2 Juni/Juli August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Juni/Juli August 2014"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014

2 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring i haverne. Og hvis vejret er rigtig godt, drages folk i alle aldre mod strandene ja der er masser af liv overalt. Vi kommer på mange måder hinanden meget mere ved, når det er sommer, end ellers, ja vi er nærmest mere i live, end vi er det på andre tider af året. Nogle gange kan det næsten blive for meget, og man har brug for lidt»pause-ro«. Her tænker jeg, at kirken måske kom mer ind i billedet, både for turister, landliggere og fastboende. Vi har jo rigtig mange kirker på Ærø, både i by og på land, og i og omkring kirkerne finder man noget, man ikke finder andre steder:»pause-ro«. Man kunne starte med et kirkegårdsbesøg. Ærø har mange spændende kirkegårde, der fortæller hver deres historie, og om man er stedkendt eller ej, så får man noget med sig derfra. Stilhed og ro, fornemmelse for tidligere tiders liv Hvem boede her, hvad lavede de, hvordan har man valgt at mindes dem? Og hver kirkegård har jo i øvrigt sin kultur, lige fra de store gamle by - kirkegårde, til de nyere kirkegårde, uden for bymidterne over landsbykirkegårdene, herunder de runde kirkegårde. Hver kirke sin eller sine kirkegårde, med hver sin kulturhistorie. Kirkegårdene er derudover også at betragte som et stykke natur. De er en mellemting mellem parker og haver og kaldes af mange også med rette»de dødes have«. Og i og med, de er»de dødes haver«, er de også de levendes. Små pletter på jorden, hvor man er både jorden og himlen nær, og hvor man kan nyde»pause-ro«. Efter et kirkegårdsbesøg, kan et kirkebesøg for mange være en lise for sjælen. Vi har 7 kirker, hvoraf de 6 er åbne i dagtimerne. Bregninge Kirke er oven i købet vejkirke. Og når der er gudstjeneste er alle jo altid velkomne i alle kirkerne. Men gudstjeneste eller ej så er kirken et ganske særligt rum at komme 2 Kirkerne i sommerlandet ind i, ikke mindst på en rigtig varm sommerdag, hvor det kan være helt rart at komme ind i et forholdsvis svalt kirkerum fra en måske lige hed nok sommerdag. Og i kirken møder man mere end et friskt pust af svale vinde, her møder man et pust fra fortiden, nutiden, fremtiden og evigheden. Nogen siger, når de kommer ind i et gammelt hus, at det er, som om væggene kan tale, og det er vist lidt sådan, det kan være at komme ind i en kirke. Nogle steder møder man kalkmalerier, andre steder er det måske blot farverne, der taler deres eget sprog. Bænkene er gule som kornmarker før høst, loftet blåt som himlen, eller bænkene er blå som havet. I en af vore kirker er altertavlen omkranset af en dybrød farve, der leder tankerne hen på kærligheden, og Jesu Kristi blod. Og bliver man lidt i kirkerummet, så fortæller inventaret også sin historie. Hver ting har sin historie: lysekronerne, kirkeskibene, ikke mindst i Marstal, ja og altertavlerne, der har hver deres spændende nyere eller ældre historie, måske en sammenfletning af bibelhistorie og lokalhistorie skåret ud i træ eller malet på lærred. I en af vore kirker er der også lidt for botanikerne i kirkeudsmykningen, idet kirkebænkene i Ærøskøbing Kirke er bemalet med billeder af den danske flora. Der venter enhver, turist, såvel som landligger og fastboende en masse oplevelser, hvis man går på opdagelse i de ærøske kirker. Det er spændende rum. Der er både noget for øjet og sjælen. Og så er der dét med»pause-roen«. Den findes tit i en helt unik udgave i vore gamle kirker, både når de blot er åbne for besøg, og når de er i brug. For der er altså et eller andet sær - ligt ved troens rum. Det er ikke uden grund, at langt de fleste mennesker pr. automatik andægtigt hvisker til hinanden i stedet for at tale højt, når de kommer ind i kirkerummet. Stilhed og andægtighed hænger tit sammen. Og andægtighed kan så, netop når man er i kirken, sætter sig på kirkebænken og kigger ud i rummet og i evigheden, udvikle sig til eftertanke og bøn. Man opdager måske pludselig, at man er en del af en stor og lang historie. Man opdager, at man er en lille unik brik i den store sammenhæng, og måske bliver man grebet af en trang til på en eller anden måde at udtrykke sin tak, måske i bøn eller sang. Og kommer man forbi en af øens kirker omkring gudstjenestetid, så kun - ne det være en idé at tage en gudstjeneste med. Der er gudstjenester i alle øens kirker stort set hver søndag. Der er også gudstjenester på andre af ugens dage, af vidt forskellig karakter. Der er stillegudstjenester, musik - andagter, gudstjenester for børn og unge, ja og for ældre. Og så er der gudstjenester specielt for dém, der er til jazz. Ja, jeg var lige ved at sige, at der er Gudstjenester for enhver smag. Og en ting er gældende for dem alle. De giver»pause-ro«. De river os ud af en travl hverdag, eller måske lige så hektisk ferietid. De giver et åndehul. f.eks. i sommervarmen. Der er ingen, der siger, at man skal kunne lide den musikalske ramme, forstå liturgien og de bibelske tekster fuldt ud, eller være enig med hvert et ord i præstens prædiken, eller deltage i nadveren, som ofte er et indslag i gudstjenesten, men ét eller andet, tænker jeg, giver det altid at tage del i en gudstjeneste, nemlig»pause-ro«. Måske nyder du bare det at være i kirkerummet, måske keder du dig lidt, måske synes du virkelig, du får noget med hjem, en musikalsk oplevelse, noget at tænke over, eller en taknemmelighed over at være en del af den dybe sammenhæng som vi fejrer, og holder sammen om i kirken. Nyd sommeren den giver os liv og gør os glade, men und også dig selv en smule»pause-ro«i en af øens kirker, på vej til eller fra stranden, museumsbesøget vandringen ad Øhavsstien, shoppingturen, eller måske midt i familie - besøget. Kirkerne på Ærø er mange mulighederne ligeså! God sommer! Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirke - kontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/oplys barnets person-nummer, dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen.) Der er mulighed for at blive be gravet/ bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirke-/ kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Kirkebilen Ring Ole s Taxi el Ærø Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Inge Christensen, Ommel. Janet Ligaard, Rise. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Ingolf Andersen, Søby. Har du ris eller ros til kirkebladet, forslag eller måske et indlæg, kan det sendes til Mail: Samtale med Mona i Tranderup Jeg føler mig privilegeret. Hvorfor dog? Jo, ved mine alt for sjældne besøg i Krogkilde Autovask har jeg altid på afstand beundret den statelige hvide hovedbygning, der hører til anlægget. Nu har jeg et ærinde der, for husets frue Mona vil gerne interviewes til kirkebladet, så jeg tropper op en ganske almindelig lørdag og bliver budt inden for af Mona, der tager imod veloplagt og afslappet. Manden Lars er ikke hjem - me, yngste søn Kasper på 6 er netop stået op af bad, og ældste søn Anders på 10 spiller computer med en kammerat. Der er lavet kaffe og tændt stearinlys. Alt ånder idyl i de smukke luf tige rum. Det er nu på tide at oplyse, at Mona er medlem af det ærøske menighedsråd, hvor hun er rådets se - kretær og Tranderup sogns kirkeværge. Det er derfor, jeg er kommet. Hvad fik dig til at gå med i menighedsrådsarbejdet? Svaret kommer prompte: Lysten til at være med i noget. Da dette så bød sig, slog jeg til. Og jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Jeg glæder mig sådan til hvert eneste af vores møder. Det har også betydet meget, at min nabo Con - ny er med og har været det længe, altså fra den tid, hvor Tranderup havde sit eget menighedsråd. Vi er de eneste to fra området og fungerer rigtig godt sammen. Os imellem er det ikke så formelt, vi ordner mange ting over hækken så at sige, og det er ikke nød - vendigt i vores indbyrdes samarbejde, Forsidebilledet:»Du danske sommer...«fra Ærøskøbing Kirkes tårn fornemmer man begrebet købstadskirke. Byens røde tage på de mange fredede bygninger, havnen og det blå øhav som horisont fås ikke mere idyllisk og unikt. Den nuværende kirke blev opført og er den 3. kirke på stedet. Den forreste bygning nedenfor kirken er det tidligere kapel, der nu er renoveret og fungerer som konfirmandstue og mødelokale. (Foto/tekst Peter Nielsen) Ærø Menighedsråd Kirsten Svane Anne Folting Haase Benedicte Busk-Jepsen Carsten Jessen Hansen Mona Madsen Fredy Zurfluh Inge Christensen Kirsten Clausen Ole Nielsen Randi Skinner Berit Elena Woy Åse Moritzen Else Emilie Madsen Conny Larsen Johan Knudsen Kirsten Langdill at tingene er aftalt lang tid i forvejen. Vi tager det, som det kommer. Her i vores lille sogn var vi da noget bekymrede inden sammenlægningen, for ville vi drukne i det store råd? Dette er på ingen måde sket. Alle bliver hørt, og vi er gode til at lytte til hinanden. Jeg er ikke vokset op i et kirkeinteresseret hjem, det vil jeg ikke sige. Men jeg er døbt og konfirmeret og kom i kirke til jul med mine bedsteforældre og ellers sjældent. Det er interessen for at være med i noget, der driver mig, og på den måde kunne det lige så godt være en sportsklub eller en anden slags forening. Jeg vil bare gerne være aktiv. Dog tænkte jeg, da jeg kom hjem fra vores konstituerende møde og havde fået posten som sekretær for rådet og som kirkeværge her i sognet, foruden at jeg kom med i det stående udvalg: Jens Hebsgaard Aksel K. Larsen Hanne Fynbo Jeppe Sørensen Janet Ligaard Lars Peter W. Kristiansen Agnes Haugaard 3

4 Hold da op, hvad er dog alt det, jeg har raget til mig? Men hvor er jeg blevet glad for det! Ikke sådan, at jeg synes, det er nødvendigt at være dybt troende, nej, menighedsrådsarbejde er for alle, og jo mere forskellige vi er, jo mere giver vi til hinanden. Jeg vil gerne vise, at kirken er for alle. Dermed mener jeg, at der i fokekirken ikke er forskel på folk ingen øvre eller nedre status, som sætter folk i en rangorden. Her er der plads til os alle, og her er der intet hierarki, som der kan være ude på arbejdsmarkedet eller i foreningslivet. I menighedsrådet er der også mange praktiske ting at tage stilling til og mange tal. Jeg har haft stor gavn af vores graver Hans, der har lært mig så meget. Da jeg var helt ny i rådet, bad jeg om en rundvisning i kirken, og vi fik et par spændende timer til at gå med dette, jeg var i hver en krog og endda helt oppe på kirkeloftet over hvælvingerne, mens Hans fortalte og fortalte. Det er han god til. Han har da også været graver her i over 30 år, er meget dedikeret og ved alt, hvad der er værd at vide og mere til om kirken og kirkegården. Jeg har også haft stor gavn af Aksel fra Rise sogn, der på ekstramøder har undervist os i regnskab og budgetter. Alt det med tal er temmelig omfattende i menighedsrådet. Jeg føler også at have et fint samarbejde med vores kirkesanger Linda, vores organist Gitte og vores præst Jeppe. Det fungerer bare. Måske det har været en fordel at være ny, for så var der ikke noget med at tænke, at»sådan plejer vi«. Kan du nogen gange have dårlig samvittighed over for din familie, når du tager af sted til møder? Overhovedet ikke. Sådan har jeg aldrig haft det. Jeg har også altid haft det godt med at tage på arbejde og ind imellem rejse udenøs i embeds medfør. Lars er tit lige taget på arbejde, når jeg selv kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen, og i så tilfælde har parolen lydt om morgenen:»farvel, vi ses i morgen«, for så er han nemlig først hjemme til midnat. Børnene kan jeg altid finde pasning til hos min far og Karen i Bregninge eller mine svigerforældre i Ærøskøbing, og de elsker at være der. Det er rart, at vi kan trække på bedsteforældrene. 4 Er der dukket overraskelser op, mens du har været medlem af rådet? Mona tøver lidt, inden hun svarer. Men så kommer det: Ja, mange. Det hele var jo nyt. Men jeg er ikke den, der bliver skræmt. Jeg spørger og spørger, og jeg tør. Jeg giver ikke op. Det er min opgave som rådets sekretær at stille dagsordenen op, så når det stående udvalg det kaldes også forretningsudvalget holder formøde ca. 10 dage før menighedsrådets møder, listes alle punkterne på den kommende dagsorden op, og ofte diskuterer vi, så det brager, så vi har lært hinanden godt at kende i det udvalg. Det er nogle gode møder, hvor er det sjovt at være med. Der kan nemt være punkter på en dagsorden. Nogle af dem er selvfølgelig små ting, men kan godt tage lang tid. Jeg har et vældig godt samarbejde med Kirsten, der er formand for menighedsrådet, og vi hjælper hinanden med sagerne. Det har vi nemt ved at finde ud af. Da jeg var til stede i Tranderup Kirke under De Ni Læsninger i december, kom du gående op gennem kirken med din yngste, og jeg lagde mærke til, hvor frimodigt han gik, som følte han sig godt hjemme der. Er børnene tit med i kirke? Det er de ind imellem, når de da vil. Jeg går selv ret ofte i kirke. Der har jeg et frikvarter og kan slappe af lidt fra de dagligdags praktiske ting og føler mig nærværende og modtagelig. Kasper på 6 plejer at sidde og læse i kirkens billedbøger, en time kan godt være lang tid for en lille dreng. Den store synger godt med på salmerne. Han går i 3. klasse og skal snart være minikonfirmand. Vi er en sangglad familie, og jeg vil gerne have, at kirken skal være et naturligt sted for børnene at komme. Jeg er stolt af kirken, der er lille, intim og hyggelig, og vi prøver at passe godt på den. Kirkegården er også flot og velpasset, det er nu Hans, der skal have æren for det. Jeg kunne heller ikke tænke mig at bo andre steder end på Ærø, der for mig simpelthen er det eneste og bedste sted på jorden at leve. I er som nævnt kun to fra Tranderup sogn i menighedsrådet. Har I nogen at trække på, når der er arrangementer i kirke og menighedshus? Ja, det har vi. Til sogneeftermiddagene er jeg ikke til stede, for da er jeg på job i Ærøskøbing. Men Conny står for det, og vi har flere, som vi til hver en tid kan bede om at bage en kage eller gøre et eller andet, og de er altid hjælpsomme og gør det gerne. Hans, vores graver, hjælper også til. Der er tit omkring 25 personer til sogneeftermiddagene. Men i julen hjælper jeg Hans. Han kan ikke klare alene både at kime og at tænde lys, så da er det mig, der tænder lysene i kirken. Og sådan finder vi ud af det på en smidig måde... Jeg siger farvel til Mona og børnene og forlader det smukke hjem med en varm og sikker følelse af, at der leves et godt og aktivt liv derinde. Tak for samtalen. Anne Røndal Menighedsrådsmedlem Uden rigtigt at vide, hvad jeg sagde ja til, kom jeg i menighedsrådet, men det har indtil nu været spændende på alle områder. Selv om der godt nok er man - ge ting at tage stilling til. Bosiddende i Ommel er jeg mest bruger af Ommel Kirke og holder meget af aftengudstjenesterne, som nok passer bedst ind i min søndag. Men også gudstjenesterne på Marstal Ældre Center, hvor jeg arbejder i dagcenteret, er dejlige at deltage i. Jeg sidder med i bladudvalget og Marstal aktivitetsudvalg. En af grundene til jeg sagde ja var, at jeg gerne vil gøre noget for at»åbne«kirken ved at lave andre former for gudstjenester, selv om om der i for - vejen var mange. Men megen tid går med administrative ting. Dog arbejdes der hele tiden med nye tiltag. Kunne vi bare få bedre fat i de unge mennesker. Det har været spændende at møde så mange engagerede medarbejdere, frivillige og rådsmedlemmer, jeg priser mig lykkelig for, at der er flere medlemmer, som havde kendskab til alle de love og regler, der er for kirkerne og deres regnskab. Hilsen Inge Christensen

5 Bregninge og Søby Kirker Sognepræstens ferie 3/8-15/8 mail og telefonsvarer henviser til øens andre præster. Præsten træffes i Sognehuset på Søbakkevej 6, mandag kl fra den 1. september Hver mandag kl vil jeg være at træffe i vores Sognehus på Søbakkevej lige ved Søby Kirke. Går man ind ved hovedindgangen til kirken og rundt om den, er der et tydeligt hul i hækken ned til Sognehuset. Kom forbi for at vende problemer med kristendommen eller en personlig samtale om eksistentielle spørgsmål. I kan også ringe i forvejen på tlf daglig jeg har telefontid kl (fredag fridag). Præsten har tavshedspligt! Agnes Haugaard Begravede Søby Kirke Børge Strandberg, Langebro 2, Søby. Caroline Kathrine Jørgensen, Biografvej 1, Søby. Begravede Bregninge Kirke Selma Karla Petersen, Gilleballetofte. Tidl. Tværby Bregninge og Rummes Agre Søby. Arne Carlo Ravn, Øster Bregninge 23. Søby Kirke søndag den 27. juli kl Ærø Single Folk Festival Trofast møder en meget stor flok af festivalens deltagere op til denne tidlige morgengudstjeneste, hvor musikken for en stor del også leveres af tilrejsende deltagere med vores egen organist ved orglet. Kirken er altid fyldt med positive og glade festivaldeltagere, der alle møder op trods aftenens sene program. Sognepræst Jeppe Sørensen er prædikant og leder forløbet. Gudstjeneste på Søby Værft i den store hal med Søbykoret søndag den 31. august kl Med den åbne himmel og kajen som altertavle afholder vi igen i år en semiudendørs gudstjeneste for hele Ærø. Søbykoret hjælper med salmesangen og vil også synge egne indslag. Efter gudstjenesten vil vores lokale sogneudvalg sørge for kaffe, te og lækkert hjemmebag. Alle er velkomne! Ærøskøbing og Tranderup Kirker Døbte i Ærøskøbing Kirke Magnus Groth Friderichsen (døbt 26. januar). Alfred Moussa Toft Jensen (døbt 16. februar). Begravede/bisatte i Ærøskøbing Kirke Annelise Rasmussen (bisat 21. februar). Eline Petersen (bisat 8. marts). Døbt i Tranderup Kirke Emma Victoria Lykke Holm (døbt 8. februar). Så rejser vi op til Jerusalem Palmesøndag er der i Marstal Kirke efterhånden tradition for, at forårets minikonfirmander gennemspiller påskens begivenheder i ord og drama ved en eftermiddagsgudstjeneste. Således også i år, hvor jeg var med for første gang. Min kollega Lars Peter, organist, kirketjenere og frivillige ved Marstal Kirke indviede mig i dette spektakulære arrangement, som er en gudstjeneste lige som alle de andre hen over året, men hvor minikonfirmanderne står for prædiken. Jeg blev ret overvældet over den fællesskabsfølelse, der opstår omkring denne gudstjeneste; den må være udgangspunktet for enhver gudstjeneste! Jeppe Sørensen Kirkens Korshær vandrer... hvorfor? I det danske samfund er der indimellem stort fokus på mennesker i nød, og der laves store indsamlinger. Ved disse lejligheder samles der mange millioner ind. Resten af tiden er der også behov for opmærksomhed på mennesker, der ikke lever under de samme vilkår, som de fleste af os. En del af de mennesker kommer i Kirkens Korshærs varmestuer og på vore herberger. De har et akut behov for hjælp, som ikke helt dækkes ind af de sociale myndigheder. Derfor eksisterer Kirkens Korshær og flere andre, som arbejder på at hjælpe disse mennesker. Kirkens Korshær vandrer bl.a. for at gøre opmærksom på disse menneskers situation, og det er i år 6. gang Korshæren er på landevejen. Vandringen bliver en rundtur om Det sydfynske Øhav, startende i Faaborg, via Nakkebølle og Egebjerg til Svendborg, over Tåsinge til Rudkøbing, med træskib til Marstal, via Ærøskøbing til Søby og tilbage til Faaborg. Vandringen finder sted fra søndag d. 1. juni til pinselørdag d. 7. juni. Vandrerne er frivillige, brugere og ansatte fra Korshærens arbejdssteder, men andre interesserede er velkomne. Kontakt Leif Andersen, Dyreborg, / for nærmere oplysning og tilmelding. Undervejs holdes der aftenmøder for at give mulighed for, at interesserede kan høre om det arbejde, Kirkens Korshær står midt i. Der vil blive et aftenmøde i Ærøs - købing Medborgerhus (Mamrelund) torsdag, den 5. juni kl Aftenens tema bliver»kirkens Korshær i ord og toner«, som Viggo Kaspersen vil stå for. Der bliver lejlighed til at bruge sangstemmen undervejs. Kirkens Korshær byder velkommen til vandring og/eller lokalt møde. Desuden holdes en andagt torsdag den 5. juni kl i Ærøskøbing Kirke, hvor alle også er velkomne. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Mandag den 9. juni kl på Ærøskøbing kirkeplads Traditionen tro fejres 2. pinsedags gudstjeneste i det fri som en fællesgudstje- 5

6 neste for alle øens sogne. Der er således ingen andre gudstjenester den dag. I år er turen kommet til Ærøskøbing, og gudstjenesten finder sted lige uden for kirken, på kirkepladsen, som den kaldes, selv om den består af græs. Efter tre år med to biskopper og en provst på prædikestolen, har Ærø Menighedsråd tilkendegivet, at man i år gerne vil høre en (eller flere) af øens egne præster prædike ved friluftsgudstjenesten. Ud over prædikenen fordeles resten af gudstjenesten som sædvanlig mellem øens fire sognepræster. Vel mødt i det fri; ved dårligt vejr rykker vi ind i kirken; og der er naturligvis kaffe, te og kage bagefter, hvad enten vi havner ude eller inde. Øhavskoret og Søbykoret medvirker ved friluftsgudstjenesten 2. pinsedag. Det er frivillige fra de lokale aktivitetsudvalg øen over, der bidrager med kaffen og kagen. Begravede Johan Jørgensen Kristensen, Gjallerhøj 1. Lille dreng, søn af Mikael Møller og Marlene Gabrielsen, Dunkærgade 13. Karl Peter Albertsen, Gilleballehus, tidl. Olde. Jens Kaj Larsen, Søkilden, Sygehusvejen 22. Karl Kristian Rasmussen, De gamles Hjem, tidl. Ærøskøbing. Thea Marie Groth, Østersøvej 2. Hansine Marie Petersen, De gamles Hjem, tidl. Oldemark. Stillegudstjenester Der vil være stillegudstjenester i kirken kl. 19 onsdag den 9. juli samt tirsdag den 19. august. Stillegudstjenester er enkle og uformelle gudstjenester, hvor der lægges særlig vægt på ro og for - dybelse. Se nærmere omtale under fællesarrangementer. Sankt Hans aften i Rise præstegårdshave Vi fejrer igen i år Sankt Hans ved en stemningsfuld aften i præstegårdshaven med musik og sang, kaffe og kage, pølser og bål. I år vil tidligere sognepræst Lars Ole Gjesing, Ærøskøbing, holde båltalen. Se nærmere omtale under fællesarrangementer. Kirkekaffe Hen over sommeren er der kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag den 1. juni kl. 9.30, søndag den 6. juli kl samt søndag den 3. august kl Enhver er hjertelig velkommen. Sommermøde i Ærøskøbing Kirke Søndag den 24. august kl I år står sommermødet i Bibelens tegn. Den kan være fin at læse i, men har du nogensinde fået den reciteret af én, der kan den udenad? Vi skal efter gudstjenesten kl høre Klaus Høj - gaard Laursen fra det midtjyske, som drager land og rige rundt med Bibelen Live, se evt. hans hjemmeside af sam me navn. Denne eftermiddag i Ærøskøbing Menighedshus skal vi høre Markusevangeliet kapitel og måske en lille godbid til dessert. Der er også tid til den almindelige sommermødehygge, som indbefatter kaffe og kage. Vel mødt! Rise Kirke Døbte Laurits Engelstoft, søn af Lene Vejsnæs Larsen og Lars Engelstoft, Odense. Villads Greve Nygaard, søn af Maria Andersen og Rasmus Greve Nygaard, Søndre Kystvej 20. Ida Margrethe Röttger Groth Thygesen, datter af Inger og Arne Thygesen, Oldevej 4. Marstal Kirkes korskole har altid plads til en til! Nyt korskolehold begynder fredag den 22. august kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive Andagter på Marstal Ældrecenter 12/6 Blå kl AH (sammen med rød) 26/6 Centersal kl JS 10/7 Grøn kl LPWK (sammen med Orange) 17/7 Centersal kl JL 7/8 Rød kl LPWK (sammen med Blå) 14/8 Centersal kl LPWK 21/8 Orange kl JS (sammen med grøn) 28/8 Centersal kl LPWK Marstal og Ommel Kirker godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: Eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke Søndag den 1. juni kl Altergang for konfirmander, deres forældre og alle andre. Kirkekaffe og sodavand. Sognepræst Lars Peter Kristian sen prædiker. Søndag den 17. august kl Det nye års konfirmander bydes velkommen. Sognepræst Lars Peter Kristiansen prædiker. Aftensang i Marstal Kirke Tirsdage kl (ca. 30 minutter) 1. juli (Janet Ligaard) 8. juli (Lars Peter Kristiansen) 15. juli (Agnes Haugaard) 22. juli (Lars Peter Kristiansen) 29. juli (Jeppe Sørensen) 5. august (Lars Peter Kristiansen) 6

7 PRÆSTER MEniGHED MEniGHEDSRåD Kære Menighed på Ærø I sidste Kirkeblad skrev vi en opfordring til Jer alle. En opfordring om at komme med Jeres meninger eller idéer til, hvordan kirkerne på Ærø skulle bruges. Det har sat tankerne i gang for nogle, og vi har fået sendt mange gode forslag. Blandt de indsendte idéer og forslag kan det nævnes at flere mener, at gudstjenesterne skal forblive, som de er i dag, altså de kendte højmesser om søndagen. Der er mange forskellige former for gudstjenester på Ærø, og man skal passe på ikke at lave så mange, at det går ud over højmessen om søndagen. Så kan kirken fint fungere resten af ugen til andre arrangementer. Nogle mener, at der bør kigges på, om der skal lukkes kirker, der er forslag om at Marstal Kirke får to præster, og at de to øvrige præster så skal dele landkirkerne. Der er flere, som foreslår, at lave 1-2 fællesgudstjenester mere om året som den, der finder sted 2. pinsedag. Nogle har kigget på traditioner i andre lande. I England inddrager man f.eks. menigheden eller udvalgte af denne, som så deltager i den mere ceremonielle del af gudstjenesten. LYS ved juletid er et ønske en god tanke om lys i den mørke tid. Mange tak for Jeres tanker og idéer. Menighedsrådet Menighedsrådsmøder 17. juni kl i Tranderup menighedshus. 12. august kl i Rise menighedshus. Konfirmander til ungdomsgudstjeneste i Odense Først på året deltog øens konfirmander, præster og frivillige hjælpere i en ungdomsgudstjeneste i Odense Domkirke for alle konfirmander i Fyens Stift. Efter en fælles start bestod gudstjenesten i en vandring rundt i kirken til forskellige poster, der på den ene eller den anden måde handlede om pinse og Helligånd. Et af stederne skulle konfirmanderne arbejde med det kendte bibelcitat om tro, håb og kærlighed fra 1. Korintherbrev:»Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.«de skulle i fællesskab forme enten et kors, et hjerte eller et anker ved at sætte små knæklysrør sammen. Der var i forvejen lavet flere varianter af hjerter og kors, men de ærøske konfirmander var ikke i tvivl. Der blev formet et flot, lysende anker. Desværre var vi nødt til at tage af sted, før arrangementet var slut, da vi skulle nå færgen. Minikonfirmandudflugt Den første lørdag i februar drog vi igen af sted til Odense, denne gang på den årlige udflugt med alle vores minikonfirmander. Vi besøgte den moderne kírke i Munkebjerg sogn, fik rundvisning i Domkirken og lagde vejen omkring Brandts Klædefabrik. På Brandts Klædefabrik var der en sanseudstilling med fokus på især lys, lyd og farver. Nogle af minikonfirmanderne kiggede også på den faste udstilling, bl.a. var der et spændende rum, hvor man kunne prøve nogle af de allerførste computer-spil. Et par af drengene fik et chok, da det gik op for dem, at præsten vidste, hvordan spillene til Commodore 64 eren skulle sættes i.»levede du virkelig dengang??«blev der vantro spurgt. Det var et par rigtig gode ture, vi var på med vores konfirmander og minikonfirmander, og vi håber på at kunne gentage successen næste år med de nye konfirmander og minikonfirmander. Janet Ligaard Vores kyndige guide, Elisabeth Straabye, spørger, hvor højt vi tror der er til loftet herinde i Odense Domkirke? Ca. 20 meter! Minikonfirmanderne sidder og er dybt koncentrerede på sanseudstillingen på Brandts Klædefabrik. Alteret i Munkebjerg kirke ser noget anderledes ud end hjemme i vores kirker på Ærø. 7

8 Kalender Dato Søby Bregninge Tranderup Ærøskøbing Rise Marstal Ommel * Særgudstjeneste / Koncerter m.m. Onsdag, 4. juni * * Sommerkoncert med Øhavskoret Torsdag juni Andagt * * Korshærsvandring Grundlovsdag Søndag juni Pinsedag Mandag Ingen Ingen Ingen * Ingen Ingen Ingen * Søbykoret og Øhavskoret - Kirkepladsen 9. juni 2. pinsedag Søndag AH 9.30 JS JS Ingen 15. juni Kaffe Trinitatis søndag Tirsdag, 17. juni * * Menighedsrådsmøde i Menighedshuset Torsdag, 19. juni * * Koncert med orgel og tværfløjte Fredag, 20. juni * * Klassiske solosangere Søndag JS JS * 9.30 LPK * Doris Ottesen, Ærø Sommeruniversitet 22. juni Kaffe Altergang 1. s. e. trinitatis Søndag JL Ingen 29. juni Kaffe 2. s. e. trinitatis Tirsdag, 1. juli * * Aftensang Søndag Ingen 9.30 AH 9.30 JL AH JL 6. juli Kaffe Kaffe 3. s. e. trinitatis Tirsdag, 8. juli * * Aftensang Onsdag, 9. juli * * Stillegudstjeneste Torsdag, 10. juli * * Orgelkoncert Søndag LPK LPK Ingen Ingen 13. juli 4. s. e. trinitatis Tirsdag, 15. juli * * Aftensang

9 Lørdag, 19. juli * * Strygere i poetisk møde Søndag Ingen 9.30 AH JL JL 20. juli Altergang 5. s. e. trinitatis Tirsdag, 22. juli * * Aftensang ** ** Klokkespilskoncert Fredag, 25. juli * * Klokkespilskoncert Søndag 9.30 JS * Ingen LPK Ingen * Singlefestival 27. juli Kaffe - musikere fra Single Folk Festival 6. s. e. trinitatis Mandag, 28. juli * * Klokkespilskoncert Tirsdag, 29. juli * * Aftensang Torsdag, 31. juli * * Orgelkoncert Fredag, 1. august * * Dansk orgelmusik Søndag Ingen LPK LPK JS 3. august Kaffe Kaffe 7. s. e. trinitatis Tirsdag, 5. aug * * Aftensang Torsdag, 7. aug * * Orgelkoncert Søndag JS 9.30 JS LPK Ingen Ingen 10. august Kaffe 8. s. e. trinitatis Tirsdag, 12. aug * ** * Blandede musikalske bolcher ** Menighedsrådsmøde i Menighedshuset Søndag AH 9.30 JL * * Konfirmandvelkomst 17. august Altergang 9. s. e. trinitatis Tirsdag, 19. aug * * Stillegudstjeneste Fredag, 22. aug * * Nyt korskolehold starter Søndag LPK 9.30 JS * Ingen Ingen * Sommermøde 24. august 10. s. e. trinitatis Søndag * Ingen AH * Søbykoret - Værftsgudstjeneste 31. august Kaffe 11. s. e. trinitatis AH = Agnes Haugaard JP = Jeppe Sørensen JL = Janet Ligaard LPK = Lars Peter Kristiansen

10 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fredag. Graver Max Hansen. Tlf Kirkesanger: Birthe Henriksen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fredag. Kirkeværge: Randi Skinner. Kirkesanger: Birthe Henriksen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech. Tlf: Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mandag fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Kirkesanger: Helge Taggatz. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen mandag. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Kirkesanger: Linda Suszkiewicz. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag lukket. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Kordegnevikar Helge Taggatz. Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Ole Boas Tlf Graver Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43. Tlf / Træffes bedst kl Mandag fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Kirkesanger: Linda Suszkiewicz. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge: Mona Madsen. 10 Ærø Menighedsråd Formand Kirsten Svane Mail: Tlf Langeland-Ærø Provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti

11 PRÆSTER MEniGHED MEniGHEDSRåD Sankt Hans fest i Rise præstegårdshave den 23. juni Der vil igen i år blive fejret Sankt Hans-aften i Rise Præstegårdshave. Det bliver som vanligt med kaffebord og hjemmebagte kager, ligesom det vil være muligt at købe pølser, øl og sodavand. Der er borde og stole opsat, så man kan sidde og nyde aftenens underholdning i form af sang og musik. Båltalen holdes i år af tidligere sognepræst Lars Ole Gjesing, Ærøskøbing. Heksen vil være på plads på bålet, og omkring kl tændes bålet, og der synges sommerlige sange. Alle er velkomne i Rise Præstegårdshave denne aften. Aktivitetsudvalget i Rise Stillegudstjenester i Rise Kirke En stillegudstjeneste er en mere enkel og uformel gudstjeneste end søndagens højmesse. Stillegudstjenesterne varer ca. 35 min. og ligger på hverdagsaftener, da tidspunktet med at gå i kirke søndag formiddag måske ikke altid passer ind i ens weekend-planer. Stillegudstjenesterne er tilrettelagt i et forståeligt og nutidigt sprog og med hovedvægten lagt på, at man kan koble fra og opleve kirkerummets fred. Stemningsfuld musik, læsninger og bøn vil være med til at skabe ro og fordybelse. Enhver, der længes efter en stille stund i fred og ro, kan være med. Stillegudstjenesten er åben for enhver og kræver ingen særlige forudsætninger. Stillegudstjenester: Onsdag den 9. juli kl Tema: Bøn. Tirsdag den 19. august kl Tema: Skønhed. åben vejkirke i Bregninge sommeren 2014 Som de foregående somre vil der også i år hver dag i skolesommerferien være et tilbud til kirkens gæster om rundvisning ved en af de faste kirkeværter. Tilbuddet gælder i tidsrummet mellem kl. 11 og kl. 15. Husk endelig at gøre opmærksom på vores guide-service, hvis I har feriegæster på besøg eller i anden sammenhæng giver turister oplysninger om, hvad der er seværdigt på Ærø. Som altid er Bregninge Kirke åben for besøgende fra kl. 8 til 16, undtagen i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Man kan således ved besøg uden for kirkeværternes faste tid guide sig selv ved hjælp af enten foldere (der kan købes) eller laminerede info-ark (der kan lånes). Alt foreligger i udgaver på dansk, engelsk og tysk. Hvis nogen hen over øen skulle have lyst til at melde sig til vores team af kirkeværter, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede. Jo flere vi er jo bedre! Jeg kan fortælle, at ud over folk fra Bregninge har vi kirkeværter fra Søby, Rise, Ærøskøbing og Marstal. Eneste forudsætning er, at man synes, det er spændende at møde mange forskellige mennesker, danskere såvel som udlændinge, og orientere om kirkens historie, bygninger og ikke mindst kirkekunst. Nye kirkeværter vil blive»klædt på«til opgaven via skriftligt materiale og en grundig rundvisning. Tidsforbrug i løbet af sommeren: max. 3 vagter à 4 timer. Annette Finnerup Tlf Kirketur til Svendborg og Østfyn Flere tidligere kirketursdeltagere har allerede spurgt om, hvornår årets kirketur kommer til at løbe af stabelen, og hvor turen går hen. Hermed de vigtigste oplysninger: Datoen er lørdag d. 20. september, og programmet vil omfatte besøg i de to gamle Svendborg-kirker Nicolai Kirke og Vor Frue Kirke. I den sidstnævnte vil organist Povl Christian Balslev vise rundt og give en prøve på sit orgelspil. Den medbragte mad og drikkelse indtages i det nærliggende sognehus. Senere vil bussen hente os og køre til Hesselager Kirke og muligvis en kirke mere det er endnu uvist hvilken. Hovedsigtet er som hidtil at holde fokus på kunst, særpræg og historie i de valgte kirker. Sæt allerede nu kryds ved den 20. september og hold øje med annoncen under»sogneliv«i Ugeavisen i begyndelsen af september med oplysning om endeligt program, pris og tilmelding. Ole og Annette Finnerup Tlf Den Bibelske Have i Bregninge, Tværby 15, er åben Igen i denne sommer er haven åben for alle interesserede. Haven er indrettet med tanke på Via Dolorosa (Smertens Vej) i Jerusalem, hvor man kan opleve den rute, som Jesus gik med sit kors på vej til Golgata. At gå i Jesu fodspor er betagende. De mange indtryk giver på forunderlig vis mulighed for en indre rejse i sindets ukendte kroge og dyb. Undervejs i haven gøres ophold 15 steder, hvor man kan fordybe sig i bibeltekster, meditation og bøn. Man vil også kune se træer, planter og andre symboler fra Bibelen. Vandringen er på ca. 200 meter, og det er muligt at færdes med rollator såvel som barnevogn. Vejledning og tekster forefindes ved havens indgang. Haven er i år åben for besøgende indtil 1. november, og der er gratis adgang. Vi ønsker alle og enhver hjertelig velkommen. Kirsten Hornbeck og Søren Busch 11

12 PRÆSTER MEniGHED MEniGHEDSRåD Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp Søndag den 9. marts blev der i landets sogne samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp til hungerramte i verdens fattigste lande. I Ærøskøbing sogn blev der indsamlet 7962 kroner til dette formål. Hjertelig tak til hver eneste, der har støttet indsamlingen ved at putte et bidrag i bøsserne, samt til de trofaste indsamlere, der igen i år har gået rundt på gader og stræder med bøsserne, denne gang i det dejligste forårssolskin. Lis Gundtoft Folkekirkens nødhjælp 9. marts var der den årlige landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Næste år 2015 er indsamlingsdagen sat til den 8. marts. Søby-Bregninge kunne sende kr ,50 afsted for at støtte det gode formål slut sult. Mange tak til de 16 indsamlere, mange tak for bidrag og tak for venlig modtagelse ved de mange døre. Venlig hilsen Marietta Larsen KOnCERTER OG ARRAnGEMEnTER Sommerkoncert med Øhavskoret Onsdag den 4. juni kl i Ærøskøbing Kirke Det bliver en musikalsk hyldest til som merens komme, når Øhavskoret afholder koncert i Ærøskøbing Kirke, med en gentagelse af programmet fra koncerten i Tranderup ugen før. Programmet byder på en festlig blanding af klassisk kormusik, sommersange og spirituals. Fællessange fra Højskolesangbogen indgår også i koncerten. Øhavskoret har nu eksisteret i næsten fem år og har under kyndig ledelse af dirigenten Gitte Jørgensen etableret sig i det ærøske musikliv med mange fine optrædener. Koret er tilknyttet Rise og Tranderup Kirker, hvor de synger til højtids- og særgudstjenester, samt giver koncerter. Derudover har koret bl.a. optrådt ved grundlovsmøder og ved det årlige julemarked på Ærøskøbing Torv. Kom og syng med på årstidens sange og oplev kormusikken i dens mange facetter! Der er gratis adgang til koncerten, og alle er hjerteligt velkomne. Koncert Torsdag den 19. juni kl i Marstal Kirke Steen Lindholm, orgel Hans Gammeltoft-Hansen, tværfløjte Ved sommerens første koncert i Marstal Kirke kan man møde to kendte musikere, selv om det ikke nødvendigvis er musik, de begge to er kendt for. Hans Gammeltoft-Hansen kender de fleste nok som Folketingets ombudsmand, juraprofessor og hyppig gæsteprædikant i landets kirker i øvrigt også et par gange på Ærø. Steen Lindholm har mange set i fjernsynet i spidsen for Radiokammerkoret og Det danske Drengekor. I over 40 år har Lindholm været organist i Dyssegårdskirken, men han har også spillet kammermusik i Københavns Kammer - ensemble, som han etablerede i 1978 sammen med Hans Gammeltoft-Hansen og en række andre musikere. Ved koncerten i Marstal Kirke spiller de to musikere blandt andet dansk musik af Buxtehude, Hartmann, Hei - se, Kayser og Gade. Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Klassiske solosangere Fredag den 20. juni kl i Ærøskøbing Kirke Der bliver lejlighed til høre klassisk skønsang på højt niveau denne skærsommeraften i Ærøskøbing Kirke. De to sangere Otte Ottesen, tenor og Naja Monrad Hansen, sopran, vil divertere publikum med musik fortrinsvis af danske komponister fra forskellige tidsaldre. Fra det mere kendte repertoire vil være Weyses elskede morgen- og aftensange. Interessant vil sikkert forekomme Dyvekesangene om Christian 2 s elskerinde af samme navn. Digtene er et højspændt udtryk for det bedste i dansk romantik teksterne er skrevet af Holger Drachmann og musikken af Peter Heise. Som en nyere klangåbenbaring vil Otte Ottesen synge sange af en af vor tids største danske komponister, Per Nørgaard. Publikum vil også få lejlighed til at synge med på fællessange. Naja Monrad er født og opvokset på Ærø, hvor hendes forældre stadig bor, men er i dag bosat i Malmö og København. Hun har sunget i Malmøoperaens kor siden 1999 og har sideløbende haft en del roller på samme opera, senest i danseforestillingen»the feeling of going«. Som fastansat korist har hun ikke megen tid til andre projekter, men Naja Monrad har dog lavet operette på Kristiansstad Teater i Norge, samt været med i en opsætning af»my fair Lady«på det Kongelige Teater. Otte Ottesen er præstesøn fra Sydsjælland og har helt fra barndommen været optaget af sang og musik. Specielt årene på Sankt Annæ Gymnasium betød et skub i retning af at kunne forestille sig et liv inden for musik og teater. Otte blev uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (i København) som elev af Hanna Hjort med videre studier hos Tonny Landy og Susanna Eken. Otte Ottesen har prøvet at synge i størstedelen af de professionelle kor i landet og er fast medlem af Den Jyske Operas kor. På Opera Hedeland har han varetaget mindre roller; i denne sæson har han f.eks haft rollen som Ruiz i Verdis opera Troubaduren. Otte Ottesen fik sin debut som operasolist sidste år på Opera Hedeland, hvor han sang Fyrst Yamadori i Madame Butter- 12

13 KOnCERTER OG ARRAnGEMEnTER fly. Det var også ved den lejlighed han lærte Naja Monrad at kende. De to sangere akkompagneres ved koncerten af kirkens egen organist Paul Nedergaard. Paul er oprindelig uddannet klassisk pianist, hvilket gerne skulle kunne høres i aftenens koncert. Der er gratis adgang, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Koncerten er en integreret del af sommerseminaret»livsfortællinger«som i øvrigt ledes af Otte Ottesens onkel Viggo Mortensen! Men det er altså en offentlig koncert, hvor alle er hjerteligt velkomne. Koncert Torsdag den 10. juli kl i Marstal Kirke Mats Larsson, orgel Mats Larsson er et velkendt navn på Ærø. Takket være Foreningen Norden blev der for efterhånden mange år siden etableret et godt samarbejde med Ærøs smålandske venskabsby Eksjö. Samarbejdet har i høj grad vist sig levedygtigt på det kirkemusikalske område, og Mats Larsson har ved sine mange besøg på Ærø fungeret som korleder, akkompagnatør, men først og fremmest som orgelsolist. I 2011 trak Mats Larsson sig tilbage fra stillingen som organist ved Eksjö Kirke. Pensioneringen har imidlertid ikke sat aktiviteterne i stå. Tværtimod har han spillet i mange omegnskirker, været konsulent på nye orgler, spillet koncerter og tilrettelagt orgelrejser for medlemmerne af det svenske orgelselskab, som han er næstformand for. Ved orgelkoncerten i Marstal Kirke vil Mats Larsson sædvanen tro både spille noget traditionelt og noget helt ny, svensk musik af Maria Löfberg. Stemningsfuld musik på en forhåbentlig smuk sommeraften! Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Strygere i poetisk møde Koncert i Ærøskøbing Kirke, lørdag den 19. juli kl Ærøs skønhed har altid tiltrukket mennesker fra andre dele af Verden Sidste år var musikerægteparret Sven Holger Philippsen og Christine Schwarz på ferie på øen, og de blev så glade for besøget, at de i år vender tilbage, men nu med deres instrumenter, cello og violin, og giver en klassisk koncert til bedste. Sven Holger Philippsen er ud - dannet som cellist i Hannover og Frankfurt og har deltaget i masterclasses. Han har siden 2012 været professor på Musikhøjskolen (musikkonservatoriet) i Hannover. Som kammermusiker har han vundet flere konkurrencer, og en spektakulær begivenhed han er med til at organisere hvert år er»100 cellister i Hamborg«. Christine Schwarz har studeret violin i Hannover og Bremen og har efterhånden også udviklet sig til at være dirigent af små ensembler og orkestre. Hun har givet talrige koncerter i Tyskland og andre lande og har specielt fordybet sig i den historiske udførelsespraksis inden for barokmusik. Hovedværket ved aftenens koncert er skrevet af den elegante, temperamentsfulde franske komponist Camille Saint- Saëns ( ).»La muse et le poete«er for violin, cello og orkester, hvor man kan se violinen med den spinklere tone, som den muse der inspirerer celloen/digteren med den dybe og brede klang. I mangel af orkester akkompagneres de to musikere af kirkens organist Paul Nedergaard på klaver. Der vil i øvrigt blive lejlighed til at høre barokmusik for strygere uden akkompagnement. Ingen entrè til koncerten, men der er mulighed for at give kollekt ved udgangen. Koncert Tirsdag den 22. juli kl ved Marstal Kirke Karel Keldermans fra Chicago spiller koncert på kirkens klokkespil Takket være midler fra Kulturstyrelsens musikudvalg kan der blive to klokkekoncerter med tilrejsende klokkenister i Marstal i juli måned. Den første koncert spiller Karel Keldermans, som er fuldtidsansat klokkenist i Springfield Park District i Illinois. Det har han været i snart 40 år, og han har derfor sat meget i gang på stedet. Han er leder af stedets internationale klokkefestival, har komponeret og arrangeret en masse musik for klokkespil. Han er uddannet ved den belgiske klokkenistskole i Mechelen, men har også studeret ved den hollandske klokkenistskole i Amers - foort. Endelig har han en M.A. i klokkespil og campanologi (læren om klok - ker) fra University of Illinois, så Marstals klokkespil kommer i kyndige hænder. Koncerten begynder ca. kl. 20, når aftensangen i kirken er forbi. 13

14 KOnCERTER OG ARRAnGEMEnTER Koncert Fredag den 25. juli kl ved Marstal Kirke Karsten Hermansen spiller koncert på kirkens klokkespil Ebba og Jens Hebsgaard har guldbryllup og har ønsket at indlede dagen med en kort andagt i kirken kl. 10. Et kvarter senere er der en lille klokkekoncert i dagens anledning. Men klokkespillet kan jo høres langt væk, så koncerten er ikke for en snæver, inviteret kreds, men for enhver, som har lyst til at høre musikken, og så er der samtidig en chance for at gratulere guldbrudeparret. Koncert Mandag den 28. juli kl ved Marstal Kirke Marcel Siebers fra Holland spiller koncert på kirkens klokkespil Marcel Siebers er uddannet pianist fra koncervatoriet i Arnhem, medens klokkenistuddannelsen er taget i Amersfoort. Siebers har koncerteret i USA, Canada og Europa, og fungerer som stadsklokkenist i Sankt Martins Kirke i Venlo og i Cuijk samt klokkenist ved Millenium Klokkespillet i Aldegundis Kirke i Emmerich i Tyskland. Marcel Siebers er aktiv som komponist, men når også at være leder af musikken ved Sankt Willibrord Kirke i Mill og undervise i klaver ved sin egen musikskole samt ved en anden musikskole i området. Det er med andre ord en aktiv og alsidig mand, som gæster Marstal og fylder midtbyen med musik på en ellers helt almindelig mandag formiddag. Koncert Torsdag den 31. juli kl i Marstal Kirke Kevin Duggan, orgel I 1991 fik Marstal Kirke et internationalt præg med ansættelsen af den engelske organist Kevin Duggan. De følgende seks år blev takket være Duggan en musikalsk blomstringstid, og mange tænker med fornøjelse tilbage på hans flotte orgel- og korkoncerter. I 1997 sagde Kevin Duggan farvel til Marstal og flyttede til England, men i 2001 var han tilbage i Danmark. Denne gang i Rønne på Bornholm, hvor han har engageret sig levende i det bornholmske musikliv. Ved koncerten i Marstal Kirke glæder Kevin Duggan sig til at spille nyt og gammelt repertoire til glæde for beboere og gæster på hans»gamle«ø Ærø. Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Dansk orgelmusik Fredag den 1. august kl Marcussen-orglet i Ærøskøbing kommer under kærlig og kyndig behandling denne sensommeraften. Kevin Duggan er en meget højt uddannet organist, som har deltaget i talrige internationale konkurrencer og vundet nogle af dem. Han har i mange år været organist i Danmark som det vil være mange bekendt i Marstal i en årrække og siden 2001 har han været organist i Rønne på Bornholm. Denne alsidige musiker er også kom - ponist og pianist. Der venter publikum en flot musikaften. Ingen entré men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Koncert Torsdag den 7. august kl i Marstal Kirke Karsten Hermansen, orgel Sommerferien er ved at nå til ende, og rækken af sommerkoncerter i Marstal Kirke er nået til ende. De besøgende orgelsolister er taget hjem igen, og tilbage er en orgelaften med kirkens egen organist. Marstal fylder 500 år i år, og hvad er mere nærliggende end at lade Marstals farverige historie afspejle sig i programmet? Marstallerne kaldes groller gråspurve for dem finder man over alt. Derfor vil programmet være mere internationalt end ellers, så musikken kan blive en lille musikalsk hyldest til byen. Der er fri entré, og alle er meget velkomne! Blandede musikalske bolsjer Tirsdag den 12. august kl i Søby Kirke Ligesom sidste år vil Paul Nedergaard underholde med en lidt anderledes soloaften, hvor fokus vil være på det underholdende repertoire. Paul Neder - gaard er udover at være organist også pianist med hang til både klassisk og jazz, så musikgenrerne vil variere i løbet af den time, som koncerten varer ligefra ragtime og Negro spirituals, hvor pu blikum må synge med og til Chopins klavermusik, foruden det dramatiske orgelstykke af J. S. Bach:»Toccata og Fuga i d-mol«gratis adgang, men mulighed for at give kollekt. 14

15 Kystruten til pilgrimsbyen Santiago de Compostela»Når du lytter til din indre sandhed, vil du ofte erfare, at det kræver mod at følge den. At vove er at miste fodfæste for en stund. Ikke at vove er at miste sig selv.«søren Kierkegaard Jeg er blevet opfordret til at skrive om min pilgrimsvandring til Santiago de Compostela, der foregik foråret Ruten er på 820 km og går fra Irun langs den spanske kyst til Santiago, og det var den rute, der fascinerede mig på grund af, at man vandrer langs havet. Inden mit arbejdsliv sluttede, tænkte jeg over, hvad jeg ville gøre af interessante ting. Det første, jeg gjorde i foråret 2011, var at pumpe min cykel og køre ned gennem Europa til Gibraltar. Det blev til 4800 km på 56 dage sammen med en veninde. Henrik Tarps bog»langs kysten til Santiago de Compostela«var udkommet som guide, og jeg havde læst og hørt meget om pilgrimsvandring. Det ville blive mit næste projekt, og jeg bestilte allerede i januar 2012 min flybillet til San Sebastian. Min forberedelse til turen var at fylde min rygsæk med bøger for at belaste kroppen og vandre 7-8 km et par gange om ugen. Jeg fløj til San Sebastian den 22/4, landede om aftenen og tog en taxi til byen Irun, hvorfra pilgrimsvandringen starter. Der måtte jeg overnatte på hotel, for efter kl. 22 kan man ikke komme ind på herberg. Da er lyset slukket, og der skal være ro på sovesalen. Den første dagsmarch betragtes af mange som værende en af de smukkeste på hele den samlede vej til Santiago de Compostela, når alle pilgrimsveje i Spanien inddrages. Jeg havde svært ved at finde de gule pile og muslingeskaller, der viser vejen til Santiago. Spurgte flere om vej og blev fulgt af venlige mennesker til, hvor pilen og muslingeskallen begynder. Kom igennem marsklandskab, skove, havde en stigning på 300 m til Guadalupekapellet på en mudret vej, hvor jeg allerede måtte have vandrestavene i brug. Havde udsigt ud over Biscayen utallige gange. Der blæste en stiv kuling fra Atlanterhavet, mens jeg vandrede af sted på klippekanten. Jeg var ude at sejle, gik på middelalderveje under store egetræer. Ville nå til San Sebastian, som var en tur på 25 km med stigninger. 8 km før San Sebastian kom jeg til byen Pasaje San Juan, hvor der lå et hostel, utrolig smukt med udsigt over San Sebastian. Jeg måtte overnatte på grund af træthed. Jeg kunne intet få at spise, så det var bare om at drikke rigeligt med vand og gå til køjs. Det var den første etape. Dagen efter sad turen stadig i benene på mig. Jeg gik ind til San Sebastian i silende regn, kuling, med havet i oprør. Fandt en café, hvor jeg nu fik min værste sult stillet. På grund af megen blæst og regn var der afspærret flere steder. Ud til havet lå et wellnesscenter, der bød på alle faciliteter. Jeg tænkte, gå i det vejr, og træt var jeg også. Du tager et par timer i centeret, sagde jeg til mig selv, og som sagt, så gjort. Derefter fortsatte vandringen med lidt højere humør ud af San Sebastian langs vandet og stranden La Concha. Senere gik det gennem villa- og hotelbebyggelse, trapper, gammel vejbelægning og over bjerget Mondizorrotz, og det er ganske sikkert, at pil - grimmene har gået her. På vej ind til byen Orio stødte jeg på et lille bord med stole, vand og en bog, opstillet af lokale pilgrimme, hvor jeg skrev mit navn i gæstebogen og tog en slurk vand. I byen lå kirken San Nicolas fra det 13. årh. Mange kirker på hele ruten var lukket på grund af årstiden. I Orio overnattede jeg på herberg sammen med to midaldrende herrer fra Tyskland, som var på den samme tur som jeg. Havde mødt dem på et tidligere tidspunkt, som de eneste på min tur på 40 km. Her fik vi serveret aftensmad og morgenmad, det hele for 20 euro. Synes man, det er billigt, giver man lidt mere. Næste etape var fra Orio til Deba. Her vandrede jeg fra den ene kystby til den anden, dvs. at jeg næsten hele dagen vandrede med havet tæt inde på livet og med passende mellemrum slog et slag ind til byerne. Jeg fik således hav og bjerge i tilgift, foruden at jeg vandrede på originale middelalderveje, som er den vej, pilgrimmene fulgte for mere end 700 år siden. Det var meget mudrede og kuperede veje, så jeg var nødt til at stoppe i Itziar, hvor der lå et hotel»kanal«, som jeg tog en overnatning på. Jeg havde gået 25 km den dag og var færdig. Min næste strækning ville blive til Markina, 18 km. Nu var jeg blevet lidt udkørt og havde fået smerter i hofte og skinneben. Jeg var klar over, at jeg ikke kunne nå hele ruten på 29 dage. Jeg havde bestilt flybillet hjem den 23/5. Nu måtte jeg tage hensyn til, hvad kroppen fortalte mig. Dagen efter gik jeg 4 km til Deba, der lå smukt mellem bjergene i en bugt ud til havet. Der tog jeg Topo-toget, som kører langs kysten helt ud til Ferrol i Galicien. Dette tog stopper ved mange af de byer, som Nordruten går igennem, så man faktisk nøjagtig kan vælge den by, man vil starte fra, så det passer med den tid, man har til rådighed. Her købte jeg en billet til Gernika, hvor jeg blev transporteret 42 km frem imellem små byer, bjerge og floder. Her tog jeg på Pension Gernika. Dagen var den 26/4, en nationaldag for befolkningen. Tyskerne udraderede byen i et voldsomt bombardement den 26. april Befolkningen holdt fri den dag, alle re stau - ranter serverede tre retters menu, og tv kørte med udsendelser fra krigen. Senere lukkede alt, og så var der skuespil i byens centrum og mindehøjtideligheder over alle de mennesker, der døde. For mig var det den største oplevelse på min tur, det gjorde et stort indtryk, kom helt ind under huden. Jeg havde fået nye kræfter efter en dags hvil, så jeg var på banen igen. Gik nu mod Lezama, en strækning på 26 km, på resterne af en gammel romersk vej. Pilgrimsvejen går igennem betagende bjerge, grønne græsgange og lange skovstrækninger. Jeg gik derude,»hvor kragerne vender«, ingen faciliteter. Regnen væltede ned. Mødte to damer fra Tokyo, som jeg nu fulgtes med. Ingen steder at overnatte i Lazama. Vi tog en bus, der kørte til Bilbao, hvor vi tog overnatning på 15

16 herberget på 10 mands stuer. Maden kunne købes kl og Herberget lå utrolig flot med udsigt over Bilbao. 2 nætter blev det til, for regnen styrtede ned. Var en tur i den gamle bydel med de snævre gader og Jacobs - kirken. Bilbao og floden Nervion ud - gør en hjørnesten på Nordruten. Er du inde i en by og overnatter, er det altid svært at finde de gule pile, det gælder også på cykel. Man skal helst holde sig i udkanten, hvis der er overnatningsmuligheder. Man kan bruge mange kræfter og tid på at finde ud. I Bilbao fandt jeg tilfældigt trappen med 386 trin, der fører ud af byen over Djævlens Bro (bygget i det 14. årh.). Afmærkningen med de gule pile var god her. Min tur til Portugalete gik fint. Hængebroen i Portugalete er den ældste bro i verden. Den er bygget i 1893 og færdiggjort i 1907 og har sin specielle konstruktion, fordi de stærke tidevandsstrømme forhindrede konstruktion af en normal bro, som vi kender dem. Den 13. juli 2006 blev den erklæret et»bevaringsværdigt bygningsværk «af UNESCO. Overnattede på Hostel Santa Maria. I Spanien spiser man middag fra kl , og så kan man faktisk ikke få et måltid mad før efter kl Når du har vandret en hel dag og er kommet frem, har fået bad og er træt, har du ikke lyst til at bevæge dig langt. Jeg spiste nu det store måltid midt på dagen, købte lidt yoghurt til aften og næste morgen, hvis der ikke var mad på overnatningsstedet. Gik tidligt i seng for at slappe af, skrive dagbog, læse i guiden, hvad der skulle ske dagen efter. Næppe havde jeg lagt Portugalete bag mig, før grønne marker, bjerge og små pittoreske landsbyer dukkede op. Kom ud til havet til bølgernes brusen og den friske saltholdige luft. I Castro Urdiales stødte min cykelveninde Inger Lise fra Rebild til. Hun var fløjet til Bilbao og havde taget en bus til byen. Overnattede på et lille herberg med 20 personer i et rum. Den ene snorkede mere end den anden. Inger Lise og jeg skulle vandre sammen i 14 dage, så ville hun rejse hjem igen. Jeg syntes, det var hyggeligt at have en at vandre med efter at have gået alene. Vi gik fra by til by og til deres kirker, hvor pilene endte. Pilene 16 viste vej videre med sejlads, klatring, vandring langs stranden, en dukkert i Atlanterhavet, daglig km. Overnatning på herberg, hvor vi mødte andre pilgrimme fra hele verden. Nogle gange mødte vi pilgrimme, vi havde hilst på tidligere, og gensynsglæden var stor, især med damerne fra Tokyo. I en lille landsby Camplengo overnattede vi privat hos en dame, Iris, der stillede sit hus til rådighed for pilgrimmene. Der boede en tysker, en canadier og to fra Slovenien. Vejret var dejligt, så vi kunne slappe af i hinandens selskab udenfor i Iris have, og vi nød det gode måltid, vi fik serveret aften og morgen. Inger Lise havde begyndende vabler, som endte i infektion på grund af, at der blev brugt en nål til at prikke hul, og det kunne compeed ikke klare, selv om det er et plaster mod tryk. Jeg nå - ede aldrig at få en vabel, for så snart jeg mærkede en irritation, var det bare om at få compeed på. Inger Lise måtte tage hjem efter 10 dage. Der manglede jeg 234 km til Santiago de Compostela. Det var faktisk dejligt at vandre ale - ne med sine tanker. Sidste dag langs kysten var fra La Caridad til Ribadeo, derefter ville ruten gå ind i landet til Santiago. Lidt vemodigt, for jeg havde nydt og beundret den storslåede udsigt over vandet, de forrevne kyster med de små ensomme strande og de mange fiskerbyer med lyden af bølgernes kasten sig mod molen og mågernes skrig. Byernes maleriske snævre middelaldergader, det unikke havnemiljø, små restau ranter ved molen. En udsigt, som man aldrig bliver træt af, og hvor blikket løber mod uendeligt. Nåede frem til herberg»albergue«, der lå smukt ud til havet, men kun med 12 sovepladser og alt optaget. Det er hårdt at vandre 5 til 10 km igen for at finde ny overnatning. Jeg tog en overnatning på det første hotel, jeg fandt. Pilgrimme står tidligt op og begiver sig af sted for at komme hurtigt frem til et herberg, så de ikke skal ind og finde dyre overnatninger, er mit indtryk. Du overnatter for 5 euro (40 kr.), og andre steder koster det ikke noget. Så lægger man penge i en kasse, som man nu synes, det er værd at give. Nu sagde jeg farvel til vandet og goddag til bjergene og bevægede mig ind i stilheden og derud, hvor kun den lokale befolkning i ny og næ mindede mig om, at landet var befolket. Faldefærdige huse, mudrede gårdspladser med en enkelt ko, høns. Jeg tænkte, at her kommer ingen hjemmepleje for at hjælpe med at tage et par støttestrømper af eller dryppe øjne. Vi har et godt velfærdssamfund i Danmark, hvor vi lever beskyttet i forhold til andre lande. Min sidste dagsvandring var den 22/5 40 km, den skulle jeg gå for at nå min afgang med fly den 23/5 fra Santiago. Kl. 5 om morgenen begav jeg mig med pandelampe ud på de sidste hårdeste km. Nu var vejen godt afmærket, og der var så mange pilgrim - me, at man bogstavelig talt blev ført ved hånden de sidste små km op til katedralen. Min pilgrimsrejse var slut, og jeg vil anbefale alle med lyst til oplevelser at tage på sådan en rejse. De 820 km kunne jeg ikke nå på 29 dage, så jeg blev i alt transporteret med tog og bus 100 km. Anne Lykke Arrias

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Juni Juli August 2009 Kirkekontoret

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1 Maj 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt

Læs mere

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18 Nummer 63 17. årgang April 2014 Crossdag anno 2013, side 13 Fastelavn i Vinderslev Forsamlingshus, side 25 Spejderne, side 30 Cykelsøstrene, side 9 Fastelavn i Mausing Forsamlingshus, side 21 Fastelavn

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2008 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 14-2008 Templet i Jerusalem, historie og teologi Torsdag

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere