdag, 15. juli * * Aftensang

9 Lørdag, 19. juli * * Strygere i poetisk møde Søndag Ingen 9.30 AH JL JL 20. juli Altergang 5. s. e. trinitatis Tirsdag, 22. juli * * Aftensang ** ** Klokkespilskoncert Fredag, 25. juli * * Klokkespilskoncert Søndag 9.30 JS * Ingen LPK Ingen * Singlefestival 27. juli Kaffe - musikere fra Single Folk Festival 6. s. e. trinitatis Mandag, 28. juli * * Klokkespilskoncert Tirsdag, 29. juli * * Aftensang Torsdag, 31. juli * * Orgelkoncert Fredag, 1. august * * Dansk orgelmusik Søndag Ingen LPK LPK JS 3. august Kaffe Kaffe 7. s. e. trinitatis Tirsdag, 5. aug * * Aftensang Torsdag, 7. aug * * Orgelkoncert Søndag JS 9.30 JS LPK Ingen Ingen 10. august Kaffe 8. s. e. trinitatis Tirsdag, 12. aug * ** * Blandede musikalske bolcher ** Menighedsrådsmøde i Menighedshuset Søndag AH 9.30 JL * * Konfirmandvelkomst 17. august Altergang 9. s. e. trinitatis Tirsdag, 19. aug * * Stillegudstjeneste Fredag, 22. aug * * Nyt korskolehold starter Søndag LPK 9.30 JS * Ingen Ingen * Sommermøde 24. august 10. s. e. trinitatis Søndag * Ingen AH * Søbykoret - Værftsgudstjeneste 31. august Kaffe 11. s. e. trinitatis AH = Agnes Haugaard JP = Jeppe Sørensen JL = Janet Ligaard LPK = Lars Peter Kristiansen

10 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fredag. Graver Max Hansen. Tlf Kirkesanger: Birthe Henriksen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fredag. Kirkeværge: Randi Skinner. Kirkesanger: Birthe Henriksen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech. Tlf: Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mandag fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Kirkesanger: Helge Taggatz. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen mandag. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Kirkesanger: Linda Suszkiewicz. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Kordegnevikar Helge Taggatz. Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Ole Boas Tlf Graver Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mandag fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Kirkesanger: Linda Suszkiewicz. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge: Mona Madsen. 10 Ærø Menighedsråd Formand Kirsten Svane Mail: Tlf Langeland-Ærø Provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti

11 PRÆSTER MEniGHED MEniGHEDSRåD Sankt Hans fest i Rise præstegårdshave den 23. juni Der vil igen i år blive fejret Sankt Hans-aften i Rise Præstegårdshave. Det bliver som vanligt med kaffebord og hjemmebagte kager, ligesom det vil være muligt at købe pølser, øl og sodavand. Der er borde og stole opsat, så man kan sidde og nyde aftenens underholdning i form af sang og musik. Båltalen holdes i år af tidligere sognepræst Lars Ole Gjesing, Ærøskøbing. Heksen vil være på plads på bålet, og omkring kl tændes bålet, og der synges sommerlige sange. Alle er velkomne i Rise Præstegårdshave denne aften. Aktivitetsudvalget i Rise Stillegudstjenester i Rise Kirke En stillegudstjeneste er en mere enkel og uformel gudstjeneste end søndagens højmesse. Stillegudstjenesterne varer ca. 35 min. og ligger på hverdagsaftener, da tidspunktet med at gå i kirke søndag formiddag måske ikke altid passer ind i ens weekend-planer. Stillegudstjenesterne er tilrettelagt i et forståeligt og nutidigt sprog og med hovedvægten lagt på, at man kan koble fra og opleve kirkerummets fred. Stemningsfuld musik, læsninger og bøn vil være med til at skabe ro og fordybelse. Enhver, der længes efter en stille stund i fred og ro, kan være med. Stillegudstjenesten er åben for enhver og kræver ingen særlige forudsætninger. Stillegudstjenester: Onsdag den 9. juli kl Tema: Bøn. Tirsdag den 19. august kl Tema: Skønhed. åben vejkirke i Bregninge sommeren 2014 Som de foregående somre vil der også i år hver dag i skolesommerferien være et tilbud til kirkens gæster om rundvisning ved en af de faste kirkeværter. Tilbuddet gælder i tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 15. Husk endelig at gøre opmærksom på vores guide-service, hvis I har feriegæster på besøg eller i anden sammenhæng giver turister oplysninger om, hvad der er seværdigt på Ærø. Som altid er Bregninge Kirke åben for besøgende fra kl. 8 til 16, undtagen i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Man kan således ved besøg uden for kirkeværternes faste tid guide sig selv ved hjælp af enten foldere (der kan købes) eller laminerede info-ark (der kan lånes). Alt foreligger i udgaver på dansk, engelsk og tysk. Hvis nogen hen over øen skulle have lyst til at melde sig til vores team af kirkeværter, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede. Jo flere vi er jo bedre! Jeg kan fortælle, at ud over folk fra Bregninge har vi kirkeværter fra Søby, Rise, Ærøskøbing og Marstal. Eneste forudsætning er, at man synes, det er spændende at møde mange forskellige mennesker, danskere såvel som udlændinge, og orientere om kirkens historie, bygninger og ikke mindst kirkekunst. Nye kirkeværter vil blive»klædt på«til opgaven via skriftligt materiale og en grundig rundvisning. Tidsforbrug i løbet af sommeren: max. 3 vagter à 4 timer. Annette Finnerup Tlf Kirketur til Svendborg og Østfyn Flere tidligere kirketursdeltagere har allerede spurgt om, hvornår årets kirketur kommer til at løbe af stabelen, og hvor turen går hen. Hermed de vigtigste oplysninger: Datoen er lørdag d. 20. september, og programmet vil omfatte besøg i de to gamle Svendborg-kirker Nicolai Kirke og Vor Frue Kirke. I den sidstnævnte vil organist Povl Christian Balslev vise rundt og give en prøve på sit orgelspil. Den medbragte mad og drikkelse indtages i det nærliggende sognehus. Senere vil bussen hente os og køre til Hesselager Kirke og muligvis en kirke mere det er endnu uvist hvilken. Hovedsigtet er som hidtil at holde fokus på kunst, særpræg og historie i de valgte kirker. Sæt allerede nu kryds ved den 20. september og hold øje med annoncen under»sogneliv«i Ugeavisen i begyndelsen af september med oplysning om endeligt program, pris og tilmelding. Ole og Annette Finnerup Tlf Den Bibelske Have i Bregninge, Tværby 15, er åben Igen i denne sommer er haven åben for alle interesserede. Haven er indrettet med tanke på Via Dolorosa (Smertens Vej) i Jerusalem, hvor man kan opleve den rute, som Jesus gik med sit kors på vej til Golgata. At gå i Jesu fodspor er betagende. De mange indtryk giver på forunderlig vis mulighed for en indre rejse i sindets ukendte kroge og dyb. Undervejs i haven gøres ophold 15 steder, hvor man kan fordybe sig i bibeltekster, meditation og bøn. Man vil også kune se træer, planter og andre symboler fra Bibelen. Vandringen er på ca. 200 meter, og det er muligt at færdes med rollator såvel som barnevogn. Vejledning og tekster forefindes ved havens indgang. Haven er i år åben for besøgende indtil 1. november, og der er gratis adgang. Vi ønsker alle og enhver hjertelig velkommen. Kirsten Hornbeck og Søren Busch 11

12 PRÆSTER MEniGHED MEniGHEDSRåD Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp Søndag den 9. marts blev der i landets sogne samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp til hungerramte i verdens fattigste lande. I Ærøskøbing sogn blev der indsamlet 7962 kroner til dette formål. Hjertelig tak til hver eneste, der har støttet indsamlingen ved at putte et bidrag i bøsserne, samt til de trofaste indsamlere, der igen i år har gået rundt på gader og stræder med bøsserne, denne gang i det dejligste forårssolskin. Lis Gundtoft Folkekirkens nødhjælp 9. marts var der den årlige landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Næste år 2015 er indsamlingsdagen sat til den 8. marts. Søby-Bregninge kunne sende kr ,50 afsted for at støtte det gode formål slut sult. Mange tak til de 16 indsamlere, mange tak for bidrag og tak for venlig modtagelse ved de mange døre. Venlig hilsen Marietta Larsen KOnCERTER OG ARRAnGEMEnTER Sommerkoncert med Øhavskoret Onsdag den 4. juni kl i Ærøskøbing Kirke Det bliver en musikalsk hyldest til som merens komme, når Øhavskoret afholder koncert i Ærøskøbing Kirke, med en gentagelse af programmet fra koncerten i Tranderup ugen før. Programmet byder på en festlig blanding af klassisk kormusik, sommersange og spirituals. Fællessange fra Højskolesangbogen indgår også i koncerten. Øhavskoret har nu eksisteret i næsten fem år og har under kyndig ledelse af dirigenten Gitte Jørgensen etableret sig i det ærøske musikliv med mange fine optrædener. Koret er tilknyttet Rise og Tranderup Kirker, hvor de synger til højtids- og særgudstjenester, samt giver koncerter. Derudover har koret bl.a. optrådt ved grundlovsmøder og ved det årlige julemarked på Ærøskøbing Torv. Kom og syng med på årstidens sange og oplev kormusikken i dens mange facetter! Der er gratis adgang til koncerten, og alle er hjerteligt velkomne. Koncert Torsdag den 19. juni kl i Marstal Kirke Steen Lindholm, orgel Hans Gammeltoft-Hansen, tværfløjte Ved sommerens første koncert i Marstal Kirke kan man møde to kendte musikere, selv om det ikke nødvendigvis er musik, de begge to er kendt for. Hans Gammeltoft-Hansen kender de fleste nok som Folketingets ombudsmand, juraprofessor og hyppig gæsteprædikant i landets kirker i øvrigt også et par gange på Ærø. Steen Lindholm har mange set i fjernsynet i spidsen for Radiokammerkoret og Det danske Drengekor. I over 40 år har Lindholm været organist i Dyssegårdskirken, men han har også spillet kammermusik i Københavns Kammer - ensemble, som han etablerede i 1978 sammen med Hans Gammeltoft-Hansen og en række andre musikere. Ved koncerten i Marstal Kirke spiller de to musikere blandt andet dansk musik af Buxtehude, Hartmann, Hei - se, Kayser og Gade. Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Klassiske solosangere Fredag den 20. juni kl i Ærøskøbing Kirke Der bliver lejlighed til høre klassisk skønsang på højt niveau denne skærsommeraften i Ærøskøbing Kirke. De to sangere Otte Ottesen, tenor og Naja Monrad Hansen, sopran, vil divertere publikum med musik fortrinsvis af danske komponister fra forskellige tidsaldre. Fra det mere kendte repertoire vil være Weyses elskede morgen- og aftensange. Interessant vil sikkert forekomme Dyvekesangene om Christian 2 s elskerinde af samme navn. Digtene er et højspændt udtryk for det bedste i dansk romantik teksterne er skrevet af Holger Drachmann og musikken af Peter Heise. Som en nyere klangåbenbaring vil Otte Ottesen synge sange af en af vor tids største danske komponister, Per Nørgaard. Publikum vil også få lejlighed til at synge med på fællessange. Naja Monrad er født og opvokset på Ærø, hvor hendes forældre stadig bor, men er i dag bosat i Malmö og København. Hun har sunget i Malmøoperaens kor siden 1999 og har sideløbende haft en del roller på samme opera, senest i danseforestillingen»the feeling of going«. Som fastansat korist har hun ikke megen tid til andre projekter, men Naja Monrad har dog lavet operette på Kristiansstad Teater i Norge, samt været med i en opsætning af»my fair Lady«på det Kongelige Teater. Otte Ottesen er præstesøn fra Sydsjælland og har helt fra barndommen været optaget af sang og musik. Specielt årene på Sankt Annæ Gymnasium betød et skub i retning af at kunne forestille sig et liv inden for musik og teater. Otte blev uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (i København) som elev af Hanna Hjort med videre studier hos Tonny Landy og Susanna Eken. Otte Ottesen har prøvet at synge i størstedelen af de professionelle kor i landet og er fast medlem af Den Jyske Operas kor. På Opera Hedeland har han varetaget mindre roller; i denne sæson har han f.eks haft rollen som Ruiz i Verdis opera Troubaduren. Otte Ottesen fik sin debut som operasolist sidste år på Opera Hedeland, hvor han sang Fyrst Yamadori i Madame Butter- 12

13 KOnCERTER OG ARRAnGEMEnTER fly. Det var også ved den lejlighed han lærte Naja Monrad at kende. De to sangere akkompagneres ved koncerten af kirkens egen organist Paul Nedergaard. Paul er oprindelig uddannet klassisk pianist, hvilket gerne skulle kunne høres i aftenens koncert. Der er gratis adgang, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Koncerten er en integreret del af sommerseminaret»livsfortællinger«som i øvrigt ledes af Otte Ottesens onkel Viggo Mortensen! Men det er altså en offentlig koncert, hvor alle er hjerteligt velkomne. Koncert Torsdag den 10. juli kl i Marstal Kirke Mats Larsson, orgel Mats Larsson er et velkendt navn på Ærø. Takket være Foreningen Norden blev der for efterhånden mange år siden etableret et godt samarbejde med Ærøs smålandske venskabsby Eksjö. Samarbejdet har i høj grad vist sig levedygtigt på det kirkemusikalske område, og Mats Larsson har ved sine mange besøg på Ærø fungeret som korleder, akkompagnatør, men først og fremmest som orgelsolist. I 2011 trak Mats Larsson sig tilbage fra stillingen som organist ved Eksjö Kirke. Pensioneringen har imidlertid ikke sat aktiviteterne i stå. Tværtimod har han spillet i mange omegnskirker, været konsulent på nye orgler, spillet koncerter og tilrettelagt orgelrejser for medlemmerne af det svenske orgelselskab, som han er næstformand for. Ved orgelkoncerten i Marstal Kirke vil Mats Larsson sædvanen tro både spille noget traditionelt og noget helt ny, svensk musik af Maria Löfberg. Stemningsfuld musik på en forhåbentlig smuk sommeraften! Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Strygere i poetisk møde Koncert i Ærøskøbing Kirke, lørdag den 19. juli kl Ærøs skønhed har altid tiltrukket mennesker fra andre dele af Verden Sidste år var musikerægteparret Sven Holger Philippsen og Christine Schwarz på ferie på øen, og de blev så glade for besøget, at de i år vender tilbage, men nu med deres instrumenter, cello og violin, og giver en klassisk koncert til bedste. Sven Holger Philippsen er ud - dannet som cellist i Hannover og Frankfurt og har deltaget i masterclasses. Han har siden 2012 været professor på Musikhøjskolen (musikkonservatoriet) i Hannover. Som kammermusiker har han vundet flere konkurrencer, og en spektakulær begivenhed han er med til at organisere hvert år er»100 cellister i Hamborg«. Christine Schwarz har studeret violin i Hannover og Bremen og har efterhånden også udviklet sig til at være dirigent af små ensembler og orkestre. Hun har givet talrige koncerter i Tyskland og andre lande og har specielt fordybet sig i den historiske udførelsespraksis inden for barokmusik. Hovedværket ved aftenens koncert er skrevet af den elegante, temperamentsfulde franske komponist Camille Saint- Saëns ( ).»La muse et le poete«er for violin, cello og orkester, hvor man kan se violinen med den spinklere tone, som den muse der inspirerer celloen/digteren med den dybe og brede klang. I mangel af orkester akkompagneres de to musikere af kirkens organist Paul Nedergaard på klaver. Der vil i øvrigt blive lejlighed til at høre barokmusik for strygere uden akkompagnement. Ingen entrè til koncerten, men der er mulighed for at give kollekt ved udgangen. Koncert Tirsdag den 22. juli kl ved Marstal Kirke Karel Keldermans fra Chicago spiller koncert på kirkens klokkespil Takket være midler fra Kulturstyrelsens musikudvalg kan der blive to klokkekoncerter med tilrejsende klokkenister i Marstal i juli måned. Den første koncert spiller Karel Keldermans, som er fuldtidsansat klokkenist i Springfield Park District i Illinois. Det har han været i snart 40 år, og han har derfor sat meget i gang på stedet. Han er leder af stedets internationale klokkefestival, har komponeret og arrangeret en masse musik for klokkespil. Han er uddannet ved den belgiske klokkenistskole i Mechelen, men har også studeret ved den hollandske klokkenistskole i Amers - foort. Endelig har han en M.A. i klokkespil og campanologi (læren om klok - ker) fra University of Illinois, så Marstals klokkespil kommer i kyndige hænder. Koncerten begynder ca. kl. 20, når aftensangen i kirken er forbi. 13

14 KOnCERTER OG ARRAnGEMEnTER Koncert Fredag den 25. juli kl ved Marstal Kirke Karsten Hermansen spiller koncert på kirkens klokkespil Ebba og Jens Hebsgaard har guldbryllup og har ønsket at indlede dagen med en kort andagt i kirken kl. 10. Et kvarter senere er der en lille klokkekoncert i dagens anledning. Men klokkespillet kan jo høres langt væk, så koncerten er ikke for en snæver, inviteret kreds, men for enhver, som har lyst til at høre musikken, og så er der samtidig en chance for at gratulere guldbrudeparret. Koncert Mandag den 28. juli kl ved Marstal Kirke Marcel Siebers fra Holland spiller koncert på kirkens klokkespil Marcel Siebers er uddannet pianist fra koncervatoriet i Arnhem, medens klokkenistuddannelsen er taget i Amersfoort. Siebers har koncerteret i USA, Canada og Europa, og fungerer som stadsklokkenist i Sankt Martins Kirke i Venlo og i Cuijk samt klokkenist ved Millenium Klokkespillet i Aldegundis Kirke i Emmerich i Tyskland. Marcel Siebers er aktiv som komponist, men når også at være leder af musikken ved Sankt Willibrord Kirke i Mill og undervise i klaver ved sin egen musikskole samt ved en anden musikskole i området. Det er med andre ord en aktiv og alsidig mand, som gæster Marstal og fylder midtbyen med musik på en ellers helt almindelig mandag formiddag. Koncert Torsdag den 31. juli kl i Marstal Kirke Kevin Duggan, orgel I 1991 fik Marstal Kirke et internationalt præg med ansættelsen af den engelske organist Kevin Duggan. De følgende seks år blev takket være Duggan en musikalsk blomstringstid, og mange tænker med fornøjelse tilbage på hans flotte orgel- og korkoncerter. I 1997 sagde Kevin Duggan farvel til Marstal og flyttede til England, men i 2001 var han tilbage i Danmark. Denne gang i Rønne på Bornholm, hvor han har engageret sig levende i det bornholmske musikliv. Ved koncerten i Marstal Kirke glæder Kevin Duggan sig til at spille nyt og gammelt repertoire til glæde for beboere og gæster på hans»gamle«ø Ærø. Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Dansk orgelmusik Fredag den 1. august kl Marcussen-orglet i Ærøskøbing kommer under kærlig og kyndig behandling denne sensommeraften. Kevin Duggan er en meget højt uddannet organist, som har deltaget i talrige internationale konkurrencer og vundet nogle af dem. Han har i mange år været organist i Danmark som det vil være mange bekendt i Marstal i en årrække og siden 2001 har han været organist i Rønne på Bornholm. Denne alsidige musiker er også kom - ponist og pianist. Der venter publikum en flot musikaften. Ingen entré men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Koncert Torsdag den 7. august kl i Marstal Kirke Karsten Hermansen, orgel Sommerferien er ved at nå til ende, og rækken af sommerkoncerter i Marstal Kirke er nået til ende. De besøgende orgelsolister er taget hjem igen, og tilbage er en orgelaften med kirkens egen organist. Marstal fylder 500 år i år, og hvad er mere nærliggende end at lade Marstals farverige historie afspejle sig i programmet? Marstallerne kaldes groller gråspurve for dem finder man over alt. Derfor vil programmet være mere internationalt end ellers, så musikken kan blive en lille musikalsk hyldest til byen. Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Blandede musikalske bolsjer Tirsdag den 12. august kl i Søby Kirke Ligesom sidste år vil Paul Nedergaard underholde med en lidt anderledes soloaften, hvor fokus vil være på det underholdende repertoire. Paul Neder - gaard er udover at være organist også pianist med hang til både klassisk og jazz, så musikgenrerne vil variere i løbet af den time, som koncerten varer ligefra ragtime og Negro spirituals, hvor pu blikum må synge med og til Chopins klavermusik, foruden det dramatiske orgelstykke af J. S. Bach:»Toccata og Fuga i d-mol«gratis adgang, men mulighed for at give kollekt. 14

15 Kystruten til pilgrimsbyen Santiago de Compostela»Når du lytter til din indre sandhed, vil du ofte erfare, at det kræver mod at følge den. At vove er at miste fodfæste for en stund. Ikke at vove er at miste sig selv.«søren Kierkegaard Jeg er blevet opfordret til at skrive om min pilgrimsvandring til Santiago de Compostela, der foregik foråret Ruten er på 820 km og går fra Irun langs den spanske kyst til Santiago, og det var den rute, der fascinerede mig på grund af, at man vandrer langs havet. Inden mit arbejdsliv sluttede, tænkte jeg over, hvad jeg ville gøre af interessante ting. Det første, jeg gjorde i foråret 2011, var at pumpe min cykel og køre ned gennem Europa til Gibraltar. Det blev til 4800 km på 56 dage sammen med en veninde. Henrik Tarps bog»langs kysten til Santiago de Compostela«var udkommet som guide, og jeg havde læst og hørt meget om pilgrimsvandring. Det ville blive mit næste projekt, og jeg bestilte allerede i januar 2012 min flybillet til San Sebastian. Min forberedelse til turen var at fylde min rygsæk med bøger for at belaste kroppen og vandre 7-8 km et par gange om ugen. Jeg fløj til San Sebastian den 22/4, landede om aftenen og tog en taxi til byen Irun, hvorfra pilgrimsvandringen starter. Der måtte jeg overnatte på hotel, for efter kl. 22 kan man ikke komme ind på herberg. Da er lyset slukket, og der skal være ro på sovesalen. Den første dagsmarch betragtes af mange som værende en af de smukkeste på hele den samlede vej til Santiago de Compostela, når alle pilgrimsveje i Spanien inddrages. Jeg havde svært ved at finde de gule pile og muslingeskaller, der viser vejen til Santiago. Spurgte flere om vej og blev fulgt af venlige mennesker til, hvor pilen og muslingeskallen begynder. Kom igennem marsklandskab, skove, havde en stigning på 300 m til Guadalupekapellet på en mudret vej, hvor jeg allerede måtte have vandrestavene i brug. Havde udsigt ud over Biscayen utallige gange. Der blæste en stiv kuling fra Atlanterhavet, mens jeg vandrede af sted på klippekanten. Jeg var ude at sejle, gik på middelalderveje under store egetræer. Ville nå til San Sebastian, som var en tur på 25 km med stigninger. 8 km før San Sebastian kom jeg til byen Pasaje San Juan, hvor der lå et hostel, utrolig smukt med udsigt over San Sebastian. Jeg måtte overnatte på grund af træthed. Jeg kunne intet få at spise, så det var bare om at drikke rigeligt med vand og gå til køjs. Det var den første etape. Dagen efter sad turen stadig i benene på mig. Jeg gik ind til San Sebastian i silende regn, kuling, med havet i oprør. Fandt en café, hvor jeg nu fik min værste sult stillet. På grund af megen blæst og regn var der afspærret flere steder. Ud til havet lå et wellnesscenter, der bød på alle faciliteter. Jeg tænkte, gå i det vejr, og træt var jeg også. Du tager et par timer i centeret, sagde jeg til mig selv, og som sagt, så gjort. Derefter fortsatte vandringen med lidt højere humør ud af San Sebastian langs vandet og stranden La Concha. Senere gik det gennem villa- og hotelbebyggelse, trapper, gammel vejbelægning og over bjerget Mondizorrotz, og det er ganske sikkert, at pil - grimmene har gået her. På vej ind til byen Orio stødte jeg på et lille bord med stole, vand og en bog, opstillet af lokale pilgrimme, hvor jeg skrev mit navn i gæstebogen og tog en slurk vand. I byen lå kirken San Nicolas fra det 13. årh. Mange kirker på hele ruten var lukket på grund af årstiden. I Orio overnattede jeg på herberg sammen med to midaldrende herrer fra Tyskland, som var på den samme tur som jeg. Havde mødt dem på et tidligere tidspunkt, som de eneste på min tur på 40 km. Her fik vi serveret aftensmad og morgenmad, det hele for 20 euro. Synes man, det er billigt, giver man lidt mere. Næste etape var fra Orio til Deba. Her vandrede jeg fra den ene kystby til den anden, dvs. at jeg næsten hele dagen vandrede med havet tæt inde på livet og med passende mellemrum slog et slag ind til byerne. Jeg fik således hav og bjerge i tilgift, foruden at jeg vandrede på originale middelalderveje, som er den vej, pilgrimmene fulgte for mere end 700 år siden. Det var meget mudrede og kuperede veje, så jeg var nødt til at stoppe i Itziar, hvor der lå et hotel»kanal«, som jeg tog en overnatning på. Jeg havde gået 25 km den dag og var færdig. Min næste strækning ville blive til Markina, 18 km. Nu var jeg blevet lidt udkørt og havde fået smerter i hofte og skinneben. Jeg var klar over, at jeg ikke kunne nå hele ruten på 29 dage. Jeg havde bestilt flybillet hjem den 23/5. Nu måtte jeg tage hensyn til, hvad kroppen fortalte mig. Dagen efter gik jeg 4 km til Deba, der lå smukt mellem bjergene i en bugt ud til havet. Der tog jeg Topo-toget, som kører langs kysten helt ud til Ferrol i Galicien. Dette tog stopper ved mange af de byer, som Nordruten går igennem, så man faktisk nøjagtig kan vælge den by, man vil starte fra, så det passer med den tid, man har til rådighed. Her købte jeg en billet til Gernika, hvor jeg blev transporteret 42 km frem imellem små byer, bjerge og floder. Her tog jeg på Pension Gernika. Dagen var den 26/4, en nationaldag for befolkningen. Tyskerne udraderede byen i et voldsomt bombardement den 26. april Befolkningen holdt fri den dag, alle re stau - ranter serverede tre retters menu, og tv kørte med udsendelser fra krigen. Senere lukkede alt, og så var der skuespil i byens centrum og mindehøjtideligheder over alle de mennesker, der døde. For mig var det den største oplevelse på min tur, det gjorde et stort indtryk, kom helt ind under huden. Jeg havde fået nye kræfter efter en dags hvil, så jeg var på banen igen. Gik nu mod Lezama, en strækning på 26 km, på resterne af en gammel romersk vej. Pilgrimsvejen går igennem betagende bjerge, grønne græsgange og lange skovstrækninger. Jeg gik derude,»hvor kragerne vender«, ingen faciliteter. Regnen væltede ned. Mødte to damer fra Tokyo, som jeg nu fulgtes med. Ingen steder at overnatte i Lazama. Vi tog en bus, der kørte til Bilbao, hvor vi tog overnatning på 15

16 herberget på 10 mands stuer. Maden kunne købes kl og Herberget lå utrolig flot med udsigt over Bilbao. 2 nætter blev det til, for regnen styrtede ned. Var en tur i den gamle bydel med de snævre gader og Jacobs - kirken. Bilbao og floden Nervion ud - gør en hjørnesten på Nordruten. Er du inde i en by og overnatter, er det altid svært at finde de gule pile, det gælder også på cykel. Man skal helst holde sig i udkanten, hvis der er overnatningsmuligheder. Man kan bruge mange kræfter og tid på at finde ud. I Bilbao fandt jeg tilfældigt trappen med 386 trin, der fører ud af byen over Djævlens Bro (bygget i det 14. årh.). Afmærkningen med de gule pile var god her. Min tur til Portugalete gik fint. Hængebroen i Portugalete er den ældste bro i verden. Den er bygget i 1893 og færdiggjort i 1907 og har sin specielle konstruktion, fordi de stærke tidevandsstrømme forhindrede konstruktion af en normal bro, som vi kender dem. Den 13. juli 2006 blev den erklæret et»bevaringsværdigt bygningsværk «af UNESCO. Overnattede på Hostel Santa Maria. I Spanien spiser man middag fra kl , og så kan man faktisk ikke få et måltid mad før efter kl Når du har vandret en hel dag og er kommet frem, har fået bad og er træt, har du ikke lyst til at bevæge dig langt. Jeg spiste nu det store måltid midt på dagen, købte lidt yoghurt til aften og næste morgen, hvis der ikke var mad på overnatningsstedet. Gik tidligt i seng for at slappe af, skrive dagbog, læse i guiden, hvad der skulle ske dagen efter. Næppe havde jeg lagt Portugalete bag mig, før grønne marker, bjerge og små pittoreske landsbyer dukkede op. Kom ud til havet til bølgernes brusen og den friske saltholdige luft. I Castro Urdiales stødte min cykelveninde Inger Lise fra Rebild til. Hun var fløjet til Bilbao og havde taget en bus til byen. Overnattede på et lille herberg med 20 personer i et rum. Den ene snorkede mere end den anden. Inger Lise og jeg skulle vandre sammen i 14 dage, så ville hun rejse hjem igen. Jeg syntes, det var hyggeligt at have en at vandre med efter at have gået alene. Vi gik fra by til by og til deres kirker, hvor pilene endte. Pilene 16 viste vej videre med sejlads, klatring, vandring langs stranden, en dukkert i Atlanterhavet, daglig km. Overnatning på herberg, hvor vi mødte andre pilgrimme fra hele verden. Nogle gange mødte vi pilgrimme, vi havde hilst på tidligere, og gensynsglæden var stor, især med damerne fra Tokyo. I en lille landsby Camplengo overnattede vi privat hos en dame, Iris, der stillede sit hus til rådighed for pilgrimmene. Der boede en tysker, en canadier og to fra Slovenien. Vejret var dejligt, så vi kunne slappe af i hinandens selskab udenfor i Iris have, og vi nød det gode måltid, vi fik serveret aften og morgen. Inger Lise havde begyndende vabler, som endte i infektion på grund af, at der blev brugt en nål til at prikke hul, og det kunne compeed ikke klare, selv om det er et plaster mod tryk. Jeg nå - ede aldrig at få en vabel, for så snart jeg mærkede en irritation, var det bare om at få compeed på. Inger Lise måtte tage hjem efter 10 dage. Der manglede jeg 234 km til Santiago de Compostela. Det var faktisk dejligt at vandre ale - ne med sine tanker. Sidste dag langs kysten var fra La Caridad til Ribadeo, derefter ville ruten gå ind i landet til Santiago. Lidt vemodigt, for jeg havde nydt og beundret den storslåede udsigt over vandet, de forrevne kyster med de små ensomme strande og de mange fiskerbyer med lyden af bølgernes kasten sig mod molen og mågernes skrig. Byernes maleriske snævre middelaldergader, det unikke havnemiljø, små restau ranter ved molen. En udsigt, som man aldrig bliver træt af, og hvor blikket løber mod uendeligt. Nåede frem til herberg»albergue«, der lå smukt ud til havet, men kun med 12 sovepladser og alt optaget. Det er hårdt at vandre 5 til 10 km igen for at finde ny overnatning. Jeg tog en overnatning på det første hotel, jeg fandt. Pilgrimme står tidligt op og begiver sig af sted for at komme hurtigt frem til et herberg, så de ikke skal ind og finde dyre overnatninger, er mit indtryk. Du overnatter for 5 euro (40 kr.), og andre steder koster det ikke noget. Så lægger man penge i en kasse, som man nu synes, det er værd at give. Nu sagde jeg farvel til vandet og goddag til bjergene og bevægede mig ind i stilheden og derud, hvor kun den lokale befolkning i ny og næ mindede mig om, at landet var befolket. Faldefærdige huse, mudrede gårdspladser med en enkelt ko, høns. Jeg tænkte, at her kommer ingen hjemmepleje for at hjælpe med at tage et par støttestrømper af eller dryppe øjne. Vi har et godt velfærdssamfund i Danmark, hvor vi lever beskyttet i forhold til andre lande. Min sidste dagsvandring var den 22/5 40 km, den skulle jeg gå for at nå min afgang med fly den 23/5 fra Santiago. Kl. 5 om morgenen begav jeg mig med pandelampe ud på de sidste hårdeste km. Nu var vejen godt afmærket, og der var så mange pilgrim - me, at man bogstavelig talt blev ført ved hånden de sidste små km op til katedralen. Min pilgrimsrejse var slut, og jeg vil anbefale alle med lyst til oplevelser at tage på sådan en rejse. De 820 km kunne jeg ikke nå på 29 dage, så jeg blev i alt transporteret med tog og bus 100 km. Anne Lykke Arrias

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Sommer og Pinsetid med tunger af ild og dog prædiken mild

Sommer og Pinsetid med tunger af ild og dog prædiken mild Kirke bladet Ærø 3 Juni Juli August 2015 Sommer og Pinsetid med tunger af ild og dog prædiken mild fra salmen»du, som går ud fra den levende Gud«Det er sommer, og kirkens tredje store fest, Pinse, faldt

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni Juli / August 2012

bladet Ærø 2 Juni Juli / August 2012 Kirke bladet Ærø 2 Juni Juli / August 2012 De fleste ved vist, hvad jul og påske går ud på i julen fejrer vi Jesu fødsel og i påsken hans opstandelse. Men hvad sker der så? Som en konfirmand en gang spurgte,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere