ELFORSK PSO-F&U 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELFORSK PSO-F&U 2007"

Transkript

1 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009

2 1 Indholdsfortegnelse 1. ATES-system med grundvandskøling. Beregning af kølepris ATES-system med grundvandsopvarmning. Beregning af varmepris ATES-system suppleret med kompressorkøling. Beregning af kølepris ATES-system suppleret med varmepumpedrift. Beregning af varmepris ATES-system. Beregning af køle- og varme-besparelse i sammenligning med traditionelle løsninger ATES-system. Metode til beregning af COP for køle-kompressoranlæg og effektfaktor for varmepumpeanlæg ATES-system suppleret med anlæg for varme- og kuldelagring. 18

3 2 1. ATES-system med grundvandskøling. Beregning af kølepris. Systemet er vist i figur 1. Køleprisen beregnes i kr./mwh ved hjælp af nomogrammet på figur 2. HVAC Enopsol KOLD BRØND Figur 1. ATES-system. Køling med grundvand. VARM BRØND Forklaring til brug af nomogrammet i figur 2: Med den aktuelle systemmodstand (tryktab) for grundvandskøleanlægget indsat i bar bevæger man sig mod uret i diagrammet, indtil værdien for grundvandspumpens totale virkningsgrad. Herefter bevæger man sig lodret nedad i diagrammet indtil den elpris i kr./kwh, der betales for strøm til grundvandspumpen. Herfra bevæger man sig mod højre i diagrammet indtil værdien af den opvarmning grundvandet opnår ved varmeveksling i o C. Man bevæger sig sluttelig lodret opad i diagrammet, indtil man på x-aksen kan aflæse køleprisen i kr./mwh.

4 3 p s (bar) 5 ηt = 0.4 Grundvandskøling ηt = 0.5 η t = Kølepris = 24. p s. ELPRIS/η t / T GV 3 p s : Systempumpemodstanden (bar) ELPRIS: Forbrugspris elektricitet (kr./kwh) 2 1 η t : T GV : Totalvirkningsgrad pumpning η t = η p.η m.η f ( ) p=pumpe, m=motor,f=frekvensomf. Opvarmning af grundvand ved varmeveksling ( o C) kr./mwh 0.50 kr./kwh 1.00 kr./kwh 1.50 kr./kwh 2.00 kr./kwh T = 5 o C T = 15 o C T = 10 o C T = 7.5 o C 0.8 kr./m 3 Figur 2. ATES-system i figur 1. Beregning af kølepris i kr./mwh. Eksempel 1: I et grundvandskøleanlæg er systemmodstanden for cirkulation af grundvand i et driftspunkt beregnet til 3.15 bar. Grundvandspumpens totale virkningsgrad er i dette driftspunkt beregnet til 0.5 og elprisen er 1.50 kr./kwh. Ved varmeveksling er det i det omhandlede driftspunkt muligt at opvarme grundvandet med 7.5 o C, hvorfor køleprisen kan aflæses til ca. 30 kr./mwh.

5 4 2. ATES-system med grundvandsopvarmning. Beregning af varmepris. Systemet er vist i figur 3. Varmeprisen beregnes i kr./mwh ved hjælp af nomogrammet på figur 4. HVAC Enopsol KOLD BRØND Figur 3. ATES vintertid. Opvarmning med grundvand. VARM BRØND Forklaring til brug af nomogrammet i figur 4: Med den aktuelle systemmodstand (tryktab) for grundvandsvarmeanlægget indsat i bar bevæger man sig mod uret i diagrammet, indtil værdien for grundvandspumpens totale virkningsgrad. Herefter bevæger man sig lodret nedad i diagrammet indtil den elpris i kr./kwh, der betales for strøm til grundvandspumpen. Herfra bevæger man sig mod højre i diagrammet indtil værdien af den afkøling grundvandet opnår ved varmeveksling i o C. Man bevæger sig sluttelig lodret opad i diagrammet, indtil man på x-aksen kan aflæse varmeprisen i kr./mwh.

6 5 p s (bar) 5 ηt = 0.4 Grundvandsvarme ηt = 0.5 η t = Varmepris = 24. p s. ELPRIS/η t / T GV 3 p s : Systempumpemodstanden (bar) ELPRIS: Forbrugspris elektricitet (kr./kwh) 2 1 η t : T GV : Totalvirkningsgrad pumpning η t = η p.η m.η f ( ) p=pumpe, m=motor,f=frekvensomf. Afkøling af grundvand ved varmeveksling ( o C) kr./mwh 0.50 kr./kwh 1.00 kr./kwh 1.50 kr./kwh 2.00 kr./kwh T = 5 o C T = 15 o C T = 10 o C T = 7.5 o C 0.8 kr./m 3 Figur 4. ATES-system i figur 3. Beregning af varmepris i kr./mwh. Eksempel 2: I et grundvandskøleanlæg er systemmodstanden for cirkulation af grundvand i et driftspunkt beregnet til 3.15 bar. Grundvandspumpens totale virkningsgrad er i dette driftspunkt beregnet til 0.5 og elprisen er 1.50 kr./kwh. Ved varmeveksling er det i det omhandlede driftspunkt muligt at opvarme grundvandet med 7.5 o C, hvorfor varmeprisen kan aflæses til ca. 30 kr./mwh.

7 6 3. ATES-system suppleret med kompressorkøling. Beregning af kølepris. Systemet er vist i figur 5. Køleprisen beregnes i kr./mwh ved hjælp af nomogrammet på figur 6. HVAC KØLEKOMPRESSOR Enopsol KOLD BRØND Figur 5. ATES-system. Køling med grundvand. VARM BRØND Forklaring til brug af nomogrammet i figur 6: Figur 2 benyttes til at beregne køleprisen i kr./kwh for køling med grundvand. I det valgte driftspunkt for kølekompressor-anlægget bestemt ved anlæggets COP-faktor og den aktuelle elpris benyttes nomogrammets nederste venstre hjørne til at beregne køleprisen i kr./kwh for køling med kølekompressor-anlægget. Driftsfordelingen i % for grundvandsanlægget og i % for kølekompressoranlægget i den pågældende driftsperiode (fx et driftsår) beregnes. Med den aktuelle kølepris bevæger man sig lodret opad i nomogrammet indtil %-satsen for det omhandlede anlæg og herefter vandret ind på prisaksen. De to værdier lægges sammen og giver den resulterende kølepris i kr./mwh.

8 7 Kompressorkøling kr./mwh Grundvandskøling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% kr./mwh kr./mwh COP Grundvandskøling og kompressorkøling Kølepris GV = 24. p s. ELPRIS/η t / T GV Kølepris KK = ELPRIS/COP Med Kølepris GV og med %-andelen, som grundvandskøling dækker, aflæses værdien på højre side af værdiaksen. Med ELPRIS og kølemaskinens COP og den andel i %, som kompressorkøling dækker, aflæses værdien på venstre side af værdiaksen. Lægges de to værdier sammen fås den resulterende pris for køling i kr./mwh kr./kwh Figur 6. ATES-system i figur 5. Beregning af kølepris i kr./mwh. Eksempel 3: I et grundvandskøleanlæg er køleprisen beregnet til 32 kr./mwh ved anvendelse af figur 2. For det aktuelle energisystem vil 70% af det totale kølebehov blive dækket med grundvandskøling og 30% med et traditionelt kølekompressoranlæg, hvor grundvand bortkøler kondensationsvarmen. I nederste venstre side af nomogrammet begynder man med den aktuelle elpris til drift af kølekompresorer, her 1.50 kr./kwh. Man bevæger sig med

9 8 denne elpris vandret mod venstre indtil COP-værdien for det aktuelle kølekompressor-anlæg, her 5.0 (COP er forholdet mellem et køleanlægs køleydelse og det dertil medgåede el-effektforbrug). Herfra bevæger man sig lodret opad i diagrammet og aflæser ved passagen af x-aksen køleprisen i kr./mwh ved 100% kølekompressordrift, her 300 kr./mwh. Ved at fortsætte i lodret retning indtil man møder 30%-kurven kan man aflæse 90 kr./mwh på værdiaksen. Med 32 kr./mwh for grundvandskøling benyttes højre side af diagrammet og man bevæger sig lodret opad indtil 70%-angivelsen. Herfra bevæger man sig vandret mod venstre og aflæser 22,50 kr./mwh på værdiaksen. Tillægges den vægtede værdi på 90 kr./mwh for kølekompressordrift bliver den resulterende kølepris på 112,50 kr./mwh. I figur 10 er vist en metode til beregning af COP for kølekompressoranlæg. Der henvises også til Bilag 2.

10 9 4. ATES-system suppleret med varmepumpedrift. Beregning af varmepris. Systemet er vist i figur 7. Varmeprisen beregnes i kr./mwh ved hjælp af nomogrammet på figur 8. HVAC VARMEPUMPE Enopsol Figur 7. ATES-system. Opvarmning med grundvand. VARM BRØND Forklaring til brug af nomogrammet i figur 8: Figur 4 benyttes til at beregne varmeprisen i kr./kwh for opvarmning med grundvand. I det valgte driftspunkt for varmepumpeanlægget bestemt ved anlæggets effekt-faktor og den aktuelle elpris benyttes nomogrammets nederste venstre hjørne til at beregne varmeprisen i kr./kwh for opvarmning med varmepumpeanlægget. Driftsfordelingen i % for grundvandsanlægget og i % for varmepumpeanlægget i den pågældende driftsperiode (fx et driftsår) beregnes. Med den aktuelle varmepris bevæger man sig lodret opad i nomogrammet indtil %-satsen for det omhandlede anlæg og herefter vandret ind på prisaksen. De to værdier lægges sammen og giver den resulterende varmepris i kr./mwh.

11 10 Varmepumpe kr./mwh Grundvandsvarme 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% kr./mwh kr./mwh ε Grundvandsvarme og varmepumpe Varmepris GV = 24. p s. ELPRIS/η t / T GV Varmepris VP = ELPRIS/ε Med Varmepris GV og med %-andelen, som grundvandskøling dækker, aflæses værdien på højre side af værdiaksen. Med ELPRIS og varmepumpens ε og den andel i %, som varmepumpen dækker, aflæses værdien på venstre side af værdiaksen. Lægges de to værdier sammen fås den resulterende pris for varme i kr./mwh kr./kwh Figur 8. ATES-system i figur 7. Beregning af varmepris i kr./mwh. Eksempel 4: I et grundvandsvarmeanlæg er varmeprisen beregnet til 32 kr./mwh ved anvendelse af figur 2. For det aktuelle energisystem vil 80% af det totale kølebehov blive dækket med grundvandskøling og 20% med et traditionelt varmepumpeanlæg.

12 11 I nederste venstre side af nomogrammet begynder man med den aktuelle elpris til drift af varmepumpen, her 1.50 kr./kwh. Man bevæger sig med denne elpris vandret mod venstre indtil effektfaktor-værdien for det aktuelle varmepumpeanlæg, her 6.0 (effektfaktoren er forholdet mellem en varmepumpes varmeydelse og det dertil medgåede el-effektforbrug). Herfra bevæger man sig lodret opad i diagrammet og aflæser ved passagen af x-aksen varmeprisen i kr./mwh ved 100% varmepumpedrift, her 250 kr./mwh. Ved at fortsætte i lodret retning indtil man møder 20%- kurven kan man aflæse 50 kr./mwh på værdiaksen. Med 32 kr./mwh for direkte grundvandsopvarmning benyttes højre side af diagrammet og man bevæger sig lodret opad indtil 80%-angivelsen. Herfra bevæger man sig vandret mod venstre og aflæser 26 kr./mwh på værdiaksen. Tillægges den vægtede værdi på 50 kr./mwh for varmepumpedrift bliver den resulterende varmepris på 76 kr./mwh. I figur 10 er vist en metode til beregning af effektfaktorer for varmepumpeanlæg. Der henvises også til Bilag 2.

13 12 5. ATES-system. Beregning af køle- og varme-besparelse i sammenligning med traditionelle løsninger. Hvor meget der kan spares i % i forhold til traditionel køling og opvarnmning kan beregnes i figur 9 når man kender den alternative pris for køling med fx kølekompressoranlæg og/eller den alternative pris for opvarmning med fx naturgasfyring. Forklaring til brug af nomogrammet i figur 9: Med den aktuelle systemmodstand (tryktab) for grundvandsvarmeanlægget indsat i bar bevæger man sig mod uret i diagrammet, indtil værdien for grundvandspumpens totale virkningsgrad. Herefter bevæger man sig lodret nedad i diagrammet indtil den elpris i kr./kwh, der betales for strøm til grundvandspumpen. Herfra bevæger man sig mod højre i diagrammet indtil værdien af den afkøling grundvandet opnår ved varmeveksling i o C. Man bevæger sig herefter lodret opad i diagrammet og under passagen af x-aksen kan man aflæse køle- og/eller varmeprisen for ATES-anlægget. I lodret retning stoppes ved den aktuelle pris for traditionel køling og/eller opvarmning. Beregningen afsluttes ved herfra at bevæge sig vandret til værdiaksen, hvor den %-vise besparelse aflæses.

14 13 p s (bar) % kr./mwh ηt = 0.4 ηt = 0.5 η t = kr./kwh 1.00 kr./kwh 1.50 kr./kwh 2.00 kr./kwh T = 15 o C T = 10 o C T = 7.5 o C kr./mwh T = 5 o C 0.8 Figur 9. ATES-system i figur 1 og 3. Beregning af besparelse i % ift. traditionelle løsninger. Eksempel 5: I et grundvandskøleanlæg er systemmodstanden for cirkulation af grundvand i et driftspunkt beregnet til 3.15 bar. Grundvandspumpens totale virkningsgrad er i dette driftspunkt beregnet til 0.5 og elprisen er 1.50 kr./kwh. Ved varmeveksling er det i det omhandlede driftspunkt muligt at opvarme grundvandet med 5.0 o C, hvorfor køleprisen kan aflæses til ca. 45 kr./mwh. Den alternative kølepris ved anvendelse af kølekompressoranlæg er 300 kr./mwh og der kan

15 14 aflæses en besparelse på ca. 85% ved grundvandskøling ift. traditionel kompressorkøling. Anvendes varmeprisen på 76 kr./mwh som beregnet i Eksempel 4 for et kombineret anlæg med varmepumpedrift og er den alternative varmepris fx 600 kr./mwh kan besparelsen aflæses til 87%. Kan grundvand ikke anvendes til direkte opvarmning som vist på figur 7, men kun via varmepumpen er varmeprisen i Eksempel 4 på 250 kr./mwh, hvorfor besparelsen kan beregnes til [( )/600]*100% = 58%.

16 15 6. ATES-system. Metode til beregning af COP for kølekompressoranlæg og effektfaktor for varmepumpeanlæg. Kølekompressorer og varmepumper Nomogram for beregning af COP for kølekompressoranlæg og effektfaktor (ε) for varmepumpeanlæg. Højre side af nomogrammet omhandler kølekompressoranlæg og venstre side af nomogrammet omhandler varmepumpeanlæg. For kølekomprsooranlæg gælder COP = η C. T o /(T k -T o ) For varmepumpeanlæg gælder ε = η C. T k /(T k -T o ) η C : Carnotvirkningsgraden, som for kompressoranlæg typisk ligger mellem 0.4 og 0.6 T o : anlæggets fordampningstemperatur (K) T k : anlæggets kondenseringstemperatur (K) Nomogrammet bruges således for kølekompressorer: Start med anlæggets Carnotvirkningsgrad (leverandøroplysning). Gå vandret til højre i nomogrammet ud for carnotvirkningsgarden, indtil man møder den værdi for temperaturforskellen mellem anlæggets kondenseringstemperstur og fordampningstemperatur, der er gældende i det driftspunkt, man ønsker at beregne for. Kondenseringstemperaturen bør ikke være mere end 5 o C højere end kondensatorkølevandet i afgang fra kondensatoren. Fordamningstemperaturen bør ikke være mere end 5 o C lavere end kølevandet, der forlader fordamperen. Fra skæringspunktet bevæger man sig lodret nedad, indtil man møder kurven for den værdi af fordampningstemperaturen, der er gældende for beregningen. Herfra bevæger man sig vandret mod venstre til skæring med værdiaksen og aflæser her COP-faktoren. Nomogrammet bruges således for varmepumper: Start med anlæggets Carnotvirkningsgrad (leverandøroplysning). Gå vandret til venstre i nomogrammet ud for carnotvirkningsgarden, indtil man møder den værdi for temperaturforskellen mellem anlæggets kondenseringstemperstur og fordampningstemperatur, der er gældende i det driftspunkt, man ønsker at beregne for. Kondenseringstemperaturen bør ikke være mere end 5 o C højere end kondensatorkølevandet i afgang fra kondensatoren. Fordamningstemperaturen bør ikke være mere end 5 o C lavere end kølevandet, der forlader fordamperen. Fra skæringspunktet bevæger man sig lodret nedad, indtil man møder kurven for den værdi af kondenseringstemperaturen, der er gældende for beregningen. Herfra bevæger man sig vandret mod højre til skæring med værdiaksen og aflæser her effektfaktoren (e)

17 16 Carnot-virkningsgrad T=20 o C T=25 o C T=30 o C Varmepumpe T=40 o C η C Kølekompressor T=40 o C T=30 o C T=25 o C T=20 o C T=15 o C T=15 o C T=10 o C T=10 o C T k =30 o C T k =40 o C T k =50 o C T k =60 o C 6 8 T 0 =-5 o C T 0 =0 o C T 0 =5 o C T 0 =10 o C ε 10 COP Figur 10. Nomogram til bestemmelse af COP for kølekom-pressoranlæg og effektfaktor for varmepumpeanlæg.

18 17 Eksempel 6: På figur 10 er vist eksempel på to beregninger fior kølekompressorer (sommerkøling) og to beregninger for varmepumper (vinteropvarmning). Der er tale om det samme anlæg, dog med to funktioner. Begge beregningssæt viser hvordan man kan bestemme COP og effektfaktoren under antagelse af en Carnot-effektfaktor på hhv. 0.4 og 0.6 (en dårlig og en god kølekompressor/varmepumpe). I begge beregninger for kølekomopressorer (højre side i diagrammet) regnes med en T=30 o C, altså en forskel mellem kondenseringstemperatur og fordampningstemperatur på 30 o C, hvilket fx er gældende for en kondenseringstemperatur på 35 o C og en fordampningstemperatur på 5 o C. For den energieffektive kølekompressor med en Carnot-virkningsgrad på 0.6 aflæses en COP på 5.5. For den dårlige kølekompressor med en Carnot-virkningsgrad på 0.4 aflæses en COP på 3.6. I begge beregninger for varmepumper (venstre side i diagrammet) regnes også med en T=30 o C, altså en forskel mellem kondenseringstemperatur og fordampningstemperatur på 30 o C, hvilket fx er gældende for en kondenseringstemperatur på 35 o C og en fordampningstemperatur på 5 o C. For den energieffektive varmepumpe med en Carnot-virkningsgrad på 0.6 aflæses en effektfaktor på 6.1. For den dårlige varmepumpe med en Carnot-virkningsgrad på 0.4 aflæses en effektfaktor på 4.0.

19 18 7. ATES-system suppleret med anlæg for varme- og kuldelagring. Eksempel på systemopbygning for anlæg med lagring af varme er vist i figur 11. På figuren er vist anvendelsen af lavtemperatur solvarme som supplement til varme fjernet ved rumkøling. Prisen for varmen (kr./mwh) leveret fra anlægget er ikke nødvendigvis dyrere end prisen for varmen leveret fra et anlæg uden solvarme (figur 1). Dette skyldes, at varmen efter lagring kan have en højere temperatur. Investeringsomfanget er naturligvis højere og vil forøge tilbagebetalingstiden. HVAC SOLFANGERANLÆG Enopsol VARM BRØND Figur 11 ATES sommertid. Køling med grundvand og lagring af lavtemperatur solvarme. Eksempel på systemopbygning for anlæg med gennedkøling/ lagring af kulde er vist i figur 12. På figuren er vist anvendelsen af lagring af kulde fra udeluften som supplement til kulde tilført grundvandet ved rumopvarmning. Prisen for køling (kr./mwh) leveret fra anlægget vil være dyrere end prisen for køling leveret fra et anlæg uden udeluftskølere (figur

20 19 3), hvis der er tale om udeluftskøling til brug ved termisk balancering af grundvandsmagasinet. Hvis der er tale om udeluftskøling til brug ved kuldelagring (underkøling af grundvandsmagasinet til under den naturlige temperatur) vil prisen før køling med grundvand være lavere end prisen for køling med kølekompressoranlæg. Investeringsomfanget er naturligvis højere i tilfældet med gennedkøling og vil forøge tilbagebetalingstiden. I tilfældet, hvor der foretages kuldelagring med det formål at spare kølekompressordrift vil prisen for grundvandskøling være lavere end prisen for køling med kølekompressoranlæg. Investeringsomfanget vil også blive lavere. HVAC UDELUFTSKØLER Enopsol VARM BRØND Figur 12. ATES vintertid. For-opvarmning med grundvand og Kuldelagring/termisk balancering med kold udeluft.

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager Enopsol ApS DONG Energy A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Cenergia ApS SBI April 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Svend Erik Mikkelsen, COWI A/S 1 Agenda Hvad kan værktøjet? Hvordan virker

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Notat. Isolering af køle- og frostrum

Notat. Isolering af køle- og frostrum Notat Isolering af køle- og frostrum Titel: Notat - Isolering af køle- og frostrum Udarbejdet for: Niels Bruus Varming Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Optimering af køle- og varmepumpeanlæg gennem samspil mellem PackCalc og BSim

Optimering af køle- og varmepumpeanlæg gennem samspil mellem PackCalc og BSim Optimering af køle- og varmepumpeanlæg gennem samspil mellem PackCalc og BSim ELFOR Projekt 342-051 Hovedrapport Kjeld Johnsen, Lars Olsen, Tarek Barky og Morten Juel Skovrup August 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - DESIK SlutRapport Februar 26 DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - Hovedforfatter : Arne Jakobsen Datering: Februar

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde:

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere