Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020"

Transkript

1 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys

2 Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10% 0% Sygehuse Kontor og adm Skoler Døgninstitution Hoteller Kilde: Elsparef onden 2008

3 TJ Samlet årligt energiforbrug til belysning: TJ Kilde: F & U Energieffektive teknologier analyse Birch & Krogboe A/S på vegne af Energistyrelsen, September 2004

4 Hvad kan man spare??? Kilde: F & U Energieffektive teknologier analyse Birch & Krogboe A/S på vegne af Energistyrelsen, September 2004

5 8 danske energicentre markedsundersøgelse hos 133 kunder Skoler Sundhedsvæsen Offentlige kontorer Private kontorer Butikker

6 Alder over 12 år 5-12 år under 5 år Skoler Sundhedsvæsen Offentlige kontorer Private kontorer Butikker Total år

7 Hvad kan man spare??? Før Energieffektiv belysning i handels- og servicesektoren, Energy Piano, Lysteknisk Selskab, 2000 Nu Elsparefondens positivlister, 2008 Beregningsgrundlag Elpris - 1,75 kr/kwh. Pris for armatur og styringskomponenter samt anlægsudgifter - Elsparefondens positivlister og diverse tilskudssager.

8 Eksempler på besparelse, eludgift, anslået investering og forventet tilbagebetalingstider for 4 typiske lokaletyper. Sparet eludgift Anslået investering Årlig energibesparelse Tilbagebetalingstid Standard kontorlokale på 200 m 2 70 % 2800 kwh kr kr 10 år Standard undervisningslokale på 48 m 2 (sidelys) 60 % 720 kwh kr kr 10 år Smal gang på 44 m 2 (uden dagslys) 53 % 374 kwh 655 kr kr 10 år Bred gang på 175 m 2 (med sidevinduer) 88 % kwh kr kr 6 år

9 Værktøjskasse Elbesparelser i eksisterende byggerier Brug af mere effektive lyskilder Udskiftning til nyere, mere effektive armaturer Differentiering af belysningen mindre loftslys, flere arbejdslamper Opsætning af bevægelsesmeldere hvis installationen er velegnet Dagslysstyring, typisk af typen on/off hvis tilstrækkeligt dagslys God vedligeholdelse af lyskilder, armaturer og rum Udskiftning af hele belysningsanlægget, incl. evt. styring og reguleringsanlæg Etablering af bedre dagslysadgang f.eks. i forbindelse med facaderenovering

10 Eksisterende bygninger forslag der kan overvejes Indførsel af rammer med udgangspunkt i energimærkningen A-G og bestemmelser om, at offentlige bygninger skal være bedre end et vist niveau, f.eks. B, C, eller D. Krav om en procentvis forbedring i den pågældende bygnings energiforbrug eller energiklasse ved de jævnlige 5 års energimærkninger. Indførsel af energirammer for eksisterende byggerier, f.eks. med et tillæg ud fra byggeår og anvendelse. Sådanne krav vil gøre det nødvendigt at tænke mere langsigtet på gennemgribende renoveringer. Krav til belysning i Bygningsreglementet gældende ved ombygning/renovering

11 Eksisterende bygninger forslag der kan overvejes Krav om at gamle belysningsanlæg (f.eks. ældre end 20 år) skal udskiftes inden næste energimærkning f.eks. svarende til de bedste anlæg på Elsparefondens positivlister (prioriteret efter årligt kwh/m 2 ). Indførsel af krav om særskilte elmålere for belysningen og krav om forbedringer i 5 års intervaller (giver synlighed for elspareaktiviteter og gør det lettere for energirådgivere at kontrollere forbruget). Kontrolordning for lysstyringssystemer med regelmæssig intervaller Tilskudsordninger (CO2-præmie) der kan forkorte tilbagebetalingstiden (som Elsparefondens tidligere tilskudsordning) ved udskiftning af ældre anlæg med belysningsanlæg på Elsparefondens positivlister.

12 Nye bygninger CD-rom indeholder: SBI-anvisning 213 Beregningsprogrammet Be06 incl. beregningseksempler for Administrationsbygning Etagehus Parcelhus

13 Eksempel - Administrationsbygning

14 Nøgletal nye bygninger Belysningen beslaglægger mindst 25 % af bygningens beregningsmæssige energibehov!!!!! Svarende til ca. 10 % af bygningens reelle energibehov

15 Effektiv belysning 2,5 eller 7 W/m 2 Godt med dagslys DF er 0,5 eller 3 % Zoneinddeling 2 zoner i kontoret Styring kontinuert efter dagslys (og tilstedeværelse)

16 FABA Light beregninger af energiforbrug til belysning i et kontor Dimensioner: Opvarmet bruttoareal: 380 m 2 22 x 16 m, 2,8 m højt Reflektanser: ρ loft = 0,7 ρ væg = 0,5 ρ gulv = 0,2 Brugstid: time hver nat, 5 dage om ugen. Almenbelysning: 48 lysrørsarmaturer i 6 rækker, T5 lysrør (6,7 W/m 2 Arbejdslamper: Anden belysning: Vinduer: Vedligeholdelse: Himmel: Zoneinddeling Minumumseffekt Tilstedeværelse Modstående bygninger 24 stk. á 25W pr. arbejdslampe = 600 W 1 W/m 2 = 380 W 1 stk 21,9 x 2 m i nord- og sydfacade. Nye energiruder. 80% glasareal. Ingen fast afskærmning. Armaturerne rengøres hvert år, lyskilder skiftes hvert 4. år, vinduer er altid rene CIE standard overskyet himmel 5 zoner med kont. aut. styring efter dagslys bagest i zonen cut-off ved nedregulering Der er altid personer i lokalet Ingen

17 Kontorlokale 16*22 *2,8 meter Almenbelysning 6,7 W/m2 Arbejdslamper 600 W 2 vinduer 2 * 21,9 meter energiglas Ingen modstående bygninger Type af dagslysstyring Variation * 2,5 Uden styring 18,2 45,5 Manuel betjening efter dagslys 15,8 39,5 Aut. on/off regulering efter dagslys Kont. aut. regulering efter dagslys 15,3 38,3 9,7 24,3

18 Standard kontorlokale Højt eller lavt effektoptag til belysning * 2,5 Almenbelysning: 6,7 W/m2 Arbejdslamper: 600 W 9,7 24,3 Almenbelysning: 4,2 W/m2 Arbejdslamper: 600 W 7,5 18,8 Almenbelysning: 4.2 W/m2 Arbejdslamper: 192 W 4,9 12,3

19 Standard kontorlokale Forskellige rumdybder * 2,5 Rumdybde 16 meter 9,7 24,3 Rumdybde 22 meter 12,3 30,8 Rumdybde 10 meter 7,5 18,8

20 Standard kontorlokale Forskellige loftshøjder * 2,5 Loftshøjde 2,8 meter 9,7 24,3 Loftshøjde 3,2 meter 8,4 21,0

21 Standard kontorlokale Forskellige vindueshøjder * 2,5 Vindueshøjde 2 meter, 0,8 meter brystning Vindueshøjde 2,8 meter fra loft til gulv 9,7 24,3 9,5 23,8

22 Standard kontorlokale Forskellige typer vinduesglas * 2,5 Klart energiglas - dobbeltrude 9,7 24,3 Svagt solafskærmende glas 11,5 28,8 Kraftigt solafskærmende glas 14,0 35,0

23 Standard kontorlokale Betydning af modstående bygninger * 2,5 Bygning uden skygge fra modstående bygning 75 m lang 4 etagers bygning i en afstand på 25 meter fra facaden gulv (kontoret ligger i stuen) 9,7 24,3 13,0 32,5

24 Værktøjskasse nye bygninger Dagslysstyring/-regulering er nødvendigt Kontinuert styring og regulering af almenbelysningen efter dagslysindfald i de enkelte belysningszoner er et effektivt middel til nedbringelse af energiforbruget til belysning. Effektive belysningsanlæg og/eller arbejdslamper med lavt effektoptag nedsætter energiforbruget Rumdybden er vigtig. Rent belysningsmæssigt bør smalle bygningskroppe foretrækkes. Dagslysadgangen er vigtig. Anvendelse af solafskærmende glas i stedet for energiruden påvirker energiforbruget til belysning i meget negativ retning. Modstående bygninger eller andre skyggende genstande udenfor rummet reducerer dagslysindfaldet og påvirker energiforbruget til belysning i negativ retning.

25 Nye bygninger forslag der kan overvejes Vindues-/facadeløsninger som giver et højere og mere jævnt dagslys i arbejdslokalerne og dermed et mindre energiforbrug til kunstlys. Brug af solceller, hvis energiproduktion umiddelbart bruges til belysning i områder med utilstrækkeligt dagslys bagest i arbejdslokalerne., dvs. uden at energien først skal lagres. Tilvejebringelse og anvendelse af mere præcise data for styrings- /reguleringsanlæggest virkemåde samt styringskomponenternes effektoptag og energiforbrug i såvel aktiv som passiv tilstand (til indsættelse i Be06 s energiberegning) Anvendelse af lysdioder først i effektbelysning og arbejdslamper, siden i loftsbelysningen.

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 15 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 167-090303-001 Adresse: Afd. 3501, Avedøre Stationsby Syd, Trædrejerporten 4 Udarbejdet af: Boligselskabet

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562500-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562535-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogøvej 11 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 12 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-005570 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: 2930 Klampenborg BBR-nr.: 173-159323-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.426 kwh el -3.190 kwh fjernvarme. 30.530 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.426 kwh el -3.190 kwh fjernvarme. 30.530 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Møllegade 32 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-001 Energikonsulent: Jens Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere